Sony | ICF-P36 | Sony ICF-P36 Přenosné rádio Návod k obsluze

4-573-994-11(1) (CS-SK)
3
FM/AM Radio
Návod k obsluze
Návod na použitie
©2015 Sony Corporation
ICF-P36
1
R6/LR6 (AA)
Pro lepší příjem/Na lepší príjem
FM
2
AM
Česky
Slovenčina
Monofonní
minikonektor
VAROVÁNÍ
Nevystavujte baterie anebo výrobek
s nainstalovanými bateriemi slunečnímu záření,
ohni ani žádným jiným zdrojům vysokých teplot.
Kompatibilní
typy
konektorů
Štítek a důležité informace týkající se
bezpečnosti jsou umístěny zvenku na
spodní straně.
1 kroužek
Stereofonní
minikonektor*
2 kroužky
Jiné typy
konektorů
nelze použít.
Při použití sluchátek se z důvodu poslechu
při odpovídající hlasitosti nezvýší hlasitost
nad určitou úroveň.
3 nebo více kroužků
*
V případě připojení stereofonních
sluchátek slyšíte monofonní zvuk
v obou sluchátkách.
Abyste zamezili možnému
poškození sluchu,
neposlouchejte dlouhodobě
při vysokých úrovních
hlasitosti.
Kdy měnit baterie
Bezpečnostní upozornění
Poznámky k bateriím
• Výrobek napájejte pouze stejnosměrným
proudem o napětí 3 V, pomocí dvou baterií
R6/LR6 (velikost AA).
• Nevystavujte výrobek teplotním extrémům,
přímému slunečnímu světlu, vlhkosti, písku,
prachu ani mechanickým otřesům. Nikdy
nenechávejte výrobek v automobilu
zaparkovaném na slunci.
• Pokud se do výrobku dostane jakýkoli cizí
objekt, vyjměte baterie a nechte výrobek
před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným pracovníkem.
• Jelikož reproduktor obsahuje silný magnet,
nepřibližujte k výrobku kreditní karty
s magnetickým kódováním a mechanické
hodinky, které by magnet mohl poškodit.
• Znečištěný kryt výrobku čistěte měkkou
tkaninou navlhčenou v slabém roztoku
čistícího prostředku.
• Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky
s abrazivním účinkem nebo chemická
rozpouštědla. Mohlo by dojít k deformaci
krytu výrobku.
• Dávejte pozor, aby nedošlo k potřísnění
výrobku vodními kapkami. Výrobek není
vodotěsný.
• Poslech zvuku z tohoto výrobku při vysoké
úrovni hlasitosti může ovlivnit váš sluch.
Z důvodu bezpečnosti dopravy nepoužívejte
tento výrobek při řízení nebo jízdě na kole.
• Za určitých podmínek, zejména v situacích
s velmi suchým vzduchem, může docházet
k vybití statické elektřiny – například při
kontaktu vašeho těla s jiným objektem,
v tomto případě při kontaktu sluchátek
s vaším uchem (ušima). Energie tohoto
přirozeného elektrického výboje je extrémně
malá a není vydávána výrobkem, ale
v důsledku aktuálních přírodních podmínek
prostředí.
• V závislosti na síle rádiových signálů se
nemusí kontrolka TUNE (ladění) rozsvítit
ani v případě příjmu rozhlasového vysílání.
Kontrolka se může rozsvítit nesprávně
v důsledku vnějšího šumu i v případě, kdy
není přijímáno rozhlasové vysílání. Kontrolku
TUNE používejte pouze jako vodítko.
• Při připojování sluchátek (nejsou součástí
dodávky) k výrobku používejte sluchátka se
stereofonním (3pólový) nebo monofonním
(2pólový) minikonektorem. Použijete-li jiný
typ konektorů, zvuk nemusí být slyšet.
