Sony | WS-X10FB | Sony WS-X10FB Návod k obsluze

Stojan pod reprosoustavu
WS-X10FB
3-210-548-11(1)
(1)
Záznamy majitele
Číslo modelu a výrobní číslo se nachází v dolní části výrobku. Poznačte
si prosím výrobní číslo do níže vyhrazeného prostoru. Uvádějte tato čísla
kdykoliv navštívíte svého prodejce Sony ohledně tohoto výrobku.
Číslo modelu WS-X10FB
Bezpečnostní upozornění
Tento výrobek je určen pouze pro DAV-X10. Při použití s jinými výrobky
nebo pro jiné než určené účely může dojít k poškození výrobku nebo
zranění osob.
Bezpečnost

Upravte výšku trubkového stojanu a pak připevněte ke
stojanu reprosoustavu. Jestliže není nutno provádět žádné
seřízení, přejděte ke kroku 3.
1
Výrobní číslo______________

Sestavení
Doporučeno pro použití s malým systémem reprosoustav Sony.
Zajistěte, aby byl stojan pod reprosoustavu umístěn na rovné místo bez
nerovností.
Umístění
Jestliže chcete stojan umístit na podlahu se speciálně ošetřeným
povrchem (navoskovaná, naolejovaná, vyleštěná, atd.), buďte opatrní,
protože může dojít ke vzniku skvrn nebo změně zbarvení.
Čištění
Trubkový stojan, základnu a konzolu čistěte jemným hadříkem mírně
navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné
materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla jako je
například benzen nebo líh.
Odstraňte z držáku kabelu na trubkovém stojanu kabel
reprosoustavy.
2 Uvolněte dva šrouby připevněné k trubkovému stojanu a seřiďte
trubkový stojan na výšku 766 mm až 980 mm. Po úpravě dotáhněte
šrouby. Po seřízení výšky trubkového stojanu vložte kabel
reprosoustavy znovu do držáku kabelu.
3 Po připojení kabelu reprosoustavy k reprosoustavě pomocí
dodávaného šroubu pevně připevněte reprosoustavu k montážní
konzole.
Technické údaje
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
Dodávané příslušenství
Šroub (2)
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho výrobku se
obracejte na nejbližšího prodejce Sony.
1
2

Přibližně 280 × 766 - 980 × 280 mm
280 × 875 - 1 090 × 280 mm
s reprosoustavou
(Průměr základny: 280 mm)
Přibližně 4,2 kg
3
766 mm - 980 mm
Download PDF

advertising