Sony | STR-DH730 | Sony STR-DH730 STRDH730 Přijímač AV pro kanály 7.1 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-408-154-11(2) (CZ-SK)
STR-DH830/STR-DH730
Další informace naleznete v návodu k obsluze. /
Podrobné informácie nájdete v Návode na použitie.
Průvodce rychlým nastavením /
Sprievodca rýchlym nastavením
Sony Corporation © 2012
1
Instalace a připojení reproduktorů / Inštalácia a pripojenie reproduktorov
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK R*
SURROUND BACK L*
SURROUND BACK/
FRONT HIGH R
SURROUND BACK/
FRONT HIGH L
* Nelze současně používat zadní prostorové reproduktory a přední
výškové reproduktory. /
Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné horné reproduktory
nemôžete používať súčasne.
1
10 mm
(13/32")
CENTER
4
2
SURROUND R
3
2
4
3
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky. / Káble používané na pripojenie nie sú súčasťou dodávky.
SURROUND L
2
3
Připojení dalších zařízení / Pripojenie ďalších zariadení
Příprava receiveru /
Príprava prijímača
HDMI TV OUT
TV / Televízor
1*
iPod, iPhone /
iPod, iPhone
2
3
INPUT SELECTOR
Satelitní tuner, tuner kabelové TV /
Satelitný prijímač, prijímač
káblovej televízie
Je-li vaše TV kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu (ARC), není toto připojení nutné. /
Ak je televízor kompatibilný s funkciou spätného
zvukového kanálu (ARC), toto pripojenie
sa nepožaduje.
?/1 : zapnuto/pohotovostní režim / zapnúť/pohotovostný režim
* Tvar síťového kabelu a zásuvky se liší podle oblasti. /
Tvar sieťovej šnúry (napájacieho kábla) a sieťovej zásuvky sa líši
v závislosti od oblasti.
Přehrávač disků Blu-ray,
přehrávač disků DVD /
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
PlayStation 3 / PlayStation 3
Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky. /
Káble používané na pripojenie nie sú súčasťou dodávky.
HDMI OUTPUT
4
Použití funkce AUTO CALIBRATION / Používanie funkcie AUTO CALIBRATION
A
Optimalizační mikrofon
(součástí dodávky) /
Kalibračný mikrofón (súčasť dodávky)
B
5.4.3.2.1.
C
AUTOCAL
Stiskněte /
Stlačte
tlačidlo
TONE*
T.S.P.
2 Stiskněte /
Stlačte
tlačidlo
WOOFER
SAVE.EXIT
SHIFT
Ujistěte se, že jste před provedením automatické kalibrace zvolili
správné rozmístění reproduktorů. /
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu, vyberte šablónu
pre reproduktory.
Spustí se funkce automatické kalibrace. /
Spustí sa funkcia automatickej kalibrácie.
1 Podržte
stisknuté /
Podržte
tlačidlo
COMPLETE
* Další informace o chybových kódech naleznete v sekci „Seznam zpráv po provedení
automatické kalibrace“ v kapitole „Použití funkce AUTO CALIBRATION“ v návodu
k obsluze. /
Podrobné informácie o kódoch chýb nájdete v Návode na použitie. Pozrite si časť
Zoznam hlásení po meraní automatickej kalibrácie v kapitole Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION.
Download PDF

advertising