Sony | HDR-CX900E | Sony HDR-CX900E Відеокамера Handycam® СХ900Е із сенсором типу 1,0 Інструкції з експлуатації

4-534-653-41(1)
Цифрова
відеокамера 4K
Початок роботи
Записування/Відтворення
Збереження зображень
Цифрова
відеокамера HD
Налаштування
відеокамери
Інші параметри
Посібник з експлуатації
Див. також веб-сайт:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
FDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E
Спочатку
прочитайте це
Перед тим як користуватися
пристроєм, прочитайте цей
посібник, і зберігайте його для
отримання довідкової інформації у
майбутньому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб знизити ризик
займання або ураження
електричним струмом,
1) не піддавайте виріб
впливу дощової води або
вологи;
2) на ставте на пристрій речі,
наповнені рідиною,
наприклад вази.
Запобігайте перегріву
елементів живлення,
наприклад, під впливом
сонячного світла, вогню
тощо.
УВАГА!
 Акумуляторна батарея
Якщо неправильно поводитися з
акумуляторною батареєю, вона
може вибухнути, спричинити
пожежу або навіть викликати
хімічні опіки. Дотримуйтеся
наведених нижче застережень.
UA
2
• Не розбирайте акумуляторну
батарею.
• Не роздавлюйте, не бийте та не
прикладайте силу до
акумуляторної батареї. Не бийте її
•
•
•
•
•
•
•
•
•
молотком, не кидайте та не
наступайте на неї.
Не замикайте контакти
акумуляторної батареї та
запобігайте потраплянню між
ними металевих предметів.
Не піддавайте акумуляторну
батарею дії температури понад
60 °C, наприклад під впливом
прямих сонячних променів у
припаркованому автомобілі.
Не підпалюйте акумуляторну
батарею та не кидайте її у вогонь.
Не торкайтеся пошкодженої літійіонної батареї або такої, з якої
витікає рідина.
Заряджайте акумуляторну
батарею, лише використовуючи
оригінальний зарядний пристрій
Sony або пристрій, який може
заряджати акумуляторні батареї.
Тримайте акумуляторну батарею
поза досяжністю маленьких дітей.
Тримайте акумуляторну батарею
сухою.
Замінюйте акумуляторну батарею
лише на таку саму або
еквівалентну, яку рекомендує
компанія Sony.
Швидко утилізуйте використані
акумуляторні батареї, як описано
в інструкціях.
Заміняйте батареї тільки на батареї
зазначеного типу. Недотримання
цієї інструкції може призвести до
займання або пошкоджень.
 Адаптер змінного струму
Не використовуйте адаптер
змінного струму у вузьких місцях,
наприклад між стіною та меблями.
Для застосування адаптера
змінного струму використовуйте
розетку, яка знаходиться поблизу.
Якщо під час використання
пристрою виникне збій у його
роботі, слід негайно від’єднати
адаптер змінного струму від
розетки.
 Зауваження щодо шнура
живлення
Шнур живлення призначено для
використання лише з цією
відеокамерою, не застосовуйте
його з іншим електричним
обладнанням.
Навіть якщо відеокамеру
вимкнено, струм із джерела струму
(домашньої електромережі) все ще
постачається до неї, поки її
підключено до настінної розетки
через адаптер змінного струму.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не ковтайте батарею, існує
небезпека хімічного опіку.
Пульт дистанційного керування, що
надається до виробу, містить
батарею таблеткового типу. Якщо
ви ковтнете батарею таблеткового
типу, за 2 години вона може
викликати серйозний хімічний опік
і може призвести до летального
випадку.
Тримайте нові та старі батареї
подалі від дітей. Якщо відсік для
батарей не закривається належним
чином, припиніть користуватися
виробом і зберігайте виріб подалі
від дітей.
Якщо ви маєте підозру, що доросла
особа чи дитина ковтнула батарею
або ж батарея опинилася
всередині тіла, негайно зверніться
до лікаря.
Надмірний звуковий тиск з
навушників або гарнітура може
призвести до втрати слуху.
 Дата виготовлення виробу.
Дата виготовлення виробу
зазначена на позначці «P/D:», яка
знаходиться на етикетці зі штрихкодом на картонній коробці.
Знаки, зазначені на етикетці зі
штрих-кодом на картонній коробці.
P/D:XX XXXX
1
2
1. Місяць виготовлення
2. Рік виготовлення
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6,
H-7, I-8, J-9.
Рік та місяць виробництва літієвоіонного батарейного блоку
проштамповані на боковій
поверхні або на поверхні з
етикеткою.
Код з 5 літерних та цифрових
символів
XXXXX
7: 2007 p.
8: 2008 p.
9: 2009 p.
0: 2010
.. p.
.
A: Січень
B: Лютий
C: Березень
D: Kвітень
E: Травень
F: Червень
G: Липень
H: Серпень
I: Вересень
J: Жовтень
K: Листопад
L: Грудень
UA
3
Для споживачів з Європи
Цим корпорація Sony Corporation
підтверджує, що це обладнання
відповідає обов’язковим вимогам
та іншим відповідним положенням
Директиви 1999/5/EC. Для
отримання детальної інформації
відвідайте веб-сайт:
http://www.compliance.sony.de/
На відповідних частотах
електромагнітні поля можуть
впливати на якість зображення і
звука, відтворюваних виробом.
 Переробка використаних
елементів живлення,
старого електричного та
електронного обладнання
(застосовується в
Європейському союзі та
інших європейських
країнах із системами
роздільного збирання
сміття)
 Примітка для покупців у
країнах, де діють
директиви ЄС
Виробник: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Японія)
Для запитів щодо відповідності
виробу згідно законодавчих актів
ЄС: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany (Німеччина)
 Примітка
Якщо під впливом статичної
електрики або електромагнітного
поля процес передачі даних буде
перерваний, перезапустіть
пристрій або від’єднайте та
повторно приєднайте кабель, що
використовується для передачі
даних (USB, тощо).
Результати тестувань цього виробу
демонструють його відповідність
вимогам щодо обмежень,
зазначених у директиві EMC, які
стосуються використання
з’єднувальних кабелів, коротших за
3 метри.
UA
4
Інформація для
споживачів в Україні
Обладнання відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 №
1057).
Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075.
Уповноважений представник в
Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30,
м.Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту безпеки
низьковольтного електричного
обладнання (постанова КМУ від
29.10.2009 № 1149)
– Технічного регламенту з
електромагнітної сумісності
обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785)
Виробник Соні Корпорейшн цим
оголошує, що пристрій HDRCX900E/Цифрова відеокамера HD
FDR-AX100E/Цифрова відеокамера
4K відповідає вимогам та іншим
застосовним положенням
Технічного регламенту
радіообладнання і
телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання.
Отримати декларацію відповідності
можна за адресою ТОВ «Соні
Україна», вул. Спаська 30, м.Київ,
04070, Україна, e-mail info@sony.ua.
UA
5
Детальна
інформація про
відеокамеру
(Довідковий
посібник)
Довідковий посібник доступний
онлайн. Звертайтеся до нього за
докладною інформацією щодо
багатьох функцій відеокамери.
1
Відкрийте сторінку
технічної підтримки
Sony.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
свою країну
2 Виберіть
або регіон.
назву моделі
3 Знайдіть
своєї відеокамери на
сторінці технічної
підтримки.
• Назва моделі вказана
внизу відеокамери.
• У цьому посібнику описано
кілька моделей. Доступність
моделей залежить від країни/
регіону.
UA
6
Зміст
Спочатку прочитайте це ........ 2
Детальна інформація про
відеокамеру (Довідковий
посібник) ............................. 6
Вибір формату запису для
відео ......................................7
Початок роботи ..........9
Елементи, що додаються ....... 9
Заряджання акумуляторного
блока ...................................10
Увімкнення живлення ........... 13
Як вставити картку пам’яті ....14
Записування/
Відтворення .............. 16
Записування ............................16
Як користуватися функціями
налаштування вручну ..... 20
Відтворення ........................... 23
Перегляд зображень на
екрані телевізора ............. 26
Збереження
зображень ................30
Використання PlayMemories
Home .................................. 30
Підключення зовнішнього
пристрою ............................ 31
Використання функції
Wi-Fi .................................... 33
Налаштування
відеокамери .............38
Як користуватися меню ........ 38
Інші параметри ......... 41
Застереження .........................41
Технічні характеристики ...... 43
Компоненти відеокамери й
елементи керування ....... 48
Індекс ...................................... 52
Вибір формату запису для відео
Відеокамера підтримує формат XAVC S.
 Що таке XAVC S?
XAVC S – це формат запису, який дає змогу стиснути зображення
високої роздільної здатності, наприклад 4K, за стандартом MPEG4 AVC/H.264 і записати зображення у форматі MP4. Розмір даних
відповідатиме певному рівню, але якість зображення
залишатиметься високою.
Доступні формати запису і їхні характеристики
FDR-AX100/AX100E
HDR-CX900/CX900E
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
3 840 × 2 160
Піксели
1 920 × 1 080
1 920 × 1 080
Швидкість 60 Мбіт/с
потоку
даних
50 Мбіт/с
Макс. 28 Мбіт/с
Характеристики Запис зображень
у форматі 4K.
Рекомендовано
записувати
зображення у
цьому форматі,
навіть якщо ваш
телевізор не
підтримує 4K, щоб
мати змогу
насолоджуватися
перевагами 4K у
майбутньому.
Обсяг даних
більший у
порівнянні з
AVCHD, що дає
змогу записувати
чіткіші
зображення.
Сумісність із
пристроями
запису, окрім
комп’ютерів,
хороша.
• Швидкість потоку вказує на обсяг даних, записаних за певний період.
UA
7
Формат запису та доступний режим зйомки
Формат запису XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Режим зйомки
Movie
High Speed REC
Movie
Smth Slw REC
Golf Shot
Movie
• Ви можете змінити формат запису, вибравши
Quality/Size]  [ File Format].
 [Image
Спосіб зберігання
Формат запису
Спосіб зберігання
XAVC S 4K (FDRAX100/AX100E)
Комп’ютер із
застосуванням
програми
PlayMemories
Home™
XAVC S HD
AVCHD
Якість, з якою
зберігається
зображення
Сторінка
XAVC S 4K
30
XAVC S HD
30
Комп’ютер із
AVCHD
застосуванням
програми
PlayMemories Home
30
Зовнішній пристрій AVCHD
31
• Найновіші дані щодо середовища зберігання дивіться на веб-сайті
нижче.
http://www.sony.net/
• Зображення можна зберігати, під’єднавши пристрій запису за
допомогою аналогового аудіовідеокабелю (продається окремо).
Відео записується зі стандартною чіткістю зображення.
 Перенесення зображень на смартфон
UA
8
Зображення MP4 можна перенести на смартфон, під’єднаний до
відеокамери через Wi-Fi (стор. 33). Формат MP4 добре підходить
для передачі в Інтернет. Якщо для параметра [Dual Video REC]
встановлено значення [On], відеокамера одночасно
записуватиме відео у форматі XAVC S 4K (FDR-AX100/AX100E),
форматі XAVC S HD або AVCHD та відео у форматі MP4.
Початок роботи
Елементи, що
додаються
• Бленда об’єктива
У дужках ( ) вказана кількість
компонентів, що додаються.
Усі моделі
• Відеокамера (1)
• Адаптер змінного струму (1)
• Безпроводовий пульт
дистанційного керування (1)
Початок роботи
• Шнур живлення (1)
Відомості щодо того, як
прикріпити бленду об’єктива до
відеокамери читайте на стор. 49.
• Кришка об’єктива (прикріплена
до відеокамери) (1)
• Кабель USB (1)
• «Посібник з експлуатації» (цей
посібник) (1)
Лише для FDR-AX100/AX100E
Кабель USB призначено для
використання лише з цією
відеокамерою. Використовуйте
цей кабель, якщо Built-in USB
Cable відеокамери закороткий.
• Акумуляторний блок NP-FV70
(1)
Лише для HDR-CX900/
CX900E
• Акумуляторний блок NP-FV50
(1)
• Кабель HDMI (1)
UA
9
Заряджання акумуляторного блока
1
Вимкніть відеокамеру, закривши РК монітор,
втягніть видошукач і прикріпіть акумуляторний
блок.
Акумуляторний блок
адаптер змінного струму і шнур
2 Під’єднайте
живлення до відеокамери і настінної розетки.
Адаптер змінного
струму
Роз’єм DC IN
Штепсель
постійного струму
Вирівняйте
позначку  на
штепселі постійного
струму з позначкою
на роз’ємі DC IN.
Шнур
живлення
Настінна розетка
• Індикатор POWER/CHG (заряджання) засвітиться оранжевим
світлом.
• Після повного заряджання акумуляторного блока індикатор
POWER/CHG (заряджання) вимкнеться. Від’єднайте адаптер
змінного струму від роз’єму DC IN відеокамери.
UA
10
 Заряджання акумуляторного блока за
допомогою комп’ютера
Вимкніть відеокамеру та підключіть її до увімкненого комп’ютера
за допомогою Built-in USB Cable.
 Приблизний час заряджання акумуляторного
блока, який додається (у хвилинах)
Комп’ютер
FDR-AX100/
AX100E
NP-FV70
205
555
HDR-CX900/
CX900E
NP-FV50
140
305
Початок роботи
Адаптер
Акумуляторний змінного
струму
блок
(додається)
Модель
• Час заряджання визначено за умови заряджання повністю
розрядженого акумуляторного блока до повного заряду за кімнатної
температури 25 °C.
• Час заряджання визначено без застосування кабелю USB.
 Приблизний час записування та відтворення з
використанням акумуляторного блока, який
додається (у хвилинах)
Акумуляторний Час записування
блок
Безперервно Типово
Час
відтворення
FDR-AX100/
AX100E
NP-FV70
135
65
180
HDR-CX900/
CX900E
NP-FV50
105
50
135
Модель
• Час записування та відтворення виміряно під час використання
відеокамери за температури 25 °C.
• Час записування виміряно під час записування відео зі стандартними
налаштуваннями ([ File Format]: [XAVC S 4K] (FDR-AX100/AX100E).
[ File Format]: [AVCHD] (HDR-CX900/CX900E)).
• Типова тривалість записування – це час, протягом якого
повторюються запуск і припинення записування, перемикання
індикатора [Shooting Mode] і трансфокація.
UA
11
• Час записування вказує на час записування з відкритим РК
монітором.
 Використання відеокамери, підключеної до
настінної розетки
Підключіть відеокамеру до настінної розетки так, як описано в
розділі «Заряджання акумуляторного блока».
 Як вийняти акумуляторний блок
Вимкніть відеокамеру. Посуньте важілець вивільнення BATT
(акумулятора) () і вийміть акумуляторний блок ().
 Заряджання акумуляторного блока за кордоном
Акумуляторний блок можна заряджати в будь-якій країні/регіоні
за допомогою адаптера змінного струму, який додається до
відеокамери, від мережі 100 В - 240 В змінного струму, 50 Гц/
60 Гц.
• Не використовуйте електронний трансформатор напруги.
UA
12
Увімкнення живлення
1
Відкрийте РК монітор відеокамери та увімкніть
живлення.
вказівок на РК моніторі, виберіть
2 Дотримуючись
мову, географічну область, режим переходу на
літній чи зимовий час, формат дати та дату і час.
Початок роботи
• Відеокамеру також можна увімкнути, витягши видошукач.
Натисніть кнопку на РК моніторі.
• Щоб перейти до наступної сторінки, торкніться [Next].
• Щоб вимкнути живлення, закрийте РК монітор. Якщо видошукач
витягнуто, засуньте його.
• Щоб знову встановити дату та час, виберіть
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
• Щоб вимкнути робочий звук, виберіть
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
UA
13
Як вставити картку пам’яті
1
Відкрийте кришку та вставте картку пам’яті до
фіксації з клацанням.
Індикатор доступу
Вставте картку краєм зі зрізаним кутом у напрямку,
вказаному на малюнку.
• Якщо вставлено нову картку пам’яті, з’явиться екран [Preparing
image database file. Please wait.]. Зачекайте, доки цей екран не
зникне.
• Щоб вийняти картку пам’яті, відкрийте кришку та злегка натисніть на
картку пам’яті.
 Типи карток пам’яті, які можна використовувати з
цією відеокамерою
Запис зображень у форматі XAVC S
Картка пам’яті SDXC
UA
14
Клас швидкості
картки SD
Ємність (роботу
перевірено)
Клас 10 або
швидший
До 64 ГБ
Запис зображень у форматі, відмінному від XAVC S
Клас швидкості
картки SD
Ємність (роботу
перевірено)
До 64 ГБ
Memory Stick PRO Duo™
(Mark2)/Memory Stick PROHG Duo™
До 32 ГБ
–
Memory Stick XC-HG Duo™
До 64 ГБ
 Форматування носія запису
• Щоб забезпечити надійну роботу картки пам’яті, радимо перед
першим використанням картки пам’яті відформатувати її за
допомогою відеокамери.
• Щоб відформатувати картку пам’яті, виберіть
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Format]  потрібний носій запису 
.
• Форматування картки пам’яті безповоротно видаляє усі дані, які
містяться на картці. Збережіть важливі дані на комп’ютері тощо.
Початок роботи
Картка пам’яті SD/картка
Клас 4 або
пам’яті SDHC/картка пам’яті швидший
SDXC
Примітки
• Відеофайли, записані на картках пам’яті Memory Stick XC-HG Duo чи
SDXC, неможливо імпортувати або відтворювати на комп’ютерах або
аудіовідеопристроях, які не підтримують файлову систему exFAT*,
під’єднавши відеокамеру до цих пристроїв за допомогою кабелю
USB. Заздалегідь перевірте, чи пристрій, який слід під’єднати,
підтримує систему exFAT. Якщо ви під’єднаєте обладнання, яке не
підтримує систему exFAT, і з’явиться екран форматування, не
виконуйте форматування. Інакше усі записані дані буде втрачено.
* exFAT – це файлова система, яка використовується для карток пам’яті
Memory Stick XC-HG Duo та SDXC.
UA
15
Записування/Відтворення
Записування
Записування відео
1
Відкрийте РК монітор і натисніть START/STOP, щоб
почати записування.
Важілець трансфокатора
• Щоб припинити записування, ще раз натисніть кнопку START/
STOP.
• Інформація на РК моніторі зникне, якщо протягом кількох секунд
на відеокамері не буде виконано жодних дій. Щоб знову
відобразити пункти, торкніться у будь-якому місці РК монітора,
окрім кнопок.
Примітки
• Під час запису відео швидкість трансфокації трохи зменшується.
• У разі запису фільмів у форматі XAVC S 4K зі швидкістю передачі
кадрів [30p]/[25p] відеосигнали не виводитимуться на зовнішній
носій.
 Одночасний запис відео у форматі MP4 (Dual
Video REC)
Якщо для параметра [Dual Video REC] встановлено значення [On],
відеокамера одночасно записуватиме відео у форматі MP4 та у
форматі XAVC S 4K (FDR-AX100/AX100E), XAVC S HD або AVCHD.
Виберіть
 [Image Quality/Size]  [Dual Video REC] 
потрібне налаштування.
UA
16
• Формат MP4 дає змогу легко відтворювати відеозаписи на смартфоні
або завантажувати записи в мережу чи в Інтернет.
Примітки
• Коли для параметра [Dual Video REC] встановлено значення [On], під
час записування відео натисненням кнопки PHOTO робити знімки
неможливо.
 Фотозйомка під час записування відео (подвійна
зйомка)
Коли для параметра [Dual Video REC] встановлено значення [Off],
під час записування відео натисненням кнопки PHOTO можна
робити знімки.
Frame Rate]
 Збільшення зображення для чіткішого
фокусування (лупа наведення на фокус)
Натисніть FOCUS MAGNIFIER (стор. 48), щоб збільшити
зображення по центру РК монітора і перевірити, чи належним
чином воно сфокусоване.
Записування/Відтворення
Примітки
• Залежно від налаштувань пунктів [ REC Mode] та [
знімки робити може бути неможливо.
• З кожного боку збільшеної частини зображення з’явиться індикація
. Торкніться , щоб перемістити зображення у потрібному
напрямку.
• Якщо торкнутись збільшеної частини зображення посередині,
коефіцієнт збільшення змінюватиметься описаним нижче чином.
Відео: між 2X та 4X
Фотографії: між 6,3X та 12,6X
Примітки
• Хоча зображення, яке відображається на екрані відеокамери,
збільшено, записане зображення збільшено не буде.
 Усунення голосу особи, що записує відео (My
Voice Canceling)
Натисніть
(My Voice Canceling) (стор. 49). Голос особи, яка
записує відео, буде усунуто.
UA
17
Як фотографувати
1
Відкрийте РК монітор і виберіть [MODE] 
(Photo).
• Між режимами
(Movie) та
(Photo) можна також
перемикатися натисненням кнопки
/ (Shooting Mode).
натисніть кнопку PHOTO, щоб налаштувати
2 Злегка
фокус, потім натисніть її до кінця.
Важілець трансфокатора
• Якщо фокус налаштовано належним чином, на РК моніторі
з’явиться індикатор блокування AE/AF.
UA
18
 Приблизний доступний час записування
Модель
Формат відео
Картка пам’яті (64 ГБ)
FDR-AX100/AX100E
XAVC S 4K
2 г. 10 хв.
HDR-CX900/CX900E
AVCHD HQ
14 г. 25 хв.
Записування/Відтворення
• Коли використовується картка пам’яті Sony.
• Під час запису з налаштуваннями за промовчанням.
FDR-AX100/AX100E:
[ File Format]: [XAVC S 4K], [Audio Mode]: [2ch Stereo], [Dual Video
REC]: [Off]
HDR-CX900/CX900E:
[ File Format]: [AVCHD], [Audio Mode]: [5.1ch Surround], [Dual Video
REC]: [Off]
• Під час записування на РК моніторі відображається дійсний час
записування чи кількість записуваних фотографій.
UA
19
Як користуватися функціями
налаштування вручну
Налаштування діафрагми, підсилення (ISO) або
витримки
1
Натисніть PROGRAM AE , щоб перемкнути
діафрагму, підсилення (ISO), витримку та
експозицію на автоматичний режим
налаштування.
IRIS , GAIN/ISO  або SHUTTER SPEED
2 Натисніть
, щоб встановити для відповідного параметра
режим налаштування вручну.
•
поруч зі значенням відповідного параметра зникне, і
значення буде виділено.
диск MANUAL , щоб налаштувати
3 Повертайте
параметр автоматично.
• Використовуйте диск MANUAL , коли виділено значення.
 Повернення до режиму автоматичного
налаштування
Натисніть PROGRAM AE  ще раз.
UA
20
•
з’явиться поруч із відповідним параметром, і виділення зі
значення буде знято.
Налаштування експозиції
Якщо диску MANUAL  присвоєно значення [Exposure],
експозицію можна налаштувати описаним нижче чином.
1
Натисніть MANUAL , щоб перемкнути
експозицію в ручний режим налаштування.
• Налаштування діафрагми, витримки і підсилення (ISO)
змінюються з обертанням диска.
• Використовуйте диск MANUAL , коли виділено значення.
 Повернення до режиму автоматичного
налаштування
Натисніть MANUAL  ще раз.
•
Записування/Відтворення
Повертайте диск MANUAL , щоб налаштувати
2 експозицію.
з’явиться поруч зі значенням, і виділення зі значення буде знято.
Призначення параметра меню диску MANUAL
1
Натисніть і утримуйте MANUAL  кілька секунд.
• На екрані [Dial Setting] з’являться пункти меню, якими можна
управляти за допомогою диска MANUAL .
Повертайте диск MANUAL , щоб вибрати
2 параметр,
який слід призначити, тоді натисніть
MANUAL .
 Налаштування вручну за допомогою диска
MANUAL
 Натисніть MANUAL , щоб перемкнутися в режим
налаштування вручну.
 Повертайте диск MANUAL , щоб виконати налаштування.
UA
21
• Щоб повернутися до режиму автоматичного налаштування,
натисніть MANUAL  ще раз.
Налаштування інтенсивності світла (фільтр
нейтральної щільності)
Якщо середовище записування надто яскраве, щоб чітко
записати об’єкт, можна скористатися фільтром нейтральної
щільності.
1
Встановіть перемикач ND FILTER  у положення
MANUAL, тоді виберіть відповідне положення ND
FILTER .
OFF: вимкнення фільтра нейтральної щільності.
1: зменшення інтенсивності світла до 1/4.
2: зменшення інтенсивності світла до 1/16.
3: зменшення інтенсивності світла до 1/64.
Примітки
• Якщо змінити налаштування фільтра нейтральної щільності під час
запису, відеозображення та звук буде спотворено.
• Якщо перемикач ND FILTER встановлено у позицію AUTO, виберіть
OFF або 1 (1/4) від позиції ND FILTER. Якщо ви хочете вбирати 2 (1/16)
або 3 (1/64), встановіть перемикач ND FILTER у положення MANUAL.
Фокусування або трансфокація за допомогою кільця
об’єктива
Залежно від умов зйомки фокусування можна виконати вручну.
1
Натисніть AF/MF , щоб перемкнутися в ручний
режим фокусування.
• У ручному режимі фокусування з’явиться індикація .
Використовуйте перемикач ZOOM/FOCUS  і
2 повертайте
кільце об’єктива .
• FOCUS: фокусування можна виконати вручну, обертаючи кільце
об’єктива.
• ZOOM: можна наблизити зображення, обертаючи кільце
об’єктива.
UA
22
Відтворення
1
Відкрийте РК монітор і натисніть кнопку
(View
Images) на відеокамері, щоб увійти в режим
відтворення.
/ , щоб розташувати потрібну подію
2 Виберіть
у центрі, а потім виберіть частину, позначену на
малюнку кружечком ().
Залишок заряду
До екрана
MENU
Назва події
До
попередньої
події
Перехід до
режиму
записування
відео/
фотографування
Кнопка
перемикання
формату
відео* (HD/
MP4)
Події
До
наступної
події
Записування/Відтворення
• За кілька секунд з’явиться екран режиму перегляду подій.
Смуга часу
Відтворення Кнопка зміни шкали
коротких подій
відеозаписів (лише
для AVCHD)
* Піктограма різниться залежно від налаштування [ File Format].
• Щоб вибрати відео XAVC S або AVCHD, які потрібно відтворити,
відредагувати або скопіювати на інші пристрої, виберіть
 [Image Quality/Size]  [ File Format].
• З вибраною швидкістю передачі кадрів можна відтворювати
лише фільми формату XAVC S 4K. Вибирайте швидкість передачі
кадрів відповідно до фільму, який слід відтворити.
UA
23
3 Виберіть зображення.
Повернення
до екрана
режиму
перегляду
подій
Попередній
Тривалість
запису/кількість Кнопка
перемикання
Назва події фотографій
типу
зображень
(покажчик
зображень)
Відео
Наступний
Перехід до
режиму
записування
відео/
фотографування
Фото
Останнє відтворене
зображення
 Перемикання між відеофайлами та
фотографіями (покажчик зображень)
Виберіть тип зображень.
 Операції відтворення
UA
24
Гучність
/
Попередній/наступний
Видалити
/
Швидке перемотування
назад/швидке
перемотування вперед
Контекст
/
Зупинка
Відтворення/пауза
Відтворення/зупинення
показу слайдів
 Видалення зображень
 Виберіть
 [Image Quality/Size]  [
тип зображень, які слід видалити.
File Format] 
• Доступні формати різняться залежно від налаштування [
Format].
File
 Виберіть [Edit/Copy]  [Delete]  [Multiple Images]  тип
зображення, яке слід видалити.
 Торкніться позначки
на зображеннях, які слід видалити, і
виберіть
.
Записування/Відтворення
UA
25
Перегляд зображень на екрані
телевізора
Відтворення зображень
Залежно від вибраної під час записування комбінації формату
відео, типу зображень для відтворення, вибраних на екрані
режиму перегляду подій, і налаштувань виведення сигналу HDMI,
можуть бути обмеження щодо відтворення зображень.
1
З’єднайте роз’єм HDMI OUT відеокамери з
роз’ємом HDMI IN телевізора за допомогою
кабелю HDMI, який додається.
Потік сигналів
UA
26
Встановлення зображень для відтворення
Формат
відео
Телевізор
[HDMI
Resolution]
XAVC S
4K
Телевізор [Auto], [2160p/
4K
1080p]
Якість
відтворюваного
зображення
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
Якість
зображення
4K
MOVIE
MOVIE/
PHOTO
Зображення
високої
чіткості (HD)
PHOTO
Телевізор [Auto], [1080p],
високої
[1080i], [720p]
чіткості
XAVC S
HD
AVCHD
Якість
зображення
4K
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
Зображення
високої
чіткості (HD)
Телевізор [Auto], [2160p/
MOVIE
4K або
1080p], [1080p],
MOVIE/
телевізор [1080i], [720p] PHOTO
високої
PHOTO
чіткості
Зображення
високої
чіткості (HD)
Записування/Відтворення
[1080p], [1080i],
[720p]
Покажчик
зображень
(стор. 24)
Якість
зображення
4K (за умови
підключення
до телевізора
4K)
• Зображення відтворюватимуться, коли для параметра [HDMI
Resolution] встановлено значення [Auto] (налаштування за
промовчанням).
• Якщо з налаштуванням [Auto] зображення не відтворюються
належним чином, виберіть налаштування [HDMI Resolution].
Виберіть
 [Setup]  [
Connection]  [HDMI
Resolution]  потрібне налаштування.
• Якщо телевізор не має роз’єму HDMI, з’єднайте роз’єм Multi/
Micro USB відеокамери з відео-/аудіороз’ємами телевізора за
допомогою аудіовідеокабелю (продається окремо).
UA
27
 Підключення відеокамери до телевізора, що має
вихід у мережу
Підключіть відеокамеру до точки доступу з налаштуванням
безпеки (стор. 36). Натисніть
(View Images) на відеокамері,
тоді виберіть
 [Edit/Copy]  [View on TV]  тип
зображення, яке слід відтворити.
• Можна переглядати лише відео у форматі AVCHD, MP4 та фотографії.
Відтворення обрізаних відеофайлів, записаних у
форматі XAVC S 4K (FDR-AX100/AX100E)
1
Змініть налаштування виведення сигналу HDMI
для виведення відео 4K.
Виберіть
 [Setup]  [
Connection]  [HDMI
Resolution]  потрібне налаштування.
роз’єм HDMI OUT відеокамери з
2 З’єднайте
роз’ємом HDMI IN телевізора за допомогою
кабелю HDMI, який додається.
Потік сигналів
UA
28
Телевізор
[HDMI Resolution]
Телевізор 4K
[Auto]*, [2160p/1080p]*, [1080p], [1080i],
[720p]
Телевізор високої
чіткості
[Auto], [1080p], [1080i], [720p]
* Коли ви вмикаєте чи вимикаєте функцію відтворення обрізаного
відео, на кілька секунд екран стає чорним.
частину, яку слід обрізати, торкнувшись її.
• Відтворюване зображення буде обрізано в режимі високої
чіткості (HD).
Примітки
• На РК моніторі відеокамери відтворити обрізані відеофайли
неможливо.
Записування/Відтворення
(обрізання увімкнено) на РК
3 Торкніться
моніторі під час відтворення, тоді виберіть
UA
29
Збереження зображень
Використання PlayMemories Home
Як використовувати програму PlayMemories Home
Програма PlayMemories Home дає змогу імпортувати відеозаписи
і фотографії на комп’ютер, щоб використовувати їх у
різноманітний спосіб.
Відтворення
імпортованих
зображень
Імпортуйте зображення з відеокамери.
Для Windows доступні також описані
нижче функції.
Перегляд
зображень
на календарі
Створення
відеодисків
Обмін
зображеннями
через PlayMemories
Online™
Завантаження
зображень у
мережеві служби
 Завантаження програми PlayMemories Home
Програму PlayMemories Home можна завантажити із вказаної
нижче URL-адреси.
www.sony.net/pm/
 Перевірка комп’ютерної системи
Вимоги програмного забезпечення до
комп’ютера можна перевірити за вказаною
нижче адресою URL.
www.sony.net/pcenv/
UA
30
Підключення зовнішнього пристрою
Тут описано, як зберігати відеофайли AVCHD та фотографії на
зовнішньому пристрої. Дивіться також посібник, який додається
до зовнішнього пристрою.
Зберігайте відеофайли XAVC S на комп’ютері за допомогою
програми PlayMemories Home (стор. 30).
Як зберігати відеофайли
Кабель
Зовнішній
пристрій
VMC-UAM2
Кабельперехідник USB
(продається
окремо)
Пристрій
запису без
роз’єму USB
Аудіовідеокабель Зображення
(продається
стандартної
окремо)
якості
Зображення
високої чіткості
(HD)
Носій
Зовнішній
носій
DVD
Збереження зображень
Якість, з якою
зберігається
зображення
Пристрій
Як підключити пристрій
 Зовнішній пристрій
Потік сигналів
Кроки:
 Приєднайте акумуляторний блок до відеокамери.
 Підключіть адаптер змінного струму, який додається.
 Підключіть зовнішній пристрій.
UA
31
 Пристрій запису без роз’єму USB
Потік сигналів
UA
32
Використання
функції Wi-Fi
Встановлення
PlayMemories Mobile™
на смартфоні
http://www.sony.net/pmm/
 OC Android
Встановіть PlayMemories
Mobile з Google Play.
Встановіть PlayMemories
Mobile з App Store.
• Функції одним дотиком (NFC)
недоступні в iOS.
Примітки
• Якщо програма PlayMemories
Mobile уже встановлена на
смартфоні, оновіть програмне
забезпечення до найновішої
версії.
• Ми не гарантуємо роботи
описаної тут функції Wi-Fi на
усіх смартфонах і планшетах.
• Функція Wi-Fi відеокамери не
дозволяє підключатися до
громадської безпроводової
локальної мережі.
• Щоб користуватися функціями
одним дотиком (NFC)
відеокамери, потрібен
смартфон чи планшет, який
підтримує функцію NFC.
• Способи роботи та
відображення на екрані
програми можуть бути змінені
у майбутніх оновленнях без
повідомлення.
Збереження зображень
Останні відомості та більш
детальну інформацію про
функції PlayMemories Mobile
можна дізнатися, відвідавши
вказану нижче адресу URL.
 iOS
• Для використання функцій
одним дотиком (NFC) потрібна
версія Android 4.0 чи пізніша.
UA
33
Перенесення відео MP4
та фотографій на
смартфон
 З’єднання одним
дотиком з Android із
підтримкою NFC
1
На смартфоні виберіть
[Settings], тоді виберіть
[More...] і перевірте, чи
увімкнено [NFC].
Примітки
• Заздалегідь скасуйте режим
сну чи розблокуйте екран
смартфону.
• Упевніться, що на РК моніторі
відеокамери і смартфону
відображається
.
• І надалі тримайте відеокамеру
впритул до смартфону, не
рухаючи їх, поки не запуститься
програма PlayMemories Mobile
(1-2 секунди).
• Якщо не вдається підключити
відеокамеру до смартфону за
допомогою функції NFC,
дивіться розділ «Підключення
без застосування функції NFC»
(стор. 34).
 Підключення без
застосування функції
NFC
2
На відеокамері відтворіть
зображення, яке слід
надіслати на смартфон.
• Можна переносити лише
3
Притуліть відеокамеру до
смартфону.
відео MP4 та фотографії.
1
Натисніть кнопку
(View
Images), тоді виберіть
 [Edit/Copy] 
[Send to Smartphone] 
[Select on This Device] 
тип зображення.
2 Виберіть зображення, яке
слід перенести, додайте ,
тоді виберіть

.
• Відобразиться SSID і пароль,
що означає, що відеокамеру
можна під’єднати до
смартфону.
UA
34
3 Під’єднайте відеокамеру
 Поверніться на головний
екран і запустіть
PlayMemories Mobile.
до смартфону і перенесіть
зображення.
Android
 Запустіть PlayMemories
Mobile і виберіть SSID
відеокамери.
 Введіть пароль, який
відображається на
відеокамері (лише
першого разу).
 Виберіть [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, що
відображається на
відеокамері.
 Введіть пароль, який
відображається на
відеокамері (лише
першого разу).
 Перевірте, чи вибрано
SSID, що відображається на
відеокамері.
На відеокамеру можна
здійснювати запис,
скориставшись смартфоном як
безпроводовим пультом
дистанційного керування.
1
Збереження зображень
iPhone/iPad
Використання
смартфону як
безпроводового пульта
дистанційного
керування
На відеокамері виберіть
 [Camera/Mic] 
[
Shooting Assist]  [Ctrl
with Smartphone].
2 На смартфоні виконайте
дії, зазначені у кроці 3 у
розділі «Підключення без
застосування функції NFC»
(стор. 34).
Користуючись функціями NFC,
відобразіть на відеокамері
екран записування і торкніться
позначкою
на відеокамері
до позначки
на смартфоні.
UA
35
3 Управляйте відеокамерою
на смартфоні.
Примітки
• Залежно від місцевих
електроперешкод та
можливостей смартфону відео
в реальному часі може не
відображатися належним
чином.
Збереження
відеозаписів та
фотографій на
відеокамеру через
Wi-Fi
2 Підключіть відеокамеру до
точки доступу, як описано
нижче (лише першого
разу).
Якщо точку доступу неможливо
зареєструвати, дивіться вказівки
на точці доступу чи зверніться
до особи, яка налаштовувала
точку доступу.
Якщо безпроводова точка
доступу має кнопку WPS
 На відеокамері виберіть
 [Setup] 
[
Connection]  [WPS
Push].
 Натисніть кнопку WPS на
точці доступу, яку слід
зареєструвати.
Заздалегідь підключіть
комп’ютер до безпроводової
точки доступу чи
безпроводового
широкосмугового
маршрутизатора.
1
Встановіть потрібне
програмне забезпечення
на комп’ютері (лише
першого разу).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Якщо програмне
забезпечення уже
встановлено на комп’ютері,
оновіть програмне
забезпечення до найновішої
версії.
UA
36
Якщо вам відомі SSID і
пароль безпроводової
точки доступу
 На відеокамері виберіть
 [Setup] 
[
Connection]  [Access
point settings].
 Виберіть точку доступу, яку
слід зареєструвати, введіть
пароль, тоді виберіть
.
3 Якщо комп’ютер не
увімкнено, увімкніть його.
4 Почніть надсилати
зображення з відеокамери
на комп’ютер.
Збереження зображень
 Натисніть кнопку
(View
Images) на відеокамері.
 Виберіть
 [Edit/
Copy]  [Send to
Computer].
• Зображення буде
автоматично перенесено та
збережено на комп’ютері.
• Буде перенесено лише нові
записані зображення.
Імпортування відеозаписів
та низки фотографій може
тривати певний час.
UA
37
Налаштування відеокамери
Як користуватися
меню
1
Виберіть
.
Списки меню
Shooting Mode
Movie
Photo
Smth Slw REC
Golf Shot
High Speed REC
Camera/Mic
2 Виберіть категорію.
Manual Settings
White Balance
Spot Meter/Fcs
Spot Meter
Spot Focus
Exposure
Focus
потрібний
3 Виберіть
пункт меню.
AGC Limit
AE Shift
Low Lux
Camera Settings
Scene Selection
Picture Effect
Cinematone
Fader
Self-Timer
SteadyShot
Прокручуйте пункти
меню вгору чи вниз.
• Щоб завершити налаштування
меню або повернутися до
попереднього екрана меню,
виберіть
.
UA
38
SteadyShot
Digital Zoom
Auto Back Light
Dial Setting
NIGHTSHOT Light
Face
Edit/Copy
Face Detection
Send to Smartphone
Smile Shutter
View on TV
Smile Sensitivity
Send to Computer
Flash*1
Delete
Flash
Protect
Flash Level
Copy
Red Eye Reduction
Direct Copy*2
Microphone
My Voice Canceling
Blt-in Zoom Mic
Auto Wind NR
Audio Mode
Shooting Assist
Ctrl with Smartphone
My Button
Grid Line
Zebra
Peaking
Camera Data Disp.
Audio Level Display
Media Settings
Media Info
Format
Repair Img. DB F.
File Number
Playback Settings
Data Code
Volume
Download Music*3
Empty Music*3
Connection
WPS Push
Access point settings
Image Quality/Size
Edit Device Name
REC Mode
Disp MAC Address
Frame Rate
SSID/PW Reset
Dual Video REC
File Format
Image Size
Playback Function
Event View
Scenario
Налаштування відеокамери
Audio Rec Level
Setup
Network Info Reset
TV Type
HDMI Resolution
CTRL FOR HDMI
USB Connect
USB Connect Setting
USB Power Supply
USB LUN Setting
UA
39
General Settings
Beep
Monitor Brightness
Display Setting
Airplane Mode
REC Lamp
Remote Ctrl
Language Setting
24p Mode*4
Cancel 24p Mode*4
Calibration
Battery Info
Power Save
Initialize
Clock Settings
Date & Time Setting
Area Setting
*1
Цей пункт можна встановити у
разі використання спалаху
(продається окремо).
*2
Цей пункт можна встановити у
разі використання
зовнішнього пристрою
(продається окремо).
*3
FDR-AX100/HDR-CX900
*4 FDR-AX100E/HDR-CX900E
UA
40
Інші параметри
Застереження
Адаптер змінного струму
Не закорочуйте контакти
акумулятора металевими
предметами. Це може призвести
до його несправності.
Відтворення зображень на
інших пристроях
Нормальне відтворення
зображень, записаних
відеокамерою, може бути
неможливим на інших
пристроях. Також, може бути
неможливим відтворення на
відеокамері зображень,
записаних за допомогою інших
пристроїв.
• Уникайте недбалого
поводження, розбирання,
модифікації та поштовхів,
наприклад не стукайте, не
впускайте та не наступайте на
виріб. Особливо обережного
поводження потребує об’єктив.
• Щоб забезпечити надійну
роботу картки пам’яті, радимо
перед першим використанням
картки пам’яті відформатувати
її за допомогою відеокамери.
Форматування картки пам’яті
безповоротно видаляє усі дані,
які містяться на картці.
Збережіть важливі дані на
комп’ютері тощо.
• Перевірте напрямок
вставляння картки пам’яті.
Якщо силоміць вставити картку
пам’яті у хибному напрямку,
можливі пошкодження картки
пам’яті, гнізда картки пам’яті
або даних зображення.
Інші параметри
Записування та відтворення
• Перед початком записування
перевірте функцію
записування, щоб
переконатися у відсутності
проблем із записуванням
зображення та звуку.
• Телепрограми, фільми,
відеозаписи та інші матеріали
можуть бути захищені
авторським правом.
Несанкціоноване записування
таких матеріалів може
порушувати закони про
авторські права.
• Втрачені записи не
відшкодовуються, навіть якщо
записування або відтворення
неможливі через несправність
відеокамери або носія запису
тощо.
• Відеокамера не є
пилонепроникною,
водонепроникною або
захищеною від бризок.
• Не допускайте потрапляння на
відеокамеру вологи,
наприклад крапель дощу або
морської води. Якщо
відеокамера намокне, вона
може вийти з ладу. Іноді
усунути цю несправність не
вдається.
• Не спрямовуйте відеокамеру
на сонце чи потужне джерело
світла. Це може призвести до
несправної роботи
відеокамери.
• Не використовуйте
відеокамеру поблизу сильних
радіохвиль чи
радіовипромінювання.
Відеокамера може не
виконувати записування чи
відтворення належним чином.
UA
41
• Не використовуйте
відеокамеру на піщаному
пляжі чи у запиленому місці. Це
може призвести до несправної
роботи відеокамери.
• За наявності конденсату вологи
припиніть користуватися
відеокамерою, поки волога не
випарується.
• Оберігайте відеокамеру від
ударів та вібрацій. В іншому
разі відеокамера може не
працювати належним чином
або ж може не записувати
зображення. Крім того, може
бути пошкоджено носій запису
чи записані дані.
РК монітор
РК монітор виготовлено із
застосуванням надзвичайно
високоточної технології, завдяки
чому частка ефективних пікселів
перевищує 99,99%. Проте, на РК
моніторі можуть постійно
відображатися нечисленні
невеликі чорні та (або) яскраві
(білі, червоні, сині або зелені)
цятки. Такі цятки є звичайним
наслідком технології
виробництва, вони жодним
чином не впливають на якість
записування.
Видошукач
Якщо впродовж певного періоду
часу не було виконано жодної
дії, зображення у видошукачі
зникне, щоб захистити екран
видошукача від вигоряння. З
виконанням якихось дій із
відеокамерою зображення у
видошукачі з’явиться знову.
UA
42
Температура відеокамери
Якщо ви безперервно
користуєтеся відеокамерою
упродовж тривалого часу, вона
сильно нагрівається. Це не є
несправністю.
Захист від перегрівання
Залежно від температури
відеокамери та акумулятора вам
може не вдатися записати відео,
або ж відеокамера може
автоматично вимкнутися задля
захисту. Перш ніж вимкнеться
живлення або якщо ви більше не
зможете записувати відео, на РК
моніторі з’явиться
повідомлення. У такому разі
залиште живлення вимкненим і
зачекайте, поки не знизиться
температура відеокамери та
акумулятора. Якщо увімкнути
живлення, поки відеокамера та
акумулятор ще не достатньо
охололи, живлення може знову
вимкнутися, або може бути
неможливо записати відео.
Безпроводова локальна
мережа
Ми не несемо відповідальності
за будь-які збитки, заподіяні
несанкціонованим доступом чи
несанкціонованим
використанням цільового вмісту,
завантаженого на відеокамеру, в
результаті втрати чи крадіжки.
Усунення
несправностей
Якщо під час користування
відеокамерою виникли
проблеми, виконайте описані
нижче дії.
Система
Формат сигналу:
FDR-AX100/HDR-CX900: Колір
NTSC, стандарти EIA
FDR-AX100E/HDR-CX900E:
Колір PAL, стандарти CCIR
FDR-AX100/AX100E: 4K
(UHDTV), HDTV
HDR-CX900/CX900E: HDTV
Формат записування відео:
XAVC S (формат XAVC S)
Відео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудіо: MPEG-4 Linear PCM
2-канальний
(48 кГц/16 біт)
AVCHD (сумісний із форматом
AVCHD версії 2.0)
Відео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудіо: Dolby Digital
2-канальний/5,1-канальний
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4
Відео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудіо: MPEG-4 AAC-LC
2-канальний
*1 Створено по ліцензії
компанії Dolby Laboratories.
Формат фотофайлів:
Сумісний із DCF Ver.2.0
Сумісний із Exif Ver.2.3
Сумісний із MPF Baseline
Видошукач:
1,0 см (тип 0,39) OLED/
еквівалент кольору
1 440 000 точок
Носії запису (відео/фото):
AVCHD, фото
Memory Stick PRO-HG Duo,
Memory Stick XC-HG Duo,
Інші параметри
• Перевірте відеокамеру,
дотримуючись вказівок у
Довідковому посібнику
(стор. 6).
• Від’єднайте джерело
живлення, за 1 хвилину
підключіть джерело живлення
знову та увімкніть відеокамеру.
• Ініціалізуйте відеокамеру
(стор. 40).
Усі параметри, зокрема
налаштування годинника, буде
скинуто.
• Зверніться до місцевого
дилера Sony або до місцевого
вповноваженого сервісного
центру Sony.
Технічні
характеристики
UA
43
картка SD (клас 4 або
швидший)
XAVC S
Картка пам’яті SDXC (клас 10
або швидший)
Датчик зображення:
Тип 1,0 (13,2 мм × 8,8 мм)
датчик Exmor R™ CMOS із
заднім підсвічуванням
Пікселі записування (фото,
16:9):
Макс. 20,0 мегапікселів
(5 968 × 3 352)*2
Усього: Прибл. 20,9
мегапікселів
Ефективні (відео, 16:9)*3:
прибл. 14,2 мегапікселів
Ефективні (фото, 16:9):
Прибл. 14,2 мегапікселів
Ефективні (фото, 4:3):
Прибл. 10,6 мегапікселів
Об’єктив:
Об’єктив ZEISS Vario-Sonnar
T
12× (оптичне збільшення)*3,
4K: 18× (FDR-AX100/AX100E)
HD: 24× (Clear Image Zoom,
під час знімання відео)*4, 160×
(цифрове збільшення)
Діаметр фільтра:
62 мм
F2,8 - F4,5
Фокусна відстань:
f= 9,3 мм - 111,6 мм
Еквівалент для 35 мм
фотоапаратів
Для відео*3:
29,0 мм - 348,0 мм (16:9)
Для фотографій:
29,0 мм - 348,0 мм (16:9)
Температура кольору: [Auto],
[One Push], [Indoor],
[Outdoor], [Color Temp.]
UA
44
Мінімальна освітленість:
FDR-AX100/HDR-CX900
4K: 6 люкс (FDR-AX100), HD:
3 люкс (налаштування за
промовчанням, витримка –
1/60 секунди)
4K: 3 люкс (FDR-AX100), HD:
1,7 люкс (для параметра [Low
Lux] встановлено значення
[On], витримка –
1/30 секунди)
NightShot: 0 люкс (витримка –
1/60 секунди)
FDR-AX100E/HDR-CX900E
4K: 6 люкс (FDR-AX100E), HD:
3 люкс (налаштування за
промовчанням, витримка –
1/50 секунди)
4K: 3 люкс (FDR-AX100E), HD:
1,7 люкс (для параметра [Low
Lux] встановлено значення
[On], витримка –
1/25 секунди)
NightShot: 0 люкс (витримка –
1/50 секунди)
*2 Унікальна система обробки
зображень Sony BIONZ-X
забезпечує роздільну
здатність нерухомих
зображень, еквівалентну
зазначеним розмірам.
*3
[ SteadyShot] має
значення [Standard] або
[Off].
*4
[ SteadyShot] має
значення [Active].
Вхідні/вихідні роз’єми
Роз’єм HDMI OUT: з’єднувач HDMI
micro
Вхідний роз’єм MIC:
стереомініроз’єм (3,5 мм)
Гніздо для навушників:
стереомініроз’єм (3,5 мм)
Роз’єм USB: тип A (вбудований
USB)
Роз’єм Multi/Micro USB*
* Підтримує сумісні пристрої з
роз’ємом мікро-USB.
З’єднання USB тільки для
виведення (FDR-AX100E/HDRCX900E).
РК монітор
Зображення: 8,8 см (тип – 3,5,
формат – 16:9)
Всього пікселів: 921 600
(1 920 × 480)
Безпроводова локальна мережа
Загальні характеристики
Вимоги до живлення:
6,8 В/7,2 В постійного струму
(акумуляторний блок), 8,4 В
постійного струму (адаптер
змінного струму)
Заряджання через USB: 5 В
постійного струму 1 500 мA
Середнє споживання енергії:
FDR-AX100/AX100E
Під час зйомки за допомогою
видошукача за нормальної
HDR-CX900/CX900E
Під час зйомки за допомогою
видошукача за нормальної
яскравості: HD: 3,2 Вт*
Під час зйомки за допомогою
РК монітора за нормальної
яскравості: HD: 3,5 Вт*
* в режимі AVCHD HQ
Діапазон робочих температур:
від 0 °C до 40 °C
Діапазон температур зберігання:
від –20 °C до +60 °C
Розміри (прибл.):
81 мм × 83,5 мм × 196,5 мм
(ш/в/г) включно з частинами,
що виступають
90 мм × 83,5 мм × 223,5 мм
(ш/в/г) включно з частинами,
які виступають, приєднаними
акумуляторним блоком і
блендою об’єктива, які
додаються
Маса (прибл.):
FDR-AX100/AX100E:
790 г, лише головний блок
915 г, включно з
акумуляторним блоком NPFV70 і блендою об’єктива, що
додаються
Інші параметри
Підтримуваний стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Частота: 2,4 ГГц
Підтримувані протоколи
безпеки: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод конфігурації: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ручний
Метод доступу: режим
інфраструктури
NFC: сумісність із мітками NFC
Forum тип 3
яскравості: 4K: 5,3 Вт, HD:
3,8 Вт*
Під час зйомки за допомогою
РК монітора за нормальної
яскравості: 4K: 5,6 Вт, HD:
4,0 Вт*
HDR-CX900/CX900E:
790 г, лише головний блок
870 г, включно з
акумуляторним блоком NPFV50 і блендою об’єктива, що
додаються
UA
45
 Адаптер змінного
струму AC-L200D
Вимоги до живлення: 100 В 240 В змінного струму, 50 Гц/
60 Гц
Споживаний струм: 0,35 A 0,18 A
Споживана потужність: 18 Вт
Вихідна напруга: 8,4 В
постійного струму*
Діапазон робочих температур:
від 0 °C до 40 °C
Діапазон температур зберігання:
від –20 °C до +60 °C
Розміри (прибл.):
48 мм × 29 мм × 81 мм
* Інші характеристики шукайте
на етикетці на адаптері
змінного струму.
 Акумуляторний блок
NP-FV70 (FDR-AX100/
AX100E)
Максимальна вихідна напруга:
8,4 В постійного струму
Вихідна напруга: 6,8 В
постійного струму
Максимальна напруга
заряджання: 8,4 В постійного
струму
Максимальний струм
заряджання: 3,0 A
Ємність
Типова: 14,0 Вт/год.
(2 060 мA/год.)
Мінімальна: 13,3 Вт/год.
(1 960 мA/год.)
Тип: літій-іонний
UA
46
 Акумуляторний блок
NP-FV50 (HDR-CX900/
CX900E)
Максимальна вихідна напруга:
8,4 В постійного струму
Вихідна напруга: 6,8 В
постійного струму
Максимальна напруга
заряджання: 8,4 В постійного
струму
Максимальний струм
заряджання: 2,1 A
Ємність
Типова: 7,0 Вт/год.
(1 030 мA/год.)
Мінімальна: 6,6 Вт/год.
(980 мA/год.)
Тип: літій-іонний
Конструкція та технічні
характеристики відеокамери і
додаткового обладнання можуть
бути змінені без попереднього
повідомлення.
 Торговельні марки
• AVCHD, AVCHD Progressive,
логотип AVCHD і логотип
AVCHD Progressive є
торговельними марками
Panasonic Corporation і Sony
Corporation.
• Memory Stick і
є
торговельними марками або
зареєстрованими
торговельними марками Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc™ і Blu-ray™ є
торговельними марками
Blu-ray Disc Association.
• Dolby і символ double-D є
торговельними марками Dolby
Laboratories.
• YouTube і логотип YouTube є
торговельними марками або
зареєстрованими
торговельними марками
Google Inc.
• iPhone та iPad є
зареєстрованими
торговельними марками Apple
Inc. у США та інших країнах.
Усі інші згадувані назви виробів
можуть бути торговельними
марками або зареєстрованими
торговельними марками
відповідних компаній. Крім того,
у цьому посібнику символи ™ та
® не використовуються у
кожному випадку.
Інші параметри
• Терміни HDMI і HDMI HighDefinition Multimedia Interface, а
також логотип HDMI
торговельними марками або
зареєстрованими
торговельними марками HDMI
Licensing LLC у США та інших
країнах.
• Windows є зареєстрованими
торговельними марками або
торговельними марками
Microsoft Corporation у США та/
або інших країнах.
• Mac є зареєстрованою
торговельною маркою Apple
Inc. у США та інших країнах.
• Intel, Pentium та Intel Core є
торговельними марками Intel
Corporation у США та/або інших
країнах.
• Логотип SDXC є торговельною
маркою SD-3C, LLC.
• Android та Google Play є
торговельними марками
Google Inc.
• iOS є зареєстрованою
торговельною маркою або
торговельною маркою Cisco
Systems, Inc.
• Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP є
зареєстрованими
торговельними марками Wi-Fi
Alliance.
• Позначка N є торговельною
маркою або зареєстрованою
торговельною маркою NFC
Forum, Inc. у США та інших
країнах.
• Facebook і логотип «f» є
торговельними марками або
зареєстрованими
торговельними марками
Facebook, Inc.
UA
47
Компоненти
відеокамери й
елементи
керування
У дужках ( ) вказані номери
сторінок для довідки.
 Позначка N (34)
NFC: Near Field
Communication
 Петля для наплічного
ременя
 П’ястевий ремінь
 Кнопка FOCUS MAGNIFIER
 Гніздо
(для мікрофона)
(PLUG IN POWER)
 Дистанційний датчик
 Індикатор записування
відеокамери
 Підсвітка NIGHT SHOT
 Роз’єм Multi/Micro USB
Підтримує сумісні пристрої з
роз’ємом Micro USB. Якщо ви
використовуєте кабельперехідник (продається
окремо), ви можете також
використовувати приладдя
через дистанційний з’єднувач
A/V.
 Багатоінтерфейсний роз’єм
Для отримання докладнішої
інформації про сумісне
приладдя
багатоінтерфейсного роз’єму
перейдіть на веб-сайт Sony у
вашому регіоні або
зверніться до дилера Sony чи
місцевого вповноваженого
сервісного центру Sony.
Належна робота з приладдям
від інших виробників не
гарантується.
Якщо ви користуєтеся
спеціальним адаптером
(продається окремо), можна
також використовувати
приладдя, сумісне з Active
Interface Shoe.
UA
48
 Кнопка PHOTO (18)
 Важілець трансфокатора
(16, 18)







Вбудований мікрофон
Кільце об’єктива
Об’єктив (об’єктив ZEISS)
Перемикач ZOOM/FOCUS
Кнопка AF/MF
Кнопка MANUAL
Диск MANUAL
Ручні функції можна
призначити кнопці та диску.
Прикріплення бленди
об’єктива (додається)
Вирівняйте червону лінію на
бленді об’єктива з червоною
цяткою на об’єктиві (позначка
бленди), тоді вставте бленду
об’єктива у кріплення для
об’єктива і повертайте за
годинниковою стрілкою, поки
вона не зафіксується із
клацанням.
Усунення голосу особи, що
записує відео.
 Кнопка DISPLAY
 Кнопка NIGHT SHOT
Інші параметри
 Кнопка POWER
 Кнопка WHITE BALANCE
 Кнопка PROGRAM AE
 Кнопка IRIS
 Кнопка GAIN/ISO
 Кнопка SHUTTER SPEED
 Кнопка
(View Images)
(23)
 Кнопка
(My Voice
Canceling)
 Динамік
 Індикатор доступу картки
пам’яті (14)
 Гніздо картки пам’яті (14)
 Роз’єм HDMI OUT
 Гніздо  (навушники)
 Перемикач ND FILTER
(AUTO/MANUAL)
 Перемикач ND FILTER
UA
49
 Важілець вивільнення BATT
(акумулятора)
 Прикріплення
п’ястевого ременя
 РК монітор/Сенсорна
панель
 Видошукач
Якщо витягти видошукач,
відеокамери увімкнеться.
 Сенсор ока
Коли РК монітор закрито,
витягніть видошукач і
наблизьте око ближче до
видошукача. Об’єкт можна
переглянути через
видошукач.
Безпроводовий пульт
дистанційного
керування
 Диск налаштування
об’єктива видошукача
Якщо індикатори у
видошукачі розмиті,
повертайте диск
налаштування об’єктива
видошукача.
UA
50
 Акумуляторний блок (10)
 Індикатор POWER/CHG
(заряджання) (10)
 Кнопка
/
(Shooting
Mode) (18)
 Кнопка START/STOP (16)
 Built-in USB Cable (10)
 Роз’єм DC IN
 Гніздо кріплення штатива




Кнопка DATA CODE
Кнопка PHOTO
Кнопки SCAN/SLOW
Кнопки /
(попередній/наступний)
 Кнопка PLAY
 Кнопка STOP







Кнопка DISPLAY
Передавач
Кнопка START/STOP
Кнопки масштабування
Кнопка PAUSE
Кнопка VISUAL INDEX
Кнопки ////ENTER
• Перш ніж використовувати
безпроводовий пульт
дистанційного керування,
усуньте ізоляційний лист.
Ізоляційний лист
Інші параметри
UA
51
Індекс
Меню 38
Мережа 28
А
Н
Адаптер змінного струму 10
Акумуляторний блок 10
Настінна розетка 12
Носій запису 15
Б
П
Безпроводова точка доступу
36
П’ястевий ремінь 50
Підсилення (ISO) 20
Повне заряджання 11
Призначення параметра меню
21
Програмне забезпечення 30
В
Витримка 20
Відео 16
Відтворення 23
Встановлення 33
Д
Дата і час 13
Діафрагма 20
Довідковий посібник 6
Редагувати 23
РК монітор 10
С
Елементи, що додаються 9
Сенсорна панель 18
Смартфон 33
Списки меню 38
З
Т
Запис вручну 20
Записування 16
Заряджання акумуляторного
блока 10
Заряджання акумуляторного
блока за допомогою
комп’ютера 11
Застереження 41
Телевізор 26
Технічні характеристики 43
Е
К
Кабель HDMI 26
Кабель-перехідник USB 31
Картка пам’яті 14
Картка пам’яті SD 15
Комп’ютер 30
Комп’ютерна система 30
UA
Р
М
52 Масштабування
16
У
Увімкнення живлення 13
Усунення несправностей 43
Ф
Фільтр нейтральної щільності
22
Фокусування вручну 22
Фотографії 18
Функції одним дотиком (NFC)
33
Ч
Час записування 19
Час записування/відтворення
11
Час заряджання 11
Ш
W
Штатив 50
Wi-Fi 33
Windows 30
A
Android 33
App Store 33
AVCHD 7, 8
X
XAVC S 4K 7, 8
XAVC S HD 7, 8
B
Beep 13
Built-in USB Cable 11
D
Delete 25
Dual Video REC 16
E
Exposure 21
F
G
Google Play 33
H
HD 31
Інші параметри
Format 15
I
iOS 33
M
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
15
Memory Stick PRO-HG Duo 15
Memory Stick XC-HG Duo 15
MP4 34
My Voice Canceling 17
N
NFC 34
P
PlayMemories Home 30
PlayMemories Online 30
UA
53
UA
54
UA
Додаткову інформацію стосовно цього
виробу та відповіді на часті запитання
можна знайти на веб-сайті Служби
підтримки споживачів компанії Sony.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising