Sony | HDR-AS100V | Sony HDR-AS100V Камера Action Cam HDR-AS100V із Wi-Fi® і GPS Інструкції з експлуатації

4-544-252-21(2)
Цифрова відеокамера HD
Посібник (додаткові функції)
У цьому посібнику наведено інструкції з використання додаткових функцій.
Відомості щодо інших функцій див. у документах «Посібник з експлуатації»
(роздрукований) та «Посібник» (у форматі PDF).
HDR-AS100V
© 2014 Sony Corporation
UA
Зміст
Пункти налаштування ·······································································································3
Функція потокового передавання в реальному часі
Про функцію потокового передавання в реальному часі··········································4
Підготовка до потокового передавання в реальному часі ········································5
Використання функції потокового передавання в реальному часі ·························6
Обмеження···························································································································8
Повідомлення про помилки ·····························································································9
Нові функції фотозйомки
Перемикання режимів фотозйомки ·············································································11
Інтервал фотозйомки ······································································································13
АВТОСПУСК···················································································································14
Орієнтовна кількість фотографій, яку можна записати··········································15
2UA
Пункти налаштування
На нові функції вказує зірочка (*).
Клацніть елемент нових функцій, щоб перейти на відповідну сторінку.
Список режимів
Дисплей Режими
MOVIE
Режим відео
PHOTO
Режим фото
INTVL
* LIVE
Режим інтервальної фотозйомки
VMODE
Режим потокового передавання в реальному
часі
Режим налаштування якості зображення
SETUP
Режим налаштування
PLAY
Режим відтворення
PwOFF
Вимкнення
Пункти, які можна налаштувати
в режимі SETUP
Пункти, які можна налаштувати
в режимі CONFG
Дисплей Пункти
Дисплей Пункти
STEDY
Wi-Fi
SteadyShot
FLIP
Перевертання
GPS
Пульт дистанційного
керування Wi-Fi
Журнал GPS
SCENE
Сцена
PLANE
Режим польоту
LAPSE
Інтервальна фотозйомка
USBPw
Живлення через USB
COLOR
Налаштування кольору
A.OFF
Автоматичне вимкнення
живлення
PRO
XAVC S™
BEEP
Звуковий сигнал
TC/UB
DATE
Налаштування дати й часу
DST
LANG
Налаштування літнього
часу
Налаштування мови
* FPS
Часовий код/
інформаційний біт
IR-пульт дистанційного
керування
Перемикання режимів
фотозйомки
Інтервал фотозйомки
V.SYS
Перемикання NTSC/PAL
* SELF
АВТОСПУСК
RESET
Скидання налаштувань
Налаштування
конфігурації
FORMT
Форматування
IR-RC
* DRIVE
CONFG
Примітки
• Інформація на панелі дисплея відображається лише англійською, французькою та
португальською (бразильською) мовами. Інші мови недоступні.
3UA
Функція потокового
передавання в реальному часі
Про функцію потокового передавання в
реальному часі
Потокове передавання в реальному часі – це функція потокового передавання відео
в режимі реального часу на сайт потокового передавання відео, такий як
USTREAM, яка доступна в разі використання цієї відеокамери з маршрутизатором
Wi-Fi або смартфоном, що підтримує створення бездротової точки доступу до
Інтернету.
Можна також надсилати повідомлення в зареєстровану соціальну мережу
(Facebook, Twitter тощо) для оголошення про розпочатий сеанс потокового
передавання в реальному часі щодо вашого відео.*
* Потрібна реєстрація на сайті потокового передавання відео або в соціальній мережі.
Глядачі
Режим створення бездротової
точки доступу до Інтернету
Wi-Fi
3G/LTE
USTREAM
Коментарі
глядачів
Для використання функції потокового передавання в
реальному часі знадобиться:
• Реєстрація на сайті USTREAM.
• Смартфон (з підтримкою функції створення бездротової точки доступу до Інтернету) або
мережне середовище Wi-Fi.
* Відомості щодо налаштування функції створення бездротової точки доступу до Інтернету
на смартфоні або налаштування мережі Wi-Fi на маршрутизаторі див. у посібнику з
експлуатації смартфону або маршрутизатора Wi-Fi. Для отримання докладніших
відомостей щодо налаштування мережі Wi-Fi зверніться до постачальника послуг мережі.
4UA
Підготовка до потокового передавання в
реальному часі
Використовуючи спеціальну програму «Інструмент налаштування мережі»,
заздалегідь виконайте налаштування мережі та зареєструйте обліковий запис на
сайті потокового передавання відео й у соціальній мережі.
