Sony | WS-CT550B40 | Sony WS-CT550B40 Návod k obsluze

4-269-876-51(2)
Speaker Attachment
Bracket
WS-CT550B40
WS-CT550B46
©2011 Sony Corporation
Kullanım Kılavuzu
TR
Uživatelská příručka
CZ
Kezelési útmutató
HU
Návod na obsluhu
SK
Instrucţiuni de utilizare
RO
Инструкции за работа
BG
Sistemin hoparlörünün televizyon sehpasına veya bir
duvara takılması hakkında uyarılar
Müşterilerimize
Bu ürünü kurma yeterli düzeyde uzmanlık
gerektirir. Kurma işlerini Sony satıcılarına veya
lisanslı taşeronlara yaptırın ve kurulum
sırasında özellikle dikkatli olun. Sony, yanlış
kullanım, doğru olmayan kurulum veya
belirtilen ürünler haricinde ürünlerin
kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir
maddi hasardan veya yaralanmadan sorumlu
tutulamaz. Yasal haklarınızı (varsa)
etkilenmez.
Emniyet Hakkında
Sony ürünleri emniyet göz önünde
bulundurularak tasarlanmıştır. Fakat, ürünler
doğru kullanılmazsa, yangın, elektrik
çarpması, ürünün devrilmesi veya düşmesi
sebebiyle ciddi yaralanmalara yol açabilirler.
Bu tip kazaları önlemek üzere emniyet
önlemlerine uymaya dikkat edin.
UYARI
Aşağıdaki önlemlere uyulmazsa, yangın,
elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya
düşmesi sebebiyle ciddi yaralanmalara yol
açılabilir.
Ürünleri düşürmeyin ve düşme
olasılığının olduğu yerlere monte
etmeyin.
•Kurulum, taşıma ve sökme işlerini
lisanslı bir taşerona yaptırın ve küçük
çocukları kurulum işlerinden uzakta tutmaya
dikkat edin.
•Yetkisiz kişilerce yapılan kurulumlar ciddi
yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilir.
•Yetkisiz bir satıcının SSCT550W (birlikte
verilmez) hoparlörünü veya SSCT550W
hoparlörünün takılmış olduğu televizyonu
sökmeye çalışması, ürünün düşmesine yol
açabilir ve bu da maddi hasarlar veya
yaralanmalarla sonuçlanabilir. Ürünü veya
2TR
ürünleri iki veya daha fazla kişinin taşıması ve
sökmesi gerekir.
•SSCT550W hoparlörünü veya SSCT550W
hoparlörünün takılmış olduğu televizyonu
monte ettikten sonra vidaları ve benzerini
sökmeyin.
•Temizleme veya bakım sırasında ürünlerin
üzerine aşırı kuvvet uygulamayın.
•SSCT550W hoparlörünü veya SSCT550W
hoparlörünün takılmış olduğu televizyonu
narin bir duvara veya yüzeyleri düz veya dik
olmayan bir duvara asarsanız, ürün(ler)
düşebilir ve ciddi yaralanmalara ve maddi
hasara yol açabilir.
•SSCT550W hoparlörü veya SSCT550W
hoparlörünün takılmış olduğu televizyon
duvara sıkıca sabitlenmemişse, ürün(ler)
düşebilir ve ciddi yaralanmalara ve maddi
hasara yol açabilir.
Ürünlerin üzerine herhangi bir nesne
yerleştirmeyin.
•Ürünlerin üstüne herhangi bir şey
koymayın. Aksi taktirde sistem
düşüp ciddi yaralanmalara ve maddi hasara
yol açabilir.
Ürünlere yaslanmayın veya asılmayın.
•Ürünlere yaslanmayın veya
asılmayın, aksi taktirde ürünler
üzerinize düşerek ciddi yaralanmalara yol
açabilir.
Konuma dikkat edin.
•Ürünü, köşeleri veya kenarları
duvarın yüzeyinden dışarı taşacak
şekilde kolon gibi duvar yüzeylerine monte
etmeyin. Bir kişi veya nesne ürünlerin dışarı
taşan köşe veya kenarına çarparsa,
yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilir.
•Ürünleri yağmur veya neme maruz
bırakmayın veya bunların içine herhangi bir
tipte sıvı dökmeyin. Yangın veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
•Ürünleri sıcak, nemli veya aşırı tozlu veya
mekanik titreşime maruz kalacakları yerlere
yerleştirmeyin. Aksi taktirde yangın veya
elektrik çarpmasına yol açılabilir.
•Alev alabilir nesneleri veya açık alevleri (örn.
mumlar) ürünlerden uzakta tutun.
•Ürünleri bir klima cihazının üzerine veya
altına yerleştirmeyin. Ürünler klima
cihazının rüzgarına uzun bir süre maruz
kalırsa veya klimadan sızan suyla ıslanırsa, bu
durum yangın, elektrik çarpmasına veya
arızalara yol açabilir.
Kabloların ezilmemesine dikkat edin.
•AC güç kablosu veya bağlantı
kabloları ürünlerle duvar, zemin veya
başka bir nesne arasında ezilirse, kuvvet
kullanılarak bükülür veya burulursa,
kablonun içindeki teller dışarı çıkabilir ve
kısa devreye veya elektrik kesilmesine yol
açabilir. Bu da yangın veya elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
•Ürünleri taşırken AC güç kablosunun veya
bağlantı kablolarının üstüne basmayın.
Kablolar hasar görebilir ve bu da yangına veya
elektrik çarpmasına yol açabilir.
Ürünlerin havalandırma deliklerinin
üzerini örtmeyin.
•Havalandırma deliklerini örterseniz
(bir kumaş v.b. ile), iç kısımda ısı birikebilir
ve bu da yangına yol açabilir.
Kablolara takılmayın.
•Aksi taktirde düşebilirsiniz veya
ürünlerin düşmesine ve
yaralanmalara sebep olabilirsiniz.
DİKKAT
Aşağıdaki önlemlere uyulmaması
yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açabilir.
Belirtilen ürün haricinde herhangi bir üniteyi
kurmayın.
•Bu ürün sadece belirtilen ekipmanlarla
kullanılmak için tasarlanmıştır. Belirtilen
cihazlar haricinde bir cihaz kurarsanız, bu
cihaz düşebilir veya kırılabilir ve de
yaralanmalara yol açabilir.
•Ürünler üzerinde değişiklik yapmayın.
•Sıcak nesneleri doğrudan ürünlerin üzerine
yerleştirmeyin. Isı, ürünlerin renklerinin
değişmesine ve deformasyona yol açabilir.
Sistemin hoparlörünü ve televizyonu
sabitlediğinizden emin olun.
•SSCT550W hoparlörünü ve televizyonu
birleştirirken sıkıca sabitleyin. Ardından,
SSCT550W hoparlörünün takılmış olduğu
televizyonu sehpaya veya duvara sıkıca
sabitleyin. SSCT550W hoparlörü
televizyona sıkıca sabitlenmemişse, düşebilir
veya devrilebilir ve yaralanmalara yol
açabilir.
Ürünlerin üzerine ağırlık uygulamayın veya
bunları herhangi bir tipte darbeye maruz
bırakmayın.
•SSCT550W hoparlörünü bir televizyon
sehpasına takarken veya SSCT550W
hoparlörün takılmış olduğu televizyonu bir
duvara asarken, elinizle hoparlöre veya
televizyona ağırlık uygulamayın. Hoparlöre
veya televizyona, tornavida ve benzeri sert
nesnelerle vurmayın.
SSCT550W hoparlörünün takılmış
olduğu televizyonu taşırken
Ürünleri kuvvet uygulayarak
taşırsanız, maddi hasara veya
yaralanmalara yol açabilirsiniz. Doğru
prosedürlere ve aşağıdaki önerilere uyun.
•SSCT550W hoparlörünün takılmış olduğu
televizyonu iki veya daha fazla kişinin ve
ancak bağlantıları fişlerini çekip ayırdıktan
sonra taşımasını sağlayın.
•El ve ayaklarınızın, SSCT550W
hoparlörünün takılmış olduğu televizyonun
tabanının altında ezilmemesine dikkat edin.
•SSCT550W hoparlörünün takılmış olduğu
televizyonu sürüklemeyin. Taban parçası
çıkabilir ve zemine zarar verebilir.
•SSCT550W hoparlörünün takılmış olduğu
televizyonu taşırken, bunu SSCT550W
hoparlörü kısmından tutmayın. Aksi taktirde
maddi hasara ve yaralanmalara yol
açabilirsiniz.
Kurulumla ilgili notlar
•Parçaları birleştirirken, zarar görmesini
önlemek üzere zemine bir kumaş yayın.
devam
3TR
•Ürünleri sert ve düz bir zemin üzerinde
kurun.
•Ürünleri iki veya daha fazla kişinin kurması
gerekir. Kurma işlemini tek başına yaparsanız
kazalara veya yaralanmalara yol açabilirsiniz.
•Çocukları kurulum işlerinden uzakta
tutmaya dikkat edin.
Ürünleri, talimatlara uyarak emniyetli bir şekilde
kurmaya dikkat edin.
•Vidaları iyice sıkın. SSCT550W hoparlörü
sıkıca takılmamışsa, düşebilir ve maddi
hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
•Ürünleri birleştirirken parmaklarınızı ve
ellerinizi ezmemeye dikkat edin.
Duvara montajla ilgili notlar
•Ürünleri duvara monte edilmiş olarak uzun
bir süre kullanırsanız, duvarın malzemesine
bağlı olarak ürünlerin arkasındaki ve
üstündeki duvarın rengi değişebilir veya
duvar kağıdı duvardan ayrılabilir.
•Ürünler duvara monte edildikten sonra
söküldüğünde duvarda delikler kalır.
•Kurulumdan önce uygun bir konum (radyo
sinyalleri ve benzerinden uzak bir konum)
belirlemek için lisanslı bir taşerona danışın.
Müşteriler için not: aşağıdaki bilgiler sadece AB
yönergelerini uygulayan ülkelerde satılmış
cihazlar için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi 171 Konan Minatoku
Tokyo, 1080075 Japonya adresindeki Sony
Corporation’dır. Elektromanyetik uyumluluk
ve ürün emniyeti için Yetkili Temsilci,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya adresindeki Sony Deutschland
GmbH’dir. Herhangi bir servis işi veya garanti
konuları için lütfen ayrı servis veya garanti
belgelerinde belirtilen adreslere başvurun.
4TR
Ambalajdan çıkartma
•Takma mesneti A (1)
•Takma mesneti B (1)
•Duvara montaj mesneti vidaları (M6 ×
16 mm Gümüş Rengi) (4)
•Mesafe parçaları (2)
•Duvara Asma Mesneti Takozları
(Dikdörtgen) (2)
•Uzatma boynu (1)
•Destek kayışı (1)
•Vidalar A (M5 × 12 mm Siyah) (3)
•Destek kayışı için vida (M4 × 10 mm) (1)
•Vidalar B (M5 × 20 mm Siyah) (3)
•Destek kayışı için tahta vidası (M3,8 ×
20 mm) (1)
•Takma mesneti vidaları (Gümüş Rengi) (2)
•Kelepçe vidaları (2)
•Kullanım Kılavuzu (1)
5TR
Kurulum
SSCT550W hoparlörünü (birlikte verilmez) aşağıdaki televizyon modellerine (birlikte verilmez)
takabilirsiniz:
KDL46HX92s, KDL46HX82s, KDL40/46NX72s, KDL40/46HX72s, KDL40/46EX72s
* Gerçek model isimlerinde “s”, her modele özgü olan rakamları ve/veya karakterleri gösterir.
Mayıs 2011 itibarıyla.
Aşağıdaki resimlerde hoparlörün (birlikte verilmez) nasıl kurulacağıyla ilgili örnekler
gösterilmektedir.
Not
•Alıcı veya subwoofer, vb. için yer seçerken alıcı ve subwoofer ünitesinin arka panelindeki havalandırma
deliklerini örtmeyin.
•Hoparlörü televizyon sehpasına kurma
•Hoparlörü ve televizyonu duvara asma
6TR
Hoparlör için hazırlıklar
1
Hoparlörün arkasındaki vidaları sökün ve ardından hoparlör kapağını sökün.
Hoparlör kapağı
2
A (M5 × 12 mm Siyah) (birlikte verilir) vidalarını kullanarak A veya B takma mesnetini
(birlikte verilir) hoparlörün arkasına takın.
Takma mesneti A veya B
(birlikte verilir)
Vidalar A (M5 × 12 mm
Siyah) (birlikte verilir)
devam
7TR
Not
•Pakette iki tür takma mesneti vardır.
Televizyonunuzun altına yakın arka tarafının şekline bağlı olarak televizyonununuza uygun olanı seçin.
– Takma mesneti A: Televizyonun arkası düz.
– Takma mesneti B: Televizyonun arkası çıkıntılı.
Takma mesneti A
3
Takma mesneti B
1. adımda çıkardığınız vidaları kullanarak hoparlör kapağını takma mesnetiyle
hoparlörün arkasına takın.
1. adımda çıkarılan vidalar
Not
•Hoparlör kapağını üst tarafı aşağıya gelecek şekilde takmaya dikkat edin.
8TR
Televizyon için hazırlıklar
1
Vidaları televizyon sehpasından sökün ve ardından televizyonu televizyon
sehpasından ayırın.
Not
•LCD ekran yüzeyinin hasar görmesini önlemek üzere televizyonu ekranı aşağı gelecek şekilde yumuşak
bir kumaş parçasının üzerine koymaya dikkat edin.
Kumaş
devam
9TR
Hoparlörü televizyon sehpasına kurma
SSCT550W hoparlörünü (birlikte verilmez) aşağıdaki televizyon modellerine (birlikte verilmez)
takabilirsiniz:
•KDL46HX92s, KDL46HX82s, KDL40/46NX72s, KDL40/46HX72s, KDL40/46EX72s
* Gerçek model isimlerinde “s”, her modele özgü olan rakamları ve/veya karakterleri gösterir.
Televizyon sehpası biçiminin televizyon modeline bağlı olarak değişmesine rağmen, hoparlörü bu
prosedürle herhangi bir televizyon sehpasına monte edebilirsiniz.
1
“Televizyon için hazırlıklar” başlığı altında çıkarılan sehpa boynu yerine uzatma
boynunu (birlikte verilir) takın.
Sehpa vidası
Sehpa başlığı
Uzatma boynu (birlikte verilir)
Sehpa tabanı
Sehpa vidaları
• 40 inçlik model: 2 vida
• 46 inçlik model: 3 vida
10TR
2
“Televizyon için hazırlıklar” başlığı altında hazırlanan televizyonun arkasından
vidaları çıkarın. (4 vida)
Televizyonun
arkasındaki vidalar
3
“Hoparlör için hazırlıklar” başlığı altında hazırlanan hoparlörü televizyonun arkasına
takın ve takma mesneti (Gümüş Rengi) (birlikte verilir) vidalarıyla sıkıştırın.
Takma mesneti vidaları
(gümüş rengi) (birlikte
verilir)
devam
11TR
4
Televizyon sehpasını televizyona takın.
Takma mesneti vidalarını televizyon sehpası başlığındaki deliklere vidalayın ve televizyonu
gösterildiği gibi televizyon sehpasına takın.
Not
•SSCT550W hoparlörünün takılmış olduğu televizyonu, televizyon sehpasına asarken veya astıktan sonra
SSCT550W hoparlörü kısmından tutmayın. Aksi taktirde maddi hasara ve yaralanmalara yol
açabilirsiniz.
5
Televizyonu, televizyon sehpasına B (M5 × 20 mm Siyah) (birlikte verilir) vidalarıyla
sabitleyin.
12TR
Hoparlörü ve televizyonu duvara asma
SSCT550W hoparlörünü (birlikte verilmez) aşağıdaki televizyon modellerine (birlikte verilmez)
asabilirsiniz:
•KDL46HX92s, KDL46HX82s, KDL40/46NX72s, KDL40/46HX72s, KDL40/46EX72s
* Gerçek model isimlerinde “s”, her modele özgü olan rakamları ve/veya karakterleri gösterir.
•Televizyonu bir duvara asmak için televizyonun ve Duvara Montaj Mesneti kullanım kılavuzuna
başvurun.
1
“Televizyon için hazırlıklar” başlığı altında hazırlanan televizyonun arkasından
vidaları çıkarın. (6 vida)
Televizyonun
arkasındaki vidalar
2
Mesafe parçalarını (birlikte verilir), televizyonun arkasında, üst taraftan çıkarılan iki
vidanın deliklerinin üstüne yerleştirin.
Mesafe parçaları
(birlikte verilir)
devam
13TR
3
“Hoparlör için hazırlıklar” başlığı altında hazırlanan hoparlörü televizyonun arkasına
takın ve A (M5 × 12 mm Siyah) (birlikte verilir) vidalarıyla sıkıştırın.
Vidalar A (M5 × 12 mm
Siyah) (birlikte verilir)
4
Duvara montaj mesneti vidaları, (M6 × 16 mm Gümüş Rengi) (birlikte verilir) Duvara
Montaj Mesneti vidalarıyla televizyona sabitleyin.
Bunları 2. adımda Duvara Montaj Mesneti vidalarının deliklerine yerleştirilen mesafe
parçalarıyla sabitleyin.
Ürünle birlikte verilen Duvara Montaj Mesneti mesafe parçalarını ve vidalarını kullanın. Başka
televizyonlarla verilen mesafe parçalarını kullanmayın.
Örneğin: Televizyonu Duvara Montaj Mesnetini (SUWL700, birlikte verilmez) kullanarak asarken
Duvara montaj mesneti
vidaları (M6 × 16 mm
Gümüş Rengi) (birlikte
verilir)
Mesafe parçası
5
Televizyonu duvara asın.
Televizyonu duvara asmakla ilgili ayrıntılar için televizyonun kullanım kılavuzuna başvurun.
14TR
Not
•SSCT550W hoparlörünün takılmış olduğu televizyonu duvara asarken veya astıktan sonra SSCT550W
hoparlörü kısmından tutmayın. Aksi taktirde maddi hasara ve yaralanmalara yol açabilirsiniz.
Televizyonu Duvara Montaj Mesnetini (SUWL500, birlikte verilmez) kullanarak
asarken
SSCT550W hoparlörünün takılı olduğu televizyonun açısını aşağı doğru sadece 0° veya 5°’ye
ayarlayabilirsiniz. Televizyonun açısını aşağı doğru 10°, 15° veya 20°’ye ayarlamak isterseniz,
SSCT550W hoparlörünü doğrudan duvara monte edin.
Televizyonu Duvara Asma Mesnetini (SUWH500, birlikte verilmez) kullanarak
asarken
Ayrıntılar için SUWH500 Duvara Asma Mesneti kullanım kılavuzuna bakın.
Takozları takmak için
B, C, D ve K simgeleri, SUWH500 kullanım kılavuzunda kullanılıp açıklananlarla aynıdır.
1
SUWH500 Duvara Asma Mesneti ile birlikte verilen yuvarlak takozu K, SUWH500
ile birlikte verilen makaraya B takın.
K
B
2
Gösterildiği gibi, Duvara Asma Mesneti takozlarını (birlikte verilir) SUWH500 ile
birlikte verilen her parçaya (C ve D) takın.
D
C
Duvara Asma Mesneti Takozları
(birlikte verilir)
devam
15TR
Not
•Ürünle birlikte verilen Duvara Asma Mesneti (Dikdörtgen) takozlarını kullanın. SUWH500 Duvara Asma
Mesneti ile birlikte verilen dikdörtgen takozları kullanmayın.
Televizyonun düşmesinin önlenmesi
Bir koruyucu önlem olarak televizyonu sabitleyin. Aksi taktirde TV devrilebilir ve ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
Uyarı
•Yaralanmayı önlemek için SSCT550W hoparlörünün takılı olduğu televizyonu duvara 25 cm'den az mesafeye
yerleştirin ve sıkıca duvara sabitleyin.
Notlar
•Televizyonu veya televizyon sehpasını kurarken parmaklarınızı ve ellerinizi ezmemeye dikkat edin.
•Televizyonu duvardan 25 cm’den daha az bir mesafe bıraktıktan sonra kurun. Televizyon geriye duvara doğru
meyletse bile, duvar televizyonun düşmesini önleyecektir.
Televizyonu bir sehpaya monte ederken
Destek kayışı için vida (M4
× 10 mm) (birlikte verilir)
Destek kayışı için tahta vidası
(M3,8 × 20 mm) (birlikte verilir)
1
2
3
Televizyonu sehpanın ortasına yerleştirin.
Destek kayışını (birlikte verilir) televizyona takın, ardından destek kayışı için vidayı
(M4 × 10 mm) (birlikte verilir) bir tornavidayla iyice sıkın.
Destek kayışını sehpaya destek kayışı için tahta vidasıyla (M3,8 × 20 mm) (birlikte
verilir) sabitleyin.
16TR
Televizyonu duvara sabitleme
Duvara sabitlemek için güçlü bir ip veya zincir (birlikte verilmez) ve bir sabitleyici (birlikte
verilmez) hazırlayın. Sabitleyiciyi betonarme bir duvara sabitleyin.
Televizyonu sehpaya sabitlemiş olsanız dahi, bu prosedürü kullanarak televizyonu duvara da
sabitleyin.
1
Televizyonun arkasından vidaları çıkarın. (2 vida)
Televizyonun
arkasındaki vidalar
2
Kelepçe vidalarını (birlikte verilir) televizyonun arkasına sabitleyin.
Kelepçe vidaları (birlikte
verilir)
devam
17TR
3
Sabitleyiciyi betonarme duvara (1) sabitleyin ve ardından ipi veya zinciri kelepçe
vidalarının ve sabitleyicinin (2) deliklerinden geçirin. İpin veya zincirin her iki ucunu
sıkıca birbirine bağlayın.
25 cm’den az
25 cm’den az
1
2
Yere kurulan televizyon.
18TR
Sehpaya kurulan televizyon
Spesifikasyonlar
Takma mesneti A
Boyutlar (yakl.)
Ağırlık (yakl.)
338 mm × 214 mm ×
11,5 mm (g/y/d)
1.300 g
Takma mesneti B
Boyutlar (yakl.)
Ağırlık (yakl.)
338 mm × 212 mm ×
17,2 mm (g/y/d)
1.250 g
Uzatma boynu
Boyutlar (yakl.)
Ağırlık (yakl.)
φ43 mm × 216,8 mm
660 g
Tasarım ve özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
19TR
Varování k instalaci reproduktorů systému na
stojan televizoru nebo na stěnu
Informace pro zákazníky
K instalaci tohoto výrobku je třeba určitých
zkušeností. Instalaci svěřte prodejcům
společnosti Sony nebo koncesovaným
dodavatelům a při práci věnujte pozornost
bezpečnosti. Společnost Sony nenese
odpovědnost za žádné škody či zranění
způsobené nesprávnou manipulací či
instalací, nebo instalací jiného než
specifikovaného výrobku. Vaše zákonná
práva (pokud existují) nejsou ovlivněna.
Bezpečnost
Výrobky Sony jsou navrženy s ohledem na
bezpečnost. V případě nesprávného
používání však může dojít k vážnému zranění
v důsledku popálení, úrazu elektrickým
proudem, převrácení či pádu výrobku.
Těmto nehodám předejdete dodržováním
bezpečnostních opatření.
škodám na majetku. Zajistěte, aby
přenášení či montáž výrobku (výrobků)
prováděly alespoň dvě osoby.
• Po namontování reproduktoru
SS-CT550W nebo reproduktoru
SS-CT550W nainstalovaného na televizoru
neodstraňujte šrouby.
• Při čištění či údržbě výrobků nepoužívejte
přílišnou sílu.
• Jestliže reproduktor SS-CT550W nebo
televizor s nainstalovaným reproduktorem
SS-CT550W zavěsíte na křehkou, nerovnou
či zešikmenou stěnu, může zařízení
spadnout a způsobit zranění či škody na
majetku.
• Není-li reproduktor SS-CT550W nebo
televizor s nainstalovaným reproduktorem
SS-CT550W na stěnu správně upevněn,
může zařízení spadnout a způsobit zranění
či škody na majetku.
Na výrobky neumisťujte žádné předměty.
VAROVÁNÍ
Nedodržování následujících bezpečnostních
opatření může vést k vážnému zranění či
smrti v důsledku požáru, úrazu elektrickým
proudem, anebo převrácení či pádu výrobku.
• Na výrobky nic nepokládejte. V
opačném případě může systém
spadnout a způsobit zranění či škody na
majetku.
O výrobky se neopírejte ani se na ně
nevěšte.
Chraňte výrobky před pádem a
neinstalujte je v místech, odkud by mohly
spadnout.
• V opačném případě hrozí jejich pád
a nebezpečí vážného zranění.
• Instalaci, manipulaci či demontáž
výrobků svěřte koncesovaným
dodavatelům a dbejte, aby se během
instalace v blízkosti nepohybovaly malé
děti.
• Neautorizovaná instalace může vést k
vážnému zranění či škodám na majetku.
• Svěříte-li manipulaci či demontáž
reproduktoru SS-CT550W (není součástí
dodávky) nebo reproduktoru SS-CT550W
nainstalovaného na televizoru
neautorizovanému prodejci, může dojít k
pádu výrobku a vážnému zranění nebo
Věnujte pozornost umístění.
2CZ
• Výrobky neinstalujte na plochy,
kde by okraje či rohy přečnívaly,
například na sloupy. V důsledku nárazu
osoby do rohu či boku výrobku může dojít
ke zranění či škodám na majetku.
• Nevystavujte výrobky dešti ani vlhku a
nepolévejte je žádnými tekutinami. Mohlo
by dojít k požáru či úrazu elektrickým
proudem.
• Výrobky neumisťujte na místa vystavená
vysokým teplotám, vlhku či prachu a
nevystavujte je mechanickým otřesům.
Mohlo by dojít k požáru či úrazu
elektrickým proudem.
• V blízkosti výrobků nepoužívejte hořlaviny
a otevřený oheň (např. svíčky).
• Výrobky neinstalujte nad či pod
klimatizační jednotku. Budou-li výrobky
delší dobu vystaveny proudění vzduchu z
klimatizace nebo jestliže do nich pronikne
voda unikající z klimatizace, může dojít k
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poruchám.
Dbejte, aby nedošlo k přiskřípnutí
kabelů.
• Přiskřípnutí síťového napájecího
kabelu nebo propojovacího kabelu
mezi výrobkem a stěnou, podlahou či jiným
předmětem, anebo násilné ohnutí či
zkroucení kabelů může způsobit poškození
izolace a zkrat vodičů nebo elektrický
výpadek. Mohlo by tedy dojít k požáru či
úrazu elektrickým proudem.
• Na síťový napájecí kabel ani na propojovací
kabely při přenášení výrobků nešlapejte.
Mohlo by dojít k poškození kabelů a
následnému požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Nezakrývejte ventilační otvory výrobků.
• Pokud ventilační otvory zakryjete
(tkaninou apod.), může dojít k
přehřátí a požáru.
Dejte pozor, abyste o kabely neklopýtli.
• Mohli byste upadnout, výrobky
převrhnout a zranit se.
UPOZORNĚNÍ
Nedodržování následujících bezpečnostních
opatření může vést k úrazu či škodám na
majetku.
Neinstalujte jiné zařízení než specifikovaný
výrobek.
• Tento výrobek je navržen k použití pouze
se specifikovaným zařízením. Instalace
jiného než specifikovaného zařízení může
způsobit pád, poškození a zranění.
• Výrobky nepozměňujte.
• Přímo na výrobky nepokládejte žádné
horké předměty. Vysoká teplota může
způsobit změny barvy či deformaci
výrobků.
Reproduktor systému a televizor zajistěte.
• Při instalaci televizoru s reproduktorem
SS-CT550W k sobě výrobky řádně
upevněte. Televizor s nainstalovaným
reproduktorem SS-CT550W pak upevněte
na stojan či stěnu. Při nesprávné instalaci
televizoru a reproduktoru SS-CT550W
může dojít k převrhnutí a zranění.
Výrobky nezatěžujte břemeny a nevystavujte je
žádným nárazům.
• Při instalaci reproduktoru SS-CT550W na
stojan televizoru nebo při zavěšování
televizoru s nainstalovaným
reproduktorem SS-CT550W na stěnu
nezatěžujte reproduktor ani televizor
rukama. Reproduktor ani televizor
nevystavujte nárazům tvrdými předměty,
například šroubovákem atd.
Manipulace s televizorem s
nainstalovaným reproduktorem
SS-CT550W
S výrobky nemanipulujte násilně,
aby nedošlo k poškození či zranění.
Postupujte podle správných postupů a
pokynů uvedených níže.
• Reproduktor SS-CT550W nainstalovaný
na televizoru musí přenášet alespoň dvě
osoby, a to pouze po odpojení ze zásuvky a
odejmutí připojených zařízení.
• Buďte opatrní, abyste si pod televizor s
nainstalovaným reproduktorem
SS-CT550W neskřípli ruce či nohy.
• Televizor s nainstalovaným reproduktorem
SS-CT550W netahejte po zemi. Spodní část
by se mohla oddělit a poškodit podlahu.
• Při přenášení televizoru s nainstalovaným
reproduktorem SS-CT550W nedržte
zařízení za reproduktor SS-CT550W.
Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo
ke zranění.
Poznámky k instalaci
• Před montáží si na podlahu rozprostřete
tkaninu, abyste podlahu nepoškodili.
pokračování
3CZ
• Výrobky montujte na pevné a rovné
podlaze.
• Instalaci by měly provádět alespoň dvě
osoby. Budete-li pracovat sami, může dojít
k nehodě či zranění.
• Při instalaci zamezte přístup dětem.
Výrobky instalujte bezpečně podle pokynů.
• Šrouby pevně dotahujte. Nesprávně
nainstalovaný reproduktor SS-CT550W
může spadnout a způsobit škody či zranění.
• Při instalaci pracujte opatrně, abyste si
neskřípli prsty či ruce.
Poznámky k instalaci na stěnu
• Při dlouhodobějším používání výrobků
zavěšených na stěně může dojít ke změnám
barvy kolem výrobků či za nimi, anebo se
může odlepit tapeta – záleží na materiálu, z
něhož je stěna zhotovena.
• Po demontáži zůstanou ve stěnách otvory
po šroubech.
• Před instalací se obraťte na koncesovaného
dodavatele, jenž vám poradí s vhodným
umístěním (bez rádiového rušení apod.).
Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí
jen pro zařízení prodávané v zemích, ve kterých
platí direktivy Evropské unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Zplnomocněným
zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a
bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a
záruky se obracejte na adresy uváděné v
servisních a záručních dokumentech.
4CZ
Rozbalení
• Upevňovací konzola A (1)
• Upevňovací konzola B (1)
• Šrouby ke konzole pro upevnění na stěnu
(M 6 × 16 mm, stříbrné) (4)
• Podložky (2)
• Pružné podložky ke konzole k zavěšení na
stěnu (čtyřhranné) (2)
• Prodlužovací válcový díl (1)
• Podpěrný pás (1)
• Šrouby A (M 5 × 12 mm, černé) (3)
• Šrouby B (M 5 × 20 mm, černé) (3)
• Šroub k podpěrnému pásu (M4 × 10 mm)
(1)
• Vrut do dřeva k podpěrnému pásu (M 3,8 ×
20 mm) (1)
• Šrouby k upevňovací konzole (stříbrné) (2)
• Upínací šrouby (2)
• Uživatelská příručka (1)
5CZ
Příprava
Reproduktor SS-CT550W (není součástí dodávky) lze nainstalovat s následujícími modely
televizorů (nejsou součástí dodávky):
KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* Symbol „s“ označuje u aktuálních modelů čísla či znaky charakteristické pro každý model.
Stav v květnu 2011.
Níže uvedené ilustrace představují příklady instalace reproduktoru (není součástí dodávky).
Poznámka
•Při výběru místa pro přijímač, subwoofer, atd. neblokujte ventilační otvory k odvodu tepla na zadním
panelu přijímače či subwooferu.
• Instalace reproduktoru na stojan televizoru
• Zavěšení reproduktoru a televizoru na stěnu
6CZ
Příprava reproduktoru
1
Odmontujte šrouby na zadní straně reproduktoru a sejměte kryt reproduktoru.
Kryt reproduktoru
2
Na zadní stěnu reproduktoru namontujte upevňovací konzolu A nebo B (je součástí
dodávky), použijte šrouby A (M 5 × 12 mm, černé) (jsou součástí dodávky).
Upevňovací konzola A nebo B
(jsou součástí dodávky)
Šrouby A (M 5 × 12 mm,
černé) (jsou součástí
dodávky)
pokračování
7CZ
Poznámka
•V balení jsou dva typy upevňovací konzoly.
Podle tvaru zadní stěny v dolní části televizoru zvolte odpovídající konzolu.
– Upevňovací konzola A: Zadní strana televizoru je plochá.
– Upevňovací konzola B: Zadní strana televizoru je vypouklá.
Upevňovací konzola A
3
Upevňovací konzola B
Pomocí šroubů odmontovaných v kroku 1 přimontujte kryt na zadní stranu reproduktoru
s upevňovací konzolou.
Šrouby odmontované v
kroku 1
Poznámka
•Ujistěte se, zda kryt reproduktoru montujete horní stranou krytu směrem dolů.
8CZ
Příprava televizoru
1
Ze stojanu televizoru odmontujte šrouby a televizor od stojanu oddělte.
Poznámka
•Televizor položte obrazovkou dolů na silnou měkkou tkaninu, aby nedošlo k poškození povrchu
panelu LCD.
Tkanina
pokračování
9CZ
Instalace reproduktoru na stojan televizoru
Reproduktor SS-CT550W (není součástí dodávky) lze nainstalovat s následujícími modely
televizorů (nejsou součástí dodávky):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* Symbol „s“ označuje u aktuálních modelů čísla či znaky charakteristické pro každý model.
Přestože se tvar stojanu v závislosti na modelu televizoru může lišit, můžete podle následujícího
postupu reproduktor nainstalovat na jakýkoli stojan.
1
Válcový díl stojanu vyjmutý v kroku „Příprava televizoru“ nahraďte prodlužovacím
válcovým dílem (je součástí dodávky).
Šroub stojanu
Hlavice stojanu
Prodlužovací válcový díl (je součástí
dodávky)
Základna stojanu
Šrouby stojanu
• 40palcový model: 2 šrouby
• 46palcový model: 3 šrouby
10CZ
2
Odmontujte šrouby ze zadní části televizoru připravené podle popisu v části „Příprava
televizoru“. (4 šrouby)
Šrouby na zadní části
televizoru
3
Reproduktor připravený podle popisu v části „Příprava reproduktoru“ namontujte na
zadní stranu televizoru a zajistěte jej šrouby (stříbrnými) k upevňovací konzole (šrouby
jsou součástí dodávky).
Šrouby (stříbrné) k
upevňovací konzole
(jsou součástí dodávky)
pokračování
11CZ
4
K televizoru přimontujte stojan.
Šrouby k upevňovací konzole provlékněte otvory v hlavici stojanu televizoru a podle
nákresu namontujte televizor ke stojanu.
Poznámka
•Při nebo po zavěšení televizoru s nainstalovaným reproduktorem SS-CT550W do stojanu nedržte
zařízení za reproduktor SS-CT550W. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo ke zranění.
5
Televizor připevněte ke stojanu pomocí šroubů B (M5 × 20 mm, černé) (jsou součástí
dodávky).
12CZ
Zavěšení reproduktoru a televizoru na stěnu
Reproduktor SS-CT550W (není součástí dodávky) lze zavěsit s následujícími modely televizorů
(nejsou součástí dodávky):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* Symbol „s“ označuje u aktuálních modelů čísla či znaky charakteristické pro každý model.
• Televizor zavěsíte na stěnu podle pokynů v uživatelské příručce k televizoru a ke konzole pro
upevnění na stěnu.
1
Odmontujte šrouby ze zadní části televizoru připravené podle popisu v části „Příprava
televizoru“. (6 šroubů)
Šrouby na zadní části
televizoru
2
Na otvory umístěte podložky (jsou součástí dodávky) do míst, kde byly v horní části
zadní strany televizoru odmontovány dva šrouby.
Podložky (jsou součástí
dodávky)
pokračování
13CZ
3
Reproduktor připravený podle popisu v části „Příprava reproduktoru“ namontujte na
zadní stranu televizoru a zajistěte jej šrouby A (M 5 × 12 mm, černé) (jsou součástí
dodávky).
Šrouby A (M 5 × 12 mm,
černé) (jsou součástí
dodávky)
4
K televizoru namontujte konzolu pro upevnění na stěnu – použijte šrouby ke konzole pro
upevnění na stěnu (M 6 × 16 mm, stříbrné) (jsou součástí dodávky).
Zajistěte je podložkami, jež byly v kroku 2 vloženy do otvorů pro šrouby konzoly pro
upevnění na stěnu.
Použijte podložky a šrouby ke konzole pro upevnění na stěnu, jež byly k výrobku dodány.
Nepoužívejte podložky dodané k jiným televizorům.
Příklad: Zavěšení televizoru pomocí konzoly pro upevnění na stěnu (SU-WL700, není součástí
dodávky)
Šrouby ke konzole pro
upevnění na stěnu (M 6 ×
16 mm, stříbrné) (jsou
součástí dodávky)
Podložka
14CZ
5
Zavěste televizor na stěnu.
Podrobné informace o zavěšení televizoru na stěnu naleznete v uživatelské příručce k
televizoru.
Poznámka
•Při nebo po zavěšení televizoru s nainstalovaným reproduktorem SS-CT550W na stěnu nedržte zařízení za
reproduktor SS-CT550W. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo ke zranění.
Zavěšení televizoru pomocí konzoly pro upevnění na stěnu (SU-WL500, není
součástí dodávky)
Televizor s nainstalovaným reproduktorem SS-CT550W můžete nastavit pouze do úhlu 0°
nebo 5° směrem dolů. Jestliže chcete televizor nastavit do úhlu 10°, 15° nebo 20° směrem dolů,
namontujte reproduktor SS-CT550W přímo na stěnu.
Zavěšení televizoru pomocí konzoly k zavěšení na stěnu (SU-WH500, není
součástí dodávky)
Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze přiloženém ke konzole pro zavěšení na
stěnu SU-WH500.
Nasazení pružných podložek
Symboly B, C, D a K jsou tytéž, jako symboly použité v popisu návodu k obsluze přiloženém
ke konzole SU-WH500.
1
Kruhovou pružnou podložku K dodanou ke konzole k zavěšení na stěnu SU-WH500
připevněte ke kotouči B dodanému s konzolou SU-WH500.
K
B
pokračování
15CZ
2
Pružné podložky ke konzole k zavěšení na stěnu (jsou součástí dodávky) pro každý díl
(C a D) se dodávají spolu s konzolou SU-WH500, jak je znázorněno na obrázku.
D
C
Pružné podložky ke konzole k
zavěšení na stěnu (součást
dodávky)
Poznámka
•Použijte pružné podložky ke konzole k zavěšení na stěnu (čtyřhranné) dodané k výrobku. Nepoužívejte
čtyřhranné pružné podložky dodané ke konzole k zavěšení na stěnu SU-WH500.
Zabezpečení televizoru před převrhnutím
Televizor preventivně zajistěte. V opačném případě se televizor může převrhnout způsobit
vážné zranění.
Varování
•V rámci předcházení úrazům umístěte televizor s nainstalovaným reproduktorem SS-CT550W nanejvýš
25 cm od stěny a televizor pevně uchyťte ke stěně.
Poznámky
•Při instalaci televizoru a stolku dejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
•Televizor nainstalujte tak, aby byla mezi ním a stěnou mezera nanejvýš 25 cm. Stěna zamezí pádu
televizoru i ve chvíli, kdy se televizor nakloní zpět směrem ke stěně.
16CZ
Instalace televizoru na stolku
Šroub k podpěrnému pásu (M4
× 10 mm) (je součástí dodávky)
Vrut do dřeva k podpěrnému pásu
(M 3,8 × 20 mm) (je součástí
dodávky)
1
2
3
Televizor umístěte doprostřed stolku.
Podpěrný pás (je součástí dodávky) připevněte k televizoru a šroubovákem jej pevně
přišroubujte šroubem k podpěrnému pásu (M 4 × 10 mm) (je součástí dodávky).
Podpěrný pás upevněte ke stolku vrutem do dřeva k podpěrnému pásu (M 3,8 × 20 mm)
(je součástí dodávky).
pokračování
17CZ
Zajištění televizoru na stěně
Připravte si pevný provázek nebo řetěz (není součástí dodávky) a příchytku (není součástí
dodávky) pro upevnění na stěnu. Příchytku upevněte k zesílené stěně.
Podle tohoto postupu zajistěte televizor ke stěně i přesto, že jste jej již zajistili ke stolku.
1
Ze zadní strany televizoru odmontujte šrouby. (2 šrouby)
Šrouby na zadní části
televizoru
2
K zadní části televizoru přitáhněte upínací šrouby (jsou součástí dodávky).
Upínací šrouby (jsou
součástí dodávky)
18CZ
3
Příchytku upevněte k zesílené stěně (1) a provázek nebo řetěz provlékněte otvory
upínacích šroubů a příchytkou (2). Oba konce provázku či řetězu pevně svažte.
Nanejvýš 25 cm
Nanejvýš 25 cm
1
2
Televizor nainstalovaný na
podlaze
Televizor nainstalovaný na
stolku
19CZ
Specifikace
Upevňovací konzola A
Rozměry (přibl.)
Hmotnost (přibl.)
338 mm × 214 mm ×
11,5 mm (š/v/h)
1 300 g
Upevňovací konzola B
Rozměry (přibl.)
Hmotnost (přibl.)
338 mm × 212 mm ×
17,2 mm (š/v/h)
1 250 g
Prodlužovací válcový díl
Rozměry (přibl.)
Hmotnost (přibl.)
φ43 mm × 216,8 mm
660 g
Konstrukce a specifikace mohou být změněny i bez
předchozího upozornění.
20CZ
Figyelmeztetés a rendszer hangsugárzójának TVállványra vagy falra szerelésével kapcsolatban
Vevők számára
A termék felszereléséhez megfelelő
tapasztalat szükséges. A szerelést a Sony
viszonteladója vagy szerződött alvállalkozója
végezze, különös tekintettel a szerelés
biztonságára. A Sony nem tehető felelőssé a
helytelen kezelésből vagy a helytelen
szerelésből, illetve a megadott terméktől
eltérő termék felszereléséből adódó
semmilyen anyagi kárért vagy személyi
sérülésért. Az Ön törvényes jogait (ha
vannak) ez nem érinti.
Biztonság
A Sony termékeinek tervezése a biztonság
szem előtt tartásával történik. A termékek
helyetlen használata azonban súlyos égési
sérülést, áramütést okozhat, a termék
feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek
elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági
előírásokat.
FIGYELEM!
A következő biztonsági előírások be nem
tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést
okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet.
A készülékeket ne ejtse le és ne szerelje
olyan helyre, ahonnan esetleg
leeshetnek.
• A szerelést, szállítást és leszerelést
erre felhatalmazott vállalkozó végezze, a
gyerekeket tartsa távol a szerelés
helyszínétől.
• A szakszerűtlen szerelés súlyos sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
• Ha az SS-CT550W hangsugárzó (külön
megvásárolható) vagy az SS-CT550W
hangsugárzóval szerelt TV-készülék
szállítását vagy leszerelését nem hivatalos
forgalmazó végzi, az a termék leeséséhez
vezethet súlyos sérülést vagy anyagi kárt
eredményezve. A készülék(ek) szállítását
2HU
vagy leszerelését mindig két vagy több
személy végezze.
• Az SS-CT550W hangsugárzó vagy az
SS-CT550W hangsugárzóval szerelt TVkészülék felszerelését követően ne távolítsa
el a csavarokat és egyéb elemeket.
• A készülékek tisztítása vagy karbantartása
során ne alkalmazzon túl nagy erőt.
• Ha az SS-CT550W hangsugárzót vagy az
SS-CT550W hangsugárzóval szerelt TVkészüléket nem megfelelő teherbírású falra
vagy nem függőleges, nem egyenletes
felületű falra függeszti fel, a termék(ek)
leeshet(nek) sérülést, illetve anyagi kárt
eredményezve.
• Ha az SS-CT550W hangsugárzó vagy az
SS-CT550W hangsugázróval szerelt TVkészülék nincs szilárdan rögzítve a falon, a
termék(ek) leeshet(nek) sérülést, illetve
anyagi kárt eredményezve.
A készülékekre ne tegyen semmilyen
tárgyat.
• Ne tegyen semmit a készülékekre.
Ekkor a rendszer leeshet és
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ne támaszkodjon a készülékekre és ne
kapaszkodjon beléjük.
• Ne támaszkodjon a készülékekre és
ne kapaszkodjon beléjük, mert
ekkor leeshetnek és súlyos sérülést
okozhatnak.
Gondosan válassza meg a felszerelés
helyét.
• A készülékeket ne szerelje fel
olyan falfelületre, például oszlopra,
ahol a készülék sarkai vagy oldalai
kilóghatnak a fal síkjából. Ha egy személy
vagy tárgy a készülék kiálló sarkába vagy
oldalába ütközik, az személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
• A készüléket ne érje eső vagy nedvesség és
semmilyen folyadék ne fröccsenjen rá. Ez
tüzet vagy áramütést okozhat.
• A készülékeket ne helyezze meleg, párás
vagy különösen poros helyre, vagy oda,
ahol mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• A készülékek közelében ne tároljon
gyúlékony anyagot és ne használjon nyílt
lángot (például gyertyát).
• A készülékeket ne szerelje légkondicionáló
alá vagy fölé. Ha a készülékeket sokáig éri
a légkondicionáló levegője vagy a
légkondicionálóból víz kerül rájuk, akkor
ez tüzet vagy áramütést, illetve
meghibásodást okozhat.
A kábelek ne csípődjenek be.
• Ha a hálózati kábel vagy az
összekötő kábelek a készülékek és
a fal közé csípődnek, illetve erőszakosan
meghajlítják vagy megcsavarják őket,
akkor a belső vezetékek szabaddá
válhatnak és rövidzárlat vagy szakadás
következhet be. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
• A készülékek szállítása közben ne lépjen a
hálózati kábelre vagy az összekötő
kábelekre. A kábel megsérülhet és ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
Ne fedje le a készülékek
szellőzőnyílásait.
• Ha elfedi a szellőzőnyílásokat
(terítővel stb.), a készülék belseje
felforrósodhat és tüzet okozhat.
Ne botoljon a kábelekbe.
• Ekkor Ön eleshet, vagy a készülék
leeshet és személyi sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT!
Az alábbi biztonsági előírások be nem
tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
Csak a megadott készüléket erősítse fel.
• Ezt a terméket kizárólag a megadott
készülékkel való használatra tervezték.
Más készülék felerősítése esetén a készülék
leeshet, eltörhet és személyi sérülést
okozhat.
• Ne módosítsa a készülékeket.
• A készülékekre ne tegyen forró tárgyat. A
hő miatt a készülék elszíneződhet vagy
eltorzulhat.
Győződjön meg arról, hogy megfelelően
rögzítette a rendszer hangszóróját és a TVkészüléket.
• Az SS-CT550W hangsugárzót és a TVkészüléket szilárdan rögzítse egymáshoz
azok összeszerelésekor. Ezt követően
rögzítse szilárdan az SS-CT550W
hangsugárzóval szerelt TV-készüléket az
állványra vagy a falra. Ha az SS-CT550W
hangsugárzó és a TV-készülék nincsenek
biztonságosan rögzítve, leeshetnek vagy
eldőlhetnek, és személyi sérülést
okozhatnak.
A készülékekre ne tegyen súlyos tárgyat és
semmilyen módon ne üsse meg.
• Az SS-CT550W hangsugárzó TVkészülékhez való illesztésekor vagy az
SS-CT550W hangsugárzóval szerelt TVkészülék falra akasztásakor ne
támaszkodjon a hangsugárzóra vagy a TVkészülékre. A hangsugárzót vagy a TVkészüléket ne üsse meg kemény tárggyal,
például csavarhúzóval stb.
Az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt
TV-készülék mozgatása
Ha nagy erővel mozgatja a
készülékeket, az megrongálódhat és
Ön is megsérülhet. Tartsa be a következő
helyes eljárásokat és tanácsokat.
• Az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt
TV-készülék szállítását mindig két vagy
több személy végezze a csatlakoztatott
berendezések csatlakozóinak kihúzása és a
csatlakoztatott berendezések eltávolítása
után.
• Ügyeljen arra, hogy keze vagy lába ne
csípődjön be az SS-CT550W
hangsugárzóval szerelt TV-készülék alá.
• Az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt
TV-készüléket ne húzza a padlón. Az alsó
része leválhat és a padló megsérülhet.
• Az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt
TV-készülék szállításakor ne tartsa a
folytatódik
3HU
készüléket az SS-CT550W hangsugárzónál
fogva. Ez sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
A felállítással kapcsolatos megjegyzések
• A szerelés idején a sérülés megelőzése
érdekében terítsen textíliát a padlóra.
• A készülékeket szilárd és sík padlón állítsa
fel.
• A készülékek felállítását két vagy több
személy végezze. Ha egyedül dolgozik,
balesetet vagy sérülés szenvedhet.
• A munka során tartsa távol a gyerekeket.
Biztonságosan, az utasításoknak megfelelően
rögzítse a készülékeket.
• Biztonságosan húzza meg a csavarokat. Ha
az SS-CT550W hangsugárzó nincs szilárdan
rögzítve, leeshet és anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
• A szerelés közben ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a kezét vagy az ujjait.
Megjegyzések a falra szereléssel kapcsolatban
• Ha a falra erősített készüléket hosszú ideig
használja, akkor a fal anyagától függően a
készülék mögött vagy felett elszíneződhet a
falfelület, a tapéta leválhat.
• Ha a készülékeket leszereli a falról, a
csavarfuratok megmaradnak.
• A felszerelés előtt a megfelelő
szakemberrel beszélje meg a megfelelő
felszerelési helyet (rádiózavar-mentesség
stb.).
Megjegyzés a felhasználók számára: a következő
tájékoztatás az EU irányvonalait alkalmazó
országokban értékesített készülékekre
vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
4HU
Kicsomagolás
• Rögzítő konzol A (1)
• Rögzítő konzol B (1)
• Fali konzol csavarjai (M6 × 16 mm Ezüst)
(4)
• Távtartók (2)
• Rugalmas alátétek a falra akasztó
konzolhoz (Téglalap) (2)
• Bővítő nyak (1)
• Tartószíj (1)
• Csavarok A (M5 × 12 mm Fekete) (3)
• Tartószíj csavarja (M4 × 10 mm) (1)
• Csavarok B (M5 × 20 mm Fekete) (3)
• Tartószíj facsavarja (M3,8 × 20 mm) (1)
• Csavarok a rögzítő konzolhoz (Ezüst) (2)
• Rögzítőcsavarok (2)
• Kezelési útmutató (1)
5HU
Telepítés és konfigurálás
Az SS-CT550W hangsugárzót (külön megvásárolható) a következő TV-típusokkal (külön
megvásárolható) lehet használni:
KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* A tényleges típusnevekben az „s” karakter az egyes típusokat meghatározó számokat és/vagy
karaktereket jelöli.
2011. májusától.
A következő ábrák a hangsugárzó (külön megvásárolható) elhelyezési lehetőségeit mutatják.
Megjegyzés
•Amikor megválasztja a rádióerősítő, mélynyomó stb. helyét, ne fedje le a rádióerősítő és mélynyomó
hátlapján található szellőzőnyílásokat.
• A hangsugárzó felszerelése a TV-állványra
• A TV-készülék és a hangsugárzó falra akasztása
6HU
A hangsugárzó előkészítése
1
Távolítsa el a hangsugárzó hátulsó fedelének csavarját, majd vegye le a fedelet.
Hangsugárzó
fedél
2
Szerelje az A vagy B rögzítő konzolt (mellékelve) a hangsugárzó hátuljához az A
csavarok (M5 × 12 mm Fekete) (mellékelve) segítségével.
Rögzítő konzol A vagy B
(mellékelve)
Csavarok A (M5 × 12 mm
Fekete) (mellékelve)
folytatódik
7HU
Megjegyzés
•A csomagban kétféle rögzítő konzol található.
A használt TV-készülék hátoldala alsó részének alakja szerint válassza ki a legjobban illeszkedő
konzolt.
– Rögzítő konzol A: A TV-készülék hátoldala lapos.
– Rögzítő konzol B: A TV-készülék hátoldala kiemelkedik.
Rögzítő konzol A
3
Rögzítő konzol B
Szerelje a hangsugárzó fedelet a rögzítő konzollal a hangsugárzó hátuljára az 1.
lépésben eltávolított csavarok segítségével.
Az 1. lépésben eltávolított
csavarok
Megjegyzés
•Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzó fedelet úgy szereli fel, hogy a felső része lefelé néz.
8HU
A TV-készülék előkészítése
1
Távolítsa el a TV-állvány csavarjait, majd vegye le a TV-t a TV-állványról.
Megjegyzés
•Az LCD felületi sérüléseinek megelőzése érdekében a képernyővel lefelé, puha, vastag textíliára
fektesse a TV-készüléket.
Szövet
folytatódik
9HU
A hangsugárzó felszerelése a TV-állványra
Az SS-CT550W hangsugárzót (külön megvásárolható) a következő TV-típusokkal (külön
megvásárolható) lehet használni:
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* A tényleges típusnevekben az „s” karakter az egyes típusokat meghatározó számokat és/vagy
karaktereket jelöli.
Bár a TV-állvány alapjának alakja a TV típusától függően eltér, a következő eljárással el lehet
helyezni a hangsugárzót bármilyen TV-állványon.
1
Cserélje ki az „A TV-készülék előkészítése” című részben eltávolított állvány-nyakat a
bővítő nyakkal (mellékelve).
Állványcsavar
Állványfej
Bővítő nyak (mellékelve)
Talp
Állványcsavarok
• A 40 hüvelykes típus: 2 csavar
• A 46 hüvelykes típus: 3 csavar
10HU
2
Távolítsa el a csavarokat a „A TV-készülék előkészítése” című részben előkészített TVkészülék hátuljából. (4 csavar)
A TV hátuljában lévő
csavarok
3
Szerelje a „A hangsugárzó előkészítése” című részben előkészített hangsugárzót a TVkészülék hátuljára és rögzítse a rögzítő konzolhoz való csavarokkal (Ezüst) (mellékelve).
Csavarok a rögzítő
konzolhoz (ezüst)
(mellékelve)
folytatódik
11HU
4
Rögzítse a TV-állványt a TV-készülékhez.
Az ábrán látható módon csavarja a rögzítő konzolhoz való csavarokat a TV-állványfejben
lévő lyukakba és szerelje a TV-készüléket a TV-állványra.
Megjegyzés
•Az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt TV-készüléknek a TV-állványra történő rögzítése során vagy
azt követően ne tartsa a készüléket az SS-CT550W hangsugárzónál fogva. Ez sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
5
Rögzítse a TV-készüléket a TV-állványhoz a B csavarokkal (M5 × 20 mm Fekete)
(mellékelve).
12HU
A TV-készülék és a hangsugárzó falra akasztása
Az SS-CT550W hangsugárzót (külön megvásárolható) a következő TV-típusokkal (külön
megvásárolható) lehet felakasztva használni:
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* A tényleges típusnevekben az „s” karakter az egyes típusokat meghatározó számokat és/vagy
karaktereket jelöli.
• A TV-készülék falra akasztásának módját lásd a TV és a fali konzol használati útmutatójában.
1
Távolítsa el a csavarokat a „A TV-készülék előkészítése” című részben előkészített TVkészülék hátuljából. (6 csavar)
A TV hátuljában lévő
csavarok
2
Helyezze a távtartókat (mellékelve) azon lyukak fölé, amelyekből a TV hátoldalának felső
részében lévő két csavart korábban eltávolították.
Távtartók (mellékelve)
folytatódik
13HU
3
Szerelje a „A hangsugárzó előkészítése” című részben előkészített hangsugárzót a TVkészülék hátuljára és rögzítse az A csavarokkal (M5 × 12 mm Fekete) (mellékelve).
Csavarok A (M5 ×
12 mm Fekete)
(mellékelve)
4
Rögzítse a fali konzolt a TV-készülékhez a fali konzolhoz való csavarokkal (M6 × 16 mm
Ezüst) (mellékelve).
Rögzítse a fali konzolt azon távtartók segítségével, amelyeket a 2. lépésben a fali konzolhoz
való csavarlyukakra helyeztek.
A termékhez mellékelt fali konzolhoz való távtartókat és csavarokat használja fel. Ne
használjon másfajta TV-hez mellékelt távtartókat!
Például: Ha a TV-készüléket a fali konzol segítségével akasztja a falra (SU-WL700, külön
megvásárolható)
Fali konzol csavarjai
(M6 × 16 mm Ezüst)
(mellékelve)
Távtartó
5
Akassza a falra a TV-készüléket.
A TV-készülék falra akasztásának részleteit lásd a TV használati útmutatójában.
14HU
Megjegyzés
•Az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt TV-készüléknek a falra történő akasztása során vagy azt követően
ne tartsa a készüléket az SS-CT550W hangsugárzónál fogva. Ez sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ha a TV-készüléket a fali konzol segítségével akasztja a falra (SU-WL500, külön
megvásárolható)
Az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt TV-készüléket kizárólag 0° és 5° közötti szögben
döntheti lefelé. Amennyiben a TV-készüléket 10°, 15° vagy 20°-os szögben kívánja lefelé
dönteni, az SS-CT550W hangsugárzót közvetlenül a falra szerelje.
Ha a TV-készüléket a falra akasztó konzol segítségével akasztja a falra
(SU-WH500, külön megvásárolható)
A részleteket lásd az SU-WH500 falra akasztó konzol használati útmutatójában.
A rugalmas alátétek rögzítése
A B, C, D és K szimbólumai megegyeznek az SU-WH500 kezelési útmutatójában
szereplőkkel.
1
Rögzítse az SU-WH500 falra akasztó konzolhoz mellékelt K jelű kör alakú alátétet a
SU-WH500 konzolhoz mellékelt B jelű szíjhoz.
K
B
2
Az ábrán látható módon rögzítse a falra akasztó konzolhoz való rugalmas alátéteket
(mellékelve) az SU-WH500 konzolhoz mellékelt részekhez (C és D).
D
C
Rugalmas alátétek a falra akasztó
konzolhoz (mellékelve)
folytatódik
15HU
Megjegyzés
•Kizárólag a falra akasztó konzolhoz mellékelt rugalmas alátéteket (téglalap) használja fel. Ne használja az
SU-WH500 falra akasztó konzolhoz mellékelt téglalap alakú, rugalmas alátéteket.
A tv-készülék felborulásának megakadályozása
Elővigyázatosságból rögzítse a TV-készüléket. Ellenkező esetben a TV-készülék leeshet és
személyi sérülést okozhat.
Figyelmeztetés
•A sérülés elkerülése érdekében, az SS-CT550W hangsugárzóval szerelt TV-készüléket a faltól legfeljebb
25 cm-re helyezze, és rögzítse szilárdan a falhoz.
Megjegyzések
•Ügyeljen arra, hogy a TV vagy szekrény szerelésekor ne csípje be az ujját.
•Az TV felszerelésekor legfeljebb 25 cm távolságot hagyjon a faltól. Így a fal megakadályozza, hogy a TVkészülék leessen, még akkor is, ha a TV-készülék a fal felé hátradől.
A TV szekrényre szerelése
Tartószíj csavarja (M4 ×
10 mm) (mellékelve)
Tartószíj facsavarja (M3,8 ×
20 mm) (mellékelve)
1
2
3
A TV-t helyezze a szekrény közepére.
A tartószíjat (mellékelve) illessze a TV-re, majd csavarhúzó és a tartószíj csavarja (M4 ×
10 mm) (mellékelve) használatával erősen rögzítse.
A tartószíj facsavarjával (M3,8 × 20 mm) (mellékelve) rögzítse a tartószíjat a bútorhoz.
16HU
A TV-készülék falhoz rögzítése
Készítsen elő egy erős zsinórt vagy láncot (külön megvásárolható) és egy rögzítőt (külön
megvásárolható) a falhoz való rögzítéshez. A rögzítőt erősítse fel a megerősített falra.
Annak ellenére, hogy a TV-t a szekrényhez rögzítette, ne feledje a falhoz is rögzíteni az alábbi
eljárás segítségével.
1
Távolítsa el a csavarokat a TV hátuljából. (2 csavar)
A TV hátuljában lévő
csavarok
2
Rögzítse a rögzítőcsavarokat (mellékelve) a TV-készülék hátuljához.
Rögzítőcsavarok
(mellékelve)
folytatódik
17HU
3
A rögzítőt erősítse fel a szerkezeti falra (1), majd fűzze át a zsinórt vagy láncot a
rögzítőcsavarokon és a rögzítőn (2) lévő lyukon. Szorosan kösse össze a zsinór vagy
lánc végeit.
Kevesebb mint 25 cm
Kevesebb mint 25 cm
1
2
Padlóra szerelt TV
18HU
Szekrényre szerelt TV
Műszaki adatok
Rögzítő konzol A
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
338 mm × 214 mm ×
11,5 mm (sz/ma/mé)
1 300 g
Rögzítő konzol B
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
338 mm × 212 mm ×
17,2 mm (sz/ma/mé)
1 250 g
Bővítő nyak
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
φ43 mm × 216,8 mm
660 g
A konstrukció és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak.
19HU
Varovanie o inštalácii reproduktorov systému na
podstavec televízora alebo na stenu
Zákazníkom
Produkty spoločnosti Sony sú navrhnuté s
ohľadom na bezpečnosť. Ak sa však produkty
používajú nesprávne, môžu zapríčiniť vážne
zranenia popálením, zásahom elektrickým
prúdom, prevrhnutím alebo pádom
produktu. Dodržiavajte bezpečnostné
opatrenia, aby ste takýmto nehodám predišli.
produkt môže spadnúť a spôsobiť zranenie
osôb alebo poškodenie majetku.
Zabezpečte, aby produkt prenášali alebo
demontovali aspoň dve osoby.
• Po zavesení reproduktora SS-CT550W
alebo televízora s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT550W neodstraňujte
skrutky ani iné súčasti.
• Počas čistenia a údržby nevyvíjajte na
produkty nadmerný tlak.
• Ak reproduktor SS-CT550W alebo
televízor s nainštalovaným reproduktorom
SS-CT550W zavesíte na krehkú stenu alebo
na stenu, ktorej povrch nie je hladký alebo
zvislý, produkty môžu spadnúť a spôsobiť
zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
• Ak reproduktor SS-CT550W alebo
televízor s nainštalovaným reproduktorom
SS-CT550W nie je na stene nainštalovaný
pevne, produkty môžu spadnúť a spôsobiť
zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
VAROVANIE
Neukladajte na produkty žiadne
predmety.
Inštalácia tohto produktu vyžaduje
dostatočné skúsenosti. Inštaláciu si
zabezpečte u dodávateľa produktov
spoločnosti Sony alebo iného licencovaného
technika a počas inštalácie dbajte na zvýšenú
bezpečnosť. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani zranenia
spôsobené zlým zaobchádzaním, nesprávnou
inštaláciou alebo inštaláciou iného než
uvedeného produktu. Vaše zákonné práva
týmto nie sú ovplyvnené.
Bezpečnosť
Pri nedodržaní nasledujúcich opatrení môže
dôjsť k vážnemu zraneniu až smrti v dôsledku
požiaru, zásahu elektrickým prúdom,
prevrhnutia alebo pádu produktu.
Nezhadzujte produkty ani ich
neinštalujte na miesta, odkiaľ by mohli
spadnúť.
• Zabezpečte si odbornú inštaláciu,
prenášanie alebo demontáž licencovaným
technikom a dbajte nato, aby sa pri týchto
činnostiach nenachádzali v blízkosti malé
deti.
• Neautorizovaná inštalácia môže viesť k
vážnemu zraneniu alebo poškodeniu
majetku.
• Ak reproduktor SS-CT550W (nedodáva
sa) alebo televízor s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT550W prenáša alebo
demontuje neautorizovaný predajca,
2SK
• Na produkty nič neumiestňujte.
Môže to mať za následok pád
systému a spôsobiť zranenie osôb alebo
poškodenie majetku.
Na produkty sa nevešajte ani sa o ne
neopierajte.
• Nevešajte a neopierajte sa o
produkty, pretože na vás môžu
spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.
Dbajte na výber miesta.
• Neinštalujte produkty na zvislé
plochy, ako sú stĺpy, kde okraje
alebo hrany produktov vystupujú od
povrchu steny. Ak osoba alebo predmet
narazí do vyčnievajúceho okraja alebo
hrany, môže si spôsobiť zranenie alebo
poškodiť majetok.
• Nevystavujte produkty dažďu ani vlhkosti
ani na ne nelejte žiadne tekutiny. Môže to
zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• Nikdy neumiestňujte produkty do
horúceho, vlhkého alebo príliš prašného
prostredia ani na miesto, kde sú vystavené
mechanickým otrasom. Môže to zapríčiniť
požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Neumiestňujte do blízkosti produktov
žiadne horľavé predmety ani otvorený oheň
(napríklad sviečky).
• Neinštalujte produkty nad ani pod
klimatizačné zariadenie. Ak sú produkty
dlhší čas vystavované vetru alebo
klimatizácii alebo v dôsledku presakovania
vody z klimatizácie namoknú, môže to
spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom
alebo poruchy.
Zabezpečte, aby káble neboli
pricviknuté.
• Ak sa napájací kábel alebo
prepojovacie káble pricviknú
medzi produkty a stenu, dlážku alebo iný
predmet alebo sa ohnú či skrútia silou,
vodiče vo vnútri sa môžu odkryť a spôsobiť
elektrický skrat alebo prerušenie. Môže to
zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• Keď produkty prenášate, nestúpajte na
napájací kábel ani prepojovacie káble.
Môžete tým kábel poškodiť, čo môže viesť k
požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Nezakrývate vetracie otvory produktov.
• Zakrytím vetracích otvorov
(látkou atď.) sa vo vnútri môže
nahromadiť teplo a spôsobiť požiar.
Nepotknite sa o káble.
• Môžete zakopnúť alebo prevrátiť
produkty a spôsobiť zranenie.
VÝSTRAHA
Pri nedodržaní nasledujúcich opatrení môže
dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
Neinštalujte iné zariadenie než určený produkt.
• Tento produkt je navrhnutý na používanie
výlučne s určenými zariadeniami. Ak
inštalujete iné než určené zariadenie,
zariadenie môže spadnúť, rozbiť sa a
spôsobiť zranenie.
• Neupravujte produkty.
• Neklaďte priamo na produkty nič horúce.
Horúčava môže spôsobiť zmenu farby
alebo deformáciu produktov.
Dôkladne upevnite reproduktor systému a
televízor.
• Reproduktor SS-CT550W a televízor pri
montáži dôkladne upevnite. Potom
televízor s nainštalovaným reproduktorom
SS-CT550W pevne upevnite na podstavec
alebo na stenu. Ak reproduktor
SS-CT550W a televízor nie sú
nainštalované bezpečne, môžu spadnúť
alebo sa prevrátiť a spôsobiť zranenie.
Nezaťažujte produkty ani ich nevystavujte
žiadnemu typu nárazu.
• Pri inštalácii reproduktora SS-CT550W na
podstavec televízora alebo pri vešaní
televízora s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT550W na stenu
nezaťažujte reproduktor ani televízor
rukou. Neudierajte na reproduktor ani
televízor tvrdými predmetmi, napríklad
skrutkovačom atď.
Prenášanie televízora s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT550W
Ak produkty prenášate neopatrne,
môže dôjsť k poškodeniu zariadenia
alebo zraneniu osôb. Postupujte podľa
správnych postupov a rád spomenutých
nižšie.
• Zabezpečte, aby televízor s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT550W prenášali
aspoň dve osoby a až po odpojení a
odstránení pripojených zariadení.
• Buďte opatrní a dbajte nato, aby vám ruky
a nohy nezostali zakliesnené pod spodnou
časťou televízora s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT550W.
• Televízor s nainštalovaným reproduktorom
SS-CT550W neťahajte. Podstavec môže
odpadnúť a poškodiť dlážku.
• Pri prenášaní nedržte televízor s
nainštalovaným reproduktorom
SS-CT550W za časť s reproduktorom
pokračovanie
3SK
SS-CT550W. Môžete tým spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb.
Poznámky k inštalácii
• Pri skladaní rozprestrite na dlážku textilnú
látku, aby ste predišli poškodeniu dlážky.
• Produkty inštalujte na pevnú a rovnú
dlážku.
• Zabezpečte, aby produkty inštalovali aspoň
dve osoby. Inštalácia osamote môže viesť k
nehode alebo zraneniu.
• Dbajte nato, aby sa pri tejto činnosti
nenachádzali v blízkosti deti.
Inštalujte produkty bezpečne podľa pokynov.
• Dostatočne uťahujte skrutky. Ak
reproduktor SS-CT550W nie je
nainštalovaný bezpečne, môže spadnúť a
spôsobiť škodu alebo zranenie.
• Buďte opatrní, aby ste si počas skladania
produktov nezakliesnili prsty alebo ruky.
Poznámky k inštalácii na stenu
• Pri dlhodobom používaní produktov
inštalovaných na stene môže stena za alebo
nad nimi zmeniť farbu alebo sa môže začať
odlepovať tapeta v závislosti od materiálu
steny.
• Ak po inštalácii odstránite produkty zo
steny, v stene zostanú diery po skrutkách.
• O vhodnom umiestnení (bez rádiového
šumu atď.) sa poraďte s licencovaným
technikom.
Poznámka pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých sa uplatňujú
smernice EÚ.
Výrobcom tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
4SK
Rozbalenie
• Pripojovacia konzola A (1)
• Pripojovacia konzola B (1)
• Skrutky na nástenný držiak (M6 × 16 mm,
strieborné) (4)
• Dištančné podložky (2)
• Vložky konzoly na zavesenie na stenu
(obdĺžnikové) (2)
• Rozširovacia spojka (1)
• Podporný pás (1)
• Skrutky A (M5 × 12 mm, čierne) (3)
• Skrutka na podporný pás (M4 × 10 mm) (1)
• Skrutky B (M5 × 20 mm, čierne) (3)
• Drevená skrutka na podporný pás (M3,8 ×
20 mm) (1)
• Skrutky pripojovacej konzoly (strieborné)
(2)
• Upínacie skrutky (2)
• Návod na obsluhu (1)
5SK
Inštalácia
Reproduktor SS-CT550W (nedodáva sa) môžete inštalovať s nasledujúcimi modelmi
televízorov (nedodávajú sa):
KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* V názvoch jednotlivých modelov znak „s“ označuje čísla a/alebo znaky osobitné pre každý model.
Platné od mája 2011.
Obrázky nižšie sú príkladom, ako nainštalovať reproduktor (nedodáva sa).
Poznámka
•Keď vyberiete miesto na prijímač, subwoofer alebo iné zariadenie, nezablokujte tepelné vetranie na
zadnom paneli prijímača alebo subwoofera.
• Inštalácia reproduktora na podstavec televízora
• Zavesenie reproduktora a televízora na stenu
6SK
Príprava reproduktora
1
Zo zadnej strany reproduktora vyberte skrutky a potom snímte kryt reproduktora.
Kryt reproduktora
2
Pripevnite pripojovaciu konzolu A alebo B (dodáva sa) k zadnej strane reproduktora
pomocou skrutiek A (M5 × 12 mm, čierne) (dodávajú sa).
Pripojovacia konzola A alebo B
(dodáva sa)
Skrutky A (M5 × 12 mm,
čierne) (dodávajú sa)
pokračovanie
7SK
Poznámka
•V balení sú dva typy pripojovacej konzoly.
Vyberte konzolu, ktorá vyhovuje televízoru v závislosti od tvaru zadnej strany televízora v blízkosti
spodnej časti.
– Pripojovacia konzola A: zadná strana televízora je rovná.
– Pripojovacia konzola B: zadná strana televízora je vypuklá.
Pripojovacia konzola A
3
Pripojovacia konzola B
Pripevnite kryt reproduktora a pripojovaciu konzolu k zadnej strane reproduktora
pomocou skrutiek vybratých v kroku č. 1.
Skrutky vybraté v kroku č. 1
Poznámka
•Kryt reproduktora pripevnite tak, aby jeho vrchná strana smerovala nadol.
8SK
Príprava televízora
1
Vyberte skrutky z podstavca televízora a potom odpojte televízor od podstavca.
Poznámka
•Televízor umiestnite obrazovkou nadol na jemnú a hrubú textíliu, aby ste zabránili poškodeniu
povrchu displeja LCD.
Textília
pokračovanie
9SK
Inštalácia reproduktora na podstavec televízora
Reproduktor SS-CT550W (nedodáva sa) môžete inštalovať s nasledujúcimi modelmi
televízorov (nedodávajú sa):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* V názvoch jednotlivých modelov znak „s“ označuje čísla a/alebo znaky osobitné pre každý model.
Hoci sa tvar podstavca televízora líši v závislosti od modelu televízora, reproduktor môžete
nainštalovať na ľubovoľný podstavec televízora podľa nasledujúceho postupu.
1
Vymeňte spojku podstavca odstránenú v časti „Príprava televízora“ za rozširovaciu
spojku (dodáva sa).
Skrutka podstavca
Hlava podstavca
Rozširovacia spojka (dodáva sa)
Základňa podstavca
Skrutky podstavca
• 40-palcový model: 2 skrutky
• 46-palcový model: 3 skrutky
10SK
2
Zo zadnej strany televízora pripraveného podľa časti „Príprava televízora“ vyberte
skrutky. (4 skrutky)
Skrutky na zadnej strane
televízora
3
Reproduktor pripravený podľa časti „Príprava reproduktora“ pripevnite k zadnej strane
televízora a upevnite ho pomocou skrutiek pripojovacej konzoly (strieborné) (dodávajú
sa).
Skrutky pripojovacej
konzoly (strieborné)
(dodávajú sa)
pokračovanie
11SK
4
Pripevnite stojan televízora k televízoru.
Podľa obrázka zaskrutkujte skrutky pripojovacej konzoly do otvorov v hlave podstavca
televízora a pripevnite televízor na podstavec.
Poznámka
•Pri vešaní alebo po zavesení televízora s nainštalovaným reproduktorom SS-CT550W na podstavec
nedržte televízor za časť s reproduktorom SS-CT550W. Môžete tým spôsobiť poškodenie zariadenia
alebo zranenie osôb.
5
Upevnite televízor k podstavcu pomocou skrutiek B (M5 × 20 mm, čierne) (dodávajú sa).
12SK
Zavesenie reproduktora a televízora na stenu
Reproduktor SS-CT550W (nedodáva sa) môžete zavesiť s nasledujúcimi modelmi televízorov
(nedodávajú sa):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* V názvoch jednotlivých modelov znak „s“ označuje čísla a/alebo znaky osobitné pre každý model.
• Pri vešaní televízora na stenu postupujte podľa návodu na obsluhu televízora a nástenného
držiaka.
1
Zo zadnej strany televízora pripraveného podľa časti „Príprava televízora“ vyberte
skrutky. (6 skrutiek)
Skrutky na zadnej strane
televízora
2
Dištančné podložky (dodávajú sa) umiestnite na otvory v hornej časti zadnej strany
televízora, odkiaľ ste vybrali dve skrutky.
Dištančné podložky
(dodávajú sa)
pokračovanie
13SK
3
Reproduktor pripravený podľa časti „Príprava reproduktora“ pripevnite k zadnej strane
televízora a upevnite ho pomocou skrutiek A (M5 × 12 mm, čierne) (dodávajú sa).
Skrutky A (M5 × 12 mm,
čierne) (dodávajú sa)
4
Nástenný držiak upevnite k televízoru pomocou skrutiek na nástenný držiak (M6 ×
16 mm, strieborné) (dodávajú sa).
Upevnite ich pomocou dištančných podložiek, ktoré ste v kroku č. 2 umiestnili na otvory
pre skrutky na nástenný držiak.
Použite dištančné podložky a skrutky na nástenný držiak dodané s produktom.
Nepoužívajte dištančné podložky dodané s inými televízormi.
Príklad: zavesenie televízora pomocou nástenného držiaka (SU-WL700, nedodáva sa)
Skrutky na nástenný držiak
(M6 × 16 mm, strieborné)
(dodávajú sa)
Dištančná podložka
5
Zaveste televízor na stenu.
Podrobnosti o vešaní televízora na stenu nájdete v návode na obsluhu televízora.
14SK
Poznámka
•Pri vešaní alebo po zavesení televízora s nainštalovaným reproduktorom SS-CT550W na stenu nedržte
televízor za časť s reproduktorom SS-CT550W. Môžete tým spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie
osôb.
Zavesenie televízora pomocou nástenného držiaka (SU-WL500, nedodáva sa)
Uhol televízora s nainštalovaným reproduktorom SS-CT550W môžete upraviť iba o 0° alebo 5°
nadol. Ak chcete uhol televízora upraviť o 10°, 15° alebo 20° nadol, nainštalujte reproduktor
SS-CT550W priamo na stenu.
Zavesenie televízora pomocou konzoly na zavesenie na stenu (SU-WH500,
nedodáva sa)
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu konzoly na zavesenie na stenu SU-WH500.
Pripevnenie vložiek
B, C, D a K predstavujú rovnaké symboly ako symboly používané v návode na obsluhu
konzoly SU-WH500.
1
Kruhovú vložku K dodanú s konzolou na zavesenie na stenu SU-WH500 pripevnite ku
kladke B dodanej s konzolou SU-WH500.
K
B
2
Podľa obrázka pripevnite vložky konzoly na zavesenie na stenu (dodávajú sa) k
jednotlivým častiam (C a D) dodaným s konzolou SU-WH500.
D
C
Vložky konzoly na zavesenie na
stenu (dodávajú sa)
pokračovanie
15SK
Poznámka
•Použite vložky konzoly na zavesenie na stenu (obdĺžnikové) dodané s produktom. Nepoužívajte
obdĺžnikové vložky dodané s konzolou na zavesenie na stenu SU-WH500.
Predchádzanie prevráteniu televízora
Z bezpečnostných dôvodov upevnite televízor. V opačnom prípade sa televízor môže prevrátiť
a zapríčiniť vážne zranenie.
Varovanie
•Televízor s nainštalovaným reproduktorom SS-CT550W umiestnite menej ako 25 cm od steny a dôkladne
ho upevnite na stenu, aby nespôsobil zranenie.
Poznámky
•Dajte pozor, aby ste si pri manipulácii s televízorom alebo stojanom televízora nepricvikli prsty.
•Televízor nainštalujte tak, aby priestor medzi ním a stenou bol menej ako 25 cm. Stena zabráni pádu
televízora aj v prípade, že sa televízor nakloní smerom k stene.
Pri inštalácii televízora na stojan
Skrutka na podporný pás
(M4 × 10 mm) (dodáva sa)
Drevená skrutka na podporný pás
(M3,8 × 20 mm) (dodáva sa)
1
2
3
Umiestnite televízor do stredu stojana.
Vložte podporný pás (dodáva sa) do televízora a pomocou skrutkovača ho pevne
priskrutkujte skrutkou na podporný pás (M4 × 10 mm) (dodáva sa).
Pripevnite podporný pás k stojanu pomocou drevenej skrutky na podporný pás (M3,8 ×
20 mm) (dodáva sa).
16SK
Upevnenie televízora na stenu
Pripravte si silné lanko alebo retiazku (nedodávajú sa) a upevňovaciu skobu (nedodáva sa) na
pripevnenie k stene. Upevnite skobu k spevnenej časti steny.
Aj keď ste televízor upevnili k stojanu, podľa nasledujúceho postupu ho upevnite aj na stenu.
1
Zo zadnej strany televízora vyberte skrutky. (2 skrutky)
Skrutky na zadnej strane
televízora
2
Pripevnite upínacie skrutky (dodávajú sa) k zadnej strane televízora.
Upínacie skrutky (dodávajú sa)
pokračovanie
17SK
3
Pripevnite skobu k spevnenej časti steny (1) a potom prevlečte lanko alebo retiazku cez
otvory na upínacích skrutkách a cez skobu (2). Pevne zviažte (spojte) oba konce lanka
alebo retiazky.
Menej ako 25 cm
Menej ako 25 cm
1
2
Televízor nainštalovaný na
dlážke
18SK
Televízor nainštalovaný na
stojane
Technické údaje
Pripojovacia konzola A
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
338 mm × 214 mm ×
11,5 mm (š/v/h)
1 300 g
Pripojovacia konzola B
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
338 mm × 212 mm ×
17,2 mm (š/v/h)
1 250 g
Rozširovacia spojka
Rozmery (približne)
Hmotnosť (približne)
φ43 mm × 216,8 mm
660 g
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
19SK
Avertizare privind instalarea difuzorului sistemului
pe suportul TV sau de un perete
Către clienţi
Pentru a instala acest produs, trebuie să aveţi
destulă experienţă. Asiguraţi-vă că
distribuitorii sau furnizorii Sony autorizaţi se
ocupă de montare și acordaţi o deosebită
atenţie siguranţei în timpul instalării. Sony
nu răspunde pentru deteriorări sau răniri
provocate prin manipulare greșită sau
instalare incorectă sau prin instalarea
oricărui alt produs decât cel specificat. Nu
sunt afectate drepturile dvs. conferite prin
lege (dacă există).
Despre siguranţă
Produsele Sony sunt proiectate ţinându-se
cont de siguranţă. Dacă produsele se folosesc
incorect, acest lucru poate duce la accidentări
cauzate de incendiu, electrocutare,
răsturnarea sau căderea produsului. Trebuie
să respectaţi măsurile de precauţie pentru
siguranţă, pentru a preveni astfel de
accidente.
ATENŢIE
Dacă nu sunt respectate următoarele măsuri
de precauţie, pot avea loc răniri grave sau
chiar decesul în urma incendiului sau
electrocutării, căderii sau răsturnării
produsului.
Nu lăsaţi produsele să cadă și nu le
instalaţi unde există posibilitatea ca
acestea să cadă.
• Asiguraţi-vă că furnizorii autorizaţi
se ocupă de instalarea, mutarea sau
demontarea produselor și nu lăsaţi copiii
prin zonă în timpul procedurii.
• Instalarea neautorizată poate provoca
răniri grave sau daune materiale.
• Dacă un distribuitor neautorizat transportă
sau demontează difuzorul SS-CT550W
(nefurnizat) sau televizorul instalat cu
difuzor SS-CT550W, acest lucru poate duce
2RO
la căderea produselor, generând accidente
grave sau daune materiale. Asiguraţi-vă că
două sau mai multe persoane transportă
sau demontează produsul(ele).
• Nu scoateţi șuruburile etc. după montarea
difuzorului SS-CT550W sau a televizorului
instalat cu difuzor SS-CT550W.
• Nu manipulaţi produsele cu forţă excesivă
în timpul curăţării sau activităţilor de
întreţinere.
• Dacă agăţaţi difuzorul SS-CT550W sau
televizorul instalat cu difuzor SS-CT550W
de un perete fragil sau a cărui suprafaţă nu
este plată sau perpendiculară,
produsul(ele) poate(pot) cădea și provoca
accidentări sau daune materiale.
• Dacă difuzorul SS-CT550W sau televizorul
instalat cu difuzor SS-CT550W nu este fixat
cu fermitate de perete, produsul(ele)
poate(pot) cădea și provoca accidentări sau
daune materiale.
Nu așezaţi obiecte pe produse.
• Nu puneţi nimic pe produse. În caz
contrar, sistemul poate cădea,
provocând accidente sau daune materiale.
Nu vă sprijiniţi și nu vă agăţaţi de
produse.
• Nu vă sprijiniţi și nu vă agăţaţi de
produse, deoarece acestea pot să
cadă peste dvs., provocând răniri grave.
Acordaţi atenţie locaţiei.
• Nu instalaţi produsele pe
suprafeţele zidurilor, precum un
pilon, acolo unde colţurile sau laturile
produselor ies în afara suprafeţei zidului.
Dacă o persoană sau un obiect se lovește de
colţul ieșit în afară sau marginea
produselor, acest lucru poate rezulta în
accidentări sau daune materiale.
• Nu lăsaţi produsele în ploaie sau umezeală
și nu vărsaţi niciun fel de lichide pe acestea.
Ar putea rezulta un incendiu sau o
electrocutare.
• Nu așezaţi niciodată produsele în locuri
fierbinţi, umede sau excesiv de prăfuite și
nici într-un loc în care sunt supuse
vibraţiilor mecanice. În caz contrar, poate
avea loc un incendiu sau o electrocutare.
• Ţineţi obiectele inflamabile sau flăcările
deschise (de ex.: lumânări) departe de
produse.
• Nu instalaţi produsele deasupra sau sub
aparatul de aer condiţionat. Dacă
produsele sunt expuse la curenţi de aer de
la aparatul de aer condiţionat pentru o
perioadă lungă de timp sau sunt umezite cu
picături de apă de la acest aparat, acest
lucru poate genera un incendiu,
electrocutare sau defecţiuni.
Aveţi grijă să nu prindeţi cablurile.
• În cazul în care cablul de
alimentare c.a. sau cablurile de
conectare sunt prinse între produse și
perete, podea sau alte obiecte, sau îndoite și
răsucite forţat, conductorii interni pot ieși
la suprafaţă și pot genera o electrocutare
sau o întrerupere electrică. Acest lucru ar
putea genera un incendiu sau o
electrocutare.
• Nu călcaţi pe cablul de alimentare c.a. sau
pe cablurile de conectare, atunci când
transportaţi produsele. Cablul se poate
deteriora și acest lucru ar putea genera un
incendiu sau o electrocutare.
Nu acoperiţi orificiile de ventilare ale
produselor.
• Dacă acoperiţi orificiile de
ventilare (cu o cârpă etc.), se poate acumula
căldură în interior, provocând un incendiu.
Nu vă împiedicaţi de cabluri.
• Puteţi cădea sau produsele se pot
răsturna, provocând răni.
ATENŢIE
Dacă nu sunt respectate următoarele măsuri
de precauţie, pot avea loc accidentări sau
daune materiale.
Nu instalaţi alt echipament decât produsul
specificat.
• Acest produs este conceput pentru a fi
utilizat doar cu echipamentul specificat.
Dacă instalaţi alt echipament decât cel
specificat, acesta poate să cadă sau să se
spargă, provocând astfel accidente.
• Nu modificaţi produsele.
• Nu așezaţi obiecte calde direct pe produse.
Căldura poate decolora sau deforma
produsele.
Asiguraţi-vă că fixaţi bine difuzorul sistemului și
televizorul.
• Fixaţi difuzorul SS-CT550W și televizorul
cu fermitate atunci când le instalaţi. Apoi
fixaţi cu fermitate televizorul instalat cu
difuzor SS-CT550W pe suport sau perete.
Dacă difuzorul SS-CT550W și televizorul
nu sunt bine montate, acestea ar putea
cădea sau s-ar putea răsturna, provocând
accidentări.
Nu aplicaţi greutate pe produse și nu le supuneţi
niciunui fel de impact.
• Când se instalează difuzorul SS-CT550W
pe un suport TV sau se agaţă televizorul
instalat cu difuzorul SS-CT550W de un
perete, nu aplicaţi greutate pe difuzor sau
televizor cu mâna. Nu loviţi difuzorul sau
televizorul cu obiecte dure, cum ar fi o
șurubelniţă etc.
Când mutaţi televizorul instalat cu
difuzorul SS-CT550W
Dacă mutaţi produsele cu forţă
excesivă, acest lucru poate genera
daune sau accidentări. Asiguraţi-vă că urmaţi
procedurile corecte și îndrumările oferite
mai jos.
• Asiguraţi-vă că două sau mai multe
persoane transportă televizorul instalat cu
difuzorul SS-CT550W și numai după ce s-a
deconectat și îndepărtat echipamentul
conectat.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi mâinile sau
picioarele sub partea inferioară a
televizorului instalat cu difuzorul
SS-CT550W.
continuare
3RO
• Nu târâţi televizorul instalat cu difuzorul
SS-CT550W. Părţile de la bază se pot
desprinde, deteriorând podeaua.
• Când transportaţi televizorul cu difuzor
instalat SS-CT550W, nu îl ţineţi de partea
cu difuzorul SS-CT550W. Acest lucru poate
provoca daune sau accidentări.
Observaţii privind instalarea
• La asamblare, așezaţi un material pe podea
pentru a evita deteriorarea acesteia.
• Instalaţi produsele pe o podea solidă și
plană.
• Asiguraţi-vă că două sau mai multe
persoane instalează produsele. Dacă
sunteţi singur, vă puteţi accidenta sau răni.
• Asiguraţi-vă că nu sunt copii prin zonă.
Asiguraţi-vă că fixaţi bine produsele, respectând
instrucţiunile.
• Strângeţi bine șuruburile. Dacă difuzorul
SS-CT550W nu este bine fixat, acesta poate
cădea, provocând daune sau accidentări.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi mâinile sau
degetele în timpul asamblării produselor.
Observaţii privind instalarea de perete
• Dacă folosiţi produsele instalate de perete
pe o perioadă mai lungă de timp, peretele
din spatele sau deasupra produselor se
poate decolora sau tapetul se poate dezlipi,
în funcţie de materialul peretelui.
• Dacă produsele sunt scoase după ce au fost
instalate de perete, vor rămâne orificiile
șuruburilor.
• Înaintea instalării, consultaţi furnizorul
autorizat, cu privire la locaţia adecvată
(fără zgomot radio etc.).
Aviz pentru clienţi: informaţiile de mai jos se
referă numai la echipamentele comercializate în
ţările în care se aplică directivele UE.
Producătorul acestui aparat este : Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru
compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor
este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice problemă de service sau de garanţie, vă
4RO
rugăm să consultaţi documentele de garanţie
ce însoţesc aparatul.
Despachetarea
• Consolă de fixare A (1)
• Consolă de fixare B (1)
• Șuruburi pentru suportul de montare de
perete (M6 × 16 mm Argintiu) (4)
• Distanţiere (2)
• Tampoane pentru suportul de atârnare de
perete (Dreptunghiular) (2)
• Cilindru de extensie (1)
• Curea de susţinere (1)
• Șuruburi A (M5 × 12 mm Negru) (3)
• Șuruburi B (M5 × 20 mm Negru) (3)
• Șurub pentru cureaua de susţinere (M4 ×
10 mm) (1)
• Șurub pentru lemn, pentru cureaua de
susţinere (M3,8 × 20 mm) (1)
• Șuruburi pentru consola de fixare
(Argintiu) (2)
• Șuruburi de strângere (2)
• Instrucţiuni de utilizare (1)
5RO
Instalare
Puteţi instala difuzorul SS-CT550W (nefurnizat) cu următoarele modele TV (nefurnizate):
KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* La denumirile actuale ale modelelor, „s” indică numerele și/sau caracterele specifice fiecărui model.
Începând din mai 2011.
Imaginile de mai jos sunt exemple pentru modul în care să instalaţi difuzorul (nefurnizat).
Observaţie
•Când alegeţi locul pentru receptor sau subwoofer etc., nu blocaţi ventilaţia de pe panoul din spate al
receptorului sau subwooferului.
• Instalarea difuzorului pe un suport TV
• Montarea difuzorului și televizorului de un perete
6RO
Pregătirea difuzorului
1
Scoateţi șuruburile din spatele difuzorului și apoi scoateţi capacul difuzorului.
Capac difuzor
2
Montaţi consola de fixare A sau B (furnizate) în spatele difuzorului, folosind șuruburile A
(M5 × 12 mm Negru) (furnizate).
Consolă de fixare A sau B
(furnizate)
Șuruburi A (M5 × 12 mm
Negru) (furnizate)
continuare
7RO
Observaţie
•În ambalaj, veţi găsi două tipuri de console de fixare.
Alegeţi-o pe cea care se potrivește televizorului dvs., în funcţie de forma din spatele televizorului, de
lângă partea inferioară.
– Consolă de fixare A: Partea posterioară a televizorului este plată.
– Consolă de fixare B: Partea posterioară a televizorului este bombată.
Consolă de fixare A
3
Consolă de fixare B
Montaţi capacul difuzorului în spatele difuzorului cu consola de fixare, folosind
șuruburile scoase la pasul 1.
Șuruburile scoase la
pasul 1
Observaţie
•Aveţi grijă să montaţi capacul difuzorului cu latura superioară în jos.
8RO
Pregătirea televizorului
1
Scoateţi șuruburile din suportul TV și desprindeţi televizorul de pe suport.
Observaţie
•Asiguraţi-vă că așezaţi televizorul pe un material moale și gros, cu ecranul în jos, pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei ecranului LCD.
Material
continuare
9RO
Instalarea difuzorului pe un suport TV
Puteţi instala difuzorul SS-CT550W (nefurnizat) cu următoarele modele TV (nefurnizate):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* La denumirile actuale ale modelelor, „s” indică numerele și/sau caracterele specifice fiecărui model.
Deși forma bazei suportului TV diferă în funcţie de modelul TV, puteţi instala difuzorul pe
orice suport TV, urmând procedura de mai jos.
1
Înlocuiţi porţiunea suportului scoasă în capitolul „Pregătirea televizorului” cu cilindrul
de extensie (furnizat).
Șurub pentru suport
Cap suport
Cilindru de extensie (furnizat)
Bază suport
Șuruburi pentru suport
• Model de 40 toli: 2 șuruburi
• Model de 46 toli: 3 șuruburi
10RO
2
Scoateţi șuruburile din spatele televizorului pregătite în capitolul „Pregătirea
televizorului”. (4 șuruburi)
Șuruburile din spatele
televizorului
3
Montaţi difuzorul pregătit la capitolul „Pregătirea difuzorului” în spatele televizorului și
strângeţi-l cu șuruburile pentru consola de fixare (Argintiu) (furnizate).
Șuruburile pentru
consola de fixare
(Argintiu) (furnizate)
continuare
11RO
4
Montaţi suportul TV pe televizor.
Treceţi șuruburile pentru consola de fixare prin orificiile din capul suportului TV și montaţi
televizorul pe suportul TV ca în imagine.
Observaţie
•Când fixaţi televizorul cu difuzor instalat SS-CT550W pe suportul TV sau după fixare, nu îl ţineţi de
partea cu difuzorul SS-CT550W. Acest lucru poate provoca daune sau accidentări.
5
Fixaţi bine televizorul pe suportul TV cu șuruburile B (M5 × 20 mm Negru) (furnizate).
12RO
Montarea difuzorului și televizorului de un perete
Puteţi instala difuzorul SS-CT550W (nefurnizat) cu următoarele modele TV (nefurnizate):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* La denumirile actuale ale modelelor, „s” indică numerele și/sau caracterele specifice fiecărui model.
• Pentru a agăţa televizorul de perete, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului și
ale suportului de montare de perete.
1
Scoateţi șuruburile din spatele televizorului pregătite în capitolul „Pregătirea
televizorului”. (6 șuruburi)
Șuruburile din spatele
televizorului
2
Poziţionaţi distanţierele (furnizate) deasupra găurilor de unde au fost scoase cele două
șuruburi din partea superioară din spatele televizorului.
Distanţiere (furnizate)
continuare
13RO
3
Montaţi difuzorul pregătit la capitolul „Pregătirea difuzorului” în spatele televizorului și
strângeţi-l cu șuruburile A (M5 × 12 mm Negru) (furnizate).
Șuruburi A (M5 × 12 mm
Negru) (furnizate)
4
Fixaţi bine suportul de montare de perete cu șuruburile pentru suportul de montare de
perete (M6 × 16 mm Argintiu) (furnizate).
Fixaţi-le cu distanţierele care au fost poziţionate la pasul 2 în găurile pentru șuruburile
suportului de montare de perete.
Folosiţi distanţierele și șuruburile pentru suportul de montare de perete furnizate cu acest
produs. Nu folosiţi distanţiere furnizate cu alte televizoare.
De exemplu: Când instalaţi televizorul folosind suportul de montare de perete (SU-WL700, nefurnizat)
Șuruburile pentru suportul
de montare de perete (M6 ×
16 mm Argintiu) (furnizate)
Distanţier
5
Agăţaţi televizorul de perete.
Pentru detalii despre agăţarea televizorului de perete, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale televizorului.
14RO
Observaţie
•Când fixaţi televizorul cu difuzor instalat SS-CT550W de perete sau după fixare, nu îl ţineţi de partea cu
difuzorul SS-CT550W. Acest lucru poate provoca daune sau accidentări.
Când instalaţi televizorul folosind suportul de montare de perete (SU-WL500,
nefurnizat)
Puteţi modifica unghiul televizorului instalat cu difuzor SS-CT550W de la 0° sau 5° în jos. Dacă
doriţi să înclinaţi televizorul la 10°, 15° sau 20° în jos, instalaţi difuzorul SS-CT550W direct de
perete.
Când instalaţi televizorul folosind suportul de agăţare de perete (SU-WH500,
nefurnizat)
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale suportului de agăţare de perete
SU-WH500.
Pentru montarea tampoanelor
B, C, D și K sunt aceleași simboluri ca cele folosite în instrucţiunile de utilizare pentru
SU-WH500.
1
Fixaţi tamponul circular K furnizat cu suportul de agăţare de perete SU-WH500 pe șaiba
B furnizată cu SU-WH500.
K
B
2
Montaţi tampoanele pentru suportul de agăţare de perete (furnizate) pe fiecare parte (C
și D) furnizate cu SU-WH500, ca în imagine.
D
C
Tampoane pentru suportul de
agăţare de perete (furnizate)
continuare
15RO
Observaţie
•Folosiţi tampoanele pentru suportul de agăţare de perete (dreptunghiulare) furnizate cu acest produs. Nu
folosiţi tampoanele dreptunghiulare furnizate cu suportul de agăţare de perete SU-WH500.
Prevenirea răsturnării televizorului
Ca măsură de protecţie, fixaţi bine televizorul. În cazul în care nu procedaţi astfel, televizorul
se poate răsturna și poate provoca accidentări grave.
Avertisment
•Pentru a evita accidentările, așezaţi televizorul instalat cu difuzor SS-CT550W la mai puţin de 25 cm de
perete și fixaţi bine televizorul de perete.
Observaţii
•Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele când asamblaţi televizorul sau stativul.
•Instalaţi televizorul lăsând o distanţă mai mică de 25 cm faţă de perete. Peretele va preveni căderea
televizorului de pe suport, chiar dacă televizorul se reazemă de perete.
La instalarea televizorului pe un stativ
Șurub pentru cureaua de
susţinere (M4 × 10 mm) (furnizat)
Șurub pentru lemn, pentru cureaua
de susţinere (M3,8 × 20 mm)
(furnizat)
1
2
3
Așezaţi televizorul în centrul stativului.
Fixaţi cureaua de susţinere (furnizată) de televizor, apoi strângeţi-o bine cu șurubul
pentru cureaua de susţinere (M4 × 10 mm) (furnizat), folosind o șurubelniţă.
Fixaţi cureaua de susţinere pe stativ, cu șurubul pentru lemn pentru cureaua de
susţinere (M3,8 × 20 mm) (furnizat).
16RO
Fixarea televizorului de un perete
Pregătiţi o sfoară sau un lanţ rezistent (nefurnizat) și un dispozitiv de fixare (nefurnizat) pentru
fixarea de perete. Fixaţi dispozitivul de fixare de un perete consolidat.
Chiar dacă aţi fixat bine televizorul pe un stativ, este necesar să-l fixaţi și de perete, urmând
procedura de mai jos.
1
Scoateţi șuruburile din spatele televizorului. (2 șuruburi)
Șuruburile din spatele
televizorului
2
Fixaţi șuruburile de strângere (furnizate) în partea din spate a televizorului.
Șuruburi de strângere
(furnizate)
continuare
17RO
3
Fixaţi dispozitivul de fixare de perete (1) și apoi treceţi sfoara sau lanţul prin orificiile
șuruburilor de strângere și ale dispozitivului de fixare (2). Legaţi ferm ambele capete
ale sforii sau ale lanţului.
Mai puţin de 25 cm
Mai puţin de 25 cm
1
2
Televizor instalat pe podea
18RO
Televizor instalat pe un stativ
Specificaţii
Consolă de fixare A
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
338 mm × 214 mm ×
11,5 mm (l/î/a)
1.300 g
Consolă de fixare B
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
338 mm × 212 mm ×
17,2 mm (l/î/a)
1.250 g
Cilindru de extensie
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
φ43 mm × 216,8 mm
660 g
Designul și specificaţiile pot fi modificate fără aviz
prealabil.
19RO
Предупреждение за монтирането на
високоговорителя на системата към телевизионна
стойка или стена
Към потребителя
За да монтирате този продукт, се изисква
достатъчно опит. По-добре да възложите
монтирането на доставчиците на Sony или
лицензирани изпълнители, като обърнете
особено внимание на безопасността по
време на монтажа. Sony не носи
отговорност за щети или наранявания,
причинени от неправилно обслужване или
неправилен монтаж, както и за монтиране
на друго, освен описания продукт. Вашите
законни права (ако има такива) не се
засягат.
За безопасността
Безопасността е от първостепенно
значение при проектиране на продуктите
на Sony. Все пак, ако продуктите се
използват неправилно, това може да
доведе до сериозни наранявания поради
пожар, токов удар, преобръщане или
падане на продукта. Трябва да спазвате
мерките за безопасност, за да
предотвратите такива инциденти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не спазвате следните предпазни
мерки, това може да доведе до сериозни
наранявания или смърт от пожар, токов
удар, преобръщане или падане на
продукта.
Не изпускайте продуктите и не ги
монтирайте, когато има вероятност да
паднат.
• Възложете на лицензирани
подизпълнители монтирането,
преместването или разглобяването на
продуктите и пазете малките деца
далече по време на процедурата.
2BG
• Неоторизираният монтаж може да
доведе до сериозни наранявания или
имуществени щети.
• Пренасянето или демонтирането на
високоговорителя SS-CT550W (не е
предоставен) или телевизор с монтиран
високоговорител SS-CT550W от
неупълномощен търговец може да
доведе до падане на продукта, което да
причини сериозни наранявания или
имуществени щети. Продуктът
(продуктите) трябва да се пренася или
демонтира от двама или повече души.
• Не сваляйте винтовете и др. след
монтиране на високоговорителя
SS-CT550W или телевизор с
високоговорител SS-CT550W.
• Не прилагайте сила при почистване и
поддръжка на продуктите.
• Ако окачите високоговорителя
SS-CT550W или телевизор с монтиран
високоговорител SS-CT550W на
неустойчива стена или такава, чиято
повърхност не е равна или
перпендикулярна, продуктът може да
падне и да причини наранявания или
имуществени щети.
• Ако високоговорителят SS-CT550W или
телевизорът с монтиран
високоговорител SS-CT550W не е здраво
закрепен за стената, продуктът може да
падне и да причини наранявания или
имуществени щети.
Не поставяйте никакви предмети
върху продуктите.
• Не поставяйте нищо върху
продуктите. Ако го направите,
системата може да падне и да причини
наранявания или имуществени щети.
Не се облягайте и не окачвайте нищо
на продуктите.
• Не се облягайте и не окачвайте
нищо на продуктите, тъй като те
може да паднат и да причинят сериозни
наранявания.
Обърнете внимание на
местоположението.
• Не монтирайте продуктите на
стенни повърхности, като
например колони, при които ъглите или
страните на продукта стърчат извън
повърхността. Ако човек или предмет
ударят стърчащия ъгъл или страна на
продукта, това може да доведе до
наранявания или имуществени щети.
• Не излагайте продуктите на
въздействието на дъжд или влага, както
и не разливайте върху тях течности от
какъвто и да било вид. Това може да
причини пожар или токов удар.
• Никога не поставяйте продуктите в
горещи, влажни или изключително
прашни помещения, както и на място,
където те ще са подложени на
механични вибрации. Това може да
причини пожар или токов удар.
• Пазете запалимите предмети или открит
пламък (напр. свещи) далеч от
продуктите.
• Не монтирайте продуктите над или под
климатична уредба. Ако продуктите са
изложени на въздушен поток от
климатик за продължително време или
се намокрят от теч в климатика, това
може да причини пожар, токов удар или
повреди.
Не бива да допуснете пробиване на
кабела.
• Ако променливотоковият
захранващ кабел или
свързващите кабели се притиснат между
продуктите и стената, пода или други
предмети, както и ако се огънат или
усучат насила, вътрешните проводници
може да излязат и да доведат до късо
съединение или електрическо
прекъсване. Това може да причини
пожар или токов удар.
• Не стъпвайте върху променливотоковия
захранващ кабел или свързващите
кабели, когато пренасяте продуктите.
Кабелът може да се повреди и това да
доведе до пожар или токов удар.
Не покривайте вентилационните
отвори на продуктите.
• Ако покриете вентилационните
отвори (с плат и др.), топлината може да
се акумулира вътре и да причини пожар.
Не се препъвайте в кабелите.
• Можете да паднете или да
съборите продуктите върху себе
си, като това ще доведе до нараняване.
ВНИМАНИЕ
Ако не се спазват следните предпазни
мерки, това може да доведе до
наранявания или имуществени щети.
Не монтирайте друго оборудване, освен
указания продукт.
• Този продукт е предназначен за
използване само с посоченото
оборудване. Ако монтирате оборудване,
различно от указаното, то може да падне
или да се счупи и да причини
наранявания.
• Не модифицирайте продуктите.
• Не поставяйте нищо горещо директно
върху продуктите. Топлината може да
доведе до обезцветяване или
деформация на продуктите.
Закрепете високоговорителя на системата и
телевизора.
• Когато ги монтирате заедно, закрепете
здраво високоговорителя SS-CT550W и
телевизора. След това закрепете здраво
телевизора с монтирания
високоговорител SS-CT550W върху
поставката или върху стена. Ако
високоговорителят SS-CT550W и
телевизорът не са здраво закрепени,
могат да паднат или да се обърнат и да
причинят нараняване.
продължава
3BG
Не поставяйте тежести върху продуктите и не
ги подлагайте на удар.
Монтирайте продуктите, като внимателно
следвате инструкциите.
• Когато монтирате високоговорителя
SS-CT550W към телевизионна стойка
или окачвате на стена телевизор с
монтиран високоговорител SS-CT550W,
не оказвайте натиск върху
високоговорителя или телевизора с
ръка. Не удряйте високоговорителя или
телевизора с твърди предмети като
отвертка и др.
• Затегнете здраво винтовете. Ако
високоговорителят SS-CT550W не е
здраво закрепен, може да падне и да
причини повреда или нараняване.
• Внимавайте да не притиснете ръцете
или пръстите си, докато сглобявате
продуктите.
При преместване на телевизор с
монтиран високоговорител
SS-CT550W
Ако местите продуктите със сила,
може да ги повредите или да се нараните.
Следвайте подходящите процедури и
съвети, описани по-долу.
• Телевизорът с монтиран
високоговорител SS-CT550W трябва да
се носи от двама или повече души след
изключване от електрическата мрежа и
отстраняване на свързаното оборудване.
• Внимавайте ръцете и краката ви да не
бъдат притиснати под телевизора с
монтиран високоговорител SS-CT550W.
• Не влачете телевизора с монтиран
високоговорител SS-CT550W. Основата
може да изпадне и да повреди пода.
• Когато пренасяте телевизор с монтиран
високоговорител SS-CT550W, не го
дръжте за високоговорителя
SS-CT550W. Това може да причини
повреда или нараняване.
Забележки по монтажа
• Когато сглобявате, постелете парче
плат на пода, за да не го повредите.
• Монтирайте продуктите на твърд и
равен под.
• Трябва да имате на разположение двама
или повече души за монтиране на
продуктите. Ако го извършвате сами,
това може да доведе до инцидент или
нараняване.
• Децата трябва да се държат настрана по
време на процеса.
4BG
Забележки по монтажа на стена
• Ако оставите продуктите монтирани
върху стена за продължителен период
от време, стената зад или над тях може
да се обезцвети или тапетът да се
отлепи, в зависимост от материала на
стената.
• Ако продуктите се преместят, след като
са били монтирани на стената, отворите
за винтовете ще останат.
• Преди монтажа е добре да се
консултирате с лицензирания
изпълнител, за да определите
подходящо място за монтаж (далече от
радио шум и др.).
Бележка за потребителите:
следващата информация се отнася само за
оборудване, закупено в страните, прилагащи
директивите на ЕС.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Разопаковане
• Закрепваща конзола А (1)
• Закрепваща конзола B (1)
• Винтове за конзолата за монтиране на
стена (M6 × 16 mm, сребристи) (4)
• Дистанционни втулки (2)
• Подложки за конзолата за окачване на
стена (правоъгълни) (2)
• Удължаваща наставка (1)
• Опорен ремък (1)
• Винтове А (M5 × 12 mm, черни) (3)
• Винт за опорния ремък (M4 × 10 mm) (1)
• Винтове B (M5 × 20 mm, черни) (3)
• Винт за дърво за опорния ремък (M3,8 ×
20 mm) (1)
• Винтове за закрепващата конзола
(сребристи) (2)
• Болтове за захващане (2)
• Инструкции за работа (1)
5BG
Монтаж
Можете да монтирате високоговорителя SS-CT550W (не е предоставен) със следните
модели телевизори (не са предоставени):
KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* В действителните имена на моделите “s” означава числата и/или символите, специфични за
всеки модел.
Актуално към май 2011 г.
На илюстрациите по-долу е показано как да се монтира високоговорителят (не е
предоставен).
Забележка
•Когато избирате място за приемника, субуфера или друг компонент, гледайте да не се блокира
топлинната вентилация на задния му панел.
• Монтиране на високоговорителя върху телевизионната стойка
• Окачване на високоговорителя и телевизора на стената
6BG
Подготвителни операции за високоговорителя
1
Махнете винтовете на гърба на високоговорителя и след това свалете капака.
Капак на
високоговорителя
2
Монтирайте закрепващата конзола А или B (предоставена) върху гърба на
високоговорителя с помощта на винтове А (M5 × 12 mm, черни) (предоставени).
Закрепваща конзола А или B
(предоставена)
Винтове А (M5 × 12 mm,
черни) (предоставени)
продължава
7BG
Забележка
•В пакета има два вида закрепващи скоби.
Изберете тази, която пасва на телевизора ви по отношение на формата на задната част на
телевизора, близо до долната му част.
– Закрепваща конзола А: Задната част на телевизора е плоска.
– Закрепваща конзола B: Задната част на телевизора е изпъкнала.
Закрепваща конзола А
3
Закрепваща конзола B
Монтирайте капака върху гърба на високоговорителя заедно със закрепващата
конзола, като използвате свалените в стъпка 1 винтове.
Винтовете, свалени в
стъпка 1
Забележка
•Не забравяйте да монтирате капака на високоговорителя с горната страна надолу.
8BG
Подготвителни операции за телевизора
1
Извадете винтовете от стойката на телевизора и след това отделете телевизора
от стойката.
Забележка
•Поставете телевизора с екрана надолу върху меко плътно парче плат, за да предотвратите
повреда на повърхността на течнокристалния дисплей.
Плат
продължава
9BG
Монтиране на високоговорителя върху телевизионната стойка
Можете да монтирате високоговорителя SS-CT550W (не е предоставен) със следните
модели телевизори (не са предоставени):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* В действителните имена на моделите “s” означава числата и/или символите, специфични за всеки
модел.
Въпреки че формата на основата на телевизионната стойка се различава в зависимост от
модела на телевизора, можете да монтирате високоговорителите върху която и да било
телевизионна стойка, като следвате следната процедура.
1
Подменете шийката на стойката, свалена в “Подготвителни операции за
телевизора”, с удължаващата наставка (предоставена).
Винт за стойката
Глава на стойката
Удължаваща наставка
(предоставена)
Основа на стойката
Винтове за стойката
• 40-инчов модел: 2 винта
• 46-инчов модел: 3 винта
10BG
2
Свалете винтовете от задната страна на телевизора, подготвени в
“Подготвителни операции за телевизора”. (4 винта)
Винтовете от задната
страна на телевизора
3
Монтирайте високоговорителя, подготвен в стъпка “Подготвителни операции за
високоговорителя”, върху гърба на телевизора и го застопорете с винтовете на
закрепващата конзола (сребристи) (предоставени).
Винтовете на
закрепващата конзола
(сребристи)
(предоставени)
продължава
11BG
4
Прикрепете телевизионната стойка към телевизора.
Завинтете винтовете на закрепващата конзола в отворите, разположени в главата на
телевизионната стойка, и поставете телевизора върху стойката, както е показано.
Забележка
•Когато окачвате или след като окачите телевизора с монтиран високоговорител SS-CT550W
върху телевизионната стойка, не го дръжте за високоговорителя SS-CT550W. Това може да
причини повреда или нараняване.
5
Закрепете телевизора към телевизионната стойка с помощта на винтовете B (M5
× 20 mm, черни) (предоставени).
12BG
Окачване на високоговорителя и телевизора на стената
Можете да окачите високоговорителя SS-CT550W (не е предоставен) със следните
модели телевизори (не са предоставени):
• KDL-46HX92s, KDL-46HX82s, KDL-40/46NX72s, KDL-40/46HX72s, KDL-40/46EX72s
* В действителните имена на моделите “s” означава числата и/или символите, специфични за всеки
модел.
• За да окачите телевизора към стената, направете справка с инструкциите за работа на
телевизора и конзолата за монтиране на стена.
1
Свалете винтовете от задната страна на телевизора, подготвени в
“Подготвителни операции за телевизора”. (6 винта)
Винтовете от задната
страна на телевизора
2
Поставете дистанционните втулки (предоставени) върху отворите, от които са
извадени двата винта, разположени в горната част на гърба на телевизора.
Дистанционни втулки
(предоставени)
продължава
13BG
3
Монтирайте високоговорителя, подготвен в стъпка “Подготвителни операции за
високоговорителя”, върху гърба на телевизора и го закрепете с винтовете А (M5
× 12 mm, черни) (предоставени).
Винтове А (M5 × 12 mm,
черни) (предоставени)
4
Закрепете конзолата за монтиране на стена към телевизора с помощта на
винтовете за конзолата за монтиране на стена (M6 × 16 mm, сребристи)
(предоставени).
Закрепете ги с дистанционните втулки, които в стъпка 2 са поставени в отворите на
винтовете за конзолата за монтиране на стена.
Използвайте дистанционните втулки и винтовете за конзолата за монтиране на
стена, предоставени с продукта. Не използвайте дистанционни втулки, предоставени
с други телевизори.
Например: Когато окачвате телевизора с помощта на конзолата за монтиране на стена
(SU-WL700, не е предоставена)
Винтовете за конзолата
за монтиране на стена
(M6 × 16 mm, сребристи)
(предоставени)
Дистанционна втулка
14BG
5
Окачете телевизора на стената.
За информация по окачването на телевизора на стената направете справка с
инструкциите за работа на телевизора.
Забележка
•По време на окачването или след като окачите телевизора с монтиран високоговорител SS-CT550W
на стената, не го дръжте за високоговорителя SS-CT550W. Това може да причини повреда или
нараняване.
Когато окачвате телевизора с помощта на конзолата за монтиране на стена (SU-WL500,
не е предоставена)
Можете само да регулирате ъгъла на телевизора с монтиран високоговорител
SS-CT550W до 0° или 5° надолу. Ако искате да постигнете ъгъл на телевизора до 10°, 15°
или 20° надолу, монтирайте високоговорителя SS-CT550W директно върху стената.
Когато окачвате телевизора с помощта на конзолата за окачване на стена (SU-WH500,
не е предоставена)
За подробности направете справка в инструкциите за работа на конзолата за окачване на
стена SU-WH500.
За да поставите подложките
B, C, D и K са същите символи като тези, използвани в инструкциите за работа на
SU-WH500.
1
Закрепете кръглата подложка K, предоставена с конзолата за окачване на стена
SU-WH500, към шайбата B, предоставена с SU-WH500.
K
B
продължава
15BG
2
Прикрепете подложките за конзолата за окачване на стена (предоставени) към
всяка част (C и D), предоставена с SU-WH500, както е показано.
D
C
Подложки за конзолата за
окачване на стена
(предоставени)
Забележка
•Използвайте подложките за конзолата за окачване на стена (правоъгълни), предоставени с
продукта. Не използвайте правоъгълните подложки, предоставени с конзолата за окачване на
стена SU-WH500.
Предотвратяване преобръщането на телевизора
Като предпазна мярка, закрепете телевизора. Ако не го направите, телевизорът може да
падне и да предизвика сериозно нараняване.
Предупреждение
•За да избегнете нараняване, поставете телевизора с монтиран високоговорител SS-CT550W на не
повече от 25 cm от стената и здраво го закрепете за стената.
Забележки
•При закрепване на телевизора или стойката внимавайте да не притиснете пръстите си.
•Монтирайте телевизора, като оставите разстояние по-малко от 25 cm от стената. Стената ще
предотврати падането на телевизора, дори ако същият се облегне назад на стената.
16BG
При монтаж на телевизора върху шкаф
Винт за опорния ремък
(M4 × 10 mm)
(предоставен)
Винт за дърво за опорния ремък
(M3,8 × 20 mm) (предоставен)
1
2
3
Поставете телевизора в центъра на шкафа.
Свържете опорния ремък (предоставен) с телевизора, след което здраво
затегнете винта за опорния ремък (M4 × 10 mm) (предоставен) с отвертка.
Завинтете опорния ремък към шкафа с помощта на винта за дърво за опорния
ремък (M3,8 × 20 mm) (предоставен).
продължава
17BG
Закрепване на телевизора към стена
Подгответе здраво въже или верига (не са предоставени) и крепежен елемент (не е
предоставен) за закрепване към стената. Монтирайте крепежния елемент към усилена
стена.
Дори и да сте закрепили телевизора към шкафа, не забравяйте да го закрепите и към
стената, като следвате описаната процедура.
1
Свалете винтовете от задната страна на телевизора. (2 винта)
Винтовете от задната
страна на телевизора
2
Завийте болтовете за захващане (предоставени) за гърба на телевизора.
Болтове за захващане
(предоставени)
18BG
3
Монтирайте крепежния елемент към усилената стена (1) и след това прекарайте
въжето или веригата през отворите на болтовете за захващане и крепежния
елемент (2). Здраво съединете двата края на въжето или веригата.
По-малко от 25 cm
По-малко от 25 cm
1
2
Телевизор, монтиран върху
пода
Телевизор, монтиран върху
шкаф
19BG
Спецификации
Закрепваща конзола А
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
338 mm × 214 mm ×
11,5 mm (ш/в/д)
1 300 g
Закрепваща конзола Б
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
338 mm × 212 mm ×
17,2 mm (ш/в/д)
1 250 g
Удължаваща наставка
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
φ43 mm × 216.8 mm
660 g
Дизайнът и спецификациите могат да бъдат
променяни без предупреждение.
20BG
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising