Sony | STR-DG710 | Sony STR-DG710 Návod k obsluze

2-898-637-31(1)
Vícekanálový AV
receiver
Návod k obsluze
STR-DG710
©2007 Sony Corporation
3-095-413-21(1)
STR-DG710
Průvodce rychlým nastavením
©2007 Sony Corporation
1: Instalace reprosoustav
Tento Průvodce rychlým nastavením popisuje postup při připojování DVD přehrávače, satelitního
tuneru nebo set-top boxu, televizoru, reprosoustav a subwooferu, po jehož provedení si budete moci
vychutnávat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze
dodaném s receiverem.
Na ilustracích v tomto průvodci jsou reprosoustavy označeny symboly A až G.
A Přední reprosoustava (levá)
E Prostorová reprosoustava (pravá)
B Přední reprosoustava (pravá)
F Zadní prostorová reprosoustava
C Středová reprosoustava
G Subwoofer
D Prostorová reprosoustava (levá)
Výše uvedené ilustrace znázorňují příklad uspořádání 6.1kanálového systému reprosoustav (šest
reprosoustav a jeden subwoofer). Další informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném k tomuto
receiveru.
2
Průvodce rychlým nastavením
2: Připojení reprosoustav
Připojení reprosoustav proveďte podle jejich počtu a druhu.
Kabely reprosoustav
Použijte kabely reprosoustav, které jsou vhodné pro šířku místnosti.
Pokud se podíváte na barevné označení nebo značku na kabelu reprosoustavy, který má být připojen
ke kladnému (+) nebo zápornému (–) konektoru, můžete si být vždy jisti, že kabel připojíte správně,
tedy bez záměny polarity.
Konektory na reprosoustavách
Konektor 3 připojte ke konektoru 3 na receiveru a konektor # připojte ke konektoru # na
receiveru.
Podrobné znázornění způsobu připojení kabelů reprosoustav naleznete na níže uvedených
ilustracích.
Tlačítko SPEAKERS (OFF/A/B)
Pomocí tohoto tlačítka můžete volit systém reprosoustav. Podrobné informace naleznete v části
„6: Výběr systému reprosoustav” v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
L
R
FRONT A
SPEAKERS
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
L
R
SURROUND
Kabel reprosoustavy
(není součástí
příslušenství)
Průvodce rychlým nastavením
3
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
R
FRONT A
SPEAKERS
FRONT B
SUB
WOOFER
SURROUND BACK
Kabel reprosoustavy
(není součástí
příslušenství)
CENTER
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
MONITOR
DVD
L
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
L
R
FRONT A
SPEAKERS
4
R
FRONT A
SPEAKERS
L
R
SURROUND
Průvodce rychlým nastavením
Kabel reprosoustavy
(není součástí
příslušenství)
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
R
FRONT A
SPEAKERS
FRONT B
SUB
WOOFER
SURROUND BACK
CENTER
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
AUDIO OUT
LINE
IN
SUB
WOOFER
OUT
10 mm
Průvodce rychlým nastavením
5
3: Připojení dalších komponent
Toto je příklad způsobu připojení vašich komponent k tomuto receiveru. Podrobné informace
o jiných způsobech připojení a jiných komponentách najdete v části 3 kapitoly „Začínáme“ v návodu
k obsluze, který je dodáván k tomuto receiveru.
Video komponenty
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
COMPONENT
VIDEO OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
Satelitní tuner nebo
set-top box
Y
PB/CB
%
PR/CR
'
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
AM
VIDEO 1
IN
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
$
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
SPEA
'
&
$
COMPONENT
VIDEO INPUT
L
OUTPUT
R
AUDIO
DVD přehrávač
6
Televizor
Průvodce rychlým nastavením
Y
PB/CB
PR/CR
INPUT
Kabely používané pro připojení (nejsou součástí příslušenství)
C HDMI kabel
D Optický digitální kabel
E Audio kabel
F Komponentní video kabel
4: Jako poslední připojte všechny napájecí kabely
Síťový napájecí kabel připojte do síťové zásuvky.
Viz část „Připojení síťového napájecího kabelu” v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
Nastavení dalších komponent
Jednotlivé komponenty byste měli nastavit tak, aby byl při přehrávání z připojené komponenty
zajištěn správný výstup zvuku z reprosoustav. Následující příklad popisuje komponenty Sony.
Postupujte podle návodů k obsluze dodaných s jednotlivými komponentami.
Televizor Sony
Přepněte vstup televizoru tak, aby se na obrazovce televizoru zobrazil obraz ze zvolené video
komponenty.
DVD přehrávač Sony
1 V nabídce nastavení DVD přehrávače vyberte položku „AUDIO SETUP” (Nastavení
zvuku).
2 Nastavte položku „AUDIO DRC” na hodnotu „WIDE RANGE” (Široký rozsah).
3 Nastavte položku „DIGITAL OUT” (Digitální výstup) na hodnotu „ON” (Zapnuto).
4 Nastavte položku „DOLBY DIGITAL” na hodnotu „DOLBY DIGITAL”.
5 Nastavte položku „DTS” na hodnotu „ON” (Zapnuto) nebo „DTS”. (Potřebné
nastavení vyberte v závislosti na modelu.)
Poznámka
Nastavte zvukový formát přehrávaného disku tak, aby umožňoval poslech vícekanálového zvuku.
Super Audio CD přehrávač firmy Sony
Vyberte vhodnou oblast přehrávání (vícekanálový nebo dvoukanálový zvuk).
Je-li vybrán dvoukanálový režim, může zvuk vycházet pouze z předních reprosoustav (levé/pravé).
Po provedení nastavení
Receiver je nyní připraven k použití. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze dodaném
s receiverem.
Průvodce rychlým nastavením
7
Automatická kalibrace nastavení reprosoustav
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Optimalizační mikrofon
(dodávané příslušenství)
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
?/1
SYSTEM STANDBY
MASTER VOLUME
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
INPUT MODE
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
MOVIE
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
L AUDIO R
2
3
4
5
6
AUTO CAL
AUTO CAL
VIDEO
1
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
7
8
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
9
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MENU
Pomocí funkce pro automatickou kalibraci (Auto Calibration) můžete reprosoustavy automaticky
nastavit tak, abyste získali požadovaný zvuk ze všech připojených reprosoustav. Funkce pro
automatickou kalibraci provede tyto operace:
Zkontroluje připojení jednotlivých reprosoustav k receiveru.
Nastaví úroveň reprosoustav.
Změří vzdálenost jednotlivých reprosoustav od poslechového místa.
8
Průvodce rychlým nastavením
1 Připojte dodávaný optimalizační mikrofon ke konektoru AUTO CAL MIC na
receiveru.
2 Nastavte optimalizační mikrofon.
Umístěte optimalizační mikrofon do vašeho poslechového místa. Můžete rovněž použít stoličku
nebo trojnožku, aby optimalizační mikrofon zůstal ve výšce vašich uší.
3 Stiskněte tlačítko AUTO CAL.
Tím spustíte funkci automatické kalibrace.
Podrobné informace o funkci pro automatickou kalibraci si prosím vyhledejte v návodu k obsluze
dodávaném s tímto receiverem, a to v kroku 7 části „Začínáme“.
Poznámky
Pokud jsou mezi optimalizačním mikrofonem a reprosoustavami nějaké překážky, nelze kalibraci
správně provést. Aby nedošlo k chybě měření, odstraňte z oblasti měření všechny překážky.
Funkce pro automatickou kalibraci nedokáže detekovat subwoofer. Všechna nastavení subwooferu
proto zůstanou zachována.
Je-li frekvence hlubokých tónů nižší, než jakou požadujete, nastavte pomocí nabídky SYSTEM
velikost reprosoustav. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s tímto receiverem.
Průvodce rychlým nastavením
9
VAROVÁNÍ
Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Abyste předešli možnému požáru, nezakrývejte
ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy
atd. Nestavte na přístroj zapálené svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné
tekutinou, například vázy.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Nainstalujte systém tak, aby bylo možno v případě
potíží okamžitě vytáhnout napájecí kabel ze síťové
zásuvky.
Nevyhazujte baterie do běžného
domovního odpadu; zlikvidujte je
korektně jako chemický odpadový
materiál.
O tomto návodu
• Pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze platí
pro model STR-DG710. Zkontrolujte si číslo
modelu svého přístroje (v pravém dolním rohu
předního panelu). V tomto návodu k obsluze je pro
účely vyobrazení použit model s kódem oblasti
CEL, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Jakékoli odlišnosti v ovládání přístroje jsou v textu
jasně vyznačeny - například slovy „Pouze pro
modely s kódem oblasti SP”.
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují
ovládací prvky na dodávaném dálkovém ovladači.
Můžete také použít ovládací prvky na receiveru,
pokud mají shodné nebo podobné názvy jako
ovládací prvky na dálkovém ovladači.
O kódech oblastí
Kód oblasti receiveru, který jste si zakoupili, je
uveden v pravé dolní části zadního panelu (viz
níže uvedená ilustrace).
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace vyřazeného elektrického
a elektronického zařízení (platné
v zemích Evropské unie a v dalších
evropských zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho
obalu indikuje, že s tímto výrobkem
nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Namísto toho je
třeba tento výrobek odnést na příslušné
sběrné místo, které provádí recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
Tím, že zajistíte správnou likvidaci
výrobku, předejdete možným
negativním vlivům na životní prostředí
a lidské zdraví, které by se jinak mohly
projevit v důsledku nesprávné
likvidace tohoto výrobku. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se prosím obracejte na
místní správní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
2CZ
NT A
RS
Kód oblasti
Jakékoli případné odlišnosti v ovládání
(v závislosti na kódu oblasti) jsou v textu jasně
vyznačeny - například textem „Pouze modely
s kódem oblasti AA”.
Tento receiver využívá technologie Dolby* Digital,
Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic”, „Surround EX” a symbol
dvojitého písmena „D“ jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories.
** „DTS”, „DTS-ES Neo:6” jsou registrované
obchodní značky společnosti DTS, Inc. „96/24”
je obchodní značka společnosti DTS, Inc.
Tento receiver disponuje rozhraním s technologií
High-Definition Multimedia (HDMITM). HDMI,
logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface
jsou obchodní značky nebo registrované obchodní
značky společnosti HDMI Licensing LLC.
Obsah
Začínáme
Popis a umístění jednotlivých částí............... 4
1: Instalace reprosoustav............................. 13
2: Připojení reprosoustav ............................ 14
3a: Připojení audio komponent ................... 15
3b: Připojení video komponent ................... 16
4: Připojení antén ........................................ 24
5: Příprava receiveru a dálkového
ovladače ................................................. 25
6: Výběr systému reprosoustav ................... 26
7: Automatická kalibrace vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION) ...................... 27
8: Nastavení úrovní a vyvážení reprosoustav
(TEST TONE)........................................ 31
Použití pouze předních reprosoustav
(2CH STEREO)......................................53
Poslech zvuku bez jakéhokoli přizpůsobení
(ANALOG DIRECT) .............................53
Reset zvukových polí na výchozí
nastavení.................................................54
Ovládání tuneru
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM/
AM .........................................................54
Ukládání rozhlasových stanic na předvolby 56
Používání systému RDS (Radio Data
System)...................................................58
(Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK)
Přehrávání
Další možnosti ovládání
Výběr komponenty (přístroje audio/video
signálu)................................................... 32
Poslech zvuku/Sledování obrazu
z komponenty (ze zvoleného
A/V přístroje) ......................................... 33
Přepínání mezi digitálním a analogovým
zvukem (INPUT MODE) .......................60
Využití rozhraní DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT).............................................61
Poslech digitálního zvuku z jiných vstupů
(DIGITAL ASSIGN) ..............................64
Pojmenování vstupů ....................................65
Změna zobrazení na displeji........................66
Používání časovače vypnutí ........................66
Záznam prostřednictvím receiveru ..............67
Ovládání zesilovače
Navigace prostřednictvím nabídek.............. 35
Nastavení úrovně (nabídka LEVEL)........... 39
Nastavení ekvalizéru (nabídka EQ) ............ 40
Nastavení prostorového zvuku
(nabídka SUR) ....................................... 40
Nastavení tuneru (nabídka TUNER)........... 42
Nastavení zvuku (nabídka AUDIO)............ 42
Nastavení obrazu (nabídka VIDEO) ........... 43
Nastavení systému (nabídka SYSTEM) ..... 44
Automatická kalibrace vhodných nastavení
(nabídka A. CAL) .................................. 48
Poslech prostorového zvuku
Poslech prostorového zvuku ve formátech
Dolby Digital a DTS Surround (AUTO
FORMAT DIRECT)............................... 48
Výběr předem naprogramovaného zvukového
pole......................................................... 50
Používání dálkového
ovladače
Změna přiřazení tlačítek ..............................67
Doplňující informace
Slovníček pojmů..........................................68
Bezpečnostní upozornění ............................70
Odstraňování problémů ...............................71
Technické údaje ...........................................75
Rejstřík ........................................................77
3CZ
Začínáme
Popis a umístění jednotlivých částí
Přední panel
1
2
3
4
5
6
7
8
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
q;
9
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
qk qj
L AUDIO R
qh
qg qf qd
qs
qa
Název
Funkce
Název
Funkce
A ?/1 (Zapnout/
Pohotovostní
režim)
Stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí receiveru (strana
25, 33, 34, 54).
E Senzor
dálkového
ovládání
Pro příjem signálů
z dálkového ovladače.
Stiskněte pro výběr
B SPEAKERS
systému předních
(OFF/A/B)
(Reprosoustavy reprosoustav (strana 26).
- Vypnuto/A/B)
F DISPLAY
(Zobrazení)
Stiskněte pro výběr
informací, které se mají
zobrazovat na displeji
(strana 59, 66).
C TUNING MODE Stiskněte nebo otočte pro
(Režim ladění) ovládání tuneru (FM/AM)
(strana 54).
TUNING +/–
(Ladění)
G INPUT MODE
Stiskněte pro výběr
(Vstupní režim) vstupního režimu, pokud
jsou stejné komponenty
připojeny k digitálním
i analogovým konektorům
(strana 60).
MEMORY/
ENTER (Paměť/
Vložit)
D DISPLAY
(Zobrazení)
4CZ
Zde se zobrazuje aktuální
stav vybrané komponenty
nebo seznam položek,
které je možno zvolit
(strana 6).
H MASTER
VOLUME
(Hlavní
hlasitost)
Otáčením můžete
přizpůsobit úroveň
hlasitosti všech
reprosoustav současně
(strana 31, 32, 33, 34).
Funkce
I DIRECT
(Přímý poslech)
Stiskněte pro poslech
vysoce kvalitního
analogového zvuku
(strana 53).
J AUTO CAL
(Aut. kalibrace)
Stiskněte pro aktivaci
funkce pro automatickou
kalibraci (Auto
Calibration) (strana 28).
K INPUT
SELECTOR
(Volič vstupu)
Otáčením vyberte vstupní
zdroj pro přehrávání
(strana 32, 33, 34, 53, 55,
57, 60, 65, 67).
L 2CH
(Dvoukanálové)
Stiskněte pro výběr
zvukového pole
(strana 48).
A.F.D. (Aut. přímý
poslech formátu)
Začínáme
Název
MOVIE (Film)
MUSIC (Hudba)
M SUR BACK
DECODING
(Dekódování
zadního
prostorového
zvukového
kanálu)
Stiskněte pro volbu
režimu dekódování
zadního prostorového
kanálu (strana 41).
N SLEEP (Časovač Stiskněte pro aktivaci
vypnutí)
časovače vypnutí
a nastavení doby, po
jejímž uplynutí se
receiver automaticky
vypne (strana 66).
O DIMMER
(Tlumení jasu)
Stiskněte pro změnu jasu
displeje (strana 48).
P Konektory VIDEO
3 IN/PORTABLE
AV IN (Vstup
VIDEO 3/Vstup
pro přenosné AV
zařízení)
Pro připojení přenosného
audio/video zařízení například videokamery
nebo herních video
zařízení (strana 23, 32).
Q Konektor AUTO
CAL MIC
(Mikrofon pro
aut. kalibraci)
Pro připojení dodávaného
optimalizačního
mikrofonu pro funkci
automatické kalibrace
(strana 27).
R Konektor
PHONES
(Sluchátka)
Pro připojení sluchátek
(strana 71).
5CZ
Význam indikátorů na displeji
1
2
3
SW
LFE
SP A ; D EX
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
5
; PL IIx
6
; PL
HDMI
7
OPT DTS -ES 9 6 / 2 4
COAX
NEO:6
8
9
MEMORY
D.RANGE
RDS ST
MONO
SB
qg
qf
qd
qs
qa
q;
Název
Funkce
Název
Funkce
A SW
Rozsvítí se, když je volba
subwooferu nastavena na
„YES” (Ano) (strana 44)
a z konektoru SUB WOOFER
vystupuje audio signál.
E ; PL/
; PLII/
; PLIIx
B LFE
Rozsvítí se, když přehrávaný
disk obsahuje LFE
(Nízkofrekvenční efekty) kanál
a signál tohoto LFE kanálu je
právě reprodukován.
C SP A/SP B
Rozsvítí se v závislosti na tom,
jaký systém reprosoustav je
použit. Tyto indikátory se však
nerozsvítí, pokud je výstup do
reprosoustavy vypnutý nebo
pokud jsou připojena
sluchátka.
D ; D/
; D EX
„; D” se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
Dolby Digital. „; D EX” se
rozsvítí, když receiver
dekóduje signály Dolby Digital
Surround EX.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu
Dolby Digital zkontrolujte, zda
jste provedli digitální připojení
a zda není položka INPUT
MODE (Vstupní režim)
nastavena na „ANALOG”
(Analogový režim) (strana 60).
„; PL” se rozsvítí, když
receiver aplikuje zpracování
Pro Logic na dvoukanálové
signály, aby mohl odesílat na
výstup signály středového
a prostorového kanálu.
„; PLII” se rozsvítí, když je
aktivován dekodér Pro Logic II
Movie/Music/Game.
„; PLIIx” se rozsvítí, když je
aktivován dekodér Pro Logic
IIx Movie/Music/Game.
Tyto indikátory se však
nerozsvítí, pokud jsou středová
i prostorové reprosoustavy
nastaveny na „NO” (Ne)
(strana 38) a zvukové pole
vyberete pomocí tlačítka
A.F.D.
Poznámka
Dekódování Dolby Pro Logic
IIx nefunguje pro signály ve
formátu DTS nebo pro signály
se vzorkovací frekvencí vyšší
než 48 kHz.
F OPT
Rozsvítí se, když je položka
INPUT MODE (Vstupní
režim) nastavena na „AUTO
IN” (Aut. vstup) a zdrojovým
signálem je digitální signál
vstupující prostřednictvím
konektoru OPTICAL, nebo
když je položka INPUT MODE
(Vstupní režim) nastavena na
„OPT IN” (Optický vstup)
(strana 60).
6CZ
Funkce
Název
Funkce
„DTS” se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
DTS. „DTS-ES” se rozsvítí,
když receiver dekóduje
signály DTS-ES. „DTS 96/
24” se rozsvítí, když receiver
dekóduje signály DTS 96/24
(96 kHz/24 bitů). „DTS-ES
96/24” se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
DTS-ES 96/24.
Poznámka
Při přehrávání disku ve
formátu DTS zkontrolujte,
zda jste provedli digitální
připojení a zda není položka
INPUT MODE (Vstupní
režim) nastavena na
„ANALOG” (Analogový
režim) (strana 60).
M COAX
Rozsvítí se, když je položka
INPUT MODE (Vstupní
režim) nastavena na „AUTO
IN” (Aut. vstup) a zdrojovým
signálem je digitální signál
vstupující prostřednictvím
konektoru COAXIAL, nebo
když je položka INPUT
MODE (Vstupní režim)
nastavena na „COAX IN”
(Koaxiální vstup) (strana 60).
N HDMI
Rozsvítí se, když receiver
rozpozná přístroj nebo
zařízení připojené
prostřednictvím konektoru
HDMI IN (strana 17).
H MEMORY
(Paměť)
Rozsvítí se, když je
aktivována paměťová funkce například Preset Memory
(paměť předvoleb)
(strana 56) atd.
I Indikátory
tuneru
Rozsvítí se, když receiver
používáte pro naladění
rozhlasových stanic
(strana 54) atd.
Poznámka
Symbol „RDS” se zobrazuje
pouze u modelů s kódem
oblasti CEL, CEK.
J Indikátory
předvoleb
stanic
Rozsvítí se, když používáte
receiver pro naladění
rozhlasových stanic
uložených na předvolby.
Podrobné informace
o ukládání rozhlasových
stanic na předvolby - viz
strana 56.
K D.RANGE
Rozsvítí se, když je
aktivována komprese
dynamického rozsahu
(strana 36).
L NEO:6
Rozsvítí se, když je aktivován
dekodér DTS Neo:6 Cinema/
Music (strana 49).
Písmena (L, C, R, atd.)
O Indikátory
přehrávaných označují přehrávané kanály.
Rámečky kolem písmen se
kanálů
mění podle toho, jak receiver
slučuje zdrojový zvuk (na
základě nastavení
reprosoustav).
Levá přední
L
Pravá přední
R
Středová (monofonní)
C
Levá prostorová
SL
Pravá prostorová
SR
Prostorová (monofonní nebo
S
prostorové složky, získané
zpracováním Pro Logic)
Zadní prostorová (zadní
SB
prostorové složky, získané
dekódováním 6.1 kanálů)
Příklad:
Formát záznamu (Přední/
Prostorová): 3/2.1
Výstupní kanál: Když jsou
prostorové reprosoustavy
nastaveny na „NO” (Ne)
(strana 38)
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
7CZ
Začínáme
Název
G DTS/
DTS-ES/
DTS 96/24/
DTS-ES
96/24
Zadní panel
1
DIGITAL
2
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
6 5
SUB
WOOFER
FRONT B
4
3
A Část DIGITAL INPUT/OUTPUT
(Digitální vstup/výstup)
Pro připojení DVD
přehrávače atd.
Konektor
COAXIAL
poskytuje lepší
Konektor
kvalitu hlasitého
COAXIAL IN
zvuku (strana 20,
(Koaxiální
22).
vstup)
Konektory
OPTICAL
IN (Optický
vstup)
Konektory
HDMI IN/ OUT
(Vstup/Výstup
HDMI)*
Konektor
DMPORT
(Port pro
digitální média)
R
FRONT A
SPEAKERS
Pro připojení DVD
přehrávače atd.
Obraz a zvuk jsou
odesílány do
televizoru nebo
projektoru
(strana 17).
B Část COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (Komponentní video
vstup/výstup)
Zelený (Y)
Modrý
(PB/CB)
Červený
(PR/CR)
Konektory
COMPONENT
VIDEO
INPUT/
OUTPUT
(Komponentní
video vstup/
výstup)*
Pro připojení DVD
přehrávače,
televizoru nebo
satelitního tuneru.
Toto zapojení
umožňuje
dosáhnout vysoké
kvality obrazu
(strana 19 – 22).
C Část SPEAKERS (Reprosoustavy)
Pro připojení
reprosoustav
(strana 14).
Pro připojení
adaptéru
DIGITAL MEDIA
PORT (strana 62).
Pro připojení
subwooferu
(strana 14).
8CZ
D Část VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(Video/Audio vstup/výstup)
Červený
(R - pravý
kanál)
Žlutý
Konektory
AUDIO IN/
OUT (Audio
vstup/výstup)
Pro připojení
videorekordéru,
DVD přehrávače
atd. (strana 19–23).
Konektory
VIDEO IN/
OUT (Video
vstup/výstup)*
Dodávaný dálkový ovladač RM-AAU015
můžete používat pro ovládání receiveru
a audio/video komponent Sony, jejichž
ovládání jste na dálkovém ovladači nastavili
(strana 67).
1
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
wa
2
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
E Část AUDIO INPUT (Audio vstup)
Bílý (L levý kanál)
Červený
(R - pravý
kanál)
Konektory
Pro připojení CD
AUDIO IN
přehrávače atd.
(Audio vstup) (strana 15).
SAT
TV
2CH
A.F.D.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
AMP MENU
1
F Část ANTENNA (Anténa)
Konektor FM
ANTENNA
(Anténa pro
pásmo FM)
Svorky AM
ANTENNA
(Anténa pro
pásmo AM)
Pro připojení
drátové antény pro
pásmo FM,
dodávané jako
příslušenství tohoto
receiveru
(strana 24).
Pro připojení
smyčkové antény
pro pásmo AM,
dodávané jako
příslušenství tohoto
receiveru
(strana 24).
2
3
AUTO CAL
w;
4
7
ql
qk
qj
qh
9
8
>10/
-
6
5
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3
4
5
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
G
g
qa
qg
qf
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qs
TV
* Obraz z vybraného vstupu můžete sledovat po
připojení konektoru MONITOR OUT nebo HDMI
OUT k televizoru nebo projektoru (strana 19).
qd
pokračování
9CZ
Začínáme
Bílý (L levý kanál)
Dálkový ovladač
Název
Funkce
Název
A TV ?/1
(Televizor zapnout/
pohotovostní
režim)
Současným stiskem tlačítek
TV ?/1 a TV (M) můžete
zapínat nebo vypínat
televizor.
C Tlačítka pro Stiskněte některé z těchto
výběr vstupu tlačítek pro výběr
komponenty, kterou chcete
používat. Po stisknutí
kteréhokoliv tlačítka pro
výběr vstupu se receiver
zapne. Jednotlivá tlačítka mají
z výroby přiřazeny následující
ovládání komponent Sony.
Přiřazení tlačítek můžete
změnit pomocí kroků v části
„Změna přiřazení tlačítek” na
straně 67.
AV ?/1
(Audio/Video zapnout/
pohotovostní
režim)
B ?/1
(Zapnout/
Pohotovostní
režim)
Stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí audio/video
komponent Sony, jejichž
ovládání jste nastavili
v dálkovém ovladači
(strana 67).
Stisknete-li současně tlačítko
?/1 (B), vypne se receiver
i ostatní komponenty
(SYSTEM STANDBY Pohotovostní režim systému).
Poznámka
Funkce přepínače AV ?/1 se
mění automaticky po každém
stisku tlačítek pro výběr
vstupu (C).
Stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí receiveru.
Pro vypnutí všech komponent
stiskněte současně tlačítko
?/1 a AV ?/1 (A)
(SYSTEM STANDBY Pohotovostní režim systému).
Funkce
Tlačítko
Přiřazená
komponenta
Sony
DMPORT
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
VIDEO 1
VCR (videorekordér,
režim 3)
VIDEO 2
VCR (videorekordér,
režim 2)
VIDEO 3
Není přiřazeno
DVD
DVD přehrávač
SAT
Digitální satelitní
receiver
TV
Televizor
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD přehrávač
TUNER
Vestavěný tuner
D 2CH (Dvouka- Stiskněte pro výběr
nálové)
zvukového pole.
A.F.D. (Aut.
přímý poslech
formátu)
MOVIE (Film)
MUSIC
(Hudba)
10CZ
E AMP MENU
(Nabídka
zesilovače)
Stiskněte pro zobrazení
nabídky receiveru. Pak
můžete pomocí tlačítek V, v,
B, b a
(P) provést
v nabídce požadovanou
funkci.
F AUTO CAL
(Aut.
kalibrace)
Stiskněte pro aktivaci funkce
pro automatickou kalibraci
(Auto Calibration).
Název
D.SKIP
(Přeskočit
disk)
Stiskněte, jestliže chcete:
– vyhledávat stopy směrem
vpřed/vzad, jestliže používáte
DVD přehrávač,
– spustit rychlé přehrávání
vpřed/vzad, jestliže používáte
videorekordér, CD přehrávač
nebo přehrávač disků blu-ray.
Ha)b)
Stiskněte pro spuštění
přehrávání z videorekordéru,
CD přehrávače, DVD
přehrávače nebo přehrávače
disků blu-ray.
Xb)
Stiskněte pro pozastavení
(pauza) přehrávání nebo
záznamu při použití
videorekordéru, CD přehrávače,
DVD přehrávače nebo
přehrávače disků blu-ray.
(Rovněž umožňuje spustit
záznam u komponent
v pohotovostním režimu pro
záznam.)
Stiskněte pro uložení stanice.
xb)
Stiskněte pro aktivaci funkce
ztlumení zvuku.
Současným stiskem tlačítek
MUTING a TV (M) aktivujete
funkci pro ztlumení zvuku
televizoru.
Stiskněte pro zastavení
přehrávání z videorekordéru,
CD přehrávače, DVD
přehrávače nebo přehrávače
disků blu-ray.
TV CH +/–
(Televizní
kanál)
Současným stiskem tlačítek TV
CH +/– a TV (M) můžete
vybrat televizní kanály uložené
na předvolbách.
Stiskněte pro aktivaci režimu
přímého ladění.
Stiskněte pro přeskočení disku
v případě, že používáte měnič
na více disků.
FM MODE Stiskněte pro volbu
(Režim FM) monofonního nebo
stereofonního příjmu v pásmu
FM.
MEMORY
(Paměť)
J MUTING
(Ztlumení
zvuku)
K TV VOL
(Hlasitost
televizoru)
+a)/–
Stiskněte pro vložení hodnoty
po výběru kanálu, disku nebo
stopy pomocí numerických
tlačítek televizoru,
videorekordéru nebo satelitního
tuneru.
Současným stiskem tlačítek TV
VOL +/– a TV (M) můžete
nastavit úroveň hlasitosti
televizoru.
MASTER
Stiskněte pro nastavení úrovně
VOL (Hlavní hlasitosti všech reprosoustav
hlasitost)
současně.
+a)/–
L ./>b)
REPLAY
Funkce
m/Mb)
H DVD MENU Stiskněte pro zobrazení nabídky
(Nabídka
DVD přehrávače na obrazovce
DVD)
televizoru. Pak můžete pomocí
tlačítek V, v, B, b a
(P)
provést v nabídce požadovanou
funkci.
I ENTER
(Vložit)
Název
Stiskněte pro přeskočení stopy
na disku v CD přehrávači, DVD
přehrávači nebo přehrávači
disků blu-ray.
Stiskněte pro opakované
přehrání předchozí scény nebo
(Opakovat) / rychlý posun od současné scény
ADVANCE směrem dopředu, jestliže
<
používáte videorekordér, DVD
(Posunout přehrávač nebo přehrávač disků
blu-ray.
vpřed)
PRESET +/– Stiskněte pro výběr:
(Předvolba) – stanic na předvolbách,
– kanálů na předvolbách
videorekordéru nebo
satelitního tuneru.
TUNING +/– Stiskněte pro spuštění
(Ladění)
vyhledávání stanic.
M TV
(Televizor)
Současným stiskem tlačítka TV
a požadovaného tlačítka
aktivujete funkce tlačítek
s oranžovým potiskem.
N MENU
(Nabídka)
Stiskněte pro zobrazení nabídky
z videorekordéru, DVD
přehrávače, satelitního tuneru
nebo přehrávače disků blu-ray
na obrazovce televizoru.
Současným stiskem tlačítek
MENU a TV (M) zobrazíte
nabídku televizoru. Pak můžete
pomocí tlačítek V, v, B, b a
(P) provést v nabídce
požadovanou funkci.
pokračování
11CZ
Začínáme
G D.TUNING
(Přímé
ladění)
Funkce
Název
Funkce
Název
Funkce
O RETURN
(Zpět)/
EXIT O
(Ukončit)
Stiskněte, jestliže chcete:
– provést návrat do předchozí
nabídky,
– ukončit nabídku během
doby, kdy je na obrazovce
televizoru zobrazena
nabídka nebo OSD průvodce
videorekordéru, DVD
přehrávače, satelitního
tuneru nebo přehrávače
disků blu-ray.
Stiskněte současně tlačítka
RETURN/EXIT a TV (M)
pro návrat do předchozí
nabídky nebo ukončení
nabídky televizoru během
doby, kdy je nabídka
zobrazena na obrazovce
televizoru.
S -/--
Současným stiskem tlačítek -/-a TV (M) vyberete režim
zadávání kanálů televizoru
(jednociferné nebo dvouciferné
číslo).
P
V/v/B/b
Q DISPLAY
(Zobrazení)
R TOOLS
(Nástroje)
12CZ
Po stisku tlačítka AMP
MENU (E), DVD MENU
(H) nebo MENU (N),
stiskněte tlačítko V, v, B nebo
b pro výběr nastavení. Pak
stiskněte tlačítko
pro
vložení výběru pro DVD
MENU nebo MENU.
Tlačítko
stiskněte rovněž
pro vložení výběru pro
receiver, videorekordér,
satelitní tuner, CD přehrávač,
DVD přehrávač nebo
přehrávač disků blu-ray.
Stiskněte pro výběr informací
zobrazených na obrazovce
televizoru pro videorekordér,
satelitní tuner, CD přehrávač,
DVD přehrávač nebo
přehrávač disků blu-ray.
Stiskněte současně tlačítko
DISPLAY a TV (M) pro
zobrazení informací
o televizoru na obrazovce
televizoru.
Stiskněte pro zobrazení
možností, které jsou
použitelné pro celý disk (např.
ochrana disku), rekordér
(např. nastavení zvuku během
záznamu) nebo několik
položek v nabídce se
seznamem (např. smazání
několika titulů).
Současným stiskem tlačítek
TOOLS a TV (M) zobrazte
možnosti pro televizor.
>10/
x
CLEAR
(Smazat)
Stiskněte pro výběr:
– čísel stop videorekordéru,
satelitního tuneru nebo CD
přehrávače, která jsou vyšší
než 10,
– čísel kanálů přijímače digitální
kabelové televize (CATV).
Stiskněte pro smazání chyby,
která vznikla stiskem
nesprávného numerického
tlačítka.
T Numerická Stiskněte, jestliže chcete:
tlačítka
– uložit stanici na předvolbu/
(číslo 5a))
naladit stanici uloženou na
předvolbě,
– vybrat čísla stopy v CD
přehrávači, DVD přehrávači
nebo přehrávači disků blu-ray.
Stiskem tlačítka 0/10 vyberete
stopu s číslem 10,
– vybrat čísla kanálů
videorekordéru nebo
satelitního tuneru.
Současným stiskem
numerických tlačítek a tlačítka
TV (M) můžete volit kanály
televizoru.
U TV INPUT
(Televizní
vstup)
Současným stiskem tlačítek TV
INPUT a TV (M) vyberete
vstupní signál (televizní vstup
nebo video vstup).
SLEEP
(Časovač
vypnutí)
Stiskněte pro aktivaci časovače
vypnutí a nastavení doby, po
jejímž uplynutí se receiver
automaticky vypne.
a)
Tlačítka 5, MASTER VOL +, TV VOL + a H
jsou opatřena hmatovým bodem. Tyto body
můžete použít k usnadnění obsluhy receiveru.
b)
Toto tlačítko je rovněž k dispozici pro ovládání
adaptéru DIGITAL MEDIA PORT. Podrobné
informace o funkci tohoto tlačítka najdete
v návodu k obsluze dodávanému k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Některé funkce vysvětlené v této části nemusí
v závislosti na modelu přístroje fungovat.
• Výše uvedená vysvětlení mají sloužit pouze jako
příklad. Z tohoto důvodu (v závislosti na
komponentě) nemusí být výše uvedená operace
možná nebo může fungovat odlišně, než je
popisováno.
1: Instalace reprosoustav
Poslech systému s 5.1/6.1
kanály
Abyste si mohli plně vychutnat vícekanálový
prostorový zvuk jako v kině, je potřebné
připojení pěti reprosoustav (dvou předních
reprosoustav, středové reprosoustavy a dvou
prostorových reprosoustav) a subwooferu
(5.1kanálový systém).
Připojíte-li ještě jednu přídavnou zadní
prostorovou reprosoustavu, můžete si dopřát
vysoce věrnou reprodukci zvuku
zaznamenaného pomocí DVD software ve
formátu Surround EX (6.1kanálový systém)
(viz „Používání režimu dekódování zadního
prostorového kanálu (SB DEC)” na straně 41).
Příklad konfigurace
6.1kanálového systému
reprosoustav
Příklad konfigurace
5.1kanálového systému
reprosoustav
APřední reprosoustava (levá)
BPřední reprosoustava (pravá)
CStředová reprosoustava
DProstorová reprosoustava (levá)
EProstorová reprosoustava (pravá)
GSubwoofer
APřední reprosoustava (levá)
BPřední reprosoustava (pravá)
CStředová reprosoustava
DProstorová reprosoustava (levá)
EProstorová reprosoustava (pravá)
FZadní prostorová reprosoustava
GSubwoofer
Rada
Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové
signály, umístěte jej kamkoli budete chtít.
13CZ
Začínáme
Tento receiver umožňuje použití
6.1kanálového systému (6 reprosoustav
a jeden subwoofer).
2: Připojení reprosoustav
A
G
A
DVD IN
F
D
B
VIDEO 2/BD IN
OUT
HDMI
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO IN
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
Svorky SPEAKERS FRONT B
(Přední reprosoustavy B)a)
R
FRONT A
SPEAKERS
B
B
E
C
A Monofonní audio kabel (není součástí příslušenství)
B Kabely reprosoustav (nejsou součástí příslušenství)
APřední reprosoustava A (levá)
BPřední reprosoustava A (pravá)
CStředová reprosoustava
DProstorová reprosoustava (levá)
EProstorová reprosoustava (pravá)
FZadní prostorová reprosoustava
GSubwooferb)
14CZ
a)
Pokud máte doplňující systém předních
reprosoustav, připojte jej ke svorkám SPEAKERS
FRONT B. Přední reprosoustavy, které chcete
používat, můžete vybrat přepínačem SPEAKERS
(OFF/A/B) na receiveru (strana 26).
b)
Pokud připojíte subwoofer vybavený funkcí
automatického pohotovostního režimu, před
sledováním filmů tuto funkci vypněte. Pokud je
funkce automatického pohotovostního režimu
zapnuta (ON), bude se subwoofer v závislosti na
úrovni signálu vstupujícího do subwooferu
automaticky přepínat do pohotovostního režimu
a mohlo by se stát, že se výstup zvuku přeruší.
3a: Připojení audio komponent
Začínáme
Připojení Super Audio CD/
CD přehrávače
Následující ilustrace znázorňuje způsob
připojení Super Audio CD/CD přehrávače.
Po připojení Super Audio CD/CD přehrávače
pokračujte částí „3b: Připojení video
komponent” (strana 16).
Super Audio CD
přehrávač/CD
přehrávač
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Audio kabel (není součástí příslušenství)
15CZ
3b: Připojení video komponent
Jak připojit vaše komponenty
Tato část popisuje, jak připojovat vaše video
komponenty k tomuto receiveru. Předtím, než
začnete, se prosím podívejte na níže uvedenou
část „Připojovaná komponenta”, kde jsou
uvedeny stránky popisující způsob připojení
jednotlivých komponent.
Po připojení všech svých komponent
pokračujte částí „4: Připojení antén”
(strana 24).
Připojované konektory video
vstupu/výstupu
Kvalita obrazu závisí na konektoru použitém
pro připojení. Viz níže uvedené vyobrazení.
Vyberte připojení podle konektorů, jimiž jsou
vaše komponenty vybaveny.
Konektor INPUT
na televizoru
apod.
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
Připojovaná komponenta
Komponenta
Strana
S konektorem HDMI
17
Televizor
19
DVD přehrávač/DVD rekordér
20
Satelitní tuner/Set-top box
22
Videorekordér
23
Konektor
MONITOR OUT,
HDMI OUT na
receiveru
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
Videokamera, herní video
zařízení atd.
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
L AUDIO R
23
Pokud chcete připojit několik
digitálních komponent, ale
nemůžete najít nepoužitý vstup
Přečtěte si část „Poslech digitálního zvuku
z jiných vstupů (DIGITAL ASSIGN)”
(strana 64).
Konektor INPUT
na receiveru
Konektor
OUTPUT na
video
komponentě
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
Vysoká kvalita obrazu
16CZ
Funkce HDMI
Digitální audio signál přenášený
prostřednictvím HDMI lze poslouchat pomocí
reprosoustav tohoto receiveru. Tento signál
podporuje Dolby Digital, DTS a lineární
PCM.
HDMI představuje zkratku slov HighDefinition Multimedia Interface. Jedná se
o rozhraní, které přenáší video a audio signály
v digitálním formátu.
DVD přehrávač
Přehrávač disků
Blu-ray
Televizor, projektor
atd.
Audio/video
signály
Audio/video
signály
Audio/video
signály
A
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
A
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Doporučujeme vám používat HDMI kabel značky Sony.
pokračování
17CZ
Začínáme
Připojení komponent
s konektory HDMI
Poznámky k zapojení
prostřednictvím HDMI
• Pokud je obraz nekvalitní nebo pokud
z komponenty připojené prostřednictvím
kabelu HDMI nepřichází žádný zvuk,
zkontrolujte nastavení připojené
komponenty.
• Audio signál vstupující do konektoru HDMI
IN vystupuje z konektoru výstupu pro
reprosoustavy a konektoru HDMI OUT.
Nevystupuje z žádných jiných audio
konektorů.
• Video signály vstupující do konektoru
HDMI IN lze poslat na výstup pouze přes
konektor HDMI OUT. Tyto vstupní video
signály nelze odesílat na výstup
prostřednictvím konektorů VIDEO OUT
nebo MONITOR OUT.
• Když chcete poslouchat zvuk v reproduktoru
televizoru, nastavte položku „AUDIO”
v nabídce VIDEO na „TV+AMP”
(strana 43). Pokud je tato položka nastavena
na „AMP”, zvuk z reproduktoru televizoru
nevystupuje.
• Nebudou vystupovat audio signály oblasti
multi/stereo disku Super Audio CD.
• Audio signály (vzorkovací frekvence, bitová
délka atd.) přenášené z konektoru HDMI
mohou být omezeny připojenou
komponentou. Pokud je obraz nekvalitní
nebo pokud z komponenty připojené
prostřednictvím kabelu HDMI nepřichází
žádný zvuk, zkontrolujte nastavení
připojené komponenty.
• Při přepínání vzorkovací frekvence nebo
výstupních audio kanálů ze zdrojového
přístroje, může dojít k přerušení zvuku.
• Když připojená komponenta nepodporuje
technologii ochrany autorských práv
(HDCP), může být obraz a/nebo zvuk
z konektoru HDMI OUT zkreslený nebo se
vůbec nemusí objevit na výstupu.
V takovém případě si přečtěte technické
údaje připojené komponenty.
18CZ
• Když odesíláte na výstup 96kHz
vícekanálový zvuk prostřednictvím
připojení HDMI, nastavte rozlišení obrazu
komponenty pro přehrávání na 720p nebo
1080i.
• Podrobné informace si prosím vyhledejte
v návodu k obsluze jednotlivých
připojovaných komponent.
• Nedoporučujeme používat konverzní kabel
HDMI-DVI. Když připojíte k DVI-D
komponentě konverzní kabel HDMI-DVI,
nemusí se na výstupu objevit zvuk a/nebo
obraz.
Poznámky
• Jestliže video a audio signály z komponenty pro
přehrávání vstupují do televizoru přes tento
receiver, nezapomeňte receiver zapnout. Pokud
není zapnuto napájení receiveru, nebudou
přenášeny ani video, ani audio signály.
• Proveďte změnu továrního nastavení vstupního
tlačítka VIDEO 2 na dálkovém ovladači tak, abyste
pomocí tohoto tlačítka mohli ovládat svůj
přehrávač disků blue-ray. Podrobné informace viz „Změna přiřazení tlačítek” (strana 67).
• Vstup VIDEO 2 můžete také přejmenovat tak, aby
jej bylo možno zobrazit na displeji receiveru.
Podrobné informace - viz „Pojmenování vstupů”
(strana 65).
Poznámka
Připojení televizoru
Obraz z video komponenty připojené k tomuto
receiveru je možno zobrazit na obrazovce
televizoru.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich komponentách.
Rady
• Obraz z vybraného vstupu můžete sledovat po
připojení konektoru MONITOR OUT k televizoru
nebo projektoru.
• Pokud spojíte konektor audio výstupu televizoru
s konektory TV IN na receiveru, bude zvuk
z televizoru vystupovat z reprosoustav připojených
k receiveru.
Televizor
Audio signály
Video signály
A
DIGITAL
DVD IN
B
VIDEO 2/BD IN
C
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Audio kabel (není součástí příslušenství)
B Video kabel (není součástí příslušenství)
C Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
19CZ
Začínáme
Jestliže video a audio signály z komponenty pro
přehrávání vstupují do televizoru přes tento
receiver, nezapomeňte receiver zapnout. Pokud není
zapnuto napájení receiveru, nebudou přenášeny ani
video, ani audio signály.
Poznámka
Připojení DVD přehrávače/DVD
rekordéru
Chcete-li ke vstupu připojit vícekanálový digitální
audio signál z DVD přehrávače, proveďte nastavení
digitálního audio výstupu na DVD přehrávači.
Přečtěte si návod k obsluze dodaný k DVD
přehrávači.
Následující ilustrace znázorňuje způsob
připojení DVD přehrávače/DVD rekordéru.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich komponentách.
Rada
Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Připojení DVD přehrávače
DVD přehrávač
Audio signály
Video signály
A
B
DIGITAL
DVD IN
C
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Koaxiální digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Video kabel (není součástí příslušenství)
C Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
20CZ
Připojení DVD rekordéru
Audio signály
A
Začínáme
DVD rekordér
Video signály
B
C
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
D
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
C Video kabel (není součástí příslušenství)
D Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
Poznámky
• Proveďte změnu továrního nastavení tlačítka pro
výběr vstupu VIDEO 1 na dálkovém ovladači tak,
abyste pomocí tohoto tlačítka mohli ovládat svůj
DVD rekordér. Podrobné informace - viz „Změna
přiřazení tlačítek” (strana 67).
• Vstup VIDEO 1 můžete také přejmenovat tak, aby
jej bylo možno zobrazit na displeji receiveru.
Podrobné informace - viz „Pojmenování vstupů”
(strana 65).
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo do zdířky tak, aby
zacvakly do správné polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
Rada
Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
21CZ
Poznámky
Připojení satelitního tuneru/
set-top boxu
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo do zdířky tak, aby
zacvakly do správné polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
Na následujícím obrázku je zobrazeno, jak
připojit satelitní tuner nebo set-top box.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich komponentách.
Rada
Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Satelitní tuner/Set-top box
Audio signály
A
Video signály
B
C
DIGITAL
DVD IN
D
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
C Video kabel (není součástí příslušenství)
D Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
22CZ
Začínáme
Připojení komponent
s konektorem pro analogové
video a audio
Na následujícím obrázku je zobrazen způsob
připojení komponenty, která je vybavena
analogovými konektory (například
videorekordér atd.)
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich komponentách.
Videorekordér
Audio signály
Video signály
A
B
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
Ke konektorům VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN (Přední panel)
Videokamera/
herní video zařízení
C
A Audio kabel (není součástí příslušenství)
B Video kabel (není součástí příslušenství)
C Audio/video kabel (není součástí příslušenství)
23CZ
4: Připojení antén
Připojte dodávanou smyčkovou anténu pro
pásmo AM a drátovou anténu pro pásmo FM.
Drátová anténa pro pásmo FM
(součást příslušenství)
DIGITAL
DVD IN
Smyčková anténa pro pásmo
AM (součást příslušenství)
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
* Tvar konektoru se různí v závislosti na kódu
oblasti tohoto receiveru.
Poznámky
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte smyčkovou
anténu pro pásmo AM v dostatečné vzdálenosti od
receiveru a ostatních komponent.
• Zajistěte, aby byla drátová anténa pro pásmo FM
plně rozvinutá.
• Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji
umístěte co nejvíce vodorovně.
24CZ
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
Připojení síťového napájecího
kabelu
Připojte síťový napájecí kabel (síťový kabel)
do síťové zásuvky.
Síťový napájecí kabel (síťový kabel)
Provedení výchozích operací
nastavení
Před prvním použitím inicializujte receiver
provedením následujícího postupu. Tento
postup je rovněž možno použít pro navrácení
parametrů, jejichž hodnoty jste změnili, na
výchozí tovární hodnoty.
Pro tento postup je nutno použít tlačítka na
receiveru.
1, 2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L
R
SURROUND
L AUDIO R
3
SURROUND BACK
CENTER
Do zásuvky na stěně
1
Stiskem tlačítka ?/1 vypněte
receiver.
2
Stiskněte a na 5 sekund podržte
tlačítko ?/1.
Na displeji se budou střídavě zobrazovat
zprávy „PUSH” (Stisknout) a „ENTER”
(Vložit).
3
Stiskněte tlačítko MEMORY/
ENTER.
Na displeji se na okamžik zobrazí zpráva
„CLEARING” (Mazání) a poté se zobrazí
zpráva „CLEARED” (Smazáno).
Na své výchozí tovární hodnoty se vrátí
následující parametry:
• Všechna nastavení provedená
v nabídkách LEVEL, EQ, SUR,
TUNER, AUDIO, VIDEO a SYSTEM.
• Zvukové pole, uložené pro jednotlivé
vstupy a stanice na předvolbách.
• Všechny parametry zvukového pole.
• Všechny stanice na předvolbách.
• Všechny indexové názvy pro vstupy
a stanice na předvolbách.
• Hlavní hlasitost (MASTER VOLUME)
se nastaví na „VOL MIN”.
• Vstup se nastaví na „DVD”.
25CZ
Začínáme
5: Příprava receiveru
a dálkového ovladače
Vložení baterií do dálkového
ovladače
Vložte dvě baterie R6 (velikosti AA) do
dálkového ovladače RM-AAU015.
Při vkládání baterií do dálkového ovladače
dbejte na dodržení správné polarity.
6: Výběr systému
reprosoustav
Můžete si vybrat přední reprosoustavy, které
chcete používat.
Pro tento postup je nutno použít tlačítka na
receiveru.
SPEAKERS (OFF/A/B)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
Poznámky
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých
nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
• Nekombinujte alkalické baterie s jinými druhy
baterií.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému
slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému
poškození v důsledku vytečení elektrolytu
a koroze.
• Po výměně baterií se mohou tlačítka na dálkovém
ovladači resetovat na výchozí tovární hodnoty.
Pokud k tomu dojde, znovu proveďte přiřazení
těchto tlačítek (strana 67).
Rada
Při normálním způsobu používání by měly baterie
vydržet přibližně 3 měsíce. Pokud receiver není
možno dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte
všechny baterie za nové.
26CZ
L AUDIO R
Opakovaným stiskem tlačítka
SPEAKERS (OFF/A/B) vyberte
systém předních reprosoustav,
který chcete použít.
Pro výběr
Svítí
Reprosoustav připojených ke svorkám
SPEAKERS FRONT A (Přední
reprosoustavy A)
SP A
Reprosoustav připojených ke svorkám
SPEAKERS FRONT B (Přední
reprosoustavy B)
SP B
Chcete-li výstup na reprosoustavy vypnout,
opakovaně mačkejte tlačítko SPEAKERS
(OFF/A/B) tak dlouho, dokud indikátory „SP
A” a „SP B” na displeji nepřestanou svítit.
Poznámka
Když jsou k receiveru připojena sluchátka, nelze
stiskem tlačítka SPEAKERS (OFF/A/B) přepnout
systém předních reprosoustav.
Poznámky
• Jestliže jsou připojena sluchátka, funkce pro
automatickou kalibraci nefunguje.
• Ujistěte se, že přepínač SPEAKERS (OFF/A/B)
není nastaven do polohy vypnuto.
(AUTO CALIBRATION)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
Optimalizační mikrofon
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
Funkce DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration - Automatická kalibrace
digitálního kina) umožňuje provádět
automatickou kalibraci jako např.:
• Kontrolu připojení jednotlivých
reprosoustav k receiveru.
• Nastavení úrovně reprosoustav.
• Měření vzdálenosti jednotlivých
reprosoustav od vašeho poslechového místa.
Úrovně a vyvážení reprosoustav můžete
nastavit také manuálně. Podrobné informace viz „8: Nastavení úrovní a vyvážení
reprosoustav (TEST TONE)” (strana 31).
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Před provedením automatické
kalibrace
Před spuštěním funkce pro automatickou
kalibraci (Auto Calibration) nainstalujte
a připojte reprosoustavy (strana 13, 14).
• Konektor AUTO CAL MIC se používá
pouze pro připojení dodávaného
optimalizačního mikrofonu. Nepřipojujte
k tomuto konektoru žádné jiné mikrofony.
Jinak by mohlo dojít k poškození receiveru
a mikrofonu.
• Během kalibrace je zvuk vycházející
z reprosoustav velmi hlasitý. Dejte pozor,
aby se v blízkosti nepohybovaly děti
a abyste nerušili své sousedy.
• Funkci pro automatickou kalibraci
spouštějte v tichém prostředí, abyste se
vyhnuli vlivu šumu a aby byly výsledky
měření přesnější.
• Pokud jsou v cestě mezi optimalizačním
mikrofonem a reprosoustavami jakékoliv
překážky, nelze kalibraci správně provést.
Aby nedošlo k chybě měření, odstraňte
z oblasti měření všechny překážky.
1
Připojte dodávaný
optimalizační mikrofon ke
konektoru AUTO CAL MIC.
2
Nainstalujte optimalizační
mikrofon.
Umístěte optimalizační mikrofon do
poslechového místa. Můžete rovněž
použít stoličku nebo trojnožku, aby zůstal
optimalizační mikrofon ve výšce vašich
uší.
27CZ
Začínáme
7: Automatická kalibrace
vhodných nastavení
2
Provedení automatické
kalibrace
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Celý proces měření bude trvat několik
minut.
V následující tabulce je uveden údaj
zobrazovaný na displeji při zahájení
měření.
Přepínač
?/1
Měřený parametr Displej
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
Měření se spustí.
DVD
SA-CD/CD TUNER
Tlačítka
pro výběr
vstupu
Úroveň okolního
šumu
NOISE.CHK (Kontrola
šumu)
Připojení
reprosoustav
Střídavě se zobrazují
údaje MEASURE
(Měření) a SP DET.
(Detekce reprosoustav)*
1
Úroveň
reprosoustav
Střídavě se zobrazují
údaje MEASURE
(Měření) a GAIN
(Zisk)*
Vzdálenost
reprosoustav
Střídavě se zobrazují
údaje MEASURE
(Měření) a DISTANCE
(Vzdálenost)*
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL
7
8
D.TUNING
9
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
G
g
f
RETURN/EXIT
1
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
*Během měření svítí na displeji indikátor
odpovídající reprosoustavy.
MASTER
VOL +/–
MENU
3
Na displeji se zobrazí zpráva
„COMPLETE” (Hotovo) a nastavení se
zaregistruje.
Stiskněte tlačítko AUTO CAL.
Měření se během 5 sekund spustí a displej
se změní následujícím způsobem:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Během doby, kdy se čas odpočítává, se
postavte mimo oblast měření, aby
nedošlo k chybě měření.
Měření se ukončí.
4
Odpojte dodávaný
optimalizační mikrofon
z konektoru AUTO CAL MIC.
Poznámka
Automatická kalibrace nedokáže detekovat
subwoofer. Všechna nastavení subwooferu proto
zůstanou zachována.
Rada
Během měření se automatická kalibrace zruší,
jestliže uděláte následující:
– Stisknete tlačítko ?/1, tlačítka pro výběr vstupu
nebo tlačítko MUTING.
– Změníte úroveň hlasitosti.
– Stisknete znovu tlačítko AUTO CAL.
28CZ
Chybové a varovné kódy
Je-li během automatické kalibrace zjištěna
chyba, bude se na displeji po každém měření
cyklicky zobrazovat chybový kód, a to
v následujícím pořadí:
Chybový kód t prázdný displej t (chybový
kód t prázdný displej)a) t PUSH
(Stisknout) t prázdný displej t ENTER
(Vložit)
a) Zobrazuje
se tehdy, existuje-li více chybových
kódů.
Postup při opravě chyby
1 Zaznamenejte si chybový kód.
2 Stiskněte tlačítko .
3 Stiskem tlačítka ?/1 vypněte receiver.
4 Opravte chybu.
Podrobnosti - viz níže uvedená část
„Chybové kódy a náprava chyb”.
5 Zapněte receiver a znovu proveďte
automatickou kalibraci (strana 28).
Chybové kódy a náprava chyb
Chybový
kód
Příčina a náprava
ERROR 10
Okolní prostředí je příliš hlučné.
Během automatické kalibrace
zajistěte tiché okolní prostředí.
ERROR 11
Reprosoustavy jsou umístěny příliš
blízko optimalizačního mikrofonu.
Umístěte reprosoustavy do větší
vzdálenosti od optimalizačního
mikrofonu.
ERROR 12
Není detekována žádná
reprosoustava. Zajistěte, aby byl
optimalizační mikrofon správně
připojen, a znovu spusťte
automatickou kalibraci.
ERROR 20
Příčina a náprava
ERROR 21
Je detekována pouze jedna
prostorová reprosoustava.
Zkontrolujte připojení
prostorových reprosoustav.
ERROR 23
Je detekována zadní prostorová
reprosoustava, avšak prostorové
reprosoustavy nejsou připojeny.
Ujistěte se, že jste připojili
prostorové reprosoustavy.
Když se zobrazí varovné kódy
Varovný kód zobrazený během automatické
kalibrace poskytuje informace o výsledku
měření. Varovný kód se bude na displeji
cyklicky zobrazovat, a to následujícím
způsobem:
Varovný kód t prázdný displej t (varovný
kód t prázdný displej)b) t PUSH
(Stisknout) t prázdný displej t ENTER
(Vložit)
b) Zobrazuje
se tehdy, existuje-li více než jeden
varovný kód.
Varovný kód můžete podle svého uvážení
ignorovat, protože funkce automatické
kalibrace provede automatickou úpravu
příslušných nastavení. Nastavení můžete
změnit také manuálně.
Postup při manuální změně
nastavení
1 Poznačte si varovný kód.
2 Stiskněte tlačítko .
3 Stiskem tlačítka ?/1 vypněte receiver.
4 Použijte řešení uvedené v následující
tabulce „Varovné kódy a náprava chyb”.
5 Zapněte receiver a znovu proveďte
automatickou kalibraci (strana 28).
Nejsou detekovány přední
reprosoustavy nebo je detekována
pouze jedna přední reprosoustava.
Zkontrolujte připojení předních
reprosoustav.
pokračování
29CZ
Začínáme
Když se zobrazí chybové kódy
Chybový
kód
Varovné kódy a náprava chyb
Varovný kód Význam a řešení
WARN. 40
Okolní prostředí je hlučné. Během
automatické kalibrace zajistěte
tiché okolní prostředí.
WARN. 60
Vyvážení předních reprosoustav je
nastaveno mimo použitelný rozsah.
Přemístěte přední reprosoustavy.c)
WARN. 62
Úroveň středové reprosoustavy je
nastavena mimo použitelný rozsah.
Přemístěte středovou
reprosoustavu.d)
WARN. 63
Úroveň levé prostorové
reprosoustavy je nastavena mimo
použitelný rozsah. Přemístěte levou
prostorovou reprosoustavu.e)
WARN. 64
Úroveň pravé prostorové
reprosoustavy je nastavena mimo
použitelný rozsah. Přemístěte
pravou prostorovou
reprosoustavu.f)
WARN. 65
Úroveň zadní prostorové
reprosoustavy je nastavena mimo
použitelný rozsah. Přemístěte zadní
prostorovou reprosoustavu.g)
WARN. 70
Vzdálenost předních reprosoustav
je mimo použitelný rozsah.
Přemístěte přední reprosoustavy.c)
WARN. 72
Vzdálenost středové reprosoustavy
je mimo použitelný rozsah.
Přemístěte středovou
reprosoustavu.d)
WARN. 73
Vzdálenost levé prostorové
reprosoustavy je mimo použitelný
rozsah. Přemístěte levou
prostorovou reprosoustavu.e)
WARN. 74
Vzdálenost pravé prostorové
reprosoustavy je mimo použitelný
rozsah. Přemístěte pravou
prostorovou reprosoustavu.f)
WARN. 75
Vzdálenost zadní prostorové
reprosoustavy je mimo použitelný
rozsah. Přemístěte zadní
prostorovou reprosoustavu.g)
c)
Podrobné informace - viz „Vzdálenost předních
reprosoustav” (strana 46).
d)
Podrobné informace - viz „Vzdálenost středové
reprosoustavy” (strana 46).
e)
Podrobné informace - viz „Vzdálenost levé
prostorové reprosoustavy” (strana 46).
30CZ
f)
Podrobné informace - viz „Vzdálenost pravé
prostorové reprosoustavy” (strana 46).
g) Podrobné informace - viz „Vzdálenost zadní
prostorové reprosoustavy” (strana 46).
5
Z jednotlivých reprosoustav začne
postupně vycházet testovací signál, a to
v následujícím pořadí.
Levá přední t Středová t Pravá přední
t Pravá prostorová t Zadní prostorová
t Levá prostorová t Subwoofer
(TEST TONE)
Při poslechu testovacího signálu ze svého
poslechového místa můžete nastavit úrovně
a vyvážení reprosoustav.
6
Rada
Receiver používá testovací signál o střední
frekvenci 800 Hz.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Podrobné informace - viz „Nastavení
úrovně (nabídka LEVEL)” (strana 39).
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
Tlačítka
pro výběr
vstupu
Rady
• Pro nastavení úrovně hlasitosti všech
reprosoustav současně stiskněte tlačítko
MASTER VOL +/–. Můžete také použít
ovladač MASTER VOLUME na receiveru.
• V průběhu nastavování se na displeji
zobrazuje nastavovaná hodnota.
MUSIC
AMP MENU
1
AUTO CAL
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
CLEAR
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
7
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
2-5
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
Nastavte úrovně a vyvážení
reprosoustav pomocí nabídky
LEVEL tak, aby byla úroveň
testovacího signálu stejná pro
všechny reprosoustavy.
MASTER
VOL +/–
MENU
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Na displeji se zobrazí zpráva „1-LEVEL”
(1. úroveň).
2
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření nabídky.
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „T. TONE”
(Testovací signál).
4
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření parametru.
Zopakováním kroků 1 až 5
vyberte položku „T. TONE N”
(Testovací signál ne).
Můžete rovněž stisknout jakékoliv
tlačítko pro výběr vstupu.
Testovací signál se vypne.
Když z reprosoustav nevychází
testovací signál
• Kabely reprosoustav možná nejsou pevně
připojeny.
• Kabely reprosoustav mohou být zkratovány.
Poznámka
Testovací signál nefunguje, je-li vybrána možnost
ANALOG DIRECT (Přímý poslech analogového
zvuku).
31CZ
Začínáme
8: Nastavení úrovní
a vyvážení reprosoustav
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „T. TONE Y”
(Testovací signál ano).
Přehrávání
Výběr komponenty
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Komponenty, z nichž
je možno přehrávat
DMPORT
[DMPORT]
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT připojený
ke konektoru DMPORT
DVD
[DVD]
DVD přehrávač apod.
připojený ke konektoru
DVD
SAT
[SAT]
Satelitní tuner apod.
připojený ke konektoru
SAT
TV
[TV]
Televizor apod. připojený
ke konektoru TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
přehrávač apod.
připojený ke konektoru
SA-CD/CD
TUNER
[pásmo FM nebo
AM]
Vestavěný rozhlasový
tuner
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Vybraný vstup
[Displej]
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
3
f
RETURN/EXIT
1
2
Zapněte komponentu a spusťte
přehrávání.
3
Stiskem tlačítka MASTER VOL
+/– upravte hlasitost.
MENU
Stiskem tlačítka pro výběr
vstupu vyberte komponentu.
Můžete také použít volič INPUT
SELECTOR na receiveru.
Vybraný vstup se zobrazí na displeji.
32CZ
*Na displeji se budou posouvat zprávy
„VIDEO 2/BD” a „VIDEO 3/PORTABLE
AV” a pak se zobrazí „VIDEO 2” a „VIDEO
3” (v tomto pořadí).
MUTING
Vybraný vstup
[Displej]
Komponenty, z nichž
je možno přehrávat
DMPORT
[DMPORT]
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT připojený
ke konektoru DMPORT
VIDEO 1
[VIDEO 1]
Videorekordér apod.
připojený ke konektoru
VIDEO 1
VIDEO 2
[VIDEO 2/BD]*
Přehrávač disků Blu-ray
apod. připojený ke
konektoru VIDEO 2/BD
VIDEO 3
[VIDEO 3/
PORTABLE
AV]*
Videokamera, herní
video zařízení apod.
připojené ke konektoru
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN
Můžete také použít ovladač MASTER
VOLUME na receiveru.
Aktivace funkce pro ztlumení
zvuku
Stiskněte tlačítko MUTING.
Funkce pro ztlumení zvuku bude zrušena,
pokud provedete některý z následujících
úkonů:
• Stisknete znovu tlačítko MUTING.
• Zvýšíte hlasitost.
• Vypnete receiver.
Aby nedošlo k poškození
reprosoustav
Než vypnete receiver, ujistěte se, že jste snížili
úroveň hlasitosti.
Poslech zvuku/Sledování obrazu z komponenty
Poslech disku Super Audio CD/CD
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
Přehrávání
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
2
3
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
4
6
5
DISPLAY
TUNING MODE
7
>10/
-
9
8
0/10
CLEAR
INPUT MODE
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TUNING
5
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
3
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Uvedený postup platí pro
přehrávač disků Super Audio
CD značky Sony.
• Viz návod k obsluze, který jste
obdrželi se svým Super Audio
CD přehrávačem nebo CD
přehrávačem.
1
Zapněte přehrávač disků Super Audio CD/
CD a vložte do mechaniky disk.
2
3
Zapněte receiver.
Pro volbu možnosti „SA-CD/CD“ je možno rovněž použít
volič INPUT SELECTOR na receiveru.
Rada
Můžete zvolit zvukové pole
vhodné pro váš typ hudby.
Podrobné informace - viz
strana 50.
Doporučená zvuková pole:
Klasická hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Živý koncert: CONCERT
Stiskněte tlačítko SA-CD/CD.
4
5
6
Spusťte přehrávání disku.
Nastavte vhodnou hlasitost.
Po dokončení poslechu disku Super Audio
CD/CD disk vyjměte a vypněte receiver
i připojený Super Audio CD/CD přehrávač.
33CZ
Přehrávání disků DVD
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
2
3
AMP MENU
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
DISPLAY
TUNING MODE
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING
7
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TV VOL
MASTER VOL
G
INPUT MODE
D.TUNING
7
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
3
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Přečtěte si návod k obsluze
dodaný k televizoru a DVD
přehrávači.
• Pokud není reprodukován
vícekanálový zvuk, prověřte
následující položky:
– Zkontrolujte, zda je tento
receiver připojen k DVD
přehrávači prostřednictvím
digitálního připojení.
– Zkontrolujte, zda je správně
nastaven digitální audio
výstup DVD přehrávače.
1
2
3
34CZ
Zapněte receiver.
Stiskněte tlačítko DVD.
Pro volbu možnosti „DVD“ je možno rovněž použít volič
INPUT SELECTOR na receiveru.
4
Přepněte vstup na televizoru tak, aby se
objevil obraz z disku DVD.
5
Nastavte DVD přehrávač.
Viz návod „Průvodce rychlým nastavením” dodávaný
s receiverem.
Rady
• V případě potřeby zvolte formát
zvuku pro disk, který hodláte
přehrávat.
• Můžete zvolit zvukové pole
vhodné pro váš typ filmu/hudby.
Podrobné informace - viz
strana 50.
Doporučená zvuková pole:
Filmy: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
Zapněte televizor a DVD přehrávač.
6
7
8
Spusťte přehrávání disku.
Nastavte vhodnou hlasitost.
Po ukončení sledování DVD vysuňte disk
a vypněte receiver, televizor i DVD
přehrávač.
6
Ovládání zesilovače
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadované
nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
Navigace prostřednictvím
nabídek
Návrat k předchozímu zobrazení
Prostřednictvím nabídek zesilovače můžete
provádět různá nastavení pro přizpůsobení
receiveru.
Ukončení nabídky
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poznámka
MUSIC
AMP MENU
1
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
Některé parametry a nastavení se mohou v nabídce
zobrazovat s tlumeným jasem. To znamená, že tyto
položky jsou buď nedostupné, nebo pevně
nastavené, a tedy neměnné.
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MENU
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Na displeji se zobrazí zpráva „1-LEVEL”
(1. úroveň).
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadovanou
nabídku.
3
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření nabídky.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte parametr, který
chcete nastavit.
5
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření parametru.
35CZ
Ovládání zesilovače
2CH
Stiskněte tlačítko B.
Přehled jednotlivých nabídek
V každé nabídce jsou k dispozici následující
možnosti. Podrobné informace o procházení
nabídek - viz strana 35.
Nabídka
[Zobrazení]
Parametry
[Zobrazení]
LEVEL (Úroveň) Testovací signála)
[1-LEVEL]
[T. TONE]
(strana 39)
Vyvážení předních
reprosoustava) [FRT BAL]
EQ (Ekvalizér)
[2-EQ]
(strana 40)
Nastavení
Výchozí
nastavení
T. TONE Y (Test. signál ano),
T. TONE N (Test. signál ne)
T. TONE N
(Testovací signál ne)
BAL. L +1 až BAL. L +8 (Vyvážení BALANCE
levá), BALANCE (Vyvážení), BAL. (Vyvážení)
R +1 až BAL. R +8 (Vyvážení pravá)
Úroveň středové
reprosoustavy [CNT LVL]
CNT –10 dB až CNT +10 dB
(v krocích po 1 dB)
CNT 0 dB
Úroveň levé prostorové
reprosoustavy [SL LVL]
SUR L –10 dB až SUR L +10 dB
(v krocích po 1 dB)
SUR L 0 dB
Úroveň pravé prostorové
reprosoustavy [SR LVL]
SUR R –10 dB až SUR R +10 dB
(v krocích po 1 dB)
SUR R 0 dB
Úroveň zadní prostorové
reprosoustavy [SB LVL]
SB –10 dB až SB +10 dB
(v krocích po 1 dB)
SB 0 dB
Úroveň subwooferu
[SW LVL]
SW –10 dB až SW +10 dB
(v krocích po 1 dB)
SW 0 dB
Komprese dynamického
rozsahua) [D. RANGE]
COMP. OFF (Komprese vypnutá), COMP. OFF
COMP. STD (Standardní komprese), (Komprese vypnutá)
COMP. MAX (Max. komprese)
Ekvalizéra) [EQ]
EQ ON (Eq. zapnutý), EQ OFF
(Eq. vypnutý)
EQ OFF
(Eq. vypnutý)
Úroveň hloubek předních
reprosoustav [BASS LVL]
BASS –6 dB až BASS +6 dB
(v krocích po 1 dB)
BASS 0 dB
Úroveň výšek předních
reprosoustav [TRE LVL]
TRE –6 dB až TRE +6 dB
(v krocích po 1 dB)
TRE 0 dB
2CH ST. (Dvoukanál. stereo),
A.F.D. AUTO (Aut. přímý poslech
formátu - automaticky), DOLBY PL,
PLII MV, PLII MS, PLII GM, PLIIX
MV, PLIIX MS, PLIIX GM, NEO6
CIN, NEO6 MUS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX
C, PORTABLE (Přenosné), HALL
(Konc. síň), JAZZ, CONCERT
(Koncert)
2CH ST.
(Dvoukanálové
stereo) pro: TUNER,
SA-CD/CD, TV,
DMPORT; A.F.D.
AUTO (Aut. přímý
poslech formátu automaticky) pro:
DVD, SAT, VIDEO
1, 2, 3
SUR (Prostorový Výběr zvukového polea)
zvuk)
[S.F. SELCT]
[3-SUR]
(strana 40)
Režim dekódování zadního SB OFF (Dek. vypnuto), SB AUTO SB AUTO (Aut.
prostorového kanálua)
(Aut. dekódování), SB ON (Dek.
dekódování)
[SB DEC]
zapnuto)
Úroveň prostorových
efektůa) [EFFECT]
36CZ
EFCT. MIN (Min. efekty), EFCT.
STD (Standardní efekty), EFCT.
MAX (Max. efekty)
EFCT. STD
(Standardní efekty)
Nabídka
[Zobrazení]
Parametry
[Zobrazení]
Nastavení
Výchozí
nastavení
TUNER (Tuner)
[4-TUNER]
(strana 42)
Režim příjmu stanic v pásmu
FMa) [FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
AUDIO (Zvuk)
[5-AUDIO]
(strana 42)
Priorita dekódování digitálního DEC. AUTO (Aut. dekódování), DEC. DEC. AUTO
PCM (Dekódování PCM)
(Aut.
audio vstupua) [DEC. PRI.]
dekódování)
pro: SAT,
DVD, TV,
VIDEO 1, 2, 3;
DEC. PCM
(Dekódování
PCM) pro:
SA-CD/CD
Pojmenování stanic na
předvolbácha) [NAME IN]
DUAL M/S (Hlavní/Vedlejší), DUAL DUAL M
M (Hlavní), DUAL S (Vedlejší),
(Hlavní)
DUAL M+S (Hlavní+Vedlejší)
Synchronizace audio a video
výstupua) [A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y (Synchronizace ano),
A.V.SYNC. N (Synchronizace ne)
A.V.SYNC. N
(Synchronizace
ne)
Přiřazení digitálního audio
vstupua) [D. ASSIGN]
VD1– VD1, VD1– VD2, VD1– VD3,
VD1– DVD, VD1– TV, VD1– CD,
DVD– VD1, DVD– VD2, DVD– VD3,
DVD– DVD, DVD– SAT, DVD– TV,
DVD– CD, SAT– VD2, SAT– VD3,
SAT– DVD, SAT– SAT, SAT– TV,
SAT– CD
VD1– VD1
pro: VIDEO 1;
DVD–DVD
pro: DVD;
SAT– SAT pro:
SAT
Pojmenování vstupůa)
[NAME IN]
VIDEO (Obraz)
[6-VIDEO]
(strana 43)
Přiřazení video vstupu
DIGITAL MEDIA PORTa)
[DMPORT V.]
–NONE (Žádné), –VIDEO 1, –VIDEO –NONE
3, –DVD, –SAT
(Žádné)
HDMI AUDIOa)
[AUDIO]
AMP (Zesilovač), TV+AMP
(Televizor + Zesilovač)
AMP
(Zesilovač)
HDMI CONTROL (Řízení
HDMI)a) [CONTROL]
CTRL ON (Řízení zapnuto), CTRL
OFF (Řízení vypnuto)
CTRL OFF
(Řízení
vypnuto)
Pojmenování vstupůa)
[NAME IN]
pokračování
37CZ
Ovládání zesilovače
Výběr jazyka digitálního
vysílánía) [DUAL]
Nabídka
[Zobrazení]
Parametry
[Zobrazení]
Nastavení
Výchozí
nastavení
SYSTEM
(Systém)
[7-SYSTEM]
(strana 44)
Subwoofera)
[SW SPK]
YES (Ano), NO (Ne)
YES (Ano)
Přední reprosoustavya)
[FRT SPK]
LARGE (Velké), SMALL (Malé)
LARGE
(Velké)
Středová reprosoustavaa)
[CNT SPK]
LARGE (Velká), SMALL (Malá), NO LARGE
(Žádná)
(Velká)
Prostorové reprosoustavya)
[SUR SPK]
LARGE (Velké), SMALL (Malé), NO LARGE
(Žádné)
(Velké)
Zadní prostorová
reprosoustavaa)
[SB SPK]
YES (Ano), NO (Ne)
YES (Ano)
Vzdálenost předních
reprosoustava)
[FRT DIST.]
DIST. 1,0 m až DIST. 7,0 m
(s krokem 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Vzdálenost středové
reprosoustavya
[CNT DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3,0 m
mezi vzdáleností předních
reprosoustav a 1,5 m (s krokem 0,1 m)
Vzdálenost levé prostorové
reprosoustavya)
[SL DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3,0 m
mezi vzdáleností předních
reprosoustav a 4,5 m (s krokem 0,1 m)
Vzdálenost pravé prostorové
reprosoustavya)
[SR DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3,0 m
mezi vzdáleností předních
reprosoustav a 4,5 m (s krokem 0,1 m)
Vzdálenost zadní prostorové
reprosoustavya)
[SB DIST.]
DIST. xx m
DIST. 3,0 m
mezi vzdáleností předních
reprosoustav a 4,5 m (s krokem 0,1 m)
Poloha prostorových
reprosoustava)
[SUR POS.]
SIDE/LO (Boční/Nízká), SIDE/HI
(Boční/Vysoká), BEHD/LO (Zadní/
Nízká), BEHD/HI (Zadní/Vysoká)
SIDE/LO
(Boční/Nízká)
Dělicí frekvence
reprosoustavya)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz až CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Jas displejea)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
(Ztlumení)
0% dim
(Ztlumení)
Automatická kalibracea)
[AUTO CAL.]
A.CAL YES (Aut. kalibrace ano),
A.CAL NO (Aut. kalibrace ne)
A.CAL NO
(Aut. kalibrace
ne)
A. CAL (Aut.
kalibrace)
[8-A. CAL]
(strana 48)
a)
Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
38CZ
Nastavení úrovně
(nabídka LEVEL)
Parametry nabídky LEVEL
(Úroveň)
x T. TONE (Testovací signál)
Při poslechu testovacího signálu z vašeho
poslechového místa vám umožňuje nastavit
úrovně a vyvážení reprosoustav. Podrobné
informace - viz „8: Nastavení úrovní
a vyvážení reprosoustav (TEST TONE)”
(strana 31).
x FRT BAL (Vyvážení předních
reprosoustav)
Umožňuje nastavovat vyvážení mezi levou
a pravou přední reprosoustavou.
Tato funkce umožňuje provádět kompresi
dynamického rozsahu zvukové stopy. To
může být užitečné například tehdy, chcete-li
sledovat pozdě v noci filmy při nízké
hlasitosti. Komprese dynamického rozsahu je
možná pouze u zdrojů Dolby Digital.
• COMP. OFF (Komprese vypnuta)
Dynamický rozsah není komprimován.
• COMP. STD (Standardní komprese)
Dynamický rozsah je komprimován tak, jak
to zamýšlel zvukový technik.
• COMP. MAX (Max. komprese)
Dynamický rozsah je výrazně
komprimován.
Rada
Komprese dynamického rozsahu umožňuje
komprimování dynamického rozsahu zvukového
doprovodu, a to v závislosti na informaci
o dynamickém rozsahu, obsažené v signálu Dolby
Digital.
Hodnota „COMP. STD” představuje standardní
nastavení, které však způsobuje pouze mírnou
kompresi. Z tohoto důvodu doporučujeme použití
nastavení „COMP. MAX”. Tím se značně
zkomprimuje dynamický rozsah, což umožní
sledovat filmy i pozdě v noci při nízké hlasitosti. Na
rozdíl od analogových omezovačů jsou úrovně
předem dány, přičemž poskytují velmi přirozenou
kompresi.
x CNT LVL (Úroveň středové
reprosoustavy)
x SL LVL (Úroveň levé prostorové
reprosoustavy)
x SR LVL (Úroveň pravé
prostorové reprosoustavy)
x SB LVL (Úroveň zadní
prostorové reprosoustavy)
x SW LVL (Úroveň subwooferu)
39CZ
Ovládání zesilovače
Pomocí nabídky LEVEL můžete přizpůsobit
vyvážení a úrovně jednotlivých reprosoustav.
Tato nastavení budou použita pro všechna
zvuková pole.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„1-LEVEL”. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Navigace prostřednictvím
nabídek” (strana 35) a „Přehled jednotlivých
nabídek” (strana 36).
x D. RANGE (Komprese
dynamického rozsahu)
Nastavení ekvalizéru
(nabídka EQ)
Pomocí nabídky EQ můžete nastavovat
tonální kvalitu zvuku (úroveň hloubek/výšek)
předních reprosoustav.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„2-EQ”. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Navigace prostřednictvím
nabídek” (strana 35) a „Přehled jednotlivých
nabídek” (strana 36).
Parametry nabídky EQ
(Ekvalizér)
x EQ (Ekvalizér)
Slouží k zapnutí a vypnutí ekvalizéru.
• EQ ON (Ekvalizér zapnutý)
Ekvalizér je zapnutý.
• EQ OFF (Ekvalizér vypnutý)
Ekvalizér je vypnutý.
x BASS LVL (Úroveň hloubek
předních reprosoustav)
x TRE LVL (Úroveň výšek předních
reprosoustav)
Nastavení prostorového
zvuku
(nabídka SUR)
Pomocí nabídky SUR můžete vybrat
požadované zvukové pole, které znásobí váš
požitek z poslechu zvuku.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„3-SUR”. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Navigace prostřednictvím
nabídek” (strana 35) a „Přehled jednotlivých
nabídek” (strana 36).
Parametry nabídky SUR
(Prostorový zvuk)
x S.F. SELCT (Výběr zvukového
pole)
Umožňuje vám vybrat požadované zvukové
pole. Podrobné informace - viz „Poslech
prostorového zvuku” (strana 48).
Poznámka
Receiver umožňuje aplikovat na vstup naposledy
zvolené zvukové pole, jakmile je tento vstup zvolen
(funkce Sound Field Link). Pokud například
vyberete zvukové pole „HALL“ pro vstup
SA-CD/CD, poté přepnete na jiný vstup a následně
zpět na vstup SA-CD/CD, nastavení zvukového pole
„HALL“ se opět automaticky aplikuje.
x SB DEC (Režim dekódování
zadního prostorového kanálu)
Umožňuje vám vybrat režim dekódování
zadního prostorového kanálu. Podrobné
informace - viz „Používání režimu dekódování
zadního prostorového kanálu (SB DEC)”
(strana 41).
x EFFECT (Úroveň prostorových
efektů)
Umožňuje upravovat „existenci” prostorových
efektů pro zvuková pole vybraná pomocí
tlačítek MOVIE nebo MUSIC (s výjimkou
zvukového pole „PORTABLE“) a pro
zvukové pole „HP THEA”.
• EFCT. MIN (Min. efekty)
Prostorový efekt je minimální.
40CZ
• EFCT. STD (Standardní efekty)
Prostorový efekt má standardní úroveň.
• EFCT. MAX (Max. efekty)
Prostorový efekt je maximální.
Používání režimu dekódování
zadního prostorového kanálu
(SB DEC)
Typy funkcí pro dekódování
zadního prostorového kanálu
Chcete-li signál zadního prostorového kanálu
dekódovat bez ohledu na dekódování 6.1
kanálůa), použije se pro výstupní kanál 6.1
nastavení Dolby Digital EX.
Vstupní
proud
Výstupní Dekódování
kanál
zadního
prostorového
kanálu
Dolby Digital
5.1
6.1
Maticový dekodér,
který odpovídá
formátu Dolby
Digital EX
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Maticový dekodér,
který odpovídá
formátu Dolby
Digital EX
DTS 5.1
6.1
Maticový dekodér,
který odpovídá
formátu Dolby
Digital EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Maticový dekodér,
který odpovídá
formátu Dolby
Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
Maticový dekodér,
který odpovídá
formátu Dolby
Digital EX
x SB AUTO (Aut. dekódování)
Pokud vstupní datový tok obsahuje informaci
o dekódování 6.1 kanálůa), použije se pro
dekódování zadního prostorového signálu
vhodné dekódování.
Vstupní
proud
Výstupní Dekódování
kanál
zadního
prostorového
kanálu
Dolby Digital
5.1
5.1
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Maticový dekodér,
který odpovídá
formátu Dolby
Digital EX
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Maticové dekódování
DTS Matrix
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
Diskrétní dekódování
DTS Discrete
x SB OFF (Dekódování vypnuto)
Dekódování signálu zadního prostorového
kanálu se neprovádí.
a)
Dekódování 6.1 kanálů představuje informaci
zaznamenanou v software, například na disku
DVD.
b)
Disk Dolby Digital DVD, který obsahuje
dekódovací informaci Surround EX. Webová
stránka společnosti Dolby Corporation vám může
pomoci při rozpoznání filmů ve formátu Surround
EX.
c) Software zakódovaný způsobem označující, že
jsou k dispozici jak signály DTS-ES Matrix, tak
i 5.1kanálové signály.
d) Software zakódovaný jak s 5.1kanálovými
signály, tak i s rozšířeným datovým tokem,
umožňujícím návrat těchto signálů do diskrétních
6.1 kanálů. Diskrétní signály 6.1 kanálů
představují signály specifické pro disky DVD,
které se nepoužívají v kinech.
41CZ
Ovládání zesilovače
Dekódováním signálu zadního prostorového
kanálu z disku DVD, zaznamenaného pomocí
software ve formátu Dolby Digital Surround
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1
atd., si můžete vychutnat prostorový zvuk
v podobě, v jaké byl původně zamýšlen tvůrci
filmu.
Vyberte režim dekódování zadního
prostorového kanálu pomocí položky
„SB DEC” v nabídce SUR (strana 40).
Můžete rovněž použít tlačítko SUR BACK
DECODING na receiveru.
x SB ON (Dekódování zapnuto)
Poznámky
• V režimu Dolby Digital EX nemusí ze zadní
prostorové reprosoustavy vycházet žádný zvuk.
Některé disky neobsahují kódování Dolby Digital
Surround EX, i když jsou na obalu označeny logem
Dolby Digital Surround EX. V tomto případě
zvolte nastavení „SB ON”.
• Režim dekódování zadního prostorového kanálu
můžete zvolit pouze tehdy, když je zvolen režim
A.F.D. Je-li však zvolen režim Dolby Pro Logic
IIx, je tato funkce zrušena.
Nastavení tuneru
(nabídka TUNER)
Pomocí nabídky TUNER můžete nastavit
režim příjmu stanic v pásmu FM a pojmenovat
stanice na předvolbách.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„4-TUNER”. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Navigace prostřednictvím
nabídek” (strana 35) a „Přehled jednotlivých
nabídek” (strana 36).
Parametry nabídky TUNER
(Tuner)
x FM MODE (Režim příjmu stanic
v pásmu FM)
• FM AUTO
Jestliže rozhlasová stanice vysílá
stereofonní pořady, bude tento receiver
dekódovat její signál jako stereofonní signál.
• FM MONO
Tento receiver bude dekódovat signál
rozhlasového vysílače jako monofonní
signál, bez ohledu na to, jaký signál je ve
skutečnosti vysílán.
x NAME IN (Pojmenování stanic na
předvolbách)
Tato funkce umožňuje zadávání názvů stanic
na předvolbách. Podrobné informace - viz
„Pojmenování stanic na předvolbách”
(strana 57).
42CZ
Nastavení zvuku
(nabídka AUDIO)
Pomocí nabídky AUDIO můžete nastavit zvuk
tak, aby vyhovoval vašim požadavkům.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„5-AUDIO”. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Navigace prostřednictvím
nabídek” (strana 35) a „Přehled jednotlivých
nabídek” (strana 36).
Parametry nabídky AUDIO
(Zvuk)
x DEC. PRI. (Priorita dekódování
digitálního audio vstupu)
Tento parametr umožňuje určit vstupní režim
pro vstup digitálního signálu na konektorech
DIGITAL IN a HDMI IN.
• DEC. AUTO (Aut. dekódování)
Automaticky přepíná vstupní režim mezi
DTS, Dolby Digital nebo PCM.
• DEC. PCM (Dekódování PCM)
Když jsou vybrány signály z konektoru
DIGITAL IN, mají signály PCM prioritu
(aby nedocházelo k přerušování po spuštění
přehrávání).
Jsou-li však přijímány jiné signály, může
v závislosti na formátu dojít k tomu, že
nebude reprodukován zvuk. V takovém
případě nastavte tuto položku na „DEC
AUTO”.
Když jsou vybrány signály z konektoru
HDMI IN, jsou na výstup odesílány pouze
signály PCM z připojeného přehrávače.
Když jsou přijímány signály v jakémkoliv
jiném formátu, nastavte tuto položku na
„DEC AUTO”.
Poznámka
Když je nastavena hodnota „DEC. AUTO” a zvuk
z digitálních audio konektorů (pro CD atd.) je při
spuštění přehrávání přerušován, nastavte hodnotu
„DEC. PCM”.
x DUAL (Výběr jazyka digitálního
vysílání)
Tato funkce umožňuje zvolit jazyk, který
chcete poslouchat při digitálním vysílání. Tato
funkce je k dispozici pouze pro zdroje ve
formátu Dolby Digital.
x A.V. SYNC. (Synchronizace audio
a video výstupu)
• A.V.SYNC. Y (Ano) (Doba zpoždění:
68 ms)
Audio výstup bude zpožděn, aby se
minimalizovala časová prodleva mezi audio
výstupem a zobrazením obrazu.
• A.V.SYNC. N (Ne) (Doba zpoždění: 0 ms)
Audio výstup nebude mít žádnou prodlevu.
Poznámky
• Tento parametr je užitečný tehdy, když používáte
velký LCD či plazmový televizor nebo projektor.
• Tento parametr je platný pouze tehdy, když
používáte zvukové pole vybrané pomocí tlačítek
2CH nebo A.F.D.
• Tento parametr není platný, jestliže:
– jsou na vstupu signály PCM 96 kHz, DTS 96/24
nebo DTS 2048,
– receiver provádí dekódování DTS-ES Matrix 6.1,
– je vybrána funkce ANALOG DIRECT (Přímý
poslech analogového zvuku).
x D. ASSIGN (Přiřazení digitálního
audio vstupu)
Umožňuje přiřadit digitální audio vstup
jinému vstupnímu zdroji. Podrobné informace
- viz „Poslech digitálního zvuku z jiných
vstupů (DIGITAL ASSIGN)” (strana 64).
Nastavení obrazu
(nabídka VIDEO)
Pomocí nabídky VIDEO můžete vstupu
DMPORT přiřadit kompozitní video vstup
a pojmenovat vstupy.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„6-VIDEO”. Podrobné informace o nastavení
parametrů - viz „Navigace prostřednictvím
nabídek” (strana 35) a „Přehled jednotlivých
nabídek” (strana 36).
Parametry nabídky VIDEO
(Obraz)
x DMPORT V. (Přiřazení video
signálu vstupu DIGITAL MEDIA
PORT)
Umožňuje ke vstupu DMPORT přiřadit
kompozitní video vstup tak, abyste mohli
sledovat obraz na obrazovce televizoru.
Podrobné informace - viz „Sledování obrazu
z komponenty připojené prostřednictvím
konektoru DMPORT” (strana 63).
x AUDIO (HDMI AUDIO)
Umožňuje nastavit HDMI audio výstup
z komponenty pro přehrávání připojené
k receiveru prostřednictvím HDMI.
• AMP (Zesilovač)
Audio signály HDMI z komponenty pro
přehrávání vystupují pouze z reprosoustav
připojených k receiveru. Vícekanálový zvuk
lze přehrávat v takové podobě, v jaké
existuje.
Poznámka
Audio signály nevystupují z reproduktorů
televizoru.
x NAME IN (Pojmenování vstupů)
Tato funkce umožňuje pojmenovat vstupy.
Podrobné informace - viz „Pojmenování
vstupů” (strana 65).
pokračování
43CZ
Ovládání zesilovače
• DUAL M/S (Hlavní/Vedlejší)
Zvuk hlavního jazyka bude reprodukován
z levé přední reprosoustavy a z pravé přední
reprosoustavy bude současně reprodukován
zvuk vedlejšího jazyka.
• DUAL M (Hlavní)
Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka.
• DUAL S (Vedlejší)
Bude reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
• DUAL M+S (Hlavní + Vedlejší)
Bude reprodukován smíšený zvuk
obsahující hlavní i vedlejší jazyk.
• TV+AMP (Televizor + Zesilovač)
Zvuk vystupuje z reproduktorů televizoru
a reprosoustav připojených k receiveru.
Poznámky
• Kvalita zvuku z komponenty pro přehrávání je
závislá na kvalitě zvuku televizoru (např. počet
kanálů a vzorkovací frekvence atd.). Když je
televizor vybaven stereo reproduktory, je
zvukový výstup z receiveru rovněž stereofonní
(jako ten z televizoru), a to i tehdy, když
přehráváte vícekanálový zdroj.
• Když připojíte receiver k video komponentě
(projektor atd.), nemusí z receiveru vystupovat
zvuk. V takovém případě vyberte možnost
„AMP”.
x CONTROL (Řízení HDMI)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci pro
řízení HDMI (HDMI CONTROL). Podrobné
informace najdete v příručce Popis funkce
HDMI CONTROL, která je součástí
příslušenství tohoto receiveru.
x NAME IN (Pojmenování vstupů)
Tato funkce umožňuje pojmenovat vstupy.
Podrobné informace - viz „Pojmenování
vstupů” (strana 65).
Nastavení systému
(nabídka SYSTEM)
Pomocí nabídky SYSTEM můžete nastavit
velikost a vzdálenost reprosoustav
připojených k tomuto systému.
V nabídkách zesilovače vyberte položku
„7-SYSTEM”. Podrobné informace
o nastavení parametrů - viz „Navigace
prostřednictvím nabídek” (strana 35)
a „Přehled jednotlivých nabídek” (strana 36).
Parametry nabídky SYSTEM
(Systém)
x SW SPK (Subwoofer)
• YES (Ano)
Pokud jste připojili subwoofer, zvolte
nastavení „YES”.
• NO (Ne)
Pokud nemáte připojen subwoofer, zvolte
nastavení „NO”. Tím se aktivuje obvod pro
přesměrování hlubokých tónů a signály
kanálu LFE (nízkofrekvenční efekty) budou
vystupovat z jiných reprosoustav.
Rada
Abyste mohli plně využívat výhody obvodu Dolby
Digital pro přesměrování hlubokých tónů,
doporučujeme vám nastavit mezní frekvenci
subwooferu na co nejvyšší hodnotu.
x FRT SPK (Přední reprosoustavy)
• LARGE (Velké)
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat basy, zvolte
hodnotu „LARGE”. Volba „LARGE” je
normální nastavení. Pokud je subwoofer
nastaven na hodnotu „NO” (Ne), jsou přední
reprosoustavy automaticky nastaveny na
„LARGE”.
44CZ
x CNT SPK (Středová
reprosoustava)
• LARGE (Velká)
Pokud připojíte velkou reprosoustavu, která
bude účinně reprodukovat basy, zvolte
nastavení „LARGE”. Volba „LARGE” je
normální nastavení. Pokud jsou však přední
reprosoustavy nastaveny na hodnotu
„SMALL”, nebude možno středovou
reprosoustavu nastavit na hodnotu
„LARGE”.
• SMALL (Malá)
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorových efektů,
zvolte možnost „SMALL”, aby se aktivoval
obvod pro přesměrování hlubokých tónů
a aby hluboké tóny středového kanálu
vystupovaly z předních reprosoustav (pokud
jsou nastaveny na hodnotu „LARGE”) nebo
ze subwooferu.
• NO (Ne)
Pokud nemáte připojenu středovou
reprosoustavu, zvolte hodnotu „NO”. Zvuk
středového kanálu bude vystupovat
z předních reprosoustav.
x SUR SPK (Prostorové
reprosoustavy)
Zadní prostorová reprosoustava bude
nastavena na stejnou hodnotu.
• LARGE (Velké)
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat basy, zvolte
hodnotu „LARGE”. Volba „LARGE” je
normální nastavení. Pokud jsou však přední
reprosoustavy nastaveny na „SMALL”,
nebude možno prostorové reprosoustavy
nastavit na hodnotu „LARGE”.
• SMALL (Malé)
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorových efektů,
zvolte možnost „SMALL”, aby se aktivoval
obvod pro přesměrování hlubokých tónů
a aby hluboké tóny prostorového kanálu
vystupovaly ze subwooferu nebo jiných
velkých („LARGE”) reprosoustav.
• NO (Ne)
Pokud nejsou prostorové reprosoustavy
připojeny, zvolte možnost „NO”.
x SB SPK (Zadní prostorová
reprosoustava)
Pokud jsou prostorové reprosoustavy
nastaveny na hodnotu „NO”, bude zadní
prostorová reprosoustava rovněž automaticky
nastavena na hodnotu „NO” a toto nastavení
nelze změnit.
• YES (Ano)
Pokud jste připojili zadní prostorovou
reprosoustavu, zvolte nastavení „YES”.
• NO (Ne)
Pokud zadní prostorová reprosoustava není
připojena, zvolte možnost „NO”.
Rada
Nastavení „LARGE” a „SMALL” pro jednotlivé
reprosoustavy určuje, zda bude interní zvukový
procesor ořezávat hloubkový zvukový signál
z příslušného kanálu.
Pokud je z kanálu ořezán hloubkový zvukový signál,
odešle obvod pro přesměrování hlubokých tónů
odpovídající hluboké frekvence do subwooferu
nebo do jiných velkých („LARGE”) reprosoustav.
pokračování
45CZ
Ovládání zesilovače
• SMALL (Malé)
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorových efektů,
zvolte možnost „SMALL”, aby se aktivoval
obvod pro přesměrování hlubokých tónů
a aby hluboké tóny předního kanálu
vystupovaly ze subwooferu. Pokud jsou
přední reprosoustavy nastaveny na
„SMALL”, budou středová a prostorové
reprosoustavy rovněž automaticky
nastaveny na hodnotu „SMALL” (pokud
nebyly již dříve nastaveny na hodnotu „NO”
(Ne).
Protože však hluboké tóny mají určitou směrovost,
je nejlepší, nebudete-li je ořezávat (pokud je to
možné). Z tohoto důvodu můžete i malé
reprosoustavy nastavit na hodnotu „LARGE”,
chcete-li, aby jimi byly reprodukovány hluboké
tóny. Pokud naopak používáte velkou
reprosoustavu, ale nepřejete si, aby z této
reprosoustavy vystupovaly hluboké tóny, nastavte
pro ni hodnotu „SMALL”.
Pokud je celková úroveň zvuku nižší, než jakou
požadujete, nastavte všechny reprosoustavy na
hodnotu „LARGE”. Pokud není hlubokých
frekvencí dostatek, můžete pro zdůraznění úrovně
hlubokých frekvencí použít ekvalizér. Podrobné
informace - viz strana 36.
x FRT DIST. (Vzdálenost předních
reprosoustav)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k předním
reprosoustavám (A). Nejsou-li obě přední
reprosoustavy umístěny ve shodné vzdálenosti
od vašeho poslechového místa, nastavte
vzdálenost jako průměrnou hodnotu
vzdáleností obou předních reprosoustav.
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
x SL DIST. (Vzdálenost levé
prostorové reprosoustavy)
Umožňuje vám provést nastavení vzdálenosti
od vašeho poslechového místa k levé
prostorové reprosoustavě. Vzdálenost levé
prostorové reprosoustavy by měla být
nastavena na hodnotu v rozsahu vzdálenost
k přední reprosoustavě (A) až vzdálenost
o 4,5 metru blíže k vašemu poslechovému
místu (C).
x SR DIST. (Vzdálenost pravé
prostorové reprosoustavy)
Umožňuje vám provést nastavení vzdálenosti
od vašeho poslechového místa k pravé
prostorové reprosoustavě. Vzdálenost pravé
prostorové reprosoustavy by měla být
nastavena na hodnotu v rozsahu vzdálenost
k přední reprosoustavě (A) až vzdálenost
o 4,5 metru blíže k vašemu poslechovému
místu (D).
x SB DIST. (Vzdálenost zadní
prostorové reprosoustavy)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k zadní prostorové
reprosoustavě. Vzdálenost zadní prostorové
reprosoustavy by měla být nastavena na
hodnotu v rozsahu vzdálenost k přední
reprosoustavě (A) až vzdálenost o 4,5 metru
blíže k vašemu poslechovému místu (E).
D
Rada
E
x CNT DIST. (Vzdálenost středové
reprosoustavy)
Umožňuje vám provést nastavení vzdálenosti
od vašeho poslechového místa ke středové
reprosoustavě. Vzdálenost středové
reprosoustavy by měla být nastavena na
hodnotu v rozsahu vzdálenost k přední
reprosoustavě (A) až vzdálenost o 1,5 metru
blíže k vašemu poslechovému místu (B).
46CZ
Tento receiver umožňuje zadání umístění
reprosoustavy pomocí vzdálenosti. Středovou
reprosoustavu však není možno nastavit dále, než
přední reprosoustavy. Kromě toho, vzdálenost
středové reprosoustavy není možno nastavit na
hodnotu, která je o více než 1,5 metru menší, než
vzdálenost předních reprosoustav.
Podobně platí, že prostorové a zadní prostorové
reprosoustavy není možno nastavit dále od
poslechového místa než přední reprosoustavy.
Přitom však nemohou být nastaveny blíž než
o 4,5 metru. Je to z toho důvodu, že nesprávné
umístění reprosoustav nepřispívá k dobrému požitku
z poslechu prostorového zvuku.
Mějte prosím na paměti, že nastavení vzdálenosti
reprosoustavy na bližší vzdálenost, než je skutečné
umístění reprosoustav, způsobí prodlevu ve výstupu
zvuku z příslušné reprosoustavy. Jinými slovy,
reprosoustava bude znít, jako by byla ve větší
vzdálenosti.
x SUR POS. (Poloha prostorových
reprosoustav)
Tato funkce umožňuje určit umístění
prostorových reprosoustav pro správnou
realizaci prostorových efektů v režimech
Cinema Studio EX (strana 51). Tato položka
nastavení není dostupná, pokud je parametr
velikosti prostorových reprosoustav nastaven
na hodnotu „NO” (Ne) (strana 38).
• SIDE/LO (Boční/Nízká)
Toto nastavení zvolte, pokud umístění
vašich prostorových reprosoustav odpovídá
úsekům A a C.
• SIDE/HI (Boční/Vysoká)
Toto nastavení zvolte, pokud umístění
vašich prostorových reprosoustav odpovídá
úsekům A a D.
• BEHD/LO (Vzadu/Nízká)
Toto nastavení zvolte, pokud umístění
vašich prostorových reprosoustav odpovídá
úsekům B a C.
• BEHD/HI (Vzadu/Vysoká)
Toto nastavení zvolte, pokud umístění
vašich prostorových reprosoustav odpovídá
úsekům B a D.
Rada
Parametr pro umístění prostorové reprosoustavy je
navržen speciálně pro implementaci režimů Cinema
Studio EX. Pro ostatní zvuková pole není umístění
této reprosoustavy tak kritické.
Tato zvuková pole byla navržena za předpokladu, že
prostorové reprosoustavy budou umístěny za
poslechovým místem, avšak podání zvuku zůstává
téměř neměnné i tehdy, když jsou prostorové
reprosoustavy umístěny v poněkud širším úhlu.
Jestliže však reprosoustavy směřují k posluchači
bezprostředně zleva a zprava od poslechového
místa, budou prostorové efekty nejasné, pokud
nebude nastavena hodnota „SIDE/LO” nebo „SIDE/
HI”.
Každé poslechové prostředí je nicméně ovlivňováno
řadou proměnných faktorů, jako je například
odrazivost stěn místnosti. Lepších výsledků můžete
docílit i při použití možnosti „BEHD/HI”, pokud
jsou vaše reprosoustavy umístěny vysoko nad
poslechovým místem, a to i tehdy, když jsou
umístěny bezprostředně vlevo a vpravo.
Z tohoto důvodu, jakkoli to může být v rozporu
s výše uvedeným vysvětlením, vám doporučujeme,
abyste spustili přehrávání vícekanálového
prostorově kódovaného zvuku a zvolili takové
nastavení, které poskytuje dobrý prostorový dojem
a nejlépe přispívá k vytvoření soudržného prostoru
mezi zvukem z prostorových reprosoustav a zvukem
z předních reprosoustav. Pokud si nejste jisti, která
varianta zní lépe, vyberte nastavení „BEHD/LO”
nebo „BEHD/HI” a poté použijte parametr pro
nastavení vzdálenosti a úrovně reprosoustav, abyste
docílili správného stranového vyvážení.
47CZ
Ovládání zesilovače
Tak například nastavením vzdálenosti středové
reprosoustavy o 1- 2 metry blíž, než je její skutečná
poloha, se vytvoří značně realistický pocit, jako
byste byli uvnitř obrazovky. Pokud nemůžete
dosáhnout uspokojivého prostorového efektu,
protože jsou prostorové reprosoustavy příliš blízko,
vytvoří se nastavením bližší (kratší) vzdálenosti
prostorové reprosoustavy, než je její skutečná
vzdálenost, větší zvukové jeviště.
Nastavením těchto parametrů při poslechu zvuku se
často docílí mnohem lepšího prostorového zvuku.
Vyzkoušejte si to!
x CRS. FREQ (Dělicí frekvence
reprosoustav)
Tento parametr umožňuje nastavení dělicí
frekvence hloubek pro reprosoustavy, které
byly v nabídce SYSTEM nastaveny na
hodnotu „SMALL”. Tato položka nastavení je
dostupná pouze tehdy, když je alespoň jedna
reprosoustava nastavena na hodnotu
„SMALL” a na displeji bliká indikátor
odpovídající reprosoustavy.
x DIMMER (Jas displeje)
Umožňuje vám ve 3 stupních nastavit jas.
Můžete rovněž používat tlačítko DIMMER na
receiveru.
Poslech prostorového zvuku
Poslech prostorového
zvuku ve formátech Dolby
Digital a DTS Surround
(AUTO FORMAT DIRECT)
Režim Auto Format Direct (A.F.D. Automatický přímý poslech formátu)
umožňuje poslech zvuku s vyšší věrností
a výběr režimu dekódování pro poslech
dvoukanálového stereo zvuku jako
vícekanálového zvuku.
Automatická kalibrace
vhodných nastavení
(nabídka A. CAL)
Podrobné informace - viz „7: Automatická
kalibrace vhodných nastavení (AUTO
CALIBRATION)” (strana 27).
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
A.F.D.
(Aut. přímý
poslech
formátu)
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
Opakovaným stiskem tlačítka
A.F.D. vyberte požadované
zvukové pole.
Podrobné informace - viz „Typy režimů
A.F.D.” (strana 49).
48CZ
Typy režimů A.F.D.
Režim A.F.D.
[Zobrazení]
Vícekanálový Zvukové efekty
zvuk po
dekódování
(Automatická
detekce)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatická
detekce)
Tento režim reprodukuje zvuk v takové
podobě, v jaké byl zaznamenán/zakódován,
aniž by k němu byly přidány jakékoli
prostorové efekty. Pokud však nebudou
k dispozici signály LFE, bude receiver
generovat nízkofrekvenční signál pro výstup
do subwooferu.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanály
Provádí se dekódování Dolby Pro Logic.
Zdroj zaznamenaný ve dvoukanálovém
formátu je dekódován do formátu 4.1 kanálů.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC II MOVIE
II
[PLII MV]
5 kanálů
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavení je ideální pro
filmy zakódované ve formátu Dolby
Surround. Kromě toho je tento režim schopen
reprodukovat zvuk v 5.1kanálovém formátu
(pro sledování dabovaného videa nebo starých
filmů).
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanálů
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavení je ideální pro
normální stereofonní zdroje, jako je například
disk CD.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 kanálů
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro
Logic II Game. Toto nastavení je ideální pro
videohry.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC IIx MOVIE
IIx*
[PLIIX MV]
6 kanálů
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro
Logic IIx Movie. Toto nastavení rozšiřuje
formáty Dolby Pro Logic II Movie nebo
Dolby Digital 5.1 na diskrétní 6.1kanálový
zvuk vhodný pro filmy.
PRO LOGIC IIx MUSIC
[PLIIX MS]
6 kanálů
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavení je ideální pro
normální stereofonní zdroje, jako je například
disk CD.
PRO LOGIC IIx GAME
[PLIIX GM]
6 kanálů
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro
Logic IIx Game.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 kanálů
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6
Cinema.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 kanálů
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6
Music. Toto nastavení je ideální pro normální
stereofonní zdroje, jako je například disk CD.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Ze všech reprosoustav vystupují
dvoukanálové signály (levý/pravý).
V závislosti na nastavení reprosoustav však
určité reprosoustavy nemusí zvuk
reprodukovat.
Neo:6
(Multi Stereo)
* Pokud není k receiveru připojena žádná zadní prostorová reprosoustava, nelze tento režim dekódování vybrat.
pokračování
49CZ
Poslech prostorového zvuku
Režim
dekódování
Pokud máte připojen subwoofer
Když není k dispozici žádný signál LFE, což
jsou nízkofrekvenční zvukové efekty
vystupující ze subwooferu do dvoukanálového
signálu, bude tento receiver generovat
nízkofrekvenční signál pro výstup do
subwooferu. Nízkofrekvenční signál však není
generován pro režim „NEO6 CIN” nebo
„NEO6 MUS”, jsou-li všechny reprosoustavy
nastaveny na hodnotu „LARGE” (Velké).
Poznámky
• Tato funkce nefunguje, je-li vybrána možnost
ANALOG DIRECT (Přímý poslech analogového
zvuku).
• Formát DTS Neo:6 není k dispozici pro nastavení
zvuku DTS 2CH a zvuk je přehráván jako
dvoukanálový.
• Dekódování Dolby Pro Logic IIx nefunguje pro
signály ve formátu DTS nebo pro signály se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
Výběr předem
naprogramovaného
zvukového pole
Přednosti prostorového zvuku můžete
využívat jednoduchým zvolením některého
z předprogramovaných zvukových polí
receiveru. Tato zvuková pole nabízejí
vzrušující a mohutný zvuk jako v kině nebo
koncertním sále a přinášejí jej až do vašeho
domova.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
2CH
AMP MENU
1
2
3
4
5
6
A.F.D.
AUTO CAL
MOVIE
Rada
Pokud je na vstupu vícekanálový signál, je účinné
pouze dekódování Dolby Prologic IIx. Zvolíte-li
jiné režimy dekódování než Dolby Pro Logic IIx,
bude na výstupu zakódovaný vícekanálový zvuk.
Opakovaným stiskem tlačítka
MOVIE vyberte zvukové pole pro
filmy nebo opakovaným stisknutím
tlačítka MUSIC vyberte zvukové
pole pro poslech hudby.
Podrobné informace - viz „Typy dostupných
zvukových polí” (strana 51).
50CZ
Typy dostupných zvukových polí
Zvukové efekty
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS[C.ST.EX A]
Reprodukují se zvukové charakteristiky filmového
produkčního studia Sony Pictures Entertainment „Cary Grant
Theater”. Toto je standardní režim, výborný pro sledování
většiny typů filmů.
CINEMA STUDIO EX B
DCS[C.ST.EX B]
Reprodukují se zvukové charakteristiky filmového
produkčního studia Sony Pictures Entertainment „Kim Novak
Theater”. Tento režim je ideální pro sledování vědeckofantastických filmů nebo akčních filmů se spoustou
zvukových efektů.
CINEMA STUDIO EX C
DCS[C.ST.EX C]
Reprodukují se zvukové charakteristiky studia pro nahrávání
filmové hudby Sony Pictures Entertainment. Tento režim je
ideální pro sledování muzikálů nebo klasických filmů, kde je
ve zvukovém doprovodu orchestrální hudba.
PORTABLE AUDIO
[PORTABLE]
Reprodukuje čistý obohacený zvuk z přenosného audio
zařízení. Tento režim je ideální pro MP3 a další formáty
s komprimovanou hudbou.
HALL [HALL]
Reprodukuje akustiku klasické koncertní síně.
Hudba
Sluchátka*
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukuje akustiku živé koncertní síně s 300 místy.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tento režim se nastaví automaticky, pokud použijete
sluchátka v době, kdy je vybrán dvoukanálový režim
(strana 53)/režim A.F.D. (strana 49). Standardní
dvoukanálové stereofonní zdroje zcela obcházejí zpracování
zvukového pole a vícekanálové prostorové formáty jsou
slučovány do dvou kanálů.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Na výstupu pro sluchátka jsou analogové signály, které nejsou
zpracovány pomocí parametrů pro tónové korekce, zvukových
polí atd.
HEADPHONE THEATER
DCS[HP THEA]
Tento režim se nastaví automaticky, pokud použijete
sluchátka v době, kdy je zvoleno zvukové pole pro film/hudbu.
Při poslechu ve sluchátkách poskytuje zážitek jako v prostředí
kina.
* Toto zvukové pole můžete vybrat pouze tehdy, pokud jsou k receiveru připojena sluchátka.
pokračování
51CZ
Poslech prostorového zvuku
Zvukové pole Zvukové pole
pro
[Zobrazení]
Informace o technologii DCS
(Digital Cinema Sound)
Zvuková pole označená symbolem DCS
používají technologii DCS.
DCS je jedinečná technologie reprodukce
zvuku pro domácí kino, vyvinutá společností
Sony ve spolupráci se společností Sony
Pictures Entertainment a umožňující
vychutnání vzrušujícího a mohutného zvuku
kina v domácím prostředí. Pomocí technologie
„Digital Cinema Sound”, založené na
integraci digitálního signálového procesoru
(DSP) a naměřených dat, je možno v domácích
podmínkách docílit ideálního zvukového pole
tak, jak jej zamýšleli filmoví tvůrci.
Informace o režimech CINEMA
STUDIO EX
Režimy CINEMA STUDIO EX jsou vhodné
pro sledování filmů na DVD atd.
s vícekanálovými prostorovými efekty.
Zvukové charakteristiky dabingového studia
Sony Pictures Entertainment můžete
reprodukovat přímo ve svém domově.
Režimy CINEMA STUDIO EX jsou složeny
ze 3 následujících prvků:
• Virtual Multi Dimension (Virtuální
vícerozměrný systém)
Z jediné dvojice skutečných prostorových
reprosoustav se vytváří 5 sad virtuálních
reprosoustav.
• Screen Depth Matching (Přizpůsobení
hloubce obrazovky)
Vytváří se dojem, že zvuk vychází ze středu
obrazovky, podobně jako tomu bývá
v kinech.
• Cinema Studio Reverberation (Ozvěna ve
filmovém studiu)
Reprodukuje se typ ozvěny (odrazu), jaký
bývá v kinech.
Režimy CINEMA STUDIO EX integrují tyto
3 prvky současně.
52CZ
Poznámky
• Efekty vytvářené virtuálními reprosoustavami
mohou způsobovat zvýšení šumu v přehrávaném
signálu.
• Při poslechu se zvukovými poli, která využívají
virtuální reprosoustavy, nebudete slyšet žádný
zvuk vycházející přímo z prostorových
reprosoustav.
• Tato funkce nefunguje, když:
– je vybrána funkce ANALOG DIRECT (Přímý
poslech analogového zvuku),
– jsou na vstupu signály se vzorkovací frekvencí
vyšší než 48 kHz.
• Je-li zvoleno některé ze zvukových polí pro hudbu,
nebude ze subwooferu vycházet žádný zvuk,
pokud jsou všechny reprosoustavy nastaveny
v nabídce SYSTEM na hodnotu „LARGE”. Zvuk
však bude vystupovat ze subwooferu, pokud:
– digitální vstupní signály obsahují signály LFE
(nízkofrekvenční efekty),
– jsou přední a prostorové reprosoustavy nastaveny
na hodnotu „SMALL”,
– je vybráno zvukové pole pro filmy.
Rada
Formát kódování záznamu na disku DVD můžete
identifikovat podle loga na obalu disku.
•
: Disky Dolby Digital
•
: Programy
zakódované ve formátu Dolby Surround
•
: Programy zakódované ve formátu
DTS Digital Surround
Vypnutí prostorových efektů
pro film/hudbu
Stiskněte tlačítko 2CH pro výběr hodnoty
„2CH ST.” nebo opakovaně stiskněte tlačítko
A.F.D. pro výběr hodnoty „A.F.D. AUTO”
(Aut. přímý poslech formátu - automaticky).
Poslech zvuku bez
jakéhokoli přizpůsobení
(2CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
V tomto režimu vystupuje z receiveru zvuk
pouze z levé/pravé přední reprosoustavy. Ze
subwooferu nevychází žádný zvuk.
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje
zcela obcházejí zpracování zvukového pole
a vícekanálové prostorové formáty jsou
slučovány do dvou kanálů.
Zvuk ze zvoleného vstupu můžete přepnout do
dvoukanálového analogového vstupu. Tato
funkce vám umožňuje vychutnat vysoce
kvalitní zvuk z analogových zdrojů.
Při použití této funkce je možno nastavovat
pouze hlasitost a vyvážení předních
reprosoustav.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
2CH
(Dvoukanálové)
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AMP MENU
1
2
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
3
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
AUTO CAL
4
5
6
Tlačítka
zvukového
pole
Stiskněte tlačítko 2CH.
Poznámka
1
V režimu 2CH STEREO nebude ze subwooferu
vystupovat žádný zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk
z dvoukanálových stereofonních zdrojů
prostřednictvím levé/pravé reprosoustavy
i subwooferu, vyberte nastavení „A.F.D. AUTO”
(strana 49).
1
2
Otáčením ovladače INPUT
SELECTOR na receiveru
vyberte vstup, který chcete
poslouchat v režimu
analogového zvuku.
Můžete také použít tlačítka pro výběr
vstupu na dálkovém ovladači.
2
Stiskněte tlačítko DIRECT na
receiveru.
Na výstupu je analogový zvukový signál.
Pro zrušení funkce ANALOG
DIRECT
Znovu stiskněte tlačítko DIRECT na
receiveru.
Můžete rovněž stisknout jakékoliv tlačítko pro
zvukové pole.
Poznámky
• Jsou-li připojena sluchátka, zobrazí se na displeji
zpráva „HP DIR”.
• Tato funkce není k dispozici v případě, že je
vybrán vstup DMPORT.
53CZ
Poslech prostorového zvuku
Použití pouze předních
reprosoustav
Reset zvukových polí na
výchozí nastavení
Pro tento postup je nutno použít tlačítka na
receiveru.
1, 2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
Ovládání tuneru
Poslech rozhlasového
vysílání v pásmu FM/AM
Prostřednictvím vestavěného tuneru můžete
poslouchat rozhlasové vysílání v pásmech FM
a AM. Před zapnutím radiopřijímače
nezapomeňte k receiveru připojit antény pro
pásma FM a AM (strana 24).
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
Rada
PHONES
VIDEO
Stupnice ladění pro přímé ladění se různí v závislosti
na kódu oblasti (viz následující tabulka). Podrobné
informace o kódech oblastí - viz strana 2.
L AUDIO R
2
1
Stiskem tlačítka ?/1 vypněte
napájení.
2
Stiskněte a podržte tlačítko
2CH a pak stiskněte tlačítko
?/1.
Na displeji se zobrazí zpráva „S.F. CLR.”
a všechna zvuková pole se vrátí ke svým
výchozím hodnotám.
Kód oblasti
FM
AM
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
Automatické ladění
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
TV
54CZ
2
1
2
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
Stiskněte tlačítko TUNING +
nebo TUNING –.
Přímé ladění
Frekvenci stanice je možno zadat přímo
pomocí numerických tlačítek.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Stiskněte tlačítko TUNING + pro hledání
od nižších frekvencí směrem k vyšším
frekvencím; stiskněte tlačítko TUNING –
pro hledání od vyšších frekvencí směrem
k nižším frekvencím.
Kdykoli je nalezena stanice, zastaví
receiver vyhledávání.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
V případě slabého příjmu
stereofonního vysílání v pásmu
FM
Pokud je stereofonní příjem v pásmu FM slabý
a na displeji bliká indikátor „ST”, zvolte
monofonní příjem, aby byl zvuk méně
zkreslený.
Opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE tak,
aby se na displeji rozsvítil indikátor „MONO”.
Chcete-li se vrátit do stereofonního režimu,
opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE tak,
aby indikátor „MONO” na displeji zhasnul.
Ovládání tuneru
vyberte pásmo FM nebo AM.
2 Opakovaným stiskem tlačítka TUNING
MODE vyberte nastavení „AUTO T.” (Aut.
ladění).
3 Otočte ovladač TUNING +/–.
1
MUSIC
AUTO CAL
3
-
1 Otáčením voliče INPUT SELECTOR
SA-CD/CD TUNER
AMP MENU
>10/
Použití ovládacích prvků na
receiveru
DVD
CLEAR
1
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
2
4
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
Můžete také použít volič INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
3
Stiskněte tlačítko D.TUNING.
Pomocí numerických tlačítek
zadejte frekvenci.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Zvolte postupně 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1 350 kHz
Zvolte postupně 1 b 3 b 5 b 0
Pokud máte naladěnu stanici v pásmu
AM, nastavte směr smyčkové antény pro
pásmo AM tak, abyste dosáhli
optimálního příjmu.
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Můžete rovněž použít tlačítko
MEMORY/ENTER na receiveru.
Nemůžete-li stanici naladit
Zkontrolujte, zda jste vložili správnou
frekvenci. Pokud ne, zopakujte kroky 2 až 4.
Pokud nemůžete stanici stále naladit, signál
stanice není ve vaší oblasti dostupný.
55CZ
3
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
Přístroj umožňuje uložit na předvolby až 30
stanic v pásmu FM a až 30 stanic v pásmu AM.
Pak můžete snadno vybírat stanice, které často
posloucháte.
Můžete rovněž použít tlačítko
MEMORY/ENTER na receiveru.
Na několik sekund se rozsvítí zpráva
„MEMORY” (Paměť). Proveďte kroky 4
a 5 předtím, než zpráva „MEMORY”
zhasne.
4
SYSTEM STANDBY
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
5
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
9
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3, 5
6
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
Můžete také použít volič INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Stanici, kterou chcete uložit na
předvolbu, nalaďte buď
prostřednictvím automatického
ladění (strana 54), nebo přímým
naladěním (strana 55).
V případě potřeby přepněte režim příjmu
v pásmu FM (strana 55).
56CZ
Stiskněte tlačítko ENTER.
Můžete rovněž použít tlačítko
MEMORY/ENTER na receiveru.
Stanice je uložena pod zvoleným číslem
předvolby.
Pokud zpráva „MEMORY” zhasne dříve,
než stisknete tlačítko ENTER, začněte
znovu od kroku 3.
AMP MENU
4
Pomocí numerických tlačítek
vyberte číslo předvolby.
Číslo předvolby můžete rovněž vybrat
stiskem tlačítka PRESET + nebo
PRESET –.
Pokud zpráva „MEMORY” zmizí dříve,
než zvolíte číslo předvolby stanice,
začněte opět od kroku 3.
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Stiskněte tlačítko MEMORY.
Pro uložení předvolby další
stanice zopakujte kroky 1 až 5.
Naladění stanic na předvolbách
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
2 Opakovaným stiskem tlačítka TUNING
MODE vyberte položku „PRESET T.”
(Ladění na stanice předvoleb).
3 Otočením ovladače TUNING +/– vyberte
požadovanou stanici na předvolbě.
1
MUSIC
Pojmenování stanic na
předvolbách
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
SYSTEM STANDBY
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
2
5
6
7
8
9
>10/
-
TUNING +
H
4
0/10
CLEAR
M
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
4-7
G
1
Při každém stisknutí tohoto tlačítka
můžete zvolit číslo předvolby stanice
následovně:
03
30
04
29
05
...
27
Použití ovládacích prvků na
receiveru
1 Otáčením voliče INPUT SELECTOR
vyberte pásmo FM nebo AM.
MENU
Opakovaným stiskem tlačítka
TUNER vyberte pásmo FM
nebo AM.
Můžete také použít volič INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Nalaďte stanici na předvolbě,
pro kterou chcete vytvořit
indexový název (strana 57).
3
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
28
Požadovanou předvolbu stanice můžete
vybrat také pomocí numerických tlačítek.
Poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka
ENTER.
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
Opakovaným stiskem tlačítka
PRESET + nebo PRESET –
vyberte požadovanou
předvolbu stanice.
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
02
3
AUTO CAL
TUNING –
01
1
MUSIC
AMP MENU
g
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
2
SA-CD/CD TUNER
ENTER
f
1
DVD
TV VOL
MASTER VOL
G
m
Ovládání tuneru
Numerická
tlačítka
Na displeji se zobrazí zpráva „1-LEVEL”
(1. úroveň).
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „4-TUNER”.
5
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření nabídky.
pokračování
57CZ
6
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „NAME-IN”.
7
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření parametru.
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
Postupujte podle kroků popsaných v části
„Postup vytvoření indexového názvu”.
Postup vytvoření indexového
názvu
1 Pro vytvoření indexového názvu použijte
tlačítka V/v/B/b.
Stiskem tlačítka V/v vyberte znak a pak
stiskněte tlačítko B/b pro přesun kurzoru na
další pozici.
Pokud uděláte chybu
Opakovaně stiskněte tlačítko B/b dokud
nezačne blikat znak, který chcete změnit.
Pak pomocí tlačítka V/v vyberte správný
znak.
Rada
Typ znaků můžete vybrat stisknutím tlačítka V/v,
a to v následujícím pořadí:
Abecední znaky (velká písmena) t Číslice t
Symboly
2 Stiskněte tlačítko
.
Zadaný název bude zaregistrován.
Poznámka (Pouze modely s kódem
oblasti CEL, CEK)
Pokud přiřadíte název stanici vysílající signál RDS
a pak tuto stanici naladíte, zobrazí se namísto vámi
zadaného názvu název stanice určený programovou
službou. (Název stanice určený programovou
službou nelze změnit. Vámi zadaný název bude
přepsán názvem stanice.)
58CZ
Používání systému RDS
(Radio Data System)
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Tento receiver podporuje systém RDS (Radio
Data System), který umožňuje rozhlasovým
stanicím odesílat kromě běžného
programového signálu také doplňující
informace, které jsou zobrazovány na displeji.
Poznámky
• Systém RDS je provozován pouze u stanic v pásmu
FM.
• Ne všechny stanice v pásmu FM poskytují služby
RDS, a pokud ano, nemusí se jednat o stejný typ
služeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem
RDS a jeho službami ve vaší oblasti, zjistěte si
podrobné informace o místních stanicích.
Příjem vysílání v systému RDS
Jednoduše zvolte stanici v pásmu
FM buď prostřednictvím
automatického ladění (strana 55),
přímým naladěním (strana 54),
nebo naladěním pomocí předvolby
(strana 57).
Jakmile naladíte stanici, která poskytuje
služby RDS, rozsvítí se indikátor „RDS“ a na
displeji se zobrazí název stanice.
Poznámka
Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo
pokud je signál stanice slabý.
Zobrazení informací RDS
Během příjmu stanice vysílající
signál RDS opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY na receiveru.
a)
Typ právě vysílaného programu.
zprávy odesílané stanicí s RDS.
b) Textové
Poznámky
• Během příjmu nouzového hlášení vydaného
vládními úřady bliká na displeji nápis „ALARM“
(Poplach).
• Pokud je zpráva delší než 9 znaků, bude se na
displeji posouvat.
• Pokud stanice určitou službu RDS neposkytuje,
zobrazí se na displeji nápis „NO XXXX”
(například „NO TEXT” - bez textu).
Popis
POP M (Pop)
Programy s populární hudbou.
ROCK M (Rock)
Programy s rockovou hudbou.
EASY M
(Odpočinková
hudba)
Nenáročný poslech.
LIGHT M (Lehké Instrumentální, vokální a sborová
hudební žánry)
hudba.
CLASSICS
(Vážná hudba)
Provedení velkých orchestrálních děl,
komorní hudba, opera atd.
OTHER M (Jiné
hudební žánry)
Hudba, kterou není možno zařadit do
žádné z výše uvedených kategorií například rhythm & blues a reggae.
WEATHER
(Počasí)
Informace o počasí.
FINANCE
(Finance)
Burzovní a finanční zprávy atd.
CHILDREN
Programy pro děti.
(Dětské programy)
SOCIAL
(Programy
o společnosti)
Programy o lidech a věcech, které je
ovlivňují.
RELIGION
(Náboženství)
Programy s náboženskou tematikou.
Programy, v nichž veřejnost
prezentuje své názory a pohledy
prostřednictvím telefonu nebo
veřejného diskusního fóra.
Indikace typu
programu
Popis
PHONE IN
(Programy
s telefonickými
vstupy
posluchačů)
NEWS (Zprávy)
Zpravodajské programy.
TRAVEL
(Cestování)
AFFAIRS
(Události)
Tematické programy, které rozšiřují
aktuální zprávy.
Programy o cestování. Nikoliv pro
oznámení, která jsou součástí služby
TP/TA (Dopravní program/Dopravní
zpravodajství).
LEISURE
(Volný čas)
Programy zaměřené na rekreační
činnosti - například zahradničení,
rybolov, vaření atd.
JAZZ (Jazz)
Jazzové programy.
COUNTRY
(Country hudba)
Programy country hudby.
NATION M
(Národní hudba)
Programy prezentující populární
hudbu země nebo regionu.
OLDIES (Hudba
staršího data)
Programy uvádějící starší hudební
nahrávky („oldies“).
Popis typů programu
INFO (Informace) Programy nabízející informace
o širokém spektru témat, včetně
spotřebitelských záležitostí
a lékařských rad.
SPORT (Sport)
Sportovní programy.
EDUCATE
(Vzdělávání)
Vzdělávací programy, například
programy typu „jak na to” a různé
rady.
DRAMA
(Dramatická
tvorba)
Rozhlasové hry a seriály.
FOLK M (Folk)
Programy s folkovou hudbou.
CULTURE
(Kultura)
Pořady o národní nebo regionální
kultuře - například jazyková
a společenská témata.
DOCUMENT
(Dokumenty)
Investigativní a dokumentární pořady.
SCIENCE
(Věda)
Pořady o přírodních vědách a technice.
NONE
Jakékoli jiné než výše uvedené
(Nespecifikováno) programy.
VARIED
(Různé)
Další typy programů, jako jsou
například rozhovory se známými
osobnostmi, panelové hry a komedie.
59CZ
Ovládání tuneru
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se
informace RDS na displeji cyklicky změní,
a to v následujícím pořadí:
Název stanice t Frekvence t Indikace typu
programua) t Indikace radiotextu b) t
Indikace aktuálního času (ve 24hodinovém
formátu) t Aktuální použité zvukové pole
Indikace typu
programu
Poznámky
Další možnosti ovládání
Přepínání mezi
digitálním a analogovým
zvukem
(INPUT MODE)
Když připojíte komponenty k digitálním, nebo
k analogovým vstupním konektorům (SAT) na
receiveru, můžete určit režim audio vstupu.
1
Otáčením voliče INPUT
SELECTOR na receiveru
vyberete vstup.
Můžete také použít tlačítka pro výběr
vstupu na dálkovém ovladači.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
INPUT MODE na receiveru
vyberte režim audio vstupu.
Zvolený režim audio vstupu se zobrazí na
displeji.
Režimy audio vstupu
• AUTO IN (Automatický vstup)
Jestliže je provedeno digitální i analogové
připojení, upřednostňuje digitální audio
signály. Nejsou-li přijímány žádné digitální
audio signály, jsou vybrány analogové audio
signály.
• HDMI IN (Vstup HDMI)
Určuje vstup digitálních audio signálů do
konektoru HDMI.
• COAX IN (Koaxiální vstup)
Určuje vstup digitálních audio signálů do
konektoru DIGITAL COAXIAL.
• OPT IN (Optický vstup)
Určuje vstup digitálních audio signálů do
konektoru DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG (Analogový)
Určuje vstup analogových audio signálů do
konektorů AUDIO IN (L/R).
60CZ
• Některé režimy audio vstupu nemusí být
v závislosti na vstupu nastaveny.
• Když používáte funkci ANALOG DIRECT, je
režim audio vstupu nastaven na „ANALOG”
automaticky. Nelze vybrat jiné režimy.
Využití rozhraní DIGITAL
MEDIA PORT
(DMPORT)
Konektor DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) umožňuje poslouchat zvuk ze
síťového systému, jako je např. přenosný zdroj
zvuku nebo počítač.
Po připojení adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT (není součástí příslušenství) si můžete
prostřednictvím receiveru vychutnávat zvuk
z připojené komponenty.
Podrobné informace najdete v návodu
k obsluze dodávanému k adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT.
Poznámky
Další možnosti ovládání
• Nepřipojujte jiný adaptér než adaptér DIGITAL
MEDIA PORT.
• Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL
MEDIA PORT během doby, kdy je receiver
zapnutý.
• V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
nemusí být k dispozici video výstup.
• Adaptéry DIGITAL MEDIA PORT jsou
prodávané pouze v některých oblastech.
61CZ
Po připojení video výstupu z adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT k receiveru můžete
rovněž sledovat na obrazovce televizoru
obraz.
Chcete-li sledovat obraz, postupujte podle
informací v části „Sledování obrazu
z komponenty připojené prostřednictvím
konektoru DMPORT” na straně 63.
Připojení adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT
Umožňuje poslouchat zvuk z komponenty
připojené prostřednictvím adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT ke konektoru DMPORT na
receiveru.
Televizor
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
VIDEO 1
IN
A
AM
COAXIAL
DVD
IN
VIDEO IN
DMPORT
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFE
A
K jednomu
z konektorů
VIDEO IN
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
Přední panel
* Typ konektoru se mění v závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT.
Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodávanému k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT.
A Video kabel (není součástí příslušenství)
Odpojení adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT z konektoru
DMPORT
DMPORT
2
1
Stiskněte a podržte obě strany konektoru a pak
konektor vytáhněte.
62CZ
Poznámky
• Při připojování adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
zajistěte, aby byl konektor vložen tak, že značka
šipky bude otočená ke značce šipky na konektoru
DMPORT.
• Zajistěte, aby bylo připojení ke konektoru
DMPORT pevné, a vložte konektor přímým
pohybem.
• Protože je konektor adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT křehký, buďte při instalaci nebo přesouvání
receiveru opatrní.
Poslech zvuku z komponenty
připojené prostřednictvím
konektoru DMPORT
1
Stiskněte tlačítko DMPORT.
Pro volbu možnosti „DMPORT“ je
možno rovněž použít volič INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Spusťte přehrávání na
připojené komponentě.
Zvuk se přehrává pomocí receiveru.
Podrobné informace najdete v návodu
k obsluze dodávanému k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT.
Sledování obrazu z komponenty
připojené prostřednictvím
konektoru DMPORT
1
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Na displeji se zobrazí zpráva „1-LEVEL”
(1. úroveň).
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „6-VIDEO”.
3
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření nabídky.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „DMPORT V.”.
5
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření parametru.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte kompozitní video
vstup, který chcete přiřadit ke
vstupu DMPORT.
Výchozí nastavení: –NONE (Žádný)
Kompozitní video vstupy, které lze
přiřadit, jsou vstupy VIDEO 1, VIDEO 3,
DVD a SAT.
Vyberte například „–VIDEO 1”.
Když stisknete tlačítko DMPORT,
zobrazí se na obrazovce televizoru obraz
z komponenty připojené ke konektoru
VIDEO 1 VIDEO IN prostřednictvím
adaptéru DIGITAL MEDIA PORT.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko B.
Poznámky
• V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT můžete ovládat připojenou komponentu
prostřednictvím dálkového ovladače. Podrobné
informace o použití tlačítek dálkového ovladače viz strana 9.
• Zajistěte, aby bylo vytvořeno připojení video
signálu z adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
k receiveru (strana 62).
• Zajistěte, aby byl konektor receiveru MONITOR
OUT připojen k televizoru (strana 62).
• V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
nemusí být k dispozici video výstup.
Rada
Při poslechu komprimované hudby ve formátu MP3
nebo jiných komprimovaných formátech
prostřednictvím přenosného zdroje zvuku můžete
zvuk obohatit. Opakovaným stiskem tlačítka
MUSIC vyberte „PORTABLE” (strana 50).
63CZ
Další možnosti ovládání
Abyste mohli sledovat obraz na obrazovce
televizoru, musíte ke vstupu DMPORT
přiřadit kompozitní video vstup.
6
8
Poslech digitálního zvuku
z jiných vstupů
(DIGITAL ASSIGN)
Digitální audio vstup s optickými (OPTICAL)
nebo koaxiálními (COAXIAL) signály (SAT
IN, VIDEO 1 IN, DVD IN) můžete v případě,
že tyto signály právě nepoužíváte, znovu
přiřadit jinému vstupu.
Chcete-li například odesílat na výstup zdroj
zvuku z DVD přehrávače pomocí konektoru
OPTICAL IN na receiveru:
• Připojte konektor optického výstupu z DVD
přehrávače ke konektoru OPTICAL VIDEO
1 IN na receiveru.
• Přiřaďte v nastavení „D. ASSIGN” položku
„VD1” na „DVD”.
1
3
4
5
6
7
64CZ
Když je vybrán vstup „DVD”, stane se
zvuk z DVD přehrávače digitálním
zvukem vstupujícím prostřednictvím
konektoru OPTICAL VIDEO 1 IN.
Vstup, který je možno přiřadit, se různí
v závislosti na jednotlivých audio
vstupech. Podrobné informace najdete
v následující části „Vstupy, které lze
přiřadit digitálnímu audio vstupu”.
Vstupy, které lze přiřadit
digitálnímu audio vstupu
Výchozí nastavení je označeno podtržením.
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Na displeji se zobrazí zpráva „1-LEVEL”
(1. úroveň).
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte vstup (v tomto
příkladě „DVD”), který chcete
přiřadit konektoru digitálního
audio vstupu vybraného
v kroku 6.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „5-AUDIO”.
Digitální
audio vstup
Přiřaditelné
vstupy
Displej
VIDEO 1
OPTICAL
VIDEO 1
VD1– VD1
VIDEO 2
VD1– VD2
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření nabídky.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „D. ASSIGN”.
DVD
COAXIAL
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření parametru.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte volný digitální
audio vstup (v tomto příkladě
„VD1”).
Stiskem tlačítka
vložte svůj výběr.
nebo b
SAT
OPTICAL
VIDEO 3
VD1– VD3
DVD
VD1– DVD
TV
VD1– TV
SA-CD/CD
VD1– CD
VIDEO 1
DVD–VD1
VIDEO 2
DVD– VD2
VIDEO 3
DVD–VD3
DVD
DVD–DVD
SAT
DVD– SAT
TV
DVD– TV
SA-CD/CD
DVD–CD
VIDEO 2
SAT– VD2
VIDEO 3
SAT– VD3
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT–SAT
TV
SAT– TV
SA-CD/CD
SAT– CD
Poznámky
• Stejnému vstupu nelze znovu přiřadit více než
jeden digitální audio vstup.
• Digitální audio vstup nelze použít jako originální
vstup, jestliže byl přiřazen jinému vstupu.
• Když přiřadíte digitální audio vstup, může se
automaticky změnit nastavení INPUT MODE
(Vstupní režim) (strana 60).
Pojmenování vstupů
Vstupy je možno označit názvem (v délce až 8
znaků) a tyto názvy pak zobrazovat na displeji
receiveru.
Tento postup je vhodný pro označení
konektorů názvy připojených komponent.
1
Stiskem tlačítka pro výběr
vstupu vyberte vstup, pro který
chcete vytvořit indexový název.
Můžete také použít volič INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Na displeji se zobrazí zpráva „1-LEVEL”
(1. úroveň).
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „5-AUDIO” nebo
„6-VIDEO”.
4
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření nabídky.
5
Stiskem tlačítka V/v vyberte
„NAME IN”.
6
Stiskněte tlačítko
nebo b
pro otevření parametru.
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
Postupujte podle kroků popsaných v části
„Postup vytvoření indexového názvu”
(strana 58).
65CZ
Další možnosti ovládání
3
Změna zobrazení na
displeji
Používání časovače
vypnutí
Změnou informací zobrazených na displeji si
můžete zkontrolovat například zvukové pole
a podobně.
Pro tento postup je nutno použít tlačítka na
receiveru.
Receiver můžete nastavit tak, aby se v zadanou
dobu automaticky vypnul.
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY se údaj
na displeji cyklicky změní tak, jak je uvedeno
dále:
Všechny vstupy kromě pásma
FM a AM
Indexový název vstupua) t Vybraný vstup
t Aktuálně použité zvukové pole
Pásmo FM a AM
Název staniceb) nebo název předvolby
stanicea) t Frekvence t Indikace typu
programub) t Indikace radiotextub) t Údaj
o aktuálním času (ve 24hodinovém formátu)b)
t Aktuálně použité zvukové pole
a)
Indexový název se zobrazuje pouze tehdy, když
jste jej přiřadili některému vstupu nebo stanici na
předvolbě (strana 57, 65). Indexový název se
nezobrazuje, pokud byly zadány pouze mezery
nebo pokud je shodný s názvem vstupu.
a) Pouze během příjmu RDS (pouze modely s kódem
oblasti CEL, CEK) (strana 58).
Poznámka
Znaky nebo značky se nemusí u některých jazyků
zobrazit.
66CZ
V době, kdy je přístroj zapnutý,
opakovaně stiskněte tlačítko
SLEEP.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se údaj na
displeji cyklicky změní tak, jak je uvedeno
dále:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF (Vypnuto)
Když je časovač vypnutí aktivován, displej
ztmavne.
Poznámka
Pokud po ztmavnutí displeje stisknete libovolné
tlačítko na dálkovém ovladači nebo receiveru,
displej se opět rozjasní. Pokud nestisknete žádné
tlačítko, displej po chvíli znovu ztmavne.
Rada
Chcete-li zkontrolovat zbývající dobu před
vypnutím receiveru, stiskněte tlačítko SLEEP.
Na displeji se zobrazí zbývající čas do vypnutí.
Stisknete-li tlačítko SLEEP znovu, nastavení
časovače se zruší.
Záznam prostřednictvím
receiveru
Záznam na záznamová média
Pomocí receiveru můžete pořizovat záznam
z video komponent. Přečtěte si návod
k obsluze dodaný s vaší komponentou pro
záznam.
1
Stiskem některého z tlačítek
pro výběr vstupu vyberte
komponentu, která bude
použita pro přehrávání.
Používání dálkového ovladače
Změna přiřazení tlačítek
Tato funkce umožňuje změnit tovární
nastavení tlačítek pro výběr vstupu tak, aby
vyhovovalo komponentám ve vašem systému.
Jestliže například ke konektorům VIDEO 1 na
receiveru připojíte DVD rekordér, můžete
nastavit tlačítko VIDEO 1 na tomto dálkovém
ovladači tak, aby jím bylo možno ovládat tento
DVD rekordér.
1
Můžete také použít volič INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Připravte komponentu pro
přehrávání ke spuštění
přehrávání.
3
Připravte si komponentu pro
záznam.
Příklad: Stiskněte a podržte tlačítko
VIDEO 1.
2
Podle níže uvedené tabulky
stiskněte odpovídající tlačítko
pro požadovanou kategorii.
Příklad: Stiskněte tlačítko 4.
Nyní můžete tlačítko VIDEO 1 používat
k ovládání DVD rekordéru.
Do záznamové komponenty (VIDEO 1)
vložte prázdnou videokazetu apod.
4
Spusťte záznam na
komponentě pro záznam a pak
spusťte přehrávání na
komponentě pro přehrávání.
Poznámky
• Některé zdroje obsahují ochranu proti kopírování,
která znemožňuje záznam. V takovém případě
nebude možno ze zdroje nahrávat.
• Když je vybrán vstup DMPORT a když jste ke
vstupu DMPORT přiřadili vstup VIDEO 1,
nebudou z konektoru VIDEO 1 VIDEO OUT
vystupovat žádné video signály.
pokračování
67CZ
Používání dálkového ovladače
Tak například vložte do videorekordéru
videokazetu, ze které budete chtít pořídit
kopii.
Stiskněte a podržte tlačítko pro
výběr vstupu, jehož přiřazení
chcete změnit.
Kategorie a odpovídající tlačítka
Kategorie
Stisknout
Doplňující informace
Videorekordér (příkazový režim 1
VTR 3)a)
Slovníček pojmů
Videorekordér (příkazový režim 2
VTR 2)a)
x Komponentní video
DVD přehrávač/DVD rekordér
(příkazový režim DVD1)b)
3
DVD rekordér
(příkazový režim DVD3)b)
4
CD přehrávač
5
Digitální satelitní receiver Euro
6
Formát pro přenos informací video signálu,
sestávající ze tří oddělených signálů
(komponent): svítivosti Y, chrominance Pb
a chrominance Pr. Velmi kvalitní obraz, jako
je například obraz z disku DVD video nebo
obraz ve formátu HDTV, je přenášen
a reprodukován věrněji. Trojice konektorů je
barevně odlišena (zelená, modrá a červená).
DVR (Přijímač digitální kabelové 7
televize - CATV)
x Kompozitní video
DSS (Digitální satelitní receiver) 8
Přehrávač disků Blu-ray
(příkazový režim BD1)c)
9
Standardní formát pro přenos informací video
signálu. Jasový signál Y a barvonosný signál C
je zkombinován a přenášen společně.
Rekordér pro disky Blu-ray
(příkazový režim BD3)c)
0/10
x Dolby Digital
Televizor
-/--
Není přiřazeno
ENTER/
MEMORY
a) Videorekordéry
Sony lze ovládat pomocí
nastavení VTR 2 nebo VTR 3, které odpovídá
formátům 8 mm a VHS (v tomto pořadí).
b) DVD rekordéry Sony lze ovládat pomocí
nastavení DVD1 nebo DVD3. Podrobné
informace vyhledejte v návodu k obsluze
dodanému s DVD rekordérem.
c) Podrobné informace o nastavení BD1 nebo BD3
najdete v návodu k obsluze dodávanému
k přehrávači disků blu-ray nebo rekordéru pro
disky blu-ray.
Smazání všech přiřazení
tlačítek na dálkovém ovladači
Stiskněte současně tlačítka ?/1, DMPORT
a MASTER VOL –.
Obnoví se výchozí tovární nastavení tlačítek
dálkového ovladače.
68CZ
Technologie pro kódování/dekódování
digitálního zvuku, vyvinutá společností Dolby
Laboratories, Inc. Sestává z předních kanálů
(levý/pravý), středového kanálu, prostorových
kanálů (levý/pravý) a kanálu subwooferu.
Představuje určenou zvukovou normu pro
DVD video a je rovněž známá pod názvem
5.1kanálový prostorový zvuk. Protože
prostorové informace jsou zaznamenány
a reprodukovány stereofonně, je poskytován
realističtější zvuk s plnějším podáním než
u formátu Dolby Surround.
x Dolby Digital Surround EX
Zvuková technologie vyvinutá společností
Dolby Laboratories, Inc. Zadní prostorové
informace jsou maticově zpracovány do
běžného levého a pravého prostorového
kanálu tak, aby mohl být zvuk reprodukován
pomocí 6.1 kanálů. Zejména akční scény jsou
znovu vytvořeny s dynamičtějším
a realističtějším zvukovým polem.
x Dolby Pro Logic II
x DTS-ES
Tato technologie konvertuje zaznamenaný
dvoukanálový stereofonní zvuk pro
přehrávání prostřednictvím 5.1 kanálů.
K dispozici je režim MOVIE pro filmy a režim
MUSIC pro stereofonní zdroje, například pro
hudbu. Staré filmy, zakódované v tradičním
stereofonním formátu, je možno rozšířit na
prostorový 5.1kanálový zvuk.
Formát pro přehrávání 6.1 kanálů s informací
zadního prostorového kanálu. K dispozici jsou
2 režimy: „Discrete 6.1”, který zaznamenává
všechny kanály nezávisle, a „Matrix 6.1”,
který maticově zpracovává zadní prostorový
kanál do LS (levý prostorový) a RS (pravý
prostorový) kanálu. Ideální pro přehrávání
zvukových doprovodů k filmům.
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS Neo:6
Technologie pro přehrávání 7.1 kanálů (nebo
6.1 kanálů). Vedle zvuku zakódovaného ve
formátu Dolby Digital Surround EX je možno
5.1kanálový zvuk ve formátu Dolby Digital
reprodukovat jako 7.1 kanálů (nebo 6.1
kanálů). Kromě toho je možno existující obsah
zaznamenaný stereofonně rovněž
reprodukovat jako 7.1 kanálů (nebo 6.1
kanálů).
Tato technologie konvertuje zaznamenaný
dvoukanálový stereofonní zvuk pro
přehrávání prostřednictvím 6.1 kanálů. Podle
zdroje pro přehrávání nebo podle vašich
preferencí je možno zvolit mezi dvěma
režimy: CINEMA pro filmy a MUSIC pro
stereofonní zdroje, například pro hudbu.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
x DTS 96/24
Digitální formát zvuku o vysoké kvalitě. Zvuk
se zaznamenává se vzorkovací frekvencí
a datovým tokem 96 kHz/24 bitů, který je
nejvyšší možný pro disky DVD video. Počet
přehrávaných kanálů se liší v závislosti na
software.
x DTS Digital Surround
Technologie pro kódování/dekódování
digitálního zvuku pro kina vyvinutá
společností DTS, Inc. Komprese zvuku je
menší než u formátu Dolby Digital, čímž se
dociluje vyšší kvality reprodukovaného
zvuku.
HDMI je rozhraní, které podporuje video
i audio prostřednictvím jediného digitálního
připojení. Při připojení prostřednictvím HDMI
se přenáší standardní video signály i video
signály s vysokým rozlišením a vícekanálové
audio signály do audio/video komponent, jako
jsou např. televizory vybavené rozhraním
HDMI v digitální podobě, aniž by docházelo
k jejich zkreslení. Specifikace HDMI
podporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), což je ochrana proti
kopírování, která obsahuje technologii
kódování pro digitální video signály.
x Vzorkovací frekvence
Pro převedení analogového zvuku do digitální
podoby je třeba analogová data nejprve
kvantifikovat. Tento proces se nazývá
vzorkování a počet kvantifikací analogových
dat za sekundu se nazývá vzorkovací
frekvence. Na standardním hudebním disku
CD jsou uložena data vzorkovaná 44 100krát
za sekundu, což se vyjadřuje jako vzorkovací
frekvence 44,1 kHz. Obecně je možno říci, že
čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím je lepší
kvalita zvuku.
69CZ
Doplňující informace
Technologie zpracování zvuku vyvinutá
společností Dolby Laboratories, Inc. Středová
a monofonní prostorová informace se
maticově zpracovává do dvou stereofonních
kanálů. Při reprodukci je zvuk dekódován
a vystupuje v podobě 4kanálového
prostorového zvuku. Jedná se o nejběžnější
metodu pro zpracování zvuku pro DVD video.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediální rozhraní
s vysokým rozlišením)
Umístění přístroje
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
Pokud se do skříňky přístroje dostane
jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte
receiver ze síťové zásuvky a před dalším
použitím jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
Zdroje napájecího napětí
• Před uvedením receiveru do provozu
zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá
místnímu síťovému napětí.
Provozní napětí je uvedeno na výrobním
štítku přístroje na zadní straně receiveru.
• Přístroj není odpojen od síťového
napájecího napětí, dokud je síťový napájecí
kabel připojen do síťové zásuvky, a to ani ve
chvílích, kdy je přístroj vypnutý.
• Pokud nebudete receiver delší dobu
používat, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při
odpojování síťového napájecího kabelu
(síťový kabel) uchopte tento kabel za jeho
zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
• Z důvodu bezpečnosti je jeden hrot zástrčky
širší než druhý a do síťové zásuvky je možno
jej zasunout jen jedním způsobem. Pokud
není možno zástrčku do zásuvky zcela
zasunout, obraťte se na svého prodejce.
• Výměnu síťového napájecího kabelu je
nutno provádět výhradně v kvalifikovaném
servisním středisku.
• Umístěte receiver na místo, kde bude
zajištěno dostatečné odvětrávání, aby se
předešlo nárůstu teploty uvnitř přístroje
a prodloužila se jeho provozní životnost.
• Neumisťujte receiver do blízkosti zdrojů
tepla nebo na místa, kam dopadá přímé
sluneční záření, kde se vyskytuje nadměrná
prašnost nebo mechanické otřesy.
• Nepokládejte na horní část přístroje žádné
předměty, aby nedošlo k zablokování
větracích otvorů a k poruchám funkce
přístroje.
• Nestavte receiver do blízkosti zařízení, jako
je například televizor, videorekordér nebo
magnetofon. Pokud budete receiver
používat v kombinaci s televizorem,
videorekordérem nebo magnetofonem, který
je umístěn příliš blízko receiveru, může dojít
ke vzniku šumu a ke zhoršení kvality
obrazu. To se může stát zejména tehdy,
používáte-li pokojovou anténu. Z tohoto
důvodu se doporučuje používání venkovní
antény.
• Pokud budete receiver umisťovat na
speciálně upravené povrchy (vosk, olej,
leštidlo a podobně), dbejte zvláštní
opatrnosti, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
Provoz
Před připojením dalších komponent
nezapomeňte receiver vypnout a odpojit ze
zásuvky.
Čištění
Nárůst vnitřní teploty
To, že se receiver při provozu zahřívá,
nepředstavuje žádnou poruchu. Pokud budete
receiver používat delší dobu při vysoké
hlasitosti, skříňka přístroje (horní a dolní
plochy a boční strany) se značně zahřeje.
Abyste se nepopálili, nedotýkejte se skříňky
přístroje.
70CZ
Povrch skříňky receiveru, panel a ovládací
prvky čistěte jemným hadříkem navlhčeným
ve slabém roztoku čisticího prostředku.
Nepoužívejte žádné materiály s brusným
účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například líh nebo benzín.
S případnými dotazy nebo problémy, které se
týkají vašeho přístroje, se obracejte na
nejbližšího prodejce Sony.
Odstraňování problémů
Pokud při provozu receiveru narazíte na
některý z následujících problémů, pokuste se
jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit.
Zvuk
Z určité komponenty není slyšet žádný
zvuk.
• Zkontrolujte, zda je komponenta správně
připojena ke vstupním audio konektorům
pro tento druh komponenty.
• Zkontrolujte, zda kabel (kabely), použitý
(é) pro připojení je (jsou) zcela zasunut (y)
do konektorů jak na receiveru, tak i na
komponentě.
Při poslechu analogových
dvoukanálových zdrojů není slyšet
žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda není položka INPUT
MODE (Vstupní režim) pro zvolený vstup
nastavena na „COAX IN” nebo „OPT IN”
(strana 60).
Při poslechu digitálních zdrojů není
slyšet žádný zvuk (ze vstupního
konektoru COAXIAL nebo OPTICAL).
• Zkontrolujte, zda není položka INPUT
MODE nastavena na „ANALOG”.
Zkontrolujte, zda není INPUT MODE
(Vstupní režim) nastaven na hodnotu
„COAX IN” pro zdroje ze vstupního
konektoru OPTICAL nebo na hodnotu
„OPT IN” pro zdroje ze vstupního
konektoru COAXIAL (strana 60).
• Zajistěte, aby nebyla zapnutá funkce
ANALOG DIRECT (Přímý poslech
analogového zvuku).
pokračování
71CZ
Doplňující informace
Není slyšet žádný zvuk nebo pouze
velmi slabý zvuk, a to bez ohledu na
vybranou komponentu.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a komponenty pevně připojeny.
• Zkontrolujte, zda jsou receiver a všechny
komponenty zapnuty.
• Zkontrolujte, zda ovladač MASTER
VOLUME není nastaven do polohy „VOL
MIN”.
• Zkontrolujte, zda není přepínač
SPEAKERS (OFF/A/B) nastaven do
polohy „OFF”.
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena
sluchátka.
• Stiskněte tlačítko MUTING pro zrušení
funkce ztlumení zvuku.
• Zkontrolujte, zda jste pomocí tlačítek pro
výběr vstupu zvolili správnou
komponentu.
• Došlo k aktivaci ochranného obvodu
receiveru. Vypněte receiver, odstraňte
příčinu zkratu a opět zapněte napájení.
Z jedné z předních reprosoustav
nevychází žádný zvuk.
• Připojte do zdířky PHONES sluchátka,
abyste prověřili, zda je v pořádku zvuk ze
sluchátek. Pokud ve sluchátkách slyšíte
pouze jeden kanál, může to znamenat, že
komponenta není správně připojena
k receiveru. Zkontrolujte, zda jsou
všechny kabely úplně zasunuty do
konektorů jak na receiveru, tak i na
komponentě. Pokud ve sluchátkách slyšíte
oba kanály, může to znamenat, že
reprosoustava není správně připojena
k receiveru. Zkontrolujte připojení přední
reprosoustavy, ze které nevychází žádný
zvuk.
• Ujistěte se, že jste připojili levý (L) i pravý
(R) konektor analogové komponenty
a nikoli pouze jeden z nich. Použijte audio
kabel (není součástí dodaného
příslušenství).
Zdroj zvuku vstupující z konektoru
HDMI nevystupuje z receiveru nebo
z reproduktoru televizoru.
• Zkontrolujte správnost připojení HDMI.
• Při připojení HDMI není slyšet zvukový
doprovod disků Super Audio CD.
• V závislosti na komponentě pro
přehrávání se může ukázat jako nezbytné
nastavit komponentu. Postupujte podle
návodů k obsluze dodaných k jednotlivým
komponentám.
Zvuk levého a pravého kanálu je
nevyvážený nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a komponenty správně a bezpečně
připojeny.
• Nastavte parametry vyvážení v nabídce
LEVEL.
V reprodukci se vyskytuje značný brum
nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a komponenty pevně připojeny.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od
transformátoru nebo motoru a zda jsou
vzdáleny alespoň
3 metry od televizoru nebo zářivkového
osvětlení.
• Přesuňte své audio komponenty do větší
vzdálenosti od televizoru.
• Zástrčky a konektory jsou znečištěné.
Otřete je hadříkem mírně navlhčeným
lihem.
Ze středové reprosoustavy/
prostorových reprosoustav/zadní
prostorové reprosoustavy nevychází
žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
• Vyberte režim CINEMA STUDIO EX
(strana 51).
• Nastavte úroveň reprosoustav (strana 31).
• Zajistěte, aby byla středová/prostorové
reprosoustavy nastaveny buď na
„SMALL”, nebo na „LARGE” (strana 38).
• Ujistěte se, zda je parametr zadní
prostorové reprosoustavy nastaven na
hodnotu „YES“ (Ano) (strana 38).
72CZ
Ze zadní prostorové reprosoustavy
nevychází žádný zvuk.
• Některé disky neobsahují příznak Dolby
Digital Surround EX, přestože jsou na
obalu označeny logem Dolby Digital
Surround EX. V tomto případě zvolte
nastavení „SB ON” (strana 36).
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer správně
a bezpečně připojen.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer zapnutý.
• Zajistěte, aby byl parametr pro subwoofer
nastaven na hodnotu „YES“ (strana 38).
• Po nastavení některých zvukových polí
nevychází ze subwooferu žádný zvuk.
Není možno dosáhnout prostorového
efektu.
• Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce
zvukového pole (stiskněte tlačítko
MOVIE nebo MUSIC).
• Zvuková pole nefungují pro signály, které
mají vyšší vzorkovací frekvenci než
48 kHz.
Není reprodukován vícekanálový zvuk
Dolby Digital nebo DTS.
• Zkontrolujte, zda je disk DVD a podobně,
který přehráváte, zaznamenán ve formátu
Dolby Digital nebo DTS.
• Pokud připojujete k digitálním vstupním
konektorům tohoto receiveru DVD
přehrávač apod., zkontrolujte nastavení
zvuku (parametry pro audio výstup)
připojené komponenty.
Obraz
Tuner
Na obrazovce televizoru se
nezobrazuje žádný obraz nebo je obraz
nejasný.
• Pomocí tlačítek pro výběr vstupu zvolte
vhodný vstup.
• Přepněte svůj televizor do příslušného
vstupního režimu.
• Přesuňte audio komponenty do větší
vzdálenosti od televizoru.
• Správným způsobem přiřaďte kompozitní
video vstup vstupu DMPORT.
• V závislosti na adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT nemusí být k dispozici
video výstup.
Špatný příjem v pásmu FM.
• Pro připojení receiveru k venkovní anténě
pro pásmo FM (viz níže) použijte
koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů
(není součástí příslušenství). Pokud
budete k receiveru připojovat venkovní
anténu, uzemněte ji, aby byla chráněna
před účinky atmosférické elektřiny.
Abyste předešli nebezpečí výbuchu plynu,
nepřipojujte uzemňovací vodič k rozvodu
plynu.
Zdroj obrazu vstupující do konektoru
HDMI na receiveru se nezobrazuje na
obrazovce televizoru.
• Zkontrolujte připojení HDMI.
• V závislosti na komponentě pro
přehrávání se může ukázat jako nezbytné
nastavit komponentu. Postupujte podle
návodů k obsluze dodaných k jednotlivým
komponentám.
Receiver
ANTENNA
AM
Uzemňovací
vodič (není
součástí
příslušenství)
K uzemnění
Není možno naladit žádné rozhlasové
stanice.
• Zajistěte, aby byly antény pevně
připojeny. Seřiďte antény, a pokud je to
nutné, připojte externí anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při naladění
prostřednictvím automatického ladění).
Použijte přímé naladění stanice.
• Ujistěte se, zda je správně nastaven krok
(interval) ladění (při ladění stanic v pásmu
AM prostřednictvím přímého ladění).
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné
stanice nebo došlo ke smazání stanic
z předvoleb (při ladění prostřednictvím
funkce vyhledávání stanic na
předvolbách). Uložte stanice na předvolby
(strana 56).
• Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
na receiveru tak, aby se na displeji zobrazil
údaj o frekvenci.
pokračování
73CZ
Doplňující informace
Není možno provádět záznam
(nahrávání).
• Zkontrolujte, zda jsou komponenty
správně připojeny.
• Pomocí tlačítek pro výběr vstupu zvolte
zdrojovou komponentu.
Venkovní anténa pro pásmo FM
Systém RDS nefunguje.*
• Zkontrolujte, zda máte naladěnu stanici
v pásmu FM, která vysílá signál RDS.
• Zvolte stanici v pásmu FM, která má
silnější signál.
Nezobrazují se informace RDS, které
požadujete.*
• Zjistěte si podrobnosti o této rozhlasové
stanici a ujistěte se, zda skutečně vysílá
vámi požadovanou službu. Pokud ano,
může to znamenat, že je tato služba
dočasně mimo provoz.
DEC. ERROR (Chyba dekódování)
Zobrazuje se tehdy, když je přijímán signál,
který receiver nedokáže dekódovat (např.
DTS-CD), a položka „DEC. PRI.” v nabídce
AUDIO je nastavena na „DEC. PCM”.
Nastavte tuto položku na „DEC. AUTO”
(strana 37).
PROTECT (Ochrana)
Výstup z reprosoustav je nepravidelný.
Receiver se za několik sekund automaticky
vypne. Zkontrolujte stav zapojení
reprosoustav a opět receiver zapněte.
* Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
dálkového ovládání na receiveru.
• Odstraňte případné překážky, které jsou
v cestě mezi dálkovým ovladačem
a receiverem.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači
slabé, vyměňte všechny baterie
v dálkovém ovladači za nové.
• Ujistěte se, zda jste na dálkovém ovladači
zvolili správný vstup.
Chybové zprávy
Dojde-li k poruše funkce, zobrazí se na displeji
zpráva. Podle této zprávy můžete posoudit
provozní stav zesilovače. Viz následující
tabulka, kde je uvedeno možné řešení
problému. Pokud jakýkoli problém přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud se zobrazí chybové hlášení v době, kdy
provádíte automatickou kalibraci, viz
„Chybové a varovné kódy” (strana 29) pro
vyřešení problému.
74CZ
Pokud nebudete schopni
problém vyřešit prostřednictvím
tohoto průvodce
Problém může být odstraněn vymazáním
paměti receiveru (strana 25). Mějte však na
paměti, že veškeré parametry uložené v paměti
se vrátí na své tovární výchozí hodnoty a že
budete muset znovu nastavovat všechny
parametry receiveru.
Pokud problém přetrvává
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Mějte na paměti, že pokud servisní personál
při opravě vymění některé součásti, může si
servisní středisko tyto součásti ponechat.
Referenční části pro smazání
paměti receiveru
Pro smazání
Viz
Všech nastavení uložených
v paměti
strana 25
Přizpůsobených zvukových polí
strana 50
Technické údaje
Část Zesilovač
Modely s kódem oblasti CEL, CEK, AU1)
Minimální efektivní výstupní výkon (RMS)
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
zkreslení (THD) 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupní výkon v režimu stereo (8 ohmů, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení (THD) 1 %)
100 W + 100 W
Výstupní výkon v prostorovém režimu2)
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
140 W/kanál
Modely s kódem oblasti SP1)
Minimální efektivní výstupní výkon (RMS)
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
zkreslení (THD) 0,09 %)
70 W + 70 W
Výstupní výkon v režimu stereo (8 ohmů, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení (THD) 1 %)
80 W + 80 W
Výstupní výkon v prostorovém režimu2)
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
120 W/kanál
1) Měřeno
v následujících podmínkách:
Požadavky na napájení
Citlivost: 500 mV/
50 kiloohmů
Poměr signál/šum (S/N)3):
96 dB
(A, 500 mV4))
Digitální (koaxiální)
Impedance: 75 ohmů
Poměr signál/šum (S/N):
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitální (optický) Poměr signál/šum (S/N):
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (analogové)
AUDIO OUT
Napětí: 500 mV/
10 kiloohmů
SUB WOOFER Napětí: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovně zisku
±6 dB, 1 dB krok
3)
ZKRATOVANÝ VSTUP (s vypnutým zvukovým
polem a ekvalizérem).
4) Zatížená síť, vstupní úroveň.
Část Tuner FM
Rozsah ladění
Anténa
Anténní svorky
Mezifrekvence
CEL, CEK, SP
230 V AC (střídavé), 50 Hz
Část Tuner AM
AU
240 V AC (střídavé), 50 Hz
Rozsah ladění
2)
Referenční výstupní výkon pro přední
reprosoustavu, středovou reprosoustavu,
prostorové reprosoustavy a zadní prostorovou
reprosoustavu. V závislosti na parametrech
zvukového pole a na zdroji nemusí být žádný
zvukový výstup.
Frekvenční rozsah
Analogový
87,5 – 108,0 MHz
Drátová anténa pro pásmo
FM
75 ohmů, nesymetrické
10,7 MHz
Kód oblasti
Stupnice ladění
CEL, CEK, AU, SP
–
Anténa
Mezifrekvence
Smyčková anténa
450 kHz
krok 10 kHz krok 9 kHz
531 –
1 602 kHz
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým polem
a ekvalizérem)
pokračování
75CZ
Doplňující informace
Kód oblasti
Vstupy
Analogový
Část Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š/75 ohmů
COMPONENT VIDEO (Komponentní
video):
Y: 1 Vš-š/75 ohmů
PB/CB: 0,7 Vš-š/75 ohmů
PR/CR: 0,7 Vš-š/75 ohmů
80 MHz HD Pass Through
(Předání - s vysokým
rozlišením)
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
Kód oblasti
Požadavky na napájení
CEL, CEK
230 V AC (střídavé), 50/
60 Hz
AU
240 V AC (střídavé), 50 Hz
SP
230 – 240 V (střídavé), 50/
60 Hz
Výstupní výkon (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT
5 V, 700 mA
Příkon (odběr)
Kód oblasti
Příkon (odběr)
CEL, CEK, AU
220 W
SP
210 W
Příkon (v pohotovostním režimu)
0,3 W (když je položka
„CONTROL” v nabídce
VIDEO nastavena na
„CTRL OFF”)
Rozměry (š/v/h) (Přibližně)
430 × 157,5 × 310 mm
včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližně) 7,8 kg
Dodávané příslušenství
Drátová anténa pro pásmo FM (1)
Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
Dálkový ovladač RM-AAU015 (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Optimalizační mikrofon (ECM-AC2 nebo
ECM-AC2a) (1)
76CZ
Podrobné informace o kódu oblasti
používané komponenty - viz strana 2.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Rejstřík
Číselné položky
H
S
2 kanály 53
2CH STEREO
(Dvoukanálové
stereo) 53
5.1kanálový systém 13
6.1kanálový systém 13
HDMI
připojení 17
Herní video zařízení
připojení 23
Satelitní tuner
připojení 22
SB DEC (Dekódování
zadního prostorového
kanálu) 41
Set-top box
připojení 22
Sleep Timer (Časovač
vypnutí) 66
Super Audio CD přehrávač
přehrávání 33
připojení 15
A
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT
přiřazení video
signálu 63
připojení 62
AUTO CALIBRATION
(Automatická
kalibrace) 27
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) (Aut. přímý
poslech formátu) 48
C
D
DIGITAL ASSIGN (Poslech
digitálního zvuku z jiných
vstupů) 64
Digital Cinema Sound
(DCS) 52
DIGITAL MEDIA PORT
vstup 32
Dolby Digital 68
DTS 69
DVD přehrávač
přehrávání 34
připojení 20
DVD rekordér
připojení 20
INPUT MODE (Vstupní
režim) 60
L
Ladění
automatické 54
na stanice předvoleb 57
přímé 55
N
Nabídka
A. CAL (Aut.
kalibrace) 48
AUDIO (Zvuk) 42
EQ (Ekvalizér) 40
LEVEL (Úroveň) 39
SUR (Prostorový
zvuk) 40
SYSTEM (Systém) 44
TUNER (Tuner) 42
VIDEO (Obraz) 43
P
Počáteční nastavení 25
Přehrávač disků Blu-ray
připojení 17
Pojmenování 57, 65
R
RDS 58
Reprosoustavy
připojení 14
T
Televizor
připojení 19
TEST TONE (Testovací
signál) 31
Tuner
připojení 24
V
Výběr
komponenta 32
systém reprosoustav 26
zvukové pole 50
Videokamera
připojení 23
Videorekordér
připojení 23
Z
Záznam na záznamová
média 67
Ztlumení zvuku 32
Zvuková pole
reset 54
výběr 50
77CZ
Doplňující informace
CD přehrávač
přehrávání 33
připojení 15
Chybové zprávy 74
I
78CZ
Doplňující informace
79CZ
80CZ
zst37751
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising