Sony | HDR-AS100V | Sony HDR-AS100V Камера Action Cam HDR-AS100V із Wi-Fi® і GPS Інструкції з експлуатації

4-532-709-91(1)
Перевірка комплектації
Відеокамера (1)
2
Вставте акумуляторну батарею.
Відеокамеру встановлено у водонепроникний футляр. Відкрийте кришку футляра, як
зображено нижче.
Цифрова відеокамера HD
Посібник з експлуатації
Перш ніж користуватися
відеокамерою, перевірте наявність
останньої версії мікропрограми на
веб-сайті нижче.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Кабель із роз’ємом мікро-USB (1)
Перезаряджувана акумуляторна батарея
(NP-BX1) (1)
Водонепроникний футляр (1)
Пряжка для кріплення (1)
Пласке клейке кріплення (1)
Вигнуте клейке кріплення (1)
Адаптер для штатива (1)
Посібник
Присутній також на внутрішній пам’яті
відеокамери.
Сенсор GPS
Індикатор REC/доступу/CHG
HDR-AS100V
Українська
Прочитайте перед початком роботи
Цей посібник містить відомості про базові операції. Детальніше про
операції див. у посібнику (у форматі PDF), вбудованому у відеокамеру,
виконавши дії нижче.
Вставте заряджену акумуляторну батарею у відеокамеру.
Підключіть відеокамеру до комп’ютера за допомогою кабелю з роз’ємом
мікро-USB (додається).
Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
Відобразіть [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] на комп’ютері,
відкрийте файл посібника (у форматі PDF) і прочитайте його.
(заряджання)
Перемикач REC HOLD
Кнопка REC (відео/фото)/
кнопка ENTER (виконання меню)
Важіль блокування
Дистанційний приймач IR
 (знак N)
NFC: Near Field Communication
(комунікація ближнього поля)
Панель дисплея
Динамік
Кнопка PREV
Кнопка NEXT
Мікрофони
Об’єктив
Індикатор REC
Кришка роз’ємів
Гніздо кріплення адаптера для штатива
Роз’єм  (мікрофон)
Роз’єм розширення
Роз’єм HDMI OUT
Кришка роз’ємів (USB)
Роз’єм Multi/Micro USB
Підтримує підключення пристроїв,
сумісних із роз’ємом мікро-USB.
Кришка відсіку для акумуляторної
батареї/гнізда для карти пам’яті
Гніздо для вставлення карти пам’яті
Важіль виштовхування батареї
Відсік для встановлення батареї
Початок роботи
Заряджання акумуляторної батареї
1
Відкрийте кришку.
Посувайте важіль блокування, доки не з’явиться жовта позначка.
Відкрийте кришку.
Список режимів
Посуньте важіль виштовхування
батареї.
Вставте акумуляторну батарею,
зорієнтувавши позначку , як
зображено на малюнку.
3
Щоб закрити кришку, виконайте дії із кроку 1 у зворотному порядку.
Закрийте кришку належним чином, щоб не було видно жовтої
позначки на важелі блокування.
Переконайтеся, що відеокамеру вимкнено.
Набір друкованої документації
Компоненти та елементи керування
Пункти меню
4
Щоб вимкнути відеокамеру, натисніть кнопку NEXT кілька разів для
відображення [PwOFF], а потім натисніть кнопку ENTER.
Підключіть роз’єм Multi/Micro USB відеокамери до
комп’ютера за допомогою кабелю з роз’ємом мікро-USB
(додається).
Горить жовтим під час заряджання
Кабель із роз’ємом
мікро-USB
Вставлення карти пам’яті
Друкована сторона
Карти microSD/
microSDHC/
microSDXC
Налаштування годинника
Виберіть [SETUP]  [CONFG]  [DATE], щоб налаштувати дату, час та
регіон.
NEXT: перехід до наступного меню.
PREV: перехід до попереднього меню.
ENTER: виконання меню.
MOVIE
Режим відео
PHOTO
Режим фото
INTVL
Режим інтервальної фотозйомки
VMODE
Режим налаштування якості
зображення
SETUP
Режим налаштування
PLAY
Режим відтворення
PwOFF
Вимкнення
Пункти, які можна налаштувати
в режимі SETUP
Пункти, які можна налаштувати в
режимі CONFG
Дисплей
Пункти
Дисплей
Пункти
STEDY
SteadyShot
Wi-Fi
Дистанційне
керування Wi-Fi
FLIP
Перевертання
GPS
Журнал GPS
SCENE
Сцена
PLANE
Режим польоту
LAPSE
Інтервальна
фотозйомка
USBPw
Живлення через USB
COLOR
Режим кольору
A.OFF
Автоматичне
вимкнення живлення
PRO
XAVC S
BEEP
Звуковий сигнал
TC/UB
Часовий код/
інформаційний біт
DATE
Налаштування дати
й часу
IR-RC
IR-пульт
дистанційного
керування
DST
Налаштування
літнього часу
Налаштування
конфігурації
LANG
Налаштування мови
CONFG
V.SYS
Перемикання NTSC/
PAL
RESET
Скидання налаштувань
FORMT
Форматування
Memory Stick
Micro (Mark2)
 Примітки
 Робота з усіма картами пам’яті не гарантується.
 Перевірте напрямок карти пам’яті. Примусове вставлення карти пам’яті в
неправильному напрямку може призвести до пошкодження карти пам’яті, гнізда для
карти пам’яті або даних зображень.
 Відформатуйте карту пам’яті перед використанням.
 Щоб вийняти карту пам’яті, злегка натисніть на неї одним рухом.
Операції із кнопками
Режими
Сторона контактів
Вставте карту пам’яті належним чином, перевіривши правильність
напрямку сторін.
Налаштування
Дисплей
 Примітки
 Повторне натискання кнопки NEXT або PREV дає змогу прокручувати відповідний
список режимів/пунктів налаштування.
 Щоб повернутися до меню [SETUP] або [CONFG] від кожного пункту налаштування,
виберіть [BACK], а потім натисніть кнопку ENTER.
 Коли живлення відеокамери вимкнено, можна виконати дії нижче.
- Натисніть кнопку PREV або NEXT, щоб увімкнути відеокамеру.
- Натисніть кнопку ENTER, щоб розпочати записування в режимі зйомки,
встановленому на момент вимкнення живлення відеокамери.
 Меню може змінюватися залежно від умов експлуатації відеокамери.
 [TC/UB] відображається, лише якщо для параметра [PRO] встановлено значення
[ON].
Записування
За потреби приєднайте до відеокамери додаткове обладнання.
1
2
3
Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
Виберіть режим зйомки [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL].
Натисніть кнопку REC, щоб розпочати записування.
Щоб зупинити записування відео/інтервальну фотозйомку
Натисніть кнопку REC знову.
© 2014 Sony Corporation Printed in Ukraine
http://www.sony.net/
 Примітки
 Відтворення на цій відеокамері зображень, записаних за допомогою інших
відеокамер, не гарантується.
 У разі здійснення зйомки протягом тривалого періоду часу температура відеокамери
може значно підвищитися, у результаті чого зйомка зупиниться автоматично.
Виберіть режим відеокамери на смартфоні: режим дистанційного
керування Wi-Fi або режим копіювання.
Використання функції Wi-Fi
Установлення програми PlayMemories
Mobile на смартфон
ОС Android
Знайдіть програму PlayMemories Mobile у магазині Google Play та встановіть
її.

За використання функцій одного дотику (NFC) потрібна ОС Android 4.0
або пізнішої версії.
ОС iOS
Знайдіть програму PlayMemories Mobile у магазині App Store та встановіть її.





У разі втрати наклейки
У разі втрати наклейки можна відновити ідентифікатор користувача та
пароль, виконавши дії нижче.
Вставте заряджену акумуляторну батарею у відеокамеру.
Підключіть відеокамеру до комп’ютера за допомогою кабелю з роз’ємом
мікро-USB (додається).
Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
Відобразіть [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] на
комп’ютері, а потім підтвердьте ідентифікатор і пароль.
Інше

За використання ОС iOS функції одного дотику (NFC) недоступні.
 Примітки
 Оновіть програму PlayMemories Mobile до останньої версії, якщо її вже встановлено
на смартфоні.
 Робота функції Wi-Fi, описаної в цьому посібнику з експлуатації, не гарантується для
всіх смартфонів і планшетів.
 У зв’язку з майбутніми оновленнями способи керування та екрани відображення
програми можуть змінюватися без попередження.
 Детальніше про програму PlayMemories Mobile див. на веб-сайті нижче.
(http://www.sony.net/pmm/)
Примітки щодо тривалого записування




Примітка щодо використання
Підключення

Android
Вставте карту пам’яті у відеокамеру, увімкніть відеокамеру та виберіть
режим зйомки [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL].
Запустіть програму PlayMemories Mobile на смартфоні.
Виберіть ім’я SSID, надруковане на наклейці, прикріпленій до цього
посібника (наклейка знаходиться на посібнику з експлуатації англійською
мовою).
Введіть пароль, зазначений на наклейці (лише перший раз).
Виберіть режим відеокамери на смартфоні: режим дистанційного
керування Wi-Fi або режим копіювання.


Якщо живлення вимкнулося, залиште відеокамеру на 10 хвилин або довше, щоб дати
температурі всередині відеокамери знизитися до безпечного рівня.
За високої температури навколишнього середовища температура відеокамери
швидко зростає.
За підвищення температури відеокамери якість зображення може погіршитися.
Рекомендується зачекати, доки температура відеокамери не знизиться, перш ніж
продовжити зйомку.
Поверхня відеокамери може нагріватися. Це не є несправністю.


У разі відображення попередження весь екран блимає та відображається
повідомлення. Детальніше див. у посібнику (у форматі PDF).
Торкніться позначкою (знак N) смартфону позначки (знак N)
відеокамери.
Під час запуску програми PlayMemories Mobile налаштування
застосовуються автоматично для встановлення підключення Wi-Fi.
iPhone
Вставте карту пам’яті у відеокамеру, увімкніть відеокамеру та виберіть
режим зйомки [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL].
Відкрийте [Settings] на смартфоні.
Виберіть [Wi-Fi] на смартфоні.
Виберіть ім’я SSID, надруковане на наклейці, прикріпленій до цього
посібника (наклейка знаходиться на посібнику з експлуатації англійською
мовою).
Введіть пароль, зазначений на наклейці (лише перший раз).
Переконайтеся, що ім’я SSID відеокамери відображається на смартфоні.
Поверніться на головний екран, потім запустіть програму PlayMemories
Mobile.
Memory Stick і
є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками
Sony Corporation.
 Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є
товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у
США та інших країнах.
 Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple Inc. у США та інших
країнах.
 iOS є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком Cisco Systems, Inc.
 Android і Google Play є товарними знаками Google Inc.
 iPhone є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Apple Inc.
 Wi-Fi, логотип Wi-Fi та Wi-Fi PROTECTED SET-UP є зареєстрованими товарними
знаками Wi-Fi Alliance.
 Знак N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у
США та інших країнах.
 Adobe, логотип Adobe та Adobe Acrobat є зареєстрованими товарними знаками або
товарними знаками Adobe Systems Incorporated у США та/або інших країнах.
 Логотип microSDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
Крім того, назви систем і продуктів, які використовуються в цьому посібнику,
є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками їх відповідних
розробників або виробників. Однак позначки  та  можуть не вказуватися в цьому
посібнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом,
1) не піддавайте виріб впливу дощової води або вологи;
2) на ставте на пристрій речі, наповнені рідиною, наприклад вази.
Запобігайте перегріву елементів живлення, наприклад, під впливом
сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА!


Програмне забезпечення для керування зображеннями PlayMemories
Home можна завантажити за URL-адресою нижче.




Примітка щодо функції бездротової мережі

Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, завдані через несанкціонований
доступ до завантажених на відеокамеру призначень чи їх несанкціоноване
використання внаслідок втрати або крадіжки.
Формат сигналів: колірна система NTSC, стандарти EIA
HDTV 1080/60i, 1080/60p
колірна система PAL, стандарти CCIR
HDTV 1080/50i, 1080/50p
Вимоги щодо живлення: перезаряджувана акумуляторна батарея,
3,6 В (NP-BX1)
USB, 5,0 В
Заряджання через USB (роз’єм Multi/Micro USB):
5,0 В пост. 500 mA/800 mA
Перезаряджувана акумуляторна батарея NP-BX1:
Максимальна напруга заряджання: Постійний струм 4,2 В
Максимальний струм заряджання: 1,89 А



Відеокамеру оснащено технологією захисту від бризок.
Корпус відеокамери має ступінь захисту від бризок IPX4 (відповідно до проведених
нами випробувань).
Детальніше про технічні характеристики див. у посібнику (у форматі PDF).
Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені виробником без
попереднього повідомлення.
Примітка для покупців у країнах, де діють директиви ЄС
Виробник: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Японія)
Для запитів щодо відповідності виробу згідно законодавчих актів ЄС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Німеччина)
Цим корпорація Sony Corporation підтверджує, що це обладнання відповідає
обов’язковим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви
1999/5/EC. Для отримання детальної інформації відвідайте веб-сайт:
http://www.compliance.sony.de/
Примітка
Якщо під впливом статичної електрики або електромагнітного поля процес
передачі даних буде перерваний, перезапустіть пристрій або від’єднайте та
повторно приєднайте кабель, що використовується для передачі даних (USB,
тощо).
Результати тестувань цього виробу демонструють його відповідність
вимогам щодо обмежень, зазначених у директиві EMC, які стосуються
використання з’єднувальних кабелів, коротших за 3 метри.
На відповідних частотах електромагнітні поля можуть впливати на якість
зображення і звука, відтворюваних виробом.
Переробка використаних елементів живлення, старого електричного та
електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших
європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)
Якщо неправильно поводитися з акумуляторною батареєю, вона може
вибухнути, спричинити пожежу або навіть викликати хімічні опіки.
Дотримуйтеся наведених нижче застережень.

www.sony.net/pm/
Для споживачів з Європи
Акумуляторна батарея
Про програмне забезпечення
Технічні характеристики
Android (із підтримкою NFC)
Про товарні знаки




Не розбирайте акумуляторну батарею.
Не роздавлюйте, не бийте та не прикладайте силу до акумуляторної батареї. Не бийте
її молотком, не кидайте та не наступайте на неї.
Не замикайте контакти акумуляторної батареї та запобігайте потраплянню між
ними металевих предметів.
Не піддавайте акумуляторну батарею дії температури понад 60 °C, наприклад під
впливом прямих сонячних променів у припаркованому автомобілі.
Не підпалюйте акумуляторну батарею та не кидайте її у вогонь.
Не торкайтеся пошкодженої літій-іонної батареї або такої, з якої витікає рідина.
Заряджайте акумуляторну батарею, лише використовуючи оригінальний зарядний
пристрій Sony або пристрій, який може заряджати акумуляторні батареї.
Тримайте акумуляторну батарею поза досяжністю маленьких дітей.
Тримайте акумуляторну батарею сухою.
Замінюйте акумуляторну батарею лише на таку саму або еквівалентну, яку
рекомендує компанія Sony.
Швидко утилізуйте використані акумуляторні батареї, як описано в інструкціях.
Адаптер змінного струму
Для застосування адаптера змінного струму використовуйте розетку, яка
знаходиться поблизу. Якщо під час використання пристрою виникне збій у
його роботі, слід негайно від’єднати адаптер змінного струму від розетки.
Дата виготовлення виробу.
Дата виготовлення виробу зазначена на позначці «P/D:», яка знаходиться на
етикетці зі штрих-кодом на картонній коробці.
Знаки, зазначені на етикетці зі штрих-кодом на картонній коробці.
P/D:XX XXXX
1. Місяць виготовлення
2. Рік виготовлення
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7, I-8, J-9.
Рік та місяць виробництва літієво-іонного батарейного блоку
проштамповані на боковій поверхні або на поверхні з етикеткою.
XXXXXXXXXXX
Місяць виготовлення (з 01 до 12)
Рік виготовлення
Інформація для споживачів в Україні
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075.
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання
(постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149)
 Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ
від 29.07.2009 № 785)

Виробник Соні Корпорейшн цим оголошує, що пристрій HDR-AS100V/
Цифрова відеокамера HD відповідає вимогам та іншим застосовним
положенням Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного
кінцевого (термінального) обладнання. Отримати декларацію відповідності
можна за адресою ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070,
Україна, e-mail info@sony.ua.
Download PDF

advertising