Sony | NWZ-A826 | Sony NWZ-A826 Návod k obsluze

Obsah
Nabídka
Rejstřík
Návod k použití
NWZ-A826 / A828 / A829
©2008 Sony Corporation
3-289-809-11 (2)
Používání tlačítek v Návodu k použití
Klepnutím na tlačítka v pravém horním rohu tohoto návodu přejdete na
položky „Obsah“, „Seznam nabídky Home“ nebo „Rejstřík“.
Odkazy na obsah
V seznamu témat návodu k obsluze vyhledejte požadované položky.
Přechod na seznam nabídky Home
Vyhledejte požadované položky ze seznamu položek možností v nabídce přehrávače.
Přejde na rejstřík
Vyhledejte požadované položky ze seznamu klíčových slov v příručce.
Pokračování 
Rejstřík
Procházení Návodu k použití
Nabídka
K přehrávači jsou přiloženy následující příručky. Navíc po instalaci softwaru z
dodaného disku CD-ROM můžete použít nápovědu přímo z daného programu.
 Příručka Quick Start Guide vysvětluje nastavení a základní operace
umožňující uživateli import skladeb, videa a fotografií do počítače, jejich
přenesení do přehrávače a přehrávání. Dále popisuje nastavení a základní
operace Bluetooth.
 Bezpečnostní opatření obsahují důležitá sdělení, jak předcházet nehodám.
 Odstraňování problémů vysvětluje symptomy, příčiny a nápravná opatření,
dojde-li k potížím s přehrávačem.
 Tento Návod k použití vysvětluje standardní i rozšířené funkce a umožňuje
plně využít funkce přehrávače a odstranit případné problémy.
Obsah
Informace o příručkách
 Tipy
Jedna stránka
Průběžně – protilehlé
Stránky se zobrazují jednotlivě.
Dvě stránky jsou zobrazeny vedle
Při posouvání se zobrazuje předchozí sebe a každá dvojice stránek je
nebo následující stránka.
součástí souvislé řady stránek. Při
posouvání se předchozí a následující
Průběžně
dvojice stránek posouvají souvisle
Stránky se zobrazují souvisle za
nahoru a dolů.
sebou.
Při posouvání se předchozí nebo
Protilehlé
následující stránky posouvají souvisle Dvě stránky jsou zobrazeny vedle
nahoru a dolů.
sebe.
Při posouvání se zobrazuje
předcházející nebo následující dvojice
stránek.
Rejstřík
Nabídka
Změna rozložení stránky
Pomocí tlačítek v dolní části obrazovky aplikace Adobe Reader lze vybrat
způsob zobrazování stránek.
Obsah
Na určitou stránku můžete přejít klepnutím na číslo stránky v obsahu, v seznamu
nabídky Home nebo v rejstříku.
určitou stránku můžete přejít klepnutím na symbol odkazu na stránku
Na

(např.  str. 4) na každé straně.
Chcete-li vyhledat referenční stránku podle klíčového slova, klepněte na nabídku „Edit“,
vyberte položku „Search“ v aplikaci Adobe Reader k zobrazení rámce pro procházení,
zadejte klíčové slovo do textového pole pro vyhledávání a klepněte na tlačítko „Search“.
přejdete na jinou stránku, lze na předchozí nebo následující stranu přejít
Jakmile

klepnutím na tlačítko
nebo , která se nacházejí v dolní části obrazovky aplikace
Adobe Reader.
Postupy mohou záviset na vaší verzi programu Adobe Reader.
Dodané příslušenství............................. 8
O balíku softwaru.............................................9
Přední část.......................................................10
Zadní část.........................................................12
Ovládací prvky a obrazovky
přehrávače.......................................... 13
Použití tlačítka OPTION..................... 20
Změna kvality zvuku......................................43
Přizpůsobení kvality zvuku...........................45
Nastavení živějšího zvuku
(VPT(Surround)).................................... 46
Poslech se zřetelným stereofonním
efektem (Clear Stereo). .......................... 48
Korekce zvuku při vysokém rozsahu
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 49
Nastavení úrovně hlasitosti
(Dynamic Normalizer). ............................ 51
Přehrávání hudby
Vyhledávání skladeb (Music Library)....... 21
Vyhledávání skladeb podle názvu
skladby...........................................................21
Vyhledávání skladeb podle alba....................22
Vyhledávání skladeb podle interpreta..........23
Vyhledávání skladeb podle žánru.................24
Vyhledávání skladeb podle roku vydání......25
Vyhledávání skladeb podle složky................26
Vyhledávání skladeb podle prvního
písmene.............................................. 27
Přehrávání seznamu skladeb............... 28
Vyhledávání skladeb založené na právě
přehrávané skladbě............................ 29
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
(Intelligent Shuffle).................................. 30
Přehrávání skladeb vydaných ve stejném
roce v náhodném pořadí
(Time Machine Shuffle). .....................................30
Přehrávání všech skladeb v náhodném
pořadí.............................................................32
Zobrazení obrazovky Now Playing při
každé změně skladby
(New Song Pop Up).................................. 33
Odstranění skladeb ze složky Music
Library............................................... 34
Zobrazení nabídky možností hudby.... 35
Nastavení hudby
Nastavení režimu přehrávání
(Play Mode). .......................................... 37
Nastavení rozsahu přehrávání............. 39
Nastavení formátu zobrazení alba....... 40
Nastavení vyhledávání podle složek
(/ Button Setting)................................ 42
Přehrávání videa
Přehrávání videa.................................. 52
Nastavení orientace videa.................... 54
Nastavení zobrazení obrazovky
videa................................................... 56
Nastavení funkce přiblížení................. 57
Přehrávání videa – nepřetržité............ 59
Nastavení formátu zobrazení seznamu
videa................................................... 60
Přehrávání pouze zvuku videa............. 61
Odstranění videí z Video Library........ 62
Zobrazení nabídky možností videa..... 63
Prohlížení fotografií
Zobrazení fotografie............................ 64
Nastavení orientace fotografie............. 66
Nastavení obrazovky pro fotografie..... 68
Prohlížení obrázků.............................. 69
Nastavení režimu prohlížení
obrázků.............................................. 70
Nastavení intervalu přepínání
fotografií............................................ 71
Nastavení položky Photo List Display
Format............................................... 72
Odstranění fotografií z knihovny
fotografií............................................ 73
Zobrazení nabídky možností pro
fotografie............................................ 74
Pokračování 
Rejstřík
Použití 5směrného tlačítka a obrazovky......14
Zobrazení obrazovky „Now Playing“...........19
Nastavení kvality zvuku (Equalizer). ...... 43
Nabídka
Součásti a ovládací prvky..................... 10
Obsah
Obsah
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Příprava na komunikaci Bluetooth
(Pairing). .............................................. 78
Co je to párování?...........................................78
Vytvoření připojení Bluetooth . .......... 81
Poslech skladeb nebo zvuku videa ze
zařízení Bluetooth............................. 86
Výběr zařízení pro Quick
Connection........................................ 88
Kontrola informací o zařízení
Bluetooth........................................... 89
Odstranění spárovaného zařízení
Bluetooth z přehrávače...................... 90
Nastavení kvality zvuku
(Sound Quality Mode).............................. 91
Použití nastavení zvukových efektů..... 92
Kontrola informací Bluetooth
přehrávače (Bluetooth Information)......... 93
Vypnutí funkce Bluetooth
(Bluetooth Off)....................................... 94
Přechod do pohotovostního stavu
připojení (Connection Standby)............... 95
Bezpečnostní opatření při komunikaci
Bluetooth........................................... 96
Zobrazení nabídky možností
Bluetooth........................................... 98
Vypnutí zvukového signálu................ 100
Nastavení typu spořiče obrazovky..... 101
Nastavení času spořiče obrazovky..... 102
Úprava jasu displeje (Brightness).......... 103
Nastavení aktuálního času
(Set Date-Time).................................... 104
Nastavení formátu data...................... 106
Nastavení formátu času...................... 107
Zobrazení informací o přehrávači
(Unit Information). ............................... 108
Obnovení výchozího nastavení
(Reset all Settings)................................. 109
Formátování paměti (Format).............. 110
Výběr jazyka displeje......................... 112
Užitečné informace
Dobíjení přehrávače........................... 114
Maximalizace životnosti baterie........ 115
O přenosu dat..................................... 116
Co je formát a bitový tok?.................. 120
Co je zvukový formát?................................. 120
Co je formát videa?...................................... 121
Co je formát fotografie?.............................. 121
Ukládání dat...................................... 122
Aktualizace firmwaru přehrávače...... 123
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů..................... 124
Zprávy................................................ 139
Další informace
Bezpečnostní opatření....................... 143
Autorská práva................................... 150
Technické údaje.................................. 152
Rejstřík............................................... 157
Poznámka
V závislosti na zemi (oblasti), kde jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely
k dispozici.
Rejstřík
Vytvoření připojení Bluetooth pomocí
tlačítka BLUETOOTH
(Quick Connection). ..........................................81
Vytvoření připojení Bluetooth z nabídky
Home.............................................................83
O indikátoru Bluetooth..................................85
(AVLS (Volume Limit))............................. 99
Nabídka
Co zvládne přehrávač s Bluetooth?..............75
Co je to technologie Bluetooth?....................76
Jak používat komunikaci Bluetooth.............77
Omezení hlasitosti
Obsah
Základní fakta o technologii
Bluetooth........................................... 75
Nastavení
Nabídka
Nabídku Home lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka BACK/HOME na
přehrávači. Nabídka Home je výchozím bodem pro všechny funkce, jako je
přehrávání skladeb, videa a fotografií, vyhledávání skladeb, komunikace
Bluetooth či změna nastavení.
Obsah
Seznam nabídky Home
Rejstřík
Intelligent Shuffle
Music Library
Time Machine Shuffle................. 30
Shuffle All...................................... 32
All Songs........................................ 21
Album............................................ 22
Artist.............................................. 23
Genre............................................. 24
Release Year.................................. 25
Folder............................................. 26
Initial Search
Artist.............................................. 27
Album............................................ 27
Song............................................... 27
Bluetooth
Bluetooth Devices........................ 83
Connection Standby.................... 95
Bluetooth Off................................ 94
Pairing........................................... 78
Photo Library.......................... 64
Video Library........................... 52
Pokračování 
Rejstřík
On-Hold Display..................... 61
Photo Settings
Photo Orientation................... 66
Display...................................... 68
Slide Show Repeat................... 70
Slide Show Interval................. 71
Photo List Format................... 72
Bluetooth Settings
Sound Quality Mode.............. 91
Quick Connection................... 88
Sound Effect Preset................. 92
Bluetooth Information........... 93
Common Settings
Unit Information................... 108
AVLS (Volume Limit)............. 99
Beep Settings.......................... 100
Screensaver............................ 101
Brightness............................... 103
Set Date-Time........................ 104
Date Display Format............. 106
Time Display Format............ 107
Reset all Settings.................... 109
Format.................................... 110
Language Settings...................... 112
Now Playing............................ 19
Nabídka
Video List Format................... 60
Playlists.................................... 28
Obsah
Settings
Music Settings
Play Mode................................ 37
Playback Range........................ 39
Equalizer................................... 43
VPT(Surround)....................... 46
DSEE(Sound Enhance).......... 49
Clear Stereo.............................. 48
Dynamic Normalizer.............. 51
Album Display Format........... 40
New Song Pop Up................... 33
/ Button Setting................. 42
Video Settings
Zoom Settings.......................... 57
Video Orientation................... 54
Display...................................... 56
Continuous Playback.............. 59
Obsah
Dodané příslušenství
Zkontrolujte příslušenství v balení.
Nabídka
 Sluchátka (1)
 Kabel USB (1)
Rejstřík
 Sluchátka do uší (velikost S,L) (1)
 Nástavec (1)
Použijte při zapojení přehrávače do volitelné kolébky atd.
 Podstavec (1)
 CD-ROM*1 *2 (1)
 MP3 Conversion Tool
 Media Manager pro WALKMAN
 Windows Media Player 11
 Návod k použití (soubor PDF)
 Quick Start Guide (1)
*1 Nepokoušejte se tento disk CD-ROM přehrávat v přehrávači zvukových
disků CD.
2
* Balík softwaru se může lišit podle země/regionu, ve které jste přehrávač
zakoupili.
Jak správně nainstalovat sluchátka
Když vám sluchátka přesně nesedí, nemusíte slyšet nízké basové tóny. Pro lepší
kvalitu poslechu změňte velikost sluchátek nebo upravte jejich polohu tak, aby
jste je měli pohodlně na uších. Při zakoupení dostanete sluchátka velikosti M.
Pokud nejsou pro vaše uši vhodné, vyzkoušejte jiné dodané
velikosti, tedy S nebo L.
Při výměně sluchátek je bezpečně upevněte, aby vám omylem
nezůstala uvnitř uší.
L
L
Sériové číslo
Sériové číslo přehrávače je vyžadováno při registraci zákazníka. Číslo naleznete
na zadní straně přehrávače.
Pokračování 
Některé počítače, na kterých je již nainstalována aplikace Windows Media Player 10,
mohou mít omezení souborů (AAC, soubory videa atd.), které lze přenést přetažením.
Tento problém můžete vyřešit instalací aplikace Windows Media Player 11. Poté můžete
znovu provést přenos přetažením. Před instalací aplikace Windows Media Player 11 na
počítači zkontrolujte, jestli váš software nebo služba odpovídá tomuto produktu.
Media Manager pro WALKMAN
Přenositelné soubory: Hudba (MP3, WMA/AAC*1, WAV), fotografie (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS kanál
(hudba, video)
Media Manager pro WALKMAN mohou přenášet hudbu, fotografie nebo videa
z počítače do přehrávače a importovat zvuková data z CD. Media Manager pro
WALKMAN také může objednat kanály RSS a přenášet hudební a video
soubory, které byly staženy z kanálů RSS.
Podrobnosti najdete v nápovědě k softwaru. Zvukové soubory (AAC) nebo
videa můžete přenést i přetažením pomocí Průzkumník Windows nebo Media
Manager pro WALKMAN.
*1Soubory DRM nejsou kompatibilní.
Nástroj pro převod do formátu MP3
ATRAC musíte konvertovat pomocí balíkového MP3 Conversion Tool.
(Zvuková data zakoupená přes službu distribuce hudby na internetu nelze
převádět.)
Upozorňujeme, že při převodu souborů ATRAC na soubory MP3 se soubory
ATRAC neodstraní. Soubory ATRAC můžete odstranit i konfigurací nastavení.
Rejstřík
 Tip
Nabídka
Windows Media Player 11
Přenositelné soubory: Music (MP3, WMA), Photo (JPEG)
Windows Media Player může importovat zvuková data z CD a data přenášet do
přehrávače. Při používání zvukových souborů WMA chráněných autorskými
právy použijte tento software.
Podrobnosti k postupu najdete v nápovědě k softwaru nebo na internetové
stránce
http://www.support.microsoft.com/
Obsah
O balíku softwaru
10
Obsah
Součásti a ovládací prvky
Nabídka
Přední část
Rejstřík
Tlačítko BACK/HOME*1
Stisknutím přejdete o jednu úroveň
seznamu na obrazovce výše nebo se
vrátíte do předchozí nabídky.
Přidržením tlačítka BACK/HOME
zobrazíte nabídku Home ( str.13).
 Konektor sluchátek
Slouží k připojení sluchátek. Zasuňte
kolík konektoru na místo, dokud
nezaklapne. Nejsou-li sluchátka řádně
zapojena, zvuk v nich nebude správně
slyšet.
Konektor WM‑PORT
Použijte tento konektor k připojení
dodaného kabelu USB nebo
volitelných periferních zařízení, jako
například podporovaná příslušenství
pro rozhraní WM‑PORT.
5směrné tlačítko*2
Spustí přehrávání a umožní
procházení nabídek přehrávače
( str. 14).
Displej
V závislosti na funkcích může být
displej odlišný ( str. 13).
Anténa Bluetooth
Indikátor Bluetooth
Ukazuje stav funkce Bluetooth
( str. 85).
Tlačítko VOL +*2/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
Tlačítko BLUETOOTH
Stisknutím a podržením funkci
Bluetooth zapnete nebo vypnete a
spustíte nebo ukončíte připojení
pomocí rozhraní Bluetooth.
Pokračování 
11
Přehrávač spotřebovává velmi malé
množství energie i v pohotovostním
režimu. Je proto možné, že se zcela
vypne po kratší době, a to v závislosti na
zbývající kapacitě baterie.
Pokračování 
Rejstřík
Poznámka
na
*1Funkce označené pomocí
přehrávači jsou aktivovány, pokud
přidržíte odpovídající tlačítka.
*2Tlačítka mají hmatatelné výstupky. Ty
usnadňují ovládání tlačítky.
Nabídka
Tlačítko OPTION/PWR OFF *1
Zobrazí nabídku možností
( str. 20, 35, 63, 74, 98).
Pokud přidržíte tlačítko OPTION/
PWR OFF, obrazovka se vypne a
přehrávač se přepne do
pohotovostního režimu. Stisknete-li
jakékoli tlačítko v době, kdy je
přehrávač v pohotovostním režimu,
zobrazí se obrazovka „Now Playing“
a přehrávač bude připraven k použití.
Necháte-li přehrávač
v pohotovostním režimu přibližně
jeden den, automaticky se zcela
vypne. Pokud stisknete jakékoli
tlačítko, když je přehrávač vypnutý,
zobrazí se nejprve úvodní obrazovka
a poté obrazovka „Now Playing“.
Otvor pro řemínek
Slouží k připevnění řemínku (prodává
se zvlášť). Současně můžete upevnit
dodaný stojánek i řemínek
( str. 12).
Obsah
Přepínač HOLD
Použitím přepínače HOLD lze
přehrávač ochránit proti náhodnému
spuštění při přenášení. Posunutím
přepínače HOLD ve směru šipky 
deaktivujete všechna ovládací
tlačítka. Pokud přepínač HOLD
zasunete do opačné polohy, bude
funkce HOLD vypnuta.
12
Obsah
Zadní část
Nabídka
Rejstřík
Tlačítko RESET
Stisknutím tlačítka RESET například
malou jehlou resetujete přehrávač
( str. 124).
Otvor pro příslušenství (typ I)
Používá se pro připojení dodaného
stojánku nebo volitelného
příslušenství.
Používání dodaného stojánku
Přehrávač můžete postavit pomocí
dodaného stojánku.
Poznámky
Když přehrávač stojí na stojánku, buďte
opatrní, abyste ho neshodili.
přehrávač vodorovně (viz
Postavte

obrázek). Nestavte jej svisle.
13
Rejstřík
Nabídka Home
Nabídka
K pohybu mezi obrazovkami, přehrávaní skladeb, videa, fotografií a rádia FM a
změně nastavení přehrávače používejte 5směrné tlačítko a tlačítko BACK/
HOME.
Nabídka Home se zobrazí, když přidržíte tlačítko BACK/HOME. Následující
diagram znázorňuje, jak se obrazovka změní, když stisknete různá operační
tlačítka. Obrazovka přehrávače se například změní tak, jak je znázorněno níže,
když z nabídky Home vyberete položky „Music Library“ – „Album“.
Obsah
Ovládací prvky a obrazovky přehrávače
Vyberte položku
(Music Library) a
stiskněte tlačítko .
Music Library
Stiskněte
tlačítko BACK/
HOME.
Vyberte položku „Album“ a
stiskněte tlačítko .
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Seznam alb
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Zvolte požadované album a
stiskněte tlačítko .
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Seznam skladeb
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Zvolte požadovanou skladbu a
stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání.
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Obrazovka Now Playing
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Pokračování 
14
5směrné tlačítko provádí odlišné funkce na
obrazovkách seznamů, miniatur a obrazovce
„Now Playing“.
Tlačítko  (přehrát/
pozastavit/potvrdit) *1
Tlačítka /
Tlačítka /
Rejstřík
Hudba
Rejstřík
Zobrazí se iniciály skladby, alba (apod.) a názvy v sekci seznamu.
Seznam
Informační část
Zobrazí se informace o skladbě, ikony atd. ( str. 18).
Tlačítka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
Přidržte, pokud chcete přehrát všechny skladby ve vybrané položce.
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Slouží ke změně obrazovek, nebo pokud se zobrazí rejstřík, přesunuje
kurzor vlevo nebo vpravo za účelem zobrazení seznamu položek.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu, pokud
rejstřík není zobrazen.
/
/
Video
Seznam
Tlačítka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
/
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu.
/
Nabídka
*1Tlačítka mají hmatatelné výstupky. Ty usnadňují
ovládání tlačítky.
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce seznamu
Obsah
Použití 5směrného tlačítka a obrazovky
Pokračování 
15
Fotografie
Obsah
Seznam
Nabídka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
Přidržte pro prohlížení obrázků ve vybrané položce.
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu.
/
/
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce miniatur*1
Miniatury
Tlačítka
Popis

V režimu pro přehrávání hudby slouží k zobrazení seznamu
skladeb ve vybrané položce; v režimu pro prohlížení fotografií
slouží k zobrazení vybrané položky. V režimu pro přehrávání videa
slouží ke spuštění přehrávání vybrané položky.
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Přesune kurzor vlevo nebo vpravo.
Přidržením můžete posunovat kurzor vlevo nebo vpravo rychleji a
poté přecházet nahoru a dolů v obrazovkách miniatur.
/
/
*1Miniatura představuje zmenšený obrázek přebalu alba, jednu scénu videa nebo
fotografii. Chcete-li zobrazit náhledy alb, viz  str. 40; soubory videa, viz  str. 60.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítka
16
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce „Now Playing“
Obsah
Hudba
Název skladby
Nabídka
Rejstřík
Jméno interpreta
Název alba
Žánr
Rok vydání
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Spouští přehrávání skladby. Když se přehrávání spustí, zobrazí se
na displeji symbol , po opětovném stisknutí tlačítka  se
zobrazí symbol  a přehrávání se pozastaví.*1 Tato funkce pro
pozastavení a opětovné spuštění je dostupná pouze na obrazovce
„Now Playing“.
/
Stisknutím tlačítka / zobrazíte kurzor, potom můžete procházet
zobrazené položky. Po vybrání žánru, názvu alba nebo jiné
charakteristiky pomocí kurzoru stisknutím tlačítka  zobrazte
seznam interpretů, kteří odpovídají žánru právě přehrávané
skladby, nebo seznam skladem právě přehrávaného alba.
Když je tlačítko / nastaveno na „Folder +/–“ ( str. 42)
Zahájí přehrávání od první skladby v další složce*2, aktuální složce
nebo předchozí složce. Stiskněte tlačítko  pro přeskočení první
skladby v aktuální složce nebo předchozí složce. Stiskněte tlačítko
 pro přeskočení na první skladbu další složky.
/
Slouží k posunutí přehrávání na začátek aktuální, předchozí nebo
následující skladby, a to v závislosti na tom, zda je stisknuto jednou
nebo opakovaně. Přidržením můžete přehrávanou skladbu rychle
posouvat vzad nebo vpřed.
*1Nebude-li po dobu delší než 3 minuty při pozastavení skladby provedena žádná akce,
obrazovka se vypne a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu.
*2Jednotky složky, které přehrávač přeskočí, se liší podle seznamu před seznamem
skladeb. Pokud např. zvolíte skladbu v následujícím pořadí, „Artist“ – seznam alb
– seznam skladeb, můžete vyhledávat přeskakováním alb.
Pokračování 
17
Video
Obsah
Nabídka
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Spouští přehrávání videa. Když se přehrávání spustí, zobrazí se na
displeji symbol , po opětovném stisknutí tlačítka  se zobrazí
symbol  a přehrávání se pozastaví.*1 Video můžete přehrávat
pouze z obrazovky „Now Playing“ videa.
/
Stisknutím tlačítka / přejdete na začátek předchozího,
následujícího nebo aktuálně přehrávaného videa.*2
/
Stisknutím tlačítka / můžete přehrávané video rychle posouvat
vzad nebo vpřed.
Během přehrávání se v rámci 3 úrovní mění rychlé posunutí vpřed/
vzad opakovaným stisknutím tlačítka / ((×10), (×30), (×100)).
Přidržením se rychle zvýší o 1 úroveň a uvolněním se vrátí zpět
k normální rychlosti přehrávání.
Při přerušení přehrávání se scéna mírně přesune dopředu nebo
dozadu stiskem tlačítka /.
*1 Pokud nedojde k žádné akci více než 3 minuty od pozastavení videa, obrazovka se vypne
a přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
*2Je-li možnosti „Continuous Playback“ nastavena na možnost „On“, můžete najít začátek
předchozího nebo následujícího videa z právě přehrávaného videa ( str. 53).
Pokračování 
Rejstřík
Pokud změníte orientaci zobrazení na vodorovnou, změní se rovněž funkce
tlačítka ///.
18
Fotografie
Obsah
Nabídka
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Na obrazovce se zobrazí symbol  a spustí se prohlížení obrázků.
Po opětovném stisknutí tlačítka  se zobrazí symbol  a
přehrávání se pozastaví.*1
/
Zobrazí předchozí nebo následující fotografii.
*1Přehráváte-li skladby a prohlížení fotografií je pozastaveno, obrazovka zhasne, nedojdeli k žádné akci po dobu nastavenou u položky „Screensaver Timing“ ( str. 102). Je-li
přehrávání skladby i doprovodného přehrávání obrázků pozastaveno a během více než
3 minut nedojde k žádné akci, obrazovka se vypne a přehrávač přejde do
pohotovostního režimu.
Informační část
Ikony zobrazené v tabulce níže se objevují v informační části. Ikony se liší podle stavu
přehrávání, nastavení nebo displeje.
Podrobnosti k ikonám najdete na příslušných stranách.
Ikony
popis
, , , ,
, ,
,
,
,
atd.
Ikony stavu přehrávání
 Přehrávání, pauza, rychle dopředu/zpět, přesun na začátek další,
aktuální nebo předchozí skladby
 pomalu nebo rychle vpřed/vzad ( str. 53)
,
,
,
,
atd.
atd.
,
Ikony názvu skladby, jméno umělce, název videa nebo fotografie
Ikony režimu přehrávání
 Režim přehrávání je nastaven na „Repeat“ nebo „Shuffle“
( str. 38). „Slide Show Repeat“ je nastaveno na „On“ ( str. 70)
Ikony rozsahu přehrávání
 Rozsah přehrávání je nastaven na „Selected Range“ ( str. 39)
Ikony nastavení zvukových efektů ( str. 44)
Ikony nastavení videa
„Continuous Playback“ je nastaveno na „On“ ( str. 59)
„Zoom Settings“ je nastaveno na „Auto“ nebo „Full“ ( str. 57)
Ikona vybití baterie ( str. 114)
Pokračování 
Rejstřík
Pokud změníte orientaci zobrazení na vodorovnou, změní se rovněž funkce
tlačítka ///.
19
Obrazovku „Now Playing“ můžete rychle zobrazit z různých displejů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Now Playing) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se podrobné informace o právě přehrávaném obsahu souboru.
 Tipy
Obrazovku „Now Playing“ můžete zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF a
výběrem položky „Now Playing“.
Při přehrávání videa nebo fotografií můžete vybrat z nabídky možností položku „Go to
the song playback screen“, čímž zobrazíte obrazovku pro přehrávání skladeb.
Rejstřík
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Nabídka
Now Playing
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Zobrazení obrazovky „Now Playing“
20
5směrné tlačítko
 Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF.
Zobrazí se nabídka možností.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou položku a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka vybrané položky nastavení nebo se provede vybraný
příkaz. Položky v nabídce možností se liší podle toho, na jaké obrazovce
jste tlačítko OPTION/PWR OFF stisknuli.
Podrobnosti najdete na dalších stránkách.
„Displaying the Music Option Menu“ ( str. 35)
„Displaying the Video Option Menu“ ( str. 63)
„Displaying the Photo Option Menu“ ( str. 74)
„Displaying the Bluetooth Option Menu“ ( str. 98)
 Tip
Je-li zde více nabídek, zobrazte další nabídky stisknutím tlačítka /.
Rejstřík
Tlačítko OPTION/PWR OFF
Nabídka
Můžete změnit různá nastavení každé funkce, pokud stisknete tlačítko
OPTION/PWR OFF. Tlačítko OPTION/PWR OFF je užitečné, protože můžete
okamžitě zobrazit obrazovku nastavení bez výběru položek nastavení z nabídky
(Settings) nabídky Home.
Obsah
Použití tlačítka OPTION
21
Přehrávání hudby
Music Library
Vyhledávání skladeb podle názvu skladby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „All Songs“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné tlačítko
Nabídka
Skladby přenesené Průzkumníkem Windows nebo jiným softwarem, který
dokáže přenášet skladby, lze na přehrávači přehrát.
Skladby můžete vyhledávat podle názvů skladeb, alb, interpreta, žánru atd.
Obsah
Vyhledávání skladeb (Music Library)
22
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte album a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby z položky seznamu lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v kroku .
Formát zobrazení seznamu alb můžete změnit ( str. 40).
Můžete vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 39).
Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka the /// vyberte položku „Album“ a poté
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle alba
23
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb vybraných interpretů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte album a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby z položky seznamu lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v krocích  až .
změnit formát zobrazení seznamu skladeb ( str. 40).
Můžete

rozsah přehrávání skladeb ( str. 39).
Lze
vybrat

Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Artist“ a poté
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle interpreta
24
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam žánrů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte žánr a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů pro vybraný žánr.
Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb vybraných interpretů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte album a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby z položky seznamu lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v kroku  až .
Můžete změnit formát zobrazení seznamu alb ( str. 40).
Lze vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 39).
Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Genre“ a poté
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle žánru
25
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam let vydání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte rok a poté stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů pro vybraný rok vydání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb interpreta zvoleného z vybraného roku vydání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby ze seznamu položky lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v krocích  až .
Lze
vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 39).

Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Release Year“ a poté
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle roku vydání
26
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Music Library“.
(Music Library) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Folder“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek nebo skladba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte složku nebo skladbu a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Když vyberete složku v kroku , zobrazí se seznam (seznamy) skladeb
nebo složek. Pokud vyberete skladbu v kroku , zobrazí se obrazovka pro
přehrávání, poté se spustí přehrávání skladby. Je-li to nutné, opakujte krok
, dokud se nezobrazí požadovaná skladba.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
 Tip
Můžete vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 39).
Poznámky
Lze rozpoznat až 8 úrovní složek.
Nelze přehrát všechny skladby ve složce, ani když vyberte složku ze seznamu a podržíte
v kroku  tlačítko .
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Nabídka
Když přenášíte data do složky „MUSIC“ přetahováním v Průzkumníkovi
Windows, zobrazí se a lze přehrát až osmá úroveň pod složkou „MUSIC“.
Skladby lze vyhledávat podle složek, i když použijete jiný software pro přenos
skladeb.
Obsah
Vyhledávání skladeb podle složky
27
Přehrávání hudby
Můžete vyhledávat skladby podle prvního písmene jména interpreta, názvu
alba nebo názvu skladby.
Obsah
Vyhledávání skladeb podle prvního písmene
Nabídka
Initial Search
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Initial Search) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam kategorií, podle kterých lze vyhledávat.
Stisknutím tlačítka /// vyberte kategorii a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka, která slouží k volbě znaku.
Stisknutím tlačítka /// vyberte první písmeno a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Po skončení vyhledávání se zobrazí výsledky.
Pokud jste vybrali položku „Artist“ nebo „Album“, můžete výsledky
hledání zúžit a vybrat určitou skladbu.
Pokud jste vybrali položku „Artist“ nebo „Album“, přidržením tlačítka 
spustíte přehrávání všech skladeb položky.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
28
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Playlists) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam seznamů skladeb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte seznam skladeb a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
Rejstřík
Playlists
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Můžete přehrávat seznam skladeb (playlist). Rovněž můžete seznamy skladeb
vytvářet pomocí aplikace Windows Media Player 11 nebo softwaru
umožňujícího přenos souborů. Přehrávač však nemusí v závislosti na softwaru
některé seznamy skladeb rozpoznat. Podrobné informace najdete v Nápovědě
nebo vyžádáním od výrobce softwaru.
Obsah
Přehrávání seznamu skladeb
29
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Now Playing) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ pro právě přehrávanou skladbu.
Stisknutím tlačítka  zobrazte kurzor a vyberte položku, ve které
chcete vyhledávat skladby. Poté stisknutím tlačítka  volbu
potvrďte.
Zobrazí se následující seznam v závislosti na vybrané položce.
„Artist“: Seznam alb aktuálně přehrávaného interpreta.
„Album“: Seznam skladeb z aktuálně přehrávaného alba.
„Genre“: Seznam interpretů stejného žánru jako aktuálně přehrávaný
interpret.
Year“: Seznam interpretů se stejným datem vydání jako datum
„Release

vydání aktuální skladby.
Rejstřík
Now Playing
Tlačítko BACK/
HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Můžete vyhledávat ostatní skladby, alba a interprety podle informací o aktuálně
přehrávané skladbě. Pro použití této funkce musí být „/ Button Setting“
nastaveno na „Direct Search“ ( str. 42).
Obsah
Vyhledávání skladeb založené na právě
přehrávané skladbě
30
Přehrávání hudby
Obsah
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
(Intelligent Shuffle)
Přehrávač nabízí 2 různé režimy přehrávání v náhodném pořadí.
Nabídka
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Přehrávání skladeb vydaných ve stejném roce v náhodném pořadí
(Time Machine Shuffle)
Přehrávač náhodně vybere rok vydání a v náhodném pořadí přehraje všechny
přenesené skladby z tohoto roku.
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Intelligent
Shuffle) a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka sloužící k volbě režimu náhodného přehrávání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Time Machine
Shuffle“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Bude náhodně vybrán rok vydání, skladby z tohoto roku budou náhodně
seřazeny a potom se spustí jejich přehrávání.
 Tipy
Spustíte-li přehrávání jako „Intelligent Shuffle“, změní se režim přehrávání na „Shuffle“
nebo „Shuffle&Repeat“ ( str. 38). I když zrušíte možnost „Intelligent Shuffle“,
nastavení „Shuffle“ nebo „Shuffle&Repeat“ pro režim přehrávání bude zachováno.
Spustíte-li přehrávání „Time Machine Shuffle“, rozsah přehrávání se nastaví na možnost
„Selected Range“ ( str. 39). I když zrušíte „Time Machine Shuffle“, nastavení „Selected
Range“ se zachová.
Přehrávání „Intelligent Shuffle“ se automaticky zruší kteroukoliv z následujících akcí:
Spuštění přehrávání skladby, která byla vybrána ze složky „Music Library“ atd.
Změna režimu přehrávání.
Změna rozsahu přehrávání.
Přehrávání videa.
Pokračování 
Rejstřík
Intelligent
Shuffle
31
Přehrávání hudby
Poznámky
Nabídka
Rejstřík
Pokračování 
Obsah
Při zobrazení animace, která se objeví při tom, když přehrávač volí rok vydání, nelze
používat ovládací prvky přehrávače.
Skladby bez údaje o roce vydání nejsou při přehrávání „Time Machine Shuffle“ vybrány
ani přehrány.
Náhodné přehrávání všech skladeb se spustí, není-li k žádné skladbě v přehrávači
přiřazen rok vydání.
Je-li ke všem skladbám v přehrávači přiřazen stejný rok vydání nebo je-li k některým
skladbám přiřazen stejný rok vydání a ostatní skladby rok vydání nemají, animace
zobrazovaná při výběru roku se nezobrazí a spustí se přehrávání.
32
Přehrávání hudby
Všechny skladby uložené v přehrávači lze přehrávat v náhodném pořadí.
Obsah
Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Shuffle All“ a poté
Rejstřík
(Intelligent
Shuffle) a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka sloužící k volbě režimu náhodného přehrávání.
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Vyberou se všechny skladby a spustí se jejich přehrávání.
 Tipy
Spustíte-li přehrávání jako „Intelligent Shuffle“, změní se režim přehrávání na „Shuffle“
nebo „Shuffle&Repeat“ ( str. 38). I když zrušíte možnost „Intelligent Shuffle“,
nastavení „Shuffle“ nebo „Shuffle&Repeat“ pro režim přehrávání bude zachováno.
Přehrávání
„Intelligent Shuffle“ se automaticky zruší kteroukoliv z následujících operací:

Spuštění přehrávání skladby, která byla vybrána ze složky „Music Library“ atd.
Změna režimu přehrávání.
Změna rozsahu přehrávání.
Přehrávání videa.
33
Přehrávání hudby
Zobrazení obrazovky Now Playing při každé
změně skladby (New Song Pop Up)
Obsah
Nastavíte-li spořič obrazovky na možnosti „Clock“ nebo „Blank“ ( str. 101) a
po nějakou dobu nebude provedena žádná operace, zobrazí se hodiny jako
spořič obrazovky. Pokud však nastavíte možnost „New Song Pop Up“ na „On“,
obrazovka se automaticky zapne, při každém přechodu na další skladbu.
Nabídka
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte „New Song Pop Up“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Stisknutím tlačítka /// vyberte „On“ a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Při každém přechodu na další skladbu se zobrazí obrazovka „Now
Playing“.
Když obrazovku „Now Playing“ nechcete zobrazovat
Vyberte možnost „Off “ v kroku . V tomto případě se při přechodu na další
skladbu obrazovka „Now Playing“ nezobrazí.
Poznámka
Při zobrazování fotografií během přehrávání skladby je tato funkce deaktivována.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
34
Přehrávání hudby
Nabídka
Při odstraňování skladeb z „Music Library“, použijte software, který jste použili
pro přesun skladeb nebo Průzkumník Windows.
Podrobnosti k používání softwaru najdete v nápovědě k softwaru.
Obsah
Odstranění skladeb ze složky Music Library
Rejstřík
35
Přehrávání hudby
Nabídka
Nabídku možností hudby lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF
na obrazovce seznamu (včetně obrazovky miniatur), jako je například seznam
skladeb, nebo na obrazovce „Now Playing“ pro hudbu. V nabídce možností
hudby jsou k dispozici různá nastavení.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností hudby
Rejstřík
Položky možností se zobrazují na obrazovce se seznamem
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Detailed Information
Play
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Zobrazí podrobné informace o skladbě, jako je
například čas přehrávání, zvukový formát,
bitový tok a název souboru.
Přehraje všechny skladby ze seznamu skladeb.
Album Display Format
Slouží k výběru formátu seznamu ( str. 40).
Pokračování 
36
Přehrávání hudby
Položky možností zobrazené na obrazovce „Now Playing“
Play Mode
Slouží k nastavení režimu přehrávání
( str. 37).
Slouží k nastavení rozsahu přehrávání
( str. 39).
Playback Range
Upraví kvalitu zvuku ( str. 43).
VPT(Surround)
Upraví nastavení „VPT(Surround)“ ( str. 46).
Zobrazí přebal alb.
Cover Art*1
Detailed Information*2
Zobrazí podrobné informace o skladbě, jako je
například čas přehrávání, zvukový formát,
bitový tok a název souboru.
/ Button Setting
Nastaví akci tlačítka / na „Direct Search“
nebo „Folder +/–“ ( str. 42).
Clock Display
Zobrazí aktuální čas ( str. 101).
*1 obrazovka „Cover Art“
Při zobrazení obrazovky přebalu alba můžete skladby přesouvat na předchozí nebo další stisknutím tlačítka /.
Pokud skladby neobsahují informace o přebalech alb, zobrazí se výchozí obrázek
přehrávače.
alb se zobrazí pouze v případě, že jsou přítomny informace o přebalech alb.
Přebaly

Přebal alba můžete nastavit pomocí dodané aplikace Windows Media Player 11 nebo
jiného softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné informace najdete v Nápovědě
nebo vyžádáním od výrobce softwaru. V závislosti na formátu souboru s přebalem se
přebal alba nemusí zobrazit.
*2 obrazovka „Detailed Information“
Při zobrazení této obrazovky z obrazovky „Now Playing“, můžete skladby přesouvat na předchozí nebo další
stisknutím tlačítka /.
Čas přehrávání
Formát souboru
Přenosová rychlost
Soubory chráněné autorským právem
Při přehrávání skladeb s proměnlivým bitovým tokem se zobrazí „VBR“. Zobrazený čas přehrávání a lišta průběhu jsou přibližné.
Název souboru
Rejstřík
Equalizer
Nabídka
Popis a stránka s informacemi
Obsah
Položky možností
37
Nastavení hudby
Přehrávač nabízí několik režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném
pořadí a vybraného opakovaného přehrávání.
Obsah
Nastavení režimu přehrávání (Play Mode)
Nabídka
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Play Mode“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam režimů přehrávání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte režim přehrávání ( str. 38) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Znovu se zobrazí seznam možností „Music Settings“.
 Tip
Režim přehrávání lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Play Mode“.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
38
Nastavení hudby
Normal/bez
ikony
Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají podle pořadí
v seznamu skladeb.
Repeat/
Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají podle pořadí
v seznamu skladeb a přehrávání se opakuje.
Shuffle/
Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají v náhodném pořadí.
Shuffle&Repeat/ Skladby v rozsahu přehrávání se přehrávají v náhodném pořadí
a přehrávání se opakuje.
Repeat 1 Song/
Aktuální skladba nebo skladba vybraná ze seznamu skladeb je
opakovaně přehrávána.
Poznámka
Spustíte-li přehrávání „Intelligent Shuffle“, změní se režim na „Shuffle“ nebo
„Shuffle&Repeat“.
Rejstřík
popis
Nabídka
Typ režimu
přehrávání/ikona
Obsah
Seznam režimů přehrávání
Obsah přehrávání se liší v závislosti na nastavení rozsahu přehrávání
( str. 39).
39
Nastavení hudby
Obsah
Nastavení rozsahu přehrávání
Můžete nastavit rozsah přehrávání skladeb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Playback Range“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Otevře se obrazovka pro výběr rozsahu přehrávání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte rozsah přehrávání a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Přehrávač nabízí dva typy rozsahu přehrávání.
„All Range“: Přehrává skladby ze složky „Music Library“. Chcete-li
přehrát alba ze složky „Music Library“ v pořadí skladeb, zvolte tuto
možnost.
„Selected
Range“: Na obrazovce se zobrazí symbol
a budou přehrány

pouze skladby ze seznamu, u kterého bylo přehrávání spuštěno (seznam
alb, seznam interpretů atd.). (Výchozí nastavení)
 Tip
Rozsah přehrávání skladeb lze zvolit z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Playback Range“.
Poznámka
Při spuštění přehrávání „Time Machine Shuffle“ se rozsah přehrávání automaticky
nastaví na „Selected Range“.
Rejstřík
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
40
Nastavení hudby
Přehrávač nabízí 3 typy formátu zobrazení seznamu alb: „Title Only“,
„Title & Cover Art“ a „Cover Art Only“.
Settings
Přebaly alb se zobrazí pouze v případě, že jsou přítomny informace o přebalech alb.
Přebal alba můžete nastavit pomocí dodané aplikace Windows Media Player 11 nebo
jiného softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné informace najdete v Nápovědě
nebo vyžádáním od výrobce softwaru.
Některé přebaly alb se v závislosti na formátu souboru nezobrazí.
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Album Display
Format“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam formátů zobrazení alb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte formát zobrazení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Přehrávač nabízí tři typy formátů.
„Title Only“
„Title & Cover Art“
(Výchozí nastavení)
„Cover Art Only“
Pokračování 
Rejstřík
Poznámky
Nabídka
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Nastavení formátu zobrazení alba
41
Nastavení hudby
 Tip
Obsah
Formát zobrazení alba lze vybrat také na obrazovce seznamu alb. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF na obrazovce seznamu alb a vyberte z nabídky možností položku
„Album Display Format“.
Nabídka
Rejstřík
42
Nastavení hudby
Obsah
Nastavení vyhledávání podle složek
(/ Button Setting)
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Pomocí tlačítka /// vyberte možnost „/ Button Setting“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Direct Search“: Pomocí tlačítka / můžete zvolit informace o skladbě
pomocí zobrazeného kurzoru a hledat skladby podle zvolených
informací ( str. 29). (Výchozí nastavení.)
„Folder +/–“: Stiskem tlačítka / přehrávač přeskočí složky.
 Tip
Když přehrávač přeskočí složky v režimu „Folder +/–“, jednotky složky se liší podle
seznamu před seznamem skladeb. Pokud např. zvolíte skladbu v následujícím pořadí;
„Artist“– seznam alb – seznam skladeb, jednotky složky vycházejí z alba a skladby
můžete vyhledávat přeskakováním alb.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Při přehrávání nebo v pauze přehrávání můžete skladby hledat přeskakováním
složek. Tlačítko / můžete nastavit na přeskakování složek nebo na
vyhledávání skladeb podle informací k právě přehrávané skladbě.
43
Nastavení hudby
Obsah
Nastavení kvality zvuku (Equalizer)
Kvalitu zvuku můžete nastavit například podle žánru hudby.
Kvalitu zvuku přehrávače lze upravit.
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Equalizer“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení ekvalizéru.
Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Vybrané nastavení zvuku se použije a znovu se zobrazí seznam možností
„Music Settings“.
Podrobnosti o všech možnostech ekvalizéru viz  str. 44.
Pokračování 
Rejstřík
Změna kvality zvuku
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
44
Nastavení hudby
 Tip
Poznámky
Seznam nastavení ekvalizéru
Nastavení zvuku se zobrazují na obrazovce jako písmena v závorkách.
Nastavení/ikona
Popis
None
Nastavení kvality zvuku není aktivní. (Výchozí
nastavení)
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky.
Jsou zdůrazněny zvuky ve středním pásmu – ideální
nastavení pro hlas.
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky – živý zvuk.
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky, takže i slabé zvuky
jsou dobře slyšet.
Uživatelem upravitelné nastavení zvuku, kde lze upravit
každý frekvenční rozsah samostatně. Více informací viz
 str. 45.
Heavy (
Pop (
)
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Pokračování 
Rejstřík
Je-li při vlastním nastavení uloženém jako „Custom 1“ a „Custom 2“ hlasitost
nevyhovující, můžete ji přizpůsobit ručně.
Nastavení „Equalizer“ se nepoužije při přehrávání videa.
Nabídka
Kvalitu zvuku lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko OPTION/
PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Equalizer“.
Obsah
Obnovení normální kvality zvuku
V kroku  vyberte možnost „None“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
45
Nastavení hudby
Pomocí položek „Custom 1“ a „Custom 2“ lze přednastavit hodnotu efektu
CLEAR BASS (hloubky) a pětipásmový ekvalizér.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Equalizer“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení ekvalizéru.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Edit“ zobrazenou
pod položkou „Custom 1“ nebo „Custom 2“, změňte hodnotu a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka s nastavením.
Stisknutím tlačítka / vyberte kurzorem položku CLEAR BASS
nebo nastavení rozsahu frekvence a stisknutím tlačítka /
upravte úroveň nastavení.
Hodnotu CLEAR BASS lze nastavit na kteroukoliv ze čtyř úrovní, pět
rozsahů frekvencí lze nastavit na libovolnou ze sedmi úrovní.
 Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Opět se zobrazí seznam nastavení ekvalizéru.
Po úpravě úrovně nastavení potvrďte stisknutím tlačítka . Pokud
tlačítko BACK/HOME stiskněte před potvrzením, nastavení se zruší.
Poznámka
Nastavení „Custom 1“ nebo „Custom 2“ neplatí při přehrávání videa.
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
Nabídka
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Obsah
Přizpůsobení kvality zvuku
46
Nastavení hudby
Nabídka
V závislosti na přehrávané skladbě můžete vybrat z možností „Studio“, „Live“,
„Club“, „Arena“, „Matrix“ nebo „Karaoke“ funkce „VPT*1(Surround)“.
Nastavení „Studio“, „Live“, „Club“ nebo „Arena“ simulují ve sluchátkách tyto
akustické prostory.
Nastavení „Matrix“ simuluje prostředí s výbornou akustikou a nastavení
„Karaoke“ potlačuje hlas.
Obsah
Nastavení živějšího zvuku (VPT(Surround))
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „VPT(Surround)“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení funkce „VPT(Surround)“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení
„VPT(Surround)“ ( str. 47) a poté stisknutím tlačítka  volbu
potvrďte.
*1VPT, což je zkratka pro Virtual Phone Technology (technologie virtuálního telefonu), je
patentovaná technologie pro zpracování zvuku vyvinutá společností Sony.
Obnovení normální kvality zvuku
V kroku  vyberte možnost „None“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
47
Nastavení hudby
 Tip
Obsah
Funkci „VPT(Surround)“ lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „VPT(Surround)“.
Poznámka
Nastavení/ikona
Popis
None
Nastavení „VPT(Surround)“ není aktivováno.
(Výchozí nastavení)
Slouží k simulaci akustiky studia.
Slouží k simulaci koncertního sálu.
Slouží k simulaci akustiky klubu.
Slouží k simulaci akustiky amfiteátru.
Simuluje dodatečný prostorový efekt a vytváří přirozený
a zároveň výrazně vylepšený zvuk.
Vytváří akustický prostor podobný pódiu pomocí
potlačení zvuku hlasu se součastným přidáním
prostorového efektu k hudbě.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
Rejstřík
Seznam nastavení funkce „VPT(Surround)“
Nastavení zvuku se zobrazují na obrazovce jako písmena v závorkách.
Zvuk se může být živější při přechodu mezi nastaveními „Studio“, „Live“,
„Club“ a „Arena“.
Nabídka
Nastavení „VPT(Surround)“ se nepoužije při přehrávání videa.
48
Nastavení hudby
(Clear Stereo)
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Clear Stereo“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Zapne funkci „Clear Stereo“ při použití dodávaných sluchátek.
„Off “: Vypne funkci „Clear Stereo“ a přehrává soubory ve standardní
kvalitě. (Výchozí nastavení)
Poznámky
Nastavení „Clear Stereo“ neplatí při přehrávání videa.
Funkce „Clear Stereo“ je určena pro získání maximálního efektu s dodanými sluchátky.
Funkce „Clear Stereo“ nemusí mít s jinými sluchátky požadovaný efekt. Při použití
jiných sluchátek nastavte položku „Clear Stereo“ na hodnotu „Off “.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Funkce „Clear Stereo“ umožňuje samostatné digitální zpracování levého a
pravého kanálu.
Obsah
Poslech se zřetelným stereofonním efektem
49
Nastavení hudby
Obsah
Korekce zvuku při vysokém rozsahu
(DSEE(Sound Enhancer))
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „DSEE (Sound
Enhance)“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Funkce „DSEE*1(Sound Enhancer)“ je aktivována a přehrává
přirozený zvuk, který se blíží zvuku originálu.
„Off “: Přehrává normální zvuk. (Výchozí nastavení)
*1DSEE, což je zkratka Digital Sound Enhancement Engine, je technologie vyvinutá
společností Sony a slouží ke zlepšení kvality zvuku kompresovaných zvukových souborů
obnovením zvuku s velkým rozsahem, který byl při kompresi odstraněn.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Při použití funkce „DSEE*1(Sound Enhancer)“ uslyšíte bohatý a přirozený zvuk
téměř jako při poslechu originálu.
50
Nastavení hudby
Poznámky
Obsah
Nabídka
Nastavení „DSEE(Sound Enhancer)“ se nepoužije při přehrávání videa.
Funkce „DSEE(Sound Enhancer)“ není účinná u skladeb, které nejsou komprimované
nebo skladeb s vysokým bitovým tokem bez ztráty výšek.
V případě, že skladba má velmi nízký bitový tok, nebude funkce „DSEE(Sound
Enhancer)“ účinná.
Rejstřík
51
Nastavení hudby
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Dynamic
Normalizer“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Minimalizuje rozdíl v úrovni hlasitosti mezi skladbami.
„Off “: Přehrává skladby v původní hlasitosti. (Výchozí nastavení)
Poznámka
Nastavení „Dynamic Normalizer“ se nepoužije při přehrávání videa.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Můžete snížit rozdíly hlasitosti mezi skladbami. Při tomto nastavení je během
poslechu skladeb z alb v režimu náhodného přehrávání úroveň hlasitosti mezi
skladbami upravena tak, aby se minimalizoval rozdíl v úrovních jednotlivých
nahrávek.
Obsah
Nastavení úrovně hlasitosti (Dynamic Normalizer)
52
Přehrávání videa
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam souborů videa.
(Video Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte soubor videa, který chcete
přehrát, a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání.
 Tipy
Formát zobrazení seznamu videí lze změnit v kroku . Podrobnosti najdete v části
„Nastavení formátu zobrazení seznamu videa“ ( str. 60).
U
 videa, které ještě nebylo přehráno v přehrávači, se zobrazí v seznamu videí ikona
.
přehrát všechna videa, nastavte položku „Continuous Playback“ na možnost
Chcete-li

„On“ ( str. 59).
Je-li položka „Display“ nastavena na možnost „On“ ( str. 56), zobrazí se během
přehrávání videa podrobné informace, jako je název videa, ikona přehrávání, uplynulý
čas atd. Je-li nastavena na možnost „Off “, informace se nebudou zobrazovat.
Můžete
přehrávat naposledy přehrávané video. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF

v seznamu videí, poté v nabídce možností zvolte „Most Recent Video“.
Při přenosu video souborů do přehrávače můžete nastavit jejich miniatury ( str. 60).
Poznámka
V seznamech souborů videa lze zobrazit až 1 000 souborů.
Pokračování 
Rejstřík
Video Library
Nabídka
Chcete-li v přehrávači přehrávat video soubory, musíte je nejprve do něj
přenést pomocí aplikace Media Manager pro WALKMAN nebo Průzkumník
Windows. Přehrávač má k dispozici 2 režimy přehrávání: přehrávání pouze
jednoho souboru videa (One file play) a přehrávání všech souborů uložených
na přehrávači postupně (Continuous Playback).
Obsah
Přehrávání videa
53
Přehrávání videa
Přehrávání videa
Stiskněte tlačítko .
Posunout pozastavené video
rychle dopředu ( )*4
Posunout pozastavené video
rychle dozadu ( )*4
Posunout rychle dopředu
( , , )
Posunout rychle dozadu
( , , )
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Stiskněte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Stiskněte a přidržte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Stiskněte a přidržte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Rychlost posouvání dopředu má 3 úrovně. Mění
se při opakovaném stisknutí tlačítka  (
(×10),
(×30),
(×100)).
Stisknutím tlačítka  funkci ukončíte.
Rychlost posouvání vzad má 3 úrovně. Mění se
při opakovaném stisknutí tlačítka  ( (×10),
(×30),
(×100)).
Stisknutím tlačítka  funkci ukončíte.
*1Aktivuje se, je-li položka „Continuous Playback“ nastavena na možnost „On“
( str. 59).
*2Je-li položka „Continuous Playback“ nastavena na možnost „On“, můžete na začátek
předchozího videa přejít z aktuálně přehrávaného videa tak, že dvakrát stisknete
tlačítko .
*3Interval pro přecházení vpřed a vzad se liší v závislosti na videu.
*4Rychlost přetáčení vpřed a vzad se liší v závislosti na délce videa.
Rejstřík
Najít začátek dalšího videa
( )*1
Najít začátek aktuálního videa
( )*2
Posunout mírně dopředu
( )*3
Posunout mírně zpět ( )*3
Nabídka
Použití 5směrného tlačítka
Obsah
Akce (ikona)
54
Přehrávání videa
Pro orientaci zobrazení fotografie lze vybrat nastavení „Vertical“, „Horizontal
(right)“ nebo „Horizontal (left)“.
Obsah
Nastavení orientace videa
Nabídka
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Orientation“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
55
Přehrávání videa
Rejstřík
„Vertical“
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Vertical“: Obraz v rozlišení 240 × 180 pixelů. (Výchozí nastavení)
„Horizontal (right)“ nebo „Horizontal (left)“: Obraz v rozlišení
320 × 240 pixelů.
Používejte 5směrné tlačítko podle nastavení „Video Orientation“
( str. 17).
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
„Horizontal“
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
 Tipy
Orientaci zobrazení videa lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro videa.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Video
Orientation“.
Je-li položka „Display“ nastavena na možnost „On“ ( str. 56), zobrazí se podrobné
informace, jako je název videa, ikona přehrávání, uplynulý čas atd. Je-li nastavena
možnost „Off “, informace se nebudou zobrazovat.
Poznámka
Je-li položka „Video Orientation“ nastavena na možnost „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal (left)“, název videa se nezobrazí.
56
Přehrávání videa
Podrobné informace o videu, jako je název videa, ikonu přehrávání a uplynulý
čas přehrávání, lze zobrazit nebo skrýt během přehrávání videa.
Obsah
Nastavení zobrazení obrazovky videa
Nabídka
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Display“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Zobrazí název videa, stav přehrávání, uplynulý čas atd.
„Off “: Skryje podrobné informace o aktuálně přehrávaném videu a
zobrazí je pouze při práci s přehrávačem. (Výchozí nastavení)
 Tip
Nastavení zobrazení lze také provést z obrazovky „Now Playing“ pro videa. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Display“.
Poznámka
Je-li položka „Video Orientation“ nastavena na možnost „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal (left)“, název videa se nezobrazí.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
57
Přehrávání videa
Obsah
Nastavení funkce přiblížení
Aktuálně přehrávané video lze přiblížit.
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Zoom Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
58
Přehrávání videa
„Full“
„Off“
Zdroj 4:3
Zdroj 4:3
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
Zdroj 16:9
Zdroj 16:9
Rámeček vyznačený tečkovanou čarou představuje rozměry původního
videa.
 Tip
Nastavení přiblížení lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro videa. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Zoom Settings“.
Rejstřík
„Auto“
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Auto“: Obraz videa je zvětšen/zmenšen tak, aby bylo možné jej celý
zobrazit na celé zobrazovací ploše, a to při zachování poměru stran. Při
zobrazení obrazu videa s poměrem 16:9 bude obraz vypadat tak, že jeho
delší strana bude pokrývat celou délku displeje a v horní a spodní části
obrazovky bude černý pruh. (Výchozí nastavení)
„Full“:
Obraz videa je zvětšen/zmenšen tak, aby bylo možné jej celý

zobrazit na celé zobrazovací ploše, a to při zachování poměru stran. Při
přehrávání obrazu videa s poměrem 16:9 bude obraz vypadat tak, že jeho
kratší strana bude pokrývat celou délku displeje, přičemž pravá a levá
strana obrazu bude oříznuta.
„Off “: Obraz videa nebude zvětšen ani zmenšen a zůstane v původním
rozlišení. Pokud bude rozlišení videa příliš vysoké, dojde k oříznutí levé,
pravé, horní a dolní části obrazovky.
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
59
Přehrávání videa
Všechna videa uložená v přehrávači lze přehrát bez přerušení.
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Continuous
Playback“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Přehraje všechna videa uložená v přehrávači.
„Off “: Přehraje jedno vybrané video. (Výchozí nastavení)
 Tip
Nastavíte-li položku „Continuous Playback“ na možnost „Off “, přehrávač zaznamená
místo, kde bylo každé video naposledy zastaveno. Lze tedy pokračovat v přehrávání tam,
kde jste skončili.
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Přehrávání videa – nepřetržité
60
Přehrávání videa
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video List Format“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Title Only“: Zobrazí v seznamu souborů videa pouze názvy videa.
„Title With Thumbnail“: Zobrazí miniatury, názvy souborů videa a
délku. (Výchozí nastavení)
„Thumbnail Only“: Zobrazí v seznamu souborů videa pouze miniatury.
*1Miniatura je v tomto případě zmenšený obrázek jedné scény videa.
 Tipy
Formát zobrazení seznamu souborů videa lze nastavit na obrazovce seznamu souborů
videa. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku
„Video List Display Format“.
Při přenosu video souborů do přehrávače můžete nastavit jejich miniatury ( str. 118).
Poznámka
V závislosti na formátu souboru se miniatury nemusí zobrazit.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Přehrávač nabízí tři formáty zobrazení. Formát zobrazení seznamu videa si
můžete vybrat mezi položkami „Title Only“, „Title With Thumbnai*1“ nebo
„Thumbnail Only“.
Obsah
Nastavení formátu zobrazení seznamu videa
61
Přehrávání videa
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „On-Hold Display“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Yes“: Je-li přehrávač v režimu uzamčení, ovládací tlačítka přehrávače
jsou uzamčena, ale video lze normálně přehrát. (Výchozí nastavení)
Je-li přehrávač v režimu uzamčení, ovládací tlačítka jsou uzamčena
„No“:

a obrazovka se vypne; zvuky aktuálního videa jsou však přehrávány.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Možnosti lze vybírat i během přehrávání souborů videa v režimu uzamčení.
Video můžete přehrávat normálním způsobem nebo můžete vypnout displej a
poslouchat jen zvuk.
Nastavením této možnosti na hodnotu „No“ ušetříte výdrž i celkovou životnost
baterie.
Obsah
Přehrávání pouze zvuku videa
62
Přehrávání videa
Obsah
Odstranění videí z Video Library
Videa můžete v přehrávači odstraňovat z „Video Library“.
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam souborů videa.
(Video Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte video a poté stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF.
Zobrazí se nabídka možností.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Delete Video“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Yes“ a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Vybrané video se smaže.
 Tip
Videa můžete odstraňovat z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR
OFF pro zobrazení nabídky možností, poté ze seznamu zvolte „Delete“.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
Tlačítko OPTION/
PWR OFF
5směrné
tlačítko
Nabídka
Video Library
63
Přehrávání videa
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Play from beginning
Detailed Information
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Přejde na začátek videa ( str. 53).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, formát komprese audia/videa,
název souboru atd.
Slouží k nastavení formátu seznamu zobrazení
( str. 60).
Odstraní video v přehrávači ( str. 62).
Spustí přehrávání naposledy přehrávaného videa.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Video List Display Format
Delete Video
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
Položky možností zobrazené na obrazovce „Now Playing“
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Play from beginning
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Přejde na začátek videa ( str. 53).
Slouží k nastavení funkce přiblížení ( str. 57).
Slouží k nastavení orientace videa ( str. 54).
Slouží k zobrazení nebo skrytí informací o videu
( str. 56).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, formát komprese audia/videa,
název souboru atd.
Odstraní video v přehrávači ( str. 62).
Slouží k úpravě jasu displeje ( str. 103).
Zobrazí aktuální čas ( str. 101).
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Detailed Information
Delete Video
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Rejstřík
Položky možností se zobrazují na obrazovce se seznamem
Nabídka
Nabídku možností videa lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF
na obrazovce seznamu (včetně obrazovky miniatur), jako je například seznam
souborů videa, nebo na obrazovce „Now Playing“ pro videa. V nabídce
možností videa jsou k dispozici různá nastavení.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností videa
64
Prohlížení fotografií
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek fotografií.
(Photo Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte složku a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam fotografií.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte fotografii a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Vybraná fotografie se zobrazí.
Stisknutím tlačítka / zobrazíte následující nebo předchozí fotografii.
Pokračování 
Rejstřík
Photo Library
Nabídka
Chcete-li v přehrávači prohlížet fotografie, musíte je nejprve do něj přenést
pomocí aplikace Media Manager pro WALKMAN nebo Průzkumník
Windows. Můžete zobrazit jednu fotografii přes celý displej nebo můžete
použít funkci prohlížení snímku k zobrazení více fotografií po sobě
( str. 69).
Obsah
Zobrazení fotografie
65
Prohlížení fotografií
 Tipy
Rejstřík
V seznamech složek fotografií lze zobrazit až 1 000 složek. V seznamech fotografií lze
zobrazit až 10 000 fotografií.
jsou fotografie uloženy v několika složkách, lze zobrazit maximálně
Pokud

10 000 fotografií.
a fotografii
Pokud je fotografie velká nebo poškozená, na displeji se zobrazí symbol
nebude možné zobrazit.
Nepodporují-li fotografie formát souboru DCF 2.0 (nebo je název složky/souboru příliš
dlouhý atd.), může se provozní doba (nutná k zobrazení fotografií nebo prezentace)
prodloužit.
Nabídka
Poznámky
Obsah
Přehrávání skladeb se při hledání fotografií v seznamech složek fotografií a seznamech
fotografií nezastaví. Také se nezastaví, je-li zobrazena obrazovka „Now Playing“
s vybranou fotografií.
můžete postupně zobrazovat fotografie ve vybrané složce (prohlížení snímků)
Nyní

( str. 69).
Fotografie přenášené do přehrávače můžete uspořádat do složek. Vyberte přehrávač
([WALKMAN]) pomocí aplikace Průzkumník Windows a přetáhněte novou složku do
složky „PICTURES“ nebo „PICTURE“. Podrobnosti o hierarchii dat naleznete v části
 na str. 119.
66
Prohlížení fotografií
Pro orientaci zobrazení videa lze vybrat nastavení „Vertical“, „Horizontal
(right)“ nebo „Horizontal (left)“.
Obsah
Nastavení orientace fotografie
Nabídka
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Orientation“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
67
Prohlížení fotografií
„Vertical“ (svisle)
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Vertical“: Obraz v rozlišení 240 × 180 pixelů. (Výchozí nastavení)
„Horizontal (right)“ nebo „Horizontal (left)“: Obraz v rozlišení
320 × 240 pixelů.
Používejte 5směrné tlačítko podle nastavení „Photo Orientation“
( str. 18).
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
„Horizontal“ (Vodorovně)
Rejstřík
 Tip
Orientaci zobrazení fotografie lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro
fotografie. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku
„Photo Orientation“.
68
Prohlížení fotografií
Při zobrazení fotografií můžete zobrazit nebo skrýt podrobné informace o
fotografii, jako například ikonu znázorňující stav přehrávání.
Obsah
Nastavení obrazovky pro fotografie
Nabídka
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Display“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Zobrazí název aktuální fotografie, datum pořízení, stav přehrávání,
číslo fotografie atd.
„Off “: Skryje informace o aktuální fotografii. (Výchozí nastavení)
 Tip
Nastavení zobrazení lze také provést z obrazovky „Now Playing“ pro fotografie. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Display“.
Poznámka
Pokud vyberete pro nastavení „Photo Orientation“ položku „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal (left)“ ( str. 66), název fotografie se nezobrazí, a to ani pokud vyberete
pro nastavení „Display“ položku „On“.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
69
Prohlížení fotografií
Obsah
Prohlížení obrázků
Můžete souvisle zobrazovat fotografie ve vybrané složce.
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek fotografií.
(Photo Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou složku
fotografií a poté stiskněte a přidržte tlačítko .
Spustí se automatické prohlížení obrázků.
 Tip
Prohlížení obrázků lze spustit jedním z následujících způsobů:
Stiskněte a přidržte tlačítko  v seznamu fotografií.
Stiskněte a přidržte tlačítko  na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF v seznamu složek fotografií a potom vyberte
v nabídce možností položku „Begin slide show“.
Poznámka
Během automatického prohlížení obrázků jsou funkce automatického vypnutí displeje a
aktivace spořiče obrazovky ( str. 101) vypnuty.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Photo Library
70
Prohlížení fotografií
Můžete opakovně zobrazit fotografie v režimu automatického prohlížení.
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Slide Show Repeat“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„On“: Spustí nepřetržité a opakované zobrazování fotografií ve složce.
„Off “: Postupně zobrazí všechny fotografie ve složce. Po zobrazení
poslední fotografie se znovu zobrazí první fotografie a přehrávání se
zastaví. (Výchozí nastavení)
 Tip
Režim přehrávání fotografií lze nastavit na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Slide
Show Repeat“.
Poznámka
Během automatického prohlížení obrázků jsou funkce automatického vypnutí displeje a
aktivace spořiče obrazovky ( str. 101) vypnuty.
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Nastavení režimu prohlížení obrázků
71
Prohlížení fotografií
Můžete nastavit dobu zobrazení každé fotografie.
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Slide Show Interval“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Fotografie se přepínají v intervalech, které lze nastavit pomocí položek
„Short“, „Normal“ (výchozí nastavení) nebo „Long“.
 Tip
Interval přepínání fotografií lze nastavit na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Slide
Show Interval“.
Poznámka
Zobrazení velké fotografie může trvat déle.
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Nastavení intervalu přepínání fotografií
72
Prohlížení fotografií
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo List Format“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Title Only“: Zobrazí v seznamu fotografií jen názvy fotografií.
„Title With Thumbnail“: Zobrazí v seznamu fotografií název fotografie a
miniaturu snímku.
„Thumbnail Only“: Zobrazí v seznamu fotografií jen miniatury snímků.
(Výchozí nastavení)
*1Miniatura je v tomto případě zmenšená fotografie.
 Tip
Formát zobrazení seznamu fotografií lze nastavit na obrazovce se seznamem fotografií.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Photo List
Display Format“.
Poznámka
V závislosti na formátu souboru se miniatury nemusí zobrazit.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Přehrávač nabízí 3 formáty zobrazení. Formát zobrazení seznamu fotografií si
můžete vybrat mezi položkami „Title Only“, „Title With Thumbnail*1“, nebo
„Thumbnail Only“.
Obsah
Nastavení položky Photo List Display Format
73
Prohlížení fotografií
Poznámka
Rejstřík
Media Manager pro WALKMAN nemůže odstraňovat fotografie, jejichž název byl
změněn pomocí Průzkumník Windows.
Nabídka
Při odstraňování fotografií z „Photo Library“ použijte Media Manager pro
WALKMAN nebo Průzkumník Windows.
Podrobnosti o používání Media Manager pro WALKMAN najdete v nápovědě.
Obsah
Odstranění fotografií z knihovny fotografií
74
Prohlížení fotografií
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Begin slide show
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Spustí automatické prohlížení fotografií
( str. 69).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, název souboru atd.
Nastaví formát zobrazení seznamu fotografií
( str. 72).
Zobrazí naposledy prohlíženou fotografii.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Detailed Information
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Položky možností zobrazené na obrazovce „Now Playing“
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Photo Orientation
Display
Nastaví orientaci fotografií ( str. 66).
Slouží k nastavení nebo skrytí informací o
fotografii ( str. 68).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, název souboru atd.
Slouží k volbě režimu automatického prohlížení
fotografií ( str. 70).
Slouží k volbě intervalu přepínání fotografií
( str. 71).
Slouží k úpravě jasu displeje ( str. 103).
Zobrazí aktuální čas ( str. 101).
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Detailed Information
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Rejstřík
Položky možností se zobrazují na obrazovce se seznamem
Nabídka
Nabídku možností fotografie lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR
OFF na obrazovce seznamu (včetně obrazovky miniatur), jako je například
seznam souborů fotografií, nebo na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
V nabídce možností pro fotografie jsou k dispozici různá nastavení.
Zobrazené položky v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce nabídku
možností zobrazujete.
Obsah
Zobrazení nabídky možností pro fotografie
75
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Obsah
Základní fakta o technologii Bluetooth
Co zvládne přehrávač s Bluetooth?
*1Zařízení musejí podporovat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2Zařízení musejí podporovat AVRCP.
 Tipy
Přehrávač může přenášet informace ke skladbě, jako je název skladby, na zařízení
Bluetooth podporující AVRCP Ver.1.3. Určitá zařízení dále od přehrávače přijímají
další informace, např. stav baterie nebo nastavení přehrávače. Informace, které zařízení
Bluetooth může přijímat, se však liší podle přístroje.
Bezdrátově
můžete ovládat hlasitost (VOL +/–) určitých zařízení pomocí tlačítka

přehrávače VOL +/–.
Dostupné funkce Bluetooth přehrávače:
Zařízení Bluetooth můžete zvolit pro komunikaci s přehrávačem ze
spárovaných zařízení.
Můžete určit zařízení Bluetooth, které pravidelně používáte pro „Quick
Connection“ ( str. 81).
Můžete zvolit, zda použít nebo nepoužít zvukové efekty („Equalizer“,
„VPT(Surround)“, „DSEE(Sound Enhancer)“, „Dynamic Normalizer“).
Poznámky
Pomocí komunikace Bluetooth přehrávač nemůže komunikovat s mobilními telefony.
Pomocí komunikace Bluetooth přehrávač nemůže přenášet data.
Pokračování 
Rejstřík
Tento přehrávač podporuje AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Z připojeného zařízení Bluetooth*2, např. sluchátek Bluetooth, můžete
bezdrátově ovládat základní operace přehrávače.
Nabídka
Přehrávač obsahuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Přehrávač bezdrátově
komunikuje se zařízením Bluetooth*1 (např. sluchátka, audio v autě,
reproduktory, kompaktní sterea). Skladby nebo zvuk videa můžete na
zařízeních Bluetooth poslouchat přenesením dat z přehrávače. Přehrávač však
nemůžete použít pro příjem skladeb nebo zvuku videa ze zařízení Bluetooth.
76
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Zařízení kompatibilní s funkcí Bluetooth přehrávače
Podrobnosti o zařízeních, která mohou s přehrávačem komunikovat pomocí
komunikace Bluetooth, najdete na těchto internetových stránkách:
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v jiných zemích a oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, kteří zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Poznámka
Komunikace Bluetooth může být rušena z následujících příčin.
Při komunikaci Bluetooth v blízkosti kovových předmětů
Když je u přehrávače nebo zařízení používající rádiové vlny, např. zařízení LAN nebo
mikrovlnná trouba.
Když je anténa Bluetooth přehrávače zakryta překážkami, např. dlaněmi.
Anténa Bluetooth
Pokračování 
Rejstřík
Komunikační systém a kompatibilní profil Bluetooth přehrávače
Profil je standardizace funkce pro specifikace zařízení Bluetooth. Přehrávač
podporuje následující verze a profily Bluetooth:
Komunikační systém: Bluetooth Ver2.0
Kompatibilní profil Bluetooth: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Nabídka
Bezdrátová technologie Bluetooth je bezdrátová technologie krátkého dosahu,
která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními,
např. kompaktními sterey nebo sluchátky. Bezdrátová technologie Bluetooth
má dosah přibl. 10 metrů.
Protože technologie Bluetooth je bezdrátová, nemusíte pro připojení používat
kabel ani se zařízení nemusejí vidět, jak je tomu při infračervené technologii.
Takové zařízení můžete používat např. v tašce nebo v kapse. Technologie
Bluetooth je mezinárodním standardem podporovaným tisíci společnostmi a
používaným různými společnostmi po celém světě.
Obsah
Co je to technologie Bluetooth?
77
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Pro poslech skladeb nebo zvuku videa z přístrojů Bluetooth je požadováno
následující:
Nabídka
Párování
Spárujte přehrávač a zařízení Bluetooth
( str. 78).
Obsah
Jak používat komunikaci Bluetooth
Rejstřík
Vytvoření připojení Bluetooth
Vytvořte připojení Bluetooth mezi přehrávačem a
zařízením Bluetooth ( str. 81).
Poslech hudby
Přehrávání skladeb nebo videí na přehrávači
( str. 86).
78
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Bluetooth
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
 Přehrávač a zařízení Bluetooth postavte nejdále 1 metr od sebe.
 Zařízení zapněte a nastavte pro párování.
Podrobnosti k nastavení zařízení najdete v návodu k obsluze zařízení
Bluetooth.
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Bluetooth) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam zařízení dostupných pro párování.
Pokračování 
Rejstřík
Zařízení Bluetooth musí být nejdříve navzájem „spárovány“. Po spárování
zařízení Bluetooth není nutné toto opakovat, kromě následujících případů:
Když je párování zařízení Bluetooth z přehrávače odstraněno po opravě atd.
Když se pokusíte o spárování dalšího zařízení Bluetooth poté, co zařízení již
bylo spárováno s 8 zařízeními.
Přehrávač lze spárovat s až 8 zařízeními Bluetooth; Pokud chcete spárovat
další zařízení, nejdříve odstraňte nepotřebné zařízení Bluetooth. Poté
proveďte párování ( str. 90).
Když je odstraněno párování přehrávače se zařízením Bluetooth.
Při resetování přehrávače ( str. 109) se z přehrávače odstraní všechna
zařízení Bluetooth.
Nabídka
Co je to párování?
Obsah
Příprava na komunikaci Bluetooth (Pairing)
79
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Ukáže se displej s informacemi o postupu párování. Přehrávač dále
ukazuje stav párování pomocí indikátoru Bluetooth ( page 85).
 Zadejte univerzální klíč. Stiskněte tlačítko / pro nastavení
čísla a stiskněte tlačítko / pro ovládání kurzoru. Po zadání
univerzálního klíče stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Párování proběhne poté, co si přehrávač a zařízení vymění univerzální
klíče.
Po dokončení párování se automaticky vytvoří připojení Bluetooth. Ze
zařízení Bluetooth můžete poslouchat skladby nebo zvuk videa
( str. 86).
Po spárování přehrávače a zařízení mohou vytvořit připojení Bluetooth
bez párovacího postupu.
*1Univerzální klíč pro všechny produkty Sony je „0000“. „Passkey“ se také říká „Pass
code“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Pass word“. Pokud chcete najít používaný název
nebo najít číslo, podívejte se do návodu k obsluze.
Pokračování 
Rejstřík
párovat, a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Párování se spustí. Když se objeví displej se zadáváním univerzálního
klíče*1, přejděte do kroku . Pokud se displej neukáže, párování
pokračuje a dokončí se.
Nabídka
 Stiskněte tlačítko /// pro volbu zařízení, které chcete
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Pairing“, a poté
80
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Stornování párovacího procesu
Párování stornujete stisknutím tlačítka BACK/HOME nebo přidržením tlačítka
BLUETOOTH. Poté, co se zobrazí „Pairing process aborted.“, funkce Bluetooth
se vypne a obrazovka se vrátí do kroku .
Obsah
Nedokončené párování
Pokud přehrávač při párování selhal, zobrazí se „Pairing failed.“ a obrazovka se
vrátí do kroku . Pro dokončení párování opakujte kroky od kroku .
Nabídka
Při obdržení žádosti o párování
Když přehrávač přijme žádost o párování od jiného zařízení Bluetooth, zobrazí
se „You have received a pairing request from a Bluetooth device. Start pairing?“.
Pokud zvolíte „Yes“, spustí se párování.
Rejstřík
 Tipy
V kroku , pokud nenajdete zařízení, které chcete spárovat, zvolte ve spodní části
seznamu „Search again“. Hledání se spustí znovu.
Přehrávač
se může najednou spárovat pouze s jedním zařízením. Pro párování s více

zařízeními zopakujte kroky od kroku  pro každé párování.
Poznámky
Když přehrávač spustí párování, automaticky zastaví přehrávání skladby.
Při párování nemůžete přehrávač ovládat.
Obrazovka pro zadání univerzálního klíče po chvíli zmizí. Není-li zadání univerzálního
klíče dokončeno před zmizením obrazovky, opakujte předchozí postup od kroku .
Pokud přehrávač při párování po určitou dobu nepoužíváte, proces se automaticky
stornuje. V takovém případě opakujte kroky od kroku .
81
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Připojení Bluetooth můžete vytvořit pomocí tlačítka BLUETOOTH nebo z
nabídky Home.
Před vytvořením připojení Bluetooth dokončete párování přehrávače a
Nabídka
Poznámka
Obsah
Vytvoření připojení Bluetooth
zařízení ( str. 78).
Rejstřík
Vytvoření připojení Bluetooth pomocí tlačítka BLUETOOTH
(Quick Connection)
Při párování přehrávače s více zařízeními lze určit, pro které zařízení chcete
používat funkci „Quick Connection“ ( str. 88).
BLUETOOTH button
 Nastavte zařízení Bluetooth pro přípravu na připojení Bluetooth.
Podrobnosti k nastavení zařízení najdete v návodu k obsluze zařízení
Bluetooth.
 Přidržte tlačítko BLUETOOTH.
Ukáže se displej s informacemi o procesu vytvoření. Přehrávač dále
ukazuje stav připojení pomocí indikátoru Bluetooth ( str. 85).
Ukončení připojení Bluetooth pomocí tlačítka BLUETOOTH
Připojení Bluetooth zrušíte přidržením tlačítka BLUETOOTH. Po ukončení
připojení Bluetooth se funkce Bluetooth vypne.
Stornování procesu připojení
Proces stornujete stisknutím tlačítka BACK/HOME nebo přidržením tlačítka
BLUETOOTH. Když se objeví „Connection process aborted.“, funkce
Bluetooth se vypne.
Pokračování 
82
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
 Tip
Nabídka
Poznámka
Obsah
Při ukončení připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth přehrávač přejde do
pohotovostního stavu pro vytvoření připojení. Pokud se připojení nevytvoří do
10 minut, funkce Bluetooth se automaticky vypne.
Připojení se musí vytvořit přibližně do 10 minut.
Pokračování 
Rejstřík
83
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Podrobnosti k nastavení zařízení najdete v návodu k obsluze zařízení.
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Bluetooth) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Devices“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Ukáže se seznam zařízení Bluetooth.
Spárovaná zařízení Bluetooth
Ikona Bluetooth se zobrazí vedle aktuálně připojeného zařízení.
 Stisknutím tlačítka /// zvolte zařízení pro připojení
Bluetooth a poté stisknutím tlačítka .
Ukáže se displej s informacemi o procesu vytvoření. Přehrávač dále
ukazuje stav připojení pomocí indikátoru Bluetooth ( str. 85).
Pokračování 
Rejstřík
 Nastavte zařízení Bluetooth pro přípravu na připojení Bluetooth.
Nabídka
Bluetooth
Obsah
Vytvoření připojení Bluetooth z nabídky Home
84
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Obsah
Ukončení připojení Bluetooth z nabídky Home
Z nabídky Bluetooth vyberte „Bluetooth Off “. Funkci Bluetooth můžete
vypnout i přidržením tlačítka BLUETOOTH.
 Tip
Rejstřík
Poznámka
Nabídka
Při ukončení připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth přehrávač přejde do
pohotovostního stavu pro vytvoření připojení. Pokud se připojení nevytvoří do
10 minut, funkce Bluetooth se automaticky vypne.
Připojení se musí vytvořit přibližně do 10 minut.
Pokračování 
85
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Stav
Vyp.
Rychle bliká
Souvisle bliká
Funkce Bluetooth je vypnutá
Když probíhá párování
Souvisle světle bliká
Dvakrát blikne
Jednou blikne
Když je funkce Bluetooth zapnutá
Když je párování dokončené
Při vytvoření připojení Bluetooth
Když se funkce Bluetooth vypne
 Tip
Když přehrávač připojení Bluetooth udrží bez přehrávání skladeb nebo zvuku videa,
indikátor Bluetooth trvale pomalu bliká. Přehrávač v tomto stavu vydrží asi jeden den.
Doba, kterou přehrávač tento stav udrží, se mění podle připojeného zařízení.
Rejstřík
Souvisle a pomalu bliká
Když se připojení tvoří
Při „Connection Standby“
Při vypnutí funkce Bluetooth
Při udržení připojení Bluetooth, když
přehrávač zastaví přehrávání skladeb nebo
zvuku videa nebo když je v pohotovostním
režimu
Při přehrávání skladeb nebo zvuku videa přes
komunikaci Bluetooth
Nabídka
Indikátor Bluetooth
Obsah
O indikátoru Bluetooth
86
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Obsah
Poslech skladeb nebo zvuku videa ze zařízení
Bluetooth
Skladby nebo zvuk videa můžete poslouchat ze spárovaného zařízení.
 Vytvořte připojení Bluetooth ( str. 81, 83).
 Přehrávejte skladby nebo videa na přehrávači.
 Tipy
Když přehrávač připojení Bluetooth udrží bez přehrávání skladeb nebo zvuku videa,
indikátor Bluetooth trvale pomalu bliká. Přehrávač v tomto stavu vydrží asi jeden den.
Doba, kterou přehrávač tento stav udrží, se mění podle připojeného zařízení.
Zařízení Bluetooth nabízí následující bezdrátové operace:
Přehrávání
Pauza (Stop)
Rychle dopředu/zpět
Přeskočení na počátek další skladby/Přeskočení na aktuálně hranou skladbu
Přeskočení na první skladbu v seznamu následující složky/Přeskočení na první
skladbu v seznamu aktuální složky
můžete ovládat hlasitost (VOL +/–) určitých zařízení pomocí tlačítka
Bezdrátově

přehrávače VOL +/–.
Pokračování 
Rejstřík
Před používáním přehrávače zkontrolujte následující:
Zařízení Bluetooth je zapnuté.
Spárování přehrávače a zařízení Bluetooth bylo dokončeno ( str. 78).
Zařízení Bluetooth podporuje stejné profily jako přehrávač ( str. 152).
Když přehrávač udrží připojení Bluetooth, nemůžete poslouchat skladby nebo zvuk
videa z bezdrátových sluchátek připojených přes WM-PORT.
Nabídka
Poznámky
87
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Operace nekompatibilní s funkcí Bluetooth
Spojení USB
Rejstřík
Používání bezdrátových
sluchátek
Zvukový signál
Přehrávač se nabíjí a udržuje komunikaci
Bluetooth.
ignoruje připojení WM-PORT a
Přehrávač

udržuje komunikaci Bluetooth.
Přehrávač reaguje na připojení USB a
zastavuje komunikaci Bluetooth.
Bezdrátová sluchátka nejsou kompatibilní
s komunikací Bluetooth.
Přehrávač při komunikaci Bluetooth nepřenáší
zvukové signály.
Nabídka
Připojení příslušenství
k přehrávači přes WM-PORT:
Příslušenství poskytující
napájení
příslušenství
Další

Výsledky
Obsah
Operace nebo funkce
88
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Quick Connection“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Ukáže se seznam zařízení Bluetooth.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte zařízení a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zvolené zařízení je nastaveno na „Quick Connection“.
Ve výchozím nastavení je první párované zařízení určeno pro „Quick
Connection“.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Připojení Bluetooth můžete vytvořit jednoduše přidržením tlačítka
BLUETOOTH přehrávače (Quick Connection) ( str. 81). Můžete určit
zařízení pro tuto operaci.
Obsah
Výběr zařízení pro Quick Connection
89
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Můžete kontrolovat informace o spárovaných zařízeních, např. název zařízení,
jeho adresa a podporované profily.
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Bluetooth) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Devices“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Ukáže se seznam zařízení Bluetooth.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte zařízení a poté stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF.
Zobrazí se nabídka možností.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte „Device Information“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Objeví se informace k zařízení Bluetooth. Informace, které se objeví, záleží
na zařízení.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
Tlačítko OPTION/
PWR OFF
5směrné
tlačítko
Nabídka
Bluetooth
Obsah
Kontrola informací o zařízení Bluetooth
90
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Tlačítko
BACK/HOME
Tlačítko OPTION/
PWR OFF
5směrné
tlačítko
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Bluetooth) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Devices“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Ukáže se seznam zařízení Bluetooth.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte zařízení a poté stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF.
Zobrazí se nabídka možností.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Delete“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Ano“, a poté výběr
potvrďte stisknutím tlačítka .
Zvolené zařízení se z přehrávače odstraní.
Rejstřík
Bluetooth
Nabídka
Přehrávač lze spárovat s až 8 různými zařízeními ( str. 78). Pokud chcete
přehrávač párovat s dalšími zařízeními, odstraňte nepotřebné zařízení
Bluetooth ze seznamu.
Obsah
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth z
přehrávače
91
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Zvukovou kvalitu komunikace Bluetooth nastavíte úpravou bitového toku
(A2DP audio streaming).
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Sound Quality
Mode“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam kvality zvuku.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Normal Mode“: (Výchozí nastavení)
„High Quality Mode“: Skladby nebo zvuk videa se přenášejí ve vysoké
zvukové kvalitě, ale stav připojení může být nestabilní.
„Connect Priority“: Kvalita zvuku nemusí být tak dobrá jako ostatní
režimy, ale skladby nebo zvuk videa se přenášejí při stabilním připojení.
Pokud je připojení nestabilní, doporučujeme „Connect Priority“.
Rejstřík
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Nastavení kvality zvuku (Sound Quality Mode)
92
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Settings“
a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Sound Effect Preset“
a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth se zaškrtávacím políčkem.
Políčko se zaškrtne při použití zvukového efektu (Výchozí nastavení).
 Stisknutím tlačítka /// vyberte zařízení a poté stiskněte
tlačítko  pro zaškrtnutí nebo nezaškrtnutí políčka.
Zvukové efekty zapnuté nebo vypnuté při komunikaci Bluetooth.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Close“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Poznámky
Zvuková nastavení zařízení Bluetooth nemůžete změnit z přehrávače.
„Clear Stereo“ při komunikaci Bluetooth nefunguje.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Můžete zvolit, zda použít nebo nepoužít zvukové efekty („Equalizer“,
„VPT(Surround)“, „DSEE(Sound Enhancer)“, „Dynamic Normalizer“).
Pokud použijete, nastaví se všechny zvukové efekty.
Obsah
Použití nastavení zvukových efektů
93
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
(Bluetooth Information)
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth
Information“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se informace Bluetooth přehrávače.
„Bluetooth Version:“: Zobrazí se verze Bluetooth.
„Název zařízení:“: Zobrazí název modelu.
„Device Address:“: Zobrazí adresu BD.
„Profile • Version:“: Zobrazí podporované profily a jejich verzi.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Můžete zkontrolovat informace Bluetooth přehrávače, např. verzi, název
modelu, adresu zařízení Bluetooth nebo podporované profily.
Obsah
Kontrola informací Bluetooth přehrávače
94
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Funkci Bluetooth můžete vypnout z nabídky Home nebo pomocí tlačítka
Bluetooth ( str. 81).
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Bluetooth) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Bluetooth Off“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Funkce Bluetooth se vypne.
 Tipy
Funkce Bluetooth se vypne i v následujících případech.
Když je tlačítko OPTION/PWR OFF stisknuté
Když je tlačítko BLUETOOTH stisknuté
Když je baterie vybitá
ukončení připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth přehrávač přejde do
Při

pohotovostního stavu pro vytvoření připojení. Pokud se připojení nevytvoří do
10 minut, funkce Bluetooth se automaticky vypne.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Bluetooth
Obsah
Vypnutí funkce Bluetooth (Bluetooth Off)
95
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
(Connection Standby)
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Bluetooth) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Connection
Standby“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Objeví se „Connection Standby“. Přehrávač může v tomto stavu zůstat
přibližně 10 minut. Přehrávač oznamuje stav funkce Bluetooth pomocí
indikátoru Bluetooth ( str. 85).
Rejstřík
Bluetooth
Nabídka
Připojení Bluetooth můžete vytvořit ze zařízení Bluetooth. Před používáním
zařízení musí přehrávač přejít do pohotovostního stavu pro vytvoření připojení
(Connection Standby).
Obsah
Přechod do pohotovostního stavu připojení
96
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Bezdrátová technologie Bluetooth funguje v rozsahu přibližně 10 metrů.
Maximální komunikační dosah se liší podle překážek (osoby, kov, zdi atd)
nebo elektromagnetického prostředí.
Anténa Bluetooth je vestavěná v přehrávači ( str. 10). Citlivost komunikace
Bluetooth se vylepší nasměrováním vestavěné antény Bluetooth na připojené
zařízení Bluetooth. Pokud jsou mezi připojeným zařízením a přehrávačem
překážky, komunikační vzdálenost se zkrátí.
Šum, přerušení zvuku nebo změnu rychlosti přehrávání může způsobit toto:
 Používání v kovové tašce.
 Používání v batohu nebo tašce přes rameno.
 Zařízení na frekvenci 2,4 GHz, např. bezdrátové zařízení LAN, bezdrátový
telefon nebo mikrovlnná trouba, které se používají blízko přehrávače nebo
zařízení.
Protože zařízení Bluetooth a bezdrátová LAN (IEEE802.11b/g) využívají
stejnou frekvenci, může dojít k mikrovlnnému rušení, a tím zhoršení
rychlosti komunikace, šumu nebo neplatnému připojení při komunikaci
Bluetooth v blízkosti bezdrátového zařízení LAN. V takovém případě
postupujte takto:
 Komunikaci Bluetooth provozujte ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od
bezdrátového zařízení LAN.
 Přehrávač a zařízení Bluetooth dejte co nejblíže k sobě.
 Při komunikaci Bluetooth v oblasti do 10 metrů od bezdrátového zařízení
LAN toto zařízení nejdříve vypněte.
Kvůli
charakteristice bezdrátové technologie Bluetooth je zvuk přehrávaný na

zařízení Bluetooth mírně opožděný ve srovnání se zvukem přehrávaným na
přehrávači.
Mikrovlny vydávané zařízením Bluetooth mohou ovlivnit provoz
elektronických zdravotnických přístrojů. Přehrávač a jiné zařízení Bluetooth
vypněte v následujících místech, neboť mohou způsobit nehodu:
 v místech, kde je vznětlivý plyn, v nemocnici, ve vlaku, letadle nebo na
čerpací stanici.
 blízko automatických dveří nebo požárního hlásiče.
Obsah
Bezpečnostní opatření při komunikaci Bluetooth
97
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Obsah
Nabídka
Rejstřík
Přehrávač podporuje možnosti zabezpečení vyhovující standardu Bluetooth
pro zajištění bezpečného připojení při použití bezdrátové technologie
Bluetooth. Zabezpečení nemusí být dostatečné podle nastavení. Při použití
bezdrátové technologie Bluetooth postupujte opatrně.
žádnou zodpovědnost za únik informací při komunikaci
Nepřebíráme

Bluetooth.
Připojení se všemi zařízeními Bluetooth nelze zaručit.
 Pro splnění a autorizaci standardu Bluetooth specifikovaného Bluetooth SIG
je vyžadováno zařízení s funkcí Bluetooth.
 I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu Bluetooth,
některé zařízení nemusí jít v závislosti na funkcích nebo specifikacích zařízení
připojit.
Podle připojovaného zařízení může komunikace chvíli trvat.
98
Poslech skladeb přes komunikaci Bluetooth
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Device Information
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Zobrazí informace o spárovaných zařízeních
( str. 89).
Vymaže zařízení Bluetooth z přehrávače
( str. 90).
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“
s naposledy přehrávanou skladbou.
Delete
Go to the song play back
screen
Rejstřík
Položky možností se zobrazují na obrazovce se seznamem
Nabídka
Nabídku možností Bluetooth lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR
OFF na obrazovce seznamu zařízení Bluetooth. Nastavení můžete změnit z
nabídky.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností Bluetooth
99
Nastavení
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „AVLS (Volume
Limit)“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „On“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Hlasitost je udržována na přiměřené úrovni.
Vypnutí funkce
V kroku  vyberte možnost „Off “ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Poznámka
Při komunikaci Bluetooth nefunguje funkce „AVLS (Volume Limit)“.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Můžete nastavit „AVLS (Volume Limit)“ (Automatic Volume Limiter System)
k omezení maximální hlasitosti, abyste zabránili poškození sluchu nebo rušení
okolí. Díky „AVLS (Volume Limit)“ můžete poslouchat hudbu na příjemné
úrovni hlasitosti.
Výchozí nastavení této funkce je „Off “.
Obsah
Omezení hlasitosti (AVLS (Volume Limit))
100
Nastavení
Obsah
Vypnutí zvukového signálu
Zvukové signály přehrávače můžete vypnout.
Výchozí nastavení je „On“.
Nabídka
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Beep Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Off“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zapnutí funkce
V kroku  vyberte možnost „On“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Rejstřík
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
101
Nastavení
Settings
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka ///vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Screensaver“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Type“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam pro výběr typu spořiče obrazovky.
Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovaný typ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Po potvrzení se znovu zobrazí obrazovka v kroku .
„Clock“: Nebude-li po nějakou dobu provedena žádná akce, zobrazí se
hodiny jako spořič obrazovky. (Výchozí nastavení)
„Blank“:
Nebude-li po nějakou dobu provedena žádná akce, obrazovka

se vypne.
„None“:
Obrazovka nepřejde do režimu spořiče obrazovky.

Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Spořič obrazovky můžete nastavit buď na možnost „Clock“, nebo možnost
„Blank“ pro případ, kdy během přehrávání na přehrávači neprovádíte žádnou
akci. Pro spořič obrazovky můžete vybrat také možnost „None“.
Obsah
Nastavení typu spořiče obrazovky
102
Nastavení
Můžete nastavit, aby se spořič obrazovky aktivoval po 15, 30 nebo
60 sekundách.
Obsah
Nastavení času spořiče obrazovky
Nabídka
Settings
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Screensaver“ a poté
potvrďte stisknutím tlačítka .
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Screensaver
Timing“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam pro výběr času spořiče obrazovky.
Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovaný typ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Po potvrzení se znovu zobrazí obrazovka v kroku .
Můžete vybrat následující nastavení času: „After 15 sec“, „After 30 sec“
(výchozí nastavení) nebo „After 60 sec“.
 Tipy
Když se na obrazovce pohybují znaky, obrazovka nepřejde do režimu spořiče obrazovky.
Pokud zvolíte „None“ z „Type“ položky „Screensaver“, nemůžete nastavit „Screensaver
Timing“.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
103
Nastavení
Obsah
Úprava jasu displeje (Brightness)
K dispozici je 5 úrovní jasu displeje.
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Brightness“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro úpravu jasu.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou úroveň a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„3“ je výchozí nastavení.
Po úpravě úrovně nastavení potvrďte stisknutím tlačítka . Pokud
tlačítko BACK/HOME stiskněte před potvrzením, nastavení se zruší.
 Tipy
Jas displeje můžete upravit i během přehrávání videa nebo prohlížení fotografií.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a poté vyberte z nabídky možnost „Brightness“.
jas nastavíte na nižší úroveň, baterie déle vydrží ( str. 115).
Pokud

Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
104
Nastavení
Obsah
Nastavení aktuálního času (Set Date-Time)
Aktuální čas můžete nastavit ručně.
Settings
 Stisknutím tlačítka /// vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Set Date-Time“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení data a času.
 Stisknutím tlačítka / vyberte rok a stiskněte tlačítko / pro
zvětšení/zmenšení hodnoty a poté stisknutím tlačítka  volbu
potvrďte.
 Podobně jako v kroku  proveďte nastavení měsíce, dne, hodiny a
minuty.
Pokračování 
Rejstřík
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Nabídka
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
105
Nastavení
Obsah
Zobrazení aktuálního času
Klepněte na tlačítko OPTION/PWR OFF na obrazovce „Now Playing“ a
v nabídce možností vyberte položku „Clock Display“.
 Tip
Můžete vybrat formát data „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ nebo „DD/MM/
YYYY“. Dále lze vybrat zobrazení času ve formátu „12-hour“, nebo „24-hour“. Podrobné
informace najdete v části „Nastavení formátu data“ (Date Display Format) ( str. 106)
nebo „Nastavení formátu času“ (Time Display Format) ( str. 107).
Nabídka
Poznámka
Rejstřík
Pokud se baterie vybije (například pokud není přehrávač delší dobu používán),
nastavení data a času je nutno provést znovu, namísto aktuálního data a času se zobrazí
„–“.
Hodiny se mohou za měsíc zrychlit nebo zpozdit až o 60 sekund. V tom případě nastavte
čas znovu.
106
Nastavení
Máte možnost nastavit formát data pro aktuální zobrazený čas ( str. 104)
jako „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ nebo „DD/MM/YYYY“.
Obsah
Nastavení formátu data
Nabídka
Settings
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Date Display
Format“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení formátu data.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
K dispozici jsou 3 formáty data.
„YYYY/MM/DD“: Datum se zobrazí ve formátu rok/měsíc/den.
„MM/DD/YYYY“: Datum se zobrazí ve formátu měsíc/den/rok.
„DD/MM/YYYY“: Datum se zobrazí ve formátu den/měsíc/rok.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
107
Nastavení
Pro formát zobrazení aktuálního času ( str. 104) je k dispozici nastavení
„12-hour“, nebo „24-hour“.
Obsah
Nastavení formátu času
Nabídka
Settings
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Time Display
Format“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení formátu data.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„12-hour“: Zobrazí aktuální čas ve 12hodinovém formátu.
„24-hour“: Zobrazí aktuální čas ve 24hodinovém formátu.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
108
Nastavení
Můžete zobrazit informace jako název modelu, verze firmwaru atd.
Settings
 Stisknutím tlačítka /// vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Unit Information“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností informací o přehrávači.
Dostupné informace o přehrávači
Možnost
Popis
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
Zobrazí název modelu přehrávače.
Zobrazí informace o verzi firmwaru přehrávače.
Zobrazí celkový počet skladeb uložených na disku.
Zobrazí celkový počet videosouborů uložených na disku.
Zobrazí celkový počet fotografií uložených na disku.
Zobrazí verzi rozhraní WM‑PORT.
Rejstřík
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Nabídka
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Zobrazení informací o přehrávači (Unit Information)
109
Nastavení
Přehrávač umožňuje obnovu výchozího nastavení. Při obnovení výchozího
nastavení přehrávače nedojde k vymazání dat, například hudby a fotografií.
Obsah
Obnovení výchozího nastavení (Reset all Settings)
Nabídka
Settings
Poznámky
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu pozastavení.
 Když je funkce Bluetooth zapnutá, tato funkce není dostupná.
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Reset all Settings“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení obnovení nastavení z výroby.
 Stisknutím tlačítka / vyberte možnost „Yes“ a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „Restored factory settings“.
Zrušení operace
Vyberte možnost „No“ v kroku  a potvrďte stisknutím tlačítka . Akci
můžete zrušit také stisknutím tlačítka BACK/HOME v kroku .
Proces nastavení bude zrušen a znovu se zobrazí seznam možností „Common
Settings“.
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
110
Nastavení
Settings
Poznámky
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu pozastavení.
Když je funkce Bluetooth zapnutá, tato funkce není dostupná.
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Format“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „All data including songs will be deleted. Proceed?“.
 Stisknutím tlačítka / vyberte možnost „Yes“ a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „All data will be deleted. Proceed?“.
 Stisknutím tlačítka / vyberte možnost „Yes“ a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Během formátování paměti bude displej zobrazovat animaci.
Po ukončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted“.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Nabídka
Můžete formátovat integrovanou paměť přehrávače.
Pokud paměť naformátujete, všechna data a nastavení budou smazána.
Přesvědčte se, že jste před formátováním ověřili data uložená v paměti a
exportovali všechna důležitá data na pevný disk vašeho počítače.
Obsah
Formátování paměti (Format)
111
Nastavení
Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows.
Nabídka
Poznámka
Obsah
Zrušení operace
Vyberte možnost „No“ v kroku  nebo  a stisknutím tlačítka  volbu
potvrďte. Akci můžete zrušit také stisknutím tlačítka BACK/HOME v kroku 
nebo .
Rejstřík
112
Nastavení
Nabídky a zprávy přehrávače mohou být zobrazeny v různých jazycích.
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a poté
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Language Settings“
a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte jazyk ( str. 113) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Nabídka
Settings
Tlačítko
BACK/HOME
5směrné
tlačítko
Obsah
Výběr jazyka displeje
113
Nastavení
Nastavení jazyka displeje
Zprávy a nabídky budou v němčině.
Zprávy a nabídky budou v angličtině.
Zprávy a nabídky budou ve španělštině.
Zprávy a nabídky budou ve francouzštině.
Zprávy a nabídky budou v italštině.
Zprávy a nabídky budou v portugalštině.
Zprávy a nabídky budou v ruštině.
Zprávy a nabídky budou v japonštině.
Zprávy a nabídky budou v korejštině.
Zprávy a nabídky budou ve zjednodušené čínštině.
Zprávy a nabídky budou v tradiční čínštině.
*1 V závislosti na oblasti prodeje přehrávače možná nebude k dispozici zobrazení
v japonštině.
Rejstřík
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*1
Nabídka
Popis
Obsah
Nastavení
114
Užitečné informace
Spolu s vybíjením baterie ubývají čárky na ikoně. Pokud se na displeji zobrazí
zpráva „LOW BATTERY. Please Charge.“, přehrávač již nebude možné
používat. V takovém případě připojte přehrávač k počítači a dobijte baterii.
Poznámky
Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 až 35 °C.
Baterii lze nabít přibližně 500krát, potom její životnost skončí. Tento počet se může lišit
v závislosti na tom, za jakých podmínek přehrávač používáte.
Indikátor baterie na displeji je pouze orientační. Například jeden černý dílek indikátoru
nepředstavuje přesnou čtvrtinu kapacity baterie.
Na displeji se během přístupu přehrávače k počítači zobrazí zpráva „Do not disconnect.“.
Dokud je zobrazena zpráva „Do not disconnect“, neodpojujte kabel USB, jinak může
dojít k poškození přenášených dat.
Dokud je přehrávač připojen k počítači, jsou všechna jeho tlačítka blokována.
Některá zařízení USB připojená k počítači mohou negativně ovlivnit správnou funkci
přehrávače.
Nezaručujeme správné nabití baterie, používáte-li osobně sestavený nebo modifikovaný
počítač.
Přepne-li se počítač do režimu úspory energie, např. do úsporného režimu nebo do
režimu spánku, a přehrávač bude připojen kabelem USB, baterie přehrávače se nebude
nabíjet.
Přehrávač bude napájen z baterie, takže se bude baterie vybíjet.
Nenechávejte přehrávač příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není
připojen k síti. Přehrávač by mohl vybít baterii počítače.
Rejstřík
Indikace zbývající kapacity baterie
Ikona baterie na displeji se mění podle následujícího obrázku. Viz  str. 155,
kde najdete informace o době provozu na jedno nabití baterie.
Nabídka
Baterie přehrávače se nabíjí v době, kdy je přehrávač připojený ke spuštěnému
počítači.
Při připojování přehrávače k počítači použijte dodaný kabel USB.
, je
Zobrazuje-li se na displeji tento indikátor zbývající kapacity baterie:
dobíjení dokončeno (doba dobíjení jsou přibližně 3 hodiny).
Pokud přehrávač používáte poprvé nebo jste jej již dlouho nepoužívali, zcela
jej nabijte (dokud se na displeji v části pro indikaci kapacity baterie neobjeví
údaj
).
Obsah
Dobíjení přehrávače
115
Užitečné informace
Úpravou nastavení nebo řádnou správou napájení je možné uspořit kapacitu
baterie, což prodlouží dobu použití přehrávače na jedno nabití.
Nastavení displeje
Nastavení zvukových
efektů
„Brightness“ ( str. 103)
„1“
„Type“ of „Screensaver“ ( str. 101)
„Blank“
„Screensaver Timing“ ( str. 102)
„After 15 sec“
„New Song Pop Up“ ( str. 33)
Deaktivovat.
„Equalizer“ ( str. 43)
„VPT(Surround)“ ( str. 46)
„DSEE(Sound Enhancer)“ ( str. 49)
Deaktivovat.
„Clear Stereo“ ( str. 48)
„Dynamic Normalizer“ ( str. 51)
Nastavení videa
„On-Hold Display“ ( str. 61)
Funkce Bluetooth ( str. 75)
„No“
Vypne.
Úprava formátu dat a bitového toku
Doba přehrávání se bude měnit s dobitím baterie, které může být ovlivněno
formátem a přenosovou rychlostí přehrávaných skladeb, videí a fotografií.
Podrobnější informace o době nabíjení a používání naleznete na  str. 154,
155.
Rejstřík
Změna nastavení
Energii baterie šetříte pomocí následujícího nastavení.
Nabídka
Vypnutí přehrávače ručně
Jestliže stisknete a přidržíte tlačítko OPTION/PWR OFF, přejde přehrávač do
pohotovostního režimu a pro úsporu baterie se vypne displej. Je-li přehrávač
v pohotovostním režimu déle než asi jeden den, automaticky se zcela vypne.
Obsah
Maximalizace životnosti baterie
116
Užitečné informace
Některé počítače, na kterých je již nainstalována aplikace Windows Media Player 10,
mohou mít omezení souborů (AAC, soubory videa atd.), které lze přenést přetažením.
Tento problém můžete vyřešit instalací aplikace Windows Media Player 11 (podrobnější
informace naleznete v části „Installing the Operation Guide and software“ v příručce
„Quick Start Guide“) z dodaného disku CD-ROM. Poté můžete znovu provést přenos
přetažením. Před instalací aplikace Windows Media Player 11 na počítači se ujistěte o
tom, jestli váš software nebo služba odpovídá tomuto produktu.
na prostředí vašeho počítače se hierarchie dat může měnit.
V závislosti

Poznámky
Zobrazí-li se na přehrávači zpráva „Do not disconnect.“, neodpojujte kabel
USB, neboť by mohlo dojít k poškození přenášených dat.
Není možné mazat složky „MUSIC,“ „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“
a „PICTURE“ ani měnit jejich názvy.
Neměňte názvy složek a souborů přímo ve složce „MP_ROOT“ nebo
„MPE_ROOT“. Pokud tak učiníte, nezobrazí se v přehrávači.
Pokračování 
Rejstřík
 Tipy
Nabídka
Data můžete přímo přenést uchopením a přetažením myší pomocí
Průzkumníka Windows ve vašem počítači.
Hierarchie přehratelných dat je dána pravidly. Pro správný přenos dat
postupujte podle následujících pokynů.
Podrobnosti o balíku softwaru, který může přenášet data, najdete na  str. 9.
Obsah
O přenosu dat
117
Užitečné informace
Obsah
Pro skladby
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory a složky uchopte a přetáhněte do složky „MUSIC“.
Soubory a složky na vyšší než 8. úrovni však nebudou rozeznány.
1.
Nabídka
7.
8.
(V přehrávači)
Nejdříve jsou podle abecedy zobrazeny složky a až za nimi
soubory. V tomto případě se nerozlišuje velikost písmen.
Pokračování 
Rejstřík
9.
118
Užitečné informace
Obsah
Pro videa
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory nebo složky uchopte a přetáhněte do složky „VIDEO“.
Na 1. úrovni bude složka „VIDEO“ rozlišovat buď soubor, nebo
složku. Soubory na 2. úrovni budou rozlišeny. Složky za 1. úrovní
a soubory za 2. úrovní však rozpoznány nebudou.
2.
(V přehrávači)
Video soubory jsou zobrazeny v tom pořadí, v jakém byly
přeneseny přetažením. (Nejnovější data jsou nahoře.)
 Tip
Soubory JPEG můžete nastavit jako miniatury video souborů
tak, že je umístíte do odpovídajících složek videa. Když zobrazíte
seznam videa, můžete vidět miniatury souborů videa (malé obrázky
zobrazené v nabídce) v přehrávači.
Pokud chcete zobrazit miniaturu video souboru, vytvořte soubor
JPEG (vodorovně
160 × svisle 120 bodů, přípona: .jpg) a pojmenujte jej stejně jako požadovaný soubor
videa; poté jej umístěte do složky videa.
Pokračování 
Rejstřík
3.
Nabídka
1.
119
Užitečné informace
Obsah
Pro fotografie
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory nebo složky uchopte a přetáhněte do složky
„PICTURE“.
Na 1. úrovni bude složka „PICTURE“ rozlišovat buď
soubor, nebo složku. Složka „PICTURE“ rozezná pouze
soubory na 2. úrovni. Za 2. úrovní žádné složky ani
soubory rozeznány nebudou.
1.
Nabídka
2.
3.
(V přehrávači)
Složky ve složce „PICTURE“ jsou zobrazeny v abecedním
pořadí. Soubory 1. úrovně složky „PICTURE“ jsou uloženy ve
složce <PICTURE>.
Rejstřík
* Hierarchie dat složky
„PICTURES“ je stejná
jako u složky „PICTURE“.
1
120
Užitečné informace
Obsah
Co je formát a bitový tok?
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je často používaná technologie komprese
zvuku vyvinutá pracovní skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization).
Formát MP3 umožňuje komprimovat zvukové soubory až na 1/10 velikosti
skladby na standardním zvukovém disku CD.
WMA: Formát WMA (Windows Media Audio) je běžná technologie
komprimace zvukových informací vyvinutá společností Microsoft
Corporation. Formát WMA dosahuje stejné zvukové kvality jako MP3 při
menší velikosti souborů.
AAC: Formát AAC (Advanced Audio Coding) je standardní technologie
komprimace zvukových informací vyvinutá pracovní skupinou MPEG
organizace ISO (International Organization for Standardization). Formát AAC
dosahuje stejné zvukové kvality jako MP3 při menší velikosti souborů.
Linear PCM: Lineární PCM je formát pro záznam zvuku bez digitální
komprese. Při nahrávání v tomto formátu můžete hudbu poslouchat ve stejné
kvalitě jako z hudebního disku CD.
Co je bitový tok?
Hodnota bitového toku představuje množství dat použitých pro uložení každé
sekundy zvukového záznamu. Obecně platí, že vyšší hodnota bitového toku
znamená vyšší kvalitu zvuku, avšak vyžaduje více místa na uložení zvukového
souboru stejné délky.
Jaký je vztah mezi hodnotou bitového toku, kvalitou zvuku a velikostí souboru?
Obecně platí, že vyšší hodnota bitového toku znamená vyšší kvalitu zvuku, avšak
vyžaduje více místa na uložení zvukového souboru stejné délky. Do přehrávače
tedy uložíte méně takových skladeb. Nižší hodnota bitového toku umožňuje
uložení více skladeb, avšak při nižší kvalitě zvuku.
Poznámka
Jestliže importujete skladbu z disku CD do počítače při nižším bitovém toku, nemůžete
zlepšit kvalitu zvuku tím, že při jejím přenosu z počítače do přehrávače zvolíte vyšší
bitový tok.
Pokračování 
Rejstřík
Zvukový formát označuje metodu použitou při importování zvukových dat z
Internetu nebo zvukového disku CD do počítače a jejich uložení jako
zvukového souboru.
Mezi běžné formáty patří MP3, WMA apod.
Nabídka
Co je zvukový formát?
121
Užitečné informace
Formát videa označuje způsob použitý při importování videa a zvukových dat
do počítače a jejich uložení jako soubor videa.
Mezi běžné formáty patří MPEG-4, AVC atd.
Co je formát fotografie?
Formát fotografie označuje metodu používanou při importování snímků do
počítače a jejich ukládání do obrazového souboru.
Mezi běžné formáty patří JPEG a podobně.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je obecný formát komprese
obrázků vyvinutý skupinou JPEG. Formát JPEG umožňuje kompresi souborů
na 1/10 až 1/100 velikosti originálních obrazových souborů.
 Podrobnosti o formátech a bitových tocích podporovaných přehrávačem
Podrobnější informace o podporovaných souborových formátech a bitových tocích, viz
 str. 152.
Rejstřík
AVC: Formát AVC znamená Advanced Video Coding (Pokročilé kódování
videa) a byl vyvinut skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization). Umožňuje vytvořit detailnější a živější obraz
při použití nižšího bitového toku. Soubory AVC zahrnují čtyři profily, jedním z
nich je profil „AVC Baseline Profile“. Formát AVC je založen na standardu
MPEG-4 AVC organizace ISO (International Organization for Standardization)
a protože je standardizován jako MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding
(Pokročilé kódování videa), je obecně označován jako MPEG-4 AVC/H.264
nebo H.264/AVC.
Nabídka
MPEG-4: MPEG-4 označuje technologii Moving Picture Experts Group fáze 4,
která byla vyvinuta pracovní skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization). Kompresní formát se používá pro obrazová
a zvuková data.
Obsah
Co je formát videa?
122
Užitečné informace
Nabídka
Data počítače můžete ukládat do paměti flash přehrávače tak, že je z počítače
přenesete pomocí aplikace Průzkumník Windows nebo jiného softwaru pro
přenos dat. Je-li přehrávač připojen k počítači, objeví se integrovaná paměť
flash v aplikaci Průzkumník Windows jako [WALKMAN.]
Obsah
Ukládání dat
Poznámky
Rejstřík
Nepoužívejte dodaný software, pokud zrovna používáte Průzkumníka Windows
k přístupu k vestavěné paměti flash v přehrávači.
je zobrazena zpráva „Do not disconnect“, neodpojujte kabel USB, jinak může
Dokud

dojít k poškození přenášených dat. Data mohou být poškozena.
Vestavěnou paměť flash neformátujte pomocí Průzkumník Windows. Pokud vestavěnou
paměť flash formátujete, formátujte ji na přehrávači ( str. 110).
možné mazat složky „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“ a
Není

„PICTURE“.
Neměňte názvy složek a souborů přímo ve složce „MP_ROOT nebo „MPE_ROOT“.
Pokud tak učiníte, nezobrazí se v přehrávači.
123
Užitečné informace
Stáhněte si z internetové stránky do počítače aktualizační program.
Připojte přehrávač k počítači a spusťte aktualizační program.
Proveďte aktualizaci firmwaru přehrávače podle pokynů na
obrazovce.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
Rejstřík
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v jiných zemích a oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, kteří zakoupili zahraniční modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Nabídka
Aktualizace firmwaru přehrávače umožňuje přidat nové funkce přehrávače.
Nainstalujte aktuální verzi firmwaru do přehrávače. Informace o aktuálním
firmwaru a jeho instalaci jsou k dispozici na následujících internetových
stránkách:
Obsah
Aktualizace firmwaru přehrávače
124
Odstraňování problémů
Nepracuje-li přehrávač správně, zkuste provést následující kroky k odstranění
závady.
k odstraňování problémů a proveďte uvedená nápravná opatření.
Nabídka
1 Vyhledejte příznaky závady v následujících tabulkách s pokyny
Obsah
Odstraňování problémů
2 Připojte přehrávač k počítači, aby se dobila baterie.
Rejstřík
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie.
3 Stiskněte tlačítko RESET špendlíkem apod.
Pokud stisknete tlačítko RESET během použití
přehrávače, může dojít k odstranění uložených dat
a nastavení.
4 Vyhledejte informace o problému v nápovědě
k softwaru.
5 Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek
technické podpory.
Pro zákazníky z USA je k dispozici stránka:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky z Kanady je k dispozici stránka:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky z Evropy je k dispozici stránka:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky z Latinské Ameriky je k dispozici stránka:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky z jiných zemí a oblastí je k dispozici stránka:
http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Nepomohou-li výše uvedené postupy problém odstranit, obraťte se na
nejbližšího prodejce produktů Sony.
Pokračování 
125
Odstraňování problémů
Postup
Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.
Zvyšte hlasitost ( str. 10).
Konektor sluchátek není správně připojen.
Zapojte správně konektor sluchátek ( str. 10).
Zásuvka
konektoru sluchátek je znečištěná.

Očistěte zásuvku jemnou suchou tkaninou.
V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby ani
videosoubory.
Postupujte podle zobrazených pokynů a přeneste
skladby nebo videa z počítače.
Funkce Bluetooth je zapnutá.
Když je funkce Bluetooth je zapnutá, zvuk ze
sluchátek přehrávače nevychází. Vypněte funkci
Bluetooth ( str. 94).
Nezobrazuje se datum.
Baterie je vybitá.
Baterii zcela nabijte ( str. 114).
Pokud přehrávač nereaguje ani po dobití baterie,
stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte (
str. 124).
V přehrávači nejsou uložena žádná data.
Postupujte podle zobrazených pokynů a přeneste
soubory z počítače.
soubory jsou ve formátu, který nelze
Přenesené

přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 152).
Zvukové soubory ve formátu ATRAC převeďte
pomocí dodávaného MP3 Conversion Tool.
na formátu souboru se skladba nebo
V závislosti

video nemusí přehrát ( str. 152).
Fotografie některých velikostí a formátů se
nemusí zobrazit ( str. 152).
MP4 vložíte do složky souborů videa
Soubory

přetažením.
Umístěte je pomocí přetažení do složky „MUSIC“.
Omezená doba přehrávání vypršela z důvodu
smluvních podmínek apod.
Skladby s vypršenou omezenou dobou přehrávání
nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru
použitého pro přenos.
Po přetažení v aplikaci Průzkumník Windows
hierarchie souborů neodpovídá nastavení
přehrávače ( str. 116).
Pokračování 
Rejstřík
Není slyšet zvuk.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
126
Odstraňování problémů
Použití (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Přenesené soubory se
Byl dosažen maximální počet souborů, které lze
nezobrazují v seznamech. zobrazit. Maximální počet souborů je 1 000 pro videa
a 10 000 pro fotografie. Maximální počet složek pro
fotografie v seznamu složek fotografií je také 1 000.
Odstraňte nepotřebné soubory.
Soubory byly pomocí přetažení přesunuty
do nesprávného umístění.
Přesuňte soubory přetažením do správného
umístění ( str. 116).
volného místa.
Nedostatek

Odstraněním nepotřebných souborů zvyšte volné
místo v přehrávači.
Po
 přetažení v aplikaci Průzkumník Windows
hierarchie souborů neodpovídá nastavení
přehrávače ( str. 116).
Přenesené soubory jsou ve formátu, který nelze
přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 152).
Soubory ve formátu ATRAC převeďte pomocí
dodávaného MP3 Conversion Tool.
Pokud bude nastaven
Zvukové soubory se nenacházejí ve složkách uvnitř
režim „All Songs“ nebo
složky „MUSIC“.
„Album“, zobrazí se
Umístěte je pomocí přetažení do složek ve složce
všechny skladby. Pokud
„MUSIC“.
bude nastaven režim
„Folder“, některé skladby
se nemusí zobrazit.
Jsou přehrávány skladby Možnost „Playback Range“ ( str. 39) je nastavena
jen v určitém rozsahu,
na možnost „Selected Range“.
jako například skladby
Změňte nastavení rozsahu přehrávání.
určitého alba.
Sobory nelze z přehrávače Sklady a fotografie nelze odstranit jen za použití
odstranit.
přehrávače.
Odstraňte je pomocí softwaru použitého pro
přenos dat nebo pomocí aplikace Průzkumník
Windows.
Obsah
Příznak
127
Odstraňování problémů
Použití (pokračování)
Poblíž přehrávače je v provozu zařízení, které vysílá
radiové signály, např. mobilní telefon.
Mobilní telefony a podobná zařízení používejte
v dostatečné vzdálenosti od přehrávače.
Zvuková data importovaná z disku CD jsou
poškozena.
Soubory odstraňte a potom je znovu importujte a
přeneste. Při importu souborů do počítače
ukončete ostatní aplikace, aby se data
nepoškodila.
Přenesené
soubory jsou ve formátu, který nelze

přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 152).
Zvukové soubory ve formátu ATRAC převeďte
pomocí dodávaného MP3 Conversion Tool.
Některé skladby nebude možné přehrát
v závislosti na typu jednotlivých souborů.
Bluetooth je nestabilní.
Připojení

Za určitých komunikačních podmínek můžete slyšet
šum. Změňte polohu a restartujte komunikaci.
Nastavení
„VPT(Surround)“ nebo
funkce „Clear Stereo“
nemají žádný účinek.
Při použití externích reproduktorů pomocí volitelné
kolébky nemusí být nastavení „VPT(Surround)“ a funkce
„Clear Stereo“ účinné, protože přehrávač je určen pouze
pro kompatibilní sluchátka. Nejedná se o poruchu.
Pokud jste nepoužili zvukové efekty v „Sound Effect
Preset“, „VPT(Surround)“ při komunikaci Bluetooth
nefunguje ( str. 92).
Nezobrazuje se video, ale Jedná se o soubor .3gp. (Formát .3gp podporuje
je slyšet zvuk.
pouze zvuk.)
Soubor videa se nenachází ve složce pro soubory videa.
Přetažením umístěte soubory videa do složky pro
soubory videa.
Tlačítka nefungují.
Přepínač HOLD je v poloze HOLD.
Přepněte přepínač HOLD do opačné pozice
( str. 11).
V přehrávači došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne.
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 114).
Jestliže baterii nabíjíte, a přesto se nic nezmění,
stisknutím tlačítka RESET resetujte přehrávač
( str. 124).
Zatímco
se zobrazuje zpráva „Connecting“

(Připojování), nelze obsluhovat přehrávač.
Odpojte kabel USB a pokračujte v obsluze přehrávače.
Pokračování 
Rejstřík
Je slyšet šum.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
128
Odstraňování problémů
Použití (pokračování)
Přehrávání se nezastaví.
U tohoto přehrávače není žádný rozdíl mezi
zastavením a pozastavením. Pokud stisknete tlačítko
, na displeji se zobrazí symbol  a přehrávání se
pozastaví/zastaví.
Přehrávač nefunguje.
Pokračování 
Rejstřík
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 114).
Jestliže baterii nabíjíte, a přesto se nic nezmění,
stisknutím tlačítka RESET resetujte přehrávač
( str. 124).
Nelze nalézt přenesené
Vestavěná paměť flash v přehrávači byla
soubory.
zformátována pomocí aplikace Průzkumník
Windows.
Naformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 110).
přenosu dat došlo k odpojení kabelu USB od
Během

přehrávače.
Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
zformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 110).
Po přetažení v aplikaci Průzkumník Windows
hierarchie souborů neodpovídá nastavení
přehrávače ( str. 116).
Přenesené soubory jsou ve formátu, který nelze
přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“
( str. 152).
Zvukové soubory ve formátu ATRAC převeďte
pomocí dodávaného MP3 Conversion Tool.
V závislosti na formátu souboru se skladba nebo
video nemusí přehrát ( str. 152).
Fotografie některých velikostí a formátů se
nemusí zobrazit ( str. 152).
Hlasitost není dostatečně Je zapnuta funkce „AVLS (Volume Limit)“.
vysoká.
Vypněte funkci „AVLS (Volume Limit)“
( str. 99).
Pravé sluchátko nevydává Konektor sluchátek není zcela zasunut.
žádný zvuk.
Nejsou-li sluchátka řádně zapojena, nebude zvuk
Případně je slyšet zvuk
znít správně. Připojte sluchátka do zásuvky tak,
pravého kanálu z obou
aby konektor zacvaknul ( str. 10).
stran sluchátek.
Přehrávání se náhle
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
přerušilo.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 114).
Pokoušíte se přehrát skladby nebo video, které nelze
přehrát.
Použijte jiné skladby nebo video soubory.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
129
Odstraňování problémů
Použití (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nezobrazují se miniatury. Skladby neobsahují informace o přebalech alb ve
formátu, který přehrávač podporuje.
Miniatury se zobrazují, pouze pokud jsou u skladeb
k dispozici informace o přebalech alb.
Přeneste znovu pomocí dodaného přehrávače
Windows Media nebo jiného softwaru
umožňujícího přenos.
Název miniatury neodpovídá souboru videa nebo se
soubor videa nenachází ve správném umístění.
Umístěte soubor JPEG se stejným názvem jako
soubor videa do složky „VIDEO“.
fotografie nemají miniatury, které jsou
Pokud

v souladu s formátem souboru Exif, nelze je
zobrazit.
Fotografie znovu přeneste pomocí dodaného
Media Manager pro WALKMAN.
Přebal alba se
Soubory neobsahují informace o přebalech alb.
nezobrazuje.
Přebaly alb se zobrazí pouze v případě, že jsou
přítomny informace o přebalech alb.
Přebal alba můžete nastavit pomocí dodané
aplikace Windows Media Player 11 nebo jiného
softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné
informace najdete v Nápovědě nebo vyžádáním
od výrobce softwaru.
Některé přebaly alb se v závislosti na formátu
souboru nezobrazí.
Přehrávač nelze
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
formátovat.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 114).
Přehrávač se sám vypnul Pokud dojde k poruše, přehrávač se automaticky
a opět zapnul.
vypne a zapne.
Přehrávač nefunguje
Přehrávač se spustí nebo restartuje, když je k němu
správně.
připojený přehrávač.
Přehrávač resetujte stiskem tlačítka přehrávače
RESET. Při spuštění nebo restartu počítače
odpojte přehrávač.
Při použití přehrávače
„Beep Settings“ je nastaveno na vypnuto.
nezazní zvukový signál.
Vyberte pro nastavení „Beep Settings“ položku
„On“ ( str. 100).
Když je funkce Bluetooth zapnutá, nezazní pípnutí.
Obsah
Příznak
130
Odstraňování problémů
Displej
Název obsahuje znaky, které nelze zobrazit.
Název přejmenujte vhodnými znaky pomocí
softwaru, který jste použili pro přenos nebo
pomocí Průzkumníka Windows.
Název alba nebo
interpreta (atd.) se
zobrazuje jako
„Unknown“ (Neznámý).
Zobrazují se
zdeformované znaky.
Soubory neobsahují dodatečné informace, jako je
název alba nebo jméno interpreta apod.
Při zobrazování
fotografie displej
najednou ztmavne.
Displej se vypne.
Zobrazí se zpráva.
Byl vybrán nesprávný jazyk.
Vyberte správný jazyk u položky „Language
Settings“ (Nastavení jazyka) ( str. 112) a potom
znovu převeďte soubory do přehrávače.
Nebyla provedena žádná operace během doby
nastavené v položce „Screensaver Timing“
( str. 102).
Stiskněte libovolné tlačítko.
Přehrávač byl pozastaven a po dobu více než
3 minut nebyla provedena žádná operace.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Nebyla
provedena žádná operace během doby

nastavené v položce „Screensaver Timing“. Funkce
„Screensaver“ byla nastavena na hodnotu „Blank“
( str. 102).
Stiskněte libovolné tlačítko.
Nastavte funkci „Screensaver“ na jinou hodnotu
než „Blank“.
„On-Hold Display“ je nastavena na hodnotu
Funkce

„No“.
Přepněte přepínač HOLD do opačné polohy
( str. 11).
Nastavte funkci „On-Hold Display“ na hodnotu
„Yes“ ( str. 61). Video lze přehrávat, i když je
funkce HOLD aktivována.
Viz část „Messages“ ( str. 139).
Pokračování 
Rejstřík
Název se zobrazuje jako
„“.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
131
Odstraňování problémů
Napájení
Provozní teplota je nižší než 5 °C.
Životnost baterie se zkracuje z důvodu vlastností
baterie. Nejedná se o závadu.
nabíjení baterie není dostatečná.
Doba

.
Baterii nabíjejte, dokud se nezobrazí údaj
nastavení
nebo
řádnou
správou
zdroje
Úpravou

napájení je možné baterii šetřit a používat přehrávač
o jedno nabití déle ( str. 115).
Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.
Efektivita baterii se zlepší po opakovaném nabití
a vybití.
Jakmile se doba použitelnosti baterie stane
poloviční i při plném nabití baterie, vyměňte ji.
Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti
Sony.
se chráněný obsah.
Přehrává

přehráváte chráněný obsah, může se
Pokud

zkrátit životnost baterie.
Funkce Bluetooth je zapnutá.
Když je funkce Bluetooth zapnutá, baterie se
vybíjí, i když přehrávač nepoužíváte. Když funkci
Bluetooth nepoužíváte, vypněte ji.
Rádiové vlny jsou vytvářeny zařízeními Bluetooth
nebo bezdrátovými zařízeními LAN v okolí.
Když je funkce Bluetooth zapnuta, rádiové vlny
vytvářené těmito zařízeními mohou ovlivnit a
zkrátit životnost baterie.
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Použijte dodaný kabel USB.
Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí
5 °C až 35 °C.
Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
Počítač není zapnutý.
Zapněte počítač.
Počítač
přešel do úsporného režimu nebo do režimu

spánku.
Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
Přehrávač nemůže nabít
baterii.
Přehrávač se automaticky Aby se předešlo zbytečnému vybíjení baterie,
vypne.
přehrávač se sám vypne.
Přehrávač zapnete stisknutím libovolného tlačítka.
Nabíjení se dokončí
Pokud je baterie v okamžiku zahájení nabíjení
velmi rychle.
téměř nabitá, úplné dobití se provede velmi rychle.
Pokračování 
Rejstřík
Životnost baterie je
krátká.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
132
Odstraňování problémů
Připojení k počítači
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
MP3 Conversion Tool
Změnilo se systémové prostředí v počítači, např.
nebo Media Manager pro z důvodu aktualizace operačního systému Windows.
WALKMAN se nespouští.
Po připojení k počítači
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
dodaným kabelem USB
v počítači.
se nezobrazuje zpráva
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
„Connecting“
Použijte dodaný kabel USB.
(Připojování).
Je použit rozbočovač USB.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nemusí fungovat. Při připojování přehrávače
k počítači použijte dodaný kabel USB.
Na
počítači je spuštěn jiný software, než jaký byl

použit pro přenos souborů.
Odpojte kabel USB, počkejte několik minut a
znovu jej zapojte. Pokud problém trvá, odpojte
kabel USB, restartujte počítač a potom kabel USB
znovu připojte.
Na
přehrávači se v závislosti na nainstalovaném

softwaru na počítači nemusí zpráva „Connecting“
(Připojování) zobrazit.
Spusťte aplikaci Windows Media Player nebo
Průzkumník Windows.
Přehrávač není po
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
připojení k počítači
v počítači.
rozpoznán.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Je použit rozbočovač USB.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nemusí fungovat. Při připojování přehrávače
k počítači použijte dodaný kabel USB.
Na portu USB počítače se vyskytl problém. Připojte
přehrávač k jinému portu USB v počítači.
Obsah
Příznak
133
Odstraňování problémů
Připojení k počítači (pokračování)
Mohlo dojít k zastavení přenosu kvůli rušení,
například v důsledku působení statické elektřiny
apod. Dochází k tomu z důvodu ochrany dat.
Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte.
Pokud přenášíte soubory přetažením na počítači, na
kterém není nainstalována aplikace Windows Media
Player 11, může být počet souborů (soubory AAC,
soubory videa apod.), které je tímto způsobem
možné přenést, omezen.
Nainstalujte aplikaci Windows Media Player 11
z dodávaného disku CD-ROM a znovu pomocí
přetažení přeneste soubory. Před instalací
dodávaného přehrávače Windows Media Player
11 se ujistěte, že váš software nebo služba je
kompatibilní s aplikací Windows Media Player 11.
Podrobnosti o použití a podpoře aplikace
Windows Media Player naleznete na následující
stránce: http://support.microsoft.com/
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Na
vestavěné paměti flash není dostatek volného

místa.
Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nepotřebná
data z přehrávače zpět do počítače.
Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo
s omezeným počtem přehrávání nemusí být
přeneseny z důvodu omezení ze strany vlastníků
autorských práv. Informace o nastavení pro
jednotlivé zvukové soubory získáte od distributora.
V přehrávači jsou nestandardní data.
Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
zformátujte vestavěnou paměť flash pomocí
funkce přehrávače ( str. 110).
Pokračování 
Rejstřík
Nelze přenést soubory z
počítače do přehrávače.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
134
Odstraňování problémů
Připojení k počítači (pokračování)
Data mohou být poškozena.
Odstraňte data, která nelze přenést z počítače.
Potom je do počítače naimportujte znovu. Při
importu dat do počítače ukončete ostatní
aplikace, aby se data nepoškodila.
Omezení počtu přenesených souborů a složek bylo
překročeno.
Odstraňte nepotřebné soubory.
Pokoušíte
se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo

.m4v do počítače, na kterém je již nainstalována
aplikace Windows Media Player 10.
Instalujte aplikaci Windows Media Player 11
z dodávaného disku CD-ROM.
převedete soubory pomocí vhodného
Pokud

softwaru pro přenos, ale přenos se neprovede,
kontaktujte výrobce softwaru.
Do přehrávače lze přenést Na vestavěné paměti flash není dostatek volného
pouze malé množství
místa.
skladeb.
Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nepotřebná
data z přehrávače zpět do počítače.
jsou uložena data, která v něm nelze
V přehrávači

přehrát.
Pokud jsou v přehrávači uložena kromě skladeb,
videí a fotografií ještě jiná data, do přehrávače lze
přenést méně data. Dostupné místo zvětšíte tak,
že přenesete do počítače data, která nelze v
přehrávači přehrát.
Přehrávač je během
Je použit rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel
připojení k počítači
USB.
nestabilní.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nebo prodlužovacího kabelu USB nemusí
fungovat. Při připojování přehrávače k počítači
použijte dodaný kabel USB.
Složky nelze odstranit
Není možné mazat nebo přejmenovat složky
nebo přejmenovat.
„MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“ a
„PICTURE“.
Pokračování 
Rejstřík
Nelze přenést soubory z
počítače do přehrávače.
(pokračování)
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
135
Odstraňování problémů
Komunikace Bluetooth
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nelze dokončit párování. Přehrávač a zařízení jsou od sebe příliš daleko pro
komunikaci Bluetooth.
Spárujte je v dosahu komunikace ( str. 96).
Zařízení Bluetooth nepodporuje stejné profily jako
přehrávač.
Pokud se podpůrné profily liší, přehrávač a
zařízení nelze spárovat.
Komunikace Bluetooth se Zkoušíte vytvořit připojení se zařízením Bluetooth,
nespustí.
které není určeno pro „Quick Connection“ pomocí
tlačítka BLUETOOTH.
Požadované zařízení pro „Quick Connection“
určete v nastavení „Quick Connection“
( str. 88).
Funkce Bluetooth není zapnutá.
Zapněte zařízení a nastavte ho pro komunikaci
Bluetooth.
Bluetooth je ukončeno.
Připojení

připojení Bluetooth ( str. 81).
Vytvořte

Párování selhalo nebo nebylo dokončeno.
Přehrávač nemůže komunikovat se zařízeními, se
kterými není spárován. Spárujte přehrávač a
zařízení ( str. 78).
Přehrávač nebo zařízení Bluetooth přešlo do
pohotovostního režimu.
Zrušte pohotovostní režim.
Zbývající
nabití baterie je nízké nebo téměř žádné.

baterii připojením k počítači ( str. 114).
Nabijte

Párování
bylo
na přehrávači nebo na zařízení

Bluetooth vymazáno při formátování, resetování
nastavení apod.
Přehrávač a zařízení spárujte znovu.
Obsah
Příznak
136
Odstraňování problémů
Komunikace Bluetooth (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Neslyšíte zvuk z
Zařízení Bluetooth má ztlumenou hlasitost.
komunikačního zařízení.
Změňte nastavení pro obnovení funkce audio.
Hlasitost je nastavená na nulu.
Bezdrátově nemůžete nastavit hlasitost určitých
zařízení. Hlasitost zařízení nebo přehrávače
zvyšte ručně.
Přehrávač nebo zařízení Bluetooth není zapnuté.
Zapněte a nastavte pro komunikaci Bluetooth.
Zařízení
Bluetooth nemusí podporovat profil A2DP.

zda přístroj podporuje profil A2DP
Zkontrolujte,

( str. 75).
Přehrávání skladby nebo videa se nespustilo.
Zahajte přehrávání písně nebo videa
( str. 21, 52).
Zařízení Bluetooth není zapnuté.
Zapněte zařízení a nastavte ho pro komunikaci
Bluetooth.
Bluetooth je ukončeno.
Připojení

Vytvořte připojení Bluetooth ( str. 81).
Nemůžete nastavit
Přepínač HOLD je v poloze HOLD.
hlasitost.
Přepněte přepínač HOLD do opačné pozice
( str. 11).
Bezdrátově
nemůžete nastavit hlasitost určitých

zařízení. Hlasitost zařízení nebo přehrávače zvyšte
ručně.
Zvuk je zkreslený nebo
V blízkosti přehrávače nebo zařízení je přístroj na
přerušovaný.
frekvenci 2,4 GHz, např. bezdrátové zařízení LAN
nebo bezdrátový telefon.
Komunikaci Bluetooth provádějte mimo
elektronická zařízení.
je rušena překážkami, jako je kov, zeď
Komunikace

nebo lidé.
Pro zajištění komunikace překážky odstraňte
nebo změňte umístění.
Pokud jste v „Sound Effect Preset“ nezapnuli
zvukové efekty, „VPT (Surround)“ při komunikaci
Bluetooth nefunguje ( str. 92).
Obsah
Příznak
137
Odstraňování problémů
Komunikace Bluetooth (pokračování)
Je slyšet šum.
Připojení Bluetooth je nestabilní.
Za určitých komunikačních podmínek můžete
slyšet šum. Změňte polohu a restartujte
komunikaci ( str. 86).
Podle stavu připojení můžete šum slyšet pouze z
jedné strany sluchátek.
Připojení Bluetooth ukončete a znovu vytvořte.
Zpoždění zvuku videa
Při poslechu zvuku videa z určitých zařízení
Bluetooth se zvuk může za obrazem mírně
opožďovat.
Pokračování 
Rejstřík
V blízkosti přehrávače nebo zařízení je přístroj na
frekvenci 2,4 GHz, např. bezdrátové zařízení LAN
nebo bezdrátový telefon.
Komunikaci Bluetooth provádějte mimo
elektronická zařízení.
je rušena překážkami, jako je kov, zeď
Komunikace

nebo lidé.
Pro zajištění komunikace překážky odstraňte
nebo změňte umístění.
Nastavení bitového toku není pro dané prostředí
správné.
Stabilita komunikace vychází z nastavení bitového
toku a uživatelského prostředí. Když je
komunikace nestabilní, upravte bitovou hodnotu
v „Sound Quality Mode“ pro zajištění
komunikace ( str. 91).
Nabídka
Příčina/náprava
Zvuk se často přerušuje.
Obsah
Příznak
138
Odstraňování problémů
Ostatní
Pro nastavení „Beep Settings“ byla vybrána hodnota
„Off “.
Vyberte pro nastavení „Beep Settings“ položku
„On“ ( str. 100).
Zvuková signalizace nezazní, když je přehrávač
připojen k volitelné kolébce nebo dalšímu zařízení.
Signál nezazní, když je funkce Bluetooth zapnutá.
Přehrávač se zahřívá.
Přehrávač může být při nabíjení baterie nebo po
skončení nabíjení zahřátý. Také se může zahřívat při
přenášení velkého množství dat. Tento stav je
normální. Nechejte přehrávač chvíli vychladnout.
Při každé změně skladby Pro nastavení „New Song Pop Up“ byla vybrána
se zapne displej.
hodnota „On“.
Nastavte funkci „New Song Pop Up“ na hodnotu
„Off “ ( str. 33).
Byl proveden reset data a K resetu data a času může dojít, pokud jste
času.
přehrávač chvíli nepoužívali v době, kdy byla baterie
vybitá. Nejedná se o závadu. Nabíjejte baterii, dokud
se na displeji nezobrazí údaj
. Potom nastavte
datum a čas ( str. 104).
Rejstřík
Při použití přehrávače
nezazní zvukový signál.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
139
Odstraňování problémů
Zobrazí-li se na obrazovce zpráva, postupujte podle uvedených pokynů.
Náprava
All group numbers have been
used.
Celkový počet položek
seznamů (s výjimkou
seznamů skladeb)
překročil limit
(8 192 položek).
Celkový počet skladeb
registrovaných
v seznamech skladeb
dosáhl počtu 65 535.
Skladby, jejichž počet
překračuje limit, jsou
uloženy v seznamu „Others“.
Pokud nemůžete najít
skladbu, nejprve ji zkuste
najít v seznamu „Others“.
Pokud nechcete mít
skladby, které překračují
limit, uloženy v seznamu
„Others“, odstraňte
nepotřebné skladby
z přehrávače pomocí
softwaru použitého pro
přenos skladeb nebo
pomocí aplikace
Průzkumník Windows.
Pokud celkový počet
seznamů skladeb
registrovaných v přehrávači
překročí počet 65 535,
nezobrazí se seznamy
skladeb přesahující tento
limit. Snižte počet seznamů
skladeb (odstraňte seznamy
skladeb) pomocí softwaru,
který jste použili pro
přenos seznamů skladeb.
Zvolte ze seznamu
„Search again“.
Přehrávání nemůže najít
zařízení Bluetooth, která
jsou dostupná pro párování.
Pokoušíte se nastavit
Cannot change „Screensaver
Timing“ when „Type“ is „None“. „Screensaver Timing“, když
„Type“ je nastaveno na „None“.
Pokoušíte se vybrat
Cannot complete during
playback. Please pause playback položku, kterou nelze
během přehrávání vybrat.
and then try again.
Cannot complete while Bluetooth Pokoušíte se pracovat
s funkcemi, které nejsou
function is enabled. End
kompatibilní s funkcí
Bluetooth function.
Bluetooth.
Pokoušíte se odstranit
Cannot delete the connected
aktuálně připojené
Bluetooth device. Please
zařízení Bluetooth.
disconnect.
Bluetooth device not found.
Spořič obrazovky nastavte
na jinou hodnotu než
„None“.
Pozastavte přehrávání a
zkuste akci znovu.
Vypněte funkci Bluetooth.
Ukončete připojení
Bluetooth ( str. 81),
poté zařízení Bluetooth
odstraňte ( str. 90).
Pokračování 
Rejstřík
Význam
Nabídka
Zpráva
Obsah
Zprávy
140
Odstraňování problémů
Zpráva
Význam
Náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Přehrávač neumí
přehrávat skladby na vyšší
úrovni složky než 8.
( str. 117)
Pokoušíte se o spárování
dalšího zařízení Bluetooth
poté, co zařízení již bylo
spárováno s 8 zařízeními.
Obsah
Přesuňte skladby nad 8.
úrovní složek do nižší
úrovně pomocí aplikace
Průzkumník Windows.
Přehrávač nelze spárovat
Cannot pair more than
s více než 8 zařízeními.
8 Bluetooth devices.
Nepotřebné zařízení
odstraňte z přehrávače.
Skladby
Cannot play; file format is not
Pokoušíte se přehrát
supported.
soubor, který v přehrávači v nepodporovaném
formátu nelze přehrát
nelze přehrát.
Přetažením jste přenesli ( str. 152).
Umístěte je do složek ve
zvukový soubor do
složce
„MUSIC“.
složky pro soubory videa.
Cannot play; file is damaged. Please Soubor, který se pokoušíte Přeneste soubor do
přehrávače znovu.
connect to compliant software or přehrát, je poškozený.
device and transfer again.
Omezená doba přehrávání Aktualizujte informace
Cannot play; the license is
skladby vypršela.
licence pro přehrávání
expired.
skladeb pomocí softwaru
použitého pro přenos.
Ukončete připojení
Přehrávač
se
pokouší
Cannot start pairing while
Bluetooth ( str. 81),
zahájit
párování,
zatímco
connected to a Bluetooth device.
poté zahajte párování
bylo
vytvořeno
spojení
Please disconnect.
( str. 78).
Bluetooth.
Pokud chcete změnit
Při ukončování
Change connected Bluetooth
zařízení pro vytvoření
aktuálního připojení se
device?
připojení, zvolte „Yes“.
pokoušíte vytvořit jiné
připojení Bluetooth.
Přehrávači se nepodařilo Pro zajištění připojení
Could not connect.
Bluetooth odstraňte
vytvořit připojení
překážky nebo změňte
Bluetooth.
polohu.
Zkontrolujte, že mezi
Přehrávač nemohl najít
Could not find selected device.
zařízení Bluetooth, které přehrávačem a zařízením
Bluetooth nejsou
jste zvolili ze seznamu
překážky.
zařízení Bluetooth.
Přehrávači se nezdařilo
Odstraňte video pomocí
Delete failed.
odstranit video soubory. softwaru použitého pro
přenos videa nebo pomocí
aplikace Průzkumník
Windows.
Přehrávač je připojen k
Nejedná se o chybovou
Do not disconnect.
počítači nebo jinému
zprávu. Kabel USB
externímu zařízení pro
neodpojujte, dokud přenos
přenos dat.
neskončí.
Cannot display folders beyond
this level. Skladby vkládejte do
složek až do osmé úrovně.
141
Odstraňování problémů
Náprava
Enter Passkey
Zařízení Bluetooth vyžaduje
pro zahájení párování
zadání univerzálního klíče.
Dokončení aktualizace
firmwaru se nezdařilo.
Pro dokončení párování
vložte univerzální klíč
( str. 78).
Zkuste aktualizaci firmwaru
zopakovat podle pokynů na
obrazovce počítače.
Firmware update failed.
Baterie je nedostatečně
nabitá.
Přehrávač nebyl spárován
No devices have been paired.
s žádnými zařízeními
Perform pairing.
Bluetooth.
No items found starting with this Nejsou k dispozici žádné
skladby začínající zadaným
letter.
počátečním písmenem,
proto hledání pomocí
funkce „Initial Search“
vrátilo takový výsledek.
No Library exists. Please connect Přestože byl uskutečněn
to compliant software or device přenos dat, neexistují
informace o přenesených
and transfer again.
datech do přehrávače.
LOW BATTERY. Please Charge.
Přeneste skladby, videa
či fotografie znovu.
Pokud předchozí
nápravná akce problém
neodstraní, naformátujte
vestavěnou paměť flash
( str. 110) a potom
zopakujte přenos dat.
Nabijte ji ( str. 114).
Spárujte přehrávač a
zařízení
Bluetooth ( str. 78).
Pomocí tlačítka ///
vyberte jiné počáteční
písmeno.
Přeneste data do
přehrávače znovu pomocí
aplikace Průzkumník
Windows nebo jiného
softwaru pro přenos.
V přehrávači nejsou žádné Přeneste do přehrávače
No photos are available for
fotografie podporovaného
fotografie, které lze
display.
formátu.
zobrazit.
Přeneste fotografie do
No photos are available for display. Pokoušíte se zobrazit
Please connect to compliant software fotografii, ale v přehrávači přehrávače.
žádné fotografie nejsou.
or device and transfer photos.
Přeneste skladby v
No playable songs are available. Pokoušíte se spustit
přehrávání zvolením
podporovaném formátu a
položky „Play“ v nabídce
spusťte přehrávání.
možností, ale ve zvolené
složce nejsou žádné skladby.
Toto hlášení se zobrazí,
Přeneste seznamy skladeb
No playlists available.
pokud vyberete položku do přehrávače pomocí
Please connect to compliant
aplikace Průzkumník
(Playlists) z nabídky
software or device and transfer
Windows nebo jiného
Home a v přehrávači
playlists.
softwaru pro přenos.
nebudou uloženy žádné
seznamy skladeb.
Pokračování 
Rejstřík
Library error encountered. Please Databáze skladeb, videí
connect to compliant software or nebo fotografií je
poškozená.
device and transfer again.
Nabídka
Význam
Obsah
Zpráva
142
Odstraňování problémů
Náprava
No songs available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
songs.
Pokoušíte se spustit
přehrávání, i když v
přehrávači nejsou žádné
skladby nebo se ve
vybraném seznamu
skladeb nenacházejí žádné
skladby.
Ve vybrané složce se
nenacházejí žádné
skladby.
Přeneste skladby do
přehrávače.
No songs in selected item.
Nabídka
Význam
Rejstřík
Přeneste skladby do složek
ve složce „MUSIC“
pomocí aplikace
Průzkumník Windows
nebo jiného softwaru pro
přenos.
Přeneste videa do
přehrávače.
Pokoušíte se spustit
přehrávání, ale v
přehrávači nejsou žádné
soubory videa.
V přehrávači je nedostatek Připojte přehrávač
volného místa.
k počítači pomocí
dodávaného kabelu USB a
odstraňte veškeré
nepotřebné soubory
z přehrávače pomocí
jiného softwaru pro
přenos nebo pomocí
aplikace Průzkumník
Windows.
Přehrávač nelze ovládat, Aby bylo možné
On hold...
Cancel HOLD function to activate protože přepínač HOLD přehrávač ovládat, je
nutné posunout přepínač
je nastaven do polohy
controls.
HOLD do opačné pozice
HOLD.
( str. 11).
Párování se nedokončilo. Proveďte párování znovu
Pairing failed.
( str. 78).
Pro „Quick Connection“ Určete zařízení Bluetooth
Quick Connection target is not
pro „Quick Connection“
nejsou připojena žádná
set.
( str. 88).
zařízení.
Naformátujte vestavěnou
The device’s memory was not
Vestavěná paměť flash
paměť flash znovu pomocí
formatted correctly. Please rebyla nesprávně
položek: „Settings“ –
format using Settings menu.
naformátována.
„Common Settings“ –
Vestavěná paměť flash
„Format“ ( str. 110).
byla zformátována
pomocí počítače.
Zvolte „Yes“, pokud chcete
Přehrávač získal od
You have received a pairing
request from a Bluetooth device. zařízení Bluetooth žádost párovat nebo „No“, pokud
nechcete párovat.
o párování.
Start pairing?
No videos available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
videos.
Not enough free space in
memory. Delete files to ensure
free space.
Obsah
Zpráva
143
108
Další informace
Další informace
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí,
které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Sluchátka
Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s
baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo
docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje
trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje
pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím,
místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky ze zemí, kde jsou uplatňovány směrnice EU

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan,Pokračování
Minato-ku,
Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti produktu je
společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo záruky získáte
informace na adresách uvedených v samostatných servisních nebo záručních
dokumentech.
Obsah ObsahNabídka Nabídka
Rejstřík Rejstřík
Bezpečnostní opatření
144
Další informace
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Nikdy nezkratujte svorky přehrávače jinými kovovými předměty.
Nedotýkejte se tekoucí nabíjecí baterie holýma rukama. Vzhledem k tomu, že
unikající kapalina baterie mohla vniknout i do přehrávače, obraťte se v
případě, že baterie vytekla, na prodejce společnosti Sony. Pokud se vám
kapalina z baterie dostane do očí, oči si nemněte, mohli byste oslepnout.
Vypláchněte si oči čistou vodou a vyhledejte lékaře.
Pokud se kapalina dostane na oděv, je nutné ji z oděvu okamžitě smýt. Jinak
může kapalina způsobit popálení nebo poranění. V případě poranění nebo
popálení kapalinou z baterie vyhledejte lékaře.
Do přehrávače nelijte vodu ani do něj nevkládejte cizí předměty. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud k tomu dojde, okamžitě přehrávač vypněte, odpojte kabel USB a
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na servisní středisko společnosti
Sony.
Nevystavujte přehrávač ohni.
Nerozebírejte přehrávač ani ho nerozebírejte. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. V případě potřeby výměny nabíjecích baterií, vnitřní
prohlídky nebo opravy se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo na
servisní středisko společnosti Sony.
Obsah
Bezpečnost
145
Další informace
Nevystavujte přehrávač vodě. Přehrávač není vodotěsný.
Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny.
Dejte pozor, aby přehrávač nespadl do nádoby
naplněné vodou.
Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém prostředí nebo
počasí, například v dešti nebo za sněžení.
Nevystavujte přehrávač vlhkosti.
Pokud byste se přehrávače dotkli mokrýma rukama
nebo přehrávač vložili do mokré části oděvu, mohlo by
dojít k jeho poškození.
Při odpojování sluchátek od přehrávače tahejte za konektor sluchátek. Pokud
byste tahali za kabel sluchátek, mohl by se poškodit.
Pokračování 
Rejstřík
Dbejte na to, abyste přehrávač s omotaným kabelem
sluchátek nevložili například do batohu a ten potom
nevystavovali silným nárazům.
Nabídka
Nepokládejte na přehrávač těžké předměty ani jej nevystavujte silným
otřesům. Mohlo by dojít k poškození přehrávače a narušení jeho funkčnosti.
Přehrávač nikdy nepoužívejte na místě, kde by byl vystaven extrémnímu
světelnému či tepelnému záření, vlhkosti nebo otřesům. Barvy přehrávače by
mohly vyblednout nebo by se přehrávač mohl poškodit.
Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo
v automobilu zaparkovaném na slunci.
Nenechávejte přehrávač na velmi prašném místě.
Nenechávejte přehrávač položený na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
Pokud přehrávač způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního
vysílání, vypněte jej a umístěte dál od rádia nebo televize.
Při používání přehrávače je nutné dodržovat následující bezpečnostní
opatření, aby nedošlo ke zdeformování krytu přehrávače nebo nesprávnému
fungování přehrávače.
Pokud máte přehrávač v zadní kapse kalhot, nesedejte
si.
Obsah
Instalace
146
Další informace
Obsah
Zahřívání
Při delší době nabíjení se může přehrávač zahřát.
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka v situacích, ve kterých se spoléháte i na sluch.
Ohleduplnost k ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Díky tomu uslyšíte okolní zvuky a
nebudete rušit okolí.
Varování
Nastane-li během použití přehrávače bouřka, okamžitě sejměte sluchátka.
Pokud zjistíte, že máte na dodaná sluchátka alergickou reakci, okamžitě je
přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Použití
Používáte-li řemínek (prodávaný zvlášť), dávejte pozor, abyste se nezachytili
za objekty, kolem nichž procházíte. Pokud přehrávač držíte za řemínek,
netočte s přehrávačem, mohli byste poranit osoby ve své blízkosti.
Nepoužívejte přehrávač v letadle během startu a přistání, abyste slyšeli
pokyny letušek.
Uvědomte si, že v případech, kdy je přehrávač rychle přemístěn z prostředí
s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo když je používán
v místnosti, kde byl právě zapnut ohřívač, může docházet k přechodné tvorbě
kondenzace. Při kondenzaci dochází k přilnutí vlhkosti ze vzduchu na
povrchy, jako jsou kovové plochy atd.; vlhkost se pak mění v tekutinu.
Dojde-li ke kondenzaci v přehrávači, nechejte jej vypnutý, dokud kondenzace
nezmizí. Používáte-li přehrávač s kondenzací, může dojít k poruše.
Pokračování 
Rejstřík
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka při příliš vysoké hlasitosti. Odborníci varují před
opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne pískat v
uších, snižte hlasitost nebo poslech přerušte.
Hlasitost nezvyšujte náhle, a to zejména při používání sluchátek.
Zvyšujte ji postupně, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.
Nabídka
Sluchátka
147
Další informace
Nabídka
Netlačte na displej. Mohlo by dojít ke zkreslení barev nebo ovlivnění jasu,
případně by se displej mohl poškodit.
Pokud budete přehrávač používat v chladném prostředí, okolo obrázků se
mohou tvořit černé pruhy. Toto není selhání přehrávače.
Obsah
Displej LCD
Čištění
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se tohoto přehrávače se obracejte na
nejbližšího zástupce společnosti Sony.
Pokračování 
Rejstřík
Pouzdro přehrávače čistěte měkkým hadříkem, například čisticí tkaninou na
brýle.
Pokud se pouzdro přehrávače silně zašpiní, vyčistěte ho měkkým hadříkem
lehce navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku.
Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí písky ani sloučeniny jako například
alkohol či benzen. Mohly by poškodit povrch pouzdra.
Dbejte na to, aby se do přehrávače nedostala voda otvorem vedle konektoru.
Pravidelně čistěte sluchátkový konektor.
148
Další informace
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Zákony o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software a
doprovodnou příručku jako celek i po částech nebo pronajímat software bez
povolení držitele autorských práv.
Společnost SONY nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli finanční
škody či ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly případně
vzniknout následkem používání softwaru dodávaného s přehrávačem.
Pokud by došlo k problémům s tímto softwarem následkem výrobní vady,
společnost SONY vadný výrobek vymění. Společnost SONY však nenese
žádnou další odpovědnost.
Software dodávaný s tímto přehrávačem nemůže být používán s jiným
zařízením než s tím, pro nějž je určen.
Díky
trvalé snaze o zlepšování kvality se mohou specifikace softwaru změnit

bez předchozího upozornění.
Na použití tohoto přehrávače s jiným softwarem, než který je s přehrávačem
dodáván, se nevztahuje záruka.
Možnost zobrazení jednotlivých jazykových verzí rozhraní dodaného
softwaru závisí na operačním systému vašeho počítače. Optimálních
výsledků dosáhnete, je-li nainstalován operační systém kompatibilní
s požadovaným jazykem.
Nezaručujeme, že se v dodaném softwaru budou všechny jazyky zobrazovat
správně.
Může se stát, že se znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky
nezobrazí správně.
Vysvětlení v této příručce předpokládají, že jste obeznámeni se základními
operacemi systému Windows.
Podrobnosti o používání vašeho počítače a operačního systému naleznete
v příslušných návodech.
Obsah
Důležité upozornění
149
Další informace
Internetová stránka zákaznické podpory
Máte-li dotazy týkající se potíží s tímto produktem nebo požadujete informace
o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové
stránky.
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v jiných zemích a oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, kteří zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Rejstřík
Nahraná skladba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití skladby
nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za
jejich poškození v důsledku problémů s přehrávačem nebo
s počítačem.
V závislosti na typu textů a znaků se může stát, že text zobrazovaný
v přehrávači nebude v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
Možnosti připojeného přehrávače.
Přehrávač nefunguje správně.
Informace jsou zapsány pomocí jazyka nebo znaků, které přehrávač
nepodporuje.
Nabídka
*1V některých zemích nebo oblastech nejsou vzorová data nainstalována.
Obsah
O vzorcích dat*1
V přehrávači je od výrobce vzorek zvukových dat.
Pokud vzorová data odstraníte, nebude možné je obnovit a nebudeme schopni
vám dodat žádná náhradní data.
150
Další informace
Pentium je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou
společnosti Intel Corporation.
Tento software je částeně založen na práci společnosti Independent JPEG
Group.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE FORMÁTU
MPEG-4 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZE STRANY
SPOTŘEBITELE NA
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4
(„VIDEO MPEG-4“) A/NEBO
(ii)DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4 ZAKÓDOVANÉHO
SPOTŘEBITELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ A/NEBO
VIDEA ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEOOBSAHU S
LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA
FORMÁTU MPEG-4.
LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT PŘEDPOKLÁDÁNA PRO
JAKÉKOLI PŘÍPADY JINÉHO POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE, VČETNĚ
INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽITÍ PRO REKLAMNÍ, VNITŘNÍ A
KOMERČNÍ POUŽITÍ A INFORMACÍ O LICENCÍCH, ZÍSKÁTE OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Pokračování 
Rejstřík
a
jsou ochranými známkami společnosti Sony

Corporation.
Microsoft,
Windows, Windows Vista a Windows Media jsou ochrannými

známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích.
Adobe,
Adobe Reader a Adobe Flash Player jsou ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech nebo jiných zemích.
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí od
Fraunhofer IIS a Thomson.
IBM
a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International

Business Machines Corporation.
Macintosh
je ochrannou známkou společnosti Apple Inc.

QuickTime a logo QuickTime logo jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc., v jejíž licenci jsou používány.
Nabídka
ATRAC je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
Obsah
Autorská práva
151
Další informace
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentace ©2008 Sony Corporation
Rejstřík
Poskytovatelé obsahu používají technologii na správu digitálních práv pro
Windows Media obsažené na tomto zařízení („WM-DRM“) pro ochranu
integrity obsahu („Secure Content“) tak, aby nedošlo ke zneužití jejich
duševního vlastnictví včetně autorských práv v takovém obsahu.
Toto zařízení používá software WM-DRM pro přehrávání bezpečného obsahu
- Secure Content („WM-DRM software“). V případě, že bezpečnost WM-DRM
softwaru na tomto zařízení byla kompromitována, vlastníci bezpečného obsahu
(„Secure Content Owners“) mohou požadovat, aby Microsoft zrušil práva
softwaru WMDRM k získání nových licencí pro kopírování, zobrazení nebo
přehrávání bezpečného obsahu. Toto zrušení neovlivní schopnost softwaru
WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušeného softwaru
WMDRM se zašle na vaše zařízení kdykoliv stahujete licenci pro bezpečný
obsah z Internetu nebo z počítače. Microsoft může v souvislosti s takovou
licencí také stáhnout seznam zrušení na vaše zařízení jménem vlastníků
bezpečného obsahu (Secure Content Owners).
Nabídka
Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo rámec
tohoto produktu je zakázáno bez licence od společnosti Microsoft nebo
oprávněné dceřiné společnosti.
Obsah
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA FORMÁT
AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZE STRANY
SPOTŘEBITELE NA
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („VIDEO
AVC“) A/NEBO
(ii)DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM
PRO OSOBNÍ A
NEKOMERČNÍ POUŽITÍ A/NEBO DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC OD
POSKYTOVATELE VIDEA AVC. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI
NEMŮŽE BÝT PŘEDPOKLÁDÁNA PRO JAKÉKOLI PŘÍPADY JINÉHO
POUŽITÍ DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI LA, L.L.C.
VIZ WEBOVÉ STRÁNKY HTTP://MPEGLA.COM.
Slovní označení Bluetooth a loga jsou majetkem
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek
společností Sony Corporation je licencováno. Další ochranné známky a
obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Patentové licence pro USA a další státy poskytla společnost Dolby
Laboratories.
Všechny ostatní ochranné známky či registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných
vlastníků. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.
152
Další informace
Obsah
Technické údaje
Podporovaný formát souboru
Formát souboru MP3(MPEG-1 Layer3), formát souboru ASF, formát souboru MP4,
formát souboru Wave-Riff
Přípona souboru
MP3 (.mp3), WMA*1 (.wma), AAC-LC*2 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)
Kodek
MP3
Bitový tok: 32 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))
Vzorkovací frekvence*3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA*1
Bitový tok: 32 až 192 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))
Vzorkovací frekvence*3: 44,1 kHz
AAC-LC*2
Bitový tok: 16 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))*4
Vzorkovací frekvence*3: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Bitový tok: 1 411 kb/s
Vzorkovací frekvence*3: 44,1 kHz
Video
Formát souboru
formát souboru MP4, formát souboru „Memory Stick“
Přípona souboru
.mp4, .m4v
Kodek
Video
AVC
(H.264/AVC)
Profil: Baseline Profile
Úroveň: Max. 1,3
Bitový tok: Max. 768 kb/s
MPEG-4
Profil: Simple Profile
Bitový tok: Max. 2 500 kb/s
Snímková frekvence: Max. 30 snímků/s
Rozlišení: Max. QVGA (320 × 240)
Zvuk
Velikost souboru
Max. 2 GB
Počet souborů
Max. 1 000
AAC-LC
Číslo kanálu: Max. 2 kanály
Vzorkovací kmitočet*3: 24, 32, 44,1,
48 kHz
Bitový tok: Max. 288 kb/s pro 1 kanál
Fotografie*5
Formát souboru
Kompatibilní s formátem souborů DCF 2.0/Exif 2.21
Přípona souboru
.jpg
Kodek
Profil: Baseline Profile
Počet pixelů: Max. 4 000 × 4 000 pixelů (16 000 000 pixelů)
Počet souborů
Max. 10 000
*1Soubory WM-DRM 10 jsou kompatibilní.
*2Soubory AAC-LC chráněné autorskými zákony nelze přehrávat.
*3Vzorkovací frekvence možná nebude odpovídat všem kodérům.
*4Zahrnuty jsou nestandardní nebo nezaručované hodnoty bitového toku, a to v závislosti
na vzorkovací frekvenci.
*5Některé soubory s fotografiemi nebude možné v závislosti na jejich formátu souborů
přehrát.
Pokračování 
Rejstřík
Formát souboru
Nabídka
Hudba
153
Další informace
Maximální počet nahraných skladeb a čas (přibližně)
NWZ-A826
NWZ-A828
Skladby
Čas
Skladby
Čas
2 450
163 hod. 20 min.
5 050
336 hod. 40 min.
1 850
123 hod. 20 min.
3 750
250 hod. 00 min.
128 kb/s
925
61 hod. 40 min.
1 850
123 hod. 20 min.
256 kb/s
460
30 hod. 40 min.
945
63 hod. 00 min.
320 kb/s
370
24 hod. 40 min.
755
50 hod. 20 min.
NWZ-A829
Přenosová rychlost
Skladby
Čas
48 kb/s
10 200
680 hod. 00 min.
64 kb/s
7 650
510 hod. 00 min.
128 kb/s
3 800
253 hod. 20 min.
256 kb/s
1 900
126 hod. 40 min.
320 kb/s
1 500
100 hod. 00 min.
Maximální čas nahrávaných videosouborů (přibližně)
Přibližné časy nahrávání se odhadují pro situaci, kdy se přenáší pouze videosoubory.
V závislosti na podmínkách používání přehrávače se může čas lišit.
Formát videa: 384 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
Formát videa: 768 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
NWZ-A826
NWZ-A828
NWZ-A829
Čas
Čas
Čas
15 hod. 00 min.
30 hod. 40 min.
62 hod. 00 min.
8 hod. 30 min.
17 hod. 30 min.
35 hod. 30 min.
Přibližný maximální počet fotografií, který lze přenést. (přibližně)
Max. 10 000
Počet fotografií, které lze nahrát, může být v závislosti na velikosti souborů menší.
Pokračování 
Rejstřík
48 kb/s
64 kb/s
Nabídka
Přenosová rychlost
Přenosová rychlost
Obsah
Přibližné doby jsou založeny na situaci, kdy přenášíte nebo nahráváte čtyřminutové
skladby (bez videa a fotografií) ve formátu MP3. Čísla a časy skladeb v jiných formátech
zvukových souborů pro přehrávání se mohou od formátu MP3 lišit.
154
Další informace
Kapacita (využitelná kapacita pro uživatele)*1
Obsah
NWZ-A826: 4 GB (přibližně 3,57 GB = 3 840 638 976 bajtů)
NWZ-A828: 8 GB (přibližně 7,30 GB = 7 840 956 416 bajtů)
NWZ-A829: 16 GB (přibližně 14,7 GB = 15 841 820 672 bajtů)
*1Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit.
Část paměti je využívána k funkcím pro správu dat.
Frekvenční rozsah
20 až 20 000 Hz (při přehrávání datového souboru je měřena hodnota jednoho signálu)
Nabídka
Výstup (sluchátka)
Rejstřík
Rozhraní
Sluchátka: stereofonní miniaturní konektor
WM-PORT (terminál pro vícenásobné připojení): 22kolíkový
Vysokorychlostní USB (USB 2.0)
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Zdroj napájení
Vestavěná dobíjecí baterie Li-ion
Napájení přes rozhraní USB (z počítače přes dodaný kabel USB)
Doba nabíjení
Nabíjení prostřednictvím USB
Přibližně 3 hodiny (úplné nabití), přibližně 1,5 hodiny (přibližně 80 %)
Pokračování 
155
Další informace
Doba přehrávání na jedno nabití (nepřetržité přehrávání)
NWZ-A826/A828/A829
(Funkce Bluetooth je vypnutá)
Hudba
Přehrávání ve formátu MP3 při bitovém Přibližně 15 hodin
toku 128 kb/s
Přibližně 36 hodin
Přehrávání ve formátu WMA při
bitovém toku 128 kb/s
Přibližně 15 hodin
Přibližně 35,5 hodin
Přehrávání AAC-LC při 128 kb/s
Přibližně 15 hodin
Přibližně 33,5 hodin
Playback Linear PCM při 1 411 kb/s
Přibližně 15 hodin
Přibližně 34,5 hodin
Video (pouze zvuk v komunikaci Bluetooth)
Přehrávání MPEG-4 při 384 kb/s
Přibližně 7 hodin
Přibližně 10 hodin
Přehrávání MPEG-4 při 768 kb/s
Přibližně 7 hodin
Přibližně 9 hodin
Přehrávání AVC při 384 kb/s
Přibližně 6 hodin
Přibližně 8 hodin
Přehrávání AVC při 768 kb/s
Přibližně 6 hodin
Přibližně 8 hodin
Displej
2,4palcový barevný displej TFT s bílým podsvícením pomocí diod LED, QVGA
(240 × 320 pixelů), 262 144 barev
Rozměry (v x š x h, bez vyčnívajících částí)
50,2 × 93,6 × 9,3 mm
Rozměry (v x š x h)
51,0 × 93,9 × 9,3 mm
Hmotnost
Přibližně 58 g
Technické údaje rozhraní Bluetooth
Komunikační systém: Bluetooth verze 2.0
Výstup: Bluetooth energetická třída 2
Maximální dosah pro komunikaci: V zorném úhlu asi 10 metrů*1
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace: FHSS
Kompatibilní profily Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Pokračování 
Rejstřík
NWZ-A826/A828/A829
(Funkce Bluetooth je zapnutá)
Nabídka
Následující čas se může lišit v závislosti na okolní teplotě nebo stavu použití. Životnost
baterie může být ovlivněna rádiovými vlnami vytvářenými zařízeními Bluetooth nebo
bezdrátovými zařízeními LAN v okolí nebo také vzdáleností mezi přehrávačem a
komunikačním zařízením během komunikace.
Obsah
Pomocí následujícího nastavení lze prodloužit životnost baterie.
Následující čas je přibližný, když je vypnuto nastavení „New Song Pop Up“ ( str. 33),
„Clear Stereo“ ( str. 48), „DSEE(Sound Enhancer)“ ( str. 49), „Dynamic Normalizer“
( str. 51), „Equalizer“ ( str. 43) a „VPT(Surround)“ ( str. 46) a „Screensaver“
( str. 101) je nastaven na možnost „Blank“.
Kromě toho je u videa přibližný čas vypočítán pro situaci, kdy je jas displeje ( str. 103)
nastaven na hodnotu „3“ nebo když je položka „Sound Quality Mode“ nastavena na
hodnotu „Normal Mode“ ( str. 91).
156
Další informace
Technické údaje rozhraní Bluetooth (pokračování)
Obsah
Nabídka
Podporovaný kodek*3: SBC (Subband Codec)
Přenosový rozsah (A2DP): 20 – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
*1 Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na okolnostech, např. na překážkách mezi
zařízeními, magnetických polích, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény,
operačním systému, softwarové aplikaci apod.
*2 Profily Bluetooth jsou standardizovány podle účelu zařízení Bluetooth.
*3 Kodek označuje formát komprese a převodu zvukového signálu.
Požadavky na systém
Nezaručujeme, že přehrávač bude pracovat se všemi počítači, a to ani tehdy, splňují-li tyto
počítače výše uvedené minimální požadavky.
Přehrávač nepodporuje následující prostředí:
Počítače, které jste si sami sestavili, a upravené operační systémy,
Prostředí, ve kterém byl původní operační systém nainstalovaný výrobcem upgradován,
Prostředí, které umožňuje spouštět různé operační systémy,
Prostředí s více monitory,
Systém Macintosh.
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rejstřík
Počítač
IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s předinstalovanými následujícími operačními
systémy Windows*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 nebo novější) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home
Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Nepodporováno 64bitovou verzí operačního systému.
Přehrávač podporuje výhradně výše uvedené operačními systémy.
*1 Vyjma verzí OS nepodporovaných společností Microsoft.
CPU: Pentium 4 1,0 GHz nebo vyšší
RAM: 512 MB nebo více
Pevný disk: 380 MB nebo více volného místa na disku
Displej:
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 × 768 nebo
vyšší)
Barvy: 8 bitů nebo vyšší (doporučeno 16 bitů)
Jednotka CD-ROM (s podporou přehrávání Digital Music CD pomocí WDM)
Jednotka CD-R/RW je vyžadována pro vytváření originálních disků CD.
karta
Zvuková

port
(doporučuje se vysokorychlostní port USB)
USB

.NET Framework verze 2.0 nebo 3.0, QuickTime verze 7.2, Internet Explorer
Microsoft

verze 6.0 nebo 7.0, Windows Media Player verze 10 nebo 11 (Doporučena verze 11
aplikace Windows Media Player. Některé počítače, které již mají nainstalovanou aplikaci
Windows Media Player verze 10, mohou mít omezení souborů (AAC, videosoubory
atd.), které lze přenést přetažením.)
být nainstalován Adobe Flash Player 8 nebo vyšší.
Musí

aplikace Electronic Music Distribution (EMD) nebo k návštěvě webových
K použití

stránek je třeba širokopásmové připojení k Internetu.
157
Další informace
B
Baterie............................. 114, 115, 155
Beep Settings................................... 100
Bluetooth........................................... 75
Brightness........................................ 103
C
Celkem fotografií............................ 108
Celkem skladeb............................... 108
Celkem videoklipů......................... 108
Clear Stereo....................................... 48
Club.................................................... 47
Connection Standby......................... 95
D
Data.................................................. 122
Date Display Format...................... 106
Datum a čas.................... 104, 106, 107
Display......................................... 56, 68
Dobíjení........................................... 114
DSEE (Sound Enhance)................... 49
Dynamic Normalizer....................... 51
E
Equalizer............................................ 43
F
Firmware.......................................... 123
Formát (Inicializovat).................... 110
Formát fotografie............................ 121
Formát videa................................... 121
Formát zvuku.................................. 120
H
Heavy................................................. 44
Hlasitost............................................. 51
Hledání skladeb................................ 21
album.....................................................22
interpret................................................23
název skladby.......................................21
první písmeno......................................27
rok vydání.............................................25
seznamy stop........................................28
žánr........................................................24
I
Indikátor Bluetooth.................... 10, 85
Informace........................................ 108
Inicializovat (formát)..................... 110
Initial Search................................. 6, 27
Intelligent Shuffle......................... 6, 30
Interval............................................... 71
Pokračování 
Rejstřík
A
A2DP.................................................. 75
AAC.................................................. 120
AAC-LC........................................... 152
Adobe Reader...................................... 3
Album Display Format.................... 40
All Range........................................... 39
Arena.................................................. 47
AVC..........................................121, 152
AVLS (Volume Limit)...................... 99
AVRCP............................................... 75
Continuous Playback....................... 59
Custom......................................... 44, 45
Nabídka
Symboly
5směrné tlačítko......................... 10, 13
(Repeat)....................................... 38
(Shuffle).................................... 38
(Shuffle&Repeat)................ 38
(Repeat 1 song)......................... 38
/ Button Setting.......................... 42
(Heavy)...................................... 44
(Pop)........................................... 44
(Jazz)........................................... 44
(Unique)..................................... 44
(Custom 1)................................. 44
(Custom 2)................................. 44
(Studio)....................................... 47
(Live)........................................... 47
(Club)......................................... 47
(Arena)....................................... 47
(Matrix)...................................... 47
(Karaoke).................................... 47
Obsah
Rejstřík
158
Další informace
M
Matrix................................................. 47
Media Manager pro WALKMAN..... 9
Miniatura...................... 15, 60, 72, 129
Model............................................... 108
MP3..........................................120, 152
MP3 Conversion Tool........................ 9
MPEG-4...................................121, 152
Music Library................................ 6, 21
N
Nabídka Home.................................... 6
Nabídka možností..........20, 35, 63, 74
Náhodné přehrávání........................ 30
Shuffle All.............................................32
Time Machine Shuffle.........................30
Napájení.............................11, 115, 131
Nastavení času................................. 104
Normal............................................... 38
Now Playing........................................ 7
O
Obrazovka Now Playing.................. 19
On-Hold Display.............................. 61
Opakovat........................................... 38
Otvor pro příslušenství.................... 12
Průzkumník.................................... 122
Průzkumník Windows.............52, 122
Přenosová rychlost.................120, 152
Přepínač HOLD................................ 11
Příloha.................................................. 8
Příslušenství........................................ 8
Q
Quick Connection............................ 88
R
Release Year....................................... 25
Reset all Settings............................. 109
RESET (přehrávač)......................... 124
Ruční vypnutí přehrávače............. 115
Řešení problémů............................. 124
S
Selected Range.................................. 39
Sériové číslo......................................... 8
Set Date-Time................................. 104
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 32
Sluchátka...................................... 8, 146
Sound Effect Preset.......................... 92
Sound Quality Mode........................ 91
Spojení............................................... 81
Screensaver...................................... 101
Stojan.................................................. 12
Studio................................................. 47
Pokračování 
Rejstřík
L
Lineární modulace PCM.......120, 152
Live..................................................... 47
Slide Show Interval..............................71
Slide Show Repeat................................70
Nabídka
K
Kabel USB............................................ 8
Kapacita........................................... 154
Karaoke.............................................. 47
Kvalita zvuku..................................... 43
P
Pairing................................................ 78
Photo Library................................ 6, 64
Photo List Display Format.............. 72
Photo Orientation............................ 66
Play Mode.................................... 37, 38
Playback Range................................. 39
Playlists.......................................... 7, 28
Počítač.............................................. 156
Pop...................................................... 44
Prezentace.......................................... 69
Obsah
J
Jazyk................................................. 112
Jazz...................................................... 44
JPEG.........................................121, 152
159
Další informace
W
Windows Media Player...................... 9
WMA.......................................120, 152
WM-PORT................................10, 108
Z
Zbývající baterie............................. 114
Zoom.................................................. 57
Zprávy.............................................. 139
Rejstřík
V
Video Library................................ 6, 52
Video List Display Format.............. 60
Video Orientation............................ 54
VPT (Surround)............................... 46
Nabídka
U
Unique............................................... 44
Univerzální klíč................................. 79
Upgrade........................................... 123
Obsah
T
Time Display Format..................... 107
Time Machine Shuffle...................... 30
Titulní obrázky................................. 40
Tlačítko BACK/HOME............. 10, 13
Tlačítko BLUETOOTH............. 10, 81
Tlačítko hlasitosti VOL +/–............ 10
Tlačítko OPTION/PWR
OFF........................................... 11, 20
Tlačítko RESET................................. 12
Download PDF

advertising