Sony | VCT-D680RM | Sony VCT-D680RM Návod k obsluze

3-069-705-01(1)
D
1
3
2
4
Remote control Tripod
Stativ s dálkovým ovladačem
CZ
Návod k obsluze
VCT-D680RM
Sony Corporation ©2001 Printed in Czech
A
A Seznam součástí
Česky
12
1
2
3
13
5
14
15
16
17
6
18
7
19
4
8
20
8
10
Charakteristika
VCT-D680RM je stativ pro
videokamery a fotoaparáty.
•Dálkový ovladač vestavěný
v rukojeti umožňuje ovládat
videokamery či fotoaparáty značky
Sony.
Tato značka označuje originální
příslušenství pro video produkty
Sony.
Pro video produkty Sony
doporučujeme nakupovat pouze
příslušenství označené logem
"GENUINE VIDEO ACCESSORIES".
UPOZORNĚNÍ
Nikdy nepřenášejte stativ
s upevněnou kamerou či
fotoaparátem.
21
11
Čištění
•Stativ čistěte jemným hadříkem,
mírně navlhčeným v jemném
čistícím prostředku.
•Po použití u moře apod. vždy
stativ otřete do sucha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
B Nastavení stativu
1
2
3
4
5
Specifikace
B
2
1
3
5
4
C
Maximální zátěž
3kg
Úhel záběru
360°
Úhel náklonu
90° dolů
65° nahoru
Vysouvání nohou
Každá noha má 4 teleskopické
části.
Funkce dálkového ovladače:
spínač zapnuto/vypnuto,
tlačítko spoušť/PHOTO*1,
tlačítko START/STOP*2, ovladač
transfokátoru (W/T)
*1 funkce PHOTO pro
videokamery, funkce spouště
pro fotoaparáty
*2 pouze pro videokamery
Rozměny
Maximální výška:
cca. 1450mm (při plně
vysunutých nohách i zdviži)
Minimální výška: cca. 480mm
Délka šňůry: cca. 490mm
Délka rukojeti: cca. 270mm
Zdvih zdviže: cca. 240mm
Hmotnost
cca. 1,3kg
Doplňkové vybavení
brašna (1)
návod k obsluze (1)
Design a specifikace mohou být
změněny bez předchozího
upozornění.
CZ_VCT-D680RM.p65
1
22.10.2003, 2:52
úchytná patka
úchytný šroub a knoflík
pojistka
hlava stativu
šroub zajištění polohy
zdviž
vodováha
šroub zajištění zdviže
klika nastavení výšky zdviže
nohy stativu
vzpěra
páka zajištění úchytné patky
šroub zajištění hlavy stativu
zásuvka dálkového ovládače
držák zásuvky dálkového
ovládače
tlačítko spoušť/PHOTO
tlačítko START/STOP
spínač napájení (POWER)
ovladač transfokátoru
držák
páka zajištění výsunu nohou
rozevřete nohy tak, aby byl stativ
stabilní
stlačte dolů vzpěru rozvoru
uvolněte páky zajištění výsunu
nohou
nastavte výsun nohou
zajistěte páky zajištění výsunu
nohou
C Nastavení roviny
Nastavte délku nohou tak, aby
vzduchová bublina ve vodováze byla
uprostřed červeného kruhu.
D Uchycení kamery
Před uchycením na stativ vložte
baterii a kazetu do videokamery
nebo "Memory Stick" do digitálního
fotoaparátu.
1
2
3
4
Vyklopte páku zajištění úchytné
patky zcela vpravo a vysuňte patku
z hlavy stativu.
Přiložte patku ke kameře a pevně
utáhněte úchytný šroub.
Uchycujete-li videokameru,
zarovnejte pojistku s polohovacím
otvorem (a).
Vyklopte páku zajištění patky zcela
vpravo a vložte patku s uchycenou
kamerou zpět do hlavy stativu. Poté
zajistěte patku otočením zajišťovací
páky vlevo.
Připojte dálkový ovladač
ke konektoru LANC
na videokameře nebo ke konektoru
ACC na digitálním fotoaparátu.
E
E Nastavení výšky
zdviže
1
2
2
3
1
Uvolněte šroub zajištění výšky
zdviže.
Otáčením kliky nastavte
požadovanou výšku zdviže.
Utáhněte šroub zajištění výšky
zdviže.
F Otáčení a náklon
3
Pro zabránění otřesům se před
otáčením a nakláněním se ujistěte, že
šroub zajištění výšky zdviže je pevně
utažen.
F
Otáčení
Otáčet můžete v rozsahu 360°.
1 Uvolněte šroub zajištění polohy.
2 Držákem rukojeti nastavte
polohu kamery.
3 Utáhněte šroub zajištění polohy.
3
5
1
Naklánění
2
4
6
Kameru lze naklánět v rozsahu 65°
nahoru či 90° dolů.
4 Povolte držák rukojeti.
5 Nastavte náklon pohybem
rukojeti.
6 Utáhněte držák.
G Změna úhlu hlavy
stativu
Lze střídat horizontální a vertikální
polohu záběru.
•Povolte šroub zajištění hlavy
stativu, otočte hlavu stativu
doprava a šroub opět utáhněte.
G
Použití dálkového ovladače
Více informací naleznete v návodu
k obsluze videokamery/digitálního
fotoaparátu.
Před použitím
Zapněte kameru do pohotovostního
režimu. Více informací naleznete
v návodu k obsluze videokamery/
digitálního fotoaparátu.
H Nastavení úhlu
dálkového ovladače
1
H
2
1
2
3
Vysuňte dálkový ovladač
z rukojeti. Ovladačem lze otáčet
vpravo a vlevo.
Nastavte úhel.
Nasuňte dálkový ovladač zpět
na rukojeť.
I Záznam
Pro videokamery:
Zapněte spínač napájení (a) na
dálkovém ovladači do polohy ON.
Tlačítka Shutter/PHOTO a START/
STOP se rozsvítí oranžově.
•k záznamu videa:
Stiskněte START/STOP (c).
Tlačítko se rozsvítí červeně.
Pro ukončení záznamu stiskněte
opět START/STOP. Videokamera
se nastaví do pohotovostního
režimu a tlačítko START/STOP se
rozsvítí oranžově.
•k záznamu fotografií:
1 Lehce stiskněte tlačítko Shutter/
PHOTO (b) a zkontrolujte záběr.
Záběr ještě není zaznamenán.
2 Stiskněte plně tlačítko Shutter/
PHOTO (b).
Tlačítko START/STOP se
rozsvítí červeně a záběr je
zaznamenán.
Pro digitální fotoaparáty:
1 Zapněte spínač napájení POWER
(a) na dálkovém ovladači do
polohy ON. Tlačítko Shutter/
PHOTO se rozsvítí oranžově.
2 Lehce stiskněte tlačítko Shutter/
PHOTO (b) a zkontrolujte záběr.
Záběr ještě není zaznamenán.
3 Stiskněte plně tlačítko Shutter/
PHOTO (b) pro záznam záběru.
Poznámky:
•Některá zařízení neumožňují kontrolu
záběru.
•Některé videokamery neumožňují
pořízení fotografií.
•Po uplynutí určité doby se zařízení
v pohotovostním režimu automaticky
vypne. Pro přechod zpět do
pohotovostního režimu přepněte
spínač napájení do polohy OFF a poté
ON.
•Blikání tlačítka START/STOP během
záznamu fotografie na videokazetu
signalizuje možný výskyt problému.
Vyhledejte příčinu v návodu
k obsluze videokamery.
•Při problému se záznamem fotografie
na "Memory Stick" začne tlačítko
START/STOP blikat.
•Během záznamu fotografie
na "Memory Stick" se tlačítko START/
STOP rozsvítí.
•Držíte-li tlačítko PHOTO stisknuté
delší dobu, může vynechat blesk.
Po záznamu
3
Pro vypnutí přepněte spínač
napájení POWER na ovladači
do polohy OFF.
Transfokace (Zoom)
Stiskněte tlačítko Zoom (d) na
dálkovém ovladači směrem k T
pro přiblížení a k W pro oddálení
záběru. Některé videokamery/
digitální fotoaparáty umožňují
regulovat rychlost přiblížení podle
síly stisku tlačítka zoom.
I
T
POWER
ON
OFF
VIDEO
CAMERA
W
d
c
PHOTO
DIGITAL STILL
CAMERA
b
Nepoužíváte-li dálkový
ovladač
Vložte zásuvku dálkového ovladače
do držáku, aby nedošlo k jejímu
poškození.
a
CZ_VCT-D680RM.p65
2
22.10.2003, 2:52
Download PDF