Všechny baterie vyměňte současně za nové
v případě, kdy kontrolka BATT (baterie) zeslábne
nebo kdy dojde k zeslabení zvuku.
V případě odpadnutí krytu prostoru
pro baterie
Pravý výstupek krytu
vložte do pravého otvoru,
poté přiložte levý
výstupek krytu k levému
okraji prostoru pro baterie
a pomalu posuňte tak
daleko, až zaklapne do
levého otvoru.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy
s výrobkem, obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Technické údaje
Frekvenční rozsah: FM: 87,5 MHz – 108 MHz/
AM: 530 kHz – 1 605 kHz
Mezifrekvence: FM: 10,7 MHz/AM: 455 kHz
Reproduktor: Průměr přibližně 5,7 cm, 8 Ω
Výstup: konektor  (sluchátka)
(minikonektor ø 3,5 mm)
Výstupní výkon: 100 mW (při 10% harmonickém
zkreslení)
Požadavky na napájení: stejnosměrné
napájení 3 V, dvě baterie R6/LR6 (velikost AA)
Životnost baterií*: přibližně 100 hodin
(příjem v pásmu FM)/přibližně 110 hodin
(příjem v pásmu AM)
*
Při poslechu z reproduktoru a použití alkalických baterií
společnosti Sony (LR6SG). Skutečná životnost baterií
výrazně závisí na typu baterií (například dobíjecí
baterie), způsobu použití výrobku a podmínkách.
Rozměry (š×v×h): Přibližně 131,5 mm ×
69,5 mm × 43,5 mm (včetně vyčnívajících částí)
Hmotnost: Přibližně 210 g (včetně baterií)
Dodávané příslušenství*: Řemínek na ruku (1)
*
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Sluchátka nejsou součástí dodávky.
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
Kompatibilné
typy
konektorov
Štítok a dôležité informácie týkajúce sa
bezpečnosti sa nachádzajú na spodnej
strane vonkajšej časti.
Vyvarujte sa dlhodobému
počúvaniu pri vysokej
hlasitosti, aby ste predišli
poškodeniu sluchu.
• Zariadenie napájajte výhradne jednosmerným
prúdom s napätím 3 V z dvoch batérií R6
alebo LR6 (veľkosti AA).
• Zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám,
priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku,
prachu ani mechanickému nárazu. Zariadenie
nikdy nenechávajte v aute zaparkovanom
na slnku.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek pevného
predmetu do zariadenia vyberte batérie
a nechajte ho pred ďalším použitím
skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
• V reproduktore sa používa silný magnet,
preto v blízkosti zariadenia neuchovávajte
osobné platobné karty využívajúce
magnetické kódovanie ani hodinky so
špirálovou pružinou, aby ste zabránili
možnému poškodeniu spôsobenému
magnetom.
• Nečistoty z povrchu prijímača čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku.
• Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky ani chemické rozpúšťadlá,
ktoré môžu kryt poškodiť.
• Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou.
Zariadenie nie je vodotesné.
• Počúvanie zariadenia pri vysokej hlasitosti
môže poškodiť sluch. Z dôvodu bezpečnosti
cestnej premávky nepoužívajte zariadenie
počas šoférovania ani bicyklovania.
• Za určitých podmienok – najmä vo veľmi
suchom vzduchu – nie je ničím výnimočným
výboj statickej elektrickej energie alebo šok
spôsobený kontaktom tela s iným
predmetom (v tomto prípade so slúchadlami
do ucha, ktoré sa dotknú uší). Energia tohto
prirodzeného výboja je veľmi malá
a nevydáva ju produkt, ale vyskytuje sa
prirodzene v životnom prostredí.
• V závislosti od intenzity rádiových signálov sa
indikátor ladenia TUNE nemusí rozsvietiť ani
pri prijímaní vysielania. Indikátor ladenia sa
okrem toho môže nesprávne rozsvietiť
v dôsledku vonkajšieho šumu dokonca vtedy,
ak vysielanie neprijíma. Indikátor TUNE
používajte len ako záchytný bod.
• Ak k zariadeniu pripájate slúchadlá (nie sú
súčasťou balenia), používajte slúchadlá so
stereofónnym (3-kanálovým) alebo
monofónnym (2-kanálovým) minikonektorom.
V prípade iných typov konektorov nemusí byť
zvuk počuť.
1 krúžok
Stereofónny
minikonektor*
2 krúžky
Iné typy
konektorov
nemožno
používať.
Ak používate slúchadlá, úroveň hlasitosti
nepresiahne určitú hranicu, aby nedošlo
k prekročeniu primeranej intenzity zvuku.
Preventívne opatrenia
• Nekombinujte staré a nové baterie ani různé
typy baterií.
• Pokud nebudete výrobek delší dobu používat,
vyjměte baterie, abyste předešli poškození
způsobenému únikem kapaliny z baterií
a korozí.
• Pokud se rádio po výměně baterií nezapne,
zkontrolujte správnou orientaci baterií
( a ).
• Baterie mají doporučené datum použitelnosti.
Při použití prošlých baterií je jejich životnost
extrémně krátká. Zkontrolujte datum
použitelnosti baterií, a pokud jsou prošlé,
vyměňte je za nové.
Monofónny
minikonektor
VAROVANIE
3 alebo viac krúžkov
*
Pri pripojení stereofónnych slúchadiel
budete v oboch ušiach počuť
monofónny zvuk.
Kedy vymeniť batérie
Keď indikátor batérie BATT alebo intenzita zvuku
zoslabne, vymeňte všetky batérie za nové.
Poznámky k batériám
• Nepoužívajte naraz staré aj nové batérie
ani kombináciu batérií rôznych typov.
• Ak zariadenie plánujete dlhšie nepoužívať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku
ich vytečenia nepoškodilo a neskorodovalo.
• Ak sa rádio po výmene batérií nezapne,
skontrolujte, či sú batérie vložené správne
( a ).
• Batérie majú odporúčaný dátum spotreby.
Pri používaní batérií s uplynutým dátumom
spotreby bude ich výdrž extrémne krátka.
Skontrolujte dátum spotreby na batériách,
a ak už uplynul, vymeňte ich za nové.
Uvoľnenie krytu priestoru na batérie
Vložte pravý záves krytu
do pravého otvoru.
Ľavý záves umiestnite na
okraj otvoru a pomaly ho
zasuňte tak, aby zapadol
do ľavého otvoru.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa tohto zariadenia, poraďte sa
s najbližším obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
Technické údaje
Frekvenčný rozsah: FM: 87,5 MHz – 108 MHz/
AM: 530 kHz – 1 605 kHz
Medzifrekvencia: FM: 10,7 MHz/AM: 455 kHz
Reproduktor: priemer približne 5,7 cm, 8 Ω
Výstup:  (slúchadlá) konektor (minikonektor
s priemerom 3,5 mm)
Výstupný výkon: 100 mW (pri 10 %
harmonickom skreslení)
Požiadavky na napájanie: jednosmerný prúd
3 V, dve batérie typu R6 alebo LR6 (veľkosti AA)
Výdrž batérie*: približne 100 hodín
(príjem v pásme FM)/približne 110 hodín
(príjem v pásme AM)
*
Pri počúvaní cez reproduktor s vloženými alkalickými
batériami vyrobenými spoločnosťou Sony (LR6SG).
Skutočná výdrž batérie sa výrazne líši v závislosti od
typu batérie (napríklad nabíjateľné batérie), spôsobu
používania a okolitých podmienok.
Rozmery (Š × V × H): približne 131,5 mm ×
69,5 mm × 43,5 mm (vrátane vystupujúcich častí)
Hmotnosť: približne 210 g (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo*: Remienok na ruku (1)
*
Slúchadlá nie sú súčasťou balenia.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF