Sony | VPCS12C5E | Sony VPCS12C5E Návod k obsluze

N
Uživatelská příručka
Osobní počítač
Řada VPCS12
n 2 N
Obsah
Před zahájením práce ......................................................... 4
Informace o počítači VAIO ............................................ 5
Ergonomická pravidla ................................................... 8
Používání bezdrátových sítí WWAN ............................66
Používání funkce Bluetooth.........................................70
Ověřování otisků prstů ................................................76
Začínáme .......................................................................... 10
Umístění ovládacích prvků a konektorů...................... 11
Kontrolky ..................................................................... 16
Připojení zdroje napájení............................................. 17
Používání akumulátoru................................................ 18
Bezpečné vypnutí počítače......................................... 25
Používání úsporných režimů ....................................... 26
Udržování počítače v optimálním stavu...................... 29
Práce s periferními zařízeními ...........................................83
Připojení k základnové stanici .....................................84
Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek .......92
Připojení externího zobrazovacího zařízení .................93
Výběr režimu zobrazení ...............................................98
Používání funkce více monitorů...................................99
Připojení externího mikrofonu....................................101
Připojení zařízení USB ...............................................102
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK .........................104
Práce s počítačem VAIO................................................... 31
Používání klávesnice ................................................... 32
Používání dotykové podložky ..................................... 35
Používání tlačítek se speciálními funkcemi................. 36
Používání integrované kamery .................................... 37
Používání optické jednotky ......................................... 38
Používání médií „Memory Stick“................................. 46
Používání ostatních modulů / paměťových karet ....... 52
Používání sítě Internet................................................. 59
Používání sítí (LAN) ..................................................... 60
Používání bezdrátových sítí WLAN ............................. 61
Přizpůsobení počítače VAIO ...........................................106
Nastavení hesla .........................................................107
Používání technologie Intel(R) VT ..............................118
Práce s nástrojem VAIO Control Center....................119
Práce s nástrojem VAIO Power Management ...........120
Změna jazyka zobrazení ............................................121
Ochrana pevného disku ............................................122
Inovování počítače VAIO.................................................123
Přidávání a odebírání paměti.....................................124
n 3 N
Bezpečnostní zásady...................................................... 130
Bezpečnostní informace ........................................... 131
Informace o péči a údržbě ........................................ 134
Manipulace s počítačem ........................................... 135
Manipulace s displejem ............................................ 137
Používání zdroje napájení ......................................... 138
Manipulace s integrovanou kamerou........................ 139
Manipulace s disky ................................................... 140
Používání akumulátoru.............................................. 141
Práce s médii „Memory Stick“ .................................. 142
Manipulace s integrovaným paměťovým
zařízením ................................................................... 143
Ověřování otisků prstů .............................................. 144
Řešení potíží ................................................................... 145
Provoz počítače ........................................................ 147
Aktualizace a zabezpečení systému ......................... 153
Obnovení................................................................... 155
Akumulátor................................................................ 158
Integrovaná kamera .................................................. 160
Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) ........... 162
Bezdrátové sítě WWAN............................................. 166
Technologie Bluetooth .............................................. 167
Optické disky ............................................................ 171
Displej ....................................................................... 176
Tisk ............................................................................180
Mikrofon ....................................................................181
Reproduktory.............................................................182
Dotyková podložka....................................................184
Klávesnice .................................................................185
Diskety.......................................................................186
Zvuk a video ..............................................................187
„Memory Stick“ .........................................................189
Periferní zařízení ........................................................190
Základnová stanice ...................................................191
Ochranné známky ...........................................................192
Upozornění......................................................................194
Před zahájením práce >
n 4 N
Před zahájením práce
Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto počítače Sony VAIO® a vítáme vás v elektronické uživatelské příručce. Společnost
Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu, výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla nejmodernější
osobní počítač.
!
Pohledy zvenku uvedené v této příručce se mohou mírně lišit od exteriéru počítače.
Hledání specifikací
Některé funkce, volitelné prvky a dodávané položky nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Chcete-li zjistit konfiguraci svého počítače, navštivte webový server VAIO Link na adrese http://support.vaio.sony.eu/.
Před zahájením práce >
Informace o počítači VAIO
n 5 N
Informace o počítači VAIO
Tato část nabízí informace o podpoře počítače VAIO.
1. Tištěná dokumentace
❑ Stručná příručka – Přehled připojení součástí, informace o nastavení atd.
❑ Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží
❑ Předpisy, záruka a servisní podpora
Před zapnutím bezdrátových funkcí, například bezdrátové sítě WLAN nebo technologie Bluetooth, si podrobně přečtěte příručku Předpisy, záruka a servisní podpora.
Před zahájením práce >
Informace o počítači VAIO
n 6 N
2. Dokumentace na obrazovce
❑ Uživatelská příručka (tato příručka) – vysvětluje funkce počítače a řešení běžných potíží.
Zobrazení této příručky na obrazovce:
1
Klepněte na tlačítko Start
, na možnost Všechny programy a na možnost VAIO Documentation.
2
Otevřete složku pro svůj jazyk.
3
Vyberte příručku, kterou si chcete přečíst.
Ručně se můžete k příručkám dostat procházením položek Počítač > VAIO (C:) (jednotka C) > Documentation > Documentation a otevřením složky ve svém jazyce.
❑ Nápověda a podpora pro systém Windows – vyčerpávající zdroj praktických rad, kurzů a prezentací výuky práce s
počítačem.
Chcete-li otevřít okno Nápověda a podpora pro systém Windows, klepněte na tlačítko Start a na možnost Nápověda
a podpora. Můžete také podržet stisknuté tlačítko Microsoft Windows a stisknout tlačítko F1.
Před zahájením práce >
Informace o počítači VAIO
n 7 N
3. Webové stránky podpory
Pokyny pro řešení případných potíží s počítačem najdete na serveru VAIO-Link na adrese http://support.vaio.sony.eu/.
K dispozici máte i další zdroje informací:
❑ Komunita Club VAIO nabízí na adrese http://club-vaio.com možnost ptát se ostatních uživatelů notebooků VAIO.
❑ Informace o výrobcích najdete na webu výrobků na adrese http://www.vaio.eu/ a v online obchodě na adrese
http://www.sonystyle-europe.com.
Když se potřebujete obrátit na službu VAIO-Link, připravte si výrobní číslo počítače VAIO. Výrobní číslo najdete na spodní
straně, na zadním panelu nebo v prostoru pro akumulátor počítače VAIO. Pokud výrobní číslo nemůžete najít, přečtěte si
informace na webu VAIO-Link.
Před zahájením práce >
Ergonomická pravidla
n 8 N
Ergonomická pravidla
Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu v co
největší míře dodržujte následující ergonomická pravidla:
❑ Poloha počítače – postavte počítač přímo před sebe. Při používání klávesnice nebo polohovacího zařízení udržujte
předloktí vodorovně a mějte zápěstí v neutrální, uvolněné poloze. Paže nechejte volně splývat podél těla. Při práci
s počítačem dělejte často přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit přetížení očí, svalů nebo šlach.
❑ Kancelářské vybavení a poloha – použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel
spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Seďte volně a vzpřímeně. Neohýbejte se dopředu
ani se nezaklánějte příliš dozadu.
❑ Úhel pohledu na displej počítače – pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením
polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Nastavte také jas zobrazení displeje.
Před zahájením práce >
Ergonomická pravidla
n 9 N
❑ Osvětlení – umístěte počítač tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo záblesky z oken nebo osvětlení. Používejte
nepřímé osvětlení, světlo, které nevytváří na displeji jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce.
❑ Umístění externího monitoru – při používání externího monitoru jej umístěte do vzdálenosti umožňující pohodlné
sledování. Sedíte-li před monitorem, musí se obrazovka nacházet v rovině očí nebo o něco níže.
Začínáme >
n 10 N
Začínáme
Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO.
❑ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 11)
❑ Kontrolky (str. 16)
❑ Připojení zdroje napájení (str. 17)
❑ Používání akumulátoru (str. 18)
❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 25)
❑ Používání úsporných režimů (str. 26)
❑ Udržování počítače v optimálním stavu (str. 29)
Začínáme >
Umístění ovládacích prvků a konektorů
n 11 N
Umístění ovládacích prvků a konektorů
Podle následujících stránek si osvojte umístění ovládacích prvků a konektorů.
!
Vzhled vašeho počítače se může od vyobrazení v této příručce kvůli odchylkám ve specifikaci lišit.
Pohled zepředu
A
B
C
D
E
F
Integrovaná kamera MOTION EYE (str. 37)
G
H
I
J
K
Integrované reproduktory (stereo)
Kontrolka integrované kamery MOTION EYE (str. 16)
Obrazovka LCD (str. 137)
Tlačítko VAIO (str. 36)
Tlačítko ASSIST (str. 36)
Čidlo okolního osvětlení (str. 34), (str. 179)
Měří intenzitu okolního osvětlení pro automatické přizpůsobení
jasu obrazovky LCD na optimální úroveň.
Integrovaný mikrofon (mono)
Klávesnice (str. 32)
Dotyková podložka (str. 35)
Pravé tlačítko (str. 35)
L Čidlo otisků prstů* (str. 76)
M Levé tlačítko (str. 35)
*
Pouze u vybraných modelů.
Začínáme >
Umístění ovládacích prvků a konektorů
n 12 N
A
B
C
D
E
Kontrolka Num lock (str. 16)
F
G
H
I
J
K
L
M
Patice „Memory Stick Duo“* (str. 46)
*
Tento počítač podporuje pouze média „Memory Stick“ o velikosti Duo.
Kontrolka Caps lock (str. 16)
Kontrolka Scroll lock (str. 16)
Patice pro paměťovou kartu SD (str. 55)
Kontrolka přístupu k médiím (str. 16)
Kontrolka WIRELESS (str. 16)
Kontrolka nabíjení (str. 16)
Kontrolka diskové jednotky (str. 16)
Přepínač WIRELESS (str. 61), (str. 66), (str. 70)
Konektor pro sluchátka (str. 92)
Konektor mikrofonu (str. 101)
Tlačítko pro vysunutí jednotky (str. 36), (str. 38)
Začínáme >
Umístění ovládacích prvků a konektorů
n 13 N
Pohled zprava
A Optická jednotka (str. 38)
B Otvor pro ruční vysunutí (str. 171)
C Patice pro kartu ExpressCard/34 (str. 52)
D Konektory USB* (str. 102)
E Síťový konektor (LAN) (str. 60)
F Vypínač/Kontrolka napájení (str. 16)
*
Je kompatibilní s normou USB 2.0 a podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
Začínáme >
Umístění ovládacích prvků a konektorů
n 14 N
Pohled zleva
A Konektor DC IN (str. 17)
B Větrací otvor
C Bezpečnostní otvor
D Výstupní konektor HDMI*1 (str. 96)
E Konektor monitoru*2 (str. 93)
F Konektor USB*3 (str. 102)
G Konektor i.LINK (4 vývody, S400) (str. 104)
*1
U modelů s grafickým adaptérem NVIDIA nemusí během prvních několika sekund
po zahájení přehrávání z výstupního zařízení připojeného k výstupnímu konektoru
HDMI vycházet žádný zvuk. Nejedná se o poruchu.
*2
Nefunguje, když je počítač připojen k základnové stanici.
*3
Je kompatibilní s normou USB 2.0 a podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
Začínáme >
Umístění ovládacích prvků a konektorů
n 15 N
Pohled zezadu/zespodu
A Větrací otvory
B Patice pro SIM kartu* (str. 66)
C Konektor akumulátoru (str. 18)
D Konektor základnové stanice* (str. 86)
E Kryt prostoru paměťového modulu (str. 124)
*
Pouze u vybraných modelů.
Začínáme >
Kontrolky
n 16 N
Kontrolky
Počítač je vybaven těmito kontrolkami:
Kontrolka
Funkce
Napájení 1
Svítí zeleně, když je počítač v normálním režimu, pomalu oranžově bliká, když je počítač v úsporném režimu
a zhasne při vypínání počítače nebo při přechodu do režimu spánku.
Nabíjení
Svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 21).
Přístup k médiím
Svítí, když systém zapisuje data na paměťovou kartu (například „Memory Stick“ nebo SD) nebo je z ní čte.
(Když tato kontrolka svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.) Když kontrolka nesvítí,
počítač paměťovou kartu nepoužívá.
Integrovaná kamera MOTION EYE
Svítí při práci s integrovanou kamerou.
Disková jednotka
Svítí, když integrované paměťové zařízení nebo optická jednotka čte nebo zapisuje data. Když tato kontrolka
svítí, nepřecházejte do úsporného režimu ani počítač nevypínejte.
Num lock
Stisknutím klávesy Num Lk aktivujete numerickou klávesnici. Dalším stisknutím této klávesy numerickou
klávesnici deaktivujete. Když kontrolka nesvítí, není numerická klávesnice aktivní.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Po stisknutí klávesy Caps Lock budete psát velká písmena. Pokud svítí tato kontrolka a stisknete klávesu
Shift, budete psát malá písmena. Dalším stisknutím klávesy Caps lock kontrolku zhasnete. Když kontrolka
Caps lock nesvítí, můžete pokračovat v normálním psaní.
Stisknutím kláves Fn+Scr Lk měníte způsob rolování displeje. Když kontrolka Scroll lock nesvítí, můžete
pokračovat v normálním posouvání. Funkce klávesy Scr Lk se liší podle programu, který právě používáte,
a klávesa nepracuje ve všech programech.
Svítí, když je zapnuta jedna nebo více možností bezdrátové sítě.
Začínáme >
Připojení zdroje napájení
Připojení zdroje napájení
Jako zdroj napájení počítače lze používat adaptér střídavého napětí nebo akumulátor.
Používání adaptéru střídavého napětí
Když je počítač s vloženým akumulátorem přímo připojen ke zdroji střídavého napětí, používá napětí ze sítě.
Používejte pouze adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem.
Používání adaptéru střídavého napětí
1
Připojte jeden konec napájecího kabelu (1) k adaptéru střídavého napětí (3).
2
Připojte druhý konec napájecího kabelu k síťové zásuvce (2).
3
Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (3) ke konektoru DC IN (4) v počítači.
!
Tvar konektoru DC In pro přívod stejnosměrného napájení se liší podle adaptéru střídavého napětí.
Chcete-li počítač zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí ze zásuvky.
Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.
Pokud počítač nebudete po delší dobu používat, uveďte počítač do režimu spánku. Viz část Používání režimu spánku (str. 28).
n 17 N
Začínáme >
Používání akumulátoru
Používání akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
Vložení akumulátoru
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu.
n 18 N
Začínáme >
Používání akumulátoru
n 19 N
3
Zasuňte akumulátor šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupky (2) na obou stranách prostoru pro akumulátor
zapadnou do výřezů ve tvaru písmene U (3) na obou stranách akumulátoru.
4
Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až uslyšíte zacvaknutí.
5
Pro zabezpečí akumulátoru v počítači posuňte zámek akumulátoru LOCK směrem ven.
Začínáme >
Používání akumulátoru
n 20 N
Vyjmutí akumulátoru
!
Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, ztratíte všechna neuložená data.
1
Vypněte počítač a zavřete displej LCD.
2
Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu.
3
Posuňte západku RELEASE (2) akumulátoru ke středu a podržte ji, vsuňte konec prstu pod výčnělek (3) akumulátoru,
zvedněte akumulátor ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače.
!
Pro zachování bezpečnosti doporučujeme používat pouze pravé akumulátory a adaptéry střídavého napětí Sony, které splňují příslušné kvalitativní požadavky.
Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou pracovat pouze s pravými akumulátory Sony.
Začínáme >
Používání akumulátoru
n 21 N
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý.
Nabíjení akumulátoru
1
Vložte akumulátor.
2
Pomocí adaptéru střídavého napájení připojte počítač ke zdroji.
Kontrolka nabíjení svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Jakmile se nabití akumulátoru přiblíží maximální vybrané
kapacitě, kontrolka akumulátoru zhasne.
Stav kontrolky nabíjení
Význam
Svítí oranžově
Probíhá nabíjení akumulátoru.
Bliká současně se zelenou kontrolkou
napájení
Napětí akumulátoru je nedostatečné. (normální režim)
Bliká současně s oranžovou kontrolkou Napětí akumulátoru je nedostatečné. (úsporný režim)
napájení
Rychle bliká oranžově
Došlo k chybě akumulátoru - vadný nebo neuzamčený.
!
Akumulátor můžete již od prvního nabíjení nabíjet způsobem popsaným v této příručce.
Začínáme >
Používání akumulátoru
n 22 N
Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet.
Pokud se snižuje nabití akumulátoru a blikají kontrolky nabíjení i napájení, připojte adaptér střídavého napětí a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte
plně nabitý akumulátor.
Akumulátor dodaný s počítačem je lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv na jeho životnost.
Při používání některých aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku ani v případě, kdy se akumulátor téměř vybije. Chcete-li
při napájení počítače z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim nebo režim spánku.
Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat
předejdete častým ukládáním.
Začínáme >
Používání akumulátoru
n 23 N
Kontrola kapacity akumulátoru
Kapacita akumulátoru se s rostoucím počtem nabití a délkou používání postupně zmenšuje. Chcete-li akumulátor využívat
co nejlépe, kontrolujte jeho kapacitu a měňte jeho nastavení.
Kontrola kapacity akumulátoru
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Klepněte na možnost Power Management a Battery.
Životnost akumulátoru můžete prodloužit také tak, že v oblasti zapnete funkci péče o akumulátor.
Začínáme >
Používání akumulátoru
n 24 N
Prodloužení výdrže akumulátoru
Když je počítač napájen z akumulátoru, můžete jeho výdrž prodloužit následujícími způsoby.
❑ Snižte jas displeje počítače.
❑ Používejte úsporný režim. Další informace najdete v části Používání úsporných režimů (str. 26).
❑ Změňte nastavení pro úspory energie v okně Možnosti napájení. Další informace najdete v části Práce s nástrojem VAIO
Power Management (str. 120).
❑ Programem VAIO Control Center nastavte tapetu pro pozadí v nastavení Long Battery Life Wallpaper Setting.
Začínáme >
Bezpečné vypnutí počítače
n 25 N
Bezpečné vypnutí počítače
Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže.
Vypínání počítače
1
Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
2
Klepněte na tlačítko Start a na tlačítko Vypnout.
3
Reagujte na všechna upozornění, že je nutné uložit dokumenty nebo že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte, dokud
se počítač nevypne automaticky.
Kontrolka napájení zhasne.
Začínáme >
Používání úsporných režimů
n 26 N
Používání úsporných režimů
Díky nastavení úsporného režimu můžete prodloužit výdrž akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu nabízí počítač
dva zvláštní úsporné režimy, které můžete používat podle svých potřeb: úsporný režim a režim spánku.
!
Pokud počítač po delší dobu nebudete používat a bude odpojen od napájení, uveďte počítač do režimu spánku nebo ho vypněte.
Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat
předejdete častým ukládáním.
Režim
Popis
Normální režim
V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Když je počítač v tomto režimu, svítí zelená kontrolka
napájení.
Úsporný režim
V úsporném režimu počítač vypne displej a nastaví integrovaná paměťová zařízení a procesor do režimu nízké
spotřeby. Když je počítač v tomto režimu, pomalu bliká oranžová kontrolka napájení. Z úsporného režimu se
počítač zapíná rychleji než z režimu spánku. V úsporném režimu je však spotřeba energie větší než v režimu
spánku.
Režim spánku
Když je počítač v režimu spánku, je stav systému uložen na integrovaná paměťová zařízení a je vypnuto napájení.
I když se akumulátor vybije, data nebudou ztracena. Když je počítač v tomto režimu, kontrolka napájení nesvítí.
Začínáme >
Používání úsporných režimů
n 27 N
Používání úsporného režimu
Zapnutí úsporného režimu
Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku
u tlačítka Vypnout a na možnost Režim spánku.
Návrat do normálního režimu
❑ Stiskněte libovolnou klávesu.
❑ Stiskněte vypínač počítače.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data.
Začínáme >
Používání úsporných režimů
Používání režimu spánku
Zapnutí režimu spánku
Stiskněte klávesy Fn+F12.
Můžete také klepnout na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Režim hibernace.
!
Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte.
Návrat do normálního režimu
Stiskněte vypínač.
!
Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.
n 28 N
Začínáme >
Udržování počítače v optimálním stavu
n 29 N
Udržování počítače v optimálním stavu
Aktualizace počítače
Pomocí následujících aplikací aktualizujte počítač VAIO, aby pracoval co nejefektivněji a nejbezpečněji.
Aplikace VAIO Update vás automaticky upozorňuje na nové aktualizace, zlepšující výkon počítače, stahuje je z Internetu
a instaluje je do počítače.
❑ Windows Update
Klepněte na možnost Start, Všechny programy a Windows Update a postupujte podle pokynů na obrazovce.
❑ VAIO Update 5
Klepněte na možnost Start, Všechny programy a VAIO Update 5 a postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.
Začínáme >
Udržování počítače v optimálním stavu
n 30 N
Práce s nástrojem VAIO Care
Nástroj VAIO Care slouží k pravidelným kontrolám výkonu a ladění počítače pro optimální provoz. Nástroj VAIO Care spusťte
vždy, když se vyskytnou potíže s počítačem. Nástroj VAIO Care nabízí potřebné kroky k vyřešení potíží.
Spuštění nástroje VAIO Care
❑ Modely s tlačítkem ASSIST
Při zapnutém počítači tiskněte tlačítko ASSIST.
❑ Modely bez tlačítka ASSIST
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, VAIO Care a VAIO Care.
!
Když je počítač v režimu spánku, tlačítko ASSIST nepoužívejte.
Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Care.
Když je počítač s tlačítkem ASSIST vypnutý, spustí tlačítko ASSIST nástroj VAIO Care Rescue. Nástroj VAIO Care Rescue slouží k obnovení počítače v nouzových
případech, například když nelze spustit systém Windows.
Práce s počítačem VAIO >
n 31 N
Práce s počítačem VAIO
Tato část popisuje, jak využívat všech možností tohoto počítače VAIO.
❑ Používání klávesnice (str. 32)
❑ Používání dotykové podložky (str. 35)
❑ Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36)
❑ Používání integrované kamery (str. 37)
❑ Používání optické jednotky (str. 38)
❑ Používání médií „Memory Stick“ (str. 46)
❑ Používání ostatních modulů / paměťových karet (str. 52)
❑ Používání sítě Internet (str. 59)
❑ Používání sítí (LAN) (str. 60)
❑ Používání bezdrátových sítí WLAN (str. 61)
❑ Používání bezdrátových sítí WWAN (str. 66)
❑ Používání funkce Bluetooth (str. 70)
❑ Ověřování otisků prstů (str. 76)
Práce s počítačem VAIO >
Používání klávesnice
n 32 N
Používání klávesnice
Klávesnice tohoto počítače obsahuje dodatečné klávesy, které zpřístupňují speciální funkce tohoto modelu.
Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn
Některé funkce klávesnice lze využívat teprve po úplném spuštění operačního systému.
Kombinace a funkce
Funkce
Fn + % (F2): vypnutí zvuku
Zapíná a vypíná integrované reproduktory nebo sluchátka.
Fn + 2 (F3/F4): ovládání hlasitosti
Nastavuje hlasitost integrovaného reproduktoru.
Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F4 nebo stiskněte klávesy Fn+F4
a poté klávesu M nebo ,.
Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F3 nebo stiskněte klávesu Fn+F3
a poté klávesu m nebo <.
Fn + 8 (F5/F6): ovládání jasu
Slouží k nastavení jasu displeje počítače.
Chcete-li zvýšit intenzitu jasu, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F6 nebo stiskněte klávesy
Fn+F6 a poté klávesu M nebo ,.
Chcete-li snížit intenzitu jasu, stiskněte opakovaně klávesy Fn+F5 nebo stiskněte klávesy
Fn+F5 a poté klávesu m nebo <.
Fn +
Přepíná výstup displeje mezi obrazovkou počítače a externím monitorem. Stisknutím klávesy
Enter vyberte výstup zobrazení.
/T (F7): výstup zobrazení
!
Pokud v době, kdy je vybrán výstup na externí displej, odpojíte od počítače kabel displeje, obrazovka počítače zčerná.
V takovém případě podržte stisknutou klávesu Fn a dvakrát stiskněte klávesu F7. Poté stiskněte klávesu Enter a výstup
zobrazení bude přepnut na obrazovku počítače.
U některých externích monitorů nemusí být podporována práce s více monitory.
Práce s počítačem VAIO >
Používání klávesnice
Kombinace a funkce
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): přiblížení
(F12): režim spánku
n 33 N
Funkce
Změní velikost obrázku nebo dokumentu zobrazeného v některých softwarech.
Chcete-li obraz oddálit (menší a vzdálenější), stiskněte kombinaci kláves Fn+F9.
Chcete-li obraz přiblížit (větší a bližší), stiskněte kombinaci kláves Fn+F10.
Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Control Center.
V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude stav
systému a připojených periferních zařízení uložen na integrované paměťové zařízení a napájení
systému bude vypnuto. Chcete-li obnovit původní stav, stiskněte vypínač.
Podrobnosti o systému řízení spotřeby najdete v části Používání úsporných režimů (str. 26).
Práce s počítačem VAIO >
Používání klávesnice
n 34 N
Změna nastavení podsvícení klávesnice
Některé funkce nebo volitelné prvky nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Pokud je počítač vybaven podsvícenou klávesnicí, můžete podsvícení nastavit tak, aby se automaticky zapínalo a vypínalo
podle intenzity okolního osvětlení.
Navíc můžete nastavit dobu neaktivity klávesnice, po které se podsvícení automaticky vypne.
Změna nastavení podsvícení klávesnice
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Klepněte na možnost Keyboard and Mouse a Backlit KB.
Intenzitu okolního osvětlení měří čidlo okolního osvětlení. Když zakryjete čidlo okolního osvětlení, může systém zapnout podsvícení klávesnice.
Práce s počítačem VAIO >
Používání dotykové podložky
n 35 N
Používání dotykové podložky
Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat.
Akce
Popis
Ukázání
Posunutím prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt.
Klepnutí
Jednou stiskněte levé tlačítko (3).
Poklepání
Dvakrát stiskněte levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem myši
Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní kontextová nabídka
(pokud existuje).
Přetáhnutí
Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko.
Posouvání
Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél
spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně. Pokud je zapnuto svislé i vodorovné
posouvání, můžete prstem pohybovat po dotykové podložce v kruzích a posouvání bude pokračovat, aniž byste
zvedli prst z dotykové podložky (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této
funkce prostřednictvím dotykové podložky).
Přejetí
Rychlým rovným pohybem posuňte dva prsty po dotykové položce. V prohlížeči webu nebo programu pro
zobrazování obrázků se můžete přejetím vlevo posunout vzad a přejetím vpravo posunout vpřed.
Změna přiblížení dvěma prsty
V některých aplikacích můžete změnou polohy dvou prstů na dotykové podložce změnit přiblížení. Roztažením
prstů zobrazení přiblížíte, spojením prstů oddálíte.
Když je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Nastavení dotykové podložky můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center.
!
Před vypnutím dotykové podložky připojte myš. Pokud dotykovou podložku vypnete, aniž byste předtím připojili myš, budete moci ukazatel ovládat pouze klávesnicí.
Práce s počítačem VAIO >
Používání tlačítek se speciálními funkcemi
Používání tlačítek se speciálními funkcemi
Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače.
Tlačítko speciální funkce
Funkce
Podle modelu spustí program Media Gallery nebo zapne či vypne zvuk.
Tlačítko VAIO
Tlačítko ASSIST
Když je počítač zapnut, spustí program VAIO Care.
Když je počítač vypnutý, spustí tlačítko ASSIST program VAIO Care Rescue.
!
Když je počítač v režimu spánku, tlačítko ASSIST nepoužívejte.
Tlačítko pro vysunutí jednotky Z
Vysune přihrádku jednotky.
n 36 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání integrované kamery
n 37 N
Používání integrované kamery
Počítač je vybaven integrovanou kamerou MOTION EYE.
Vhodný nástroj pro snímání obrazu nabízí tyto operace:
❑ Fotografování a filmování
❑ Zjišťování a snímání pohyblivých objektů při sledování
❑ Úpravy pořízených dat
Zapnutí počítače aktivuje integrovanou kameru.
S příslušným softwarem můžete pořádat videohovory.
!
Spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo pro úpravy videa integrovanou kameru neaktivuje ani nedeaktivuje.
Během práce s integrovanou kamerou nepřepínejte počítač do úsporného režimu nebo režimu spánku.
Práce s nástrojem pro snímání obrazu
1
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3.
2
Klepněte na požadovanou ikonu v hlavním okně.
Podrobné pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem.
Při snímání na tmavých místech klepněte na ikonu Capture v hlavním okně, poté klepněte na ikonu WebCam Settings a vyberte možnost pro nedostatečné osvětlení
nebo kompenzaci nedostatečného osvětlení.
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
Používání optické jednotky
Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou.
Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
Vložení disku
1
Zapněte počítač.
2
Stisknutím tlačítka vysunutí (1) otevřete jednotku.
Systém vysune přihrádku na disk.
n 38 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
3
n 39 N
Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru a jemně na něj zatlačte dolů tak, aby zaklapl na místo.
!
Na přihrádku jednotky netlačte. Při vkládání a vyjímání disku držte spodní část přihrádky.
4
Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se zasune.
!
Když se počítač nachází v některém úsporném režimu (úsporný režim nebo režim spánku), nepokoušejte se optický disk vyjmout. Před vyjmutím disku přepněte počítač
zpět do normálního režimu.
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
n 40 N
Podporované disky
Podle zakoupeného modelu může počítač přehrávat i zapisovat disky CD, DVD a Blu-ray Disc™.
V následující tabulce zjistíte, které typy médií která optická jednotka podporuje.
PZ: lze přehrávat i zapisovat
P: lze přehrávat; zápis není možný
–: nelze přehrávat ani zapisovat
CD- Video Zvukové CD
CD-R/ DVD- DVD- DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL DVD-R DL
DVDBD- BD-R/RE*3
ROM CD
CD
Extra RW
ROM Video RW
RW
(dvouvrstvé) (dvouvrstvé) RAM*1 *2 ROM
DVD±RW/
±R DL/RAM
P
P
P
P
PZ*5
P
P
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
–
–
P
Jednotka
Blu-ray Disc™
s funkcí
DVD SuperMulti
P
P
P
PZ*5
P
P
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
P
PZ*4
P
Jednotka
Blu-ray Disc™
ROM s funkcí
DVD SuperMulti
P
P
P
PZ*5
P
P
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
P
P
*1
Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo s odstranitelnými kazetami.
*2
Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován.
Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revize 5.0 nejsou podporovány.
*3
Jednotka Blu-ray Disc v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a disky Blu-ray Disc s kazetami.
*4
Podporuje zápis dat na disky BD-R Part1 verze 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB) a disky BD-RE Part1 verze 2.1
(jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB).
*5
Zápis dat na disky Ultra Speed CD-RW není podporován.
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
n 41 N
!
Tato jednotka je určena k přehrávání disků standardu Compact Disc (CD). Disky DualDisc a některé hudební disky šifrované technologiemi pro ochranu autorských práv
neodpovídají standardu Compact Disc (CD). Takové disky proto nemusejí být s touto jednotkou kompatibilní.
Před nákupem nahraných nebo prázdných disků pro počítač VAIO si pečlivě přečtěte údaje na obalu a zkontrolujte, zda jsou s optickou jednotkou počítače kompatibilní
pro čtení i zápis. Společnost Sony NEZARUČUJE kompatibilitu optických jednotek VAIO s disky, které neodpovídají oficiálnímu standardnímu formátu „CD“, „DVD“ nebo
„Blu-ray Disc“. POUŽÍVÁNÍ NEODPOVÍDAJÍCÍCH DISKŮ MŮŽE TRVALE POŠKODIT POČÍTAČ VAIO NEBO ZPŮSOBIT SOFTWAROVÉ KONFLIKTY A HAVÁRIE
POČÍTAČE.
Údaje o formátu disků zjistíte u vydavatele nahraného disku nebo u výrobce prázdných disků pro záznam.
Zápis na disky o průměru 8 cm není podporován.
!
Pro plynulé přehrávání chráněných disků Blu-ray Disc musíte aktualizovat klíč AACS. Aktualizace klíče AACS vyžaduje přístup k Internetu.
Stejně jako u ostatních optických zařízení může být za některých okolností omezena kompatibilita nebo znemožněno přehrávání disků Blu-ray Disc. Počítače VAIO nemusejí
podporovat přehrávání filmů na komprimovaných médiích nahraných ve formátech AVC nebo VC1 s vysokými přenosovými rychlostmi.
U některého obsahu disků DVD a BD-ROM je nutné nastavení regionu. Pokud nastavení regionu optické jednotky neodpovídá regionu disku, není přehrávání možné.
Pokud externí zobrazovací zařízení není kompatibilní se standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), není možné přehrávat ani zobrazovat obsah
chráněných disků Blu-ray Disc.
Některý obsah může omezovat videovýstup na standardní hodnoty nebo zcela znemožňovat analogový videovýstup. Když videosignál přivedete na digitální výstup,
například HDMI nebo DVI, důrazně doporučujeme, abyste pro optimální kompatibilitu a kvalitu zobrazení používali digitální prostředí kompatibilní se standardem HDCP.
Před přehráváním nebo zapisováním disku ukončete veškerý rezidentní software, protože by mohl způsobit selhání počítače.
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
n 42 N
Poznámky k používání optické jednotky
Poznámky k zápisu dat na disky
❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta atd.), které mohou optickou jednotku
poškodit.
❑ Během zapisování dat na disk v optické jednotce počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy.
❑ Během zapisování dat na disk v optické jednotce nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel ani adaptér střídavého napětí.
❑ Během zapisování dat na disk v optické jednotce nepřipojujte ani neodpojujte počítač od základnové stanice* (volitelná).
* Pouze u modelů s konektorem pro základnovou stanici. Chcete-li zjistit, zda je váš model vybaven konektorem pro základnovou stanici, nahlédněte do příručky
Specifikace.
Poznámky k přehrávání disků
Pro dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení:
❑ Na některých přehrávačích disků CD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat zvukové disky CD
vytvořené na médiích CD-R nebo CD-RW.
❑ Na některých přehrávačích disků DVD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat disky DVD
vytvořené na médiích DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM.
❑ Když je počítač vybaven jednotkou Blu-ray Disc, umožňuje počítač přehrávání disků Blu-ray Disc. Některý obsah disků
Blu-ray Disc však nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability počítače.
Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace
WinDVD BD.
Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 29).
❑ Při přehrávání v kvalitě AVC HD může v některých počítačích docházet k přerušením zvuku nebo vynechávání snímků.
❑ Při přehrávání disku nepřecházejte do žádného z úsporných režimů.
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
n 43 N
Poznámky ke kódům regionů
Na discích nebo balení je uveden kód regionu označující, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát.
Pokud je uveden kód „all“, lze disk přehrát ve většině světových regionů. Pokud bydlíte v jiném regionu, než je uvedeno na
štítku, nelze disk v počítači přehrát.
Chcete-li zjistit kód oblasti, ve které bydlíte, prohlédněte si následující tabulku.
Místo pobytu
Kód regionu
Místo pobytu
Kód regionu
Místo pobytu
Kód regionu
Afrika
5
Austrálie*
4
Čína
6
Evropa
2
Filipíny*
3
Hongkong*
3
Indie*
5
Indonésie*
3
Japonsko*
2
Jižní Afrika*
2
Korea
3
Kuvajt*
2
Malajsie*
3
Nový Zéland*
4
Rusko
5
Saúdská Arábie*
2
Singapur*
3
Spojené arabské
emiráty*
2
Tchaj-wan
3
Thajsko*
3
Vietnam
3
*
Při výchozím nastavení není optické jednotce počítače přiřazen žádný kód regionu.
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
n 44 N
Pokud v počítači přehráváte disk DVD poprvé, postupujte před vložením disku takto:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Počítač.
2
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a zvolte možnost Vlastnosti.
3
Klepněte na kartu Hardware.
4
V seznamu Všechny diskové jednotky vyberte optickou jednotku a klepněte na možnost Vlastnosti.
5
Klepněte na kartu Region disku DVD.
6
Vyberte v seznamu odpovídající region a klepněte na možnost OK.
!
Kód regionu můžete měnit pouze v omezeném počtu případů. Po překročení tohoto počtu bude kód nastaven trvale a další změny již nebudou možné. Změna konfigurace
počítače tento počet nemění.
Na žádné potíže způsobené změnou kódu regionu jednotky se nevztahuje záruka.
Pokud změníte kód regionu v době, kdy je spuštěn program WinDVD nebo WinDVD BD, začne nové nastavení platit, až program restartujete nebo vysunete a znovu
zasunete disk.
Práce s počítačem VAIO >
Používání optické jednotky
n 45 N
Přehrávání disků
Přehrání disku
1
Vložte disk do optické jednotky.
!
Před přehráváním disku připojte k počítači adaptér síťového napětí a ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný
program pro přehrávání disků.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem.
Kopírování souborů na disky
Kopírování souborů na disk
1
Vložte do optické jednotky disk určený pro zápis.
!
Před kopírováním souborů na disk připojte k počítači adaptér síťového napětí a ukončete všechny spuštěné aplikace.
2
Pokud se na obrazovce neobjeví okno, klepněte na možnost Start, Všechny programy a klepnutím otevřete požadovaný
program pro vypalování na disky.
Pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem.
Práce s počítačem VAIO >
Používání médií „Memory Stick“
n 46 N
Používání médií „Memory Stick“
Médium „Memory Stick“ je kompaktní, přenositelné a víceúčelové záznamové médium, které bylo navrženo zejména pro
výměnu a sdílení dat mezi kompatibilními produkty, jako jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a další zařízení. Protože
se jedná o vyměnitelné zařízení, lze jej použít pro externí ukládání dat.
Než začnete používat média „Memory Stick“
Do patice „Memory Stick Duo“ v počítači můžete vkládat následující typy a velikosti médií:
❑ „Memory Stick Duo“
❑ „Memory Stick PRO Duo“
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“
!
Tento počítač podporuje pouze média „Memory Stick“ o velikosti Duo; média „Memory Stick“ standardní velikosti nepodporuje.
Nejnovější informace o médiích „Memory Stick“ najdete na serveru [memorystick.com] na adrese
http://www.memorystick.com/en/.
Práce s počítačem VAIO >
Používání médií „Memory Stick“
Vkládání a vyjímání médií „Memory Stick“
Vložení média „Memory Stick“
1
Najděte patici pro média „Memory Stick Duo“.
2
Nasměrujte médium „Memory Stick“ šipkou směrem do patice.
n 47 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání médií „Memory Stick“
3
n 48 N
Opatrně zasuňte médium „Memory Stick“ do patice tak, aby zaklaplo na místo.
Nezatlačujte médium do patice silou.
Pokud médium „Memory Stick“ nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru.
Při prvním vložení média „Memory Stick“ do patice vás může systém vyzvat k instalaci ovladače. Pokud vás k ní vyzve, postupujte při instalaci podle pokynů na obrazovce.
Systém médium „Memory Stick“ automaticky rozpozná a zobrazí jeho obsah. Pokud obsah nezobrazí, klepněte na možnost Start, Počítač a poklepejte na ikonu média
„Memory Stick“.
Po vložení média „Memory Stick“ do patice bude v okně Počítač zobrazena ikona „Memory Stick“.
!
Než vložíte médium „Memory Stick Micro“ („M2“) do patice, vložte je nejprve do adaptéru „M2“ Duo. Pokud byste médium vložili bez adaptéru přímo do patice
„Memory Stick Duo“, nemuseli byste ho dokázat vyjmout.
Práce s počítačem VAIO >
Používání médií „Memory Stick“
n 49 N
Vyjmutí média „Memory Stick“
!
Když svítí kontrolka přístupu k médiím, médium „Memory Stick“ nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho,
proto před vyjmutím média „Memory Stick“ kontrolujte, zda kontrolka zhasla.
1
Najděte patici pro média „Memory Stick Duo“.
2
Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím.
3
Zatlačte médium „Memory Stick“ směrem do počítače a uvolněte ho.
Patice médium „Memory Stick“ vysune.
4
Vytáhněte médium „Memory Stick“ z patice.
!
Při vyjímání média „Memory Stick“ postupujte opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.
Práce s počítačem VAIO >
Používání médií „Memory Stick“
Formátování médií „Memory Stick“
Formátování média „Memory Stick“
Média „Memory Stick“ jsou naformátována z výroby a jsou připravena k použití.
Pokud média chcete přeformátovat v počítači, použijte tento postup.
!
Použijte zařízení, které je určeno k formátování médií a při formátování podporuje média „Memory Stick“.
Formátování média „Memory Stick“ vymaže veškerá na něm uložená data. Před formátováním zkontrolujte, zda médium neobsahuje cenná data.
Během formátování nevyjímejte médium „Memory Stick“ z patice. Hrozí jeho selhání.
1
Najděte patici pro média „Memory Stick Duo“.
2
Opatrně zasuňte médium „Memory Stick“ do patice tak, aby zaklaplo na místo.
3
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Počítač.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu média „Memory Stick“ a zvolte možnost Formátovat.
5
Klepněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení zařízení.
!
Velikost alokační jednotky a systém souborů se mohou měnit.
V rozevíracím seznamu Systém souborů nevybírejte možnost NTFS. Mohlo by dojít k poruše.
Proces formátování proběhne rychleji, když v seznamu Možnosti formátování vyberete možnost Rychlé formátování.
6
Klepněte na tlačítko Spustit.
7
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
V závislosti na typu média může formátování média „Memory Stick“ určitou dobu trvat.
n 50 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání médií „Memory Stick“
n 51 N
Poznámky k používání médií „Memory Stick“
❑ Tento počítač byl vyzkoušen s médii „Memory Stick“ značky Sony o kapacitě až 32 GB, dostupnými v lednu 2010,
a je s nimi kompatibilní. Kompatibilita však není zaručena pro všechna média „Memory Stick“.
❑ Při instalaci do patice uchopte médium „Memory Stick“ tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se
poškození počítače nebo média „Memory Stick“ - pokud médium nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte
nadměrnou sílu.
❑ Při vkládání a vyjímání média „Memory Stick“ z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
❑ Při vložení média „Memory Stick“ s více adaptéry není zaručena kompatibilita.
❑ „MagicGate“ je obecný název technologie pro ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li tuto funkci
využívat, používejte média „Memory Stick“ s logem „MagicGate“.
❑ S výjimkou osobního užívání je jakékoli používání nahraných zvukových nebo obrazových dat bez svolení vlastníka
autorských práv protizákonné. Média „Memory Stick“ s daty chráněnými autorským právem tedy lze používat pouze
v souladu se zákonem.
❑ Do patice nevkládejte více než jedno médium „Memory Stick“. Nesprávné vložení média může poškodit počítač i médium.
Práce s počítačem VAIO >
Používání ostatních modulů / paměťových karet
n 52 N
Používání ostatních modulů / paměťových karet
Používání modulu ExpressCard
Tento počítač je vybaven paticí ExpressCard/34* pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty, kamerami, hudebními přehrávači
a jinými audiovizuálními zařízeními. Tato patice slouží pouze k práci s moduly ExpressCard/34 (šířka 34 mm)*.
*
Dále v této příručce jsou uváděny jako patice ExpressCard a modul ExpressCard.
Práce s počítačem VAIO >
Používání ostatních modulů / paměťových karet
Vložení modulu ExpressCard
!
Počítač je vybaven krytem patice pro média ExpressCard. Před zahájením práce s paticí odstraňte kryt patice.
1
Najděte patici pro média ExpressCard.
2
Zatlačte na kryt patice ExpressCard a kryt povyskočí.
3
Kryt patice ExpressCard opatrně uchopte a vyjměte z patice.
4
Nasměrujte médium ExpressCard šipkou směrem do patice.
5
Opatrně zasuňte modul ExpressCard do patice tak, aby zaklapl na místo.
Nezatlačujte ho do patice silou.
Pokud modul nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru.
Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce modulu ExpressCard.
n 53 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání ostatních modulů / paměťových karet
n 54 N
Vyjmutí modulu ExpressCard
!
Když médium ExpressCard nepoužíváte, vložte do patice ExpressCard kryt chránící ji proti vniknutí drobných předmětů. Před přemisťováním počítače vždy vložte do patice
pro médium ExpressCard ochranný kryt.
Kroky 1 až 4 můžete vynechat v následujících případech:
- počítač je vypnutý.
- na hlavním panelu není zobrazena ikona Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium.
- hardware, který chcete odpojit, není zobrazen v okně Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium.
1
Najděte patici pro média ExpressCard.
2
Klepněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium na hlavním panelu.
3
Vyberte hardware, který chcete odpojit.
4
Podle pokynů na obrazovce vyjměte modul ExpressCard.
5
Zatlačte na modul ExpressCard směrem do počítače, až modul vyskočí.
6
Modul ExpressCard opatrně uchopte a vyjměte z patice.
Práce s počítačem VAIO >
Používání ostatních modulů / paměťových karet
n 55 N
Používání paměťových karet SD
Tento počítač je vybaven paticí pro paměťovou kartu SD. Tato patice slouží pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty,
videokamerami, přehrávači a jinými audio/video zařízeními.
Než začnete používat paměťové karty SD
Patice pro paměťovou kartu SD slouží pro následující paměťové karty:
❑ Paměťová karta SD
❑ Paměťová karta SDHC
Nejnovější informace o kompatibilních paměťových kartách najdete na webovém serveru podpory. Jeho adresa je uvedena
v části Informace o počítači VAIO (str. 5).
Práce s počítačem VAIO >
Používání ostatních modulů / paměťových karet
n 56 N
Vložení paměťové karty SD
1
Najděte patici pro paměťovou kartu SD.
2
Nasměrujte paměťovou kartu SD šipkou směrem do patice.
3
Opatrně zasuňte paměťovou kartu SD do patice tak, aby zaklapla na místo.
Nezatlačujte kartu do patice silou.
Při prvním vložení paměťové karty SD do patice vás systém může vyzvat k instalaci ovladače. Pokud vás k ní vyzve, postupujte při instalaci podle pokynů na obrazovce.
Po vložení paměťové karty SD do patice bude v okně Počítač zobrazena ikona karty.
Práce s počítačem VAIO >
Používání ostatních modulů / paměťových karet
Vyjmutí paměťové karty SD
1
Najděte patici pro paměťovou kartu SD.
2
Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím.
3
Zatlačte paměťovou kartu SD směrem do počítače a uvolněte ji.
Patice paměťovou kartu SD vysune.
4
Vytáhněte paměťovou kartu SD z patice.
n 57 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání ostatních modulů / paměťových karet
n 58 N
Poznámky k používání paměťových karet
Obecné poznámky k používání paměťových karet
❑ Používejte paměťové karty kompatibilní se standardy podporovanými počítačem.
❑ Při vkládání do patice uchopte paměťovou kartu tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození
počítače nebo média - pokud paměťovou kartu nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.
❑ Při vkládání a vyjímání paměťové karty z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou.
❑ Když svítí kontrolka přístupu k médiím, paměťovou kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat.
❑ Nepokoušejte se do patice pro paměťovou kartu vložit paměťovou kartu nebo adaptér karty jiného typu. Nekompatibilní
paměťovou kartu nebo adaptér paměťových karet může být obtížné z patice vyjmout a může dojít k poškození počítače.
Poznámky k používání paměťových karet SD
❑ Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími paměťovými kartami dostupnými v lednu 2010.
Kompatibilita se všemi paměťovými kartami však není zaručena.
❑ Váš počítač byl vyzkoušen s paměťovými kartami SD o kapacitě až 2 GB a s paměťovými kartami SDHC o kapacitě až
32 GB a je s nimi kompatibilní.
Práce s počítačem VAIO >
Používání sítě Internet
n 59 N
Používání sítě Internet
Před zahájením práce v síti Internet musíte mít účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) a nastavit zařízení nutná pro připojení
počítače k Internetu.
Poskytovatel služeb (ISP) může nabízet následující služby připojení k Internetu:
❑ FTTH (Fiber to the Home)
❑ DSL (Digital Subscriber Line)
❑ Kabelový modem
❑ Družicový příjem
❑ Vytáčené připojení
Podrobnější informace o potřebných zařízeních a způsobech připojení k Internetu zjistíte u poskytovatele služeb.
Chcete-li počítač připojit k Internetu pomocí funkce bezdrátové sítě WLAN, musíte nastavit bezdrátovou síť WLAN. Další informace najdete v části Používání bezdrátových
sítí WLAN (str. 61).
!
Při připojování počítače k Internetu podnikněte vhodná bezpečnostní opatření chránící počítač proti hrozbám z Internetu.
Podle smlouvy s poskytovatelem připojení k Internetu může být pro připojení počítače k Internetu nutné připojit k počítači externí modem, například telefonní modem USB,
modem DSL nebo kabelový modem. Podrobné pokyny k nastavení spojení a konfiguraci modemu najdete v příručce dodané s modemem.
Práce s počítačem VAIO >
Používání sítí (LAN)
n 60 N
Používání sítí (LAN)
Tento počítač lze síťovým kabelem LAN připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Připojte jeden konec
síťového kabelu (není součástí dodávky) k síťovému konektoru (LAN) v počítači nebo ve volitelné základnové stanici a druhý
konec k síti. Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti LAN získáte od správce sítě.
Počítač lze připojit k libovolné síti bez nutnosti změny výchozího nastavení.
Když je počítač připojen k volitelné základnové stanici, musíte vybrat, který síťový konektor (LAN) chcete použít. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
K síťovému konektoru (LAN) počítače nepřipojujte telefonní kabel.
Je-li síťový konektor (LAN) připojen k telefonním linkám zmíněným dále, může vysoký elektrický proud do konektoru způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení.
- Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny)
- Veřejné telefonní linky
- Pobočkové telefonní ústředny (PBX)
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WLAN
n 61 N
Používání bezdrátových sítí WLAN
Funkce bezdrátové sítě WLAN umožňuje bezdrátové připojení počítače k síti.
Funkce WLAN používá následující standard IEEE 802.11a/b/g/n, který popisuje typ použité technologie.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
Standard WLAN
Frekvenční pásmo
Poznámky
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standard IEEE 802.11g popisuje vysokorychlostní komunikaci, rychlejší než standard
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
U modelů kompatibilních se standardem IEEE 802.11b/g/n lze použít pouze pásmo 2,4 GHz.
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WLAN
n 62 N
Poznámky k práci s funkcí WLAN
Obecné poznámky k práci s funkcí WLAN
❑ V některých zemích nebo oblastech může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například
omezený počet kanálů).
❑ Standardy IEEE 802.11a a IEEE 802.11n nejsou k dispozici pro sítě ad hoc.
❑ Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení bezdrátových sítí WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli zařízení bezdrátových
sítí WLAN využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může
rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
❑ Rychlost a dosah komunikace se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
❑ vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními,
❑ existence překážek mezi zařízeními,
❑ konfigurace zařízení,
❑ podmínky pro přenos rádiového signálu,
❑ okolní prostředí, například přítomnost stěn a materiál, ze kterého jsou postaveny,
❑ používaný software.
❑ Vlivem podmínek přenosu radiových vln může dojít k přerušení komunikace.
❑ Skutečná rychlost komunikace nemusí být tak vysoká, jak ukazuje počítač.
❑ Používání zařízení WLAN využívajících různé standardy ve stejném pásmu stejné bezdrátové sítě může snížit rychlost
komunikace vlivem rádiového rušení. Výrobky WLAN jsou proto navrhovány tak, aby v případě, že potřebují zajistit
komunikaci s jiným výrobkem WLAN kompatibilním s jiným standardem ve stejném pásmu snížily rychlost. Pokud
rychlost komunikace není tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu na přístupovém bodu.
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WLAN
n 63 N
Poznámka k šifrování dat
Standard WLAN obsahuje tyto metody šifrování: Wired Equivalent Privacy (WEP - protokol zabezpečení), Wi-Fi Protected
Access 2 (WPA2) a Wi-Fi Protected Access (WPA). Protokoly WPA2 a WPA, které byly společně navrženy sdruženími IEEE
a Wi-Fi Alliance, představují specifikaci standardních, spolupracujících bezpečnostních prvků zvyšujících úroveň ochrany dat
a řízení přístupu pro stávající sítě Wi-Fi. Specifikace WPA je navržena tak, aby zajišťovala dopřednou kompatibilitu se
specifikací normy IEEE 802.11i. Využívá protokol zdokonaleného šifrování dat TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
a ověřování uživatele protokoly 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol). Šifrování dat chrání zranitelná bezdrátová
spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body. Kromě toho existují další používané mechanismy zabezpečení místních
sítí LAN pro zajištění soukromí, ke kterým patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě
a ověřování. WPA2, druhá generace specifikace WPA, zajišťuje silnější ochranu dat a řízení přístupu k síti a je navržena
i s ohledem na zabezpečování všech verzí zařízení 802.11 včetně verzí 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n, a verzí
vícepásmových a vícerežimových. Specifikace WPA2 kromě toho vychází z ratifikovaného standardu IEEE 802.11i, a proto
zajišťuje zabezpečení na úrovni vládních požadavků (implementuje šifrovací algoritmus AES kompatibilní s dokumentem
National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 a ověřování 802.1X). Specifikace WPA2 je zpětně
kompatibilní se specifikací WPA.
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WLAN
n 64 N
Zahájení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN
Nejprve musíte navázat komunikaci WLAN mezi počítačem a přístupovým bodem (není součástí dodávky). Další informace
obsahuje nástroj Nápověda a podpora pro systém Windows.
!
Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu.
Zahájení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN
1
Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod.
Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
2
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
3
Na hlavním panelu systému Windows klepněte na ikonu VAIO Smart Network.
4
V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u požadovaných možností bezdrátového spojení a zapněte ho na
hodnotu On.
Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka WIRELESS.
!
Komunikace WLAN v pásmu 5 GHz, která je k dispozici pouze v některých modelech, je při výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li zapnout komunikaci v pásmu 5 GHz,
vyberte v rozevíracím seznamu Wireless LAN Settings v okně nastavení VAIO Smart Network možnost pro používání pásma 5 GHz nebo pásem 2,4 GHz i 5 GHz.
5
Klepněte na ikonu
6
Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na tlačítko Připojit.
nebo
na hlavním panelu.
Při ověřování WPA-PSK nebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. V hesle se rozlišují malá a velká písmena a musí mít 8 až 63 textových znaků nebo 64 hexadecimálních znaků.
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WLAN
Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN
Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN
V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Wireless LAN a vypněte ho na hodnotu Off.
!
Vypnutí funkce bezdrátové sítě WLAN během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.
n 65 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WWAN
n 66 N
Používání bezdrátových sítí WWAN
Bezdrátové sítě WWAN slouží k připojení počítače k Internetu přes bezdrátovou síť v místech s pokrytím mobilní sítě.
Sítě WWAN nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
Vkládání SIM karty
Chcete-li používat funkci WWAN, musíte do patice pro SIM kartu v počítači vložit SIM kartu. SIM karta je dodávána v kartě
o velikosti kreditní karty.
V některých zemích a u některých modelů můžete obdržet nabídku od operátora doporučeného dodavatelem počítačů VAIO. V takovém případě je SIM karta v balení
operátora vložena do balení počítače nebo je karta již vložena do patice pro SIM kartu. Pokud SIM kartu s počítačem neobdržíte, můžete si ji zakoupit u svého operátora.
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WWAN
Vložení SIM karty
1
Vypněte počítač.
2
Vyjměte z počítače akumulátor.
Podrobné pokyny najdete v části Vyjmutí akumulátoru (str. 20).
3
Vytlačením z prodejní karty vyjměte SIM kartu (1).
n 67 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WWAN
4
Vložte SIM kartu do patice pro SIM kartu stranou s tištěným obvodem dolů.
!
Nedotýkejte se tištěných obvodů na SIM kartě. Při vyjímání a vkládání karty držte počítač pevně.
SIM kartu žádným způsobem nepoškozujte, neohýbejte ani na ni netlačte.
5
Vraťte na místo akumulátor.
!
Zkontrolujte, zda je akumulátor vložen správně.
n 68 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání bezdrátových sítí WWAN
n 69 N
Zahájení bezdrátové komunikace WWAN
Zahájení bezdrátové komunikace WWAN
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
2
Na hlavním panelu systému Windows klepněte na ikonu VAIO Smart Network.
3
Zkontrolujte, zda je přepínač u možnosti VAIO Smart Network v okně Wireless WAN nastaven na hodnotu On.
4
Chcete-li spustit správce připojení nebo předinstalovaný software operátora (podle modelu nebo země), klepněte na šipku
dolů u přepínače Wireless WAN a na tlačítko Connect.
5
Na výzvu zadejte kód PIN.
6
Klepněte na tlačítko Připojit.
Další informace o práci s funkcí WWAN najdete v souboru nápovědy k softwaru VAIO Smart Network nebo v dokumentaci
telekomunikačního operátora.
Práce s počítačem VAIO >
Používání funkce Bluetooth
n 70 N
Používání funkce Bluetooth
Pomocí technologie Bluetooth můžete navázat komunikaci mezi počítačem a jinými zařízeními Bluetooth®, například jiným
počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do
vzdálenosti 10 metrů.
Zabezpečení technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth obsahuje funkci ověřování, která dovoluje ověření partnera, se kterým komunikujete.
Funkce ověřování zabraňuje anonymním zařízením Bluetooth v přístupu k počítači.
Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními Bluetooth je třeba stanovit a zaregistrovat společný klíč (passkey). Jakmile je
zařízení zaregistrováno, nemusíte již klíč (passkey) znovu zadávat.
Klíč se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodný na obou koncích komunikace.
Pro určitá zařízení, jako například myš, klíč zadat nelze.
Práce s počítačem VAIO >
Používání funkce Bluetooth
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Počítač můžete bez kabelů propojit s jiným zařízením Bluetooth, například dalším počítačem, mobilním telefonem,
organizátorem PDA, náhlavní soupravou, myší nebo digitálním fotoaparátem.
n 71 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání funkce Bluetooth
n 72 N
Komunikace s jiným zařízením Bluetooth
Pro komunikaci s jiným zařízením Bluetooth musíte nejprve nastavit funkci Bluetooth. Informace o nastavení a používání funkce
Bluetooth najdete v nápovědě Nápověda a podpora pro systém Windows.
1
Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS.
2
Na hlavním panelu systému Windows klepněte na ikonu VAIO Smart Network.
3
V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Bluetooth a zapněte ho na hodnotu On.
Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka WIRELESS.
Práce s počítačem VAIO >
Používání funkce Bluetooth
Ukončení spojení Bluetooth
Ukončení komunikace Bluetooth
1
Vypněte zařízení Bluetooth komunikující s počítačem.
2
V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Bluetooth a vypněte ho na hodnotu Off.
n 73 N
Práce s počítačem VAIO >
Používání funkce Bluetooth
n 74 N
Poznámky k práci s funkcí Bluetooth
❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními,
❑ vzdálenost mezi zařízeními,
❑ materiál použitý na stavbu zdí,
❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů,
❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím,
❑ konfigurace zařízení,
❑ typ softwaru,
❑ typ operačního systému,
❑ současné použití technologií bezdrátových sítí WLAN a Bluetooth v počítači,
❑ velikost přenášeného souboru.
❑ Vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času dojít k jejich
poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí.
❑ Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když
jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit.
Přenos dat nemusí být možný za všech situací.
❑ Při přehrávání videa v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení Bluetooth může dojít k rozsynchronizování obrazu
a zvuku. V technologii Bluetooth k tomu dochází často a nejedná se o poruchu.
❑ Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli zařízení
Bluetooth využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může
rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
Práce s počítačem VAIO >
Používání funkce Bluetooth
n 75 N
❑ Funkce Bluetooth nemusí pracovat, pokud si nevyhovují zařízení nebo verze softwaru jiných výrobců.
❑ Připojení více zařízení Bluetooth k počítači může způsobit zahlcení kanálu a snížení výkonu zařízení. V technologii Bluetooth
je to běžné a nejedná se o poruchu.
Práce s počítačem VAIO >
Ověřování otisků prstů
n 76 N
Ověřování otisků prstů
Tento počítač může být vybaven snímačem otisků prstů usnadňujícím ověřování uživatelů.
Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
Po zaregistrování otisků prstů nabízí funkce ověřování otisků prstů tyto výhody:
❑ Nahrazení zadávání hesel
❑ Přihlašování do systému Windows (str. 81)
Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány otisky prstů, můžete se při přihlašování do systému Windows
místo zadávání hesla identifikovat prstem.
❑ Funkce Power-on Security (str. 81)
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí (str. 109), můžete při zapínání počítače místo hesla používat funkci rozpoznávání
otisků prstů.
❑ Databáze Password Bank pro rychlý přístup na webové servery
Po zaregistrování údajů (účty, hesla atd.) pro webové servery do databáze Password Bank můžete ověřování otisků prstů
používat i místo zadávání požadovaných údajů při přístupu na webové servery chráněné heslem.
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy k softwaru Protector Suite.
!
Na některých webových serverech nemusí být možné funkci Password Bank používat.
Práce s počítačem VAIO >
Ověřování otisků prstů
n 77 N
❑ Šifrování archivů
❑ Funkce File Safe pro šifrování a dešifrování dat
Pomocí funkce File Safe můžete vytvořit zašifrovaný archiv chránící soubor nebo složku před neoprávněným
přístupem. Zašifrovaný archiv můžete dešifrovat neboli odemknout a k souboru nebo složce přistupovat po přejetí
prstem přes čidlo otisků prstů nebo po zadání záložního hesla zadaného při šifrování.
❑ Funkce Personal Safe
Funkce Personal Safe slouží k šifrování obsahu chráněných složek na pracovní ploše nebo v integrovaném
paměťovém zařízení. Zašifrovaná složka bude pro ostatní uživatele sdílející váš počítač skryta.
❑ Funkce pro spouštění aplikací pro rychlý přístup k aplikacím
Funkce pro spouštění aplikací v počítači slouží ke spouštění oblíbené aplikace (spustitelného souboru) přiřazené
některému zaregistrovanému prstu. Jakmile přiřadíte aplikaci k prstu, můžete ji spustit pouhým přejetím prstu přes čidlo
otisků prstů.
❑ Funkce Strong Password Generator
Funkce Strong Password Generator slouží k rozšíření zabezpečení počítače vytvořením silného hesla odolného proti
slovníkovým útokům. Vytvořené heslo lze zaregistrovat do databáze Password Bank.
Práce s počítačem VAIO >
Ověřování otisků prstů
Zaregistrování otisku prstu
Chcete-li pracovat s funkcí ověřování otisků prstů, musíte do počítače zaregistrovat svoje otisky.
Před registrováním otisků prstů nastavte heslo systému Windows. Podrobné pokyny najdete v části Nastavení hesla systému Windows (str. 113).
Zaregistrování otisku prstu
1
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, Protector Suite a Control Center.
2
Podrobně si přečtěte licenční smlouvu s koncovým uživatelem a klepněte na možnost Accept.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy.
n 78 N
Práce s počítačem VAIO >
Ověřování otisků prstů
Pokud se otisk prstu nepodařilo zaregistrovat, pokračujte následujícím postupem k dalšímu pokusu.
1
Umístěte poslední kloub prstu na čidlo (1).
2
Pohybujte prstem kolmo k čidlu otisků prstů.
n 79 N
Práce s počítačem VAIO >
Ověřování otisků prstů
n 80 N
!
Položte špičku prstu do středu čidla otisků prstů.
Otisk snímejte od posledního kloubu ke špičce prstu.
Během pohybu musí prst zůstat v kontaktu s čidlem otisků prstů.
Registrace otisku prstu se nemusí zdařit, pokud prstem pohybujete příliš rychle nebo příliš pomalu. Nechejte čidlo snímat otisk po dobu asi jedné sekundy.
Otisk prstu může být obtížně zaregistrovat nebo identifikovat, pokud je prst velmi suchý nebo mokrý, zvrásněný, poraněný, znečištěný atd.
Zaregistrujte více než jeden otisk prstu pro případ, kdy by nebylo možné otisk prstu rozpoznat.
Před zadáváním otisků prstů očistěte prsty i čidlo. Rozpoznávání pak bude snazší.
Pro přihlašování do systému pomocí funkce Power-on Security je možné zaregistrovat pouze omezený počet množství otisků prstů (str. 81). Maximální počet otisků
prstů se liší podle objemu dat pro každý otisk prstu.
Otisk prstu, který chcete používat pro funkci Power-on Security, můžete vybrat i později.
Práce s počítačem VAIO >
Ověřování otisků prstů
n 81 N
Přihlašování do systému
Chcete-li funkci ověřování otisků prstů použít místo zadávání hesel při přihlášení do systému, musíte nastavit heslo pro zapnutí,
heslo k pevnému disku a heslo systému Windows a nakonfigurovat počítač pro ověřování otisků prstů.
Pokyny pro nastavení hesla pro zapnutí, hesla k pevnému disku a hesla systému Windows najdete v části Nastavení hesla
(str. 107).
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy k softwaru Protector Suite.
Přihlášení do systému Windows
Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány otisky prstů, můžete se při přihlašování do systému Windows místo
zadávání hesla identifikovat prstem. Až počítač zobrazí přihlašovací okno Windows, přejeďte pro přihlášení zaregistrovaným
prstem přes čidlo otisků prstů.
Funkce Power-on Security
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí (str. 109) nebo heslo k pevnému disku (str. 115), můžete při zapínání počítače místo
hesla používat funkci rozpoznávání otisků prstů.
Práce s počítačem VAIO >
Ověřování otisků prstů
n 82 N
Mazání zaregistrovaných otisků prstů
Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených na
integrovaném paměťovém zařízení smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů.
Mazání zaregistrovaných otisků prstů
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , zvolte možnost Security a zobrazte kartu Security.
4
Klávesou m vyberte možnost Clear Fingerprint Data a stiskněte klávesu Enter.
5
Po zobrazení výzvy k potvrzení zvolte možnost Continue a stiskněte klávesu Enter.
Data o otiscích prstů zaregistrovaná pro čidlo otisků prstů budou po restartování počítače automaticky vymazána.
Práce s periferními zařízeními >
n 83 N
Práce s periferními zařízeními
Funkčnost počítače VAIO lze rozšířit pomocí různých konektorů, kterými je vybaven.
❑ Připojení k základnové stanici (str. 84)
❑ Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek (str. 92)
❑ Připojení externího zobrazovacího zařízení (str. 93)
❑ Výběr režimu zobrazení (str. 98)
❑ Používání funkce více monitorů (str. 99)
❑ Připojení externího mikrofonu (str. 101)
❑ Připojení zařízení USB (str. 102)
❑ Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 104)
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
Připojení k základnové stanici
Připojení k základnové stanici dovoluje k počítači připojit další periferní zařízení, např. tiskárnu a externí monitor.
Některé modely počítačů nejsou konektorem základnové stanice vybaveny.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
Základnová stanice není dodávána s počítačem a je k dispozici jako volitelné příslušenství.
n 84 N
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
n 85 N
Umístění konektorů na základnové stanici
A Kontrolka DC IN
Svítí, když je k základnové stanici připojeno napájení.
B Kontrolka IN USE (str. 89)
C Tlačítko UNDOCK (str. 89)
D Konektor DC IN (str. 86)
E Konektory USB*1 (str. 102)
F Síťový konektor (LAN, 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
G Konektor DVI-D*2 (str. 93)
H Konektor MONITOR (str. 93)
*1
Je kompatibilní s normou USB 2.0 a podporuje vysokou, plnou i nízkou rychlost.
*2
Funguje pouze u modelů s grafickým adaptérem NVIDIA.
!
Základnovou stanici lze napájet pouze adaptérem střídavého napětí dodávaným se základnovou stanicí. Během používání základnové stanice neodpojujte adaptér ze
zásuvky ani ze stanice. Mohlo by dojít k poškození dat nebo selhání hardwaru.
Současné používání následujících konektorů není možné.
- Výstupní konektor HDMI v počítači
- Konektor DVI-D na základnové stanici
- Konektor MONITOR na základnové stanici
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
Připojení počítače k základnové stanici
!
Před připojením počítače k základnové stanici vložte akumulátor.
Připojení počítače k základnové stanici
!
Používejte adaptér střídavého napětí dodaný se základnovou stanicí.
Počítač s připojenou základnovou stanicí nepřenášejte. Mohlo by dojít k odpojení základnové stanice a poškození obou zařízení.
1
Odpojte od počítače všechna periferní zařízení.
2
Zapojte jeden konec napájecího kabelu (1) do adaptéru střídavého napětí (2) a druhý konec do síťové zásuvky.
3
Zapojte kabel připojený k adaptéru střídavého napětí (2) do konektoru DC IN (3) v základnové stanici (4).
n 86 N
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
4
Posunutím otevřete kryt konektoru základnové stanice na spodní straně počítače.
5
Zarovnejte spodní zadní rohy počítače s vodítky v rozích základnové stanice.
n 87 N
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
6
Jemně zatlačte počítač tak, aby zaklapl na místo.
7
Zapněte počítač.
n 88 N
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
n 89 N
Odpojení počítače od základnové stanice
!
Před odpojením počítače zkontrolujte, zda nepoužíváte žádná zařízení připojená k základnové stanici.
Počítač od základnové stanice neodpojujte, když svítí kontrolka IN USE. Odpojení počítače při svítící kontrolce IN USE může vést ke ztrátě neuložených dat nebo k poruše
počítače.
Když dochází energie akumulátoru, může odpojení počítače od základnové stanice způsobit ztrátu neuložených dat.
Počítač od základnové stanice neodpojujte během přehrávání videa. Před odpojením musíte ukončit software pro přehrávání videa.
Po provedení postupu popsaného v části Odpojení počítače od základnové stanice (str. 90) umístěte počítač mimo základnovou stanici. Pokud byste ho i nadále
používali v základnové stanici, mohl by ztratit stabilitu.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
n 90 N
Odpojení počítače od základnové stanice
1
Stiskněte tlačítko UNDOCK (1) a počkejte, dokud nezhasne kontrolka IN USE (2).
Když kontrolka IN USE nesvítí, nemusíte stisknout tlačítko UNDOCK.
Stisknutí tlačítka UNDOCK v době, kdy je počítač v některém úsporném režimu, nejprve vrátí počítač do normálního režimu, a poté zahájí proces odpojování.
!
Po návratu počítače do normálního režimu nezapomeňte počítač umístit mimo základnovou stanici. Pokud byste ho i nadále používali v základnové stanici, mohl by ztratit
stabilitu.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení k základnové stanici
2
Zvedněte počítač ze základnové stanice.
3
Zavřete konektor základnové stanice na spodní straně počítače.
n 91 N
Počítač můžete od základnové stanice odpojit i takto:
1
Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Vyjmout z dokovací stanice.
2
Počkejte na zobrazení zprávy a zhasnutí kontrolky IN USE. Poté počítač zvedněte ze základnové stanice.
3
Zavřete konektor základnové stanice na spodní straně počítače.
!
Po odpojení počítače od základnové stanice je velice důležité konektor pro základnovou stanici uzavřít. Pokud kryt neuzavřete, může dovnitř proniknout prach a poškodit
počítač.
Chcete-li základnovou stanici zcela odpojit od napájení ze sítě, odpojte adaptér střídavého napětí.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek
n 92 N
Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek
K počítači můžete připojit externí zvuková výstupní zařízení (nejsou součástí dodávky), například reproduktory nebo sluchátka.
Připojení externích reproduktorů
Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
!
Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.
Kabelem reproduktorů (3) (není součástí dodávky) připojte ke konektoru sluchátek (2) i externí reproduktory (1).
Práce s periferními zařízeními >
Připojení externího zobrazovacího zařízení
n 93 N
Připojení externího zobrazovacího zařízení
Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Připojení počítačového monitoru nebo projektoru
K počítači můžete připojit externí zobrazovací zařízení, například počítačový monitor nebo projektor. Můžete je připojit přímo
nebo přes volitelnou základnovou stanici*.
*
Pouze u modelů s konektorem pro základnovou stanici. Chcete-li zjistit, zda je váš model vybaven konektorem pro základnovou stanici, nahlédněte do příručky Specifikace.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení externího zobrazovacího zařízení
n 94 N
Připojení počítačového monitoru nebo projektoru
!
Konektor monitoru nefunguje, když je počítač připojen k základnové stanici.
Konektor DVI-D na základnové stanici funguje pouze když je připojen model s grafickým adaptérem NVIDIA.
1
Zapojte napájecí kabel (1) externího monitoru nebo projektoru do síťové zásuvky.
2
Kabelem monitoru (3) připojte externí monitor nebo projektor ke konektoru monitoru (2) v počítači nebo základnové stanici.
Je-li to třeba, propojte kabelem reproduktorů (5) konektor sluchátek na projektoru a konektor sluchátek (4) i na počítači.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení externího zobrazovacího zařízení
n 95 N
!
Tento počítač je kompatibilní se standardem HDCP a dokáže přenosový kanál digitálního videosignálu šifrovat kvůli ochraně autorských práv. To vám umožňuje přehrávat
a sledovat širokou škálu obsahu chráněného proti porušování autorských práv. Pro sledování chráněného obsahu musíte k výstupnímu konektoru HDMI v počítači nebo
ke konektoru DVI-D v základnové stanici připojit monitor kompatibilní se systémem HDCP. Pokud je k počítači připojen nekompatibilní monitor, nebudete moci chráněný
obsah přehrávat ani sledovat.
Pokud je v externím monitoru vstupní konektor HDMI, připojte jeden konec kabelu HDMI do výstupního konektoru HDMI v počítači a druhý konec do vstupního konektoru
HDMI v monitoru.
Chcete-li připojit monitor TFT/DVI, použijte adaptér HDMI na DVI-D a připojte ho k výstupnímu portu HDMI v počítači nebo pomocí kabelu monitoru připojte monitor ke
konektoru DVI-D v základnové stanici.
DVI-D je zkratka názvu Digital Visual Interface - Digital. Je to druh konektoru DVI, který podporuje pouze digitální videosignály, nikoli analogové videosignály. Má 24 vývodů.
Konektor DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) podporuje digitální i analogové videosignály. Má 29 vývodů.
Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení externího zobrazovacího zařízení
n 96 N
Připojení televizoru se vstupním konektorem HDMI
K počítači lze připojit televizor se vstupním konektorem HDMI.
Připojení televizoru k počítači
!
Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit
výstupní zařízení zvuku? (str. 187).
1
Připojte napájecí kabel televizoru (1) do síťové zásuvky.
2
Připojte jeden konec kabelu HDMI (2) do výstupního konektoru HDMI (3) v počítači a druhý konec do televizoru.
3
Přepněte vstupní kanál televizoru na externí vstup.
4
Nastavte systém konfigurace televizoru.
!
Pokud použijete jiný ovladač než ovladač dodaný společností Sony, nebude zobrazen obraz ani přehráván zvuk. Při aktualizaci vždy používejte ovladač zařízení dodaný
společností Sony.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení externího zobrazovacího zařízení
n 97 N
Další informace o instalaci a používání najdete v příručce dodané s televizorem.
Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Připojení kvalitního zvukového výstupního zařízení mezi počítač a televizor
Mezi počítač a televizor můžete přes konektory HDMI připojit kvalitní přijímač domácího kina nebo jiné zvukové zařízení.
!
Před připojením zařízení k počítači nejprve zkontrolujte, zda funguje spojení HDMI mezi televizorem a přijímačem domácího kina nebo zvukovým zařízením.
Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit
výstupní zařízení zvuku? (str. 187).
1
Zapněte televizor a nastavte vstup HDMI.
2
Zapněte přijímač domácího kina nebo zvukové zařízení a nastavte vstup HDMI.
3
Připojte jeden konec kabelu HDMI do vstupního konektoru HDMI v přijímači domácího kina nebo zvukového zařízení
a druhý konec do výstupního konektoru HDMI v počítači.
Rozlišení obrazu připojeného televizoru můžete změnit z počítače. Další informace najdete v části Proč obrazovka nepřehrává video? (str. 178).
Při připojení HDMI můžete hlasitost měnit pouze na připojeném zvukovém zařízení. Počítač neovládá výstupní hlasitost žádného z připojených zařízení.
Práce s periferními zařízeními >
Výběr režimu zobrazení
n 98 N
Výběr režimu zobrazení
Je-li k počítači připojeno externí zobrazovací zařízení, můžete si vybrat, zda chcete jako primární používat obrazovku počítače
nebo připojený displej.
!
Konektor monitoru nefunguje, když je počítač připojen k základnové stanici.
Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být možné zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru.
Před zapnutím počítače zapněte externí monitor.
Volba režimu zobrazení tlačítky Fn+F7
Režim zobrazení můžete vybrat tlačítky Fn+F7. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn
(str. 32).
Volba režimu zobrazení v nastavení
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
2
Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Více monitorů, vyberte požadované nastavení a klepněte na možnost OK.
Práce s periferními zařízeními >
Používání funkce více monitorů
n 99 N
Používání funkce více monitorů
Funkce práce s více monitory umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních.
Je-li například ke konektoru monitoru připojen externí monitor, může displej počítače a externí displej fungovat jako jedna
pracovní plocha.
Kurzor můžete přesouvat z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, například otevřená okna
aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.
Práce s periferními zařízeními >
Používání funkce více monitorů
n 100 N
Používání funkce více monitorů
!
Konektor monitoru nefunguje, když je počítač připojen k základnové stanici.
Je možné, že externí monitor nebo televizor funkci více monitorů nepodporuje.
Některé aplikace možná nebudou s nastavením více monitorů kompatibilní.
Při používání funkce více monitorů dbejte na to, aby počítač nepřešel do úsporného režimu nebo do režimu spánku. V opačném případě není zaručen řádný návrat do
normálního režimu.
Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozšiřujte jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech. V opačném případě software pravděpodobně
nebude pracovat správně.
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
2
Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Více monitorů, vyberte možnost Rozšířit tato zobrazení a klepněte na
možnost OK.
Pro každý monitor můžete nastavit barvy zobrazení a rozlišení a přizpůsobit funkci více monitorů.
Nastavte u obou monitorů méně barev a nižší rozlišení.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení externího mikrofonu
Připojení externího mikrofonu
K počítači lze připojit externí mikrofon (není součástí dodávky).
Připojení externího mikrofonu
Připojte kabel mikrofonu (1) ke konektoru mikrofonu (2) m.
Používejte pouze mikrofon, který je určen pro připojení k počítači.
n 101 N
Práce s periferními zařízeními >
Připojení zařízení USB
n 102 N
Připojení zařízení USB
K tomuto počítači můžete připojit zařízení s rozhraním USB, například myš, disketovou jednotku, reproduktor nebo tiskárnu.
Připojení zařízení USB
1
Vyberte požadovaný konektor USB (1).
2
Připojte kabel zařízení USB (2) ke konektoru tohoto rozhraní.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení zařízení USB
n 103 N
Poznámky k připojování zařízení USB
❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače dodaný se zařízením USB. Další informace najdete v příručce
dodané se zařízením USB.
❑ Používejte tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
❑ Informace o odpojení zařízení USB najdete v příručce dodané se zařízením USB.
❑ Chcete-li chránit počítač a zařízení USB před poškozením, dodržujte tyto pokyny:
❑ Při přesunování počítače s připojeným zařízením USB se vyvarujte nárazů nebo působení síly na konektory USB.
❑ Nevkládejte počítač s připojenými zařízeními USB do tašky nebo kufříku.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
n 104 N
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
Tento počítač je vybaven konektorem i.LINK, ke kterému lze připojit zařízení s tímto rozhraním, například digitální videokameru.
i.LINK je ochranná známka společnosti Sony Corporation, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394. Postup připojení přes rozhraní i.LINK se může
lišit podle aplikací, operačního systému a použitého kompatibilního zařízení i.LINK. Některé výrobky s připojením i.LINK nemusejí komunikovat s jinými. Další informace
o provozních podmínkách a správném připojení najdete v příručce dodané se zařízením i.LINK. Před připojováním kompatibilních periferních zařízení i.LINK (například
jednotka CD-RW nebo pevný disk) k počítači zkontrolujte, zda jsou kompatibilní s operačním systémem a jaké jsou jejich provozní podmínky.
Poznámky k připojování zařízení s rozhraním i.LINK
❑ Konektor i.LINK v tomto počítači neposkytuje napájení pro externí zařízení. Pokud externí zařízení vyžaduje externí
napájení, zkontrolujte, zda je připojeno k vlastnímu napájení.
❑ Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost ovšem
závisí na rychlosti externího zařízení.
❑ Volitelné kabely i.LINK nemusejí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
❑ Připojení k jiným kompatibilním zařízením přes rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.
❑ Připojení přes rozhraní i.LINK nemusí být k dispozici – závisí na aplikacích, operačním systému a použitých kompatibilních
zařízeních. Další informace najdete v příručce dodané se softwarem.
❑ Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK
(například pevný disk nebo jednotka CD-RW) a jejich kompatibilitu s operačním systémem.
Práce s periferními zařízeními >
Připojení zařízení s rozhraním i.LINK
n 105 N
Připojení digitální videokamery
Připojení digitální videokamery
Připojte jeden konec kabelu i.LINK (1) (není součástí dodávky) ke konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec ke konektoru
DV In/Out (3) na digitální videokameře.
Postup připojení se liší podle kompatibilního zařízení i.LINK. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením.
Přes připojení i.LINK nelze přistupovat k obsahu média „Memory Stick“ v digitální videokameře.
Přizpůsobení počítače VAIO >
n 106 N
Přizpůsobení počítače VAIO
Tato část stručně popisuje, jak lze změnit hlavní nastavení počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat
vzhled softwaru Sony i jiných nástrojů.
❑ Nastavení hesla (str. 107)
❑ Používání technologie Intel(R) VT (str. 118)
❑ Práce s nástrojem VAIO Control Center (str. 119)
❑ Práce s nástrojem VAIO Power Management (str. 120)
❑ Změna jazyka zobrazení (str. 121)
❑ Ochrana pevného disku (str. 122)
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 107 N
Nastavení hesla
Po nastavení hesla budete moci počítač chránit před neoprávněným přístupem. Uživatel musí při zapnutí počítače a při návratu
z úsporného režimu nebo z režimu spánku do normálního režimu zadat heslo.
!
Heslo nezapomeňte. Zapište si ho a uschovejte na bezpečném místě.
Typ hesla
Popis
Heslo pro zapnutí
Pomocí funkcí systému BIOS můžete nastavit dva typy hesel:
- Heslo počítače: Slouží uživatelům s právy správce a umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na
obrazovce systému BIOS i spouštět počítač.
- Heslo uživatele: Slouží standardním uživatelům a umožňuje změnu některých nastavení systému BIOS
a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce.
K zadání hesla pro zapnutí budete vyzváni po zobrazení loga VAIO.
!
Pokud zapomenete heslo počítače, bude nutné heslo odstranit a bude vám účtován poplatek. Chcete-li heslo odstranit, obraťte se na
autorizované servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5).
Heslo uživatele můžete odstranit na obrazovce systému BIOS po zadání hesla počítače.
Heslo systému Windows
Umožňuje uživatelům přihlásit se k počítači. Účet každého uživatele chrání vlastní heslo.
O zadání hesla systému Windows budete požádáni po vybrání účtu uživatele.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
Typ hesla
Popis
Heslo k pevnému disku
Toto heslo je doplňkovým zabezpečením dat uložených na integrovaném paměťovém zařízení. I když
integrované paměťové zařízení chráněné heslem vyjmete ze svého počítače a nainstalujete do jiného
počítače, nebudou k datům moci přistupovat jiné uživatelé, kteří neznají heslo.
n 108 N
K zadání hesla k pevnému disku budete vyzváni po výzvě k zadání hesla pro zapnutí (je-li nastaveno) po zobrazení loga VAIO.
!
Pokud zapomenete heslo k pevnému disku nebo dojde k poruše klávesnice, bez které nelze heslo zadat, neexistuje žádná jiná cesta
a data uložená na integrovaném paměťovém zařízení zůstanou nepřístupná. Toto heslo NELZE resetovat. Budete muset na vlastní
náklady vyměnit integrované paměťové zařízení a ztratíte všechna data uložená na zařízení.
Pokud je počítač vybaven čidlem otisků prstů a nastavili jste heslo i funkci ověřování otisků prstů, můžete při zapínání počítače místo hesla pro zapnutí používat funkci
rozpoznávání otisků prstů. Další informace najdete v části Ověřování otisků prstů (str. 76).
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 109 N
Nastavení hesla pro zapnutí
Zadání hesla pro zapnutí (hesla počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password
a stiskněte klávesu Enter.
4
Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
5
V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a stiskněte klávesu Enter.
6
Změňte nastavení z Disabled na Enabled.
7
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 110 N
Zadání hesla pro zapnutí (hesla uživatele)
!
Heslo počítače musíte nastavit před heslem uživatele.
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte
klávesu Enter.
5
Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 111 N
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla počítače)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password
a stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu
Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 112 N
Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla uživatele)
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO
několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Zadejte heslo uživatele a stiskněte klávesu Enter.
4
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password
a stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu
Enter.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
Nastavení hesla systému Windows
Zadání hesla Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na možnost Uživatelské účty.
4
V části Provést změny uživatelského účtu klepněte na možnost Vytvořit heslo pro vlastní účet.
5
Do polí Nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte heslo pro účet.
6
Klepněte na tlačítko Vytvořit heslo.
Další informace o heslech systému Windows obsahuje nástroj Nápověda a podpora pro systém Windows.
Změna hesla systému Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na možnost Uživatelské účty.
4
Klepněte na možnost Změnit heslo.
5
Do pole Aktuální heslo zadejte platné heslo.
6
Do polí Nové heslo a Potvrďte nové heslo zadejte nové heslo.
7
Klepněte na tlačítko Změnit heslo.
n 113 N
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
Odstranění hesla systému Windows
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty.
3
Klepněte na možnost Uživatelské účty.
4
Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
5
Do pole Aktuální heslo zadejte platné heslo, které chcete odstranit.
6
Klepněte na tlačítko Odebrat heslo.
n 114 N
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 115 N
Nastavení hesla k pevnému disku
Zadání hesla k pevnému disku
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí, zadejte heslo pro zapnutí.
3
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Hard Disk Password
a stiskněte klávesu Enter.
Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla Hard Disk Password.
4
Vyberte možnost Enter Master and User Passwords a stiskněte klávesu Enter.
5
Na obrazovce s upozorněním vyberte možnost Continue a stiskněte klávesu Enter.
6
Dvakrát zadejte hlavní heslo a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
7
Dvakrát zadejte heslo uživatele a stiskněte klávesu Enter.
Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer).
8
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
9
Klávesou Esc a klávesou < nebo , vyberte kartu Exit.
10 Klávesou M nebo m vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 116 N
Změna hesla k pevnému disku
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí, zadejte heslo pro zapnutí.
3
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Hard Disk Password
a stiskněte klávesu Enter.
Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla Hard Disk Password.
4
Vyberte možnost Change Master Password nebo Change User Password a stiskněte klávesu Enter.
5
Zadejte jednou aktuální heslo a dvakrát nové heslo.
6
Stiskněte klávesu Enter.
7
Po zobrazení zprávy o úspěšném zadání stiskněte klávesu Enter.
8
Klávesou Esc a klávesou < nebo , vyberte kartu Exit.
9
Klávesou M nebo m vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Nastavení hesla
n 117 N
Odstranění hesla k pevnému disku
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí, zadejte heslo pro zapnutí.
3
Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Hard Disk Password
a stiskněte klávesu Enter.
Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla Hard Disk Password.
4
Vyberte možnost Enter Master and User Passwords a stiskněte klávesu Enter.
5
Do pole Enter Current Hard Disk Master Password zadejte aktuální heslo a stiskněte klávesu Enter.
6
Do ostatních polí nezadávejte žádná písmena a stiskněte klávesu Enter.
7
Po zobrazení zprávy o úspěšném zadání stiskněte klávesu Enter.
8
Klávesou Esc a klávesou < nebo , vyberte kartu Exit.
9
Klávesou M nebo m vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Používání technologie Intel(R) VT
n 118 N
Používání technologie Intel(R) VT
Nástroj Intel(R) Virtualization Technology (VT) umožňuje zvýšit výkon počítače pomocí virtualizačního softwaru.
!
Nástroj Intel VT nemusí být pro procesor nainstalovaný ve vašem počítači dostupný.
Informace o virtualizaci a práci s virtualizačním softwarem zjistíte u výrobce softwaru.
Zapnutí nástroje Intel VT
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , zvolte položku Advanced.
4
Klávesou M nebo m vyberte možnost Intel(R) Virtualization Technology nebo Intel(R) VT, stiskněte klávesu Enter,
vyberte možnost Enabled a stiskněte klávesu Enter.
!
Pokud v okně nastavení systému BIOS není zobrazena karta Advanced nebo nemůžete najít položku Intel(R) Virtualization Technology, není nástroj Intel VT v počítači
k dispozici.
5
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Práce s nástrojem VAIO Control Center
Práce s nástrojem VAIO Control Center
Nástroj VAIO Control Center zajišťuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému.
Práce s programem VAIO Control Center
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení.
3
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Změna nastavení požadované položky bude dokončena.
Další informace o každé možnosti najdete v nápovědě k aplikaci VAIO Control Center.
Když okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardními právy, nebudou některé z položek zobrazeny.
n 119 N
Přizpůsobení počítače VAIO >
Práce s nástrojem VAIO Power Management
n 120 N
Práce s nástrojem VAIO Power Management
Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače napájeného ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby
odpovídala vašim požadavkům na spotřebu.
Funkce VAIO Power Management jsou přidány do okna Možnosti napájení systému Windows. Tato aplikace umožňuje
vylepšit funkce řízení spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru.
Volba režimu napájení
Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona udává druh právě používaného
napájení. Pokud na tuto ikonu klepnete, zobrazí počítač okno s aktuálním stavem napájení.
Volba režimu napájení
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení.
2
Vyberte požadovaný režim napájení.
Změna nastavení režimu napájení
1
V okně Možnosti napájení klepněte na možnost Změnit nastavení schématu vpravo od aktuálního režimu napájení.
Podle potřeby změňte nastavení úsporného režimu a displeje.
2
Chcete-li změnit upřesněná nastavení, klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte ke kroku 3.
V opačném případě klepněte na možnost Uložit změny.
3
Klepněte na kartu VAIO Power Management.
Změňte požadovaná nastavení.
4
Klepněte na tlačítko OK.
Aktuální nastavení režimu napájení můžete zkontrolovat na stránce VAIO Power Management Viewer programu VAIO Control Center.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Změna jazyka zobrazení
n 121 N
Změna jazyka zobrazení
U modelů se systémem Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise si můžete stáhnout a nainstalovat požadovanou
jazykovou sadu.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
!
Chcete-li si stáhnout jazykovou sadu, počítač musí být připojen k Internetu. Informace o připojení počítače k Internetu najdete v části Používání sítě Internet (str. 59).
Instalace jazykové sady
1
Klepněte na tlačítko Start, na možnost Všechny programy a na možnost Windows Update.
2
Klepněte na možnost Volitelné aktualizace k dispozici: xx (počet).
3
Vyberte v seznamu požadovanou jazykovou sadu.
4
Klepnutím na možnost OK zahajte stahování a instalaci vybrané jazykové sady.
Změna jazyka zobrazení
1
Klepněte na možnost Start, Ovládací panely a Hodiny, jazyk a oblast.
2
Klepněte na možnost Oblast a jazyk.
3
Vyberte kartu Klávesnice a jazyky.
4
V rozevíracím seznamu vyberte jazyk zobrazení.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Přizpůsobení počítače VAIO >
Ochrana pevného disku
n 122 N
Ochrana pevného disku
Pokud je váš počítač vybaven integrovaným pevným diskem, je vybaven i předinstalovaným nástrojem VAIO HDD Protection
pro přizpůsobení nastavení ochrany pevného disku proti otřesům. Můžete nastavit úroveň citlivosti integrovaného čidla otřesů
a nastavit tak vhodnou úroveň ochrany.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
!
Uvědomte si, že nástroj VAIO HDD Protection nepracuje s integrovanými disky SSD.
Aktivace nástroje VAIO HDD Protection
Chcete-li chránit pevný disk proti otřesům, musíte nejprve aktivovat nástroj VAIO HDD Protection.
Aktivace nástroje VAIO HDD Protection
1
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
2
Klepněte na možnost Security a Hard Disk Drive Protection Settings.
3
Zaškrtněte políčko Activate hard disk drive protection.
4
Vyberte jednu z úrovní citlivosti.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Podrobnější informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
!
Nástroj VAIO HDD Protection slouží k minimalizaci možnosti poškození pevných disků a dat uživatelů. Nezaručuje však 100% ochranu dat za všech okolností.
Inovování počítače VAIO >
n 123 N
Inovování počítače VAIO
Tento počítač VAIO a paměťové moduly obsahují velice přesné součástky a elektronické konektory. Aby nedošlo k propadnutí
záruky, doporučujeme dodržovat následující zásady:
❑ S instalací nového paměťového modulu se obraťte na prodejce.
❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při rozšíření paměti počítače, neprovádějte instalaci sami.
❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru paměťového modulu.
Chcete-li získat pomoc, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce
najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5).
Typ modulu a velikost paměti instalované v počítači se může lišit podle zakoupeného modelu.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
Inovování počítače VAIO >
Přidávání a odebírání paměti
n 124 N
Přidávání a odebírání paměti
Pokud chcete rozšířit možnosti počítače, můžete instalací volitelných modulů rozšířit kapacitu paměti. Před rozšířením kapacity
paměti počítače si přečtěte upozornění a postupy na následujících stránkách.
Poznámky k přidávání a odebírání paměťových modulů
❑ Při přidávání a odebírání paměťových modulů umístěte počítač na rovnou podložku.
❑ Při výměně paměti postupujte opatrně. Nesprávná instalace paměťových modulů může poškodit systém. Takové
poškození má za následek neplatnost záruky výrobce.
❑ Používejte pouze paměťové moduly kompatibilní s tímto počítačem. Pokud počítač paměťový modul nerozpozná nebo
se operační systém Windows chová nestabilně, obraťte se na prodejce nebo výrobce paměťového modulu.
❑ Elektronické součásti mohou být poškozeny výbojem statické elektřiny (ESD). Než se dotknete paměťového modulu,
zajistěte dodržení následujících pokynů:
❑ Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií používanou
v oblasti osobních počítačů, bezpečnostními postupy a předpisy, které jsou nezbytné pro používání a upravování
elektronického zařízení.
❑ Před otevřením kteréhokoli krytu nebo panelu počítač vypněte a odpojte od zdrojů napájení (akumulátoru a adaptéru
střídavého napětí) a od všech telekomunikačních linek, sítí a modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí
zranění osob nebo poškození zařízení.
❑ Paměťové moduly i jiné součásti může poškodit výboj statické elektřiny. Paměťové moduly instalujte pouze na
pracovišti s ochranou proti elektrostatickým výbojům. Není-li takové pracoviště k dispozici, nepracujte v prostoru
s kobercem a nedotýkejte se materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofánové obaly).
Během postupu uzemňujte statickou elektřinu ze svého těla opakovaným dotýkáním nenatřené kovové části rámu.
❑ Obal paměťového modulu otevřete až bezprostředně před výměnou. Obal chrání modul před statickou elektřinou.
Inovování počítače VAIO >
Přidávání a odebírání paměti
n 125 N
❑ Pro ochranu před statickými výboji použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do hliníkové fólie.
❑ Pokud do patic pro paměťové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo
předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka.
❑ Neumísťujte paměťové moduly na místa, kde by byly vystaveny:
❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ nadměrné prašnosti,
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům,
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,
❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C,
❑ vysoké vlhkosti.
❑ S paměťovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř
počítače, aby nedošlo ke zranění.
Inovování počítače VAIO >
Přidávání a odebírání paměti
n 126 N
Vyjmutí a instalace paměťového modulu
Výměna nebo přidání paměťového modulu
1
Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
2
Odpojte počítač a vyjměte akumulátor.
3
Nechejte počítač přibližně jednu hodinu vychladnout.
4
Odšroubujte šroub na spodní straně počítače (označený na obrázku šipkou) a odstraňte kryt prostoru paměťového
modulu.
5
Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.
Inovování počítače VAIO >
Přidávání a odebírání paměti
6
Následujícím postupem vyjměte nainstalovaný paměťový modul:
❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1).
Paměťový modul je uvolněn.
❑ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2).
7
Vyjměte nový paměťový modul z obalu.
n 127 N
Inovování počítače VAIO >
Přidávání a odebírání paměti
8
n 128 N
Zasuňte paměťový modul do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo.
!
Nedotýkejte se na základní desce žádných jiných součástí než paměťového modulu.
Pokud chcete instalovat pouze jeden paměťový modul, vložte ho do spodní patice.
Srovnejte výřez v modulu s výstupkem v otevřené patici a stranou s konektory zasuňte paměťový modul do patice. Netlačte nesprávně orientovaný paměťový modul
do patice silou, mohlo by dojít k poškození patice i modulu.
9
Vraťte na místo kryt prostoru paměťového modulu.
10 Utáhněte šroub na spodní straně počítače.
11 Znovu vložte akumulátor a zapněte počítač.
Inovování počítače VAIO >
Přidávání a odebírání paměti
n 129 N
Zobrazení velikosti paměti
Zobrazení velikosti paměti
1
Zapněte počítač.
2
Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center.
3
Klepněte na možnost System Information a System Information.
Nyní si můžete v pravém podokně prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění,
zopakujte postup instalace a restartujte počítač.
Bezpečnostní zásady >
n 130 N
Bezpečnostní zásady
V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození
počítače VAIO.
❑ Bezpečnostní informace (str. 131)
❑ Informace o péči a údržbě (str. 134)
❑ Manipulace s počítačem (str. 135)
❑ Manipulace s displejem (str. 137)
❑ Používání zdroje napájení (str. 138)
❑ Manipulace s integrovanou kamerou (str. 139)
❑ Manipulace s disky (str. 140)
❑ Používání akumulátoru (str. 141)
❑ Práce s médii „Memory Stick“ (str. 142)
❑ Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením (str. 143)
❑ Ověřování otisků prstů (str. 144)
Bezpečnostní zásady >
Bezpečnostní informace
n 131 N
Bezpečnostní informace
Počítač
❑ Počítač používejte na pevné a stabilní podložce.
❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k vnitřnímu přehřátí. Neumísťujte počítač na povrchy jako
například pokrývky, potahy, pohovky nebo postele ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací
otvory počítače.
❑ Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota hlavní části počítače může během běžného provozu vzrůst
a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo popálení.
❑ Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích.
Napájení
❑ Adaptér střídavého napětí nepokládejte na pokožku. Pokud je adaptér střídavého napětí teplý nebo způsobuje nepohodlí,
umístěte ho mimo tělo.
❑ Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Mohlo by dojít k požáru.
❑ Při odpojování uchopte napájecí kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
❑ Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky.
❑ Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.
Bezpečnostní zásady >
Bezpečnostní informace
n 132 N
Akumulátor
❑ Nevystavujte akumulátory teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci.
❑ Pro zachování bezpečnosti doporučujeme používat pouze pravé akumulátory a adaptéry střídavého napětí Sony, které
splňují příslušné kvalitativní požadavky. Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou
pracovat pouze s pravými akumulátory Sony.
❑ Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla.
❑ Udržujte akumulátor v suchu.
❑ Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
❑ Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku.
❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru.
❑ Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se
o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí
a akumulátor před dalším používáním počítače dobijte.
Sluchátka
❑ Bezpečnost silničního provozu – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli
motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých oblastech
nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
❑ Ochrana před poškozením sluchu – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch
varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo
přestaňte sluchátka používat.
Bezpečnostní zásady >
Bezpečnostní informace
„Memory Stick“
Média a adaptéry „Memory Stick“ ukládejte mimo dosah dětí. Vyhýbejte se riziku spolknutí.
n 133 N
Bezpečnostní zásady >
Informace o péči a údržbě
n 134 N
Informace o péči a údržbě
Počítač
❑ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí.
Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou
úpravu počítače.
❑ Před čištěním počítače je třeba odpojit adaptér střídavého napětí a vyjmout akumulátor.
Displej
K otření používejte měkký a suchý hadřík. Otírání displeje silou by mohlo displej poškodit.
Integrovaná kamera
Kryt před objektivem integrované kamery čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem. Značně znečištěný kryt
čistěte suchým měkkým hadříkem. Kryt nečistěte silou, je citlivý na tlak.
Disky
❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla,
komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit.
❑ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
❑ Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od
středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.
Bezpečnostní zásady >
Manipulace s počítačem
n 135 N
Manipulace s počítačem
❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte
akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
❑ Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty.
❑ Neumísťujte počítač na místa vystavená:
❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ nadměrné prašnosti,
❑ vlhkosti nebo dešti,
❑ mechanickým otřesům nebo nárazům,
❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění,
❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C,
❑ vysoké vlhkosti.
❑ Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání
počítače.
❑ Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém
případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.
❑ Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.
❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti.
V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze síťové
zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o
počítači VAIO (str. 5).
Bezpečnostní zásady >
Manipulace s počítačem
n 136 N
❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte.
❑ Při otevírání displeje netlačte na displej ani jeho okraje. Displej LCD může být citlivý na tlak nebo další namáhání a tlak
může poškodit obrazovku nebo její funkci. Při otevírání držte počítač jednou rukou za základnu a druhou rukou opatrně
otevřete displej. Při přenášení počítače s otevřeným displejem držte počítač v obou rukou.
❑ Používejte přepravní tašku určenou pro přenášení tohoto počítače.
Bezpečnostní zásady >
Manipulace s displejem
n 137 N
Manipulace s displejem
❑ Nevystavujte displej přímému slunečnímu záření. Mohlo by to displej poškodit. Při práci s počítačem u okna odstiňte přímé
sluneční světlo.
❑ Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na povrch displeje. Hrozí jeho poškození.
❑ Při používání počítače při nízkých teplotách může na displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení
normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci.
❑ Když je na displeji delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz za několik
okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.
❑ Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu.
❑ Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé nebo
svítící body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
❑ Neměňte nastavení orientace displeje LCD v okně Nastavení počítače Tablet PC ani v případě, kdy je k dispozici jiná
volba. Počítač by mohl ztratit stabilitu. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli selhání v důsledku
změny nastavení.
❑ Při zavřeném displeji netlačte na kryt displeje, abyste nepoškrábali a neznečistili obrazovku.
Bezpečnostní zásady >
Používání zdroje napájení
n 138 N
Používání zdroje napájení
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
❑ Nepoužívejte jednu napájecí zásuvku společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například s kopírkou
nebo skartovačkou.
❑ Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Tento doplněk pomáhá zabránit poškození počítače
náhlým přepětím (například za bouřky).
❑ Používejte adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný adaptér
střídavého napětí, aby nedošlo k poruše.
Bezpečnostní zásady >
Manipulace s integrovanou kamerou
n 139 N
Manipulace s integrovanou kamerou
❑ Nedotýkejte se krytu před objektivem integrované kamery. Pokud byste ho poškrábali, byla by poškození vidět na
snímcích.
❑ Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechejte na objektiv integrované kamery dopadat přímé sluneční světlo,
protože by mohlo způsobit poruchu kamery.
Bezpečnostní zásady >
Manipulace s disky
n 140 N
Manipulace s disky
❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor
(podle obrázku):
❑ Na disky nikdy nelepte nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku a mohou způsobit nevratné potíže.
Bezpečnostní zásady >
Používání akumulátoru
n 141 N
Používání akumulátoru
❑ V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách.
❑ Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 °C do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
❑ Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
❑ Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet.
❑ Pokud je po úplném nabití napětí akumulátoru brzy opět nízké, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho
vyměnit.
Bezpečnostní zásady >
Práce s médii „Memory Stick“
n 142 N
Práce s médii „Memory Stick“
❑ Nedotýkejte se konektoru médií „Memory Stick“ prsty nebo kovovými předměty.
❑ Používejte pouze štítky dodané s médiem „Memory Stick“.
❑ Média „Memory Stick“ neohýbejte, neupusťte ani je nevystavujte silným nárazům.
❑ Média „Memory Stick“ nedemontujte ani neupravujte.
❑ Média „Memory Stick“ uchovávejte v suchu.
❑ Neumísťujte média „Memory Stick“ na místa vystavená:
❑ statické elektřině,
❑ elektrickému rušení,
❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci,
❑ přímému slunečnímu záření,
❑ vysoké vlhkosti,
❑ korozívním látkám.
❑ Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii „Memory Stick“.
❑ Vytvářejte záložní kopie cenných dat.
❑ Na štítek připevněný k médiu „Memory Stick Duo“ nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl
poškodit vnitřní součásti.
Bezpečnostní zásady >
Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením
n 143 N
Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením
Data jsou na integrovaném paměťovém zařízení (pevném disku nebo disku SSD) uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání
a zápis jsou velmi rychlé. Při nesprávném používání však lze médium snadno poškodit. Při poškození integrovaného
paměťového zařízení nebude možné data obnovit. Chcete-li data chránit, zacházejte s počítačem opatrně.
Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady
❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby.
❑ Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
❑ Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy.
❑ Nepřenášejte zapnutý počítač.
❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk.
❑ Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty.
❑ Nevyjímejte pevný disk z počítače.
Aby nedošlo k poškození disku SSD, dodržujte následující zásady
❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk SSD.
❑ Nevyjímejte disk SSD z počítače.
Bezpečnostní zásady >
Ověřování otisků prstů
n 144 N
Ověřování otisků prstů
Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.
❑ Technologie ověřování otisků prstů nezaručuje úplné ověření uživatele ani úplnou ochranu dat a hardwaru.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé nemožností používat čidlo otisků
prstů.
❑ Rychlost ověřování otisků prstů závisí na provozních podmínkách a u jednotlivých osob se liší.
❑ Před odesláním počítače do opravy zálohujte data uložená na integrovaném paměťovém zařízení, především
v zašifrovaných archivech vytvořených funkcí File Safe.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo změnu dat během oprav.
❑ Pokud je integrované paměťové zařízení nutné inicializovat, například po opravě, ztratíte šablony otisků prstů. Budete je
muset všechny znovu zaregistrovat.
❑ Údržba a správa dat týkajících se ověřování otisků prstů probíhá na vaše riziko.
Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli vady vzniklé údržbou a správou dat.
❑ Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených na
integrovaném paměťovém zařízení smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů. Podrobný
postup najdete v části Mazání zaregistrovaných otisků prstů (str. 82).
❑ Čidlo otisků prstů můžete poškodit nebo způsobit jeho selhání, když jeho povrch poškrábete:
❑ pevným nebo špičatým předmětem,
❑ jemnými předměty, například při přejetí prstem pokrytým prachem.
❑ Před snímáním otisku prstu se dotkněte kovového předmětu a vybijte tak z prstu statickou elektřinu (především v době,
kdy je suchý vzduch, například v zimě). Statická elektřina může způsobit selhání čidla otisků prstů.
Řešení potíží >
n 145 N
Řešení potíží
Tato část popisuje řešení běžných potíží, se kterými se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají
jednoduchá řešení. Pokud tato řešení vaše potíže nevyřeší, použijte nástroj VAIO Care. Chcete-li tento software spustit,
přečtěte si část Práce s nástrojem VAIO Care (str. 30).
Pokud potíže stále nelze vyřešit a potřebujete pomoc, obraťte se na autorizovaný servis Sony.
Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici.
❑ Provoz počítače (str. 147)
❑ Aktualizace a zabezpečení systému (str. 153)
❑ Obnovení (str. 155)
❑ Akumulátor (str. 158)
❑ Integrovaná kamera (str. 160)
❑ Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) (str. 162)
❑ Bezdrátové sítě WWAN (str. 166)
❑ Technologie Bluetooth (str. 167)
❑ Optické disky (str. 171)
❑ Displej (str. 176)
❑ Tisk (str. 180)
❑ Mikrofon (str. 181)
❑ Reproduktory (str. 182)
Řešení potíží >
n 146 N
❑ Dotyková podložka (str. 184)
❑ Klávesnice (str. 185)
❑ Diskety (str. 186)
❑ Zvuk a video (str. 187)
❑ „Memory Stick“ (str. 189)
❑ Periferní zařízení (str. 190)
❑ Základnová stanice (str. 191)
Řešení potíží >
Provoz počítače
n 147 N
Provoz počítače
Co udělat, pokud se počítač nespouští?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení.
❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
❑ Pokud jsou připojena zařízení USB, odpojte je a restartujte počítač.
❑ Vyjměte všechny doplňkové paměťové moduly, které jste případně vložili od zakoupení počítače, a restartujte počítač.
❑ Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je
prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut.
❑ Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte,
zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem.
❑ Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte
adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač.
❑ Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte.
❑ Zkontrolujte, zda používáte dodaný adaptér střídavého napětí Sony. Pro zachování bezpečnosti používejte pouze pravé
akumulátory a adaptér střídavého napětí Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.
Řešení potíží >
Provoz počítače
n 148 N
Co udělat, pokud zelená kontrolka napájení svítí, ale displej počítače je prázdný?
❑ Několika stisknutími kombinace kláves Alt+F4 zavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace.
❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a možností
Restartovat počítač restartujte.
❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout
a zvolte možnost Restartovat.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Restartovat.
❑ Pokud tento postup nepomůže, vypněte počítač stisknutím a podržením vypínače na déle než čtyři sekundy. Odpojte
adaptér střídavého napětí a nechejte počítač asi pět minut v klidu. Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte.
!
Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.
Řešení potíží >
Provoz počítače
n 149 N
Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat?
❑ Pokud počítač přestane reagovat během práce některé aplikace, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno
aplikace.
❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start a tlačítkem Vypnout počítač vypněte.
❑ Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete a klepněte na tlačítko Vypnout.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Vypnout.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.
❑ Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte
adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač.
❑ Zkuste přeinstalovat software.
❑ Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.
Řešení potíží >
Provoz počítače
n 150 N
Proč počítač nepřechází do úsporného režimu nebo do režimu spánku?
Pokud se před dokončením přechodu do úsporného režimu nebo režimu spánku změní provozní režim počítače, může počítač
ztratit stabilitu.
Obnovení počítače do normálního režimu
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Restartovat.
3
Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte
možnost Restartovat.
Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Restartovat.
4
Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.
Co udělat, pokud kontrolka nabíjení rychle bliká a počítač se nespouští?
❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete akumulátor.
Poté akumulátor vložte do počítače. Podrobné informace najdete v části Vložení a vyjmutí akumulátoru (str. 18).
❑ Pokud potíže přetrvávají, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte akumulátor a obraťte se na autorizované
servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5).
Řešení potíží >
Provoz počítače
n 151 N
Proč je v okně Vlastnosti systému zobrazena nižší rychlost procesoru než maximální?
To je běžný stav. Procesor počítače používá pro úspory energie technologii řízení rychlosti procesoru, a proto může být v okně
Vlastnosti systému zobrazena aktuální a nikoli maximální rychlost procesoru.
Co udělat, když počítač nepřijme mé heslo a zobrazí zprávu Enter Onetime Password?
Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu Enter Onetime Password a nespustí
operační systém Windows. Stiskněte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka
napájení. Počkejte 10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo. V hesle se rozlišují malá a velká písmena,
proto před zadáváním hesla zkontrolujte, zda píšete malá nebo velká písmena.
Co udělat, pokud nefunguje nebo stále havaruje herní software?
❑ Zkontrolujte, zda na webovém serveru hry není k dispozici oprava nebo aktualizace.
❑ Zkontrolujte, zda máte nainstalován nejnovější videoovladač.
❑ U některých modelů VAIO je grafická paměť sdílena se systémovou. V takovém případě nelze zaručit optimální grafický
výkon.
Proč displej nezhasne, když uběhne čas pro automatické vypnutí?
Některé aplikace nebo spořiče obrazovky jsou vytvořeny tak, aby dočasně vypnuly funkce operačního systému pro vypnutí
obrazovky nebo přepnutí počítače do úsporného režimu po určité době nečinnosti. Chcete-li tento problém vyřešit, ukončete
spuštěné aplikace nebo změňte spořič obrazovky.
Řešení potíží >
Provoz počítače
n 152 N
Jak mohu změnit pořadí zařízení při spouštění?
Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup:
1
Zapněte počítač.
2
Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2.
Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2.
3
Klávesou < nebo , zvolte položku Boot.
4
Klávesou M nebo m vyberte jednotku, jejíž pořadí při spouštění chcete změnit.
5
Klávesou F5 nebo F6 změňte pořadí při spouštění.
6
Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter.
Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.
Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači?
Pro spuštění počítače z disketové jednotky USB musíte změnit zařízení pro spouštění.
Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.
Řešení potíží >
Aktualizace a zabezpečení systému
n 153 N
Aktualizace a zabezpečení systému
Jak mám hledat důležité aktualizace počítače?
Nejnovější aktualizace pro počítač najdete a můžete nainstalovat pomocí těchto aplikací: Windows Update a VAIO Update.
Další informace najdete v části Aktualizace počítače (str. 29).
Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům?
V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem, jak ochránit počítač proti
bezpečnostním rizikům, například virům, je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací operačního systému
Windows.
Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto:
!
Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení.
3
Klepněte na možnost Centrum akcí.
4
Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.
Řešení potíží >
Aktualizace a zabezpečení systému
n 154 N
Jak mohu aktualizovat antivirový software?
Předinstalovaný software pro zabezpečení Internetu můžete udržovat v aktuálním stavu pomocí stahování a instalace
aktualizací z webu výrobce.
!
Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.
❑ Pokud používáte software McAfee:
1
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, McAfee a McAfee SecurityCenter.
2
Pro aktualizaci softwaru klepněte na tlačítko umístěné v levém horním rohu okna.
3
Aktualizace dokončete podle pokynů na obrazovce.
❑ Pokud používáte software Norton Internet Security:
1
Klepněte na možnost Start, Všechny programy, Norton Internet Security a LiveUpdate nebo Norton Internet
Security.
2
Aktualizace dokončete podle pokynů na obrazovce.
Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
!
Skutečný postup se může lišit podle aktualizací, které jste již do počítače nainstalovali. V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce.
Řešení potíží >
Obnovení
n 155 N
Obnovení
Jak vytvořit média pro obnovení?
Média pro obnovení můžete vytvořit nástrojem VAIO Care. Tato média slouží k obnovení systému počítače do výchozího stavu
z výroby. Chcete-li média vytvořit, spusťte nástroj VAIO Care (str. 30) a klepněte na možnost Recovery & restore, Recovery
a Create Recovery Media.
!
Pokud v počítači není integrovaná optická jednotka, musíte připojit externí optickou jednotku (není součástí dodávky).
Další informace najdete v dokumentu Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží.
Jak mohu obnovit výchozí nastavení systému počítače z výroby?
Systém počítače můžete obnovit dvěma způsoby: z médií pro obnovení a z oblasti pro obnovení. Další informace najdete
v dokumentu Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží.
Jak mohu znovu nainstalovat původní software a ovladače?
Předinstalovaný software a ovladače můžete obnovit nástrojem VAIO Care. Chcete-li software obnovit, spusťte nástroj VAIO
Care (str. 30) a klepněte na možnost Recovery & restore, Recovery a Reinstall Applications and Drivers.
Další informace najdete v souboru nápovědy k aplikaci VAIO Care.
Řešení potíží >
Obnovení
n 156 N
Jak mohu zjistit velikost oblasti pro obnovení?
Na integrovaném paměťovém zařízení je oblast pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Chcete-li zjistit
velikost oblasti pro obnovení, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Počítač a zvolte možnost Spravovat.
2
V oblasti Úložiště v levém podokně klepněte na možnost Správa disků.
Na řádku Disk 0 v prostředním podokně je zobrazena velikost oblasti pro obnovení a celková velikost jednotky C.
Řešení potíží >
Obnovení
n 157 N
Jak mohu zmenšit velikost oblasti pro obnovení?
Na integrovaném paměťovém zařízení je oblast pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Pokud je v počítači
integrovaný disk SSD, může být vhodné odebrat tato data a zmenšit velikost oblasti pro obnovení na minimum.
1
Do optické jednotky počítače zapnutého v normálním režimu vložte médium pro obnovení systému, vypněte počítač
a znovu jej zapněte.
!
Použijte média pro obnovení systému vytvořená po dodání počítače.
Pokud používáte externí optickou jednotku (není součástí dodávky), restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F11.
2
Klávesou M nebo m vyberte možnost VAIO Care Rescue a stiskněte klávesu Enter.
3
Klepněte na tlačítko Tools a na příkaz Start advanced recovery wizard.
Po zobrazení zprávy Do you need to rescue data? zálohujte data (je-li to třeba).
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud systém nezobrazí okno Select recovery type.
5
Zvolte možnost Custom recovery - Remove recovery contents.
6
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
!
Uvedený proces zahrnuje obnovení systému. Všechny aplikace a data přidané na paměťovou jednotku před odebráním dat pro obnovení systému budou ztraceny.
Po odstranění dat pro obnovení systému budete k dalšímu obnovování systému potřebovat média pro obnovení.
Řešení potíží >
Akumulátor
n 158 N
Akumulátor
Jak poznám stav nabíjení akumulátoru?
Stav nabíjení akumulátoru zjistíte na indikátoru nabíjení. Další informace najdete v části Nabíjení akumulátoru (str. 21).
Kdy je počítač napájen z elektrické sítě?
Když je počítač přes adaptér střídavého napětí připojen k zásuvce střídavého napětí, používá napájení ze sítě, a to i v případě,
že je vložen akumulátor.
Kdy mám akumulátor dobít?
Akumulátor dobíjejte v následujících případech:
❑ Napětí akumulátoru klesá a blikají kontrolky nabíjení i napájení.
❑ Akumulátor jste delší dobu nepoužívali.
Kdy mám akumulátor vyměnit?
Když se přiblíží konec životnosti akumulátoru, zobrazí počítač výzvu k jeho výměně. Aktuální kapacitu baterie můžete
zkontrolovat funkcí Battery programu VAIO Control Center.
Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký?
Ne, akumulátor napájející počítač je běžně horký.
Řešení potíží >
Akumulátor
n 159 N
Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu spánku?
Počítač může do režimu spánku přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v přechodu
bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu spánku, ukládejte často data, abyste je neztratili.
Informace o ruční aktivaci režimu spánku najdete v části Používání režimu spánku (str. 28).
Proč nelze akumulátor plně nabít?
V programu VAIO Control Center je zapnuta funkce péče o akumulátor prodlužující jeho životnost. Zkontrolujte nastavení
v programu VAIO Control Center.
Co udělat, pokud počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení
akumulátoru a přejde do režimu spánku?
❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete akumulátor.
Poté akumulátor vložte do počítače. Podrobné informace najdete v části Vložení a vyjmutí akumulátoru (str. 18).
❑ Pokud potíže přetrvávají, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte akumulátor a obraťte se na autorizované
servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5).
Řešení potíží >
Integrovaná kamera
n 160 N
Integrovaná kamera
Proč není v hledáčku obraz nebo je v něm obraz nízké kvality?
❑ Integrovanou kameru nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Než spustíte další aplikaci, ukončete aktuální.
❑ Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu může být v hledáčku šum, například vodorovné čáry. To je normální
a nejedná se o poruchu.
❑ Pokud potíže potrvají, restartujte počítač.
Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu?
❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla.
❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum.
❑ Pokud je kryt objektivu znečištěný, nelze pořídit čistý snímek. Vyčistěte kryt. Viz část Integrovaná kamera (str. 134).
Co udělat, když v pořízených nahrávkách chybí snímky a zvuk je přerušovaný?
❑ Chybějící snímky může způsobovat nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.
❑ Možná pracuje více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte.
❑ Možná je aktivována funkce řízení spotřeby počítače. Zkontrolujte výkon procesoru.
Řešení potíží >
Integrovaná kamera
n 161 N
Co udělat, když jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru
vynechané snímky?
Napětí akumulátoru je nedostatečné. Připojte počítač ke zdroji střídavého napětí.
Co udělat, když pořízené snímky blikají?
K blikání dochází, když kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je konflikt mezi výstupní frekvencí osvětlení
a časem závěrky.
Vzniklý šum můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání omezit
nastavením vhodné hodnoty blikání ve vlastnostech kamery (např. zdroj světla, blikání atd.).
Proč je vstup videa z integrované kamery na několik sekund pozastaven?
Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech:
❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn,
❑ zvýší se vytížení procesoru.
To je normální a nejedná se o poruchu.
Co udělat, pokud se počítač po přepnutí do úsporného režimu při práci s integrovanou
kamerou stává nestabilním?
Pokud počítač přechází do úsporného režimu nebo režimu spánku automaticky, změňte příslušné nastavení úsporného
režimu. Chcete-li nastavení změnit, přečtěte si část Používání úsporných režimů (str. 26).
Řešení potíží >
Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN)
n 162 N
Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN)
Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN?
❑ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek
nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači.
❑ Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut.
❑ Pokud chcete počítač připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN v pásmu 5 GHz, musí být na kartě Wireless
LAN Settings v okně VAIO Smart Network nastaveno pásmo 5 GHz nebo pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Komunikace
v bezdrátových sítích WLAN (podle standardu IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz, která je k dispozici pouze
u některých modelů, je při výchozím nastavení vypnuta.
❑ Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
V části Síť a Internet klepněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě.
3
Klepnutím na možnost Připojit k síti zkontrolujte, zda je vybrán přístupový bod.
❑ Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.
Řešení potíží >
Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN)
n 163 N
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Pro změnu nastavení použijte tento postup:
1
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti
napájení.
2
Klepněte na tlačítko Změnit nastavení schématu.
3
Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení.
4
Vyberte kartu Upřesnit nastavení.
5
Poklepejte na možnost Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby.
6
V rozevíracích seznamech v částech Baterie i Napájen ze sítě zvolte možnost Maximální výkon.
Řešení potíží >
Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN)
n 164 N
Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu?
❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu.
❑ Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu.
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat,
když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 162).
Proč je rychlost přenosu dat nízká?
❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti WLAN ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body.
K dalším faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Pro dosažení
maximální rychlosti přenosu dat přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných
zařízení přes přístupový bod komunikuje.
❑ Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete
v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat,
když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 162).
Řešení potíží >
Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN)
n 165 N
Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat?
❑ Když je počítač připojen k přístupovému bodu, může docházet k přerušením přenosu dat, pokud používáte velké soubory
nebo pokud je počítač příliš blízko mikrovlnných zařízení nebo bezdrátových telefonů.
❑ Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu.
❑ Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen.
❑ Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.
❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální
výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat,
když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 162).
Co jsou kanály?
❑ Komunikace v bezdrátových sítích WLAN probíhá v oddělených frekvenčních pásmech, které nazýváme kanály. Kanály
přístupových bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony.
❑ Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané
s přístupovým bodem.
Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč?
Dva počítače s funkcemi bezdrátových sítí WLAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit
původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.
Řešení potíží >
Bezdrátové sítě WWAN
n 166 N
Bezdrátové sítě WWAN
Co udělat, pokud počítač nelze připojit k bezdrátové síti WWAN?
❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
❑ Zkontrolujte, zda jsou na SIM kartě operátorem povoleny a aktivovány přenosy dat 3G. Zkontrolujte, zda jste při vkládání
SIM karty použili postup Vkládání SIM karty (str. 66).
❑ Zkontrolujte, zda je v oblasti pokrytí telefonním signálem. Informace o pokrytí oblasti zjistíte u provozovatele sítě.
❑ Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači.
❑ Zkontrolujte, zda je přepínač u možnosti Wireless WAN v okně VAIO Smart Network nastaven na hodnotu On.
❑ Zkontrolujte, zda je v softwaru pro správu spojení správně zadán název přístupového bodu (Access Point Name, APN).
Pokud tomu tak není, požádejte o správný přístupový bod APN telefonního operátora. Další informace o konfiguraci
přístupového bodu APN najdete v souboru nápovědy k softwaru pro správu spojení.
❑ Zkontrolujte, zda software pro správu spojení úspěšně našel modem pro bezdrátovou síť WWAN. Nalezení modemu pro
bezdrátovou síť WWAN může modemu určitou dobu trvat.
Další informace o funkci bezdrátové sítě WWAN najdete na webu podpory VAIO.
Řešení potíží >
Technologie Bluetooth
n 167 N
Technologie Bluetooth
Co udělat, pokud jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač?
❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth.
❑ Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači.
❑ Funkci Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim počítače
a zapněte přepínač WIRELESS.
❑ Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení
vzdálena do 10 metrů od sebe.
Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat?
❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci Bluetooth. Další informace najdete v příručce
k zařízení.
❑ Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo
nemusí být schopno s počítačem navázat spojení.
❑ Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny.
2
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a zvolte možnost Nastavení rozhraní Bluetooth.
3
Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.
Řešení potíží >
Technologie Bluetooth
n 168 N
Co udělat, pokud se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s tímto počítačem?
❑ Projděte si tipy v části Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat? (str. 167).
❑ Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena.
❑ Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma
zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže
k počítači.
Proč je spojení Bluetooth pomalé?
❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln
a na operačním systému a použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači.
❑ Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli zařízení
Bluetooth využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může
rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.
❑ Pokud se verze technologie Bluetooth používaná zařízením Bluetooth, se kterým chcete komunikovat, liší od verze
používané v počítači, bude komunikace pomalejší.
Proč nemohu využívat služby podporované připojeným zařízením Bluetooth?
Spojení je možné pouze pro služby podporované i počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace najdete v části o technologii
Bluetooth v nápovědě Nápověda a podpora pro systém Windows.
Řešení potíží >
Technologie Bluetooth
n 169 N
Mohu zařízení s technologií Bluetooth používat v letadlech?
Při zapnuté technologii Bluetooth počítač přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například
v nemocnicích nebo letadlech, mohou platit omezení pro používání zařízení Bluetooth z důvodu rádiového rušení. Možnost
používání funkcí Bluetooth v počítači konzultujte s personálem.
Proč nelze funkci Bluetooth používat při přihlášení k počítači jako uživatel se
standardním účtem?
Funkce Bluetooth nemusí být uživatelům počítače se standardním účtem dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel
s právy správce.
Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení Bluetooth?
Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, nemůže zařízení Bluetooth pracovat. Před přepnutím uživatele se
odhlaste. Chcete-li se odhlásit, klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Odhlásit se.
Proč nelze vyměňovat kontaktní údaje s mobilním telefonem?
Funkce pro výměnu kontaktních údajů není podporována.
Řešení potíží >
Technologie Bluetooth
n 170 N
Co udělat, pokud ze sluchátek nebo zvukového a obrazového adaptéru neslyším zvuk?
Zkontrolujte, zda sluchátka a zvukový a obrazový adaptér podporují ochranu obsahu SCMS-T. Pokud ji nepodporují, změňte
nastavení SCMS-T na připojení zařízení pomocí profilu A2DP (Audio Distribution Profile). Pro změnu nastavení SCMS-T
použijte tento postup:
Některé modely počítačů VAIO detekují podporu ochrany obsahu SCMS-T v cílovém zařízení a překonfigurují nastavení SCMS-T automaticky. U těchto modelů není
v kroku 3 zobrazeno okno SCMS-T Settings, protože není nutné měnit nastavení ručně.
1
Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny.
2
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zařízení, ke kterému se chcete připojit v profilu A2DP, a zvolte možnost Control.
3
Klepněte na možnost SCMS-T Settings.
4
Po zobrazení zprávy Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection klepněte na možnost Ne.
Co udělat, když na hlavním panelu není zobrazena ikona Bluetooth?
❑ Zkontrolujte, zda je přepínač u možnosti Bluetooth v okně VAIO Smart Network nastaven na hodnotu On.
❑ Chcete-li zobrazit ikonu Bluetooth na hlavním panelu, použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny.
2
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a zvolte možnost Nastavení rozhraní Bluetooth.
3
Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti.
Řešení potíží >
Optické disky
n 171 N
Optické disky
Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje?
Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup:
1
Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat pro restartování
počítače.
!
Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete může způsobit ztrátu neuložených dat.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 134).
Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk?
❑ Zkontrolujte, zda je počítač v normálním režimu.
❑ Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky.
❑ Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klepněte na tlačítko Start, klepněte na možnost Počítač, klepněte pravým
tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a vyberte příkaz Vysunout.
❑ Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí jednotky tenký a rovný předmět
(například sponku na papíry).
❑ Zkuste znovu spustit počítač.
Řešení potíží >
Optické disky
n 172 N
Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk správně?
❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru.
❑ Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nutné programy.
❑ Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, přestane počítač reagovat. Použijte tento postup:
1
Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat pro restartování
počítače.
!
Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete může způsobit ztrátu neuložených dat.
2
Vyjměte disk z optické jednotky.
3
Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 134).
❑ Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků:
❑ Možná je pomocí kláves Fn+F2 vypnut zvuk. Stiskněte je ještě jednou.
❑ Možná je pomocí kláves Fn+F3 minimalizována hlasitost. Stisknutím a podržením kombinace kláves Fn+F4 hlasitost
zesilte tak, abyste slyšeli zvuk.
❑ Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu hlasitosti na hlavním panelu a po klepněte na možnost Otevřít směšovač
hlasitosti zkontrolujte nastavení.
❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku.
❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory
a počítačem.
Řešení potíží >
Optické disky
n 173 N
❑ Zkontrolujte, zda je nainstalován správný ovladač. Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení.
3
Klepněte na tlačítko Systém.
4
V levém podokně klepněte na možnost Správce zařízení.
Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení počítače.
Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat
ovladače.
5
Poklepáním na zařízení optické jednotky otevřete seznam optických jednotek v počítači.
6
Poklepejte na požadovanou jednotku.
Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti o ovladači.
7
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.
❑ Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit
ji nebo zhoršit její funkci.
❑ Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, může bát disk nekompatibilní s optickou jednotkou. Zkontrolujte na
balení, zda je kód regionu kompatibilní s optickou jednotkou.
❑ Pokud si na počítači všimnete kondenzace, počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Mohlo by dojít k poruše počítače
způsobené kondenzací.
❑ Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze síťové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.
Řešení potíží >
Optické disky
n 174 N
Co udělat, pokud počítač nepřehrává média Blu-ray Disc nebo při jejich přehrávání ztrácí
stabilitu?
❑ Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje média Blu-ray Disc.
❑ Některý obsah disků Blu-ray Disc nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability.
Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace
WinDVD BD.
Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 29).
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD?
❑ Nespouštějte žádné aplikace ani nenechejte aplikace spouštět samostatně, a to ani spořič obrazovky.
❑ Pokud používáte disk CD-R/RW s nalepeným samolepicím štítkem, vyměňte ho za disk bez nalepeného štítku. Použití
disku s nalepeným samolepicím štítkem může vést k chybě zápisu nebo k jinému poškození.
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD?
❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD.
❑ Zkontrolujte, který formát disků DVD pro záznam je kompatibilní s optickou jednotkou. Některé značky nahrávacích médií
DVD nebudou pracovat.
Proč nelze na disky Blu-ray Disc zapisovat data?
❑ Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje funkci zápisu na disky Blu-ray Disc.
❑ Média BD-R nejsou přepisovatelná. Nelze na ně přidávat data ani je z něj mazat.
Řešení potíží >
Optické disky
n 175 N
Co udělat, pokud řádně nepracuje externí optická jednotka?
Zkontrolujte, zda je externí optická jednotka připojena ke zdroji střídavého napájení a ke konektoru USB v počítači. Pokud
externí optická jednotka není připojena, nemusí pracovat správně.
Řešení potíží >
Displej
n 176 N
Displej
Proč je obrazovka náhle prázdná?
❑ Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač ztratí napájení nebo přejde do úsporného režimu nebo režimu spánku.
Pokud je počítač v úsporném režimu LCD (Video), vraťte ho do normálního režimu stisknutím libovolné klávesy. Další
informace najdete v části Používání úsporných režimů (str. 26).
❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení.
❑ Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete v části
Používání akumulátoru (str. 18).
❑ Pokud je obrazový výstup nastaven na externí displej, stiskněte klávesy Fn+F7. Další informace najdete v části Klávesové
zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 32).
Řešení potíží >
Displej
n 177 N
Co udělat, pokud nevidím správné obrázky nebo videa?
❑ Před použitím softwaru pro video/obrázky nebo zahájením přehrávání disku DVD zvolte možnost barev zobrazení True
Color (32 bitů). Pokud zvolíte kteroukoli jinou možnost, nemusí software zobrazovat obraz správně. Pro změnu barev
zobrazení použijte tento postup:
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
2
Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.
3
Klepněte na kartu Monitor.
4
V části Barvy zvolte možnost True Color (32 bitů).
❑ Rozlišení zobrazení ani barvy neměňte v okamžiku, kdy používáte software pro práci s videem nebo obrázky nebo
přehráváte disky DVD. Přehrávání nebo zobrazení by mohlo být neúspěšné nebo by systém mohl ztratit stabilitu.
Před přehráváním disků DVD je také doporučeno vypnout spořič obrazovky. Pokud je spořič obrazovky zapnut, může být
během přehrávání disku DVD aktivován a bránit úspěšnému přehrávání. Některé spořiče obrazovky dokonce mění rozlišení
zobrazení a barvy.
❑ Podle modelu počítače může systém při přehrávání filmů Blu-ray Disc při napájení z akumulátoru vynechávat snímky,
protože se z úsporných důvodů může automaticky změnit obnovovací frekvence na nižší hodnotu. V takovém případě
následujícím postupem změňte obnovovací frekvenci obrazovky:
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
2
Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.
3
Klepněte na kartu Monitor.
4
V poli Obnovovací frekvence v nastavení monitoru změňte obnovovací frekvenci.
Řešení potíží >
Displej
n 178 N
Co udělat, pokud na televizoru nebo externím monitoru připojeném k výstupnímu
konektoru HDMI není žádný obraz?
Zkontrolujte, zda používáte zobrazovací zařízení kompatibilní s normou HDCP. Na zařízeních, která neodpovídají normě
HDCP, nelze přehrávat chráněný obsah. Další informace najdete v části Připojení televizoru se vstupním konektorem
HDMI (str. 96) nebo Připojení počítačového monitoru nebo projektoru (str. 93).
Proč obrazovka nepřehrává video?
❑ Pokud je nastaven obrazový výstup na externí monitor a externí monitor je odpojen, nelze na obrazovce přehrávat video.
Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Podle pokynů v části Výběr
režimu zobrazení (str. 98) změňte výstup zobrazení. Výstup zobrazení můžete změnit stisknutím kláves Fn+F7. Další
informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 32).
❑ Videopaměť počítače nemusí dostačovat pro zobrazování videozáznamů o vyšším rozlišení. V takovém případě snižte
rozlišení displeje LCD.
Pro změnu rozlišení použijte tento postup:
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.
2
Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Rozlišení.
3
Posunutím posuvníku nahoru rozlišení obrazovky zvýšíte, posunutím dolů snížíte.
Můžete zkontrolovat celkovou dostupnou velikost zobrazovací paměti a videopaměti. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše, zvolte možnost Rozlišení
obrazovky, klepněte na možnost Upřesnit nastavení a vyberte kartu Adaptér. Může být zobrazena jiná hodnota než skutečné množství paměti v počítači.
Řešení potíží >
Displej
n 179 N
Co udělat, pokud je obrazovka tmavá?
❑ Kombinací kláves Fn+F6 obrazovku zesvětlete.
❑ Když zakryjete čidlo okolního osvětlení, obrazovka ztmavne. Zkontrolujte, zda je čidlo odkryté.
Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý?
Stisknutím kláves Fn+F7 změňte výstup zobrazení. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou
Fn (str. 32).
Jak spustit schéma Windows Aero?
Pro spuštění schématu Windows Aero použijte tento postup:
1
Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Přizpůsobit.
2
V seznamu Motivy prostředí Aero vyberte požadovaný motiv.
Informace o funkcích schématu Windows Aero, například Přepínání oken 3D, najdete v nápovědě Nápověda a podpora pro
systém Windows.
Řešení potíží >
Tisk
n 180 N
Tisk
Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument?
❑ Zkontrolujte, zda je zapnuta tiskárna a zda je kabel tiskárny řádně připojen ke konektorům tiskárny a počítače.
❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači.
❑ Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s tiskárnou.
❑ Pokud tiskárna nefunguje po návratu počítače z některého úsporného režimu (úsporný režim nebo režim spánku),
restartujte počítač.
❑ Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte.
Použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny.
2
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti.
3
Klepněte na kartu Porty.
4
Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Tato akce vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel.
Je-li tiskárna připojena k volitelné základnové stanici*, zkontrolujte, zda je základnová stanice připojena k napájení.
* Pouze u modelů s konektorem pro základnovou stanici. Chcete-li zjistit, zda je váš model vybaven konektorem pro základnovou stanici, nahlédněte do příručky
Specifikace.
Řešení potíží >
Mikrofon
n 181 N
Mikrofon
Co udělat, pokud nepracuje mikrofon?
❑ Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapnut a správně připojen ke konektoru mikrofonu v počítači.
❑ Vstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li jej nakonfigurovat, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
4
Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
5
Na kartě Záznam vyberte požadované zařízení zvukového vstupu a klepněte na Nastavit výchozí.
Jak zabránit zpětné vazbě mikrofonu?
Zpětná vazba mikrofonu vzniká, když mikrofon zachytí zvuk z výstupního zařízení, například reproduktoru.
Ochrana před tímto problémem:
❑ Udržujte mikrofon mimo oblast výstupního zařízení zvuku.
❑ Snižte hlasitost reproduktorů a mikrofonu.
Řešení potíží >
Reproduktory
n 182 N
Reproduktory
Co udělat, pokud z integrovaných reproduktorů neslyším zvuk?
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace najdete v souboru nápovědy k programu.
❑ Možná je pomocí kláves Fn+F2 vypnut zvuk. Stiskněte je ještě jednou.
❑ Možná je pomocí kláves Fn+F3 minimalizována hlasitost. Stisknutím a podržením kombinace kláves Fn+F4 hlasitost
zesilte tak, abyste slyšeli zvuk.
❑ Po klepnutí na ikonu hlasitosti na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti systému Windows.
❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li změnit výstupní zařízení pro zvuk, přečtěte si
část Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 187).
Řešení potíží >
Reproduktory
n 183 N
Co udělat, pokud nepracují externí reproduktory?
❑ Projděte si tipy v části Co udělat, pokud z integrovaných reproduktorů neslyším zvuk? (str. 182).
❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena
správná hlasitost. Další informace najdete v souboru nápovědy k programu.
❑ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost.
❑ Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.
❑ Pokud reproduktory mají tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte ho.
❑ Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny k napájení. Další informace najdete
v příručce dodané s reproduktory.
❑ Po klepnutí na ikonu hlasitosti na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti systému Windows.
❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li změnit výstupní zařízení pro zvuk, přečtěte si
část Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 187).
Řešení potíží >
Dotyková podložka
n 184 N
Dotyková podložka
Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka?
❑ Možná jste dotykovou položku zakázali ještě před nainstalováním myši. Viz část Používání dotykové podložky (str. 35).
❑ Zkontrolujte, zda k počítači není připojena myš.
❑ Pokud se ukazatel během práce některé aplikace přestane pohybovat, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno
aplikace.
❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nefunguje, jednou stiskněte klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesou
M nebo m zvolte možnost Restartovat a stisknutím klávesy Enter restartujte počítač.
❑ Pokud počítač nelze restartovat, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, vyberte klávesami m a , šipku u tlačítka Vypnout,
stiskněte klávesu Enter a poté klávesami M nebo m vyberte možnost Restartovat. Nakonec stisknutím klávesy Enter
restartujte počítač.
❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače.
!
Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.
Řešení potíží >
Klávesnice
n 185 N
Klávesnice
Co udělat, pokud není správná konfigurace klávesnice?
Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní
klávesnici, nebude nastavení odpovídat.
Pro změnu nastavení klávesnice použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Hodiny, jazyk a oblast a v části Oblast a jazyk klepněte na možnost Změnit klávesnice nebo jiné
metody zadávání.
3
Na kartě Klávesnice a jazyky klepněte na možnost Změnit klávesnice.
4
Změňte požadované nastavení.
Co udělat, pokud klávesnicí nelze zadávat některé znaky?
Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí
kontrolka Num lock. Pokud kontrolka Num lock svítí, klávesou Num Lk ji zhasněte a poté zadávejte znaky.
Řešení potíží >
Diskety
n 186 N
Diskety
Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat
hardware a vysunout médium?
Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud
je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup:
1
Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce.
2
Počkejte, než zhasne kontrolka na disketové jednotce.
3
Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače.
4
Znovu připojte disketovou jednotku (zapojte kabel USB do konektoru USB).
5
Restartujte počítač: klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Restartovat.
Co udělat, pokud nelze zapisovat na disketu?
❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky.
❑ Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu.
Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.
Řešení potíží >
Zvuk a video
n 187 N
Zvuk a video
Co udělat, pokud nelze používat digitální videokameru?
Pokud systém zobrazí zprávu o odpojení nebo vypnutí zařízení i.LINK, může být příčinou nesprávné připojení kabelu i.LINK ke
konektoru počítače nebo videokamery. Odpojte kabel a připojte ho znovu. Další informace najdete v části Připojení zařízení
s rozhraním i.LINK (str. 104).
Jak vypnout zvuk po spuštění Windows?
Pro vypnutí úvodního zvuku Windows použijte tento postup:
1
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
2
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
3
Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
4
Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Jak změnit výstupní zařízení zvuku?
Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. konektoru USB, výstupnímu konektoru HDMI, konektoru
optického výstupu nebo konektoru sluchátek) neslyšíte zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku.
1
Ukončete všechny spuštěné programy.
2
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
3
Klepněte na možnost Hardware a zvuk.
4
Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk.
5
Na kartě Přehrávání vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klepněte na možnost Nastavit výchozí.
Řešení potíží >
Zvuk a video
n 188 N
Co udělat, pokud neslyším zvuk z výstupního zvukového zařízení připojeného k výstupnímu
konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek?
❑ Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu
nebo konektoru sluchátek) chcete slyšet zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobný postup najdete v části
Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 187).
❑ Pokud z výstupního zařízení stále neslyšíte zvuk, použijte tento postup:
1
Použijte kroky 1 až 4 postupu Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 187).
2
Na kartě Přehrávání vyberte ikonu HDMI nebo S/PDIF a klepněte na možnost Vlastnosti.
3
Klepněte na kartu Upřesnit.
4
Vyberte vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku (například 48 000 Hz, 16 bitů), které zařízení podporuje.
5
Klepněte na tlačítko OK.
Proč při přehrávání videa ve vysokém rozlišení, například videa nahraného digitální
videokamerou AVCHD, pozoruji přerušovaný zvuk nebo chybějící snímky?
Přehrávání videa o vysokém rozlišení vyžaduje, aby v počítači byly dostatečné hardwarové prostředky, například procesor,
grafický procesor či paměť. Podle konfigurace počítače mohou být během přehrávání nedostupné některé operace nebo
funkce a může docházet k přerušení zvuku, výpadkům snímků a poruchám přehrávání.
Řešení potíží >
„Memory Stick“
n 189 N
„Memory Stick“
Co udělat, pokud nelze média „Memory Stick“ naformátovaná v počítači VAIO použít
v jiném zařízení?
Možná bude nutné médium „Memory Stick“ přeformátovat.
Při formátování média „Memory Stick“ vymažete všechna uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média „Memory
Stick“ zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat.
1
Data nebo obrázky uložíte zkopírováním z média „Memory Stick“ na integrované paměťové zařízení počítače.
2
Podle postupu v části Formátování médií „Memory Stick“ (str. 50) médium „Memory Stick“ naformátujte.
Mohu kopírovat obrázky z digitální videokamery přes médium „Memory Stick“?
Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii „Memory Stick“.
Proč nelze na médium „Memory Stick“ zapisovat data?
Některá média „Memory Stick“ jsou vybavena přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo přepsáním dat.
Zkontrolujte, zda je vypnut přepínač ochrany proti přepsání.
Řešení potíží >
Periferní zařízení
n 190 N
Periferní zařízení
Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB?
❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery
zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
do zásuvky.
❑ Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při
prvním připojení zařízení.
❑ Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení
nainstalovat software.
❑ Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje.
❑ V práci zařízení mohou vzhledem k distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo
do počítače.
Řešení potíží >
Základnová stanice
n 191 N
Základnová stanice
Co udělat, když počítač po odpojení ze základnové stanice zobrazí chybovou zprávu?
❑ Pokud používáte jakékoli zařízení vložené nebo připojené k základnové stanici, nelze počítač od základnové stanice
odpojit. Uložte data, ukončete aplikace používající tato zařízení a opakujte akci.
Pokud uvedený postup nepomůže, vypněte počítač a odpojte ho od základnové stanice.
❑ Když dochází energie akumulátoru, nelze počítač od základnové stanice odpojit. Nabijte akumulátor nebo vypněte počítač
a opakujte akci.
❑ Před odpojením počítače od základnové stanice se nezapomeňte vrátit k původně přihlášenému uživateli. Odpojení
s aktivním pod jiným uživatelským účtem může způsobit selhání.
Informace o přepínání uživatelů obsahuje Nápověda a podpora pro systém Windows.
Ochranné známky >
n 192 N
Ochranné známky
SONY, logo SONY, VAIO a logo VAIO jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO
Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“ a logo „Memory Stick“ jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Walkman je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Název i.LINK označuje normu IEEE 1394. i.LINK a logo i.LINK „ “ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows jsou ochranné známky skupiny společností
Microsoft.
Blu-ray Disc™ a logo Blu-ray Disc jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.
Textová známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a používané
společností Sony Corporation výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami
příslušných vlastníků.
Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO a WinDVD BD jsou ochranné známky společnosti InterVideo, Inc.
ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je ochranná
známka společnosti ArcSoft, Inc.
Ochranné známky >
n 193 N
ATI a ATI Catalyst jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.
Logo SD je ochranná známka.
Logo SDHC je ochranná známka.
Textovou známku a loga ExpressCard vlastní společnost PCMCIA a společnost Sony Corporation je používá výhradně na
licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
CompactFlash® je ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.
, „XMB“, a „xross media bar“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine“ je registrovaná ochranná známka společnosti Koozyt, Inc.
Systém „PlaceEngine“ byl vyvinut společností Sony Computer Science Laboratories, Inc. a licenci poskytuje společnost
Koozyt, Inc.
„AVCHD“ je ochranná známka společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
Všechny ostatní názvy systémů, výrobků a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky ™ a ® nejsou
v této příručce uváděny.
Funkce a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.
S vaším modelem nemusí být dodáván veškerý výše uvedený software.
Upozornění >
n 194 N
Upozornění
© 2010 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou
formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno.
Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou
z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo
vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní
škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou,
softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.
Značky ™ a ® nejsou v této příručce uváděny.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího
upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem.
Společnost Sony Corporation není zodpovědná a nebude kompenzovat žádnou ztrátu nahrávek pořízených do počítače,
na externí média ani do nahrávacích zařízení ani související ztráty, včetně nemožnosti pořízení nahrávek z důvodů zahrnujících
například poruchu počítače, ani ztráty nebo poškození obsahu nahrávky v důsledku selhání počítače nebo oprav počítače.
Za žádných okolností nebude společnost Sony Corporation obnovovat ani replikovat nahraný obsah pořízený do počítače,
na externí média nebo do nahrávacích zařízení.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising