Sony | STR-DH130 | Sony STR-DH130 2kanálový stereofonní přijímač Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-294-473-11(1) (CZ-SK)
STR-DH130
Průvodce rychlým nastavením / Sprievodca rýchlym nastavením
Sony Corporation © 2012
1
Instalace a připojení reproduktorů /
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
FRONT R
FRONT L
FRONT R
FRONT L
1
2
4
10 mm (13/32")
3
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky. /
Káble používané na pripojenie nie sú súčasťou dodávky.
STR-DH130 4-294-473-11(1) CZ/SK
2
Připojení dalších zařízení / Pripojenie ďalších zariadení
VCR, Rekordér DVD /
Videorekordér, rekordér diskov DVD
Satelitní tuner, tuner kabelové TV /
Satelitný prijímač, prijímač
káblovej televízie
Připojte ke konektoru
VIDEO IN na TV. /
Zapojte do konektora
VIDEO IN na televízore.
Připojte ke konektoru
VIDEO IN na TV. /
Zapojte do konektora
VIDEO IN na televízore.
Přehrávač disků Blu-ray,
přehrávač disků DVD /
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Připojte ke konektoru
VIDEO IN na TV. /
Zapojte do konektora
VIDEO IN na televízore.
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky. /
Káble používané na pripojenie nie sú súčasťou dodávky.
3
Příprava receiveru / Príprava prijímača
1*
2
INPUT SELECTOR
?/1 : zapnuto/pohotovostní režim / zapnúť/pohotovostný režim
* Tvar síťového kabelu a zásuvky se liší podle oblasti. /
Tvar sieťovej šnúry (napájacieho kábla) a sieťovej zásuvky
sa líši v závislosti od oblasti.
Další informace naleznete
v návodu k obsluze. /
Podrobné informácie nájdete
v Návode na použitie.
STR-DH130 4-294-473-11(1) CZ/SK
Download PDF

advertising