Sony | STR-DN860 | Sony STR-DN860 7.2k přijímač AV domácího kina Ostatní

4-549-566-11(1) (CS-SK)
Aktualizace softwaru
Aktualizácia softvéru
STR-DN1060/STR-DN860
© 2015 Sony Corporation


///,
HOME
K ilustračním účelům byl použit model STR-DN1060.
Na ilustráciu sa používa model STR-DN1060.

Česky
Po stažení aktuální verze softwaru budete moci používat nejnovější funkce.
V případě dostupnosti nového softwaru:
– na zobrazovacím panelu se rozsvítí indikace „UPDATE“.
– pokud je funkce [Software Update Notification] nastavena na [On], zobrazí se na televizní
obrazovce zpráva.
Aktualizujte software podle níže uvedeného postupu.
Poznámka
Slovenčina
Prevzatím aktuálnej verzie softvéru môžete využívať jeho najnovšie funkcie.
Keď je k dispozícii nový softvér:
– na displeji sa rozsvieti indikátor UPDATE,
– na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie, ak je položka [Software Update Notification]
nastavená na možnosť [On].
Softvér aktualizujte podľa postupu uvedeného nižšie.
Poznámka
Dokud se neukončí proces stažení a aktualizace, neodpojujte napájecí kabel ani síťový kabel.
Mohlo by dojít k poruše.
Sieťovú šnúru (napájací kábel) ani sieťový kábel neodpájajte, kým sa postup preberania
a aktualizácie nedokončí. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
1
Stažení nejnovějšího softwaru
Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte pomocí tlačítek /// a postupně
položky [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] nebo
[Update via USB Memory].
Pokud vyberete položku [Update via USB Memory], navštivte pro stažení nejnovější verze
softwaru následující webovou stránku.
www.sony.eu/support
Čas potřebný ke stažení závisí na podmínkách stahování, jako je rychlost připojení k Internetu.
1
Preberanie najnovšieho softvéru
Stlačte tlačidlo HOME a potom pomocou tlačidiel /// a vyberte položku [Setup] >
[System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] alebo [Update via USB Memory].
Ak vyberiete položku [Update via USB Memory], z nasledujúcej webovej stránky prevezmite
najnovšiu verziu softvéru.
www.sony.eu/support
Čas potrebný na prevzatie sa líši v závislosti od podmienok preberania, napríklad od rýchlosti
pripojenia k internetu atď.
2
Aktualizace softwaru
Během procesu aktualizace softwaru bliká na zobrazovacím panelu nápis „UPDATING“. V průběhu
aktualizace však může nápis „UPDATING” dočasně zmizet. Dokončení procesu aktualizace může
trvat přibližně 1 hodinu.
2
Aktualizácia softvéru
V priebehu aktualizácie softvéru bliká na displeji hlásenie UPDATING. Počas aktualizácie sa
však hlásenie UPDATING môže dočasne prestať zobrazovať. Dokončenie aktualizácie môže
trvať približne 1 hodinu.
3
Restartování přijímače
Po dokončení aktualizace se na zobrazovacím panelu objeví nápis „COMPLETE“ a přijímač se
automaticky restartuje.
3
Reštartovanie prijímača
Po dokončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie COMPLETE a prijímač sa automaticky
reštartuje.
Download PDF

advertising