Sony | M-800V | Sony M-850V Návod k obsluze

Suomi
Český
3-238-276-53 (1)
Huomautuksia äänitettävistä nauhapuolista
B
Microcassette™Corder
Käyttöohjeet
Návod k použití
Kezelési utasítás (a hátoldalon)
Instrucja obslugi (na odwrocie)
Virtalähteiden valmisteleminen
(a)
EAR
REC-merkkivalo
(vain M-850V)
Kontrolka REC
(pouze M-850V)
REC/BATT-merkkivalo
(vain M-800V)
Kontrolka REC/BATT
(pouze M-800V)
VOR
MIC (PLUG
IN POWER)
Mikrofoni
Mikrofon
> PAUSE
z
FAST PB (vain M-850V/
pouze M-850V)
CUE/
REVIEW
Nauhalaskuri
Počitadlo
BATT/E-merkkivalo
(vain M-850V)
Indikátor BATT/E
(pouze M-850V)
CUE MARKER (vainM-850V/
pouze M-850V)
TAPE SPEED
Tx
DIR
Kuivaparistot (katso kuvaa A-(a))
Varmista, ettei laitteen DC IN 3V -liitäntään ole liitetty mitään.
1 Avaa paristolokeron kansi.
2 Asenna kaksi R03-paristoa (koko AAA) paikoilleen niin, että
paristojen navat tulevat oikein, ja sulje kansi.
Paristojen poistaminen (katso kuvaa A-(b))
Jos paristolokeron kansi irtoaa vahingossa (katso
kuvaa A-(c))
Kiinnitä se kuvan mukaan.
Paristojen vaihtamisajankohta
M-800V
Vaihda paristot uusiin, kun REC/BATT-merkkivalo himmenee.
M-850V
Vaihda paristot uusiin, kun BATT-merkkivalo sammuu ja Emerkkivalo vilkkuu.
(b)
• Laite jatkaa soittoa normaalisti jonkin aikaa, vaikka E-merkkivalo
alkaisikin vilkkua. Vaihda paristot kuitenkin mahdollisimman nopeasti.
Muutoin soitto normaalilla äänenlaadulla ei ole mahdollista,
äänitykseen voi tulla kohinaa ja äänitetty ääni jää liian hiljaiseksi (vain
M-850V).
• Seuraavissa tilanteissa sinun ei tarvitse vaihtaa paristoja:
– jos REC/BATT- tai BATT-merkkivalo vilkkuu soitettavan äänen
tahdissa, kun lisäät äänenvoimakkuutta
– jos E-merkkivalo syttyy hetkellisesti nauhan alkaessa pyöriä tai
nauhan lopussa (vain M-850V)
– jos E-merkkivalo vilkkuu eteenpäinkelauksen (FF) tai
taaksepäinkelauksen (REW) aikana (vain M-850V).
Sony Corporation ©2002 Printed in China
Tx
Tästä käyttöoppaasta
(c)
(a)
Asenna paristot
niin, että niiden
navat tulevat
oikein.
Vložte baterie se
správnou polaritou.
FAST PB (vain
M-850V/pouze
M-850V)
Nauhan
kulkusuunnan
ilmaisimet
Indikátory směru
přetáčení pásku
nN
CUE/
REVIEW
TAPE SPEED
Äänityksen aikana voit äänittää nauhalle erikoissignaalin
haluamaasi kohtaan.
Äänitä signaali painamalla CUE MARKER -painiketta
haluamassasi kohdassa. REC-merkkivalo vilkkuu, ja laite
äänittää signaalin nauhalle. Jos haluat äänittää pitemmän
signaalin, pidä CUE MARKER -painiketta alas painettuna niin
kauan kuin haluat.
Eteen- ja taaksepäin suuntautuvan äänellisen kelauksen aikana
kuulet äänimerkin asianomaisissa kohdissa. Soiton aikana
kuulet signaalin kuulokkeista matalataajuisena äänenä
asianomaisissa kohdissa, kun kuulokkeet ovat liitettyinä.
14 (M-850V)
6 (M-800V)
15 (M-800V)
Liitä verkkolaite DC IN 3V -liitäntään ja pistorasiaan. Käytä
yleisesti myynnissä olevaa verkkovirtalaitetta (nimellinen
lähtöjännite/-virta: 3 V DC/700 mA). Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta.
Liittimen polariteetti
Nauhan soittaminen (katso kuvaa C)
1
2
3
4
Aseta kasetti paikalleen soitettava puoli kantta kohti.
Valitse sama nauhanopeus kuin mitä nauhan äänityksessä
on käytetty.
Paina nN-painiketta.
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä VOL-säädintä.
Kääntöpuolen lopussa soitto keskeytyy, ja laitteesta katkeaa
virta automaattisesti.
Jos liität kuulokkeet (eivät sisälly vakiovarusteisiin)
EAR-liitäntään, sekä vasemmasta että oikeasta kanavasta
kuuluu monoääni.
Kun haluat
Huomautusia
• Joistakin verkkovirtalaitteista voi kuulua ääntä laitteen käytön aikana.
Lisätietoja on verkkovirtalaitteen käyttöohjeissa.
• Virtalähteen jännite on erilainen eri maissa. Hanki verkkovirta siitä
maasta, jossa tuotetta aiotaan käyttää.
Paina tai liu’uta
Keskeyttää soiton/keskeyttää Tx
kelauksen eteen- tai taaksepäin*
Kytkeä soiton taukotilaan
Liu’uta >PAUSE-painike nuolen
suuntaan.
Kelata eteenpäin*
Liu’uta CUE/REVIEW-kytkin
asentoon CUE pysäytystilan aikana.
DIR
Kelata taaksepäin*
Liu’uta CUE/REVIEW-kytkin
asentoon REVIEW pysäytystilan aikana.
Hakea eteenpäin soiton
aikana (CUE)
Pidä CUE/REVIEW-kytkin alas
painettuna soiton aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
Hakea taaksepäin soiton
aikana (REVIEW)
Pidä CUE/REVIEW-kytkin ylös
työnnettynä soiton aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
Äänitys (katso kuvaa B-(a))
1
Ainoastaan
standardiminikasetteihin
on painettu pieni
syvennys A-puolelle.
Pouze standardní
mikrokazety mají malý
Standardikasetti zářez na straně A.
Ei-standardi
Standardní
Nestandardní
noin 2,5 mm
Přibl. 2,5 mm
Paina nauhalaskurin nollauspainiketta.
Huomautus
Nauhalaskurin lukema suurenee soittaessasi etupuolta ja pienenee
soittaessasi kääntöpuolta.
2
3
(c)
4
Paina Tx-painiketta. Aseta standardin mukainen
mikrokasetti paikalleen äänitettävä puoli kantta kohti ja
sulje sitten kansi (katso kuvaa B-(b)).
Valitse haluamasi nauhanopeus.
2,4 cm parasta äänenlaatua varten (suositeltava normaaliin
käyttöön): voit tehdä 30 minuutin pituisen äänityksen
äänittämällä MC-30-mikrokasetin kummallekin puolelle.
1,2 cm pitkää äänitysaikaa varten: voit tehdä 60 minuutin
pituisen äänityksen äänittämällä MC-30-mikrokasetin
kummallekin puolelle.
Valitse äänitettävä puoli.
Jos haluat äänittää kummallekin puolelle
Liu’uta DIR-kytkintä, niin että FWD-ilmaisin
muuttuu vihreäksi.
Äänitys alkaa siltä puolelta, joka on kasettipesän
ikkunaa vasten (etupuoli), ja vaihtuu
automaattisesti kääntöpuolelle puolen lopussa
(automaattinen suunnanvaihto).
E
Huomautus
(d)
seinäpistorasiaan
do zásuvky
Jos haluat äänittää yhdelle puolelle
Liu’uta DIR-kytkintä, niin että REV-ilmaisin
muuttuu vihreäksi.
Äänitys alkaa siltä puolelta, joka on laitteen
sisäosaa vasten (kääntöpuoli).
DC IN 3 V -liitäntään
do zdířky DC IN 3 V
Huomautus
Varmista, että kasetin kääntöpuolen suojakieleke on paikallaan.
5
6
Aseta VOR-kytkin asentoon H, L tai OFF.
Jos asetat VOR-kytkimen asentoon H tai L, laite alkaa
automaattisesti äänittää ääntä ja kytkeytyy taukotilaan, kun
ääntä ei ole (tämä säästää nauhoja ja paristoja).
H : Jos äänität kokouksessa tai hiljaisessa ja/tai suuressa
huoneessa.
L : Jos äänität sanelua tai äänität meluisassa paikassa.
Jos äänet ovat liian hiljaisia, aseta kytkin asentoon OFF,
koska muutoin laite ei ala äänittää.
Paina z-painiketta.
nN-painike aktivoituu samanaikaisesti, ja äänitys alkaa.
Kun nauha pyörii, REC-merkkivalo (M-850V) tai
REC/BATT-merkkivalot (M-800V) syttyvät ja vilkkuvat
äänen voimakkuuden mukaan.
Äänitystasoa ei voi muuttaa.
Kääntöpuolen lopussa äänitys keskeytyy, ja laitteesta katkeaa
virta automaattisesti.
Kun haluat
Paina tai liu’uta
Keskeyttää äänityksen
Tx
Aloittaa äänityksen soiton aikana
z soiton aikana (laite kytkeytyy
äänityksen valmiustilaan)
Kuunnella juuri äänitettyä osaa
Soitettavan puolen vaihtaminen DIR
* Jos et pysäytä kelausta, kun nauha on kelautunut kokonaan loppuun tai
alkuun, paristojen varaus purkautuu hyvin nopeasti. Paina siis Txpainiketta.
Huomautus
Jos nauha kelautuu aivan loppuun tai alkuun eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan haun (CUE/REVIEW) aikana, CUE/REVIEW-kytkin ei
ehkä palaudu keskiasentoon, kun vapautat kytkimen. Aloita soitto tällöin
painamalla kytkin takaisin keskelle.
Soittonopeuden suurentaminen (vain M-850V)
Liu’uta FAST PB -kytkintä nuolen suuntaan. Soittonopeus
suurenee.
Kun haluat palata alkuperäiseen nopeuteen, liu’uta FAST PB kytkin takaisin alkuperäiseen asentoon.
Liu’uta CUE/REVIEW-kytkin
asentoon REVIEW äänityksen aikana.
Vapauta kytkin kohdassa, josta haluat
aloittaa soiton.
Kytkeä äänityksen taukotilaan
Liu’uta >PAUSE-kytkin nuolen
suuntaan.
Poistaa kasetin
Tx
Huomautus
Valitse 2,4 cm:n nauhanopeus äänitystä varten, jos haluat soittaa
äänitettyä kasettia toisella laitteella. Muutoin äänenlaatu voi muuttua.
Přesvědčte se, aby nebylo nic zapojeno do vstupní zdířky DC IN
3V.
1 Otevřete přihrádku na baterie.
2 Vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) se správnou polaritou
a zavřete kryt.
Vyjmutí baterií (viz ilustr. A-(b))
Jestliže je kryt přihrádky na baterie náhodně otevřen, (viz
ilustr. A-(c))
Nasate ho podle obrázku.
Jestliže je třeba vyměnit baterie
Pro M-800V
Vyměňte baterie za nové, jestliže zeslábne světlo kontrolky
REC/BATT.
Pro M-850V
Jakmile zhasne indikátor BATT a začne blikat kontrolka E,
vyměňte baterie za nové.
Poznámka
• Přístroj bude přehrávat ještě chvíli dále, i když bude blikat kontrolka E.
Baterie však vyměňte co možná nejrychleji. Jestliže tak neučiníte,
nebude mít hlasitost přehrávání běžnou úroveň, dojde k záznamu šumů
a nahraný zvuk nebude přehráván dostatečně hlasitě (pouze M-850V).
• V následujících případech není zapotřebí vyměňovat baterie:
– jestliže bliká kontrolka REC/BATT nebo kontrolka BATT během
přehrávání při zesílení hlasitosti.
– jestliže kontrolka E krátce zabliká ve chvíli, kdy se pásek začne točit
nebo na konci pásku (pouze M-850V).
– jestliže kontrolka E bliká během FF (CUE) nebo REW (REVIEW)
(pouze M-850V).
Životnost baterií* (Přibl. hodiny)
Baterie
Záznam
Sony manganové R03 (SB)
5 (M-850V)
6 (M-800V)
Sony alkalické LR03 (SG)**
14 (M-850V)
15 (M-800V)
* Hodnoty naměřené v souladu se standardem JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association) (při použití
mikrokazety Sony)
** Při použití alkalického suchého článku Sony LR03 (SG) „STAMINA“
(vyrobeno v Japonsku).
Poznámka
Životnost baterie se může zkrátit podle druhu použití přístroje.
Elektrická sí (viz ilustr. A-(d))
Zapojte adaptér na střídavé napětí do vstupní zdířky na
stejnosměrný proud DC IN 3V a do zásuvky ve stěně. Použijte
běžně dostupný napájecí adaptér (jmenovité výstupní napětí/
proud: 3 V DC/700 mA). Nepoužívejte žádné jiné adaptéry na
střídavé napětí.
Liitä mikrofoni MIC-liitäntään. Käytä mikrofonia, jonka
impedanssi on matala (alle 3 kΩ). Jos käytät mikrofonia, joka saa
käyttöjännitteensä liittimensä kautta, tämä laite syöttää
käyttöjännitteen mikrofoniin.
Huomautus
Kun äänität ulkoisella mikrofonilla, VOR-järjestelmä ei ehkä toimi oikein
herkkyyseron takia.
Äänitys toisesta kasettinauhurista
Liitä toinen nauhuri MIC-liitäntään RK-G64HG-liitäntäjohdolla
(ei sisälly vakiovarusteisiin).
Kytke tämä laite äänitystilaan ja toinen kasettinauhuri
soittotilaan. Aseta VOR-kytkin asentoon OFF.
Varotoimet
Virtalähteet
•Käytä laitetta vain 3 voltin tasavirralla.
Käytä verkkovirtakäytössä tähän laitteeseen suositeltua
verkkolaitetta. Jos käytät laitetta paristoilla, käytä kahta R03
(koko AAA) -paristoa.
Laite
•Käytä vain
(standardin mukaisia
mikrokasetteja) tässä laitteessa. Muita kuin standardin
mukaisia kasetteja ei voi käyttää, koska niiden “L”-mitta on eri
(katso kuvaa D).
•Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle,
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
•Jos jokin kiinteä esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, poista
paristot tai irrota verkkolaite ja vie laite huoltoon
tarkistettavaksi ennen kuin käytät sitä uudelleen.
•Pidä magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat kellot
etäällä laitteesta välttääksesi kaiuttimen magneetin
mahdollisesti aiheuttamat vahingot.
•Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, poista siitä paristot,
jotta estät paristojen mahdollisen vuotamisen ja siitä seuraavan
korroosion aiheuttamat vahingot.
•Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke se soittotilaan
ja anna sen lämmetä muutama minuutti ennen kuin asetat
siihen kasetin.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ochrana kazety před jejím náhodným nahráním (viz ilustr.
B-(c))
Vylomte a odstraňte ochranné pojistky. Chcete-li kazetu použít
pro jiný záznam, přelepte otvory po pojistkách lepící páskou.
Záznam orientačních signálů (pouze M-850V)
Během záznamu můžete nahrávat na pásek speciální signály,
abyste tak označili určitá místa.
V požadovaném místě stiskněte tlačítko CUE MARKER, abyste
nahráli signál. Kontrolka REC bliká a na pásek bude nahrán
signál. Chcete-li nahrát delší signál, držte stisknuté tlačítko CUE
MARKER tak dlouho, jak dlouhý má signál být.
Během vyhledávání a přetáčení dozadu uslyšíte v místě signálů
pípavý zvuk. Během přehrávání se zapojenými sluchátky
uslyšíte na daném místě signál jako nízkofrekvenční zvuk.
Poznámky
• Doporučujeme nahrávat signály cue markers v místech s přerušeným
zvukem.
• Pípavé tóny se mohou odlišovat podle polohy místa signálu na pásku,
protože rychlost převíjení je na začátku pásku jiná než na jeho konci.
• V určitých případech se může stát, že nahraný zvuk bude částečně
zkreslen v místech, kde jsou nahrány signály CUE MARKER.
Přehrávání pásku (viz ilustr. C)
1
2
3
4
Vložte kazetu stranou, na kterou chcete začít se záznamem,
směrem ke krytu přihrádky na kazety.
Zadejte stejnou rychlost, kterou jste používali při záznamu.
Stiskněte nN.
Otočením ovladače VOL nastavte hlasitost.
Na konci druhé strany se záznam zastaví a přístroj se
automaticky vypne.
Jestliže zapojíte sluchátka (nejsou součástí příslušenství) do
zdířky EAR, bude výstup z obou kanálů - z levého i z pravého
monofonní.
Stiskněte nebo posuňte
Posuňte >PAUSE ve směru šipky.
Rychlé převíjení dopředu*
Posuňte CUE/REVIEW na CUE při
vypnutém přístroji.
Rychlé převíjení dozadu*
Posuňte CUE/REVIEW na REVIEW při
vypnutém přístroji.
Vyhledávání dopředu během
přehrávání (CUE)
Držte stisknuté tlačítko CUE/REVIEW
během přehrávání a puste ho v
požadovaném bodě.
Vyhledávání dozadu během
přehrávání (REVIEW)
Přesvědčte se, aby nebyla zapojena žádná zástrčka do zdířky
MIC.
Držte tlačítko CUE/REVIEW v horní
poloze během přehrávání a puste ho v
požadovaném bodě.
Přepnutí strany pro přehrávání
DIR
1
* Jestliže ponecháte přístroj po převinutí pásku dopředu nebo dozadu,
dojde k rychlému vybití baterií. Musí být stisknuté tlačítko Tx.
• Použitý napájecí adaptér může vydávat v průběhu používání zařízení
šum. Konzultujte návod k použití napájecího adaptéru.
• Napětí se v různých oblastech liší. Zakupte si proto síový adaptér
vhodný pro stát, v němž budete produkt používat.
Záznam (viz ilustr. B-(a))
Stiskněte tlačítko pro vynulování počitadla.
Poznámka
Číslo na počítadle se bude zvyšovat, když budete přehrávat přední
stranu, a snižovat při přehrávání zadní strany.
3
4
Nauha
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Kontrola zvuku
Připojte sluchátka do zdířky EAR. Hlasitost zvuku ve
sluchátkách nelze nastavit ovladačem pro hlasitost VOL.
Pauza v přehrávání
Tekniset tiedot
(normaali tyyppi)
Äänitysjärjestelmä
2 raitaa, 1 kanava, mono
Kaiutin
Läpimitta noin 2,8 cm
Nauhanopeus
2,4 cm/s, 1,2 cm/s
Taajuusalue
300 Hz - 4 000 Hz (kun TAPE SPEED -kytkin on asennossa 2,4 cm/s)
Tuloliitännät
Mikrofoniliitäntä (miniliitäntä/PLUG IN POWER)
herkkyys 0,21 mV mikrofonilla, jonka impedanssi on enintään 3 kΩ
Lähtöliitännät
Korvakuulokkeen liitäntä (miniliitäntä) 8 Ω - 300 Ω korvakuulokkeelle
Lähtöteho (10 %:n harmonisella säröllä)
250 mW
Käyttöjännite
3 V DC -paristot (R03) × 2/(koko AAA)
Mitat (l/k/s)
Noin 58,5 × 100 × 22,5 mm ulkonevat osat ja säätimet mukaan lukien
Paino
Noin 110 g (vain päälaite)
Vakiovarusteet
Mikrokasettinauha MC-30 (1)
(vain eurooppalainen malli ja M-850V-maailmanmalli)
Paristot R03 (SB) (2)
(vain eurooppalainen malli ja M-850V-maailmanmalli)
Kantolaukku (1)
(vain M-850V ja eurooppalainen M-800V-malli)
• Systém VOR závisí na podmínkách prostředí. Jestliže nedosáhnete
požadovaných výsledků, vypněte systém VOR - poloha OFF.
• Používáte-li jednotku na hlučném místě, zůstane trvale v režimu
nahrávání. Jestliže je zvuk naopak příliš slabý, nezačne přístroj se
záznamem. Nastavte VOR na H (high-vysoký) nebo L (low-nízký) podle
daných podmínek.
Zastavení přehrávání /zastavení Tx
rychlého převíjení dopředu nebo
dozadu*
Poznámky
Äänipään ja nauharadan puhdistaminen
Paina nN-painiketta ja pyyhi äänipää 1, vetoakseli 2 ja
vetorulla 3 alkoholiin kostutetulla pumpulipuikolla 10
käyttötunnin välein.
Ulkopinnan puhdistaminen
Käytä puhdistukseen pehmeää, kevyesti veteen kostutettua
liinaa. Älä käytä alkoholia, bensiiniä tai ohenteita.
Poznámky k VOR (Voice Operated Recording - záznam
ovládaný hlasem)
Činnost
Polarita zástrčky
2
Kunnossapito (katso kuvaa E)
• Když pořizujete záznam na obě strany, dojde k výpadku v záznamu na
několik sekund při přepínání stran pro záznam.
• Když otevřete přihrádku na kazety, změní se směr pásku na přední
stranu.
• Přepínač DIR nelze používat při záznamu.
Suché baterie (viz ilustr. A-(a))
Äänitys/soitto liitetyllä laitteella
Äänitys ulkoisella mikrofonilla
Varmista, että kasetin kummankin puolen suojakielekkeet ovat
paikoillaan. Vaikka vain kääntöpuolen suojakieleke olisi poistettu,
kasetille ei voi äänittää.
Verkkolaite (ei kuulu varusteisiin)
Síový adaptér na střídavé napětí
(není součástí příslušenství)
Kasetin suojaaminen vahingossa tehtävältä
äänitykseltä (katso kuvaa B-(c))
Murra ja poista kasetin suojakielekkeet. Jos haluat myöhemmin
äänittää kasetille uudelleen, peitä suojakielekkeen paljastama
kolo teipillä.
Tx
D
noin 5 mm
Přibl. 5 mm
Äänen tarkkailu
Liitä kuulokkeet EAR-liitäntään. Tarkkailun äänenvoimakkuutta
ei voi säätää VOL-säätimellä.
5 (M-850V)
Varmista, ettei laitteen MIC-liitäntään ole liitetty mitään.
(b)
• VOR-järjestelmän toiminta riippuu ympäristön äänien voimakkuudesta.
Jos et saa haluamaasi tulosta, aseta VOR-kytkin asentoon OFF.
• Kun käytät tätä laitetta meluisassa ympäristössä, laite pysyy aina
äänitystilassa. Jos äänet taas ovat liian hiljaisia, laite ei ala äänittää.
Aseta VOR-kytkin ympäristön äänien voimakkuuden mukaan asentoon
H (äänet hiljaisia) tai L (äänet voimakkaita).
Sony-mangaaniparistot R03 (SB)
> PAUSE
A
Laitteeseen ei voi asettaa kasettia.
t Kasetti asetetaan laitteeseen väärin päin.
t nN-painiketta on jo painettu.
Laite ei toimi.
t Paristot on asetettu paristolokeroon väärin päin.
t Paristojen varaus on heikko. Vaihda molemmat paristot
uusiin.
t >PAUSE-kytkin on liu’utettuna nuolen suuntaan.
t Verkkolaite on liitetty vain laitteeseen, ja aiot käyttää
laitetta paristoilla.
Äänittäminen ei onnistu.
t Kasettipesässä ei ole kasettia.
t Kasetin suojakieleke on poistettu. (Vaikka vain
kääntöpuolen suojakieleke olisi poistettu, kasetille ei voi
äänittää.) Jos haluat äänittää kasetille uudelleen, peitä
suojakielekkeen paljastama kolo teipillä. Jos haluat
äänittää vain toiselle puolelle, aseta kasetti paikalleen
niin, että äänitettävä puoli tulee laitteen sisäosan puolelle
(kääntöpuoli).
t Varmista, että kasetin suunta ja DIR-kytkimen asetus eivät
vastaa toisiaan, jos äänität vain toiselle puolelle. Aseta
mikrokasetti paikalleen äänitettävä puoli laitetta kohti.
Liu’uta sitten DIR-kytkintä niin, että vihreä REV-ilmaisin
syttyy.
Äänitys keskeytyy.
t VOR-kytkin on asennossa H tai L. Kun et halua käyttää
VOR-toimintoa, aseta kytkin asentoon OFF.
CUE/REVIEW-toiminnon aikana nauha pysähtyy tai ei
kulje lainkaan.
Kelaus eteen- tai taaksepäin ei toimi.
t Paristojen varaus on heikko. Vaihda molemmat paristot
uusiin.
Äänityksen poisto ei onnistu täydellisesti.
t Äänipää on likaantunut. Katso “Kunnossapito”.
Soitto ei onnistu.
t Nauha on saavuttanut kääntöpuolen lopun. Vaihda
soitettavaa puolta painamalla nN-kytkintä asennossa
FWD.
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
t Korvakuuloke on liitettynä laitteeseen.
t Äänenvoimakkuus on minimissä.
Äänessä on katkoja tai kohinaa.
t Äänenvoimakkuus on minimissä.
t Paristojen varaus on heikko. Vaihda molemmat paristot
uusiin.
t Äänipää on likaantunut. Katso “Kunnossapito”.
t Kasettinauhan asettaminen kaiuttimen päälle on
aiheuttanut nauhan magnetoitumisen ja äänenlaadun
huononemisen.
t Käytä laitetta etäällä radioaaltoja lähettävistä laitteista,
kuten matkapuhelimista.
Äänen korkeus vaihtelee.
t Paristojen varaus on heikko. Vaihda molemmat paristot
uusiin.
t Vetoakseli ja painorulla ovat likaantuneet. Katso
“Kunnossapito”.
Nauhanopeus on liian suuri tai pieni soittotilassa.
t TAPE SPEED -kytkin on väärässä asennossa. Aseta se
samaan nopeuteen kuin mitä nauhan äänityksessä on
käytetty.
t Paristojen varaus on heikko. Vaihda molemmat paristot
uusiin.
Nauhanopeus on suurempi kuin normaali
soittonopeus.
t FAST PB -kytkin (vain M-850V) on liu’utettuna nuolen
suuntaan.
Kuuluu kirskuvaa häiriöääntä.
t Pidät nauhalaskurin nollauspainiketta vahingossa alas
painettuna. Nollaa laskuri lukemaan “000” painamalla
painiketta uudelleen.
Kuuluu kalisevaa ääntä, kun nauhan loppu on
saavutettu eteen- tai taaksepäin suuntautuvan
pikakelauksen aikana.
t Lopeta pikakelaus painamalla painiketta Tx.
Huomautuksia
Verkkovirta (katso kuvaa A-(d))
VOL
Huomautuksia VOR-toiminnosta (Voice Operated Recording,
ääniohjattu äänitys)
• Äänimerkit kannattaa äänittää taukokohtiin, joissa ei ole muuta ääntä.
• Äänimerkit voivat kuulostaa erilaisilta sen mukaan, missä nauhan
kohdissa ne ovat, koska nauhan kelautumisnopeus vaihtelee nauhan
alusta loppuun.
• Joskus voi kuitenkin olla, että tallennetussa äänessä on säröä siinä
kohdassa, johon CUE MARKER -signaalit on äänitetty.
Paristojen varauksen kestoaika voi olla mainittua lyhyempi laitteen
käyttötavan mukaan.
EAR
Vyberte si jeden z následujících zdrojů napětí.
Äänitys
* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo (käytettäessä
Sony-mikrokasettia)
** Käytettäessä Sonyn LR03 (SG) “STAMINA” -alkalikuivaparistoja
(valmistettu Japanissa)
C
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Paristot
Huomautus
Instrukce v této příručce se vztahují na modely M-850V a
M-800V. Než začnete se čtením, zkontrolujte si číslo vašeho
modelu. Pro ilustrace byl použit model M-850V. Veškeré
odchylky v obsluze jsou v textu zřetelně označeny, například
„pouze M-850V“.
Příprava zdroje napětí
Paristojen varauksen kestoaika* (keskim. tuntia)
Sony-alkaliparistot LR03 (SG)**
K této příručce
Vianmääritys
Äänimerkkien äänittäminen (vain M-850V)
Huomautuksia
M-850V/800V
Tässä oppaassa olevat ohjeet on tarkoitettu malleille M-850V ja
M-800V. Tarkista laitteesi mallinumero ennen kuin aloitat
oppaan lukemisen. Kuvissa näkyy malli M-850V. Erot eri
mallien toiminnassa on selvästi merkitty tekstissä (esimerkiksi
“vain M-850V”).
Valitse jokin seuraavista virtalähteistä.
Poznámky k záznamu na jednotlivé strany
• Kun äänität kummallekin puolelle, äänitys keskeytyy muutamaksi
sekunniksi, kun äänitettävä nauhapuoli vaihtuu.
• Kun avaat kasettipesän, nauhan etupuoli palautuu äänitettäväksi
puoleksi.
• DIR -kytkintä ei voi käyttää äänityksen aikana.
Stiskněte Tx, vložte standardní mikrokazetu stranou, na
kterou chcete začít nahrávat, otočenou směrem ke krytu a
pak kryt zavřete. (viz obr. B-(b)).
Zadejte požadovanou rychlost pásku.
2,4 cm pro optimální zvuk (doporučený pro normální
použití): 30minutový záznam je možný za použití obou stran
mikrokazety MC-30.
1,2 cm pro delší čas záznamu: 60minutový záznam je
možný za použití obou stran mikrokazety MC-30.
Zvolte si strany pro záznam.
Záznam na obě strany
Posuňte DIR, aby se indikátor FWD rozsvítil
zeleně.
Záznam začne na stranu směrem k okénku
krytu přihrádky na kazety (přední strana) a
přepne se automaticky na záznam na druhou
stranu na konci první strany (Auto Reverse).
Poznámka
Přesvědčte se, aby nebyla na žádné straně odstraněná ochraná
pojistka. Na kazetu není možné nahrávat, i když je vylomená pojistka
pro druhou stranu.
Záznam pouze na jednu stranu
Posuňte DIR, aby se indikátor REV rozsvítil
zeleně.
Záznam začne na stranu směrem do přístroje
(druhá strana).
Poznámka
Přesvědčte se, aby nebyla vylomená pojistka pro druhou stranu.
5
6
Nastavte VOR na H, L nebo OFF.
Jestliže nastavíte VOR na H nebo L, začne přístroj
automaticky se záznamem zvuku a přepne se do režimu
pauzy, jakmile zvuk ztichne (šetříte tak pásek a baterie).
H: Pro záznam na jednáních nebo na tichých a/nebo
prostorných místech.
L: Pro záznam diktátu nebo na hlučných místech.
Jestliže zvuk není dostatečně hlasitý, nastavte ho na OFF,
jinak přístroj nezačne se záznamem.
Stiskněte tlačítko z.
nN se stiskne zároveň a záznam začíná. Během převíjení
pásku kontrolka REC (M-850V) nebo REC/BATT (M-800V)
svítí nebo bliká podle síly zvuku.
Úroveň záznamu je konstatní.
Na konci druhé strany se záznam automaticky zastaví a přístroj
se automaticky vypne.
Činnost
Stiskněte nebo posuňte
Zastavení záznamu
Tx
Začátek záznamu během
přehrávání
z během přehrávání (přístroj se
přepne do režimu záznamu)
Přetočení právě nahraného úseku
Posuňte CUE/REVIEW směrem k
REVIEW během záznamu. Tlačítko
uvolněte v místě, kde chcete začít s
přehráváním.
Pauza v záznamu
Posuňte >PAUSE ve směru šipky.
Vyjmutí kazety
Tx
Poznámka
Pro záznam zadejte rychlost pásku 2,4 cm, jestliže chcete přehrávat
kazetu na jiném přístroji. Jinak dojde k poruchám kvality zvuku.
Poznámka
Jestliže je pásek zcela převinut dopředu nebo zpět při vyhledávání
dopředu/zpět během přehrávání (CUE/REVIEW), může se stát, že se
spínač CUE/REVIEW nevrátí do středové polohy, když ho uvolníte. V tom
případě nastavte spínač do středové polohy, abyste spustili přehrávání.
Zvýšení rychlosti přehrávání (pouze M-850V)
Posuňte spínač FAST PB ve směru šipky. Rychlost přehrávání
se zvýší.
Chcete-li se vrátit zpět k původní rychlosti, posuňte spínač
FAST PB do původní polohy.
Záznam/přehrávání se zapojeným
příslušenstvím
Záznam s externím mikrofonem
Zapojte mikrofon do zdířky MIC. Používejte mikrofon s nízkou
impedancí (nižší než 3 kΩ). Jestliže používáte napájený
mikrofon, bude proud do mikrofonu dodáván z tohoto přístroje.
•Jestliže jste přístroj delší dobu nepoužívali, zapněte ho nejprve
do režimu přehrávání a nechte ho několik minut zahřát, než
vložíte kazetu.
Jestliže máte otázky nebo vyskytnou-li se problémy, týkající se
vašeho přístroje, obrate se, prosím na vašeho nejbližšího
prodejce Sony.
Případné poruchy a jejich odstranění
Jestliže se vám nepodaří odstranit daný problém ani po přečtení
tohoto přehledu, obrate se na vašeho nejbližšího prodejce
Sony.
Nelze vložit kazetu.
t Kazeta nebyla vložena správně.
t Tlačítko nN již bylo stisknuto.
Přístroj nefunguje.
t Baterie nebyly vloženy řádně podle jejich polarity.
t Baterie jsou vybité. Vyměňte obě baterie za nové.
t Spínač >PAUSE je posunut ve směru šipky.
t Do přístroje je zapojen pouze síový adaptér nebo kabel
pro zapojení na autobaterii a vy chcete napájet přístroj z
baterií.
Záznam není možný.
t V přístroji není žádná kazeta.
t Z kazety byla vylomena ochranná pojistka. (Na kazetu
není možné nahrávat, i když je vylomená pojistka pro
druhou stranu.) Chcete-li kazetu použít pro záznam,
přelepte otvor po ochranné pojistce lepicí páskou.
Chcete-li nahrávat pouze na jednu stranu, vložte kazetu
stranou, na kterou chcete nahrávat směrem od krytu
(druhá strana).
t V případě nahrávání na jednu stranu se přesvědčte, že si
orientace kazety a nastavení DIR neodpovídají. Vložte
mikrokazetu stranou, na kterou chcete začít nahrávat,
směrem k jednotce a pak posuňte ovladač DIR tak, aby
indikátor REV začal svítit zeleně.
Záznam je přerušovaný.
t Spínač VOR je nastavený na H nebo L. Jestliže
nepoužíváte VOR, vypněte ho - poloha OFF.
Během CUE/REVIEW se pásek zastaví a nepoběží.
Nemůžete převíjet ani dopředu ani dozadu.
t Baterie jsou vybité. Nahrate obě baterie novými.
Záznam nelze zcela vymazat.
t Hlava je zašpiněná. Viz „Údržba“.
Přehrávání není možné.
t Pásek se přetočil na konec druhé strany. Stiskněte
tlačítko nN, abyste přepnuli stranu pro přehrávání na
FWD.
Z reproduktoru se neozývá žádný zvuk.
t Do přístroje jsou zapojena sluchátka.
t Zvuk je zcela vypnut.
Zvuk vypadává nebo je silně rušený.
t Zvuk je zcela vypnut.
t Baterie jsou vybité. Vyměňte obě baterie za nové.
t Hlava je zašpiněná. Viz „Údržba“.
t Umístění kazety na reproduktor může mít za následek
magnetizaci a zhoršenou kvalitu zvuku.
t Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti zařízení vyzařujících
radiové vlny, např. mobilních telefonů.
Intenzita zvuku kolísá.
t Baterie jsou vybité. Nahrate obě baterie novými.
t Hnací hřídel a přítlačné kolečko jsou zašpiněny. Viz
odstavec „Údržba“.
Rychlost pásku je příliš vysoká nebo příliš nízká při
přehrávání.
t Nesprávné nastavení spínače TAPE SPEED. Nastavte ho
na stejnou rychlost jako při záznamu.
t Baterie jsou vybité. Vyměňte obě baterie za nové.
Rychlost pásku je vyšší než normální rychlost přehrávání.
t Spínač FAST PB (pouze M-850V) je posunut ve směru
šipky.
Je slyšet drkotání.
t Došlo k neúmyslnému stisknutí a podržení tlačítka pro
vynulování počitadla. Opakovaným stisknutím tohoto
tlačítka vynulujte počitadlo na hodnotu „000“.
Při rychlém převíjení dopředu nebo dozadu je po dosažení
konce pásku slyšet chrastivý zvuk.
t Ukončete rychlé převíjení dopředu nebo dozadu
stisknutím tlačítka Tx.
Údržba (viz ilustr. E)
Čistění hlavy a dráhy pásku
Stiskněte tlačítko nN a otřete hlavu 1, hřídel 2 a přítlačné
kolečko 3 smotkem vaty na špejli, namočeným v alkoholu po
každých deseti hodinách provozu.
Čistění povrchu přístroje
Používejte měkkou jemně navlhčenou utěrku. Nepoužívejte
alkohol, benzín, ani žádná ředidla.
Technické údaje
Poznámka
Pásek
Při práci s externím mikrofonem se může stát, že systém VOR nebude
pracovat řádně vzhledem k odlišné citlivosti.
(normal position type - normální pásek)
Systém záznamu
2stopý 1kanálový monofonní
Reproduktor
Přibl. 2,8 cm pr.
Rychlost pásku
2,4 cm/s, 1,2 cm/s
Frekvenční rozsah
300 Hz - 4 000 Hz (s rychlostí pásku TAPE SPEED přepnutou na
2,4 cm/s)
Vstup
Vstupní zdířka pro mikrofon (minizdířka/PLUG IN POWER)
citlivost 0,21 mV pro mikrofon s 3 kΩ nebo nižší impedancí
Výstup
Zdířka pro sluchátka (minizdířka) pro sluchátka 8 Ω – 300 Ω
Výstup proudu (při 10 % harmonické distorzi)
250 mW
Napájení
baterie R03, 3 V, stejnosměrné napětí (velikost AAA) × 2/
externí zdroje stejnosměrného proudu 3 V
Rozměry (š/v/h)
Přibl. 58,5 × 100 × 22,5 mm včetně vyčnívajících částí a ovládacích
prvků
Hmotnost
Přibl. 110 g (pouze přístroj)
Dodávané příslušenství
Pásek mikrokazety MC-30 (1)
(pouze M-850V, model určený pro Evropu a model určený pro celý
svět)
Baterie R03 (SB) (2)
(pouze M-850V, model určený pro Evropu a model určený pro celý
svět)
Přepravní pouzdro (1)
(pouze M-850V a M-800V, model určený pro Evropu)
Záznam z jiného magnetofonu
Zapojte do zdířky MIC jiný magnetofon za použití spojovacího
kabelu RK-G64HG (není součástí příslušenství).
Zapněte tento přístroj do režimu záznamu a druhý magnetofon
do režimu přehrávání. V tomto případě vypněte VOR - poloha
OFF.
Bezpečnostní opatření
Napětí
•Tento přístroj pracuje pouze se stejnosměrným napětím 3 V.
Chcete-li ho napájet ze sítě, používejte síový adaptér, který je
pro tento přístroj doporučený. Při napájení z baterií použijte
dvě baterie R03 (velikost AAA).
Přístroj
•V tomto přístroji používejte výhradně
(standardní mikrokazety). Nestandardní kazety nemohou být
používány, protože rozměr „L“ (viz ilustr. D) je rozdílný.
•Přístroj nenechávejte v blízkosti zdrojů tepla, ani na místech
vystavených přímému slunečnímu záření, přílišné prašnosti
nebo mechanickým otřesům.
•Jestliže do přístroje pronikne tekutina nebo se do něho
dostane nějaký pevný předmět, vyjměte baterie nebo odpojte
síový adaptér a nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovanými
odborníky, než s ním opět začnete pracovat.
•Nepřibližujte k přístroji osobní kreditní karty s magnetickým
proužkem ani mechanické hodinky apod., abyste zabránili
jejich případnému poškození magnetem zabudovaným do
reproduktoru.
•Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie,
abyste zabránili jeho poškození případným únikem elektrolytu
a následující korozi.
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Magyar
A használati utasításról
A használati utasításban olvasható leírások az M-850V és az
M-800V típusokra vonatkoznak. Mielőtt elkezdené olvasni,
ellenőrizze készülékén a típusjelölést. Az M-850V típust csak
szemléltetési célokból említjük. A kezelésben levő
különbségeket a szövegben világosan jelöljük, például a
következő formában: „csak az M-850V típusnál”.
Na temat tego Podręcznika
Podręcznik zawiera instrukcje dla modeli M-850V i M-800V.
Przed przeczytaniem podręcznika, proszę sprawdzić symbol
zakupionego modelu. Do celów ilustracyjnych użyto tu modelu
M-850V. Wszelkie różnice w pracy sprzętu zostały w tekście
wyraźnie zaznaczone, na przykład, „tylko dla modelu M-850V”.
A
Polski
Figyelem!
B
(a)
REC kijelző (csak az
M-850V típusra vonatkozik)
Lampka REC (Tylko
dla M-850V)
REC/BATT kijelző (csak
az M-800V típusra
vonatkozik)
Lampka REC/BATT
(Tylko dla M-800V)
VOR
FAST PB (csak az M-850V
típusra vonatkozik/
Tylko dla M-850V)
Számláló
Licznik taśmy
BATT/E kijelző (csak az
M-850V típusra vonatkozik)
Wskaźnik BATT/E (Tylko
dla M-850V)
CUE MARKER (csak az
M-850V típusra vonatkozik/
Tylko dla M-850V)
EAR
MIC (PLUG
IN POWER)
Mikrofon
Mikrofon
> PAUSE
Áramforrások előkészítése
Ha más egységben is le kívánja játszani a szalagot, válassza a 2,4 cm-es
szalagsebességet, mert egyébként a felvétel minősége nem lesz megfelelő.
Válassza ki valamelyik áramforrást a következők közül
Megjegyzések a kazetta oldalaira való felvételkészítéshez
Szárazelemek (A-(a) ábra)
• A kazetta mindkét oldalára történő felvételkészítéskor néhány
másodperc lemarad a felvételből, amikor a szalag irányt vált.
• Ha kinyitja a kazettatartót, a szalag haladási iránya az előre irányra vált.
• A DIR (irányváltás) kapcsoló felvétel közben nem használható.
Győződjön meg arról, hogy nincs semmi csatlakoztatva a DC IN
3V (egyenáramú, 3V-os táplálás) aljzatba.
1 Nyissa ki az elemtartó fedelét.
2 Ügyelve a helyes polaritásra, helyezzen be két R03 (AAA
méretű – vékony ceruza) elemet, majd csukja vissza a
fedelet.
z
Elemek kivétele (A-(b) ábra)
CUE/
REVIEW
Ha az elemtartó fedele véletlenül leesne (A-(c) ábra)
Helyezze vissza az ábra szerint.
TAPE SPEED
Ha ki kell cserélni az elemeket
Az M-800V típus esetén
Ha a REC/BATT (felvétel/telep) jelzőlámpa elhalványul, cserélje
ki az elemeket újakra.
Tx
DIR
Az M-850V típus esetén
Ha kialszik a BATT kijelző, a E kijelző pedig villog, cserélje ki
az elemeket.
(a)
Figyelem!
• Annak ellenére, hogy a E kijelző már villog, a berendezés egy darabig
még normálisan fogja lejátszani a felvételt. Ez esetben is ajánlatos az
elemeket mielőbb kicserélni, ekkor ugyanis nagyobb hangerőnél már
eltorzulhat a hang, az új felvétel pedig zajos és halk lehet (csak az
M-850V típus esetén).
• A következő esetekben még nem szükséges az elemeket kicserélni:
– Ha nagyobb hangerő esetén a REC/BATT vagy a BATT kijelző a
hangerősségnek megfelelően villog,
– Ha a lejátszás indításakor, vagy a szalag végére érve egy pillanatra
felvillan a E kijelző fénye (csak az M-850V típus esetén).
– Ha a E kijelző fénye felvillan FF(CUE) (gyors előre csévélés), vagy
REW(REVIEW) (gyors visszacsévélés alatt (csak az M-850V típus
esetén).
(b)
Tegye be az
elemeket, ügyelve a
megfelelő polaritásra.
Proszę włożyć
baterie, zwracając
uwagę na prawidłową
biegunowość.
Tx
(b)
Elemek élettartama* (körülbelül, órákban)
Elem
(c)
Felvétel készítése
Sony mangán R03 (SB)
5 (M-850V)
6 (M-800V)
Sony alkáli típusú LR03 (SG)**
14 (M-850V)
15 (M-800V)
* A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association – Japán Elektronikai és Számítástechnikai Szövetség)
szabványa szerint mért adat (Sony mikrokazetta használata esetén)
** Sony LR03 (SG) „STAMINA” (japán gyártmányú) alkáli szárazelem
használata esetén
Megjegyzés
(c)
Az elem élettartama a készülék használatától függően lerövidülhet.
Hálózati feszültség (A-(d) ábra)
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék DC IN 3V (3V
egyenáramú táplálás) feliratú aljzatába és a hálózati
csatlakozóba. Kereskedelemben kapható hálózati adaptert
használjon (névleges kimeneti feszültség/áramerősség: 3 V DC/
700 mA). Más adapter használatát nem javasoljuk.
C
VOL
EAR
A csatlakozó dugó
polaritása
(d)
> PAUSE
Megjegyzések
A fali csatlakozó aljzatba
Do gniazdka ściennego
nN
CUE/
REVIEW
FAST PB (csak az
M-850V típusra
vonatkozik/Tylko
dla M-850V)
a DC IN 3 V aljzathoz
Do gniazda DC IN 3 V
TAPE SPEED
Lejátszási
irány jelzései
Wskaźniki
kierunku
transportu taśmy
Hálózati adapter (nem tartozék)
Adapter mocy AC (niedostarczony)
• A hálózati adaptertől függően előfordulhat, hogy az egység használata
közben zaj hallható. További információt a hálózati adapter használati
útmutatójában talál.
• A hálózat feszültsége országonként eltérő lehet. Kérjük abban az
országban vásárolja meg a hálózati adaptert, amelyben a terméket
használja.
Tx
DIR
Felvétel készítése (B-(a) ábra)
Győződjön meg arról, hogy a MIC (mikrofonbemenet) aljzatba
semmi nincs csatlakoztatva.
1
D
Szabványos
Standardow
Csak szabványos
mikrokazettán található
az A oldalon egy kis
mélyedés
Tylko standardowe
mikrokasety mają lekkie
Nem szabványos
wcięcie na stronie A.
Nie standardow
Körülbelül 5 mm
Około 5 mm
Körülbelül 2,5 mm
Około 2,5 mm
Nyomja meg a számláló nullázó gombját.
Megjegyzés
A szalagszámlálón a számok az első oldal lejátszásakor növekednek,
a túlsó oldal lejátszásakor pedig csökkennek.
2
3
4
E
Nyomja meg a Tx gombot, és helyezzen a készülékbe egy
szabványos mikrokazettát úgy, hogy a használni kívánt
oldalával a fedél felé nézzen, majd csukja be a fedelet.
(B-(b) ábra).
Válassza ki a kívánt szalagsebességet.
Optimális felvételi minőséghez (normál használathoz)
válassza a 2,4 cm-t: így az MC-30 jelzésű mikrokazetta
mindkét oldalára 30 percnyi felvételt készíthet.
Ha hosszabb felvétel készítése a kívánatos, válassza az
1,2 cm-es sebességet: Így az MC-30 jelzésű mikrokazetta
mindkét oldalára 60 percnyi felvételt készíthet.
Válassza ki a felvételi oldalt.
Felvétel készítése a kazetta mindkét oldalára
Csúsztassa el a DIR (irányváltás) kapcsolót,
hogy a FWD (előre) jelzés zöldre váltson.
A felvétel a kazetta felső, kazettatartó ablak
felőli oldalán (első oldal) kezdődik el, majd a
szalag végén automatikusan átvált a túloldalra
(Auto Reverse (automatikus szalagirány-váltás)).
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy az írásvédő fülek mindkét oldalon épek. Nem lehet
felvételt készíteni akkor sem, ha csak a másik oldalról van eltávolítva
az írásvédő fül.
Felvétel készítése a kazetta egyik oldalára
Csúsztassa el a DIR (irányváltás) kapcsolót,
hogy a REV (vissza) jelzés zöldre váltson.
A felvétel a kazetta készülék felőli oldalán
(túlsó oldal) kezdődik.
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy az írásvédő fül a másik oldalon ép-e.
5
6
Állítsa be a VOR (hanggal vezérelt felvétel) kapcsolót H
(érzékeny), L (kevésbé érzékeny), vagy OFF (kikapcsolt)
állásba.
Ha a VOR (hanggal vezérelt felvétel) kapcsolót H (érzékeny),
vagy L (kevésbé érzékeny) állásba kapcsolja, az egység a
hangra magától be-, a beszédszünetre pedig kikapcsol (így
szalagot és elemet takarít meg).
H : (érzékeny) állás: Értekezleteken, és/vagy tágas, nagy
belső térben történő felvételek készítésére.
L : (kevésbé érzékeny) állás: Diktálás vagy zajos helyen
történő felvétel készítésére.
Ha a hang nem elég erős, állítsa OFF (ki) állásba, mert
előfordulhat, hogy nem fog elindulni a felvétel.
Nyomja meg a z gombot.
Az nN gombot egyidejűleg megnyomva elindul a felvétel.
A szalag forgása közben a REC (felvétel) (M-850V) vagy
REC/BATT (felvétel/telep) (M-800V) lámpa világít, a
fényereje pedig a hang intenzitásának megfelelően változik.
A felvételi szint beállt.
A túlsó oldal végéhez érve a felvétel megáll, és a készülék
automatikusan kikapcsol.
Milyen művelethez
Mit kell megnyomni vagy eltolni
A felvétel megállítása
Tx
Felvétel elkezdése
lejátszás közben
Lejátszás alatt nyomja meg a z gombot (az
egység felvétel módba kapcsol)
A felvett szakasz
visszajátszása
A felvétel alatt tolja el a CUE/REVIEW
(segédjel/átnézés) gombot a REVIEW
irányba. Engedje el annál a pontnál, ahol a
felvételt elkezdte, hogy a felvételt visszajátssza.
A felvétel szüneteltetése Csúsztassa el a >PAUSE (szünet) gombot a
nyíl irányába.
Kazetta kivétele
Tx
Figyelmeztetések a VOR (hanggal vezérelt felvétel)
szolgáltatással kapcsolatban
• A VOR (hanggal vezérelt felvétel) rendszer működését nagymértékben
befolyásolják a környezeti feltételek. Ha nem sikerül elérni a kívánt
felvételi minőséget, állítsa a VOR kapcsolót OFF (kikapcsolt) állásba.
• Ha a készüléket zajos helyen használja, az folyamatosan felvételt
készít. Vagy ellenkezőleg, ha túl halk hangot szeretne felvenni,
előfordulhat, hogy nem indul el a felvétel. A környezeti feltételekhez
igazodva állítsa át a VOR (hanggal vezérelt felvétel) kapcsolót H
(érzékeny), vagy L (kevésbé érzékeny) helyzetbe.
Monitor üzemmód (hanganyagba történő belehallgatás
felvétel közben)
Csatlakoztassa a fülhallgatót az EAR aljzathoz. A fülhallgatón
kapott hangerő a VOL (hangerő szabályzó) gombbal nem
szabályozható
A kazetta véletlen törlésének, a rávételnek
megakadályozása (B-(c) ábra)
Törje ki és távolítsa el az írásvédő fület. A kazettára való újbóli
felvételhez fedje le az így keletkezet nyílást ragasztószalaggal.
Vezérlőjelek felvétele (csak az M-850V típusra
vonatkozik)
Felvétel készítése közben egy bizonyos pont megjelölésére
speciális jelet helyezhet el a szalagon.
A kívánt pontnál nyomja meg a CUE MARKER (vezérlőjel
elhelyezése) gombot a jel felvételére. Ekkor villogni kezd a REC
kijelző, és a szalagra egy jel kerül. Ha ennél hosszabb jelet kíván
felvenni, a kívánt hosszúságú időre nyomja meg a CUE
MARKER gombot.
Vezérlőjel-elhelyezés és átnézés közben sípoló hangot hall,
amikor a szalag a jelhez ért. Bekapcsolt fejhallgatóval történő
visszajátszás alatt a vezérlőjel helyén alacsony frekvenciájú jelet
fog hallani.
Megjegyzések
• Javasoljuk, hogy a vezérlőjeleket akkor alkalmazza, amikor a felvenni
kívánt hangban éppen szünet áll be.
• A sípjel hangzása a szalagon megjelölt helytől függően is változhat,
mivel a gyorscsévélés sebessége a szalag elejétől a végéig
folyamatosan változik.
• Előfordulhat, hogy ott, ahova a CUE MARKER jelek kerültek, a felvett
hang eltorzul.
Kazetta lejátszása (C ábra)
1
2
3
4
Helyezze be a kazettát a lejátszani kívánt oldalával a fedél
irányába.
Válassza ki a felvételkor is használt szalagsebességet.
Nyomja meg a nN (lejátszás) gombot.
A VOL tárcsát forgatva állítsa be a kívánt hangerőt.
A kazetta túloldalának végéhez érve a lejátszás megáll, a
készülék pedig automatikusan kikapcsol.
Ha a fejhallgatót (nem tartozék) az EAR (fülhallgató)
csatlakozóhoz csatlakoztatja, a bal és a jobb csatornán
egyforma monó hang jön ki.
Milyen művelethez
Mit kell megnyomni vagy eltolni
Lejátszás/gyorscsévélés
leállítása*
Tx
Lejátszás szüneteltetése
Csúsztassa el a >PAUSE (szünet) gombot
a nyíl irányába.
Gyors előrecsévélés*
Csúsztassa el a CUE/REVIEW
(segédjel/átnézés) gombot a CUE
(segédjel) irányába, amíg a szalag meg nem
áll.
Gyors visszacsévélés*
Csúsztassa el a CUE/REVIEW
gombot a REVIEW (átnézés) irányába
amíg a szalag megáll.
Lejátszás alatti
gyorskeresés előre
(CUE)
A felvétel lejátszása közben tartsa lenyomva a
CUE/REVIEW gombot, amíg a kívánt
részhez nem ér.
Lejátszás alatti
gyorskeresés visszafelé
(REVIEW)
A felvétel lejátszása közben tartsa felnyomva
a CUE/REVIEW gombot amíg a kívánt
részhez ér.
Lejátszási irány váltása
DIR
* Ha a szalag a végéhez ért és a készüléket gyorscsévélés üzemmódban
hagyja, az elemek idő előtt elhasználódnak. Mindenképpen nyomja
meg a Tx gombot.
Megjegyzés
Ha lejátszás közbeni előre/hátra keresés során (CUE/REVIEW) (segédjel/
átnézés) a szalag teljesen előre vagy visszacsévélődött, miután Ön
eleresztette a kapcsolót, a CUE/REVIEW kapcsoló esetleg nem tér vissza
középső helyzetébe. Ilyen esetben a lejátszás elindításához kézzel tolja
vissza a kapcsolót középső helyzetbe.
A lejátszás sebességének megnövelése (csak az M-850V
típus esetén)
Csúsztassa el a FAST PB (gyors lejátszás) kapcsolót a nyíl
irányába. A lejátszás sebessége megnő.
A normál sebességhez való visszatéréshez csúsztassa vissza a
FAST PB (gyors lejátszás) gombot az eredeti helyzetbe.
Másik berendezéssel történő
felvétel, ill. lejátszás
Külső mikrofonnal történő felvétel készítése
Csatlakoztasson egy mikrofont a MIC (mikrofonbemenet)
aljzatba. Használjon alacsony impedanciájú (3 kΩ) mikrofont. Ha
helyi táplálású mikrofont használ, a berendezés a táplálást
ugyanebből az aljzatból kapja meg.
• Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerülne a
berendezésre, vegye ki az elemeket vagy húzza ki a hálózati
adaptert, és a további használat előtt ellenőriztesse
szakemberrel.
• Bank- és egyéb mágneskártyáit, felhúzós karóráját ne tartsa a
készülék közelében, hogy megelőzze a hangszóró mágnese
által okozható károkat.
• Amennyiben hosszabb ideig nem használja az egységet, az
esetleges elemfolyás okozta és egyéb felmerülő károk
elkerülése érdekében távolítsa el belőle az elemeket.
• Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül volt, a lejátszás
néhány percre történő bekapcsolásával melegítse be azt,
mielőtt behelyezi a kazettát.
Ha bármilyen kérdése, vagy problémája merülne fel, keresse fel
vele a legközelebbi Sony márkakereskedőt.
Hibaelhárítás
Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után továbbra is fennállna a
probléma, keresse fel készülékével a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
A kazettát nem lehet behelyezni
t A kazetta hibásan lett behelyezve.
t A nN (lejátszás) be van kapcsolva
A készülék nem működik
t Az elemek nem megfelelő polaritással lettek behelyezve.
t Az elemek gyengék. Cserélje ki mindkettőt.
t A >PAUSE (szünet) gomb a nyíl irányába elcsúszott.
t A hálózati adapter csak a készülékhez van csatlakoztatva,
és elemről szeretné működtetni a készüléket.
Nem lehet felvenni a készülékkel
t Nincs kazetta a készülékben
t Az írásvédő fület eltávolították. (Nem lehet felvételt
készíteni akkor sem, ha csak a másik oldalról van
eltávolítva az írásvédő fül.) Ha a kazettát új felvétel
készítésére ismét fel kívánja használni, a kitört írásvédő
fül helyét ragasztószalaggal ragassza le. Ha csak az egyik
oldalra kíván felvételt készíteni, úgy helyezze be a
kazettát, hogy az az oldal, amelyre a felvételt készíteni
fogja, a fedéllel ellentétes oldalon (a másik oldalon) van.
t Egyoldalas felvétel esetén ügyeljen arra, hogy a kazetta
állása ne egyezzék meg a DIR irányváltó kapcsoló
állásával. Helyezzen a készülékbe egy szabványos
mikrokazettát úgy, hogy a használni kívánt oldalával a
készülék felé nézzen, majd csúsztassa a DIR irányváltó
kapcsolót olyan állásba, hogy a REV kijelző zölden
világítson.
A felvétel megszakad
t A VOR (hanggal vezérelt felvétel) kapcsoló H (érzékeny),
vagy L (kevésbé érzékeny) állásban van. Ha nem
használja a szolgáltatást, állítsa OFF (kikapcsolt) állásba.
CUE/REVIEW (segédjel/átnézés) üzemben a szalag leáll
vagy nem fut.
Gyors előre- vagy visszacsévélésre nincs lehetőség.
t Az elemek lemerültek. Mindkét elemet cserélje újra.
Az előző felvétel nem törlődött le maradéktalanul.
t A fej elszennyeződött. Lapozzon a „Karbantartás”
fejezethez.
A lejátszás nem működik.
t A szalag a túloldal végéhez ért. A lejátszási irány
megfordításához (FWD irányba állításához) nyomja meg a
nN kapcsolót.
A hangszóró néma
t Fülhallgató van csatlakoztatva.
t A készülék teljesen le van halkítva.
Kihagy a hangszóró vagy túl zajos a felvétel
t A készülék teljesen le van halkítva.
t Az elemek gyengék. Cserélje ki mindkettőt.
t A fej elszennyeződött. Lapozzon a „Karbantartás”
fejezethez.
t A kazetta közvetlenül a hangszóróra került,
átmágneseződött, és jelentősen romlott a hangminőség.
t A készüléket ne használja rádióhullámokat kibocsátó
eszköz, pl. rádiótelefon közelében.
A hangmagasság instabil.
t Az elemek lemerültek. Cserélje ki mindkét elemet újra.
t Szennyezett a továbbítógörgő vagy a továbbítótengely.
Lásd „Karbantartás”.
A szalagsebesség a visszajátszásnál túl gyors vagy túl lassú
t A TAPE SPEED (szalagsebesség) kapcsoló nem a
megfelelő helyzetben áll. Állítsa ugyanabba a helyzetbe,
amelyben a felvételt készítette.
t Az elemek gyengék. Cserélje ki mindkettőt.
A szalagsebesség a normál visszajátszás sebességénél
gyorsabb
t A FAST PB (gyors visszajátszás) (csak az M-850V)
kapcsoló a nyíl irányába eltolódott.
Csattogó hang hallatszik.
t A számláló nullázó gombja véletlenül benyomva maradt.
Nyomja meg ismét a gombot, hogy a számláló értéke
„000” legyen.
Kattogó hang hallatszik, amikor előre- vagy
visszacsévéléskor a szalag a végére ért.
t A Tx gombot megnyomva állítsa le az előre- vagy
visszacsévélést.
Uwaga
Przygotowanie Źródeł zasilania
Proszę wybrać jedno z następujących źródeł zasilania.
Baterie suche (patrz Rys. A-(a))
Uwaga dotycząca kierunku nagrywania
Proszę sprawdzić, czy gniazdko wejściowe DC IN 3V jest wolne.
1 Proszę otworzyć osłonę komory baterii.
2 Proszę włożyć dwie baterie R03 (rozmiar AAA), zwracając
uwagę na prawidłową biegunowość, a następnie zamknąć
osłonę.
• Podczas nagrywania na obu stronach taśmy, przy zmianie
Wyjmowanie baterii (patrz Rys. A-(b))
Zakładanie odłączonej osłony komory baterii (patrz Rys. A(c))
Założyć jak pokazano na ilustracji.
Kiedy należy wymienić baterie
Dla M-800V
Gdy lampka sygnalizacyjna REC/BATT przygasa, należy baterie
wymienić na nowe.
Dla M-850V
Baterie należy wymienić na nowe, gdy zgaśnie lampka BATT i
zacznie migać lampka E.
Uwagi
• Odtwarzanie będzie przez jakiś czas kontynuowane, nawet gdy lampka
zacznie migać E. Należy jednak przy najbliższej okazji wymienić
baterie. W przeciwnym wypadku odtwarzany dźwięk będzie się różnił
od normalnego, zostaną nagrane szumy i poziom głośności może być
zbyt niski (tylko dla modelu M-850V).
• Wymiana baterii nie jest konieczna:
– jeśli lampka REC/BATT lub lampka BATT miga podczas odtwarzania
dźwięku przy zwiększonej głośności.
– lampka E zapala się krótko po rozpoczęciu transportu taśmy lub na
końcu taśmy (tylko dla moderu M-850V),
– lampka E miga w trybie FF (CUE) lub REW (REVIEW). (Tylko dla
modelu M-850V).
Żywotność baterii* (przybliżona ilość godzin)
Baterie
5 (M-850V)
6 (M-800V)
Sony alkaliczne LR03 (SG)**
14 (M-850V)
15 (M-800V)
* Wartość mierzona według standardu JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association). (Przy użyciu
Mikrokasety firmy Sony).
** Przy zastosowaniu suchej baterii alkalicznej Sony LR03 (SG)
„STAMINA” (wyprodukowanej w Japonii).
Uwaga
Żywotność baterii może być krótsza, w zależności od warunków
użytkowania sprzętu.
Zasilanie z sieci użytkowej (patrz Rys. A-(d))
Zasilacz prądu AC proszę podłączyć do gniazdka DC IN 3V oraz
do gniazdka sieciowego. Należy używać zasilacza sieciowego
dostępnego w sprzedaży (znamionowe napięcie wyjściowe/
prąd wyjściowy: 3 V DC/700 mA). Proszę nie używać zasilacza
innego typu.
Ha külső mikrofonnal készít felvételt, a különböző érzékenység miatt
előfordulhat, hogy a VOR (hanggal vezérelt felvétel) rendszer nem fog
megfelelően működni.
Másik magnetofonról történő felvétel készítése
Az RK-G64HG csatlakozókábel segítségével csatlakoztasson
egy másik magnót a MIC (fülhallgató) csatlakozóhoz.
Állítsa az egységet felvétel, a másik készüléket pedig lejátszás
üzemmódba. Ekkor a VOR (hanggal vezérelt felvétel) kapcsolót
állítsa OFF (kikapcsolt) állásba.
Óvintézkedések
Az áramellátással kapcsolatban
•Csak 3 V egyenárammal működtesse a készüléket.
Hálózati tápellátás esetén használja az egységhez ajánlott
hálózati adaptert. Ne használjon más típusú adaptert. Elemmel
történő használat esetén használjon két R03 (AAA méretű)
vékony ceruzaelemet.
A készülékkel kapcsolatban
•Csak szabvány
mikrokazettát használjon a
készülékhez. Semmilyen más típus használatát nem
javasoljuk, mert az „L” mérete eltérő (D ábra).
•Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, sugárzó hő vagy
hirtelen mechanikai igénybevétel hatásának. Kerülje a poros
környezetet.
• Działanie systemu VOR jest zależne of warunków pracy. Proszę
wyłączyć funkcję VOR przez przestawienie na pozycję OFF jeżeli
otrzymywane rezultaty nie odpowiadają oczekiwaniom.
• Urządzenie użytkowane w hałaśliwym miejscu znajduje się w stałym
trybie nagrywania. Natomiast w środowisku stosunkowo cichym, tryb
automatycznego nagrywania jest wyłączony. Proszę nastawić funkcję
VOR na pozycję H (wysoki poziom dźwięków) lub na L (niski poziom
dźwięków), w zależności od warunków pracy.
Sterowanie dźwiękiem
Proszę podłączyć słuchawkę do gniazda EAR. Poziomem
głośności dźwięku odbieranego w ten sposób, nie można
sterować przy pomocy kontrolki VOL.
Zapobieganie niezamierzonemu wykonaniu nagrania (patrz Rys. B-(c))
Proszę wyłamać i usunąć fiszki zabezpieczające. Aby umożliwić
dokonanie nagrania, proszę zakleić otwory taśmą przylepną.
Nagrywanie wskazówek (Tylko dla M-850V)
Podczas wykonywania nagrania, na taśmę można nanieść
specjalne sygnały znakujące określone miejsca na taśmie
(wskazówki).
W wybranym przez użytkownika miejscu, wcisnąć CUE
MARKER celem nagrania sygnału-wskazówki. Wskaźnik REC
miga, a na taśmie jest nagrywany sygnał. Aby nagrać dłuższy
sygnał, wciskać CUE MARKER odpowiednio dłużej.
Podczas trybu „cue and review” (wskazówka i przesłuchanie
nagrania) występuje sygnał akustyczny w zaznaczonym na
taśmie, miejscu. Podczas odtwarzania taśmy przy włączonych
słuchawkach, jest to sygnał o niskiej częstotliwości.
Uwagi
• Zalecamy naniesienie sygnałów wskazówek w miejscach gdzie
występuje przerwa akustyczna.
• W zależności od pozycji wskazówek na taśmie, mogą wystąpić różnice
dźwięku sygnału akustycznego, ponieważ szybkość transportu taśmy
jest inna na początku i ku końcowi taśmy.
• W niektórych wypadkach może się zdarzyć, że nagrany dźwięk będzie
zniekształcony w miejscu nagrania sygnałów wskazówek CUE
MARKER.
Odtwarzanie taśmy (patrz Rys. C)
1
3
4
Uwagi
• Po podłączeniu niektórych zasilaczy sieciowych podczas korzystania z
urządzenia może być słyszalny hałas. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w instrukcji obsługi zasilacza sieciowego.
• Napięcie sieciowe różni się w zależności od kraju. Prosimy o zakupienie
zasilacza sieciowego w kraju, w którym będzie używany produkt.
Wsunąć kasetę, stroną rozpoczynającą odtwarzanie
skierowaną ku osłonie pomieszczenia na kasety.
Proszę wybrać tę samą szybkość odtwarzania, którą
wybrano uprzednio do przeprowadzenia nagrywania.
Proszę nacisnąć nN.
Proszę obrócić pokrętło VOL, aby wyregulować poziom
głośności.
Odtwarzanie kończy się wraz z końcem wstecznej strony taśmy
i następuje automatyczne wyłączenie sprzętu.
Podłączenie słuchawek nagłownych (nie załączone) do gniazdka
oznaczonego EAR, zmienia sygnały wejściowe lewego i
prawego kanału na odbiór monofoniczny.
Aby
Nagrywanie (patrz Rys. B-(a))
Proszę nacisnąć lub przesunąć
Proszę się upewnić, że gniazdko MIC jest wolne.
Zatrzymać odtwarzanie/
Tx
zatrzymać przesuwanie lub
cofanie taśmy*
1
Pauza w odtwarzaniu
Przesunąć >PAUSE w kierunku strzałki.
Szybkie przesuwanie do
przodu*
W trybie stopu, przesunąć CUE/REVIEW w
kierunku CUE.
Cofanie taśmy*
W trybie stopu, przesunąć CUE/REVIEW w
kierunku REVIEW.
Naciśnij przycisk zerowania licznika taśmy.
Uwaga
Wskaźnik numeryczny na liczniku długości taśmy zwiększa się
podczas odtwarzania strony taśmy skierowanej do przodu i
zmniejsza się podczas odtwarzania drugiej strony taśmy.
2
3
4
A készülékház tisztítása
Enyhén nedves, puha rongyot használjon. Ne használjon
mosószert, benzint vagy hígítót.
5
(normál, vasoxid szalag)
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a formatervet és a műszaki
adatokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa.
Uwagi dotyczące funkcji VOR (Voice Operated Recording =
akustycznie sterowany tryb nagrywania)
2
A fej és a szalagút tisztítása
Minden 10 óra használat után nyomja meg a nN (lejátszás)
gombot, és alkoholos vattával mossa le a fejet 1, a
hajtótengelyt 2 és a gumigörgőt 3.
Felvételi rendszer
2 sáv, 1 csatorna, monó
Hangszóró
Körülbelül 2,8 cm átmérőjű
Szalagsebesség
2,4 cm/s, 1,2 cm/s
Frekvencia tartomány
300 Hz - 4 000 Hz (ha a TAPE SPEED (szalagsebesség) kapcsoló
2,4 cm/s-re van állítva)
Bemenet
Mikrofonbemenet (minicsatlakozó/PLUG IN POWER (tápellátás))
érzékenység: 0,21 mV 3 kΩ vagy kisebb impedanciájú mikrofonnál
Kimenet
Fülhallgató-kimenet (minicsatlakozó) 8 Ω – 300 Ω terhelésű
fülhallgatóhoz
Kimeneti teljesítmény (10% harmonikus torzításnál)
250 mV
Energiaellátás
2 db 3 V-os, R03 (AAA méretű – vékony ceruza) elem/külső 3 V-os
egyenáramú áramforrás
Méretek (szélesség/magasság/mélység)
Körülbelül 58,5 × 100 × 22,5 mm, a kiálló részekkel és
kezelőszervekkel együtt
Tömeg
Körülbelül 110 g (maga a készülék)
Mellékelt tartozékok
MC-30 mikrokazetta (1 db) (csak európai és M-850V típusoknál)
R03 (SB) elemek (2 db) (csak európai és M-850V típusoknál)
Hordozótáska (1 db) (csak az M-850V típusnál és az M-800V európai
típusnál)
kierunku przesuwu, następuje parosekundowa przerwa w
nagrywaniu.
• Po otwarciu kieszeni na kasety, kierunek transportu taśmy
zmienia się na kierunek do przodu.
• Podczas nagrywania nie można korzystać z przełącznika DIR.
Biegunowość wtyczki
Kazetta
Figyelem!
Nagrywanie
Sony manganowe R03 (SB)
Karbantartás (E ábra)
Műszaki adatok
Nagranie, które będzie odtwarzane na innym sprzęcie, proszę wykonać
w tempie 2,4 cm. W przeciwnym wypadku jakość dźwięku może ulec
zmianie.
6
Proszę nacisnąć przycisk Tx, włożyć standardową
mikrokasetę stroną przeznaczoną do rozpoczęcia
nagrywania skierowaną ku osłonie, a następnie zamknąć
osłonę (patrz Rys. B-(b)).
Proszę wybrać odpowiednią szybkość odtwarzania taśmy.
2,4 cm dla optymalnej jakości dźwięku (zalecane przy
normalnej eksploatacji): wykorzystanie obu stron mikrokasety
MC-30 zezwala na wykonanie 30-minutowego nagrania.
1,2 cm dla dłuższego czasu nagrywania: wykorzystanie obu
stron mikrokasety MC-30, zezwala na wykonanie
60-minutowego nagrania.
Proszę wybrać stronę taśmy, na której zostanie wykonane
nagranie.
Aby wykonać nagranie na obu stronach taśmy
Proszę przesuwać suwak DIR do zmiany koloru
wskaźnika FWD na zielony.
Nagrywanie rozpoczyna się na tej stronie taśmy,
która jest skierowana ku otworowi kieszeni
kasety (kierunek do przodu) i z końcem taśmy,
zostaje automatycznie przełączone na kierunek
przeciwny (Auto Reverse).
Uwaga
Upewnij się, że elementy zabezpieczające przed nagraniem
nie zostały wyłamane. Wyłamanie elementu
zabezpieczającego tylko drugą stronę taśmy uniemożliwi
wykonanie nagrania.
Aby wykonać nagranie tyko na jednej stronie
Proszę przesuwać suwak DIR do zmiany koloru
wskaźnika REV na zielony.
Nagrywanie rozpoczyna się na tej stronie taśmy,
która jest skierowana do wnętrza sprzętu
(kierunek wsteczny).
Uwaga
Upewnij się, że nie został wyłamany element zabezpieczający
przed nagraniem drugą stronę taśmy.
Funkcję VOR ustawić w pozycji H, L lub OFF.
Przestawienie funkcji VOR w położenie H lub L umożliwia
automatyczne rozpoczęcie nagrywania dźwięku lub
przerywanie nagrywania przy braku dźwięku (chroniąc
taśmy i umożliwiając oszczędzanie mocy baterii).
H : Wykonywanie nagrania w przestronnych lub cichych
pomieszczeniach.
L : Wykonywanie nagrania w hałaśliwych miejscach.
Jeżeli poziom głośności jest niewystarczający, proszę
ustawić przełącznik w położenie OFF, w przeciwnym
wypadku urządzenie nie rozpocznie nagrywania.
Proszę nacisnąć z.
Przycisk nN zostaje jednocześnie wciśnięty i nagrywanie
rozpoczyna się. Podczas nagrywania, lampka REC
(M-850V) lub REC/BATT (M-800V) świeci lub miga w
zależności od siły dźwięku.
Poziom głośności nagrania jest niezmienny.
Przy końcu taśmy przesuwającej się do tyłu nagrywanie kończy
się i urządzenie automatycznie wyłącza się.
Aby
Naciśnij lub przesuń
Zakończyć nagrywanie
Tx
Rozpocząć nagrywanie
podczas odtwarzania
z podczas odtwarzania (sprzęt przełącza
się do trybu nagrywania)
Odtworzyć właśnie nagrany
fragment taśmy
Podczas nagrywania suwak
CUE/REVIEW ku górze, w kierunku
REVIEW. Zwolnij przycisk w pozycji
rozpoczęcia odtwarzanie.
Pauza w nagrywaniu
Suwak >PAUSE w kierunku strzałki.
Proszę wyjąć kasetę
Tx
Przeszukiwanie do przodu W trybie odtwarzania, naciskać
w trybie odtwarzania (CUE) CUE/REVIEW i zwolnić po osiągnięciu
poszukiwanej pozycji na taśmie.
Przeszukiwanie wstecz w
trybie odtwarzania
(REVIEW)
W trybie odtwarzania, naciskać
CUE/REVIEW ku górze i zwolnić po
osiągnięciu poszukiwanej pozycji.
Zmienić kierunek
odtwarzania
DIR
* Odłożenie sprzętu po przesunięciu lub cofnięciu taśmy, powoduje szybkie
zużycie baterii. Należy więc pamiętać o naciśnięciu przycisku Tx.
Uwaga
Jeżeli w trybie przeszukiwania wstecz/naprzód przy odtwarzaniu, taśma
została kompletnie przewinięta (funkcja CUE/REVIEW), przełącznik CUE/
REVIEW może po zwolnieniu nie powrócić do środkowej pozycji. W takim
przypadku, proszę przełącznik manualnie przesunąć na środkową
pozycję aby rozpocząć odtwarzanie.
Aby zwiększyć szybkość odtwarzania (tylko dla M-850V).
Przełącznik FAST PB przesunąć w kierunku strzałki. Szybkość
odtwarzania zwiększa się.
Aby powrócić do wstępnej szybkości, proszę przesunąć
przełącznik FAST PB na pozycję wyjściową.
Nagrywanie/odtwarzanie przy użyciu
dodatkowego wyposażenia
Wykonywanie nagrań przy pomocy
Zewnętrznego Mikrofonu
•Karty kredytowe o magnetycznym kodzie, zegarki
mechaniczne itp., należy przechowywać z dala od sprzętu,
którego głośnik jest wyposażony w magnes mogący
spowodować uszkodzenie takich przedmiotów.
•Przed dłuższą przerwą w eksploatacji sprzętu, proszę usunąć
wszystkie baterie, co pozwoli uniknąć uszkodzeń przy
ewentualnym wycieku elektrolitu i wynikającej z tego korozji.
•Przed podjęciem eksplotacji po dłuższej przerwie proszę na
parę minut włączyć tryb odtwarzania, aby uruchomić
urządzenie przed włożeniem kasety.
W przypadku ewentualnych niejasności lub trudności
związanych z korzystaniem z urządzenia, prosimy o
skontaktowanie się z najbliższym punktem sprzedaży firmy
Sony.
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli poniższe czynności mające na celu rozwiązanie
problemów nie dadzą pożądanych rezultatów, prosimy o
skontaktowanie się z najbliższym punktem sprzedaży firmy
Sony.
Trudności z wsunięciem kasety.
t Kasetę usiłowano wsunąć odwrotną stroną.
t Przycisk nN został już naciśnięty.
Sprzęt nie działa.
t Niewłaściwa biegunowość baterii.
t Słaby poziom mocy baterii. Wymienić obie baterie na nowe.
t >PAUSE jest przesunięta w kierunku strzałki.
t Do urządzenia podłączono przewód zasilacza AC lub
akumulatora samochodowego, a wykorzystane będzie
zasilanie z baterii.
Tryb nagrywania nie działa.
t Brak kasety w kieszeni urządzenia.
t Element zabezpieczający przed nagraniem został
wyłamany. (Wyłamanie elementu zabezpieczającego tylko
drugą stronę taśmy uniemożliwi wykonanie nagrania). Aby
wykorzystać taśmę do wykonania nowego nagrania, należy
zakleić lukę po wyłamanym zabezpieczeniu. Aby wykonać
nagranie tylko na jednej stronie taśmy, należy umieścić
kasetę stroną, na której nagranie zostanie wykonane,
skierowaną odwrotnie do kierunku wieczka (druga strona
taśmy).
t W przypadku nagrywania na jednej stronie, proszę się
upewnić, że orientacja kasety i ustawienie przełącznika DIR
nie pasują do siebie. Proszę włożyć mikrokasetę stroną
przeznaczoną do nagrywania zwróconą ku urządzeniu, a
następnie przesunąć przełącznik DIR, tak aby wskaźnik
REV zaświecił na zielono.
Nagrywanie zostaje przerwane.
t Przełącznik funkcji VOR znajduje się w pozycji H lub L.
Jeśli funkcja VOR nie jest aktualnie wykorzystywana,
proszę przestawić przełącznik w położenie OFF.
Podczas operacji CUE/REVIEW, taśma zatrzymuje się lub jest blokowana.
Taśmy nie można szybko przewinąć do przodu ani do tyłu.
t Baterie są wyczerpane, należy je wymienić.
Trudności z dokładnym wymazaniem nagrania.
t Zanieczyszczenie głowicy. Patrz „Konserwacja”.
Tryb odtwarzania nie działa.
t Skończyła się taśma odtwarzana do tyłu. Naciśnij
przycisk nN, aby przełączyć odtwarzanie taśmy w
położenie FWD.
Brak dźwięku z głośnika.
t Podłączona jest słuchawka.
t Kontrolkę regulującą głośność ustawiono na najniższym
poziomie.
Zanik dźwięku lub zakłócenia dźwięku.
t Kontrolkę regulującą głośność ustawiono na najniższym
poziomie.
t Słaby poziom mocy baterii. Proszę wymienić obie baterie
na nowe.
t Głowica nagrywająco-odtwarzająca jest zanieczyszczona.
Patrz „Konserwacja”.
t Umieszczenie kasety bezpośrednio na głośniku może
spowodować jej namagnesowanie i pogorszenie jakości
dźwięku.
t Proszę korzystać z zestawu z dala od urządzeń
emitujących fale radiowe, takich jak telefony komórkowe.
Dźwięk jest niestabilny.
t Baterie są rozładowane. Proszę wymienić obie baterie na
nowe.
t Wałek napędowy i wałek dociskowy są zabrudzone. Patrz
„Konserwacja”.
Odtwarzanie taśmy jest zbyt szybkie lub zbyt wolne.
t Nieprawidłowe ustawienie przełącznika TAPE SPEED.
Proszę ustawić na tę samą szybkość z jaką wykonano
nagranie.
t Słaby poziom mocy baterii. Wymienić obie baterie na nowe.
Odtwarzanie taśmy jest szybsze niż normalnie.
t Przełącznik FAST PB (tylko dla M-850V) przesunięto w
kierunku strzałki.
Słychać szum podczas pracy urządzenia.
t Przypadkowo naciśnięty został przycisk zerowania
licznika taśmy. Aby ustawić licznik na „000”, należy
nacisnąć ten przycisk ponownie.
Po zakończeniu szybkiego przewijania do przodu lub do
tyłu słychać grzechotanie.
t Proszę nacisnąć przycisk Tx, aby zatrzymać szybkie
przewijanie do przodu lub do tyłu.
Konserwacja (patrz Rys. E)
Czyszczenie głowicy i ścieżki taśmy
Proszę nacisnąć przycisk nN, głowicę 1, rolkę prowadzącą
2 i rolkę dociskową 3 przetrzeć wacikiem, lekko zwilżonym
alkoholem, po każdych 10 godzinach eksploatacji.
Mikrofon proszę podłączyć do gniazdka oznaczonego MIC.
Użyć mikrofonu o niskiej impedancji (poniżej 3 kΩ). Korzystanie
z mikrofonu pracującego w systemie wkładalnym, umożliwi
zasilanie go poprzez sprzęt nagrywający.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Proszę używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie używać
środków zawierających alkohol, benzynę lub rozpuszczalnik.
Uwaga
Dane techniczne
Przy nagrywaniu poprzez zewnętrzny mikrofon, system VOR może nie
funkcjonować prawidłowo ze względu na różnice czułości.
Nagrywanie z innego magnetofonu
Przewodem RK-G64HG (nie załączony) podłączyć dodatkowy
magnetofon do gniazdka oznaczonego MIC.
Włączyć tryb nagrywania a dodatkowe urządzenie przełączyć
na tryb odtwarzania. W takim przypadku, funkcję VOR proszę
przestawić na pozycję OFF (wyłączenie).
Ostrzeżenia
Dotyczące mocy
•Sprzęt należy zasilać wyłącznie prądem 3V DC.
Podłączenie do prądu zmiennego AC można przeprowadzać
poprzez zalecany dla tego sprzętu, odpowiedni adapter AC.
Nie korzystać z adapterów innego typu. Zasilając bateriami,
proszę użyć dwóch baterii R03 (rozmiar AAA).
Dotyczące sprzętu
•Korzystać wyłącznie ze
(standardowych
mikrokaset). Nie używać nienormowanych kaset ze względu
na różnice w parametrach „L” (patrz Rys. D).
•Nie pozostawiać sprzętu w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach gdzie byłby narażony na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, kurzu lub wstrząsów udarowych.
•Jeżeli do wnętrza sprzętu dostanie się ciało obce lub
jakakolwiek ciecz, należy przed ponownym podjęciem
eksploatacji, wyjąć baterie lub odłączyć adapter mocy i oddać
do przeglądu przez wykwalifikowanego przedstawiciela
serwisu.
Taśma
(taśmy normalnej pozycji)
System nagrywania
2-ścieżkowy 1-kanałowy monofoniczny
Głośnik
Około 2,8 cm średnicy
Szybkość odtwarzania taśmy
2,4 cm/s, 1,2 cm/s
Zakres częstotliwości
300 Hz - 4 000 Hz (przy przełączniku szybkości odtwarzania TAPE
SPEED ustawionym na 2,4 cm/s)
Wejścia
Wejściowe gniazdko mikrofonu (minigniazdko/PLUG IN POWER)
czułość 0,21 mV dla mikrofonu o impedancji 3 kΩ lub niższej
Wyjścia
Gniazdko słuchawki (minigniazdko) dla słuchawki 8 Ω – 300 Ω
Moc oddawana (przy 10% dystorcji nieliniowej)
250 mW
Zapotrzebowanie mocy
Baterie o napięciu 3 V DC R03 (rozmiar AAA) × 2/
Zewnętrzne źródła zasilania prądem DC 3V
Wymiary (szer./wys./dł.)
Około 58,5 × 100 × 22,5 mm łącznie z kontrolkami i częściami
wystającymi
Waga
Ok. 110 g (tylko samo urządzenie)
Dostarczony osprzęt
Mikrokaseta MC-30 (1) (tylko dla modelu dostępnego w Europie oraz
modelu M-850V)
Baterie R03 (SB) (2) (tylko dla modelu dostępnego w Europie oraz
modelu M-850V)
Etui ochronne (1) (tylko dla M-850V oraz dla dostępnego w Europie
modelu M-800V)
Wygląd oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising