Sony | TCM-450DV | Sony TCM-450DV Návod k obsluze

Magyar
3-261-017-63(1)
A fali csatlakozóaljzatba
do zásuvky
do gniazdka ściennego
(e)
Cassette-Corder
Hálózati adapter (nem tartozék)
Síový adaptér na střídavé napětí
(není součástí příslušenství)
Zasilacz sieciowy (nie dostarczony)
B
TCM-450DV
© 2004 Sony Corporation
BHasználatbavétel
(a)
Válassza ki valamelyik áramforrást
a következők közül
Hálózati feszültség
Győződjék meg arról, hogy nincs
semmi csatlakoztatva a DC IN 3V
aljzatba.
(A-(e) ábra)
Nyissa ki az elemtartó fedelét.
Ügyelve a helyes polaritásra,
helyezzen be két (külön
megvásárolható) R03-as
(AAA méretű) elemet, majd
csukja vissza a fedelet.
Az elemek kivétele (A-(b) ábra)
A
A számláló
nullázó gombja
Tlačítko pro
vynulování
počitadla
Przycisk
zerowania
licznika taśmy
(b)
(a)
VOR
Mikrofon
Mikrofon
Mikrofon
TAPE COUNTER
EAR
z REC
MIC (PLUG IN
POWER)*
REC/BATT
x STOP
m REW/REVIEW
PAUSE .
REC TIME/
PLAY MODE*
(c)
(b)
DC IN 3V
* A gombon/aljzaton kitapintható egy pont.
* Tlačítko či zdířka jsou označeny vystouplým
bodem.
* Na przycisku/gnieździe znajduje się wypukły
punkt.
(c)
A oldal
Strana A
Strona A
A
Az A oldal biztonsági
nyelve
Výstupek strany A
Zabezpieczenie strony A
A véletlenül leesett
elemtartófedél visszahelyezése
(A-(c) ábra)
Megjegyzés
• A készülék egy ideig még akkor is
rendesen játssza le a kazettát,
amikor az E kijelző villog. Ennek
ellenére a lehető leghamarabb
cserélje ki az elemeket. Ha ezt
elmulasztja, akkor a beépített
hangszóróból erős zaj lesz hallható,
a felvétel pedig nem lesz tökéletes.
• A következő esetekben még nem
szükséges az elemeket kicserélni:
– Ha felvillan az E kijelző, amikor
felhangosítja a készüléket.
– Ha a lejátszás indításakor vagy a
szalag végére érve egy pillanatra
felvillan az E kijelző.
– Ha az E kijelző felvillan az FF/
REW (előrecsévélés) vagy a CUE/
REVIEW (visszacsévélés) során.
Elemek élettartama*1
(Hozzávetőleges érték órákban)
Elem
Sony
alkáli
LR03 (SG)*3
(d)
Ha újak az elemek
Baterie jsou nové
Gdy baterie są nowe
Ha az elemek
lemerülőben vannak
Baterie jsou slabé
Gdy baterie się
wyczerpują
Cserélje ki az elemeket
Nutná výměna baterií
Wymień baterie
T erős fénnyel világít
svítí jasně
świeci jasnym
światłem
T halványan világít
svítí slabě
świeci przyćmionym
światłem
T villog
bliká
miga
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
készülék DC IN 3V feliratú aljzatába
és a hálózati csatlakozóba.
Kereskedelemben kapható hálózati
adaptert* használjon (névleges
kimeneti feszültség/áramerősség: 3
V DC/700 mA).
Ne használjon semmiféle más
hálózati adaptert.
* A hálózat feszültsége országonként
eltérő lehet. Kérjük abban az
országban vásárolja meg a hálózati
adaptert, amelyben a terméket
használja.
Mikor kell elemet cserélni?
Ha elhalványul a REC/BATT kijelző
és az E kijelző villog, akkor
cserélje ki az elemeket ugyanolyan
fajta új elemekre.
A REC/BATT és az E kijelző
állapotváltozásait az ábra mutatja.
(A-(d) ábra)
Sony
mangán
R03 (SB)
Felvétel
Lejátszás*2
15
8
5
A csatlakozódugó
polaritása
Megjegyzés
• A hálózati adaptertől függően
előfordulhat, hogy az egység
használata közben zaj hallható.
További információt a hálózati adapter
használati útmutatójában talál.
• Nedves kézzel ne érjen a hálózati
adapterhez.
• A hálózati adaptert egy könnyen
elérhető konnektorba
csatlakoztassa. Ha netán
rendellenes működést észlelne a
hálózati adapternél, azonnal húzza ki
a fali csatlakozóaljzatból.
B A készülék
használata
Felvétel készítése
(B-(a), (b) ábra)
A beépített mikrofon segítségével
azonnal tud felvételt készíteni.
Győződjék meg arról, hogy a MIC
(mikrofon) aljzatba semmi nincs
csatlakoztatva.
1
2
2
*1 A JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association – Japán Elektronikai és
Számítástechnikai Szövetség)
szabványa szerint mért adat (Sony
HF sorozatú magnókazetta
használata esetén.)
*2 Feltéve, hogy a felvételt tartalmazó
kazettát a hangszórón, 7-es
hangerővel játssza le
*3 Sony LR03 (SG) (japán gyártmányú)
alkáli szárazelem használata esetén
4
A maximális teljesítmény elérése
érdekében alkáli elemek
használatát javasoljuk.
Szárazelemek (A-(a) ábra)
1
2
Printed in China
Megjegyzés
A használat körülményeitől, a
környezeti hőmérséklettől és az elem
típusától függően az elem élettartama
rövidebb is lehet.
Az áramforrások
előkészítése
DC IN 3V
Kezelési útmutató
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Český
3
Nyomja meg a TAPE
COUNTER számláló nullázó
gombját.
Tegyen be a készülékbe egy
normál (TYPE I, vasoxid)
kazettát úgy, hogy az az
oldala, amelyre most fel kíván
venni, a fedél felé nézzen.
A REC TIME/PLAY MODE
kapcsolót állítsa a kívánt
helyzetbe.
NORMAL (normál, 4,8 cm/s):
az optimális hangminőség
biztosításához. Általában ezt a
beállítást javasoljuk. Ezen az
oldalon kitapintható egy pont.
DOUBLE (dupla hosszú, 2,4
cm/s): a szokásoshoz képest
kétszer olyan hosszú felvétel
készítéséhez (például egy 60
perces kazetta mindkét
oldalát felhasználva így 120
percnyi felvétel készíthető).
Használható előadások
rögzítésére, diktafonként stb.
Zene felvételére nem ajánlott.
5
Állítsa a VOR (hanggal
vezérelt felvétel) kapcsolót
OFF (kikapcsolt) állásba.
Ha a VOR (hanggal vezérelt
felvétel) kapcsolót ON állásba
kapcsolja, a készülék a
hangra magától be-, a
beszédszünetre pedig
kikapcsol (így szalagot és
elemet takarít meg).
Ha a felvenni kívánt hang
nem elég hangos, állítsa a
VOR kapcsolót OFF állásba,
mert különben a készülék
nem biztos, hogy elindítja a
felvételt.
Nyomja meg az z REC
gombot.
Ekkor a N PLAY gomb is
lenyomódik, és elindul a
felvétel. A szalag forgása
közben a REC/BATT kijelző
világít, a fényereje pedig a
hang intenzitásának
megfelelően változik.
A felvétel hangereje rögzített,
nem változtatható meg.
Ha a kazettában a szalag a végére
ér, a felvétel leáll, a készülék pedig
automatikusan kikapcsol
(automatikus kikapcsolás).
Művelet
A felvétel
megállítása
Ezt kell megnyomni
vagy eltolni
x STOP
Megjegyzések a VOR (Voice
Operated Recording –
hangvezérelt felvétel)
funkcióval kapcsolatban
BPříprava
Poznámka
Příprava zdroje napětí
Životnost baterií může být v závislosti
na provozních podmínkách, okolní
teplotě a typu baterií kratší.
• A hangvezérelt felvételi rendszer
(VOR) működésére hatással van a
felvételi környezet. Ha a rendszert
zajos helyen használja, a készülék
folyamatosan felvételt készít. És
megfordítva: ha a hang túlságosan
halk, a készülék nem kezdi el a
felvételt.
Ha nem sikerül elérni a kívánt
eredményt, kapcsolja OFF állásba.
• Előfordulhat, hogy a VOR rendszer
nem rögzíti a felvenni kívánt hangsor
elejét, mivel csak akkor indítja meg a
felvételt, amikor érzékeli a hangot.
Ha biztos akar lenni abban, hogy
fontos felvétele teljes egészében
rögzítésre kerül, kapcsolja OFF
állásba.
Vyberte si jeden z následujících
zdrojů napětí.
Monitor üzemmód
(hanganyagba történő
belehallgatás felvétel közben)
Csatlakoztassa a fülhallgatót (nem
tartozék) az EAR feliratú aljzatba. A
fülhallgatón kapott hangerő a VOL
(hangerőszabályzó) gombbal nem
szabályozható.
A kazetta véletlen törlésének, a
rávételnek megakadályozása
(B-(c) ábra)
Törje ki és távolítsa el az írásvédő
fület. A kazettára való újbóli
felvételhez fedje le az így keletkezet
nyílást ragasztószalaggal.
2
Lejátszás alatt nyomja
meg a z REC gombot
(a készülék felvételi
módba kapcsol)
Zapojte adaptér na střídavé napětí do
vstupní zdířky na stejnosměrný proud
DC IN 3V a do zásuvky ve stěně.
Použijte běžně dostupný napájecí
adaptér* (jmenovité výstupní napětí/
proud: 3 V DC/700 mA).
Nepoužívejte žádné jiné napájecí
síové adaptéry.
Otevřete přihrádku na
baterie.
Vložte dvě baterie R03
(velikost AAA) (nejsou
součástí dodávky) se
správnou polaritou a zavřete
kryt.
Vyjmutí baterií (viz ilustr. A-(b))
Polarita
zástrčky
Poznámka
Kdy je třeba vyměnit baterie
• Použitý napájecí adaptér může
vydávat v průběhu používání
zařízení šum. Konzultujte návod k
použití napájecího adaptéru.
• Síového adaptéru se nedotýkejte
vlhkýma rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno
přístupné síové zásuvky. Zjistíte-li
ve funkci síového adaptéru
jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej
ihned ze zásuvky.
Jakmile zhasne indikátor REC/
BATT a začne blikat kontrolka E,
vyměňte baterie za nové stejného
typu.
Stav indikátoru REC/BATT a
kontrolky E se změní (viz ilustr.
A-(d)).
Životnost baterií* (Přibl.
hodiny)
Baterie
Sony
alkalické
LR03 (SG)*3
* A x STOP gomb megnyomásakor a
PAUSE . gomb automatikusan
kiold (állj-szünetkioldó funkció).
Sony
manganové
R03 (SB)
Megjegyzések
• Ne használjon se krómdioxid (TYPE
II), se metál (TYPE IV) kazettát, mert
ekkor előfordulhat, hogy a felvett
hanganyag lejátszáskor torz lesz,
vagy felvételkor az előző felvétel
nem törlődik le tökéletesen.
• A SPEED CONTROL
(szalagsebesség-váltó) kapcsoló
(lásd a hátoldalon) csak lejátszáskor
működik. Felvételkor állásának nincs
szerepe.
BObsluha přístroje
Nahrávání
(viz ilustr. B-(a), (b))
Můžete okamžitě nahrávat pomocí
vestavěného mikrofonu.
Přesvědčte se, zda není zapojena
žádná zástrčka do zdířky MIC.
1
2
2
Nahrávání Přehrávání*
15
5
8
2
*1 Hodnoty naměřené v souladu se
standardem JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association)
(Použita kazeta Sony série HF.)
*2 Přehrávání kazety, na niž byla
nahrána hudba, při nastavení
hlasitosti na reproduktoru na
úroveň 7
*3 Při použití alkalického suchého
článku Sony LR03 (SG) (vyrobeno v
Japonsku).
(fordítsa meg)
* Napětí se v různých oblastech liší.
Zakupte si proto síový adaptér
vhodný pro stát, v němž budete
produkt používat.
Upevnění uvolněného víka
bateriového prostoru (viz obr.
A-(c))
1
Nyomja meg a x STOP
gombot, és kézzel
nyissa ki a kazettatartó
fedelét.
Elektrická sí
(viz ilustr. A-(e))
Přesvědčte se, zda není nic
zapojeno do vstupní zdířky DC IN
3V.
Poznámka
Az éppen felvett Felvétel közben nyomja
le és tartsa lenyomva a
rész
visszahallgatása m REW/REVIEW
gombot. A gombot ott
engedje el, ahonnan a
lejátszást el kívánja
kezdeni.
A kazetta
kivétele
Suché články (viz ilustr. A(a))
1
4
Za účelem optimální kvality
poslechu i záznamu doporučujeme
používat alkalické baterie.
• Přístroj bude ještě chvíli hrát
normálně, i když začne kontrolka E
blikat. Vyměňte však baterie co
nejdříve. Pokud tak neučiníte, může
vestavěný reproduktor vydávat
hlasitý zvuk a nahrávání neproběhne
správně.
• V následujících případech není
zapotřebí vyměňovat baterie:
– jestliže bliká kontrolka E během
přehrávání při zesílení hlasitosti.
– jestliže kontrolka E krátce zabliká
ve chvíli, kdy se pásek začne točit
nebo na konci pásku.
– jestliže kontrolka E bliká během
FF/REW nebo CUE/REVIEW.
Tolja el a PAUSE .
A felvétel
szüneteltetése (szünet) gombot a nyíl
irányába.
A felvétel újraindítása a
PAUSE .* gomb
kioldásával lehetséges.
Felvétel
elkezdése
lejátszás
közben
Polski
3
Stiskněte tlačítko pro
vynulování počitadla (TAPE
COUNTER).
Vložte kazetu typu Normal
(TYPE I) stranou, na kterou
chcete začít nahávat,
otočenou směrem k víku.
Nastavte přepínač REC
TIME/PLAY MODE na
požadovaný režim.
NORMAL (4,8 cm/s): pro
optimální zvuk. Doporučeno
pro běžné nahrávání. Na této
straně je umístěn vystouplý
bod.
DOUBLE (2,4 cm/s): pro
dvojnásobný čas nahrávání
(například 120 minut s
využitím obou stran
60minutové kazety). Hodí se
pro nahrávání konferencí,
záznam rozhovorů atd.
Nedoporučuje se pro
nahrávání hudby.
5
Nastavte VOR na OFF.
Jestliže nastavíte VOR na
ON, začne přístroj
automaticky se záznamem
zvuku a přepne se do režimu
pauzy, jakmile zvuk ztichne
(šetříte tak pásek a baterie).
Jestliže zvuk není dostatečně
hlasitý, nastavte ho na OFF,
jinak přístroj nezačne se
záznamem.
Stiskněte tlačítko z REC.
N PLAY se stiskne zároveň
a záznam začíná. Během
převíjení pásku kontrolka
REC/BATT svítí nebo bliká
podle síly zvuku.
Úroveň záznamu je
konstantní.
Kontrola zvuku
Zapojte sluchátka (nejsou součástí
příslušenství) do zdířky EAR.
Hlasitost zvuku ve sluchátkách
nelze nastavit knoflíkem pro
hlasitost VOL.
Ochrana kazety před
náhodným nahráním (viz ilustr.
B-(c))
Vylomte a odstraňte ochranné
pojistky. Chcete-li kazetu použít pro
další nahrávání, přelepte otvory po
pojistkách lepicí páskou.
Stiskněte nebo posuňte
Zastavení
nahrávání
x STOP
Pauza v
nahrávání
Posuňte PAUSE .
ve směru šipky.
Záznam obnovíte
uvolněním
PAUSE .*.
Začátek
záznamu
během
přehrávání
Zasilanie z sieci użytkowej
(patrz Rys. A-(e))
Baterie suche (patrz Rys.
A-(a))
Zasilacz sieciowy proszę podłączyć
do gniazdka DC IN 3V oraz do
gniazdka sieciowego. Należy
używać zasilacza sieciowego*
dostępnego w sprzedaży
(znamionowe napięcie wyjściowe/
prąd wyjściowy: 3 V DC/700 mA).
Nie należy korzystać z innego
zasilacza sieciowego.
Proszę sprawdzić, czy gniazdko
wejściowe DC IN 3V jest wolne.
Proszę otworzyć pokrywę
komory baterii.
Włóż dwie baterie R03
(rozmiar AAA) (nie należą do
wyposażenia), zwracając
uwagę na prawidłową
biegunowość, a następnie
zamknij pokrywę.
Kiedy należy wymienić baterie
Baterie należy wymienić na nowe
tego samego typu, gdy lampka
REC/BATT jest przyciemniona, a
lampka E miga.
Lampki REC/BATT i E zmieniają
się w sposób pokazany na
ilustracji. (patrz Rys. A-(d))
Uwagi
• Magnetofon będzie przez chwilę
odtwarzał nagranie w normalny
sposób, nawet gdy lampka E
zacznie migać. Jednak baterie
należy jak najszybciej wymienić. W
przeciwnym razie wbudowany
głośnik może emitować głośny
szum, przez co nie będzie można
prawidłowo przeprowadzić nagrania.
• Wymiana baterii nie jest konieczna
w następujących przypadkach:
– jeśli lampka E miga podczas
odtwarzania dźwięku na wyższych
poziomach głośności,
– jeśli lampka E zapala się krótko
po rozpoczęciu transportu taśmy
lub na końcu taśmy,
– jeśli lampka E miga w trybie FF/
REW lub CUE/REVIEW.
* Posuvné tlačítko PAUSE . bude
rovněž automaticky uvolněno při
stisknutí x STOP (funkce
zastavení-pauza-uvolnění).
Poznámky
• Nepoužívejte kazety typu Highposition (TYPE II) či Metal (TYPE IV).
Při použití těchto typů kazet může
být zvuk při přehrávání zkreslen
nebo nemusí dojít k úplnému
smazání předchozí nahrávky.
• Přepínač SPEED CONTROL (viz
druhá strana) funguje pouze v
režimu přehrávání. Na průběh
nahrávání nemá poloha tohoto
přepínače vliv.
Żywotność baterii*1
(przybliżona liczba godzin)
• Po podłączeniu niektórych zasilaczy
sieciowych podczas korzystania z
urządzenia może być słyszalny
hałas. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w instrukcji
obsługi zasilacza sieciowego.
• Nie należy dotykać zasilacza
mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć
do łatwo dostępnego gniazda
zasilania. W przypadku zauważenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu zasilacza sieciowego
należy natychmiast odłączyć go od
gniazda zasilania.
(obrate)
15
8
Sony
manganowe 5
R03 (SB)
2
*1 Wartość mierzona według normy
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) (Przy użyciu serii HF
firmy Sony).
*2 Podczas odtwarzania za
pośrednictwem głośnika taśmy z
nagraną muzyką przy ustawieniu
głośności 7
*3 Przy zastosowaniu suchych baterii
alkalicznych Sony LR03 (SG)
(wyprodukowanych w Japonii)
Po osiągnięciu końca taśmy
nagrywanie jest zatrzymywane, a
urządzenie automatycznie się
wyłącza (mechanizm
automatycznego wyłączania).
Nacisnąć lub przesunąć
Zakończyć
nagrywanie
x STOP
Wstrzymać
nagrywanie
Przesunąć PAUSE .
w kierunku strzałki.
Aby zwolnić pauzę w
nagrywaniu, zwolnij
PAUSE .*.
Rozpocząć
nagrywanie
podczas
odtwarzania
z REC podczas
odtwarzania (sprzęt
przełącza się do trybu
nagrywania)
(patrz Rys. B-(a), (b))
Przesłuchać
właśnie
nagrany
odcinek
taśmy
Można nagrywać bezpośrednio z
wbudowanego mikrofonu.
Proszę się upewnić, że gniazdko
MIC jest wolne.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk m REW/
REVIEW podczas
nagrywania. W miejscu
rozpoczęcia
odtwarzania zwolnij
przycisk.
Wyjąć kasetę Naciśnij przycisk
x STOP i otwórz
ręcznie kieszeń kasety.
B Obsługa
magnetofonu
Nagrywanie
1
Naciśnij przycisk zerowania
licznika taśmy (TAPE
COUNTER).
2
Włóż zwykłą taśmę (TYPE I)
stroną przeznaczoną do
rozpoczęcia nagrywania
zwróconą w kierunku
pokrywy.
Baterie Nagrywanie Odtwarzanie*
Poznámky týkající se VOR
(nahrávání aktivované hlasem)
Proszę nacisnąć z REC.
Przycisk N PLAY zostaje
jednocześnie wciśnięty i
nagrywanie rozpoczyna się.
Podczas transportu taśm,
lampka REC/BATT świeci się
lub miga w zależności od siły
dźwięku.
Poziom głośności nagrania
jest niezmienny.
Aby
2
Sony
alkaliczne
LR03 (SG)*3
5
Biegunowość
wtyczki
Uwagi
Funkcję VOR nastawić na
pozycję OFF.
Przestawienie funkcji VOR na
pozycję ON umożliwia
automatyczne rozpoczęcie
nagrywania dźwięku lub
przerywanie nagrywania przy
braku dźwięku, (chroniąc
taśmę i umożliwiając
zmniejszenie zużycia baterii).
Jeżeli poziom głośności jest
niewystarczający, proszę
przestawić na pozycję OFF,
w przeciwnym wypadku
sprzęt nie rozpocznie
nagrywania.
* Napięcie sieciowe różni się w
zależności od kraju. Prosimy o
zakupienie zasilacza sieciowego w
kraju, w którym będzie używany
produkt.
Jeśli pokrywa komory baterii
przypadkowo się otworzy
(patrz Rys. A-(c))
Stiskněte tlačítko
x STOP a ručně
otevřete kazetový
prostor.
4
Aby uzyskać jak najlepszy efekt,
polecamy używanie baterii
alkalicznych.
Wyjmowanie baterii
(patrz Rys. A-(b))
z REC během
přehrávání (přístroj se
přepne do režimu
záznamu)
• Na systém VOR mají vliv podmínky
při nahrávání. Používáte-li tento
systém na hlučném místě, přístroj
zůstane trvale v režimu nahrávání.
Je-li naopak okolní zvuk příliš slabý,
přístroj nezačne vůbec nahrávat.
Nemůžete-li dospět k
požadovanému výsledku, nastavte
přepínač do polohy OFF.
• Systém VOR nemůže nahrát začátek
požadovaného zvuku, protože
nahrávání se spustí až ve chvíli, kdy
přístroj zachytí zvuk. Chcete-li
zaznamenat začátek nahrávky,
nastavte přepínač do polohy OFF.
W zależności od warunków pracy,
temperatury otoczenia i typu baterii
żywotność baterii może być krótsza.
Proszę wybrać jedno z
następujących źródeł zasilania.
2
Kontrola
Stiskněte a podržte
právě
tlačítko m REW/
nahrané části REVIEW během
nahrávání. Uvolněte
tlačítko v místě, kde
chcete zahájit
přehrávání.
Vyjmutí
kazety
Uwaga
Przygotowanie źródeł
zasilania
1
Jakmile dojde kazeta na konec,
nahrávání se zastaví a přístroj se
automaticky vypne (mechanismus
automatického vypnutí).
Činnost
B Przygotowanie do
eksploatacji
3
Ustaw przełącznik REC
TIME/PLAY MODE w żądany
tryb.
NORMAL (4,8 cm/s): aby
uzyskać optymalną jakość
dźwięku. Zalecane w
przypadku zwykłych nagrań.
Z tej strony znajduje się
wypukły punkt.
DOUBLE (2,4 cm/s): aby
uzyskać dwukrotnie dłuższy
czas nagrywania (na przykład
120 minut przy użyciu obu
stron kasety o długości 60
minut). Odpowiedni do
rejestrowania konferencji,
dyktowania itp. Niezalecany
do nagrywania muzyki.
Uwagi dotyczące systemu VOR
(Voice Operated Recording)
• Działanie systemu VOR jest
uzależnione od warunków
nagrywania panujących w
otoczeniu. Jeśli system VOR
używany jest w hałaśliwym miejscu,
urządzenie pozostanie w trybie
nagrywania. Jeśli natomiast poziom
dźwięku jest zbyt niski, nagrywanie
się nie rozpocznie. Jeśli nie można
uzyskać wymaganych efektów,
należy ustawić przełącznik w pozycji
OFF.
• System VOR może nie
zarejestrować początku dźwięku,
który ma być nagrywany, ponieważ
nagrywanie rozpoczyna się dopiero
po wychwyceniu dźwięku przez
urządzenie. Przed rozpoczęciem
ważnego nagrania należy ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
Sterowanie dźwiękiem
Proszę podłączyć słuchawkę (nie
dostarczona) do gniazdka EAR.
Poziomem głośności dźwięku
odbieranego w ten sposób nie
można sterować za pomocą
pokrętła VOL.
Zapobieganie
niezamierzonemu wykonaniu
nagrania (patrz Rys. B-(c))
Proszę wyłamać i usunąć fiszki
zabezpieczające. Aby umożliwić
dokonanie nagrania, proszę zakleić
otwory taśmą przylepną.
* Przełącznik PAUSE . zostanie
automatycznie zwolniony, gdy
naciśniesz przycisk x STOP (funkcja
automatycznego zwalniania pauzy).
Uwagi
• Nie należy używać taśm
chromowych (TYPE II) ani
metalowych (TYPE IV). W
przeciwnym wypadku dźwięk może
być zniekształcony podczas
odtwarzania taśmy lub poprzednie
nagranie może nie zostać całkowicie
skasowane.
• Przełącznik szybkości przesuwu
taśmy SPEED CONTROL (patrz na
odwrocie) działa tylko w trybie
odtwarzania. Ustawienie tego
przełącznika nie ma wpływu na
nagrywanie.
(obrócić)
Magyar
Český
Polski
C
MIC (PLUG IN POWER)*
Felvétel különböző
hangforrásról
Megjegyzés
* A MIC mikrofonbemenet mellett kitapintható egy pont.
* Vedle konektoru MIC je umístěn vystouplý bod.
* Obok gniazda mikrofonu MIC znajduje się wypukły
punkt.
• Ha a felvétel megismétlésére nincs
lehetőség, a felvétel megkezdése
előtt készítsen próbafelvételt.
• Ha külső mikrofonnal készít felvételt,
az eltérő érzékenység miatt
előfordulhat, hogy a VOR (hanggal
vezérelt felvétel) rendszer nem fog
megfelelően működni.
Felvételkészítés küldő
mikrofonnal (C ábra)
Csatlakoztasson egy mikrofont a
MIC (mikrofonbemenet) aljzatba.
D
EAR
x STOP
Használjon kis impedanciájú (3 kΩ
alatti) mikrofont, Ha helyi táplálású
mikrofont használ, a mikrofont a
készülék ezen az aljzaton át látja el
árammal.
Felvétel másik készülékről
N PLAY*
Egy (külön megvásárolható)
átjátszókábellel csatlakoztassa a
másik készüléket a MIC aljzathoz
úgy, hogy az érintkezés tökéletes
legyen.
Ezt a készüléket felvételre, a
másikat pedig lejátszásra állítsa.
m REW/REVIEW
M FF/CUE
PAUSE .
REC TIME/
PLAY MODE*
Kazetta lejátszása
(D ábra)
*
1
2
3
* A gombon kitapintható egy pont.
* Na tlačítku je vystouplý bod.
* Na przycisku znajduje się wypukły
punkt.
4
E
Törlőfej
Mazací hlava
Głowica
kasująca
Vattapálca
Bavlněný smotek
Wacik
Hajtótengely
Přítlačná kladka
Rolka napędowa
Felvevő/lejátszó fej
Nahrávací/přehrávací
hlava
Głowica nagrywająco/
odtwarzająca
Nyomógörgő
Hnací rolka
Rolka
dociskowa
Tegyen be a készülékbe egy
normál (TYPE I, vasoxid)
kazettát úgy, hogy az az
oldala, amelyet most le kíván
játszani, a fedél felé nézzen.
A REC TIME/PLAY MODE
kapcsolót állítsa ugyanabba a
helyzetbe, amelyben a
felvétel készítésekor volt.
A boltokban kapható
zenekazetták stb.
lejátszásához válassza a
NORMAL állást.
Nyomja meg a N PLAY
(lejátszás) gombot, és állítsa
be a hangerőt.
A VOL gomb mellett
kitapintható egy pont, amely
azt mutatja, melyik irányban
emelkedik a hangerő.
Állítsa be a lejátszás
sebességét.
Fordítsa a SPEED CONTROL
kapcsolót:
SLOW (lassú) állásba, ha
lassítva kívánja lejátszani a
felvételt.
Középső állásba, ha a
felvételt normál sebességen
kívánja lejátszani.
FAST (gyors) állásba, ha
gyorsítva kívánja lejátszani a
felvételt.
Ha a kazettában a szalag a végére
ér, a lejátszás leáll, a készülék
pedig automatikusan kikapcsol
(automatikus kikapcsolás). Miután a
kazettában a szalagot előre- vagy
visszacsévélte, ne feledje el
megnyomni a x STOP gombot.
Ha a fejhallgatót (nem tartozék) az
EAR (fülhallgató) aljzathoz
csatlakoztatja, a bal és a jobb
csatornán egyforma, monó hang
jön ki.
Művelet
Ezt kell megnyomni
vagy eltolni
Lejátszás/
csévélés
leállítása
x STOP
Tolja el a PAUSE .
Lejátszás
szüneteltetése (szünet) gombot a nyíl
irányába.
A lejátszás újraindítása
a PAUSE .* gomb
kioldásával lehetséges.
Csévélés
előre** (FF)
Amikor a készülék áll,
nyomja meg az M FF/
CUE gombot.
Csévélés
vissza**
(REW)
Amikor a készülék áll,
nyomja meg a m
REW/REVIEW gombot.
Keresés
előre
lejátszás
közben
(CUE)
Nyomja le és tartsa
lenyomva az M FF/
CUE gombot, és a
kívánt helyen engedje
fel.
Keresés
visszafelé
lejátszás
közben
(REVIEW)
Nyomja le és tartsa
lenyomva a m REW/
REVIEW gombot, és a
kívánt helyen engedje
fel.
Felvétel
indítása
lejátszás
közben
Nyomja meg a z REC
gombot.
A kazetta
kivétele
Nyomja meg a x STOP
gombot, és kézzel
nyissa ki a kazettatartó
fedelét.
* A x STOP gomb megnyomásakor a
PAUSE . gomb automatikusan
kiold (állj-szünetkioldó funkció).
** Ha a szalag a végéhez ért és a
készüléket csévélés üzemmódban
hagyja, az elemek idő előtt
elhasználódnak. Mindenképpen
nyomja meg a x STOP gombot.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a lejátszás nem
indul el automatikusan, akkor sem,
amikor a szalag végénél felengedi a
m REW/REVIEW gombot. A
lejátszás elindításához először a
x STOP, majd a N PLAY gombot
nyomja meg.
BTovábbi információk
Óvintézkedések
Az áramellátással
kapcsolatban
• Csak 3 V egyenárammal
működtesse a készüléket.
Hálózati tápellátás esetén használja
a készülékhez ajánlott hálózati
adaptert. Ne használjon más típusú
adaptert. Ha a készüléket elemmel
üzemelteti, használjon két R03 (AAA
méretű) ceruzaelemet.
A készülékkel kapcsolatban
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napfény, sugárzó hő vagy hirtelen
mechanikai igénybevétel hatásának.
Kerülje a poros környezetet.
• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, vegye
ki az elemeket vagy húzza ki a
hálózati adaptert, és a további
használat előtt ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel.
• Bank- és egyéb mágneskártyáit,
felhúzós karóráját ne tartsa a
készülék közelében, hogy a
hangszóró mágnese ne tehessen
kárt bennük.
• Amennyiben hosszabb ideig nem
használja a készüléket, az esetleges
elemfolyás és az ennek
következtében fellépő korróziós
károk elkerülése érdekében távolítsa
el belőle az elemeket.
• Ha a készülék hosszú ideig
használaton kívül volt, indítsa el a
lejátszást, és így melegítse a
készüléket néhány percig, mielőtt
behelyezi a kazettát.
A 90 percesnél hosszabb
kazettákkal kapcsolatban
Javasoljuk, hogy 90 percesnél
hosszabb kazettát kizárólag hosszú,
folyamatos felvételhez és lejátszáshoz
használjon. Az ilyen kazettákban a
szalag igen vékony, és könnyen
megnyúlik. Ennek eredményeképp
pedig előfordulhat, hogy a készülék
hibásan működik, illetve romlik a
hangminőség.
Ha a készülékkel kapcsolatban
kérdése, problémája merülne fel,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi
Sony márkakereskedővel.
Hibaelhárítás
Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése
után továbbra is fennállna a
probléma, keresse fel készülékével a
legközelebbi Sony márkakereskedőt.
Nem lehet betenni kazettát,
illetve nem lehet becsukni a
kazettatartó fedelét.
• A kazetta nem megfelelően lett
behelyezve.
• A N PLAY (lejátszás) gomb be van
nyomva.
• A kazetta közvetlenül a
hangszóróra került,
átmágneseződött, és jelentősen
romlott a hangminőség.
• Krómdioxid (TYPE II) vagy metál
(TYPE IV) kazettát használ.
• A készüléket ne használja
rádióhullámokat kibocsátó eszköz,
pl. rádiótelefon közelében.
Lejátszáskor a szalag sebessége
túl nagy vagy túl kicsi, vagy a
hang torz.
• A SPEED CONTROL kapcsoló nem
középső helyzetben áll.
• A REC TIME/PLAY MODE kapcsoló
nem a megfelelő helyen áll. Állítsa
ugyanabba a helyzetbe, amelyben
a felvételt készítette.
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki
mindkét elemet újra.
Szalagvezérlés közben kattogó
hang hallatszik.
• A készüléket nem állította le.
Nyomja meg a x STOP gombot.
Karbantartás
A fejek és a szalag útjának
tisztítása (E ábra)
Minden 10 óra használat után
nyomja meg a N PLAY gombot,
és alkoholos vattapálcikával
tisztítsa meg a fejeket, a
hajtótengelyt és a gumigörgőt.
A készülék nem működik.
A készülékház tisztítása
• Az elemek nem megfelelő
polaritással lettek behelyezve.
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki
mindkét elemet újra.
• A PAUSE . (szünet) gomb a nyíl
irányába elcsúszott.
• A hálózati adapter nem
megfelelően csatlakozik.
• Ha a hálózati adaptert a készülék
DC IN 3V aljzatába csatlakoztatva
hagyja, akkor a készülék még abban
az esetben sem működik
szárazelemről, ha a hálózati adaptert
kihúzza a fali csatlakozóaljzatból.
Nedves, puha ruhát használjon. Ne
használjon mosószert, benzint,
hígítót.
Nem lehet felvenni a készülékkel.
• Nincs kazetta a készülékben.
• Az írásvédő fül ki van törve a
kazettán. Ha ismét fel kíván venni a
kazettára, ragasztószalaggal
ragassza be az írásvédő fül helyét.
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki
mindkét elemet újra.
A felvétel megszakad.
• A VOR (hanggal vezérelt felvétel)
kapcsoló ON állásban van. Ha nem
használja ezt a szolgáltatást, állítsa
OFF (kikapcsolt) helyzetbe.
Az előző felvétel nem törlődik le
maradéktalanul.
• A törlő fej elszennyeződött. Lásd
„Karbantartás”.
• Krómdioxid (TYPE II) vagy metál
(TYPE IV) kazettát használ.
A lejátszás nem működik.
• A szalag a végére ért. Csévélje
vissza a szalagot.
A hangszóró süket.
• Fülhallgató csatlakozik a
készülékhez. Húzza ki.
• A készülék teljesen le van halkítva.
Kihagy a hangszóró vagy túl
zajos a felvétel.
• A készülék teljesen le van halkítva.
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki
mindkét elemet újra.
• A törlő fej elszennyeződött. Lásd
„Karbantartás”.
Nahrávání z různých
zvukových zdrojů
Poznámka
• Chystáte-li se znovu nahrávat v v
situaci, kdy pravděpodobně nebude
možné nahrávání opakovat, potíže,
provete před vlastním zahájením
nahrávání zkoušku.
• Při práci s externím mikrofonem se
může stát, že systém VOR nebude
pracovat řádně vzhledem k odlišné
citlivosti.
Nahrávání s externím
mikrofonem (viz ilustr. C)
Zapojte mikrofon do zdířky MIC.
Používejte mikrofon s nízkou
impedancí (nižší než 3 kΩ). Jestliže
používáte napájený mikrofon, bude
proud do mikrofonu dodáván z
tohoto přístroje.
Nahrávání z jiného přístroje
Jiné zařízení pevně připojte ke
zdířce MIC pomocí propojovacího
kabelu (není součástí dodávky).
Nastavte tento přístroj do režimu
nahrávání a druhé zařízení do
režimu přehrávání.
Műszaki adatok
A gyártó fenntartja magának a jogot
arra, hogy a kivitelt és a műszaki
adatokat előzetes értesítés nélkül
megváltoztathassa.
2
3
4
Vložte kazetu typu Normal
(TYPE I) stranou, kterou
chcete začít přehrávat,
otočenou směrem k víku.
Nastavte přepínač REC
TIME/PLAY MODE do stejné
polohy jako při nahrávání.
Chcete-li přehrávat originální
hudební kazety apod.,
vyberte polohu NORMAL.
Stiskněte tlačítko N PLAY a
pak upravte hlasitost.
Vedle voliče VOL je umístěn
vystouplý bod, který
znázorňuje směr přidávání
hlasitosti.
Upravte rychlost přehrávání
kazety.
Ovladač SPEED CONTROL
nastavte takto:
SLOW (pomalu) pro
pomalejší přehrávání.
Střední pozice pro přehrávání
běžnou rychlostí.
FAST (rychle) pro přehrávání
vyšší rychlostí.
Jakmile dojde kazeta na konec,
přehrávání se zastaví a přístroj se
automaticky vypne (mechanismus
automatického vypnutí). Po
převinutí nebo zpětném převinutí
kazety nezapomeňte stisknout
tlačítko x STOP.
Jestliže zapojíte sluchátka (nejsou
součástí příslušenství) do zdířky
EAR, bude výstup z obou kanálů (z
levého i pravého) monofonní.
Stiskněte nebo posuňte
x STOP
Zastavení
přehrávání /
zastavení
rychlého
přetáčení
dopředu
nebo dozadu
Pauza v
přehrávání
Posuňte PAUSE .
ve směru šipky.
Přehrávání obnovíte
uvolněním
PAUSE .*.
Převíjení
dopředu**
(FF)
M FF/CUE při
zastavení
Převíjení
dozadu**
(REW)
m REW/REVIEW při
zastavení
Vyhledávání
dopředu
během
přehrávání
(CUE)
Stiskněte a podržte
tlačítko M FF/CUE
během přehrávání a v
požadovaném místě je
uvolněte.
Vyhledávání
dozadu
během
přehrávání
(REVIEW)
Stiskněte a podržte
tlačítko m REW/
REVIEW během
přehrávání a v
požadovaném místě je
uvolněte.
Začátek
záznamu
během
reprodukce
z REC
Vyjmutí
kazety
Stiskněte tlačítko
x STOP a ručně otevřete
kazetový prostor.
Přehrávání pásku (viz
ilustr. D)
1
Felvételi rendszer
2 sáv, 1 csatorna, monó
Hangszóró
Körülbelül 3,6 cm átmérőjű
Szalagsebesség
4,8 cm/s, 2,4 cm/s
A szalagsebesség módosítási
tartománya
Kb. +30% és –20% között (ha a
REC TIME/PLAY MODE kapcsoló
„NORMAL” helyzetben áll)
Frekvenciatartomány
250 Hz – 6 300 Hz normál (TYPE I)
kazetta használata esetén (ha a
REC TIME/PLAY MODE kapcsoló
„NORMAL” helyzetben áll)
Bemenet
Mikrofonbemenet (mini aljzat/
monó/PLUG IN POWER)
érzékenység: 0,2 mV 3 kΩ vagy
kisebb impedanciájú mikrofonnál
Kimenet
Fülhallgató-kimenet (mini aljzat/
monó) 8 Ω – 300 Ω terhelésű
fülhallgatóhoz
Teljesítmény (10% harmonikus
torzításnál)
450 mW
Energiaellátás
2 db R03-as (AAA méretű), 3 V-os
elem/külső 3 V-os egyenáramú
áramforrás
Méretek (szélesség / magasság /
mélység)(a kiálló részekkel és
kezelőszervekkel együtt)
Körülbelül 86,3 × 113,4 × 28,9 mm
Tömeg (maga a készülék)
Körülbelül 173 g
Mellékelt tartozékok
Hordtáska (1)
Činnost
• Jestliže přístroj delší dobu
nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste
zabránili jeho poškození případným
únikem elektrolytu a následující
korozi.
• Jestliže jste přístroj delší dobu
nepoužívali, zapněte ho nejprve do
režimu přehrávání a nechte ho
několik minut zahřát, než vložíte
kazetu.
Kazety delší než 90 minut
Nedoporučuje se používat kazety
delší než 90 minut s výjimkou
dlouhého nepřerušeného nahrávání či
přehrávání. Páska v těchto kazetách
je velmi tenká a snadno se natáhne či
poškodí. Tím by mohlo dojít k
poškození přístroje nebo ke zkreslení
zvuku.
S veškerými dotazy či problémy
týkajícími se vašeho přístroje se
obrate na nejbližší autorizovanou
prodejnu Sony.
Případné poruchy a
jejich odstranění
Jestliže se vám nepodaří odstranit
daný problém ani po přečtení
tohoto přehledu, obrate se na
vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Nelze vložit kazetu nebo zavřít
kryt kazetového prostoru.
* Posuvné tlačítko PAUSE .. bude
rovněž automaticky uvolněno při
stisknutí x STOP (funkce zastavenípauza-uvolnění).
** Jestliže ponecháte přístroj po
převinutí pásku dopředu nebo
dozadu, dojde k rychlému vybití
baterií. Nezapomeňte stisknout
tlačítko x STOP.
Poznámka
Přehrávání se nespustí automaticky,
ani když uvolníte tlačítko m REW/
REVIEW na konci pásky. Chcete-li
znovu spustit přehrávání, stiskněte
tlačítko x STOP a poté tlačítko
N PLAY.
• Kazeta nebyla vložena správně.
• Tlačítko N PLAY již bylo stisknuto.
Přístroj nefunguje.
• Baterie byly vloženy s nesprávnou
polaritou.
• Baterie jsou vybité. Nahrate obě
baterie novými.
• Přepínač PAUSE . je posunut
ve směru šipky.
• Síový adaptér není pevně připojen.
• Pokud je adaptér zapojen do zdířky
DC IN 3V, není přístroj napájen
suchými články ani v případě, že je
adaptér odpojen od sítě.
Nelze nahrávat.
• V kazetovém prostoru není kazeta.
• Ochranná pojistka kazety je
vylomena. Budete-li chtít na
takovou kazetu nahrávat, přelepte
otvor pojistky lepicí páskou.
• Baterie jsou vybité. Nahrate obě
baterie novými.
BDalší informace
Nahrávání se přerušilo.
Bezpečnostní opatření
• Přepínač VOR je nastaven do
polohy ON. Nepoužíváte-li přepínač
VOR, nastavte jej do polohy OFF.
Napětí
Nahrávku nelze zcela vymazat.
• Tento přístroj pracuje pouze se
stejnosměrným napětím 3 V.
Chcete-li ho napájet ze sítě,
používejte síový adaptér, který je
pro tento přístroj doporučený.
Nepoužívejte žádné jiné typy. Pro
napájení z baterií používejte dvě
baterie R03 (velikost AAA).
• Mazací hlava je zašpiněná. Viz
odstavec „Údržba“.
• Používáte kazetu typu High-position
(TYPE II) či Metal (TYPE IV).
Přístroj
• Přístroj nenechávejte v blízkosti
zdrojů tepla, ani na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, přílišné prašnosti nebo
mechanickým otřesům.
• Jestliže do přístroje pronikne
tekutina nebo se do něho dostane
nějaký pevný předmět, vyjměte
baterie nebo odpojte síový adaptér
a nechte přístroj zkontrolovat
kvalifikovanými odborníky, než s ním
opět začnete pracovat.
• Nepřibližujte k přístroji osobní
kreditní karty s magnetickým
proužkem ani mechanické hodinky
apod., abyste zabránili jejich
případnému poškození magnetem
zabudovaným do reproduktoru.
Nelze nahrávat.
• Bylo dosaženo konce kazety.
Převiňte kazetu.
Z reproduktorů nevychází žádný
zvuk.
• Jsou zapojena sluchátka. Odpojte je.
• Hlasitost je omezena na minimum.
Dochází k výpadkům zvuku nebo
náhlému vzrůstu šumu.
• Hlasitost je omezena na minimum.
• Baterie jsou vybité. Nahrate obě
baterie novými.
• Mazací hlava je zašpiněná. Viz
odstavec „Údržba“.
• Umístění kazety na reproduktor
může mít za následek magnetizaci
a zhoršenou kvalitu zvuku.
• Používáte kazetu typu High-position
(TYPE II) či Metal (TYPE IV).
• Nepoužívejte tento přístroj v
blízkosti zařízení vyzařujících
radiové vlny, např. mobilních
telefonů.
Rychlost pásky je příliš vysoká
nebo příliš nízká nebo v režimu
přehrávání dochází ke zkreslení
zvuku.
• Ovladač SPEED CONTROL je
nastaven do jiné polohy než na
střed.
• Nesprávné nastavení přepínače
REC TIME/PLAY MODE. Nastavte
jej na stejnou rychlost jako při
nahrávání.
• Baterie jsou vybité. Nahrate obě
baterie novými.
Při operacemi s kazetou je
slyšet klepání.
• Přístroj není v režimu zastaveného
přehrávání. Stiskněte tlačítko
x STOP.
Údržba
Čištění hlav a dráhy pásky
(viz ilustr. E)
Po každých 10 hodinách provozu
stiskněte tlačítko N PLAY a otřete
hlavy, přítlačné kolečko a hnací
hřídel smotkem vaty navlhčeným v
alkoholu.
Čistění povrchu přístroje
Používejte měkkou jemně
navlhčenou utěrku. Nepoužívejte
alkohol, benzín ani žádná ředidla.
Nagrywanie z różnych
źródeł dźwięku
Uwagi
• Przygotowując się do nagrywania,
którego nie będzie można
powtórzyć, przed rozpoczęciem
właściwego nagrywania należy
przeprowadzić próbę.
• Przy nagrywaniu poprzez
zewnętrzny mikrofon system VOR
może nie funkcjonować prawidłowo
ze względu na różnice czułości.
Wykonywanie nagrań za
pomocą zewnętrznego
mikrofonu (patrz Rys. C)
Mikrofon proszę podłączyć do
gniazdka oznaczonego MIC.
Należy użyć mikrofonu o niskiej
impedancji (poniżej 3 kΩ).
Korzystanie z mikrofonu pracującego
w systemie wymagającym zasilania
umożliwi zasilanie go poprzez sprzęt
nagrywający.
Nagrywanie e sprzętu
zewnętrznego
Inne urządzenie należy podłączyć
starannie do gniazda MIC przy
użyciu przewodu połączeniowego
(nie należy do wyposażenia).
W tym urządzeniu należy ustawić
tryb nagrywania, natomiast w
drugim — tryb odtwarzania.
Odtwarzanie taśmy
Technické údaje
(patrz Rys. D)
Systém záznamu
2stopý 1kanálový monofonní
Reproduktor
Přibl. 3,6 cm pr.
Rychlost pásku
4,8 cm/s, 2,4 cm/s
Proměnný rozsah rychlostí pásku
Přibližně +30 % až –20 % (s
přepínačem REC TIME/PLAY
MODE v poloze NORMAL)
Frekvenční rozsah
250 Hz – 6 300 Hz při použití
kazety typu Normal (TYPE I) (s
přepínačem REC TIME/PLAY
MODE v poloze NORMAL)
Vstup
Vstupní zdířka pro mikrofon
(minizdířka/monofonní/PLUG IN
POWER) citlivost 0,2 mV pro
mikrofon s impedancí 3 kΩ nebo
nižší
Výstup
Zdířka pro sluchátka (minizdířka/
monofonní) pro sluchátka 8 Ω –
300 Ω
Výstup proudu (při 10% harmonické
distorzi)
450 mW
Napájení
Baterie na stejnosměrný proud 3 V
R03 (velikost AAA) × 2/externí
zdroje stejnosměrného proudu 3 V
Rozměry (š/v/h) (včetně
vyčnívajících částí a ovládacích
prvků)
Přibl. 86,3 × 113,4 × 28,9 mm
Hmotnost (pouze přístroj)
Přibl. 173 g
Přiložené přislušenstvi
Přepravní pouzdro (1)
1
Design a technické údaje mohou být
změněny bez předchozího
upozornění.
2
3
4
Włóż zwykłą taśmę (TYPE I)
stroną przeznaczoną do
rozpoczęcia odtwarzania
zwróconą w kierunku
pokrywy.
Ustaw przełącznik REC
TIME/PLAY MODE w takim
samym położeniu, jak
podczas nagrywania.
Aby odtwarzać komercyjnie
nagrane taśmy muzyczne
itp., ustaw przełącznik w
położeniu NORMAL.
Naciśnij przycisk N PLAY, a
następnie ustaw głośność.
Obok regulatora VOL
znajduje się wypukły punkt
wskazujący kierunek
zwiększania głośności.
Ustaw szybkość odtwarzania
taśmy.
Obróć przełącznik szybkości
przesuwu taśmy SPEED
CONTROL do położenia:
SLOW (wolno), aby
odtwarzać z mniejszą
szybkością,
środkowego, aby odtwarzać
ze zwykłą szybkością,
FAST (szybko), aby odtwarzać
z większą szybkością.
Po osiągnięciu końca taśmy
odtwarzanie jest zatrzymywane, a
urządzenie automatycznie się wyłącza
(mechanizm automatycznego
wyłączania). Po przewinięciu taśmy
do przodu lub do tyłu należy nacisnąć
przycisk x STOP.
Podłączenie słuchawek nagłownych
(nie załączone) do gniazdka
oznaczonego EAR zmienia sygnały
wejściowe lewego i prawego kanału
na odbiór monofoniczny.
Aby
Proszę nacisnąć lub
przesunąć
Zatrzymać
x STOP
odtwarzanie/
zatrzymać
przesuwanie
lub cofanie
taśmy
Wstrzymać
odtwarzanie
Przesunąć PAUSE .
w kierunku strzałki.
Aby zwolnić pauzę w
odtwarzaniu, zwolnij
przełącznik
PAUSE .*.
Przycisk M FF/CUE w
Szybko
przewijać do trybie zatrzymania
przodu** (FF)
Przewijać do Przycisk m REW/
tyłu** (REW) REVIEW w trybie
zatrzymania
Wyszukiwać
do przodu
podczas
odtwarzania
(CUE)
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk M FF/CUE, a
następnie zwolnij go w
wybranym miejscu.
Wyszukiwać
do tyłu
podczas
odtwarzania
(REVIEW)
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk m REW/
REVIEW, a następnie
zwolnij go w wybranym
miejscu.
Rozpocząć
nagrywanie
podczas
odtwarzania
z REC
Wyjąć kasetę Naciśnij przycisk
x STOP i otwórz
ręcznie kieszeń kasety.
* Przełącznik PAUSE . zostanie
automatycznie zwolniony, gdy
naciśniesz przycisk x STOP (funkcja
automatycznego zwalniania pauzy).
** Pozostawienie urządzenia z
włączonym odtwarzaniem lub
przewijaniem powoduje szybkie
zużycie baterii. Należy więc pamiętać
o naciśnięciu przycisku x STOP.
Uwaga
Po przewinięciu taśmy do końca
odtwarzanie może nie rozpocząć się
automatycznie, nawet po zwolnieniu
przycisku m REW/REVIEW. Aby
ponownie rozpocząć odtwarzanie,
należy nacisnąć przycisk x STOP, a
następnie przycisk N PLAY.
B Informacje dodatkowe
Ostrzeżenia
• Przed dłuższą przerwą w
eksploatacji sprzętu należy usunąć
wszystkie baterie, zapobiegając w
ten sposób uszkodzeniom przez
ewentualny wyciek elektrolitu i
wynikającą z tego korozję.
• Przed podjęciem eksplotacji po
dłuższej przerwie należy na parę
minut włączyć tryb odtwarzania
celem rozruszania sprzętu przed
wsunięciem kasety.
O taśmach dłuższych niż 90minutowe
Nie zaleca się używania taśmy dłuższej
niż 90-minutowa oprócz przypadków
długiego, ciągłego nagrywania lub
odtwarzania. Taśmy te są bardzo
cienkie i łatwo się rozciągają. Może to
spowodować awarię urządzenia lub
pogorszenie jakości dźwięku.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub
problemy dotyczące niniejszego
magnetofonu, skonsultuj się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
• Używana jest taśma chromowa
(TYPE II) lub metalowa (TYPE IV).
• Z urządzenia należy korzystać z
daleka od urządzeń emitujących
fale radiowe, takich jak telefony
komórkowe.
Szybkość przesuwu taśmy jest
zbyt duża lub zbyt mała albo
dźwięk w trybie odtwarzania jest
zniekształcony.
• Przełącznik SPEED CONTROL
znajduje się w położeniu innym niż
środkowe.
• Niewłaściwe ustawienie
przełącznika REC TIME/PLAY
MODE. Ustaw przełącznik w takim
samym położeniu, jak podczas
nagrywania.
• Baterie są rozładowane. Wymień
obie baterie na nowe.
Podczas pracy taśmy słychać
klikanie.
• Urządzenie nie znajduje się w trybie
zatrzymania. Naciśnij przycisk
x STOP.
Usuwanie usterek
Jeżeli poniżej opisane środki
usuwania usterek nie dadzą
pożądanych rezultatów, prosimy o
skontaktowanie się z najbliższym
punktem sprzedaży sprzętu Sony.
Nie można włożyć kasety lub
zamknąć pokrywy kieszeni kasety.
• Kasetę usiłowano wsunąć
odwrotną stroną.
• Przycisk N PLAY został już
naciśnięty.
Urządzenie nie działa.
• Bieguny baterii zostały włożone
nieprawidłowo.
• Baterie są rozładowane. Obie
baterie należy wymienić na nowe.
• Przełącznik PAUSE . został
przesunięty w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
• Zasilacz sieciowy nie jest
podłączony prawidłowo.
• Urządzenie nie będzie zasilane
bateriami suchymi, jeśli do gniazda
DC IN 3V zostanie podłączony
zasilacz sieciowy, nawet jeśli będzie
on odłączony od źródła zasilania.
Nie można nagrywać.
• W kieszeni nie ma kasety.
• Zostało usunięte zabezpieczenie
taśmy przed zapisem. Aby
ponownie użyć taśmy do
nagrywania, należy zakleić taśmą
samoprzylepną otwór po usuniętym
zabezpieczeniu.
• Baterie są rozładowane. Obie
baterie należy wymienić na nowe.
Dotyczące zasilania
Nagrywanie jest przerywane.
• Sprzęt należy zasilać wyłącznie
prądem stałym 3 V. Podłączenie do
prądu zmiennego można
przeprowadzać poprzez zalecany
dla tego sprzętu odpowiedni
zasilacz sieciowy. Nie korzystać z
zasilaczy innego typu. Zasilając
bateriami, proszę użyć dwóch baterii
R03 (rozmiar AAA).
• Przełącznik VOR jest ustawiony w
położeniu ON. Kiedy przełącznik
VOR nie jest używany, należy
ustawić go w położeniu OFF.
Nie można całkowicie skasować
nagrania.
Dotyczące sprzętu
Nie można odtwarzać.
• Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach, gdzie
byłby narażony na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
kurzu lub wstrząsów udarowych.
• Jeżeli do wnętrza sprzętu dostanie się
ciało obce lub jakakolwiek ciecz,
należy przed ponownym podjęciem
eksploatacji wyjąć baterie lub
odłączyć zasilacz sieciowy i oddać do
przeglądu przez wykwalifikowanego
przedstawiciela serwisu.
• Karty kredytowe o magnetycznym
kodzie, zegarki mechaniczne itp.
należy przechowywać z dala od
sprzętu, którego głośnik jest
wyposażony w magnes mogący
spowodować uszkodzenie takich
przedmiotów.
• Osiągnięto koniec taśmy. Należy
przewinąć taśmę do tyłu.
• Głowica kasująca jest zabrudzona.
Patrz „Konserwacja”.
• Używana jest taśma chromowa
(TYPE II) lub metalowa (TYPE IV).
Brak dźwięku z głośnika.
• Podłączone są słuchawki. Odłącz je.
• Głośność została zmniejszona do
minimum.
Dźwięk zanika lub zawiera
nadmierne szumy.
• Głośność została zmniejszona do
minimum.
• Baterie są rozładowane. Baterie
należy wymienić na nowe.
• Głowica kasująca jest zabrudzona.
Patrz „Konserwacja”.
• Umieszczenie kasety bezpośrednio
na głośniku spowodowało jej
namagnesowanie i pogorszenie
jakości dźwięku.
Konserwacja
Aby wyczyścić głowice i ścieżkę
przesuwu taśmy (patrz Rys. E)
Po każdych 10 godzinach
użytkowania należy nacisnąć
przycisk N PLAY, a następnie
wytrzeć głowice, rolkę dociskową i
wałek przesuwu taśmy bawełnianym
wacikiem zwilżonym alkoholem.
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Proszę używać miękkiej, lekko
wilgotnej ściereczki. Nie używać
środków zawierających alkohol,
benzynę lub rozpuszczalnik.
Dane techniczne
System nagrywania
2-ścieżkowy 1-kanałowy
monofoniczny
Głośnik
Około 3,6 cm śr.
Szybkość transportu taśmy
4,8 cm/s, 2,4 cm/s
Zmiana zakresu szybkości
przesuwu taśmy
Od ok. +30% do –20% (gdy
przełącznik REC TIME/PLAY
MODE znajduje się w położeniu
„NORMAL”)
Zakres częstotliwości
250 Hz – 6 300 Hz przy użyciu
zwykłej (TYPE I) kasety (gdy
przełącznik REC TIME/PLAY
MODE znajduje się w położeniu
„NORMAL”)
Wejścia
Wejściowe gniazdko mikrofonu
(minigniazdko/mono/PLUG IN
POWER) czułość 0,2 mV dla
mikrofonu o impedancji 3 kΩ lub
poniżej
Wyjścia
Gniazdko słuchawki
(minigniazdko/mono) dla
słuchawki 8 Ω – 300 Ω
Moc oddawana (przy 10%
zniekształceniach harmonicznych)
450 mW
Zapotrzebowanie mocy
Baterie o łącznym napięciu 3 V
(napięcie stałe) R03 (rozmiar AAA)
× 2/Zewnętrzne źródła zasilania
prądem stałym 3V
Wymiary (szer./wys./dł.) (łącznie z
kontrolkami i częściami wystającymi)
Około 86,3 × 113,4 × 28,9 mm
Waga (samo urządzenie)
173 g
Wyposażenie
Etui (1)
Wygląd oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
Download PDF