Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-263-363-21(1) (CZ)
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.
STR-DH520
Průvodce rychlým nastavením
Sony Corporation © 2011
1
Instalace a připojení reproduktorů
* Nelze současně používat zadní prostorové reproduktory a přední výškové
reproduktory.
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK R*
SURROUND BACK L*
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
1
10 mm
4
2
3
2
SURROUND
SURROUND
BACK/FRONT BACK/FRONT
HIGH R
HIGH L
3
SURROUND R
CENTER
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky.
SURROUND L
4
2
3
Připojení video zařízení
HDMI TV OUT
Příprava receiveru
TV
1*
2
INPUT SELECTOR
Satelitní tuner, tuner kabelové TV
Je-li vaše TV kompatibilní s funkcí
zpětného audio kanálu (ARC), není toto
připojení nutné.
?/1 :zapnuto/pohotovostní režim
*Tvar síťového kabelu a zásuvky se liší
podle oblasti.
Přehrávač disků Blu-ray, přehrávač
disků DVD
PlayStation 3
HDMI OUTPUT
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky.
4
Použití funkce Auto Calibration
Optimalizační mikrofon
(součástí dodávky)
5.4.3.2.1
2
Stiskněte AUTO CAL.
TONE*
T.S.P.
WOOFER
SAVE.EXIT
1
Podržte stisknuté
tlačítko SHIFT.
*Pro získání dalších informací o chybových
kódech nahlédněte do sekce „Když se objeví
chybové kódy” v části „Použití funkce AUTO
CALIBRATION” v návodu k obsluze.
Spustí se funkce automatické kalibrace.
Ujistěte se, že jste před provedením automatické
kalibrace zvolili rozmístění reproduktorů.
COMPLETE
Download PDF

advertising