Спеціальну програму можна завантажити з наведеного нижче сайту технічної
підтримки.
http://www.sony.net/nst/
Введіть дані облікового запису USTREAM та
відомості про «Інструмент налаштування мережі».
«Інструмент налаштування мережі»
Автентифікація OAuth
Отримання ідентифікатора
каналу
USB
Можливості налаштування мережі
За допомогою налаштувань потокового передавання в реальному часі відеокамери можна
встановити наведені нижче параметри.
• Налаштування мережі
Можна вказати мережу Wi-Fi, до якої підключається відеокамера.
– SSID мережі, пароль
• Налаштування потокового передавання
Можна встановити метод потокового передавання та відомості про відео.
– Сайт потокового передавання, канал, якість зображення та налаштування зберігання
відео на сайті потокового передавання
– Заголовок і опис потокового відео
• Налаштування соціальної мережі
Виконавши це налаштування, ви можете опублікувати коментар у соціальних мережах,
коли розпочнете потокове передавання відео.
– Налаштування підключення для служби Twitter або Facebook
– Коментарі, які ви публікуєте
zПро сайт USTREAM
USTREAM — це сайт для обміну відео, на якому ви можете передавати та
переглядати відео за допомогою функції потокового передавання в реальному
часі цієї відеокамери.
Докладні відомості про USTREAM див. на наведеному нижче сайті.
http://www.ustream.tv/
Примітки
• Ваші особисті відомості (інформація, потрібна під час входу на сайт USTREAM, у службу
Twitter або Facebook) налаштовуються у відеокамері. Обов’язково скиньте налаштування
відеокамери, перш ніж передати або утилізувати її.
5UA
Використання функції потокового
передавання в реальному часі
Дисплей
налаштувань
t
t
g
Ви можете запустити функцію потокового передавання в реальному часі після
завершення підготовки.
Якщо функція потокового передавання в реальному часі використовується вперше,
рекомендовано заздалегідь налаштувати комп’ютер, а потім виконати пробне
потокове передавання в підготовленому середовищі.
1 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [LIVE].
2 Натисніть кнопку REC, щоб розпочати потокове передавання.
Панель дисплея зміниться з [PREP] (підготовка потоку) на [ONAIR] (потокове
передавання), а індикатор REC (стор. 7) засвітиться червоним.
3 Щоб зупинити потокове передавання, натисніть кнопку REC ще раз.
zПро карти пам’яті у відеокамері
Ви можете записати відео, яке передається за допомогою функції потокового
передавання в реальному часі, на карту пам’яті у відеокамері. Якщо вставити
карту пам’яті у відеокамеру, відео записуватиметься під час потокового
передавання*.
Якщо карта пам’яті заповниться, записування буде припинено автоматично без
завершення потокового передавання відео.
Якщо у відеокамеру не вставлено карту пам’яті, виконуватиметься лише
потокове передавання відео.
* Під час потокового передавання відео записується із форматом зображення/якістю в
режимі MP4/HQ.
6UA
Дисплей під час використання функції потокового передавання в
реальному часі
Дисплей
Стан потокового передавання
Триває підготовка до підключення до сайту потокового
передавання відео.
Розпочинається потокове передавання.
Кількість глядачів.
Примітки
• Після запуску функції потокового передавання в реальному часі на відеокамері може
минути 10–20 секунд, перш ніж розпочнеться потокове передавання відео на відповідний
сайт.
Індикатор REC під час використання функції потокового передавання в
реальному часі
Якщо вибрати режим потокового передавання в
Індикатор
реальному часі, індикатор REC на відеокамері
REC
вказує на стан потокового передавання під час
використання функції потокового передавання в
реальному часі.
Індикатор
REC
Стан
Стан потокового передавання
Не світиться
Перед потоковим передаванням
Світиться
Потокове передавання
Повільно блимає
(блимає приблизно один раз
щосекунди)
Наявні глядачі.
Швидко блимає
(швидко блимає приблизно 3
рази щосекунди)
Помилка потокового передавання
7UA
Обмеження
Обмеження щодо використання сайту USTREAM
Існують певні обмеження щодо потокового передавання відео на сайті USTREAM. Докладні
відомості див. на сайті USTREAM.
Обмеження щодо функцій GPS і Wi-Fi під час
використання функції потокового передавання в
реальному часі
Функція GPS автоматично вимикається під час використання функції потокового
передавання в реальному часі.
Крім того, під час використання функції потокового передавання в реальному часі не можна
відстежувати зображення за допомогою смартфону або віддаленого видошукача.
Підключення до мережі
Скористайтеся смартфоном, що підтримує створення бездротової точки доступу до
Інтернету, або маршрутизатором Wi-Fi для використання функції потокового передавання в
реальному часі. Однак не гарантується належна робота з усіма смартфонами або
маршрутизаторами Wi-Fi. Загальнодоступні бездротові локальні мережі не можна
використовувати як підключення для функції потокового передавання в реальному часі.
Використання функції потокового передавання в
реальному часі одночасно на кількох відеокамерах
Не можна виконувати потокове передавання відео на кількох відеокамерах, використовуючи
один обліковий запис. Потрібно підключитися з іншого облікового запису.
Ефекти, зумовлені особливостями бездротового зв’язку
Якщо підключення здійснено з використанням функції створення бездротової точки доступу
до Інтернету смартфону чи за допомогою маршрутизатора Wi-Fi, зображення та звуки
можуть перериватися або зв’язок може розірватися через особливості бездротового зв’язку.
Підключення для функції потокового передавання в
реальному часі
Час зв’язку, доступний для використання функції потокового передавання в реальному часі,
обмежено згідно з угодою, підписаною під час придбання смартфону або маршрутизатора
Wi-Fi. Заздалегідь перевірте умови угоди.
Тривалість неперервного потокового передавання
Функцію потокового передавання в реальному часі на цій відеокамері можна неперервно
використовувати впродовж приблизно 13-ти годин.
Обмеження щодо підключень до мережі
У деяких країнах ви не зможете підключитися до сайтів за допомогою функції потокового
передавання в реальному часі. Використовуйте цю функцію, дотримуючись законодавства
певної країни.
8UA
Повідомлення про помилки
Якщо під час підключення за допомогою функції потокового передавання в
реальному часі виникають проблеми, відображаються наведені нижче
повідомлення.
Усуньте проблему, дотримуючись інструкцій.
Налаштування
NoSET
Установіть потрібні налаштування для сайту USTREAM за допомогою засобу
«Інструмент налаштування мережі».
Auth
Увійдіть на сайт USTREAM і підтвердьте налаштування за допомогою засобу
«Інструмент налаштування мережі».
CHANL
• За допомогою засобу «Інструмент налаштування мережі» установлено неправильний
канал.
• Це повідомлення також відображається, якщо інший носій розпочинає потокове
передавання на тому самому каналі під час потокового передавання даних із
відеокамери.
• Знову встановіть канал.
DATE
Ще раз установіть дату й час на відеокамері.
APErr
Точку доступу виявлено, але її не підключено.
Перевірте пароль точки доступу та повторіть спробу підключення.
Мережа
PREP
Мережа тимчасово недоступна.
Netwk
• Налаштування збереження не вдалося зберегти на сайті USTREAM через помилку в
мережі.
• Сталася якась інша помилка мережі.
• Підтвердьте налаштування точки доступу або параметри її безпеки за допомогою
засобу «Інструмент налаштування мережі».
NO AP
Не вдалося знайти точку доступу. Підтвердьте налаштування точки доступу за
допомогою засобу «Інструмент налаштування мережі».
9UA
Мережеві служби
ERROR
На сайті USTREAM сталася невідома помилка. Трохи зачекайте та повторіть спробу
підключення.
LIMIT
Досягнуто максимального значення загальної тривалості відео, збереженого на сайті
USTREAM. Припиніть потокове передавання відео.
TWErr
Помилка публікації у службі Twitter.
Перевірте налаштування мережі або знов увійдіть у службу Twitter.
FBErr
Помилка публікації у службі Facebook.
Перевірте налаштування мережі або знов увійдіть у службу Facebook.
Відеокамера
ERROR
Вимкніть і знову ввімкніть відеокамеру.
HEAT
• Підвищилася температура відеокамери. Може автоматично вимкнутися живлення, або
фотозйомка може бути недоступна. Залишіть відеокамеру у прохолодному місці, доки
вона не охолоне.
• Якщо ви тривалий час записуєте зображення, температура відеокамери підвищується. У
такому разі припиніть записувати зображення.
10UA
Нові функції фотозйомки
Перемикання режимів фотозйомки
Дисплей
налаштувань
t
Можна встановити режим записування фотографій.
Щоб виконати ці налаштування, спершу виберіть [SETUP].
1 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [SETUP], а потім натисніть
кнопку ENTER.
2 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [DRIVE], а потім натисніть
кнопку ENTER.
3 Натисніть кнопку NEXT, щоб вибрати налаштування, а потім
натисніть кнопку ENTER.
Покадрова зйомка: (розмір зображення/13,5M)
Зйомка одного фото.
Серійна зйомка: (розмір зображення/13,5M)
Зйомка фото з інтервалом неперервної зйомки, установленим для
фотозйомки [FPS].
Кінозйомка LE: (розмір зображення/3,3M)
Створення фото із серії фотографій, неперервно знятих за інтервалу,
установленого для фотозйомки [FPS].
zРекомендації щодо використання режиму
кінозйомки LE
Спробуйте наведені нижче методи зйомки.
• Стабілізуйте відеокамеру, щоб запобігти її тремтінню.
• Скористайтеся функцією дистанційного керування за допомогою смартфону або
віддаленого видошукача чи функцією автоспуску, щоб запобігти тремтінню
відеокамери й отримати якісні результати.
• Переконайтеся, що об’єкти, які рухаються, не надто великі, а також, що їх не надто
багато.
• Знімайте в яскравому розташуванні й уникайте змін яскравості.
11UA
zРекомендації щодо використання режиму
серійної зйомки
Спробуйте наведені нижче методи зйомки.
• Стабілізуйте відеокамеру, щоб запобігти її тремтінню.
• Скористайтеся функцією дистанційного керування за допомогою смартфону або
віддаленого видошукача чи функцією автоспуску, щоб запобігти тремтінню
відеокамери й отримати якісні результати.
Примітки
• Якщо не вдається автоматично створити фото у режимі кінозйомки LE, на панелі дисплея
відобразиться повідомлення [FAIL]. Зображення може не зберегтися залежно від часу
відображення повідомлення [FAIL].
• Після зйомки в режимі серійної зйомки або кінозйомки LE дані обробляються протягом
певного часу, упродовж якого не можна виконати наступну операцію.
• На смартфон можна передати лише одне фото.
(У режимі серійної зйомки можна передати останнє фото. У режимі кінозйомки LE можна
передати створене зображення.)
12UA
Інтервал фотозйомки
Дисплей
налаштувань
t
Можна вибрати налаштування неперервної зйомки для використання серійної
зйомки або кінозйомки LE.
Щоб виконати ці налаштування, спершу виберіть [SETUP].
1 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [SETUP], а потім натисніть
кнопку ENTER.
2 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [FPS], а потім натисніть
кнопку ENTER.
3 Натисніть кнопку NEXT, щоб вибрати налаштування, а потім
натисніть кнопку ENTER.
За одну секунду знімається 10 фото.
(Підходить для зйомки об’єктів, що швидко рухаються.)
За 2 секунди знімається 10 фото.
(Підходить для створення динамічних знімків об’єктів.)
За 5 секунди знімається 10 фото.
(Підходить для зйомки об’єктів, що повільно рухаються.)
Примітки
• [10f1s], [5f2s] і [2f5s] – приблизні значення максимальної швидкості. Може не вдатися
досягнути максимальної швидкості залежно від умов зйомки.
13UA
АВТОСПУСК
Дисплей
налаштувань
t
Під час фотозйомки можна встановити автоспуск. Автоспуск доступний в усіх
режимах фотозйомки.
Щоб виконати ці налаштування, спершу виберіть [SETUP].
1 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [SETUP], а потім натисніть
кнопку ENTER.
2 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [SELF], а потім натисніть
кнопку ENTER.
3 Натисніть кнопку NEXT, щоб вибрати налаштування, а потім
натисніть кнопку ENTER.
Автоспуск не використовується.
Зйомка починається через приблизно 2 секунди.
Зйомка починається через приблизно 10 секунд.
Примітки
• Для автоспуску не встановлюється значення [OFF] після зйомки.
14UA
Орієнтовна кількість фотографій, яку можна
записати
(одиниця вимірювання: зображення)
8 ГБ
7700
16 ГБ
32 ГБ
64 ГБ
15500
31000
40000
2M (інтервальна
фотозйомка) (16:9)
3,3M (кінозйомка LE)
5100
10000
20500
39000
13,5M (фотографії)
1450
3000
6000
12000
• За використання карти пам’яті Sony.
• Зазначену кількість фотографій, яку можна записати на карту пам’яті, наведено з
урахуванням того, що зображення мають максимально допустимий для відеокамери
розмір. Фактична кількість фотографій, яку можна записати, відображається на РКдисплеї під час зйомки.
• Кількість фотографій, яку можна записати на карту пам’яті, може різнитися залежно від
умов зйомки.
15UA
Download PDF

advertising