Sony | VGN-S3HP | Sony VGN-S3HP Návod k obsluze

N
Uživatelská příručka
Řada VGN-S / Řada VGN-T
n N
2
Obsah
Důležité informace .................................................................................................................................................................... 5
Upozornění.......................................................................................................................................................................... 5
ENERGY STAR........................................................................................................................................................................ 6
Záznamy vlastníka .............................................................................................................................................................. 6
Vítejte......................................................................................................................................................................................... 7
Sada dokumentace............................................................................................................................................................. 8
Ergonomická pravidla....................................................................................................................................................... 11
Používání počítače VAIO ........................................................................................................................................................ 13
Připojení zdroje napájení.................................................................................................................................................. 14
Používání jednotky bateriových zdrojů............................................................................................................................ 15
Nastavení hesla................................................................................................................................................................. 21
Nastavení počítače pomocí VAIO Control Center........................................................................................................... 23
Bezpečné vypnutí počítače.............................................................................................................................................. 26
Používání klávesnice ........................................................................................................................................................ 27
Používání dotykové plochy .............................................................................................................................................. 34
Používání speciálních tlačítek.......................................................................................................................................... 35
Používání optické diskové mechaniky............................................................................................................................. 37
Používání karet PC ........................................................................................................................................................... 44
Používání paměťové karty Memory Stick ........................................................................................................................ 48
Používání modemu ........................................................................................................................................................... 52
Používání bezdrátové technologie Bluetooth ................................................................................................................. 55
Používání funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) ................................................................................. 64
Používání úsporných režimů ............................................................................................................................................ 76
Řízení spotřeby pomocí VAIO Power Management........................................................................................................ 79
n N
3
Připojování periferních zařízení.............................................................................................................................................. 84
Připojení replikátoru portů ............................................................................................................................................... 85
Připojení externího zobrazovacího zařízení..................................................................................................................... 93
Výběr režimu zobrazení .................................................................................................................................................... 97
Používání funkce více monitorů ..................................................................................................................................... 100
Připojení externích reproduktorů ................................................................................................................................... 106
Připojení externího mikrofonu........................................................................................................................................ 108
Připojení zařízení s rozhraním USB................................................................................................................................ 111
Připojení tiskárny ............................................................................................................................................................ 117
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK ............................................................................................................................. 121
Připojení k síti (LAN) ....................................................................................................................................................... 125
Uživatelské úpravy počítače ................................................................................................................................................ 126
Nastavování jazyka ve Windows XP Professional ........................................................................................................ 127
Konfigurace modemu ..................................................................................................................................................... 130
Nastavení tapety Sony ................................................................................................................................................... 132
Instalace a aktualizace aplikací ..................................................................................................................................... 133
Správa ovladačů ............................................................................................................................................................. 138
Inovování počítače VAIO ...................................................................................................................................................... 148
Přidání nebo odebrání paměti* ...................................................................................................................................... 148
Získání nápovědy.................................................................................................................................................................. 165
Možnosti odborné pomoci Sony.................................................................................................................................... 165
Další zdroje informací..................................................................................................................................................... 165
e-Support ........................................................................................................................................................................ 166
Bezpečnostní zásady ........................................................................................................................................................... 168
Manipulace s pevným diskem........................................................................................................................................ 169
n N
4
Manipulace s displejem LCD ......................................................................................................................................... 170
Používání zdroje napájení .............................................................................................................................................. 171
Manipulace s počítačem ................................................................................................................................................ 172
Manipulace s disketami.................................................................................................................................................. 173
Manipulace s disky ......................................................................................................................................................... 174
Používání jednotky bateriových zdrojů.......................................................................................................................... 175
Používání sluchátek........................................................................................................................................................ 175
Manipulace s paměťovými kartami Memory Stick ........................................................................................................ 176
Ochranné známky ................................................................................................................................................................. 177
n N
5
Důležité informace
Důležité informace
Upozornění
© 2005 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou formu
bez předchozího písemného svolení je zakázáno.
Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou
z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo
vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní škody,
bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou, softwarem
nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.
Značky ™ nebo ® nejsou v této příručce uváděny.
Právo společnosti Sony Corporation na úpravy této příručky nebo změnu obsažených informací vyhrazeno. Používání softwaru
popsaného v této příručce je určeno podmínkami samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem.
Obrázky v této příručce nemusí odpovídat zakoupenému modelu. Informace o konkrétní konfiguraci počítače VAIO
najdete na tištěné stránce Specifications.
n N
6
Důležité informace
ENERGY STAR
Jako partner programu ENERGY STAR společnost Sony prohlašuje, že tento produkt splňuje předpisy programu ENERGY STAR pro
úsporu energie.
International ENERGY STAR Office Equipment Program je mezinárodní program, který podporuje používání energeticky
úsporných počítačů a kancelářského vybavení. Tento program podporuje vývoj a šíření produktů, jejichž funkce umožňují účinně
snižovat spotřebu energie. Jedná se o otevřený systém s dobrovolnou účastí subjektů. Program je zaměřen na kancelářské
vybavení, jako například počítače, displeje, tiskárny, faxy a kopírky. V rámci účastnických zemí se pro tyto produkty používají
jednotné standardy a loga.
ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka v USA.
Záznamy vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo je uvedeno na spodní části počítače Sony. Zapište tato čísla a uvádějte je při kontaktování služby
VAIO-Link. Viz také tištěná stránka Specifications.
n N
7
Vítejte
Vítejte
Blahopřejeme vám k zakoupení počítače Sony VAIO. Společnost Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu,
výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla nejmodernější osobní počítač.
Mezi hlavní funkce, které můžete využít, patří:
❑ Výjimečný výkon.
❑ Přenositelnost – nabíjecí jednotka bateriových zdrojů umožňuje pracovat s počítačem několik hodin bez zdroje střídavého
napětí.
❑ Kvalita obrazu a zvuku Sony – displej LCD s vysokým rozlišením umožňuje využívat dokonalé moderní multimediální
aplikace, hry a software pro zábavu.
❑ Multimediální funkce – zábava s audio a video CD/DVD disky.
❑ Propojitelnost – tento počítač je vybaven rozhraním Ethernet, Hi-Speed USB (USB2.0) a i.LINK. Obousměrné digitální
rozhraní i.LINK slouží pro výměnu dat. Paměťová karta Memory Stick umožňuje snadno vyměňovat a sdílet digitální data
mezi kompatibilními produkty.
❑ Technologie bezdrátové komunikace Wireless – díky technologiím Bluetooth* a Wireless LAN (IEEE 802.11b/g) lze volně
komunikovat bez kabelů či drátů.
❑ Windows – počítač je vybaven operačním systémem Microsoft Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2.
❑ Komunikace – můžete přistupovat k oblíbeným službám online, odesílat a přijímat e-maily nebo procházet Internet.
❑ Skvělé služby zákazníkům – máte-li při používání počítače potíže, můžete vyhledat možné řešení na webu služby
VAIO-Link:
http://www.vaio-link.com
Před kontaktováním služby VAIO-Link zkuste problém nejprve odstranit podle pokynů v této příručce, v tištěné příručce
Příručka pro řešení problémů nebo v příručkách a souborech nápovědy pro periferie nebo software.
n N
8
Vítejte
Sada dokumentace
Sada dokumentace obsahuje tištěné informace a uživatelské příručky, které jsou určeny pro uživatele tohoto počítače VAIO.
Příručky jsou ve formátu PDF, takže si je můžete snadno prohlížet a tisknout.
Portál My Info Centre je dobrým začátkem pro používání notebooku VAIO - obsahuje úplný seznam všeho, co potřebujete pro
to, abyste počítač mohli dobře využít.
Uživatelské příručky se nacházejí pod ikonou My Documentation a lze je zobrazit následujícím způsobem:
1
Jděte na Start a klepněte na ikonu My Info Centre*
.
2
Na obrázcích nahoře v okně klepněte na My Documentation
3
V rozbalovacím seznamu si vyberte jazyk.
4
Vyberte příručku, kterou si chcete pročíst.
.
* Ikona My Info Centre je vidět až po ukončení nastavení Prepare your VAIO. Ikona My Info Centre je také k dispozici v Start/All Programs a lze ji použít
ještě před nastavením Prepare your VAIO.
✍
Ručně se můžete k příručkám dostat pomocí My Computer > VAIO (C:) (mechanika C) > My Documentation > Documentation a otevřít
si složku ve vašem jazyce.
Pro dokumentaci ke všem doplňkům můžete mít samostatný disk.
n N
9
Vítejte
Tištěná dokumentace
❑ Stránka Specifications obsahuje tabulku specifikací, seznam přiloženého softwaru, přehled všech konektorů a na druhé
straně postup pro nastavení počítače VAIO.
❑ Příručka pro řešení problémů, kde naleznete řešení běžných problémů.
❑ Příručka zotavením systému, kde v případě potřeby naleznete vysvětlení způsobu obnovy počítačového sytému.
❑ Záruka a Licenční smlouva na software s koncovým uživatelem
❑ Regulační příručka
❑ Průvodce pravidly bezdrátové komunikace
Netištěná dokumentace
My Documentation obsahuje následující uživatelské příručky k počítači VAIO:
❑ Uživatelská příručka (tato příručka) vysvětlujte funkce počítače VAIO v detailech, způsob bezpečného a důvěryhodného
použití těchto funkcí, připojení periferních zařízení, modernizaci počítače a další informace.
❑ Příručka VAIO Zone objasňuje cenné rysy mulimediálního portálu VAIO. Jestliže počítač obsahuje televizní tuner, naleznete
zde informace o sledování nebo nahrávání televizních programů na počítači VAIO.
My Documentation rovněž poskytuje:
❑ Soubory s elektronickou nápovědou týkající se čtení příruček.
❑ Důležité informace o tomto počítači ve formě poznámek a oznámení.
n N
10
Vítejte
V My Info Centre můžete také najít:
My Software
Cítíte se kreativně? Klepnutím na tuto ikonu získáte přehled o dostupném softwaru a možnostech aktualizace.
My VAIO essentials
Chcete rozšířit možnosti svého počítače VAIO? Klepnutím na tuto ikonu si můžete prohlédnout kompatibilní
příslušenství.
My Websites
Klepnutím na tuto ikonu si prohlédnete nejpopulárnější webové stránky.
My ISP
Klepnutím na tuto ikonu vyhledáte informace o nejlepších nabídkách našich partnerů a přístupu do světa Internetu.
Další zdroje
1
Jděte na Start > Help and Support, kde získáte informace o podpoře pro notebooky VAIO a také zajímavé tipy a triky.
2
Podrobné informace o funkcích a odstraňování problémů se softwarem najdete v souborech Online Help.
3
Elektronické výukové programy pro oblíbený software VAIO najdete na webu www.club-vaio.com.
n N
11
Vítejte
Ergonomická pravidla
Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu je třeba
v co největší míře dodržovat následující ergonomická pravidla:
❑ Poloha počítače – postavte počítač přímo před sebe (1). Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo externí myši
udržujte předloktí vodorovně (2) a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze (3). Nadloktí nechte volně splývat podél těla.
Během práce s počítačem dělejte přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit křeče svalů nebo šlach.
❑ Kancelářské vybavení a poloha – použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel
spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu ani
se nezaklánějte příliš dozadu.
❑ Úhel pohledu na displej počítače – pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením
polohy lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Rovněž nastavte jas zobrazení.
n N
12
Vítejte
❑ Osvětlení – umístěte počítač tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo záblesky z oken nebo osvětlení. Používejte
nepřímé osvětlení, světlo, které nevytváří na displeji jasná místa. Rovněž lze zakoupit příslušenství monitoru pro omezení
odraženého světla. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce.
❑ Umístění externího monitoru – při používání externího monitoru jej umístěte do pohodlné sledovací vzdálenosti. Sedíte-li
před monitorem, musí se obrazovka nacházet v rovině očí nebo o něco níže.
n N
13
Používání počítače VAIO
Používání počítače VAIO
Jakmile jste si přečetli a porozuměli informacím na tištěné stránce Specifications, můžete začít počítač bezpečně a s důvěrou
používat.
Chcete-li využívat všech možností tohoto počítače VAIO, přečtěte si následující části.
❑ Připojení zdroje napájení (str. 14)
❑ Nastavení hesla (str. 21)
❑ Nastavení počítače pomocí VAIO Control Center (str. 23)
❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 26)
❑ Používání klávesnice (str. 27)
❑ Používání dotykové plochy (str. 34)
❑ Používání speciálních tlačítek (str. 35)
❑ Používání optické diskové mechaniky (str. 37)
❑ Používání karet PC (str. 44)
❑ Používání paměťové karty Memory Stick (str. 48)
❑ Používání modemu (str. 52)
❑ Používání bezdrátové technologie Bluetooth (str. 55)
❑ Používání funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) (str. 64)
❑ Používání úsporných režimů (str. 76)
❑ Řízení spotřeby pomocí VAIO Power Management (str. 79)
n N
14
Používání počítače VAIO
Připojení zdroje napájení
Jako zdroj napájení lze používat adaptér střídavého napětí nebo nabíjecí jednotku bateriových zdrojů.
Používání adaptéru střídavého napětí
Při používání adaptéru střídavého napětí postupujte podle následujících pokynů:
1
Připojte jeden konec napájecího kabelu (1) k adaptéru střídavého napětí.
2
Připojte druhý konec napájecího kabelu k síťové zásuvce (2).
3
Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (3) ke konektoru DC In (4) (vstup stejnosměrného napětí) v počítači.
!
Tvar konektoru pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle adaptéru střídavého napětí.
✍
Používejte počítač pouze s dodaným adaptérem střídavého napětí.
Chcete-li počítač zcela odpojit ze síťová zásuvky, odpojte adaptér střídavého napětí.
Síťové zásuvka musí být snadno přístupná.
Pokud po delší dobu nepoužíváte adaptér střídavého napětí, uveďte počítač do režimu Hibernate. Tento úsporný režim vám ušetří čas
strávený vypínáním počítače normálním způsobem.
n N
15
Používání počítače VAIO
Používání jednotky bateriových zdrojů
Jednotka bateriových zdrojů dodaná s počítačem není při zakoupení zcela nabitá.
Vložení akumulátor
Řada VGN-S
Při vkládání akumulátoru postupujte následovně:
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Zasuňte páčku zámku (1) do pozice UNLOCK.
3
Zasuňte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až zaklapne na místo.
4
Pro zabezpečení akumulátoru v počítači zasuňte páčku zámku (1) do pozice LOCK.
n N
16
Používání počítače VAIO
Řada VGN-T
Při vkládání akumulátoru postupujte následovně:
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Zasuňte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až zaklapne na místo.
✍
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
n N
17
Používání počítače VAIO
Nabíjení jednotky bateriových zdrojů
Při nabíjení jednotky bateriových zdrojů postupujte podle následujících pokynů:
1
Vložte akumulátor.
2
Připojte adaptér střídavého napětí k počítači.
Počítač automaticky akumulátor nabíjí (při nabíjení bliká kontrolka akumulátoru v dvojitých záblescích).
Kontrolka stavu akumulátoru
Význam
Zapnuto
Počítač je napájen z akumulátoru.
Jedno bliknutí
Napětí akumulátoru je nedostatečné.
Dvojité bliknutí
Probíhá nabíjení akumulátoru.
Vypnuto
Počítač je napájen ze síťové zásuvky.
n N
18
Používání počítače VAIO
✍
Pokud je napětí akumulátoru nedostatečné, blikají kontrolky akumulátoru i napájení.
Nechejte akumulátor vložený v počítači při současném napojení do sítě. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet.
Pokud úroveň napětí akumulátoru klesne pod 10%, buď připojte adaptér střídavého napětí a nechte jej nabít, nebo vypněte počítač a
vložte plně nabitý akumulátor.
Jednotka bateriových zdrojů dodaná s počítačem představuje akumulátor Li-Ion, který lze kdykoli nabíjet. Nabíjení částečně vybitého
akumulátoru nemá vliv na jeho životnost.
Během napájení počítače z akumulátoru svítí kontrolka akumulátoru. Když je akumulátor takřka vybitý, začnou blikat kontrolky
akumulátoru i napájení.
Při používání některých softwarových aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku Hibernate
ani v případě, že životnost akumulátoru bude nízká. Chcete-li při používání napájení z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často
ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim Standby nebo režim spánku Hibernate. Pokud se
akumulátor vybije, když počítač vstupuje do režimu Standby, ztratíte neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný.
Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Je-li počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
n N
19
Používání počítače VAIO
Vyjmutí jednotky bateriových zdrojů
Řada VGN-S
Při vyjmutí jednotky bateriových zdrojů postupujte podle následujících pokynů:
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Zasuňte páčku zámku (1) do pozice UNLOCK.
3
Posuňte a podržte páčku pro otevření (2) a vysuňte akumulátor z počítače.
n N
20
Používání počítače VAIO
Řada VGN-T
Při vyjmutí jednotky bateriových zdrojů postupujte podle následujících pokynů:
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Posuňte a podržte páčku pro otevření (1) a vysuňte akumulátor z počítače.
✍
Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, nebo při vyjmutí akumulátoru z počítače,
který se nachází v úsporném režimu Standby, může dojít ke ztrátě dat.
n N
21
Používání počítače VAIO
Nastavení hesla
Pro nastavení hesla použijte jednu z funkcí systému BIOS.
Jakmile si jednou heslo zadáte, budete je muset napsat vždy, když se objeví logo VAIO. Takto můžete počítač ochránit před
zneužitím.
!
Počítač nepůjde spustit bez zadání hesla. Heslo nesmíte zapomenout.
Pokud heslo zapomenete a budete potřebovat odbornou pomoc pro jeho zrušení, bude účtován poplatek.
Zadání hesla
Pro zadání hesla postupujte následovně:
1
Zapněte počítač.
2
Po objevení loga VAIO stiskněte F2.
Objeví se obrazovka nastavení systému BIOS.
3
Pomocí < nebo , vyberte Security pro zobrazení dalšího okna, vyberte Set Machine Password a pak stiskněte Enter.
4
V okně pro vložení hesla zapište heslo dvakrát a stiskněte Enter.
Heslo by mělo být dlouhé maximálně 7 znaků.
✍
Následující postup nakonfiguruje počítač tak, aby při spuštění nebo zobrazení okna nastavení systému BIOS požadoval heslo.
5
Zvolte Password When Power ON v Security.
Stisknutím mezerníku změníte nastavení z Disabled na Enabled.
6
Pomocí < nebo , vyberte Exit a pak Exit (Save Changes); a stiskněte Enter.
V okně Setup Confirmation ověřte, že je vybráno Yes, a pak stiskněte Enter.
n N
22
Používání počítače VAIO
Změna/odstranění hesla
Pro změnu nebo odstranění hesla postupujte následovně:
1
Zapněte počítač.
2
Po objevení loga VAIO stiskněte F2.
Objeví se obrazovka nastavení systému BIOS.
3
Vlože platné heslo v okně Enter Password:
4
Pomocí < nebo , vyberte Security pro zobrazení dalšího okna, vyberte Set Machine Password a pak stiskněte Enter.
5
V okně pro vložení hesla zadejte jednou platné heslo a pak nové heslo dvakrát; a stiskněte Enter.
Pro odstranění hesla ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte Enter.
6
Pomocí < nebo , vyberte Exit a pak Exit (Save Changes); a stiskněte Enter.
V okně Setup Confirmation ověřte, že je vybráno Yes, a pak stiskněte Enter.
n N
23
Používání počítače VAIO
Nastavení počítače pomocí VAIO Control Center
Obslužný program VAIO Control Center umožňuje komunikovat se systémovými informacemi a specifikovat preference pro
chování systému.
Pro použití VAIO Control Center postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
V nabídce All Programs klepněte na VAIO Control Center.
Objeví se okno VAIO Control Center.
Řídicí položka
Popis
System information
Zobrazí informace o operačním systému a architektuře hardwaru.
Initial Setting
Po spuštění můžete specifikovat pořadí, ve kterém bude systém kontrolovat zařízení obsahující zaveditelný
sytém.
Built-in Pointing Device
Slouží k povolení nebo zablokování zabudovaného ukazovacího zařízení.
DVD Button
(pouze řada VGN-T)
Slouží k nastavení operace, která se provede při stisknutí tlačítka DVD. Existují následující předdefinované
volby:
Stand by, Hibernate, Max Brightness, External Display*1, Launch Application, VAIO Zone, Bass Boost,
VAIO Power Management Viewer
S Button
(pouze řada VGN-S)
Umožňuje měnit funkce přiřazené tlačítkům S počítače. Existují následující předdefinované volby:
Screen Resolution
(pouze řada VGN-T)
Specifikuje nastavení rozlišení obrazovky při připojeném externím displeji k počítači.
Plug and Display
Slouží ke specifikaci nastavení pro automatický výstup na externí zobrazovací zařízení.
Bass Boost
(pouze řada VGN-T)
Umožňuje specifikovat nastavení vlastnosti Bass Boost a zvýraznit tak ve sluchátkách basové tóny.
Muting*2, Stand by, Hibernate, Max Brightness, External Display*3, Launch Application, VAIO Zone,
SSMS Audio Filter, Multiple Monitors, VAIO Power Management Viewer
n N
24
Používání počítače VAIO
Řídicí položka
Popis
Performance
(pouze řada VGN-T)
Slouží k řízení výkonu pomocí zvolení konfigurace paměti a grafiky.
VAIO Power Management Viewer
Umožňuje měnit nastavení řízení spotřeby.
Rozdělení spotřeby energie lze také upravit změnou nastavení na záložce VAIO Power Management.
Pro změnu jakéhokoli nastavení se musíte přihlásit jako administrátor.
Wireless Switch Settings*4
Slouží k výběru voleb bezdrátové funkce, která se aktivuje při nastavení přepínače WIRELESS na ON v počítači.
*1
Výchozí přiřazení pro tlačítko DVD
*2
Výchozí přiřazení pro tlačítko S1
*3
Výchozí přiřazení pro tlačítko S2
*4
Pouze u modelů s funkcemi Bluetooth. Více informací naleznete na tištěné stránce Specifications.
3
Vyberte si požadovanou řídicí položku.
4
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Změna položky bude dokončena.
✍
Klepnutím na Help v okně VAIO Control Center zobrazíte více informací o každé volbě.
Některé z položek nebudou vidět, když otevřete okno VAIO Control Center uživatel s omezenými právy.
n N
25
Používání počítače VAIO
Změna nastavení výkonu (řada VGN-T)
Pro změnu konfigurace paměti a grafiky, jež ovlivňuje během normální činnosti spotřebu energie, postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
V nabídce All Programs klepněte na VAIO Control Center.
Objeví se okno VAIO Control Center.
3
Vyberte Performance.
4
Vyberte Memory bus: 266 MHz/Graphics core frequency: 200 MHz Priority is given to power saving.
Jako výchozí je vybrána volba Memory bus: 266 MHz/Graphics core frequency: 200 MHz Priority is given to power
saving.
5
Klepněte na tlačítko OK.
!
Pro aktivaci změny musíte počítač restartovat.
Volba Memory bus: 333 MHz/Graphics core frequency: 250 MHz Priority is given to performance se projeví vznikem interního tepla,
které způsobí zahřátí spodní části počítače, ve srovnání s volbou Memory bus: 266 MHz/Graphics core frequency: 200 MHz Priority
is given to power saving.
n N
26
Používání počítače VAIO
Bezpečné vypnutí počítače
Při vypínání počítače je důležité postupovat správně, aby nedošlo ke ztrátě neuložených dat.
Při vypínání počítače postupujte podle následujících pokynů:
1
Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
2
Klepněte na tlačítko Start.
3
Klepněte na příkaz Turn Off Computer.
Zobrazí se okno Turn off computer.
4
Klepněte na tlačítko Turn Off.
5
Dodržujte všechna upozornění na nutnost uložit dokumenty nebo možnost, že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte,
dokud se počítač nevypne automaticky.
Kontrolka napájení zhasne.
✍
V případě potíží s vypnutím počítače najdete další pokyny v příručce Příručka pro řešení problémů.
n N
27
Používání počítače VAIO
Používání klávesnice
Klávesnice tohoto počítače je velmi podobná klávesnici stolního počítače, obsahuje však dodatečné klávesy, které zpřístupňují
speciální funkce tohoto modelu.
Další informace o standardních klávesách najdete v Help and Support Center pro Windows.
Na webu služby VAIO-Link (www.vaio-link.com) je rovněž k dispozici glosář pro pomoc při používání klávesnice.
Klávesové zkratky a funkce s klávesou <Fn>
Klávesová zkratka / funkce
Funkce
<Fn> + % (F2): vypínač reproduktoru
(pouze řada VGN-S)
Zapíná a vypíná zabudované reproduktory a sluchátka.
<Fn> + 2 (F3/F4): hlasitost reproduktoru
(pouze řada VGN-S)
Slouží k nastavení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte <Fn>+<F4> a pak M nebo , nebo tiskněte <Fn>+<F4>.
Pro snížení hlasitosti stiskněte <Fn>+<F3> a pak m nebo < nebo tiskněte <Fn>+<F3>.
<Fn> + 8 (F5/F6): ovládání jasu
Slouží k nastavení jasu displeje LCD.
Pro zvýšení intenzity osvětlení stiskněte <Fn>+<F6> a pak M nebo , nebo tiskněte <Fn>+<F6>.
Pro snížení intenzity osvětlení stiskněte <Fn>+<F5> a pak m nebo < nebo tiskněte <Fn>+<F5>.
<Fn> +
/T (F7): přepínač zobrazení
na externí monitor
Slouží k přepínání zobrazení na displeji LCD, externím zařízení (např. monitor) a na displeji i externím
zařízení současně.
n N
28
Používání počítače VAIO
Klávesová zkratka / funkce
<Fn> +
(F10): zoom (pouze řada VGN-T)
Funkce
Slouží ke změně rozlišení obrazovky pro zvětšení/obnovení zobrazení na obrazovce.
✍
Výchozí rozlišení standardního zobrazení a zvětšeného zobrazení jsou následující:
Standardní zobrazení: 1280 x 768 pixelů
Zvětšené zobrazení: 1024 x 600 pixelů
Zvětšené zobrazení není tak ostré jako standardní zobrazení, jelikož se realizuje použitím nižšího
rozlišení na obrazovku LCD s vyšším rozlišením.
Při přehrávání videa je tato klávesová zkratka zablokována. Před stisknutím klávesové zkratky
takový software ukončete.
Tato klávesová zkratka nemusí pracovat s grafickými obrázky, jelikož změnou rozlišení zvětšuje
zobrazení na obrazovce.
Při zvětšení zobrazení na obrazovce nebo při obnovení standardního zobrazení se může změnit
umístění a velikost oken softwaru. Je to proto, že stisknutím klávesové zkratky se mění rozlišení.
Když je zobrazení na displeji LCD zvětšeno, funkce se přepnutím na externí displej zablokuje a
obnoví se standardní zobrazení.
<Fn> +
(F12): Hibernate (režim spánku)
V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude na pevný disk
uložen stav systému a periferních zařízení a napájení systému bude vypnuto. Chcete-li obnovit
původní stav systému, stiskněte vypínač napájení.
Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání úsporných režimů (str. 76).
<Fn> + <B>: zvýraznění basů (pouze řada VGN-T)
Zapíná funkci Bass Boost (zvýraznění basů). To znamená, že úroveň basových tónů je rozšířena na
všechny úrovně bez zkreslení ostatních frekvencí (pouze se sluchátky).
<Fn> + <F>: zobrazení obrazovky
Zvětšuje/obnovuje zobrazení obrazovky, pokud je aktuální rozlišení obrazovky nižší než výchozí.
Zvětšením zobrazení obrazovky nedojde ke změně rozlišení obrazovky.
!
Tato klávesová zkratka má vliv jen na obrazovku počítače.
Při přehrávání videa je tato klávesová zkratka zablokována.
✍
Některé funkce jsou k dispozici až po spuštění operačního systému Windows.
n N
29
Používání počítače VAIO
Kontrolky
Kontrolka
Funkce
Napájení 1
Napájení je zapnuto: svítí zeleně.
Úsporný režim Standby: bliká oranžově.
Akumulátor e
Signalizuje stav akumulátoru.
Bezdrátová komunikace LAN
Rozsvítí se po aktivaci funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN. Vypne se, když není Wireless LAN aktivována.
Bluetooth
*
Memory Stick Pro/Duo
Mechanika optického disku
(řada VGN-S)
Mechanika optického disku
(řada VGN-T)
Potlačení zvuku %
(pouze řada VGN-T)
Rozsvítí se po aktivaci funkcí Bluetooth. Zhasne, když nejsou funkce Bluetooth aktivovány.
Rozsvítí se při používání paměťové karty Memory Stick. Když se karta Memory Stick nepoužívá, kontrolka zhasne.
Rozsvítí se, když se používá mechanika optického disku. Zhasne, když se mechanika optického disku nepoužívá.
Rozsvítí se, když je vypnut zvuk.
SOUND EFFECT (pouze řada VGN-T) Rozsvítí se po aktivaci funkce SOUND EFFECT.
Pevný disk
Rozsvítí se, když se na pevný disk zapisují data nebo se z něj načítají. Zhasne, když se k pevnému disku nepřistupuje.
Num Lock
Rozsvítí se, když jsou číselné klávesy z numerické klávesnice aktivní. Zhasne po aktivaci kláves s alfanumerickými
znaky na klávesnici.
Caps Lock
Rozsvítí se při psaní velkými písmeny. Je-li funkce Caps Lock zapnutá, lze malá písmena psát po stisknutí a podržení
klávesy <Shift>. Zhasne při psaní malými písmeny (pokud nestisknete a nepodržíte klávesu <Shift>).
Scroll Lock
Rozsvítí se, jestliže se informace na obrazovce posunují jiným způsobem (některé aplikace tuto funkci nepodporují).
Zhasne, jestliže se informace na obrazovce posunují normálním způsobem.
* V závislosti na modelu. Více informací naleznete na tištěné stránce Specifications.
n N
30
Používání počítače VAIO
Odstraňování problémů s klávesnicí
Vypadla klávesa
❑ Vypadne-li některá z následujících kláves, umístěte ji zpátky podle návodu uvedeného níže.
Řada VGN-S: Backspace, Enter, Shift, Caps Lock nebo mezerník
Řada VGN-T: Backspace, Enter, pravá/levá klávesa Shift, Caps Lock nebo mezerník
Pokud vypadne jiná klávesa, umístěte ji zpátky a zatlačte seshora, až zaklapne.
Výměna klávesy
Odstraňte z klávesy drátek (1) a pak jej připojte k háčkům (2) na klávesnici. Srovnejte střed klávesy a seshora (3) ji natlačte
zpět, až zaklapne.
Řada VGN-S
❑ Klávesy Backspace, Enter, Shift, Caps Lock
n N
31
Používání počítače VAIO
❑ Mezerník
n N
32
Používání počítače VAIO
Řada VGN-T
❑ Klávesy Caps Lock, levá klávesa Shift, Backspace, Enter
❑ Pravá klávesa Shift
n N
33
Používání počítače VAIO
❑ Mezerník
!
Nevytahujte klávesy úmyslně, aby nedošlo k poruše funkčnosti.
Při zasunování klávesy netlačte velkou silou, aby nedošlo k poruše funkčnosti. S klávesami zacházejte opatrně.
n N
34
Používání počítače VAIO
Používání dotykové plochy
Klávesnice je vybavena dotykovou plochou pro přesouvání kurzoru (1). Pomocí této integrované dotykové plochy lze umísťovat
kurzor na objekty na obrazovce a dále je vybírat, přetahovat a procházet.
Akce
Popis
Umístění kurzoru
Posunutím prstu po dotykové ploše umístěte kurzor (2) na položku nebo předmět.
Klepnutí
Stiskněte jednou levé tlačítko (3).
Poklepání
Stiskněte dvakrát levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem
myši
Stiskněte jednou pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní nabídka.
Přetahování
Posouvejte prst a zároveň tiskněte levé tlačítko.
Posouvání
Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové plochy se zobrazení bude posouvat svisle. Posouváním prstu podél
dolního okraje dotykové plochy se zobrazení bude posunovat vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací,
které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové plochy).
n N
35
Používání počítače VAIO
Používání speciálních tlačítek
Tento počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání počítače.
Řada VGN-S
Tlačítka S1/S2
:
Při výchozím nastavení tlačítko S1 zapíná a vypíná hlasitost reproduktoru a tlačítko S2 přepíná obrazový výstup mezi displejem
LCD a externím zařízením. Těmto zkratkovým tlačítkům můžete také přiřadit i jinou často používanou činnost. Viz Nastavení
počítače pomocí VAIO Control Center (str. 23).
Řada VGN-T
❑ Tlačítko DVD
:
Tlačítko DVD nabízí velké pohodlí při přehrávání disků DVD/CD. Pro spuštění/zastavení přehrávání filmů a hudby stačí pouze
stisknout DVD. Tomuto zkratkovému tlačítku můžete přiřadit i jinou často používanou činnost. Pro spuštění VAIO Control
Center stiskněte a podržte tlačítko DVD. Více informací naleznete v části Nastavení počítače pomocí VAIO Control
Center (str. 23).
❑ Tlačítko Play/Pause
:
Spouští nebo zastavuje přehrávání DVD/CD pomocí VAIO Zone.
❑ Tlačítko Stop
:
Zastavuje přehrávání DVD/CD pomocí VAIO Zone.
n N
36
Používání počítače VAIO
❑ Tlačítko Předchozí stopa
:
Přehraje předchozí segment/film na DVD nebo předchozí skladbu na CD během přehrávání DVD/CD pomocí VAIO Zone.
Stisknutím a podržením tohoto zkratkového tlačítka dosáhnete zpětného převíjení.
❑ Tlačítko Následující stopa
:
Přehraje následující segment/film na DVD nebo následující skladbu na CD během přehrávání DVD/CD pomocí VAIO Zone.
Stisknutím a podržením tohoto zkratkového tlačítka dosáhnete rychlého přehrávání vpřed.
❑ Tlačítko Mute/SOUND EFFECT:
Zapíná a vypíná hlasitost reproduktoru. Stisknutím a podržením tohoto zkratkového tlačítka aktivujete funkci SonicStage
Mastering Studio Audio Filter a vyberete zvukové efekty.
❑ Tlačítka Volume (zvýšení a snížení hlasitosti):
Zvyšují a snižují hlasitost.
n N
37
Používání počítače VAIO
Používání optické diskové mechaniky
Tento počítač je vybaven mechanikou optického disku. Podrobnosti týkající se konkrétního modelu najdete na stránce
Specifications.
Při vkládání disku postupujte podle následujících pokynů:
1
Zapněte počítač.
2
Stisknutím tlačítka pro vysunutí (1) se jednotka otevře.
Vysune se přihrádka na disk.
3
Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru, aby zaklapl na místo.
4
Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se uzavře.
n N
38
Používání počítače VAIO
✍
Pokud máte problémy při používání disků, podívejte se do tištěné příručky Příručka pro řešení problémů.
Umístění tlačítka pro vysunutí závisí na modelu počítače. Podrobnosti o modelu počítače najdete na tištěné stránce Specifications.
Načítání a zápis na disky CD a DVD
Pro dosažení optimálního výkonu při zápisu dat na disk (tento proces se rovněž označuje jako vypalování), dodržujte následující
doporučení:
❑ Aby byla možno data z disku číst na mechanice optického disku, musíte před jeho vysunutím uzavřít relaci. Pokud chcete
proces dokončit, postupujte podle pokynů dodaných se softwarem.
❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta atd.), které mohou mechaniku optického
disku poškodit.
❑ Během zapisování dat na disk do počítače nebouchejte ani nestrkejte.
❑ Aby bylo možné dosáhnout optimální rychlosti zápisu, vypněte před zápisem spořič obrazovky.
❑ Rezidentní diskové nástroje v paměti mohou ohrozit stabilitu procesu nebo způsobit ztrátu dat. Před zápisem dat na disk
tyto nástroje deaktivujte.
❑ Před vypalováním disků pomocí vlastní softwarové aplikace nejprve ukončete a zavřete všechny ostatní aplikace.
❑ Nikdy se nedotýkejte povrchu disku. Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při zapisování.
❑ Jestliže používáte předinstalovaný software a v průběhu používání vypalovacího softwaru pro CD, nepřepínejte počítač VAIO
do úsporného režimu.
❑ Nikdy nenalepujte na disky nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku.
❑ V ojedinělých případech nemusejí být některé přehrávače DVD a počítačové mechaniky DVD schopny přehrávat disky DVD
vytvořené pomocí VAIO Zone.
n N
39
Používání počítače VAIO
✍
Jsou podporována Ultra-speed CD-RW.
Podporuje zápis na disky DVD-RW kompatibilní s verzí DVD-RW 1.1/1.2.*
Podporuje čtení disků o průměru 8 cm, ale nikoliv jejich zápis.
* V závislosti na modelu. Informace o tom, zda je model počítače vybaven mechanikou optického disku schopnou zápisu na disky DVD, najdete na tištěné
stránce Specifications.
n N
40
Používání počítače VAIO
Přehrávání disků DVD
Pro dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků DVD je třeba dodržovat následující doporučení.
❑ Disky DVD lze přehrávat pomocí mechaniky optického disku a softwaru VAIO Zone. Podrobné informace naleznete v
souboru nápovědy k softwaru VAIO Zone.
❑ Před přehráváním disku DVD s videem ukončete všechny spuštěné aplikace.
❑ Nepoužívejte pro zrychlení přístupu k diskům rezidentní diskové nástroje a jiné rezidentní nástroje, protože mohou způsobit
nestabilitu systému.
❑ Spořič obrazovky musí být vypnutý.
❑ Na disku DVD je uveden kód regionu, jenž označuje, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát. Pokud
se na disku na disku nebo jeho obalu nachází jiný kód než „2“ (Evropa je součástí regionu „2“) nebo „all“ (toto označení
znamená, že disk lze přehrát kdekoli na světě), znamená to, že v tomto přehrávači disk přehrát nelze.
❑ Nepokoušejte se změnit nastavení kódu regionu jednotky DVD. Na žádné problémy způsobené změnou kódu regionu
jednotky DVD se nevztahuje záruka.
❑ Pokud je počítač vybaven sítí Wireless LAN, a ta je zrovna aktivní, může přehrávání disků DVD způsobit přerušení zvuku nebo
obrazu.
n N
41
Používání počítače VAIO
Odstraňování problémů optické diskové jednotky
Přihrádku na disk nelze otevřít
❑ Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý, a stiskněte tlačítko pro vysunutí disku*.
❑ Vyberte Start > My Computer. Klepněte pravým tlačítkem myši na optickou jednotku a vyberte příkaz Eject.
❑ Zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu Standby nebo v režimu spánku Hibernate.
❑ Pokud problém přetrvává, použijte následující postup:
Vypněte počítač, vložte předmět s ostrým hrotem (například kancelářskou sponu) do otvoru pro ruční vysunutí* přihrádky
mechaniky optického disku a přihrádku vysuňte.
* Umístění tlačítka pro vysunutí a otvoru závisí na modelu počítače. Podrobnosti o modelu počítače najdete na tištěné stránce Specifications.
Nelze přehrát disk
❑ Po vložení disku do jednotky několik sekund počkejte, až jej systém rozpozná. Potom zkuste disk načíst.
❑ Štítek disku musí směřovat nahoru.
❑ Pokud je pro přehrání disku nezbytný speciální software, nainstalujte jej podle pokynů programu.
❑ Zkontrolujte hlasitost reproduktorů.
❑ Vyčistěte disk vhodným čističem.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač napájen pouze ze síťové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.
❑ V jednotce se pravděpodobně nachází zkondenzovaná vlhkost. Vyjměte disk a nechte jednotku přibližně 1 hodinu otevřenou.
Během vysoušení zkondenzované vlhkosti vyjměte akumulátor.
n N
42
Používání počítače VAIO
Nelze přehrát disk DVD
❑ Jestliže se během používání přehrávače DVD zobrazí upozornění na kód regionu, je možné, že disk DVD, který se snažíte
přehrát, není kompatibilní s mechanikou optického disku. Kód regionu je uveden na obalu disku.
❑ Přejděte do části Control Panel - Display a nastavte nižší rozlišení.
❑ Pokud se zobrazuje obraz, ale není slyšet zvuk, zkontrolujte následující položky:
❑ Zkontrolujte, zda je vypnuto nastavení ztlumení zvuku přehrávače DVD.
❑ Zkontrolujte nastavení Master Volume v okně ovládacího panelu Sounds and Audio Device Properties.
❑ Jestliže jsou připojeny externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti reproduktorů v počítači a zapojení mezi
reproduktory a počítačem.
❑ V části Device Manager zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány vhodné ovladače. Pro zobrazení Device Manager
vyberte Start > Control Panel > Performance and Maintenance. Klepněte na ikonu System a potom stiskněte tlačítko
Device Manager na záložce Hardware.
❑ Znečištěný nebo poškozený disk může způsobit zatuhnutí počítače během načítání. V případě potřeby restartujte počítač,
vyjměte disk a zkontrolujte, zda není znečištěný nebo poškozený.
❑ V softwaru DVD zkontrolujte nastavení Parental Guidance, která (jsou-li aktivní) mohou blokovat přehrávání některých disků
DVD.
✍
Výchozím kódem regionu přehrávače DVD v tomto počítači je kód 2. Nesnažte se měnit toto nastavení pomocí funkce Region Code
Change ve Windows nebo pomocí jiné softwarové aplikace. Na selhání systému způsobené změnou kódu regionu přehrávače DVD
uživatelem se nevztahuje záruka. Případné opravy bude muset uživatel uhradit.
Neuvidíte-li ihned ikonu Display po klepnutí na Control Panel, klepněte na Switch to Classic View vlevo.
n N
43
Používání počítače VAIO
Nelze přehrát disk DVD při duálním zobrazení
❑ Za následujících podmínek k žádným problémům nedochází:
❑ Při použití zobrazení pouze na monitoru CRT, nebo pouze na displeji LCD.
❑ Při přehrávání souborů MPEG nahraných na pevný disk pomocí Windows Media Player 10 nebo VAIO Zone.
Rychlost načítání disků CD/DVD-RW je velmi nízká
Rychlost načítání disků CD/DVD-RW je obecně nižší než u disků -ROM nebo -R. Na rychlost načítání může mít rovněž vliv typ
formátu.
Přihrádku na disk nelze vysunout ani stisknutím tlačítka pro vysunutí
❑ Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.
❑ Aplikace pro zápis na disk pravděpodobně brání vysunutí disku.
❑ Zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu Standby nebo v režimu spánku Hibernate.
Přihrádka na disk se vysunuje, i když byla řádně zasunuta na místo
❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen štítkem nahoru.
❑ Vyčistěte disk a čočky mechaniky optického disku vhodným čisticím prostředkem.
❑ Disk je pravděpodobně poškrábaný. Vyzkoušejte jiný disk a zjistěte, zda se jedná o tuto příčinu.
❑ V jednotce se pravděpodobně nachází zkondenzovaná vlhkost. Vyjměte disk a nechte jednotku přibližně 1 hodinu otevřenou.
Během vysoušení zkondenzované vlhkosti vyjměte akumulátor.
n N
44
Používání počítače VAIO
Používání karet PC
Počítač VAIO je vybaven paticí pro kartu PC. Karta PC umožňuje připojovat přenosná externí zařízení.
Před instalací nebo vyjmutím karty PC není třeba vypnout počítač.
Instalace karty PC
Řada VGN-S
Při vkládání karty PC postupujte podle následujících pokynů:
1
Zasuňte kartu PC do patice s předním štítkem natočeným směrem vzhůru.
2
Kartu PC lehce zatlačte do konektoru.
Systém počítače automaticky kartu rozpozná.
Na hlavním panelu systému Windows se zobrazí ikona Safely Remove Hardware.
Řada VGN-T
Při vkládání karty PC postupujte podle následujících pokynů:
1
Stiskněte tlačítko pro uvolnění karty PC tak, aby se vysunulo.
2
Stiskněte tlačítko pro uvolnění karty PC podruhé, aby kryt patice karty PC vyskočil.
3
Kartu opatrně uchopte a vysuňte z patice.
4
Zasuňte kartu PC do patice s předním štítkem natočeným směrem vzhůru.
5
Kartu PC lehce zatlačte do konektoru.
Systém počítače automaticky kartu PC rozpozná.
Na hlavním panelu systému Windows se zobrazí ikona Safely Remove Hardware.
n N
45
Používání počítače VAIO
✍
Po opakovaném přepnutí z úsporného režimu Standby nebo z režimu spánku Hibernate do režimu Normal nebudou některá zařízení
pravděpodobně fungovat správně.
Po restartování se obnoví původní stav počítače.
Je třeba použít nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce karty PC.
Pokud se v dialogovém okně System Properties na záložce Device Manager zobrazí vykřičník, odeberte softwarový ovladač a znovu
jej nainstalujte.
Nezatlačujte kartu PC do patice silou. Hrozí poškození vývodů konektoru. Pokud kartu nelze zasunout, zkontrolujte, zda ji instalujete
správným směrem. Další informace o používání najdete v příručce dodané ke kartě.
Pokud při instalaci některých karet PC přepnete funkci řízení spotřeby z normálního režimu Normal na úsporný režim Standby nebo režim
spánku Hibernate, systém pravděpodobně nerozpozná zařízení připojené k počítači. Problém odstraníte restartováním počítače.
Při přenášení počítače se nedotýkejte hlavy karty PC - při stlačení nebo nárazu hrozí poškození vývodů konektoru.
n N
46
Používání počítače VAIO
Vyjmutí karty PC
Při vyjímání karty PC ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí karty nemusí
systém fungovat správně. Chcete-li vyjmout kartu PC z vypnutého počítače, přeskočte kroky 1 až 7.
Při vyjímání karty PC postupujte podle následujících pokynů:
1
Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu Safely Remove Hardware.
Zobrazí se dialogové okno Safely Remove Hardware.
2
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
3
Klepněte na tlačítko Stop.
4
V dialogovém okně Stop a Hardware Device potvrďte, že zařízení může být bezpečně odebráno ze systému.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se dialogové okno s oznámením, že zařízení lze bezpečně odebrat.
6
Klepněte na tlačítko OK.
7
Klepněte na tlačítko Close.
8
Stiskněte tlačítko pro uvolnění karty PC tak, aby se vysunulo.
9
Dalším stisknutím tlačítka pro uvolnění karty PC se karta vysune.
10 Kartu opatrně uchopte a vysuňte z patice.
11 Pokud máte počítač řady VGN-T, vložte kryt patice karty PC do patice karty PC.
12 Pokud tlačítko pro uvolnění karty PC zůstane vysunuté, zatlačte je zpět.
n N
47
Používání počítače VAIO
✍
Pokud vyjmete kartu PC ze zapnutého počítače, systém může havarovat a může dojít ke ztrátě dat, která jste si předtím neuložili.
Před vyjmutím karty PC klepněte na ikonu karty na hlavním panelu a kartu ukončete. Rovněž ukončete všechny aplikace, které kartu
používají. V opačném případě hrozí ztráta dat.
Po dobu, po kterou je karta vložena, počítač nemůže přejít do úsporného režimu spánku Hibernate. Může přejít do úsporného režimu
Standby. Doporučujeme vyjmout kartu dříve, než počítač přejde do režimu spánku Hibernate, stisknutím kláves <Fn>+<F12>, a když je
nastaven na automatické přepnutí do režimu spánku Hibernate při napájení z akumulátoru.
Některé karty PC nebo jejich funkce nemusejí být s počítačem kompatibilní.
Odstraňování problémů s kartami PC
Karta PC nepracuje
Zkontrolujte, zda je karta PC kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
n N
48
Používání počítače VAIO
Používání paměťové karty Memory Stick
Konstrukce tohoto počítače VAIO podporuje paměťové karty Memory Stick. Paměťová karta Memory Stick je kompaktní,
přenositelné a víceúčelové zařízení, které bylo navrženo zejména pro výměnu a sdílení dat mezi kompatibilními produkty, jako
jsou digitální fotoaparáty a mobilní telefony. Protože se jedná o vyměnitelné zařízení, lze jej použít pro externí ukládání dat.
Paměť typu Flash můžete využít ke stažení libovolných dat, která lze převést do digitální podoby, jako například obrázky, hudba,
slova, zvuky, video a fotografie. Nabídka paměťových karet Memory Stick obsahuje modely s různou kapacitou a kompatibilitou.
Podrobnosti o typech karet Memory Stick, které jsou kompatibilní s počítačem VAIO, a jejich případných omezeních naleznete
na tištěné stránce Specifications.
❑ Paměťové karty Memory Stick lze zakoupit na webu Sony Style (www.sonystyle-europe.com) nebo u nejbližšího prodejce
Sony.
❑ Podrobné informace o počítačích VAIO, které jsou kompatibilní s paměťovými kartami Memory Stick, najdete na webu:
www.vaio-link.com.
n N
49
Používání počítače VAIO
Ochrana paměťové karty Memory Stick proti zápisu
Některé paměťové karty Memory Stick jsou vybaveny přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo
přepsáním cenných dat.
Ochranu proti přepsání lze nastavit posunutím přepínače vodorovně nebo svisle*. Chcete-li na paměťovou kartu Memory Stick
uložit data, je třeba ochranu proti přepsání vypnout. Je-li ochrana proti přepsání zapnutá, lze data z paměťové karty načítat, ale
žádná data nelze na kartu ukládat.
* Některé paměťové karty Memory Stick nemají ochranu proti přepsání.
n N
50
Používání počítače VAIO
Připojení paměťové karty Memory Stick
Existují 2 způsoby připojení paměťové karty Memory Stick k počítači:
❑ pomocí zásuvky pro paměťovou kartu Memory Stick;
❑ pomocí patice pro kartu PC. Pro toto připojení je zapotřebí volitelný adaptér karet PC.
K počítači lze připojit pouze jednu paměťovou kartu Memory Stick najednou.
Při připojování paměťové karty Memory Stick pomocí příslušné zásuvky postupujte podle následujících pokynů:
1
Po uložení dat z digitálního zařízení nasaďte paměťovou kartu Memory Stick do příslušné zásuvky tak, aby se šipka
nacházela nahoře a směřovala dopředu.
2
Opatrně zasuňte paměťovou kartu Memory Stick do zásuvky tak, aby zaklapla na místo.
Systém paměťovou kartu Memory Stick automaticky rozpozná a karta se zobrazí v okně My Computer jako místní disk s
příslušným písmenem (v závislosti na konfiguraci počítače).
n N
51
Používání počítače VAIO
✍
Umístění zásuvky pro kartu Memory Stick závisí na modelu počítače. Podrobnosti týkající se konkrétního modelu najdete na stránce
Specifications.
!
Při instalaci do zásuvky uchopte paměťovou kartu Memory Stick tak, aby šipka směřovala správným směrem. Zabraňte poškození
počítače nebo paměťové karty Memory Stick - pokud kartu nelze do zásuvky zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.
✍
Tento počítač podporuje paměťové karty Memory Stick Duo. Více informací o paměťové kartě Memory Stick Duo najdete na webových
stránkách paměťových karet Memory Stick.
!
Nevkládejte do zásuvky pro paměťové karty Memory Stick společně paměťovou kartu Memory Stick a Memory Stick Duo. Mohlo by dojít
k poškození zásuvky nebo paměťové karty Memory Stick a Memory Stick Duo.
Vyjmutí paměťové karty Memory Stick
Při vyjímání paměťové karty Memory Stick z příslušné zásuvky postupujte podle následujících pokynů:
1
Ověřte, zda nesvítí kontrolka Memory Stick.
2
Zatlačte paměťovou kartu Memory Stick směrem do počítače.
Paměťová karta Memory Stick se vysune.
3
Vytáhněte paměťovou kartu Memory Stick ze zásuvky.
✍
Při vyjímání paměťovou karty Memory Stick postupujte vždy opatrně - v opačném případě může nečekaně vyskočit.
Nevyjímejte paměťové kartu Memory Stick, když svítí kontrolka používání karty. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Načítání velkých
objemů dat, například obrázků, může trvat delší dobu.
n N
52
Používání počítače VAIO
Používání modemu
Tento počítač je vybaven interním modemem.
Po připojení telefonní linky můžete využívat služeb online, Internet, elektronicky zaregistrovat počítač a software a kontaktovat
službu VAIO-Link.
Při připojení telefonní linky postupujte podle následujících pokynů:
1
Zasuňte jeden konec telefonního kabelu (1) do modemového konektoru
2
Druhý konec kabelu připojte do zásuvky ve zdi (2).
v počítači.
n N
53
Používání počítače VAIO
Odstraňování problémů s modemem
Modem nefunguje nebo se nelze připojit
❑ Zkontrolujte, zda je telefonní linka připojená k počítači.
❑ Zkontrolujte, zda kromě modemu není k telefonní lince připojeno žádné jiné zařízení.
❑ Zkontrolujte, zda je telefonní linka funkční. Funkčnost linky můžete zkontrolovat tak, že k ní připojíte běžný telefonní přístroj
a poslechnete si, zda se ze sluchátka ozývá vytáčecí tón.
❑ Zkontrolujte, zda telefonní číslo, které program používá k vytáčení, je správné. Je možné, že vytáčecí režim modemu není
kompatibilní s telefonní linkou.
❑ Pokud jste připojeni prostřednictvím Private Automatic Branch eXchange (PABX), modem pravděpodobně nebude fungovat
správně.
❑ V dialogovém okně Phone and Modem Options (Control Panel / Printers and Other Hardware / Phone and Modem
Options) zkontrolujte, zda je požadovaný modem uveden na záložce Modems a zda jsou na záložce Dialing Rules uvedeny
správné informace o umístění.
Pokud ikona Phone and Modem Options není zobrazena, klepněte nalevo na příkaz Switch to Classic View.
❑ Pro připojení telefonního kabelu do telefonní zásuvky použijte zástrčku, která se v příslušné zemi používá. Jiný typ zástrčky
může snížit kvalitu spojení.
❑ Tento počítač nelze připojit k mincovnímu telefonnímu automatu, k vícečetným telefonním linkám ani k privátní telefonní
ústředně (PBX). Jestliže připojíte modem k paralelní telefonní lince, modem nebo jiné připojené zařízení pravděpodobně
nebude fungovat správně. Některé z těchto připojení mohou vytvářet nadměrný elektrický proud a způsobit selhání interního
modemu.
❑ Tento modem podporuje pouze signál DTMF (Dual Tone Multi Frequency – tónová volba).
❑ Interní modem se používá pro přenos dat a faxů pomocí signalizace DTMF (Dual Tone Multi Frequency – tónová volba) v
sítích PSTN (Public Switched Telephone Network – veřejná přepínaná telefonní síť) v následujícíh zemích: Belgie, Česká
republika, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko a Velká Británie.
n N
54
Používání počítače VAIO
❑ Před používáním modemu je třeba vybrat zemi, ve které modem právě používáte. Podrobný postup, jak vybrat aktuální
oblast, je vysvětlen v části Konfigurace modemu (str. 130).
❑ V případě, že je počítač vybaven pružným krytem modemového konektoru, nevytahujte jej příliš prudce.
Modemové spojení je pomalé
Rychlost modemového spojení ovlivňuje řada faktorů, včetně poruch na telefonní lince nebo kompatibility s telefonním
vybavením (např. s faxy nebo jinými modemy). Pokud se domníváte, že se modem nepřipojuje správně k jiným počítačovým
modemům, faxům nebo k poskytovateli služeb Internetu, proveďte následující kroky:
❑ Požádejte telekomunikační společnost, aby zkontrolovala, zda na telefonní lince nedochází k poruchám.
❑ Jestliže problém souvisí s faxem, vyzkoušejte, zda nedochází k problémům při volání jiného faxu a zda je tento fax
kompatibilní s faxmodemy.
❑ Máte-li problémy s připojením k poskytovateli služeb Internetu, ověřte, zda poskytovatel nemá technické problémy.
❑ Máte-li k dispozici druhou telefonní linku, zkuste připojit modem k této lince.
n N
55
Používání počítače VAIO
Používání bezdrátové technologie Bluetooth
Pokud je počítač VAIO vybaven funkcemi Bluetooth*, můžete vytvořit bezdrátové spojení mezi počítačem a jiným zařízením,
které podporuje technologii Bluetooth, jako například další počítač nebo mobilní telefon. Data mezi těmito zařízeními můžete v
otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do vzdálenosti 10 metrů.
* V závislosti na modelu. Více informací naleznete na tištěné stránce Specifications.
Pro spojení se zařízením Bluetooth postupujte následovně:
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace Wireless.
Zobrazí se dialogové okno Switch wireless devices.
2
Vyberte volbu Bluetooth.
3
Klepněte na tlačítko OK.
✍
Dříve než začnete využívat funkce Bluetooth, seznamte se s dokumentem Regulations Guide.
Šířku pásma 2,4 GHz, se kterou zařízení Bluetooth nebo bezdrátová zařízení LAN pracují, používají různá zařízení. Zařízení Bluetooth
využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními, jež používají stejnou vlnovou délku. Rychlost komunikace a
vzdálenosti mohou být nižší, než jsou standardní hodnoty. Rušení způsobené jiným zařízením může přerušit komunikaci. Nepoužívejte
současně funkci Bluetooth a bezdrátové komunikační zařízení, které využívá šířku pásma 2,4 GHz, jako například bezdrátovou kartu PC
LAN.
!
Nefunkčnost bezdrátové technologie Bluetooth může být způsobena zařízeními nebo verzí softwaru jiných výrobců.
!
Při koupi zařízení Bluetooth si ověřte jejich provozní podmínky.
n N
56
Používání počítače VAIO
Zabezpečení technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth obsahuje autentizační funkci, která dovoluje ověření partnera, se kterým komunikujete.
Autentizační funkce zabraňuje anonymnímu zařízení Bluetooth v přístupu k počítači.
Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními Bluetooth by se mělo ustanovit a zaregistrovat společné heslo Passkey (heslo
vyžadované pro autentizaci). Jakmile je zařízení zaregistrováno, nemusí se již heslo Passkey znovu zadávat.
Abyste zabránili odhalení jiným zařízením Bluetooth, je vhodné nastavení měnit nebo nastavit limit.
n N
57
Používání počítače VAIO
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Počítač můžete bez kabelů propojit s jiným zařízením Bluetooth, například dalším počítačem nebo mobilním telefonem.
Pro komunikaci s jiným zařízením Bluetooth postupujte následovně:
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace Wireless.
2
Vyberte Start > Control Panel > Network and Internet Connections > Bluetooth Devices.
Zobrazí se dialogové okno Bluetooth Device.
3
Klepněte na tlačítko Add.
Zobrazí se průvodce Add Bluetooth Device Wizard.
4
Zatrhněte zaškrtávací tlačítko My device is set up and ready to be found a poté klepněte na Next.
5
Vyberte vzdálené zařízení, ke kterému se chcete připojit. V případě potřeby zobrazte požadovanou volbu posunutím obsahu
seznamu Bluetooth Device List směrem nahoru nebo dolů. Opět klepněte na Next.
n N
58
Používání počítače VAIO
6
Vyberte jednu z následujících možností:
❑ Jestliže chcete, aby heslo vygeneroval systém Windows, vyberte Choose a Passkey for me.
❑ Pokud dokumentace k druhému zařízení Bluetooth obsahuje heslo, klepněte na Use the passkey found in the
documentation a heslo zadejte.
❑ V případě, že chcete zadat své vlastní heslo, klepněte na Let me use my own passkey a heslo zadejte.
❑ Pokud zařízení heslo nepoužívá, klepněte na Don't use a passkey.
7
Pokračujte klepnutím na Next.
8
Jakmile bylo vzdálené zařízení úspěšně autentizováno, klepněte na Finish.
✍
Nepoužívejte současně funkci Bluetooth a bezdrátová komunikační zařízení, která využívají šířku pásma 2,4 GHz, jako například
bezdrátovou kartu PC LAN.
Heslo se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodné na obou koncích komunikace.
Pro určitá zařízení, jako například myš, heslo zadat nelze.
n N
59
Používání počítače VAIO
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth pomocí průvodce Bluetooth File Transfer Wizard
Snadný přenos dat (např. souborů nebo obrázků) do jiného zařízení Bluetooth.
Pro přenos dat z jednoho zařízení Bluetooth do druhého postupujte následovně:
1
Zvolte Start > All Programs > Accessories > Communications > Bluetooth File Transfer Wizard.
Zobrazí se průvodce Bluetooth File Transfer Wizard.
2
Pokračujte klepnutím na Next.
3
Pro komunikaci s jiným zařízením Bluetooth se řiďte pokyny průvodce Bluetooth File Transfer Wizard.
✍
Nepoužívejte současně funkci Bluetooth a bezdrátová komunikační zařízení, která využívají šířku pásma 2,4 GHz, jako například
bezdrátovou kartu PC LAN.
Heslo se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodné na obou koncích komunikace.
Pro určitá zařízení, jako například myš, heslo zadat nelze.
Připojení do sítě pomocí zařízení Bluetooth
Pomocí spojení Bluetooth se můžete připojit do osobní sítě (personal area network, PAN), což je síť na bázi internetového
protokolu IP.
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace Wireless.
2
Vyberte Start > Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections > Bluetooth Network
Connection.
Zobrazí se dialogové okno Bluetooth Personal Area Network Device.
❑ Pokud se chcete připojit k zařízení Bluetooth, které není zobrazeno, klepněte na Add.
❑ Pokud se chcete připojit k zobrazenému zařízení Bluetooth, zvolte jeho ikonu a klepněte na Connect.
3
Spojení vytvoříte podle pokynů průvodce.
n N
60
Používání počítače VAIO
Přerušení spojení Bluetooth
Pro přerušení spojení Bluetooth vypněte přepínač Wireless. Kontrolka Bluetooth znasne.
Doplňující informace
❑ Rychlost datového přenosu se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
❑ Překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními
❑ Vzdálenost mezi zařízeními
❑ Materiál použitý na stavbu zdí
❑ Blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů
❑ Vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím
❑ Konfigurace zařízení
❑ Typ softwarové aplikace
❑ Typ operačního systému
❑ Současné použití technologií Wireless LAN a Bluetooth na počítači
❑ Velikost přenášeného souboru
❑ Rádiovou frekvenci 2,4 GHz použitou technologií Bluetooth® a bezdrátovým zařízením LAN využívají i jiná zařízení. Zařízení
Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními, jež používají stejnou vlnovou délku.
Nicméně může dojít ke snížení rychlosti a dosahu komunikace. Rušení jiného zařízení může způsobit i celkové přerušení
komunikace.
❑ Mějte na paměti, že vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času
dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí.
n N
61
Používání počítače VAIO
❑ Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby se zajistilo dodržení požadavků platného standardu. I když jsou
podmínky standardu splněny, výkon jednotlivých zařízení, jejich specifikace a provozní postupy se mohou lišit. Přenos dat
nemusí být možný za všech situací.
Řešení problémů bezdrátové technologie Bluetooth
Nelze používat funkce Bluetooth
❑ Pokud nesvítí kontrolka Bluetooth, zapněte přepínač Wireless.
❑ Funkce Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim a potom
zapněte přepínač Wireless umístěný na počítači.
Připojené zařízení se neobjevilo v seznamu Bluetooth Device List
Pokud je připojené zařízení současně připojeno i k jiným zařízením, nemusí se objevit na záložce Devices dialogového okna
Bluetooth Device nebo s ním nemusí být možno navázat spojení.
Není možno nalézt zařízení Bluetooth, se kterým si přejete komunikovat
❑ Ověřte, zda zařízení, se kterým chcete komunikovat, má zapnuty funkce Bluetooth. Více podrobností naleznete v příručce k
zařízení.
❑ Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Abyste dovolili jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, přejděte na záložku Options v dialogovém okně
Bluetooth Device a zatrhněte zaškrtávací tlačítko Allow Bluetooth devices to connect to this computer.
Více informací o dialogovém okně Bluetooth Device naleznete v části části Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
(str. 57).
n N
62
Používání počítače VAIO
Rychlost přenosu dat je nízká
Rychlost datového přenosu závisí na překážkách a/nebo na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových
vln, operačním systému a použitém softwaru. Zkuste přesunout počítač nebo umístit obě zařízení blíže k sobě.
Nelze komunikovat s jiným zařízením, ačkoliv vzdálenost je menší než 10 metrů
❑ Vzdálenost pro datový přenos může být kratší než 10 metrů. To závisí na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na
kvalitě rádiových vln, operačním systému nebo použitém softwaru. Zkuste přesunout počítač nebo umístit obě zařízení blíže
k sobě.
❑ Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Ověřte, zda zařízení, se kterým chcete komunikovat, má zapnuty funkce Bluetooth. Více podrobností naleznete v příručce k
zařízení.
Vysílání a příjem souborů nefunguje
Při přenosu souborů pomocí průvodce Bluetooth File Forwarding Wizard musí být přijímací zařízení předem nastaveno na
příjem příchozího vysílání.
Pro nastavení zařízení na příjem příchozího vysílání postupujte následovně:
1
Spusťte počítač a zapněte zařízení Bluetooth.
2
Zvolte Start > All programs > Accessories > Communications > Bluetooth File Forwarding Wizard.
3
Klepněte na Next, zatrhněte zaškrtávací tlačítko u Receive files a opět klepněte na Next.
V oblasti pro hlášení se objevuje zpráva The Bluetooth device requires authentication (Zařízení Bluetooth
vyžaduje autentizaci)
Cílové zařízení Bluetooth vyžaduje autentizaci spojení. Pro úspěšnou komunikaci s tímto zařízením je nutná vzájemná
autentizace.
n N
63
Používání počítače VAIO
Nelze se připojit ke službě podporované cílovým zařízením Bluetooth
Připojit se lze jen ke službám, které podporuje i počítač vybavený funkcemi Bluetooth. Více podrobností naleznete v nápovědě
k Bluetooth Device ve Windows XP a/nebo návodu k obsluze nebo elektronické příručce pro cílové zařízení Bluetooth.
Nelze vyměňovat kontaktní údaje s mobilním telefonem
Funkce pro výměnu kontaktních údajů není podporována.
n N
64
Používání počítače VAIO
Používání funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN)
Díky funkci bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) od společnosti Sony mohou všechna digitální zařízení, která jsou
touto funkcí vybavena, vzájemně neomezeně komunikovat prostřednictvím výkonné sítě. Bezdrátová síť WLAN umožňuje
mobilnímu uživateli přistupovat k místní síti (LAN) prostřednictvím bezdrátového (rádiového) připojení. To znamená, že už není
potřeba vést kabely nebo dráty zdmi a stropy.
Bezdrátová komunikace Sony WLAN podporuje všechny běžné činnosti sítě Ethernet, navíc s výhodami mobility a vzdáleného
přístupu. Můžete přistupovat k informacím nebo internetovým, intranetovým a síťovým zdrojům dokonce i uprostřed jednání
nebo na cestě.
Můžete komunikovat buď bez přístupového bodu Access Point, tzn. mezi omezeným počtem počítačů (připojení ad-hoc),
nebo prostřednictvím přístupového bodu Access Point. Druhá možnost umožňuje vytvořit síť s kompletní infrastrukturou
(infrastruktura).
✍
V některých zemích může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů). Proto si
před aktivací funkcí WLAN pečlivě pročtěte leták Wireless LAN Regulation. Postup při výběru kanálů je uveden v další části této příručky
(viz Výběr kanálu pro bezdrátové síťové připojení Wireless LAN (str. 71)).
Funkce WLAN využívá standard IEEE 802.11b/g, který specifikuje aplikovanou technologii. Standard obsahuje šifrovací metodu: Wired
Equivalent Privacy (WEP), která představuje bezpečnostní protokol, a WiFi Protected Access (WPA), což je specifikace standardu
spolupráce mezi bezpečnostními prvky zvyšujícími úroveň ochrany dat a řízení přístupu pro stávající sítě WiFi a která byla navržena
společnými silami IEEE a Wi-Fi Alliance. Standard WPA byl navržen tak, aby zajišťoval dopřednou kompatibilitu se specifikací normy IEEE
802.11i. Využívá protokol vylepšeného šifrování dat TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a ověřování uživatele využívajícího protokoly
802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol)). Šifrování dat chrání bezdrátová spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body,
která mohou být vystavena útoku. Kromě toho existují další používané mechanizmy zabezpečení místní sítě LAN pro zajištění ochrany
osobních dat, mezi které patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě a ověřování.
n N
65
Používání počítače VAIO
Zařízení pro bezdrátovou komunikaci v rámci místní sítě LAN, která používají standard IEEE 802.11a, nemohou komunikovat se zařízeními,
která používají standard IEEE 802.11b nebo g, vzhledem k odlišným frekvencím. Zařízení pro bezdrátovou komunikaci v rámci místní sítě
LAN, které používá standard IEEE 802.11g, může komunikovat pouze se zařízením, které používá standard IEEE 802.11b, nikoli standard
IEEE 802.11a.
IEEE 802.11b: rychlost tohoto standardu je 11 Mbps nebo 30 až 100 krát více než standardní telefonické připojení.
IEEE 802.11g: rychlost tohoto standardu je 54 Mbps nebo 5 krát více než bezdrátová komunikace v místní síti LAN se standardem IEEE
802.11b.
Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad-hoc)
V případě sítě ad-hoc tvoří místní síť pouze samotná bezdrátová zařízení bez dalšího centrálního moderátora nebo přístupového
bodu. Každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními v síti. Síť s připojením ad-hoc lze snadno vytvořit i doma.
Chcete-li komunikovat bez přístupového bodu (připojení ad-hoc), postupujte podle následujících pokynů:
1
Zapněte přepínač Wireless (u modelů s funkcemi Bluetooth*) nebo Wireless LAN (u modelů bez funkcí Bluetooth).
U modelů s funkcemi Bluetooth se objeví dialogové okno Wireless Device Switch.
Zatrhněte zaškrtávací tlačítko Enable 2.4 GHz Wireless LAN a zrušte zatržení tlačítka Enable Bluetooth Device. Potom
klepněte na tlačítko OK.
n N
66
Používání počítače VAIO
2
Na hlavním panelu poklepejte na ikonu sítě Wireless Network Connection.
Zobrazí se dialogové okno Wireless Network Connection.
3
Klepněte na tlačítko Change advanced settings.
Zobrazí se dialogové okno Wireless Network Connection Properties.
4
Vyberte záložku Wireless Networks.
5
Klepněte na tlačítko Add....
Zobrazí se dialogové okno Wireless network properties.
6
Zadejte hodnotu do pole Network name (SSID)**.
Můžete si zvolit jméno o velikosti 32 alfanumerických znaků.
7
Zvolte Open z rozbalovacího seznamu Network Authentication.
8
Zvolte WEP z rozbalovacího seznamu Data Encryption.
9
Zrušte nastavení přepínače The key is provided for me automatically.
Zobrazí se některé informace.
10 Vyplňte pole Network key**.
Síťový klíč by měl být dlouhý 5 nebo 13 alfanumerických znaků nebo 10 nebo 26 hexadecimálních*** znaků. Můžete
si vybrat.
11 Znovu vyplňte přesně stejný klíč Network key pro potvrzení.
12 V dolní části obrazovky vyberte zaškrtávací pole This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless access
points are not used.
13 Klepněte na tlačítko OK.
Název Network name se objeví v poli Preferred networks.
14 Klepněte na tlačítko Advanced.
Zobrazí se dialogové okno Advanced.
15 Vyberte přepínač Computer-to-computer (ad hoc) networks only.
n N
67
Používání počítače VAIO
16 Klepněte na tlačítko Close.
17 Klepněte na tlačítko OK.
Nyní je tento počítač připraven pro komunikaci s jiným počítačem.
* Na tištěné stránce Specifications najdete více informací.
** Chcete-li komunikovat mezi dvěma nebo více počítači, je třeba nakonfigurovat všechny tyto počítače naprosto stejně. Ve všech počítačích je tedy třeba použít
stejné hodnoty Network name a Network key jako v prvním nakonfigurovaném počítači.
*** Hexadecimální: číselné vyjádření pomocí číslic 0-9 (s běžným významem) a písmen A-F (nebo a-f), která vyjadřují hexadecimální číslice (decimálních) hodnot
10 až 15.
✍
Sítě ad-hoc nepodporují WPA.
!
Na území Francie povoluje zákon venkovní používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. Více informací
naleznete v letáku Wireless LAN Regulations.
n N
68
Používání počítače VAIO
Komunikace prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura)
Infrastrukturní síť rozšiřuje stávající kabelovou místní síť na bezdrátová zařízení prostřednictvím přístupového bodu, například
produktu Sony Access Point. Přístupový bod propojuje bezdrátovou a kabelovou místní síť a funguje jako centrální moderátor
bezdrátové místní sítě LAN. Přístupový bod koordinuje přenos a příjem z více bezdrátových zařízení, která pracují ve
specifikovaném rozsahu.
Chcete-li komunikovat prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura), postupujte podle následujících pokynů:
1
Zapněte přepínač Wireless (u modelů s funkcemi Bluetooth*) nebo Wireless LAN (u modelů bez funkcí Bluetooth).
U modelů s funkcemi Bluetooth se objeví dialogové okno Wireless Device Switch.
Zatrhněte zaškrtávací pole Enable 2.4 GHz Wireless LAN a zrušte zatržení pole Enable Bluetooth Device. Potom
klepněte na tlačítko OK.
2
Pravým tlačítkem myši klepněte na síťovou ikonu
3
Klepněte na příkaz View Available Wireless Networks.
Zobrazí se dialogové okno Wireless Network Connection.
4
Vyberte síť, kterou chcete používat.
na liště s hlášením Wireless Network Connection.
n N
69
Používání počítače VAIO
5
Zadejte hodnotu do pole Network Key.
Pokud používáte přístupový bod Sony Access Point, není ve výchozím nastavení nutné zadávat žádný šifrovací klíč WEP/
WPA. Pro umožnění komunikace je třeba zatrhnout políčko Allow me to connect to the selected wireless network, even
though it is not secure.
6
Klepněte na tlačítko Connect.
Po 30 sekundách bude spojení navázáno.
* Na tištěné stránce Specifications najdete více informací.
Další informace o instalaci najdete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem Access Point.
✍
Klíč WPA musí obsahovat alespoň 8 znaků.
n N
70
Používání počítače VAIO
Používání zabezpečeného přístupu WiFi (WPA)
WPA je bezpečnostní vylepšení bezdrátové technologie, které umožňuje přenášet data vysoce bezpečným způsobem*.
* Více informací o přístupovém bodu naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístupovým bodem.
Pro použití WPA na počítači postupujte následovně:
1
Zapněte přepínač Wireless (u modelů s funkcemi Bluetooth*) nebo Wireless LAN (u modelů bez funkcí Bluetooth).
U modelů s funkcemi Bluetooth se objeví dialogové okno Wireless Device Switch.
Zatrhněte zaškrtávací pole Enable 2.4 GHz Wireless LAN a zrušte zatržení pole Enable Bluetooth Device. Potom
klepněte na tlačítko OK.
2
Na hlavním panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě Wireless Network Connection.
3
Zvolte možnost View available network connections.
Zobrazí se dialogové okno Wireless Network Properties.
4
Zvolte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit.
5
Vyplňte pole Network key.
Pole Network key by mělo mít minimálně 8 znaků. Můžete si vybrat.
6
Znovu vyplňte přesně stejný klíč Network key pro potvrzení.
7
Klepněte na tlačítko Connect.
Spojení se vytvoří.
* Na tištěné stránce Specifications najdete více informací.
✍
V režimu Ad-hoc nelze používat zabezpečení WPA (specifikace samotného standardu).
!
Na území Francie povoluje zákon venkovní používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. Více informací
naleznete v letáku Wireless LAN Regulations.
n N
71
Používání počítače VAIO
Výběr kanálu pro bezdrátové síťové připojení Wireless LAN
Při konfiguraci 802.11b/g lze použít kanály 1 až 13.
(a) Prostřednictvím přístupového bodu („infrastruktura“)
❑ Bude použit kanál vybraný přístupovým bodem.
!
Informace o výběru kanálu, který bude použit přístupovým bodem, naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístupovým bodem.
(b) Bez přístupového bodu („ad-hoc“)
❑ Pokud bezdrátové připojení naváže počítač VAIO, bude vybrán kanál 11.
!
Na území Francie povoluje zákon venkovní používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. Více informací
naleznete v letáku Wireless LAN Regulations.
❑ Pokud bezdrátové připojení naváže bezdrátové zařízení na druhé straně, bude bezdrátová komunikace vedena na kanálu
vybraném tímto zařízením.
n N
72
Používání počítače VAIO
!
Šířka pásma 2,4 GHz používaná zařízeními kompatibilními s Wireless LAN je také využívána četnými dalšími zařízeními. Ačkoli zařízení
kompatibilní s bezdrátovou komunikací LAN využívají technologií pro minimalizace rušení z jiných zařízení, která používají stejnou šířku
pásma, mohou tato rušení způsobovat nižší komunikační rychlost, užší rozsah komunikace nebo přerušení bezdrátového spojení.
Rychlost komunikace závisí na vzdálenosti mezi komunikujícími zařízeními, existenci překážek mezi nimi, konfiguraci zařízení, rádiových
podmínkách a použitém softwaru. Kromě toho může vlivem rádiových podmínek dojít k přerušení komunikace.
Rozsah komunikace závisí na skutečné vzdálenosti mezi komunikačními zařízeními, existenci překážek mezi těmito zařízeními, rádiových
podmínkách, okolním prostředí, které zahrnuje existenci zdí a materiálu těchto zdí, a použitém softwaru.
Používání produktů se standardem IEEE 802.11b a IEEE 802.11g na stejné bezdrátové síti může snížit komunikační rychlost vlivem
rádiového rušení. Proto jsou produkty standardu IEEE 802.11g navrženy ke snižování komunikační rychlosti, aby zajistily komunikaci s
produkty standardu IEEE 802.11b.
Pokud komunikační rychlost není tak vysoká, jak jsme očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu na přístupovém bodě.
n N
73
Používání počítače VAIO
Odstraňování problémů s bezdrátovou síťovou komunikací Wireless LAN
Nelze používat funkci bezdrátové komunikace Wireless LAN
Zkontrolujte, zda je přepínač Wireless (u modelů s funkcemi Bluetooth*) nebo Wireless LAN (u modelů bez funkcí Bluetooth)
zapnut.
* Na tištěné stránce Specifications najdete více informací.
Přístupový bod Access Point bezdrátové sítě Wireless LAN a počítač nemohou komunikovat
❑ Zkontrolujte, zda je přepínač Wireless zapnut.
❑ Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení přístupového bodu Access Point.
❑ Zkontrolujte, zda je přístupový bod zobrazen v okně Available networks.
❑ Chcete-li toto okno zobrazit, klepněte na tlačítko Start a potom na položku Control Panel.
❑ Klepněte na tlačítko Network and Internet Connections.
❑ Klepněte na ikonu Network Connections.
❑ Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Wireless Network Connection a vyberte příkaz Properties.
❑ Vyberte záložku Wireless Networks.
❑ Zkontrolujte, zda je přístupový bod zobrazen v okně Available networks.
❑ Na dostupnost připojení mají vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek
nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
n N
74
Používání počítače VAIO
Rychlost přenosu dat je nízká
❑ Maximální rychlost komunikace se může lišit v závislosti na překážkách nebo vzdálenosti mezi komunikačními zařízeními,
rádiových vlnách, operačním systému nebo používaném softwaru. Odstraňte překážku nebo zmenšete vzdálenost mezi
přístupovým bodem a počítačem.
❑ Ve stejném okamžiku může používaný přístupový bod komunikovat s jiným bodem. Přečtěte si příručku k přístupovému
bodu.
❑ Jestliže s jedním přístupovým bodem komunikuje najednou několik počítačů, může dojít k přetížení bodu. Počkejte několik
minut a přístup zopakujte.
❑ Pří komunikaci zařízení pro bezdrátovou síťovou komunikaci standardu IEEE 802.11g se zařízením standardu IEEE 802.11b
se rychlost komunikace běžně snižuje. Zařízení používající standard IEEE 802.11g jsou 5x rychlejší než zařízení se
standardem IEEE 802.11b.
Nelze přistupovat k Internetu
❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Přečtěte si příručku k přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda počítač a přístupový bod Access Point mezi sebou komunikují.
❑ Zmenšete vzdálenost mezi přístupovým bodem Access Point a počítačem.
n N
75
Používání počítače VAIO
Nelze využít bezdrátovou síť LAN
Zkontrolujte, zda je aktivní služba Wireless Zero Configuration.
Pro kontrolu stavu služby Wireless Zero Configuration service postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Performance and Maintenance.
3
Klepněte na ikonu Administrative Tools.
4
Poklepejte na ikonu Services.
Objeví se okno Services.
5
Zkontrolujte Status a Startup Type pro Wireless Zero Configuration.
Pokud se pod Status a Startup Type objeví Started a Automatic, pak je služba Wireless Zero Configuration aktivní.
Pro aktivaci služby Wireless Zero Configuration service postupujte následovně:
1
V okně Services stiskněte pravé tlačítko myši na Wireless Zero Configuration a klepněte na Properties.
Objeví se okno Wireless Zero Configuration Properties.
2
Zvolte si Automatic pro Startup type a klepněte na Apply.
3
Klepněte na Start pod Service status.
4
Pro uzavření okna klepněte na OK.
n N
76
Používání počítače VAIO
Používání úsporných režimů
Při napájení počítače z akumulátoru můžete využít nastavení řízení spotřeby za účelem prodloužení životnosti akumulátoru.
Kromě normálního provozního režimu, ve kterém lze vypínat některá konkrétní zařízení, je počítač vybaven dvěma zvláštními
úspornými režimy: Standby a Hibernate. Při napájení z akumulátoru byste si měli být vědomi toho, že pokud se zbývající napětí
akumulátoru sníží, vstoupí počítač automaticky do režimu Hibernate nezávisle na zvoleném nastavení řízení spotřeby.
✍
Pokud napětí akumulátoru klesne pod 10 %, připojte adaptér střídavého napětí a nechte akumulátor nabít. Nebo vypněte počítač a vložte
zcela nabitý akumulátor.
Používání normálního režimu Normal
V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Je-li tento režim aktivní, rozsvítí se zelená kontrolka napájení. Chceteli ušetřit energii v době, kdy s počítačem nepracujete, můžete vypnout některé konkrétní zařízení, například displej LCD nebo
pevný disk.
Používání úsporného režimu Standby
V úsporném režimu Standby počítač vypne displej LCD a nastaví nízký režim spotřeby pevného disku a procesoru. Je-li tento
režim aktivní, bude blikat oranžová kontrolka napájení.
Při aktivaci úsporného režimu Standby postupujte podle následujících pokynů:
Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Turn Off Computer a potom klepněte na tlačítko Stand By.
Chcete-li obnovit režim Normal, stiskněte libovolnou klávesu.
n N
77
Používání počítače VAIO
✍
Jestliže stisknete a podržíte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data.
Jestliže se počítač nachází v úsporném režimu Standby, nelze vložit disk.
Počítač se přepíná z úsporného režimu Standby rychleji než z režimu spánku Hibernate.
V režimu Standby je spotřebu energie větší než v režimu spánku Hibernate.
Pokud se akumulátor vybije, když počítač vstoupí do režimu Standby, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního
stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.
Pokud je počítač napájen ze síťové zásuvky a během 25 minut jej nepoužijete, přejde do úsporného režimu System Standby.
Pokud je počítač napájen z baterií a během 25 minut jej nepoužijete, rovněž přejde do úsporného režimu System Standby.
Chcete-li tomu zabránit, můžete změnit nastavení v okně Power Options Properties (klepnutím pravým tlačítkem myši na
ikonu power status na hlavním panelu - zvolte Adjust Power Properties - pak zvolte záložku Power Schemes a změňte
nastavení v Settings for VAIO optimized power scheme).
n N
78
Používání počítače VAIO
Používání režimu spánku Hibernate
Stav systému bude uložen na pevný disk a potom bude vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou ztracena.
Je-li tento režim aktivní, nesvítí kontrolka napájení.
Při aktivaci režimu spánku Hibernate postupujte podle následujících pokynů:
Stiskněte <Fn>+<F12>.
Zobrazí se obrazovka Hibernating a počítač přejde do režimu spánku Hibernate.
Další možnost,
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Turn Off Computer.
Na obrazovce Turn off computer stiskněte a podržte klávesu <Shift> a stiskněte tlačítko Hibernate.
Chcete-li obnovit normální režim Normal, postupujte podle následujících pokynů:
Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení.
Počítač se vrátí do předchozího stavu.
✍
Jestliže stisknete a podržíte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.
Pokud po delší dobu nepoužíváte adaptér AC, uveďte počítač do režimu spánku Hibernate. Tento úsporný režim vám ušetří čas strávený
vypínáním počítače normálním způsobem.
Jestliže se počítač nachází v režimu spánku Hibernate, nelze vložit disk.
Aktivace režimu spánku Hibernate trvá déle než aktivace úsporného režimu Standby.
Návrat do normálního režimu Normal z režimu spánku Hibernate trvá déle než z úsporného režimu Standby.
V režimu spánku Hibernate je spotřeba energie nižší než v úsporném režimu Standby.
Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte.
n N
79
Používání počítače VAIO
Odstraňování problémů řízení spotřeby
Nastavení řízení spotřeby nereaguje
Pokud zahájíte přechod do režimu s nižší spotřebou, jako například do režimu spánku Hibernate, a potom změníte režim dříve,
než se předchozí operace dokončí, může dojít k nestabilitě operačního systému v počítači.
Chcete-li obnovit normální provozní stabilitu počítače, postupujte podle následujících pokynů:
1
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Stiskněte současně <Ctrl>+<Alt>+<Delete> a ze seznamu vyberte volbu Restart.
Počítač se restartuje.
3
Pokud problém přetrvává, vypněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení déle než čtyři sekundy.
Řízení spotřeby pomocí VAIO Power Management
Řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata řízení spotřeby počítače, který je napájen ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby
odpovídaly vašim požadavkům na spotřebu.
VAIO Power Management je softwarou aplikací vyvinutou výhradně pro počítače VAIO. Prostřednictvím této softwarovou
aplikace můžete vylepšit funkce řízení spotřeby ve Windows tak, aby byl zajištěn lepší provoz počítače a delší životnost
akumulátoru.
n N
80
Používání počítače VAIO
Zapnutí řízení spotřeby VAIO Power Management
Při spuštění počítače se zobrazí ikona power status na hlavním panelu. Tato ikona označuje, jaký typ zdroje energie je právě
používán, např., napájení ze sítě. Pokud poklepáte na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Power Meter a zobrazí aktuální
stav napájení.
Funkce VAIO Power Management jsou přidány do Power Options Properties ve Windows.
Při aktivaci funkce VAIO Power Management postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu power status na hlavním panelu.
2
Zvolte Adjust Power Properties.
Zobrazí se okno Power Options Properties.
3
Zvolte záložku VAIO Power Management.
Zapnutí schémat řízení spotřeby VAIO Power Management
VAIO Power Management nabízí několik předdefinovaných power schemes. Každé schéma obsahuje skupinu nastavení řízení
spotřeby, která jsou zaměřena na konkrétní cíle při řízení spotřeby. Můžete si vybrat od maximálního řízení spotřeby až po žádné
řízení spotřeby.
Při aktivaci schémat řízení spotřeby VAIO Power Management postupujte podle následujících pokynů:
1
Otevřete Adjust Power Properties.
2
Zvolte záložku Power Schemes.
3
Zvolte schéma řízení spotřeby v rozbalovacím seznamu Power schemes.
4
Pokud nyní vyberete záložku VAIO Power Management, uvidíte, že zvolené schéma řízení spotřeby se zobrazí vpravo od
Power Scheme.
5
V případě potřeby můžete změnit položky na seznamu, např. jas displeje LCD.
n N
81
Používání počítače VAIO
6
Klepněte na tlačítko OK.
Schéma řízení spotřeby bylo aktivováno.
✍
Pro nastavení schématu řízení spotřeby musíte mít na svém počítači přístupová práva administrátora.
Více informací o řízení spotřeby VAIO Power Management a o schématech řízení spotřeby Power Schemes je uvedeno v souborech s
elektronickou nápovědou k softwaru.
Power Scheme
Popis
Power Management Off
Vypne všechny funkce řízení spotřeby, jako například režimy Standby a Hibernate.
VAIO Optimized
Standardní stav řízení spotřeby pro všechny zdroje napájení.
VAIO Maximum Battery
Umožňuje šetřit energii, dosáhnout maximální životnosti akumulátoru a dobrý výkon při napájení z akumulátoru.
Snižuje jas zobrazení a po uplynutí určeného intervalu přepíná systém do úsporného režimu Standby.
VAIO Ultimate Battery
Poskytuje delší životnost akumulátoru než režim VAIO Maximum Battery.
✍
V případě, že vlastníte počítač s mobilní jednotkou CPU (viz tištěnou stránku Specifications), může se na systémové liště objevit řídicí
ikona CPU. Ikona řízení procesoru (CPU) označuje stav řízení procesoru (Performance, Adaptive, Battery Life). Pokud chcete ikonu
zobrazit, klepněte na tlačítko Advanced na záložce VAIO Power Management. Zvolte pole Show CPU status icon in the taskbar a
pak klepněte na OK.
Pokud chcete vědět více o ikoně řízení procesoru, prostudujte si soubor elektronické nápovědy (Other Information - Icons on the
Notification Area).
n N
82
Používání počítače VAIO
Obnova výchozích nastavení
Nastavení schématu řízení spotřeby, které jste změnili na záložce VAIO Power Management, můžete obnovit do výchozího
stavu.
Při obnově výchozího nastavení postupujte podle následujících pokynů:
1
Zvolte záložku VAIO Power Management v okně Power Options Properties.
2
Klepněte na tlačítko Advanced.
Zobrazí se dialogové okno VAIO Power Management.
3
Klepněte na tlačítko Reset by default.
Zobrazí se okno Confirm.
4
Zvolte možnost Restore all power schemes to the original factory default settings.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Okno Confirm se uzavře a výchozí nastavení budou obnovena pro všechny možnosti schématu řízení spotřeby.
n N
83
Používání počítače VAIO
VAIO Power Management Viewer
Spuštění aplikaci VAIO Power Management Viewer provedete následujícím způsobem:
Zvolte
na kartě VAIO Power Management.
Alternativně můžete klepnout na Start > All Programs > VAIO Control Center > VAIO Power Management Viewer a aplikaci
spustit.
VAIO Power Management Viewer je uveden na dvou kartách: Running on batteries a Plugged in. Při spuštění aplikace se
automaticky zobrazí karta příslušná pro schéma řízení spotřeby vašeho počítače. Na každé kartě je znázorněn graf, zobrazující
výkon s aktuálním schématem řízení spotřeby a modifikované schéma řízení spotřeby v odpovídajících barvách.
Změnu schématu řízení spotřeby provedete takto:
Zvolte požadované schéma řízení spotřeby z rozbalovacího seznamu v aplikaci VAIO Power Management Viewer.
Zobrazení výkonu s modifikovaným schématem řízení spotřeby pomocí aplikace VAIO Power Management provedete takto:
Pokud jsou v chodu obě aplikace VAIO Power Management a VAIO Power Management Viewer, pak VAIO Power Management
Viewer zobrazuje výkon se schématem řízení spotřeby, které bylo modifikováno pomocí VAIO Power Management.
✍
K nastavení nebo modifikaci schématu řízení spotřeby používejte VAIO Power Management.
n N
84
Připojování periferních zařízení
Připojování periferních zařízení
Funkčnost počítače lze rozšířit prostřednictvím různých portů, kterými je vybaven.
❑ Připojení replikátoru portů (str. 85)
❑ Připojení externího zobrazovacího zařízení (str. 93)
❑ Výběr režimu zobrazení (str. 97)
❑ Používání funkce více monitorů (str. 100)
❑ Připojení externích reproduktorů (str. 106)
❑ Připojení externího mikrofonu (str. 108)
❑ Připojení zařízení s rozhraním USB (str. 111)
❑ Připojení tiskárny (str. 117)
❑ Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 121)
❑ Připojení k síti (LAN) (str. 125)
✍
Pro zjištění typu portů a jejich umístění na počítači použijte tištěnou stránku Specifications.
Spotřební materiál, příslušenství a periférie Sony lze zakoupit u nejbližšího prodejce nebo na webu společnosti Sony:
www.sonystyle-europe.com
Další informace o kompatibilitě připojovaných zařízení najdete na webu služby VAIO-Link: www.vaio-link.com
n N
85
Připojování periferních zařízení
Připojení replikátoru portů
Počítač podporuje použití volitelného replikátoru portů. Připojení replikátoru portů dovoluje k počítači připojovat přídavná
periferní zařízení, např. tiskárnu a externí displej.
Replikátor portů pro řadu VGN-S
1
3 konektory Hi-Speed USB
(USB2.0)
(str. 111)
2
Konektor pro tiskárnu
(str. 117)
3
Konektor DVI-D
(str. 94)
4
Konektor pro monitor/VGA
(str. 94)
5
Síťový konektor
(str. 125)
6
Napájecí konektor
(str. 14)
Replikátor portů pro řadu VGN-T
1
Napájecí konektor
(str. 14)
2
Síťový konektor
(str. 125)
3
Konektor pro monitor/VGA
(str. 94)
4
Konektor pro tiskárnu
(str. 117)
5
3 konektory Hi-Speed USB
(USB2.0)
(str. 111)
n N
86
Připojování periferních zařízení
!
Digitální propojení s externím displejem přes konektor DVI-D není podporováno.
✍
Replikátor portů lze napájet pouze adaptérem střídavého napětí dodávaným s počítačem. Během používání replikátoru portů neodpojujte
adaptér střídavého napětí ze zásuvky ani z replikátoru, protože by mohlo dojít k poškození dat nebo selhání hardwaru.
n N
87
Připojování periferních zařízení
Připojení počítače k replikátoru portů
Řada VGN-S
Pro připojení počítače k replikátoru portů postupujte následovně:
1
Odpojte všechna periferní zařízení od počítače.
2
Zasuňte síťovou šňůru (1) do adaptéru střídavého napětí a síťové zásuvky.
!
Používejte pouze přiložený adaptér střídavého napětí.
3
Zasuňte kabel připojený k adaptéru střídavého napětí (2) do konektoru DC In (3) na replikátoru portů (4).
n N
88
Připojování periferních zařízení
4
Posunutím otevřete kryt replikátoru portů na spodní straně počítače.
5
Vysuňte čelní rukojeť.
6
Srovnejte spodní konektor počítače s konektorem na replikátoru portů a zatlačte jej na místo, až zaklapne.
7
Zapněte počítač.
n N
89
Připojování periferních zařízení
Řada VGN-T
Pro připojení počítače k replikátoru portů postupujte následovně:
1
Odpojte všechna periferní zařízení od počítače.
2
Zasuňte síťovou šňůru (1) do adaptéru střídavého napětí a síťové zásuvky.
3
Zasuňte kabel připojený k adaptéru střídavého napětí (2) do konektoru DC In (3) na replikátoru portů (4).
4
Odstraňte kryt konektoru pro replikátor portů na spodní straně počítače.
!
Počítač je dodáván s krytem připojeným ke konektoru pro replikátor portů. Když před použitím replikátoru portů kryt odstraníte, zajistěte,
abyste jej měli po ruce.
n N
90
Připojování periferních zařízení
5
Srovnejte spodní konektor počítače s konektorem na replikátoru portů a zatlačte jej na místo, až zaklapne.
6
Zapněte počítač.
✍
Používejte adaptér střídavého napětí dodávaný s počítačem nebo doplňkový adaptér Sony.
!
Nepřenášejte počítač s připojeným replikátorem portů, jelikož může dojít k odpojení a poškození replikátoru a k poškození počítače.
n N
91
Připojování periferních zařízení
Odpojení počítače od replikátoru portů
!
Zkontrolujte, zda je počítač před odpojením replikátoru vypnutý. Zabráníte tak ztrátě neuložených dat.
Řada VGN-S
Pro odpojení počítače od replikátoru portů postupujte následovně:
1
Vypněte počítač a připojená periferní zařízení.
2
Zatlačte současně páčky pro uvolnění (1).
3
Vyjměte počítač z replikátoru portů.
4
Uzavřete konektor pro replikátor portů na spodní straně počítače.
n N
92
Připojování periferních zařízení
Řada VGN-T
Pro odpojení počítače od replikátoru portů postupujte následovně:
1
Vypněte počítač a připojená periferní zařízení.
2
Vyjměte počítač z replikátoru portů.
3
Kryt konektoru pro replikátor portů na spodní straně počítače dejte na původní místo.
✍
Po odpojení počítače od replikátoru portů je velice důležité konektor pro replikátor portů uzavřít. Pokud kryt neuzavřete, může se dovnitř
zanést prach a poškodit počítač.
Replikátor portů odpojíte od síťového napájení odpojením adaptéru střídavého napětí.
Když u počítačů řady VGN-T replikátor portů nepoužíváte, dbejte na to, aby na konektoru pro replikátor portů byl umístěn kryt.
n N
93
Připojování periferních zařízení
Připojení externího zobrazovacího zařízení
K počítači VAIO lze připojit externí displej. Mezi ta zařízení, se kterými lze počítač používat, patří například monitor nebo
projektor.
✍
Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů.
Připojená externí zobrazovací zařízení budou fungovat jako sekundární zobrazení.
Pouze na systémech Windows můžete použít externí displej k nastavení funkce více monitorů.
n N
94
Připojování periferních zařízení
Připojení běžného počítačového monitoru
Počítačový displej (monitor) lze k počítači připojit přímo, nebo přes doplňkový replikátor portů.
Při připojování běžného počítačového monitoru postupujte podle následujících pokynů:
1
V případě potřeby připojte jeden konec kabelu napájení (1) k monitoru a druhý konec do síťové zásuvky.
2
Pokud chcete připojit monitor VGA, připojte kabel displeje (2) (nepřiložen) ke konektoru monitor/VGA (3) a na počítači nebo
replikátoru portů.
3
Pokud máte počítač řady VGN-S a chcete připojit monitor TFT/DVI, připojte kabel displeje (nepřiložen) ke konektoru DVI-D
na replikátoru portů.
✍
DVI-D je zkratka pro Digital Visual Interface - Digital. Jedná se o druh konektoru DVI, který podporuje pouze digitální videosignály, tzn.
žádné analogové videosignály. Má 24 pinů.
Konektor DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) podporuje digitální a analogové videosignály. Má 29 pinů.
Kabel pro propojení DVI-I a VGA nelze připojit ke konektoru DVI-D!
n N
95
Připojování periferních zařízení
Připojení multimediálního počítačového monitoru
Multimediální počítačový displej s vestavěnými reproduktory a mikrofonem lze k počítači připojit přímo, nebo přes doplňkový
replikátor portů.
Při připojování multimediálního počítačového monitoru postupujte podle následujících pokynů:
1
Zasuňte síťovou zástrčku multimediálního počítačového monitoru (1) do síťové zásuvky.
2
Připojte kabel displeje (2) (nepřiložen) ke konektoru monitor/VGA (3) a na počítači nebo replikátoru portů.
3
Připojte kabel reproduktorů (4) ke konektoru sluchátek (5) i v počítači.
4
Připojte kabel mikrofonu (6) ke konektoru mikrofonu (7) m v počítači.
n N
96
Připojování periferních zařízení
Připojení projektoru
Projektor (např. projektor Sony LCD) lze k počítači připojit přímo, nebo přes doplňkový replikátor portů.
Při připojení projektoru postupujte podle následujících pokynů:
1
Připojte napájecí kabel projektoru (1) do síťové zásuvky.
2
Zastrčte signální kabel RGB (2) do konektoru monitor/VGA (3) a na počítači nebo replikátoru portů.
3
Zastrčte audio kabel (4) (nepřiložen) do konektoru sluchátek (5) i.
4
Připojte kabel signálu RGB a zvukový kabel ke konektorům projektoru (6).
n N
97
Připojování periferních zařízení
Odstraňování problémů s externími monitory
Nelze použít funkci Plug and Display
Funkce Plug and Display nemusí být dostupná v závislosti na externím displeji nebo na způsobu jeho připojení.
K výběru výstupního zařízení můžete použít klávesovou zkratku s klávesou Fn.
Nelze zobrazit obsah na dvou nebo více monitorech současně
Nelze zobrazovat obsah na více externích monitorech současně.
Vyberte si jeden externí monitor.
Výběr režimu zobrazení
Je-li počítač připojen k externímu zobrazovacímu zařízení (běžný počítačový monitor, atd.), můžete si zvolit, které zařízení se
bude používat jako primární. Nicméně postup výběru displeje závisí na videořadiči, který je použit v počítači VAIO. Více informací
o videořadiči najdete na tištěné stránce Specifications.
V závislosti na modelu můžete při výchozím nastavení přepínat obrazový výstup mezi displejem LCD a externím zobrazovacím
zařízením pomocí tlačítka S2 nebo DVD. Více informací naleznete v části Nastavení počítače pomocí VAIO Control Center
(str. 23).
Chcete-li používat displej LCD počítače a externí zobrazovací zařízení současně, najdete další informace v části Používání
funkce více monitorů (str. 100).
n N
98
Připojování periferních zařízení
Modely s videořadičem Intel
Pro výběr displeje postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start, potom na Control Panel.
Zobrazí se okno Control Panel.
2
Klepněte na Appearance and Themes a potom vyberte Display.
Zobrazí se dialogové okno Display Properties.
3
Klepněte na záložku Settings.
4
Klepněte na tlačítko Advanced.
Zobrazí se dialogové okno vlastností pro pokročilá nastavení.
5
Klepněte na záložku, jejíž jméno začíná Intel(R).
6
Klepněte na Graphic Properties.
7
Klepněte na záložce Devices a vyberte displej.
8
Klepněte na tlačítko OK.
✍
V závislosti na typu použitého počítačového displeje a projektoru nemusí být k dispozici možnost současného zobrazení na obrazovce
LCD počítače a externím displeji nebo projektoru.
Dříve než zapnete počítač, zapněte periferní zařízení.
n N
99
Připojování periferních zařízení
Modely s videořadičem nVIDIA
Pro výběr displeje postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start, potom na Control Panel.
Zobrazí se okno Control Panel.
2
Klepněte na Appearance and Themes a potom vyberte Display.
Zobrazí se dialogové okno Display Properties.
3
Klepněte na záložku Settings.
4
Klepněte na tlačítko Advanced.
Zobrazí se dialogové okno vlastností pro pokročilá nastavení.
5
Klepněte na záložku, jejíž jméno začíná GeForce.
Z levé nabídky vyberte nView Display Settings.
Pro změnu aktuálního displeje vyberte požadovaný displej z rozbalovacího seznamu Current display.
Pro zobrazení výstupu z počítače současně na displeji LCD počítače a externím displeji vyberte Clone z rozbalovacího
seznamu nView Display mode.
Ke specifikaci displejů použijte rozbalovací seznam Primary display/Secondary display.
6
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se dialogové okno Confirm Display Settings.
7
Klepněte na tlačítko Yes.
n N
100
Připojování periferních zařízení
Používání funkce více monitorů
Funkce více monitorů umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních. Je-li
například ke konektoru monitor/VGA připojen externí monitor, může displej LCD počítače a externí displej fungovat jako jedna
pracovní plocha.
Můžete přesouvat kurzor z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, jako například otevřená okna
aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.
✍
Některé monitory nemusí vždy podporovat funkci více monitorů.
Některé softwarové aplikace možná nebudou kompatibilní s nastaveními více monitorů.
Při používání režimu více monitorů dbejte, aby počítač nevstoupil do režimů Standby nebo Hibernate, jinak není zaručen návrat do režimu
Normal.
Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozdělujte jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech. V opačném
případě software pravděpodobně nebude pracovat správně.
Nastavte u obou monitorů méně barev a nižší rozlišení.
n N
101
Připojování periferních zařízení
Volba režimu více monitorů
Modely s videoøadièem Intel
Pro volbu režimu více monitorů postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
Klepněte na Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Appearance and Themes.
4
Klepněte na ikonu Display.
5
Vyberte záložku Settings.
6
Klepněte na ikonu monitoru označenou 2.
7
Zatrhněte políčko Extend my Windows desktop onto this monitor.
8
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK.
Objeví-li se dialogové okno Monitor Settings, klepněte na Yes.
n N
102
Připojování periferních zařízení
Modely s videoøadièem nVIDIA
Pro volbu režimu více monitorů postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
Klepněte na Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Appearance and Themes.
4
Klepněte na ikonu Display.
5
Vyberte záložku Settings.
6
Klepněte na tlačítko Advanced.
Zobrazí se dialogové okno vlastností pro pokročilá nastavení.
7
Klepněte na záložku, jejíž jméno začíná GeForce.
Z levé nabídky vyberte nView Display Settings.
8
Z rozbalovacího seznamu nView Display Mode vyberte Dualview.
9
Z rozbalovacího seznamu Primary display vyberte Laptop Display.
10 Klepněte na tlačítko OK.
✍
Některý externí displej vždy podporovat funkci více monitorů.
U řady VGN-S můžete režim více monitorů vybrat pouhým stisknutím některého z tlačítek S. To za předpokladu, že jste ve VAIO Control
Center změnili přiřazení tlačítka na Multiple Monitors. Podrobnosti o změně nastavení tlačítka naleznete v části Nastavení počítače
pomocí VAIO Control Center (str. 23).
n N
103
Připojování periferních zařízení
Nastavení barev a rozlišení pro jednotlivá zobrazení
Pro každý monitor, který je součástí zobrazení, můžete nastavit barvy zobrazení a rozlišení.
Při nastavování barev a rozlišení jednotlivých zobrazení postupujte podle následujících pokynů:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
Klepněte na Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Appearance and Themes.
4
Klepněte na ikonu Display.
5
Vyberte záložku Settings.
6
Klepněte na zobrazení (1 nebo 2), které chcete změnit.
7
Chcete-li změnit barvy, vyberte některou možnost ze seznamu Color quality.
8
Pro nastavení rozlišení použijte posuvník Screen resolution.
9
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK.
Objeví-li se dialogové okno Monitor Settings, klepněte na Yes.
n N
104
Připojování periferních zařízení
Uživatelské úpravy více monitorů
Režim více monitorů lze upravovat změnou pozice obou monitorů ze soupravy.
Pro uživatelské úpravy režimu více monitorů postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
Klepněte na Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Appearance and Themes.
4
Klepněte na ikonu Display.
5
Klepněte na záložku Settings.
6
Přetáhněte ikony monitoru tak, aby odpovídaly skutečnému uspořádání monitorů. Ikony obou monitorů musí být spojeny,
aby tvořily soupravu monitorů.
7
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK.
Objeví-li se dialogové okno Monitor Settings, klepněte na Yes.
n N
105
Připojování periferních zařízení
Rušení funkce více monitorů
Pro zrušení funkce více monitorů postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.
2
Klepněte na Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Appearance and Themes.
4
Klepněte na ikonu Display.
5
Klepněte na záložku Settings.
6
Klepněte na ikonu monitoru 2.
7
Zrušte zaškrtnutí políčka Extend my Windows desktop onto this monitor.
8
Klepněte na tlačítko Apply a potom na tlačítko OK.
Objeví-li se dialogové okno Monitor Settings, klepněte na Yes.
✍
Podrobnosti o přepínání z primárního na sekundární zobrazení najdete v části Výběr režimu zobrazení (str. 97).
U řady VGN-S můžete režim Multiple Monitors vybrat pouhým stisknutím některého z tlačítek S. To za předpokladu, že jste ve VAIO
Control Center změnili přiřazení tlačítka na Multiple Monitors. Podrobnosti o změně nastavení tlačítka naleznete v části Nastavení
počítače pomocí VAIO Control Center (str. 23).
n N
106
Připojování periferních zařízení
Připojení externích reproduktorů
Připojením externích reproduktorů k počítači je možné zvýšit kvalitu zvuku.
Při připojení externích reproduktorů postupujte podle následujících pokynů:
1
Zastrčte jeden konec kabelu reproduktorů (1) do konektoru sluchátek (2) i na počítači.
2
Druhý konec kabelu reproduktorů zastrčte do externích reproduktorů (3).
3
Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.
✍
Používejte pouze reproduktory, které jsou určené pro připojení k počítači.
Nepokládejte na reproduktory diskety. Hrozí poškození dat magnetickým polem reproduktorů.
n N
107
Připojování periferních zařízení
Odstraňování problémů se zvukem
Z reproduktorů nevychází žádný zvuk
❑ Řada VGN-S
❑ Je možné, že zabudované reproduktory jsou vypnuty. Pro zapnutí reproduktorů stiskněte <Fn>+<F2> nebo tlačítko S1
(výchozí přiřazení).
❑ Hlasitost reproduktorů je pravděpodobně nastavena na minimum. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte <Fn>+<F4> a pak M
nebo , nebo tiskněte <Fn>+<F4>.
❑ Řada VGN-T
❑ Je možné, že zabudované reproduktory jsou vypnuty (kontrolka potlačení zvuku % svítí). Stisknutím tlačítka Mute/
SOUND EFFECT reproduktory zapnete.
❑ Hlasitost reproduktorů je pravděpodobně nastavena na minimum. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko zvýšení
hlasitosti.
❑ Používáte-li externí reproduktory, zkontrolujte, zda jsou správně připojeny a zda je nastavena hlasitost. Vypněte tlačítko pro
potlačení zvuku (jsou-li jím reproduktory vybaveny). Jsou-li reproduktory napájeny akumulátory, zkontrolujte, zda jsou
správně nainstalované a nabité.
❑ Odpojte zvukový kabel od konektoru sluchátek (je-li připojen).
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložena a nabit.
❑ Používáte-li aplikaci, která je vybavena vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je tato funkce zapnutá.
❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti v systému Windows.
n N
108
Připojování periferních zařízení
Připojení externího mikrofonu
Chcete-li používat vstupní zvukové zařízení (například pro konverzaci na Internetu), je třeba k počítači připojit externí mikrofon.
Při připojení externího mikrofonu postupujte podle následujících pokynů:
Připojte kabel mikrofonu (1) ke konektoru mikrofonu (2) m v počítači.
✍
Používejte pouze mikrofon, který je určen pro připojení k počítači.
n N
109
Připojování periferních zařízení
Odstraňování problémů se zvukem
Mikrofon nefunguje
Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je správně připojen k příslušnému konektoru mikrofonu.
Hlasitost mikrofonu je příliš vysoká nebo příliš nízká
Pro úpravu hlasitosti postupujte následovně.
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na Sounds, Speech, and Audio Devices a pak na Sounds and Audio Devices.
3
Klepněte na Volume pod Sound recording na záložce Audio.
4
Zkontrolujte, zda je vybráno zaškrtávací tlačítko Select pro Microphone Balance. Není-li tomu tak, klepněte na zaškrtávací
tlačítko.
5
Hlasitost upravíte posunováním jezdce posuvníku nahoru a dolů.
6
Je-li hlasitost stále ještě příliš vysoká nebo nízká, zvolte Advanced Controls z nabídky Options.
Objeví se tlačítko Advanced pro Microphone Balance.
7
Pro úpravu hlasitosti klepněte na tlačítko Advanced a vyberte/zrušte výběr Microphone Boost nebo +20db Gain pod
Other Controls.
n N
110
Připojování periferních zařízení
Monofonním mikrofonem je nahráván jen levý kanál audio (řada VGN-S)
Pro změnu nastavení audio kanálu postupujte následovně.
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na Sounds, Speech, and Audio Devices a pak na Sounds and Audio Devices.
3
Klepněte na Volume pod Sound recording na záložce Audio.
4
V nabídce Options vyberte příkaz Advanced Controls.
Objeví se tlačítko Advanced pro Microphone Balance.
5
Klepněte na tlačítko Advanced a zatrhněte zaškrtávací tlačítko Mono Mic pod Other Controls.
!
Toto nastavení audio kanálu platí jen pro nahrávání zvuku mikrofonem.
Stereofonním mikrofonem se nenahrává stereofonní zvuk (řada VGN-S)
Pro změnu nastavení audio kanálu postupujte následovně.
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na Sounds, Speech, and Audio Devices a pak na Sounds and Audio Devices.
3
Klepněte na Volume pod Sound recording na záložce Audio.
4
V nabídce Options vyberte příkaz Advanced Controls.
Objeví se tlačítko Advanced pro Microphone Balance.
5
Klepněte na tlačítko Advanced a zrušte zatrhnutí zaškrtávacího tlačítka Mono Mic pod Other Controls.
n N
111
Připojování periferních zařízení
Připojení zařízení s rozhraním USB
K tomuto počítači lze připojit zařízení s rozhraním USB (například myš, disketovou jednotku, klávesnici nebo tiskárnu).
Připojení těchto zařízení je usnadněno nejnovější technologií plug and play. Před jejich připojováním není nutné vypínat počítač
(není-li uvedeno jinak v přiložené příručce).
V některých případech je třeba nainstalovat software pro zařízení s rozhraním USB dříve, než je připojíte. Při zanedbání tohoto
postupu hrozí, že zařízení nebude fungovat správně. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením.
Přehráváte-li DVD (video nebo audio) a chcete odstranit zařízení USB, např. reproduktory kompatibilní s USB, musíte nejprve
vypnout DVD. Odstraňování zařízení kompatibilního s USB při přehrávání DVD (video nebo audio) může způsobit poruchu.
Chcete-li předejít poškození počítače a/nebo zařízení USB, řiďte se následujícím:
❑ Při přesunování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte otřesů nebo působení síly na konektory Hi-Speed USB
(USB2.0).
❑ Nevkládejte počítač s připojenými zařízeními USB do tašky nebo kufříku.
❑ Připojení myši s rozhraním USB (str. 112)
❑ Připojení disketové jednotky s rozhraním USB (str. 113)
n N
112
Připojování periferních zařízení
Připojení myši s rozhraním USB
Při připojování myši s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:
1
Zvolte požadovaný konektor rozhraní USB
2
Připojte kabel myši s rozhraním USB (2) ke konektoru tohoto rozhraní.
Nyní můžete začít myš s rozhraním USB používat (3).
✍
(1).
V tomto počítači je předinstalován softwarový ovladač myši VAIO s rozhraním USB. Chcete-li začít tuto myš používat, stačí ji připojit ke
konektoru rozhraní USB.
n N
113
Připojování periferních zařízení
Připojení disketové jednotky s rozhraním USB
K tomuto počítači lze připojit disketovou jednotku s rozhraním USB, kterou můžete zakoupit jako speciální volitelný doplněk.
Při připojování disketové jednotky s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:
1
Zvolte požadovaný konektor rozhraní USB
.
2
Připojte kabel disketové jednotky s rozhraním USB ke konektoru tohoto rozhraní. Logo VAIO na disketové jednotce musí
směřovat nahoru.
Nyní můžete začít tuto disketovou jednotku používat.
✍
Používáte-li disketovou jednotku USB, nepůsobte na konektor USB silou. Může dojít k poruše.
Při odpojování disketové jednotky s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:
❑ Je-li počítač zapnutý, počkejte, až zhasne kontrolka disketové jednotky, a potom odpojte kabel rozhraní USB. V případě
nesprávného odpojení disketové jednotky hrozí zhroucení systému a ztráta všech neuložených dat.
❑ Je-li počítač vypnutý, můžete odpojit kabel rozhraní USB od počítače přímo.
n N
114
Připojování periferních zařízení
Vložení diskety
Při vkládání diskety postupujte podle následujících pokynů:
1
Uchopte disketu (1) tak, aby štítek směřoval nahoru.
2
Lehce zasuňte disketu do jednotky (2) tak, aby zaklapla na místo.
n N
115
Připojování periferních zařízení
Vyjmutí diskety
Při vyjímání diskety postupujte podle následujících pokynů:
Po ukončení používání diskety počkejte, až zhasne kontrolka (1). Potom stiskněte tlačítko pro vysunutí (2) a vyjměte disketu.
✍
Než stisknete tlačítko pro vysunutí, zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka.
Pokud se disketa po stisknutí tlačítka nevysune, odpojte disketovou jednotku od počítače.
!
Nepoužívejte tlačítko pro vysunutí diskety, pokud kontrolka svítí. Hrozí poškození diskety.
n N
116
Připojování periferních zařízení
Odstraňování problémů s disketami
Disketová jednotka s rozhraním USB nemůže zapisovat na disketu
❑ Disketa je chráněna proti zápisu. Zrušte ochranu proti zápisu nebo použijte jinou disketu bez této ochrany.
❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do disketové jednotky.
❑ Disketa je pravděpodobně poškozena. Zkuste vložit jinou disketu.
Volitelná disketová jednotka s rozhraním USB není rozpoznána jako jednotka A
Pro nastavení disketové mechaniky jako jednotky A postupujte následovně:
1
Zapněte počítač.
2
Připojte disketovou jednotku.
3
V nabídce Start vyberte příkaz Control Panel.
4
Klepněte na tlačítko Performance and Maintenance.
5
Klepněte na tlačítko System.
6
Vyberte kartu Hardware a potom klepněte na tlačítko Device Manager.
7
Vyberte položku Universal Serial Bus controllers a potom položku Y-E Data USB Floppy.
8
V nabídce Action klepněte na příkaz Uninstall.
9
Po opakovaném klepnutí na tlačítko OK se zobrazí zpráva Confirmation of deletion of device.
10 Z nabídky Action vyberte příkaz Scan for hardware changes.
Disketová jednotka bude rozpoznána jako jednotka A.
n N
117
Připojování periferních zařízení
Připojení tiskárny
Chcete-li tisknout dokumenty, lze k tomuto počítači připojit tiskárnu, která je kompatibilní s operačním systémem Windows.
Připojení tiskárny prostřednictvím konektoru rozhraní USB
K tomuto počítači lze připojit tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
Při připojování tiskárny s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:
1
Připojte napájecí kabel tiskárny do síťové zásuvky (1).
2
Zvolte požadovaný konektor rozhraní USB
3
Zastrčte jeden konec kabelu tiskárny s rozhraním USB (2) do konektoru USB a druhý do tiskárny.
(3).
n N
118
Připojování periferních zařízení
Připojení tiskárny prostřednictvím konektoru tiskárny
Při připojování tiskárny prostřednictvím konektoru tiskárny postupujte podle následujících pokynů:
1
Připojte napájecí kabel tiskárny (1) do síťové zásuvky.
2
Zastrčte kabel tiskárny (2) dodaný s tiskárnou do konektoru tiskárny (3)
portů.
✍
na počítači nebo na doplňkovém replikátoru
Před připojením tiskárny vypněte počítač a tiskárnu a odpojte adaptér střídavého napětí ze síťové zásuvky.
n N
119
Připojování periferních zařízení
Odstraňování problémů s tiskárnami
❑ Ujistěte se, že ovladač tiskárny podporuje Windows XP.
Požádejte výrobce tiskárny o ovladač, který podporuje Windows XP.
❑ Konektor tiskárny
na replikátoru portů je vnitřně propojen s rozhraním USB. Chcete-li zkontrolovat nastavení portu
tiskárny, když je tiskárna připojena ke konektoru tiskárny na replikátoru portů, postupujte následovně.
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
3
Klepněte na ikonu Printers and Faxes.
4
Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu a vyberte Properties.
5
Klepněte na záložku Ports.
6
Zkontrolujte, zda je zatrhnuto zaškrtávací tlačítko pro USB001. Je-li zatrženo jiné zaškrtávací tlačítko, klepněte na
tlačítko pro USB001.
7
Klepněte na tlačítko OK.
Pokud výše zmíněný postup nefunguje, odstraňte tiskárnu tak, že ji pravým tlačítkem myši vyberete a v okně kroku 3 zvolíte
„Delete“. Pak znovu nainstalujte ovladač tiskárny.
n N
120
Připojování periferních zařízení
❑ Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, tisk může být umožněn, když tyto funkce na počítači zrušíte.
Postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
3
Klepněte na ikonu Printers and Faxes.
4
Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu a vyberte Properties.
5
Klepněte na záložku Ports.
6
Klepnutím na zaškrtávacím tlačítku Enable bidirectional support zrušíte jeho výběr.
7
Klepněte na tlačítko OK.
!
Tato změna v nastavení zablokuje funkce obousměrné komunikace tiskárny, např. přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel.
❑ Zkontrolujte fyzické spojení mezi počítačem a tiskárnou, adaptérem střídavého napětí a síťovou šňůrou a síťovou šňůrou a
síťovou zásuvkou a restartujte počítač.
n N
121
Připojování periferních zařízení
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
Tento počítač je vybaven konektorem rozhraní i.LINK (IEEE1394), který lze použít k připojení zařízení s tímto rozhraním, například
digitální kamery, nebo k propojení dvou počítačů VAIO za účelem kopírování, odstraňování nebo upravování souborů.
Ačkoli jsou externí zařízení s rozhraním i.LINK obvykle napájena z konektorů tohoto rozhraní, příslušný konektor v tomto počítači
není vybaven napájením.
Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mbps. Skutečná přenosová rychlost ovšem závisí
na rychlosti externího zařízení.
Dostupné funkce rozhraní i.LINK se mohou lišit podle používaných softwarových aplikací. Další informace najdete v
dokumentaci dodané se softwarem.
Kabely rozhraní i.LINK, které jsou kompatibilní s tímto počítačem VAIO, jsou označeny následujícími identifikačními čísly:
VMC-IL4415A (kabel délky 1,5 m s konektory se 4 vývody na obou koncích) a VMC-IL4408 Series (kabel délky 0,8 m s konektory
se 4 vývody na obou koncích).
❑ Připojení digitální videokamery (str. 122)
❑ Propojení dvou počítačů VAIO (str. 123)
✍
Připojení k jiným kompatibilním zařízením prostřednictvím rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.
Připojení prostřednictvím rozhraní i.LINK se liší v závislosti na softwarových aplikacích, operačním systému a použitých kompatibilních
zařízeních. Další informace najdete v dokumentaci dodané se softwarem.
Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky a kompatibilitu operačního systému periferních zařízení kompatibilních
s rozhraním i.LINK (pevný disk, jednotka CD-RW atd.).
n N
122
Připojování periferních zařízení
Připojení digitální videokamery
Při připojování digitální videokamery postupujte podle následujících pokynů:
1
Připojte jeden konec kabelu rozhraní i.LINK (1) ke konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec ke konektoru DV In/Out (3)
na digitální videokameře.
2
Spusťte aplikaci DVgate Plus.
n N
123
Připojování periferních zařízení
✍
Konektory digitálních videokamer Sony označené DV Out, DV In/Out nebo i.LINK jsou kompatibilní s rozhraním i.LINK.
Jako příklad je použita digitální videokamera Sony. U jiné digitální videokamery se bude způsob zapojení pravděpodobně lišit.
Pokud je použitá digitální videokamera vybavena zásuvkou pro paměťové karty Memory Stick, můžete kopírovat obrázky z kamery do
počítače prostřednictvím této paměťové karty. Stačí zkopírovat obrázky na paměťovou kartu a potom je pomocí speciálního adaptéru pro
karty PC přenést do počítače.
Při používání připojení rozhraním i.LINK není možné pracovat s obrázky uloženými na paměťové kartě.
Propojení dvou počítačů VAIO
Pomocí volitelného kabelu rozhraní i.LINK můžete na jiném VAIO počítači kopírovat, upravovat nebo mazat soubory ve vašem
počítači.
Rovněž je možné tisknout dokumenty na tiskárně připojené ke druhému, připojenému počítači VAIO.
n N
124
Připojování periferních zařízení
Odstraňování problémů se zařízeními s rozhraním i.LINK
Spojení mezi dvěma počítači VAIO prostřednictvím rozhraní i.LINK nelze navázat
❑ Aby bylo možné propojit dva počítače, musíte mít oprávnění správce.
❑ Odpojte a znovu připojte kabel rozhraní i.LINK.
❑ Chvilku počkejte. Pokud se nepodaří spojení navázat, restartujte oba počítače.
❑ Jestliže některý z počítačů právě vystoupil z úsporného režimu, může to ovlivnit spojení. V takovém případě musíte před
propojením počítače zcela restartovat.
Při nahrávání obrázků na digitální videozařízení pomocí aplikace DVgate Plus se zobrazí chybová zpráva
❑ Ukončete všechny spuštěné aplikace a restartujte počítač. K této chybě dochází při častém nahrávání obrázků na digitální
videozařízení pomocí aplikace DVgate Plus.
❑ Aby bylo možné přenést soubory do digitálního videozařízení, musí být vybaveno konektorem DV In/Out.
Digitální zařízení nelze používat
❑ Zkontrolujte, zda je digitální videozařízení zapnuté a kabely správně připojeny.
❑ Používáte-li více zařízení s rozhraním i.LINK, může některá kombinace zařízení způsobit nestabilitu systému. V takovém
případě vypněte všechna připojená zařízení a odpojte ta, která nepoužíváte. Zkontrolujte připojení a potom znovu zapněte
napájení.
❑ Důrazně doporučujeme používat pouze kabely rozhraní i.LINK značky Sony. Při používání kabelů jiných značek může dojít k
problémům se zařízeními s tímto rozhraním.
n N
125
Připojování periferních zařízení
Připojení k síti (LAN)
Tento počítač lze připojit k sítím typu 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T* prostřednictvím síťového kabelu Ethernet.
Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti získáte od správce sítě.
✍
Aby bylo možné připojit počítač k síti, zachovejte výchozí nastavení.
Je-li hlavní jednotka umístěna v dokovací stanici, můžete používat jen konektor sítě Ethernet na doplňkovém replikátoru portů.
* V závislosti na modelu. Více informací naleznete na tištěné stránce Specifications.
!
Do síťového konektoru (LAN) na počítači nelze připojovat telefonní linky. Je-li síťový konektor (LAN) připojen k telefonním linkám zmíněným
dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení.
- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny);
- Veřejné telefonní linky;
- Pobočková telefonní ústředna.
!
Nepřipojujte telefonní kabel k síťovému konektoru v počítači.
n N
126
Uživatelské úpravy počítače
Uživatelské úpravy počítače
Následující části stručně popisují, jak lze změnit hlavní nastavení počítače. Kromě jiného se naučíte, jak připravit modem k
použití a jak používat a upravovat vzhled softwaru Sony, pomocných programů a další.
❑ Nastavování jazyka ve Windows XP Professional (str. 127)
❑ Konfigurace modemu (str. 130)
❑ Nastavení tapety Sony (str. 132)
❑ Instalace a aktualizace aplikací (str. 133)
❑ Správa ovladačů (str. 138)
n N
127
Uživatelské úpravy počítače
Nastavování jazyka ve Windows XP Professional
Počítače s Windows XP Professional jsou vybaveny rysem Multilingual User Interface (MUI). To umožňuje změnit anglický
operační systém, některé softwarové aplikace a rozložení klávesnice do jazyka, jaký si vyberete. K dispozici jsou tyto jazyky:
čeština, finština, francouzština, holandština, italština, japonština, němčina, portugalština, řečtina, španělština a
švédština.
Je důležité, abyste během nastavování Windows vybrali správnou klávesnici.
Pro výběr správného nastavení klávesnice při nastavování Windows postupujte následovně:
1
Při prvním zavádění klepněte na Next, pak znovu na Next v okně průvodce Windows XP Setup Wizard.
Zobrazí se dialogové okno Select Your System Settings.
2
Odpovězte na následující tři otázky:
❑ Bydlím nejblíže této oblasti.
❑ Většinou píšu v tomto jazyce.
❑ Používám tento typ klávesnice.
3
V okně Licenční smlouva s koncovým uživatelem přijměte licenční podmínky a klepněte na Next.
4
Pokračujte v nastavování Windows, dokud jej nedokončíte.
Nastavení země a jazyka lze také změnit na daný jazyk hned po restartování Windows.
n N
128
Uživatelské úpravy počítače
Pro změnu nastavení země a jazyka postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
2
V okně Control Panel poklepejte na ikonu Regional and Language Options.
Pokud tuto ikonu nevidíte, klepněte na Switch to Classic View na levé straně.
3
Na záložce Regional Options okna Regional and Language Options vyberte Váš jazyk z rozbalovací nabídky Standards
and formats.
4
Na záložce Advanced okna Regional and Language Options vyberte Váš jazyk z rozbalovací nabídky
Language for non-Unicode programs.
5
Pro změnu nabídek Windows, dialogových oken a souborů elektronické nápovědy poskytnutých v Microsoft Windows zvolte
záložku Languages okna Regional and Language Options.
✍
Aplikace, které nevytvořila firma Microsoft Windows, zůstávají v angličtině i po změně těchto nastavení.
6
V rozbalovacím seznamu si vyberte jazyk.
7
Klepnutím na Apply změny přijmete.
Jste požádáni o odhlášení a nové přihlášení. Teprve poté se změna nového jazyka projeví.
8
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Log Off.
9
Klepněte na Log Off v okně Log Off Windows. V případě nutnosti zadejte při opětovném přihlášení heslo. Veškeré nabídky,
soubory s nápovědou a ikony jsou poté zobrazeny ve vybraném jazyce. Některé části však mohou zůstat v angličtině.
n N
129
Uživatelské úpravy počítače
Pro změnu rozložení klávesnice postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
2
V okně Control Panel poklepejte na ikonu Regional and Language Options.
Pokud tuto ikonu nevidíte, klepněte na Switch to Classic View na levé straně.
3
Na záložce Languages okna Regional and Language Options klepněte na tlačítko Details.
Objeví se okno Text Services and Input Languages.
4
Na záložce Settings okna Text Services and Input Languages vyberte z rozbalovací nabídky Default input language
klávesnici.
5
Pokud není požadovaná klávesnice k dispozici, klepněte na tlačítko Add.
Objeví se okno Add Input Language.
6
Z rozbalovací nabídky vyberte vstupní jazyk a klávesnici.
7
Klepnutím na tlačítko OK uzavřete okno Add Input Language.
8
Klepnutím na tlačítko OK uzavřete okno Regional and Language Options.
n N
130
Uživatelské úpravy počítače
Konfigurace modemu
Dříve, než budete moci začít používat interní modem (ne všechny modemy jsou vestavěné), nebo pokaždé, když modem používáte
na cestách, musí definice země aktivní oblasti v dialogovém okně Phone and Modem Options souhlasit se zemí, odkud vytáčíte
telefonní číslo.
Možná si všimnete záložky Country Selector, která se nachází mezi volbami pro aktuální ovladač modemu. Vzhledem k tomu,
že záložka Country Selector nepředstavuje trvalý rys, nepoužívejte ji ke změně nastavení země. Spolehlivý je pouze následující
postup.
Pro změnu nastavení země u modemu postupujte následovně:
1 Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
2 Poklepejte na Phone and Modem Options.
Zobrazí se dialogové okno Phone and Modem Options.
Pokud nevidíte dialogové okno Phone and Modem Options, klepněte na Switch to Classic View na levé straně.
3 Vyberte svou oblast na záložce Dialing Rules.
4 Pro změnu aktuální konfigurace klepněte na tlačítko Edit.
Zobrazí se dialogové okno Edit Location.
Nebo
Pro konfigurování modemu klepněte na tlačítko New.
Zobrazí se dialogové okno New Location.
5 Zkontrolujte nastavení země/regionu a ověřte, že souhlasí s místem, odkud vytáčíte telefonní číslo.
✍
V některých zemích a/nebo oblastech nemusí být podporováno pulsní vytáčení.
n N
131
Uživatelské úpravy počítače
6
7
8
Při změně v nastavení oblasti klepněte na Apply a potom na OK.
Zobrazí se dialogové okno Phone and Modem Options.
Ověřte, že modem je uveden v seznamu na záložce Modems.
Pokud modem není v seznamu uveden, klepněte na Add a řiďte se pokyny průvodce.
Klepněte na tlačítko Apply/OK. Modem je nakonfigurován.
✍
Dříve než použijete nové nastavení země, ověřte, že počítač VAIO není připojen k telefonní lince.
Aktualizace ovladače modemu
V případě, že potřebujete z jakýchkoli důvodů aktualizovat ovladač modemu, postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start a otevřete Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
Zobrazí se dialogové okno Printers and Other Hardware.
3
Klepněte na ikonu Phone and Modem Options.
Zobrazí se dialogové okno Phone and Modem Options.
4
Klepněte na záložku Modems a potom klepněte na Properties. Zobrazíte tak vlastnosti modemu.
Zobrazí se dialogové okno Modem Properties.
5
Na záložce Driver klepněte na Update driver.
Zobrazí se dialogové okno Hardware Update Wizard.
Řiďte se instrukcemi, které se objeví na obrazovce. Můžete nechat Windows, aby nalezly ovladač, nebo na jeho umístění
ukázat sami.
n N
132
Uživatelské úpravy počítače
Nastavení tapety Sony
Počítač Sony VAIO nabízí kromě mnoha jiných vlastností i volbu tapet.
Tapetu nebo-li pozadí pracovní plochy můžete měnit tak často, jak chcete. K dispozici je několik tapet VAIO, ze kterých lze
vybírat.
Pro nastavení jiné tapety VAIO postupujte následovně:
1
Jděte do okna Control Panel, klepněte na ikonu Appearance and Themes a potom na ikonu Display.
Zobrazí se dialogové okno Display Properties.
2
Klepněte na záložku Desktop.
Zobrazí se seznam tapet Windows a VAIO.
3
Vyberte tapetu ze seznamu Background.
Nad seznamem Background uvidíte náhled tapety na monitoru.
4
Upravte umístění tapety pomocí rozbalovacího seznamu Position.
5
V případě, že jste nalezli vhodnou tapetu, klepněte na Apply.
6
Klepnutím na OK uzavřete dialogové okno Display Properties.
Počítač je nastaven k používání tapety.
✍
Vyšší rozlišení obrazovky zmenšuje velikost položek na obrazovce a zvětšuje relativní prostor pracovní plochy.
Rozlišení obrazovky nemusí jít zvýšit nad určitou úroveň. Rozsah změny rozlišení je určován například monitorem a video adaptérem.
n N
133
Uživatelské úpravy počítače
Instalace a aktualizace aplikací
V této části se dozvíte, jak nainstalovat, spustit nebo odinstalovat software.
Navíc se dozvíte, jak si z webu stáhnout nejnovější aktualizace.
❑ Instalace softwaru (str. 134)
❑ Změna nebo odstranění softwaru (str. 135)
❑ Upozornění (str. 136)
❑ Stahování softwaru (str. 137)
n N
134
Uživatelské úpravy počítače
Instalace softwaru
Více podrobností o instalování přidruženého softwaru z dodávaného disku pro obnovu systému nebo pevného disku najdete
v tištěné příručce Příručka zotavením systému.
U softwaru, který je součástí příslušenství, nejprve zkontrolujte instalační proceduru, kterou příslušenství obsahuje.
Pro instalaci ostatního softwaru použijte následující postup.
Před instalací aplikací:
❑ Instalujte a připojte hardwarové zařízení, je-li to nutné (viz část Správa ovladačů (str. 138)).
❑ Ukončete všechny spuštěné aplikace.
Pro instalaci aplikace postupujte následovně:
1
Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na tlačítko Add or Remove Programs.
Zobrazí se dialogové okno Add or Remove Programs.
3
Klepněte na Add New Programs a pak na CD or Floppy.
Zobrazí se dialogové okno Install Program From Floppy Disk or CD-ROM.
4
Vložte první instalační disketu nebo disk CD-ROM a klepněte na Next.
Objeví se Run Installation Program.
5
Pro zbytek postupu se řiďte instrukcemi na obrazovce.
✍
Při použití Add or Remove Programs lze instalovat jen programy napsané pro operační systémy Windows.
n N
135
Uživatelské úpravy počítače
Změna nebo odstranění softwaru
Softwarovou aplikaci lze odstranit nebo změnit kdykoli. Dříve než začnete, uzavřete aplikaci, kterou chcete změnit nebo
odstranit.
Pro změnu nebo odstranění softwaru postupujte následovně:
1
V nabídce Start klepněte na Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na ikonu Add or Remove Programs.
Zobrazí se dialogové okno Add or Remove Programs.
3
Vyberte software, který chcete změnit nebo odstranit.
❑ Pro změnu programu klepněte na Change/Remove nebo Change a řiďte se instrukcemi na obrazovce.
❑ Pro odinstalování programu klepněte na Change/Remove nebo Remove, pak klepněte na Next a OK.
Objeví-li se dialogové okno Locked file detected, klepněte na Reboot. Počítače se restartuje, jakmile je odinstalování
dokončeno a všechny dříve používané soubory jsou vymazány.
Objeví-li se dialogové okno Shared file detected, doporučuje se klepnout na No pro zachování sdílených souborů.
Klepněte na tlačítko Close.
Softwaru je odinstalován.
!
Klepnete-li na Change or Remove, mohou být některé programy odstraněny bez dalšího varování. Předem se ujistěte, že je opravdu
chcete odstranit.
✍
Programy lze třídit výběrem různých možností v Sort by.
Volby Add or Remove Programs odstraní jen programy, které byly napsány pro operační systémy Windows. V případě jiných programů
si v dokumentaci ověřte, zda by neměly být odstraněny i jiné soubory (např. soubory .ini).
n N
136
Uživatelské úpravy počítače
Upozornění
Ochrana souborů Windows
Instalace nového programu může přepsat sdílené systémové soubory, např. dynamických knihoven (soubory DLL)* a
spustitelné soubory (soubory EXE). Když dojde k přepsání systémových souborů, je výkonnost systému nepředvídatelná,
programy se chovají divně a operační systém může havarovat.
Nikdy nemažte soubory s následujícími rozšířeními: SYS, DLL, OCX, TTF nebo FON.
Ve Windows XP zabraňuje Windows File Protection nahrazení chráněných systémových souborů typu SYS, DLL, OCX, TTF,
FON a EXE. Systém Windows File Protection běží na pozadí a ochraňuje všechny soubory instalované programem Windows
Setup.
Systém Windows File Protection odhaluje pokusy jiných programů o nahrazení nebo přesunutí chráněného systémového
souboru. Kontroluje také digitální podpis souboru.
* Jedná se o rys operačního systému, který umožňuje ukládat spustitelné rutiny (obecně sloužící k provádění určité funkce nebo množiny funkcí) do
samostatných souborů s rozšířením DLL. Tyto rutiny jsou načítány, jen když jsou potřebovány programem, který je volá.
Ověřování podpisu souboru
Když na počítač nainstalujete novou aplikaci, může dojít k přepsání systémových souborů a souborů ovladačů zařízení
nepodepsanými nebo nekompatibilními verzemi, což vede k nestabilitě systému.
Systémové soubory a soubory ovladačů zařízení dodávané s Windows XP jsou vybaveny digitálním podpisem, který označuje,
že soubory jsou originální nepozměněné systémové soubory nebo že byly schváleny firmou Microsoft pro používání s Windows.
n N
137
Uživatelské úpravy počítače
Stahování softwaru
Je také možné si stáhnout nejnovější aktualizace softwaru pro tento počítač z našich webových stránek.
Pro stažení nejnovějších aktualizací postupujte následovně:
1
Jděte na www.vaio-link.com a vyberte si jazyk.
2
Vyberte Drivers and Updates a postupujte podle pokynů.
✍
Pro instalaci aplikace nalistujte část Instalace softwaru (str. 134).
n N
138
Uživatelské úpravy počítače
Správa ovladačů
Ovladač je software, který umožňuje používání hardwarových zařízení. Například, abyste mohli používat tiskárnu, musíte nejprve
nainstalovat její ovladač. Mnoho ovladačů, např. ovladač myši, je součástí operačního systému.
Tato část vysvětluje, jak ovladače instalovat, kontrolovat, aktualizovat nebo odinstalovat.
Objasňuje také rys Windows XP Rollback.
A nakonec se ještě dozvíte, jak stáhnout nejnovější ovladače z našich webových stránek.
❑ Instalace ovladače (str. 139)
❑ Kontrola instalace ovladače (str. 141)
❑ Aktualizace ovladače (str. 143)
❑ Odinstalace ovladače (str. 144)
❑ Obnovení ovladače (str. 146)
❑ Stahování ovladačů (str. 147)
n N
139
Uživatelské úpravy počítače
Instalace ovladače
Další informace o instalacích a obnovách instalací ovladačů naleznete v tištěné příručce Příručka zotavením systému.
Pro instalaci ovladače, který je uložen na disku C:, postupujte následovně:
1
Přejděte do složky C:\Drivers.
2
Vyberte správnou složku.
Potřebujete-li například aktualizovat ovladač modemu, vyberte složku Modem.
3
Existuje-li soubor .exe, poklepejte na něj a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud soubor .exe neexistuje, musíte projít Device Manager a aktualizovat ovladač (viz druhá volba v kapitole Aktualizace
ovladače (str. 143)).
Je-li ovladač na CD-ROM nebo disketě, která je součástí příslušenství, a ovladač nemá svou vlastní instalační proceduru,
postupujte při instalaci následovně:
1
Vložte instalační CD-ROM nebo disketu dodávanou se zařízením do mechaniky optického disku.
2
Připojte zařízení, které potřebuje ovladač, k počítači.
Zobrazí se Found New Hardware Wizard.
3
Vyberte Specify a location a pak klepněte na Next.
4
Když instalujete ovladač z dodaného CD-ROM (nebo diskety) za pomoci mechaniky CD-ROM (nebo disketové mechaniky)
připojené k počítači, vyberte složku Drivers, která se nachází na optickém disku.
5
Když instalujete ovladač poté, co jste zkopírovali obsah dodaného CD-ROM (nebo diskety) na pevný disk, přejděte do
odpovídajícího podadresáře, který obsahuje ovladač. Podadresář by se měl nacházet ve složce, kterou jste zkopírovali z
CD-ROM (nebo diskety).
6
Klepněte na OK pro zahájení vyhledávání.
7
Klepnutím na Next ovladač nainstalujete.
Po instalaci ovladače se objeví nové okno.
n N
140
Uživatelské úpravy počítače
8
Klepněte na tlačítko Finish.
Můžete být požádáni o restartování počítače.
9
Klepněte na tlačítko Yes.
Ovladač je nainstalován.
✍
Pro instalaci ovladače zařízení se musíte do počítače přihlásit jako uživatel s administrátorskými právy.
n N
141
Uživatelské úpravy počítače
Kontrola instalace ovladače
Po restartování počítače ověřte, že zařízení pracuje správně.
Při kontrole instalace ovladače postupujte následovně:
1
V nabídce Start klepněte na Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
2
Klepněte na tlačítko Performance and Maintenance.
3
Klepněte na ikonu System.
Zobrazí se dialogové okno System Properties.
4
Klepněte na záložku Hardware a poté klepněte na Device Manager.
5
Poklepejte na volbě odpovídající typu instalovaného zařízení a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Ověřte, že pod textem Device status je zobrazena zpráva This device is working properly.
7
Klepněte na tlačítko OK.
Uzavřete všechna otevřená okna. Zařízení je připraveno k použití.
Zařízení nepracuje správně v následujících případech:
❑ Zařízení je v okně Device Manager zobrazeno spolu se žlutým otazníkem nebo vykřičníkem.
Stiskněte na zařízení pravé tlačítko myši a klepněte na Uninstall. Poté pokračujte od kroku 2 v části Instalace ovladače
(str. 139).
❑ Zařízení se nezobrazí po poklepání na příslušnou kategorii v seznamu správce zařízení.
Musíte zařízení odebrat. Odeberete je podle postupu v části Odinstalace ovladače (str. 144). Poté pokračujte od kroku 2
v části Instalace ovladače (str. 139).
❑ Zařízení se zobrazí po poklepání na kategorii Other devices.
Musíte na zařízení stisknout pravé tlačítko myši a poté klepnout na Uninstall. Pokračujte od kroku 2 v části Instalace
ovladače (str. 139).
n N
142
Uživatelské úpravy počítače
❑ Pokud není zobrazeno hlášení This device is working properly, zařízení nepracuje správně.
Klepnutím na OK uzavřete dialogové okno Properties. Poté opakujte instalaci ovladače podle následujícího postupu:
❑ Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Uninstall.
❑ Po zobrazení dialogového okna Confirm Device Removal klepněte na OK.
❑ Klepněte na Yes a restartujte počítač.
❑ Po restartování počítače pokračujte od kroku 2 v části Instalace ovladače (str. 139).
❑ Jestliže zařízení není zobrazeno v dialogovém okně Properties, nepracuje správně.
Pro ověření instalace ovladače opakujte kroky 1 až 4 z předchozích částí. Klepněte na zařízení a poté ovladač odstraňte
klepnutím na Uninstall. Klepněte na Yes a restartujte počítač. Po restartování počítače pokračujte od kroku 2 v části
Odinstalace ovladače (str. 144).
n N
143
Uživatelské úpravy počítače
Aktualizace ovladače
Pro aktualizaci ovladače postupujte následovně:
1
Klepněte na Start na systémové liště.
2
Klepněte na Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
A poté klepněte na zařízení, které chcete změnit.
4
Na záložce Hardware klepněte na Properties.
5
Na záložce Driver klepněte na Update Driver.
6
Řiďte se instrukcemi, které se objeví na obrazovce. Můžete nechat Windows, aby nalezly ovladač, nebo jeho umístění vybrat
sami.
Nebo:
1
Klepněte na Start na systémové liště.
2
Klepněte na příkaz My Computer v nabídce.
3
Klepněte na View system information v levé části okna.
4
Klepněte na záložku Hardware a poté klepněte na Device Manager.
5
Poklepejte na volbě odpovídající typu instalovaného zařízení a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Klepněte na záložku Driver.
7
Klepněte na Update Driver.
Ovladač je aktualizován.
✍
Pro instalaci ovladače zařízení se musíte do počítače přihlásit jako uživatel s administrátorskými právy.
n N
144
Uživatelské úpravy počítače
Odinstalace ovladače
Během odinstalování ovladače ponechte zařízení připojeno k počítači.
Pro odinstalování ovladače postupujte následovně:
1
Klepněte na Start na systémové liště.
2
Klepněte na Control Panel.
3
Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
A poté klepněte na zařízení, které chcete změnit.
4
Na záložce Hardware klepněte na Properties.
5
Na záložce Driver klepněte na Uninstall.
6
Po zobrazení dialogového okna Confirm Device Removal klepněte na OK.
7
Pokud jste požádáni o restartování počítače, klepněte na Yes.
Tlačítko Uninstall není k dispozici, pokud by odstranění ovladače způsobilo nefunkčnost zařízení.
Nebo:
1
Klepněte na Start na systémové liště.
2
Klepněte na příkaz My Computer v nabídce.
3
Klepněte na View system information v levé části okna.
4
Klepněte na záložku Hardware a poté klepněte na Device Manager.
5
Poklepejte na volbě odpovídající typu instalovaného zařízení a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Klepněte na záložku Driver.
7
Klepněte na tlačítko Uninstall.
n N
145
Uživatelské úpravy počítače
8
Po zobrazení dialogového okna Confirm Device Removal klepněte na OK.
Ovladač je odinstalován.
✍
Pro odinstalování ovladače zařízení se musíte do počítače přihlásit jako uživatel s administrátorskými právy.
n N
146
Uživatelské úpravy počítače
Obnovení ovladače
System Restore je rys systému Microsoft Windows XP, který v případě problému uvede počítač do předchozího stavu beze
ztráty osobních datových souborů.
System Restore monitoruje změny v systému a automaticky vytváří snadno identifikovatelné obnovovací body. Tyto obnovovací
body dovolují navrátit systém do předchozího stavu. Vytvářejí se denně a v okamžicích důležitých systémových událostí (jako
například při instalaci aplikace nebo ovladače).
Pro návrat k předchozímu ovladači postupujte následovně:
1
V okně Control Panel otevřete zařízení, které nepracuje správně.
Pro otevření zařízení:
❑ Klepněte na Start na systémové liště.
❑ Klepněte na Control Panel.
Objeví se okno Control Panel.
❑ Klepněte na ikonu Printers and Other Hardware.
❑ A poté klepněte na zařízení, které chcete změnit.
2
Na záložce Hardware klepněte na Properties.
3
Klepněte na záložku Driver.
4
Na záložce Driver klepněte na Roll Back Driver.
Nebo:
1
Klepněte na Start na systémové liště.
2
Klepněte na příkaz My Computer v nabídce.
3
Klepněte na View system information v levé části okna.
4
Klepněte na záložku Hardware a poté klepněte na Device Manager.
n N
147
Uživatelské úpravy počítače
5
Poklepejte na volbě odpovídající typu instalovaného zařízení a potom poklepejte na zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Properties.
6
Klepněte na záložku Driver.
7
Na záložce Driver klepněte na Roll Back Driver.
Předchozí ovladač je navrácen.
✍
Pro dokončení této procedury musíte být do počítače přihlášeni s administrátorskými právy.
Obnovení počítače neovlivní ani nezmění osobní datové soubory.
Další informace o prvku System Restore najdete v Help and Support Centre pro Windows.
Stahování ovladačů
Je také možné si stáhnout nejnovější verze ovladačů pro tento počítač z našich webových stránek.
Pro stažení nejnovějších ovladačů postupujte následovně:
1
Jděte na www.vaio-link.com a vyberte si jazyk.
2
Vyberte Drivers and Updates a postupujte podle pokynů.
Více informací se dozvíte v instrukcích přiložených k zařízení nebo v tištěné příručce Příručka zotavením systému.
✍
Stažení nebo instalace ovladačů, které nejsou poskytovány na VAIO-Link, může způsobit potíže s kompatibilitou.
n N
148
Inovování počítače VAIO
Inovování počítače VAIO
Tento počítač a paměťové moduly obsahují velice přesné součástky a elektronické konektory. Aby nedošlo k nesprávnému
používání a propadnutí záruky, doporučujeme dodržovat následující zásady:
❑ S instalací nového paměťového modulu se obraťte na prodejce.
❑ Neprovádějte instalaci sami, pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při inovaci paměti počítače.
❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte paměťovou desku.
Potřebujete-li pomoc, obraťte se na službu VAIO-Link.
Přidání nebo odebrání paměti*
Je možné, že budete v budoucnosti chtít vyměnit nebo přidat paměťové moduly, a rozšířit tak funkčnost počítače. Chcete-li
rozšířit paměť, můžete nainstalovat volitelné paměťové moduly.
Při provádění výměny paměti postupujte opatrně. V případě chybné instalace nebo odebrání paměťového modulu hrozí selhání
počítače.
Používejte pouze paměťové moduly kompatibilní s tímto počítačem. Pokud počítač nerozpozná paměťový modul nebo se
systém Windows chová nestabilně, kontaktujte prodejce nebo výrobce paměťového modulu.
Elektronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny. Předtím, než se budete dotýkat paměťového modulu,
zajistěte následující:
❑ Při manipulaci se paměťového modulu dotýkejte opatrně.
❑ Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií související s osobními
počítači, bezpečnostními zásadami a kompatibilitou, které jsou nezbytné pro používání a upravování elektronického zařízení.
❑ Před otevřením počítač odpojte od zdroje napájení (tzn. akumulátoru nebo adaptéru střídavého napětí) a od všech
telekomunikačních linek, sítí nebo modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození
zařízení.
n N
149
Inovování počítače VAIO
❑ Paměťové moduly může poškodit výboj statické elektřiny. Instalaci paměťových modulu provádějte pouze na pracovišti s
ochranou proti statickému výboji. Není-li takové pracoviště k dispozici, nepracujte v prostoru s kobercem a nedotýkejte se
materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofán). Během postupu uzemňujte statickou elektřinu
ze svého těla opakovaným dotýkáním o holou kovovou část rámu.
❑ Obal paměťového modulu otevřete až bezprostředně před výměnou. Obal chrání modul před statickou elektřinou.
!
Aby byl modul chráněn před statickým výbojem, použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo zabalte modul do hliníkové fólie.
Jestliže do patic pro paměťové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo předměty, hrozí
nebezpečí poškození počítače, na které se nevztahuje záruka.
!
Neumísťujte paměťový modul na místa, která splňují následující podmínky:
- zdroje tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
- přímé sluneční záření,
- nadměrná prašnost,
- mechanické otřesy nebo nárazy,
- silné magnety nebo reproduktory bez magnetického stínění,
- okolní teplota nad +35°C nebo pod +5°C,
- vysoká vlhkost.
!
S paměťovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř počítače, aby nedošlo
ke zranění.
* Počet dostupných patic se může lišit v závislosti na konfiguraci počítače.
n N
150
Inovování počítače VAIO
Vyjmutí a instalace paměťového modulu
Řada VGN-S
Při výměně nebo přidávání paměťového modulu do patice paměťového modulu na spodní straně počítače postupujte
následovně:
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač vyjměte akumulátor.
3
Nechte počítač vychladnout.
4
Odšroubujte šroub na spodní straně počítače.
5
Dotkněte se kovového předmětu (např. panelu s konektory na zadní straně počítače), abyste vybili statickou elektřinu.
n N
151
Inovování počítače VAIO
6
Vyjmutí paměťového modulu:
❑ Zatáhněte za úchyty ve směru šipek (1).
Paměťový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
n N
152
Inovování počítače VAIO
7
Zasuňte modul do patice paměťového modulu a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.
!
Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce.
Dbejte na to, abyste paměťový modul do patice vkládali okrajem, na kterém je zářez.
8
Uzavřete kryt modulu a utáhněte šrouby na spodní straně počítače.
9
Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
n N
153
Inovování počítače VAIO
Při výměně nebo přidávání paměťového modulu pod klávesnicí postupujte následovně:
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač a vyjměte akumulátor.
3
Nechte počítač vychladnout.
4
Odšroubujte dva šrouby na spodní straně počítače.
5
Odemkněte klávesnici vysunutím západek v prostoru akumulátoru.
6
Otočte počítač směrem nahoru a otevřete displej LCD.
n N
154
Inovování počítače VAIO
7
Nadzdvihněte klávesnici ze strany displeje LCD, překlopte ji přes dotykovou plochu a jemně ji opřete o počítač. Pracujte
opatrně, abyste při zdvihání klávesnice neodpojili kabel.
!
Při překlápění klávesnice dávejte pozor na následující:
- Neodstraňujte klávesnici příliš silně, abyste ji nepokřivili.
- Netahejte za kabel klávesnice příliš silně, abyste jej nepoškodili.
Přesvědčete se, že nedošlo k uvolnění žádné klávesové klapky.
n N
155
Inovování počítače VAIO
8
Odšroubujte dva šrouby poblíž patice paměťového modulu a odstraňte kryt patice paměťového modulu.
9
Dotkněte se kovového předmětu (např. panelu s konektory na zadní straně počítače), abyste vybili statickou elektřinu.
10 Vyjmutí paměťového modulu:
❑ Zatáhněte za úchyty ve směru šipek (1).
Paměťový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
11 Vyjměte nový paměťový modul z obalu.
n N
156
Inovování počítače VAIO
12 Instalace paměťového modulu.
❑ Zasuňte paměťový modul do patice.
❑ Zatlačte modul tak, aby zaklapl na místo.
!
Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce.
Dbejte na to, abyste paměťový modul do patice vkládali okrajem, na kterém je zářez.
13 Uzavřete kryt modulu a utáhněte šrouby.
n N
157
Inovování počítače VAIO
14 Opatrně znovu osaďte klávesnici a zatlačte ji do počítače.
✍
Klávesnici vrátíte na místo snadněji, pokud jemně zatlačíte na označenou oblast (1).
!
Při vracení klávesnice dávejte pozor na následující:
- Nepoužívejte na klávesnici příliš velkou sílu, protože by mohlo dojít k jejímu pokřivení.
- Netahejte za kabel klávesnice příliš silně, abyste jej nepoškodili.
n N
158
Inovování počítače VAIO
15 Uzavřete displej LCD a utáhněte šrouby na spodní straně počítače.
!
Dbejte na to, abyste mezi displej LCD a klávesnici vložili měkkou látku. Zabráníte tak poškození displeje LCD.
16 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
n N
159
Inovování počítače VAIO
Řada VGN-T
Při výměně nebo přidávání paměťového modulu postupujte podle následujících pokynů:
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač vyjměte akumulátor.
3
Nechte počítač vychladnout.
4
Odšroubujte tři šrouby na spodní straně počítače.
5
Otočte počítač a otevřete displej LCD.
n N
160
Inovování počítače VAIO
6
Vložte špičatý předmět (např. jemný šroubováček) mezi klávesy vyznačené na obrázku (1) a jemně tlačte směrem vzhůru.
n N
161
Inovování počítače VAIO
✍
Pokud zjistíte, že klávesnici nelze vytáhnout, vložte do otvoru šroubu na spodní straně počítače tenký předmět (např. kancelářskou
sponku) a klávesnici vytlačte. Situace je znázorněna níže.
n N
162
Inovování počítače VAIO
7
Nadzdvihněte klávesnici ze strany displeje LCD, překlopte ji přes dotykovou plochu a jemně ji opřete o počítač. Pracujte
opatrně, abyste při zdvihání klávesnice neodpojili kabel.
8
Dotkněte se kovového předmětu (např. panelu s konektory na zadní straně počítače), abyste vybili statickou elektřinu.
9
Vyjmutí paměťového modulu:
❑ Zatáhněte za úchyty ve směru šipek (1).
Paměťový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
10 Vyjměte nový paměťový modul z obalu.
n N
163
Inovování počítače VAIO
11 Zasuňte modul do patice paměťového modulu a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.
!
Nedotýkejte se žádných jiných součástí na základní desce.
Dbejte na to, abyste paměťový modul do patice vkládali okrajem, na kterém je zářez.
n N
164
Inovování počítače VAIO
12 Opatrně znovu osaďte klávesnici a zatlačte ji do počítače.
✍
Klávesnici vrátíte na místo snadněji, pokud jemně zatlačíte na označenou oblast (1).
13 Uzavřete displej LCD a utáhněte šrouby na spodní straně počítače.
14 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
Zobrazení velikosti paměti
Chcete-li zobrazit velikost paměti, postupujte podle následujících pokynů:
1
Zapněte počítač.
2
V nabídce Start přejděte na VAIO Control Center.
3
V okně VAIO Control Center poklepejte na složku System Information.
4
Ve složce System Information poklepejte na ikonu System Information.
Nyní si můžete prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění, zopakujte celý postup
a restartujte počítač.
n N
165
Získání nápovědy
Získání nápovědy
V této části jsou uvedeny pokyny pro získání nápovědy a odborné pomoci v případě problémů s počítačem.
Společnost Sony nabízí uživatelům počítačů řadu možností odborné pomoci.
Možnosti odborné pomoci Sony
Podrobnosti o tištěné a elektronické dokumentaci dodané s počítačem a o dalších zdrojích informací najdete v Sada
dokumentace (str. 8).
Další zdroje informací
❑ Pokyny pro používání softwaru najdete v souborech elektronické nápovědy, které jsou součástí softwaru.
❑ Web VAIO-Link: pokyny pro odstraňování případných problémů s počítačem najdete na webu VAIO-Link.
Jděte na http://www.vaio-link.com.
❑ e- Support: interaktivní část webu http://www.vaio-link.com, která umožňuje komunikovat se specializovaným týmem
odborné pomoci přes Internet. Pomocí vlastního účtu můžete snadno pokládat technické dotazy.
❑ Telefonní linky nápovědy pro VAIO-Link: než se obrátíte telefonicky na službu VAIO-Link, zkuste vyhledat řešení problému
v elektronické a tištěné dokumentaci.
❑ Navštivte další weby společnosti Sony:
❑ www.club-vaio.com, chcete-li se dozvědět více o řadě počítačů VAIO a stát se členy rozrůstající se komunity uživatelů
systému VAIO.
❑ www.sonystyle-europe.com, chcete-li nakupovat online.
❑ www.sony.net, chcete-li získat informace o dalších produktech Sony.
✍
Pro přístup k uvedeným službám online je zapotřebí připojení k Internetu.
n N
166
Získání nápovědy
e-Support
Co je e-Support?
Prohledali jste uživatelské příručky a web (www.vaio-link.com), a přesto jste nenašli odpověď na otázku nebo problém?
e-Support je ideálním řešením právě pro vás!
Na interaktivním webovém portálu e-Support Web Portal naší společnosti můžete zadávat veškeré technické dotazy, které se
týkají systému VAIO, a přijímat odpovědi od specializovanému týmu odborné pomoci.
Každý přijatý dotaz bude označen jedinečným číslem, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace mezi vámi a týmem
portálu e-Support Team.
Kdo může portál e-Support využívat?
K webovému portálu e-Support Web Portal služby VAIO-Link mají zaručený neomezený přístup všichni registrovaní zákazníci
systému VAIO.
Jak lze přistupovat k portálu e-Support?
Po elektronické registraci počítače VAIO na webu služby Club-VAIO (www.club-vaio.com) získáte během několika hodin
automaticky e-mail s odkazem na webový portál e-Support Web Portal, identifikátorem zákazníka a několika základními
informacemi.
Pro aktivaci účtu stačí klepnout na odkaz uvedený v tomto e-mailu.
Nyní můžete zadat první dotaz!
K webovému portálu e-Support Web Portal můžete přistupovat z libovolného počítače s aktivním připojením k Internetu.
Na webovém portálu e-Support Web Portal je k dispozici kompletní soubor nápovědy pro používání této služby.
n N
167
Získání nápovědy
Lze zadávat dotazy v rodném jazyce?
Vzhledem k tomu, že s týmem e-Support Team komunikujete prostřednictvím portálu, který vás připojuje přímo do naší centrální
databáze, lze prostřednictvím služby e-Support zadávat dotazy pouze v angličtině.
Lze zadávat dotazy kdykoli?
Ano, dotazy lze zadávat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nezapomeňte však, že tým služby e-Support Team může odpovídat na
dotazy od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin.
Je používání služby e-Support zpoplatněno?
Ne, tuto službu nabízíme všem registrovaným zákazníkům VAIO zcela zdarma!
Lze zjistit, kdy tým služby e-Support Team zpracoval zadaný dotaz?
Jakmile tým služby e-Support Team dotaz zpracuje, obdržíte e-mail s oznámením, že odpověď na dotaz je k dispozici.
n N
168
Bezpečnostní zásady
Bezpečnostní zásady
V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození
počítače.
Potřebujete-li pomoc, obraťte se na službu VAIO-Link.
❑ Manipulace s pevným diskem (str. 169)
❑ Manipulace s displejem LCD (str. 170)
❑ Používání zdroje napájení (str. 171)
❑ Manipulace s počítačem (str. 172)
❑ Manipulace s disketami (str. 173)
❑ Manipulace s disky (str. 174)
❑ Používání jednotky bateriových zdrojů (str. 175)
❑ Používání sluchátek (str. 175)
❑ Manipulace s paměťovými kartami Memory Stick (str. 176)
n N
169
Bezpečnostní zásady
Manipulace s pevným diskem
Data na pevném disku jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Mechanické otřesy, náraz nebo
prach však mohou snadno způsobit poškození disku.
Ačkoli je pevný disk vybaven vnitřním bezpečnostním zařízením proti ztrátě dat způsobené mechanickými otřesy, nárazem nebo
prachem, je třeba s počítačem zacházet opatrně.
Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady:
❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby.
❑ Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy.
❑ Nepřenášejte zapnutý počítač.
❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk.
❑ Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty.
✍
Při poškození pevného disku nebude možné data obnovit.
n N
170
Bezpečnostní zásady
Manipulace s displejem LCD
❑ Nevystavujte displej LCD slunci - hrozí poškození displeje. Buďte opatrní při práci s počítačem u okna.
❑ Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na displej LCD. Hrozí jeho selhání.
❑ Při používání počítače při nízkých teplotách může na obrazovce zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po
obnovení normální teploty počítače se obraz obnoví.
❑ K výskytu zbytkového obrazu může dojít v případě, že bylo zobrazení na obrazovce zobrazeno delší dobu. Tento obraz za
několik okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.
❑ Obrazovka se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o žádnou poruchu.
❑ Displej LCD byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé a/nebo
svítící body (červené, modré nebo zelené). Jedná se o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
❑ Netřete silou povrch displeje LCD - hrozí jeho poškození. K otření použijte měkký a suchý hadřík.
n N
171
Bezpečnostní zásady
Používání zdroje napájení
❑ Informace o spotřebě počítače VAIO najdete na tištěné stránce Specifications.
❑ Nepoužívejte jednu síťovou zásuvku společně s dalším elektrickým zařízením, jako například s kopírkou nebo skartovačem.
❑ Je možné zakoupit prodlužovací kabel s přepětovou ochranou. Tento doplněk zabraňuje poškození počítače náhlým
přepětím (například za bouřky).
❑ Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.
❑ Při odpojování uchopte zástrčku napájecího kabelu. Nikdy netahejte za samotný kabel.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky.
❑ Síťové zásuvka musí být snadno přístupná.
❑ Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky.
❑ Používejte adaptér střídavého napětí přiložený k počítači nebo originální produkty Sony. Nepoužívejte žádný jiný adaptér
střídavého napětí, aby nedošlo k poruše.
n N
172
Bezpečnostní zásady
Manipulace s počítačem
❑ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí.
Nepoužívejte žádné abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla, jako líh nebo benzín, která mohou poškodit
povrchovou úpravu počítače.
❑ Jestliže na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač a odpojte jej ze síťové zásuvky.
Než budete počítač znovu používat, nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
❑ Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj těžké předměty.
❑ Neumísťujte počítač na místa, která splňují následující podmínky:
❑ zdroje tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
❑ přímé sluneční záření,
❑ nadměrná prašnost,
❑ vlhkost nebo déšť,
❑ mechanické otřesy nebo nárazy,
❑ silné magnety nebo reproduktory bez magnetického stínění,
❑ okolní teplota nad +35°C nebo pod +5°C,
❑ vysoká vlhkost.
❑ Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole počítače může způsobit jejich selhání.
❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k hromadění tepla. Neumísťujte počítač na porézní povrchy,
jako například ubrusy nebo potahy, ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače.
❑ Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může způsobovat rušení rozhlasového nebo televizního příjmu. V
takovém případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.
❑ Používejte pouze specifikovaná periferní zařízení a kabely rozhraní. V opačném případě mohou nastat problémy.
n N
173
Bezpečnostní zásady
❑ Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.
❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti. V
takovém případě počkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k problémům, odpojte počítač ze síťové
zásuvky a obraťte se na službu VAIO-Link.
❑ Před čištěním počítače je třeba odpojit napájecí kabel počítače.
❑ Vzhledem k tomu, že v případě poškození počítače hrozí ztráta důležitých dat, je třeba provádět pravidelné zálohování.
Většinu původních aplikací lze obnovit z dodaného disku (viz tištěnou příručku Příručka zotavením systému, kde naleznete
další informace).
Manipulace s disketami
❑ Neotevírejte ručně kryt ani se nedotýkejte povrchu diskety.
❑ Udržujte diskety v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Udržujte diskety mimo přímé sluneční záření a působení dalších zdrojů tepla.
❑ Neukládejte diskety v blízkosti kapalin. Dbejte, aby se disketa nenamočila. Pokud disketu nepoužíváte, vždy ji z mechaniky
vyjměte a použijte obal.
❑ Pokud má disketa nálepku, ujistěte se, že je správně připevněna. Pokud je okraj nálepky zkroucen, nálepka se může v
mechanice přilepit a způsobit poruchu nebo poškození diskety.
n N
174
Bezpečnostní zásady
Manipulace s disky
❑ Nedotýkejte se povrchu disku.
❑ S diskem neházejte ani jej neohýbejte.
❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor
(podle obrázku):
❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla,
komerční čističe ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit.
❑ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a suchým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
❑ Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od středu
k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým čistým hadříkem.
❑ Nikdy nenalepujte na disky nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku.
n N
175
Bezpečnostní zásady
Používání jednotky bateriových zdrojů
❑ Nevystavujte bateriovou jednotku teplotám nad 60°C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na
slunci.
❑ V chladném prostředí se životnost akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách.
❑ Nabíjejte akumulátory při teplotě od 10°C do 30°C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
❑ Během používání a nabíjení se jednotka bateriových zdrojů zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
❑ Uchovávejte jednotku bateriových zdrojů mimo všech zdrojů tepla.
❑ Udržujte jednotku bateriových zdrojů v suchu.
❑ Jednotku bateriových zdrojů neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
❑ Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů žádným mechanickým nárazům.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte jednotku bateriových zdrojů z počítače, aby se zabránilo poškození
akumulátoru.
❑ Pokud je po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů napětí akumulátoru stále nízké, pravděpodobně skončila její
životnost a bude třeba ji vyměnit.
❑ Před nabíjením není třeba akumulátor vybíjet.
❑ Pokud jste jednotku bateriových zdrojů delší dobu nepoužívali, akumulátor nabijte.
Používání sluchátek
❑ Bezpečnost silničního provozu – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli
motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých zemích nezákonné.
Poslech hlasité hudby může rovněž představovat možné nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
n N
176
Bezpečnostní zásady
❑ Ochrana před poškozením sluchu – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují
před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte
sluchátka používat.
Manipulace s paměťovými kartami Memory Stick
❑ Nedotýkejte se konektoru karet Memory Stick prsty nebo kovovými předměty.
❑ Používejte pouze štítek dodaný s paměťovou kartou Memory Stick.
❑ Paměťovou kartu Memory Stick neohýbejte, neházejte ani ji nevystavujte silným nárazům.
❑ Paměťovou kartu Memory Stick nedemontujte ani neupravujte.
❑ Zabraňte zvlhnutí paměťové karty Memory Stick.
❑ Neumísťujte paměťové karty Memory Stick na místa, která splňují následující podmínky:
❑ extrémně vysoké teploty, například v automobilu zaparkovaném na slunci,
❑ přímé sluneční záření,
❑ vysoká vlhkost,
❑ korozívní látky.
❑ Používejte úložné pouzdro dodané s paměťovou kartou Memory Stick.
n N
177
Ochranné známky
Ochranné známky
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio,
Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Launcher,
VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO System Information, VAIO Zone, Memory Stick,
logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Intel, Pentium a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition, Microsoft Works a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE1394.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere
Standard a Adobe Photoshop Elements jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
MoodLogic je ochranná známka společnosti MoodLogic, Inc.
Norton Internet Security 2005 a Norton Password Manager 2005 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Symantec Corporation.
RecordNow! je ochranná známka společnosti Sonic.
WinDVD for VAIO je ochranná známka společnosti InterVideo, Inc.
Sun Java VM je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar je ochranná známka společnosti Google.
Yahoo! Messenger je ochranná známka společnosti Yahoo!.
SafeGuard PrivateDisk je ochranná známka společnosti Utimaco Software.
My Info Centre obsahuje software Macromedia Flash™ Player od společnosti Macromedia, Inc., Autorská práva © 1995-2003
Macromedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. Macromedia a Flash jsou ochranné známky společnosti Macromedia, Inc.
n N
178
Ochranné známky
Značka slova a loga Bluetooth jsou vlastněny společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto značek společností Sony
Corporation je v souladu s licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní jména patří příslušných vlastníkům.
Všechny ostatní názvy systémů, produktů a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky ™ nebo ® nejsou
v této příručce uváděny.
Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných
vlastníků.
Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete na tištěné stránce Specifications.
Download PDF

advertising