Sony | DSC-RX1RM2 | Sony DSC-RX1RM2 Інструкції з експлуатації

4-579-868-41(1)
Цифровий фотоапарат
Посібник з експлуатації
«Довідковий посібник»
(веб-довідник)
«Довідковий посібник» дозволяє
отримати детальні вказівки до
багатьох функцій фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/
DSC-RX1RM2
Українська
Додаткові відомості
про фотоапарат
(«Довідковий
посібник»)
«Довідковий посібник» – це
інтерактивний онлайнпосібник. «Довідковий
посібник» можна прочитати
на комп’ютері чи смартфоні.
У ньому можна отримати
детальні вказівки до багатьох
функцій фотоапарата.
URL-адреса:
http://rd1.sony.net/help/dsc/
1550/h_zz/
UA
2
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб знизити ризик займання або
ураження електричним струмом,
не піддавайте виріб впливу
дощової води або вологи.
ВАЖЛИВІ
ВКАЗІВКИ З
ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
-ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ
ІНСТРУКЦІЮ
НЕБЕЗПЕКА
ЩОБ ЗМЕНШИТИ
РИЗИК
ВИНИКНЕННЯ
ПОЖЕЖІ АБО
УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, СЛІД
РЕТЕЛЬНО
ВИКОНУВАТИ ЦІ
ВКАЗІВКИ
УВАГА!
Акумуляторна батарея
Якщо неправильно поводитися з
акумуляторною батареєю, вона може
вибухнути, спричинити пожежу або
навіть викликати хімічні опіки.
Дотримуйтеся наведених нижче
застережень.
• Не розбирайте акумуляторну
батарею.
• Не роздавлюйте, не бийте та не
прикладайте силу до акумуляторної
батареї. Не бийте її молотком, не
кидайте та не наступайте на неї.
• Не замикайте контакти
акумуляторної батареї та
запобігайте потраплянню між ними
металевих предметів.
• Не піддавайте акумуляторну
батарею дії температури понад
60 °C, наприклад під впливом
прямих сонячних променів у
припаркованому автомобілі.
• Не підпалюйте акумуляторну
батарею та не кидайте її у вогонь.
• Не торкайтеся пошкодженої літійіонної батареї або такої, з якої
витікає рідина.
• Заряджайте акумуляторну
батарею, лише використовуючи
оригінальний зарядний пристрій
Sony або пристрій, який може
заряджати акумуляторні батареї.
• Тримайте акумуляторну батарею
поза досяжністю маленьких дітей.
• Тримайте акумуляторну батарею
сухою.
• Замінюйте акумуляторну батарею
лише на таку саму або
еквівалентну, яку рекомендує
компанія Sony.
• Швидко утилізуйте використані
акумуляторні батареї, як описано в
інструкціях.
Адаптер змінного струму
Для застосування адаптера змінного
струму використовуйте розетку, яка
знаходиться поблизу. Якщо під час
використання пристрою виникне збій
у його роботі, слід негайно від’єднати
адаптер змінного струму від розетки.
Дата виготовлення виробу.
Дата виготовлення зазначена на
упаковці на етикетці зі штрих-кодом у
наступному форматі: MM-YYYY, де
MM – місяць, YYYY – рік
виготовлення.
Рік та місяць виробництва літієвоіонного батарейного блоку
проштамповані на боковій поверхні
або на поверхні з етикеткою.
XXXXXXXXXXX
Місяць виготовлення (з 01 до 12)
Рік виготовлення
UA
3
Для споживачів з
Європи
Примітка для покупців у країнах,
де діють директиви ЄС
Виробник: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Японія)
Для запитів щодо відповідності
виробу згідно законодавчих актів ЄС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Німеччина)
Цим корпорація Sony Corporation
підтверджує, що це обладнання
відповідає обов’язковим вимогам та
іншим відповідним положенням
Директиви 1999/5/EC. Для отримання
детальної інформації відвідайте вебсайт:
http://www.compliance.sony.de/
Примітка
Якщо під впливом статичної
електрики або електромагнітного
поля процес передачі даних буде
перерваний, перезапустіть пристрій
або від’єднайте та повторно
приєднайте кабель, що
використовується для передачі даних
(USB, тощо).
Результати тестувань цього виробу
демонструють його відповідність
вимогам щодо обмежень, зазначених
у директиві EMC, які стосуються
використання з’єднувальних кабелів,
коротших за 3 метри.
UA
4
На відповідних частотах
електромагнітні поля можуть
впливати на якість зображення і
звука, відтворюваних виробом.
Переробка використаних
елементів живлення, старого
електричного та електронного
обладнання (застосовується в
Європейському союзі та інших
європейських країнах із
системами роздільного збирання
сміття)
Інформація для
споживачів в Україні
Уповноважений представник в
Україні з питань відповідності
вимогам технічних регламентів:
ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська,
8, м. Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 №
1057).
– Технічного регламенту безпеки
низьковольтного електричного
обладнання (постанова КМУ від
29.10.2009 № 1149)
– Технічного регламенту з
електромагнітної сумісності
обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785)
Виробник Соні Корпорейшн цим
оголошує, що пристрій DSCRX1RM2/Цифровий фотоапарат
відповідає вимогам та іншим
застосовним положенням Технічного
регламенту радіообладнання і
телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання.
Отримати декларацію відповідності
можна за адресою ТОВ «Соні
Україна», вул. Іллінська, 8, м. Київ,
04070, Україна, e-mail
info@sony.ua.
Для користувачів,
які придбали свій
фотоапарат в Японії
у магазині для
туристів
Примітка
Деякі сертифікаційні знаки для
стандартів, підтримуваних
фотоапаратом, можна переглянути
на його екрані.
Виберіть MENU t
(Налаштуван.) t
[Сертифік. логотип].
Якщо їх не вдається відобразити
через проблеми, наприклад через
вихід фотоапарата з ладу, зверніться
до свого дилера Sony або
найближчого авторизованого
сервісного центру Sony.
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1
Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075,
Японія.
Країна-виробник: Японія
Технічні
характеристики
Фотоапарат
Робоча температура: від 0°C до 40°C
Детально про функції Wi-Fi та NFC одним дотиком читайте в
доданому документі «Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide» або в
довідці «Довідковий посібник».
Про налаштування мови
За необхідності змініть мову екранного меню, перш ніж
користуватися фотоапаратом (стор. 43).
UA
5
Перед використанням
Примітки щодо використання
фотоапарата
Мова екранного меню
Можна вибрати мову, яка
відображатиметься на екрані, за
допомогою меню.
Процес зйомки
Цей фотоапарат підтримує 2 режими
стеження за об’єктами: режим
монітора, в якому зображення
виводиться на монітор, і режим
видошукача, в якому зображення
виводиться на видошукач.
Вбудовані функції
фотоапарата
Цей фотоапарат підтримує відео
формату 1080 60p або 50p. На відміну
від стандартних донедавна режимів
запису, які використовували
черезрядкову розгортку, цей
фотоапарат під час запису
використовує послідовну розгортку.
Це підвищує роздільність і забезпечує
більш згладжене та реалістичне
зображення.
Створення файлу бази даних
зображень
Якщо вставити у фотоапарат карту
пам’яті, на якій немає файлу бази
даних зображень, та увімкнути
живлення, фотоапарат автоматично
створить файл бази даних зображень,
використовуючи частину об’єму
карти пам’яті.
UA
6
Цей процес може тривати довго, і
користуватися фотоапаратом до його
завершення неможливо. У разі
помилки файлу бази даних
експортуйте всі зображення на
комп’ютер за допомогою програми
PlayMemories Home™ і
відформатуйте карту пам’яті на
фотоапараті.
Примітки щодо запису/
відтворення
• Для стабільної роботи карти
пам’яті рекомендується
відформатувати її за допомогою
фотоапарата, якщо вона
використовується із цим
фотоапаратом вперше.
Під час форматування карти
пам’яті усі дані на ній видаляються і
не можуть бути відновлені. Перед
форматуванням скопіюйте дані на
комп’ютер або інший пристрій.
• Якщо тривалий час неодноразово
записувати і видаляти зображення,
файли на карті пам’яті можуть
стати фрагментованими і можливе
переривання відеозйомки. Якщо
таке трапляється, скопіюйте дані на
комп’ютер або інший пристрій, а
потім виконайте операцію
[Форматувати].
• Перед початком зйомки зробіть
пробні фотографії, щоб упевнитися,
що фотоапарат працює належним
чином.
• Цей фотоапарат не є ані
пилонепроникний, ані водостійкий,
а також не має захисту від бризок.
Примітки щодо використання фотоапарата
Рекомендації щодо
створення резервної копії
даних з карти пам’яті
Відсутність компенсації за
пошкодження вмісту або
неможливість виконання
запису
Компанія Sony не передбачає жодних
гарантій у випадку неможливості
виконання запису чи втрати або
пошкодження знятих зображень або
аудіоданих внаслідок несправності
фотоапарата, носія інформації тощо.
Рекомендується створювати резервні
копії важливих даних.
Об’єктив ZEISS
Цей фотоапарат обладнано
об’єктивом ZEISS, який дозволяє
відтворювати чіткі зображення із
чудовою контрастністю. Об’єктив
для цього фотоапарата виготовлено
відповідно до системи забезпечення
якості, сертифікованої компанією
ZEISS згідно зі стандартами компанії
ZEISS у Німеччині.
• Монітор та електронний
видошукач виготовлено з
використанням надзвичайно
високоточної технології, що
дозволяє ефективно
використовувати понад 99,99 %
пікселів. Однак на моніторі та
електронному видошукачі може
бути видно маленькі чорні та/або
яскраві цятки (білого, червоного,
синього або зеленого кольору).
Наявність таких цяток є
нормальною для процесу
виготовлення і ніяк не впливає на
зображення.
• Не тримайте камеру за монітор чи
видошукач.
• Будьте обережні, щоб не затиснути
пальці під час опускання
видошукача.
• Якщо до видошукача потрапить
вода, пил або пісок, це може стати
причиною несправності.
• Оберігайте фотоапарат від дії
сонячних променів і не знімайте,
спрямувавши його до сонця,
тривалий час. Можна пошкодити
внутрішній механізм фотоапарата.
• Не використовуйте фотоапарат у
місцях із потужними радіохвилями
або випромінюванням. Зйомка та
відтворення можуть працювати
неправильно.
UA
7
Перед використанням
Якщо вимкнути фотоапарат, вийняти
батарею чи карту пам’яті, або
від’єднати USB-кабель коли блимає
індикатор доступу, дані на карті
пам’яті може бути пошкоджено. Для
запобігання втраті даних завжди
копіюйте їх (створюйте резервні
копії) на інший пристрій.
Примітки щодо монітора,
електронного видошукача,
об’єктива та датчика
зображення
Примітки щодо використання фотоапарата
• На корпусі фотоапарата та позаду
монітора встановлено магніти. Не
кладіть між монітором та корпусом
фотоапарата речі, які зазнають
впливу магнітних полів, як-от
дискети чи кредитні картки.
Магніти
Магніти
• У холодному середовищі
зображення на екрані можуть
відтворюватися з ефектом
«шлейфу». Це не є ознакою
несправності. У разі увімкнення
фотоапарата в холодному місці
екран може тимчасово потемніти.
Коли фотоапарат нагріється, екран
працюватиме належним чином.
• Зняте зображення може
відрізнятися від зображення, яке ви
бачили перед зйомкою.
Примітки щодо використання
приладдя
Рекомендовано використовувати
приладдя Sony, розроблені відповідно
до характеристик цього фотоапарата.
Використання фотоапарата із
продукцією інших виробників може
вплинути на його роботу і призвести
до нещасних випадків або
несправності. Sony не несе жодної
відповідальності за такі нещасні
випадки або несправності.
UA
8
Примітки щодо
багатоінтерфейсного роз’єму
• Якщо треба встановити або зняти з
багатоінтерфейсного роз’єму
приладдя, як-от зовнішній спалах,
спочатку вимкніть живлення. Під
час встановлення приладдя
затягуйте гвинти повністю і
перевіряйте, що приладдя
тримається на фотоапараті міцно.
• Не використовуйте зовнішній спалах
із високовольтним синхроконтактом
чи зворотною полярністю. Це може
призвести до несправності.
Поради щодо зйомки з
видошукачем
Цей фотоапарат обладнано
органічним електролюмінесцентним
видошукачем з характеристиками
високої роздільності та контрастності.
Цей видошукач забезпечує широкий
кут огляду та велику фокусну
відстань. Видошукачем у цьому
фотоапараті легко користуватися,
адже в ньому належним чином
врівноважено різні елементи.
• Зображення може бути злегка
викривленим по кутах видошукача.
Це не є ознакою несправності.
Якщо треба перевірити усю
композицію з найдрібнішими
деталями, можна також
користуватись монітором.
• Під час панорамної зйомки через
видошукач або під час зорового
огляду зображення у видошукачі
може бути викривленим, або ж
може змінитися колір зображення.
Це явище притаманне роботі
об’єктива чи пристрою
відображення і не вважається
несправністю. Під час зйомки
радимо дивитися у центр
видошукача.
Примітки щодо використання фотоапарата
Примітки щодо тривалої
зйомки
• З метою захисту, залежно від
температури фотоапарата і батареї,
вам може не вдатися записати відео,
або живлення може вимкнутись
автоматично.
