Sony | TCM-200DV | Sony TCM-200DV Návod k obsluze

Magyar
3-245-602-62(1)
Česky
B
Az elemek élettartama*
A használati
útmutatóról
A
Cassette-Corder
TCM-
B
Sony Corporation © 2002 Printed in China
MIC
VOR
(csak TCM-200DV esetén)
(csak TCM-200DV esetén)
(pouze TCM-200DV)
(pouze TCM-200DV)
(dotyczy tylko modelu TCM-200DV) (dotyczy tylko modelu TCM-200DV)
EAR
Beépített mikrofon
REC TIME
/PLAY MODE
Vestavěný mikrofon
(csak TCM-200DV
Wbudowany mikrofon
esetén)
(pouze TCM-200DV)
(dotyczy tylko modelu
z REC
TCM-200DV)
A
x STOP
A
SPEED CONTROL
(csak TCM-200DV
esetén)
(pouze TCM-200DV)
(dotyczy tylko modelu
TCM-200DV)
m REW/
REVIEW
200DV
150
VOR
a
—
REC TIME
/PLAY MODE
a
—
SPEED
CONTROL
a
MIC
bemenet
a
—
—
a : biztosított vagy mellékelt
— : nem biztosított vagy nem
mellékelt
Megjegyzés (csak TCM-200DV
esetén)
A REC TIME/PLAY MODE kapcsoló
DOUBLE állásában felvett kazetták
REC TIME/PLAY MODE kapcsolóval
nem rendelkező készüléken nem
játszhatók le megfelelően.
BHasználatbavétel
Az áramforrás
előkészítése
Válassza valamelyik áramforrást az
alábbiak közül.
PAUSE .
Lejátszás
Felvétel
Sony
alkáli
LR6 (SG)**
16
25
1
C
B
A oldal
Strana A
Strona A
C
Ellenőrizze, hogy semmi sem
csatlakozik a DC IN 3V bemenethez
(ez nem vonatkozik az USA-ban,
Kanadában és Európában
forgalmazott TCM-150 típusú
készülékekre).
A
Az A oldal biztonsági
nyelve
Výstupek strany A
Zabezpieczenie strony A
2
Nyissa ki az elemtartó rekesz
fedelét.
Ügyelve a helyes
polaritásillesztésre, helyezzen
be két R6-os méretű (AAceruza) elemet majd zárja le az
elemtartó fedelét.
Megjegyzések
• Ne töltse az elemeket.
• Ne használjon együtt régi és új
elemeket.
• Ne használjon együtt különböző
típusú elemeket.
• Ha hosszú ideig nem használja a
készüléket, az elemfolyás és a
következményes korrózió okozta
károk elkerülése végett vegye ki
belőle az elemeket.
• A szárazelem nem merül le, ha a
készüléket más áramforrásról
üzemelteti.
D
BATT
Az elemek kivétele (lásd A-B
ábra)
Véletlenül leesett
elemtartófedél visszahelyezése
(lásd A-C ábra)
Mikor kell elemet cserélni (lásd
A-D ábra)
Ha a BATT lámpa fénye elhalványul,
cserélje ki az elemeket.
E
Hálózati adapter
Síový adaptér
Zasilacz sieciowy
DC IN 3V
3
Megjegyzés
A készülék használatától függően az
elemek élettartama rövidebb lehet.
A maximális teljesítmény elérése
érdekében alkáli elemek
használatát javasoljuk.
Hálózati áram (lásd A-E ábra)
(az USA-ban, Kanadában,
Európában forgalmazott TCM150 típus esetén nem)
Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a készülék DC IN 3V jelű bemeneti
csatlakozójához és a fali
konnektorhoz. Kereskedelemben
kapható hálózati adaptert
használjon (névleges kimeneti
feszültség/áramerősség: 3 V DC/
700 mA). Ne használjon más típusú
hálózati adaptert.
A csatlakozódugó
polaritása
Megjegyzések
• A hálózat feszültsége országonként
eltérő lehet. Kérjük abban az
országban vásárolja meg a hálózati
adaptert, amelyben a terméket
használja.
• A hálózati adaptertől függően
előfordulhat, hogy az egység
használata közben zaj hallható.
További információt a hálózati
adapter használati útmutatójában
talál.
• Nedves kézzel ne érjen a hálózati
adapterhez.
• A hálózati adaptert egy könnyen
elérhető konnektorba
csatlakoztassa. Ha netán
rendellenes működést észlelne a
hálózati adapternél, azonnal húzza
ki a fali csatlakozóaljzatból.
B A készülék
használata
Felvétel
(lásd B-A, B ábra)
A beépített mikrofon segítségével
azonnal tud felvételt készíteni.
Ellenőrizze, hogy ne legyen semmi
csatlakoztatva a MIC bemenethez
(csak TCM-200DV esetén).
1
Megjegyzések
• Ha már használta valamennyi ideig
az elemeket és a hangerőt
magasabbra állítja előfordulhat,
hogy a BATT lámpa fényereje a
lejátszott hanggal szinkron változik;
ez azonban nem jelenti azt, hogy ki
kell cserélni az elemeket.
• A készülék még a BATT lámpa
elhalványulása után is normálisan
játszik le egy ideig. Ennek ellenére
amint lehet, cserélje ki az elemeket.
Ha nem cseréli ki az elemeket, a
soron következő felvétel minősége
nem lesz megfelelő.
Sony
R6P
(SR)
4
6,5
* Az JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) szabványa szerint mért
érték. (Sony HF sorozatú
magnókazetta használata esetén.)
** Sony LR6 (SG) „STAMINA” (japán
gyártmányú) alkáli szárazelem
használata esetén
Elemek (lásd A-A ábra)
DC IN 3V
(az USA-ban, Kanadában, Európában
forgalmazott TCM-150 típus esetén nem)
(kromě TCM-150 pro USA/Kanadu/Evropu)
(nie dotyczy modelu TCM-150
przeznaczonego na rynek Stanów
Zjednoczonych/Kanady/Europy)
Normál felvételhez javasolt.
DOUBLE (2,4 cm/s): dupla
idejű felvételhez (például, 60
perces kazetta mindkét
oldalának használata esetén a
felvétel 120 perces lesz).
Használható előadások
rögzítésére, diktafonként stb.
Zene felvételére nem ajánlott.
(hozzávetőleges óraszám)
Az ebben a használati útmutatóban
leírtak 2 modellre vonatkoznak.
Az ábrákon a TCM-200DV típusjelű
készülék látható.
Használati útmutató
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
TCM-200DV/150
Polski
2
Helyezzen a készülékbe egy
normál (TYPE I) szalaggal
rendelkező kazettát úgy, hogy
az az oldala nézzen a
kazettatartó felé, amelyre a
felvételt kívánja készíteni.
Csak TCM-200DV esetén:
Állítsa a REC TIME/PLAY
MODE kapcsolót a kívánt
üzemmódba.
NORMAL (4,8 cm/s): optimális
hanghoz.
Csak TCM-200DV esetén:
Ha a felvételt hangvezérelten,
automatikusan kívánja
megkezdeni és szüneteltetni,
akkor a felvétel körülményeinek
függvényében a VOR kapcsolót
kapcsolja a H vagy az L
állásba.
H (érzékeny) állásba, ha
találkozón vagy csendes
és/vagy tágas helyen készít
felvételt.
L (kevésbé érzékeny)
állásba, ha diktálást vesz
fel vagy zajos helyen készít
felvételt.
Állítsa a VOR kapcsolót OFF
állásba, ha kézzel kívánja
elindítani és megállítani a
felvételt.
Megjegyzések a hangvezérelt
felvétellel (VOR) kapcsolatban
(csak TCM-200DV esetén)
• A hangvezérelt felvételi rendszer
(VOR) működésére hatással van a
felvételi környezet. Ha a rendszert
zajos helyen használja, a készülék
folyamatosan felvételt készít. És
megfordítva: ha a hang túlságosan
halk, a készülék nem kezdi el a
felvételt. Hogy csak a kívánt hang
kerüljön rögzítésre, állítsa a
kapcsolót H (érzékeny) vagy L
(kevésbé érzékeny) állásba.
• Ha nem sikerül elérni a kívánt
eredményt, kapcsolja OFF állásba.
• Előfordulhat, hogy a VOR rendszer
nem rögzíti a felvenni kívánt hangsor
elejét, mivel csak akkor indítja meg a
felvételt, amikor érzékeli a hangot.
Ha biztos akar lenni abban, hogy
fontos felvétele teljes egészében
rögzítésre kerül, kapcsolja OFF
állásba.
A kazetta védelme a véletlen
letörléstől (lásd B-C ábra)
Törje ki és távolítsa el a kazetta
törlésvédő biztonsági nyelvét. Ha a
kazettára ismét felvételt kíván
készíteni, ragasztószalaggal fedje le
a biztonsági nyílást.
Ha a felvenni kívánt hang nem
elég hangos, állítsa a VOR
kapcsolót OFF állásba, mert
különben a készülék nem biztos,
hogy elindítja a felvételt.
150
a
—
REC TIME
/PLAY MODE
a
—
SPEED
CONTROL
a
—
MIC
zdiřka
a
—
a : přiloženo nebo v příslušenství
— : není přiloženo nebo není v
příslušenství
Poznámka (pouze TCM-200DV)
Kazety nahrané s přepínačem REC
TIME/PLAY MODE v poloze DOUBLE
nelze přehrávat na přístrojích, které
přepínač ani funkci REC TIME/PLAY
MODE nemají.
B Příprava
Tužkové baterie
Zkontrolujte, že ke zdířce DC IN 3V
není připojen žádný kabel (neplatí
pro TCM-150 pro USA/Kanadu/
Evropu).
1
Nyomja meg, vagy
csúsztassa el
Nyomja meg a
x STOP gombot.
2
Felvétel
Tolja a PAUSE .
szüneteltelése gombot a nyíllal jelzett
irányba.
A felvétel újraindítása a
PAUSE .* gomb
kioldásával lehetséges.
Otevřete víko bateriového
prostoru.
Vložte dvě baterie R6 (velikost
AA) správně podle polarity a
zavřete víko.
Poznámky
• Tužkové baterie se nepokoušejte
nabíjet.
• Nekombinujte spolu starou a novou
baterii.
• Nekombinujte baterie různých
výrobců.
• Nehodláte-li přístroj delší dobu
používat, baterie vždy vyjměte,
abyste předešli možnému poškození
přístroje jejich zbytečným probíjením
a následnou korozi.
• Přístroj nebude napájen z tužkových
baterií, pokud bude připojen k
jinému zdroji.
Az éppen
Felvétel alatt nyomja
felvett részlet meg és tartsa
ellenőrzése
lenyomva a
m REW/REVIEW
gombot. A kezdési
pontnál engedje fel a
gombot.
A kazetta
kivétele
200DV
VOR
(viz obr. A-A)
A szalag végén a felvétel megáll, a
készülék pedig automatikusan
kikapcsol.
A felvétel
megállítása
TCM-
Nyomja meg a
x STOP gombot, és
nyissa ki a kazettatartó
fedelét.
Upevnění uvolněného víka
bateriového prostoru (viz obr.
A-C)
A hangfelvétel ellenőrzése
Csatlakoztasson egy fülhallgatót
(nincs a dobozban) az EAR
kimenethez.
A felvételellenőrzés hangerejét nem
lehet szabályozni.
Kdy baterie vyměnit (viz obr.
A-D)
Vyměňte baterie za nové, pokud
zhasne kontrolka BATT.
Poznámky
Megjegyzések
(fordítsa meg)
• Po určité době používání baterií,
kontrolka BATT začne lehce blikat s
přehrávaným zvukem, pokud zesílíte
hlasitost; avšak to neznamená, že
musíte vyměnit baterie.
• Přístroj bude ještě nějakou dobu
pokračovat v normální reprodukci, i
po té, co zhasne kontrolka BATT.
Baterie ale přesto vyměňte co
nejdříve. Pokud tak neučiníte,
následná nahrávka nebude pořízena
správně.
Sony
alkalická
LR6 (SG)**
16
25
3
Sony
R6P
(SR)
4
6,5
* Hodnota naměřená ve shodě se
standardem JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association)
(Použita kazeta Sony série HF.)
** Při použití alkalických baterií Sony
LR6 (SG) „STAMINA” (vyrobeno v
Japonsku)
Poznámka
Životnost baterií se může lišit podle
způsobu užívání přístroje.
Za účelem optimální kvality
poslechu i záznamu doporučujeme
používat alkalické baterie.
Sí (viz obr. A-E)(kromě
TCM-150 pro USA/Kanadu/
Evropu)
Síový adaptér zapojte do zdířky
DC IN 3V a do zásuvky ve stěně.
Použijte běžně dostupný napájecí
adaptér (jmenovité výstupní napětí/
proud: 3 V DC/700 mA). Jiný
adaptér nepoužívejte.
Polarita
zástrčky
Pouze pro TCM-200DV:
Nastavte přepínač VOR: do
polohy H nebo L, chcete-li
zahájit a pozastavit nahrávání
automaticky, záleží na
podmínkách nahrávání.
Poloha H (vysoká) je
vhodná pro záznam na
konferencích nebo na
tichých a/nebo prostorných
místech.
Poloha L (nízká) je vhodná
pro záznam diktátů nebo
záznam na hlučných
místech.
Chcete-li záznam spustit a
ukončit manuálně, přepínač
VOR nastavte na OFF (Vypnutí).
Poznámka
Není-li nahrávaný zvuk
dostatečně hlasitý, přepínač VOR
nastavte na OFF, jinak se může
stát, že přístroj nezačne nahrávat.
4
Stiskněte z REC.
Současně je stisknuto
N PLAY a začne záznam.
Na konci kazety se záznam zastaví
a přístroj se automaticky vypne.
Pro
Zastavení
záznamu
Pauzu v
záznamu
Poznámky
• Napětí se v různých oblastech liší.
Zakupte si proto síový adaptér
vhodný pro stát, v němž budete
produkt používat.
• Použitý napájecí adaptér může
vydávat v průběhu používání
zařízení šum. Konzultujte návod k
použití napájecího adaptéru.
• Síového adaptéru se nedotýkejte
vlhkýma rukama.
• Zasuňte napájecí adaptér do snadno
přístupné síové zásuvky. Zjistíte-li
ve funkci síového adaptéru
jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej
ihned ze zásuvky.
B Obsluha přístroje
Kontrolu právě
nahraného
úseku
Vyjmutí
kazety
Poznámky týkající se systému
VOR (nahrávání ovládané hlasem)
(pouze TCM-200DV)
• Na systém VOR mají vliv podmínky
při nahrávání. Používáte-li tento
systém na hlučném místě, přístroj
zůstane trvale v režimu nahrávání.
Je-li naopak okolní zvuk příliš slabý,
přístroj nezačne vůbec nahrávat.
Nastavte přepínač úrovně podle
potřeby do polohy H (vysoká) nebo
L (nízká) tak, aby byl zaznamenán
pouze požadovaný zvuk.
Nemůžete-li dospět k
požadovanému výsledku, nastavte
přepínač do polohy OFF.
• Systém VOR nemůže nahrát začátek
požadovaného zvuku, protože
nahrávání se spustí až ve chvíli, kdy
přístroj zachytí zvuk. Chcete-li
zaznamenat začátek nahrávky,
nastavte přepínač do polohy OFF.
Ochrana nahrávky před
náhodným smazáním (viz obr.
B-C)
Odstraňte ochranné výstupky
kazety. Chcete-li na blokovanou
kazetu znovu nahrávat, přelepte
otvory po výstupcích lepicí páskou.
Můžete okamžitě nahrávat pomocí
vestavěného mikrofonu.
Zkontrolujte, zda je zdířka MIC
volná (pouze TCM-200DV).
1
2
Vložte normální kazetu (TYPE I)
stranou, na kterou chcete
nahrávat, směrem ven.
Pouze pro TCM-200DV:
Přepínač REC TIME/PLAY
MODE nastavte na příslušný
režim.
NORMAL (4,8 cm/s): pro
optimální zvuk.
Režim vhodný pro normální
záznam.
DOUBLE (2,4 cm/s): pro
dvojnásobný nahrávací čas
(např. 120 minut na obě strany
60 minutové kazety). Hodí se
pro nahrávání konferencí,
diktáty atd. Nedoporučuje se
pro nahrávání hudby.
Żywotność baterii* (w przybliżeniu
O niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje
dwa modele.
Model TCM-200DV został
wykorzystany w celach
demonstracyjnych.
TCM-
200DV
150
VOR
a
—
REC TIME
/PLAY MODE
a
—
SPEED
CONTROL
a
—
MIC jelű
a
—
a : w wyposażeniu
— : nie w wyposażeniu
Uwaga (dotyczy tylko modelu
TCM-200DV)
Taśmy nagrane w czasie, kiedy
przełącznik REC TIME/PLAY MODE
ustawiony jest w pozycji DOUBLE nie
dadzą się poprawnie odtwarzać na
magnetofonie nie wyposażonym w
przełącznik REC TIME/PLAY MODE.
B Przygotowanie do
eksploatacji
Przygotowanie źródła
zasilania
Stiskněte nebo
posuňte
x STOP
Wybierz jedno z podanych niżej
źródeł zasilania.
PAUSE . ve
směru šipky.
Záznam obnovíte
uvolněním
PAUSE .*.
Během záznamu
stiskněte a držte
stisknuté tlačítko
m REW/REVIEW.
Na místě, kde
chcete poslech
začít, tlačítko
uvolněte.
Stiskněte tlačítko
x STOP a otevřete
kazetový prostor.
Suche baterie
(patrz rys. A-A)
Należy się upewnić, że nic nie jest
podłączone do gniazda DC IN 3V
(nie dotyczy modelu TCM-150
przeznaczonego na rynek Stanów
Zjednoczonych/Kanady/Europy).
1
2
* Posuvné tlačítko PAUSE . bude
rovněž automaticky uvolněno při
stisknutí x STOP (funkce zastavenípauza-uvolnění).
Otwórz pokrywę komory
baterii.
Włóż dwie baterie R6 (rozmiaru
AA), zwracając uwagę na
prawidłowe umieszczenie
biegunów.
Sluchátko do ucha (není v
příslušenství) pevně zapojte do
zdířky EAR.
Hlasitost monitorovaného zvuku
nemůžete měnit.
Poznámky
• Nepoužívejte kazety typu Highposition (TYPE II) či Metal (TYPE
IV). Při použití těchto typů kazet
může být zvuk při přehrávání
zkreslen nebo nemusí dojít k
úplnému smazání předchozí
nahrávky.
• Přepínač SPEED CONTROL (viz
opačná strana) funguje pouze v
režimu přehrávání. Na průběh
záznamu nemá poloha tohoto
přepínače vliv. (pouze TCM-200DV)
Baterie
Sony
R6P
(SR)
4
6,5
* Mierzone zgodnie ze standardem
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). (Przy użyciu serii HF
firmy Sony).
** W przypadku korzystania z
suchych baterii alkalicznych LR6
(SG) „STAMINA” firmy Sony
(wyprodukowanych w Japonii)
Uwaga
Żywotność baterii może się obniżyć w
zależności od wykonywanych
czynności.
Zasilanie z sieci prądu
zmiennego (patrz rys. A-E)
(nie dotyczy modelu TCM-150
przeznaczonego na rynek
Stanów Zjednoczonych/
Kanady/Europy)
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda
DC IN 3V oraz do gniazda ściennego.
Należy używać zasilacza sieciowego
dostępnego w sprzedaży
(znamionowe napięcie wyjściowe/prąd
wyjściowy: 3 V DC/700 mA). Nie
używaj żadnego innego zasilacza
sieciowego.
Biegunowość
wtyku
Uwagi
B Obsługa
magnetofonu
Kiedy wymieniać baterie (patrz
rys. A-D)
Nagrywanie
Kiedy kontrolka BATT przygasa,
wymienić baterie na nowe.
(patrz rys. B-A, B)
• Kiedy baterie zostaną do pewnego
stopnia zużyte, może się zdarzyć, że
lampka BATT będzie nieznacznie
przyćmiewać w czasie odtwarzania,
kiedy poziom głośności jest
zwiększany. Nie oznacza to jednak,
że baterie muszą zostać
wymienione.
• Magnetofon będzie kontynuował
normalne odtwarzanie przez pewien
czas, nawet kiedy lampka BATT
będzie przyćmiewać. Polecamy
jednak jak najszybszą wymianę
baterii, jako że w przeciwnym
wypadku nagrywanie nie zostanie
przeprowadzone prawidłowo.
3
Aby uzyskać jak najlepszy efekt,
polecamy używanie baterii
alkalicznych.
Jeśli pokrywa komory baterii
przypadkowo się otworzy
(patrz rys. A-C)
Uwagi
(obrate)
Odtwarzanie
Nagrywanie
Baterie
alkaliczne
Sony LR6
(SG)**
16
25
Aby wyjąć baterie (patrz rys.
A-B)
• Nie ładuj ponownie suchych baterii.
• Nie używaj jednocześnie nowych i
starych baterii.
• Nie używaj jednocześnie baterii
różnych typów.
• Gdy nie używasz magnetofonu
przez długi czas, wyjmij baterie, aby
uniknąć możliwych uszkodzeń
wynikłych z wycieku elektrolitu i
możliwej korozji.
• Po podłączeniu zestawu do innego
źródła zasilania suche baterie nie są
wykorzystywane.
2
w godzinach)
• Napięcie sieciowe różni się w
zależności od kraju. Prosimy o
zakupienie zasilacza sieciowego w
kraju, w którym będzie używany
produkt.
• Po podłączeniu niektórych zasilaczy
sieciowych podczas korzystania z
urządzenia może być słyszalny
hałas. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w instrukcji
obsługi zasilacza sieciowego.
• Nie należy dotykać zasilacza
mokrymi rękami.
• Należy podłączyć zasilacz sieciowy
do łatwo dostępnego gniazda
zasilania. W przypadku zauważenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu zasilacza sieciowego,
należy natychmiast odłączyć go od
gniazda zasilania.
Uwagi
Monitorování zvuku
Záznam (viz obr. B-A, B)
Vyjmutí baterií (viz obr. A-B)
* A x STOP gomb megnyomásakor a
PAUSE . gomb automatikusan
kiold (állj-szünet kioldó funkció).
• Ne használjon kettes típusú (TYPE
II) vagy metál (TYPE IV) szalagot,
mert előfordulhat, hogy a felvett
hanganyag lejátszáskor torz lesz,
vagy felvételkor az előző felvétel
nem törlődik le tökéletesen.
• A SPEED CONTROL kapcsoló (lásd
a hátoldalon) csak lejátszáskor
működik. Felvételkor állásának nincs
szerepe. (csak TCM-200DV esetén)
Reprodukce
Záznam
Zvolte jeden z uvedených
napájecích zdrojů.
Nyomja meg a z REC gombot.
Egyidejűleg a N PLAY gomb
is lenyomódik és a felvétel
elindul.
Művelet
Návod k obsluze v tomto manuálu
je pro 2 modely.
TCM-200DV je model použitý pro
ilustrační účely.
Příprava napájecího
zdroje
Megjegyzés
4
Životnost baterií* (přibliž. v hodinách)
O této příručce
Dotyczy tylko modelu TCM200DV:
Nastaw przełącznik REC TIME/
PLAY MODE na żądany tryb.
NORMAL (4,8 cm/s): w celu
uzyskania optymalnego
dźwięku.
Zalecany przy normalnym
nagrywaniu.
DOUBLE (2,4 cm/s): w celu
podwojenia czasu odtwarzania
(na przykład, aby uzyskać
120 minut nagrywania na obu
stronach 60-minutowej kasety).
Odpowiedni do rejestrowania
konferencji, dyktowania, itp.
Nie zalecany do nagrywania
muzyki.
Dotyczy tylko modelu TCM200DV:
Nastaw przełącznik VOR na H
lub L, aby rozpoczynać i
zatrzymywać nagrywanie
automatycznie, w zależności
od warunków rejestracji
dźwięku.
Ustawienie w pozycji H
(wysoka czułość) jest
wskazane przy nagrywaniu
rozmów podczas
posiedzeń albo w cichych
i/lub przestronnych
pomieszczeniach.
Ustawienie w pozycji L
(niska czułość) wskazane
jest przy nagrywaniu w
czasie dyktowania lub w
hałaśliwych
pomieszczeniach.
Ustaw przełącznik VOR w
pozycji OFF, aby rozpoczynać
oraz zatrzymywać nagrywanie
ręcznie.
Uwaga
Jeśli nagrywany dźwięk nie jest
wystarczająco głośny, ustaw
przełącznik VOR w pozycji OFF,
w przeciwnym wypadku
nagrywanie może się nie
rozpocząć.
4
Naciśnij przycisk z REC.
Przycisk N PLAY zostaje
jednocześnie wciśnięty, po
czym rozpoczyna się
nagrywanie.
Mocno podłącz słuchawki
(wyposażenie dodatkowe) do
gniazda EAR.
Poziomu głośności monitorowania
nie da się zmienić.
Uwagi
• Nie należy używać taśm
chromowych (TYPE II) ani
metalowych (TYPE IV). W
przeciwnym wypadku dźwięk może
być zniekształcony podczas
odtwarzania taśmy lub poprzednie
nagranie może nie zostać całkowicie
skasowane.
• Przełącznik szybkości przesuwu
taśmy SPEED CONTROL (patrz na
odwrocie) działa tylko w trybie
odtwarzania. Ustawienie tego
przełącznika nie ma wpływu na
nagrywanie. (dotyczy tylko modelu
TCM-200DV)
Uwagi dotyczące systemu VOR
(Voice Operated Recording)
(dotyczy tylko modelu TCM200DV)
• Działanie systemu VOR jest
uzależnione od warunków
nagrywania panujących w
otoczeniu. Jeśli system VOR
używany jest w hałaśliwym miejscu,
urządzenie pozostanie w trybie
nagrywania. Jeśli natomiast poziom
dźwięku jest zbyt niski, nagrywanie
nie rozpocznie się. Należy ustawić
przełącznik VOR w pozycji H
(wysoka czułość) lub L (niska
czułość), aby wychwytywać tylko
pożądane dźwięki.
Jeśli nie można uzyskać
wymaganych efektów, należy
ustawić przełącznik w pozycji OFF.
• System VOR może nie
zarejestrować początku żądanego
dźwięku, ponieważ nagrywanie
rozpoczyna się dopiero po
wychwyceniu dźwięku przez
urządzenie. Przed rozpoczęciem
ważnego nagrania, należy ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
Aby zapobiec przypadkowemu
nagraniu na taśmie (patrz rys.
B-C)
Wyłam zabezpieczenia przed
przypadkowym nagraniem na
taśmie. Aby ponownie użyć taśmy
do nagrywania, zaklej otwory po
zabezpieczeniach taśmą
samoprzylepną.
Gdy taśma dobiegnie do końca,
nagrywanie zakończy się i
magnetofon wyłączy się
automatycznie.
Aby
Zakończyć
nagrywanie
Naciśnij lub przesuń
x STOP
Na chwilę
zatrzymać
Przełącznik
PAUSE . w kierunku
strzałki.
Aby zwolnić pauzę w
nagrywaniu, zwolnij
PAUSE .*.
Możesz nagrywać bezpośrednio z
wbudowanego mikrofonu. Upewnij
się, że żadne urządzenie nie jest
podłączone do gniazda MIC
(dotyczy tylko modelu TCM200DV).
Przesłuchać
właśnie
nagrany
odcinek
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk
m REW/REVIEW w
czasie nagrywania.
Zwolnij go w miejscu
rozpoczęcia
przesłuchiwania.
1
Wyjąć kasetę Naciśnij przycisk
x STOP i otwórz
pokrywę kieszeni
kasety.
Włóż kasetę typu normalnego
(TYPE I), stroną do nagrania
zwróconą w kierunku pokrywy
kieszeni kasety.
Aby monitorować nagrywany
dźwięk
* Przełącznik PAUSE . zostanie
automatycznie zwolniony, gdy
naciśniesz przycisk x STOP
(funkcja automatycznego zwalniania
pauzy).
(obrócić)
Magyar
Česky
Polski
C
MIC (PLUG IN POWER)
Felvétel különböző
hangforrásról
(lásd C ábra)
(csak TCM-200DV esetén)
Felvétel külső mikrofon
segítségével
Művelet
Nyomja meg, vagy
csúsztassa el
Lejátszás
Nyomja meg a
megállítása/Gyors x STOP gombot.
előre vagy
visszatekercselés
megállítása
Lejátszás
szüneteltetése
Csatlakoztasson egy mikrofont a
MIC jelű bemenethez.
A MIC mikrofonbemenet mellett
kitapintható egy pont.
D
VOL
z REC
x STOP
N PLAY
m REW/
REVIEW
REC TIME
/PLAY MODE
(csak TCM-200DV
esetén)
(pouze TCM-200DV)
(dotyczy tylko modelu
TCM-200DV)
Alacsony impedanciájú (kevesebb
mint 3 kΩ) mikrofont használjon pl.
ECM-115 (nincs a dobozban).
Ha nem önálló áramforrással
rendelkező mikrofont használ, a
mikrofon áramellátását a készülék
biztosítja.
SPEED CONTROL
(csak TCM-200DV
esetén)
(pouze TCM-200DV)
(dotyczy tylko modelu
TCM-200DV)
Megjegyzés
Ha külső mikrofonnal készít felvételt,
az eltérő érzékenység miatt a VOR
rendszer nem biztos, hogy
megfelelően fog működni.
> FF/CUE
Felvétel másik készülékről
PAUSE .
A másik készüléket az RK-G64HG
csatlakozókábel (nincs a dobozban)
segítségével csatlakoztassa a MIC
bemenethez.
Lejátszás (lásd D ábra)
E
1
Törlőfej
Mazací hlava
Głowica kasująca
Felvevő/lejátszó fej
Nahrávací/přehrávací
hlava
Głowica nagrywająco/
odtwarzająca
Hajtótengely
Přítlačná kladka
Rolka napędowa
Nyomógörgő
Hnací rolka
Rolka
dociskowa
2
Vattapálca
Bavlněný smotek
Wacik
3
Helyezzen egy kazettát a
készülékbe úgy, hogy az az
oldala nézzen a kazettatartó
felé, amelyiket le kíván játszani.
Csak TCM-200DV esetén:
Állítsa a REC TIME/PLAY
MODE kapcsolót abba a
helyzetbe, amelyben a felvétel
készült.
A boltokban kapható
zenekazetták stb. lejátszásához
válassza a NORMAL állást.
Nyomja meg a N PLAY
gombot, majd állítsa be a
hangerőt.
Kitapintható pont található a
N PLAY gombon, és a VOL
hangerőszabályzó gomb mellett
ugyancsak kitapintható egy pont,
amely azt jelzi, melyik irányban
növekszik a hangerő.
Kar
Páčka
Dżwignia
4
Csak TCM-200DV esetén:
Állítsa be a lejátszás
sebességét.
Fordítsa el a SPEED CONTROL
szabályozót:
SLOW (lassú) esetén a
lejátszás sebessége lassabb.
Középállásban a lejátszás
sebessége normális.
FAST (gyors) esetén a lejátszás
sebessége gyorsabb.
A szalag végén a lejátszás megáll, a
készülék pedig automatikusan
kikapcsol.
Ha az EAR bementbe fejhallgatót
(nincs a csomagban) csatlakoztat,
akkor mind a bal, mind a jobb
csatornán monoaurális hangot hall.
Gyorskeresés
előre lejátszás
alatt (CUE)
Gyorskeresés
hátra lejátszás
alatt (REVIEW)
Tolja a
PAUSE .
gombot a nyíllal
jelzett irányba.
A lejátszás
újraindítása a
PAUSE .*
gomb kioldásával
lehetséges.
Nyomja le és tartsa
lenyomva az
M FF/CUE
gombot, és a
kívánt pontnál
engedje fel azt.
Nyomja le és tartsa
lenyomva a
m REW/REVIEW
gombot, és a
kívánt pontnál
engedje fel azt.
Gyors
Nyomja meg az
előretekercselés** M FF/CUE
gombot állj
üzemmódban.
Visszatekercselés** Nyomja meg a
m REW/REVIEW
gombot állj
üzemmódban.
Felvétel indítása
lejátszás közben
Nyomja meg a
z REC gombot.
Kazetta kivétele
Nyomja meg a
x STOP gombot,
és nyissa ki a
kazettatartó
fedelét.
* A x STOP gomb megnyomásakor
a PAUSE . gomb
automatikusan kiold (állj-szünet
kioldó funkció).
** Ha nem kapcsolja ki a funkciót
előre vagy visszacsévélés után, a
készülék gyorsan lemeríti az
elemeket. Ellenőrizze, hogy
megnyomta-e a x STOP gombot.
Megjegyzés a REVIEW gomb
használatával kapcsolatban
A lejátszás nem indul el
automatikusan, akkor sem, amikor a
szalag végénél felengedi a
m REW/REVIEW gombot. A
lejátszás elindításához először a
x STOP, majd a N PLAY gombot
nyomja meg.
BTovábbi információk
Óvintézkedések
Az áramforrásokkal kapcsolatban
• Csak 3 V-os egyenárammal
működtesse a készüléket.
Hálózati áramról történő
üzemeltetés esetén a javasolt
hálózati adaptert használja. Ne
használjon más típusú hálózati
adaptert. Elemről történő
üzemeltetés esetén két R6-os
méretű (AA – ceruza) elemet
használjon.
A készülékkel kapcsolatban
• Ne hagyja a készüléket hőforrás
közelében vagy olyan helyen, ahol
közvetlen napsugárzásnak,
porszennyeződésnek,
mechanikus ütés, vibráció
hatásának van kitéve.
• Ha bármilyen szilárd vagy
folyékony anyag kerülne a
készülék belsejébe, távolítsa el
belőle az elemeket, vagy húzza ki
a hálózati adapter csatlakozóját a
konnektorból, és ellenőriztesse
képzett szakemberrel a
készüléket, mielőtt azt újra
használni kezdené.
• Mivel a hangszórókban erős
mágnes található, az ebből eredő
károsodások elkerülése
érdekében tartsa távol
mágneskódot tartalmazó hitel- és
bankkártyáit, valamint
mechanikus óráját stb. a
berendezéstől.
• Ha a készüléket hosszú ideig nem
használta, a kazetta behelyezése
előtt kapcsolja pár percig
lejátszási üzemmódba, hogy a
szerkezet bemelegedjen.
90 percnél hosszabb játékidejű
kazetták
A hosszú, folyamatos lejátszás
kivételével a 90 percnél hosszabb
játékidejű kazetták használata nem
ajánlott. Az ilyen kazetták szalagja
nagyon vékony és könnyen
megnyúlik. Ennek eredményeképp
pedig előfordulhat, hogy a készülék
hibásan működik, illetve romlik a
hangminőség.
Ha bármilyen kérdése vagy
problémája adódik készülékével
kapcsolatban, kérjük forduljon a
legközelebbi Sony márkabolthoz.
Karbantartás
(lásd E ábra)
A magnófejek és a
szalagvezetők tisztítása
Nyomja meg a z REC gombot,
miközben benyomva tartja a
kazettatartóban a kart.
Minden 10. üzemóra után alkohollal
megnedvesített vattapálcikával
törölje át a magnófejeket, a
nyomógörgőt és a hajtótengelyt.
A külső burkolat tisztítása
Vízzel enyhén megnedvesített puha
ruhát használjon. Ne használjon
alkoholt, benzint vagy hígítót.
Hibakeresési
tanácsadó
Ha az alábbiak ellenőrzése után a
probléma továbbra is fennáll, kérjük
forduljon a legközelebbi Sony
márkabolthoz.
Nem működik a készülék.
• Az elemek behelyezésénél a
polaritás illesztése nem
megfelelő.
• Gyengék az elemek.
• A PAUSE . gomb el van
csúsztatva a nyíl irányába.
• A hálózati adapter nem lett
megfelelően csatlakoztatva.
• A készülék nem működik elemről,
ha a hálózati adaptert a készülék
DC IN 3V aljzatából nem húzza ki,
még akkor sem, ha az adapter
már nem csatlakozik a hálózati
áramforráshoz (ez nem vonatkozik
az USA-ban, Kanadában és
Európában forgalmazott TCM-150
típusú készülékekre).
Nem nyomható le a z REC gomb.
• El lett távolítva a kazetta
biztonsági nyelve.
Nem lehet felvenni a készülékkel.
• Nem megfelelőek a
csatlakoztatások.
• A VOR rendszer működésekor a
VOR kapcsoló beállítása nem volt
megfelelő (csak TCM-200DV
esetén).
Megszakadt a felvétel.
• A VOR kapcsoló H vagy L
állásban van. Ha nem használja a
VOR rendszert, állítsa a kapcsolót
OFF állásba. (csak TCM-200DV
esetén)
Felvétel során a korábbi
hanganyag törlése nem megfelelő.
• Elszennyeződött a törlőfej.
• Kettes típusú (TYPE II) vagy metál
(TYPE IV) szalagot használ.
A kazettát nem lehet lejátszani.
• A készülék a szalag végére ért.
Tekercselje vissza a szalagot.
Nahrávání z různých
zvukových zdrojů
(viz obr. C)
(pouze TCM-200DV)
Nem hallható hang a hangszóróból.
• Be van dugva a fülhallgató.
• A hangerő minimumra van állítva.
Záznam pomocí vnějšího
mikrofonu
A hang egyenetlen vagy rendkívül
zajos.
• A hangerő minimumra van állítva.
• Gyengék az elemek.
• A készüléket ne használja
rádióhullámokat kibocsátó eszköz,
pl. rádiótelefon közelében.
• Meg kell tisztítani a fejeket. Lásd
„Karbantartás”.
• A kazetta közvetlenül a
hangszóróra került,
átmágneseződött, és jelentősen
romlott a hangminőség.
• Kettes típusú (TYPE II) vagy
metál (TYPE IV) szalagot használ.
Mikrofon zapojte do zdířky MIC.
Lejátszáskor a szalagsebesség
túl gyors vagy túl lassú.
• A REC TIME/PLAY MODE
kapcsoló beállítása nem
megfelelő. Állítsa a kapcsolót
abba a helyzetbe, amelyben a
felvétel készült. (csak TCM-200DV
esetén)
• A SPEED CONTROL kapcsoló
nincs középső helyzetben (csak
TCM-200DV esetén).
• Az elemek lemerültek.
Műszaki adatok
Felvevő rendszer
2 sáv, 1 csatorna, monoaurális
Szalagsebesség
4,8 cm/s vagy 2,4 cm/s
Frekvenciatartomány
250 Hz - 6 300 Hz normál (TYPE I)
kazetta használatával (REC TIME/
PLAY MODE* kapcsoló
„NORMAL” állásában)
*csak TCM-200DV esetén
Hangszóró
Kb. 5,0 cm átm.
Kimenőteljesítmény
TCM-200DV : 350mW (10%
harmonikus torzítás mellett)
TCM-150 : 250mW (10%
harmonikus torzítás mellett)
Bemenet (csak TCM-200DV esetén)
Mikrofon bemeneti csatlakozó
(minijack) 0,2 mV szenzitivitás
3 kΩ-os vagy alacsonyabb
impedanciájú mikrofon számára
Kimenet
Fülhallgató csatlakozó (minijack)
8 Ω - 300 Ω fülhallgató részére
Szalagsebesség tartomány
+30%-tól –15%-ig (REC TIME/
PLAY MODE* kapcsoló
„NORMAL” állásában)
*csak TCM-200DV esetén
Tápfeszültség
• 3 V-os egyenáram, elemek
használatával R6 (AA) × 2
• Külső 3 V-os egyenáramú
áramforrással (az USA-ban,
Kanadában, Európában
forgalmazott TCM-150 típus
esetén nem)
Méretek (szélesség/magasság/
mélység) (kiálló részekkel és
szabályozókkal együtt)
Kb. 86,9 × 116,3 × 36,5 mm
Tömeg (a készülék, tartozékok és
kiegészítők nélkül)
TCM-200DV: Kb. 171 g
TCM-150: Kb. 169 g
Mellékelt tartozékok
C-90-es kazetta (1 db) (csak az
USA-ban és Kanadában
forgalmazott TCM-150 típusú
készülékek esetén)
Sony alkáli elem (2 db) (csak az
USA-ban és Kanadában
forgalmazott TCM-150 típusú
készülékek esetén)
A formaterv és a műszaki adatok
változtatásának jogát — minden külön
értesítés nélkül — fenntartjuk.
Vedle konektoru MIC je umístěn
vystouplý bod.
Používejte mikrofon o nízké
impedanci (méně než 3 kΩ) jako
např. ECM-115 (není v
příslušenství). Používáte-li mikrofon
s připojitelným systémem, napájení
mikrofonu zajišuje tento systém.
Poznámka
Při záznamu pomocí vnějšího
mikrofonu se může stát, že systém
VOR nebude správně fungovat v
důsledku změněné citlivosti.
Nahrávání z jiného přístroje
Další přístroj zapojte do zdířky MIC
pomocí propojovací šňůry
RK-G64HG (není v příslušenství).
Reprodukce kazety
(viz obr. D)
1
2
3
Vložte kazetu přehrávanou
stranou směrem ven.
Pouze pro TCM-200DV:
Přepínač REC TIME/PLAY
MODE nastavte do stejné
polohy jako při záznamu.
Chcete-li přehrávat originální
hudební kazety apod., vyberte
polohu NORMAL.
Stiskněte N PLAY a nastavte
hlasitost.
Na tlačítku N PLAY je umístěn
vystouplý bod a vedle ovladače
VOL je také umístěn vystouplý
bod, který znázorňuje směr
zvyšování hlasitosti.
4
Pouze pro TCM-200DV:
Zvolte přehrávací rychlost.
Přepínač SPEED CONTROL
nastavte:
Na SLOW (Pomalu) pro
zpomalenou reprodukci.
Do centrální polohy pro
normální reprodukci.
Na FAST (Rychle) pro
zrychlenou reprodukci.
Na konci kazety se reprodukce
zastaví a přístroj se automaticky
vypne.
Připojíte-li sluchátka (nejsou
součástí dodávky) do zdířky EAR,
získáte monofonní výstup i z levého
i pravého kanálu.
Pro
Zastavení
reprodukce/
zastavení
rychlého
převinutí
dopředu či
dozadu
Pauzu v
reprodukci
Vyhledávání
dopředu
během
reprodukce
(CUE)
Vyhledávání
dozadu během
reprodukce
(REVIEW)
Rychlé
převinutí
dopředu**
Rychlé
převinutí
dozadu**
Začátek
záznamu
během
reprodukce
Vyjmutí kazety
Stiskněte nebo
posuňte
x STOP
PAUSE . ve
směru šipky.
Reprodukci obnovíte
uvolněním
PAUSE .*.
Stiskněte a držte
stisknuté
M FF/CUE.
Tlačítko uvolněte na
příslušném místě.
Stiskněte a držte
stisknuté
m REW/REVIEW.
Tlačítko uvolněte na
příslušném místě.
M FF/CUE během
zastavení
m REW/REVIEW
během zastavení
z REC
Stiskněte tlačítko
x STOP a otevřete
kazetový prostor.
* Posuvné tlačítko PAUSE . bude
rovněž automaticky uvolněno při
stisknutí x STOP (funkce zastavenípauza-uvolnění).
** Nestisknete-li po rychlém převinutí
kazety dopředu či dozadu tlačítko
x STOP, baterie se budou rychle
vybíjet.
Poznámka týkající se tlačítka
REVIEW
Přehrávání se pravděpodobně
nespustí automaticky, ani když
uvolníte tlačítko m REW/REVIEW na
konci pásky. Chcete-li znovu spustit
přehrávání, stiskněte tlačítko x STOP
a poté tlačítko N PLAY.
B Další informace
Bezpečnostní opatření
K napájení
• Přístroj napájejte pouze
stejnosměrným proudem 3 V. Pro
napájení ze sítě používejte
výhradně doporučený adaptér.
Jiný typ nepoužívejte. Pro
napájení z baterií používejte dvě
baterie R6 (velikost AA).
K přístroji
• Přístroj nenechávejte v blízkosti
topných těles či na místech
vystavených přímému slunci;
chraňte jej před prachem a před
mechanickými otřesy.
• Pokud do přístroje vnikne
kapalina nebo do něj spadne
pevný předmět, vyjměte baterie
nebo vypojte síový adaptér.
Opravu přenechte odborníkům a
do té doby přístroj nepoužívejte.
• K přístroji nepřibližujte kreditní
karty s magnetickými kódy,
náramkové hodinky s pružinkou
apod., aby magnet vestavěného
reproduktoru zakódované
informace či chod hodinového
strojku nepoškodil.
• Nebyl-li přístroj dlouho používán,
před vložením kazety jej nejprve
na několik minut zapněte do
přehrávacího režimu, aby se
přístroj zahřál.
Ke kazetám s přehrávacím
časem nad 90 minut
Kazety s přehrávacím časem nad
90 minut nedoporučujeme, s
výjimkou dlouhého nepřetržitého
záznamu či reprodukce.
Páska v těchto kazetách je velmi
tenká a snadno se přetrhne. Tím by
mohlo dojít k poškození přístroje
nebo ke zkreslení zvuku.
S veškerými dotazy či problémy
týkajícími se vašeho přístroje se
obrate na nejbližší autorizovanou
prodejnu Sony.
Údržba (viz obr. E)
Čištění kazetových hlav a dráhy
pásky
Stiskněte tlačítko z REC a
současně stiskněte páčku v
kazetovém prostoru.
Po každých 10 hodinách užívání
očistěte hlavy, přítlačné
rolky a hnací kladky smotkem
bavlny navlhčeným v alkoholu.
Čištění povrchu přístroje
Používejte měkký hadřík, lehce
navlhčený ve vodě. Nepoužívejte
alkohol, benzín ani ředidla.
Odstranění drobných
závad
Nepodaří-li se vám odstranit
závadu podle následujícího
návodu, zavolejte Sony odborníka.
Přístroj nefunguje.
• Baterie jsou vloženy v opačné
polaritě.
• Baterie jsou vybité.
• Posuvné tlačítko PAUSE . je
posunuto ve směru šipky.
• Síový adaptér nebo šňůra
automobilové baterie nejsou
pevně zapojeny.
• Pokud je adaptér zapojen do
zdířky DC IN 3V, není přístroj
napájen suchými články ani v
případě, že je adaptér odpojen od
sítě (neplatí pro TCM-150 pro
USA/Kanadu/Evropu).
Nelze stisknout tlačítko z REC.
• Ochranný výstupek kazety je
odstraněn.
Nelze nahrávat.
• Příslušná zapojení jsou chybná.
• Přepínač VOR je při použití funkce
VOR v nesprávné poloze (pouze
TCM-200DV).
Záznam je přerušen.
• Přepínač VOR je nastaven na H nebo
L. Pokud funkci VOR nepoužíváte,
otočte přepínač na OFF (Vypnutí).
(pouze TCM-200DV)
Starou nahrávku nelze úplně
vymazat.
• Mazací hlava je zanesená.
• Používáte kazetu typu High-position
(TYPE II) či Metal (TYPE IV).
Nelze přehrávat kazetu.
• Kazeta je na konci. Převiňte ji zpět.
Z reproduktoru nevychází žádný zvuk.
• Je zapojeno sluchátko do ucha.
• Hlasitost je nastavena na
minimum.
Zvuk vynechává nebo je rušen
šumem.
• Hlasitost je nastavena na
minimum.
• Baterie jsou vybité.
• Nepoužívejte tento přístroj v
blízkosti zařízení vyzařujících
radiové vlny, např. mobilních
telefonů.
• Hlavy potřebují vyčistit. Viz část
„Údržba“.
• Umístění kazety na reproduktor
může mít za následek
magnetizaci a zhoršenou kvalitu
zvuku.
• Používáte kazetu typu Highposition (TYPE II) či Metal (TYPE
IV).
Reprodukce je příliš rychlá nebo
příliš pomalá.
• Chybné nastavení přepínače REC
TIME/PLAY MODE. Nastavte jej
do stejné polohy jako při
záznamu. (pouze TCM-200DV)
• Přepínač SPEED CONTROL není
v centrální poloze (pouze TCM200DV).
• Baterie jsou vybité.
Technická specifikace
Nahrávací systém
2 stopy, 1 kanál, mono
Rychlost pásky
4,8 cm/s nebo 2,4 cm/s
Frekvenční rozsah
250 Hz - 6 300 Hz u normální
kazety (TYPE I) (s přepínačem
REC TIME/PLAY MODE* v poloze
„NORMAL”)
*pouze TCM-200DV
Reproduktor
přibliž. průměr 5,0 cm
Výkon
TCM-200DV : 350 mW (při 10%
harmonickém zkreslení)
TCM-150 : 250 mW (při 10%
harmonickém zkreslení)
Vstup (pouze TCM-200DV)
citlivost vstupní zdířky mikrofonu
(minizdířka)
0,2 mV pro mikrofon o impedanci
do 3 kΩ
Výstup
zdířka sluchátek (minizdířka) pro
sluchátko do ucha 8 Ω - 300 Ω
Rozsah rychlosti pásky
+30% až –15% (s přepínačem
REC TIME/PLAY MODE* v poloze
„NORMAL”)
*pouze TCM-200DV
Napájení
• stejnosměrný 3V, baterie R6 (AA)
×2
• vnější 3V stejnosměrné napájecí
zdroje (kromě TCM-150 pro
USA/Kanadu/Evropu)
Rozměry (š/v/h) (vč. přečnívajících
částí a ovládacích prvků)
cca 86,9 × 116,3 × 36,5 mm
Hmotnost (pouze přístroj)
TCM-200DV: cca 171 g
TCM-150: cca 169 g
Přiložené přislušenstvi
Kazeta C-90 (1) (TCM-150 pouze
pro USA a Kanadu)
Alkalická baterie Sony (2) (TCM150 pouze pro USA a Kanadu)
Vzhled a technické vybavení přístroje
podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
Nagrywanie z różnych
źródeł dźwięku
(patrz rys. C)
(dotyczy tylko modelu TCM200DV)
Nagrywanie z
zewnętrznego mikrofonu
Aby
Zakończyć
odtwarzanie/
Szybko
przewinąć
taśmę do
przodu/Szybko
cofnąć taśmę
Na chwilę
zatrzymać
odtwarzanie
Przełącznik
PAUSE . w
kierunku strzałki
Aby zwolnić pauzę
w odtwarzaniu,
zwolnij przełącznik
PAUSE .*.
Szybko
przesłuchać
taśmę do
przodu
podczas
odtwarzania
(CUE)
Naciśnij i
przytrzymaj przycisk
M FF/CUE i
zwolnij w żądanym
punkcie.
Szybko
przesłuchać
taśmę do tyłu
podczas
odtwarzania
(REVIEW)
Naciśnij i
przytrzymaj przycisk
m REW/REVIEW i
zwolnij w żądanym
punkcie.
Szybko
przewinąć
taśmę do
przodu**
M FF/CUE
podczas
zatrzymania
Szybko cofnąć
taśmę**
m REW/REVIEW
podczas
zatrzymania
Rozpocząć
nagrywanie
podczas
odtwarzania
z REC
Wyjąć kasetę
Naciśnij przycisk
x STOP i otwórz
pokrywę kieszeni
kasety.
Podłącz mikrofon do gniazda MIC.
Obok gniazda mikrofonu MIC znajduje
się wystający punkt.
Używaj mikrofonu o niskiej
oporności (mniejszej niż 3 kΩ),
takiego jak ECM-115 (wyposażenie
dodatkowe).
Gdy używasz mikrofonu bez
samodzielnego zasilania, zasilanie
będzie dostarczane z niniejszego
magnetofonu.
Uwaga
Gdy nagrywasz z zewnętrznego
mikrofonu, system VOR może nie
działać prawidłowo ze względu na
różnice w czułości.
Nagrywanie ze sprzętu
zewnętrznego
Przewodem RK-G64HG
(wyposażenie dodatkowe) podłącz
sprzęt zewnętrzny do gniazda MIC.
Odtwarzanie taśmy
(patrz rys. D)
1
2
3
Włóż taśmę stroną do
odtwarzania zwróconą w
stronę pokrywy kieszeni
kasety.
Dotyczy tylko modelu TCM-200DV:
Ustaw przełącznik REC TIME/
PLAY MODE w tej samej pozycji,
jak w czasie nagrywania.
W czasie odtwarzania
komercyjnie nagranych taśm
muzycznych itp. przełącznik
należy ustawić w pozycji
NORMAL.
Naciśnij przycisk N PLAY, po
czym nastaw głośność.
Na przycisku N PLAY znajduje
się wystający punkt, podobnie jak
przy pokrętle VOL, gdzie
wskazuje on kierunek
zwiększania głośności.
4
Dotyczy tylko modelu TCM-200DV:
Nastaw prędkość przesuwu taśmy
przy odtwarzaniu. Ustawić
przełącznik SPEED CONTROL w
pozycji:
SLOW (wolno), aby odtwarzać
przy wolnym przesuwie taśmy.
Pośrodku, aby odtwarzać przy
normalnej prędkości przesuwu
taśmy.
FAST (szybko), aby odtwarzać
przy szybkim przesuwie taśmy.
Gdy taśma dobiegnie do końca,
odtwarzanie zakończy się i
magnetofon automatycznie się
wyłączy.
Po podłączeniu słuchawek (nie
będących częścią zestawu) do
gniazda EAR następuje odbiór
monofoniczny z prawego i lewego
kanału.
Naciśnij lub
przesuń
x STOP
• Jeśli upuścisz jakikolwiek
przedmiot lub rozlejesz płyn na
niniejszy magnetofon, wyjmij
baterie lub odłącz zasilacz
sieciowy i przed podjęciem
dalszej eksploatacji oddaj
magnetofon do sprawdzenia
wykwalifikowanemu personelowi
serwisu.
• Przechowuj karty kredytowe,
zakodowane magnetycznie lub
zegarki na sprężynę z dala od
niniejszego magnetofonu, aby
zapobiec możliwemu uszkodzeniu
magnesem wykorzystanym w
głośniku.
• Jeśli zestaw nie był używany
przez dłuższy czas, zanim
włożysz kasetę, na kilka minut
nastaw funkcję odtwarzania w
celu rozgrzania mechanizmu.
O taśmach dłuższych niż 90 minut
Nie polecamy używania taśm
dłuższych niż 90 minut z wyjątkiem
stosowania do długiego, ciągłego
odtwarzania. Taśmy te są bardzo
cienkie i łatwo się rozciągają. Może
to spowodować awarię
magnetofonu lub pogorszenie
jakości dźwięku.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub
problemy dotyczące niniejszego
magnetofonu, skonsultuj się z
najbliższym przedstawicielem firmy
Sony.
Konserwacja (patrz rys. E)
Aby wyczyścić głowicę i tor taśmy
* Przełącznik PAUSE . zostanie
automatycznie zwolniony, gdy
naciśniesz przycisk x STOP
(funkcja automatycznego
zwalniania pauzy).
** Jeśli pozostawisz magnetofon, gdy
taśma zostanie całkowicie
przewinięta lub cofnięta, baterie
wyczerpią się bardzo szybko.
Upewnij się, że został naciśnięty
przycisk x STOP.
Uwagi dotyczące przycisku
REVIEW
Po przewinięciu taśmy odtwarzanie
może nie rozpocząć się
automatycznie, nawet po zwolnieniu
przycisku m REW/REVIEW. Aby
rozpocząć odtwarzanie, naciśnij
przycisk x STOP, a następnie
przycisk N PLAY.
B Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
O zasilaniu
• Zasilaj niniejszy magnetofon tylko
prądem stałym o napięciu 3 V.
Podczas zasilania prądem
zmiennym używaj zasilacza
sieciowego zalecanego do
niniejszego magnetofonu. Nie
używaj żadnego innego zasilacza
sieciowego. Aby zasilać
bateriami, włóż dwie baterie R6
(rozmiar AA).
O niniejszym zestawie
• Nie pozostawiaj niniejszego
zestawu w pobliżu źródeł ciepła
ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie światło słoneczne,
nadmiernie zakurzonych,
zapiaszczonych lub wilgotnych,
narażonych na deszcz lub
wstrząsy mechaniczne ani w
samochodzie z zamkniętymi
oknami.
Wciskając dźwignię znajdującą się
w kieszeni kasety, naciśnij przycisk
z REC.
Co 10 godzin eksploatacji wyczyść
głowice, rolki dociskowe oraz rolki
napędowe wacikiem bawełnianym
zwilżonym alkoholem.
Aby wyczyścić części zewnętrzne
Używaj miękkiej ściereczki
zwilżonej wodą. Nie używaj
alkoholu, benzyny ani
rozcieńczalników.
W razie trudności
Jeśli po sprawdzeniu punktów
podanych niżej problem nadal nie
ustępuje, skonsultuj się z
najbliższym przedstawicielem firmy
Sony.
Magnetofon nie działa
• Baterie zostały włożone
nieprawidłowo.
• Baterie są wyczerpane.
• Przełącznik PAUSE . jest
przesunięty w kierunku strzałki.
• Przewód zasilacza sieciowego lub
akumulatora samochodowego
włożony niezbyt mocno.
• Urządzenie nie będzie działało z
bateriami suchymi, jeśli do
gniazda DC IN 3V będzie
podłączony zasilacz sieciowy,
nawet jeśli będzie on odłączony
od źródła zasilania (nie dotyczy
modelu TCM-150
przeznaczonego na rynek Stanów
Zjednoczonych/Kanady/Europy).
Nie możesz wcisnąć przycisku
z REC.
• Wyłamano zabezpieczenie przed
przypadkowym skasowaniem
nagrania.
Niemożliwe nagrywanie.
• Nieprawidłowe połączenia.
• Przełącznik VOR został ustawiony
nieprawidłowo, kiedy włączona
była funkcja VOR (dotyczy tylko
modelu TCM-200DV).
Przerywane nagrywanie.
• Przełącznik VOR ustawiony jest w
pozycji H lub L. Kiedy funkcja
VOR nie jest używana, ustaw
przełącznik w pozycji OFF.
(dotyczy tylko modelu TCM200DV)
Niekompletne kasowanie nagrań.
• Głowica kasująca jest brudna.
• Używana jest taśma chromowa
(TYPE II) lub metalowa (TYPE IV).
Nie można odtwarzać taśmy.
• Taśma dobiegła do końca. Cofnij
taśmę.
Z głośnika nie dochodzi dźwięk.
• Podłączone są słuchawki.
• Poziom głośności ustawiony na
minimum.
Zaniki dźwięku lub dźwięk
dochodzi z silnymi zakłóceniami.
• Poziom głośności ustawiony na
minimum.
• Baterie są wyczerpane.
• Korzystaj z zestawu z dala od
urządzeń emitujących fale radiowe,
takich jak telefony komórkowe.
• Głowice wymagają czyszczenia.
Patrz „Konserwacja”.
• Umieszczenie kasety
bezpośrednio na głośniku może
spowodować jej namagnesowanie
i pogorszenie jakości dźwięku.
• Używana jest taśma chromowa
(TYPE II) lub metalowa (TYPE IV).
W trybie odtwarzania taśma
przesuwa się za szybko lub za
wolno.
• Nieprawidłowo ustawiony
przełącznik REC TIME/PLAY
MODE. Ustaw go na tę samą
prędkość przesuwu, przy jakiej
dokonano nagrania. (dotyczy
tylko modelu TCM-200DV)
• Przełącznik SPEED CONTROL
ustawiony jest w pozycji innej niż
centralna (dotyczy tylko modelu
TCM-200DV).
• Baterie są wyczerpane.
Dane techniczne
System nagrywania
2 ścieżki, 1 kanał monofoniczny
Prędkość przesuwu taśmy
4,8 cm/s lub 2,4 cm/s
Pasmo przenoszenia
250 Hz - 6 300 Hz przy użyciu
normalnej taśmy (TYPE I) (z
przełącznikiem REC TIME/PLAY
MODE* ustawionym w pozycji
„NORMAL”).
*dotyczy tylko modelu TCM-200DV
Głośnik
W przybl. 5,0 cm średnicy
Moc wyjściowa
TCM-200DV : 350mW (przy 10%
zniekształcenia harmonicznego)
TCM-150 : 250mW (przy 10%
zniekształcenia harmonicznego)
Wejścia (dotyczy tylko modelu
TCM-200DV)
Gniazdo mikrofonu (wtyk mini)
czułość 0,2 mV przy 3 kΩ lub
mikrofon o niższej oporności
Wyjście
Gniazdo słuchawek dousznych
(wtyk mini) dla słuchawek o
oporności 8 Ω - 300 Ω
Zakres zmian prędkości taśmy
Od +30% do –15% (z przełącznikiem
REC TIME/PLAY MODE* ustawionym
w pozycji „NORMAL”)
*dotyczy tylko modelu TCM-200DV
Zasilanie
• Prądem stałym 3 V z baterii
R6 (AA) × 2
• Zewnętrzne zasilanie prądem
stałym 3 V (nie dotyczy modelu
TCM-150 przeznaczonego na
rynek Stanów Zjednoczonych/
Kanady/Europy)
Wymiary (szer./wys./głęb.) (włączając
wystające części i regulatory)
W przybl. 86,9 × 116,3 × 36,5 mm
Masa (tylko główne urządzenie)
TCM-200DV: W przybl. 171 g
TCM-150: W przybl. 169 g
Wyposażenie
Kaseta magnetofonowa C-90 (1)
(dotyczy tylko modelu TCM-150
przeznaczonego na rynek Stanów
Zjednoczonych i Kanady)
Baterie alkaliczne firmy Sony (2)
(dotyczy tylko modelu TCM-150
przeznaczonego na rynek Stanów
Zjednoczonych i Kanady)
Konstrukcja i dane techniczne mogą
ulec zmianom bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising