Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2k přijímač AV domácího kina Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-433-536-21(1) (CZ)
1
Instalace reproduktorů
Na obrázku vlevo je uveden příklad 9.1kanálového reproduktorového systému využívajícího devět reproduktorů (přední, přední horní,
prostorové, zadní prostorové a středový) a jeden subwoofer. Na obrázku napravo je uveden příklad 7.1kanálového reproduktorového
systému využívajícího sedm reproduktorů (přední, prostorové, zadní prostorové a středový) a jeden subwoofer.
STR-DA5800ES
 Levý přední reproduktor
 Pravý přední reproduktor
 Středový reproduktor
Průvodce rychlým nastavením
 Levý prostorový reproduktor
Tento průvodce rychlým nastavením popisuje, jak připojit reproduktory,
monitor, subwoofer a Blu-ray přehrávač tak, abyste si mohli vychutnat
vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace najdete v návodu
k obsluze dodaném s receiverem.
 Pravý prostorový reproduktor
 Levý zadní prostorový reproduktor
 Pravý zadní prostorový reproduktor
 Levý horní reproduktor
 Pravý horní reproduktor
 Subwoofer
Instalace reproduktorů
2
Připojení reproduktorů
Připojení reproduktorů
Připojení monitoru
Připojení přehrávače disků
Blu-ray
Napájecí kabely zapojte
až jako poslední
Zapnutí receiveru
Nastavení receiveru
© 2012 Sony Corporation
10 mm
3
Připojení monitoru
6
Zapnutí receiveru
7
Nastavení receiveru
Přepněte televizor na vstup, ke kterému je receiver připojen.
Při prvním zapnutí receiveru se na TV obrazovce zobrazí obrazovka s licenční smlouvou EULA. Aby bylo možné pokračovat
na obrazovku Easy Setup, přijměte podmínky licenční smlouvy EULA. Poté receiver nastavte podle pokynů na obrazovce
Easy Setup.
4
Připojení přehrávače disků Blu-ray

Po dokončení kroků 1 až 7 můžete v přehrávači disků Blu-ray spustit přehrávání.
Poznámky
Když začnete receiver používat, nezapomeňte nejprve stisknout tlačítko AMP na dálkovém ovladači.
V opačném případě nemusí následující operace platit pro receiver.
Nastavte přehrávač Blu-ray tak, aby měl aktivní vícekanálový audio výstup. V případě přehrávače disků Blu-ray od společnosti Sony zkontrolujte, zda jsou
položky „Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ a „DTS“ nastaveny na hodnoty „Auto“, „On“, „Bitstream“, „Dolby Digital“
a „DTS“ (stav k 1. srpnu 2012)
5
Napájecí kabely zapojte až jako poslední
Pomocí receiveru lze snadno přehrávat video z Internetu
Do zásuvky ve zdi
Jakmile provedete výše popsané zapojení a nastavení a je možné připojit receiver
síťovým kabelem k routeru, budete si moci vychutnat videa z Internetu. Stačí jen
vybrat obsah, který chcete přehrát.
Další informace o připojení síťového kabelu najdete v části „5: Připojení do sítě“
v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Chcete-li získat podrobnější informace
o způsobu ovládání, nahlédněte do části „Video z Internetu“ v návodu k obsluze
dodaném s receiverem.
Download PDF

advertising