Sony | STR-DG820 | Sony STR-DG820 Návod k obsluze

3-289-450-42(1)
Vícekanálový AV
receiver
Návod k obsluze
STR-DG820
©2008 Sony Corporation
2CZ
3-289-452-11(1)
STR-DG820
Průvodce rychlým nastavením
(1)
© 2008 Sony Corporation
3CZ
Tento Průvodce rychlým nastavením popisuje postup při připojování DVD přehrávače,
satelitního přijímače nebo set-top boxu, Blu-ray přehrávače, televizoru, reprosoustav
a subwooferu tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné
informace najdete v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
Na ilustracích v tomto průvodci jsou reprosoustavy označeny symboly A až H.
A Přední reprosoustava (levá)
B Přední reprosoustava (pravá)
C Středová reprosoustava
D Prostorová reprosoustava (levá)
E Prostorová reprosoustava (pravá)
F Zadní prostorová reprosoustava (levá)
G Zadní prostorová reprosoustava (pravá)
H Subwoofer
1: Instalace reprosoustav
Výše uvedený obrázek znázorňuje příklad uspořádání 7.1kanálového systému reprosoustav
(sedm reprosoustav a jeden subwoofer). Další informace naleznete v návodu k obsluze
dodaném s receiverem.
4CZ Průvodce rychlým nastavením
2: Připojení reprosoustav
Připojení reprosoustav proveďte podle jejich počtu a druhu.
Kabely reprosoustav
• Používejte kabely reprosoustav, které jsou vhodné s ohledem na šířku místnosti.
• Pokud se podíváte na barevné označení nebo značku na kabelu reprosoustavy, který má být
připojen ke kladnému (+) nebo zápornému (–) konektoru, můžete si být vždy jisti, že kabel
připojíte správně, tedy bez záměny polarity.
Konektory na reprosoustavách
• Konektor 3 připojte ke konektoru 3 na receiveru a konektor # připojte ke konektoru # na
receiveru.
• Podrobné vyobrazení způsobu připojení kabelů reprosoustav najdete na výše uvedených
obrázcích.
Tlačítko SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat systém reprosoustav. Podrobné informace - viz část
„7: Výběr systému reprosoustav“ v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SPEAKERS
PR/
CR
COAXIAL
L
R
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
FRONT B
L
L
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
FRONT A
COMPONENT VIDEO
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
SURROUND
L
CENTER
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
SAT
IN
ANTENNA
R
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
FRONT A
L
A
R
TV
SURROUND
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SPEAKERS
PR/
CR
COAXIAL
L
R
MONITOR
CENTER
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
L
R
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
OPTICAL
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
L
R
DC5V
0.7A MAX
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
CENTER
SPEA
A
Průvodce rychlým nastavením 5CZ
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
L
R
PB /
CB
VIDEO
OUT
SPEAKERS
DVD
IN
PR /
CR
COAXIAL
FRONT B
L
L
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
SURROUND
L
CENTER
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
SAT
IN
ANTENNA
R
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
SURROUND BACK
SURROUND
L
L
R
R
A
EAKERS
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SPEAKERS
PR/
CR
COAXIAL
L
R
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
FRONT B
L
R
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
SURROUND
L
CENTER
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
SAT
IN
ANTENNA
R
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
OPTICAL
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
SURROUND BACK
SURROUND
L
L
R
R
A
EAKERS
TV
SURROUND
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
ANTENNA
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
SPEAKERS
PR /
CR
MONITOR
CENTER
PB /
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
L
R
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
OPTICAL
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
FRONT A
L
R
DC5V
0.7A MAX
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
6CZ Průvodce rychlým nastavením
B
Kabely používané pro připojení (nejsou součástí příslušenství)
A Kabel reprosoustavy
B Monofonní audio kabel
10 mm
Průvodce rychlým nastavením 7CZ
3: Připojení dalších zařízení
Toto je příklad připojení vašich zařízení k tomuto receiveru. Podrobné informace o jiných
způsobech připojení a jiných zařízeních najdete v popisu kroku 3 a 4 v části „Začínáme“
v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
Video zařízení
Satelitní
přijímač nebo
set-top box
DVD
přehrávač
OUTPUT
OUTPUT
Blu-ray přehrávač
OUTPUT
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SPEAKERS
PR/
CR
COAXIAL
L
R
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
R
DC5V
0.7A MAX
SURROUND
L
CENTER
Y
SAT
IN
ANTENNA
R
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
OPTICAL
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
C
C
C
TV
OPTICAL
IN
SAT IN
D
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
SUBWOOFER
INPUT
Televizor
Kabely používané pro připojení (nejsou součástí příslušenství)
C Kabel HDMI
D Optický digitální kabel
8CZ Průvodce rychlým nastavením
COMPONENT VIDEO
C
4: Jako poslední připojte všechny napájecí kabely
Síťový napájecí kabel připojte do síťové zásuvky.
Viz část „Připojení síťového napájecího kabelu“ v návodu k obsluze, který je součástí
příslušenství receiveru.
5: Automatická kalibrace nastavení reprosoustav
ON/STANDBY
POWER
MASTER VOLUME
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
MEMORY/
ENTER
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
Optimalizační mikrofon
(součást příslušenství)
MUSIC
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
AUTO CAL MIC
Průvodce rychlým nastavením 9CZ
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
SYSTEM STANBY
SHIFT
TV
1
AMP
2
VIDEO 1
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
-/--
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
DMPORT
CLEAR/>10
AUTO CAL
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
OPTIONS
TOOLS
Pomocí funkce Auto Calibration (Automatická kalibrace) můžete reprosoustavy automaticky
nastavit tak, abyste ze všech připojených reprosoustav získali požadovaný zvuk. Funkce
automatické kalibrace:
• Zkontroluje připojení jednotlivých reprosoustav k receiveru.
• Nastaví úroveň reprosoustav.
• Změří vzdálenosti jednotlivých reprosoustav od vašeho poslechového místa.
• Změří velikost reprosoustav.
• Změří polaritu reprosoustav.
• Změří frekvenční charakteristiky.
1
Připojte dodávaný optimalizační mikrofon do konektoru AUTO
CAL MIC (Mikrofon pro automatickou kalibraci) na receiveru.
2
Vhodně umístěte optimalizační mikrofon.
Umístěte optimalizační mikrofon do poslechového místa. Můžete rovněž použít stoličku
nebo trojnožku, aby byl optimalizační mikrofon ve výšce vašich uší.
3
Stiskněte tlačítko AUTO CAL.
Tím spustíte funkci automatické kalibrace.
Podrobné informace o funkci automatické kalibrace najdete v popisu kroku 8 v části
„Začínáme“ v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
10CZ Průvodce rychlým nastavením
Poznámky
• Pokud jsou v cestě mezi optimalizačním mikrofonem a reprosoustavami jakékoli překážky,
nelze kalibraci provést správně. Aby nedošlo k chybě měření, odstraňte z oblasti měření
všechny překážky.
• Pokud je frekvence hlubokých tónů nižší, než jakou požadujete, použijte nabídku
SPEAKER (Reprosoustavy) pro nastavení velikosti reprosoustav. Podrobné informace
najdete v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
6: Nastavení připojených zařízení
Jednotlivá zařízení byste měli nastavit tak, aby byl zajištěn správný výstup zvuku
z reprosoustav při přehrávání z připojeného zařízení. Viz návody k obsluze dodané
s jednotlivými zařízeními.
Po provedení nastavení
Receiver je nyní připraven k použití. Další podrobné informace najdete v návodu k obsluze
dodaném s receiverem.
Průvodce rychlým nastavením 11CZ
VAROVÁNÍ
Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte ventilační otvory na přístroji
novinami, ubrusy, závěsy apod. Nestavte na přístroj
zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící
svíčky.
Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající
nebo stříkající vodě a nestavte na přístroj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Protože se pro odpojení přístroje od sítě používá
síťová zástrčka, připojte přístroj do snadno dostupné
síťové zásuvky. Pokud se přístroj dostane do
neobvyklého stavu, okamžitě vytáhněte síťovou
zástrčku ze síťové zásuvky.
Nevystavujte baterie nebo přístroj obsahující baterie
nadměrnému teplu způsobenému např. přímým
slunečním světlem, ohněm apod.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace starých
elektrických a elektronických
zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších
evropských zemích se
systémem sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho je
třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, které provádí recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Zajištěním správné
likvidace výrobku předejdete možným negativním
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
se jinak projevily v důsledku nesprávné likvidace
výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
12CZ
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské unie
a dalších evropských zemích
se systémem sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu
znamená, že s baterií dodávanou k tomuto výrobku
nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí
a lidské zdraví, které by se jinak projevily
v důsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková baterie měla být
vyměňována pouze kvalifikovaným servisním
technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie
odneste výrobek na konci jeho životnosti na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení.
U všech ostatních baterií si prosím přečtěte část
popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie
se prosím obracejte na místní úřady, místní služby
pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky ve státech
uplatňujících směrnice EU
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro
EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se
prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve
zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.
O tomto návodu
• Pokyny uvedené v tomto návodu platí pro model
STR-DG820. Zkontrolujte si číslo modelu vašeho
přístroje v pravém dolním rohu předního panelu.
V tomto návodu k obsluze je pro účely vyobrazení
použit model s kódem oblasti CEL, pokud není
uvedeno jinak. Jakékoli odlišnosti v ovládání
přístroje jsou v textu jasně vyznačeny - například
slovy „Pouze modely s kódem oblasti CEK“.
• Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky
na dodávaném dálkovém ovladači. Můžete rovněž
používat ovládací prvky na receiveru, pokud mají
shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky
na dálkovém ovladači.
Kódy oblastí
Kód oblasti receiveru, který jste si zakoupili, je
uveden v pravé dolní části zadního panelu (viz
níže uvedená ilustrace).
SURROUND BACK
L
Tento receiver je vybaven rozhraním s technologií
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing
LLC.
Tento výrobek je vyroben v licenci společností
Neural Audio Corporation a THX Ltd. Sony
Corporation tímto uživatelům přiděluje
neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo používat
tento výrobek chráněný patenty USA,
mezinárodními patenty a projednávanými patenty
a další technologie nebo obchodní značky, jejichž
vlastníkem je společnost Neural Audio Corporation
a THX Ltd. „Neural Surround“, „Neural Audio“,
„Neural“ a „NRL“ jsou obchodní značky a loga,
jejichž vlastníkem je společnost Neural Audio
Corporation; THX je obchodní značka společnosti
THX Ltd., která může být v některých jurisdikcích
registrována. Všechna práva jsou vyhrazena.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
SURROUND
L
CENTER
R
„BRAVIA“ a
jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.
R
SPEAKERS
FRONT B
FRONT A
L
R
L
R
SPEAKERS
Kód oblasti
Jakékoli případné odlišnosti v ovládání
(v závislosti na kódu oblasti) jsou v textu jasně
vyznačeny - například slovy „Pouze modely
s kódem oblasti AA“.
Tento receiver obsahuje technologie Dolby* Digital,
Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX
a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní
značky společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle amerických patentů:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535 a dalších amerických
a celosvětově platných vydaných
a projednávaných patentů. DTS je registrovaná
obchodní značka a loga DTS, Symbol, DTS-HD
a DTS-HD Master Audio jsou obchodní značky
společnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
13CZ
Obsah
Začínáme
Poslech prostorového zvuku
Popis a umístění jednotlivých částí .............16
1: Instalace reprosoustav .............................27
2: Připojení reprosoustav.............................28
3: Připojení televizoru .................................30
4a: Připojení audio zařízení .........................32
4b: Připojení video zařízení.........................33
5: Připojení antén.........................................39
6: Příprava receiveru a dálkového ovladače 40
7: Výběr systému reprosoustav ...................41
8: Automatická kalibrace vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION).......................42
9: Nastavení úrovní a vyvážení reprosoustav
(TEST TONE) ........................................48
Použití předem naprogramovaného
zvukového pole ...................................... 66
Prostorové efekty při nízkých úrovních
hlasitosti (NIGHT MODE) .................... 71
Použití pouze předních reprosoustav
(2CH STEREO) ..................................... 72
Poslech zvuku bez jakéhokoli přizpůsobení
(ANALOG DIRECT) ............................ 72
Reset zvukových polí na počáteční
nastavení ................................................ 73
Přehrávání
Volba zařízení ..............................................49
Přehrávání zvuku/obrazu z připojeného
zařízení ...................................................50
Ovládání zesilovače
Pohyb v nabídkách ......................................52
Nastavení úrovně
(nabídka LEVEL) ...................................57
Nastavení reprosoustav
(nabídka SPEAKER) ..............................58
Nastavení prostorového zvuku
(nabídka SURROUND)..........................61
Nastavení ekvalizéru
(nabídka EQ) ..........................................62
Nastavení tuneru
(nabídka TUNER) ..................................62
Nastavení zvuku
(nabídka AUDIO)...................................63
Nastavení HDMI
(nabídka HDMI) .....................................64
Nastavení systému (nabídka SYSTEM) ......65
14CZ
Ovládání tuneru
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM/
AM ......................................................... 73
Ukládání rozhlasových stanic na předvolby 75
Používání systému RDS (Radio Data
System) .................................................. 78
(Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK,
ECE)
Ovládání přes HDMI
Používání funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) u zařízení
podporujících funkci „BRAVIA“ Sync.. 80
Příprava k používání funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI) ............... 82
Sledování DVD (One-Touch Play) ............. 83
Poslech zvuku televizoru prostřednictvím
reprosoustav připojených k receiveru
(System Audio Control)......................... 84
Současné vypnutí receiveru a televizoru
(System Power Off) ............................... 85
Další možnosti ovládání
Přepínání mezi digitálním a analogovým
zvukem (INPUT MODE)....................... 85
Poslech digitálního zvuku z jiných vstupů
(DIGITAL ASSIGN).............................. 86
Používání rozhraní DIGITAL MEDIA
PORT (DMPORT) ................................. 88
Pojmenování vstupů.................................... 90
Změna zobrazení na displeji ....................... 91
Používání časovače vypnutí ........................ 91
Záznam prostřednictvím receiveru.............. 92
Používání dálkového
ovladače
Programování dálkového ovladače ............. 93
Doplňující informace
Slovníček pojmů ......................................... 98
Bezpečnostní upozornění .......................... 101
Odstraňování problémů............................. 102
Technické údaje......................................... 107
Rejstřík ...................................................... 109
15CZ
Začínáme
Popis a umístění jednotlivých částí
Přední panel
1
2
4 5
3
6
7
9
8
ON/STANDBY
POWER
MASTER VOLUME
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
MEMORY/
ENTER
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
qjqh
L AUDIO R
qg
AUTO CAL MIC
qf qd
qs
qa
Otevření krytu
Stiskněte tlačítko PUSH.
Jestliže odstraníte kryt, uložte jej
mimo dosah dětí.
Stav tlačítka POWER
Vypnuto
Receiver je vypnutý (počáteční nastavení).
Indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/
Pohotovostní režim) nesvítí.
Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí
receiveru. Receiver nelze zapnout pomocí
dálkového ovladače.
Zapnuto/Pohotovostní režim
Pro zapnutí receiveru nebo jeho přepnutí do
pohotovostního režimu stiskněte tlačítko ?/1
na dálkovém ovladači.
Když stisknete tlačítko POWER na
receiveru, receiver se vypne.
Když receiver zapnete, rozsvítí se indikátor
ON/STANDBY (Zapnuto/Pohotovostní
režim) zeleně.
Když přepnete receiver do pohotovostního
režimu, rozsvítí se indikátor ON/STANDBY
(Zapnuto/Pohotovostní režim) červeně.
16CZ
0
Název
Indikátor ON/
STANDBY
(Zapnuto/
Pohotovostní
režim)
Název
Stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí receiveru (strana
16, 40, 50, 51, 108).
K 2CH/A.DIRECT Stiskněte pro výběr
zvukového pole (strana 40,
(2kanál. zvuk/
Přímý analogový 67, 69, 72).
zvuk)
Zobrazuje stav receiveru
(strana 16).
Funkce
A.F.D.
MOVIE (Film)
MUSIC (Hudba)
B TONE MODE
(Nastavení
zvuku)
Upravuje kvalitu zvuku
(úroveň hloubek/výšek)
předních reprosoustav.
Stiskněte opakovaně
TONE +/–
tlačítko TONE MODE pro
(Hlasitost zvuku) výběr úrovně hloubek nebo
výšek a pak otočením
ovladače TONE +/–
upravte úroveň (strana 40,
62).
C TUNING MODE
(Režim ladění)
Stiskněte pro výběr režimu
ladění (strana 74, 77, 108).
D TUNING +/–
(Ladění)
Otočením aktivujete
vyhledávání stanic (strana
74, 77).
E Senzor
dálkového
ovládání
Pro příjem signálů
z dálkového ovladače.
F Okno displeje
Zde se zobrazuje aktuální
stav vybraného zařízení
nebo seznam položek, které
je možno zvolit (strana 18).
G DISPLAY
(Displej)
Stiskněte opakovaně pro
výběr informací, které se
mají zobrazovat na displeji
(strana 91, 104).
H INPUT MODE
(Vstupní režim)
Stiskněte pro výběr
vstupního režimu, pokud
jsou stejná zařízení
připojena k digitálním
i analogovým konektorům
(strana 85).
L DIMMER
(Tlumení jasu)
Stiskněte opakovaně pro
přizpůsobení jasu displeje.
M MEMORY/
ENTER (Paměť/
Potvrzení)
Stiskněte pro uložení
rozhlasové stanice nebo pro
zadání volby při výběru
nastavení (strana 75, 76).
N Konektor AUTO
CAL MIC
(Mikrofon pro
automatickou
kalibraci)
Pro připojení dodávaného
optimalizačního mikrofonu
pro funkci Digital Cinema
Auto Calibration
(Automatická kalibrace pro
digitální kino) (strana 43).
O Konektory
VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV
IN (Video vstup
2/Vstup pro
přenosné AV
zařízení)
Pro připojení přenosného
audio/video zařízení, jako
je například videokamera
nebo videohra (strana 38,
49).
P SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Pro nastavení režimu
předních reprosoustav na
OFF (Vypnuto), A, B nebo
A+B (strana 41).
Q Konektor
PHONES
(Sluchátka)
Pro připojení sluchátek
(strana 102).
I MASTER
Otočením upravte úrovně
VOLUME (Hlavní hlasitosti všech
reprosoustav současně
hlasitost)
(strana 48, 49, 50, 51).
J INPUT
SELECTOR
(Volič vstupu)
Otočením vyberte vstupní
zdroj pro přehrávání (strana
49, 74, 77, 85, 90, 92).
17CZ
Začínáme
A POWER
(Napájení)
Funkce
Význam indikátorů na displeji
1
2
ws
3 4
wa
5
w;
ql
6
qk qj
7
qh qg
qf
8
9
qd
qs qa
0
Název
Funkce
Název
A SW
Rozsvítí se, když audio signál
vystupuje z konektorů
SUBWOOFER.
F Neural - THX Rozsvítí se, když receiver
používá u vstupních signálů
zpracování Neural - THX.
B LFE
Rozsvítí se, když přehrávaný disk
obsahuje kanál LFE (Low
Frequency Effect - nízkofrekvenční efekty) a signál kanálu
LFE je právě reprodukován.
G DTS/
DTS-ES/
DTS 96/24
C COAX
Rozsvítí se, když je vstupní režim
(INPUT MODE) nastaven na
„AUTO“ (Automatický)
a zdrojovým signálem je digitální
signál vstupující prostřednictvím
konektoru COAXIAL (Koaxiální
vstup) (strana 85).
D OPT
Rozsvítí se, když je vstupní režim
(INPUT MODE) nastaven na
„AUTO“ a zdrojem signálu je
digitální signál vstupující
prostřednictvím konektoru
OPTICAL (strana 85).
„DTS“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály DTS.
„DTS-ES“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály DTSES.
„DTS 96/24“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály DTS
96 kHz/24 bitů.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu
DTS zkontrolujte, zda jste
provedli digitální připojení
a zda je položka INPUT MODE
(Vstupní režim) nastavena na
„AUTO“ (strana 85).
H D.RANGE
Rozsvítí se, když je aktivována
komprese dynamického
rozsahu (strana 58).
I SP A/SP B/
SP A+B
Rozsvítí se v závislosti na tom,
jaký systém reprosoustav je
používán (strana 41). Tyto
indikátory se však nerozsvítí,
když je vypnutý výstup na
reprosoustavy, nebo když jsou
připojena sluchátka.
J SLEEP
Rozsvítí se, když je aktivován
časovač vypnutí (strana 91).
K Indikátory
tuneru
Rozsvítí se, když receiver
používáte pro ladění
rozhlasových stanic (strana 73)
apod.
Poznámka
Indikátor „RDS“ se zobrazuje
pouze u modelů s kódem oblasti
CEL, CEK, ECE.
E ; D/
; D EX/
; D+/
; TrueHD
18CZ
„; D“ se rozsvítí, když receiver
dekóduje signály Dolby Digital.
„; D EX“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály Dolby
Digital Surround EX.
„; D+“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály Dolby
Digital Plus.
„; TrueHD“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály Dolby
TrueHD.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu
Dolby Digital zkontrolujte, zda
jste provedli digitální připojení
a zda je položka INPUT MODE
(Vstupní režim) nastavena na
„AUTO“ (strana 85).
Funkce
Název
Funkce
L A.DIRECT
Rozsvítí se, když receiver
zpracovává signály Analog
Direct (Přímý poslech
analogového zvuku).
M MEM
Rozsvítí se, když je aktivována
funkce paměti, jako např. Preset
Memory (Paměť předvoleb)
(strana 75) apod.
N ; PL/
; PL II/
; PL IIx
„; PL“ se rozsvítí, když
receiver použije zpracování
signálů Pro Logic na
dvoukanálové signály tak, aby
vystupovaly signály středového
a prostorového kanálu.
„; PL II“ se rozsvítí, když je
aktivován dekodér Pro Logic II.
„; PL IIx“ se rozsvítí, když je
aktivován dekodér Pro Logic
IIx.
O NEO:6
Rozsvítí se, když je aktivován
dekodér DTS Neo:6 Cinema/
Music (strana 69).
P EQ
Rozsvítí se, když je aktivován
ekvalizér.
Q DTS-HD
MSTR/
DTS-HD HI
RES
„DTS-HD MSTR“ se rozsvítí,
když receiver dekóduje signály
DTS-HD Master Audio.
„DTS-HD HI RES“ se rozsvítí,
když receiver dekóduje signály
DTS-HD High Resolution.
R LPCM
Rozsvítí se, když jsou
detekovány signály Linear
PCM (Lineární PCM).
S ANALOG
Rozsvítí se, když je položka
INPUT MODE (Vstupní režim)
nastavena na „ANALOG“
(Analogový), nebo když při
nastavení položky INPUT
MODE na „AUTO“ (strana 85)
nejsou detekovány žádné
digitální signály.
T DMPORT
Rozsvítí se, když je připojen
adaptér DIGITAL MEDIA
PORT a je zvoleno
„DMPORT“.
U HDMI
Rozsvítí se, když receiver
rozpozná zařízení připojené
prostřednictvím konektoru
HDMI IN (strana 34).
Funkce
Písmena (L, C, R atd.) označují
V Indikátory
přehrávané kanály. Rámečky
přehrávaných kanálů kolem písmen se mění podle
toho, jak receiver slučuje
zdrojový zvuk (na základě
nastavení reprosoustav).
Levý přední kanál
L
Pravý přední kanál
R
Středový (monofonní) kanál
C
Levý prostorový kanál
SL
Pravý prostorový kanál
SR
Prostorový kanál (monofonní
S
nebo prostorové složky získané
zpracováním Pro Logic)
Levý zadní prostorový kanál
SBL
Pravý zadní prostorový kanál
SBR
Zadní prostorový kanál (zadní
SB
prostorové složky získané
dekódováním 6.1 kanálů)
Příklad:
Uspořádání reprosoustav: 3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
(Automatický přímý poslech
formátu - automaticky)
SW
L
SL
C
R
SR
19CZ
Začínáme
Název
Zadní panel
2
1
1
3
TV
SURROUND
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
R
SPEAKERS
PR/
CR
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
CENTER
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
L
FRONT B
L
L
R
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
7
5
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
6
SUBWOOFER
SPEAKERS
5
A Část DIGITAL INPUT/OUTPUT
(Digitální vstup/výstup)
4
B Část ANTENNA (Anténa)
Konektory
Pro připojení
OPTICAL IN k DVD přehrávači
(Optický vstup) apod. Konektor
COAXIAL
Konektor
zajišťuje lepší
COAXIAL IN kvalitu zvuku
(Koaxiální
(strana 30, 36, 37,
vstup)
38).
Konektory
HDMI IN/
OUT (Vstup/
Výstup
HDMI)*
20CZ
Pro připojení
k DVD přehrávači,
satelitnímu
přijímači, Blu-ray
přehrávači apod.
Obraz je odesílán
do televizoru nebo
projektoru,
zatímco zvuk může
vystupovat
z televizoru anebo
reprosoustav
připojených
k tomuto receiveru
(strana 34).
Konektor FM
ANTENNA
(Anténa pro
pásmo FM)
Pro připojení
k dodávané
drátové anténě pro
pásmo FM (strana
39).
Svorky AM
ANTENNA
(Anténa pro
pásmo AM)
Pro připojení
k dodávané
rámové anténě pro
pásmo AM (strana
39).
C Část COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (Komponentní video
vstup/výstup)
Konektory Y,
PB/CB, PR/CR
IN/OUT
Modrý
(Vstup/Výstup
(PB/CB)
Y, PB/CB, PR/
Červený CR)*
Zelený
(Y)
(PR/CR)
Pro připojení
k DVD přehrávači,
televizoru,
satelitnímu
přijímači apod.
(strana 30, 36, 37,
38).
D Část SPEAKERS (Reprosoustavy)
E Část AUDIO INPUT/OUTPUT (Audio
vstup/výstup)
Konektory
Bílý (L) AUDIO IN/
OUT (Audio
Červený vstup/výstup)
(R)
Černý
Pro připojení
k Super Audio CD
přehrávači apod.
(strana 30, 32).
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač, který je součástí
příslušenství, můžete používat k ovládání
receiveru i připojených audio/video zařízení
Sony, kterým jsou přiřazena příslušná tlačítka
dálkového ovladače. Dálkový ovladač je
možno rovněž naprogramovat na ovládání
audio/video zařízení jiného výrobce, než Sony.
Podrobné informace - viz „Programování
dálkového ovladače“ (strana 93).
RM-AAP022
wh
wg
(R)
Žlutý
Konektory
VIDEO IN/
OUT (Video
vstup/výstup)*
TV
1
F Část VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(Video/Audio vstup/výstup)
Pro připojení
k videorekordéru,
DVD přehrávači
apod. (strana 36 –
38).
SHIFT
AMP
3
VIDEO 2
4
5
6
SAT
TV
7
2
3
4
BD
DVD
8
-/--
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
DMPORT
CLEAR/>10
5
wd
ws
wa
w;
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
6
7
8
9
ql
0
O
HOME
MENU
RETURN/
EXIT
G Část DMPORT (Port pro digitální
média)
Konektor
DMPORT
(Port pro
digitální
média)
?/1
2
VIDEO 1
wf
Konektory
AUDIO IN/
OUT (Audio
Červený
vstup/výstup)
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
Konektor
Pro připojení
AUDIO OUT k subwooferu
(Audio výstup) (strana 28).
Bílý (L)
1
wj
Pro připojení
k adaptéru
DIGITAL MEDIA
PORT (strana 89).
* Obraz z vybraného vstupu můžete sledovat po
připojení konektoru HDMI OUT nebo MONITOR
OUT k televizoru (strana 30, 34).
.
<
OPTIONS
TOOLS
<
>
TUNING –
m
TUNING +
M
DISC SKIP
D.TUNING
x
qk
X
TV VOL
MASTER VOL
qa
qs
TV CH
PRESET
MUTING
qd
qj
qh
BD/DVD
qg
TOP MENU MENU
F1
F2
qf
TV INPUT WIDE
pokračování
21CZ
Začínáme
Pro připojení
reprosoustav
(strana 28).
Název
Funkce
A AV ?/1
(zapnuto/
pohotovostní režim)
Stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí audio/video zařízení,
na jejichž ovládání je dálkový
ovladač naprogramován.
Chcete-li zapnout nebo
vypnout televizor, stiskněte
tlačítko TV (C) a pak
stiskněte tlačítko AV ?/1.
Stisknete-li současně tlačítko
?/1 (B), vypnete receiver
i ostatní zařízení (SYSTEM
STANDBY - pohotovostní
režim systému).
Poznámka
Funkce přepínače AV ?/1 se
mění automaticky po každém
stisku tlačítek vstupu (wf).
B ?/1
(zapnuto/
pohotovostní režim)
Stiskněte pro zapnutí receiveru
nebo jeho přepnutí do
pohotovostního režimu.
Chcete-li vypnout všechna
zařízení, stiskněte současně
tlačítka ?/1 a AV ?/1 (A)
(SYSTEM STANDBY pohotovostní režim systému).
Chcete-li v pohotovostním
režimu šetřit energii, nastavte
položku „CTRL:HDMI“
(Ovládání:HDMI) na „CTRL
OFF“ (Ovládání vypnuto)
(strana 56).
C TV
(Televizor)
Stiskněte pro rozsvícení tohoto
tlačítka. Funkce dálkového
ovládání se změní - aktivují se
tlačítka označená žlutým
potiskem. Aktivují se také
tlačítka
(9), V/v/B/b
(9), OPTIONS TOOLS (J),
MENU/HOME (K),
RETURN/EXIT O (ql)
a DISPLAY (w;), aby byla
funkční pouze pro ovládání
nabídek televizorů Sony.
D AMP
(Zesilovač)
Stiskněte pro rozsvícení
tlačítka pro aktivaci ovládání
receiveru (strana 44).
E A.F.D. (Aut. Stiskněte pro výběr zvukového
přímý poslech pole (strana 67, 69).
formátu)
MOVIE (Film)
MUSIC
(Hudba)
F NIGHT MODE Stiskněte pro aktivaci funkce
(Noční režim) Night Mode (Noční režim)
(strana 71).
22CZ
G SLEEP
(Časovač
vypnutí)
Stiskněte pro aktivaci
časovače vypnutí a nastavení
doby, po jejímž uplynutí se
receiver automaticky vypne.
H AMP MENU
(Nabídka
zesilovače)
Stiskněte pro zobrazení
nabídky pro ovládání
receiveru.
I
Po stisknutí tlačítka AMP (D)
stiskněte tlačítko MENU/
HOME (K) pro ovládání
receiveru a pak stiskněte
tlačítko V/v/B /b pro volbu
nastavení.
Po stisknutí tlačítka BD/DVD
TOP MENU (O) nebo BD/
DVD MENU (O) stiskněte
tlačítko V/v/B/b pro volbu
nastavení a pak stiskněte
tlačítko
pro potvrzení
volby.
Stisknutím tlačítka
můžete
také vložit vybrané nastavení
pro receiver, videorekordér,
satelitní přijímač, DVD
přehrávač, Blu-ray rekordér,
konzolu PSX, kombinaci
DVD/videorekordér nebo
DVD rekordér s pevným
diskem.
,
V/v/B/b
J OPTIONS
TOOLS
(Volitelné
nástroje)
Stiskněte pro zobrazení
a výběr položek z možností
nabídek pro DVD přehrávač
nebo Blu-ray přehrávač.
Pro zobrazení možností
televizoru Sony stiskněte
tlačítko TV (C) a pak
stiskněte tlačítko OPTIONS
TOOLS.
K MENU/HOME Stiskněte pro zobrazení
nabídek receiveru,
(Nabídka/
videorekordéru, DVD
Výchozí)
přehrávače, satelitního
přijímače, Blu-ray rekordéru,
konzoly PSX, kombinace
DVD/videorekordér nebo
DVD rekordéru s pevným
diskem na obrazovce
televizoru. Poté použijte
tlačítka V/v/B/b a
pro
provedení funkcí nabídky.
Pro zobrazení nabídek
televizoru Sony stiskněte
tlačítko TV (C) a pak
stiskněte tlačítko MENU.
Funkce
Stiskněte pro přeskočení stop
na videorekordéru, CD
přehrávači, VCD přehrávači,
LD přehrávači, DVD
přehrávači, MD přehrávači
nebo DAT přehrávači,
kazetovém magnetofonu,
Blu-ray rekordéru, konzole
PSX, kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordéru s pevným diskem.
</ <
Stiskněte pro opakované
přehrání předchozí scény
nebo rychlý posun aktuální
scény vpřed na DVD
přehrávači, Blu-ray
rekordéru, kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordéru s pevným diskem.
m/Ma)
Na)b)
Stiskněte, jestliže chcete:
– vyhledávat stopy ve směru
dopředu/dozadu na CD
přehrávači, VCD
přehrávači, DVD
přehrávači, LD přehrávači,
MD přehrávači, Blu-ray
rekordéru, konzole PSX,
kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordéru s pevným diskem,
– provést rychlý posun
dopředu/dozadu na
videorekordéru, DAT
přehrávači nebo kazetovém
magnetofonu.
Stiskněte pro spuštění
přehrávání na
videorekordéru, CD
přehrávači, VCD přehrávači,
LD přehrávači, DVD
přehrávači, MD přehrávači
nebo DAT přehrávači,
kazetovém magnetofonu,
Blu-ray rekordéru, konzole
PSX, kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordéru s pevným diskem.
Název
Funkce
Xa)
Stiskněte pro pozastavení
přehrávání nebo záznamu na
videorekordéru, CD
přehrávači, VCD přehrávači,
LD přehrávači, DVD
přehrávači, MD přehrávači
nebo DAT přehrávači,
kazetovém magnetofonu,
Blu-ray rekordéru, konzole
PSX, kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordéru s pevným diskem.
(Rovněž umožňuje spustit
záznam u zařízení
v pohotovostním režimu pro
záznam.)
xa)
Stiskněte pro ukončení
přehrávání na videorekordéru,
CD přehrávači, VCD
přehrávači, LD přehrávači,
DVD přehrávači, MD
přehrávači nebo DAT
přehrávači, kazetovém
magnetofonu, Blu-ray
rekordéru, konzole PSX,
kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordéru s pevným diskem.
TUNING +/–
(Ladění)
Stiskněte pro spuštění
vyhledávání stanic.
D.TUNING
Stiskněte pro aktivaci režimu
(Přímé ladění) přímého ladění.
M TV CH +b)/–
(TV kanál)
Stiskněte tlačítko TV (C)
a pak stiskněte tlačítko TV
CH +/– pro výběr televizních
kanálů uložených na
předvolbách.
PRESET +b)/– Stiskněte, jestliže chcete:
– zvolit stanice na
(Předvolba)
předvolbách,
– zvolit čísla kanálů na
předvolbách pro
videorekordér, satelitní
přijímač, Blu-ray rekordér,
DVD přehrávač, kombinaci
DVD/videorekordér nebo
DVD rekordér s pevným
diskem.
pokračování
23CZ
Začínáme
Název
L ./>a)
Název
Funkce
Název
Funkce
N F1, F2
Stiskem tlačítka F1 nebo F2
vyberte zařízení.
• DVD rekordér s pevným
diskem
F1: režim HDD
F2: režim DVD
• Kombinace DVD/
videorekordér
F1: režim DVD
F2: režim VHS
R DISC SKIP
(Přeskočení
disku)
Stiskněte pro přeskočení
disku v CD přehrávači, VCD
přehrávači, DVD přehrávači
nebo MD přehrávači (pouze
pro měnič na více disků).
S RETURN/
EXIT (Zpět/
Ukončit) O
Stiskněte, jestliže chcete:
– provést návrat do předchozí
nabídky,
– ukončit nabídku ve chvíli,
kdy je na obrazovce
televizoru zobrazena
nabídka nebo OSD
průvodce pro VCD
přehrávač, LD přehrávač,
DVD přehrávač, Blu-ray
rekordér, konzolu PSX,
kombinaci DVD/
videorekordér nebo satelitní
přijímač.
Pro návrat do předchozí
nabídky televizoru Sony
stiskněte tlačítko TV (3)
a pak stiskněte tlačítko
RETURN/EXIT O.
T DISPLAY
(Displej)
Stiskněte pro volbu informací
zobrazených v okně displeje
nebo na obrazovce televizoru
pro videorekordér, VCD
přehrávač, LD přehrávač,
DVD přehrávač, CD
přehrávač, MD přehrávač,
Blu-ray rekordér, konzolu
PSX, satelitní přijímač,
kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordér s pevným diskem.
Pro volbu informací
o televizoru značky Sony
stiskněte tlačítko TV (C)
a pak stiskněte tlačítko
DISPLAY.
O BD/DVD TOP
MENU (Hlavní
nabídka BD/
DVD)
Stiskněte pro zobrazení
nabídky nebo OSD
průvodce disků DVD nebo
Blu-ray na obrazovce
televizoru. Poté použijte
tlačítka V/v/B/b a
pro
provedení funkcí nabídky.
BD/DVD MENU Stiskněte pro zobrazení
nabídky disků DVD nebo
(Nabídka BD/
Blu-ray na obrazovce
DVD)
televizoru. Pak použijte
tlačítka
V/v/B/b a
pro
provádění operací
v nabídce.
TV INPUT
(Televizní
vstup)
Stiskněte tlačítko TV (C)
a pak stiskněte tlačítko TV
INPUT pro výběr vstupního
signálu (TV vstup nebo
video vstup).
WIDE
(Širokoúhlý
režim)
Stiskněte tlačítko TV (C)
a pak stiskněte tlačítko
WIDE pro výběr
širokoúhlého režimu
obrazu.
P TV VOL +/–
(Hlasitost
televizoru)
Stiskněte tlačítko TV (C)
a pak stiskněte tlačítko TV
VOL +/– pro nastavení
úrovně hlasitosti televizoru.
MASTER
Stiskněte pro nastavení
VOL +/– (Hlavní úrovně hlasitosti všech
reprosoustav současně.
hlasitost)
Q MUTING
(Ztlumení
zvuku)
24CZ
Stiskněte pro dočasné
vypnutí zvuku. Po dalším
stisknutí tlačítka MUTING
se zvuk obnoví.
Stiskněte tlačítko TV (C)
a pak stiskněte tlačítko
MUTING pro aktivaci
funkce ztlumení zvuku na
televizoru.
U INPUT MODE Stiskněte tlačítko AMP (4)
a pak stiskněte tlačítko
(Vstupní
INPUT MODE pro volbu
režim)
vstupního režimu, jestliže
jsou stejná zařízení připojena
jak k digitálním, tak
i k analogovým konektorům
(strana 85).
V AUTO CAL
Stiskněte pro aktivaci funkce
(Automatická Digital Cinema Auto
Calibration (Automatická
kalibrace)
kalibrace pro digitální kino)
Funkce
W 2CH/
A.DIRECT
(2 kanály/
Přímý
poslech
analogového
zvuku)
Stiskněte pro volbu
zvukového pole (strana 72)
nebo pro přepnutí zvuku
vybraného vstupu na
analogový signál, aniž by se
provádělo jakékoliv
přizpůsobení (strana 72).
X Tlačítka
vstupů
Stiskněte některé z těchto
tlačítek pro výběr zařízení,
které chcete používat. Po
stisknutí kteréhokoliv tlačítka
vstupu se receiver zapne.
Jednotlivá tlačítka mají
z výroby přiřazeny
následující ovládání zařízení
Sony. Dálkový ovladač lze
změnou kódu naprogramovat
na ovládání zařízení jiného
výrobce, než Sony, a to
postupem uvedeným v části
„Programování dálkového
ovladače“ na straně 93.
Tlačítko
Přiřazená
zařízení Sony
VIDEO 1
Videorekordér
(VTR režim 3)
VIDEO 2
Videorekordér
(VTR režim 2)
BD
Blu-ray přehrávač
DVD
DVD přehrávač
SAT
Satelitní přijímač
Televizor
Televizor
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD přehrávač
TUNER
Vestavěný tuner
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT adaptér
Numerická
tlačítka
(číslo 5b))
Stiskněte tlačítko SHIFT (wg)
a pak stiskněte numerické
tlačítko pro:
– uložení stanice na
předvolbu/naladění stanice
uložené na předvolbě,
– výběr čísel stop pro CD
přehrávač, VCD přehrávač,
LD přehrávač, DVD
přehrávač, MD přehrávač,
DAT přehrávač, nebo
kazetový magnetofon.
Stiskem tlačítka 0/10
vyberete stopu s číslem 10,
– zvolení čísel kanálů pro
videorekordér, satelitní
přijímač, Blu-ray rekordér,
konzoli PSX, kombinaci
DVD/videorekordér nebo
DVD rekordér s pevným
diskem.
Stiskněte tlačítko TV (3)
a pak stiskněte numerická
tlačítka pro volbu televizních
kanálů.
ENT/MEM
(Potvrzení/
Paměť)
Stiskněte tlačítko SHIFT (wg)
a pak stiskněte tlačítko ENT/
MEM pro vložení hodnoty po
výběru kanálu, disku nebo
stopy pomocí numerických
tlačítek pro videorekordér,
CD přehrávač, VCD
přehrávač, LD přehrávač, MD
přehrávač, DAT přehrávač,
kazetový magnetofon,
satelitní přijímač, Blu-ray
rekordér nebo konzolu PSX.
Pro zadání hodnoty pro
televizor Sony stiskněte
tlačítko TV (C) a pak
stiskněte tlačítko ENT/MEM.
Stiskněte tlačítko SHIFT (wg)
a pak stiskněte tlačítko ENT/
MEM pro uložení stanice
během ovládání tuneru.
pokračování
25CZ
Začínáme
Název
Název
CLEAR/>10
(Smazat)
-/--
Y SHIFT
(Přepnutí)
26CZ
Funkce
Název
Funkce
Stiskněte tlačítko SHIFT (wg)
a pak stiskněte tlačítko
CLEAR/>10 pro smazání
chyby způsobené stiskem
nesprávného numerického
tlačítka pro DVD přehrávač,
Blu-ray rekordér, konzolu
PSX, satelitní přijímač,
kombinaci DVD/
videorekordér nebo DVD
rekordér s pevným diskem.
Stiskněte tlačítko SHIFT (wg)
a pak stiskněte tlačítko
CLEAR/>10 pro výběr čísel
stop větších než 10 pro CD
přehrávač, VCD přehrávač,
LD přehrávač, MD přehrávač,
kazetový magnetofon,
televizor, videorekordér nebo
satelitní přijímač.
Z THEATRE
(Kino)
Stiskněte pro automatické
nastavení optimálního obrazu
vhodného pro filmy a poslech
zvuku z reprosoustav
připojených k tomuto
receiveru.
Poznámka
Toto tlačítko je funkční,
pouze pokud je váš televizor
kompatibilní s režimem
Theatre Mode (Režim kina).
Podrobné informace najdete
v návodu k obsluze dodaném
s televizorem.
wj RM SET UP
(Nastavení
dálkového
ovladače)
Stiskněte pro nastavení
dálkového ovladače.
Stiskněte tlačítko SHIFT (wg)
a pak stiskněte tlačítko -/-- pro
volbu režimu zadávání
kanálů, buď jednociferných,
nebo dvouciferných, pro
videorekordér nebo satelitní
přijímač.
Pro volbu režimu zadávání
kanálů televizoru stiskněte
tlačítko TV (C) a pak
stiskněte tlačítko -/--.
Stiskněte pro rozsvícení
tlačítek. Funkce tlačítek
dálkového ovládání se změní aktivují se tlačítka s růžovým
potiskem.
a) Toto
tlačítko je dostupné rovněž pro ovládání
adaptéru DIGITAL MEDIA PORT. Podrobné
informace o funkci tohoto tlačítka najdete
v návodu k obsluze dodaném s adaptérem
DIGITAL MEDIA PORT.
b)
Tlačítka 5/SAT, TV CH +/PRESET + a H jsou
opatřena hmatovými body. Tyto hmatové body
můžete použít k usnadnění obsluhy receiveru.
Poznámky
• Některé funkce vysvětlené v této části nemusí
v závislosti na modelu přístroje fungovat.
• Výše uvedená vysvětlení mají sloužit pouze jako
příklad. Z tohoto důvodu (v závislosti na zařízení)
nemusí být výše uvedená operace možná nebo
může pracovat odlišně, než je popisováno.
1: Instalace reprosoustav
Poslech 5.1/7.1kanálového
zvuku
Abyste si mohli plně vychutnat vícekanálový
prostorový zvuk jako v kině, je třeba připojit
pět reprosoustav (dvě přední reprosoustavy,
středovou reprosoustavu a dvě prostorové
reprosoustavy) a subwoofer (5.1 kanálů).
Pokud připojíte jednu přídavnou zadní
prostorovou reprosoustavu (6.1 kanálů) nebo
dvě zadní prostorové reprosoustavy (7.1
kanálů), můžete si vychutnat vysoce věrnou
reprodukci zvuku zaznamenaného na disku
DVD ve formátu Surround EX.
Příklad uspořádání
7.1kanálového systému
reprosoustav
Příklad uspořádání
5.1kanálového systému
reprosoustav
APřední reprosoustava (levá)
BPřední reprosoustava (pravá)
CStředová reprosoustava
DProstorová reprosoustava (levá)
EProstorová reprosoustava (pravá)
HSubwoofer
APřední reprosoustava (levá)
BPřední reprosoustava (pravá)
CStředová reprosoustava
DProstorová reprosoustava (levá)
EProstorová reprosoustava (pravá)
FZadní prostorová reprosoustava (levá)
GZadní prostorová reprosoustava (pravá)
HSubwoofer
Rady
• Když zapojujete 6.1kanálový systém reprosoustav,
umístěte zadní prostorovou reprosoustavu za
poslechové místo (strana 59).
• Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové
signály, umístěte jej, kamkoliv budete chtít.
27CZ
Začínáme
Tento receiver umožňuje použití
7.1kanálového systému (7 reprosoustav
a jeden subwoofer).
2: Připojení reprosoustav
Před připojováním kabelů odpojte síťový napájecí kabel.
D
F
C
B
B
SURROUND BACK
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
ANTENNA
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
L
R
R
CENTER
Y
VIDEO
IN
P B/
CB
VIDEO
OUT
SPEAKERS
P R/
CR
MONITOR
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
L
R
IN
SURROUND
L
OUT
HDMI
M
E
L
AUDIO
OUT
R
CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
H
B
28CZ
B
B
G
A Monofonní audio kabel (není součástí
příslušenství)
B Reproduktorový kabel (není součástí
příslušenství)
APřední reprosoustava A (levá)
BPřední reprosoustava A (pravá)
CStředová reprosoustava
DProstorová reprosoustava (levá)
Svorky
SPEAKERS
FRONT B
(Přední
reprosoustavy
B)a)
A
10 mm
EProstorová reprosoustava (pravá)
FZadní prostorová reprosoustava (levá)b)
GZadní prostorová reprosoustava (pravá)b)
HSubwooferc)
a)
c)
Pokud připojíte subwoofer vybavený funkcí
automatického pohotovostního režimu, před
sledováním filmů tuto funkci vypněte. Pokud je
funkce automatického pohotovostního režimu
zapnuta, bude se subwoofer v závislosti na úrovni
signálu vstupujícího do subwooferu automaticky
přepínat do pohotovostního režimu a mohlo by se
stát, že se výstup zvuku přeruší.
Poznámka
Před připojením síťového napájecího kabelu
zajistěte, aby se kovové vodiče kabelů reprosoustav
mezi konektory SPEAKERS vzájemně nedotýkaly.
Volba uspořádání reprosoustav
Po instalaci a připojení reprosoustav nezapomeňte vybrat v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy)
uspořádání reprosoustav (strana 54). Vyberte uspořádání reprosoustav podle nastavení vašich
reprosoustav. Podrobné informace o jednotlivých parametrech najdete v následující tabulce.
Připojená reprosoustava
Levá/
Pravá
přední
Středová
Levá/Pravá Levá zadní Pravá zadní Subwoofer
prostorová prostorová prostorová
Uspořádání
reprosoustav
3/4.1
a
a
a
a
a
3/4
a
a
a
a
a
3/3.1
a
a
a
a
3/3
a
a
a
a
2/4.1
a
a
a
a
2/4
a
a
a
a
3/2.1
a
a
a
3/2
a
a
a
2/3.1
a
a
a
2/3
a
a
a
2/2.1
a
a
2/2
a
a
3/0.1
a
a
3/0
a
a
2/0.1
a
2/0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
29CZ
Začínáme
Pokud máte doplňující systém předních
reprosoustav, připojte jej ke svorkám SPEAKERS
FRONT B. Přední reprosoustavy, které chcete
používat, můžete vybrat pomocí tlačítka
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na receiveru (strana
41).
b)
Pokud připojujete pouze jednu zadní prostorovou
reprosoustavu, připojte ji ke svorkám SPEAKERS
SURROUND BACK L.
3: Připojení televizoru
Obraz z vybraného vstupu můžete sledovat po
připojení konektoru HDMI OUT nebo
MONITOR OUT k televizoru.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Před připojováním kabelů odpojte síťový
napájecí kabel.
Televizor
Audio signály
A
Video signály
Audio/Video
signály
B
C
D
E
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
VIDEO
IN
ANTENNA
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SPEAKERS
PR/
CR
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
PB/
CB
DVD
IN
COAXIAL
R
CENTER
Y
SAT
IN
OPTICAL
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
C Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Doporučujeme použít kabel HDMI Sony.
D Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
E Video kabel (není součástí příslušenství)
30CZ
FRONT A
L
R
DC5V
0.7A MAX
SURROUND
L
SPEAKERS
Poznámky
Začínáme
• Jestliže video a audio signály ze zařízení pro
přehrávání vstupují do televizoru přes tento
receiver, nezapomeňte receiver zapnout. Pokud
není zapnuto napájení receiveru, nebudou
přenášeny ani video, ani audio signály.
• Zařízení pro zobrazení obrazu, jako je například
TV monitor nebo projektor, připojte ke konektoru
HDMI OUT nebo MONITOR OUT na receiveru.
Záznam nemusí být možný, přestože připojíte
zařízení pro záznam.
• V závislosti na stavu spojení mezi televizorem
a anténou může být obraz na obrazovce televizoru
zkreslený. V takovém případě umístěte anténu dále
od receiveru.
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo do zdířky tak, aby
zacvakly do správné polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
Rady
• Aby mohl TV zvuk vystupovat z reprosoustav
připojených k receiveru, musíte:
– připojit konektory audio výstupu televizoru ke
konektorům TV IN na receiveru,
– na televizoru snížit hlasitost na minimum nebo
aktivovat funkci vypnutí zvuku televizoru.
• Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
31CZ
4a: Připojení audio zařízení
Připojení Super Audio CD/CD
přehrávače nebo CD rekordéru
Na následujících obrázcích je uveden způsob
připojení Super Audio CD přehrávače, CD
přehrávače nebo CD rekordéru. Před
připojováním kabelů odpojte síťový napájecí
kabel.
Po připojení audio zařízení pokračujte částí
„4b: Připojení video zařízení“ (strana 33).
Super Audio
CD přehrávač/
CD přehrávač/
CD rekordér
A
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
R
SPEAKERS
PR/
CR
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
CENTER
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Audio kabel (není součástí příslušenství)
32CZ
FRONT A
L
R
DC5V
0.7A MAX
SURROUND
L
SPEAKERS
4b: Připojení video zařízení
Tato část popisuje, jak připojit vaše video
zařízení k tomuto receiveru. Než začnete,
podívejte se na níže uvedenou část viz
„Připojované zařízení“, kde jsou uvedeny
strany popisující způsob připojení
jednotlivých zařízení.
Po připojení všech vašich zařízení pokračujte
částí „5: Připojení antén“ (strana 39).
Začínáme
Jak připojit vaše zařízení
Připojovaný konektor video
vstupu/výstupu
Kvalita obrazu závisí na konektoru použitém
pro připojení. Viz následující obrázek.
Vyberte způsob připojení podle konektorů,
jimiž jsou vaše zařízení vybavena.
Připojované zařízení
Zařízení
Strana
Televizor
30
S konektorem HDMI
34
DVD přehrávač
36
Satelitní přijímač/Set-top box
37
Videorekordér, DVD rekordér
38
Videokamera, videohra apod.
38
Pokud chcete připojit několik
digitálních zařízení, ale
nemůžete najít nepoužitý vstup
Digitální
Analogové
Vysoká kvalita obrazu
Poznámky
• Před připojováním kabelů odpojte síťový napájecí
kabel.
• Jestliže video a audio signály ze zařízení pro
přehrávání vstupují do televizoru přes tento
receiver, nezapomeňte receiver zapnout. Pokud
není zapnuto napájení receiveru, nebudou
přenášeny ani video, ani audio signály.
Viz „Poslech digitálního zvuku z jiných
vstupů (DIGITAL ASSIGN)“ (strana 86).
33CZ
signál podporuje formát Dolby Digital, DTS
a Linear PCM.
• Tento receiver podporuje při připojení
HDMI příjem vícekanálového signálu
Linear PCM (až 8 kanálů) se vzorkovací
frekvencí 192 kHz nebo menší.
• Tento receiver podporuje High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD) a HDMI (Deep Color, x.v. Color).
• Tento receiver podporuje funkci Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace - viz „Ovládání přes HDMI“
(strana 80).
Připojení zařízení s konektory
HDMI
HDMI představuje zkratku slov HighDefinition Multimedia Interface
(Multimediální rozhraní s vysokým
rozlišením). Jedná se o rozhraní, které přenáší
video a audio signály v digitálním formátu.
Vlastnosti rozhraní HDMI
• Digitální audio signál přenášený
prostřednictvím rozhraní HDMI lze
poslouchat pomocí reprosoustav
připojených k tomuto receiveru. Tento
Satelitní přijímač
DVD přehrávač
Blu-ray
přehrávač
Televizor, projektor
apod.
Audio/Video
signály
Audio/Video
signály
Audio/Video
signály
Audio/Video
signály
A
A
A
A
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
R
SPEAKERS
PR/
CR
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
CENTER
PB/
CB
DVD
IN
COAXIAL
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
34CZ
FRONT A
L
R
DC5V
0.7A MAX
SURROUND
L
SPEAKERS
Poznámky k propojovacím
kabelům
Poznámky k HDMI zapojení
• Audio signál vstupující do konektoru HDMI
IN vystupuje z konektoru SPEAKERS
a konektoru HDMI OUT. Nevystupuje
z žádných jiných audio konektorů.
• Vstupní video signály do konektoru HDMI
IN může vystupovat pouze z konektoru
HDMI OUT. Vstupní video signály
nemohou vystupovat z konektorů VIDEO
OUT nebo konektorů MONITOR OUT.
• Když chcete poslouchat zvuk z reproduktoru
televizoru, nastavte v nabídce HDMI
položku „AUDIO OUT“ (Audio výstup) na
„TV+AMP“ (Televizor a zesilovač) (strana
64). Nemůžete-li přehrávat vícekanálový
záznam, nastavte uvedenou položku na
„AMP“ (Zesilovač). Zvuk však nebude
vystupovat z reproduktorů televizoru.
• Signály DSD z disku Super Audio CD nelze
přivádět na vstup ani odesílat na výstupu.
• Audio signály vícekanálové/stereo oblasti
disku Super Audio CD se na výstupu
neobjeví.
35CZ
Začínáme
• Doporučujeme používat kabel Sony HDMI.
• Doporučujeme používat kabel HDMI
s logem HDMI (výrobek společnosti Sony)
a konektor HDMI, který podporuje
vysokorychlostní přenos (kabel HDMI verze
1.3, kategorie 2), když si během přenosu
Deep Color prohlížíte obraz nebo
posloucháte zvuk, nebo když sledujete obraz
z video signálu ve formátu 1080p nebo
vyšším.
• Nedoporučujeme používat konverzní kabel
HDMI-DVI. Když připojíte konverzní kabel
HDMI-DVI k zařízení DVI-D, nemusí se na
výstupu objevit zvuk anebo obraz. Připojte
další audio kabely nebo digitální
propojovací kabely a pak nastavte funkci
„Digital Assign“ (Přiřazení digitálního
audio vstupu), jestliže zvuk nevystupuje
správně.
• Audio signály (vzorkovací frekvence, bitová
délka atd.) přenášené z konektoru HDMI
mohou být připojeným zařízením potlačeny.
Pokud je obraz nekvalitní nebo pokud není
ze zařízení připojeného prostřednictvím
kabelu HDMI reprodukován žádný zvuk,
zkontrolujte nastavení připojeného zařízení.
• Při přepínání vzorkovací frekvence nebo
počtu kanálů výstupních audio signálů ze
zařízení pro přehrávání může docházet
k přerušení zvuku.
• Pokud připojené zařízení nepodporuje
technologii ochrany autorských práv
(HDCP), může být obraz anebo zvuk
z konektoru HDMI OUT zkreslený, nebo se
nemusí na výstupu vůbec objevit.
V takovém případě zkontrolujte technické
údaje připojeného zařízení.
• High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), vícekanálovou
lineární PCM můžete používat pouze při
připojení HDMI.
• Abyste si mohli vychutnávat High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), nastavte rozlišení obrazu
přehrávače na více než 720p/1080i.
• Před přehráváním vícekanálového
lineárního PCM formátu může být nutné
provést určitá nastavení rozlišení obrazu
v přehrávači. Viz návod k obsluze
přehrávače.
• Ne všechna HDMI zařízení podporují
všechny funkce, které jsou definovány
specifikovanou verzí HDMI. Například
zařízení podporující HDMI verze 1.3
nemusí podporovat funkci Deep Color.
• Podrobné informace si prosím vyhledejte
v návodu k obsluze jednotlivých
připojovaných zařízení.
Poznámka
Připojení DVD přehrávače
Chcete-li ke vstupu připojit vícekanálový digitální
audio signál z DVD přehrávače, proveďte nastavení
digitálního audio výstupu na DVD přehrávači.
Přečtěte si návod k obsluze dodaný k DVD
přehrávači.
Na následujícím obrázku je uveden způsob
připojení DVD přehrávače.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Rada
Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
DVD přehrávač
Audio signály
Video signály
B
A
C
D
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
VIDEO
IN
ANTENNA
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SPEAKERS
PR/
CR
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
PB/
CB
DVD
IN
COAXIAL
R
CENTER
Y
SAT
IN
OPTICAL
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Koaxiální digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
C Video kabel (není součástí příslušenství)
D Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
36CZ
FRONT A
L
R
DC5V
0.7A MAX
SURROUND
L
SPEAKERS
Poznámky
Připojení satelitního přijímače/
set-top boxu
Následující ilustrace znázorňuje způsob
připojení satelitního přijímače nebo set-top
boxu.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Začínáme
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo do zdířky tak, aby
zacvakly do správné polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
Rada
Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Satelitní přijímač/Set-top box
Audio signály
Video signály
A
B
C
D
TV
SURROUND
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
R
SPEAKERS
PR/
CR
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
CENTER
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
L
FRONT B
COMPONENT VIDEO
R
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Audio kabel (není součástí příslušenství)
B Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
C Video kabel (není součástí příslušenství)
D Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
37CZ
Poznámky
Připojení zařízení s analogovými
video a audio konektory
• Zajistěte, aby bylo změněno tovární nastavení
vstupního tlačítka VIDEO 1 na dálkovém ovladači
tak, abyste pomocí tohoto tlačítka mohli ovládat
svůj DVD rekordér. Podrobné informace - viz
„Programování dálkového ovladače“ (strana 93).
• Vstup VIDEO 1 můžete také přejmenovat tak, aby
jej bylo možno zobrazit na displeji receiveru.
Podrobné informace - viz „Pojmenování vstupů“
(strana 90).
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo do zdířky tak, aby
zacvakly do správné polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
Na následujícím obrázku je uveden způsob
připojení zařízení, které je vybaveno
analogovými konektory, jako je například
videorekordér, DVD rekordér atd.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Videorekordér, DVD rekordér
Audio signály
A
Video signály
B
C
D
TV
SURROUND
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
R
R
CENTER
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
L
PB/
CB
VIDEO
OUT
SPEAKERS
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT B
L
R
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
(Na předním panelu)
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
Videokamera/
Videohra
L AUDIO R
E
A Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
C Video kabel (není součástí příslušenství)
D Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
E Audio/video kabel (není součástí příslušenství)
38CZ
AUTO CAL MIC
5: Připojení antén
Začínáme
Připojte dodávanou rámovou anténu pro
pásmo AM a drátovou anténu pro pásmo FM.
Před připojováním antén odpojte síťový
napájecí kabel.
Drátová anténa pro pásmo FM (součást příslušenství)
Rámová anténa pro pásmo AM
(součást příslušenství)
TV
SURROUND
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
R
SPEAKERS
PR/
CR
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
CENTER
PB/
CB
DVD
IN
COAXIAL
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
L
FRONT B
COMPONENT VIDEO
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
* Tvar konektoru se liší v závislosti na kódu oblasti
tohoto receiveru.
Poznámky
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte rámovou
anténu pro pásmo AM v dostatečné vzdálenosti od
receiveru a ostatních zařízení.
• Zajistěte, aby byla drátová anténa pro pásmo FM
plně rozvinutá.
• Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji
umístěte co nejvíce vodorovně.
39CZ
6: Příprava receiveru
a dálkového ovladače
Připojení síťového napájecího
kabelu
Připojte síťový napájecí kabel do síťové
zásuvky.
Síťový napájecí kabel
SURROUND BACK
L
Provedení počátečního
nastavení
Před prvním použitím inicializujte receiver
provedením následujícího postupu. Tento
postup je rovněž možno použít pro navrácení
parametrů, jejichž hodnoty jste změnili, na
výchozí tovární hodnoty.
Pro tento postup je nutné použít tlačítka na
receiveru.
1, 2
SURROUND
2, 3
ON/STANDBY
L
POWER
MASTER VOLUME
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
R
R
MEMORY/
ENTER
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
EAKERS
FRONT B
VIDEO
FRONT A
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
L
L
R
2, 3
R
SPEAKERS
1
Stiskněte tlačítko POWER pro
vypnutí receiveru.
2
Stiskněte a podržte tlačítka
TONE MODE a 2CH/A.DIRECT,
a pak stiskněte tlačítko POWER
pro zapnutí receiveru.
3
Po několika sekundách stisk
tlačítek TONE MODE a 2CH/
A.DIRECT uvolněte.
Do síťové zásuvky
Poté, co se na displeji na chvíli zobrazí
zpráva „CLEARING“ (Mazání), se
zobrazí zpráva „CLEARED“ (Smazáno).
Veškerá nastavení, která jste změnili nebo
upravili, se resetují na výchozí tovární
hodnoty.
40CZ
Vložte do dálkového ovladače RM-AAP022
dvě baterie R6 (velikosti AA).
Při vkládání baterií dbejte na dodržení správné
polarity.
7: Výběr systému
reprosoustav
Můžete si zvolit přední reprosoustavy, které
chcete používat.
Pro tento postup je nutné použít tlačítka na
receiveru.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
ON/STANDBY
POWER
MASTER VOLUME
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
MEMORY/
ENTER
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
Poznámky
• Dálkový ovladač nenechávejte na velmi teplých
nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
• Nekombinujte manganové baterie s jinými druhy
baterií.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému
slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému
úniku elektrolytu a případné korozi.
• Při výměně baterií může dojít k vymazání
naprogramovaných kódů dálkového ovládání.
Pokud se tak stane, naprogramuje kódy dálkového
ovládání znovu (strana 93).
Rada
Při normálním způsobu používání by měly baterie
vydržet přibližně 3 měsíce. Pokud receiver není
možno dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte
baterie za nové.
Opakovaným stiskem tlačítka
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) vyberte
systém předních reprosoustav,
který chcete používat.
Pro výběr
Svítí
Reprosoustav připojených ke svorkám SP A
SPEAKERS FRONT A (Přední
reprosoustavy A)
Reprosoustav připojených ke svorkám SP B
SPEAKERS FRONT B (Přední
reprosoustavy B)
Reprosoustav připojených ke svorkám SP A + B
SPEAKERS FRONT A i B (paralelní
zapojení)
Vypnutí reproduktorového
výstupu
Opakovaným stiskem tlačítka SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) zajistěte, aby na displeji
zhasly indikátory „SP A“, „SP B“ a „SP
A+B“.
Na displeji se na chvíli zobrazí zpráva „ALL
OFF“ (Vše vypnuto).
Poznámka
Systém předních reprosoustav nelze přepínat
stisknutím tlačítka SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
v době, kdy jsou připojena sluchátka.
41CZ
Začínáme
Vložení baterií do dálkového
ovladače
8: Automatická kalibrace
vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)
Tento receiver je vybaven technologií DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration Automatická kalibrace pro digitální kino),
která vám umožňuje provádět automatickou
kalibraci, a to následujícím způsobem:
• Zkontroluje připojení jednotlivých
reprosoustav k receiveru.a)
• Nastaví úroveň reprosoustav.
• Změří vzdálenost jednotlivých reprosoustav
od vašeho poslechového místa.a)
• Změří velikost reprosoustav.a)
• Změří polaritu reprosoustav.
• Změří frekvenční charakteristiky.a)b)
a)
Výsledek měření nelze využít v následujícím
případě:
– Je vybrána funkce ANALOG DIRECT (Přímý
poslech analogového zvuku).
b) Výsledek měření nelze využít v následujících
případech:
– Jsou přijímány signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz.
– Jsou přijímány signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
Technologie DCAC je navržena tak, aby
umožnila dosažení správného vyvážení zvuku
v místnosti. Úrovně a vyvážení reprosoustav
však můžete ručně upravovat podle vašeho
přání. Podrobné informace - viz „9: Nastavení
úrovní a vyvážení reprosoustav (TEST
TONE)“ (strana 48).
Před provedením automatické
kalibrace
Před spuštěním funkce automatické kalibrace
nainstalujte a připojte reprosoustavy (strana
27, 28).
• Konektor AUTO CAL MIC se používá
pouze pro připojení dodávaného
optimalizačního mikrofonu. Nepřipojujte
k tomuto konektoru žádné jiné mikrofony.
Jinak by mohlo dojít k poškození receiveru
a mikrofonu.
• Během kalibrace je zvuk vycházející
z reprosoustav velmi hlasitý. Hlasitost
zvuku nelze nastavit. Dejte pozor, aby se
v blízkosti nepohybovaly děti a abyste
nerušili své sousedy.
• Automatickou kalibraci provádějte v tichém
prostředí, abyste se vyhnuli vlivu šumu
a aby byly výsledky měření přesnější.
• Pokud jsou v cestě mezi optimalizačním
mikrofonem a reprosoustavami jakékoliv
překážky, nelze kalibraci správně provést.
Aby nedošlo k chybě měření, odstraňte
z oblasti měření všechny překážky.
Poznámky
• Automatická kalibrace nebude fungovat
v následujících případech:
– SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je nastaven do
polohy OFF (Vypnuto).
– Jsou připojena sluchátka.
• Pokud během automatické kalibrace aktivujete
ztlumení zvuku, bude funkce ztlumení zvuku
automaticky vypnuta.
ON/STANDBY
POWER
MASTER VOLUME
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
MEMORY/
ENTER
DIMMER
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
AUTO CAL MIC
42CZ
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Optimalizační mikrofon
Připojte dodávaný
optimalizační mikrofon ke
konektoru AUTO CAL MIC.
2
Nainstalujte optimalizační
mikrofon.
Provedení automatické
kalibrace
THEATRE RM SET UP AV ?/1
Umístěte optimalizační mikrofon do
vašeho poslechového místa. Použijte
vysokou stoličku nebo stativ, aby
optimalizační mikrofon zůstal umístěn ve
výši vašich uší.
Přepínač
?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
1
Nastavení aktivního
subwooferu
AMP
2
VIDEO 1
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
8
9
7
• Pokud je připojen subwoofer, předem jej
zapněte a zvyšte hlasitost. Otočte ovladač
MASTER VOLUME těsně před prostřední
polohu.
• Připojujete-li subwoofer s funkcí dělicí
frekvence, nastavte hodnotu na maximum.
• Připojujete-li subwoofer s funkcí
automatického pohotovostního režimu,
vypněte tuto funkci (deaktivujte ji).
?/1
-/--
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
Tlačítka
vstupů
DMPORT
CLEAR/>10
AUTO
CAL
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
,
V/v
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TUNING –
m
X
V závislosti na charakteristikách subwooferu, který
používáte, může být nastavená hodnota vzdálenosti
větší než skutečná vzdálenost.
TV VOL
MASTER VOL
MUTING
MUTING
>
TUNING +
M
DISC SKIP
Poznámka
OPTIONS
TOOLS
D.TUNING
x
TV CH
PRESET
MASTER
VOL +/–
pokračování
43CZ
Začínáme
1
Stiskněte tlačítko AUTO CAL.
Měření bude zahájeno během 5 sekund.
Zobrazí se odpočítávání.
Celý proces měření bude trvat přibližně
30 sekund.
V následující tabulce je uveden údaj
zobrazovaný na displeji při zahájení měření.
Měřený parametr
Displej
Existence reprosoustavy
TONE
Potvrzení/Uložení výsledků
měření
1
Po skončení měření se ozve pípnutí a na
displeji se zobrazí výsledek měření.
Zesílení reprosoustavy, vzdálenost T.S.P.
a frekvenční odezva
Zesílení a vzdálenost subwooferu WOOFER
Rady
• Během měření jsou deaktivovány jakékoliv jiné
operace, než zapnutí nebo vypnutí receiveru.
• Měření nemusí být provedeno správně, případně
nemusí být možno provádět automatickou
kalibraci, jsou-li použity speciální reprosoustavy
(například dvojpólové reprosoustavy).
Zrušení automatické kalibrace
Funkce automatické kalibrace se zruší, jestliže
během měření provedete některý
z následujících úkonů:
– Stisknete tlačítko ?/1 nebo tlačítko POWER
na receiveru.
– Stisknete některé z tlačítek vstupů nebo
otočíte ovladačem INPUT SELECTOR na
receiveru.
– Změníte úroveň hlasitosti.
– Stisknete tlačítko MUTING.
– Změníte nastavení přepínače SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B).
– Připojíte sluchátka.
– Stisknete znovu tlačítko AUTO CAL.
Potvrďte výsledek měření.
2
Výsledek
měření
Displej
Vysvětlení
Je-li postup
měření řádně
dokončen
SAVE EXIT Pokračujte
(Uložení
krokem 2.
Konec)
Je-li postup
měření
neúspěšný
E-
Viz „Seznam
xxx:xx zpráv po
měření
automatické
kalibrace“
(strana 46).
Stiskněte tlačítko AMP a pak
opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku. Poté
stiskněte tlačítko
.
Položka
Vysvětlení
EXIT
Ukončení postupu nastavení
bez uložení výsledků
měření.
LEVEL INFO.
Zobrazení výsledku měření
pro úroveň reprosoustav.
DIST. INFO.
Zobrazení výsledku měření
pro vzdálenost
reprosoustav.
PHASE INFO.
Zobrazení fáze jednotlivých
reprosoustav (ve fázi/mimo
fázi). Viz „Když vyberete
„PHASE INFO.”
(Informace o fázi)“ (strana
45).
WARN CHECK Zobrazení výstrahy týkající
se výsledků měření. Viz
„Když vyberete „WARN
CHECK”“ (strana 47).
44CZ
SAVE EXIT
Výsledek měření se uloží
a proces nastavování se
ukončí.
RETRY
Automatická kalibrace se
provede znovu.
3
Uložte výsledek měření.
Displej
Vysvětlení
xxx* - IN
Reprosoustava je ve fázi.
xxx* - OUT Reprosoustava je mimo fázi.
Svorky reprosoustavy „+“ a „–“
jsou pravděpodobně připojeny
obráceným způsobem.
V závislosti na použitých
reprosoustavách se však údaj
„xxx OUT“ může zobrazit
i tehdy, jsou-li reprosoustavy
připojeny správně. Je tomu tak
kvůli technickým parametrům
reprosoustav. V tomto případě
můžete receiver nadále používat.
Poznámka
Číslo pozice pro uložení výsledků automatické
kalibrace si můžete vybrat. Vyberte číslo
pozice před spuštěním automatické kalibrace.
Podrobné informace - viz strana 47.
Pokud číslo pozice nevyberete, výsledky
automatické kalibrace se automaticky uloží
pod POS. 1 (počáteční nastavení).
Rada
Velikost reprosoustavy (LARGE/SMALL)
(Velká/Malá) je určena nízkofrekvenčními
charakteristikami.
Výsledky měření se mohou lišit v závislosti na
poloze optimalizačního mikrofonu
a reprosoustav a na tvaru místnosti.
Doporučujeme, abyste se výsledky měření
řídili. V nabídce SPEAKER však můžete tato
nastavení změnit (strana 58). Nejprve uložte
výsledky měření a pak zkuste (v případě
potřeby) změnit nastavení.
* xxx představuje kanál reprosoustavy.
F
Přední
FL
Levý přední
FR
Pravý přední
CNT Středový
S
Prostorový
SL
Levý prostorový
SR
Pravý prostorový
SB
Zadní prostorový
SBL Levý zadní prostorový
SBR Pravý zadní prostorový
SW
Subwoofer
Rada
Když vyberete „PHASE INFO.“
(Informace o fázi)
Můžete zkontrolovat fázi jednotlivých
reprosoustav (ve fázi/mimo fázi).
V závislosti na poloze subwooferu se mohou lišit
výsledky měření polarity. I když však budete
receiver dále používat s touto hodnotou, nezpůsobí
to žádné problémy.
Po dokončení měření
Odpojte optimalizační mikrofon od receiveru.
Poznámka
Pokud jste reprosoustavu přemístili, doporučujeme
provést automatickou kalibraci znovu, abyste si
mohli vychutnávat prostorový zvuk.
pokračování
45CZ
Začínáme
Vyberte „SAVE EXIT“ v kroku 2.
Výsledky měření se uloží a v nabídce
AUTO CAL můžete vybrat typ kalibrace.
Podrobné informace o typu kalibrace - viz
strana 47.
Po ukončení měření se na displeji zobrazí
zpráva „COMPLETE“ (Hotovo)
a nastavení se zaregistrují pod vybraným
číslem pozice.
Opakovaným stiskem tlačítek V/v
vyberte reprosoustavu a poté se
stiskem tlačítka
vraťte ke kroku
2 postupu „Potvrzení/Uložení
výsledků měření“.
Seznam zpráv po měření automatické kalibrace
Displej
Vysvětlení
E - xxx* : 31
Přepínač SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je nastaven na OFF (Vypnuto). Nastavte jej do
jiné polohy a proveďte znovu měření.
E - xxx* : 32
Nebyla detekována žádná z reprosoustav. Zajistěte, aby byl optimalizační mikrofon
správně připojen a znovu spusťte měření. Je-li optimalizační mikrofon připojen správně,
a chybový kód se přesto stále zobrazuje, může být poškozen nebo nesprávně připojen
kabel optimalizačního mikrofonu.
E - xxx* : 33
•
•
•
•
Není připojena žádná z předních reprosoustav nebo je připojena pouze jedna z nich.
Optimalizační mikrofon není připojen.
Nejsou připojeny buď levé, nebo pravé prostorové reprosoustavy.
Jsou připojeny zadní prostorové reprosoustavy, přestože nejsou připojeny prostorové
reprosoustavy. Připojte prostorovou reprosoustavu (reprosoustavy) ke svorkám
SURROUND.
• Zadní prostorová reprosoustava je připojena pouze ke svorkám SPEAKERS
SURROUND BACK R. Připojujete-li pouze jednu zadní prostorovou reprosoustavu,
připojte ji ke svorkám SPEAKERS SURROUND BACK L.
W - xxx* : 40
Měření bylo dokončeno. Úroveň hluku je však příliš vysoká. Pokusíte-li se o to znovu,
může se vám podařit provést měření správně, i když měření nelze provádět ve všech
prostředích. Pokuste se měření provést v tichém prostředí.
W - xxx* : 41
Zvuk přijímaný z optimalizačního mikrofonu je mimo přijatelný rozsah. Je hlasitější než
nejhlasitější zvuk, který lze měřit. Zkuste měření provést tehdy, kdy je prostředí
dostatečně tiché, aby bylo umožněno správné měření.
W - xxx* : 42
Hlasitost receiveru je mimo přijatelný rozsah. Zkuste měření provést tehdy, kdy je
prostředí dostatečně tiché, aby bylo umožněno správné měření.
W - xxx* : 43
Nelze detekovat vzdálenost a polohu subwooferu. Toto může být způsobeno hlukem.
Pokuste se měření provést v tichém prostředí.
NO WARNING
(Žádné varování)
Výstražné informace nejsou k dispozici.
* xxx představuje kanál reprosoustavy (F, FL, FR, CNT, S, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
46CZ
•Kód 32, 33
1 Když stisknete
2
3
, objeví se „RETRY? YES“
(Zkusit znovu? Ano).
Stiskem tlačítka V/v vyberte „RETRY? YES“
(Zkusit znovu? Ano) a pak stiskněte tlačítko .
Proveďte automatickou kalibraci znovu.
Když vyberete „WARN CHECK“
Zobrazí-li se výstraha upozorňující na
výsledek měření, je možno zobrazit příslušné
podrobné informace.
Stiskem tlačítka
se vraťte ke
kroku 1 v části „Potvrzení/Uložení
výsledků měření“ (strana 44).
Parametry nabídky AUTO CAL
(Automatická kalibrace)
Nabídku AUTO CAL můžete používat pro
provádění různých úprav nastavení
automatické kalibrace a pro pojmenování
vstupů.
Vyberete v nabídkách zesilovače položku
„AUTO CAL“. Podrobné informace
o nastavení parametrů - viz „Pohyb
v nabídkách“ (strana 52) a „Přehled
jednotlivých nabídek“ (strana 53).
x A.CAL START (Spuštění
automatické kalibrace)
x CAL TYPE (Typ kalibrace)*
• FULL FLAT (Plně lineární)
Nastaví lineární měření frekvencí
jednotlivých reprosoustav.
• ENGINEER (Technik)
Nastavuje frekvenční charakteristiky na
sadu hodnot, která odpovídá standardní
poslechové místnosti Sony.
• FRONT REF (Přední referenční)
Nastaví charakteristiky všech reprosoustav
tak, aby odpovídaly charakteristikám
předních reprosoustav.
• OFF (Vypnuto)
Nastavuje úroveň ekvalizéru automatické
kalibrace na vypnuto.
* Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, jestliže
jste již provedli automatickou kalibraci a nastavení
jste uložili.
xPOSITION (Pozice)
Můžete zaregistrovat 3 uspořádání jako pozici
1, 2 a 3 (POS. 1, POS. 2 a POS. 3), v závislosti
na pozici diváka, poslechovém prostředí
a podmínkách měření. Můžete rovněž načíst
registrované nastavení.
x NAME IN (Pojmenování vstupů)
Název pozice můžete přejmenovat. Podrobné
informace - viz „Pojmenování vstupů“ (strana
90).
47CZ
Začínáme
•Kód 31
1 Stiskněte tlačítko .
2 Proveďte automatickou kalibraci znovu.
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „TEST TONE“
(Testovací signál) a pak
stiskněte tlačítko
.
4
Stiskem tlačítka V/v vyberte
druh testovacího signálu
a reprosoustavu, kterou chcete
nastavit.
9: Nastavení úrovní
a vyvážení reprosoustav
(TEST TONE)
Při poslechu testovacího signálu z vašeho
poslechového místa můžete nastavit úrovně
a vyvážení reprosoustav.
SHIFT
TV
1
2
VIDEO 1
Tlačítka
vstupů
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
-/--
Můžete vybrat „FIX“ (Neměnný) nebo
„AUTO“ (Automatický). Podrobné informace
- viz „TEST TONE (Testovací signál)“ (strana
57).
AMP
Rady
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
• Chcete-li nastavit úroveň všech reprosoustav
současně, stiskněte tlačítko MASTER VOL
+/–. Můžete rovněž použít ovladač MASTER
VOLUME na receiveru.
• V průběhu nastavování se nastavená hodnota
zobrazuje na displeji.
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
1
5
Opakováním kroků 1 až 4
vyberete „OFF“ (Vypnuto).
Můžete rovněž stisknout jakékoliv
tlačítko vstupu.
Testovací signál se vypne.
2-5
O
HOME
MENU
RETURN/
EXIT
.
<
<
TUNING –
m
>
TUNING +
M
DISC SKIP
X
TV VOL
MASTER VOL
MASTER
VOL +/–
OPTIONS
TOOLS
D.TUNING
x
TV CH
PRESET
48CZ
• Kabely reprosoustav možná nejsou pevně
připojeny.
• Kabely reprosoustav jsou možná
zkratovány.
MUTING
BD/DVD
1
2
Když z reprosoustav nevychází
testovací signál
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „LEVEL“ (Úroveň)
a pak stiskněte tlačítko
nebo
b.
Když testovací signál vystupuje
z jiné reprosoustavy, než
ukazuje indikátor
reprosoustavy na displeji na
předním panelu.
Uspořádání reprosoustav není pro připojenou
reprosoustavu správně nastaveno. Zajistěte,
aby připojení reprosoustavy odpovídalo
uspořádání reprosoustav.
Vybraný vstup Zařízení, z nichž je
[Displej]
možno přehrávat
Přehrávání
Volba zařízení
SHIFT
TV
2
VIDEO 1
3
VIDEO 2
5
6
DVD
SAT
TV
8
-/--
BD
[BD]
Blu-ray přehrávač apod.
připojený ke konektoru BD
DVD
[DVD]
DVD přehrávač apod.
připojený ke konektoru
DVD
SAT
[SAT]
Satelitní přijímač, set-top
box apod. připojený ke
konektoru SAT
TV
[TV]
Televizor apod. připojený
ke konektoru TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R]*
Super Audio CD
přehrávač/CD přehrávač
apod. připojený ke
konektoru SA-CD/CD/
CD-R
TUNER
[FM TUNER/
AM TUNER]
Vestavěný rozhlasový
tuner
DMPORT
[DMPORT]
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT připojený ke
konektoru DMPORT
BD
4
7
Videokamera, videohra
apod. připojená ke
konektoru VIDEO 2/
PORTABLE AV IN
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
1
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
O
HOME
MENU
RETURN/
EXIT
.
<
OPTIONS
TOOLS
<
>
TUNING –
m
TUNING +
M
DISC SKIP
D.TUNING
x
X
TV VOL
MASTER VOL
*Na displeji se posouvá zpráva „SA-CD/CD/
CD-R“ a pak se zobrazí „SA-CD/CD“.
TV CH
PRESET
2
Zapněte zařízení a spusťte
přehrávání.
3
Stiskem tlačítka MASTER VOL
+/– upravte hlasitost.
MUTING
3
MUTING
BD/DVD
1
Stiskem některého z tlačítek
vstupů vyberte požadované
zařízení.
Můžete také použít přepínač INPUT
SELECTOR na receiveru.
Vybraný vstup se zobrazí na displeji.
Vybraný vstup Zařízení, z nichž je
[Displej]
možno přehrávat
VIDEO 1
[VIDEO 1]
Videorekordér apod.
připojený ke konektoru
VIDEO 1
Můžete také použít ovladač MASTER
VOLUME na receiveru.
Aktivace funkce ztlumení zvuku
Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači.
Funkce pro ztlumení zvuku bude zrušena,
pokud provedete některý z následujících
úkonů:
• Stisknete znovu tlačítko MUTING.
• Zvýšíte hlasitost.
• Vypnete receiver.
Aby nedošlo k poškození
reprosoustav
Než vypnete receiver, ujistěte se, že jste snížili
úroveň hlasitosti.
49CZ
Přehrávání
1
AMP
VIDEO 2
[VIDEO 2]
Přehrávání zvuku/obrazu z připojeného zařízení
Poslech disku Super Audio CD/CD
?/1
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
1
AMP
2
VIDEO 1
4
BD
5
DVD
6
SAT
7
ON/STANDBY
TV
8
-/--
2
3
VIDEO 2
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
DMPORT
CLEAR/>10
POWER
3
MASTER VOLUME
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
2CH/
A.DIRECT
AUTO CAL
A.F.D.
INPUT
MODE
MOVIE
MUSIC
MEMORY/
ENTER
NIGHT
MODE
SLEEP
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
DISPLAY
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
5
MUSIC
AMP
MENU
AUTO CAL MIC
3
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
OPTIONS
TOOLS
<
TUNING –
m
>
TUNING +
M
DISC SKIP
X
TV VOL
MASTER VOL
D.TUNING
x
TV CH
PRESET
MUTING
5
Poznámky
• Uvedený postup platí pro
přehrávač disků Super Audio
CD značky Sony.
• Viz návod k obsluze, který jste
obdrželi se svým Super Audio
CD přehrávačem nebo CD
přehrávačem.
1
Zapněte přehrávač Super Audio CD
přehrávač nebo CD přehrávač a vložte disk
do zásuvky pro disk.
2
3
Zapněte receiver.
Pro výběr vstupu „SA-CD/CD/CD-R“ je možno rovněž
použít ovladač INPUT SELECTOR na receiveru.
Rady
• Můžete vybrat zvukové pole
vhodné pro váš typ hudby.
Podrobné informace - viz strana
69.
Doporučená zvuková pole:
Klasická hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Živý koncert: CONCERT
• Zvuk, který byl zaznamenán ve
dvoukanálovém formátu,
můžete poslouchat ze všech
reprosoustav (vícekanálový
zvuk). Podrobné informace - viz
strana 66.
50CZ
Stiskněte tlačítko SA-CD/CD.
4
5
6
Spusťte přehrávání disku.
Nastavte vhodnou hlasitost.
Po dokončení poslechu disku Super Audio
CD/CD tento disk vyjměte a vypněte receiver
i připojený Super Audio CD přehrávač nebo
CD přehrávač.
Sledování disku DVD/Blu-ray
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
1
AMP
2
VIDEO 1
4
BD
5
6
SAT
7
TV
8
-/--
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
DMPORT
ON/STANDBY
3
POWER
MASTER VOLUME
CLEAR/>10
TONE MODE
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
2CH/
A.DIRECT
AUTO CAL
A.F.D.
INPUT
MODE
MOVIE
MUSIC
MEMORY/
ENTER
NIGHT
MODE
SLEEP
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
DISPLAY
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
6
MUSIC
AMP
MENU
AUTO CAL MIC
3
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
OPTIONS
TOOLS
<
TUNING –
m
>
TUNING +
M
DISC SKIP
D.TUNING
x
X
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
MUTING
6
Poznámky
• Viz návod k obsluze dodaný
s televizorem a DVD
přehrávačem/Blu-ray
přehrávačem.
• Pokud není reprodukován
vícekanálový zvuk, zkontrolujte
následující:
– Ujistěte se, že je tento receiver
připojen k DVD přehrávači/
Blu-ray přehrávači pomocí
digitálního připojení.
– Ujistěte se, že je správně
nastaven digitální audio
výstup z DVD přehrávače/
Blu-ray přehrávače.
Rady
• V případě potřeby zvolte formát
zvuku pro disk, který hodláte
přehrávat.
• Můžete zvolit zvukové pole
vhodné pro váš typ filmu nebo
hudby. Podrobné informace viz strana 66.
Doporučená zvuková pole:
Film: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
1
Zapněte televizor a DVD přehrávač/Blu-ray
přehrávač.
2
3
Zapněte receiver.
Stiskněte tlačítko DVD pro sledování DVD
nebo tlačítko BD pro sledování disku Blu-ray.
Pro výběr vstupu „DVD“ nebo „BD“ je možno rovněž
použít ovladač INPUT SELECTOR na receiveru.
4
Přepněte vstup na televizoru tak, aby se
zobrazil obraz disku DVD/Blu-ray.
5
6
7
Spusťte přehrávání disku.
Nastavte vhodnou hlasitost.
Po dokončení sledování disku DVD/Blu-ray
vyjměte disk a vypněte receiver, televizor
a DVD přehrávač/Blu-ray přehrávač.
51CZ
Přehrávání
DVD
2
3
VIDEO 2
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko B nebo RETURN/EXIT O.
Ovládání zesilovače
Ukončení zobrazení nabídky
Pohyb v nabídkách
Prostřednictvím nabídek zesilovače můžete
provádět různá nastavení pro přizpůsobení
receiveru.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
1
2-6
RETURN/
EXIT O
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
OPTIONS
TOOLS
MENU/
HOME
1
2
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
3
Stiskem tlačítka
otevřete nabídku.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku, kterou
chcete nastavit.
5
Stiskem tlačítka
zadejte parametr.
6
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadované
nastavení.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadovanou
nabídku.
nebo b
nebo b
Nastavení se vloží automaticky.
52CZ
Stiskněte tlačítko MENU/HOME nebo AMP
MENU.
Poznámka
Některé položky a nastavení se mohou v nabídce
zobrazovat s tlumeným jasem. To znamená, že tyto
položky jsou buď nedostupné, nebo pevně
nastavené, a nelze je tedy měnit.
Přehled jednotlivých nabídek
V každé nabídce jsou k dispozici následující
možnosti. Podrobné informace o pohybu
v nabídkách - viz strana 52.
Nabídka
[Displej]
Parametry
[Displej]
ÚROVEŇ
[LEVEL]
(strana 57)
Počáteční
nastavení
FULL FLAT (Plně lineární),
ENGINEER (Technik),
FRONT REF (Přední referenční),
OFF (Vypnuto)
FULL FLAT
(Plně lineární)
Pozicea)
[POSITION]
POS. 1 (Pozice 1), POS. 2 (Pozice 2), POS. 1
POS. 3 (Pozice 3)
(Pozice 1)
Pojmenování vstupůa)
[NAME IN]
Podrobné informace - viz
„Pojmenování vstupů“ (strana 90).
Testovací signála)c)
[TEST TONE]
OFF (Vypnuto),
FIX (Neměnný) xxxb),
AUTO (Automatický) xxxb)
Fázový šuma)c)
[P. NOISE]
OFF (Vypnuto), FL/SR, SL/FL, SBL/ OFF (Vypnuto)
SL, SBR/SBL, SR/SBR, SR/SL, FR/
SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR, FL/
CNT
Fázový zvuka)c)
[P. AUDIO]
OFF (Vypnuto), FL/SR, SL/FL, SBL/ OFF (Vypnuto)
SL, SBR/SBL, SR/SBR, SR/SL, FR/
SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR, FL/
CNT
Úroveň levé přední
reprosoustavyc)
[FL LEVEL]
FL -10 dB až FL +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
Úroveň pravé přední
reprosoustavyc)
[FR LEVEL]
FR -10 dB až FR +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
Úroveň středové
reprosoustavyc)
[CNT LEVEL]
CNT -20 dB až CNT +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
Úroveň levé prostorové
reprosoustavyc)
[SL LEVEL]
SL -20 dB až SL +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
Úroveň pravé prostorové
reprosoustavyc)
[SR LEVEL]
SR -20 dB až SR +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
Úroveň zadní prostorové
reprosoustavyc)
[SB LEVEL]
SB -20 dB až SB +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
OFF (Vypnuto)
pokračování
53CZ
Ovládání zesilovače
AUTOMATICKÁ Automatická kalibrace
[A.CAL START]
KALIBRACE
[AUTO CAL]
Typ kalibracea)
(strana 47)
[CAL TYPE]
Nastavení
Nabídka
[Displej]
Parametry
[Displej]
Nastavení
Počáteční
nastavení
Úroveň levé zadní prostorové
reprosoustavyc)
[SBL LEVEL]
SBL -20 dB až SBL +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
Úroveň pravé zadní prostorové SBR -20 dB až SBR +10 dB
reprosoustavyc)
(krok 0,5 dB)
[SBR LEVEL]
0 dB
Úroveň subwooferuc)
[SW LEVEL]
SW -20 dB až SW +10 dB
(krok 0,5 dB)
0 dB
Komprese dynamického
rozsahua)
[D. RANGE]
COMP. AUTO
COMP. MAX (Max. komprese),
COMP. STD (Standardní komprese), (Aut.
komprese)
COMP. AUTO (Aut. komprese),
COMP. OFF (Komprese vypnutá)
REPROSOUSTA- Uspořádání reprosoustava)
VY[SPEAKER]
[SP PATTERN]
(strana 58)
3/4.1, 3/4, 3/3.1, 3/3, 2/4.1, 2/4, 3/2.1, 3/4.1
3/2, 2/3.1, 2/3, 2/2.1, 2/2, 3/0.1, 3/0,
2/0.1, 2/0
Přední reprosoustavya)
[FRT SP]
LARGE (Velké), SMALL (Malé)
LARGE
(Velké)
Středová reprosoustavaa)
[CNT SP]
LARGE (Velká), SMALL (Malá)
LARGE
(Velká)
Prostorové reprosoustavya)
[SUR SP]
LARGE (Velké), SMALL (Malé)
LARGE
(Velké)
Vzdálenost levé přední
reprosoustavya)c)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(krok 0,01 m)
FL 3,00 m
Vzdálenost pravé přední
reprosoustavya)c)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(krok 0,01 m)
FR 3,00 m
Vzdálenost středové
reprosoustavya)c)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(krok 0,01 m)
CNT 3,00 m
Vzdálenost levé prostorové
reprosoustavy
SL 1,00 m až SL 10,00 m
(krok 0,01 m)
SL 3,00 m
Vzdálenost pravé prostorové
reprosoustavya)c)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(krok 0,01 m)
SR 3,00 m
Vzdálenost zadní prostorové
reprosoustavya)c)
[SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(krok 0,01 m)
SB 3,00 m
Vzdálenost levé zadní
prostorové reprosoustavya)c)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(krok 0,01 m)
SBL 3,00 m
Vzdálenost pravé zadní
prostorové reprosoustavya)c)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(krok 0,01 m)
SBR 3,00 m
a)c)
[SL DIST.]
54CZ
Nabídka
[Displej]
EKVALIZÉR
[EQ]
(strana 62)
TUNER
[TUNER]
(strana 62)
ZVUK
[AUDIO]
(strana 63)
Nastavení
Počáteční
nastavení
Vzdálenost subwooferua)c)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(krok 0,01 m)
SW 3,00 m
Jednotka vzdálenostia)
[DIST. UNIT]
FEET (Stopy), METER (Metry)
METER
(Metry)
Dělicí frekvence předních
reprosoustava)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Dělicí frekvence středové
reprosoustavya)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Dělicí frekvence prostorových
reprosoustava)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Volba zvukového pole
[S.F. SELECT]
Podrobné informace - viz „Poslech
prostorového zvuku“ (strana 66).
Režim vylepšeného
prostorového zvuku
[E.SUR MODE]
PLIId), PLIIxd), NEO6 CIN, NEO6
MUS, NEURAL-THX
PLIIx
Úroveň efektůa)
[EFFECT]
EFCT. 50%, EFCT. 80%, EFCT.
100%, EFCT. 150%
EFCT. 100%
Úroveň hloubek předních
reprosoustav
[BASS]
BASS -10 dB až BASS +10 dB
(krok 1 dB)
BASS 0 dB
Úroveň výšek předních
reprosoustav
[TREBLE]
TREBLE -10 dB až TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
(krok 1 dB)
Režim příjmu stanic v pásmu
FMa)
[FM MODE]
STEREO, MONO
Pojmenování stanic na
předvolbácha)
[NAME IN]
Podrobné informace - viz
„Pojmenování stanic na předvolbách“
(strana 77).
Synchronizace audio a video
výstupua)
[A/V SYNC]
0 ms až 300 ms
(krok 10 ms)
0 ms
Volba jazyka digitálního
vysílánía)
[DUAL MONO]
MAIN/SUB (Hlavní/Vedlejší),
MAIN (Hlavní), SUB (Vedlejší)
MAIN (Hlavní)
STEREO
Priorita dekódování digitálního DEC. AUTO (Automatické
audio vstupua)
dekódování), DEC. PCM
[DEC. PRIO.]
(Dekódování PCM)
Přiřazení digitálního audio
vstupua)
[D. ASSIGN]
DEC. AUTO
(Aut.
dekódování)
Podrobné informace - viz „Poslech
digitálního zvuku z jiných vstupů
(DIGITAL ASSIGN)“ (strana 86).
pokračování
55CZ
Ovládání zesilovače
PROSTOROVÝ
ZVUK
[SURROUND]
(strana 61)
Parametry
[Displej]
Nabídka
[Displej]
Parametry
[Displej]
Nastavení
HDMI
[HDMI]
(strana 64)
Ovládání přes HDMIa)
[CTRL:HDMI]
CTRL ON (Ovládání zapnuto), CTRL CTRL OFF
OFF (Ovládání vypnuto)
(Ovládání
vypnuto)
Nastavení audio vstupu HDMIa) AMP (Zesilovač), TV+AMP
[AUDIO OUT]
(Televizor a zesilovač)
SYSTÉM
[SYSTEM]
(strana 65)
a)
56CZ
AMP
(Zesilovač)
Úroveň subwooferu pro
HDMIa)e)
[SW LEVEL]
SW AUTO (Automatická), SW 0 dB, SW AUTO
SW +10 dB
(Automatická)
Pojmenování vstupů
[NAME IN]
Podrobné informace - viz
„Pojmenování vstupů“ (strana 90).
Jas displejea)
[DIMMER]
100% DOWN (Menší o 100 %), 60% 0% DOWN
DOWN (Menší o 60 %),
(Menší o 0 %)
0% DOWN (Menší o 0 %)
Podrobnosti naleznete na stranách uvedených v závorkách.
představuje kanál reprosoustavy (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
c) Závisí na nastavení uspořádání reprosoustav; některé parametry nemusí být k dispozici.
d)
Závisí na nastavení uspořádání reprosoustav; některá nastavení nemusí být k dispozici.
e) Tento parametr je dostupný pouze tehdy, když jsou detekovány vstupní signály HDMI.
b) xxx
Počáteční
nastavení
x P. AUDIO (Fázový zvuk)
Nastavení úrovně
(nabídka LEVEL)
Parametry nabídky LEVEL
(Úroveň)
x TEST TONE (Testovací signál)
Při poslechu testovacího signálu z vašeho
poslechového místa vám umožňuje nastavovat
úrovně a vyvážení reprosoustav.
• OFF (Vypnuto)
Testovací signál je vypnutý.
• FIX xxx* (Neměnný)
Testovací signál vystupuje z vámi vybrané
reprosoustavy.
• AUTO xxx* (Automatický)
Testovací signál vystupuje postupně z každé
reprosoustavy.
* xxx představuje kanál reprosoustavy.
x P. NOISE (Fázový šum)
• OFF (Vypnuto)
Fázový šum je vypnutý.
• FL/SR, SL/FL, SBL/SL, SBR/SBL,
SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR,
FL/CNT
Umožňuje postupný výstup testovacího
signálu ze sousedních reprosoustav.
Některé položky se nemusí zobrazit,
v závislosti na nastavení uspořádání
reprosoustav.
x FL LEVEL (Úroveň levé přední
reprosoustavy)
x FR LEVEL (Úroveň pravé přední
reprosoustavy)
x CNT LEVEL (Úroveň středové
reprosoustavy)
x SL LEVEL (Úroveň levé
prostorové reprosoustavy)
x SR LEVEL (Úroveň pravé
prostorové reprosoustavy)
x SB LEVEL (Úroveň zadní
prostorové reprosoustavy)
x SBL LEVEL (Úroveň levé zadní
prostorové reprosoustavy)
x SBR LEVEL (Úroveň pravé zadní
prostorové reprosoustavy)
x SW LEVEL (Úroveň subwooferu)
Poznámka
Závisí na nastavení uspořádání reprosoustav;
některé parametry nemusí být k dispozici.
pokračování
57CZ
Ovládání zesilovače
Pomocí nabídky LEVEL můžete nastavit
vyvážení a úrovně jednotlivých reprosoustav.
Tato nastavení budou aplikována na všechna
zvuková pole.
V nabídkách zesilovače vyberte nabídku
„LEVEL“. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Pohyb v nabídkách“ (strana
52) a „Přehled jednotlivých nabídek“ (strana
53).
• OFF (Vypnuto)
• FL/SR, SL/FL, SBL/SL, SBR/SBL,
SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR,
FL/CNT
Umožňuje postupný výstup předního
dvoukanálového zdroje zvuku (namísto
testovacího signálu) ze sousedních
reprosoustav.
Některé položky se nemusí zobrazit,
v závislosti na nastavení uspořádání
reprosoustav.
x D. RANGE (Komprese
dynamického rozsahu)
Umožňuje provádět kompresi dynamického
rozsahu zvukové stopy. To může být užitečné
například tehdy, chcete-li sledovat pozdě
v noci filmy při nízké hlasitosti. Komprese
dynamického rozsahu je možná pouze
u zdrojů Dolby Digital.
• COMP. MAX (Max. komprese)
Dynamický rozsah je výrazně
komprimován.
• COMP. STD (Standardní komprese)
Dynamický rozsah je komprimován tak, jak
to zamýšlel zvukový technik.
• COMP. AUTO (Automatická komprese)
Dynamický rozsah je komprimován
automaticky.
• COMP. OFF (Komprese vypnuta)
Dynamický rozsah není komprimován.
Rada
Komprese dynamického rozsahu umožňuje
komprimování dynamického rozsahu zvukového
doprovodu, a to v závislosti na informaci
o dynamickém rozsahu obsažené v signálu Dolby
Digital.
Možnost „COMP. STD“ (Standardní komprese)
představuje standardní nastavení, které však
způsobuje pouze mírnou kompresi. Z tohoto důvodu
doporučujeme použít možnost „COMP. MAX“
(Max. komprese). Tím se značně zkomprimuje
dynamický rozsah, což umožní sledovat filmy
i pozdě v noci při nízké hlasitosti. Na rozdíl od
analogových omezovačů jsou úrovně předem dány,
přičemž poskytují velmi přirozenou kompresi.
58CZ
Nastavení reprosoustav
(nabídka SPEAKER)
Pomocí nabídky SPEAKER můžete nastavit
velikost a vzdálenost reprosoustav
připojených k tomuto receiveru.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„SPEAKER“. Podrobné informace
o nastavení parametrů - viz „Pohyb
v nabídkách“ (strana 52) a „Přehled
jednotlivých nabídek“ (strana 53).
Parametry nabídky SPEAKER
(Reprosoustavy)
x SP PATTERN (Uspořádání
reprosoustav)
Umožňuje nastavit počet reprosoustav
připojených k tomuto receiveru. Měla by být
zajištěna synchronizace s nastavením
subwooferu, předních reprosoustav, středové
reprosoustavy, prostorových reprosoustav
a zadní prostorové reprosoustavy. Podrobné
informace - viz „Volba uspořádání
reprosoustav“ (strana 29).
x FRT SP (Přední reprosoustavy)
• LARGE (Velké)
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat hluboké
frekvence, zvolte hodnotu „LARGE“.
Za normálních okolností vyberte možnost
„LARGE“ (Velké). Pokud jste však vybrali
uspořádání reprosoustav bez subwooferu,
nastaví se přední reprosoustavy na
„LARGE“ automaticky.
• SMALL (Malé)
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorových efektů,
zvolte možnost „SMALL“, aby se aktivoval
obvod pro přesměrování hlubokých tónů
a aby hluboké frekvence předního kanálu
vystupovaly ze subwooferu. Když jsou
přední reprosoustavy nastaveny na
„SMALL“, jsou středová a prostorové
reprosoustavy rovněž automaticky
nastaveny na „SMALL“.
x CNT SP (Středová
reprosoustava)
Rada
x SUR SP (Prostorové
reprosoustavy)
x FL DIST. (Vzdálenost levé přední
reprosoustavy)
Zadní prostorové reprosoustavy budou
nastaveny na stejnou hodnotu.
• LARGE (Velké)
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat hluboké
frekvence, zvolte hodnotu „LARGE“.
Za normálních okolností vyberte možnost
„LARGE“. Pokud jsou však přední
reprosoustavy nastaveny na hodnotu
„SMALL“, nebude možno prostorové
reprosoustavy nastavit na hodnotu
„LARGE“.
• SMALL (Malé)
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorových efektů,
zvolte možnost „SMALL“, aby se aktivoval
obvod pro přesměrování hlubokých tónů
a aby hluboké frekvence prostorového
kanálu vystupovaly ze subwooferu nebo jiné
reprosoustavy, která je nastavena na
hodnotu „LARGE“.
x FR DIST. (Vzdálenost pravé
přední reprosoustavy)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k předním
reprosoustavám (A).
Nejsou-li obě přední reprosoustavy umístěny
ve stejné vzdálenosti od vašeho poslechového
místa, nastavte vzdálenost bližší
reprosoustavy.
Při použití pouze jedné zadní
prostorové reprosoustavy
pokračování
59CZ
Ovládání zesilovače
• LARGE (Velká)
Pokud připojíte velkou reprosoustavu, která
bude účinně reprodukovat hluboké
frekvence, zvolte nastavení „LARGE“.
Za normálních okolností vyberte možnost
„LARGE“. Pokud jsou však přední
reprosoustavy nastaveny na hodnotu
„SMALL“, nebude možno středovou
reprosoustavu nastavit na hodnotu
„LARGE“.
• SMALL (Malá)
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorových efektů,
zvolte možnost „SMALL“, aby se aktivoval
obvod pro přesměrování hlubokých tónů
a aby hluboké frekvence středového kanálu
vystupovaly z předních reprosoustav (pokud
jsou nastaveny na hodnotu „LARGE“) nebo
ze subwooferu.
Nastavení „LARGE“ (Velké) a „SMALL“ (Malé)
pro jednotlivé reprosoustavy určuje, zda bude
interní zvukový procesor ořezávat hloubkový signál
z příslušného kanálu.
Pokud jsou z kanálu ořezány hloubky, odešle obvod
pro přesměrování hlubokých tónů odpovídající
hluboké frekvence do subwooferu nebo do jiných
reprosoustav nastavených jako „LARGE“.
Protože však hluboké tóny mají určitou směrovost,
je nejlepší, nebudete-li je ořezávat (pokud je to
možné). Z tohoto důvodu můžete i malé
reprosoustavy nastavit na hodnotu „LARGE“,
chcete-li, aby jimi byly reprodukovány hluboké
tóny. Pokud naopak používáte velkou
reprosoustavu, ale nepřejete si, aby z této
reprosoustavy vystupovaly hluboké tóny, nastavte
pro ni hodnotu „SMALL“.
Pokud je celková úroveň zvuku nižší, než jakou
požadujete, nastavte všechny reprosoustavy na
hodnotu „LARGE“. Pokud není dostatek hlubokých
frekvencí, můžete pro zdůraznění úrovně hlubokých
frekvencí použít ekvalizér. Podrobné informace - viz
strana 62.
Při použití dvou zadních
prostorových reprosoustav (úhel B
by měl být stejný)
x CNT DIST. (Vzdálenost středové
reprosoustavy)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa ke středové
reprosoustavě.
x SL DIST. (Vzdálenost levé
prostorové reprosoustavy)
x SR DIST. (Vzdálenost pravé
prostorové reprosoustavy)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k prostorovým
reprosoustavám.
x SB DIST. (Vzdálenost zadní
prostorové reprosoustavy)
x SBL DIST. (Vzdálenost levé zadní
prostorové reprosoustavy)
x SBR DIST. (Vzdálenost pravé
zadní prostorové reprosoustavy)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k zadním prostorovým
reprosoustavám.
x SW DIST. (Vzdálenost
subwooferu)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k subwooferu.
Poznámka
Závisí na nastavení uspořádání reprosoustav.
Některé parametry nemusí být k dispozici.
60CZ
Rada
Vzdálenost mezi středovou reprosoustavou
a poslechovým místem B může být nejvýše
o 1,5 metru kratší než vzdálenost mezi poslechovým
místem a přední reprosoustavou A. Umístěte
reprosoustavy tak, aby vzdálenost B
v následujícím schématu byla maximálně
o 1,5 metru kratší než vzdálenost A.
Příklad: Činí-li vzdálenost A např. 6 metrů,
nastavte vzdálenost B na 4,5 metru nebo více.
Také vzdálenost mezi prostorovými/zadními
prostorovými reprosoustavami a poslechovým
místem C může být nejvýše o 4,5 metru kratší, než
vzdálenost mezi poslechovým místem a předními
reprosoustavami A. Umístěte reprosoustavy tak,
aby vzdálenost C v následujícím schématu byla
maximálně o 4,5 metru kratší, než vzdálenost A.
Příklad: Činí-li vzdálenost A např. 6 metrů,
nastavte vzdálenost C na 1,5 metru nebo více.
To je důležité proto, že nesprávné umístění
reprosoustav nepřispívá k dobrému požitku
z poslechu prostorového zvuku. Mějte prosím
na paměti, že umístění reprosoustavy v bližší
vzdálenosti, než jaká je potřebná, způsobuje
prodlevu ve výstupu zvuku z příslušné
reprosoustavy. Jinými slovy, reprosoustava bude
znít, jako by byla mnohem dál. Nastavením těchto
položek při poslechu zvuku se často dosáhne
mnohem lepšího prostorového zvuku. Vyzkoušejte
si to!
x DIST. UNIT (Jednotka
vzdálenosti)
Umožňuje vybrat jednotku pro měření
nastavovaných vzdáleností.
• FEET (Stopy)
Vzdálenost se zobrazuje ve stopách.
• METER (Metry)
Vzdálenost se zobrazuje v metrech.
Umožňuje nastavit hloubkovou dělicí
frekvenci předních reprosoustav, které byly
v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy)
nastaveny na „SMALL“ (Malé).
x CNT CROSS (Dělicí frekvence
středové reprosoustavy)
Umožňuje nastavit hloubkovou dělicí
frekvenci středové reprosoustavy, která byla
v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy)
nastavena na „SMALL“ (Malá).
x SUR CROSS (Dělicí frekvence
prostorových reprosoustav)
Umožňuje nastavit hloubkovou dělicí
frekvenci prostorových reprosoustav, které
byly v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy)
nastaveny na „SMALL“.
(nabídka SURROUND)
Pomocí nabídky SURROUND můžete vybrat
požadované zvukové pole, které znásobí váš
požitek z poslechu.
Vyberte v nabídkách zesilovače položku
„SURROUND“. Podrobné informace
o nastavení parametrů - viz „Pohyb
v nabídkách“ (strana 52) a „Přehled
jednotlivých nabídek“ (strana 53).
Parametry nabídky SUR
(Prostorový zvuk)
x S.F. SELECT (Volba zvukového
pole)
Umožňuje vám vybrat požadované zvukové
pole. Podrobné informace - viz „Poslech
prostorového zvuku“ (strana 66).
Poznámka
Receiver umožňuje aplikovat na vstup naposledy
zvolené zvukové pole na určitý vstup, jakmile je
tento vstup zvolen (funkce Sound Field Link).
Pokud například vyberete zvukové pole „HALL“
(Koncertní síň) pro vstup DVD, poté přepnete na
jiný vstup a následně zpět na vstup DVD,
automaticky se opět aktivuje zvukové pole „HALL“
(Koncertní síň).
x E.SUR MODE (Režim
vylepšeného prostorového
zvuku)
Umožňuje vám vybrat požadovaný prostorový
režim. Podrobné informace - viz „Výběr
režimu vylepšeného prostorového zvuku“
(strana 68).
x EFFECT (Úroveň efektů)
Umožňuje upravit „přítomnost“ prostorových
efektů pro zvuková pole Cinema Studio EX A/
B/C.
61CZ
Ovládání zesilovače
x FRT CROSS (Dělicí frekvence
předních reprosoustav)
Nastavení prostorového
zvuku
Nastavení ekvalizéru
Nastavení tuneru
(nabídka EQ)
(nabídka TUNER)
Pomocí nabídky EQ můžete nastavit kvalitu
zvuku (úroveň hloubek/výšek) předních
reprosoustav.
V nabídkách zesilovače vyberte nabídku
„EQ“. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Pohyb v nabídkách“ (strana
52) a „Přehled jednotlivých nabídek“ (strana
53).
Pomocí nabídky TUNER můžete nastavit
režim příjmu stanic v pásmu FM a pojmenovat
stanice na předvolbách.
V nabídkách zesilovače vyberte nabídku
„TUNER“. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Pohyb v nabídkách“ (strana
52) a „Přehled jednotlivých nabídek“ (strana
53).
Parametry nabídky EQ
(Ekvalizér)
Položky nabídky TUNER (Tuner)
x BASS (Úroveň hloubek předních
reprosoustav)*
x TREBLE (Úroveň výšek předních
reprosoustav)*
* Úroveň hloubek a výšek předních reprosoustav
můžete rovněž nastavit pomocí ovladače TONE
MODE a TONE +/– na receiveru (strana 17).
Poznámka
Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
– Jsou přijímány signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz.
– Jsou přijímány signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
62CZ
x FM MODE (Režim příjmu stanic
v pásmu FM)
• STEREO
Jestliže rozhlasová stanice vysílá
stereofonní pořady, bude tento receiver
dekódovat její signál jako stereofonní.
• MONO
Tento receiver bude dekódovat signál
rozhlasového vysílače jako monofonní
signál bez ohledu na to, jaký signál je ve
skutečnosti vysílán.
x NAME IN (Pojmenování stanic na
předvolbách)
Umožňuje zadat názvy pro stanice na
předvolbách. Podrobné informace - viz
„Pojmenování stanic na předvolbách“ (strana
77).
Nastavení zvuku
(nabídka AUDIO)
Parametry nabídky AUDIO
(Zvuk)
x A.V. SYNC. (Synchronizace audio
a video výstupu)
Umožňuje zpozdit audio výstup tak, aby byl
minimalizován časový odstup mezi audio
výstupem a vizuálním zobrazením. Nastavení
můžete provádět v rozsahu 0 ms až 300 ms
s krokem 10 ms.
Poznámky
• Tento parametr je užitečný tehdy, když používáte
velký LCD či plazmový monitor nebo projektor.
• Tato parametr nefunguje, je-li vybrána možnost
ANALOG DIRECT (Přímý poslech analogového
zvuku).
Tento parametr umožňuje specifikaci
vstupního režimu pro vstup digitálního signálu
na konektorech HDMI IN.
• DEC. AUTO (Automatické dekódování)
Vstupní režim se automaticky přepíná mezi
DTS, Dolby Digital nebo PCM.
• DEC. PCM (Dekódování PCM)
Signály PCM vystupují z připojeného
přehrávače. Aby nedocházelo k přerušení při
spuštění přehrávání, nastavte tento parametr
na „DEC. PCM“. Jsou-li přijímány signály
v jakémkoliv jiném formátu než PCM,
nastavte tuto položku na „DEC. AUTO“.
Poznámka
I když je položka „DEC. PRIO.“ (Priorita
dekódování) nastavena na „DEC. PCM“, může
být na úplném začátku první stopy v závislosti na
přehrávaném disku CD zvuk přerušován.
x D. ASSIGN (Přiřazení digitálního
audio vstupu)
Umožňuje přiřadit digitální audio vstup
jinému vstupnímu zdroji. Podrobné informace
- viz „Poslech digitálního zvuku z jiných
vstupů (DIGITAL ASSIGN)“ (strana 86).
x DUAL MONO (Volba jazyka
digitálního vysílání)
Tato funkce umožňuje zvolit jazyk, který
chcete poslouchat při digitálním vysílání. Tato
funkce je k dispozici pouze pro zdroje ve
formátu Dolby Digital.
• MAIN/SUB (Hlavní/Vedlejší)
Zvuk hlavního jazyka bude reprodukován
z levé přední reprosoustavy a z pravé přední
reprosoustavy bude současně reprodukován
zvuk vedlejšího jazyka.
• MAIN (Hlavní)
Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka.
• SUB (Vedlejší)
Bude reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
63CZ
Ovládání zesilovače
Pomocí nabídky AUDIO můžete nastavit zvuk
podle vašich požadavků.
V nabídkách zesilovače vyberte nabídku
„AUDIO“. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Pohyb v nabídkách“ (strana
52) a „Přehled jednotlivých nabídek“ (strana
53).
x DEC. PRIO. (Priorita dekódování
digitálního audio vstupu)
Poznámky
Nastavení HDMI
(nabídka HDMI)
Pomocí nabídky HDMI můžete provádět
různá nastavení parametrů HDMI.
V nabídkách zesilovače vyberte nabídku
„HDMI“. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Pohyb v nabídkách“ (strana
52) a „Přehled jednotlivých nabídek“ (strana
53).
Položky nabídky HDMI
x CTRL:HDMI (Ovládání:HDMI)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI).
Podrobné informace - viz „Ovládání přes
HDMI“ (strana 80).
x AUDIO OUT (Nastavení HDMI
audio vstupu)
Umožňuje nastavit audio výstup HDMI ze
zařízení pro přehrávání připojeného
k receiveru prostřednictvím připojení HDMI.
• AMP (Zesilovač)
Audio signály HDMI ze zařízení pro
přehrávání vystupují pouze do reprosoustav
připojených k receiveru. Vícekanálový zvuk
lze přehrávat v takové podobě, v jaké
existuje.
Poznámka
Pokud je položka „AUDIO OUT“ (Audio výstup)
nastavena na „AMP“ (Zesilovač), nevystupuje
zvuk z reproduktorů televizoru.
• TV+AMP (Televizor a zesilovač)
Zvuk vystupuje z reproduktorů televizoru
a reprosoustav připojených k receiveru.
64CZ
• Kvalita zvuku ze zařízení pro přehrávání je
závislá na kvalitě zvuku televizoru (např. počet
kanálů a vzorkovací frekvence atd.). Když je
televizor vybaven stereo reproduktory, je
zvukový výstup z receiveru rovněž stereofonní
(jako ten z televizoru), a to i tehdy, když
přehráváte vícekanálový zdroj.
• Připojíte-li receiver k zobrazovacímu zařízení
(projektoru atd.), nemusí z receiveru vystupovat
zvuk. V takovém případě vyberte možnost
„AMP “ (Zesilovač).
x SW LEVEL (Úroveň subwooferu
pro HDMI)
Umožňuje nastavit úroveň subwooferu na
0 dB nebo +10 dB, když signály PCM vstupují
prostřednictvím připojení HDMI. Úroveň
můžete u jednotlivých vstupů HDMI nastavit
nezávisle.
• SW AUTO (Automatický)
Automaticky nastavuje úroveň na 0 dB nebo
+10 dB, v závislosti na frekvenci.
• SW 0 dB
• SW +10 dB
Poznámka
Tento parametr je dostupný pouze tehdy, když jsou
detekovány vstupní signály HDMI.
Nastavení systému
(nabídka SYSTEM)
Ovládání zesilovače
Pomocí nabídky SYSTEM můžete
pojmenovat vstupy a změnit jas displeje.
V nabídkách zesilovače vyberte nabídku
„SYSTEM“. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Pohyb v nabídkách“ (strana
52) a „Přehled jednotlivých nabídek“ (strana
53).
Parametry nabídky SYSTEM
(Systém)
x NAME IN (Pojmenování vstupů)
Tato funkce umožňuje pojmenovat vstupy.
Podrobné informace - viz „Pojmenování
vstupů“ (strana 90).
x DIMMER (Jas displeje)
Umožňuje nastavit jas ve 3 stupních.
65CZ
Poslech prostorového zvuku
Použití předem naprogramovaného zvukového pole
Při připojení přehrávačů Blu-ray disc a dalších HD přehrávačů nové
generace
Tento receiver podporuje následující formáty zvuku:
Formát zvuku
Maximální počet Připojení zařízení pro přehrávání a receiveru
kanálů
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1kanálový
a
6.1kanálový
a
a
7.1kanálový
×
a
Dolby TrueHD a)
7.1kanálový
×
a
DTS
5.1kanálový
a
a
DTS-ES
6.1kanálový
a
a
DTS 96/24
5.1kanálový
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1kanálový
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1kanálový
×
a
Vícekanálový lineární PCM a)
7.1kanálový
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
a) Pokud
a)
a
zařízení pro přehrávání nepodporuje daný formát, budou audio signály vystupovat v jiném formátu.
Podrobné informace - viz návod k obsluze zařízení pro přehrávání.
b)
Signály se vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz se přehrávají s frekvencí 96 kHz nebo 88,2 kHz.
66CZ
Volba režimu Auto Format Direct
(A.F.D. - Automatický přímý
poslech formátu)
Režim Auto Format Direct (A.F.D. Automatický přímý poslech formátu)
umožňuje poslech zvuku s vyšší věrností
a volbu režimu dekódování pro poslech
dvoukanálového stereo zvuku jako
vícekanálového zvuku.
A.F.D.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
Opakovaným stiskem tlačítka
A.F.D. vyberte požadované
zvukové pole.
Podrobné informace - viz „Typy režimů
A.F.D.“ (strana 67).
Typy režimů A.F.D.
Režim A.F.D.
[Displej]
Vícekanálový
zvuk po
dekódování
Zvukové efekty
Automatický přímý
poslech formátu automaticky
[A.F.D. AUTO]
(Automatická
detekce)
Tento režim reprodukuje zvuk v takové podobě, v jaké byl
zaznamenán/zakódován, aniž by k němu byly přidány
jakékoli prostorové efekty. Pokud však nebudou k dispozici
signály LFE (nízkofrekvenční efekty), bude receiver
generovat nízkofrekvenční signál pro výstup do subwooferu.
Režim vylepšeného
prostorového zvuku
[E. SURROUND]
(Závisí na vybraném Podrobné informace - viz „Výběr režimu vylepšeného
režimu vylepšeného prostorového zvuku“ (strana 68).
prostorového zvuku)
Vícenásobné stereo
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Ze všech reprosoustav vystupují dvoukanálové signály (levý/
pravý). V závislosti na nastavení reprosoustav však určité
reprosoustavy nemusí zvuk reprodukovat.
67CZ
Poslech prostorového zvuku
AMP
MENU
DISPLAY
6
Výběr režimu vylepšeného
prostorového zvuku
Režim vylepšeného prostorového zvuku
umožňuje poslech zvuku s větší věrností
a volbu režimu dekódování pro poslech
dvoukanálového stereofonního zvuku
v podobě vícekanálového zvuku.
6
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
1, 5
2-4
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
OPTIONS
TOOLS
5
1
2
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „E.SUR MODE“
(Režim vylepšeného
prostorového zvuku) a pak
stiskněte tlačítko
nebo b.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadovaný režim
vylepšeného prostorového
zvuku a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
5
Pro ukončení nabídky stiskněte
tlačítko MENU/HOME nebo
AMP MENU.
68CZ
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „SURROUND“
(Prostorový zvuk) a pak
stiskněte tlačítko
nebo b.
Opakovaným stiskem tlačítka
A.F.D. vyberte „E. SURROUND“
(Režim vylepšeného
prostorového zvuku).
Režim vylepšeného prostorového zvuku
vybraný v nabídce „E.SUR MODE“ se
použije.
Druhy režimů vylepšeného prostorového zvuku
Vícekanálový
zvuk po
dekódování
Zvukové efekty
Pro Logic II*
[PLII]
5 kanálů
Provádí se dekódování Dolby Pro Logic II.
Pro Logic IIx*
[PLIIx]
7 kanálů
Provádí se dekódování Dolby Pro Logic IIx.
Neo:6 Cinema (Kino)
[NEO6 CIN]
7 kanálů
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Cinema.
Neo:6 Music (Hudba)
[NEO6 MUS]
7 kanálů
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Music. Toto
nastavení je ideální pro normální stereofonní zdroje, jako
jsou například disky CD.
Neural-THX
[NEURAL-THX]
7 kanálů
Další generace prostorového zvuku Neural-THX®. Kromě
zlepšeného zpracování stereo zvuku a čistě diskrétního 5.1
prostorového zvuku je nyní možné přehrávání 7.1
prostorového zvuku z prostorového obsahu zakódovaného ve
formátu Neural-THX®, v rozsahu plných 360°.
* Závisí na nastavení uspořádání reprosoustav; některé režimy vylepšeného prostorového zvuku nemusí být
k dispozici.
Pokud máte připojen subwoofer
Rady
Tento receiver bude generovat
nízkofrekvenční signál pro výstup do
subwooferu, pokud není k dispozici žádný
LFE signál, což je výstup nízkofrekvenčních
zvukových efektů ze subwooferu do
dvoukanálového signálu. Nízkofrekvenční
signál však není generován pro režim „NEO6
CIN“ (Kino) nebo „NEO6 MUS“ (Hudba),
jsou-li všechny reprosoustavy nastaveny na
hodnotu „LARGE“ (Velké). Abyste mohli
plně využívat výhody obvodu Dolby Digital
pro přesměrování hlubokých tónů,
doporučujeme vám nastavit mezní frekvenci
subwooferu na co nejvyšší hodnotu.
• Formát kódování záznamu na disku DVD můžete
identifikovat podle loga na obalu disku.
• Dolby Pro Logic IIx dekódování je efektivní,
jestliže je na vstupu vícekanálový signál.
Poznámky
• Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
– Jsou přijímány signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
– Jsou přijímány signály DTS 96/24.
– Jsou přijímány signály DTS-HD se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Jsou přijímány signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
• Jestliže zapínáte nebo vypínáte zpracování NeuralTHX, může dojít k výpadku začátku zvukového
proudu.
Výběr filmového/hudebního
režimu
Přednosti prostorového zvuku můžete
využívat jednoduchým výběrem některého
z předem naprogramovaných zvukových polí
receiveru. Tato zvuková pole nabízejí
vzrušující a mohutný zvuk kina nebo
koncertní síně v prostředí vašeho domova.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
AMP
MENU
MUSIC
MOVIE
Opakovaným stiskem tlačítka
MOVIE vyberte zvukové pole pro
filmy, nebo opakovaným stiskem
tlačítka MUSIC vyberte zvukové
pole pro hudbu.
Podrobné informace - viz „Druhy filmových/
hudebních režimů“ (strana 70).
pokračování
69CZ
Poslech prostorového zvuku
Režim vylepšeného
prostorového zvuku
[Displej]
Druhy filmových/hudebních
režimů
Zvukové pole Zvukové pole
pro
[Displej]
Zvukové efekty
Film
Cinema Studio EX A
DCS [C.ST.EX A]
Reprodukují se zvukové charakteristiky filmového
produkčního studia Sony Pictures Entertainment „Cary Grant
Theater“. Toto je standardní režim, skvělý pro sledování
většiny typů filmů.
Cinema Studio EX B
DCS [C.ST.EX B]
Reprodukují se zvukové charakteristiky filmového
produkčního studia Sony Pictures Entertainment „Kim Novak
Theater“. Tento režim je ideální pro sledování vědeckofantastických nebo akčních filmů se spoustou zvukových
efektů.
Cinema Studio EX C
DCS [C.ST.EX C]
Reprodukují se zvukové charakteristiky studia pro nahrávání
filmové hudby Sony Pictures Entertainment. Tento režim je
ideální pro sledování muzikálů nebo klasických filmů, kde je
ve zvukovém doprovodu orchestrální hudba.
V.Multi Dimension
DCS [V.MULTI DIM.]
Z jediné dvojice skutečných prostorových reprosoustav se
vytváří několik virtuálních reprosoustav.
Koncertní síň [HALL]
Reprodukuje akustiku klasické koncertní síně.
Jazzový klub [JAZZ]
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
Živý koncert [CONCERT]
Reprodukuje akustiku živé koncertní síně s 300 místy.
Stadium [STADIUM]
Reprodukuje atmosféru velkého otevřeného stadionu.
Sports [SPORTS]
Reprodukuje atmosféru vysílání sportovního přenosu.
Přenosné audio zařízení
[PORTABLE]
Reprodukuje čistý obohacený zvuk z přenosného audio
zařízení. Tento režim je ideální pro formát MP3 a další
formáty s komprimovanou hudbou.
Sluchátka - dvoukanálový
zvuk
[HP 2CH]
Tento režim se nastaví automaticky, pokud použijete
sluchátka v době, kdy je vybrán režim 2CH STEREO (strana
72)/A.F.D. (strana 67). Standardní dvoukanálové stereofonní
zdroje zcela obcházejí zpracování zvukového pole
a vícekanálové prostorové formáty s výjimkou signálů LFE
jsou slučovány do dvou kanálů.
Sluchátka - domácí kino
DCS [HP THEA]
Tento režim se nastaví automaticky, pokud použijete
sluchátka v době, kdy je zvoleno zvukové pole pro film/hudbu.
Při poslechu se sluchátky poskytuje zážitek jako v prostředí
kina.
Sluchátka - přímý poslech
[HP DIR]
Analogové signály jsou odesílány na výstup, aniž by byly
zpracovány ekvalizérem, zvukovým polem atd.
Hudbu
Sluchátka*
* Toto zvukové pole můžete vybrat pouze tehdy, když jsou k receiveru připojena sluchátka.
70CZ
Poznámky
Rada
Zvuková pole s označením DCSpoužívají
technologii DCS. Podrobné informace o technologii
Digital Cinema Sound (DCS) - viz „Slovníček
pojmů“ (strana 98).
Prostorové efekty při
nízkých úrovních
hlasitosti
(NIGHT MODE)
Tato funkce umožňuje zachovat prostředí
připomínající kino i při nízkých úrovních
hlasitosti. Tuto funkci lze použít i u jiných
zvukových polí.
Při sledování filmu pozdě v noci uslyšíte
dialogy zřetelně i při nízké hlasitosti.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
NIGHT
MODE
Stiskněte tlačítko NIGHT MODE.
Funkce NIGHT MODE se aktivuje. Režim
NIGHT MODE se zapíná a vypíná stiskem
tlačítka NIGHT MODE.
Poznámka
Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
– Jsou přijímány signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz.
– Jsou přijímány signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
Vypnutí prostorového efektu
pro filmový/hudební režim
Stiskem tlačítka 2CH/A.DIRECT vyberte
„2CH ST.“ (Dvoukanálové stereo) nebo
stiskněte opakovaně tlačítko A.F.D. pro výběr
„A.F.D. AUTO“ (Aut. přímý poslech formátu
- Automaticky).
71CZ
Poslech prostorového zvuku
• Zvuková pole pro hudbu a filmy nefungují
v následujících případech:
– Jsou přijímány signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Jsou přijímány signály DTS 96/24.
– Jsou přijímány signály DTS-HD se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Jsou přijímány signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
• Efekty vytvářené virtuálními reprosoustavami
mohou způsobovat zvýšení šumu v přehrávaném
signálu.
• Při poslechu pomocí zvukových polí, která
využívají virtuální reprosoustavy, nebudete slyšet
žádný zvuk vycházející přímo z prostorových
reprosoustav.
• Je-li zvoleno některé ze zvukových polí pro hudbu,
nebude ze subwooferu vycházet žádný zvuk,
pokud jsou všechny reprosoustavy nastaveny na
„LARGE“ (Velké) v nabídce SPEAKER. Zvuk
však bude ze subwooferu vystupovat, jestliže
digitální vstupní signál obsahuje signály LFE,
nebo pokud jsou přední nebo prostorové
reprosoustavy nastaveny na „SMALL“ (Malé), je
vybráno zvukové pole pro filmy, nebo je zvoleno
„PORTABLE“ (Přenosné).
Použití pouze předních
reprosoustav
Poslech zvuku bez
jakéhokoli přizpůsobení
(2CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
V tomto režimu je na výstupu receiveru zvuk
pouze pro levou/pravou přední reprosoustavu.
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje
zcela obcházejí zpracování zvukového pole
a vícekanálové prostorové formáty s výjimkou
signálů LFE jsou slučovány do dvou kanálů.
Zvuk ze zvoleného vstupu můžete přepnout do
dvoukanálového analogového vstupu. Tato
funkce vám umožňuje vychutnávat vysoce
kvalitní zvuk z analogových zdrojů.
Při použití této funkce je možno nastavovat
pouze hlasitost a vyvážení předních
reprosoustav.
2CH/A.DIRECT
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
DISPLAY
?/1
TV
AMP
AMP
MENU
1
VIDEO 1
Opakovaným stiskem tlačítka 2CH/
A.DIRECT vyberte „2CH ST.“.
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
Poznámka
V režimu 2CH STEREO (Dvoukanálové stereo)
nebude ze subwooferu vystupovat žádný zvuk.
Chcete-li poslouchat zvuk z dvoukanálových
stereofonních zdrojů prostřednictvím levé/pravé
přední reprosoustavy i subwooferu, vyberte
nastavení „A.F.D. AUTO“ (Automatický přímý
poslech formátu - automaticky) (strana 67).
2
-/--
8
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
1
DMPORT
CLEAR/>10
2
1
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
Tlačítka
zvukového
pole
Stiskem některého z tlačítek
vstupů vyberte vstup, který
chcete poslouchat ve formátu
analogového zvuku.
Můžete rovněž použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
2CH/A.DIRECT vyberte
„A.DIRECT“.
Na výstupu bude analogový zvuk.
Zrušení funkce ANALOG
DIRECT
Znovu stiskněte tlačítko 2CH/A.DIRECT.
Můžete rovněž stisknout jakékoliv tlačítko pro
zvukové pole.
72CZ
Poznámky
• Jsou-li připojena sluchátka, zobrazí se na displeji
zpráva „HP DIRECT“ (Sluchátka - přímý poslech).
• Pokud vyberete jako vstup BD a DMPORT, nelze
možnost ANALOG DIRECT (Přímý poslech
analogového zvuku) zvolit.
Reset zvukových polí na
počáteční nastavení
Pro tento postup je nutné použít tlačítka na
receiveru.
Ovládání tuneru
Poslech rozhlasového
vysílání v pásmu FM/AM
Prostřednictvím vestavěného tuneru můžete
poslouchat rozhlasové vysílání v pásmech FM
a AM. Před zapnutím tuneru nezapomeňte
k receiveru připojit antény pro pásma FM
a AM (strana 39).
Rada
Krok ladění pro přímé ladění se liší v závislosti na
kódu oblasti (viz následující tabulka). Podrobné
informace o kódech oblastí - viz strana 13.
1,2
ON/STANDBY
POWER
MASTER VOLUME
TUNING MODE
TONE
TUNING
DISPLAY
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
MEMORY/
ENTER
DIMMER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
Kód oblasti
FM
AM
CEL, CEK, ECE
50 kHz
9 kHz
AU
50 kHz
9 kHz*
KR, TW
50 kHz
9 kHz*
E51
50 kHz
10 kHz*
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
MUSIC
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
2
1
2
Stiskem tlačítka ?/1 vypněte
receiver.
* Krok ladění v pásmu AM je možno změnit (strana
108).
Automatické ladění
Stiskněte a podržte tlačítko
MUSIC a stiskněte tlačítko ?/1.
7
Na displeji se zobrazí zpráva „S.F.
CLEAR“ (Mazání zvukových polí)
a všechna zvuková pole se vrátí ke svým
výchozím hodnotám.
8
-/--
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
1
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
O
RETURN/
EXIT
.
2
HOME
MENU
<
<
TUNING –
m
OPTIONS
TOOLS
>
TUNING +
M
DISC SKIP
X
D.TUNING
x
pokračování
73CZ
Ovládání tuneru
TONE MODE
1
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
2
Přímé ladění
Frekvenci stanice můžete zadávat přímo
pomocí numerických tlačítek.
Stiskněte tlačítko TUNING +
nebo TUNING –.
3
Stiskem tlačítka TUNING + spustíte
vyhledávání od nižších frekvencí směrem
k vyšším frekvencím; stiskem tlačítka
TUNING – spustíte vyhledávání od
vyšších frekvencí směrem k nižším
frekvencím.
Kdykoli je nalezena stanice, zastaví
receiver vyhledávání.
SHIFT
TV
1
2
VIDEO 1
4
AMP
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
-/--
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
DMPORT
CLEAR/>10
Použití ovládacích prvků na
receiveru
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
1
5
AMP
MENU
DISPLAY
1 Otočením ovladače INPUT SELECTOR
vyberte pásmo FM nebo AM.
2 Opakovaným stiskem tlačítka TUNING
MODE vyberte „AUTO“.
O
3 Otáčejte ovladačem TUNING +/–.
RETURN/
EXIT
V případě nekvalitního
stereofonního příjmu v pásmu
FM
Pokud je stereofonní příjem v pásmu FM
nekvalitní a na displeji bliká indikátor „ST“,
vyberte monofonní příjem, aby byl zvuk méně
zkreslený.
• Pro výběr monofonního zvuku nastavte
položku „FM MODE“ (Režim FM)
v nabídce TUNER na „MONO“ (strana 62).
• Pro návrat do stereo režimu nastavte
položku „FM MODE“ (Režim FM)
v nabídce TUNER na „ST“ (strana 62).
.
HOME
MENU
<
<
TUNING –
m
>
TUNING +
M
DISC SKIP
X
TV VOL
MASTER VOL
1
OPTIONS
TOOLS
D.TUNING
x
TV CH
PRESET
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
Můžete rovněž použít tlačítko INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
3
4
Stiskněte tlačítko D.TUNING.
Stiskněte tlačítko SHIFT.
Pomocí numerických tlačítek
zadejte frekvenci.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Zvolte postupně 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1 350 kHz
Zvolte postupně 1 b 3 b 5 b 0
74CZ
2
5
Stiskněte tlačítko ENT/MEM.
Můžete rovněž použít ovladač
MEMORY/ENTER na receiveru.
Rada
Pokud máte naladěnu stanici v pásmu AM,
upravte směr rámové antény pro pásmo AM
tak, abyste dosáhli optimálního příjmu.
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
Přístroj umožňuje uložit na předvolby až 30
stanic v pásmu FM a 30 stanic v pásmu AM.
Pak můžete snadno vybírat stanice, které často
posloucháte.
Nemůžete-li stanici naladit
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou
frekvenci. Pokud ne, zopakujte kroky 2 až 5.
Pokud nemůžete stanici stále naladit, její
frekvence se ve vaší oblasti nepoužívá.
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby
3
SHIFT
TV
1
2
VIDEO 1
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
-/--
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
Ovládání tuneru
5
AMP
1
4,6
AMP
MENU
DISPLAY
O
HOME
MENU
RETURN/
EXIT
.
<
OPTIONS
TOOLS
<
TUNING –
m
>
TUNING +
M
DISC SKIP
X
TV VOL
MASTER VOL
D.TUNING
x
TV CH
PRESET
MUTING
PRESET +/–
BD/DVD
1
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
Můžete rovněž použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
pokračování
75CZ
2
Stanici, kterou chcete uložit na
předvolbu, nalaďte buď
prostřednictvím automatického
ladění (strana 73), nebo přímým
laděním (strana 74).
V případě potřeby přepněte režim příjmu
v pásmu FM (strana 74).
3
4
Naladění stanic na předvolbách
1
5
6
SAT
TV
8
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
1
ENT/
MEM
DMPORT
Stiskněte tlačítko ENT/MEM.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
OPTIONS
TOOLS
<
TUNING –
m
>
TUNING +
M
DISC SKIP
X
TV VOL
MASTER VOL
Stiskněte tlačítko ENT/MEM.
Pro uložení předvolby další
stanice zopakujte kroky 1 až 6.
AMP
MENU
DISPLAY
Pomocí numerických tlačítek
vyberte číslo předvolby.
Můžete rovněž použít tlačítko
MEMORY/ENTER na receiveru.
Zpráva „MEM“ (Paměť) zhasne.
Stanice je uložena pod vybraným číslem
předvolby.
7
4
CLEAR/>10
Číslo předvolby můžete také vybrat
stiskem tlačítka PRESET + nebo
PRESET –.
Pokud indikátor „MEM“ (Paměť) zhasne
dříve, než vyberete číslo předvolby,
začněte opět od kroku 3.
6
BD
DVD
-/--
Stiskněte tlačítko SHIFT.
3
VIDEO 2
7
Můžete rovněž použít tlačítko
MEMORY/ENTER na receiveru.
Na několik sekund se rozsvítí zpráva
„MEM“ (Paměť). Kroky 5 a 6 je třeba
provést v době, dokud zpráva „MEM“
(Paměť) svítí.
5
2
VIDEO 1
Numerická
tlačítka
D.TUNING
x
TV CH
PRESET
MUTING
2
1
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
PRESET + nebo PRESET –
vyberte požadovanou
předvolbu stanice.
Při každém stisknutí tlačítka můžete
zvolit číslo předvolby stanice následovně:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Můžete rovněž stisknout tlačítko SHIFT
a pak stiskem numerických tlačítek
vybrat požadovanou stanici na předvolbě.
Poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka
ENT/MEM.
76CZ
Použití ovládacích prvků na
receiveru
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „TUNER“.
1 Otáčením ovladače INPUT SELECTOR
5
Stiskem tlačítka
otevřete nabídku.
6
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „NAME-IN“
(Indexový název).
7
Stiskem tlačítka
zadejte parametr.
vyberte pásmo FM nebo AM.
2 Opakovaným stiskem tlačítka TUNING
MODE vyberte položku „PRESET“
(Ukládání na předvolby).
3 Otočením ovladače TUNING +/– vyberte
požadovanou stanici na předvolbě.
Pojmenování stanic na
předvolbách
1
VIDEO 1
2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
-/--
8
9
SA-CD/
CD
TUNER
0/10
ENT/MEM
Vytvoření indexového názvu
1
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
tlačítka V/v/B/b.
Stiskem tlačítka V/v vyberte znak a pak
stiskněte tlačítko B/b pro přesun kurzoru na
další pozici.
Pokud uděláte chybu
3
4-7
Mačkejte tlačítko B/b tak dlouho, dokud
nezačne blikat znak, který chcete změnit.
Pak pomocí tlačítka V/v vyberte správný
znak.
Rady
O
RETURN/
EXIT
1
1 Pro vytvoření indexového názvu použijte
HOME
MENU
OPTIONS
TOOLS
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
Můžete rovněž použít tlačítko INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Nalaďte stanici na předvolbě,
pro kterou chcete vytvořit
indexový název (strana 76).
3
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
• Typ znaků můžete vybrat stisknutím tlačítek V/
v, a to v následujícím pořadí:
Abecední znaky (velká písmena) t Číslice t
Symboly
• Pro vložení mezery stiskněte tlačítko b, aniž
byste vybrali jakýkoliv znak.
2 Stisknutím tlačítka
vložte název.
Zadaný název bude zaregistrován.
Poznámka (pouze modely s kódem
oblasti CEL, CEK, ECE)
Pokud přiřadíte název stanici vysílající signál RDS
a pak tuto stanici naladíte, zobrazí se namísto vámi
zadaného názvu název stanice určený programovou
službou. (Název stanice určený programovou
službou nelze změnit. Vámi zadaný název bude
přepsán názvem stanice.)
77CZ
Ovládání tuneru
7
nebo b
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
Postupujte podle kroků popsaných níže
v části „Vytvoření indexového názvu“.
3
VIDEO 2
nebo b
Používání systému RDS
(Radio Data System)
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK, ECE)
Tento receiver podporuje rovněž používání
systému RDS (Radio Data System), který
umožňuje rozhlasovým stanicím odesílat
kromě běžného programového signálu také
doplňující informace. Informace systému RDS
je možno zobrazovat na displeji.
Poznámky
• Systém RDS je provozován pouze u stanic v pásmu
FM.
• Ne všechny stanice v pásmu FM poskytují služby
RDS a pokud ano, nemusí se jednat o stejný typ
služeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem
RDS a jeho službami ve vaší oblasti, zjistěte si
podrobné informace o místních stanicích.
Příjem vysílání v systému RDS
Jednoduše zvolte stanici v pásmu
FM - buď prostřednictvím přímého
ladění (strana 74), automatického
ladění (strana 73) nebo naladěním
pomocí předvolby (strana 76).
Jakmile naladíte stanici, která poskytuje
služby RDS, rozsvítí se indikátor „RDS“ a na
displeji se zobrazí název stanice.
Poznámka
Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo
pokud je signál stanice slabý.
Zobrazení informací RDS
Během příjmu stanice vysílající
signál RDS opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY na receiveru.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se
informace RDS na displeji cyklicky mění
v následujícím pořadí:
Název stanice t Frekvence t Indikace typu
programua) t Indikace radiotextub) t
Indikace aktuálního času (ve 24hodinovém
formátu) t Aktuální použité zvukové pole
t Úroveň hlasitosti
a) Typ
právě vysílaného programu.
zprávy odesílané stanicí s RDS.
b) Textové
Poznámky
• Během příjmu nouzového hlášení vydaného
vládními úřady bliká na displeji zpráva
„ALARM“.
• Pokud je zpráva delší než 9 znaků, bude se na
displeji posouvat.
• Pokud stanice určitou službu RDS neposkytuje,
zobrazí se na displeji nápis „NO XXXX“
(například „NO TEXT“ - bez textu).
Popis typů programů
Indikace typu Popis
programu
NEWS (Zprávy) Zpravodajské programy.
AFFAIRS
(Události)
Tematické programy, které
rozšiřují aktuální zprávy.
INFO
(Informace)
Programy nabízející informace
o širokém spektru témat, včetně
spotřebitelských záležitostí
a lékařských poraden.
SPORT (Sport) Sportovní programy.
78CZ
EDUCATE
(Vzdělávání)
Vzdělávací programy, například
programy typu „jak na to“ a různé
rady.
DRAMA
(Dramatická
tvorba)
Rozhlasové hry a seriály.
CULTURE
(Kultura)
Pořady o národní nebo regionální
kultuře, například jazyková
a společenská témata.
Indikace typu Popis
programu
COUNTRY
Programy country hudby.
(Country hudba)
SCIENCE
(Věda)
Pořady o přírodních vědách
a technice.
NATION M
Programy prezentující populární
(Národní hudba) hudbu země nebo regionu.
VARIED
(Různé)
Ostatní typy programů, jako jsou
například rozhovory
s celebritami, panelové hry
a komedie.
OLDIES (Hudba Programy uvádějící starší
staršího data)
hudební nahrávky (oldies).
POP M (Pop)
Programy s populární hudbou.
ROCK M (Rock) Programy s rockovou hudbou.
EASY M
(Odpočinková
hudba)
Nenáročný poslech.
FOLK M (Folk) Programy s folkovou hudbou.
DOCUMENT
(Dokumenty)
Investigativní pořady.
NONE (Ostatní) Jakékoli jiné než výše uvedené
programy.
LIGHT M
Instrumentální, vokální a sborová
(Lehké hudební hudba.
žánry)
Provedení velkých orchestrálních
děl, komorní hudba, opera atd.
Ovládání tuneru
CLASSICS
(Vážná hudba)
OTHER M (Jiné Hudba, kterou není možno zařadit
hudební žánry) do žádné z výše uvedených
kategorií - například rhythm &
blues a reggae.
WEATHER
(Počasí)
Informace o počasí.
FINANCE
(Finance)
Burzovní a finanční zprávy atd.
CHILDREN
(Dětské
programy)
Programy pro děti.
SOCIAL
(Programy
o společnosti)
Programy o lidech a věcech, které
je ovlivňují.
RELIGION
(Náboženství)
Programy s náboženskou
tematikou.
PHONE IN
(Programy
s telefonickými
vstupy
posluchačů)
Programy, v nichž veřejnost
prezentuje své názory a pohledy
prostřednictvím telefonu nebo
veřejného diskusního fóra.
TRAVEL
(Cestování)
Programy o cestování. Nikoliv
oznámení, která jsou součástí
služby TP/TA (Dopravní
program/Dopravní
zpravodajství).
LEISURE
(Volný čas)
Programy zaměřené na rekreační
činnosti, například zahradničení,
rybolov, vaření atd.
JAZZ (Jazz)
Jazzové programy.
79CZ
Ovládání přes HDMI
Používání funkce Control
for HDMI (Ovládání přes
HDMI) u zařízení
podporujících funkci
„BRAVIA“ Sync
Pro použití funkce „BRAVIA“ Sync nastavte
funkci Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) níže uvedeným způsobem.
Pokud pomocí HDMI kabelu (není součástí
příslušenství) propojíte zařízení Sony, která
jsou kompatibilní s funkcí Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI), bude ovládání
zjednodušeno následujícím způsobem:
• One-Touch Play (Přehrávání stisknutím
jediného tlačítka): Při přehrávání ze
zařízení, jako je např. DVD/Blu-ray
přehrávač, se receiver i televizor
automaticky zapnou a přepnou na příslušný
vstup HDMI.
• System Audio Control (Ovládání zvuku
systému): Pokud sledujete televizi, můžete
nastavit výstup zvuku z reproduktorů
televizoru nebo reprosoustav připojených
k receiveru.
• System Power Off (Vypnutí systému): Při
vypnutí televizoru se rovněž současně vypne
receiver i připojená zařízení.
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) je
standard pro vzájemné ovládání zařízení
používaný protokolem HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pro HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
80CZ
Funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) nebude
fungovat v následujících
případech:
• Pokud připojíte receiver k zařízení, které
není kompatibilní s funkcí Sony Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI).
• Pokud nepropojíte receiver a zařízení přes
rozhraní HDMI.
Doporučujeme připojit receiver k výrobkům
podporujícím funkci „BRAVIA“ Sync.
Poznámka
V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) fungovat.
Viz návod k obsluze připojeného zařízení.
Poslech vícekanálového
prostorového zvuku TV vysílání
Připojení televizoru a ostatních
zařízení
Vícekanálový prostorový zvuk TV vysílání
můžete poslouchat přes reprosoustavy
připojené k receiveru.
Připojte výstupní konektor OPTICAL
(Optický) na televizoru ke konektoru
OPTICAL IN (Optický vstup) na receiveru.
Před připojováním kabelů odpojte síťový
napájecí kabel.
Satelitní přijímač/Set-top
DVD přehrávač
Audio/Video
signály
Blu-ray přehrávač
Audio/Video
signály
Audio/Video
signály
A
A
A
TV
SURROUND BACK
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO
IN
ANTENNA
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
R
R
PB/
CB
VIDEO
OUT
SPEAKERS
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT B
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
R
DC5V
0.7A MAX
Ovládání přes HDMI
Y
SAT
IN
OPTICAL
CENTER
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
AM
FM
L
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
SURROUND
L
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
B
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
C
A
Audio signály
Audio/Video
signály
Televizor atd.
A Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Doporučujeme vám používat HDMI kabel značky Sony.
B Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)a)
C Audio kabel (není součástí příslušenství)a)
a)
Připojte aspoň jeden audio kabel (B nebo C).
81CZ
5 Zapněte funkci Control for HDMI
Příprava k používání
funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)
Receiver podporuje funkci Control for HDMI
- Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné
nastavení).
Tato funkce je k dispozici jen u některých typů
televizorů. Při provedení funkce Control for
HDMI - Easy Setting (Ovládání přes HDMI snadné nastavení) na televizoru se nastavení
funkce Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) na tomto receiveru automaticky
příslušným způsobem změní.
Během nastavování funkce Control for
HDMI-Easy Setting (Ovládání přes HDMI snadné nastavení) bliká na displeji zpráva
„SCANNING“ (Prohledávání). Receiver
automaticky přepne vstup na vstup HDMI.
Po dokončení nastavování se na displeji
zobrazí zpráva „COMPLETE“ (Dokončeno).
Podrobné informace - viz návod k obsluze
televizoru.
Pokud váš televizor nepodporuje funkci
Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání
přes HDMI - snadné nastavení), proveďte
následující postup. Podrobné informace
o nastavení televizoru a připojených zařízení viz návod k obsluze příslušných zařízení.
1 Ujistěte se, že je receiver připojen
k televizoru a zařízením kompatibilním
s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) přes rozhraní HDMI.
2 Zapněte receiver, televizor a připojená
zařízení.
3 Zapněte funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na receiveru
a televizoru.
Viz „Zapnutí funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)“ (strana 83).
Podrobné informace o nastavení této funkce
na televizoru - viz návod k obsluze
televizoru.
4 Vyberte vstup HDMI na receiveru
a televizoru tak, aby odpovídal vstupu
HDMI připojeného zařízení a aby se obraz
z připojeného zařízení zobrazil na
obrazovce televizoru.
82CZ
(Ovládání přes HDMI) na připojeném
zařízení.
Pokud je funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na připojeném
zařízení již zapnuta, není třeba měnit
nastavení.
6 Zopakujte kroky 4 a 5 u dalších zařízení,
u kterých chcete používat funkci Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI).
Poznámky
• Pokud odpojíte a znovu připojíte kabel HDMI,
zopakujte výše uvedené kroky 1 až 6.
• Při provádění funkce Control for HDMI - Easy
Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení)
není možné provádět funkce One-Touch Play
(Přehrávání stisknutím jediného tlačítka) a System
Audio Control (Ovládání zvuku systému).
• Před provedením funkce Control for HDMI - Easy
Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení)
na televizoru zapněte televizor, připojená zařízení
a receiver.
• Pokud zařízení pro přehrávání po provedení funkce
Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání přes
HDMI - snadné nastavení) nefungují správně,
zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na televizoru.
• Pokud připojená zařízení nepodporují funkci
Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání přes
HDMI - snadné nastavení), je třeba zapnout funkci
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
u připojených zařízení před provedením funkce
Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání přes
HDMI - snadné nastavení) na televizoru.
Zapnutí funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)
Sledování DVD
(One-Touch Play)
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
1
2-6
Přehrávání ze zařízení připojených k receiveru
přes rozhraní HDMI můžete spustit
provedením jednoduché operace.
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
OPTIONS
TOOLS
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
3
Stiskem tlačítka
otevřete nabídku.
4
Opakovaným stiskem tlačítek V/
v vyberte možnost
„CTRL:HDMI“ (Ovládání:HDMI).
5
Stiskem tlačítka
zadejte parametr.
6
Opakovaným stiskem tlačítek V/
v vyberte možnost „CTRL ON“
(Ovládání zapnuto).
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „HDMI“.
nebo b
Sledování DVD provedením
jednoduché operace
Připojené zařízení, jako např. DVD/Blu-ray
přehrávač, můžete rovněž vybrat pomocí
nabídky televizoru. V takovém případě se
receiver i televizor přepnou na příslušný vstup
HDMI.
Ovládání přes HDMI
1
2
Receiver a televizor se automaticky zapnou
a přepnou na příslušný vstup HDMI.
Poznámka
V závislosti na televizoru nemusí být přehrán
začátek obsahu.
nebo b
Funkce Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) se aktivuje.
83CZ
Poznámky
Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím
reprosoustav připojených
k receiveru
(System Audio Control)
TV zvuk můžete přehrávat přes reprosoustavy
připojené k receiveru provedením jednoduché
operace.
Funkci System Audio Control (Ovládání
zvuku systému) lze ovládat pomocí nabídky
televizoru. Podrobné informace - viz návod
k obsluze televizoru.
Pokud je funkce System Audio Control
(Ovládání zvuku systému) zapnutá, receiver se
automaticky zapne a přepne na příslušný
vstup.
TV zvuk je přehráván přes reprosoustavy
připojené k receiveru a zároveň je snížena
hlasitost televizoru na minimum.
Funkci System Audio Control (Ovládání
zvuku systému) můžete používat následovně:
• Pokud zapnete receiver a televizor je
v danou chvíli zapnutý, automaticky se
aktivuje funkce System Audio Control
(Ovládání zvuku systému) a TV zvuk bude
přehráván přes reprosoustavy připojené
k receiveru. Pokud však receiver vypnete,
bude zvuk přehráván přes reproduktory
televizoru.
• Hlasitost receiveru můžete měnit
nastavením hlasitosti televizoru.
84CZ
• Pokud funkce System Audio Control (Ovládání
zvuku systému) při daném nastavení vašeho
televizoru nepracuje, podívejte se do návodu
k obsluze televizoru.
• Pokud je položka „CTRL:HDMI“
(Ovládání:HDMI) nastavena na „CTRL ON“
(Ovládání zapnuto), nastaví se položka „AUDIO
OUT“ (Audio výstup) v nabídce HDMI
automaticky podle nastavení funkce System Audio
Control (Ovládání zvuku systému).
• Pokud připojíte televizor, který není vybaven
funkcí System Audio Control (Ovládání zvuku
systému), nebude funkce System Audio Control
(Ovládání zvuku systému) pracovat.
• Pokud zapnete televizor před zapnutím receiveru,
nebude TV zvuk chvíli slyšet.
• Při přepnutí na jiný vstup než HDMI nebo TV se
funkce System Audio Control (Ovládání zvuku
systému) automaticky vypne.
• Při přepnutí z jiného vstupu na vstup HDMI nebo
TV se funkce System Audio Control (Ovládání
zvuku systému) automaticky zapne.
Současné vypnutí
receiveru a televizoru
(System Power Off)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka
POWER na dálkovém ovladači televizoru,
receiver a připojená zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
Pro vypnutí televizoru můžete také použít
dálkový ovladač receiveru.
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
AV ?/1
Další možnosti ovládání
Přepínání mezi
digitálním a analogovým
zvukem (INPUT MODE)
Pokud připojíte zařízení k digitálním
i analogovým vstupům na receiveru, můžete
nastavit vstupní režim audio signálu na
některý z těchto vstupů, nebo jej přepínat
podle typu záznamu, který chcete sledovat.
1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
1
VIDEO 1
TV
2
VIDEO 2
AMP
3
Můžete rovněž použít tlačítka vstupů na
dálkovém ovladači.
BD
Stiskněte tlačítko TV a pak
stiskněte tlačítko AV ?/1.
Televizor, receiver a zařízení připojená přes
rozhraní HDMI se vypnou.
• Před použitím funkce System Power Off (Vypnutí
systému) nastavte funkci pro synchronizaci
pohotovostního režimu televizoru na „ON“
(Zapnuto). Podrobné informace - viz návod
k obsluze televizoru.
• V závislosti na stavu se nemusí připojená zařízení
vypnout. Podrobné informace - viz návod
k obsluze připojených zařízení.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
INPUT MODE na receiveru
vyberte režim audio vstupu.
Zvolený režim audio vstupu se zobrazí na
displeji.
Režimy audio vstupu
x AUTO (Automatický)
Jestliže je provedeno digitální i analogové
připojení, upřednostňuje digitální audio
signály. Pokud existuje více než jedno
digitální připojení, mají audio signály HDMI
přednost před audio signály COAXIAL
(Koaxiální) a OPTICAL (Optické).
Nejsou-li přijímány žádné digitální audio
signály, jsou vybrány analogové audio
signály.
x ANALOG (Analogový)
Určuje vstup analogových audio signálů do
konektorů AUDIO IN (L/R).
pokračování
85CZ
Další možnosti ovládání
Poznámky
Otočením ovladače INPUT
SELECTOR na receiveru
vyberte vstup.
Poznámky
• Některé vstupní režimy audio signálu nemusí být
možno v závislosti na vstupu nastavit.
• Když je vybrána funkce ANALOG DIRECT
(Přímý poslech analogového zvuku), nastaví se
audio vstup automaticky na „ANALOG“
(Analogový) a nelze vybrat jiné režimy.
• Když je zvolen satelitní přijímač nebo adaptér
DIGITAL MEDIA PORT, zobrazí se na displeji
„------“ a nelze vybrat jiné režimy. Vyberte vstupní
režim jiný, než satelitní přijímač a adaptér
DIGITAL MEDIA PORT, a pak nastavte režim
audio vstupu.
86CZ
Poslech digitálního zvuku
z jiných vstupů
(DIGITAL ASSIGN)
Digitální audio vstup pro signály OPTICAL
nebo COAXIAL (VIDEO 1 IN, SAT IN, DVD
IN) můžete přiřadit jinému vstupu, jestliže se
právě nepoužívá.
Chcete-li například odesílat zdroj zvuku pro
DVD přehrávač prostřednictvím konektoru
OPTICAL IN na receiveru, pak:
• Připojte konektor optického výstupu z DVD
přehrávače ke konektoru OPTICAL VIDEO
1 IN na receiveru.
• Přiřaďte v nastavení
D. ASSIGN „VD1 OPT“ k „DVD“.
1
2
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
3
Stiskem tlačítka
otevřete nabídku.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „D. ASSIGN“
(Přiřazení digitálního audio
vstupu).
5
Stiskem tlačítka
zadejte parametr.
6
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte volný digitální
audio vstup (například „VD1
OPT“).
7
Stiskem tlačítka
nebo b
zadejte svou volbu.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „AUDIO“ (Zvuk).
nebo b
nebo b
8
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte vstup (v tomto
příkladě „VD1 DVD“), který
chcete přiřadit konektoru
digitálního audio vstupu
vybranému v kroku 6.
Když je vybrán vstup DVD, bude zvuk
z DVD přehrávače rovněž digitálním
zvukem prostřednictvím konektoru
OPTICAL VIDEO 1.
Vstup, který je možno znovu přiřadit, se
různí v závislosti na jednotlivých
digitálních audio vstupech. Podrobné
informace viz „Vstupy, které lze přiřadit
digitálnímu audio vstupu“ (strana 87).
Poznámky
• Stejnému vstupu nelze přiřadit více než jeden
digitální audio vstup.
• Není možno použít digitální vstupní audiosignál
s jeho původním vstupem, jestliže je přiřazen
jinému vstupu.
• Pokud přiřadíte digitální audio vstup, může se
automaticky změnit nastavení režimu INPUT
MODE (Vstupní režim) (strana 85).
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko B.
Vstupy, které lze přiřadit
digitálnímu audio vstupu
Výchozí nastavení je označeno podtržením.
OPTICAL
VIDEO 1 IN
[VD1 OPT]
VIDEO1
VD1[VD1]
VIDEO2
VD1[VD2]
BD
VD1[BD]
DVD
VD1[DVD]
SA-CD/CD
VD1[CD]
COAXIAL DVD VIDEO1
IN
VIDEO2
[DVD COAX]
BD
OPTICAL SAT
IN
[SAT OPT]
Displej
Další možnosti ovládání
Digitální audio Přiřaditelné
vstupy
vstup
[Displej]
DVD[VD1]
DVD[VD2]
DVD[BD]
DVD
DVD[DVD]
SAT
DVD[SAT]
SA-CD/CD
DVD[CD]
VIDEO2
SAT[VD2]
BD
SAT[BD]
DVD
SAT[DVD]
SAT
SAT[SAT]
87CZ
Používání rozhraní
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
Rozhraní DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) umožňuje přehrávat zvuk ze
síťového systému, jako je např. přenosný zdroj
zvuku nebo počítač.
Po připojení adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT (není součástí příslušenství) si můžete
prostřednictvím receiveru vychutnávat zvuk
z připojeného zařízení.
Podrobné informace - viz návod k obsluze
dodaný s adaptérem DIGITAL MEDIA
PORT.
Poznámky
• Nepřipojujte jiný adaptér než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Nepřipojujte nebo neodpojujte adaptér DIGITAL
MEDIA PORT, pokud je receiver zapnutý.
• V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
nemusí být video výstup možný.
• Dostupné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT se
liší podle oblasti.
88CZ
Připojení adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT
Můžete přehrávat zvuk a obraz ze zařízení
připojeného pomocí adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT ke konektoru DMPORT na
tomto receiveru.
Televizor
TV
OPTICAL
IN
SAT IN
DVD IN
BD IN
VIDEO 1 IN
OUT
HDMI
VIDEO 1
IN
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN
AM
FM
A
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
ANTENNA
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DIGITAL MEDIA
PORT adaptér
DC5V
0.7A MAX
OUT
IN
COMPONENT VID
AUDIO
OUT
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
Odpojení adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT z konektoru
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
2
1
DMPORT
Poznámky
• Při připojování adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
se ujistěte, že připojujete konektor tak, aby šipka
směřovala proti šipce na konektoru DMPORT.
• Při připojování do konektoru DMPORT zasuňte
konektor přímým směrem a ujistěte se, že je
připojení pevné.
• Protože je konektor adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT křehký, postupujte při instalaci nebo
přemísťování receiveru opatrně.
Stiskněte a podržte obě strany konektoru a pak
konektor vytáhněte.
89CZ
Další možnosti ovládání
A Video kabel (není součástí příslušenství)
Přehrávání zvuku/obrazu ze
zařízení připojeného
prostřednictvím konektoru
DMPORT
1
Stiskněte tlačítko DMPORT.
Můžete rovněž použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru pro výběr
„DMPORT“.
2
Pojmenování vstupů
Vstupy je možno označit názvem (v délce až
8 znaků) a tento název pak zobrazit na displeji
receiveru.
Tento postup je vhodný pro označení
konektorů názvy připojených zařízení.
1
Spusťte přehrávání na
připojeném zařízení.
Zvuk je přehráván přes receiver a obraz se
zobrazí na televizoru.
Podrobné informace - viz návod
k obsluze dodaný s adaptérem DIGITAL
MEDIA PORT.
Stiskem jednoho z tlačítek
vstupu vyberte vstup, pro který
chcete vytvořit indexový název.
Můžete rovněž použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
3
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
• Podle typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
můžete ovládat připojené zařízení dálkovým
ovladačem. Podrobné informace o použití tlačítek
dálkového ovladače - viz strana 21.
• Ujistěte se, že je konektor receiveru MONITOR
OUT nebo HDMI OUT připojen k televizoru
(strana 89).
4
Stiskem tlačítka
otevřete nabídku.
5
Stiskem tlačítka V/v vyberte
položku „NAME-IN“ (Indexový
název).
Rada
6
Stiskem tlačítka
zadejte parametr.
Poznámky
Při poslechu komprimované hudby ve formátu MP3
nebo jiných komprimovaných formátech
prostřednictvím přenosného zdroje zvuku můžete
zvuk obohatit. Opakovaným stiskem tlačítka
MUSIC vyberte možnost „PORTABLE“ (Přenosné
audio zařízení) (strana 70).
90CZ
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „SYSTEM“
(Systém).
nebo b
nebo b
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
Postupujte podle kroků popsaných v části
„Vytvoření indexového názvu“ (strana
77).
Změna zobrazení na
displeji
Používání časovače
vypnutí
Změnou informací zobrazených na displeji
můžete zkontrolovat například zvukové pole
a podobně.
Pro tento postup je nutné použít tlačítka na
receiveru.
Receiver můžete nastavit tak, aby se v zadanou
dobu automaticky vypnul.
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se údaje na
displeji cyklicky mění v následujícím pořadí:
Všechny vstupy kromě pásma
FM a AM
Indexový název vstupua) t Vybraný vstup
t Právě používané zvukové pole t Úroveň
hlasitosti t Informace o proudu
Pásmo FM a AM
Během doby, kdy je přístroj
zapnutý, stiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP.
Na displeji se zobrazí zpráva „SLEEP“
(Časovač vypnutí).
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se údaj na
displeji cyklicky mění v následujícím pořadí:
OFF (Vypnuto) t 0:30:00 t 1:00:00 t
1:30:00 t 2:00:00
Rada
Pro kontrolu zbývající doby před vypnutím
receiveru stiskněte tlačítko SLEEP. Na displeji se
zobrazí zbývající čas. Stisknete-li opět tlačítko
SLEEP, bude časovač vypnutí zrušen.
Další možnosti ovládání
Název staniceb) nebo název předvolby
stanicea) t Frekvence t Indikace typu
programub) t Indikace radiotextub) t Údaj
o aktuálním času (ve 24hodinovém formátu)b)
t Aktuálně použité zvukové pole
a) Indexový
název se zobrazuje pouze tehdy, pokud
jste jej přiřadili některému vstupu nebo stanici na
předvolbě (strana 77, 90). Indexový název se
nezobrazuje, pokud byly zadány pouze mezery
nebo pokud je shodný s názvem vstupu.
b) Pouze během příjmu RDS (pouze modely s kódem
oblasti CEL, CEK, ECE) (strana 78).
Poznámka
Znaky nebo značky se nemusí u některých jazyků
zobrazit.
91CZ
Záznam prostřednictvím
receiveru
Záznam na záznamová média
1
Prostřednictvím receiveru můžete pořizovat
záznam z video/audio zařízení. Viz návod
k obsluze dodaný se zařízením pro záznam.
Záznam na disk CD-R
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Prostřednictvím receiveru můžete pořizovat
záznam na disk CD-R. Přečtěte si návod
k obsluze dodaný s vaším CD rekordérem.
1
Stiskem některého z tlačítek
vstupů vyberte zařízení pro
přehrávání.
Připravte zařízení pro
přehrávání ke spuštění
přehrávání.
Například nalaďte rozhlasovou stanici,
jejíž vysílání chcete zaznamenávat
(strana 73).
3
Připravte zařízení pro záznam.
Vložte prázdný disk CD-R do CD
rekordéru a upravte úroveň záznamu.
4
Spusťte záznam na zařízení pro
záznam a pak spusťte
přehrávání na zařízení pro
přehrávání.
Poznámka
Nastavení zvuku nemá vliv na výstup signálu
z konektorů SA-CD/CD/CD-R OUT.
92CZ
Připravte zařízení pro
přehrávání ke spuštění
přehrávání.
Například vložte do videorekordéru
videokazetu, ze které budete chtít pořídit
kopii.
3
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Stiskem některého z tlačítek
vstupů vyberte zařízení pro
přehrávání.
Připravte zařízení pro záznam.
Do zařízení pro záznam (VIDEO 1)
vložte prázdnou videokazetu apod.
4
Spusťte záznam na zařízení pro
záznam a pak spusťte
přehrávání na zařízení pro
přehrávání.
Poznámka
Některé zdroje obsahují ochranu proti kopírování,
která znemožňuje záznam. V takovém případě
nebude možno ze zdrojového zařízení pořizovat
záznam.
Používání dálkového ovladače
Programování dálkového
ovladače
Dálkový ovladač lze změnou kódu
naprogramovat pro ovládání zařízení jiného
výrobce, než je Sony. Po uložení řídicích
signálů do paměti můžete tato zařízení
používat jako součást vašeho systému.
Navíc si můžete dálkový ovladač
naprogramovat pro zařízení značky Sony,
které dálkový ovladač neumí ovládat. Mějte na
paměti, že dálkový ovladač může ovládat
pouze ta zařízení, která jsou schopna přijímat
infračervené bezdrátové řídicí signály.
1
2
Stiskněte tlačítko ENT/MEM.
Po ověření číselného kódu indikátor RM
SET UP pomalu dvakrát blikne a dálkový
ovladač automaticky ukončí režim
programování.
5
Chcete-li ovládat další zařízení,
zopakujte kroky 1 až 4.
Poznámky
• Indikátor po stisknutí platného tlačítka zhasne.
• Pokud chcete v kroku 2 provést změnu na jiný
vstup, stiskněte tlačítko SHIFT a pak stiskněte
požadovaná nová tlačítka vstupů.
• Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko TUNER, můžete
naprogramovat pouze tlačítko pro ovládání tuneru
(strana 97).
• U číselných kódů jsou platná pouze poslední tři
zadaná čísla.
Stiskněte tlačítko AV ?/1,
zatímco držíte stisknuté tlačítko
RM SET UP.
Naprogramování dálkového
ovladače pro ovládání
televizoru
Tlačítko RM SET UP pomalu bliká.
1 Stiskněte tlačítko AV ?/1, zatímco držíte
Stiskněte tlačítko vstupu pro
zařízení, které chcete ovládat.
Stiskem numerických tlačítek
zadejte číselný kód (nebo jeden
z kódů, pokud existuje více než
jeden kód) odpovídající zařízení
a výrobci zařízení, které chcete
ovládat (kromě televizoru).
Informace o číselném kódu (kódech),
odpovídajícím zařízení a výrobci zařízení
(první číslice a poslední dvě číslice
číselného kódu odpovídají kódu kategorie
a kódu výrobce) najdete v tabulkách na
stranách 94–97.
stisknuté tlačítko RM SET UP.
Indikátor RM SET UP bude pomalu blikat.
2 Stiskněte tlačítko TV.
Indikátor tlačítka RM SET UP a SHIFT se
rozsvítí.
3 Stiskněte numerická tlačítka pro zadání
číselného kódu (nebo některého z kódů,
pokud jich je k dispozici několik) pro
ovládání televizoru. Podrobné informace viz strana 96.
4 Stiskněte tlačítko ENT/MEM.
Po ověření číselného kódu indikátor RM
SET UP dvakrát pomalu blikne a dálkový
ovladač automaticky ukončí režim
programování.
Ukončení režimu programování
V průběhu kteréhokoli kroku stiskněte tlačítko
RM SET UP. Indikátor RM SET UP pětkrát
krátce po sobě zabliká. Dálkový ovladač
automaticky ukončí režim programování.
pokračování
93CZ
Používání dálkového ovladače
Budete-li například chtít ovládat CD
přehrávač, stiskněte tlačítko SA-CD/CD.
Rozsvítí se RM SET UP a indikátor
tlačítka SHIFT.
3
4
Aktivace vstupu po
naprogramování
Stiskněte naprogramované tlačítko pro
aktivaci požadovaného vstupu.
Pokud nebylo programování
úspěšné, zkontrolujte
následující:
• Pokud se v kroku 1 nerozsvítí indikátor, jsou
baterie slabé. Vyměňte obě baterie.
• Pokud indikátor při zadávání číselného kódu
pětkrát po sobě rychle zabliká, vyskytla se
chyba. Začněte znovu od kroku 1.
Smazání paměti dálkového
ovladače
Pokud chcete smazat všechny programy,
obnovte následujícím způsobem tovární
nastavení dálkového ovladače.
Zatímco držíte stisknuté tlačítko
MASTER VOL –, stiskněte a podržte
tlačítko ?/1 a pak stiskněte tlačítko
AV ?/1.
Ovládání CD přehrávače
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Pro ovládání DAT přehrávačeu
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
203
PIONEER
219
Pro ovládání MD přehrávačeu
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
301
Číselné kódy odpovídající
zařízení a výrobci zařízení
DENON
302
JVC
303
Použijte číselné kódy v následujících
tabulkách pro ovládání zařízení jiného
výrobce, než je Sony, a také zařízení Sony,
které neumí dálkový ovladač za normálních
okolností ovládat. Protože se signál dálkového
ovladače, který zařízení akceptuje, liší
v závislosti na modelu a roku výroby zařízení,
může být zařízení přiřazen více než jeden
číselný kód. Pokud se vám nepodaří ovladač
prostřednictvím některého z těchto kódů
naprogramovat, zkuste použít jiné kódy.
KENWOOD
304
Indikátor třikrát blikne a pak zhasne.
Ovládání kazetového
magnetofonu
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
Poznámky
PHILIPS
211, 212
• Číselné kódy vycházejí z nejnovějších informací,
které jsou dostupné pro jednotlivé značky. Existuje
však možnost, že zařízení nebude na některé (nebo
na všechny) kódy reagovat.
• Všechna tlačítka vstupů na tomto dálkovém
ovladači nemusejí být při použití s konkrétním
zařízením dostupná.
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
94CZ
Ovládání LD přehrávače
Ovládání DVD přehrávače
Výrobce
Kód (kódy)
Výrobce
SONY
601, 602, 603
SONY
401, 402, 403
PIONEER
606
BROKSONIC
424
Kód (kódy)
DENON
405
Ovládání Video CD přehrávače
HITACHI
416
Výrobce
Kód (kódy)
JVC
415, 423
605
MITSUBISHI
419
ORITRON
417
SONY
Ovládání videorekordéru
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
407
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
SAMSUNG
416, 422
404, 421
418, 420
PIONEER
409, 410
RCA
414
707, 708, 709, 759
TOSHIBA
BLAUPUNKT
740
ZENITH
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
Ovládání DVD rekordéru
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
(GE)
721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
AKAI
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
Kód (kódy)
SONY
401, 402, 403
Používání dálkového ovladače
ITT/NOKIA
Výrobce
* Pokud videorekordér značky AIWA nefunguje,
přestože jste zadali kód pro značku AIWA, zadejte
namísto něj kód pro značku Sony.
pokračování
95CZ
Ovládání televizoru
Výrobce
Kód (kódy)
Výrobce
Kód (kódy)
RADIO SHACK
SONY
501
503, 510, 527, 565,
567
AIWA
501, 536, 539
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
AKAI
503
AOC
503
CENTURION
566
CORONADO
517
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549,
558
DAYTRON
517, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
SANYO
508, 545, 546, 560,
567
FISHER
508, 545
SCOTT
503, 566
FUNAI
548
SEARS
FUJITSU
528
503, 508, 510, 517,
518, 551
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
SHARP
517, 535, 550, 561,
565
GRUNDIG
511, 533, 534
SYLVANIA
503, 518, 566
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
ITT/NOKIA
521, 522
TELEFUNKEN
J.C.PENNY
503, 510, 566
530, 537, 538, 547,
549, 558
JVC
516, 552
TEKNIKA
517, 518, 567
KMC
517
WARDS
503, 517, 566
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
MARANTZ
527
GE
503, 509, 510, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
LOEWE
515, 534, 556
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
96CZ
Ovládání satelitního přijímače
Výrobce
Kód (kódy)
Výrobce
Kód (kódy)
ZENITH
826, 827
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
Ovládání tuneru
AMSTRAD
845, 846
Výrobce
Kód (kódy)
BskyB
862
SONY
002, 005
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
Ovládání herní konzoly PSX
PANASONIC
818, 855
Výrobce
Kód (kódy)
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
SONY
313, 314, 315
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
Ovládání kombinace DVD/
videorekordér
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
Ovládání Blu-ray rekordéru
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
310, 311, 312
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
411
SAMSUNG
875
Ovládání DVD rekordéru
s pevným diskem
TOSHIBA
869, 870
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
401, 402, 403
Výrobce
Používání dálkového ovladače
Ovládání set-top boxu pro
příjem kabelové televize
Kód (kódy)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
97CZ
x Deep Color
Doplňující informace
Slovníček pojmů
x Cinema Studio EX
Režim prostorového zvuku, který je možno
považovat za určité sloučení technologie
Digital Cinema Sound, který poskytuje zvuk
kina pomocí trojice technologií: „Virtual Multi
Dimensions“, „Screen Depth Matching“
a „Cinema Studio Reverberation.“
„Virtual Multi Dimensions“ je technologie
virtuálních reprosoustav, která vytváří až
7.1kanálový virtuální prostorový zvuk pomocí
připojených reprosoustav a navozuje pocit
prostorového zvuku nejmodernějšího kina ve
vaší domácnosti.
Díky vyzařování zvuku zpoza obrazovky
reprodukuje technologie „Screen Depth
Matching“ zesílené vysoké tóny a plnost
a hloubku zvuku, která se obvykle používá
v kině. Tento zvuk je poté přidáván do
předních kanálů a do středového kanálu.
„Cinema Studio Reverberation“ reprodukuje
zvukové charakteristiky nejmodernějších kin
a záznamových studií, včetně studií Sony
Pictures Entertainment. K dispozici jsou tři
režimy (A/B/C), které jsou dostupné
v závislosti na typu studia.
x Komponentní video
Formát pro přenos informací video signálu
sestávající ze třech oddělených signálů
(komponent): jasu Y, barevnosti Pb
a barevnosti Pr. Velmi kvalitní obraz, jako je
například obraz na disku DVD video nebo
obraz ve formátu HDTV, je přenášen
a reprodukován věrněji. Trojice konektorů je
barevně odlišena (zelená, modrá a červená).
x Kompozitní video
Standardní formát pro přenos informací video
signálu. Jasový signál Y a barvonosný signál C
jsou sloučeny a přenášeny společně.
98CZ
Video signály, u kterých byla zvýšena barevná
hloubka signálů procházejících
prostřednictvím konektoru HDMI.
Počet barev, které mohou být vyjádřeny
jedním pixelem, je u používaného konektoru
HDMI 24 bitů (16 777 216 barev). Počet
barev, které bude možno vyjádřit 1 pixelem,
bude 36 bitů apod., když bude receiver
podporovat Deep Color.
Protože odstupňování hloubky barev lze
prostřednictvím více bitů vyjádřit jemněji,
mohou být souvislé změny barev vyjádřeny
mnohem jemněji.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinečná technologie reprodukce zvuku pro
domácí kino vyvinutá společností Sony ve
spolupráci se společností Sony Pictures
Entertainment, která vám umožní vychutnat si
vzrušující a mohutný zvuk kina v domácím
prostředí. Díky technologii „Digital Cinema
Sound“ vytvořené integrováním DSP (Digital
Signal Processor) a naměřených dat si můžete
v prostředí vašeho domova vychutnávat
ideální zvukové pole zamýšlené producenty
filmů.
x Dolby Digital
Technologie pro kódování/dekódování
digitálního zvuku vyvinutá společností Dolby
Laboratories, Inc. Sestává z předních kanálů
(levý/pravý), středového kanálu, prostorových
kanálů (levý/pravý) a kanálu subwooferu.
Představuje zvukovou normu pro DVD video,
která je rovněž známá pod názvem
5.1kanálový prostorový zvuk. Protože
prostorové informace jsou zaznamenány
a reprodukovány stereofonně, je poskytován
realističtější zvuk s plnějším podáním než
u formátu Dolby Surround.
x Dolby Digital Plus
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Dolby Digital Plus zajišťuje flexibilitu
a efektivitu při distribuci více kanálů
podmanivého prostorového zvuku pro
obrazová média s vysokým rozlišením. Její
mimořádná účinnost kódování umožňuje až
7.1kanálů vysoce kvalitního vícekanálového
zvuku, aniž by byly negativně ovlivněny malé
rozpočty vyhrazené pro video nebo doplňkové
sady funkcí.
Technologie zpracování zvuku vyvinutá
společností Dolby Laboratories, Inc. Středová
a monofonní prostorová informace se
maticově zpracovává do dvou stereofonních
kanálů. Při reprodukci je zvuk dekódován
a vystupuje v podobě čtyřkanálového
prostorového zvuku. Jedná se o nejběžnější
metodu pro zpracování zvuku pro DVD video.
x Dolby Digital Surround EX
x Dolby TrueHD
Zvuková technologie vyvinutá společností
Dolby Laboratories, Inc. Zadní prostorové
informace jsou maticově zpracovány do
běžného levého a pravého prostorového
kanálu tak, aby mohl být zvuk reprodukován
pomocí 6.1 kanálů. Zejména akční scény jsou
znovu vytvořeny s dynamičtějším
a realističtějším zvukovým polem.
Dolby TrueHD je bezeztrátová zvuková
technologie Dolby vyvinutá pro optické disky
s vysokým rozlišením. Dolby TrueHD audio je
až na jednotlivé bity totožná s původním
zvukem mistrů v nahrávacích studiích a nabízí
zvuk excelentní kvality pro max. 8 kanálů při
96 kHz/24 bitů a max. 6 kanálů při 192 kHz/
24 bitů. Při použití s video signálem
s vysokým rozlišením nabízí neopakovatelný
zážitek domácího kina.
x Dolby Pro Logic II
Tato technologie konvertuje zaznamenaný
dvoukanálový stereofonní zvuk pro
přehrávání prostřednictvím 5.1 kanálů.
K dispozici je režim MOVIE pro filmy a režim
MUSIC pro stereofonní zdroje, jako je např.
hudba. Staré filmy, zakódované v tradičním
stereofonním formátu, je možno rozšířit na
prostorový 5.1kanálový zvuk.
Režim GAME je vhodný pro videohry.
x DTS 96/24
Digitální formát signálu pro vysokou kvalitu
zvuku. Zvuk je zaznamenáván při vzorkovací
frekvenci a datovém toku 96 kHz/24 bitů, což
jsou nejvyšší možné parametry pro formát
DVD video. Počet přehrávaných kanálů se liší
v závislosti na softwaru.
x DTS Digital Surround
x Dolby Pro Logic IIx
Technologie pro kódování/dekódování
digitálního zvuku pro kina vyvinutá
společností DTS, Inc. Komprese zvuku je
menší než u formátu Dolby Digital, čímž se
dociluje vyšší kvalita reprodukovaného zvuku.
x DTS-ES
Formát pro přehrávání 6.1 kanálů s informací
zadního prostorového kanálu. K dispozici jsou
2 režimy: „Discrete 6.1“, který zaznamenává
všechny kanály nezávisle, a „Matrix 6.1“,
který maticově zpracovává zadní prostorový
kanál a vytváří z něj levý prostorový a pravý
prostorový kanál. Ideální pro přehrávání
zvukových doprovodů k filmům.
pokračování
99CZ
Doplňující informace
Technologie pro přehrávání 7.1 kanálů (nebo
6.1 kanálů). Vedle zvuku zakódovaného ve
formátu Dolby Digital Surround EX je možno
5.1kanálový zvuk ve formátu Dolby Digital
reprodukovat jako 7.1 kanálů (nebo 6.1
kanálů). Kromě toho je možno existující obsah
zaznamenaný stereofonně rovněž
reprodukovat jako 7.1 kanálů (nebo 6.1
kanálů).
x DTS-HD
x Neutral THX
Zvukový formát, který rozšiřuje běžné
formáty DTS Digital Surround.
Tento formát je složen z jádra a rozšíření,
přičemž část jádra je kompatibilní s DTS
Digital Surround. Existují dva druhy DTSHD: DTS-HD High Resolution Audio a DTSHD Master Audio. DTS-HD High Resolution
Audio má maximální přenosovou rychlost
6 Mbps a ztrátovou kompresi (Lossy), a DTSHD High Resolution Audio podporuje
maximální vzorkovací frekvenci 96 kHz
a maximálně 7.1 kanálů. DTS-HD Master
Audio má maximální přenosovou rychlost
24,5 Mbps a používá bezeztrátovou kompresi
(Lossless) a DTS-HD Master Audio podporuje
maximální vzorkovací frekvenci 192 kHz
a maximálně 7.1 kanálů.
Neural-THX Surround dodává prostorovému
zvuku další dimenzi. Tato revolučně nová
technologie poskytuje bohatou obálku
a diskrétní obrazové detaily prostorového
zvuku ve formátu, který je plně kompatibilní
se stereo formátem.
Neural-THX Surround redukuje šířku pásma
potřebnou pro vysílání pro vytvoření
skutečných vícekanálových prostorových
prezentací, a umožňuje podporu
7.1kanálového zvuku pro hry a filmy. Díky
odhalení detailů zvuku, obvykle ztracených
jinými systémy pro přehrávání, budou mít
posluchači hluboký zážitek z prostředí
a budou si moci vychutnávat jemné
detaily filmů, hudby a her. A pomocí této nové
technologie používané zvukovými inženýry
během tvorby obsahu, stejně jako v zařízeních
pro přehrávání, je Neural-THX Surround
příslibem poslechového zážitku, který je
identický s originálním záměrem.
Technologie Neural-THX Surround byla
zvolena jako oficiální formát vysílání
prostorového zvuku pro „XM HD Surround“
pro XM Satellite Radio, stejně jako pro další
přední FM/HD rozhlasové stanice po celém
světě.
x DTS Neo:6
Tato technologie konvertuje zaznamenaný
dvoukanálový stereofonní zvuk pro
přehrávání prostřednictvím 6.1 kanálů. Podle
zdroje pro přehrávání nebo podle vašich
preferencí je možno zvolit mezi dvěma
režimy: CINEMA pro filmy a MUSIC pro
stereofonní zdroje, jako je např. hudba.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediální rozhraní
s vysokým rozlišením)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) je rozhraní podporující video i audio
prostřednictvím jediného digitálního připojení
umožňujícího vychutnávat si vysoce kvalitní
digitální obraz a zvuk. Specifikace HDMI
podporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), což je technologie
ochrany proti kopírování, která obsahuje
kódovací technologii pro digitální video
signály.
x Vzorkovací frekvence
Pro převedení analogového zvuku do digitální
podoby je třeba analogová data nejprve
kvantifikovat. Tento proces se nazývá
vzorkování a počet kvantifikací analogových
dat za sekundu se nazývá vzorkovací
frekvence. Na standardním hudebním disku
CD jsou uložena data vzorkovaná 44 100krát
za sekundu, což se vyjadřuje jako vzorkovací
frekvence 44,1 kHz. Obecně je možno říci, že
čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím lepší je
kvalita zvuku.
x x.v.Colour
x.v.Colour je běžnější označení pro standard
xvYCC navržený společností Sony a jedná se
o obchodní značku společnosti Sony. xvYCC
představuje mezinárodní standard pro barevný
prostor ve video signálu.
Tento standard poskytuje širší barevný rozsah
než aktuálně používaný vysílací standard.
100CZ
Umístění přístroje
Bezpečnostní upozornění
• Před uvedením receiveru do provozu
zkontrolujte, zda jeho provozní napětí
odpovídá místnímu síťovému napětí.
Napájecí napětí je uvedeno na výrobním
štítku přístroje na zadní straně receiveru.
• Přístroj není odpojen od síťového zdroje
energie, dokud je síťový napájecí kabel
připojen do síťové zásuvky, a to ani ve
chvílích, kdy je přístroj vypnutý.
• Pokud nebudete receiver delší dobu
používat, nezapomeňte odpojit jeho síťový
napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování
síťového napájecího kabelu vždy uchopte
zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
• Výměnu síťového napájecího kabelu je
nutno provádět výhradně v kvalifikovaném
servisním středisku.
• Umístěte receiver na místo, kde bude
zajištěno dostatečné odvětrávání, aby se
předešlo nárůstu teploty uvnitř receiveru
a prodloužila se jeho provozní životnost.
• Neumisťujte receiver do blízkosti zdrojů
tepla nebo na místa, kam dopadá přímé
sluneční světlo nebo kde se vyskytuje
nadměrná prašnost nebo mechanické otřesy.
• Nepokládejte žádné předměty na horní
plochu receiveru, aby nedošlo k zablokování
větracích otvorů a k poruchám funkce
receiveru.
• Neumísťujte receiver do blízkosti zařízení,
jako je například televizor, videorekordér
nebo kazetový magnetofon. (Pokud budete
receiver používat v kombinaci
s televizorem, videorekordérem nebo
kazetovým magnetofonem, který je umístěn
příliš blízko receiveru, může dojít ke vzniku
šumu a ke zhoršení kvality obrazu. To se
může stát zejména tehdy, používáte-li
pokojovou anténu. Z tohoto důvodu
doporučujeme používat venkovní anténu.)
• Pokud budete receiver umisťovat na
speciálně upravené povrchy (vosk, olej,
leštidlo a podobně), dbejte zvláštní
opatrnosti, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k odbarvení povrchu receiveru.
Nárůst vnitřní teploty
Provoz
Bezpečnost
Pokud se do skříňky přístroje dostane
jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte
receiver ze síťové zásuvky a před dalším
použitím jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
Zdroje energie
Před připojením dalších zařízení nezapomeňte
receiver vypnout a odpojit ze síťové zásuvky.
Čištění
Povrch skříňky receiveru, panel a ovládací
prvky čistěte jemným hadříkem navlhčeným
ve slabém roztoku čisticího prostředku.
Nepoužívejte žádné materiály s brusným
účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například líh nebo benzín.
S případnými dotazy nebo problémy, které se
týkají vašeho přístroje, se obracejte na
nejbližšího prodejce Sony.
101CZ
Doplňující informace
To, že se receiver při provozu zahřívá,
nepředstavuje žádnou poruchu. Pokud budete
receiver používat delší dobu při vysoké
hlasitosti, skříňka receiveru (horní a dolní
plochy a boční strany) se značně zahřeje.
Abyste se nepopálili, nedotýkejte se skříňky
přístroje.
Odstraňování problémů
Pokud při provozu receiveru narazíte na
některý z následujících problémů, pokuste se
jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit.
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk nebo pouze
velmi slabý zvuk, a to bez ohledu na
vybrané zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a zařízení připojena pevně a správným
způsobem.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
všechny kabely reprosoustav.
• Zkontrolujte, zda jsou receiver i všechna
zařízení zapnuta.
• Zkontrolujte, zda ovladač MASTER
VOLUME není nastaven do polohy „VOL
MIN“ (Minimální hlasitost).
• Zkontrolujte, zda není přepínačem
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) nastavena
možnost OFF (Vypnuto) (strana 41).
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena
sluchátka.
• Pro zrušení funkce ztlumení zvuku
stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači.
• Zkontrolujte, zda jste pomocí tlačítek
vstupů zvolili správné zařízení (strana 49).
• Když je slyšet pouze zvuk velmi nízké
úrovně, zkontrolujte, zda není aktivován
režim NIGHT MODE (Noční režim)
(strana 71).
• Došlo k aktivaci ochranného obvodu
receiveru. Vypněte receiver, odstraňte
příčinu zkratu a opět zapněte napájení.
Není reprodukován zvuk z konkrétního
zařízení.
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně
připojeno ke vstupním audio konektorům
pro tento druh zařízení.
• Zkontrolujte, zda je kabel (kabely) použitý
pro připojení zcela zasunutý do konektorů
jak na receiveru, tak na zařízení.
102CZ
Z jedné z předních reprosoustav
nevychází žádný zvuk.
• Připojte sluchátka do konektoru PHONES
(Sluchátka), abyste prověřili, zda zvuk
vystupuje ze sluchátek. Pokud ve
sluchátkách slyšíte pouze jeden kanál,
může to znamenat, že zařízení není
správně připojeno k receiveru.
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
zcela zasunuty do konektorů jak na
receiveru, tak i na zařízení. Pokud ve
sluchátkách slyšíte oba kanály, může to
znamenat, že přední reprosoustava není
k receiveru správně připojena.
Zkontrolujte připojení přední
reprosoustavy, ze které nevychází zvuk.
• Ujistěte se, že jste připojili levý (L) i pravý
(R) konektor analogového zařízení,
a nikoli pouze jeden z nich. Použijte audio
kabel (není součástí příslušenství).
Při poslechu analogových
dvoukanálových zdrojů není slyšet
žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda není vstupní režim
(INPUT MODE) nastaven na „AUTO“
(Automatický) (strana 85) a zda není pro
vybraný vstup vytvořeno digitální
(DIGITAL) a HDMI připojení.
• Zkontrolujte, zda není použita funkce
DIGITAL ASSIGN (Přiřazení digitálního
audio vstupu) ke změně přiřazení audio
vstupu z jiného zdroje k vybranému
vstupu (strana 86).
Při poslechu digitálních zdrojů není
slyšet žádný zvuk (ze vstupního
konektoru COAXIAL nebo OPTICAL).
• Zkontrolujte, zda není položka INPUT
MODE (Vstupní režim) nastavena na
„ANALOG“ (Analogový) (strana 85).
• Zkontrolujte, zda není vybrána funkce
ANALOG DIRECT (Přímý poslech
analogového zvuku).
• Zkontrolujte, zda není použita funkce
DIGITAL ASSIGN (Přiřazení digitálního
audio vstupu) ke změně přiřazení audio
vstupu z jiného zdroje k vybranému
vstupu (strana 86).
Při zapnutí určitého zařízení
připojeného k receiveru je slyšet
kolísavý šum.
• Zkontrolujte, zda není položka INPUT
MODE (Vstupní režim) pro zvolený vstup
nastavena na „AUTO“ (Automatický)
(strana 85).
Zvuk levého a pravého kanálu je
nevyvážený nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a zařízení připojena pevně a správným
způsobem.
• Nastavte parametry vyvážení v nabídce
LEVEL (Úroveň).
V reprodukci se vyskytuje nadměrný
brum nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
připojeny reprosoustavy a zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od
transformátoru nebo motoru a zda jsou
vzdáleny alespoň 3 metry od televizoru
nebo zářivkového osvětlení.
• Přemístěte audio zařízení do větší
vzdálenosti od televizoru.
• Konektory a zdířky jsou znečištěny. Otřete
je hadříkem lehce navlhčeným v lihu.
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer správně
a pevně připojen.
Není možno dosáhnout prostorového
efektu.
• Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce
zvukového pole (stiskněte tlačítko
MOVIE nebo MUSIC).
• Zvuková pole nefungují pro signály, které
mají vyšší vzorkovací frekvenci než
48 kHz.
Není reprodukován vícekanálový zvuk
Dolby Digital nebo DTS.
• Zkontrolujte, zda je disk DVD apod., který
přehráváte, zaznamenán ve formátu Dolby
Digital nebo DTS.
• Pokud připojujete k digitálním vstupním
konektorům tohoto receiveru DVD
přehrávač apod., zkontrolujte nastavení
zvuku (parametry pro audio výstup)
připojeného zařízení.
Není možno provádět záznam.
• Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena.
• Pomocí tlačítek vstupů vyberte zdrojové
zařízení (strana 49).
Ze zařízení připojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT nevychází žádný
zvuk.
• Nastavte hlasitost na tomto receiveru.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT anebo
zařízení není správně připojeno. Vypněte
receiver a potom odpojte a znovu připojte
adaptér DIGITAL MEDIA PORT anebo
zařízení.
• Zkontrolujte adaptér DIGITAL MEDIA
PORT anebo zařízení a ujistěte se, že
podporuje tento receiver.
pokračování
103CZ
Doplňující informace
Ze středové reprosoustavy/
prostorových reprosoustav/zadních
prostorových reprosoustav nevychází
žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
• Vyberte režim CINEMA STUDIO EX
(strana 70).
• Upravte úroveň reprosoustav (strana 48).
• Zkontrolujte, zda jsou středová
reprosoustava/prostorové reprosoustavy
nastaveny buď na hodnotu „SMALL“
(Malé), nebo na „LARGE“ (Velké) (strana
59).
• Zkontrolujte nastavení položky „SP
PATTERN“ (Uspořádání reprosoustav)
(strana 58).
• Zkontrolujte, zda je subwoofer zapnutý.
• V závislosti na vybraném zvukovém poli
nevychází ze subwooferu žádný zvuk.
• Jsou-li všechny reprosoustavy nastaveny
na hodnotu „LARGE“ (Velké) a je vybrán
režim „NEO6 CIN“ nebo „NEO6 MUS“,
nebude ze subwooferu vycházet zvuk.
• Zkontrolujte nastavení položky „SP
PATTERN“ (Uspořádání reprosoustav)
(strana 58).
Obraz
Tuner
Na obrazovce televizoru nebo na
monitoru se nezobrazuje žádný obraz,
nebo se zobrazuje jen nejasný obraz.
• Pomocí tlačítek vstupů vyberte příslušný
vstup.
• Přepněte televizor do příslušného
vstupního režimu.
• Přemístěte audio zařízení do větší
vzdálenosti od televizoru.
• V závislosti na adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT nemusí být výstup obrazu
možný.
Příjem v pásmu FM je slabý.
• Pomocí koaxiálního kabelu s impedancí
75 ohmů (není součástí příslušenství)
připojte receiver k venkovní anténě pro
pásmo FM (viz níže). Pokud budete
k receiveru připojovat venkovní anténu,
uzemněte ji, aby byla chráněna před
účinky atmosférické elektřiny. Abyste
předešli nebezpečí výbuchu plynu,
nepřipojujte uzemňovací vodič k rozvodu
plynu.
Venkovní anténa pro pásmo FM
Obraz ze signálu na konektoru
COMPONENT VIDEO OUT je
poškozený.
• Vstupní video signály, které jsou jiné, než
komponentní signály 480p, nejsou
v případě, že signály vystupují
z konektoru VIDEO, přijímány. Přiveďte
na vstup komponentní video signály 480i.
Receiver
FM
AM
ANTENNA
Není možno provádět záznam.
• Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena.
• Pomocí tlačítek vstupů vyberte zdrojové
zařízení (strana 49).
104CZ
Uzemňovací
vodič (není
součástí
příslušenství)
K uzemnění
Není možno naladit žádné rozhlasové
stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
antény. Nasměrujte antény, a pokud je to
nutné, připojte externí anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při ladění
prostřednictvím automatického ladění).
Použijte přímé ladění.
• Ujistěte se, že je správně nastaven krok
ladění (při ladění stanic v pásmu AM
prostřednictvím přímého ladění).
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné
stanice nebo došlo k vymazání stanic
z předvoleb (při ladění prohledáváním
stanic na předvolbách). Uložte stanice na
předvolby (strana 75).
• Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
na receiveru tak, aby se na displeji zobrazil
údaj o frekvenci.
• Aby nedocházelo ke generování šumu,
udržujte anténu satelitního radiopřijímače
v dostatečné vzdálenosti od kabelů
reprosoustav a napájecího kabelu.
Systém RDS nefunguje.*
• Zkontrolujte, zda máte naladěnou stanici
v pásmu FM, která vysílá signál RDS.
• Vyberte stanici v pásmu FM, která má
silnější signál.
Nezobrazují se informace RDS, které
požadujete.*
• Zjistěte si podrobnosti o této rozhlasové
stanici a ujistěte se, že skutečně vysílá
vámi požadovanou službu. Pokud ano,
může to znamenat, že je tato služba
dočasně mimo provoz.
* Pouze pro modely s kódem oblasti CEL, CEK,
ECE.
HDMI
Funkce Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) nefunguje.
• Zkontrolujte připojení HDMI (strana 81).
• Zajistěte, aby byla položka
„CTRL:HDMI“ (Ovládání:HDMI)
v nabídce HDMI nastavena na „CTRL
ON“ (Ovládání zapnuto).
• Ujistěte se, že je připojené zařízení
kompatibilní s funkcí Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI).
• Zkontrolujte nastavení funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI) na
připojeném zařízení. Viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
• Zopakujte postupy v části „Příprava
k používání funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)“, jestliže změníte
HDMI připojení, připojíte/odpojíte síťový
napájecí kabel, nebo když dojde
k výpadku napájení (strana 82).
Při použití funkce System Audio
Control (Ovládání zvuku systému)
nevychází z reprosoustav připojených
k receiveru a reproduktorů televizoru
žádný zvuk.
• Ujistěte se, zda je televizor kompatibilní
s funkcí System Audio Control (Ovládání
zvuku systému).
pokračování
105CZ
Doplňující informace
Zdroj zvuku vstupující do konektoru
HDMI nevystupuje z receiveru nebo
z reproduktoru televizoru.
• Zkontrolujte připojení HDMI (strana 81).
• Při připojení HDMI není slyšet zvukový
doprovod disků Super Audio CD.
• V závislosti na zařízení pro přehrávání se
může ukázat jako nezbytné nastavit
zařízení. Postupujte podle návodů
k obsluze dodaných s jednotlivými
zařízeními.
• Zajistěte, aby byl u konektoru HDMI
použit propojovací kabel podporující
vysokorychlostní přenos dat (kabel HDMI
verze 1.3, kategorie 2), jestliže si
prohlížíte obraz nebo posloucháte zvuk při
přenosu Deep Color.
Zdroj obrazu, vstupující do konektoru
HDMI, se nezobrazuje na obrazovce
televizoru.
• Zkontrolujte připojení HDMI (strana 81).
• V závislosti na zařízení pro přehrávání se
může ukázat jako nezbytné nastavit
zařízení. Postupujte podle návodů
k obsluze dodaných s jednotlivými
zařízeními.
• Zajistěte, aby byl u konektoru HDMI
použit propojovací kabel podporující
vysokorychlostní přenos dat (kabel HDMI
verze 1.3, kategorie 2), jestliže si
prohlížíte obraz nebo posloucháte zvuk při
přenosu Deep Color.
• Pokud není televizor vybaven funkcí
System Audio Control (Ovládání zvuku
systému), nastavte položku „AUDIO
OUT“ (Audio výstup) v nabídce HDMI
na:
– „TV+AMP“ (Televizor a zesilovač),
jestliže chcete poslouchat zvuk
z reproduktorů televizoru
a reprosoustav připojených k receiveru,
– „AMP“ (Zesilovač), jestliže chcete
poslouchat zvuk pouze z reprosoustav
připojených k receiveru.
• Pokud není slyšet žádný zvuk ze zařízení
připojeného k receiveru:
– Jestliže chcete sledovat program ze
zařízení připojeného k receiveru přes
rozhraní HDMI, změňte vstup receiveru
na HDMI.
– Jestliže chcete sledovat TV vysílání,
změňte TV kanál.
– Vyberte požadované zařízení nebo
vstup, jestliže sledujete záznam ze
zařízení připojeného k televizoru.
Podrobné informace o tomto postupu viz návod k obsluze televizoru.
Chybové zprávy
Dojde-li k poruše funkce, zobrazí se na displeji
zpráva. Podle této zprávy můžete posoudit
provozní stav systému. Viz následující
tabulka, kde je uvedeno možné řešení
problému. Pokud jakýkoli problém přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
OCHRANA
• Výstup z reprosoustav je nepravidelný.
Receiver se po několika sekundách
automaticky vypne. Zkontrolujte připojení
reprosoustav a opět receiver zapněte.
Další zprávy - viz „Seznam zpráv po měření
automatické kalibrace“ (strana 46).
Pokud nebudete schopni
problém vyřešit prostřednictvím
tohoto průvodce
Problém může být odstraněn smazáním paměti
receiveru (strana 40). Mějte však na paměti, že
veškeré parametry uložené do paměti se vrátí
na své výchozí tovární hodnoty a že budete
muset znovu nastavit všechny parametry
receiveru.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
dálkového ovládání na receiveru.
• Odstraňte případné překážky, které jsou
v cestě mezi dálkovým ovladačem
a receiverem.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači
slabé, vyměňte všechny baterie
v dálkovém ovladači za nové.
• Ujistěte se, že jste na dálkovém ovladači
vybrali správný vstup.
• Ovládáte-li naprogramované zařízení,
které není výrobkem značky Sony, nemusí
dálkový ovladač v závislosti na modelu
a na výrobci zařízení správně fungovat.
106CZ
Pokud problém přetrvává
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Mějte na paměti, že pokud servisní technik při
opravě vymění některé součásti, může si
servisní středisko tyto součásti ponechat.
Referenční části pro smazání
paměti receiveru
Pro smazání
Viz
Všech nastavení uložených
v paměti
strana 40
Uživatelsky nastavených
zvukových polí
strana 73
1)
Technické údaje
Část Zesilovač
Modely s kódem oblasti CEL, CEK, ECE, AU1)
Minimální efektivní výstupní výkon
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
zkreslení (THD) 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupní výkon ve stereofonním režimu
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 0,7 %)
100 W + 100 W
Výstupní výkon v režimu reprodukce
prostorového zvuku2)
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
140 W na kanál
Modely s kódem oblasti TW, E511)
Minimální efektivní výstupní výkon
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
zkreslení (THD) 0,09 %)
100 W + 100 W
Výstupní výkon ve stereofonním režimu
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 0,7 %)
110 W + 110 W
Výstupní výkon v režimu reprodukce
prostorového zvuku2)
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
150 W na kanál
Požadavky na napájení
CEL, CEK, ECE
230 V AC (střídavé), 50 Hz
AU, E51
240 V AC (střídavé), 50 Hz
TW
110 V AC (střídavé), 60 Hz
KR
220 V AC (střídavé), 60 Hz
2) Referenční
výstupní výkon pro přední
reprosoustavy, středovou reprosoustavu,
prostorové reprosoustavy a zadní prostorové
reprosoustavy. V závislosti na nastavení
zvukového pole a na zdroji nemusí být k dispozici
žádný zvukový výstup.
Frekvenční odezva
Analogová
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým polem
a ekvalizérem)
Vstup
Analogový
Citlivost: 500 mV/
50 kiloohmů
Poměr signál/šum3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitální (koaxiální)
Impedance: 75 ohmů
Poměr signál/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitální (optický) Poměr signál/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analogový)
AUDIO OUT
Napětí: 500 mV/
10 kiloohmů
SUBWOOFER
Napětí: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovně zisku
±10 dB, 1 dB krok
3) ZKRATOVANÝ
VSTUP (s vypnutým zvukovým
polem a ekvalizérem).
4) Měřená síť, vstupní úroveň.
Část Tuner FM
Rozsah ladění
Anténa
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drátová anténa pro pásmo
FM
Anténní svorky
75 ohmů, nesymetrické
Mezifrekvenční kmitočet
10,7 MHz
pokračování
107CZ
Doplňující informace
Modely s kódem oblasti KR1)
Minimální efektivní výstupní výkon
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
zkreslení (THD) 0,09 %)
75 W + 75 W
Výstupní výkon ve stereofonním režimu
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 0,7 %)
90 W + 90 W
Výstupní výkon v režimu reprodukce
prostorového zvuku2)
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
130 W na kanál
Měřeno v následujících podmínkách:
Kód oblasti
Část Tuner AM
Kód oblasti
Rozsah ladění
Krok 10 kHz Krok 9 kHz
Výstup napájení (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT (Stejnosměrný výstup):
5V, 0,7 A MAX
Příkon (odběr)
CEL, CEK, ECE
–
531 kHz –
1 602 kHz
Kód oblasti
Příkon (odběr)
AU, E51
530 kHz –
1 710 kHz5)
531 kHz –
1 710 kHz5)
CEL, CEK, ECE,
AU, KR, E51
230 W
KR, TW
530 kHz –
1 610 kHz5)
531 kHz –
1 602 kHz5)
TW
650 W
Rozsah ladění
Anténa
Rámová anténa
Mezifrekvenční kmitočet
450 kHz
5)
Krok ladění v pásmu AM je možno nastavit na
9 kHz nebo 10 kHz. Po naladění jakékoli stanice
v pásmu AM vypněte receiver. Podržte stisknuté
tlačítko TUNING MODE a stiskněte tlačítko
POWER na receiveru. Když změníte krok ladění,
smažou se všechny stanice uložené na
předvolbách. Pro opětovné nastavení kroku ladění
na 10 kHz (nebo 9 kHz) zopakujte výše uvedený
postup.
Dodávané příslušenství
Část Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š, 75 ohmů
COMPONENT VIDEO (Komponentní
video):
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
80 MHz, propust
s vysokým rozlišením
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
Kód oblasti
Požadavky na napájení
CEL, CEK, ECE
230 V AC (střídavé), 50/
60 Hz
AU
240 V AC (střídavé), 50 Hz
TW
110 V AC (střídavé), 60 Hz
KR
220 - 230 V AC (střídavé),
50/60 Hz
E51
120/220/240 V AC
(střídavé), 50/60 Hz
108CZ
Příkon (v pohotovostním režimu)
0,7 W
(Když je položka
„CTRL:HDMI“
(Ovládání:HDMI)
v nabídce HDMI
nastavena na „CTRL OFF“
(Ovládání vypnuto)
Rozměry (šířka/výška/hloubka) (přibližné)
430 × 157,5 × 318 mm
včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližná) 8,4 kg
Návod k obsluze (tento návod)
Průvodce rychlým nastavením (1)
Drátová anténa pro pásmo FM (1)
Rámová anténa pro pásmo AM (1)
Dálkový ovladač (RM-AAP022) (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Optimalizační mikrofon (ECM-AC2) (1)
Podrobné informace o kódu oblasti
používaného zařízení - viz strana 13.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Rejstřík
Číselné názvy
2CH STEREO
(Dvoukanálové stereo)
72
5.1kanálový zvuk 27
7.1kanálový zvuk 27
DVD rekordér
zapojení 38
H
HDMI
zapojení 34
A
I
AUTO CALIBRATION
(Automatická kalibrace)
42
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D. - Automatický
přímý poslech formátu)
67
INPUT MODE (Vstupní
režim) 85
B
Blu-ray přehrávač
přehrávání 51
zapojení 34
C
CD přehrávač
přehrávání 50
zapojení 32
CD rekordér
zapojení 32
Chybové zprávy 106
Dálkový ovladač 21
DIGITAL ASSIGN
(Přiřazení digitálního
audio vstupu) 86
DIGITAL MEDIA PORT
vstup 49
zapojení 89
Dolby Digital 98
Dolby Digital EX 66
DTS 99
DVD přehrávač
přehrávání 51
zapojení 36
Ladění
automatické 73
na stanice na
předvolbách 76
přímé 74
N
Nabídka
AUDIO (Zvuk) 63
EQ (Ekvalizér) 62
HDMI 64
LEVEL (Úroveň) 57
SPEAKER
(Reprosoustavy) 58
SURROUND
(Prostorový zvuk) 61
SYSTEM (Systém) 65
TUNER 62
NIGHT MODE (Noční
režim) 71
O
One-Touch Play (Přehrávání
stisknutím jediného
tlačítka) 83
Ovládání přes HDMI
příprava 82
zapojení 81
Phase Audio (Fázový zvuk)
57
Phase Noise (Fázový šum)
57
Počáteční nastavení 40
Pojmenování 77, 90
R
RDS 78
Reprosoustavy
instalace 27
zapojení 28
S
Satelitní přijímač/Set-top
box
zapojení 37
Sleep Timer (Časovač
vypnutí) 91
Super Audio CD přehrávač
přehrávání 50
zapojení 32
System Audio Control
(Ovládání zvuku
systému) 84
System Power Off (Vypnutí
systému) 85
T
Televizor
zapojení 30
Test Tone (Testovací signál)
57
Tuner
zapojení 39
109CZ
Dopňující informace
D
L
P
V
Výběr
zvukové pole 70
Videohra
zapojení 38
Videorekordér
zapojení 38
Volba
systém reprosoustav 41
zařízení 49
Z
Záznam
na disk CD-R 92
na záznamová média 92
Ztlumení zvuku 49
Zvuková pole
reset 73
výběr 70
110CZ
zst71439
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising