Sony | MV-02HP | Sony MV-02HP Návod k obsluze

senzorů zhoršit a může dojít ke snížení kvality
zvuku.
• Pokud sluchátka nepoužíváte delší dobu, vyjměte
baterie pro zabránění poškození zapříčiněného
vytečením baterií a následné koroze.
• Nenechávejte sluchátka ležet na přímém slunečním
záření, v horku nebo vlhkosti. (Je doporučeno
používání sluchátek při teplotě mezí 5 °C a 35 °C.)
• Nenechte sluchátka spadnout a chraňte je před
nárazy jakéhokoli druhu, protože by mohlo dojít
k jejich poškození.
Poznámky k prevenci před poškozením
sluchu
Vyvarujte se používání sluchátek při vysoké
hlasitosti.
Sluchoví odborníci varují před nepřetržitým,
dlouhodobým a hlasitým poslechem. Pokud slyšíte ve
vašich uších zvonění, snižte hlasitost nebo přerušte
používání sluchátek.
Laskaví k ostatním
, Přibližte se k vysílači. (Čím více se oddalujete
od vysílače, tím pravděpodobně slyšíte více
šumu. Toto je normální při přenosu pomocí
infračervených paprsků a neznamená to, že je
problém ve sluchátkách.)
, Zkontrolujte, zda nejsou mezi vysílačem
a sluchátky žádné předměty.
, Zkontrolujte, zda nemáte přikryty infračervené
senzory rukama nebo vlasy.
, Nepoužívejte sluchátka na přímém slunečním
záření.
, Světlo indikátoru zapnutí sluchátek je slabé,
bliká nebo se vypíná.
• Vyměňte baterie za nové.
Technické údaje
Všeobecné údaje
Modulační systém
Nosná frekvence
Udržujte hlasitost v přiměřené úrovní. Toto vám
umožní, abyste slyšeli okolní zvuky a byli ohleduplní
k lidem kolem vás.
Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy ohledně
sluchátek, která nejsou v této uživatelské příručce,
obraťte se prosím na vašeho nejbližšího prodejce
Sony.
Kmitočtový rozsah
Zdroj napájení
Hmotnost
Odstraňování problémů
Není zvuk/tlumený zvuk
, Nejprve zapněte zobrazovací monitor, a poté si
nasaďte sluchátka.
, Zkontrolujte, zda je zobrazovací monitor
zapnutý.
, Funkce ztlumení je aktivována.
• Zkontrolujte, jestli nejsou žádné předměty
mezí vysílačem a sluchátky.
• Použijte sluchátka v blízkosti vysílače.
, Světlo indikátoru zapnutí sluchátek je slabé,
bliká nebo se vypíná.
• Vyměňte baterie za nové.
2-631-575-12 (1)
Hlasitý šum v pozadí
Dvoukanálová
bezdrátová sluchátka
Návod k obsluze
Kmitočtová modulace
Pravé:
2,8 MHz (CH1)/3,8 MHz
(CH2)
Levé:
2,3 MHz (CH1)/3,2 MHz
(CH2)
18 – 22 000 Hz
3,0V DC suché baterie
typu R6 (2)
Cca 230 g včetně baterií
Dodávané příslušenství
Návod k obsluze (1)
Baterie (2)
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Zkreslený zvuk
, Světlo indikátoru zapnutí sluchátek je slabé,
bliká nebo se vypíná.
• Vyměňte baterie za nové.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MV-02HP
© 2005 Sony Corporation
3
VAROVÁNÍ
Zavřete víko přihrádky na baterie.
2
Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti,
vyhnete se tak nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Nastavte spínač na ON (zapnuto) na
levém sluchátku.
Sluchátka se zapnou a indikátor zapnutí POWER
svítí červeně.
Děkujeme vám za zakoupení dvoukanálových
bezdrátových sluchátek Sony MV-02HP.
Než začnete tento přístroj používat, přečtěte si prosím
pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro
pozdější použití.
MV-02HP jsou bezdrátová stereofonní sluchátka
používající infračervený přenos.
Můžete si užívat poslechu programu volně, bez
omezení kabelem sluchátek.
• Bezdrátová, bezšumová infračervená sluchátka
odolná proti vnějšímu hluku atd.
• Samonastavitelný mechanizmus sluchátkového
pásku zajistí, že sluchátka přesně a dokonale
padnou.
• Jeden ovladač hlasitosti pro pravou a levou stranu
sluchátek.
• Použití s automobilovými monitory se
zabudovaným infračerveným vysílačem.
N Začínáme
Vložení baterií
Otevřete víko přihrádky na baterie (v)
levého sluchátka.
Sundejte si sluchátka a vypněte je. (Může dojít ke
vzniku šumu, pokud vypnete monitor před sundáním
sluchátek.)
Životnost baterií
Baterie
Přibližně
hodin*1
Alkalické baterie Sony LR6/AM-3 (N) 90 hodin*2
Manganové baterie Sony R6/SUM-3
40 hodin*2
(NU)
*1 Při výstupu 1 kHz, 1 mW+1 mW
*2 Čas uvedený výše se může lišit v závislosti na
teplotě a podmínkách použití.
Poznámky k bateriím
• Nepokoušejte se dobíjet suché baterie.
• Nepřenášejte baterie společně s mincemi nebo
jinými kovovými předměty. Baterie se mohou
zahřívat, pokud negativní a pozitivní koncovky
nechtěně přijdou do kontaktu s kovovými předměty.
• Pokud přístroj nebudete používat delší dobu,
vyjměte baterie pro zabránění poškození nebo
koroze při vytečení baterií.
Spínač ON/OFF
(zapnuto/vypnuto)
3
4
5
Indikátor zapnutí
POWER
Nasaďte si sluchátka.
Ujistěte se, že jste si nasadili pravé sluchátko (R)
na pravé ucho a levé sluchátko (L) na levé ucho.
Spusťte přehrávání.
1
Otočte ovládacím kolečkem hlasitosti
(VOL) pro nastavení hlasitosti.
Pokud při nastavování hlasitosti přikryjete
rukama infračervené senzory sluchátek, aktivuje
se funkce ztlumení a hlasitost nemůže být
nastavena. Pro nastavení hlasitosti se přibližte
k vysílači na monitoru nebo otočte infračervené
zářiče směrem k vysílači na monitoru.
N Ovládání systému
Vložte baterie typu R6 do přihrádky na
baterie podle koncovek 3 na baterii
a označení 3 v přihrádce.
Poslech programu
Před poslechem
• Vysílač pro sluchátka je na zobrazovacím monitoru.
• Pro zabránění poškození sluchu nejprve snižte
hlasitost.
1
Zapněte zobrazovací monitor.
Odstraňte starou ušní podušku
odtrhnutím.
Ušní poduška
2
Kdy je potřeba vyměnit baterie
Víko (v)
Výměna ušních podušek
Ušní podušky jsou vyměnitelné. Pokud se ušní
podušky zašpiní nebo obnosí, vyměňte je jako na
obrázku níže.
Ušní poduška není k dostání v obchodě.
Můžete si je objednat u vašeho nejbližšího prodejce
Sony.
Při snížení výkonu baterií ztmavne indikátor zapnutí,
dojde ke zkreslení zvuku nebo šumu.Vyměňte staré
baterie co nejdříve za nové.
2
Pro zamezení interference při používání bezdrátových
sluchátek s jiným AV zařízením můžete zvolit audio
kanál pomocí spínače CH1/CH2. Zvolte audio kanál
podle mobilního monitoru XVM-F65 nastavením
„WireLess Headphone” (bezdrátová sluchátka).
Po poslechu programů
Vítejte!
1
Volba audio kanálu
Připevněte novou ušní podušku kolem
sluchátka.
Ovládací kolečko
hlasitosti (VOL)
Zvuk je automaticky ztlumen, pokud se
zvýší hluk
— Funkce ztlumení
Pokud jsou infračervené paprsky blokovány, nebo
pokud jsou sluchátka používána mimo jejich
efektivní rozsah, zvýší se šum a zvuk se zhorší. Tato
funkce ztlumí jakýkoli zvuk ve sluchátkách, a tím
brání potencionálnímu poškození sluchu následkem
hluku. Zvuk je automaticky obnoven, pokud se
přiblížíte k vysílači nebo odstraníte blokování.
N Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Řidič nesmí používat sluchátka.
Tyto činnosti by mohly odvést řidičovu pozornost
a způsobit nehodu.
• Pokud jsou sluchátka používána na přímém
slunečním záření, může se citlivost infračervených
Download PDF

advertising