Sony | NWZ-E436F | Sony NWZ-E436F Návod k obsluze

Obsah
Nabídka
Rejstřík
Návod k použití
NWZ-E435F / E436F / E438F
©2008 Sony Corporation
4-109-571-13 (1)
Odkazy na obsah
Nabídka
Používání tlačítek v Návodu k použití
Klepnutím na tlačítka v pravém horním rohu tohoto návodu přejdete na
položky „Obsah“, „Seznam nabídky Home“ nebo „Rejstřík“.
Obsah
Procházení Návodu k použití
V seznamu témat návodu k obsluze vyhledejte požadované položky.
Rejstřík
Přechod na seznam nabídky Home
Vyhledejte požadované položky ze seznamu položek možností v nabídce přehrávače.
Přejde na rejstřík
Vyhledejte požadované položky ze seznamu klíčových slov v příručce.
 Tipy
Na určitou stránku můžete přejít klepnutím na číslo stránky v obsahu, v seznamu
nabídky Home nebo v rejstříku.
Na určitou stránku můžete přejít klepnutím na symbol odkazu na stránku
(např.  str. 4) na každé straně.
Chcete-li vyhledat referenční stránku podle klíčového slova, klepněte na nabídku
„Úpravy“, výběrem položky „Hledat“ v aplikaci Adobe Reader zobrazte rámec pro
procházení, zadejte klíčové slovo do textového pole pro vyhledávání a klepněte na
tlačítko „Hledat“.
Jakmile přejdete na jinou stránku, lze na předchozí nebo následující stranu přejít
klepnutím na tlačítka
a , která se nacházejí v dolní části obrazovky aplikace Adobe
Reader.
Postupy se mohou v jednotlivých verzích programu Adobe Reader lišit.
Pokračování 
Obsah
Změna rozložení stránky
Pomocí tlačítek v dolní části obrazovky aplikace Adobe Reader lze vybrat
způsob zobrazování stránek.
Nabídka
Jedna stránka
Průběžně – protilehlé
Stránky se zobrazují jednotlivě.
Dvě stránky jsou zobrazeny vedle
Při posouvání se zobrazuje předchozí sebe a každá dvojice stránek je
nebo následující stránka.
součástí souvislé řady stránek. Při
posouvání se předchozí a následující
Průběžně
dvojice stránek posouvají souvisle
Stránky se zobrazují souvisle za
nahoru a dolů.
sebou.
Při posouvání se předchozí nebo
Protilehlé
následující stránky posouvají souvisle Dvě stránky jsou zobrazeny vedle
nahoru a dolů.
sebe.
Při posouvání se zobrazuje
předcházející nebo následující dvojice
stránek.
Rejstřík
Seznam nabídky Home.......................... 6
Dodané příslušenství............................. 8
Součásti a ovládací prvky..................... 11
Přední část.......................................................11
Zadní část.........................................................13
Použití 5směrného tlačítka a obrazovky......15
Zobrazení obrazovky „Now Playing“...........21
Použití tlačítka OPTION..................... 22
Začínáme
Příprava přehrávače............................. 23
Dobíjení přehrávače.......................................23
Zapnutí a vypnutí přehrávače.......................25
Získávání dat........................................ 26
Přenos dat............................................ 27
Přehrávání hudby
Vyhledávání skladeb (Music Library)....... 30
Vyhledávání skladeb podle názvu
skladby...........................................................30
Vyhledávání skladeb podle alba....................31
Vyhledávání skladeb podle interpreta..........32
Vyhledávání skladeb podle žánru.................33
Vyhledávání skladeb podle roku vydání......34
Vyhledávání skladeb podle složky................35
Přehrávání seznamu skladeb............... 36
Přehrávání všech skladeb v náhodném
pořadí................................................. 37
Odstranění skladeb ze složky Music
Library............................................... 38
Zobrazení nabídky možností
hudby................................................. 39
Nastavení režimu přehrávání
(Play Mode). .......................................... 41
Nastavení kvality zvuku (Equalizer). ...... 43
Změna kvality zvuku......................................43
Přizpůsobení kvality zvuku...........................45
Rejstřík
Ovládací prvky a obrazovky
přehrávače.......................................... 14
Nastavení hudby
Nabídka
O balíku softwaru.............................................9
Obsah
Obsah
Přehrávání videa
Přehrávání videa.................................. 46
Nastavení orientace videa.................... 48
Nastavení zobrazení obrazovky
videa................................................... 50
Nastavení funkce přiblížení................. 51
Odstranění videí z Video Library........ 53
Zobrazení nabídky možností videa..... 54
Prohlížení fotografií
Zobrazení fotografie............................ 55
Nastavení orientace fotografie............. 57
Nastavení obrazovky pro fotografie..... 59
Prohlížení obrázků.............................. 60
Nastavení režimu prohlížení
obrázků.............................................. 61
Nastavení intervalu přepínání
fotografií............................................ 62
Odstranění fotografií z knihovny
fotografií............................................ 63
Zobrazení nabídky možností pro
fotografie............................................ 64
Pokračování 
Poslech rádia FM
Ruční přednastavení radiostanic......... 68
Odstranění přednastavených
radiostanic.....................................................69
Další informace
Bezpečnostní opatření....................... 106
Licence a ochranné známky............... 114
Technické údaje.................................. 117
Rejstřík............................................... 123
Common Settings
Omezení hlasitosti
(AVLS (Volume Limit))............................. 73
Vypnutí zvukového signálu.................. 74
Nastavení typu spořiče obrazovky....... 75
Úprava jasu displeje (Brightness)............ 76
Nastavení aktuálního času
(Set Date-Time)...................................... 77
Nastavení formátu data........................ 79
Nastavení formátu času........................ 80
Zobrazení informací o přehrávači
(Unit Information). ................................. 81
Obnovení výchozího nastavení
(Reset all Settings)................................... 82
Formátování paměti (Format)................ 83
Výběr jazyka displeje........................... 85
Užitečné informace
Maximalizace životnosti baterie.......... 87
Co je formát a bitový tok?.................... 88
Co je zvukový formát?....................................88
Co je formát videa?.........................................89
Co je formát fotografie?.................................89
Ukládání dat........................................ 90
Aktualizace firmwaru přehrávače........ 91
Poznámka
V závislosti na zemi (oblasti), kde jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely
k dispozici.
Rejstřík
Nastavení příjmu (Scan Sensitivity).......... 70
Změna na Mono/Stereo (Mono/Auto)..... 71
Zobrazení nabídky možností rádia
FM...................................................... 72
Odstraňování problémů....................... 92
Zprávy................................................ 104
Nabídka
1Přepnutí na rádio FM..................................65
2Automatické přednastavení radiostanic
(Auto Preset).....................................................66
3Volba radiostanic..........................................67
Obsah
Poslech rádia FM................................. 65
Odstraňování problémů
Nabídka
Nabídku Home lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka BACK/HOME na
přehrávači. Nabídka Home je výchozím bodem pro všechny funkce, jako je
přehrávání skladeb, videa a fotografií, vyhledávání skladeb, poslech rádia FM či
změna nastavení.
Obsah
Seznam nabídky Home
Rejstřík
Shuffle All................................. 37
Music Library
All Songs........................................ 30
Album............................................ 31
Artist.............................................. 32
Genre............................................. 33
Release Year.................................. 34
Folder............................................. 35
FM Radio.................................. 65
Clock Display*1.......................... 78
Photo Library.......................... 55
Video Library........................... 46
Pokračování 
*1
se zobrazí namísto
(Clock
Display) v případě, kdy má přehrávač
dostupné určité služby online
(Clock
(dostupné pouze v USA).
Display) obnovíte zformátováním
paměti přehrávače ( str. 83).
Playlists.................................... 36
Now Playing............................ 21
Obsah
Settings
Nabídka
Rejstřík
Music Settings
Play Mode................................ 41
Equalizer................................... 43
Video Settings
Zoom Settings.......................... 51
Video Orientation................... 48
Display...................................... 50
Photo Settings
Photo Orientation................... 57
Display...................................... 59
Slide Show Repeat................... 61
Slide Show Interval................. 62
FM Radio Settings
Scan Sensitivity........................ 70
Mono/Auto.............................. 71
Common Settings
Unit Information..................... 81
AVLS (Volume Limit)............. 73
Beep Settings............................ 74
Screensaver.............................. 75
Brightness................................. 76
Set Date-Time.......................... 77
Date Display Format............... 79
Time Display Format.............. 80
Reset all Settings...................... 82
Format...................................... 83
Language Settings........................ 85
Obsah
Dodané příslušenství
Zkontrolujte příslušenství v balení.
Nabídka
 Sluchátka (1)
 Kabel USB (1)
Rejstřík
 Nástavec (1)
Použijte při připojování přehrávače k volitelné kolébce atd.
 CD-ROM*1 *2 (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*3
 Přenos obsahu
 Návod k použití (soubor PDF)
 Quick Start Guide (1)
*1 Nepokoušejte se přehrát tento disk CD-ROM v audio CD přehrávači.
*2 Balíkový software se může lišit podle země/regionu, ve kterém jste přehrávač
zakoupili.
*3 Software Media Manager for WALKMAN není v balíku prodávaném v USA.
Stáhněte si ho z tohoto webu:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Sériové číslo
Sériové číslo přehrávače je vyžadováno při registraci zákazníka. Číslo naleznete
na zadní straně přehrávače.
Pokračování 
Některé počítače, na kterých je již nainstalována aplikace Windows Media Player 10,
mohou mít omezení souborů (AAC, soubory videa atd.), které lze přenést přetažením.
Tento problém můžete vyřešit instalací aplikace Windows Media Player 11. Poté můžete
znovu provést přenos přetažením. Před instalací aplikace Windows Media Player 11 na
počítači zkontrolujte, jestli váš software nebo služba odpovídá tomuto produktu.
Media Manager for WALKMAN*1
Aplikace Media Manager for WALKMAN může přenášet hudbu, fotografie
nebo videa z počítače do přehrávače a importovat zvuková data z disku CD.
Podrobnosti najdete v nápovědě k softwaru. Zvukové soubory (AAC) nebo
videa můžete přenést i přetažením pomocí aplikace Průzkumník Windows
nebo Media Manager for WALKMAN.
Přenositelné soubory: Hudba (MP3, WMA, AAC*2, WAV), fotografie (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3)
*1Pokud jste balík koupili v USA, stáhněte si aplikaci Media Manager for WALKMAN
z následující stránky:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2Soubory DRM nejsou kompatibilní.
*3Některé soubory WMV nelze přehrát po přenosu pomocí nástroje Media Manager for
WALKMAN. Pokud je znovu přenesete pomocí aplikace Windows Media Player 11, je
možné, že je budete moci přehrát.
Poznámka
Soubory chráněné autorskými právy, např. filmy DVD nebo nahrané digitální televizní
programy, nejsou podporovány.
Pokračování 
Rejstřík
 Tip
Nabídka
Windows Media Player 11
Aplikace Windows Media Player může importovat zvuková data z disku CD a
data přenášet do přehrávače. Při používání zvukových souborů WMA a video
souborů WMV chráněných autorskými právy použijte tento software.
Přenositelné soubory: Hudba (MP3, WMA), Video (WMV), Fotografie (JPEG)
Podrobnosti k postupu najdete v nápovědě k softwaru nebo na internetové
stránce.
http://www.support.microsoft.com/
Obsah
O balíku softwaru
10
Rejstřík
Soubory ATRAC můžete do přehrávače přenést po převodu do formátu souboru MP3.
Soubory převedete pomocí nástroje MP3 Conversion Tool, který je k dispozici ke stažení
na stránkách podpory zákazníků ( str. 113).
Nabídka
 Tip
Obsah
Content Transfer
Aplikace Content Transfer může přenést hudbu, videa a fotografie z počítače
do zařízení „WALKMAN“ jednoduchým přetažením. Data můžete do aplikace
Content Transfer intuitivně přetáhnout pomocí aplikace Windows Explorer
nebo iTunes®. Podrobné informace najdete v Nápovědě.
Přenositelné soubory: Hudba (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Fotografie (JPEG),
Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)
*1 Soubory DRM nejsou kompatibilní.
*2 Některé soubory WMV nelze po přenosu pomocí nástroje Content Transfer
přehrát. Pokud je znovu přenesete pomocí aplikace Windows Media Player
11, je možné, že je budete moci přehrát.
11
Obsah
Součásti a ovládací prvky
Nabídka
Přední část
Rejstřík
 Tlačítko BACK/HOME*1
Stisknutím přejdete o jednu úroveň
seznamu na obrazovce výše nebo se
vrátíte do předchozí nabídky.
Přidržením tlačítka BACK/HOME
zobrazíte nabídku Home ( str. 14).
 Konektor sluchátek
Slouží k připojení sluchátek. Zasuňte
kolík na místo, dokud nezaklapne.
Nejsou-li sluchátka řádně zapojena,
zvuk v nich nebude správně slyšet.
 Konektor WM‑PORT
Použijte tento konektor k připojení
dodaného kabelu USB nebo
volitelných periferních zařízení, jako
například podporovaná příslušenství
pro rozhraní WM‑PORT.
 5směrné tlačítko*2
Spustí přehrávání a umožní
procházení nabídek přehrávače
( str. 15).
Displej
V závislosti na funkcích může být
displej odlišný ( str. 14).
Tlačítko VOL +*2/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
Pokračování 
12
Přehrávač spotřebovává velmi malé
množství energie i v pohotovostním
režimu. Je proto možné, že se zcela
vypne po kratší době, a to v závislosti na
zbývající kapacitě baterie.
Rejstřík
Poznámka
Pokračování 
Nabídka
 Tlačítko OPTION/PWR OFF*1
Zobrazí nabídku možností
( str. 22, 39, 54, 64, 72).
Pokud přidržíte tlačítko OPTION/
PWR OFF, obrazovka se vypne a
přehrávač se přepne do
pohotovostního režimu. Stisknete-li
jakékoli tlačítko v době, kdy je
přehrávač v pohotovostním režimu,
zobrazí se obrazovka „Now Playing“
a přehrávač bude připraven k použití.
Necháte-li přehrávač
v pohotovostním režimu přibližně 4
hodin, automaticky se zcela vypne.
Pokud stisknete jakékoli tlačítko,
když je přehrávač vypnutý, zobrazí se
nejprve úvodní obrazovka a poté
obrazovka „Now Playing“.
na
*1Funkce označené pomocí
přehrávači jsou aktivovány, pokud
přidržíte odpovídající tlačítka.
*2Tlačítka mají hmatatelné výstupky. Ty
usnadňují ovládání tlačítky.
Obsah
 Přepínač HOLD
Použitím přepínače HOLD lze
přehrávač chránit proti náhodnému
spuštění při přenášení. Posunutím
přepínače HOLD ve směru šipky 
deaktivujete všechna ovládací
tlačítka. Pokud přepínač HOLD
zasunete do opačné polohy, bude
funkce HOLD vypnuta.
13
Obsah
Zadní část
Nabídka
Rejstřík
 Tlačítko RESET
Stisknutím tlačítka RESET například
malou jehlou resetujte přehrávač
( str. 92).
14
Nabídka
K pohybu mezi obrazovkami, přehrávaní skladeb, videa, fotografií a rádia FM a
změně nastavení přehrávače používejte 5směrné tlačítko a tlačítko BACK/HOME.
Nabídka Home se zobrazí, když přidržíte tlačítko BACK/HOME.
Následující diagram znázorňuje, jak se obrazovka změní při stisknutí různých
operačních tlačítek. Obrazovka přehrávače se například změní tak, jak je
znázorněno níže, když z nabídky Home vyberete položky „Music Library“ –
„Album“.
Obsah
Ovládací prvky a obrazovky přehrávače
Rejstřík
Nabídka Home
Vyberte položku
(Music Library) a
stiskněte tlačítko .
Music Library
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Vyberte položku „Album“ a
stiskněte tlačítko .
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Seznam alb
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Zvolte požadované album a
stiskněte tlačítko  .
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Seznam skladeb
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Zvolte požadovanou skladbu a
stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání.
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Obrazovka Now Playing
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Pokračování 
15
5směrné tlačítko provádí odlišné funkce na
obrazovkách seznamů, miniatur a obrazovce
„Now Playing“.
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce seznamu
Tlačítka /
Rejstřík
Hudba
Rejstřík
Zobrazí se iniciály skladby, alba apod. a názvy v části seznamu.
Seznam
Informační část
Zobrazí se informace o skladbě, ikony atd. ( str. 20).
Tlačítka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
/
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Slouží ke změně obrazovek, nebo pokud se zobrazí rejstřík, přesunuje
kurzor vlevo nebo vpravo za účelem zobrazení seznamu položek.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu, pokud
rejstřík není zobrazen.
/
Video
Seznam
Tlačítka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
/
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu.
/
Nabídka
*1Tlačítka mají hmatatelné výstupky. Ty usnadňují
ovládání tlačítky.
Tlačítko  (přehrát/
pozastavit/potvrdit)*1
Tlačítka /
Obsah
Použití 5směrného tlačítka a obrazovky
Pokračování 
16
Fotografie
Obsah
Seznam
Nabídka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
Přidržte pro prohlížení obrázků ve vybrané položce.
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu.
/
/
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítka
17
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce „Now Playing“
Obsah
Hudba
Název skladby
Nabídka
Rejstřík
Jméno interpreta
Název alba
Žánr
Rok vydání
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Spouští přehrávání skladby. Když se přehrávání spustí, zobrazí se
na displeji symbol , po opětovném stisknutí tlačítka  se
zobrazí symbol  a přehrávání se pozastaví.*1 Tato funkce pro
pozastavení a opětovné spuštění je dostupná pouze na obrazovce
„Now Playing“.
/
Stisknutím tlačítka / zobrazíte kurzor, potom můžete procházet
zobrazené položky.
/
Slouží k posunutí přehrávání na začátek aktuální, předchozí nebo
následující skladby, a to v závislosti na tom, zda je stisknuto jednou
nebo opakovaně. Přidržením můžete přehrávanou skladbu rychle
posouvat vzad nebo vpřed.
*1Pokud nedojde k žádné akci více než 3 minuty od pozastavení skladby nebo videa,
obrazovka se vypne a přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
Pokračování 
18
Video
Obsah
Nabídka
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Spouští přehrávání videa. Když se přehrávání spustí, zobrazí se na
displeji symbol , po opětovném stisknutí tlačítka  se zobrazí
symbol  a přehrávání se pozastaví.*1 Video můžete přehrávat
pouze z obrazovky „Now Playing“ videa.

Stisknutím tlačítka  přejdete na začátek aktuálně přehrávaného
videa.
/
Stisknutím a přidržením tlačítka / můžete přehrávané video
rychle posouvat vzad nebo vpřed.
Při přerušení přehrávání se scéna mírně přesune dopředu nebo
dozadu stiskem tlačítka /.
*1Pokud nedojde k žádné akci více než 3 minuty od pozastavení videa, obrazovka se vypne
a přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
Pokračování 
Rejstřík
Pokud změníte orientaci zobrazení na vodorovnou, změní se rovněž funkce
tlačítka ///.
19
Fotografie
Obsah
Nabídka
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Na obrazovce se zobrazí symbol  a spustí se prohlížení obrázků.
Po opětovném stisknutí tlačítka  se zobrazí symbol  a
přehrávání se pozastaví.*1
/
Zobrazí předchozí nebo následující fotografii.
*1Přehráváte-li skladby a prohlížení fotografií je pozastaveno, obrazovka zhasne, nedojdeli k žádné akci po dobu delší než 30 sekund ( str. 75). Je-li přehrávání skladby i
doprovodného přehrávání obrázků pozastaveno a během více než 3 minut nedojde
k žádné akci, obrazovka se vypne a přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
FM
Tlačítka
Popis

Přehraje nebo pozastaví*1 rádio FM. Přidržením přednastaví
vybrané frekvence.
/
Vybere frekvence. Přidržením vybere další zachytitelnou stanici.
/
Vybere předvolbu.
*1Pokud nedojde k žádné akci více než 3 minuty od pozastavení FM, obrazovka se vypne a
přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
Pokračování 
Rejstřík
Pokud změníte orientaci zobrazení na vodorovnou, změní se rovněž funkce
tlačítka ///.
20
Informační část
popis
, , , ,
, ,
,
,
,
atd.
Ikony stavu přehrávání
 Přehrávání, pauza, rychle dopředu/dozadu, přesun na začátek další,
aktuální nebo předchozí skladby
 Pomalu nebo rychle dopředu/dozadu ( str. 47)
,
,
Ikony názvu skladby, jméno umělce, název videa nebo fotografie
Ikona rádia FM
,
atd.
atd.
,
Ikony režimu přehrávání
 Režim přehrávání je nastaven na „Repeat“ nebo „Shuffle“ ( str.
42). Možnost „Slide Show Repeat“ je nastavena na hodnotu „On“
( str. 61)
Ikony nastavení zvukových efektů ( str. 44)
Ikony nastavení videa
Možnost „Zoom Settings“ je nastavena na hodnotu „Auto“ nebo
„Full“ ( str. 51)
Ikona vybití baterie ( str. 23)
Pokračování 
Rejstřík
,
Nabídka
Ikony
Obsah
Ikony zobrazené v tabulce níže se objevují v informační části. Ikony se liší podle stavu
přehrávání, nastavení nebo displeje.
Podrobnosti k ikonám najdete na příslušných stranách.
21
Obrazovku „Now Playing“ můžete rychle zobrazit z různých obrazovek.
Now Playing
Nabídka
Tlačítko
BACK/HOME
Obsah
Zobrazení obrazovky „Now Playing“
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Now Playing) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se podrobné informace o právě přehrávaném obsahu souboru.
 Tipy
Obrazovku „Now Playing“ můžete zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF a
výběrem položky „Now Playing“.
přehrávání videa nebo fotografií můžete vybrat z nabídky možností položku „Go to
Při

the song playback screen“, čímž zobrazíte obrazovku pro přehrávání skladeb.
22
 Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF.
Zobrazí se nabídka možností.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou položku a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka vybrané položky nastavení nebo se provede vybraný
příkaz. Položky v nabídce možností se liší podle toho, na jaké obrazovce
jste tlačítko OPTION/PWR OFF stisknuli.
Podrobnosti najdete na dalších stránkách.
„Zobrazení nabídky možností hudby“ ( str. 39)
„Zobrazení nabídky možností videa“ ( str. 54)
„Zobrazení nabídky možností pro fotografie“ ( str. 64)
„Zobrazení nabídky možností rádia FM“ ( str. 72)
Rejstřík
Tlačítko OPTION/PWR OFF
5směrné tlačítko
Nabídka
Můžete změnit různá nastavení každé funkce, pokud stisknete tlačítko
OPTION/PWR OFF. Tlačítko OPTION/PWR OFF je užitečné, protože můžete
okamžitě zobrazit obrazovku nastavení bez výběru položek nastavení z nabídky
(Settings) nabídky Home.
Obsah
Použití tlačítka OPTION
23
Začínáme
Obsah
Příprava přehrávače
Zobrazuje-li se na displeji tento indikátor zbývající
kapacity baterie:
, je dobíjení dokončeno (doba nabíjení je asi 4 hodiny).
Pokud přehrávač používáte poprvé nebo jste jej již dlouho nepoužívali, zcela jej
nabijte (dokud se na displeji v části pro indikaci kapacity baterie neobjeví údaj
).
Dobíjení přehrávače
Ikona baterie na displeji se mění podle následujícího obrázku. Informace
o době provozu na jedno nabití baterie najdete na  str. 121.
Spolu s vybíjením baterie ubývají čárky na ikoně. Pokud se na displeji zobrazí
zpráva „LOW BATTERY. Please Charge.“, přehrávač již nebude možné
používat. Připojte přehrávač k počítači a proveďte dobití baterie.
Pokračování 
Rejstřík
Baterie přehrávače se nabíjí v době, kdy je přehrávač připojený ke spuštěnému
počítači.
Při připojování přehrávače k počítači použijte
dodaný kabel USB. Konektor kabelu USB do počítače
zasunujte značkou
nahoru.
Nabídka
Dobíjení přehrávače
24
Začínáme
Poznámky
Nabídka
Rejstřík
Pokračování 
Obsah
Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
Baterii lze nabít přibližně 500krát, potom její životnost skončí. Tento počet se může lišit
v závislosti na tom, za jakých podmínek přehrávač používáte.
Indikátor baterie na displeji je pouze orientační. Například jeden černý dílek indikátoru
nepředstavuje přesnou čtvrtinu kapacity baterie.
Na displeji se během přístupu přehrávače k počítači zobrazí zpráva „Do not disconnect.“.
Dokud je zobrazena zpráva „Do not disconnect.“, neodpojujte kabel USB, jinak může
dojít k poškození přenášených dat.
Dokud je přehrávač připojen k počítači, jsou všechna jeho tlačítka blokována.
Některá zařízení USB připojená k počítači mohou negativně ovlivnit správnou funkci
přehrávače.
Nezaručujeme správné nabití baterie, používáte-li osobně sestavený nebo modifikovaný
počítač.
Přepne-li se počítač do režimu úspory energie, např. do úsporného režimu nebo do
režimu spánku, a přehrávač bude připojen kabelem USB, baterie přehrávače se nebude
nabíjet. Přehrávač bude napájen z baterie, takže se bude baterie vybíjet.
Nenechávejte přehrávač příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není
připojen k síti. Přehrávač by mohl vybít baterii počítače.
Když je přehrávač připojený k počítači, nezapínejte ho, nerestartujte, nebuďte z režimu
spánku ani počítač nevypínejte. Mohlo by dojít k nesprávnému fungování přístroje. Před
provedením těchto operací odpojte přehrávač od počítače.
Pokud nebudete přehrávač používat déle než půl roku, alespoň jednou za 6 až 12 měsíců
baterii nabijte v rámci údržby.
25
Začínáme
Obsah
Zapnutí a vypnutí přehrávače
Vypnutí přehrávače
Jestliže stisknete a přidržíte tlačítko OPTION/PWR OFF ( str.12), přejde
přehrávač do pohotovostního režimu a pro úsporu baterie se vypne displej.
Stisknete-li jakékoli tlačítko v době, kdy je přehrávač v pohotovostním režimu,
zobrazí se obrazovka „Now Playing“ a přehrávač bude připraven k použití.
Necháte-li přehrávač v pohotovostním režimu přibližně 4 hodin, automaticky
se zcela vypne. Pokud stisknete jakékoli tlačítko, když je přehrávač vypnutý,
zobrazí se nejprve úvodní obrazovka a poté obrazovka „Now Playing“.
Rejstřík
Zapnutí přehrávače
Přehrávač zapnete stisknutím libovolného tlačítka.
Nabídka
Tlačítko OPTION/
PWR OFF
26
Začínáme
Nabídka
Abyste si hudbu, fotografie nebo video v přehrávači mohli opravdu užít, je
třeba připravit data v počítači. K importu dat do počítače použijte vhodný
software.
Podrobnosti k podporovaným formátům souborů najdete v části „Podporovaný
formát souboru“ ( str. 117).
Obsah
Získávání dat
Rejstřík
27
Začínáme
Některé počítače, na kterých je již nainstalována aplikace Windows Media Player 10,
mohou mít omezení souborů (AAC, soubory videa atd.), které lze přenést přetažením.
Tento problém můžete vyřešit instalací aplikace Windows Media Player 11 (podrobnější
informace naleznete v části „Instalace Návodu k použití a software“ v příručce
„Quick Start Guide“) z dodaného disku CD-ROM. Poté můžete znovu provést přenos
přetažením. Před instalací aplikace Windows Media Player 11 na počítači se ujistěte, zda
váš software nebo služba odpovídá tomuto produktu.
na prostředí vašeho počítače se hierarchie dat může měnit.
V závislosti

soubory
WMV lze přehrát jen tehdy, jsou-li přeneseny pomocí aplikace
Některé

Windows Media Player 11.
Poznámky
Dokud je zobrazena zpráva „Do not disconnect.“, neodpojujte kabel USB,
jinak může dojít k poškození přenášených dat.
Když je přehrávač připojený k počítači, nezapínejte ho, nerestartujte, nebuďte
z režimu spánku ani nevypínejte. Mohlo by dojít k nesprávnému fungování
přístroje. Před provedením těchto operací odpojte přehrávač od počítače.
Není možné měnit názvy složek ani mazat složky „MUSIC“, „VIDEO“,
„PICTURE“, „PICTURES“ a „MP_ROOT“.
 Při připojování přehrávače k počítači použijte dodaný kabel USB.
Konektor kabelu USB do počítače zasunujte značkou
nahoru.
 Vyberte přehrávač v aplikaci Průzkumník Windows a přetáhněte
soubory.
Přehrávač se zobrazí v aplikaci Průzkumník Windows jako [WALKMAN].
Pokračování 
Rejstřík
 Tipy
Nabídka
Data můžete přímo přenést uchopením a přetažením myší pomocí
Průzkumníka Windows ve vašem počítači.
Hierarchie přehratelných dat je dána pravidly. Pro správný přenos dat
postupujte podle následujících pokynů.
Podrobnosti o balíku softwaru, který může přenášet data, najdete na  str. 9.
Obsah
Přenos dat
28
Začínáme
Obsah
Nabídka
Pro skladby
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory a složky uchopte a přetáhněte do složky „MUSIC“.
Hloubka složky není omezena, dostupnost souborů pod 8. úrovní však není
zajištěna.
(V přehrávači)
Nejdříve jsou podle abecedy zobrazeny složky a až za nimi
soubory. V tomto případě se nerozlišuje velikost písmen.
Rejstřík
Pro videa
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory a složky přetáhněte do složky „VIDEO“.
Hloubka složky není omezena, dostupnost souborů pod 8. úrovní však není
zajištěna.
(V přehrávači)
Video soubory jsou zobrazeny v tom pořadí, v jakém byly
přeneseny přetažením. (Nejnovější data jsou nahoře.)
 Tip
Soubory JPEG můžete nastavit jako miniatury video souborů
tak, že je umístíte do odpovídajících složek videa. Když zobrazíte
seznam videa, můžete vidět miniatury souborů videa (malé obrázky
zobrazené v nabídce) v přehrávači.
Pokud chcete zobrazit miniaturu video souboru, vytvořte soubor JPEG (vodorovně
160 × svisle 120 bodů, přípona: .thm/.jpg) a pojmenujte jej stejně jako požadovaný
soubor videa; poté jej umístěte do složky videa. Mají-li dva soubory stejný název (např.
abc.thm a abc.jpg), soubor s příponou .thm se zobrazí jako miniatura.
Pokračování 
29
Začínáme
Obsah
Nabídka
Pro fotografie
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory a složky přetáhněte do složky „PICTURE“.
Hloubka složky není omezena, dostupnost souborů pod 8. úrovní však není
zajištěna.
(V přehrávači)
Podle abecedy se zobrazí pouze soubory obsahující fotografie.
Poznámka
Rejstřík
Všechny soubory s příponou .jpg, včetně souborů miniatur nebo
videí, jsou rozpoznány jako fotografie. Zobrazí se všechny složky
obsahující soubory .jpg.
30
Přehrávání hudby
Skladby můžete vyhledávat podle názvů skladeb, alb, interpreta, žánru atd.
Tlačítko
BACK/HOME
Nabídka
Music Library
Obsah
Vyhledávání skladeb (Music Library)
5směrné tlačítko
Rejstřík
Poznámka
Pokud je v přehrávači mnoho souborů a složek, spuštění přehrávače nebo zobrazení
seznamu souborů/složek může chvíli trvat.
Vyhledávání skladeb podle názvu skladby
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „All Songs“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat přehrávání
skladeb v daném pořadí.
Pokračování 
31
Přehrávání hudby
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Obsah
Vyhledávání skladeb podle alba
nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte album a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat přehrávání
skladeb v daném pořadí.
Pokračování 
Rejstřík
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Album“ a poté
Nabídka
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
32
Přehrávání hudby
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Obsah
Vyhledávání skladeb podle interpreta
nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb vybraných interpretů.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte album a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tip
Výběrem položky „All [Jméno autora]“ ze seznamu a stiskem tlačítka  v kroku 
zobrazíte všechny skladby zvoleného autora.
Pokračování 
Rejstřík
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Artist“ a poté
Nabídka
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
33
Přehrávání hudby
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Obsah
Vyhledávání skladeb podle žánru
nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam žánrů.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte žánr a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů pro vybraný žánr.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb vybraných interpretů.
 Stisknutím /// vyberte album a poté stisknutím tlačítka 
volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tip
Výběrem položky „All [Název žánru]“ ze seznamu a stiskem tlačítka  v kroku 
zobrazíte všechny skladby zvoleného žánru. Výběrem položky „All [Jméno autora]“
ze seznamu a stiskem tlačítka  v kroku  zobrazíte všechny skladby zvoleného
interpreta.
Pokračování 
Rejstřík
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Genre“ a poté
Nabídka
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
34
Přehrávání hudby
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Obsah
Vyhledávání skladeb podle roku vydání
nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam let vydání.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte rok a poté stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů pro vybraný rok vydání.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb interpreta zvoleného z vybraného roku vydání.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tip
Výběrem položky „All [Rok]“ ze seznamu a stiskem tlačítka  v kroku  zobrazíte
všechny skladby ve zvoleném roce.
Pokračování 
Rejstřík
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Release Year“ a poté
Nabídka
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
35
Přehrávání hudby
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Obsah
Vyhledávání skladeb podle složky
nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek nebo skladba.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte složku nebo skladbu a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Když vyberete složku, zobrazí se seznam(y) skladeb nebo složek. Pokud
vyberete skladbu, zobrazí se obrazovka pro přehrávání, poté se spustí
přehrávání skladby. Je-li to nutné, opakujte krok , dokud se nezobrazí
požadovaná skladba.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat přehrávání
skladeb v daném pořadí.
Rejstřík
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Folder“ a poté
Nabídka
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
36
Přehrávání hudby
Playlists
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Playlists) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam seznamů skladeb.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte seznam skladeb a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat přehrávání
skladeb v daném pořadí.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
Nabídka
Můžete přehrávat seznam skladeb (playlist). Rovněž můžete seznamy skladeb
vytvářet pomocí balíku Windows Media Player 11 nebo softwaru umožňujícího
přenos souborů. Přehrávač však nemusí v závislosti na softwaru některé
seznamy skladeb rozpoznat. Podrobné informace najdete v Nápovědě nebo od
výrobce softwaru.
Obsah
Přehrávání seznamu skladeb
37
Přehrávání hudby
Všechny skladby uložené v přehrávači lze přehrávat v náhodném pořadí.
Tlačítko BACK/HOME
Nabídka
Shuffle All
Obsah
Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Shuffle All) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Vyberou se všechny skladby a spustí se jejich přehrávání.
 Tipy
Spustíte-li přehrávání jako „Shuffle All“, změní se režim přehrávání na „Shuffle“ nebo
„Shuffle&Repeat“ ( str. 42). I když zrušíte možnost „Shuffle All“, nastavení „Shuffle“
nebo „Shuffle&Repeat“ pro režim přehrávání bude zachováno.
Přehrávání „Shuffle All“ se automaticky zruší kteroukoliv z následujících operací:
Spuštění přehrávání skladby, která byla vybrána ze složky „Music Library“ atd.
Změna režimu přehrávání.
38
Přehrávání hudby
Nabídka
Při odstraňování skladeb z knihovny „Music Library“ použijte software, který
jste použili pro přesun skladeb nebo aplikaci Průzkumník Windows.
Podrobnosti k používání softwaru najdete v nápovědě k softwaru.
Obsah
Odstranění skladeb ze složky Music Library
Rejstřík
39
Přehrávání hudby
Nabídka
Nabídku možností hudby lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF
na obrazovce seznamu, jako je například seznam hudby, nebo na obrazovce
„Now Playing“ pro hudbu. V nabídce možností hudby jsou k dispozici různá
nastavení.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností hudby
Rejstřík
Položky možností se zobrazují na obrazovce se seznamem
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Detailed Information
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Zobrazí podrobné informace o skladbě, jako je
například čas přehrávání, zvukový formát,
bitový tok a název souboru.
Pokračování 
40
Přehrávání hudby
Položky možností zobrazené na obrazovce „Now Playing“
Play Mode
Slouží k nastavení režimu přehrávání
( str. 41).
Upraví kvalitu zvuku ( str. 43).
Zobrazí přebal alb.
Equalizer
Cover Art*1
Detailed Information*2
Clock Display
Zobrazí aktuální čas ( str. 78).
*1 obrazovka „Cover Art“
Při zobrazení obrazovky přebalu alba můžete skladby přesouvat na předchozí nebo další stisknutím tlačítka /.
Pokud skladby neobsahují informace o přebalech alb, zobrazí se výchozí obrázek
přehrávače.
Přebaly alb se zobrazí pouze v případě, že jsou přítomny informace o přebalech alb.
Přebal alba můžete nastavit pomocí dodaného balíku Windows Media Player 11 nebo
jiného softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné informace najdete v Nápovědě
nebo od výrobce softwaru. V závislosti na formátu souboru s přebalem se přebal alba
nemusí zobrazit.
*2 obrazovka „Detailed Information“
Při zobrazení této obrazovky z obrazovky „Now Playing“ můžete skladby přesouvat na předchozí nebo další
stisknutím tlačítka /.
Čas přehrávání
Formát souboru
Přenosová rychlost
Soubory chráněné autorským právem
Při přehrávání skladeb s proměnlivým bitovým tokem se zobrazí položka „VBR“. Zobrazený čas přehrávání a lišta průběhu jsou přibližné.
Název souboru
Rejstřík
Add to Wishlist/Remove from
Wishlist
Zobrazí podrobné informace o skladbě, jako je
například čas přehrávání, zvukový formát,
bitový tok a název souboru.
Přidá skladbu do seznamu přání k nákupu
odpovídajícího softwaru./ Vyjme skladbu ze
seznamu přání.
Nabídka
Popis a stránka s informacemi
Obsah
Položky možností
41
Nastavení hudby
Přehrávač nabízí několik režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném
pořadí a vybraného opakovaného přehrávání.
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Play Mode“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam režimů přehrávání.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte režim přehrávání ( str. 42) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Znovu se zobrazí seznam možností „Music Settings“.
 Tip
Režim přehrávání lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Play Mode“.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení režimu přehrávání (Play Mode)
42
Nastavení hudby
Normal/bez
ikony
Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají podle pořadí
v seznamu skladeb.
Repeat/
Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají podle pořadí
v seznamu skladeb a přehrávání se opakuje.
Shuffle/
Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají v náhodném pořadí.
Shuffle&Repeat/ Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají v náhodném pořadí
a přehrávání se opakuje.
Repeat 1 Song/
Aktuální skladba nebo skladba vybraná ze seznamu skladeb je
opakovaně přehrávána.
Poznámka
Spustíte-li přehrávání „Shuffle All“, změní se režim na „Shuffle“ nebo „Shuffle&Repeat“.
Rejstřík
popis
Nabídka
Typ režimu
přehrávání/ikona
Obsah
Seznam režimů přehrávání
Přehrávač přehraje pouze skladby ze seznamu, u kterého bylo přehrávání
spuštěno (seznam alb, seznam interpretů atd.).
43
Nastavení hudby
Obsah
Nastavení kvality zvuku (Equalizer)
Kvalitu zvuku můžete nastavit například podle žánru hudby.
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
5směrné tlačítko
Rejstřík
Změna kvality zvuku
Kvalitu zvuku přehrávače lze upravit.
 Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Equalizer“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení ekvalizéru.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Vybrané nastavení zvuku se použije a znovu se zobrazí seznam možností
„Music Settings“.
Podrobnosti o všech možnostech ekvalizéru najdete na  str. 44.
Pokračování 
44
Nastavení hudby
 Tip
Poznámky
Seznam nastavení ekvalizéru
Nastavení zvuku se zobrazují na obrazovce jako písmena v závorkách.
Nastavení/ikona
Popis
None
Nastavení kvality zvuku není aktivní.
(Výchozí nastavení)
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky.
Jsou zdůrazněny zvuky ve středním pásmu – ideální
nastavení pro hlas.
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky – živý zvuk.
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky, takže i slabé zvuky
jsou dobře slyšet.
Uživatelem upravitelné nastavení zvuku, kde lze upravit
každý frekvenční rozsah samostatně. Více informací
najdete na  str. 45.
Heavy (
Pop (
)
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Pokračování 
Rejstřík
Je-li při vlastním nastavení uloženém jako „Custom 1“ a „Custom 2“ hlasitost
nevyhovující, můžete ji přizpůsobit ručně.
Nastavení „Equalizer“ se nepoužije při přehrávání videa nebo při poslechu rádia FM.
Nabídka
Kvalitu zvuku lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko OPTION/
PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Equalizer“.
Obsah
Obnovení normální kvality zvuku
V kroku  vyberte možnost „None“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
45
Nastavení hudby
Pomocí položek „Custom 1“ a „Custom 2“ lze přednastavit pětipásmový
ekvalizér.
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Equalizer“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení ekvalizéru.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Edit“ zobrazenou
pod položkou „Custom 1“ nebo „Custom 2“, změňte hodnotu a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka s nastavením.
 Stisknutím tlačítka / vyberte kurzorem nastavení rozsahu
frekvence a stisknutím tlačítka / upravte úroveň nastavení.
Pět rozsahů frekvencí lze nastavit na libovolnou ze sedmi úrovní hlasitosti.
 Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Opět se zobrazí seznam nastavení ekvalizéru.
Po úpravě úrovně nastavení potvrďte volbu stisknutím tlačítka . Pokud
tlačítko BACK/HOME stiskněte před potvrzením, nastavení se zruší.
Poznámka
Nastavení „Custom 1“ nebo „Custom 2“ neplatí při přehrávání videa nebo při poslechu
rádia FM.
Rejstřík
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Nabídka
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Obsah
Přizpůsobení kvality zvuku
46
Přehrávání videa
Obsah
Přehrávání videa
Na přehrávači můžete přehrávat videa obsažená ve „Video Library“.
Tlačítko BACK/HOME
Nabídka
Video Library
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam souborů videa.
(Video Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte soubor videa, který chcete
přehrát, a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání.
 Tipy
Je-li položka „Display“ nastavena na možnost „On“ ( str. 50), zobrazí se během
přehrávání videa podrobné informace, jako je název videa, ikona přehrávání, uplynulý
čas atd. Je-li nastavena na možnost „Off “, informace se nebudou zobrazovat.
Můžete
přehrávat naposledy přehrávané video. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF

v seznamu videí, poté v nabídce možností zvolte položku „Most Recent Video“.
Při přenosu video souborů do přehrávače můžete nastavit jejich miniatury ( str. 28).
Poznámka
V seznamech souborů videa lze zobrazit až 1 000 souborů.
Pokračování 
47
Přehrávání videa
Přehrávání videa
Najít začátek dalšího videa
Stisknutím tlačítka BACK/HOME se vrátíte do
seznamu souborů videa, poté ze seznamu
vyberte další video ( str. 15).
Najít začátek aktuálního videa
Posunout rychle dozadu
Když je video pozastavené, stiskněte tlačítko .
Když je video pozastavené, stiskněte a přidržte
tlačítko .
Když je video pozastavené, stiskněte a přidržte
tlačítko .
Stiskněte tlačítko  a během přehrávání videa
jej přidržte. Chcete-li se navrátit k běžnému
přehrávání, tlačítko  uvolněte.
Stiskněte tlačítko  a během přehrávání videa
jej přidržte. Chcete-li se navrátit k běžnému
přehrávání, tlačítko  uvolněte.
*1Interval pro přecházení vpřed a vzad se liší v závislosti na videu.
*2Rychlost přetáčení vpřed a vzad se liší v závislosti na délce videa.
Rejstřík
Posunout mírně dopředu
( )*1
Posunout mírně zpět ( )*1
Posunout pozastavené video
rychle dopředu ( )*2
Posunout pozastavené video
rychle dozadu ( )*2
Posunout rychle dopředu
Stiskněte tlačítko .
Když je video pozastavené, stiskněte tlačítko .
Nabídka
Použití 5směrného tlačítka
Obsah
Akce (ikona)
48
Přehrávání videa
Pro orientaci zobrazení fotografie lze vybrat nastavení „Vertical“ nebo
„Horizontal (right)“.
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Orientation“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení orientace videa
49
Přehrávání videa
„Vertical“
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Vertical“: Obraz v rozlišení 240 × 180 pixelů. (Výchozí nastavení)
„Horizontal (right)“: Obraz v rozlišení 320 × 240 pixelů.
Používejte 5směrné tlačítko podle nastavení „Video Orientation“
( str. 18).
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
Rejstřík
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
„Horizontal“
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
 Tipy
Orientaci zobrazení videa lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro videa.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Video
Orientation“.
Je-li položka „Display“ nastavena na možnost „On“ ( str. 50), zobrazí se podrobné
informace, jako je název videa, ikona přehrávání, uplynulý čas atd. Je-li nastavena
možnost „Off “, informace se nebudou zobrazovat.
Poznámka
Je-li položka „Video Orientation“ nastavena na možnost „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal“, název videa se nezobrazí.
50
Přehrávání videa
Podrobné informace o videu, jako je název videa, ikonu přehrávání a uplynulý
čas přehrávání, lze zobrazit nebo skrýt během přehrávání videa.
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Display“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Zobrazí název videa, stav přehrávání, uplynulý čas atd.
„Off “: Skryje podrobné informace o aktuálně přehrávaném videu a
zobrazí je pouze při práci s přehrávačem. (Výchozí nastavení)
 Tip
Nastavení zobrazení lze také provést z obrazovky „Now Playing“ pro videa. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Display“.
Poznámka
Je-li položka „Video Orientation“ nastavena na možnost „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal“, název videa se nezobrazí.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení zobrazení obrazovky videa
51
Přehrávání videa
Obsah
Nastavení funkce přiblížení
Aktuálně přehrávané video lze přiblížit.
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Zoom Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
52
Přehrávání videa
„Full“
„Off“
Zdroj 4:3
Zdroj 4:3
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
Zdroj 16:9
Zdroj 16:9
Rámeček vyznačený tečkovanou čarou představuje rozměry původního
videa.
 Tip
Nastavení přiblížení lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro videa. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Zoom Settings“.
Rejstřík
„Auto“
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Auto“: Obraz videa je zvětšen/zmenšen tak, aby bylo možné jej celý
zobrazit na celé zobrazovací ploše, a to při zachování poměru stran. Při
zobrazení obrazu videa s poměrem 16:9 bude obraz vypadat tak, že jeho
delší strana bude pokrývat celou délku displeje a v horní a spodní části
obrazovky bude černý pruh. (Výchozí nastavení)
„Full“:
Obraz videa je zvětšen/zmenšen tak, aby bylo možné jej celý

zobrazit na celé zobrazovací ploše, a to při zachování poměru stran. Při
přehrávání obrazu videa s poměrem 16:9 bude obraz vypadat tak, že jeho
kratší strana bude pokrývat celou délku displeje, přičemž pravá a levá
strana obrazu bude oříznuta.
„Off “: Obraz videa nebude zvětšen ani zmenšen a zůstane v původním
rozlišení. Pokud bude rozlišení videa příliš vysoké, dojde k oříznutí levé,
pravé, horní a dolní části obrazovky.
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
53
Přehrávání videa
Nabídka
Při odstraňování videí z knihovny „Video Library“ použijte aplikaci Media
Manager for WALKMAN nebo Průzkumník Windows.
Podrobnosti o používání aplikace Media Manager for WALKMAN najdete
v nápovědě.
Obsah
Odstranění videí z Video Library
Rejstřík
54
Přehrávání videa
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Play from beginning
Detailed Information
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Přejde na začátek videa ( str. 47).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, formát komprese audia/videa,
název souboru atd.
Spustí přehrávání naposledy přehrávaného videa.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
Položky možností zobrazené na obrazovce „Now Playing“
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Play from beginning
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Přejde na začátek videa ( str. 47).
Slouží k nastavení funkce přiblížení ( str. 51).
Slouží k nastavení orientace videa ( str. 48).
Slouží k zobrazení nebo skrytí informací o videu
( str. 50).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, formát komprese audia/videa,
název souboru atd.
Slouží k úpravě jasu displeje ( str. 76).
Zobrazí aktuální čas ( str. 78).
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Detailed Information
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Rejstřík
Položky možností se zobrazují na obrazovce se seznamem
Nabídka
Nabídku možností videa lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF
na obrazovce seznamu, jako je například seznam videí, nebo na obrazovce
„Now Playing“ pro video. V nabídce možností videa jsou k dispozici různá
nastavení.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností videa
55
Prohlížení fotografií
Můžete zobrazit jednu fotografii přes celý displej nebo můžete použít funkci
prohlížení snímku k zobrazení více fotografií po sobě ( str. 60).
Tlačítko BACK/HOME
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek fotografií.
(Photo Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte složku a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam fotografií.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte fotografii a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se vybraná fotografie.
Stisknutím tlačítka / zobrazíte následující nebo předchozí fotografii.
Pokračování 
Rejstřík
5směrné tlačítko
Nabídka
Photo Library
Obsah
Zobrazení fotografie
56
Prohlížení fotografií
 Tipy
Rejstřík
V seznamech složek fotografií lze zobrazit až 1 000 složek. V seznamech fotografií lze
zobrazit až 8 000 fotografií bez ohledu na počet složek, ve kterých jsou uloženy.
Pokud
je fotografie velká nebo poškozená, na displeji se zobrazí symbol
a fotografii

nebude možné zobrazit.
Nabídka
Poznámky
Obsah
Přehrávání skladeb nebo poslech rádia FM se při hledání fotografií v seznamech složek
fotografií a seznamech fotografií nezastaví. Také se nezastaví, je-li zobrazena obrazovka
„Now Playing“ s vybranou fotografií.
Nyní
můžete postupně zobrazovat fotografie ve vybrané složce (spustit prohlížení

obrázků) ( str. 60).
Fotografie přenášené do přehrávače můžete uspořádat do složek. Vyberte přehrávač
([WALKMAN]) pomocí aplikace Průzkumník Windows a přetáhněte novou složku do
složky [WALKMAN]. Podrobnosti o hierarchii dat naleznete v části  na str. 29.
57
Prohlížení fotografií
Pro orientaci zobrazení videa lze vybrat nastavení „Vertical“, „Horizontal
(right)“ nebo „Horizontal (left)“.
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Orientation“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení orientace fotografie
58
Prohlížení fotografií
„Vertical“
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Vertical“: Obraz v rozlišení 240 × 320 pixelů. (Výchozí nastavení)
„Horizontal (right)“ nebo „Horizontal (left)“: Obraz v rozlišení 320 ×
240 pixelů.
Používejte 5směrné tlačítko podle nastavení „Photo Orientation“
( str. 19).
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
„Horizontal“
Rejstřík
 Tip
Orientaci zobrazení fotografie lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro
fotografie. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku
„Photo Orientation“.
59
Prohlížení fotografií
Při zobrazení fotografií můžete zobrazit nebo skrýt podrobné informace
o fotografii, jako například ikonu znázorňující stav přehrávání.
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Display“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Zobrazí název aktuální fotografie, datum pořízení, stav přehrávání,
číslo fotografie atd.
„Off “: Skryje informace o aktuální fotografii. (Výchozí nastavení)
 Tip
Nastavení zobrazení lze také provést z obrazovky „Now Playing“ pro fotografie. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Display“.
Poznámka
Pokud vyberete pro nastavení „Photo Orientation“ položku „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal (left)“ ( str. 57), název fotografie se nezobrazí, a to ani pokud vyberete
pro nastavení „Display“ položku „On“.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení obrazovky pro fotografie
60
Prohlížení fotografií
Obsah
Prohlížení obrázků
Můžete souvisle zobrazovat fotografie ve vybrané složce.
Tlačítko BACK/HOME
Nabídka
Photo Library
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek fotografií.
(Photo Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou složku
fotografií a poté stiskněte a přidržte tlačítko .
Spustí se automatické prohlížení obrázků.
 Tip
Prohlížení obrázků lze spustit jedním z následujících způsobů:
Stiskněte a přidržte tlačítko  v seznamu fotografií.
Stiskněte a přidržte tlačítko  na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF v seznamu složek fotografií a potom vyberte
v nabídce možností položku „Begin slide show“.
Poznámka
Během automatického prohlížení obrázků jsou funkce automatického vypnutí displeje a
aktivace spořiče obrazovky ( str. 75) vypnuty.
61
Prohlížení fotografií
Můžete opakovaně zobrazit fotografie v režimu automatického prohlížení.
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení režimu prohlížení obrázků
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Slide Show Repeat“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Spustí nepřetržité a opakované zobrazování fotografií ve složce.
„Off “: Postupně zobrazí všechny fotografie ve složce. Po zobrazení
poslední fotografie se znovu zobrazí první fotografie a přehrávání se
zastaví. (Výchozí nastavení)
 Tip
Režim přehrávání fotografií lze nastavit na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Slide
Show Repeat“.
Poznámka
Během automatického prohlížení obrázků jsou funkce automatického vypnutí displeje a
aktivace spořiče obrazovky ( str. 75) vypnuty.
62
Prohlížení fotografií
Můžete nastavit dobu zobrazení každé fotografie.
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení intervalu přepínání fotografií
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Slide Show Interval“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Fotografie se přepínají v intervalech, které lze nastavit pomocí položek
„Short“, „Normal“ (výchozí nastavení) nebo „Long“.
 Tip
Interval přepínání fotografií lze nastavit na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Slide
Show Interval“.
Poznámka
Zobrazení velké fotografie může trvat déle.
63
Prohlížení fotografií
Poznámka
Rejstřík
Aplikace Media Manager for WALKMAN nemůže odstraňovat fotografie, jejichž název
byl změněn pomocí aplikace Průzkumník Windows.
Nabídka
Při odstraňování fotografií z „Photo Library“ použijte Media Manager for
WALKMAN nebo Průzkumník Windows.
Podrobnosti o používání Media Manager for WALKMAN najdete v nápovědě.
Obsah
Odstranění fotografií z knihovny fotografií
64
Prohlížení fotografií
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Begin slide show
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Spustí automatické prohlížení fotografií
( str. 60).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, název souboru atd.
Zobrazí naposledy prohlíženou fotografii.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Detailed Information
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Položky možností zobrazené na obrazovce „Now Playing“
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Photo Orientation
Display
Nastaví orientaci fotografií ( str. 57).
Slouží k nastavení nebo skrytí informací
o fotografii ( str. 59).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, název souboru atd.
Slouží k volbě režimu automatického prohlížení
fotografií ( str. 61).
Slouží k volbě intervalu přepínání fotografií
( str. 62).
Slouží k úpravě jasu displeje ( str. 76).
Zobrazí aktuální čas ( str. 78).
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Detailed Information
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Rejstřík
Položky možností se zobrazují na obrazovce se seznamem
Nabídka
Nabídku možností fotografie lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR
OFF na obrazovce seznamu, jako je například seznam souborů fotografií, nebo
na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Zobrazené položky v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce nabídku
možností zobrazujete.
Obsah
Zobrazení nabídky možností pro fotografie
65
Poslech rádia FM
Přehrávač umožňuje poslouchat rádio FM. Kabel sluchátek slouží jako anténa,
proto zapojte sluchátka a kabel co nejvíce natáhněte.
1 Přepnutí na rádio FM
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka rádia FM.
(FM Radio) a poté
Frekvence
Číslo předvolby
Vzhled obrazovky se liší v závislosti na zemi nebo oblasti,
v níž jste si přehrávač zakoupili.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/HOME
Tlačítko OPTION/PWR OFF
5směrné tlačítko
Nabídka
FM Radio
Obsah
Poslech rádia FM
66
Poslech rádia FM
Nabídka
Pomocí funkce „Auto Preset“ (Automatické přednastavení stanic FM) lze
automaticky přednastavit radiostanice (až 30 stanic), které jsou v oblasti
dostupné. Pokud pracujete s rádiem FM poprvé nebo pokud se přesunete do
nové oblasti, doporučujeme vám automaticky přednastavit dostupné stanice
výběrem možnosti „Auto Preset“.
Obsah
2 Automatické přednastavení radiostanic (Auto Preset)
 Během přijímání stanice FM stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Auto Preset“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím / vyberte položku „Yes“ a poté stisknutím tlačítka 
volbu potvrďte.
Dostupné radiostanice budou přednastaveny v pořadí od nejnižší
frekvence po nejvyšší.
Jakmile se dokončí automatické přednastavení, zobrazí se hlášení
„Auto Preset completed“ a je připraven příjem stanice první předvolby.
Poznámka
Použitím funkce „Auto Preset“ dojde ke smazání již nastavených radiostanic.
Ukončení automatického přednastavení
Vyberte možnost „No“ v kroku  a potvrďte volbu stisknutím tlačítka .
Zablokování příjmu z nechtěných stanic
Dochází-li k rušení nebo pokud je příjem příliš citlivý, změňte nastavení
příjmu ( str. 70) na hodnotu „Low“.
Pokračování 
Rejstřík
Zobrazí se nabídka možností.
67
Poslech rádia FM
Požadovaná akce
Postup
Volba předcházející frekvence
Stiskněte tlačítko .
Zvolit číslo další předvolby*
2
Přidržte tlačítko .
Přidržte tlačítko .
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko .
*1Stisknutím tlačítka  () během přijímání stanice FM zvolíte předcházející (nebo další)
radiostanici. Je-li radiostanice zachytitelná, zahájí se příjem.
Dochází-li k rušení nebo pokud je příjem příliš citlivý, změňte nastavení příjmu
( str. 70) na hodnotu „Low“.
*2Toto nastavení se zruší, nejsou-li zadány žádné předvolené stanice. Proveďte
přednastavení zachytitelných stanic pomocí funkce „Auto Preset“ ( str. 66).
 Tip
Kabel sluchátka slouží jako anténa, a proto jej co nejvíce vytáhněte.
Krátkodobé snížení hlasitosti rádia FM
Když stisknete tlačítko , zvuk rádia FM není vysílán. Když stisknete tlačítko
, zvuk rádia FM se znovu vysílá.
Rejstřík
Vyhledat předchozí dostupnou
radiostanici*1
Vyhledat další dostupnou
radiostanici*1
Zvolit číslo předchozí předvolby*2
Stiskněte tlačítko .
Nabídka
Volba následující frekvence
Obsah
3 Volba radiostanic
68
Poslech rádia FM
Můžete přednastavit radiostanice, které funkce „Auto Preset“ není schopna
detekovat ( str. 66).
Nabídka
Frekvence
Tlačítko OPTION/PWR OFF
5směrné tlačítko
 Stisknutím tlačítka / vyberte požadovanou frekvenci příjmu FM.
 Přidržte tlačítko .
Frekvence, kterou jste vybrali v kroku , je předvolena a přiřazené číslo
předvolby se zobrazí pod touto frekvencí.
 Tipy
Můžete předvolit až 30 stanic.
Na obrazovce rádia FM lze nastavit funkci FM Manual Preset. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a z nabídky možností vyberte možnost „Save to Preset“.
Poznámky
Čísla předvoleb se uloží v pořadí od nejnižší frekvence po nejvyšší.
Pokud stanice předvolby, kterou chcete uložit, již byla přednastavena, zobrazí se hlášení
„Preset already exists“ a stanici nebude možné znovu přednastavit.
Pokračování 
Rejstřík
Číslo předvolby
Obsah
Ruční přednastavení radiostanic
69
Poslech rádia FM
 Při příjmu rádia FM vyberte požadované číslo předvolby pro danou
Obsah
Odstranění přednastavených radiostanic
frekvenci stisknutím tlačítka /.
Zobrazí se nabídka možností.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Jakmile je předvolená radiostanice odstraněna, zobrazí se zpráva.
Rejstřík
 Pomocí tlačítka /// vyberte položku „Delete from Preset“ a
Nabídka
 Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF.
70
Poslech rádia FM
Settings
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „FM Radio Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „FM Radio Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Scan Sensitivity“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Low“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Nastavení citlivosti příjmu na výchozí hodnotu
Vyberte možnost „High“ v kroku  a potvrďte volbu stisknutím tlačítka .
Rejstřík
Tlačítko BACK/HOME
Nabídka
Když vyberete stanice pomocí funkce „Auto Preset“ ( str. 66) nebo tlačítka
/, přijímač FM může v důsledku příliš vysoké citlivosti přijímat celou řadu
nechtěných radiostanic. V tom případě nastavte příjem na hodnotu „Low“.
Hodnota „High“ je výchozí.
Obsah
Nastavení příjmu (Scan Sensitivity)
71
Poslech rádia FM
Settings
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „FM Radio Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „FM Radio Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Mono/Auto“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Mono“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Návrat na automatické nastavení
Vyberte možnost „Auto“ i v kroku  a potvrďte volbu stisknutím tlačítka .
Rejstřík
Tlačítko BACK/HOME
Nabídka
Vyskytuje-li se během příjmu signálu FM šum, nastavte přijímač na možnost
„Mono“ (monofonní reprodukce). Nastavíte-li jej na možnost „Auto“, mono/
stereo příjem se automaticky vybere v závislosti na podmínkách příjmu.
Nastavení „Auto“ je výchozí.
Obsah
Změna na Mono/Stereo (Mono/Auto)
72
Poslech rádia FM
Položky možností
Save to Preset
Popis a stránka s informacemi
Rejstřík
Přednastaví právě naladěnou radiostanici
( str. 68).
Delete from Preset
Odstraní radiostanici z přednastavených stanic
( str. 69).
Auto Preset
Automaticky přednastaví radiostanice
( str. 66).
Scan Sensitivity
Nastaví citlivost příjmu rádia ( str. 70).
Mono/Auto
Změní buď na monofonní nebo stereofonní
příjem ( str. 71).
Clock Display
Zobrazí aktuální čas.
Go to the song playback screen Zobrazí se obrazovka „Now Playing“
s naposledy přehrávanou skladbou.
Nabídka
Nabídku možností rádia FM můžete zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/
PWR OFF, když je zobrazena obrazovka rádia FM. V nabídce možností rádia
FM jsou k dispozici různá nastavení rádia FM.
Obsah
Zobrazení nabídky možností rádia FM
73
Common Settings
Settings
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „AVLS (Volume
Limit)“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „On“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Hlasitost je udržována na přiměřené úrovni.
Vypnutí funkce
V kroku  vyberte možnost „Off “ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Rejstřík
Tlačítko BACK/HOME
Nabídka
Můžete nastavit „AVLS (Volume Limit)“ (Automatic Volume Limiter System)
k omezení maximální hlasitosti, abyste zabránili poškození sluchu nebo rušení
okolí. Díky funkci „AVLS (Volume Limit)“ můžete poslouchat hudbu na
příjemné úrovni hlasitosti.
Výchozí nastavení této funkce je „Off “.
Obsah
Omezení hlasitosti (AVLS (Volume Limit))
74
Common Settings
Obsah
Vypnutí zvukového signálu
Zvukové signály přehrávače můžete vypnout.
Výchozí nastavení je „On“.
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Beep Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Off“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zapnutí funkce
V kroku  vyberte možnost „On“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
75
Common Settings
Nabídka
Spořič obrazovky můžete nastavit buď na možnost „Clock“ nebo možnost
„Blank“ pro případ, kdy během přehrávání na přehrávači nebo rádiu FM
neprovádíte po více než 30 sekund žádnou akci.
Obsah
Nastavení typu spořiče obrazovky
Tlačítko BACK/HOME
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom akci potvrďte stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Screensaver“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Type“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam pro výběr typu spořiče obrazovky.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovaný typ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Po potvrzení se znovu zobrazí obrazovka v kroku .
„Clock“: Nebude-li po více než 30 sekund provedena žádná akce, zobrazí
se jako spořič obrazovky hodiny. (Výchozí nastavení)
„Blank“: Nebude-li po více než 30 sekund provedena žádná akce,
obrazovka se vypne.
Rejstřík
Settings
76
Common Settings
Obsah
Úprava jasu displeje (Brightness)
K dispozici je 5 úrovní jasu displeje.
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Brightness“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro úpravu jasu.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou úroveň a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„3“ je výchozí nastavení.
Po úpravě úrovně nastavení potvrďte volbu stisknutím tlačítka . Pokud
tlačítko BACK/HOME stiskněte před potvrzením, nastavení se zruší.
 Tipy
Jas displeje můžete upravit i během přehrávání videa nebo prohlížení fotografií.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a poté vyberte z nabídky možnost „Brightness“.
jas nastavíte na nižší úroveň, baterie vydrží déle ( str. 87).
Pokud

77
Common Settings
Obsah
Nastavení aktuálního času (Set Date-Time)
Aktuální čas můžete nastavit ručně.
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Set Date-Time“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení data a času.
 Stisknutím tlačítka / vyberte rok, a potom stiskem tlačítka /
změňte hodnotu.
 Podobně jako v kroku  nastavte měsíc, den, hodinu a minutu.
 Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
78
Common Settings
Poznámky
Pokud se baterie vybije (například pokud není přehrávač delší dobu používán),
nastavení data a času je nutno provést znovu, namísto aktuálního data a času se zobrazí
„–“.
se mohou za měsíc zrychlit nebo zpozdit až o 60 sekund. V tom případě
Hodiny

nastavte čas znovu.
Rejstřík
Můžete vybrat formát data „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ nebo „DD/MM/
YYYY“. Dále lze vybrat zobrazení času ve formátu „12-hour“, nebo „24-hour“. Podrobné
informace najdete v části „Nastavení formátu data“ (Date Display Format) ( str. 79)
nebo „Nastavení formátu času“ (Time Display Format) ( str. 80).
Nabídka
 Tip
Obsah
Zobrazení aktuálního času
(Clock Display).
V nabídce Home vyberte možnost
Klepněte
na
tlačítko
OPTION/PWR
OFF
na obrazovce „Now Playing“ a

v nabídce možností vyberte položku „Clock Display“.
79
Common Settings
Máte možnost nastavit formát data pro aktuální zobrazený čas ( str. 77) jako
„YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ nebo „DD/MM/YYYY“.
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Date Display
Format“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení formátu data.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
K dispozici jsou 3 formáty data.
„YYYY/MM/DD“: Datum se zobrazí ve formátu rok/měsíc/den.
„MM/DD/YYYY“: Datum se zobrazí ve formátu měsíc/den/rok.
„DD/MM/YYYY“: Datum se zobrazí ve formátu den/měsíc/rok.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení formátu data
80
Common Settings
Pro formát zobrazení aktuálního času ( str. 77) je k dispozici nastavení
„12-hour“, nebo „24-hour“.
5směrné tlačítko
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Time Display
Format“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení formátu data.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„12-hour“: Zobrazí aktuální čas ve 12hodinovém formátu.
„24-hour“: Zobrazí aktuální čas ve 24hodinovém formátu.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Nastavení formátu času
81
Common Settings
Obsah
Zobrazení informací o přehrávači
(Unit Information)
Můžete zobrazit informace jako název modelu, verze firmwaru atd.
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
5směrné tlačítko
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Unit Information“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností informací o přehrávači.
Dostupné informace o přehrávači
Možnost
Popis
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
Zobrazí název modelu přehrávače.
Zobrazí informace o verzi firmwaru přehrávače.
Zobrazí celkový počet skladeb uložených na disku.
Zobrazí celkový počet videosouborů uložených na disku.
Zobrazí celkový počet fotografií uložených na disku.
Zobrazí verzi rozhraní WM‑PORT.
Rejstřík
Settings
82
Common Settings
Přehrávač umožňuje obnovu výchozího nastavení. Při obnovení výchozího
nastavení přehrávače nedojde k vymazání dat, například hudby a fotografií.
5směrné tlačítko
Poznámka
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu zastavení.
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Reset all Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení obnovení nastavení z výroby.
 Stisknutím tlačítka / vyberte možnost „Yes“ a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „Restored factory settings“.
Zrušení operace
Vyberte možnost „No“ v kroku  a potvrďte volbu stisknutím tlačítka .
Akci můžete zrušit také stisknutím tlačítka BACK/HOME v kroku .
Proces nastavení bude zrušen a znovu se zobrazí seznam možností „Common
Settings“.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Obnovení výchozího nastavení (Reset all Settings)
83
Common Settings
Settings
5směrné tlačítko
Poznámka
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu zastavení.
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Format“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „All data including songs will be deleted. Proceed?“.
 Stisknutím tlačítka / vyberte položku „Yes“ a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „All data will be deleted. Proceed?“.
 Stisknutím tlačítka / vyberte položku „Yes“ a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Během formátování paměti bude displej zobrazovat animaci.
Po ukončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted“.
Pokračování
Rejstřík
Tlačítko BACK/HOME
Nabídka
Můžete formátovat integrovanou paměť přehrávače.
Pokud paměť naformátujete, všechna data budou smazána.
Přesvědčte se, že jste před formátováním ověřili data uložená v paměti a
exportovali všechna důležitá data na pevný disk vašeho počítače.
Obsah
Formátování paměti (Format)
84
Common Settings
Rejstřík
Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows.
(Clock Display) v případě, kdy má přehrávač dostupné určité
 se zobrazí namísto
(Clock Display) obnovíte zformátováním
služby online (dostupné pouze v USA).
paměti přehrávače ( str. 83).
Nabídka
Poznámky
Obsah
Zrušení operace
Vyberte možnost „No“ v kroku  nebo  a stisknutím tlačítka  volbu
potvrďte. Akci můžete zrušit také stisknutím tlačítka BACK/HOME v kroku
 nebo .
85
Common Settings
Nabídky a zprávy přehrávače mohou být zobrazeny v různých jazycích.
Settings
Nabídka
Tlačítko BACK/HOME
Obsah
Výběr jazyka displeje
5směrné tlačítko
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Language Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte jazyk ( str. 86) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
86
Common Settings
Nastavení jazyka displeje
Zprávy a nabídky budou v němčině.
Zprávy a nabídky budou v angličtině.
Zprávy a nabídky budou ve španělštině.
Zprávy a nabídky budou ve francouzštině.
Zprávy a nabídky budou v italštině.
Zprávy a nabídky budou v portugalštině.
Zprávy a nabídky budou v ruštině.
Zprávy a nabídky budou v korejštině.
Zprávy a nabídky budou ve zjednodušené čínštině.
Zprávy a nabídky budou v tradiční čínštině.
Rejstřík
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Nabídka
Popis
Obsah
Nastavení
87
Užitečné informace
Úpravou nastavení nebo řádnou správou napájení je možné uspořit kapacitu
baterie, což prodlouží dobu použití přehrávače na jedno nabití.
Nastavení displeje
Nastavení zvukových
efektů
„Brightness“ ( str. 76)
“1“
„Screensaver“ ( str. 75)
„Blank“
„Equalizer“ ( str. 43)
Deaktivovat.
Úprava formátu dat a bitového toku
Doba přehrávání se bude měnit s dobitím baterie, které může být ovlivněno
formátem a přenosovou rychlostí přehrávaných skladeb, videí a fotografií.
Podrobnější informace o době nabíjení a používání naleznete na  str. 120,
121.
Rejstřík
Změna nastavení
Energii baterie šetříte pomocí následujícího nastavení.
Nabídka
Vypnutí přehrávače ručně
Jestliže stisknete a přidržíte tlačítko OPTION/PWR OFF, přejde přehrávač do
pohotovostního režimu a pro úsporu baterie se vypne displej. Je-li přehrávač
v pohotovostním režimu déle než 4 hodin, automaticky se zcela vypne.
Obsah
Maximalizace životnosti baterie
88
Užitečné informace
Obsah
Co je formát a bitový tok?
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je často používaná technologie komprese
zvuku vyvinutá pracovní skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization).
Formát MP3 umožňuje komprimovat zvukové soubory až na 1/10 velikosti
skladby na standardním zvukovém disku CD.
WMA: Formát WMA (Windows Media Audio) je běžná technologie komprimace
zvukových informací vyvinutá společností Microsoft Corporation. Formát WMA
dosahuje stejné zvukové kvality jako MP3 při menší velikosti souborů.
AAC: Formát AAC (Advanced Audio Coding) je standardní technologie
komprimace zvukových informací vyvinutá pracovní skupinou MPEG
organizace ISO (International Organization for Standardization). Formát AAC
dosahuje stejné zvukové kvality jako MP3 při menší velikosti souborů.
Linear PCM: Lineární PCM je formát pro záznam zvuku bez digitální
komprese. Při nahrávání v tomto formátu můžete hudbu poslouchat ve stejné
kvalitě jako z hudebního disku CD.
Co je bitový tok?
Hodnota bitového toku představuje množství dat použitých pro uložení každé
sekundy zvukového záznamu. Obecně platí, že vyšší hodnota bitového toku
znamená vyšší kvalitu zvuku, avšak vyžaduje více místa na uložení zvukového
souboru stejné délky.
Jaký je vztah mezi hodnotou bitového toku, kvalitou zvuku a velikostí souboru?
Obecně platí, že vyšší hodnota bitového toku znamená vyšší kvalitu zvuku, avšak
vyžaduje více místa na uložení zvukového souboru stejné délky. Do přehrávače
tedy uložíte méně takových skladeb.
Nižší hodnota bitového toku umožňuje uložení více skladeb, avšak při nižší
kvalitě zvuku.
Poznámka
Jestliže importujete skladbu z disku CD do počítače při nižším bitovém toku, nemůžete zlepšit
kvalitu zvuku tím, že při jejím přenosu z počítače do přehrávače zvolíte vyšší bitový tok.
Pokračování 
Rejstřík
Zvukový formát označuje metodu použitou při importování zvukových dat
z Internetu nebo zvukového disku CD do počítače a jejich uložení jako
zvukového souboru.
Mezi běžné formáty patří MP3, WMA apod.
Nabídka
Co je zvukový formát?
89
Užitečné informace
Formát videa označuje způsob použitý při importování videa a zvukových dat
do počítače a jejich uložení jako soubor videa.
Mezi běžné formáty patří MPEG-4, AVC atd.
WMV: Formát WMA (Windows Media Audio) je technologie komprimace
video informací vyvinutá společností Microsoft Corporation. Vychází
z formátu MPEG-4, dosahuje vysokých hodnot komprimace a podporuje
kontrolu kopírování DRM.
Co je formát fotografie?
Formát fotografie označuje metodu používanou při importování snímků do
počítače a jejich ukládání do obrazového souboru.
Mezi běžné formáty patří JPEG a podobně.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je obecný formát komprese
obrázků vyvinutý skupinou JPEG. Formát JPEG umožňuje kompresi souborů
na 1/10 až 1/100 velikosti originálních obrazových souborů.
 Podrobnosti o formátech a bitových tocích podporovaných přehrávačem
Podrobnější informace o podporovaných souborových formátech a bitových tocích
najdete na  str. 117.
Rejstřík
AVC: Formát AVC znamená Advanced Video Coding (Pokročilé kódování
videa) a byl vyvinut skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization). Umožňuje reprodukovat detailnější a živější
obraz při použití nižšího bitového toku. Soubory AVC zahrnují čtyři profily,
jedním z nich je profil „AVC Baseline Profile“. Formát AVC je založen na
standardu MPEG-4 AVC organizace ISO (International Organization for
Standardization) a protože je standardizován jako MPEG-4 Part 10 Advanced
Video Coding (Pokročilé kódování videa), je obecně označován jako MPEG-4
AVC/H.264 nebo H.264/AVC.
Nabídka
MPEG-4: MPEG-4 označuje technologii Moving Picture Experts Group fáze 4,
která byla vyvinuta pracovní skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization). Kompresní formát se používá pro obrazová
a zvuková data.
Obsah
Co je formát videa?
90
Užitečné informace
Nabídka
Data počítače můžete ukládat do paměti flash přehrávače tak, že je z počítače
přenesete pomocí aplikace Průzkumník Windows nebo jiného softwaru pro
přenos dat. Je-li přehrávač připojen k počítači, objeví se integrovaná paměť
flash v aplikaci Průzkumník Windows jako [WALKMAN].
Obsah
Ukládání dat
Poznámky
Rejstřík
Nepoužívejte balíkový software, pokud zrovna používáte aplikaci Průzkumník Windows
k přístupu k vestavěné paměti flash v přehrávači.
je zobrazena zpráva „Do not disconnect“, neodpojujte kabel USB, mohlo by dojít
Dokud

k poškození. Data mohou být poškozena.
Vestavěnou paměť flash neformátujte pomocí aplikace Průzkumník Windows. Pokud
vestavěnou paměť flash formátujete, formátujte ji na přehrávači ( str. 83).
možné měnit názvy složek ani mazat složky „MUSIC“ a „MP_ROOT“.
Není

91
Užitečné informace
 Stáhněte si z internetové stránky do počítače aktualizační program.
 Připojte přehrávač k počítači a spusťte aktualizační program.
 Proveďte aktualizaci firmwaru přehrávače podle pokynů na
obrazovce.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
Rejstřík
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v jiných zemích a oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, kteří zakoupili zahraniční modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Nabídka
Aktualizace firmwaru přehrávače umožňuje přidat nové funkce přehrávače.
Nainstalujte aktuální verzi firmwaru do přehrávače. Informace o aktuálním
firmwaru a jeho instalaci jsou k dispozici na následujících internetových
stránkách:
Obsah
Aktualizace firmwaru přehrávače
92
Odstraňování problémů
Nepracuje-li přehrávač správně, zkuste provést následující kroky k odstranění
závady.
k odstraňování problémů a proveďte uvedená nápravná opatření.
Nabídka
1 Vyhledejte příznaky závady v následujících tabulkách s pokyny
Obsah
Odstraňování problémů
2 Připojte přehrávač k počítači, aby se dobila baterie.
Rejstřík
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie.
3 Stiskněte tlačítko RESET špendlíkem apod.
Pokud stisknete tlačítko RESET během použití
přehrávače, může dojít ke smazání uložených dat a
nastavení.
Po resetování přehrávače zapnete přehrávač
stisknutím libovolného tlačítka. V přehrávači se
aktivují dříve nastavené položky.
4 Vyhledejte informace o problému v nápovědě k softwaru.
5 Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek
technické podpory.
Pro zákazníky z USA je k dispozici stránka:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky z Kanady je k dispozici stránka:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky z Evropy je k dispozici stránka:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky z Latinské Ameriky je k dispozici stránka:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky z jiných zemí a oblastí je k dispozici stránka:
http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Nepomohou-li výše uvedené postupy problém odstranit, obraťte se na
nejbližšího prodejce produktů Sony.
Pokračování 
93
Odstraňování problémů
Postup
Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.
Zvyšte hlasitost ( str. 11).
Konektor sluchátek není správně připojen.
Zapojte konektor sluchátek správně ( str. 11).
Zásuvka
konektoru sluchátek je znečištěná.

Očistěte zásuvku jemnou suchou tkaninou.
V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby ani
videosoubory.
Postupujte podle zobrazených pokynů a přeneste
skladby nebo videa z počítače.
Nezobrazuje se datum.
Baterie je vybitá.
Baterii zcela nabijte ( str. 23).
Pokud přehrávač nereaguje ani po dobití baterie,
stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte
( str. 92).
V přehrávači nejsou uložena žádná data.
Postupujte podle zobrazených pokynů a přeneste
soubory z počítače.
Přenesené soubory jsou ve formátu, který nelze
přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 117).
V závislosti na formátu souboru se videa nebo
skladby nemusejí přehrávat ( str. 117).
Fotografie některých velikostí a formátů se
nemusí zobrazit ( str. 117).
doba přehrávání vypršela z důvodu
Omezená

smluvních podmínek apod.
Skladby s vypršenou omezenou dobou přehrávání
nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru
použitého pro přenos.
Pokračování 
Rejstřík
Není slyšet zvuk.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
94
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Přenesené soubory se
Byl dosažen maximální počet souborů, které lze
nezobrazují v seznamech. zobrazit. Maximální počet souborů je 1 000 pro
videa a 8 000 pro fotografie. Maximální počet složek
pro fotografie v seznamu složek fotografií je také
1 000.
Odstraňte nepotřebné soubory.
Nedostatek volného místa.
Odstraněním nepotřebných souborů zvyšte volné
místo v přehrávači.
Po
 přetažení v aplikaci Průzkumník Windows
hierarchie souborů neodpovídá nastavení
přehrávače ( str. 27).
Přenesené
soubory jsou ve formátu, který nelze

přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 117).
Pokud bude nastaven
Zvukové soubory se nenacházejí ve složkách uvnitř
režim „All Songs“ nebo
složky „MUSIC“.
„Album“, zobrazí se
Umístěte je pomocí přetažení do složek ve složce
všechny skladby. Pokud
„MUSIC“.
bude nastaven režim
„Folder“, některé skladby
se nemusí zobrazit.
Jsou přehrávány skladby Přehrávač přehraje pouze skladby ze seznamu,
jen v určitém rozsahu,
u kterého bylo přehrávání spuštěno (seznam alb,
jako například skladby
seznam interpretů atd.) ( str. 42).
určitého alba.
Soubory nelze
Skladby, videa a fotografie nelze odstranit za použití
z přehrávače odstranit.
přehrávače.
Odstraňte je pomocí softwaru použitého pro
přenos dat nebo pomocí aplikace Průzkumník
Windows.
Obsah
Příznak
95
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Poblíž přehrávače je v provozu zařízení, které vysílá
radiové signály, např. mobilní telefon.
Mobilní telefony a podobná zařízení používejte
v dostatečné vzdálenosti od přehrávače.
Zvuková data importovaná z disku CD jsou
poškozena.
Soubory odstraňte a potom je znovu importujte a
přeneste. Při importu souborů do počítače
ukončete ostatní aplikace, aby se data
nepoškodila.
Přenesené
soubory jsou ve formátu, který nelze

přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 117).
Některé skladby nebude možné přehrát
v závislosti na typu jednotlivých souborů.
Tlačítka nefungují.
Přepínač HOLD je v poloze HOLD.
Přepněte přepínač HOLD do opačné pozice
( str. 12).
V přehrávači
došlo ke kondenzaci vlhkosti.

několik
hodin, než přehrávač vyschne.
Počkejte

Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 23).
Jestliže baterii nabíjíte a nic se nezmění,
stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte
( str. 92).
Zatímco se zobrazuje zpráva „Connecting“ nebo
„Connected USB (MTP)“, nelze přehrávač
obsluhovat.
Odpojte kabel USB a pokračujte v obsluze
přehrávače.
Přehrávání se nezastaví.
U tohoto přehrávače není žádný rozdíl mezi
zastavením a pozastavením. Pokud stisknete tlačítko
, na displeji se zobrazí symbol  a přehrávání se
pozastaví/zastaví.
Pokračování 
Rejstřík
Je slyšet šum.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
96
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Přehrávač nefunguje.
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 23).
Jestliže baterii nabíjíte a nic se nezmění,
stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte
( str. 92).
Nelze nalézt přenesené
soubory.
Pokračování 
Rejstřík
Vestavěná paměť flash v přehrávači byla
zformátována pomocí aplikace Průzkumník
Windows.
Naformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 83).
Během přenosu dat došlo k odpojení kabelu USB od
přehrávače.
Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
zformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 83).
Po přetažení v aplikaci Průzkumník Windows
hierarchie souborů neodpovídá nastavení
přehrávače ( str. 27).
Přenesené
soubory jsou ve formátu, který nelze

přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 117).
V závislosti na formátu souboru se videa nebo
skladby nemusejí přehrávat ( str. 117).
některých velikostí a formátů se
Fotografie

nemusí zobrazit ( str. 117).
Hlasitost není dostatečně Je zapnuta funkce „AVLS (Volume Limit)“.
vysoká.
Vypněte funkci „AVLS (Volume Limit)“
( str. 73).
Pravé sluchátko nevydává Konektor sluchátek není zcela zasunut.
žádný zvuk.
Nejsou-li sluchátka řádně zapojena, nebude zvuk
Případně je slyšet zvuk
znít správně. Připojte sluchátka do zásuvky tak,
pravého kanálu z obou
aby konektor zacvaknul ( str. 11).
stran sluchátek.
Přehrávání se náhle
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
přerušilo.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 23).
Pokoušíte
se přehrát skladby nebo video, které nelze

přehrát.
Použijte jiné skladby nebo videosoubory.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
97
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nezobrazují se miniatury. Skladby neobsahují informace o přebalech alb ve
formátu, který přehrávač podporuje.
Miniatury se zobrazují, pouze pokud jsou u skladeb
k dispozici informace o přebalech alb.
Přeneste znovu pomocí balíkového přehrávače
Windows Media nebo jiného softwaru
umožňujícího přenos.
Název miniatury neodpovídá souboru videa.
Umístěte soubor JPEG se stejným názvem jako
soubor videa s příponou „.thm“ nebo „.jpg“ do
složky obsahující videosoubor.
Pokud
fotografie nemají miniatury, které jsou

v souladu s formátem souboru Exif, nelze je
zobrazit.
Fotografie znovu přeneste pomocí balíkového
Media Manager for WALKMAN.
Přebal alba se
Soubory neobsahují informace o přebalech alb.
nezobrazuje.
Přebaly alb se zobrazí pouze v případě, že jsou
přítomny informace o přebalech alb.
Přebal alba můžete nastavit pomocí balíkové
aplikace Windows Media Player 11 nebo jiného
softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné
informace najdete v Nápovědě nebo od výrobce
softwaru.
Některé přebaly alb se v závislosti na formátu
souboru nezobrazí.
Přehrávač nelze
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
formátovat.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 23).
Přehrávač se sám vypnul Pokud dojde k poruše, přehrávač se automaticky
a opět zapnul.
vypne a zapne.
Přehrávač nefunguje
Přehrávač se spustí nebo restartuje, když je k němu
správně.
připojený přehrávač.
Přehrávač resetujte stiskem tlačítka přehrávače
RESET. Při spuštění nebo restartu počítače
odpojte přehrávač.
Obsah
Příznak
98
Odstraňování problémů
Displej
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
V nabídce Home se
Ikona se změnila, protože SE přehrávač připojil ke
zobrazí ikona
namísto službě online (dostupné pouze v USA).
ikony (Clock Display).  (Clock Display) obnovíte zformátováním
přehrávače ( str. 83).
Název se zobrazuje jako Název obsahuje znaky, které nelze zobrazit.
„“.
Název přejmenujte vhodnými znaky pomocí
softwaru, který jste použili pro přenos nebo
pomocí Průzkumníka Windows.
Název alba nebo
Soubory neobsahují dodatečné informace, jako je
interpreta (atd.) se
název alba nebo jméno interpreta apod.
zobrazuje jako
„Unknown“ (Neznámý).
Zobrazují se
Byl vybrán nesprávný jazyk.
zdeformované znaky.
Vyberte správný jazyk u položky „Language
Settings“ (Nastavení jazyka) ( str. 85) a potom
znovu převeďte soubory do přehrávače.
Při zobrazování
Po více než 30 sekund nebyla provedena žádná akce
fotografie displej
( str. 75).
najednou ztmavne.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Displej se vypne.
Přehrávač byl pozastaven a po dobu více než 3
minut nebyla provedena žádná operace.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Po více než 30 sekund nebyla provedena žádná akce
při nastavení „Screensaver“ na možnost „Blank“
( str. 75).
Stiskněte libovolné tlačítko.
Pokud chcete, nastavte možnost „Screensaver“ na
hodnotu „Clock“.
Zobrazí se zpráva.
Viz část „Zprávy“ ( str. 104).
Obsah
Příznak
99
Odstraňování problémů
Napájení
Provozní teplota je nižší než 5 °C.
Životnost baterie se zkracuje z důvodu vlastností
baterie. Nejedná se o závadu.
nabíjení baterie není dostatečná.
Doba

.
Baterii nabíjejte, dokud se nezobrazí údaj
nastavení
nebo
řádnou
správou
zdroje
Úpravou

napájení je možné baterii šetřit a používat přehrávač
o jedno nabití déle ( str. 87).
Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.
Efektivita baterii se zlepší po opakovaném nabití
a vybití.
Jakmile se doba použitelnosti baterie stane
poloviční i při plném nabití baterie, vyměňte ji.
Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti
Sony.
se chráněný obsah.
Přehrává

přehráváte chráněný obsah, může se
Pokud

zkrátit životnost baterie.
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Použijte dodaný kabel USB.
Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí
5 °C až 35 °C.
Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
Počítač
není zapnutý.

počítač.
Zapněte

Počítač přešel do úsporného režimu nebo do režimu
spánku.
Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
Přehrávač nemůže nabít
baterii.
Přehrávač se automaticky Aby se předešlo zbytečnému vybíjení baterie,
vypne.
přehrávač se sám vypne.
Přehrávač zapnete stisknutím libovolného
tlačítka.
Nabíjení se dokončí
Pokud je baterie v okamžiku zahájení nabíjení
velmi rychle.
téměř nabitá, úplné dobití se provede velmi rychle.
Pokračování 
Rejstřík
Životnost baterie je
krátká.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
100
Odstraňování problémů
Připojení k počítači
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nástroj Media Manager Změnilo se systémové prostředí v počítači, např.
for WALKMAN nelze
z důvodu aktualizace operačního systému Windows.
spustit.
Po připojení k počítači
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
dodaným kabelem USB
v počítači.
se nezobrazuje zpráva
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
„Connecting“ nebo
Použijte dodaný kabel USB.
„Connected USB (MTP)“. Je použit rozbočovač USB.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nemusí fungovat. Při připojování přehrávače
k počítači použijte dodaný kabel USB.
Na
počítači je spuštěn jiný software, než jaký byl

použit pro přenos souborů.
Odpojte kabel USB, počkejte několik minut a
znovu jej zapojte. Pokud problém trvá, odpojte
kabel USB, restartujte počítač a potom kabel USB
znovu připojte.
Na
přehrávači se v závislosti na nainstalovaném

softwaru na počítači nemusí zpráva „Connecting“
nebo „Connected USB (MTP)“ zobrazit.
Spusťte aplikaci Windows Media Player nebo
Průzkumník Windows.
Přehrávač není po
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
připojení k počítači
v počítači.
rozpoznán.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Je použit rozbočovač USB.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nemusí fungovat. Při připojování přehrávače
k počítači použijte dodaný kabel USB.
Na portu USB počítače došlo k problému. Připojte
přehrávač k jinému portu USB v počítači.
Obsah
Příznak
101
Odstraňování problémů
Připojení k počítači (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nelze přenést soubory
Mohlo dojít k zastavení přenosu kvůli rušení,
z počítače do přehrávače.
například v důsledku působení statické elektřiny
apod. Dochází k tomu z důvodu ochrany dat.
Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte.
Pokud přenášíte soubory přetažením na počítači, na
kterém není nainstalována aplikace Windows Media
Player 11, může být počet souborů (soubory AAC,
soubory videa apod.), které je tímto způsobem
možné přenést, omezen.
Nainstalujte aplikaci Windows Media Player 11
z dodávaného disku CD-ROM a znovu pomocí
přetažení přeneste soubory. Před instalací
balíkového přehrávače Windows Media Player 11
se ujistěte, že váš software nebo služba je
kompatibilní s aplikací Windows Media Player 11.
Podrobnosti o použití a podpoře aplikace
Windows Media Player naleznete na následující
stránce: http://support.microsoft.com/
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Na vestavěné paměti flash není dostatek volného
místa.
Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nepotřebná
data z přehrávače zpět do počítače.
Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo
s omezeným počtem přehrávání nemusí být
přeneseny z důvodu omezení ze strany vlastníků
autorských práv. Informace o nastavení pro
jednotlivé zvukové soubory získáte od distributora.
V přehrávači jsou nestandardní data.
Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
zformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 83).
Obsah
Příznak
102
Odstraňování problémů
Připojení k počítači (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nelze přenést soubory
Data mohou být poškozena.
z počítače do přehrávače.
Odstraňte data, která nelze přenést z počítače.
(pokračování)
Potom je do počítače naimportujte znovu. Při
importu souborů do počítače ukončete ostatní
aplikace, aby se data nepoškodila.
Omezení počtu přenesených souborů a složek bylo
překročeno.
Odstraňte nepotřebné soubory.
Pokoušíte
se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo

.m4v do počítače, na kterém je již nainstalována
aplikace Windows Media Player 10.
Instalujte aplikaci Windows Media Player 11
z dodávaného disku CD-ROM.
převedete soubory pomocí vhodného
Pokud

softwaru pro přenos, ale přenos se neprovede,
kontaktujte výrobce softwaru.
Do přehrávače lze přenést Na vestavěné paměti flash není dostatek volného
pouze malé množství
místa.
skladeb.
Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nepotřebná
data z přehrávače zpět do počítače.
jsou uložena data, která v něm nelze
V přehrávači

přehrát.
Pokud jsou v přehrávači uložena kromě skladeb,
videí a fotografií ještě jiná data, do přehrávače lze
přenést méně data. Dostupné místo zvětšíte tak,
že přenesete do počítače data, která nelze
v přehrávači přehrát.
Přehrávač je během
Je použit rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel
připojení k počítači
USB.
nestabilní.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nebo prodlužovacího kabelu USB nemusí
fungovat. Při připojování přehrávače k počítači
použijte dodaný kabel USB.
Složky nelze odstranit
Není možné mazat nebo přejmenovat složky
nebo přejmenovat.
„MUSIC“ a „MP_ROOT“.
Obsah
Příznak
103
Odstraňování problémů
Rádio FM
Kmitočet pro příjem není správně naladěn.
Zlepšete příjem ručním naladěním frekvence
pomocí tlačítka / ( str. 68).
Příjem je slabý a kvalita
zvuku špatná.
Rozhlasový signál je slabý.
Poslouchejte vysílání FM blízko oken. Uvnitř
budov nebo vozidel může být signál slabý.
Kabel sluchátek není dostatečně natažený.
Kabel sluchátek slouží jako anténa. Natáhněte
kabel sluchátek do co největší délky.
Vysílání FM je rušeno.
Poblíž přehrávače je v provozu zařízení, které vysílá
radiové signály, např. mobilní telefon.
Mobilní telefony a podobná zařízení používejte
v dostatečné vzdálenosti od přehrávače.
Ostatní
Příznak
Příčina/náprava
Při použití přehrávače
nezazní zvukový signál.
Pro nastavení „Beep Settings“ byla vybrána hodnota
„Off “.
Pro nastavení „Beep Settings“ vyberte hodnotu
„On“ ( str.74).
Signál nezazní, pokud je přehrávač připojen
k volitelné kolébce či jinému zařízení.
Přehrávač se zahřívá.
Přehrávač se může při nabíjení baterie nebo po
skončení nabíjení zahřát. Také se může zahřívat při
přenášení velkého množství dat. Tento stav je
normální. Nechejte přehrávač chvíli vychladnout.
Při každé změně skladby se zapne displej.
Byl proveden reset data a K resetu data a času může dojít, pokud jste
času.
přehrávač chvíli nepoužívali v době, kdy byla baterie
vybitá. Nejedná se o závadu. Nabíjejte baterii, dokud
se na displeji nezobrazí údaj
. Potom nastavte
datum a čas ( str. 77).
Rejstřík
Vysílání FM není dobře
slyšitelné.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
104
Odstraňování problémů
Zobrazí-li se na obrazovce zpráva, postupujte podle uvedených pokynů.
All group numbers have been
used.
Skladby, jejichž počet
překračuje limit, jsou
uloženy v seznamu „Others“.
Pokud nemůžete najít
skladbu, nejprve ji zkuste
najít v seznamu „Others“.
Pokud nechcete mít
skladby, které překračují
limit, uloženy v seznamu
„Others“, odstraňte
nepotřebné skladby
z přehrávače pomocí
softwaru použitého pro
přenos skladeb nebo
pomocí aplikace
Průzkumník Windows.
Pokud celkový počet
seznamů skladeb
registrovaných
v přehrávači překročí
počet 65 535, nezobrazí
se seznamy skladeb
přesahující tento limit.
Snižte počet seznamů
skladeb (odstraňte
seznamy skladeb)
pomocí softwaru, který
jste použili pro přenos
seznamů skladeb.
Pokoušíte se přehrát
Soubor
soubor, který nelze
v nepodporovaném
v přehrávači přehrát.
formátu nelze přehrát
( str. 117).
Omezená doba přehrávání Aktualizujte informace
skladby vypršela.
licence pro přehrávání
skladeb pomocí softwaru
použitého pro přenos.
Cannot play; file format is not
supported.
Cannot play; the license is
expired.
Náprava
Celkový počet položek
seznamů (s výjimkou
seznamů skladeb)
překročil limit (8 192
položek).
počet skladeb
Celkový

registrovaných
v seznamech skladeb
dosáhl počtu 65 535.
Pokračování 
Rejstřík
Význam
Nabídka
Zpráva
Obsah
Zprávy
105
Odstraňování problémů
Zpráva
Význam
LOW BATTERY. Please Charge.
Not enough free space in
memory. Delete files to ensure
free space.
Baterie je nedostatečně
nabitá.
V přehrávači není
dostatek volného místa.
Přehrávač nelze ovládat,
On hold...
Cancel HOLD function to activate protože přepínač HOLD
je nastaven do polohy
controls.
HOLD.
Preset already exists.
Snažíte se přednastavit
frekvenci, která je již
přednastavena.
The device’s memory was not
formatted correctly. Please reformat using Settings menu.
Vestavěná paměť flash
byla nesprávně
naformátována.
Vestavěná paměť flash
byla zformátována
pomocí počítače.
Připojte přehrávač
k počítači pomocí
dodávaného kabelu USB a
odstraňte veškeré
nepotřebné soubory
z přehrávače pomocí
jiného softwaru pro
přenos nebo pomocí
aplikace Průzkumník
Windows.
Aby bylo možné
přehrávač ovládat, je
nutné posunout přepínač
HOLD do opačné pozice
( str. 12).
Přednastavte jinou
frekvenci.
Naformátujte vestavěnou
paměť flash znovu pomocí
položek „Settings“ –
„Common Settings“ –
„Format“ ( str. 83).
Rejstřík
Firmware update failed.
Přehrávač je připojen
k počítači nebo jinému
externímu zařízení pro
přenos dat.
Dokončení aktualizace
firmwaru se nezdařilo.
Nabídka
Do not disconnect.
Nejprve odstraňte
nepotřebné stanice
( str. 69), potom
v rámci limitu
přednastavte požadované
stanice.
Nejedná se o chybovou
zprávu. Kabel USB
neodpojujte, dokud
přenos neskončí.
Zkuste aktualizaci
firmwaru zopakovat podle
pokynů na obrazovce
počítače.
Nabijte baterii ( str. 23).
Obsah
Cannot save more than 30 Preset Již je přednastaveno 30
radiostanic.
stations.
Náprava
106
Další informace
Obsah
Bezpečnostní opatření
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci
své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství
nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
Pokračování 
Rejstřík
Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských
státech využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že
s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako
s běžným domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
k nímž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
Nabídka
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v
Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako
s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a
zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací
o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy,
místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Sluchátka
107
Další informace
Obsah
Nabídka
Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty
prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a
bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V jakýchkoli záležitostech týkajících se
servisu nebo záruky získáte informace na adresách uvedených v samostatných
servisních nebo záručních dokumentech.
Rejstřík
108
Další informace
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nikdy nezkratujte svorky přehrávače jinými kovovými předměty.
Nedotýkejte se tekoucí nabíjecí baterie holýma rukama. Vzhledem k tomu, že
unikající kapalina baterie mohla vniknout i do přehrávače, obraťte se
v případě, že baterie vytekla, na prodejce společnosti Sony. Pokud se vám
kapalina z baterie dostane do očí, oči si nemněte, mohli byste oslepnout.
Vypláchněte si oči čistou vodou a vyhledejte lékaře.
Pokud se kapalina dostane na oděv, je nutné ji z oděvu okamžitě smýt. Jinak
může kapalina způsobit popálení nebo poranění. V případě poranění nebo
popálení kapalinou z baterie vyhledejte lékaře.
Do přehrávače nelijte vodu ani do něj nevkládejte žádné předměty. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud k tomu dojde, okamžitě přehrávač vypněte, odpojte kabel USB a
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na servisní středisko společnosti
Sony.
Nevystavujte přehrávač ohni.
Nerozebírejte přehrávač ani ho nepřestavujte. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. V případě potřeby výměny nabíjecích baterií, vnitřní
prohlídky nebo opravy se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo na
servisní středisko společnosti Sony.
Obsah
Bezpečnost
109
Další informace
Kryty sluchátek se mohou během dlouhé doby skladování nebo používání
zničit.
Nevystavujte přehrávač vodě. Přehrávač není vodotěsný.
Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny.
Dejte pozor, aby přehrávač nespadl do nádoby naplněné
vodou.
Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém prostředí nebo ve
špatném počasí, například v dešti nebo za sněžení.
Nevystavujte přehrávač vlhkosti.
Pokud byste se přehrávače dotkli mokrýma rukama
nebo přehrávač vložili do mokré části oděvu, mohlo by
dojít k jeho poškození.
Při odpojování sluchátek od přehrávače tahejte za konektor sluchátek. Pokud
byste tahali za kabel sluchátek, mohl by se poškodit.
Pokračování 
Rejstřík
Dbejte na to, abyste přehrávač s omotaným kabelem
sluchátek nevložili například do batohu a ten potom
nevystavovali silným nárazům.
Nabídka
Nepokládejte na přehrávač těžké předměty ani jej nevystavujte silným
otřesům. Mohlo by dojít k poškození přehrávače a narušení jeho funkčnosti.
Přehrávač nikdy nepoužívejte na místě, kde by byl vystaven extrémnímu
světelnému či tepelnému záření, vlhkosti nebo otřesům. Barvy přehrávače by
mohly vyblednout nebo by mohlo dojít k poškození přehrávače.
Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo
v automobilu zaparkovaném na slunci.
Nenechávejte přehrávač na velmi prašném místě.
Nenechávejte přehrávač položený na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
Pokud přehrávač způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního
vysílání, vypněte jej a umístěte dál od rádia nebo televize.
Při používání přehrávače je nutné dodržovat následující bezpečnostní
opatření, aby nedošlo ke zdeformování krytu přehrávače nebo nesprávnému
fungování přehrávače.
Pokud máte přehrávač v zadní kapse kalhot, nesedejte
si.
Obsah
Instalace
110
Další informace
Obsah
Zahřívání
Při delší době nabíjení se může přehrávač zahřát.
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka v situacích, ve kterých se spoléháte i na sluch.
Ohleduplnost k ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Díky tomu uslyšíte okolní zvuky a
nebudete rušit okolí.
Varování
Nastane-li během použití přehrávače bouřka, okamžitě sejměte sluchátka.
Pokud zjistíte, že máte na dodaná sluchátka alergickou reakci, okamžitě je
přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Použití
Používáte-li řemínek (prodávaný zvlášť), dávejte pozor, abyste se nezachytili
za objekty, kolem nichž procházíte. Pokud přehrávač držíte za řemínek,
netočte s přehrávačem, mohli byste poranit osoby ve své blízkosti.
Nepoužívejte přehrávač v letadle během startu a přistání, abyste slyšeli
pokyny letušek.
Uvědomte si, že v případech, kdy je přehrávač rychle přemístěn z prostředí
s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo když je používán
v místnosti, kde byl právě zapnut ohřívač, může docházet k přechodné tvorbě
kondenzace. Při kondenzaci dochází k přilnutí vlhkosti ze vzduchu na
povrchy, jako jsou kovové plochy atd.; vlhkost se pak mění v tekutinu.
Dojde-li ke kondenzaci v přehrávači, nechejte jej vypnutý, dokud kondenzace
nezmizí. Používáte-li přehrávač s kondenzací, může dojít k poruše.
Pokračování 
Rejstřík
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka při příliš vysoké hlasitosti. Odborníci varují před
opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne pískat
v uších, snižte hlasitost nebo poslech přerušte.
Hlasitost nezvyšujte náhle, a to zejména při používání sluchátek.
Zvyšujte ji postupně, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.
Nabídka
Sluchátka
111
Další informace
Nabídka
Netlačte na displej. Mohlo by dojít ke zkreslení barev nebo ovlivnění jasu,
případně k poškození displeje.
 Pokud budete přehrávač používat v chladném prostředí, okolo obrázků se
mohou tvořit černé pruhy. Toto není selhání přehrávače.
Obsah
Displej LCD
Čištění
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se tohoto přehrávače se obracejte na
nejbližšího zástupce společnosti Sony.
Pokračování 
Rejstřík
Pouzdro přehrávače čistěte měkkým hadříkem, například čisticí tkaninou na
brýle.
Pokud se pouzdro přehrávače silně zašpiní, vyčistěte ho měkkým hadříkem
lehce navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku.
Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí písky ani sloučeniny jako například
alkohol či benzen. Mohly by poškodit povrch pouzdra.
Dbejte na to, aby se do přehrávače nedostala voda otvorem vedle konektoru.
Pravidelně čistěte sluchátkový konektor.
Chcete-li vyčistit kryty sluchátek, sundejte je a umyjte slabým roztokem
čisticího prostředku. Po vyčištění je před dalším použitím řádně vysušte.
112
Další informace
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Zákony o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software a
doprovodnou příručku jako celek i po částech nebo pronajímat software bez
povolení držitele autorských práv.
Společnost SONY nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli finanční
škody či ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly případně
vzniknout následkem používání softwaru dodávaného s přehrávačem.
Software dodávaný s tímto přehrávačem nemůže být používán s jiným
zařízením než s tím, pro které je určen.
Díky trvalé snaze o zlepšování kvality se mohou specifikace softwaru změnit
bez předchozího upozornění.
Na použití tohoto přehrávače s jiným softwarem, než který je s přehrávačem
dodáván, se nevztahuje záruka.
Možnost zobrazení jednotlivých jazykových verzí rozhraní dodaného
softwaru závisí na operačním systému vašeho počítače. Optimálních
výsledků dosáhnete, je-li nainstalován operační systém kompatibilní
s požadovaným jazykem.
Nezaručujeme, že se v dodaném softwaru budou všechny jazyky zobrazovat
správně.
Může se stát, že se znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky
nezobrazí správně.
Vysvětlení v této příručce předpokládají, že jste obeznámeni se základními
operacemi systému Windows.
Podrobnosti o používání vašeho počítače a operačního systému naleznete
v příslušných návodech.
Obsah
Software
113
Další informace
Internetová stránka zákaznické podpory
Máte-li dotazy týkající se potíží s tímto produktem nebo požadujete informace
o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové
stránky.
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v jiných zemích a oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, kteří zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Rejstřík
Nahraná skladba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití skladby
nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za
jejich poškození v důsledku problémů s přehrávačem nebo
s počítačem.
V závislosti na typu textů a znaků se může stát, že text zobrazovaný
v přehrávači nebude v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
Možnosti připojeného přehrávače.
Přehrávač nefunguje správně.
Informace jsou zapsány pomocí jazyka nebo znaků, které přehrávač
nepodporuje.
Nabídka
*1 V některých zemích nebo oblastech nejsou vzorová data nainstalována.
Obsah
O vzorcích dat*1
V přehrávači je od výrobce vzorek zvukových dat.
Pokud vzorová data odstraníte, nebude možné je obnovit a nebudeme schopni
vám dodat žádná náhradní data.
114
Další informace
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
ATRAC je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích.
Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve
Spojených státech nebo jiných zemích.
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí od
Fraunhofer IIS a Thomson.
IBM a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International
Business Machines Corporation.
Macintosh a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Apple,

registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
QuickTime a logo QuickTime logo jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc., v jejíž licenci jsou používány.
Pentium je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti Intel Corporation.
software je částečně založen na práci společnosti Independent JPEG
Tento

Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Obsah
Licence a ochranné známky
115
Další informace
Pokračování 
Rejstřík
Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo rámec
tohoto produktu je zakázáno bez licence od společnosti Microsoft nebo
oprávněné dceřiné společnosti.
Nabídka
Patentové licence pro USA a další státy poskytla společnost Dolby
Laboratories.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých
příslušných držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.
Obsah
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO

LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
116
Další informace
Rejstřík
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentace ©2008 Sony Corporation
Nabídka
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Obsah
Poskytovatelé obsahu používají technologii na správu digitálních práv pro
Windows Media obsažené na tomto zařízení („WM-DRM“) pro ochranu
integrity obsahu („Secure Content“) tak, aby nedošlo ke zneužití jejich
duševního vlastnictví včetně autorských práv v takovém obsahu.
Toto zařízení používá software WM-DRM pro přehrávání bezpečného obsahu
– Secure Content („WM-DRM software“). V případě, že bezpečnost softwaru
WM-DRM na tomto zařízení byla kompromitována, vlastníci bezpečného
obsahu („Secure Content Owners“) mohou požadovat, aby společnost
Microsoft zrušila práva softwaru WM-DRM k získání nových licencí pro
kopírování, zobrazení nebo přehrávání bezpečného obsahu. Toto zrušení
neovlivní schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam
zrušeného softwaru WM-DRM se zašle na vaše zařízení kdykoliv stahujete
licenci pro bezpečný obsah z Internetu nebo z počítače. Společnost Microsoft
může v souvislosti s takovou licencí také stáhnout seznam zrušení na vaše
zařízení jménem vlastníků bezpečného obsahu (Secure Content Owners).
117
Další informace
Obsah
Technické údaje
Podporovaný formát souboru
Hudba
MP3
Formát souboru médií: Formát souboru MP3 (MPEG-1 Layer3)
Přípona souboru: .mp3
Bitový tok: 32 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))
Vzorkovací frekvence*1: 32; 44,1; 48 kHz
Nabídka
WMA
Formát souboru médií: Formát souboru ASF
Přípona souboru: .wma
Bitový tok: 32 až 192 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))
Vzorkovací frekvence*1: 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (stereo)
8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (mono)
* Kompatibilní s formátem WM-DRM 10
Rejstřík
Zvukové formáty
(Kodek)
AAC-LC*2
Formát souboru médií: Formát souboru MP4
Přípona souboru: .mp4, .m4a
Bitový tok: 16 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))*3
Vzorkovací frekvence*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
(stereo/mono)
Linear PCM
Formát souboru médií: Formát souboru Wave-Riff
Přípona souboru: .wav
Bitový tok: 1 411 kb/s
Vzorkovací frekvence*1: 44,1 kHz (stereo/mono)
Video
Formáty videa
(Kodek)
Zvukové formáty
(Kodek)
Snímková frekvence: Max. 30 snímků/s
Rozlišení: Max. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Formát souboru médií: Formát souboru MP4
Přípona souboru: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Úroveň: 1.3
Bitový tok: Max. 768 kb/s
MPEG-4
Formát souboru médií: Formát souboru MP4
Přípona souboru: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Bitový tok: Max. 1 024 kb/s
Windows
Media Video
9*4
Formát souboru médií: Formát souboru ASF
Přípona souboru: .wmv
Bitový tok: Max. 768 kb/s
AAC-LC
(pro formáty
AVC, MPEG4)
Číslo kanálu: Max. 2 kanály
Vzorkovací frekvence*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bitový tok: Max. 288 kb/s / kanál
WMA
(pro formát
Windows
Media Video
9)
Bitový tok: 32 až 192 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))
Vzorkovací frekvence*1: 44,1 kHz
* Kompatibilní s formátem WM-DRM 10
Velikost souboru
Max. 2 GB
Počet souborů
Max. 1 000
Pokračování 
118
Další informace
Fotografie*5
Formát souboru médií: Kompatibilní s formátem souboru Exif 2.21
Přípona souboru: .jpg
Profil: Baseline Profile
Počet pixelů: Max. 4 000 × 4 000 pixelů (16 000 000 pixelů)
Max. 8 000
Pokračování 
Rejstřík
* Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.
*2Soubory AAC-LC chráněné autorskými zákony nelze přehrávat.
*3V závislosti na vzorkovací frekvenci jsou zahrnuty nestandardní nebo nezaručované
hodnoty bitového toku.
*4Některé soubory WMV lze přehrát jen tehdy, jsou-li přeneseny pomocí aplikace
Windows Media Player 11.
*5Některé soubory fotografií nelze vzhledem k formátu souboru přehrát.
1
Nabídka
Počet souborů
JPEG
Obsah
Formát fotografií
(Kodek)
119
Další informace
Maximální počet nahraných skladeb a čas (přibližně)
NWZ-E435F
Skladby
NWZ-E436F
Čas
Skladby
Čas
1 150
76 hod. 40 min.
2 450
163 hod. 20 min.
885
59 hod. 00 min.
1 850
123 hod. 20 min.
128 kb/s
440
29 hod. 20 min.
925
61 hod. 40 min.
256 kb/s
220
14 hod. 40 min.
460
30 hod. 40 min.
320 kb/s
175
11 hod. 40 min.
370
24 hod. 40 min.
NWZ-E438F
Přenosová rychlost
Skladby
Čas
48 kb/s
5 050
336 hod. 40 min.
64 kb/s
3 750
250 hod. 00 min.
128 kb/s
1 850
123 hod. 20 min.
256 kb/s
945
63 hod. 00 min.
320 kb/s
755
50 hod. 20 min.
Maximální čas nahrávaných videosouborů (přibližně)
Přibližné časy nahrávání se odhadují pro situaci, kdy se přenáší pouze videosoubory.
V závislosti na podmínkách používání přehrávače se může čas lišit.
Přenosová rychlost
Formát videa: 384 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
Formát videa: 768 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
NWZ-E435F
NWZ-E436F
NWZ-E438F
Čas
Čas
Čas
7 hod. 10 min.
15 hod. 00 min.
30 hod. 40 min.
4 hod. 00 min.
8 hod. 30 min.
17 hod. 30 min.
Přibližný maximální počet fotografií, který lze přenést. (přibližně)
Max. 8 000
Počet fotografií, které lze nahrát, může být v závislosti na velikosti souborů menší.
Pokračování 
Rejstřík
48 kb/s
64 kb/s
Nabídka
Přenosová rychlost
Obsah
Přibližné doby jsou založeny na situaci, kdy přenášíte nebo nahráváte čtyřminutové
skladby (bez videa a fotografií) ve formátu MP3. Čísla a časy skladeb v jiných formátech
zvukových souborů pro přehrávání se mohou od formátu MP3 lišit.
120
Další informace
Kapacita (využitelná kapacita pro uživatele)*1
Obsah
NWZ-E435F: 2 GB (přibližně 1,69 GB = 1 811 415 040 bajtů)
NWZ-E436F: 4 GB (přibližně 3,49 GB = 3 744 464 896 bajtů)
NWZ-E438F: 8 GB (přibližně 7,05 GB = 7 572 815 872 bajtů)
*1Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit.
Část paměti je využívána k funkcím pro správu dat.
Frekvenční rozsah
20 až 20 000 Hz (při přehrávání datového souboru je měřena hodnota jednoho signálu)
Nabídka
Výstup (sluchátka)
Rejstřík
Rádio FM
FM Frekvenční rozsah
87,5 až 108,0 MHz
Kmitočet se změní o 0,1 MHz.
IF (FM)
Nevztahuje se
Anténa
Anténa v kabelu sluchátek
Rozhraní
Sluchátka: stereofonní miniaturní konektor
WM-PORT (terminál pro vícenásobné připojení): 22kolíkový
Vysokorychlostní USB (USB 2.0)
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Zdroj napájení
Vestavěná dobíjecí baterie Li-ion
Napájení přes rozhraní USB (z počítače přes dodaný kabel USB)
Doba nabíjení
Nabíjení prostřednictvím USB
Přibližně 4 hodiny (úplné nabití), přibližně 2 hodiny (přibližně 80 %)
Pokračování 
121
Další informace
Doba přehrávání na jedno nabití (nepřetržité přehrávání)
Nabídka
Čas uvedený v tabulce závisí na teplotě okolí nebo na způsobu použití.
Obsah
Pomocí následujícího nastavení lze prodloužit životnost baterie.
Následující čas je přibližný, když je vypnuto nastavení „Equalizer“ ( str. 43) a možnost
„Screensaver“ ( str. 75) je nastavena na hodnotu „Blank“.
Kromě toho je u videa přibližný čas vypočítán pro situaci, kdy je jas displeje ( str. 76)
nastaven na hodnotu „3“.
NWZ-E435F/E436F/E438F
Hudba
Rejstřík
Přehrávání ve formátu MP3 při bitovém Přibližně 45 hodin
toku 128 kb/s
Přehrávání ve formátu WMA při
bitovém toku 128 kb/s
Přibližně 45 hodin
Přehrávání AAC-LC při 128 kb/s
Přibližně 40 hodin
Playback Linear PCM při 1 411 kb/s
Přibližně 40 hodin
Video
Přehrávání MPEG-4 při 384 kb/s
Přibližně 8 hodiny
Přehrávání AVC při 384 kb/s
Přibližně 6,5 hodiny
Přehrávání WMV při 384 kb/s
Přibližně 7,5 hodiny
Rádio FM
Při příjmu vysílání FM
Přibližně 21 hodin
Displej
Barevný displej TFT s úhlopříčkou 2,0 palců s bílým podsvícením pomocí diod LED,
QVGA (240 × 320 pixelů), 262 144 barev
Rozměry (v x š x h, bez vyčnívajících částí)
44,0 × 83,9 × 8,5 mm
Rozměry (v x š x h)
44,2 × 83,9 × 8,5 mm
Hmotnost
Přibližně 50 g
Pokračování 
122
Další informace
Požadavky na systém
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rejstřík
Přehrávač nepodporuje následující prostředí:
počítače, které jste si sami sestavili, a upravené operační systémy,
prostředí, ve kterém byl původní operační systém nainstalovaný výrobcem upgradován,
prostředí, které umožňuje spouštět různé operační systémy,
prostředí s více monitory,
systém Macintosh.
Nabídka
Nezaručujeme, že přehrávač bude pracovat se všemi počítači, a to ani tehdy, splňují-li tyto
počítače výše uvedené minimální požadavky.
Obsah
Počítač
IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s předinstalovanými následujícími operačními
systémy Windows*1:
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
Windows Vista Business (Service Pack 1 nebo novější)
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)
Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
Nepodporováno 64 bitovou verzí operačního systému.
Přehrávač podporuje výhradně výše uvedené operační systémy.
*1 Vyjma verzí OS nepodporovaných společností Microsoft.
Procesor: Pentium 4 1,0 GHz nebo vyšší
RAM: 512 MB nebo více
Pevný disk: 380 MB nebo více volného místa na disku
V závislosti na verzi operačního systému může být vyžadováno i více místa. Dále je
vyžadováno více místa pro uložení dat (např. hudba, videa, fotografie) na pevném disku.
Displej:
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 × 768 nebo
vyšší)
Barvy: 8bitové barvy nebo lepší (doporučeny 16bitové barvy)
Jednotka CD-ROM (s podporou přehrávání Digital Music CD pomocí WDM)
Jednotka CD-R/RW je vyžadována pro vytváření originálních disků CD.
karta
Zvuková

port
(doporučuje se vysokorychlostní port USB)
USB

Microsoft
.NET Framework 2.0 nebo 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0
Aplikace

nebo 7.0, Windows Media Player 10 nebo 11 (Doporučena verze Windows Media Player
11. Některé počítače, na kterých je již nainstalována aplikace Windows Media Player 10,
mohou mít omezení souborů (AAC, soubory videa atd.), které lze přenést přetažením.).
být nainstalována aplikace Adobe Flash Player 8 nebo vyšší.
Musí

aplikace Electronic Music Distribution (EMD) nebo k návštěvě webových
K použití

stránek je třeba širokopásmové připojení k internetu.
123
Další informace
B
Baterie..................................23, 87, 121
Beep Settings..................................... 74
Brightness.......................................... 76
C
Custom......................................... 44, 45
D
Data.................................................... 90
Date Display Format........................ 79
Datum a čas...........................77, 79, 80
Display......................................... 50, 59
Dobíjení............................................. 23
H
Heavy................................................. 44
Hledání skladeb................................ 30
album ...................................................31
interpret................................................32
název skladby.......................................30
rok vydání.............................................34
seznamy.................................................36
složka.....................................................35
žánr........................................................33
I
Informace.......................................... 81
Inicializovat (format)....................... 83
Interval............................................... 62
J
Jazyk................................................... 85
Jazz...................................................... 44
JPEG...........................................89, 118
K
Kabel USB............................................ 8
Kapacita........................................... 120
Kvalita zvuku . .................................. 43
L
Linear PCM...............................88, 117
E
Equalizer............................................ 43
Pokračování 
Rejstřík
A
AAC.................................................... 88
AAC-LC........................................... 117
Adobe Reader...................................... 3
Auto Preset........................................ 66
AVC............................................89, 117
AVLS (Volume Limit)...................... 73
F
Firmware............................................ 91
Format (Inicializovat)...................... 83
Formát fotografie.............................. 89
Formát videa..................................... 89
Formát zvuku.................................... 88
Nabídka
Symboly
5směrné tlačítko............................... 11
(Repeat)....................................... 42
(Shuffle).................................... 42
(Shuffle&Repeat)................ 42
(Repeat 1 song)......................... 42
(Heavy)...................................... 44
(Pop)........................................... 44
(Jazz)........................................... 44
(Unique)..................................... 44
(Custom 1)................................. 44
(Custom 2)................................. 44
Obsah
Rejstřík
124
Další informace
P
Photo Library................................ 6, 55
Photo Orientation............................ 57
Play Mode.................................... 41, 42
Playback Range................................. 42
Playlists.......................................... 7, 36
Počítač.............................................. 122
Pop...................................................... 44
prohlížení obrázků........................... 60
Slide Show Interval..............................62
Slide Show Repeat ..............................61
Průzkumník...................................... 90
Průzkumník Windows..................... 90
Přenosová rychlost....................88,117
Přepínač HOLD................................ 12
Příloha.................................................. 8
Příslušenství........................................ 8
R
Rádio.................................................. 65
Rádio FM........................................... 65
release Year........................................ 34
Repeat................................................ 42
RESET (přehrávač)........................... 92
Reset all Settings............................... 82
Ruční vypnutí přehrávače............... 87
U
Unique............................................... 44
Upgrade ............................................ 91
V
Video Library................................ 6, 46
Video Orientation............................ 48
W
Windows Media Player...................... 9
WMA ........................................88, 117
WM-PORT.................................. 11, 81
WMV.........................................89, 117
Z
Zbývající baterie............................... 23
Zoom . ............................................... 51
Zprávy.............................................. 104
Rejstřík
O
Obrazovka Now Playing.................. 21
Odstraňování problémů ................. 92
T
Total photos....................................... 81
Total songs......................................... 81
Total videos ..................................... 81
Time Display Format....................... 80
Tlačítko BACK/HOME................... 11
Tlačítko hlasitosti VOL+/–............. 11
Tlačítko OPTION/PWR
OFF........................................... 12, 22
Tlačítko RESET................................. 13
Nabídka
N
Nabídka Home.............................. 6, 72
Nabídka
možností............... 22, 39, 54, 64, 72
Náhodné přehrávání........................ 37
Napájení.................................12, 87, 99
Nastavení času................................... 77
Normal............................................... 42
Now Playing........................................ 7
S
Scan Sensitivity................................. 70
Screensaver........................................ 75
Sériové číslo......................................... 8
Set Date-Time................................... 77
Settings................................................. 7
Shuffle All . ................................... 6, 37
Sluchátka...................................... 8, 111
Obsah
M
Media Manager for WALKMAN...... 9
Model................................................. 81
Mono/Auto........................................ 71
MP3............................................88, 117
MPEG-4.....................................89, 117
Music Library................................ 6, 30
Download PDF