Sony | STR-DH820 | Sony STR-DH820 STR-DH820 Home cinema AV receiver Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-266-499-11(1) (CZ)
Pro další informace nahlédněte do návodu k obsluze.
STR-DH820
Průvodce rychlým nastavením
Sony Corporation © 2011
1
Instalace a připojení reproduktorů
FRONT R
SUBWOOFER
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
FRONT R
SUBWOOFER
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK L*
SURROUND
BACK R*
* Nelze současně používat reproduktory surround back a reproduktory
front high.
SURROUND BACK/
FRONT HIGH R
SURROUND R
SURROUND BACK/
FRONT HIGH L
1
10 mm
(13/32")
2
4
3
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky.
CENTER
SURROUND L
FRONT L
2
3
Připojení ostatního zařízení
HDMI TV OUT
Příprava receiveru
1*
TV
2
3
INPUT SELECTOR
iPhone, iPod
Je-li vaše TV kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu (ARC), není toto připojení nutné.
?/1 : zapnuto/pohotovostní režim
* Tvar síťového kabelu a zásuvky se liší podle oblasti.
Přehrávač disků Blu-ray, přehrávač disků DVD
Satelitní tuner, tuner kabelové TV
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky.
PlayStation 3
HDMI OUTPUT
4
A
Použití funkce AUTO CALIBRATION
Optimalizační mikrofon (součástí dodávky)
B
54321
C
TONE*
1
SHIFT
T.S.P.
WOOFER
SAVE EXIT
2
Ujistěte se, že jste před provedením automatické kalibrace zvolili správné
rozmístění reproduktorů.
AUTO CAL
Spustí se funkce automatické kalibrace.
* Pro další informace o chybových kódech nahlédněte do sekce “Seznam zpráv po
provedení automatické kalibrace” v kapitole “Použití funkce AUTO CALIBRATION”
v návodu k obsluze.
COMPLETE
Download PDF

advertising