Sony | PFR-V1 | Sony PFR-V1 Návod k obsluze

3-274-735-33(1)
Magyar
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Kullanm Talimatlar
Zakładanie
A fejhallgatót akkor is használhatja, ha szemüveget visel.
Ha fülét eltakarja a haja, a fejhallgató felhelyezése előtt fésülje el haját a füléről.
Urządzenia można używać, nosząc okulary.
Jeśli uszy są zakryte włosami, przed założeniem urządzenia należy je odsłonić.
FIGYELMEZTETÉS
• Használat közben óvja a fejhallgatót az erőteljes hatásoktól. Ha a fejhallgató
hanghullámvezetője megnyomja a fülcimpáját, sérülést okozhat.
• Ha a hanghullámvezető nincs teljesen a fülében, nem fogja tökéletesen hallani
a mély hangokat.
• A fejhallgató felhelyezésekor ujjával ne nyomja meg, ne sértse meg a hangszórót.
1
A tűzveszély és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében óvja a
készüléket az esőtől, nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak
szakemberrel végeztesse.
A tűzveszély elkerülése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újsággal, asztalkendővel, függönnyel stb. És ne tegyen égő gyertyát a
készülékre.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegyen a
készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
2
3
VIGYÁZAT!
Ne feledje, hogy ha bármilyen olyan változtatást vagy módosítást hajt végre,
amelyet ez a kézikönyv tételesen nem enged meg, elveszítheti a készülék használati
jogát.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
PFR-V1
©2008 Sony Corporation
Printed in Malaysia
A
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Fogja meg mindkét kart, és fordítsa őket kicsit kifelé. Állapítsa
meg, melyik a jobb és melyik a bal oldali fejhallgatóegység, és
tegye a fejhallgatót a fejére. (Lásd a B ábrát)
Amikor felteszi a fejhallgatót, a tartók talpát igazítsa füle fölé.
A tartók talpát illessze füleire. (Lásd a C ábrát)
A talpak magasságát úgy állítsa be, hogy a fejpánt rásimuljon fejére.
A rögzítő csúszka segítségével a tartó hossza 11 fokozatban állítható.
A hanghullámvezető csúcsát igazítsa fülébe. (Lásd a D ábrát)
Fogja meg a tartót, és a karrögzítőt felfelé-lefelé mozgatva állítsa be a
magasságot.
z Ötlet
Ha a karrögzítő mozgatásával nem sikerül a hanghullámvezető csúcsát
fülével egy magasságba állítani, tegye kissé odébb a fejhallgatót, és próbálja
meg újra megfelelően beállítani.
4
A hanghullámvezető csúcsát dugja fülébe. (Lásd az E ábrát)
Megjegyzés
Ha a hanghullámvezető csúcsára fülzsír vagy por tapad, a mély hangok nem
lesznek megfelelően hallhatók. Rendszeresen tisztítsa meg a
hanghullámvezetőket.
Levétel
1
2
A karokat kissé kifelé fordítva vegye ki füléből a hanghullámvezetőket.
Vegye le fejéről a fejhallgatót.
Megjegyzések
• A fejhallgató levételekor ujjával ne nyomja meg, ne sértse meg a hangszórót.
• Vigyázzon, nehogy a fejhallgató levételekor haja beakadjon, becsípődjék.
Az erősítő használata
Ha a hang még az után is halk, hogy a csatlakoztatott készüléken beállította a
hangerőt, csatlakoztassa a mellékelt erősítőt.
Az elemek behelyezése (lásd az F ábrát)
1
2
A nyíl irányában eltolva nyissa ki az elemtartó fedelét.
3
Zárja be az elemtartó fedelét.
Tegyen az elemtartóba két (külön megvásárolható) AAA méretű
elemet.
Csatlakoztatás
1
Az erősítőt a fejhallgató és a csatlakoztatott készülék közé iktassa be.
Ha közvetlenül egy sztereó mini csatlakozódugó-aljzattal
rendelkező digitális zenelejátszóhoz, CD Walkmanhez
stb. csatlakoztatja.
Megjegyzés az EU direktívákat alkalmazó
országokban elő felhasználóknak
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel
forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez.
• Ez a készülék olyan felépítésű, hogy hangja a környezetében is hallható.
Ügyeljen arra, hogy a hangszórókból kiszűrődő hang ne zavarja embertársait.
• Ha cseng a füle, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
• Az erősítőt csak 3 V egyenárammal üzemeltesse (két AAA méretű (R03-as)
elemmel).
• Ha az erősítőt várhatóan sokáig nem fogja használni, akkor az elem
megfolyásából és a korrózióból származó károsodás elkerülése érdekében
vegye ki belőle az elemeket.
Üzemeltetés
• Ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak szakemberrel végeztesse.
• Ha a készülékbe folyadék vagy szilárd tárgy kerül, a készüléket csak azt
követően használja ismét, hogy szakemberrel ellenőriztette.
Elhelyezés
• A készüléket ne tegye hőforrás közelébe, és ne tegye olyan helyre, ahol
közvetlen napsugárzás, sok por, pára, eső, ütés vagy rázkódás érheti.
• A készülékre ne tegyen nehéz tárgyat, és ügyeljen arra is, hogy ne
nyomódjék, nehogy hosszabb tárolás során deformálódjék.
• A készüléket ne ejtse le, és ne üsse neki semminek.
• Ne hagyjon a készülék előtt sokáig felvételt tartalmazó mágnesszalagot,
-kazettát, órát, bank- és hitelkártyát, mágnesesen kódolt adatot tartalmazó
hajlékonylemezt.
D
• Ha piszkos a füldugó, eltorzulhat a hang.
• A készüléket puha száraz ruhával tisztítsa.
• A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót.
Jellemzők
• A csatlakoztatott készüléken, például házimozi-rendszeren, hifi
audiorendszeren lejátszott zenét valósághű, élő, dinamikus hangzással adja
vissza.
• Ha a hangszórókat fülcimpájának első ferde részére helyezi, életteli, tiszta
hangot kap. Az egyedi felépítésnek köszönhetően ezzel az elhelyezéssel a
közvetlen és a fülcimpáról visszaverődő hangok egyaránt a hallójáratokba
kerülnek.
• Az újonnan kifejlesztett Extended Bass Reflex Ducts*1 mélysugárzó
hanghullámvezető kellemes mély hangokat bocsát ki, egyenesen a
hallójáratokba.
• A 440 kJ/m3 erősségű neodimium mágnes és a permendur mágneses
áramkör használatának eredményeképp a kapott mágneses fluxus sűrűsége
nagyobb, mint eddig bármikor. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően a
kapott hang a felső középső és a teljes mély hangtartományban finom, lágy
és tiszta.
• A használt kiváló minőségű anyagoknak (így a kiváló minőségű alumínium-réz
ötvözetnek és a kicsi és könnyű, fröccsöntéssel készült alumíniumöntvény
háznak) köszönhetően a készülék fogása kellemes, nem irritáló, a
hangminőség pedig kiváló.
• A mellékelt, széles hangtartományban működő erősítő felerősíti a különféle
csatlakoztatott készülékek hangját.
• A mellékelt tok, amelybe a hosszabbító kábel és az erősítő is beletehető,
változatos körülmények között is megkönnyíti a zenehallgatást.
E
F
*1 szabadalmaztatás folyamatban
k
k
Ha normál sztereó
csatlakozódugó-aljzattal
rendelkező házimozirendszerhez,
audiokészülékhez, DVDlejátszóhoz, videomagnóhoz
stb. csatlakoztatja.
Kétirányú sztereó
csatlakozódugó (mellékelve)
Megjegyzés
G
A tartó hossza 11 fokozatban
állítható.
6 Karrögzítő
Beállítható a kar magassága.
0 Fejpárna
qa Jobb oldali fejhallgatóegység
qs Aranyozott sztereó mini
csatlakozódugó
Így használja
Csatlakoztatás
A fejhallgatót csatlakoztassa a kívánt készülékhez.
Hanghullámvezető /
Przewód
Lyuk a fülpárnán /
Otwór na poduszce
Lyuk a hanghullámvezetőn /
Otwór na przewodzie
Ez a fejhallgató sztereó mini csatlakozódugót, illetve normál sztereó
csatlakozódugót befogadó fejhallgatóaljzatba csatlakoztatható.
Ha használja a
hosszabbító kábelt.
Hosszabbító kábel,
3 m (mellékelve)
Ha normál sztereó csatlakozódugóaljzattal rendelkező házimozirendszerhez, audiokészülékhez,
DVD-lejátszóhoz, videomagnóhoz
stb. csatlakoztatja.
Kétirányú sztereó csatlakozódugó
(mellékelve)
j
*2 A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria
nie może być traktowana jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt
do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie
się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Przytrzymaj oba ramiona i delikatnie obróć na zewnątrz. Określ prawą
oraz lewą obudowę i załóż urządzenie na głowę. (Patrz rys. B)
Zakładając urządzenie, wyreguluj wsporniki łączników, aby znajdowały
się nad uszami.
2
Umieść wsporniki łączników na uszach. (Patrz rys. C)
Wyreguluj wysokość wsporników, aby pałąk na głowę nie był oddalony
od głowy.
Wysokość łącznika można regulować na 11 poziomach przy użyciu suwaka.
3
Wyreguluj końcówki kanałów, aby pasowały do uszu. (Patrz rys. D)
Trzymając łącznik, przesuń uchwyt ramienia w górę lub w dół, aby
wyregulować wysokość.
z Wskazówka
Jeśli nie można dopasować wysokości końcówek kanałów do uszu za
pomocą regulacji uchwytów ramion, należy zmienić położenie urządzenia i
ponownie wyregulować uchwyty.
4
Ennyi ideig használható
LR03-as (SG) Sony alkáli elem
Kb. 95 óra*3
R03-as Sony mangán elem
Kb. 45 óra*3
Jeśli końcówki kanałów są zanieczyszczone wydzieliną uszną lub kurzem,
dźwięki z zakresu tonów niskich mogą nie być dobrze słyszalne. Kanały należy
regularnie czyścić.
Zdejmowanie
1
2
A tok használata (lásd a G ábrát)
Zdejmij urządzenie z głowy.
Uwagi
• Podczas zdejmowania urządzenia nie wolno naciskać głośników palcami, aby
ich nie uszkodzić.
• Podczas zdejmowania urządzenia należy uważać, aby włosy nie zaczepiły o
urządzenie ani się wokół niego nie owinęły.
Sposób używania wzmacniacza
Jeśli poziom głośności jest niski nawet po wyregulowaniu go w podłączonym
urządzeniu, należy podłączyć wzmacniacz znajdujący się w zestawie.
Wkładanie baterii (patrz rys. F)
1
Otwórz pokrywę komory baterii, przesuwając ją w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
2
Włóż dwie baterie rozmiaru AAA (sprzedawane oddzielnie) do
komory baterii.
3
Zamknij pokrywę komory baterii.
Podłączanie
1
Podłącz wzmacniacz między tym urządzeniem a podłączonym
urządzeniem.
Podłączanie bezpośrednio do cyfrowego odtwarzacza
muzyki, odtwarzacza CD Walkman itp. wyposażonego w
gniazdo miniwtyku stereofonicznego.
Podłączanie
przedłużacza.
Przedłużacz 3 m (w
zestawie)
Hibaelhárítás
Ha a készülékkel kapcsolatban esetleg probléma merülne fel, ellenőrizze az
alábbi listán található hibalehetőségeket, és tegye meg a javasolt javító
intézkedéseket. Ha a hibát nem sikerül orvosolnia, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
A hangsugárzó-rendszer néma.
• Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készüléken a hangerő szintje nem túl alacsony-e.
• Cserélje ki az összes elemet újra.
A hang torz.
• Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott készüléken. Vagy: ha a
csatlakoztatott készülék rendelkezik mély hangokat kiemelő funkcióval, azt
kapcsolja ki.
• Az erősítőben cserélje ki az elemeket újakra.
Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
Műszaki adatok
Típus
Teljes körű, dinamikus
Hangszórók
21 mm-es (teljesen permendur mágneses áramkör)
Névleges bemeneti teljesítmény
50 mW
Maximális bemeneti teljesítmény
100 mW (IEC*4)
Impedancia
16 Ω
Érzékenység
93 dB/mW
Frekvenciatartomány
35-25 000 Hz
Méretek (sz/ma/mé)
Kb. 165 × 220 × 60 mm
Kábel
Kb. 1 m
Csatlakozódugó
Aranyozott sztereó mini csatlakozódugó
Tömeg
Kb. 96 g kábel nélkül
Erősítő
Két R03-as (AAA méretű) elem
30 mW + 30 mW (0,1% harmonikus torzítással,
1 kHz és 16 Ω esetén)
Kb. 28 × 75,5 × 15 mm
Kb. 0,7 m
Aranyozott sztereó mini csatlakozódugó
Kb. 38 g elemmel és kábellel együtt
Możliwość używania wzmacniacza z innymi urządzeniami nie jest zapewniana.
Czas pracy baterii
(moc wyjściowa 0,1 mW + 0,1 mW)
Czas użytkowania
Bateria alkaliczna LR03 (SG) firmy Sony
Około 95 godzin*3
Bateria manganowa R03 firmy Sony
Około 45 godzin*3
Czyszczenie
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a fülpárnák hosszabb használat vagy tárolás során
tönkremennek.
• A fülpárnákat ki lehet cserélni. Ha elveszett vagy elhasználódott a fülpárna,
külön megvásárolható csere fülpárna a legközelebbi Sony márkakereskedőtől
rendelhető.
• A fülpárnák kissé megváltoztathatják a hangzást.
Włącz zasilanie wzmacniacza.
• Nie należy otwierać obudowy urządzenia. Napraw powinny dokonywać
wyłącznie osoby wykwalifikowane.
• Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce lub ciecz, przed dalszym korzystaniem z
urządzenia należy zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
(lásd a H ábrát)
Ha a hanghullámvezető nem illeszkedik fülébe, tegye fel a mellékelt fülpárnát.
A fülpárnát erősítse a hanghullámvezetőre úgy, hogy a fülpárnán és a
hanghullámvezetőn lévő lyuk egybe essék.
2
Uwaga
Obsługa
A fülpárna felszerelése
Amikor a készüléket a tokba teszi, mindkét hanghullámvezetőt fordítsa felfelé.
A tartó lerövidítésével könnyebb lesz a tárolás.
1 Beletehetők a mellékelt tartozékok is, így például az erősítő és a hosszabbító
kábel is.
1 Miniwtyk stereofoniczny
2 Wskaźnik POWER (czerwony)
3 Przełącznik POWER
Podłączanie do systemu kina
domowego, urządzeń audio,
odtwarzacza DVD,
magnetowidu itp.
wyposażonego w gniazdo
standardowego wtyku
stereofonicznego.
2-stronny wtyk stereofoniczny
(w zestawie)
Typ baterii
• Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych, nadmiar kurzu,
wilgoć, deszcz lub uszkodzenia mechaniczne.
• Na urządzeniu nie należy kłaść ciężkich przedmiotów, ponieważ może to
spowodować deformację urządzenia, jeżeli jest ono przechowywane przez
dłuższy czas w tych warunkach.
• Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy spowodowane
upuszczeniem lub uderzeniem.
• W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać na dłuższy czas nagranych
kaset, zegarków, kart kredytowych ani dyskietek z zapisem magnetycznym.
Méretek (sz/ma/mé)
Kábel
Csatlakozódugó
Tömeg
Wyjmij kanały z uszu, delikatnie obracając ramiona na zewnątrz.
Z urządzenia
Lokalizacja urządzenia
Áramellátás
Névleges kimenet
Włóż końcówki kanałów do uszu. (Patrz rys. E)
Uwaga
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem do spraw norm kompatybilności
energetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest firma Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby
uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać
się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
Ha lemerülőben vannak az elemek, akkor a POWER működésjelző csak
halványan világít, vagy a lejátszott hang torz vagy egyenetlen lesz. Ilyenkor
cserélje ki az összes elemet újra.
Az elemek cseréjének részleteit „Az elemek behelyezése” című fejezet ismerteti.
Elem típusa
• Pozostawienie zabrudzonego wtyku może spowodować zniekształcenia dźwięku.
• Urządzenie należy czyścić suchą, miękką szmatką.
• Do czyszczenia obudowy nie należy używać alkoholu, benzyny ani rozcieńczalnika.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących urządzenia
należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
3
* Podana powyżej liczba godzin użytkowania może zmieniać się w zależności od
temperatury otoczenia lub warunków użytkowania.
Wymiana baterii
Po rozładowaniu baterii wskaźnik POWER przygasa, a odtwarzany dźwięk staje
się zniekształcony lub niestabilny. W takim przypadku należy wymienić
wszystkie baterie na nowe.
Szczegółowe informacje na temat sposobu wymiany baterii można znaleźć w
części „Wkładanie baterii”.
Jak używać etui (patrz rys. G)
Urządzenie do etui należy wkładać, trzymając oba przewody skierowane ku górze.
Skrócenie zaczepu ułatwia przechowywanie.
1 Można przechowywać dołączone akcesoria, takie jak wzmacniacz czy
przedłużacz.
Jak założyć poduszki słuchawek
(patrz rys. H)
Funkcje
• Odtwarzanie rzeczywistych, żywych i dynamicznych dźwięków muzyki z
takich urządzeń, jak systemy kina domowego lub systemy audio Hi-Fi.
• Umieszczenie głośników w położeniu ukośnie z przodu małżowin usznych
powoduje, że dźwięk jest żywy i czysty. Sposób odtwarzania dźwięku ma
niepowtarzalną strukturę, dzięki czemu do kanałów słuchowych dźwięk może
trafiać bezpośrednio lub po odbiciu od małżowin usznych.
• Nowo zaprojektowane kanały Extended Bass Reflex Ducts*1 zapewniają
komfortowe odtwarzanie dźwięków w zakresie tonów niskich w celu
bezpośredniego emitowania dźwięków basowych do kanałów słuchowych.
• Zastosowanie magnesu neodymowego o sile 440 kJ/m3 i permenduru w
obwodzie magnetycznym powoduje wytwarzanie pola magnetycznego o
niespotykanym dotąd natężeniu. Te materiały umożliwiają odtwarzanie
wyraźnego i czystego dźwięku o wysokiej jakości w górnym zakresie tonów
średnich oraz szerokim zakresie tonów niskich.
• Zastosowanie materiałów wysokiej jakości, takich jak nowoczesne stopy
aluminium i miedzi, oraz małej, lekkiej obudowy odlewanej z aluminium
powoduje, że urządzenie jest przyjemne i delikatne w dotyku, a dźwięk jest
doskonałej jakości.
• Znajdujący się w zestawie wzmacniacz zwiększa możliwości odtwarzania
efektów dźwiękowych różnych urządzeń zapewniając zgodność z szerokim
zakresem odtwarzania dźwięku.
• Znajdujące się w zestawie etui, w którym można przechowywać przedłużacz i
wzmacniacz, zwiększa użyteczność „urządzenia” podczas słuchania w
różnych warunkach.
Jeśli przewody nie pasują do uszu, należy założyć dostarczone poduszki słuchawek.
Załóż poduszki słuchawek na przewód, dopasowując otwór na poduszce z
otworem na przewodzie.
Uwagi
• Wskutek długotrwałego przechowywania lub użytkowania poduszki mogą
ulec zużyciu.
• Poduszki słuchawek są wymienne. W przypadku zużycia lub zgubienia można
zamówić zastępcze poduszki słuchawek u najbliższego przedstawiciela firmy
Sony.
• Po dołączeniu poduszek słuchawek dźwięk może się nieznacznie zmienić.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpi jakikolwiek problem związany z urządzeniem, należy skorzystać z
poniższej listy i podjąć sugerowane działania. Jeśli problem nie ustąpi, należy
skontaktować się najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Z głośników nie dobiega dźwięk.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia wykonano prawidłowo.
• Upewnij się, że poziom głośności w podłączonym urządzeniu został
odpowiednio zwiększony.
• Wymień wszystkie baterie na nowe.
Dźwięk jest zniekształcony.
*1 złożony wniosek patentowy
• Zmniejsz poziom głośności w podłączonym urządzeniu. Lub, jeśli podłączone
urządzenie jest wyposażone w funkcję wzmacniania basów, wyłącz ją.
• Wymień wszystkie baterie we wzmacniaczu na nowe.
Identyfikacja części (patrz rys. A)
Dźwięk z głośników charakteryzuje się
przydźwiękiem lub zakłóceniami.
1
2
3
4
5
7 Kanał
Pałąk na głowę
Łącznik
Ramię
Lewa obudowa
Suwak
Emituje dźwięki w zakresie tonów
niskich.
8 Przednia osłona
9 Głośnik
• Upewnij się, że wszystkie połączenia wykonano prawidłowo.
• Upewnij się, że żadne urządzenie audio nie znajduje się zbyt blisko
telewizora.
Dźwięk nagle zanikł.
Upewnij się, że wszystkie połączenia wykonano prawidłowo.
Emituje dźwięki w zakresie tonów
średnich i wysokich.
Wysokość łącznika można
regulować na 11 poziomach.
0 Podkładka na głowę
qa Prawa obudowa
qs Pozłacany miniwtyk
stereofoniczny
6 Uchwyt ramienia
Wysokość ramienia można
regulować.
Sposób używania
Podłączanie
Podłącz urządzenie do żądanego urządzenia cyfrowego.
Urządzenie można podłączać do gniazda słuchawkowego za pomocą miniwtyku
stereofonicznego lub standardowego wtyku stereofonicznego.
Podłączanie do systemu kina domowego,
urządzeń audio, odtwarzacza DVD,
magnetowidu itp. wyposażonego w gniazdo
standardowego wtyku stereofonicznego.
2-stronny wtyk stereofoniczny (w zestawie)
Dane techniczne
Typ
Głośniki
Znamionowa moc wejściowa
Maksymalna moc wejściowa
Impedancja
Czułość
Pasmo przenoszenia
Wymiary (szer./wys./głęb.)
Przewód
Wtyk
Masa
Pełnozakresowy, dynamiczny
21 mm (obwód magnetyczny w całości z permenduru)
50 mW
100 mW (IEC*4)
16 Ω
93 dB/mW
35-25 000 Hz
Około 165 × 220 × 60 mm
Około 1 m
Pozłacany miniwtyk stereofoniczny
Około 96 g bez przewodu
Wzmacniacz
Erősítő (BAM-P1) (1 db), hosszabbító kábel (3 m) (1 db), kétirányú sztereó
csatlakozódugó (sztereó fejhallgató-dugó y sztereó mini aljzat) (1 db),
tok (1 db), fülpárna (2 db), használati útmutató (1 db)
Zasilanie
Dwie baterie R03 (rozmiar AAA)
Znamionowa moc wyjściowa 30 mW + 30 mW (całk. zniekształcenia harm.
0,1%, 1 kHz, 16 Ω)
Wymiary (szer./wys./głęb.) Około 28 × 75,5 × 15 mm
Przewód
Około 0,7 m
Wtyk
Pozłacany miniwtyk stereofoniczny
Masa
Około 38 g z bateriami i przewodem
*4 IEC = International Electrotechnical Commission
Dostarczone wyposażenie
Mellékelt tartozékok
Ha közvetlenül egy sztereó mini csatlakozódugó-aljzattal
rendelkező digitális zenelejátszóhoz, CD Walkmanhez*2 stb.
csatlakoztatja.
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Elemcsere
(0,1 mW + 0,1 mW kimenet)
A hang hirtelen abbamaradt.
Középfrekvenciájú és magas
hangokat bocsát ki.
1
Ostrzega się, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie
zaaprobowane w niniejszej instrukcji obsługi, mogą uniemożliwić użytkownikowi
korzystanie z tego urządzenia.
*3 A fenti időtartamok a hőmérséklet és a használat körülményeinek függvényében
változhatnak.
Az elemek élettartama
1
2
3
4
5
8 Elülső ház (burkolat)
9 Hangszóró
PRZESTROGA
• Konstrukcja urządzenia powoduje, że dźwięk jest emitowany również do
bliskiego otoczenia.
Należy pamiętać o tym, aby dźwięk dochodzący z głośników nie przeszkadzał
znajdującym się w pobliżu osobom.
• W przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy natychmiast zaprzestać
używania urządzenia.
• Wzmacniacza należy używać, stosując wyłącznie napięcie stałe 3 V (dwie
baterie rozmiaru AAA (R03)).
• Jeśli wzmacniacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie,
aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego przez wyciek elektrolitu lub korozję.
Az erősítő csak ezzel a fejhallgatóval használható.
A készülék részei (lásd az A ábrát)
Mély hangokat bocsát ki.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie
należy narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy urządzenia.
Napraw powinny dokonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych
gazetami, obrusami, zasłonami itp. Ponadto na urządzeniu nie wolno stawiać
palących się świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na
urządzeniu naczyń wypełnionych płynami, np. wazonów.
• Nie wolno mocno naciskać urządzenia podczas używania. Może to
spowodować obrażenia ciała, ponieważ kanał urządzenia naciska na
małżowinę uszną.
• Jeśli kanał nie znajduje się całkowicie w uchu, dźwięki z zakresu tonów
niskich nie są dobrze słyszalne.
• Podczas zakładania urządzenia nie wolno naciskać głośników palcami, aby
ich nie uszkodzić.
Bezpieczeństwo
Zümmögés vagy más zaj hallható a
hangsugárzókból.
7 Hanghullámvezető
OSTRZEŻENIE
Środki ostrożności
Kapcsolja be az erősítőt.
• Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e valamelyik hangsugárzó túl közel a televíziókészülékhez.
Fejpánt
Tartó
Kar
Bal oldali fejhallgatóegység
Rögzítő csúszka
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Uwaga dla klientów w krajach stosujących
dyrektywy UE
Tisztítás
Ha a készülékkel kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
H
A fejhallgatótól
2
Biztonság
C
Ha használja a
hosszabbító kábelt.
Hosszabbító kábel,
3 m (mellékelve)
1 Sztereó mini aljzat
2 POWER működésjelző (piros)
3 POWER kapcsoló
Óvintézkedések
Uwagi
Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma on podstawę prawną, głównie
w krajach EEA (European Economic Area – Europejski obszar ekonomiczny).
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol a használata
jogszabályban előírt - főként az Európai Gazdasági Térség (EEA) országaiban.
B
Polski
Megjegyzések
A készülék használatba vétele előtt tanulmányozza át ezt a kézikönyvet, és
tegye el, hogy később is fellapozhassa.
Personal Field
Speaker
Felhelyezés
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a készülék formáját és műszaki adatait
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
Podłączanie
przedłużacza.
Przedłużacz 3 m
(w zestawie)
Podłączanie bezpośrednio do cyfrowego odtwarzacza muzyki,
odtwarzacza CD Walkman*2 itp. wyposażonego w gniazdo
miniwtyku stereofonicznego.
*2 „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Wzmacniacz (BAM-P1) (1), przedłużacz (3 m) (1), 2-stronny wtyk stereofoniczny
(wtyk stereofoniczny y gniazdo miniwtyku stereofonicznego) (1), etui (1),
poduszki słuchawek (2), instrukcja obsługi (1)
*4 IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
A
Česky
Nasazení
Ayarlama
Zařízení lze používat, i když nosíte brýle.
Nosíte-li vlasy přes uši, odhrňte je před nasazením zařízení.
Üniteyi gözlükle kullanabilirsiniz.
Saçlarnz kulaklarnz kapatyorsa üniteyi takmadan önce kulaklarnz açn.
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro další použití.
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku
požáru či úrazu elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy
svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící svíčky.
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou, např. vázy, snížíte tak možnost
vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.
• Při používání na přístroj netlačte silou. Zvukovod zařízení totiž tlačí na ušní
zvukovody a mohlo by dojít ke zranění.
• Není-li zvukovod umístěn uvnitř ucha, může být špatně slyšet zvuk v
basovém pásmu.
• Při nasazování se snažte netlačit a nepoškodit reproduktor palci či prsty.
1
2
3
POZOR
Byli jste upozorněni, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
schváleny v této příručce, mohou vést ke zrušení vašeho oprávnění k provozu
tohoto zařízení.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že
by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno
jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o
recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní
firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
B
Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje,
že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako
s běžným domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul
z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci
své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství
nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
C
Držte obě raménka a jemně je vykrute ven. Zjistěte, které
sluchátko je levé a které pravé, a nasate si zařízení na hlavu. (Viz
obr. B.)
Při nasazování upravte opory klipsu tak, aby byly umístěny nad ušima.
Nasate opory klipsu do uší. (Viz obr. C.)
Upravte výšku opor tak, aby úchytka neodstávala od hlavy.
Výšku klipsu lze upravit do 11 poloh pomocí posuvníku.
Upravte špičku zvukovodů, aby se vešly do uší. (Viz obr. D.)
Držte klips a posunutím raménka nahoru či dolů upravte výšku.
z Tip
Pokud nelze upravit výšku mezi špičkou zvukovodů a ušima pomocí
raménka, změňte umístění zařízení a upravte výšku znovu.
4
Zasuňte špičky zvukovodů do uší. (Viz obr. E.)
Poznámka
Pokud je špička zvukovodů znečištěna ušním mazem nebo prachem, může dojít
ke zkreslení basového zvuku. Zvukovody čistěte pravidelně.
Vyjmutí
1
2
Vyjměte zvukovody z uší pomalým otáčením ramének směrem ven.
Sejměte zařízení z hlavy.
Poznámky
• Při sundavání se snažte netlačit a nepoškodit reproduktor palci či prsty.
• Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli nebo nezamotali při sundavání zařízení
vlasy.
Použití zesilovače
Je-li hlasitost nízká i po nastavení hlasitosti na připojeném zařízení, připojte
dodávaný zesilovač.
Vložení baterií (viz obr. F)
1
2
Otevřete kryt prostoru pro baterie posunutím ve směru šipky.
3
Zavřete kryt prostoru pro baterie.
Vložte do prostoru pro baterie dvě baterie velikosti AAA (prodávány
samostatně).
Připojení
1
Připojte zesilovač mezi toto zařízení a připojené zařízení.
Připojení k digitálnímu hudebnímu přehrávači nebo k
přehrávači CD Walkman atd. vybavenému zdířkou pro
stereofonní mini konektor.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení zákonné,
zejména na země Evropského společenství (EU).
D
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japonsko.
Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti produktu je společnost
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V
jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo záruky získáte informace na
adresách uvedených v samostatných servisních nebo záručních dokumentech.
Připojení
prodlužovacího
kabelu.
Prodlužovací kabel
3 m (je součástí
dodávky)
Ze zařízení
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Díky své konstrukci vydává toto zařízení zvuk do okolí.
Snažte se neobtěžovat okolí nadměrným hlukem z reproduktorů.
• Pokud vám začne zvonit v uších, přestaňte toto zařízení okamžitě používat.
• Zesilovač provozujte pouze při stejnosměrném napájení 3 V (dvě baterie
velikosti AAA (R03)).
• Pokud zesilovač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, aby nedošlo k
vytečení elektrolytu a následné korozi.
F
k
G
H
Zvukovod / Kanal
Otvor v polštářku /
Kulaklk yastğ deliği
Poznámka
Použití zesilovače s jiným zařízením není podporováno.
Životnost baterií
(výstup 0,1 mW + 0,1 mW)
Umístění
Jsou-li baterie slabé, zeslabí se svit indikátoru POWER nebo zvuk při přehrávání
začne být zkreslený nebo nestabilní. V takovém případě vyměňte všechny
baterie za nové.
Podrobnosti o výměně baterií najdete v části „Vložení baterií“.
3
* Výše uvedená doba použití se může lišit v závislosti na teplotě nebo podmínkách použití.
Výměna baterií
Používání přepravního pouzdra
(viz obr. G)
Při umístění zařízení do přepravního pouzdra musí oba zvukovody směřovat
vzhůru.
Po zkrácení klipsu bude uložení snazší.
1 Dodávané příslušenství, např. zesilovač nebo prodlužovací kabel, můžete
také uložit v pouzdře.
Připevnění polštářků (viz obr. H)
*1 podaný patent
Pokud zvukovody nepřiléhají k uším, použijte dodávané polštářky.
Nasuňte polštářky na zvukovody, otvor v polštářku musí být proti otvoru ve
zvukovodu.
Poznámky
• Kvalita polštářků se může při dlouhém skladování nebo používání snižovat.
• Polštářky lze vyměnit. Jsou-li polštářky opotřebované, příp. pokud je ztratíte,
je možné náhradní polštářky objednat u nejbližšího prodejce výrobků Sony.
• Při použití polštářků může dojít k mírným rozdílům vnímání zvuku.
Odstraňování problémů
Vyskytne-li se problém s tímto zařízením, zkontrolujte následující seznam a
přijměte doporučená opatření. Pokud problém přetrvává, obrate se na
nejbližšího prodejce Sony.
Ze sestavy reproduktorů nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
• Zkontrolujte, zda byla nastavena hlasitost na připojeném zařízení.
• Vyměňte baterie za nové.
Zvuk je zkreslený.
Popis součástí (viz obr. A)
Otvor ve zvukovodu /
Kanal deliği
j
1
2
3
4
5
Úchytka
Klips
Raménko
Tělo levého sluchátka
Posuvník
Výšku klipsu lze upravit do 11
poloh.
6 Držák raménka
Lze upravit výšku raménka.
7 Zvukovod
Výstup basového zvuku.
8 Přední kryt
9 Reproduktor
Výstup zvuku ve středním a
vysokém pásmu.
0 Podložka
qa Tělo pravého sluchátka
qs Pozlacený konektor typu
stereo mini
Použití
Připojení
Připojte přístroj k požadovanému zařízení.
Sluchátka lze zapojit do sluchátkového výstupu pro stereofonní mini konektor
nebo pro standardní stereofonní konektor.
Připojení
prodlužovacího kabelu.
Prodlužovací kabel 3 m
(je součástí dodávky)
Připojení k domácímu kinu, audio
zařízení, přehrávači DVD nebo
videorekordéru atd. vybavenému
standardní zdířkou pro stereofonní
konektor.
Dvoucestný stereofonní konektor (je
součástí dodávky)
• Snižte hlasitost připojeného zařízení. Pokud je připojené zařízení vybaveno
funkcí Bass Boost, vypněte ji.
• Vyměňte všechny baterie v zesilovači za nové.
Na výstupu z reproduktorů je slyšet šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
• Zkontrolujte, zda nejsou zvukové komponenty umístěny příliš blízko u
televizoru.
Zvuk najednou utichl.
Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
Technické údaje
Typ
Reproduktory
Jmenovitý příkon
Maximální příkon
Impedance
Citlivost
Frekvenční rozsah
Rozměry (š/v/h)
Kabel
Konektor
Hmotnost
Širokopásmový, dynamický
21 mm (celopermendurový magnetický obvod)
50 mW
100 mW (IEC*4)
16 Ω
93 dB/mW
35 - 25 000 Hz
Přibližně 165 × 220 × 60 mm
Přibl. 1 m
Pozlacený stereofonní mini konektor
Přibl. 96 g (bez kabelu)
Zesilovač
Napájení
Jmenovitý výstup
Rozměry (š/v/h)
Kabel
Konektor
Hmotnost
Dvě baterie R03 (velikost AAA)
30 mW + 30 mW (0,1 % T.H.D., 1 kHz, 16 Ω)
Přibl. 28 × 75,5 × 15 mm
Přibl. 0,7 m
Pozlacený stereofonní mini konektor
Přibl. 38 g včetně baterií a kabelu
Dodávané příslušenství
Připojení k digitálnímu hudebnímu přehrávači nebo k přehrávači CD
Walkman*2 atd. vybavenému zdířkou pro stereofonní mini konektor.
*2 WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanlarn Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir
ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun
yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için
mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi
sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır.
Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan
yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız
mağazayla temasa geçin.
Atk pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği’nde ve ayr
toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde
uygulanan)
Pil veya ambalajn üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim
edilen pilin evsel atk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz
şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlğnda meydana
gelebilecek olan potansiyel zararlarn engellenmesine de katkda bulunmuş
olacaksnz. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynaklarn korunmasna
yardmc olacaktr.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolay
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlant gerektirdikleri durumlarda pilin
yalnzca kalifiye servis personeli tarafndan değiştirilmesi zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacyla ürünü, kullanm
süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanlarn geri dönüştürülmesine
ilişkin yürürlükte olan toplama noktasna teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çkarlmasna
ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atk pillerin geri dönüştürülmesine yönelik
yürürlükteki toplama noktasna teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrntl bilgi için lütfen
yerel Yetkili Dairenizle, evsel atk bertaraf servisinizle veya ürünü satn aldğnz
mağazayla irtibat kurunuz.
1
Her iki kolu da tutup, hafifçe dşa doğru döndürün. Sağ ve sol
yuva taraflarn belirleyin ve üniteyi başnza yerleştirin. (Bkz.
şekil B)
Yerleştirirken, ask desteklerini kulaklarnzn üstüne gelecek şekilde
ayarlayn.
2
Ask desteklerini kulaklarnza ayarlayn. (Bkz. şekil C)
Desteklerin yüksekliklerini baş band başnzdan uzak olmayacak
şekilde ayarlayn.
Kaydrcy kullanarak ask yüksekliğini 11 seviyeli olarak
ayarlayabilirsiniz.
3
Kanal uçlarn kulaklarnzn içine uyacak şekilde ayarlayn. (Bkz.
şekil D)
Asky tutarken, yüksekliği ayarlamak için kol tutucusunu yukar veya
aşağ hareket ettirin.
z İpucu
Kol tutucusunu ayarlayarak kanallarn ucu ve kulaklarnz arasndaki
yüksekliği uyduramazsanz, ünitenin konumunu değiştirip yeniden ayarlayn.
4
Kanal ucunu kulaklarnzn içine sokun. (Bkz. şekil E)
Not
Kanallarn ucu kulak kiri veya tozla kirlendiyse, bas sesi düzgün duyulmayabilir.
Kanallar düzenli olarak temizleyin.
Çkarma
1
Kollar hafifçe dşa doğru döndürerek kanallar kulak
deliklerinizden çkarn.
2
Üniteyi başnzdan çkarn.
Notlar
• Üniteyi çkarrken üniteyi başparmağnz ve parmaklarnzla itmeyin ya da
hoparlöre zarar vermeyin.
• Üniteyi çkarrken saçnzn kesilmemesine veya taklmamasna dikkat edin.
Güçlendiriciyi kullanma
Bağlanan komponentin ses seviyesini ayarladktan sonra bile ses seviyesi
düşükse, birlikte verilen güçlendiriciyi bağlayn.
Pilleri takma (Bkz. şekil F)
1
2
3
Ok yönünde kaydrarak pil bölmesi kapağn açn.
Pil bölmesine iki adet AAA pil (ayr olarak satlr) takn.
Pil bölmesi kapağn kapatn.
Bağlant
1
Güçlendiriciyi bu üniteyle bağlanan komponent arasna bağlayn.
Stereo mini fiş jakna sahip dijital müzik çalar veya CD
Walkman, vb.’ye doğrudan bağlandğnda.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonya adresinde
bulunan Sony Corporation’dır. EMC ve ürün güvenligi için Yetkili Temsilci,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony
Deutschland GmbH’dir. Servis veya garanti konularıyla ilgili olarak lütfen ayrı
servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.
• Bu ünitenin ses çkarma ve ayrca ortam değiştirmeye eğilimli yapsal bir
tasarm vardr.
Hoparlörlerinizden çkan sesle çevrenizdeki insanlar rahatsz etmemeye
dikkat edin.
• Kulaklarnzda çnlama duyarsanz, derhal üniteyi kullanmay durdurun.
• Güçlendiriciyi yalnzca 3V DC ile kullann (iki adet AAA boyutunda (R03) pili).
• Güçlendiriciyi uzun bir süre kullanmayacağnz zaman, pil akmas ve
korozyonun neden olabileceği olas hasarlar önlemek için pilleri çkarn.
Zapněte napájení zesilovače.
Přibl. 45 hodin*3
• Realistický, živý a dynamický zvuk při přehrávání hudby v domácím kině, HiFi
audiosystémech nebo jiných zařízeních.
• Umístění reproduktorů v zešikmené části zvukovodu zaručuje živý a čistý
zvuk. Zajistíte si tím jedinečnou reprodukci zvuku, nebo zvukovody dokáží
přijmout přímý zvuk i zvuk odražený od ušních boltců.
• Nově vyvinutý systém Extended Bass Reflex Ducts*1 komfortně reprodukuje
basový rozsah zvuku a přenáší jej přímo do zvukovodů.
• Přizpůsobením neodymového magnetu 440kJ/m3 a permenduru pro
magnetický obvod se vytváří nevídaně vysoká hustota magnetického toku.
Tyto materiály umožňují čistou a jasnou reprodukci zvuku s vysokým
rozlišením v horním středním pásmu a v rozšířeném pásmu basů.
• Využití velmi kvalitních materiálů, např. vysoce legované slitiny z hliníku a
mědi a malého a lehkého hliníkového výlisku přispívá k příjemnému nošení
bez pocitu tlaku a současně k výjimečné kvalitě zvuku.
• Dodávaný zesilovač zkvalitňuje reprodukci zvukových efektů různých zařízení,
nebo podporuje široký rozsah hladiny výstupu zvuku.
• Dodávané přepravní pouzdro, které pojme prodlužovací kabel a zesilovač, má
široké možnosti použití při poslechu v různých situacích.
Bu el kitabnda yazl olarak onaylanmayan her türlü değişiklik ve değiştirme bu
ürünü çalştrma yetkinizi geçersiz klabilir.
2
Manganová baterie Sony R03
Charakteristika
• Üniteyi kullanrken aşr güç uygulamayn. Ünite kanal kulağnza bask
yaptğnda fiziksel yaralanmaya neden olabilir.
• Kanal tam olarak kulağnzn içinde değilse, bas aralğ sesi düzgün
duyulmayabilir.
• Üniteyi ayarlarken üniteyi başparmağnz veya parmaklarnzla itmeyin ya da
hoparlöre zarar vermeyin.
DİKKAT
Zesilovač (BAM-P1) (1), prodlužovací kabel (3 m) (1), dvoucestný stereofonní
konektor (stereofonní konektor y stereofonní mini zdířka) (1), Přepravní
pouzdro (1), polštářky (2), Návod k obsluze (1)
Uzatma kablosu
bağlandğnda.
Uzatma kablosu 3
m (ürünle verilir)
Üniteden
Güvenlikle ilgili
• Neotvírejte kryt přístroje. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
• Spadne-li do zařízení jakýkoliv pevný předmět nebo vnikne-li do něj kapalina,
nechte jej před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se tohoto zařízení se obracejte na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Yangn veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek için, üniteyi yağmur
veya neme maruz brakmayn.
Elektrik çarpmasn önlemek için kutuyu açmayn. Sadece uzman personelden
servis aln.
Yangn önlemek için aygtn havalandrmasn gazete, masa örtüsü, perde, vb.
ile örtmeyin. Aygtn üzerine yanan mum koymayn.
Yangn veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek için, aygtn üzerine vazo gibi
svyla doldurulmuş nesneler koymayn.
Önlemler
Doba použití
• Znečištěná zástrčka může způsobit zkreslení zvuku.
• Zařízení očistěte suchým měkkým hadříkem.
• K čištění krytu nepoužívejte alkohol, benzin ani žádná ředidla.
UYARI
1 Stereofonní mini zdířka
2 Indikátor POWER (červený)
3 Přepínač POWER
Přibl. 95 hodin*3
Čištění
k
Připojení k domácímu kinu,
audio zařízení, přehrávači DVD
nebo videorekordéru atd.
vybavenému standardní
zdířkou pro stereofonní
konektor.
Dvoucestný stereofonní
konektor (je součástí dodávky)
Alkalická baterie Sony LR03 (SG)
• Nenechávejte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů a na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti nebo
mechanickým otřesům.
Nevystavujte zařízení tlaku ani zátěži, nebo by mohlo při dlouhodobém
skladování dojít k jeho deformaci.
• Nevystavujte toto zařízení silným úderům ani pádům.
• Neponechávejte delší dobu v blízkosti zařízení nahrané kazety, hodinky,
kreditní karty ani diskety s magnetickým zápisem.
Üniteyi çalştrmadan önce, bu doküman çok dikkatli bir şekilde okuyun ve
ileriye dönük olarak referans amacyla saklayn.
AB Direktiflerini uygulayan ülkelerdeki
müşterilere yönelik Bildirim
Typ baterie
Obsluha
Notlar
CE işaretinin geçerliliği, özellikle EEA ( Avrupa Ekonomik Alan) ülkelerinde
olmak üzere yalnzca yasal olarak zorunlu klndğ ülkelerle snrldr.
Poznámka pro zákazníky ze zemí, kde jsou
uplatňovány směrnice EU
E
Türkçe
Poznámky
Standart stereo fiş jakna
sahip ev sinema sistemi, ses
komponentleri, DVD oynatc
veya VCR, vb.ne
bağlandğnda.
2 yollu stereo fiş (ürünle
verilir)
1 Stereo mini jak
2 POWER göstergesi (krmz)
3 POWER anahtar
2
Güçlendiriciyi açn.
Not
Güçlendiricinin bu üniteden başka bir aygtla kullanm desteklenmemektedir.
Çalştrma srasnda
Pil ömrü
• Kutuyu açmayn. Sadece uzman personelden servis aln.
• Ünitenin üzerine sv dökülür veya sert bir nesne düşerse, üniteyi daha fazla
çalştrmadan nitelikli bir personele kontrol ettirin.
Pil tipi
Kullanm süresi
Sony alkalin pil LR03 (SG)
Yaklaşk olarak 95 saat*3
Sony manganez pil R03
Yaklaşk olarak 45 saat*3
Yerleştirme srasnda
(0,1 mW + 0,1 mW çkş)
*3 Yukarda belirtilen kullanm süresi scaklk veya kullanm koşullarna göre değişebilir.
• Bu üniteyi s kaynaklar yaknna ya da doğrudan güneş şğ, aşr toz, nem,
yağmur veya mekanik darbeye maruz kalabileceği yerlere koymayn.
• Ünitenin üstüne ağr maddeler koymayn ya da bastrmayn aksi halde uzun
süreli depolamada ünite deforme olabilir.
• Bu üniteyi düşürerek veya çarparak güçlü darbelere maruz brakmayn.
• Manyetik kodlama kullanan kaydedilmiş kaset, saat, kişisel kredi kart veya
disketleri uzun süre ünitenin önünde brakmayn.
Pil yerleştirme
Piller zayfladğnda, POWER göstergesi soluklaşr veya çalma sesi bozulur ya
da kararszlaşr. Bu durumda, tüm pilleri yenisiyle değiştirin.
Pil değiştirmeyle ilgili daha fazla ayrnt için, bkz. “Pilleri takma”.
Temizlik srasnda
Taşma çantasnn kullanm
• Fişin kirli braklmas seste bozulmaya neden olabilir.
• Bu üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
• Kutuyu temizlemek için alkol, benzen veya tiner kullanmayn.
(Bkz. şek. G)
Bu üniteyle ilgili soru veya sorunlarnz olursa, lütfen en yakn Sony satcsna
danşn.
Birimi taşma çantasna yerleştirmek için, her iki kanal yukar doğru bakacak
biçimde konumlandrn.
Asknn ksaltlmas, saklamay kolaylaştrr.
1 Güçlendirici ve genişletme kablosu gibi birlikte verilen aksesuarlar
saklayabilirsiniz.
Özellikler
• Ev sinema sistemleri veya Hi-Fi ses sistemleri gibi komponentlerin gerçek,
canl ve dinamik müzik sesi çkş.
• Hoparlör üniteleri kulaklarn ön hizasna yerleştirilirse, canl ve net ses
sağlanr. İşitme kanallar her iki yöndeki sesi ve kulaklara yansyan sesi
alabilmesi için bu üretim benzersiz bir yapdr.
• Yeni geliştirilen Uzatlmş Bas Refleks Kanallar*1, bas sesleri işitme
kanallarna doğrudan aktarmak için uygun bas aralğnda ses üretir.
• Manyetik devre için 440 kJ/m3 Neodimyum Mknats ve permendur
uyarlamas öncekine göre daha fazla manyetik ak yoğunluğu yaratr. Bu
malzemeler, yüksek çözünürlüklü, açk ve net üst orta aralkta ses ve geniş
bas aralğ üretimi sağlar.
• Süper Alüminyum/bakr alaşm ve küçük, hafif Alüminyum dökme kalp
gövde gibi yüksek kalitede malzemelerin kullanlmas, muhteşem ses
kalitesiyle birlikte rahat bir dokunma hissi verir.
• Verilen güçlendirici, geniş ses çkş seviyelerine uygun şekilde çeşitli
komponentlerin ses etkilerini genişletir.
• Birlikte verilen uzatma kablosu ve güçlendiricinin saklanabildiği taşma
çantas çeşitli dinleme koşullar için daha fazla kullanlabilirlik sağlar.
(Bkz. şek. H)
Kanallar kulaklarnza uymuyorsa, birlikte verilen kulaklk yastklarn kullann.
Kulaklk yastğ deliği ile kanal deliğini ayn hizaya getirerek kulaklk yastklarn
kanala takn.
Notlar
• Kulaklk yastklar uzun süreli saklama veya kullanm nedeniyle bozulabilir.
• Kulaklk yastklar değiştirilebilir. Aşnmas veya kaybolmas halinde isteğe
bağl yedek kulaklk yastklarn, size en yakn Sony bayisinden sipariş
edebilirsiniz.
• Kulaklk yastklar takldğnda ses biraz değişebilir.
Sorun giderme
Bu ünitede bir sorunla karşlaştğnzda, aşağdaki listeyi kontrol edin ve
önerilen önlemleri uygulayn. Sorun devam ederse, en yakn Sony satcnza
danşn.
*1 patent bekliyor
Parçalar tanma (Bkz. şekil A)
1
2
3
4
5
Kulaklk yastklarnn taklmas
7 Kanal
Baş band
Ask
Kol
Sol yuva
Kaydrc
Bas aralğ sesini verir.
8 Ön muhafaza
9 Hoparlör ünitesi
Ask yüksekliğini 11 seviyeli olarak
ayarlayabilirsiniz.
6 Kol tutucu
Kolun yüksekliğini
ayarlayabilirsiniz.
Orta aralk ve yüksek aralk
sesleri verir.
0 Baş yastğ
qa Sağ yuva
qs Altn kaplama stereo mini fiş
Hoparlör sisteminden ses gelmiyor.
• Tüm bağlantlarn doğru yapldğndan emin olun.
• Bağlanan komponent ses seviyesinin düzgün şekilde açldğndan emin olun.
• Tüm pilleri yenisiyle değiştirin.
Seste bozulma var.
• Bağlanan komponentin ses seviyesini azaltn. Ya da, bağlanan komponentin
bas güçlendirme işlevi varsa, kapatn.
• Güçlendiricideki tüm pilleri yenisiyle değiştirin.
Hoparlör çkşnda uğultu veya gürültü var.
• Tüm bağlantlarn doğru yapldğndan emin olun.
• Herhangi bir ses komponentinin TV setine çok yakn yerleştirilmediğinden
emin olun.
Ses aniden durdu.
Kullanm
Tüm bağlantlarn doğru yapldğndan emin olun.
Bağlant
Teknik özellikler
Üniteyi istediğiniz bir komponente bağlayn.
Tipi
Hoparlör üniteleri
Nominal giriş gücü
Maksimum giriş gücü
Empedans
Hassasiyet
Frekans tepkisi
Ölçüler (g/y/d)
Kablo
Fiş
Ağrlk
Bu ünite stereo mini fiş kulaklk jaklarna veya standart stereo fişe bağlanabilir.
Uzatma kablosu
bağlandğnda.
Uzatma kablosu 3 m
(ürünle verilir)
Standart stereo fiş jakna sahip ev
sinema sistemi, ses komponentleri,
DVD oynatc veya VCR, vb.ne
bağlandğnda.
2 yollu stereo fiş (ürünle verilir)
Tam aralk, dinamik
21 mm (Tüm permendur manyetik devresi)
50 mW
100 mW (IEC*4)
16 Ω
93 dB/mW
35 - 25.000 Hz
Yaklaşk olarak 165 × 220 × 60 mm
Yaklaşk olarak 1 m
Altn kaplama stereo mini fiş
Yaklaşk olarak 96 gr kablosuz
Güçlendirici
Stereo mini fiş jakna sahip dijital müzik çalar veya CD
Walkman*2, vb.’ye doğrudan bağlandğnda.
*2 “WALKMAN” ve “WALKMAN” logosu Sony Corporation’n tescilli ticari markalardr.
Güç
Nominal çkş
Ölçüler (g/y/d)
Kablo
Fiş
Ağrlk
İki adet R03 (AAA boyutu) pil
30 mW + 30 mW (%0,1 T.H.D., 1 kHz, 16 Ω)
Yaklaşk olarak 28 × 75,5 × 15 mm
Yaklaşk olarak 0,7 m
Altn kaplama stereo mini fiş
Yaklaşk olarak 38 gr piller ve kablo dahil
*4 IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku
Birlikte verilen aksesuarlar
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Güçlendirici (BAM-P1) (1), Uzatma kablosu (3 m) (1), 2 yollu stereo fiş (stereo
kulaklk fişi y stereo mini jak) (1), Taşma çantas (1), Kulaklk yastklar (2),
Kullanm Talimatlar (1)
*4 IEC = Uluslararas Elektroteknik Komisyonu
Tasarm ve teknik özellikler haber vermeksizin değiştirilebilir.
Download PDF

advertising