Sony | NWZ-WS613 | Sony NWZ-WS613 Přehrávač Walkman® WS610 řady WS Návod k obsluze

Hlavní funkce přehrávače Walkman
Stručný návod k obsluze
Součásti a ovládací prvky
Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/
oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)
Poslech hudby na přehrávači Walkman
Vychutnejte si hudbu přenesenou do přehrávače Walkman pomocí
tlačítek na přehrávači Walkman.
Hlasový pokyn „Check the volume level“ (Ověřte nastavení hlasitosti)
slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení hlasitosti na škodlivou
úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného
tlačítka.
Dálková obsluha přehrávače Walkman
NWZ-WS613/WS615
Stačí zapnout dálkový ovladač a přehrávač Walkman můžete obsluhovat
dálkově.
Poznámka
ˎˎPo zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
ˎˎPo úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých
20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá.
Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
ˎˎVypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro
sluch škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch
bezpečná.
Použití přehrávače Walkman s chytrým telefonem
Abyste mohli poslouchat hudbu uloženou na chytrém telefonu pomocí
přehrávače Walkman nebo zvedat příchozí hovory chytrého telefonu,
propojte přehrávač Walkman a chytrý telefon přes připojení Bluetooth.
Mixážní režim umožňuje poslouchat zvuk z aplikace chytrého telefonu a
zároveň z přehrávače Walkman.
K obsluze přehrávače Walkman pomocí chytrého telefonu lze také použít
aplikaci chytrého telefonu SongPal.
Podrobnosti viz Uživatelská příručka nainstalovaná v počítači nebo
adresa URL uvedená v části „O příručkách“ na titulní straně této příručky.
O příručkách
Podrobné informace o přehrávači WALKMAN® viz Uživatelská
příručka na internetu.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/
Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat
komunikační poplatky podle vaší smlouvy.
Základní informace o ovládání, adresu webových stránek zákaznické
podpory a důležité informace naleznete v části „Uživatelská příručka
– instalace a zobrazení“ v tomto dokumentu.
Obsah
Zkontrolujte položky balení.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿDálkový ovladač (1)
ÿÿKolébka USB (1)
ÿÿKoncovky (1 sada)
ÿÿPlavecké koncovky (1 sada)
ÿÿSeřizovací pásek (1)
ÿÿDržák (1)
ÿÿStručný návod k obsluze (tato příručka)
ÿÿPoužití přehrávače Walkman při plavání
Jak připevnit koncovky sluchátek
Uvedené obrázky slouží pouze jako reference a mohou se lišit od
skutečného výrobku.
Hmatová tečka
Pásek na krk
Koncovka
Část sluchátek
Kontrolka Bluetooth
Tlačítko (Bluetooth)
Tlačítko VOL (Hlasitost) +*1/–
Stisknutím tlačítka VOL +
hlasitost zvýšíte a
tlačítkem VOL – hlasitost
snížíte.
Tlačítko MODE
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-536-906-72(1)
Připojení přehrávače Walkman ke
kolébce USB (součást dodávky) a
nabíjení akumulátoru
Kontakty
Tlačítko
(přehrát)*1
Tlačítko RESET
Indikátor OPR (Provoz)
Tlačítko  (napájení)
Tlačítko  (předchozí)
Tlačítko  (následující)
Integrovaná anténa Bluetooth
Značka N
Vestavěný mikrofon
*1 Disponuje hmatovými tečkami. Využijte je při ovládání tlačítek.
Lepší kvality zvuku dosáhnete změnou velikosti koncovek sluchátek či
nastavením polohy koncovky zvlášť v levém i pravém uchu, aby každá
seděla pohodlně a příjemně.
Volitelné náhradní koncovky si můžete objednat u nejbližšího prodejce
Sony.
ˎˎNasaďte koncovky na sluchátka tak, aby styčná plocha vnitřní části
koncovek  souměrně přiléhala ke kroužku  na výstupku sluchátek.
ˎˎZkontrolujte, zda jsou koncovky správně umístěny v přímé poloze a
nikoli pod úhlem tak, aby nedošlo k jejich oddělení a uvíznutí v uchu.
Nainstalujte „Uživatelskou příručku“ na počítač. Příručka obsahuje
základní obsluhu přehrávače Walkman, adresu URL webové stránky
zákaznické podpory a způsob přenosu obsahu, jako je hudba, na
přehrávač Walkman.
1 Připojte zařízení Walkman ke
spuštěnému počítači.
2 Otevřete následující složky a dvakrát
1 Jsou-li kontakty () přehrávače Walkman
mokré či znečištěné, osušte je a vyčistěte
měkkým suchým hadříkem.
2 Nasaďte přehrávač Walkman do kolébky
USB v tomto pořadí: nejprve levou část ()
a pak pravou část ().
Zajistěte, aby byly konektory přehrávače Walkman ()
v řádném kontaktu s konektory kolébky USB ().
3 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím
kolébky USB ke spuštěnému počítači.
Plné nabití akumulátoru trvá přibl. 1,5 hodin.
Poznámka
ˎˎAby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest
měsíců nebo každoročně.
Styčná hrana vnitřní části
Uživatelská příručka – instalace a
zobrazení
¼¼Tip
ˎˎDálkový ovladač nelze nabíjet, protože používá lithiovou knoflíkovou baterii. Při nízké
či nedostatečné kapacitě baterie dálkového ovladače ji vyměňte. Podrobnosti o
výměně baterie dálkového ovladače viz Uživatelská příručka nainstalovaná v počítači
nebo adresa URL uvedená v části „O příručkách“ na titulní straně této příručky.
klikněte na spustitelný soubor v přehrávači
Walkman.
ˎˎ Windows
7 nebo novější OS: [Start] – [Počítač] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8: [úvodní obrazovka] – [Plocha] – [Průzkumník
souborů] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1: [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Tento
počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac].
3 Dokončete instalaci postupem podle
pokynů na obrazovce.
4 Uživatelskou příručku zobrazíte dvojím
kliknutím na zástupce či ikonu aliasu
vygenerovanou na počítači.
Nasazení přehrávače Walkman na uši
1
Přehrávání hudby
1
Ověřte, kde je levá () a pravá
() část přehrávače Walkman.
Tlačítko 
2 Zavěste pásek na krk přes horní stranu uší a za
Tlačítko hlavou.
3 Část sluchátek vložte do uší.
4 Přehrávač Walkman upravte tak, abyste se cítili
pohodlně.
Připojte přehrávač Walkman
k počítači pomocí kolébky USB a
přeneste hudbu do přehrávače
Walkman.
2 Zapněte přehrávač Walkman
stisknutím a 3 sekundovým
podržením tlačítka  na pravé ()
části. Po oranžovém blikání se
indikátor OPR rozsvítí zeleně.
3 Stiskněte tlačítko
na pravé ()
části.
¼¼Tip
ˎˎPodrobné pokyny pro přenos hudby do přehrávače Walkman a poslech
hudby uložené v chytrém telefonu viz Uživatelská příručka.
ˎˎChcete-li přehrávač Walkman vypnout, stiskněte a 3 sekundy podržte
tlačítko .
Použití dálkového ovladače (součást dodávky)
Tlačítko VOL +/–
Tlačítko Indikátor
Tlačítko 
Anténa
Tlačítko 
1 Zapněte přehrávač Walkman.
2 Zapněte dálkový ovladač.
Dálkový ovladač se zapne stisknutím a podržením tlačítka na 2 sekundy, a indikátor začne blikat. Když je dálkový ovladač
připojen k přehrávači Walkman, indikátor zhasne.
3 Pro obsluhu přehrávače Walkman stiskněte příslušné
tlačítko.
Párování a připojení k chytrému
telefonu
Párování lze zahájit pouze při vypnutém režimu Bluetooth přehrávače
Walkman.
1
Uveďte přehrávač
Walkman do režimu
párování.
Stiskněte a 7 sekund podržte
tlačítko na levé () části.
Kontrolka Bluetooth na levé
() části bude rychle blikat –
střídavě modře a červeně.
Při druhém a dalším připojení
přehrávače Walkman a
chytrého telefonu stiskněte a
2 sekundy podržte tlačítko .
Řešení potíží
Bezpečnostní opatření
Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit
provedením následujících kroků.
1
Vyhledejte příznaky potíží v části „Řešení potíží“
v Uživatelské příručce (dokument HTML) a
vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.
2 Připojením přehrávače Walkman k počítači dobijte
baterii.
3 Propiskou či sponkou na spisy atp.
Tlačítko
2 Zapněte funkci Bluetooth na chytrém telefonu a
najděte přehrávač Walkman na obrazovce nastavení
Bluetooth.
Dokončete nastavení postupem podle pokynů na obrazovce.
Při zobrazení seznamu zjištěných zařízení vyberte [NWZ-WS613] nebo
[NWZ-WS615].
Je-li požadováno zadání přístupového kódu, zadejte „0000“.
Přehrávač Walkman a chytrý telefon se vzájemně zaregistrují a dojde
k sestavení připojení.
¼¼Tip
ˎˎPřehrávač Walkman a chytrý telefon lze spárovat pomocí funkce jedním
dotykem (NFC). Podrobnosti viz Uživatelská příručka nainstalovaná v počítači
nebo adresa URL uvedená v části „O příručkách“ na titulní straně této
příručky.
stiskněte tlačítko RESET.
Tlačítko
RESET
Symptom a nápravné opatření
Přehrávač Walkman není v počítači rozpoznán.
ˎˎPřehrávač Walkman správně a pevně připojte ke kolébce USB (součást
dodávky). K zahájení nabíjení (indikátor OPR se rozsvítí oranžově)
dojde i při nesprávném připojení, ale v počítači zřejmě nebude
přehrávač Walkman rozpoznán. V takovém případě přehrávač
Walkman vyjměte z kolébky USB a potom jej ke kolébce USB znovu
připojte.
ˎˎPři nízké či nedostatečné kapacitě akumulátoru jej nabijte.
ˎˎPři prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste
přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může jeho rozpoznání
v počítači trvat několik minut i přesto, že již začalo nabíjení (indikátor
OPR svítí oranžově). Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman
po jeho přibl. 10 minutovém připojení k počítači.
Nelze registrovat (spárovat) zařízení Bluetooth.
ˎˎPokud se podpůrné profily liší, nelze přehrávač Walkman a zařízení
Bluetooth spárovat. Další informace viz Uživatelská příručka, část
„Technické údaje“.
Symptom a nápravné opatření
Nelze se připojit pomocí funkce Bluetooth.
ˎˎOvěřte, zda je zaktivována funkce Bluetooth na chytrém telefonu a
přehrávači Walkman.
ˎˎOvěřte, je-li na obrazovce [Settings] (Nastavení) - [Bluetooth] chytrého
telefonu během připojování zobrazen název modelu přehrávače
Walkman. Není-li přehrávač Walkman připojen, klepněte na název
modelu.
Přehrávač Walkman nelze ovládat pomocí dálkového ovladače
(součást dodávky).
ˎˎOvěřte, že je zapnutý dálkový ovladač.
ˎˎOvěřte, že je zapnutý přehrávač Walkman.
ˎˎResetujte dálkový ovladač a přehrávač Walkman. Další informace viz
Uživatelská příručka, část „Přehrávač Walkman nelze ovládat pomocí
dálkového ovladače.“.
ˎˎJe-li dálkový ovladač mokrý, nelze jej používat. Osušte dálkový
ovladač suchým hadříkem.
ˎˎVyměňte baterii dálkového ovladače. Další informace viz Uživatelská
příručka, část „Výměna baterie dálkového ovladače“.
O sluchátkách do uší
Koncovky zvukově utěsní uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika
poškození uší či ušních bubínků v případě vyvinutí vysokého tlaku na
koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty z uší. Po použití koncovek
zajistěte jejich opatrné vyjmutí z uší.
Pokud se přehrávač Walkman nebo dálkový ovladač dostane do styku s
opalovacím olejem či krémem, opláchněte jej vlažnou vodou. V opačném
případě hrozí ztráta barvy nebo prasknutí ovladače.
Licence a ochranné známky
ˎˎInformace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám
najdete v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli
přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače.
ˎˎApple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS a OS X jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších
zemích.
App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.
ˎˎText „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo pro připojení speciálně k zařízení iPod nebo
iPhone a výrobce potvrdil, že odpovídá výkonnostním standardům
společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za fungování
tohoto zařízení ani za to, zda odpovídá bezpečnostním a regulačním
standardům. Používání příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může mít
vliv na funkci bezdrátového připojení.
ˎˎKompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
Technologii Bluetooth lze použít ve spojení s modely iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS a iPod touch (4. a 5. generace).
Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
Download PDF

advertising