Перед тим, як вимкнеться живлення
або відеозапис більше не буде
можливим, на екрані з’явиться
повідомлення. У такому разі
вимкніть фотоапарат і зачекайте,
поки впаде температура
фотоапарата і батареї. Якщо
увімкнути фотоапарат, не давши
йому та батареї достатньо
охолонути, живлення може знову
вимкнутися, і ви не зможете
записувати відео.
• За високої температури
зовнішнього середовища
температура фотоапарата
підвищується швидко.
• У разі підвищення температури
фотоапарата може погіршитись
якість зображення. Перед
продовженням зйомки
рекомендується зачекати, поки не
знизиться температура
фотоапарата.
• Поверхня фотоапарата може
нагрітися. Це не є ознакою
несправності.
Примітки щодо імпортування
відео формату XAVC S та
AVCHD на комп’ютер
У разі імпортування відео формату
XAVC S або AVCHD на комп’ютер
завантажте і використовуйте
програму PlayMemories Home з вебсайту:
http://www.sony.net/pm/
Примітки щодо відтворення
відео на інших пристроях
• Відео, зняте за допомогою цього
фотоапарата, може не
відтворюватися правильно на інших
пристроях. Також, відео, зняте за
допомогою інших пристроїв, може
не відтворюватися правильно на
цьому фотоапараті.
• Диски, що містять відео AVCHD,
зняте за допомогою цього
фотоапарата, можна відтворювати
лише на пристроях, що
підтримують формат AVCHD.
DVD-програвачі або записуючі
пристрої не відтворюють диски із
відео AVCHD, оскільки вони не
підтримують формат AVCHD.
Крім того, під час спроби виймання
дисків HD із відео формату
AVCHD із програвачів або
записуючих пристроїв DVD може
статися збій.
UA
9
Перед використанням
• Під час зйомки з використанням
видошукача ви можете відчувати
певний дискомфорт, наприклад
перенапруження зору, втому,
закачування чи нудоту. Під час
зйомки з видошукачем
рекомендується регулярно робити
перерви.
Рекомендована тривалість перерв
або їх частота є індивідуальними
для кожного, а тому вирішувати
саме вам. Якщо ви відчуваєте
дискомфорт, припиніть
користуватися видошукачем, поки
вам не стане краще, і за потребою
проконсультуйтеся з лікарем.
Примітки щодо використання фотоапарата
• Відео, записані у форматі 1080 60p/
1080 50p, можна відтворювати лише
на пристроях із підтримкою
формату 1080 60p/1080 50p.
• Відео, зняте у форматі XAVC S,
можна відтворювати лише на
пристроях із підтримкою XAVC S.
Попередження щодо
авторських прав
• На телевізійні програми, фільми,
відеострічки та інші матеріали
може розповсюджуватися
авторське право. Несанкціонований
перезапис таких матеріалів може
суперечити положенням закону про
авторські права.
• Для запобігання протизаконного
використання [Інф. про авт. права],
коли позичаєте або передаєте
фотоапарат, залишайте поля
[Встан. фотографа] та [Встан.
автор. право] пустими.
• Sony не несе жодної
відповідальності за порушення або
збитки через несанкціоноване
використання [Інф. про авт. права].
Зображення, що
використовуються в цьому
посібнику
Фотографії, що використовуються в
прикладах цього посібника, – це
репродуковані зображення, і їх не
було знято за допомогою цього
фотоапарата.
UA
10
Про технічні дані, наведені у
цьому посібнику
Робочі характеристики та технічні
дані визначені за описаних нижче
умов, окрім випадків, вказаних у
цьому посібнику: за звичайної
температури середовища 25 °C і
використання повністю зарядженої
батареї, яка заряджалася, поки не згас
індикатор заряджання.
Тимчасове вимкнення
функцій бездротової мережі
(Wi-Fi, NFC тощо)
У разі посадки в літак тощо можна
тимчасово вимкнути всі функції
бездротової мережі.
Виберіть кнопку MENU t
(Бездротовий) t [Режим
польоту] t [Увімк].
Якщо для параметра [Режим польоту]
встановити значення [Увімк], на
екрані відображатиметься позначка
(літак).
Примітки щодо бездротової
локальної мережі
У разі втрати або викрадення
фотоапарата компанія Sony не несе
жодної відповідальності за можливі
збитки чи шкоду, заподіяні
несанкціонованим доступом або
використанням зареєстрованої точки
доступу на фотоапараті.
Примітки щодо використання фотоапарата
Примітки щодо безпеки при
використанні бездротової
локальної мережі
Перед використанням
• Завжди перевіряйте, що
використовується захищена
бездротова локальна мережа,
щоб запобігти зламуванню,
доступу зловмисних третіх сторін
або іншим уразливостям.
• Якщо використовується
бездротова локальна мережа,
важливо встановити
налаштування безпеки.
• Якщо під час використання
бездротової локальної мережі
через відсутність заходів безпеки
або будь-які незворотні
обставини виникають проблеми
із безпекою, компанія Sony не
несе жодної відповідальності за
пошкодження або збитки.
UA
11
Перед використанням
Перевірка приладдя, що
додається
Число в дужках вказує на кількість штук.
• Фотоапарат (1)
• Адаптер змінного струму (1)
• Кришка об’єктива (1)
Форма адаптера змінного струму
може відрізнятись залежно від
країни чи регіону.
• Зарядний пристрій (1)
• Шнур живлення (1)
(постачається у певних
країнах або регіонах)
• Акумуляторний блок NPBX1 (1)
• Кабель Micro USB (1)
• Кришка колодки (1)
(встановлена на
фотоапараті)
• Наочник окуляра (1)
Інструкцію з прикріплення
наочника окуляра до
фотоапарата дивіться на стор. 19.
• Ганчірка для чищення (1)
• Посібник з експлуатації (1)
(цей посібник)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
У цьому посібнику наведено
пояснення функцій, робота яких
вимагає з’єднання Wi-Fi.
• Плечовий ремінь (1)
Інструкцію з прикріплення
плечового ременя до
фотоапарата дивіться на стор. 15.
UA
12
Елементи фотоапарата
Докладну інформацію про використання частин дивіться на
сторінках, що зазначені у дужках.
Передня сторона
Перед використанням
A Підсвітка для автофокуса/
Індикатор автоспуску
E Кільце керування
діафрагмою
B Індекс бленди об’єктива
F Кільце макрозйомки
C Об’єктив
G Диск перемикання режиму
D Значення діафрагми/індекс
макрозйомки
фокусування
H Кільце фокусування
UA
13
Елементи фотоапарата
Задня сторона
A Сенсор ока
B Кнопка
(відтворення)
C Коліщатко керування (27)
D Кнопка MOVIE
E Диск керування (26)
F Антена Wi-Fi (вбудована)
G Перемикач FINDER
(висування видошукача) (18)
H Сенсор світла
I Монітор (21)
• Монітор можна встановити
під потрібним кутом, щоб
було краще видно та можна
було знімати з будь-якого
положення.
• Залежно від типу штатива,
що використовується,
налаштувати кут нахилу
монітора можливо не
вдасться. У такому випадку,
щоб налаштувати кут
нахилу монітора, послабте
гвинт штатива.
J Для зйомки: Кнопка AEL
Для перегляду: Кнопка
(збільшення)
K Для зйомки: Кнопка Fn (28)
Для перегляду: Кнопка
(перегляд мініатюр)
L Кнопка MENU (30)
M Для зйомки: Кнопка
C2 (користувацька 2)
Для перегляду: Кнопка
(видалення)
UA
14
Елементи фотоапарата
Верхня сторона/вигляд збоку
Перед використанням
A Кнопка затвора
B Диск корекції експозиції
C Кнопка C1 (користувацька 1)
D Гачки для плечового
ременя
• Прикріпіть обидва кінці
ременя до фотоапарата.
E
(позначка N)
• Ця позначка вказує на
точку дотику для з’єднання
фотоапарата й смартфону з
підтримкою технології
NFC.
Детально про розташування
(позначка N) на
смартфоні читайте в
інструкції з використання
смартфону.
UA
15
Елементи фотоапарата
• NFC (Near Field
Communication, «комунікація
ближнього поля») – це
міжнародний стандарт
технології бездротового
зв’язку малого радіусу дії.
F Перемикач ON/OFF
(живлення) (43)
G Вбудований мікрофон*1
H Диск перемикання режимів
I Багатоінтерфейсний роз'єм*2
• Якщо видошукач піднято,
деяке приладдя може не
встановлюватися. У такому
випадку використовуйте
фотоапарат із опущеним
видошукачем.
• Деяке приладдя може не
входити повністю у
багатоінтерфейсний роз’єм
і виступати з нього. Однак,
якщо приладдя досягає
переднього кінця роз’єму,
під’єднання виконано.
J Повзунок налаштування
діоптрій (18)
• Регулюйте повзунок
налаштування діоптрій
відповідно до свого зору,
поки зображення не буде
чітко видно у видошукачі.
N Роз’єм m (для мікрофона)*3
• У разі під’єднання
зовнішнього мікрофона він
вмикається автоматично.
Якщо підключено зовнішній
мікрофон типу, який
передбачає під’єднання до
електромережі, він живиться
від фотоапарата.
O Індикатор заряджання (35)
P Роз'єм Multi/Micro USB*2
• Підтримуються пристрої,
сумісні з роз’ємом Micro USB.
*1 Не закривайте цей елемент під
час відеозйомки. Недотримання
цієї вимоги може спричинити
появу шумів чи зменшення
рівня гучності.
*2 Докладніше про сумісне приладдя
для багатоінтерфейсного роз’єму
та роз’єму Multi/Micro USB
читайте на веб-сайті компанії
Sony або запитуйте у дилера Sony
чи в місцевому авторизованому
сервісному центрі Sony.
Можна також використовувати
приладдя, яке сумісне з роз’ємом
для приладдя.
Сумісна робота з приладдям
інших виробників не
гарантується.
K Видошукач (18)
L
Позначка положення
датчика зображення
M Мікророз’єм HDMI
UA
16
*3 Якщо підключено зовнішній
мікрофон, ви не можете
підключати кабелі до HDMI
мікророз’єму та роз’єму Multi/
Micro USB.
Елементи фотоапарата
Вигляд знизу
B Відсік для встановлення
батареї (34)
C Гніздо для карти пам’яті
(40)
D Індикатор доступу
Перед використанням
A Важіль фіксатора батареї
E Гніздо для штатива
• Використовуйте штатив із
гвинтом, коротшим, ніж
5,5 мм. Інакше вам не
вдасться надійно
зафіксувати фотоапарат, і
це може призвести до його
пошкодження.
F Гучномовець
G Кришка відсіку для
батарей/карти пам’яті
(34, 40)
UA
17
Використання видошукача
1 Зсуньте вниз перемикач
FINDER (висування
видошукача), щоб підняти
видошукач.
2 Регулюйте повзунок
налаштування діоптрій,
поки зображення у
видошукачі не стане
чітким.
Перемикач FINDER
(висування видошукача)
Повзунок
налаштування діоптрій
Опускання видошукача
Натисніть зверху на видошукач.
Примітки
• Будьте уважні та не натискайте на видошукач, поки він піднімається.
• Коли опускаєте видошукач, натискайте повільно, щоб не застряг окуляр.
• Не тримайте фотоапарат за видошукач.
UA
18
Використання видошукача
Перемикання між видошукачем та монітором
Зображення у видошукачі та на моніторі можуть відрізнятися в
залежності від стану видошукача і налаштування [FINDER/
MONITOR].
Налаштування
[FINDER/MONITOR]
Авто
Видошукач
(Ручний)
Монітор
(Ручний)
Перед використанням
Якщо видошукач
закритий
Якщо дивитись у
видошукач
Якщо не дивитись у
видошукач
Використання зовнішнього електронного
видошукача (продається окремо)
Цей фотоапарат сумісний із зовнішнім електронним
видошукачем FDA-EV1MK (продається окремо). Якщо до
фотоапарату під’єднано зовнішній електронний видошукач,
користуватися вбудованим видошукачем буде неможливо.
Примітки
• Якщо використовується зовнішній електронний видошукач, можна
змінювати налаштування [Яскр. видошукача], проте не [Колір.тем.видошук.].
Під’єднання наочника окуляра (додається)
Наочник окуляра створює тінь між видошукачем і оком, не
пропускаючи світла. Під’єднання наочника окуляра покращує
видимість через видошукач.
1 Зсуньте вниз перемикач FINDER (висування
видошукача), щоб підняти видошукач (стор. 18).
UA
19
Використання видошукача
2 Переконайтесь, що кінчик
гвинта наочника окуляра
не стирчить із рамки.
• Якщо гвинт стирчить із рамки,
викрутіть трохи гвинт.
Кінчик гвинта
3 Тримаючи окуляр
пальцями, вставте в нього
наочник окуляра.
• Вставляйте наочник окуляра,
поки він не увійде в окуляр.
4 Затягніть гвинт, щоб
зафіксувати наочник
окуляра.
Від’єднання наочника окуляра
Викрутіть гвинт наочника окуляра і зніміть наочник.
Примітки
• Поки під’єднано наочник окуляра, опустити видошукач неможливо.
• Не натискайте на видошукач, поки під’єднано наочник окуляра. Це може
призвести до пошкодження фотоапарата або наочника видошукача.
• Якщо через під’єднаний наочник окуляра важко користуватися
повзунком налаштування діоптрій (стор. 18), спершу від’єднайте наочник
окуляра.
• Поки під’єднано наочник окуляра, встановити деяке приладдя
неможливо.
UA
20
Перелік значків на моніторі
Режим монітора
Для відтворення
Відображення основної інформації
Режим видошукача
Відображення гістограми
Режим Авто або режим Вибір сцени
Режим P/A/S/M/Панорамний огляд
UA
21
Перед використанням
За замовчуванням для стану монітора встановлено значення
[Відобр. всю інф.].
Якщо змінити налаштування [Кнопка DISP] і потім натиснути
DISP на диску керування, екран перейде в режим видошукача.
Натисненням кнопки DISP можна також відобразити гістограму.
Відображення та розташування вмісту, наведене нижче, є
приблизним, і може відрізнятися від фактичного.
Перелік значків на моніторі
A
Індикація
Значення
Режим зйомки
P P* A
Індикація
Значення
RAW
RAW+J
Якість зображення
фотографій
X.FINE
FINE STD
SM
120p 60p
Частота зміни
60i 30p 24p відеокадрів
100p 50p
50i 25p
Зареєстрований
номер
Піктограми
розпізнавання сцени
Розмір зображення
відеозображення
Залишковий заряд
батареї (37)
Попередження про
низький заряд
батареї
NO CARD
Карта пам’яті (40)/
завантаження
Живлення від USB
(38)
Заряджається
спалах
100
Кількість
зображень, які ще
можна записати
Співвідношення
сторін фотографій
42M 38M
36M 28M
18M 16M
15M 12M
11M 9.4M
8.9M 7.1M
UA
22
Розмір зображення
для фотографій
Вимкнення ефекту
ВИМК.
Підсвітка АФ
Ввімкнено функцію
NFC
Режим «у літаку»
Під час відеозйомки
звук не записується
Зменшення шуму
вітру
Вимк./увім.
SteadyShot,
попередження про
тремтіння
фотоапарата
Перелік значків на моніторі
Індикація
Значення
Попередження про
перегрівання
B
Індикація
Значення
Режим роботи
шторки
Файл бази даних
заповнено/помилка
файлу бази даних
Режим спалаху/
зменшення ефекту
«червоних очей»
Режим перегляду
±0.0
Корекція експозиції
спалаху
Режим фокусування
100-0003
Номер папки –
файлу
-
Захист
Зона АФ
XAVC S HD Режим відеозйомки
AVCHD
MP4
DPOF
Розпізнавання
обличчя/режим
спуску в момент
посмішки
Встановлення DPOF
Автоматичне
кадрування об’єктів
Подвійн. відео ЗАП.
Режим вимірювання
AWB
Віддалений ПК
Контр. яскравості
Запис інформації
про авторські права
7500K A5
G5
Баланс білого
(автоматичне
налаштування,
попередньо
встановлене
налаштування,
спеціальне
налаштування,
колірна
температура, фільтр
кольору)
UA
23
Перед використанням
Розумне
масштабування/
масштабування
чіткого зображення/
цифрове
масштабування
Перелік значків на моніторі
Індикація
Значення
Оптимізатор
динамічного
діапазону/
автоматичний HDR
Індикація
Значення
Корекція експозиції /
експонування вручну
STBY
Призупинення
відеозапису
Ефект LPF/
Сповіщення про
перемикання Ефект
LPF
REC 0:12
Час відеозйомки
(хв.:с)
z
Фокусування
Творчий стиль/
контрастність,
насиченість, чіткість
1/250
Витримка
F3.5
Значення діафрагми
ISO400
ISO AUTO
Чутливість ISO
Фіксація
автоекспозиції
+3 +3 +3
Ефект малюнка
Індикатор витримки
Індикатор
діафрагми
Гістограма
Цифровий датчик
рівня
Індикатор
чутливості
розпізнавання
посмішки
Рівень звуку
Оптимізатор
динамічного
діапазону/
автоматичний HDR/
попередження про
зображення у
режимі
автоматичного
HDR
Інформація про
авторські права
Виділення контурів
Помилка Ефект
малюнка
C
Індикація
Значення
z
Довідка Слідкуючий
Слідкуючий AF
AF
Індикатор
брекетингу
UA
24
2015-1-1
10:37PM
Дата запису
3/7
Номер файлу/
кількість зображень
у режимі перегляду
Перелік значків на моніторі
Індикація
Значення
Зона експозаміру за
точкою
Цифр. телеконверт.
Режим макрозйомки
Перед використанням
UA
25
Список функцій
Користування фотоапаратом
Як користуватися диском керування
• Для переміщення рамки виділення можна повертати диск
керування або натискати його верхній, нижній, лівий або правий
край. Щоб встановити вибраний пункт, натисніть z по центру
диска керування. У цьому посібнику дія натиснення верхнього/
нижнього/лівого/правого краю диска керування позначається
як v/V/b/B.
• Функцію перемикання дисплею (DISP) призначено кнопці v на
диску керування.
• Можна призначити певну функцію кнопкам V/b/B/z, а також
положенню повертання диска керування в режимі зйомки.
• Якщо повертати диск керування або натиснути b/B на ньому в
режимі відтворення, можна відобразити попереднє або
наступне зображення.
UA
26
Користування фотоапаратом
Як користуватися коліщатком керування
Коліщатко керування
UA
27
Список функцій
Можна повертати коліщатко керування для миттєвого змінення
налаштувань кожного режиму зйомки.
Вибір функції за допомогою
кнопки Fn (функція)
Найчастіше використовувані функції можна реєструвати на
кнопці Fn (функція) і викликати під час зйомки. На кнопці Fn
(функції) можна зареєструвати до 12 функцій, які часто
використовуються.
1 Натисніть DISP на диску керування, щоб вибрати
інший режим екрана, ніж [Для видошукача].
2 Натисніть кнопку Fn.
3 Виберіть потрібний пункт меню, натискаючи
v/V/b/B на диску керування.
4 Повертаючи диск
керування виберіть
потрібне налаштування, а
тоді натисніть z на диску
керування.
• Значення деяких налаштувань
можна точно відрегулювати,
повертаючи коліщатко
керування.
UA
28
Вибір функції за допомогою кнопки Fn (функція)
Встановлення окремих
налаштувань у відповідному
екрані
У кроці 3 виберіть елемент
налаштування і натисніть z на диску
керування, щоб перейти до відповідного
екрана для його налаштування.
Довідка з використання
Налаштуйте елементи відповідно до
довідки з використання.
Список функцій
UA
29
Функції, які можна вибрати за
допомогою кнопки MENU
Можна налаштовувати основні параметри фотоапарата або
запускати функції, такі як зйомка чи відтворення, та виконувати
інші операції.
1 Для відображення екрана меню натисніть кнопку
MENU.
2 Виберіть потрібний елемент
налаштування натисненням
v/V/b/B на диску керування
або повертанням диска
керування, після чого
натисніть z по центру диска
керування.
• Виберіть піктограму вгорі екрана і
натискайте b/B на диску керування,
щоб перейти до іншого елемента
MENU.
3 Виберіть потрібне значення і натисніть z для
підтвердження.
Відображення мозаїчного меню
Можна вибрати, чи завжди відображати
перший екран меню в разі натиснення
кнопки MENU.
Кнопка MENU t
(Налаштуван.) t
[Мозаїчне меню] t [Увімк]
UA
30
Мозаїчне меню
Використання вбудованої
довідки
За допомогою параметра [Кл.корист.(Зйомка)] можна
призначити вбудовану довідку певній кнопці.
Вбудована довідка відображає пояснення вибраної на даний
момент функції або параметра меню.
Натисніть кнопку MENU і за допомогою диска керування виберіть
пункт MENU, пояснення до якого потрібно почитати, потім натисніть
кнопку, якій призначено [Вбудована довідка].
UA
31
Список функцій
Кнопка MENU t
(Налаштуван. користувача) t
[Кл.корист.(Зйомка)] t Виберіть потрібну кнопку,
призначену функції. t [Вбудована довідка]
Підготовка фотоапарата
Заряджання акумуляторного
блока
У разі використання фотоапарата вперше потрібно зарядити
батарею.
Заряджена батарея поступово розряджається, навіть коли вона
не використовується. Щоб не пропустити можливості познімати,
заряджайте батарею перед зйомкою.
Заряджання акумуляторного блока за допомогою
зарядного пристрою для акумулятора
1 Вставте батарею у
зарядний пристрій.
• Посуньте верхню кришку
зарядного пристрою, щоб
відкрити її, а тоді вставте батарею
до клацання, вирівнявши позначки
V на батареї та зарядному
пристрої.
Позначки V
2 Посуньте верхню кришку зарядного пристрою,
щоб закрити її.
UA
32
Заряджання акумуляторного блока
3 Під’єднайте зарядний
Індикатор CHARGE
• Індикатор CHARGE засвічується оранжевим після початку
заряджання.
• Індикатор CHARGE вимикається після завершення заряджання.
• Якщо батарею повністю заряджено, індикатор CHARGE
засвітиться, а потім одразу вимкнеться.
• В деяких країнах або регіонах для заряджання батареї за допомогою
адаптера змінного струму підключайте шнур живлення до адаптера
змінного струму, а тоді підключайте адаптер до розетки.
Примітки
• Якщо індикатор CHARGE не світиться, перевірте, чи щільно вставлено
батарею в зарядний пристрій, а тоді від’єднайте і знову підключіть кабель
Micro USB.
• Підключайте зарядний пристрій безпосередньо до комп’ютера, а не через
концентратор USB тощо.
UA
33
Підготовка фотоапарата
пристрій до адаптера
змінного струму
(додається) за допомогою
кабелю Micro USB
(додається), а адаптер
змінного струму
підключіть до розетки. Або
зарядіть батарею за
допомогою комп’ютера,
під’єднавши зарядний
пристрій до роз’єму USB на
комп’ютері, підключеному
до джерела живлення.
Заряджання акумуляторного блока
Заряджання акумулятора за допомогою
фотоапарата
1 Встановіть перемикач ON/
OFF (живлення) у
положення OFF.
2 Посуньте важіль, щоб
відкрити кришку.
3 Вставте батарею повністю,
натискаючи її кінцем на
важіль фіксатора.
4 Закрийте кришку.
UA
34
Важіль фіксатора
Заряджання акумуляторного блока
5 Під’єднайте фотоапарат до адаптера змінного
струму (додається) за допомогою кабель Micro
USB (додається), а адаптер змінного струму
підключіть до розетки.
Індикатор заряджання
Світиться: заряджання
Не світиться: заряджання
закінчено
Блимає:
Збій заряджання або
заряджання тимчасово
припинено через неналежну
температуру фотоапарата
UA
35
Підготовка фотоапарата
Індикатор заряджання
засвічується оранжевим, і
заряджання починається.
• Вимикайте фотоапарат,
заряджаючи батарею.
• Якщо батарею повністю
заряджено, індикатор
зарядження засвітиться, а потім
одразу вимкнеться.
• Якщо індикатор заряджання
блимає, коли заряджання ще не
завершено, вийміть і встановіть
батарею знову.
• В деяких країнах або регіонах
підключайте шнур живлення до
адаптера змінного струму, а тоді
підключайте адаптер до розетки.
Заряджання акумуляторного блока
Примітки
• Якщо індикатор заряджання на фотоапараті блимає, коли адаптер
змінного струму під’єднано до розетки, це повідомляє про те, що
заряджання тимчасово зупинено, оскільки значення температури є
більшим за рекомендоване. Коли температура повернеться до
відповідних значень, заряджання відновиться. Радимо заряджати батарею
за навколишньої температури від 10 °C до 30 °C.
• Підключіть адаптер змінного струму (додається) до найближчої
електричної розетки. Якщо під час використання адаптера змінного
струму виникне збій у роботі, слід негайно вийняти штекер із розетки,
щоб від’єднати пристрій від мережі живлення.
• Індикатор заряджання/CHARGE може швидко миготіти, якщо
фотоапарат використовується вперше або якщо використовується нова
батарея чи батарея, якою не користуватися впродовж тривалого часу. У
такому разі вийміть батарею з фотоапарата і встановіть її ще раз, щоб
перезарядити.
• Не заряджайте батарею безперервно або часто без її використання, коли
вона вже повністю заряджена або майже повністю заряджена. Такі дії
можуть погіршити продуктивність батареї.
• По закінченні заряджання від’єднайте адаптер змінного струму від
електричної розетки.
• Слід використовувати лише оригінальні батареї, кабель Micro USB
(додається) та адаптер змінного струму (додається) виробництва Sony.
Тривалість заряджання (повна зарядка)
Тривалість заряджання з використанням адаптера змінного
струму (додається) із зарядним пристроєм (додається) становить
приблизно 155 хв., та приблизно 150 хв. з використанням адаптера
змінного струму із фотоапаратом.
Примітки
• Вищезгаданий час позначає тривалість заряджання повністю
розрядженої батареї за температури 25 °C. Залежно від умов
використання та обставин заряджання може тривати довше.
UA
36
Заряджання акумуляторного блока
Заряджання шляхом приєднання до
комп’ютера
Акумуляторний блок можна заряджати, під’єднавши фотоапарат
до комп’ютера за допомогою кабелю Micro USB. Під’єднуйте
фотоапарат до комп’ютера, коли фотоапарат вимкнено.
Перевірка залишкового заряду батареї
На екрані з’являється індикатор залишкового заряду батареї.
Високий
Низький
Примітки
• За певних умов індикатор залишкового заряду батареї може бути
неточним.
UA
37
Підготовка фотоапарата
Примітки
• Якщо фотоапарат приєднано до портативного комп’ютера, який не
підключено до джерела живлення, акумулятор портативного комп’ютера
розряджається. Не заряджайте фотоапарат довше, ніж потрібно.
• Якщо між фотоапаратом і комп’ютером встановлено з’єднання USB, не
вмикайте, не вимикайте та не перезавантажуйте комп’ютер, не виводьте
комп’ютер зі сплячого режиму. Це може призвести до збою в роботі
фотоапарата. Перед тим як вмикати, вимикати або перезавантажувати
комп’ютер, а також вмикати його з режиму сну, від’єднайте фотоапарат
від комп’ютера.
• Заряджання через несерійний або модифікований комп’ютер не
гарантується.
Заряджання акумуляторного блока
Живлення від електромережі
Фотоапаратом можна користуватися, коли він отримує живлення
від електромережі за допомогою адаптера змінного струму
(додається).
1 Вставте батарею у фотоапарат (стор. 34).
2 Підключіть фотоапарат до електромережі за
допомогою кабелю Micro USB (додається) та
адаптера змінного струму (додається).
Примітки
• Якщо батарея розряджена, фотоапарат не увімкнеться. Вставте у
фотоапарат батарею із достатнім зарядом.
• У разі використання фотоапарата з живленням від електромережі
упевніться, що на моніторі відображається значок (
).
• Не виймайте батарею, якщо фотоапарат живиться від електромережі.
Якщо вийняти батарею, фотоапарат вимкнеться.
• Не виймайте батарею, якщо світиться індикатор доступу (стор. 17). Це
може призвести до пошкодження даних на карті пам’яті.
• Доки увімкнено живлення, батарея не заряджатиметься, навіть якщо
фотоапарат підключено до адаптера змінного струму.
• За деяких обставин від батареї може надходити додаткове живлення,
навіть якщо використовується адаптер змінного струму.
• Якщо живлення надходить через з’єднання USB, температура всередині
фотоапарата може підвищитися, що призведе до зменшення доступної
тривалості зйомки.
• Якщо у якості джерела живлення використовується мобільний зарядний
пристрій, перед використанням переконайтесь, що його повністю
заряджено. Також під час використання слідкуйте за рівнем заряду
мобільного зарядного пристрою.
UA
38
Заряджання акумуляторного блока
Виймання батареї
Вимкніть фотоапарат. Після того як
індикатор доступу згасне (стор. 17),
посуньте важіль фіксатора і вийміть
батарею.
Будьте обережними, щоб не впустити
батарею.
Важіль фіксатора
Підготовка фотоапарата
UA
39
Вставляння карти пам’яті
(продається окремо)
1 Посуньте важіль, щоб
відкрити кришку.
2 Вставте карту пам’яті.
• Вставляйте карту пам’яті
надрізаним кутом, як показано на
малюнку, поки не почується
клацання.
Слідкуйте, щоб надрізаний
кут знаходився у
правильному положенні.
3 Закрийте кришку.
Виймання карти пам’яті
Коли індикатор доступу (стор. 17) перестане світитися, натисніть
один раз на карту пам’яті.
UA
40
Вставляння карти пам’яті (продається окремо)
Форматування карти пам’яті
Якщо карта пам’яті використовується із фотоапаратом уперше,
рекомендується відформатувати (ініціалізувати) її за допомогою
фотоапарату, щоб забезпечити її надійну роботу.
• Форматування видаляє всі дані з карти пам’яті остаточно без
можливості відновлення. Збережіть важливі дані на комп’ютері
тощо.
• Для виконання форматування виберіть кнопку MENU t
(Налаштуван.) t [Форматувати].
Із цим фотоапаратом можна використовувати перелічені нижче
типи карт пам’яті. Однак належна робота усіх типів карт пам’яті
не гарантується.
Карта пам’яті
Memory Stick PRO Duo
Для
фотознімків
Для відеофайлів
MP4
AVCHD
XAVC S
(лише
Mark2)
(лише
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG
Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Карта пам’яті SD
—
(лише
Mark2)
(лише
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Карта пам’яті SDHC
Карта пам’яті SDXC
Карта пам’яті microSD
Карта пам’яті microSDHC
Карта пам’яті microSDXC
—
—
*2
—
*2
*1 SD із класом швидкості «Class 4»:
чи швидша, або UHS із
класом швидкості «Class 1»:
чи швидша
UA
41
Підготовка фотоапарата
Типи карт пам’яті, які можна
використовувати
Вставляння карти пам’яті (продається окремо)
*2 Карти пам’яті, що відповідають таким умовам:
– Ємність 64 Гб або більше
– SD із класом швидкості «Class 10»:
, або UHS із класом
швидкості «Class 1»:
чи швидша
Примітки
• Правильність роботи гарантується не для всіх карт пам’яті. У разі
використання карт пам’яті від інших виробників, ніж Sony, зверніться до
цих виробників.
• У разі використання із цим фотоапаратом карт пам’яті Memory Stick
Micro або microSD переконайтеся, що використовуєте відповідний
адаптер.
• Зображення, записані на карту пам’яті SDXC неможливо імпортувати чи
відтворювати на комп’ютерах або аудіовідеопристроях, які не
підтримують файлову систему exFAT*. Перш ніж під’єднувати пристрій
до фотоапарату, перевірте, чи він сумісний із файловою системою
exFAT. Якщо під’єднати фотоапарат до несумісного пристрою, може
з’явитися запит щодо форматування карти.
У жодному разі не форматуйте карту у відповідь на це повідомлення,
інакше усі дані, що містяться на карті, буде видалено.
*exFAT – це файлова система, що використовується на картах пам’яті
SDXC.
UA
42
Налаштування мови та
годинника
Після увімкнення фотоапарата вперше або ініціалізації функцій
з’являється екран для встановлення мови, дати й часу.
1 Щоб увімкнути
Підготовка фотоапарата
фотоапарат, встановіть
перемикач ON/OFF
(живлення) у положення
ON.
З’явиться екран для встановлення
мови, що використовується на
моніторі.
• Щоб вимкнути фотоапарат,
встановіть перемикач ON/OFF
(живлення) в положення OFF.
2 Виберіть потрібну мову і
натисніть z на диску
керування.
З’явиться екран для встановлення
дати й часу.
3 Перевірте, чи вибрано на екрані пункт [Вхід], і
натисніть z.
4 Виберіть потрібне географічне розташування і
натисніть z.
UA
43
Налаштування мови та годинника
5 Натисніть v/V на диску керування або повертаючи
диск керування, виберіть елемент налаштування і
натисніть z.
6 Натисніть v/V/b/B, або повертаючи диск
керування, виберіть потрібне налаштування і
натисніть z.
7 Щоб налаштувати інші елементи, повторіть кроки 5
і 6, потім виберіть [Вхід] і натисніть z на диску
керування.
Скасування встановлення дати й часу
Натисніть кнопку MENU.
Перевірка або скидання дати/часу та регіону
Екран встановлення дати й часу з’являється автоматично після
першого увімкнення живлення або в разі розрядження
внутрішньої резервної акумуляторної батареї. Щоб скинути
налаштування дати й часу, використовуйте меню.
Кнопка MENU t
(Налаштуван.) t
[Налашт. дати/часу] або
[Часовий пояс]
Кнопка MENU
Зберігання налаштувань дати й часу
Цей фотоапарат має внутрішню акумуляторну батарею,
призначену для збереження дати, часу та інших налаштувань
незалежно від того, увімкнуто живлення чи ні, або встановлено
батарею чи ні.
UA
44
Використання комп’ютера
Редагування зображень
формату RAW (Image Data
Converter)
Встановлення програми Image Data Converter
За допомогою Інтернет-браузера на комп’ютері
перейдіть до наведеної нижче URL-адреси і
виконайте вказівки на екрані, щоб завантажити
Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Потрібне підключення до Інтернету.
• Докладніше про порядок використання читайте на сторінці
підтримки Image Data Converter (лише англійською мовою):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Також детальна інформація наводиться у меню «Help», що
відкривається з панелі меню Image Data Converter.
UA
45
Використання комп’ютера
За допомогою програмного забезпечення Image Data Converter
можна виконувати описані нижче дії.
• Можна відтворювати та редагувати зображення, записані у
форматі RAW, за допомогою різних функцій корекції,
наприклад функцій градаційної кривої та чіткості.
• Можна налаштовувати зображення за допомогою функцій
балансу білого, експозиції, [Творчий стиль] тощо.
• Можна зберігати зображення, які відображаються і
відредаговані на комп’ютері.
Можна зберегти зображення у форматі RAW або в загальному
форматі.
• Можна відображати і порівнювати зображення RAW та JPEG,
записані за допомогою цього фотоапарата.
• Можна класифікувати зображення за 5 категоріями.
• Можна застосовувати кольорові мітки.
Імпортування зображень на
комп’ютер і їх використання
(PlayMemories Home)
Програмне забезпечення PlayMemories Home дозволяє
імпортувати фотографії та відео на комп’ютер і використовувати
їх. Програма PlayMemories Home потрібна для імпортування на
комп’ютер відео у форматі XAVC S або AVCHD.
Відтворення
імпортованих
зображень
Імпортування зображень із
фотоапарата
Для Windows доступні також такі функції:
Перегляд
зображень у
режимі
календаря
Створення
диска з
відео
Обмін зображеннями
у програмі
PlayMemories
Online™
Завантаження
зображень у
мережеві
служби
• Програми Image Data Converter, Remote Camera Control тощо
можна завантажити, виконавши такі дії:
Під’єднайте фотоапарат до комп’ютера t запустіть
PlayMemories Home t натисніть [Notifications].
Примітки
• Для використання програми PlayMemories Online або інших мережевих
послуг потрібне підключення до Інтернету. У певних країнах чи регіонах
програма PlayMemories Online або інші мережеві послуги можуть бути
недоступними.
• Програмне забезпечення для Mac можна знайти за такою URL-адресою:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
UA
46
Імпортування зображень на комп’ютер і їх використання (PlayMemories Home)
• Якщо на комп’ютері встановлено програмне забезпечення PMB (Picture
Motion Browser), яким комплектуються моделі, випущені до 2011 р.,
програма PlayMemories Home замінить його під час встановлення.
Використовуйте програмне забезпечення PlayMemories Home, яке
заміняє PMB.
• Відео, записані з використанням параметрів [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] або [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] у меню
[
Налашт. запису] конвертуються програмою PlayMemories Home для
створення диска AVCHD. Така конвертація може тривати довгий період
часу. Крім того, записати диск із зображеннями оригінальної якості
неможливо. Щоб зберегти оригінальну якість зображення, необхідно
зберігати відео на диску Blu-ray.
Встановлення програми PlayMemories Home
Використання комп’ютера
За допомогою Інтернет-браузера на комп’ютері
перейдіть до наведеної нижче URL-адреси і
виконайте вказівки на екрані, щоб завантажити
PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Потрібне підключення до Інтернету.
• Докладніше про порядок використання читайте на сторінці
підтримки PlayMemories Home (лише англійською мовою):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Додавання функцій у PlayMemories Home
Підключення фотоапарата до
комп’ютера дозволяє додавати у
PlayMemories Home нові функції.
Рекомендується підключити
До роз’єму
фотоапарат до комп’ютера, навіть USB на
якщо програму PlayMemories
комп’ютері
Home вже встановлено на
комп’ютері.
Роз’єм Multi/
Micro USB
UA
47
Керування фотоапаратом за
допомогою комп’ютера
(Remote Camera Control)
Під’єднайте фотоапарат до комп’ютера. За допомогою
програмного забезпечення Remote Camera Control можна:
• налаштовувати фотоапарат і записувати зображення з
комп’ютера;
• записувати зображення безпосередньо на комп’ютер;
• виконувати зйомку з таймером інтервалу.
Перед використанням виконайте такі налаштування: Кнопка
(Налаштуван.) t [USB-з'єднання] t [Віддалений
MENU t
ПК]
Встановлення програми Remote Camera
Control
За допомогою Інтернет-браузера на комп’ютері
перейдіть до наведеної нижче URL-адреси і
виконайте вказівки на екрані, щоб завантажити
Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Потрібне підключення до Інтернету.
• Докладніше про порядок використання дивіться на сторінці
Help.
UA
48
Інше
Інше
Торгові марки
• Memory Stick і
є торговими
марками або зареєстрованими
торговими марками Sony
Corporation.
• XAVC S та
є
зареєстрованими товарними
знаками Sony Corporation.
• «AVCHD Progressive» і логотип
«AVCHD Progressive» є
товарними знаками Panasonic
Corporation та Sony Corporation.
• Windows є зареєстрованим
товарним знаком корпорації
Microsoft Corporation у
Сполучених Штатах та/або інших
країнах.
• Mac є зареєстрованим товарним
знаком корпорації Apple Inc. у
Сполучених Штатах та інших
країнах.
• Логотип SDXC є товарним
знаком SD-3C, LLC.
• Facebook і логотип «f» є
торговими марками або
зареєстрованими торговими
марками Facebook, Inc.
• YouTube і логотип YouTube є
торговими марками або
зареєстрованими торговими
марками Google Inc.
• Окрім цього, назви систем та
виробів, використані у цьому
посібнику, взагалі є торговими
марками або зареєстрованими
торговими марками їх
відповідних розробників або
виробників. Проте знаки ™ або
можуть використовуватися у
цьому посібнику не в усіх
випадках.
®
UA
49
UA
50
Інше
UA
51
Додаткову інформацію стосовно цього
виробу та відповіді на часті запитання
можна знайти на веб-сайті служби
підтримки споживачів компанії Sony.
©2015 Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising