Sony | MHS-FS2 | Sony MHS-FS2 Bloggie™ Duo Fotoaparát Mobile HD Snap Návod k obsluze

Obsah
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
Příručka k produktu
Přenosný digitální fotoaparát HD Snap
MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K
© 2011 Sony Corporation
4-275-041-62(1)
CZ
Použití této příručky
Obsah
Klepněte na tlačítko vpravo nahoře, chcete-li přeskočit na odpovídající stránku.
Je to užitečné, hledáte-li funkci, kterou chcete zobrazit.
Obsah
Hledání informací podle funkce.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Hledání informací v seznamu položek
nabídky/nastavení.
Značky a poznámky použité v této příručce
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
Hledání informací podle klíčového
slova.
Hledání
operace
Hledání
operace
Hledání informací podle operace.
Výchozí nastavení je označeno
Rejstřík
V této příručce je postup operací
zobrazen šipkami (t). Používejte
fotoaparát podle zobrazeného postupu.
Značky jsou vyobrazeny tak, jak se
zobrazují ve výchozím nastavení
fotoaparátu.
.
Označuje varování a omezení
v souvislosti se správným použitím
fotoaparátu.
z Označuje informace, které je
užitečné vědět.
2CZ
Obsah
Poznámky k používání
fotoaparátu
Ochrana před přehřátím
Nezapomínejte provádět pravidelné zálohy,
abyste o svá data nepřišli.
V závislosti na teplotě fotoaparátu
a akumulátoru může být nahrávání videoklipů
znemožněno nebo se může fotoaparát
automaticky vypnout, aby nedošlo k přehřátí.
Na LCD displeji se před vypnutím fotoaparátu
nebo deaktivací nahrávání zobrazí zpráva.
Poznámky k nahrávání/přehrávání
a připojení
Při dlouhodobém používání se může
fotoaparát zahřívat. Nejedná se o závadu.
• Modul akumulátoru je vestavěn do
fotoaparátu. Před prvním použitím
fotoaparát nabijte.
• Modul akumulátoru lze dobít i v případě, že
není zcela vybitý. I v případě, že není modul
akumulátoru zcela nabitý, můžete využít
zbývající kapacitu částečně nabitého
modulu.
• Podrobnosti týkající se použitelných modulů
akumulátoru najdete na str. 75.
Poznámky k použití LCD displeje
a objektivu
Rejstřík
Teplota fotoaparátu
Poznámky k modulu akumulátoru
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Než se rozhodnete nahrávat, vyzkoušejte si
funkci záznamu a ověřte, že fotoaparát
pracuje správně.
• Tento fotoaparát není prachotěsný, není
odolný proti stříkající vodě ani vodotěsný.
Před použitím fotoaparátu si přečtěte
„Upozornění“ (str. 76).
• Nevystavujte fotoaparát působení vody.
Pokud do fotoaparátu pronikne voda, může
dojít k jeho poškození. V některých
případech je poškození nevratné.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani do
jiného přímého světla.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů
silných radiových vln nebo záření. Hrozí, že
fotoaparát pak nebude nahrávat nebo
přehrávat správně.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo
písečném prostředí může způsobit jeho
poškození.
• Jestliže na přístroji dochází ke kondenzaci
par, nepoužívejte fotoaparát, dokud nebude
tento problém odstraněn (str. 76).
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům.
Může dojít k poruše a hrozí, že fotoaparát
přestane nahrávat. Záznamová média by
mohla být nepoužitelná a data snímků
poškozená.
• Připojujete-li fotoaparát kabelem k jinému
zařízení, ujistěte se, že zasouváte konektor
správným směrem. Násilným zatlačením
konektoru do zdířky můžete zdířku poškodit
a fotoaparát nemusí pracovat správně.
• Přehrávání videí, která nebyla natočena,
upravena nebo složena na tomto
fotoaparátu, nelze zaručit.
Hledání
operace
Zálohování vnitřní paměti
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované, vysoce přesné technologie,
díky které je aktivních přes 99,99% pixelů.
Přesto se na LCD displeji mohou objevit
malé černé nebo světlé body (bílé, červené,
modré nebo zelené). Tyto body jsou ve
výrobním procesu normální a záznam nijak
neovlivňují.
Černé, bílé, červené, modré
nebo zelené body
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo
objektivu slunci může způsobit poškození.
Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu
venku nebo v blízkosti okna.
• Nevystavujte LCD displej působení tlaku.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování
barev nebo poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
3CZ
Pokračování r
Ilustrace použité v této příručce k produktu
odpovídají modelům MHS-FS2/FS2K, pokud
není uvedeno jinak.
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Tato videokamera podporuje „formát MP4“
jako formát souborů videa. Videoklipy
nahrané touto videokamerou proto nelze
přehrávat na zařízeních, která „formát MP4“
nepodporují.
• Fotoaparát nepodporuje „formát AVCHD“,
a proto není kompatibilní s přehráváním
a nahráváním videoklipů ve „formátu
AVCHD“, jako např. z digitálních HD
videokamer.
• Snímky pořízené tímto fotoaparátem jsou
komprimovány/ukládány ve formátu JPEG.
Přípona těchto souborů je „.JPG“.
• Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady
standardů DCF (Design rule for Camera
File system) zavedené společností JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Společnost Sony nezaručuje, že fotoaparát
bude přehrávat snímky zaznamenané nebo
upravené jiným výrobkem ani že jiný
výrobek přehraje snímky zaznamenané
tímto fotoaparátem.
Hledání
operace
O ilustracích
Obsah
Kompatibilita dat snímků
Varování k autorským právům
Rejstřík
Televizní programy, filmy, videokazety a další
materiály mohou být chráněny autorskými
právy. Neautorizované nahrávání takových
materiálů může být v rozporu se zákony
o autorském právu.
Za poškozený obsah nebo nedostatky
v záznamu nelze požadovat
kompenzaci
Společnost Sony nemůže nahradit ztráty,
chyby v záznamu nebo poškození
zaznamenaného obsahu způsobené poruchou
fotoaparátu nebo záznamových médií.
Obrázky použité v této příručce
k produktu
• Fotografie použité jako příklady v této
příručce k produktu jsou reprodukované
obrázky, nikoliv skutečné snímky pořízené
tímto fotoaparátem.
• Konstrukce a technické parametry mohou
být změněny bez předchozího upozornění.
Poznámky k přehrávání videoklipů na
jiných zařízeních
Fotoaparát je kompatibilní s MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile. Na fotoaparátu proto
nelze přehrávat záběry pomocí zařízení, jež
nepodporují MPEG-4 AVC/H.264.
4CZ
Svět s fotoaparátem „Bloggie“
Obsah
Zachyťte svůj život
Hledání
operace
Na party
Hledání Nabídka/
Nastav.
Zaznamenávejte snímky v maximálním
rozlišení 5M (2592 × 1944) a videoklipy
v maximálním rozlišení 1920 × 1080 30p
(formát high-vision) (str. 50, 52). Můžete
také zaznamenávat fotografie během
natáčení videoklipů (str. 32).
Rejstřík
Při procházce
Vezměte s sebou kompaktní „Bloggie“
kamkoli, kdykoli. S fotoaparátem bloggie
zvěčníte spoustu jedinečných momentů.
Na výletě
Připojte k „Bloggie“ Objektiv Video 360
a natočte si úžasné 360° panoramatické
video, které zvěční svět kolem vás. 360°
panoramatické video si můžete užít při
přehrávání v aplikaci Bloggie přednahrané
ve vnitřní paměti (str. 37). (pouze MHSFS1K/FS2K).
5CZ
Pokračování r
Hledání Nabídka/
Nastav.
Obrazy můžete nahrávat snadno
a intuitivně pomocí aplikace Bloggie
přednahrané ve vnitřní paměti (str. 25,
49).
Záběry a internetové stránky, na které
chcete nahrávat, si můžete dokonce
přednastavit (Sdílet) (str. 55).
Hledání
operace
Importujte a nahrávejte
zachycené momenty
Obsah
Sdílejte svůj život
Rejstřík
Připojte se k televizoru
Připojte „Bloggie“ HDMI kabelem
(prodává se samostatně) k televizoru
a vychutnejte si obraz na velké obrazovce
(str. 65).
6CZ
Obsah
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Použití této příručky ·············································· 2
Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3
Svět s fotoaparátem „Bloggie“ ····························· 5
Hledání operace ·················································· 10
O ovládacích tlačítkách fotoaparátu ··················· 11
Hledání Nabídka/Nastav. ···································· 12
Popis součástí····················································· 15
Seznam ikon zobrazených na displeji ················· 17
Jak držet fotoaparát············································ 19
Úvod
Rejstřík
Kontrola dodaného příslušenství ························ 21
Nabíjení fotoaparátu············································ 22
Instalace softwaru ··············································· 25
Nastavení jazyka a hodin ···································· 28
Nahrávání
Fotografování (Statické snímky)·························· 29
Nahrávání (Videoklipy)········································· 31
Zoom··································································· 33
Světlo (pouze u modelů MHS-FS2/FS2K)··········· 34
Samospoušť························································ 35
Snímání v režimu zrcadla (Autoportréty)
(pouze u modelů MHS-FS2/FS2K)······················ 36
Snímání Video 360 snímků
(pouze u modelů MHS-FS1K/FS2K) ··················· 37
7CZ
Prohlížení
Obsah
Prohlížení····························································· 40
Zoom přehrávání················································· 43
Ovládání hlasitosti··············································· 44
Nastavení
Hledání Nabídka/
Nastav.
Doporučená konfigurace počítače······················ 45
Používání aplikace Bloggie ································· 47
Importování snímků do počítače ························ 48
Nahrávání snímků na mediální server ················· 49
Hledání
operace
Počítač
Položky Nabídka ················································· 12
Položky nastavení ··············································· 13
Rejstřík
Televizor
Zobrazení snímků na televizoru ·························· 65
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ······································ 68
Výstražné indikátory a zprávy ····························· 72
8CZ
Ostatní
Obsah
Počet statických snímků a doba nahrávání pro
videoklipy ···························································· 74
Vestavěný modul akumulátoru···························· 75
Upozornění·························································· 76
Technické údaje ·················································· 77
Hledání
operace
Rejstřík
Rejstřík ································································ 79
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
9CZ
Hledání operace
Obsah
Fotografování (Statické snímky)······················ 29
Nahrávání videoklipů
Nahrávání (Videoklipy) ······································· 31
Změna velikosti snímku Velik. foto. ······························································ 50
Hledání
operace
Snímání statických
snímků
Velik. filmů ····························································· 52
Vymazat·································································· 53
Formát. ··································································· 63
Zobrazení zvětšených
snímků
Zoom přehrávání ················································· 43
Inicializace nastavení
Inicializace ····························································· 60
Rejstřík
Změna nastavení hodin Nastav. data a času ············································ 64
Hledání Nabídka/
Nastav.
Mazání snímků
Zobrazení na televizoru Připojení HDMI kabelem
(prodává se samostatně) ··································· 65
Označení sdílených
záběrů
Sdílet ······································································· 55
Natáčení 360° záběrů
(pouze MHS-FS1K/
FS2K)
Objektiv Video 360 ·············································· 37
10CZ
Obsah
O ovládacích tlačítkách
fotoaparátu
Tlačítka vícesměrného voliče
Hledání
operace
Pomocí tlačítek vícesměrného voliče (v/V/b/B) můžete při pořizování nebo přehrávání
snímků aktivovat funkce, jako je například zoomování.
Funkce, které jsou přiřazeny jednotlivým tlačítkům vícesměrného voliče, jsou zobrazeny
na LCD displeji fotoaparátu. Zobrazení se mění podle toho, jak fotoaparát držíte (na
šířku nebo na výšku).
Hledání Nabídka/
Nastav.
Funkce tlačítka se liší v závislosti na tom, jestli snímky pořizujete nebo přehráváte.
Funkce, které jsou přiřazeny funkčním tlačítkům, jsou zobrazeny na LCD displeji
fotoaparátu.
Jak je znázorněno níže, stiskněte funkční tlačítko A, pokud chcete použít funkci A
nebo stiskněte funkční tlačítko B pro funkci B [Nabídka].
Fráze „Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka])“ v této příručce k produktu popisuje
použití funkce [Nabídka].
(MHS-FS2/FS2K)
Rejstřík
Funkční tlačítka
,
(MHS-FS1/FS1K)
Poznámky
• Funkční tlačítko C se týká pouze modelů MHS-FS2/FS2K. V této příručce je nazýváno a
popisováno jako tlačítko předního displeje.
• Ilustrace použité v této příručce k produktu odpovídají modelům MHS-FS2/FS2K, pokud není
uvedeno jinak.
11CZ
Hledání Nabídka/Nastav.
Obsah
Položky Nabídka
V následující tabulce označuje symbol nastavení, které lze změnit, znak – označuje
nastavení, které změnit nelze.
Klepnutím na položku se dostanete na příslušnou stranu.
Režim snímání
Velik. foto.
Režim přehrávání
–
Velik. filmů
–
Chránit
–
Sdílet
–
Hledání Nabídka/
Nastav.
Vymazat
–
Hledání
operace
Položky
1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).
Rejstřík
Tlačítko ON/OFF (Napájení)
2 Pro zobrazení obrazovky nabídky stiskněte
funkční tlačítko ([Nabídka]).
Nabídka
12CZ
Pokračování r
Obsah
3 Zvolte požadovanou nabídku pro
nastavení pomocí tlačítek v/V.
Hledání
operace
4 Pomocí tlačítek b/B vyberte požadovanou položku nastavení a stiskněte
tlačítko FILM/PROVÉST.
).
Položky nastavení
V následující tabulce označuje symbol nastavení, které lze změnit, znak – označuje
nastavení, které změnit nelze.
Klepnutím na položku se dostanete na příslušnou stranu.
Režim snímání
Redukce mihotání
Režim přehrávání
–
Zvuk
Language Setting
Rejstřík
Položky
Hledání Nabídka/
Nastav.
Pro zavření obrazovky nabídky stiskněte funkční tlačítko (
Režim demo
Inicializace
Nastavení LUN
HDMI výstup
Formát.
Nastav. data a času
1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).
2 Pro zobrazení obrazovky nabídky stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]).
3 Pomocí tlačítek v/V vyberte položku
tlačítko FILM/PROVÉST.
(Nastav.), potom stiskněte
4 Pomocí tlačítek v/V vyberte požadovanou položku nastavení a stiskněte
tlačítko FILM/PROVÉST.
Zvolená položka bude zvýrazněna.
Pro zavření obrazovky nastavení stiskněte funkční tlačítko ( ).
Opakovaným stiskem tlačítka b přejdete z obrazovky nastavení zpět na obrazovku
nabídky.
13CZ
Pokračování r
z Zrušení změny nastavení
Obsah
Vyberte možnost [Zrušit] a stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST. Pokud se na displeji
neobjeví [Zrušit], nastavte přímo předchozí nastavení.
• Zvolená nastavení zůstanou zachována, i když vypnete napájení.
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
14CZ
Popis součástí
A Objektiv
B Očko zápěstního řemínku
Obsah
MHS-FS1/FS1K
C LCD displej
D Funkční tlačítka
F Mikrofon
G Reproduktor
Hledání
operace
E Tlačítko FILM/PROVÉST
Tlačítka vícesměrného voliče
(v/V/b/B)
H Tlačítko ON/OFF (Napájení)
I Indikátor nabíjení
J Tlačítko
(Spoušť)
K Závit stativu
• Při nasazování stativu fotoaparát
nedržte.
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Stisknutím a podržením tlačítka ON/
OFF (Napájení) po dobu alespoň
7 sekund fotoaparát v kterémkoli
okamžiku vypnete.
L Konektor HDMI OUT (65)
N Konektor
(USB)
Rejstřík
M Kryt konektoru
15CZ
Popis součástí
Obsah
MHS-FS2/FS2K
A Světlo
B Objektiv
C Přední displej
D Očko zápěstního řemínku
E Hlavní displej
G Tlačítko předního displeje
H Tlačítko FILM/PROVÉST
Tlačítka vícesměrného voliče
(v/V/b/B)
Hledání
operace
F Funkční tlačítka
I Mikrofon
K Tlačítko ON/OFF (Napájení)
• Stisknutím a podržením tlačítka ON/
OFF (Napájení) po dobu alespoň
7 sekund fotoaparát v kterémkoli
okamžiku vypnete.
L Indikátor nabíjení
M Tlačítko
Hledání Nabídka/
Nastav.
J Reproduktor
(Spoušť)
• Při nasazování stativu fotoaparát
nedržte.
O Konektor HDMI OUT (65)
Rejstřík
N Závit stativu
P Kryt konektoru
Q Konektor
(USB)
16CZ
Obsah
Seznam ikon zobrazených na
displeji
Ikony se zobrazují na displeji a indikují stav fotoaparátu.
V pohotovostním režimu nahrávání
Ikony
Displej
Indikace
Varování – málo nabitý
akumulátor
Hledání
operace
Zbývající energie
akumulátoru
Velik. foto. (poměr stran/
rozlišení)
Samospoušť
Počet statických snímků,
které lze uložit
z (zelená)
Zámek AE/AF
00:00:12
Zbývající čas nahrávání
0:12
Čas nahrávání (m:s)
2011-1-1
9:30 AM
Nahrané datum/čas
přehrávaného snímku
z (červená)
Při nahrávání videa
Rejstřík
Při přehrávání
3000
Hledání Nabídka/
Nastav.
Velik. filmů (rozlišení pro
záznam na výšku/snímková
frekvence)
Při nahrávání videoklipů
Sdílet
Chránit
Upozornění na přehřátí
00:00:12
Počítadlo
Měřítko zoomu
Světlo
Rejstřík
Nastavení hlasitosti
Část snímku Video 360
během přehrávání
17CZ
Pokračování r
Poznámky
Obsah
• Ikony a jejich pozice jsou přibližné a mohou
se lišit od skutečného umístění na displeji.
• Zobrazení displeje se posouvá horizontálně
i vertikálně v závislosti na poměru stran
fotoaparátu.
• Zobrazení displeje zmizí automaticky asi po
5 sekundách.
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
18CZ
Jak držet fotoaparát
Obsah
• Dejte pozor, abyste v průběhu natáčení nezakrývali prsty objektiv nebo mikrofon.
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
• Nedržte konektor USB ani kryt konektoru HDMI OUT. Nedržte ani objektiv Video
360, když je nasazen na fotoaparát.
• Připevněte pásek a protáhněte ruku smyčkou, aby nedošlo k pádu a poškození
fotoaparátu.
Očko
19CZ
Pokračování r
z Svislé držení fotoaparátu při natáčení videoklipů
Obsah
Zaznamenává se obraz na výšku. Při přehrávání na televizoru nebo počítači se po
pravém a levém okraji obrazovky objeví černé pruhy. To se hodí, když natáčíte
portréty objektů.
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
20CZ
Kontrola dodaného příslušenství
Obsah
• Pomocný spojovací kabel USB (1)
Použijte jej, pokud není možné připojit konektor USB fotoaparátu k počítači (str. 22).
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Zápěstní řemínek (1)
• Software (str. 25, 47)
Následující součásti jsou obsaženy ve vnitřní paměti fotoaparátu.
– Aplikace Bloggie (software aplikace)
– Příručka k produktu Bloggie (tento manuál)
• Návod k obsluze (1)
• Důležité upozornění (1)
Hledání
operace
• Objektiv Video 360 VCL-BPP3 (1)/Krytu na objektiv Video 360 (1)
(pouze MHS-FS1K/FS2K)
Rejstřík
21CZ
Nabíjení fotoaparátu
1 Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte
tlačítko ON/OFF (Napájení).
Obsah
Akumulátor fotoaparátu se průběžně dobíjí vždy, když jej připojíte k zapnutému počítači.
Hledání
operace
Tlačítko ON/OFF
(Napájení)
Hledání Nabídka/
Nastav.
2 Posuňte posuvnou páčku na boku
fotoaparátu.
USB konektor se vysune, jak je znázorněno na
ilustraci.
Konektor USB
Rejstřík
Posuvná páčka
3 Připojte fotoaparát ke spuštěnému počítači.
Rozsvítí se oranžový indikátor nabíjení a fotoaparát se
začne nabíjet.
Jakmile indikátor zhasne, fotoaparát je nabitý.
• Indikátor nabíjení může zhasnout, je-li teplota mimo
doporučenou provozní teplotu (10°C až 30°C).
Indikátor nabíjení
22CZ
Pokračování r
Po dokončení výše uvedeného postupu nainstalujte aplikaci Bloggie (přednahranou ve
vnitřní paměti).
Obsah
4 Když je nabíjení dokončeno, zrušte spojení USB mezi fotoaparátem
a počítačem (str. 23).
Poznámky
Hledání Nabídka/
Nastav.
Ukončení připojení USB
Proveďte kroky 1 až 3 ještě před tím, než:
• odpojíte pomocný spojovací kabel USB.
• vypnete fotoaparát.
1 Poklepejte na ikonu odpojení v oznamovací
oblasti.
Windows Vista
(USB Mass Storage
3 Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně
a klepněte na tlačítko [OK].
Windows XP
Rejstřík
2 Klepněte na položku
Device) t [Stop].
Hledání
operace
• Je-li fotoaparát připojen k počítači, nelze ho používat. Než začnete fotoaparát používat, vždy se
ujistěte, že není připojený k počítači.
• Při připojování fotoaparátu k počítači nikdy nepoužívejte sílu. Mohlo by dojít k poškození
fotoaparátu nebo počítače.
• Připojujete-li fotoaparát k notebooku, který není připojen ke zdroji napětí, může se baterie
notebooku rychle vybít. Nenechávejte fotoaparát připojený k počítači příliš dlouho.
• Nabíjení akumulátoru na upravených nebo doma sestavených počítačích není zaručeno.
V závislosti na typu použitého USB zařízení nemusí nabíjení fungovat správně.
• Pokud nebudete fotoaparát po dlouhou dobu používat, jednou za 6 až 12 měsíců jej nabijte,
abyste zachovali výkon akumulátoru.
Ikona odpojení
Poznámka
• Pokud používáte počítač Macintosh, přetáhněte ikonu disku na ikonu „Koše“ a fotoaparát se
odpojí od počítače.
z Zatažení USB konektoru
Zatlačte USB konektor zpět ve směru
šipky, dokud nezacvakne.
23CZ
Pokračování r
z Jak dlouho se fotoaparát nabíjí?
Obsah
Doba nabíjení
Doba plného dobití
Přibl. 200 min.
• Čas potřebný k nabití zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25°C. Za určitých okolností
nebo podmínek může trvat nabíjení déle.
Hledání
operace
zJak dlouho mohu nahrávat a přehrávat?
Výdrž akumulátoru
Doba nepřetržitého nahrávání*2
Doba běžného nahrávání*
3
Přibl. 100 min.
Přibl. 50 min.
Doba přehrávání
Přibl. 140 min.
Rejstřík
• U modelu MHS-FS2/FS2K je doba přehrávání nebo nahrávání doba, kdy je přední displej
vypnutý.
*1 Doba nahrávání je doba při velikosti videoklipu nastavené na [1280×720 30p].
*2 Doba nepřetržitého nahrávání uvádí přibližnou dobu při plně nabitém modulu
akumulátoru. Nepřetržité nahrávání videí je možné přibližně 29 minut. Nahrávání bude
přerušeno také v okamžiku, kdy by velikost souboru překročila 2 GB.
*3 Doba běžného nahrávání uvádí přibližnou dobu při plně nabitém modulu akumulátoru,
když se opakovaně vykonávají funkce, jako je nastavování režimu snímání, vypínání/
zapínání napájení nebo zoomování.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Doba nahrávání*1
zKontrola zbývající energie akumulátoru
V pravé horní části LCD obrazovky se zobrazí indikátor zbývající energie.
Nabitý
Vybitý
• Indikátor zbývající energie nemusí být za určitých podmínek přesný.
• Jestliže je fotoaparát zapnutý, čerpá energii z akumulátoru a není po dobu zhruba 5 minut
používán, automaticky se vypne, aby se šetřila energie akumulátoru (funkce automatického
vypnutí).
• Po prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka Nastavení jazyka/hodin (str. 28).
• Zobrazení odpovídajícího indikátoru stavu akumulátoru trvá zhruba jednu minutu.
24CZ
Instalace softwaru
Hledání
operace
1 Chcete-li fotoaparát zapnout, stiskněte
tlačítko ON/OFF (Napájení).
Obsah
Pomocí aplikace Bloggie (přednahrané ve vnitřní paměti) můžete provádět následující
úkony.
– Import a přehrávání záběrů natočených fotoaparátem na počítači.
– Nahrávání snímků na internetový server.
2 Posuňte posuvnou páčku na boku
fotoaparátu.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Tlačítko ON/OFF
(Napájení)
Rejstřík
Posuvná páčka
Konektor USB
3 Připojte fotoaparát ke spuštěnému počítači.
Když je připojení USB dokončeno, na LCD displeji
fotoaparátu se objeví obrazovka Mass Storage.
25CZ
Pokračování r
4 Spusťte instalační program.
Obsah
Windows 7
1 Klepněte na [Open folder to view files] na
obrazovce Automatické přehrávání.
Hledání
operace
2 Poklepejte na položku
„Setup_Bloggie_Windows.exe“ ve složce.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Windows Vista/Windows XP
1 Klepněte na [Setup Bloggie Software] na
obrazovce Automatické přehrávání.
Rejstřík
• Pokud se obrazovka Automatické přehrávání neobjeví,
klepněte na položku [Start] t [Computer] (v systému Windows XP, [My Computer]), pak
poklepejte na položku [Bloggie Software] t „Setup_Bloggie_Windows.exe“.
Macintosh
1 Poklepejte na ikonu [BLOGGIE_SW].
2 Poklepejte na položku [Setup Bloggie Mac.dmg].
26CZ
Pokračování r
3 Poklepejte na ikonu „Bloggie“.
Obsah
5 Klepněte na [Install] a dokončete instalaci
podle pokynů na obrazovce.
Hledání
operace
• Podrobnosti o aplikaci Bloggie naleznete na str. 47.
Poznámky
Rejstřík
• Pokud zapnete nebo restartuje počítač ve chvíli, kdy je k němu připojen fotoaparát, může dojít
k jeho poruše. V takovém případě stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (Napájení) po dobu
alespoň 7 sekund, čímž fotoaparát vypnete. Před zapnutím nebo restartováním počítače
fotoaparát odpojte.
• I když odstraníte soubory, jako je „Setup_Bloggie_Windows.exe“/„Setup Bloggie Mac.dmg“ ve
složce [Bloggie Software]/[BLOGGIE_SW], nahrávací kapacita fotoaparátu se nezvýší.
Hledání Nabídka/
Nastav.
6 Jakmile bude instalace dokončena, zrušte
připojení USB kabelem mezi fotoaparátem a počítačem (str. 23).
27CZ
Nastavení jazyka a hodin
Obsah
1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).
Fotoaparát se zapne.
Když fotoaparát poprvé zapnete, přehraje se ukázkový
videoklip.
3 Nastavte hodiny pomocí tlačítek v/V/b/B.
1 Pomocí tlačítek v/V vyberte požadovaný
formát zobrazení data a stiskněte tlačítko
FILM/PROVÉST.
Rejstřík
2 Pomocí tlačítek b/B vyberte rok, měsíc nebo
den a pomocí tlačítek v/V číselnou hodnotu, pak
stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
3 Stiskněte funkční tlačítko ([OK]).
Hledání Nabídka/
Nastav.
2 Zvolte požadovaný jazyk pomocí tlačítek v/V/b/B, potom stiskněte
funkční tlačítko ([OK]).
Hledání
operace
Tlačítko ON/OFF
(Napájení)
z Oprava data a času
Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
a času] (str. 64).
(Nastav.) t [Nastav. data
28CZ
Fotografování (Statické snímky)
Tlačítko ON/OFF (Napájení)
Hledání
operace
2 Připravte záběr.
Ujistěte se, že nemáte prsty před objektivem.
Stiskněte tlačítko v pro přiblížení nebo V pro
oddálení.
(Spoušť) do
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
Tlačítko
(Spoušť)
Když je záběr zaostřený, zazní pípnutí a nahoře na
displeji se zobrazí indikátor z (zámek AE/AF).
Hledání Nabídka/
Nastav.
3 Namáčkněte tlačítko
poloviny.
Obsah
1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).
Rejstřík
4 Domáčkněte tlačítko
(Spoušť) na doraz.
29CZ
Pokračování r
• Jestliže fotoaparát rozpozná obličeje, objeví se bílé
rámečky a zaostření a expozice se automaticky
zaměří na tyto obličeje.
• Rámečky zezelenají, když na obličeje zaostříte
stiskem tlačítka
(Spoušť) do poloviny.
• Za nepříznivých podmínek nemusí fotoaparát
obličeje rozpoznat.
Hledání Nabídka/
Nastav.
z Při fotografování portrétu
Hledání
operace
• Nejkratší vzdáleností, na niž lze objekt zaostřit, je asi 10 cm.
• Pokud fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor zámku AE/AF
pomalu blikat a neozve se žádný zvuk. Upravte záběr.
• Zaostření může být obtížné v následujících případech:
– Objekt je ve tmě a ve velké vzdálenosti.
– Malý kontrast mezi objektem a pozadím.
– Objekt je za sklem.
– Objekt se rychle pohybuje.
– Dochází k odrazu světla nebo odleskům na povrchu.
– Objekt bliká.
– Objekt je v protisvětle.
Obsah
z Fotografování objektu, který se obtížně zaostřuje
Rejstřík
30CZ
Nahrávání (Videoklipy)
Tlačítko ON/OFF (Napájení)
Hledání
operace
2 Připravte záběr.
Ujistěte se, že nemáte prsty před objektivem.
Stiskněte tlačítko v pro přiblížení nebo V pro
oddálení.
Tlačítko FILM/PROVÉST
Hledání Nabídka/
Nastav.
3 Stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
Dalším stisknutím tlačítka FILM/PROVÉST dokončíte
snímání videoklipu.
Obsah
1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).
Rejstřík
Poznámky
• Nepřetržité nahrávání je možné po dobu přibližně 29 minut.
• Maximální velikost jednoho videoklipu je přibližně 2 GB. Nahrávání je automaticky ukončeno
před uplynutím doby 29 minut, jestliže velikost souboru dosáhne přibližně 2 GB.
31CZ
Pokračování r
z Zachycení statických snímků v průběhu natáčení
– 1920 × 1080 30p: (1920 × 1080)
Hledání
operace
• Velikost snímků je podle velikosti videoklipu následující.
Obsah
• V průběhu natáčení videoklipu na doraz zmáčkněte tlačítko
(Spoušť).
• Zaznamenaná fotografie se objeví na malém LCD displeji kamery.
– 1280 × 720 30p/60p: (1280 × 720)
z O metodě nahrávání v HD (ve vysokém rozlišení) tohoto
fotoaparátu
• MPEG: Moving Picture Experts Group
• AVC: Advanced Video Codec
MPEG-4 AVC/H.264 je standard pro videokamery, využívající vysoce efektivní
technologii komprimačního šifrování pro záznam HD snímků (vysoké rozlišení). Ve
srovnání se stávající technologií komprimačního šifrování snímků komprimuje
MPEG-4 AVC/H.264 snímky efektivněji.
Rejstřík
Pro MPEG-4 AVC/H.264 podporuje fotoaparát snímky ve vysokém rozlišení
s efektivním celkovým počtem řádků snímání 1080 nebo 720. Počet pixelů
zachyceného snímku je 1920 × 1080 nebo 1280 × 720, přibližně 30 nebo 60 snímků za
sekundu a obraz se nahrává v progresivním režimu.
Hledání Nabídka/
Nastav.
– 480 × 270 30p: (480 × 270)
32CZ
Zoom
Obsah
Při fotografování lze snímek přiblížit. Funkce zoomu fotoaparátu může přiblížit záběr až
4násobně.
1 Stiskněte a přidržte tlačítko v nebo V.
Stiskněte a přidržte tlačítko v pro přiblížení nebo V pro
oddálení.
Hledání
operace
• Fotoaparát je vybaven pouze digitálním zoomem.
• Při používání funkce zoomu možná nebude možné přiblížit nebo oddálit záběr plynule.
• Kvalita obrazu se při jeho digitálním zpracování snižuje.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Poznámky
Rejstřík
33CZ
Obsah
Světlo (pouze u modelů
MHS-FS2/FS2K)
Umožňuje snímání se zapnutým světlem fotoaparátu.
1 Stiskněte tlačítko b na obrazovce snímání.
Znovu stiskněte tlačítko b pro vypnutí světla.
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Poznámky
• Světlo můžete používat pouze v režimu snímání. Funkci nemůžete používat, když je na fotoaparát
nasazen objektiv Video 360.
• Fotoaparát vydává velmi silné světlo. Na blízko nikomu nesviťte přímo do očí.
• Výdrž baterie se se zapnutým světlem zkracuje rychleji.
Rejstřík
34CZ
Samospoušť
Obsah
1 Stiskněte tlačítko B na pohotovostní obrazovce
snímání.
Hledání
operace
2 Pomocí tlačítka B vyberte požadovaný režim.
Samospoušť vypnuta.
Nastaví 2sekundové zpoždění samospouště.
Stisknete-li tlačítko
(Spoušť) nebo tlačítko FILM/
PROVÉST, nejprve začne blikat ikona samospouště a po
rychlém zapípání fotoaparát sejme snímek.
(10 s)
Nastaví 10sekundové zpoždění samospouště.
Stisknete-li tlačítko
(Spoušť) nebo tlačítko FILM/
PROVÉST, nejprve začne blikat ikona samospouště a po
rychlém zapípání fotoaparát sejme snímek.
z Při použití předního displeje (pouze u modelů MHS-FS2/
Rejstřík
(2 s)
Hledání Nabídka/
Nastav.
(Vyp.)
FS2K)
Při zobrazení předního displeje v režimu samospouště můžete snímat s odpočítáváním
zobrazeným na předním displeji (str. 36).
35CZ
Obsah
Snímání v režimu zrcadla
(Autoportréty) (pouze u modelů
MHS-FS2/FS2K)
Autoportréty v režimu zrcadla můžete snímat zobrazením obrazu na předním displeji.
Můžete si tak ověřit požadovaný úhel a zkontrolovat obličeje.
S každým stisknutím přepínáte na Zap. t Vyp.
Rejstřík
• V režimu zrcadla se na předním displeji objeví zrcadlově obrácený obraz objektu, obraz však
bude zaznamenán normálně.
• V režimu samospouště můžete snímat s časovačem odpočítávání na předním displeji
(str. 35).
• Demonstrace režimu demo se vždy přehrává na předním displeji.
• Když během přehrávání zobrazíte přední displej, můžete sdílet přehrávané snímky nebo
videoklipy s osobou, která se nachází naproti vám. S každým stisknutím během přehrávání
přepínáte na Vyp. t Zap. (str. 41).
Hledání Nabídka/
Nastav.
z Obrazy na předním displeji
Hledání
operace
1 Stiskněte tlačítko předního displeje ( ).
36CZ
Obsah
Snímání Video 360 snímků (pouze
u modelů MHS-FS1K/FS2K)
Po připojení dodaného objektivu Video 360 k fotoaparátu
můžete snímat 360° záběry okolí kolem fotoaparátu.
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
1 Vyjměte Objektiv Video 360 z pouzdra.
• Stisknutím značky f krytu na objektiv Video 360 otevřete
kryt.
Rejstřík
2 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).
Tlačítko ON/OFF
(Napájení)
3 Stiskněte a přidržte obě strany objektivu Video
360 (1), potom jej nasaďte na fotoaparát ve
směru (2).
• Připojte háčky objektivu Video 360 k příslušným částem
fotoaparátu, jak je znázorněno na obrázku.
• Fotoaparát automaticky přejde do režimu „Video 360“ a
na LCD displeji se objeví kruhový obraz.
37CZ
Pokračování r
4 Začněte nahrávat (str. 29, 31).
Obsah
z Svislé umístění fotoaparátu
Připojte spodní část krytu na objektiv Video 360
ke spodní části fotoaparátu.
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Nenasazujte ani nesnímejte Objektiv Video 360 během natáčení.
• Velikost statických snímků je pevně nastavena na 3M (16:9) a velikost videoklipů na 1920×1080
30p.
• Připojíte-li k fotoaparátu Objektiv Video 360, není k dispozici tlačítko zoomu ani nastavení.
• Nedržte fotoaparát za Objektiv Video 360.
Hledání
operace
Poznámky
Rejstřík
z Sejmutí Objektivu Video 360
Stiskněte a přidržte obě strany objektivu Video
360 (1), potom za něj zatáhněte v opačném
směru, než když jste jej nasazovali (2).
38CZ
Prohlížení Video 360 snímků
Snímek přehrávaný ve
fotoaparátu
Snímek přehrávaný na počítači pomocí
dodané aplikace Bloggie
Snímek Video 360
• V režimu 360 playback můžete postupně scénu po scéně přehrávat jednotlivé čtvrtiny
360stupňového panoramatického obrazu (str. 42).
• Při přehrávání konvertovaných snímků Video 360 je rozlišení přehrávaných snímků nižší než
rozlišení normálních záběrů.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Poznámky
Hledání
operace
Kruhový záběr
Obsah
Snímky Video 360 můžete přehrávat na počítači pomocí aplikace Bloggie. Podrobnosti
o instalaci aplikace Bloggie naleznete na str. 25.
Rejstřík
39CZ
Prohlížení
) pro přepnutí do režimu přehrávání.
Objeví se obrazovka přehledu.
Hledání
operace
2 Pomocí tlačítek v/V/b/B vyberte obraz a
stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
Obsah
1 Stiskněte funkční tlačítko (
Videoklip
Hledání Nabídka/
Nastav.
Je-li vybrán videoklip, spustí se přehrávání jednoho
videoklipu.
Stisknutím tlačítka FILM/PROVÉST můžete
videoklip pozastavit.
Fotografie
z Zobrazení dalších/předchozích obrázků
Rejstřík
Stiskněte b/B.
Stiskněte b/B pro zvolení videoklipů při pozastaveném přehrávání.
z Rychlé převíjení videoklipu
Stiskněte b/B během přehrávání videoklipu.
40CZ
Pokračování r
z Návrat na obrazovku snímání
Obsah
Proveďte jeden z následujících úkonů:
– Stiskněte funkční tlačítko (
).
Hledání
operace
– Stiskněte tlačítko
(Spoušť).
(Spoušť)
Hledání Nabídka/
Nastav.
Tlačítko
Rejstřík
z Návrat na obrazovku přehledu
Během přehrávání snímků nebo videoklipů stiskněte tlačítko v.
zPřehrávání na předním displeji (pouze u modelů MHSFS2/FS2K)
Zobrazením předního displeje během přehrávání můžete přehrávané snímky nebo videoklipy
sdílet s osobou, která je proti vám.
41CZ
Pokračování r
z Prohlížení snímků Video 360 (pouze u modelů
Pozice přehrávání
Snímek Video 360
Hledání Nabídka/
Nastav.
Plné zobrazení snímku Video 360
Hledání
operace
V režimu 360 playback můžete postupně scénu po scéně přehrávat jednotlivé čtvrtiny
360stupňového panoramatického obrazu.
V režimu přehrávání zvolte snímek, který byl pořízen objektivem Video 360.
Když je snímek Video 360 pozastaven, stisknutím tlačítka V nastavte režim 360
přehrávání a stisknutím tlačítka FILM/PROVÉST spusťte přehrávání.
Stiskněte funkční tlačítko (
) nebo (
) pro přehrání další části snímku Video
360.
Obsah
MHS-FS1K/FS2K)
Rejstřík
42CZ
Zoom přehrávání
Obsah
Zvětší zobrazené statické snímky.
1 Stiskněte funkční tlačítko (
) pro přepnutí do režimu přehrávání.
2 Vyberte statický snímek a stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
3 Stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
Hledání
operace
4 Upravte zvětšení a zvětšovanou část.
Stiskem funkčního tlačítka ( ) lze snímek zvětšit
až na 8násobek původní velikosti.
Stiskněte v/V/b/B pro změnu zvětšené části.
Zoom přehrávání ukončíte stisknutím tlačítka
FILM/PROVÉST.
Poznámka
• Zoom přehrávání nelze aktivovat, je-li připojen HDMI kabel (prodává se samostatně).
Hledání Nabídka/
Nastav.
Ukazuje zobrazenou oblast celého
snímku
Rejstřík
43CZ
Ovládání hlasitosti
1 Stiskněte funkční tlačítko (
Obsah
Můžete nastavit hlasitost pro přehrávání videoklipů.
) pro přepnutí do režimu přehrávání.
2 Vyberte videoklip a stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
3 Stiskněte tlačítko V.
Hledání
operace
4 Stiskněte tlačítko B pro zvýšení hlasitosti nebo
tlačítko b pro její snížení.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
44CZ
Obsah
Doporučená konfigurace
počítače
Windows
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1/
Windows 7
Ostatní
Procesor: Intel Core Duo 1,66 GHz nebo rychlejší, Intel
Core 2 Duo 1,20 GHz nebo rychlejší
Paměť: 1 GB nebo více
Pevný disk: K instalaci je třeba volné místo přibližně
200 MB
Zobrazení: Rozlišení obrazovky: 1 024 × 768 bodů nebo
více
*1 64bitové verze Windows XP a Starter (Edition) nejsou podporovány.
*2 Starter (Edition) není podporován.
Hledání Nabídka/
Nastav.
OS (předinstalovaný)
Hledání
operace
Následující prostředí počítače je doporučeno, použijete-li dodanou aplikaci Bloggie
a budete-li importovat snímky pomocí USB připojení.
Macintosh
OS (předinstalovaný)
USB Připojení: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
Aplikace Bloggie: Mac OS X (v10.5 až v10.6)
Ostatní
Procesor: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz nebo rychlejší
(procesor PowerPC není podporován.)
Paměť: 1 GB nebo více
Aplikace: QuickTime 7 (doporučuje se nejnovější verze.)
Rejstřík
Následující prostředí počítače je doporučeno, použijete-li dodanou aplikaci Bloggie
a budete-li importovat snímky pomocí USB připojení.
Poznámky
• Činnost není zaručena v prostředí založeném na aktualizaci operačních systémů uvedených výše
nebo v prostředí s možností načtení více systémů.
• Jestliže připojíte k počítači současně dvě nebo více zařízení USB, některá zařízení, včetně
fotoaparátu, nemusí v závislosti na typech používaných zařízení USB pracovat správně.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB, které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0), umožňuje pokročilý (vysokorychlostní) přenos dat, protože fotoaparát je
kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB 2.0).
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
45CZ
Budete-li chtít na počítači přehrávat a upravovat soubory s videoklipy (MPEG-4 AVC/
H.264) vytvořenými fotoaparátem, budete muset nainstalovat software kompatibilní
s MPEG-4 AVC/H.264 nebo dodanou aplikací Bloggie.
Poznámka
• Jednotlivé operace nejsou garantovány ani v případě, že používáte počítač s výše uvedenými
systémovými požadavky. Výkon produktu mohou omezovat například jiné spuštěné nebo na
pozadí běžící aplikace.
Hledání
operace
• I v garantované konfiguraci počítače se může stát, že se záběry nebudou přehrávat plynule, např.
dojde k vypadávání snímků apod. Sám importovaný soubor ale není poškozen.
• Používáte-li notebook, pracujte se síťovým adaptérem zapojeným do zásuvky. Některé běžné
funkce by jinak nemusely být z důvodu úspory energie na počítači dostupné.
Obsah
Poznámka k přehrávání souborů videoklipů
(MPEG-4 AVC/H.264)
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
46CZ
Používání aplikace Bloggie
Obsah
Aktivace
1 Na ploše poklepejte na ikonu zástupce
aplikace Bloggie (přednahrané ve vnitřní
paměti).
Hledání
operace
Položky na obrazovce
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
A Stránka pro sdílení: Přetáhněte miniaturu.
B Zobrazí obrazy v aplikaci „Bloggie“.
C Zobrazí importované obrazy v počítači.
D Miniatury: Přehrajete poklepáním.
(videoklip),
(importováno)
• Chcete-li vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu Ctrl (v systému Windows)/klávesu
Apple (v systému Macintosh).
E Vytvoří album/odstraní obrazy/sdílí obrazy
F Importuje obrazy z aplikace „Bloggie“.
G Přepne zobrazení obrazovky.
• Skutečné položky obrazovky nebo rozvržení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.
47CZ
Importování snímků do počítače
Obsah
Pro informace o připojení fotoaparátu k počítači viz str. 45.
Windows
Když nepoužíváte aplikaci Bloggie
Zobrazí-li se po vytvoření USB připojení mezi fotoaparátem a počítačem Průvodce
automatickým přehráváním, klepněte na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
nebo [MP_ROOT] t zkopírujte požadované snímky do počítače.
Když používáte aplikaci Bloggie
Viz str. 47.
Soubory snímků se zkopírují na pevný disk.
3 Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný soubor snímku ve složce
obsahující zkopírované soubory.
Rejstřík
Když nepoužíváte aplikaci Bloggie
1 Připojte nejdříve fotoaparát k počítači Macintosh. Poklepejte na nově rozpoznanou
ikonu [BLOGGIE] t [DCIM] nebo [MP_ROOT] t složku, ve které jsou uloženy
soubory, které chcete importovat.
2 Přetáhněte soubory snímků na ikonu pevného disku.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Macintosh
Hledání
operace
Když používáte aplikaci Bloggie
Viz str. 47.
Snímek se zobrazí.
48CZ
Obsah
Nahrávání snímků na mediální
server
1 Předem si zvolte snímky a stránku sdílení, kam budete pomocí
fotoaparátu snímky nahrávat (str. 55).
Aplikace Bloggie se automaticky spustí a objeví se obrazovka pro nahrávání snímků.
Poznámky
Poznámky k aplikaci Bloggie (přednahrané ve
vnitřní paměti)
Abyste mohli využívat výhod služby nahrávání snímků a dalších služeb („služby“)
aplikace Bloggie nabízených na této a jiných stránkách, musíte souhlasit s následujícím.
Rejstřík
• Některé webové stránky vyžadují registraci a/nebo poplatky za využívání služeb. Pro využívání
těchto služeb musíte souhlasit s podmínkami uvedenými na těchto stránkách.
• Služby mohou být zrušeny nebo omezeny v souladu s podmínkami provozovatelů těchto stránek.
Společnost Sony nenese odpovědnost za potíže vzniklé mezi uživateli a třetími stranami nebo
potíže způsobené uživatelům v souvislosti s využíváním služeb, včetně jejich zrušení či omezení.
• Zobrazení webové stránky bude provedeno přesměrováním serverem společnosti Sony. Může se
stát, že v určitou dobu nebude možné otevřít webovou stránku z důvodu údržby serveru nebo
z jiných důvodů.
• Bude-li činnost serveru společnosti Sony ukončena, budete na ukončení včas upozorněni
oznámením na webových stránkách Sony apod.
• Adresa URL, na kterou budete přesměrováni serverem společnosti Sony, a další informace
mohou být ukládány pro účely dalšího zlepšování produktů a služeb společnosti Sony. V tomto
případě se však neukládají žádná osobní data.
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Nastavte [Nastavení LUN] na [Více].
• Při nahrávání snímků na internet může být v závislosti na poskytovateli služeb využívána
vyrovnávací paměť počítače. K tomu dochází také v případě, že je fotoaparát používána pro tento
účel.
Hledání
operace
2 Připojte fotoaparát k počítači, na kterém je již aplikace Bloggie
(přednahraná ve vnitřní paměti) nainstalovaná.
49CZ
Velik. foto.
Obsah
Velikost fotografie určuje velikost souboru, do kterého je vyfotografovaný snímek
uložen.
Čím větší velikost fotografie, tím více detailů bude reprodukováno při tisku snímku na
velký formát papíru. Čím menší velikost fotografie, tím více snímků lze uložit.
1 Pro zobrazení obrazovky nabídky stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]).
Velik. foto.
Doporučené použití
Počet
snímků
Tisk
Lepší
(2356×1324) Vhodné pro přehrávání na počítači
Vhodné pro rychlejší nahrávání na
WEB
Více
Horší
Rejstřík
(854×480)
Hledání Nabídka/
Nastav.
(2592×1944) Vhodné pro tisk
Méně
Hledání
operace
2 Zvolte [Velik. foto.] pomocí tlačítek v/V a požadovanou velikost pomocí
tlačítek b/B.
Pak stisknutím tlačítka FILM/PROVÉST potvrďte výběr.
Poznámka
• Tisknete-li fotografie zaznamenané s poměrem stran 16:9, může dojít k oříznutí obou okrajů.
z Když zvolíte
(2592 × 1944)
Poměr stran se při fotografování přepne na 4:3.
50CZ
Pokračování r
z „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Velikost snímku: 5M
2 592 pixelů × 1 944 pixelů = 5 038 848 pixelů
2 Velikost snímku: 0,4M
854 pixelů × 480 pixelů = 409 920 pixelů
1
Pixely
Mnoho pixelů
(jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Málo pixelů
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
Hledání Nabídka/
Nastav.
Pixel
Hledání
operace
Popis pixelů a velikosti obrazu
Obsah
Digitální snímek je tvořen maticí malých čtverečků, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a může
zobrazovat jemnější detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na
displeji fotoaparátu nezpozorujete žádný rozdíl, velikost snímku má velký vliv jednak
na rychlost zpracování dat a jednak na množství detailů viditelných na snímku
zobrazeném na obrazovce počítače nebo vytištěném na papíře.
Rejstřík
51CZ
Velik. filmů
Obsah
Čím je větší velikost videa, tím je vyšší jeho kvalita.
Videoklipy natočené fotoaparátem budou nahrány ve formátu MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile, přibližně 30 nebo 60 snímků za sekundu, progresivní, AAC LC, „formát
MP4“.
1 Pro zobrazení obrazovky nabídky stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]).
Velik. filmů
Doporučené použití
Vhodné pro přehrávání na televizoru s rozlišením Full
High Definition
(1280×720 60p)
Vhodné pro nahrávání rychle se pohybujících objektů
(1280×720 30p)
Vhodné pro přehrávání na počítači
Vhodné pro rychlejší nahrávání na WEB
Fotoaparát podporuje progresivní režim*, který využívají počítače a který je proto
vhodný pro přehrávání na počítačích.
Rejstřík
z Progresivní přehrávání
Hledání Nabídka/
Nastav.
(1920×1080 30p)
(480×270 30p)
Hledání
operace
2 Zvolte [Velik. filmů] pomocí tlačítek v/V a požadovanou velikost pomocí
tlačítek b/B.
Pak stisknutím tlačítka FILM/PROVÉST potvrďte výběr.
* Progresivní režim a prokládaný režim jsou metody nahrávání videoklipů. Progresivní režim
zaznamenává všechny obrazové pixely najednou, zatímco prokládaný režim dělí snímky na
sudá/lichá pole, která zaznamenává střídavě.
52CZ
Vymazat
1 Stiskněte funkční tlačítko (
Obsah
Umožňuje vybrat nežádoucí snímky, které chcete vymazat.
) pro přepnutí do režimu přehrávání.
2 Pro zobrazení obrazovky nabídky stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]).
(Toto foto)
Smaže zvolený snímek.
(Více snímků)
Smaže více než dva snímky najednou. Lze zvolit pouze z
obrazovky přehledu.
2Stiskněte funkční tlačítko ([OK]).
Hledání Nabídka/
Nastav.
1Vyberte snímek a stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
Zopakujte tento krok pro snímky, které chcete vymazat.
Pokud znovu zvolíte snímek s označením , označení
bude zrušeno.
Hledání
operace
3 Zvolte
(Vymazat) pomocí tlačítek v/V. Pak stisknutím tlačítka FILM/
PROVÉST potvrďte výběr.
Rejstřík
53CZ
Chránit
1 Stiskněte funkční tlačítko (
.
Obsah
Ochrana uložených snímků před nechtěným smazáním.
Registrované snímky jsou při přehrávání označeny značkou
) pro přepnutí do režimu přehrávání.
2 Pro zobrazení obrazovky nabídky stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]).
(Toto foto)
Ochrání zvolený snímek.
(Více snímků)
Ochrání více než dva snímky najednou. Lze zvolit pouze z
obrazovky přehledu.
2Stiskněte funkční tlačítko ([OK]).
Hledání Nabídka/
Nastav.
1Vyberte snímek a stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
Zopakujte tento krok pro snímky, které chcete ochránit.
Pokud znovu zvolíte snímek s označením , označení
bude zrušeno.
Hledání
operace
3 Zvolte
(Chránit) pomocí tlačítek v/V. Pak stisknutím tlačítka FILM/
PROVÉST potvrďte výběr.
z Zrušení ochrany
Rejstřík
Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) a zvolte [Chránit] během přehrávání
chráněného snímku, pro který chcete ochranu zrušit.
Indikátor
zmizí a ochrana je zrušena.
54CZ
Sdílet
1 Stiskněte funkční tlačítko (
Obsah
Pro nahrávání snímků za účelem sdílení můžete nainstalovat aplikaci Bloggie
(přednahranou ve vnitřní paměti). Dopředu také můžete vybrat snímky a internetové
stránky, na něž budete chtít snímky nahrát.
Pro informace o nahrávání obrázků viz str. 49.
) pro přepnutí do režimu přehrávání.
3 Zvolte
(Sdílet) pomocí tlačítek v/V. Pak stisknutím tlačítka FILM/
PROVÉST potvrďte výběr.
Sdílí zvolený snímek.
Zvolte internetovou stránku pro sdílení a stiskněte funkční
tlačítko ([OK]).
(Více snímků)
Sdílí více než dva snímky najednou. Lze zvolit pouze z
obrazovky přehledu.
1Vyberte snímek a stiskněte tlačítko FILM/PROVÉST.
Opakujte tento krok pro snímky, které chcete nahrát.
Pokud znovu zvolíte snímek s označením , označení
bude zrušeno.
3Stiskněte funkční tlačítko ([OK]).
Poznámky
Rejstřík
2Stiskněte funkční tlačítko ([Další]) a zvolte stránku pro
sdílení ze seznamu sdílení.
Hledání Nabídka/
Nastav.
(Toto foto)
Hledání
operace
2 Pro zobrazení obrazovky nabídky stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]).
• Sdílený seznam nemůžete vytvořit pomocí fotoaparátu. K jeho vytvoření použijte aplikaci
Bloggie.
• Maximální počet sdílených seznamů, které může fotoaparát zobrazit, je 14.
z Zrušení sdílení
Během přehrávání snímku, jehož sdílení chcete zrušit, stiskněte funkční tlačítko
([Nabídka]) t Zvolte
(Sdílet) t Zrušte označení na stránce sdílení t
Stiskněte funkční tlačítko ([OK]).
55CZ
Redukce mihotání
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
mihotání] t požadovaný režim
(Nastav.) t [Redukce
Zapne zvuk pípnutí při stisknutí tlačítka
tlačítka FILM/PROVÉST.
Vyp.
Nepoužívá funkci Redukce mihotání.
(Spoušť) nebo
Hledání
operace
Zap.
Obsah
Omezuje mihotání způsobené zářivkami použitím elektrické závěrky.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
56CZ
Zvuk
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
požadovaný režim.
Zapne zvuk při stisknutí tlačítka
NAHR/PROVÉST.
Vyp.
Vypne zvuk (pípnutí).
(Spoušť) nebo tlačítka
Hledání
operace
Zap.
(Nastav.) t [Zvuk] t
Obsah
Umožňuje nastavit zvuk tlačítek při používání fotoaparátu.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
57CZ
Language Setting
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
[Language Setting] t požadovaný jazyk.
(Nastav.) t
Obsah
Nastavení jazyka, který se bude používat k zobrazení položek nabídek, varování a zpráv.
Hledání
operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
58CZ
Režim demo
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
[Režim demo] t požadovaný režim.
Zapne ukázkový režim.
Vyp.
Vypne ukázkový režim.
Poznámka
• Ukázka bude přerušena, jakmile provedete některou z následujících akcí:
– Stiskněte tlačítko
(Spoušť) nebo tlačítko FILM/PROVÉST.
– Vypnutí fotoaparátu.
Hledání
operace
Zap.
(Nastav.) t
Obsah
Spustí ukázkový režim fotoaparátu.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
59CZ
Inicializace
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
[Inicializace] t Stiskněte funkční tlačítko ([OK]).
Obsah
Inicializuje nastavení na výchozí nastavení.
I v případě, že spustíte tuto funkci, zůstanou snímky zachovány.
(Nastav.) t
Hledání
operace
Poznámka
• Po nabití fotoaparátu proveďte inicializaci, aby se fotoaparát během procesu nevypnul.
z Když fotoaparát nepracuje správně
Hledání Nabídka/
Nastav.
Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (Napájení) po dobu alespoň 7 sekund
fotoaparát v kterémkoli okamžiku vypnete (strana 15, 16). Znovu fotoaparát zapněte.
Rejstřík
60CZ
Nastavení LUN
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
[Nastavení LUN] t požadovaný režim.
Obsah
Nastavení způsobu zobrazení záznamových médií zobrazených na obrazovce počítače
nebo jiném monitoru, je-li fotoaparát připojen k počítači nebo AV zařízení pomocí USB
připojení.
(Nastav.) t
Vyberte toto nastavení, připojujete-li fotoaparát k počítači.
Jeden
Vyberte toto nastavení, jestliže fotoaparát připojujete
k jinému zařízení než k počítači a snímky se nezobrazují.
Hledání
operace
Více
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
61CZ
HDMI výstup
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
[HDMI výstup] t požadovaný režim.
Výstup s frekvencí 60Hz.
50Hz
Výstup s frekvencí 50Hz.
(Nastav.) t
Hledání
operace
60Hz
Obsah
Volí typ signálu, jenž má být výstupem do TV z konektoru HDMI OUT. Pokud se obrazy
na televizoru nezobrazují zřetelně, lze zobrazení zlepšit změnou nastavení.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
62CZ
Formát.
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
t Stiskněte funkční tlačítko ([OK]).
(Nastav.) t [Formát.]
Obsah
Naformátuje vnitřní paměť.
Poznámka
Hledání
operace
• Formátování nenávratně smaže veškerá data včetně chráněných snímků.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
63CZ
Nastav. data a času
1 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t Zvolte
[Nastav. data a času].
(Nastav.) t
Obsah
Nové nastavení data a času.
2 Zvolte požadovanou položku, kterou chcete nastavit.
Nastaví datum a čas (str. 28).
Letní čas
Posune čas o hodinu vpřed.
Hledání
operace
Datum a čas
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
64CZ
Zobrazení snímků na televizoru
Obsah
Připojte fotoaparát HDMI kabelem (prodává se samostatně) k televizoru s konektorem
HDMI.
Další informace najdete také v návodu k použití televizoru.
1 Vypněte fotoaparát i televizor.
Hledání
operace
2 Otevřete kryt konektoru a HDMI kabelem (prodává se samostatně)
připojte fotoaparát k televizoru.
Konektor HDMI
1 Ke konektoru
HDMI
2 Ke konektoru HDMI OUT
Hledání Nabídka/
Nastav.
HDMI kabel
3 Zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce.
5 Zvolte snímky, které se mají přehrát.
Rejstřík
4 Zapněte televizor a nastavte vstup.
Poznámky
• Připojte konektor mini-HDMI HDMI kabelu (prodává se samostatně) ke konektoru HDMI
OUT fotoaparátu.
• Nepřipojujte výstupní konektor fotoaparátu ke konektorům jiných zařízení. Mohlo by dojít
k poruše.
• Některá zařízení nemusí pracovat správně. Ve výstupu může chybět obraz nebo zvuk.
• Používejte HDMI kabel s logem HDMI.
65CZ
Obsah
Používání fotoaparátu jako
webové kamery
Když fotoaparát připojíte k počítači, můžete jej používat jako webovou kameru
(streaming USB).
1 Připojte fotoaparát k počítači.
Poznámky
• Velikost videoklipů je pevně nastavena na hodnotu 640 × 480.
• V režimu webové kamery používejte mikrofon počítače.
Hledání
operace
2 Stiskněte funkční tlačítko ([Nabídka]) t vyberte položku [Web. kamera].
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
66CZ
Barevné televizní systémy
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Rejstřík
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana, Irák, Írán, Monako, Rusko, Řecko, Ukrajina atd.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong,
Chorvatsko, Indonésie, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Británie, Vietnam atd.
Hledání
operace
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Obsah
Chcete-li zobrazit snímky na obrazovce televizoru, potřebujete televizor se vstupním
konektorem HDMI a HDMI kabel (prodává se samostatně). Barevná obrazová norma
televizoru se musí shodovat s normou vašeho fotoaparátu. V níže uvedených seznamech
vyhledejte barevný televizní systém používaný v zemi či oblasti, v níž fotoaparát
používáte, a nastavte [HDMI výstup] (str. 62).
67CZ
Odstraňování problémů
1 Přečtěte si informace na stránkách 68 až 73.
Obsah
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
2 Vypněte a znovu zapněte napájení.
Vezměte na vědomí, že zasláním fotoaparátu k opravě udělujete souhlas s kontrolou
vnitřní paměti a hudebních souborů.
Rejstřík
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na
internetových stránkách naší zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Hledání Nabídka/
Nastav.
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Hledání
operace
3 Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (Napájení)
po dobu alespoň 7 sekund fotoaparát v kterémkoli
okamžiku vypnete. Potom fotoaparát znovu zapněte
(str. 15, 16).
Modul akumulátoru a napájení
Fotoaparát nelze zapnout.
• Modul akumulátoru je vybitý. Nabijte fotoaparát.
Napájení se náhle vypne.
• V závislosti na teplotě fotoaparátu a akumulátoru může dojít k automatickému vypnutí
fotoaparátu z důvodu jeho ochrany. V takovém případě se před vypnutím zobrazí na LCD
displeji zpráva.
• Je-li fotoaparát zapnutý a vy neprovedete během určité doby žádnou operaci, fotoaparát se
automaticky vypne, aby se nevyčerpávala modul akumulátoru. Znovu zapněte fotoaparát.
Výdrž akumulátoru je nízká.
• Nabíjejte akumulátor, dokud nezhasne indikátor nabíjení.
• Používáte fotoaparát v extrémně chladných nebo horkých podmínkách nebo je nabíjení
nedostatečné. Nejedná se o závadu.
• Jestliže jste fotoaparát po dlouhou dobu nepoužívali, výkon akumulátoru zlepšíte jeho
opakovaným nabitím a vybitím.
• Jakmile se výdrž akumulátoru zkrátí i po plném nabití na polovinu běžné doby, možná budete
muset akumulátor vyměnit. Poraďte se s prodejcem Sony.
68CZ
Fotoaparát nelze nabít.
Obsah
Hledání
operace
• Vypněte fotoaparát a připojte ho pomocí USB kabelu.
• Odpojte pomocný spojovací kabel USB a znovu ho připojte.
• Použijte pomocný spojovací kabel USB (je součástí dodávky).
• Akumulátor nabíjejte při teplotě v rozsahu 10°C až 30°C.
• Zapněte počítač a připojte k němu fotoaparát.
• Obnovte normální chod počítače ze stavu hibernace nebo spánkového režimu.
• Dodaným pomocným spojovacím kabelem USB připojte fotoaparát přímo k počítači.
• Připojte fotoaparát k počítači s operačním systémem, který fotoaparát podporuje.
• Pokud vyzkoušíte všechny výše uvedené možnosti a problém stále přetrvává, stiskněte
a podržte tlačítko ON/OFF (Napájení) po dobu alespoň 7 sekund, čímž fotoaparát vypnete.
Potom jej znovu připojte k počítači dodaným pomocným spojovacím kabelem USB.
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
Fotografování/nahrávání
Hledání Nabídka/
Nastav.
• K tomu může dojít, používáte-li fotoaparát v extrémně horkém nebo chladném prostředí.
• Stav indikátoru zbývající kapacity a skutečný stav zbývající kapacity akumulátoru se liší.
Správného zobrazení stavu dosáhnete úplným vybitím modulu akumulátoru a jeho
opětovným nabitím.
• Modul akumulátoru je vybitý (str. 75). Poraďte se s prodejcem Sony.
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti. Je-li plná, vymažte nepotřebné snímky (str. 53).
• Při fotografování a nahrávání se nezobrazují datum a čas. Tyto hodnoty se zobrazují pouze
během přehrávání.
Rejstřík
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
Do snímku nelze vložit datum.
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků.
Na displeji se zobrazují body, které nemizí.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nenahrávají.
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Název složky/souboru byl změněn v počítači.
• Přehrávání na fotoaparátu nelze zaručit, jestliže soubory obsahují snímky upravené v počítači
nebo vytvořené jinou videokamerou/fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Ukončete USB připojení (str. 23).
Ihned po spuštění přehrávání se obraz zdá být hrubý.
• K tomu může dojít kvůli zpracování obrazu. Nejedná se o závadu.
69CZ
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
Horní a dolní okraje snímků jsou na připojeném televizoru lehce oříznuté.
Obsah
• Nastavte [HDMI výstup] na [60Hz] v oblasti NTSC, [50Hz] v oblasti PAL (str. 62).
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (str. 65).
• LCD displej fotoaparátu umí zobrazit nahrané snímky přes celou obrazovku (zobrazení full
pixel). To však může vést k lehkému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje
snímku při přehrávání na televizoru, který není kompatibilní se zobrazením full pixel.
• Při přehrávání videozáznamů natočených fotoaparátem ve vertikálním směru se na televizoru
nebo počítači objevují po pravém a levém okraji černé pruhy. Nejedná se o závadu.
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 54).
Počítače
Hledání Nabídka/
Nastav.
Mazání
Hledání
operace
Po pravém a levém okraji obrazovky se objevují černé pruhy.
Počítač fotoaparát nerozpozná.
Rejstřík
• Je-li akumulátor vybitý, nabijte fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát a připojte jej k počítači.
• Použijte pomocný spojovací kabel USB (je součástí dodávky).
• Odpojte pomocný spojovací kabel USB od počítače i fotoaparátu a znovu jej dobře připojte.
• Z USB zdířek počítače odpojte veškerá zařízení kromě fotoaparátu, včetně klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití USB rozbočovače nebo jiných zařízení.
• Nastavte [Nastavení LUN] na [Více] (str. 61).
Nelze importovat snímky.
• Správně připojte fotoaparát k počítači pomocí USB připojení (str. 45).
• Formátujete-li vnitřní paměť počítačem, nemusí se zdařit importování snímků do počítače.
Formátujte vnitřní paměť fotoaparátem (str. 63).
Po vytvoření USB připojení se dodaná aplikace Bloggie nespouští automaticky.
• Nainstalujte dodanou aplikaci Bloggie do počítače a vytvořte USB připojení poté, co zapnete
fotoaparát i počítač.
Nelze přehrávat snímky v počítači.
• Obraťte se na výrobce počítače nebo softwaru.
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti. Importujte videoklip do počítače pomocí
aplikace Bloggie a přehrajte jej (str. 48).
70CZ
Ostatní
• Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (Napájení) po dobu alespoň 7 sekund fotoaparát
v kterémkoli okamžiku vypnete. Znovu fotoaparát zapněte.
Obsah
Fotoaparát nepracuje správně.
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až se vlhkost odpaří.
• Nejedná se o závadu.
Hledání
operace
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení jazyka/hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 28).
• Znovu nastavte datum a čas (str. 64).
Hledání Nabídka/
Nastav.
Datum nebo čas je nesprávný.
Rejstřík
71CZ
Výstražné indikátory a zprávy
Obsah
Jestliže se zobrazí následující zprávy, postupujte podle příslušných pokynů.
• Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte modul akumulátoru. Podle způsobu
používání může indikátor blikat dokonce i v případě, že zbývá 5 až 10 minut kapacity
akumulátoru.
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
• Teplota fotoaparátu se zvýšila. Napájení se může automaticky vypnout nebo nemusí být
možné nahrávat videoklipy. Nechte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Natáčíte-li videoklipy dlouhou dobu, teplota fotoaparátu se zvyšuje. V takovém případě
ukončete natáčení videoklipů.
Hledání
operace
Chyba systému
Chyba vnitřní paměti
Chyba formátování vnitřní paměti
• Znovu naformátujte médium (str. 63).
Rejstřík
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Nejsou snímky
• Do vnitřní paměti nebyly zaznamenány žádné snímky, které lze přehrát.
Chyba složky
• Vnitřní paměť již obsahuje složku se stejnými prvními třemi číslicemi (například: 123MSDCF
a 123ABCDE). Zformátuje fotoaparát (str. 63).
Nelze vytvářet složky
• Ve vnitřní paměti již existuje složka s názvem začínajícím na „999“. Zformátuje fotoaparát
(str. 63).
Chyba souboru
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
Přehrávání na fotoaparátu nelze zaručit, jestliže soubory obsahují snímky upravené v počítači
nebo vytvořené jinou videokamerou/fotoaparátem.
Chráněný soubor
• Zrušte ochranu (str. 54).
72CZ
Nadm.vel.snímku
Maximální počet snímků již vybrán
Obsah
• Přehráváte snímek o velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrát.
• Při použití příkazů [Vymazat], [Sdílet] a [Chránit] lze vybrat maximálně 100 souborů.
Činnost nelze vykonat pro soubory videoklipů
• Pro videoklipy nelze používat zoom při přehrávání.
• Tato zpráva se objeví, když provedete neplatnou operaci.
Hledání
operace
Neplatná operace
Hledání Nabídka/
Nastav.
Rejstřík
73CZ
Obsah
Počet statických snímků a doba
nahrávání pro videoklipy
Počet fotografií a doba nahrávání se mohou lišit podle podmínek snímání.
Statické snímky
4:3 (5M)
16:9 (3M)
1309
16:9 (0.4M)
16105
2890
• Je-li počet zbývajících snímků větší než 9 999, zobrazí se indikátor „>9999“.
• Přehráváte-li na fotoaparátu snímky vyfotografované jinými fotoaparáty, může se zobrazená
velikost lišit od skutečné velikosti.
• Při měření kapacity média 1 GB odpovídá 1 miliardě bytů. Část paměti se využívá pro správu dat.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Poznámky
Hledání
operace
(Jednotky: snímky)
Velikost
Videoklipy
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
Velikost
1920×1080 30p
0:40:00 (0:22:00)
1280×720 60p
1280×720 30p
1:20:00 (0:36:00)
480×270 30p
8:00:00 (4:00:00)
Rejstřík
Níže uvedená tabulka uvádí přibližné maximální časy nahrávání. Toto jsou celkové časy
všech videoklipů. Nepřetržité natáčení je možné přibližně 29 minut.
2:00:00 (0:54:00)
Poznámky
• Fotoaparát používá formát VBR (Variable Bit Rate) k automatickému nastavení kvality obrazu,
která bude nejlépe vyhovovat nahrávané scéně. Tato technologie může mít za následek zdánlivé
rozdíly v kapacitě vnitřní paměti pro nahrávání.
Videoklipy, které obsahují pohybující se a složité obrazy, se natáčejí s vyšším počtem bitů, což
vede ke zkrácení celkového času nahrávání.
• Maximální velikost jednoho videoklipu je přibližně 2 GB. Nahrávání je automaticky ukončeno
před uplynutím doby 29 minut, jestliže velikost souboru dosáhne přibližně 2 GB.
• Číslo v ( ) je minimální doba nahrávání.
• Když je nepřetržité nahrávání ukončeno, nahrávání se automaticky zastaví.
74CZ
Vestavěný modul akumulátoru
• Doporučujeme nabíjet modul akumulátoru při teplotě v rozsahu 10°C až 30°C. Modul
akumulátoru se nemusí podařit plně nabít při teplotách mimo uvedené rozmezí.
• Jakmile se výdrž akumulátoru zkrátí i po plném nabití na polovinu běžné doby, měl by být
akumulátor vyměněn. Poraďte se s prodejcem Sony.
Jak fotoaparát uchovávat
• I pokud nebudete fotoaparát dlouhou dobu používat, plně jej jednou za 6 až 12 měsíců nabijte,
abyste zachovali jeho funkčnost. Skladujte fotoaparát na suchém, chladném místě.
Životnost akumulátoru
Rejstřík
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje v průběhu času
a opakovaným používáním. Začne-li být snížená kapacita mezi nabitími výrazná, poraďte se
s prodejcem Sony.
• Délka životnosti akumulátoru se liší podle podmínek skladování, provozních podmínek
a prostředí, v němž modul akumulátoru používáte.
Hledání Nabídka/
Nastav.
• Výkon akumulátoru se snižuje při nižší teplotě. Na chladných místech je provozní doba modulu
akumulátoru kratší.
• Modul akumulátoru se rychle vybije, používáte-li často zoom.
• Chraňte fotoaparát před působením vody. Fotoaparát není voděodolný.
• Neponechávejte fotoaparát na extrémně horkých místech, např. v automobilu nebo na přímém
slunci.
Hledání
operace
Efektivní použití modulu akumulátoru
Obsah
Nabíjení modulu akumulátoru
75CZ
Upozornění
Nesedejte si na židli nebo jiné povrchy s fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně, mohlo by
dojít k jeho poruše nebo poškození.
Čištění
Čištění objektivu
Hledání Nabídka/
Nastav.
Transport
Hledání
operace
• Na extrémně horkých, chladných a vlhkých místech
Na místech, jako je např. automobil zaparkovaný na sluníčku – mohlo by dojít k deformaci těla
fotoaparátu a následkem toho k poruše.
• Na přímém slunci nebo v blízkosti topení
Může dojít k nesprávnému zobrazování barev nebo deformaci těla fotoaparátu a následkem toho
k poruše.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte na to, aby do fotoaparátu nevnikl písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti
fotoaparátu, v některých případech nevratné.
Obsah
Nepoužívejte/neukládejte fotoaparát na těchto místech
Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte ho od otisků prstů, prachu apod.
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem, pak otřete do sucha. Nečistěte
fotoaparát žádným z následujících způsobů, mohlo by dojít k poškození povrchu fotoaparátu nebo
pouzdra.
– Chemikáliemi, jako jsou ředidla, benzin, etanol, jednorázové materiály, repelenty proti hmyzu,
opalovací krémy, insekticidy apod.
– Nedotýkejte se fotoaparátu rukou znečištěnou uvedenými látkami.
– Nenechávejte fotoaparát po delší dobu v kontaktu s gumou či vinylem.
Rejstřík
Čištění krytu fotoaparátu
Provozní teploty
Fotoaparát je určen pro použití při teplotách mezi 0°C a 40°C. Nedoporučuje se fotografování za
velmi nízkých či vysokých teplot, které přesahují uvedené rozmezí.
Kondenzace vlhkosti
Když se fotoaparát přenáší přímo z chladného do teplého prostředí, může dojít uvnitř nebo na
povrchu fotoaparátu ke kondenzaci vlhkosti. Kondenzace vlhkosti může způsobit poruchu
fotoaparátu.
Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Vypněte fotoaparát a počkejte asi hodinu, až se vlhkost odpaří.
Poznámka k likvidaci/prodeji
• Při používání softwaru nahraného ve vnitřní paměti se mohou do vnitřní paměti fotoaparátu
ukládat osobní údaje, např. osobní čísla nebo e-mailové adresy. Než předáte fotoaparát jinému
majiteli nebo než ho odevzdáte k likvidaci, vymažte všechny osobní údaje.
• I když vymažete data z vnitřní paměti nebo fotoaparát zformátujete, data ve vnitřní paměti se
nemusí zcela vymazat.
• Abyste fotoaparátu zabránili v obnově dat z vnitřní paměti, nahrajte do vnitřní paměti
fotoaparátu jakákoliv nepotřebná data.
76CZ
Technické údaje
[Systém]
Rejstřík
Konstrukce a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Hledání Nabídka/
Nastav.
Napájení:
Vestavěný nabíjecí akumulátor
Nabíjení pomocí USB (z počítače pomocí
dodaného pomocného spojovacího kabelu
USB)
Doba nabíjení: Přibl. 200 min (plné nabití)
(je-li akumulátor nabíjen z USB konektoru
počítače)
Spotřeba energie (při natáčení): 1,7 W
(s velikostí obrazu [1280×720 30p])
Provozní teplota: 0°C až 40°C
Skladovací teplota: –20°C až +60°C
Rozměry (přibl.):
MHS-FS1/FS1K
55,0 mm × 108,0 mm × 15,8 mm
MHS-FS2/FS2K
55,0 mm × 108,0 mm × 18,4 mm (Š/V/H, bez
vyčnívajících částí)
Hmotnost:
MHS-FS1/FS1K
Přibl. 115 g
MHS-FS2/FS2K
Přibl. 139 g
Mikrofon: monofonní
Reproduktor: monofonní
Hledání
operace
Snímač: 4,5 mm (typ 1/4) snímač CMOS
Celkový počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 5 110 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 3 110 000 pixelů (statický snímek,
16:9), Přibl. 5 030 000 pixelů (statický
snímek, 4:3), Přibl. 3 110 000 pixelů
(videoklip [1920×1080 30p])
Objektiv: F2,8
f = 4,1 mm
Po konverzi na 35 mm fotoaparát
Pro videoklipy: 47 mm (16:9)
Pro statické snímky: 41 mm (4:3)
Řízení expozice: automatická expozice
Formát souborů:
Statické snímky: JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.3, MPF Baseline) kompatibilní
Videoklipy: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Zvuk: MPEG AAC
Nahrávací médium: Vnitřní paměť (Přibl.
4 GB)
• Při měření kapacity média se 1 GB rovná
1 miliardě bytů, jednotce používané pro
správu dat nebo aplikační soubory. Kapacita
dostupná uživateli je uvedena níže.
Přibl. 3,7 GB
[Napájení, všeobecně]
Obsah
Fotoaparát
[Vstupní a výstupní konektory]
Konektor HDMI: minikonektor HDMI
Konektor USB: typ A (vestavěný)
komunikace přes USB: Hi-Speed USB
(odpovídající USB 2.0)
[LCD displej]
MHS-FS1/FS1K
LCD displej: 6,7 cm typ 2.7 (16:9) aktivní TFT
Celkový počet bodů: 230 400 (960 × 240) bodů
MHS-FS2/FS2K
Hlavní displej: 6,7 cm typ 2.7 (16:9) aktivní
TFT
Celkový počet bodů: 230 400 (960 × 240) bodů
Přední displej: 5,0 cm typ 2.0 (4:3) aktivní TFT
Celkový počet bodů: 153 600 (640 × 240) bodů
77CZ
Ochranné známky
Rejstřík
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN LICENCÍ AVC PATENT PORTFOLIO PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ UŽIVATELSKÉ POUŽITÍ PRO (i) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA
V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ
AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO UŽIVATELEM V RÁMCI OSOBNÍHO
A NEKOMERČNÍHO POUŽÍVÁNÍ A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE
VIDEA S LICENCÍ NA POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. PRO JAKÉKOLI DALŠÍ POUŽITÍ
NENÍ LICENCE POTŘEBA NEBO JE OBSAŽENA. DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
VIZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Hledání Nabídka/
Nastav.
Licenční ujednání
Hledání
operace
• Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX jsou buď registrované obchodní značky nebo
obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v jiných
zemích.
• Macintosh, Mac OS, logo Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac a eMac jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.
• Intel a Pentium jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel
Corporation.
Tento návod obsahuje dále názvy systémů a produktů, které jsou většinou ochrannými nebo
registrovanými ochrannými známkami svých autorů či výrobců. Známky ™ nebo ® se však v tomto
návodu ve všech případech neuvádějí.
Obsah
• „Bloggie“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
• Video 360 je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných
zemích.
78CZ
Rejstřík
P
Aplikace Bloggie......................................................25, 47
Pixel .......................................................................................51
Obsah
A
Počet statických snímků.............................................74
C
Počítač
Chránit .................................................................................54
Doporučené prostředí .........................................45
Nahrávání snímků ..................................................49
Doba nahrávání pro videoklipy ............................74
Počítač se systémem Macintosh ............................45
Počítač se systémem Windows ...............................45
F
Hledání
operace
Importování snímků .............................................48
D
Popis součástí .............................................................15, 16
Formát. ................................................................................63
Prohlížení
Videoklipy ..................................................................40
HDMI výstup ...................................................................62
Připojení
Počítač ...........................................................................48
I
Inicializace .........................................................................60
R
Instalace ..............................................................................25
Redukce mihotání .........................................................56
Hledání Nabídka/
Nastav.
Statické snímky ........................................................40
H
Režim demo ......................................................................59
Konektor HDMI OUT...............................................65
S
Samospoušť .......................................................................35
L
Rejstřík
K
Sdílet .....................................................................................55
Language Setting ...........................................................58
Letní čas ..............................................................................64
M
Snímky Video 360 .........................................................37
Software ........................................................................25, 47
U
Modul akumulátoru .....................................................75
N
USB .................................................................................22, 25
V
Nabíjení ...............................................................................22
Nahrávání
Statické snímky ........................................................29
Videoklipy ..................................................................31
Velik.filmů .........................................................................52
Velik.foto. ..........................................................................50
Vymazat ..............................................................................53
Výstražné zprávy............................................................72
Nastavení hodin ..............................................................28
Nastavení LUN ...............................................................61
W
Nastav...................................................................................13
Web. kamera ....................................................................66
Nastav. data a času ........................................................64
O
Z
Zoom.....................................................................................33
Odstraňování problémů .............................................68
Zoom přehrávání ...........................................................43
OS ...........................................................................................45
Zvuk ......................................................................................57
Ovládání hlasitosti ........................................................44
79CZ
Download PDF