Sony | STR-DN1070 | Sony STR-DN1070 7.2k přijímač AV domácího kina Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Dodávané příslušenství:
Dodané príslušenstvo:
Multi Channel AV Receiver
Dálkový ovladač (1)
Diaľkové ovládanie (1)
Průvodce spuštěním
Príručka pri spustení
Další nezbytné příslušenství (není součástí dodávky):
Ďalšie potrebné položky (nie sú súčasťou dodávky):
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Kabely reproduktorů
Káble reproduktora
Kabely HDMI*1
Káble HDMI*1
Monofonní audiokabel
Monofónny zvukový kábel
Kabel LAN*2
Kábel LAN*2
CS
Do dálkového ovladače
vložte dvě baterie R03
(velikost AAA).
Baterie
Batérie
SK
Kalibrační mikrofon (1)
Kalibračný mikrofón (1)
Drátová anténa pro příjem
v pásmu FM (1)
Drôtová anténa FM (vonkajšia) (1)
Do diaľkového ovládania
vložte dve batérie typu R03
(veľkosti AAA).
Digitální optický kabel*2
Optický digitálny kábel*2
4-583-752-11(1) (CS-SK)
*1Doporučujeme používat kvalitní vysokorychlostní kabely HDMI s Ethernetem.
*1Odporúčame používať kvalitné vysokorýchlostné káble HDMI s Ethernetom.
STR-DN1070
1
*2Tyto kabely nemusí být, podle vašeho konkrétního připojení, nezbytné.
*2V závislosti od vášho pripojenia tieto káble nemusia byť potrebné.
Instalace a připojení reproduktorů
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
Kroky
–
viz zadní strana.
Kroky
–
nájdete na zadnej strane.
Příklad konfigurace 5,1kanálového systému reproduktorů
Príklad konfigurácie 5,1-kanálového systému reproduktorov
FRONT L
SUBWOOFER
SURROUND L
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
SURROUND L
FRONT R
CENTER
SURROUND R
Monofonní audiokabel
Monofónny zvukový kábel
SUBWOOFER
Kabely reproduktorů
Káble reproduktora
CENTER
10 mm
Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození receiveru.
Nesprávne pripojenie môže mať za následok vážne poškodenie prijímača.
© 2016 Sony Corporation
2
Připojení TV, audiovizuálních zařízení a drátové antény pro příjem v pásmu FM
Pripojenie televízora, zariadení AV a drôtovej antény FM (vonkajšej)
TV
Televízor
3

Provedení funkce Easy Setup a spuštění přehrávání
Nastavenie Easy Setup a spustenie prehrávania
Tip / Tip
Zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě a poté stisknutím
tlačítka  zapněte receiver AV.
Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí, stiskněte tlačítko HOME na
dálkovém ovladači pro zobrazení domovské nabídky a vyberte položku
[Setup] – [Easy Setup].
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do nástennej zásuvky
(elektrickej siete), a potom stlačením tlačidla  (napájanie) zapnite
prijímač AV.
Ak sa obrazovka Easy Setup nezobrazí, stlačením tlačidla HOME na
diaľkovom ovládaní zobrazte domovskú ponuku, a potom vyberte
[Setup] – [Easy Setup].

Podle pokynů na obrazovce proveďte funkci [Easy Setup].
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie [Easy Setup].
Kabel HDMI
Kábel HDMI
Je-li váš televizor kompatibilní s funkcí zpětného audio kanálu (ARC),
není připojení digitálního optického kabelu nutné.
Ak je váš televízor kompatibilný s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC – Audio Return Channel), optický digitálny kábel
nemusíte pripájať.
Digitální optický kabel
Optický digitálny kábel

Umístěte kalibrační mikrofon na místo poslechu a nastavte jej
do výšky uší.
Umiestnite kalibračný mikrofón do polohy počúvania a nastavte ho
do rovnakej výšky, v akej sú vaše uši.
FM anténa
Drôtová anténa
FM (vonkajšia)
Kabel HDMI
Kábel HDMI
Po dokončení nastavení stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
a opusťte režim nastavení.
Konektor HDMI IN /
Příklad zařízení, která lze připojit /
Konektor HDMI IN
Príklady zariadení, ktoré možno pripojiť
SA-CD/CD
přehrávač disků Super Audio CD, CD přehrávač /
Prehrávač Super Audio CD alebo CD
BD/DVD
přehrávač disků Blu-ray DiscTM, přehrávač disků DVD /
Prehrávač Blu-ray DiscTM, DVD prehrávač
SAT/CATV
kabelový nebo satelitní přijímač / Prijímač káblovej televízie
alebo satelitný prijímač
GAME
herní konzole, např. PlayStation 4 / Herná konzola,
napríklad PlayStation 4
VIDEO 1 (VIDEO 2 (přední
panel / predný panel))
rekordér DVD / DVD rekordér
Po dokončení nastavenia zatvorte nastavenie stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládaní.
Poznámka / Poznámka
Kalibrační mikrofon
Kalibračný mikrofón

Do zdířky CALIBRATION MIC
Do konektora CALIBRATION MIC
Zapněte televizor a poté jej přepněte na vstup, ke kterému je receiver
připojen.
Zapnite televízor, a potom ho prepnite na vstup, ku ktorému
je pripojený prijímač.
Připojení k síti
Pripojenie k sieti
–Při použití drátového připojení
–Pri používaní káblového pripojenia
–Při použití bezdrátového připojení
–Pri používaní bezdrôtového pripojenia
Napájení
Napájanie
Vstup
Vstup
Automaticky se zobrazí obrazovka Easy Setup.
Displej Easy Setup sa zobrazí automaticky.
Kabel LAN
Kábel LAN
Router
Smerovač
Router
Smerovač
Reproduktory vydávají během kalibrace velmi hlasitý zvuk a hlasitost nelze
měnit. Berte ohled na sousedy a případně na přítomné děti.
Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi hlasný zvuk a hlasitosť
nemožno upraviť. Buďte ohľaduplní k svojim susedom a deťom, ktoré sa
môžu nachádzať vo vašej blízkosti.

Stiskněte jedno z tlačítek pro výběr vstupu,
který chcete poslouchat nebo sledovat.
Poté spusťte přehrávání vybraného zdroje.
Stlačte jedno z tlačidiel, aby ste zvolili vstupný
zdroj, ktorý chcete počúvať alebo sledovať.
Potom spustite prehrávanie zo zvoleného
zdroja.
Download PDF

advertising