Sony | SRS-XB21 | Sony SRS-XB21 Přenosný reproduktor XB21 s funkcí EXTRA BASS™ a technologií BLUETOOTH® Referenční příručka

4-734-037-22(1)
Bezdrátový reproduktor
Bezdrôtový reproduktor
Referenční příručka
Referenčná príručka
Poznámka
• Pokud se povrch systému ušpiní, nečistěte jej saponátem, ředidlem, benzínem, alkoholem apod.,
protože byste mohli poškodit voděodolnou úpravu látkové části systému.
• Zejména v chladných oblastech otřete po použití ze zařízení veškerou vlhkost. Pokud vlhkost z
povrchu neodstraníte, může způsobit zamrznutí systému a poruchu.
• Systém nestavte přímo na písek, například do pískoviště nebo na písčitou pláž. Pokud se do
látkové části dostanou např. zrnka písku, opatrně je odstraňte. Nikde nepoužívejte vysavač atd.
Mohlo by dojít k poškození reproduktoru.
Specifikace
Reproduktory
Systém reproduktorů
Typ ozvučnice
Průměr přibližně 42 mm x 2
Model s pasivním zářičem
BLUETOOTH®
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH® verze 4.2
Výstup
Specifikace BLUETOOTH® Power Class 2
Maximální komunikační rozsah
Při přímé viditelnosti přibližně 10 m*1
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Rozšířený profil
distribuce zvuku)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profil dálkového
ovládaní pro audio a video)
HSP (Headset Profile – Profil náhlavní soupravy)
HFP (Hands-free Profile – Profil Handsfree)
SPP (Serial Port Profile – Profil sériového portu)
3
Podporované kodeky* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Rozsah přenosu (A2DP)
20–20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
Provozní frekvence / Maximální výstupní výkon (BLUETOOTH®)
2400 MHz–2483,5 MHz / < 9,5 dBm
SRS-XB21
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Čeština
Bezdrátový reproduktor
Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí
využití.
VAROVÁNÍ
Pokud bude vaše pokožka v kontaktu s tímto produktem delší dobu (když je zapnutý), může dojít k
poranění při nízké teplotě.
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Výrobní štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny uvnitř krytu na zadní
straně systému.
Umístění
*1 Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH® značí účel komunikace BLUETOOTH® mezi zařízeními.
3
* Kodek: Formát komprese a konverze audiosignálu
*4 Kodek dílčího pásma
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos audio
obsahu s vysokým rozlišením (High-Resolution Audio; Hi-Res), a to i prostřednictvím připojení
BLUETOOTH®. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s funkcí BLUETOOTH®, jako
je například SBC, pracuje bez snižování kvality audio obsahu s vysokým rozlišením.*7 Díky
efektivnímu kódování a optimalizované tvorbě paketů navíc umožňuje přes bezdrátovou síť
BLUETOOTH® přenášet až třikrát více dat*8 než ostatní technologie, což umožňuje
bezkonkurenční kvalitu zvuku.
7
* Kromě obsahu ve formátu DSD.
*8 V porovnání s kodekem SBC (kodek dílčího pásma), když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s
(96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
• Neumisťujte systém do nakloněné polohy.
• Neumisťujte systém do blízkosti zdrojů tepla ani do míst, kde bude vystaven přímému
slunečnímu světlu, nadměrnému množství prachu či mechanickým otřesům.
• Systém nepoužívejte ani neponechávejte v automobilu.
• Systém nepoužívejte v sauně.
Mikrofon
Informace o funkci Party Booster
Vstup
Konektor AUDIO IN (stereofonní minikonektor)
Napájení5 V DC (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru AC USB
umožňujícího napájení při 1,5 A nebo 500 mA), případně pomocí
vestavěné lithium-iontové baterie
Výdrž lithium-iontové baterie (při použití připojení BLUETOOTH®)
Přibližně 12 hodin*9
Při nastavení maximální hlasitosti bude výdrž systému přibližně
3 hodiny.
Rozměry (včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků)
Přibližně 193 mm x 72 mm x 65 mm (š/v/h)
Hmotnost
Přibližně 530 g včetně baterie
Dodávané příslušenství
kabel Micro-USB (1)
*9 Při použití určeného hudebního zdroje, nastavení hlasitosti systému na hodnotu 25, nastavení
režimu zvuku na hodnotu „STANDARD“ a vypnutém podsvícení jednotky.
Výdrž se může lišit v závislosti na teplotě a podmínkách použití.
Při použití funkce Party Booster si dejte pozor na následující. Pokud
systém narazí do nějaké osoby nebo předmětu, může to způsobit
poruchu.
• Při používání systému odpojte kabely a zavřete kryt.
• Nepoužívejte systém s připojeným adaptérem.
• Pokud používáte tuto funkci, držte systém pevně a příliš s ním
netřeste, abyste jej neupustili nebo vám nevypadl z ruky.
• Před použitím této funkce zkontrolujte, že máte kolem systému
dostatečný prostor.
• Nedotýkejte se systému žádným nástrojem.
• Nepoužívejte tuto funkci během jízdy nebo chůze.
• Během používání udržujte systém ve vzdálenosti minimálně 20 cm
od obličeje.
• Nepoužívejte tuto funkci příliš dlouho. Dělejte pravidelné přestávky.
• Pokud se během používání této funkce začnete cítit unavení, neudělá
se vám dobře nebo vás začne něco bolet, okamžitě ji přestaňte
používat.
Typ
Kondenzátorový elektretový
Směrová charakteristika
Všesměrový
Efektivní frekvenční rozsah 100–7 000 Hz
Obecné
Požadavky na systém pro nabíjení baterie pomocí rozhraní USB
Použití běžně dostupného napájecího adaptéru AC USB umožňujícího napájení při 1,5 A nebo 500 mA
(V případě použití napájecího adaptéru AC USB, který umožňuje napájení při 1,5 A, bude doba
nabíjení kratší.)
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
Jiné pokyny
• Nepoužívejte ani neponechávejte systém v extrémně chladném nebo horkém prostředí (teplota
mimo rozmezí 5 °C – 35 °C). Je-li systém používán nebo ponechán v prostředí o teplotě mimo
uvedené rozmezí, může se automaticky zastavit v zájmu ochrany vnitřních obvodů.
• Při vysokých teplotách může z důvodu ochrany baterie dojít k zastavení nabíjení nebo snížení
hlasitosti.
• I když nemáte v plánu používat systém delší dobu, dobijte baterii na plnou kapacitu každých šest
měsíců, abyste zachovali její výkon.
Autorská práva
• Android, Google Play a další související známky a loga jsou ochrannými známkami společnosti
Google LLC.
• LDAC™ a logo LDAC jsou ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.
• Název a logo BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti
Bluetooth SIG, Inc. Společnost Sony Corporation používá tyto značky v rámci licence. Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
• Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace NFC Forum,
Inc. v USA a dalších zemích.
• iPhone, iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a
dalších zemích.
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo
konkrétně pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo ověřeno vývojářem, aby splňovalo
provozní normy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení
ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Dovolujeme si vás upozornit, že
použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
systémů.
App Store je ochranná známka pro služby společnosti Apple Inc.
• WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
• Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
• Symboly ™ a ® jsou v tomto dokumentu vynechány.
Poznámky k odolnosti proti vodě a prachu
(Tyto poznámky si přečtěte než začnete systém
používat)
Odolnost systému proti vodě a prachu
Pokud je na systému pevně nasazený kryt, má specifikaci voděodolnosti IPX7*1, jak ji definují
„Úrovně ochrany proti vniknutí vody“ normy IEC 60529 „Stupně ochrany krytem (IP kód)“*3, a
specifikaci odolnosti proti prachu IP6X*2, jak ji definují „Úrovně ochrany proti pevným cizorodým
předmětům“*3.
Tekutiny, pro které specifikace vodotěsnosti platí, jsou
Vhodné:
sladká voda, voda z kohoutku, voda z bazénu, mořská voda
Nevhodné:
jiné tekutiny než výše uvedené (voda s mýdlem, voda s čisticími nebo
koupelovými prostředky, šampón, horká pramenitá voda atd.)
Technologie Bluetooth® funguje se zařízeními iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPod touch (6. generace), iPod touch (5. generace)
Poznámka
Společnost Sony nemůže přijmout zodpovědnost v případě ztráty nebo poškození dat na iPhonu/
iPodu při používání tohoto zařízení se systémem.
Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Slovensky
Bezdrôtový reproduktor
Pred použitím systému si dôkladne prečítajte túto príručku a odložte si ju, aby ste do nej mohli
v prípade potreby nahliadnuť.
UPOZORNENIE
Pri dlhodobom kontakte pokožky s týmto produktom, keď je zapnuté napájanie, môže dôjsť
k poraneniu zapríčinenému nízkou teplotou.
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Štítok a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sa nachádzajú na vnútornej strane krytu na
zadnej strane systému.
Umiestnenie
• Systém neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Systém nedávajte do blízkosti tepelných zdrojov ani na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Systém nepoužívajte ani nenechávajte v automobile.
• Systém nepoužívajte v saune.
Informácie o funkcii Party Booster
Počas používania funkcie Party Booster berte na vedomie nasledujúce.
Ak do systému narazí osoba alebo predmet, môže to spôsobiť poruchu.
• Počas používania systému odpojte káble a zatvorte kryt.
• Systém nepoužívajte s pripojeným adaptérom.
• Pri používaní tejto funkcie držte systém pevne a netraste ním príliš
silno, aby ste ho nechtiac nezahodili alebo aby vám nevypadol z ruky.
• Pred použitím funkcie sa uistite, že okolo systému je dostatok
priestoru.
• Neudierajte do systému nástrojmi.
• Funkciu nepoužívajte počas šoférovania ani chôdze.
• Počas používania udržiavajte systém minimálne 20 cm od tváre a očí.
• Funkciu nepoužívajte príliš dlho. Doprajte si pravidelné prestávky.
• Ak sa počas používania funkcie cítite unavení, cítite nepohodlie alebo
bolesť v niektorej časti tela, prestaňte funkciu ihneď používať.
*1 IPX7 (Úroveň ochrany proti vniknutí vody): Další informace viz Příručka.
*2 IP6X (Úroveň ochrany proti vniknutí prachu): Další informace viz Příručka.
*3 Dodávané příslušenství není odolné proti vodě nebo prachu.
Odolnost tohoto systému proti vodě a prachu je založena na měřeních prováděných za zde
popsaných podmínek. Mějte na paměti, že na poruchy způsobené ponořením do vody nebo
vniknutím prachu při nesprávném používání zákazníkem se nevztahuje záruka.
Jak předejít zhoršení odolnosti proti vodě a prachu
Zkontrolujte následující položky a používejte systém správně.
• Systém prochází testem odolnosti proti nárazu tak, že je upuštěn z výšky 1,22 mm na překližku o
tloušťce 5 cm, která odpovídá normě MIL-STD 810 F pro náraz 516.5. Tento test však nezaručuje, že
za určitých podmínek nedojde k poškození, poruchám, ani zhoršení odolnosti systému proti vodě
a prachu. Deformace nebo poškození způsobené pádem systému či jeho vystavením
mechanickému otřesu může způsobit zhoršení odolnosti proti vodě a prachu.
• Nepoužívejte systém v místě, kde hrozí jeho postříkání horkou vodou nebo velkým množstvím
vody. Provedení systému není odolné vůči tlaku vody. Používání systému v místě, kde působí
velký tlak vody, například pod tekoucí vodou nebo ve sprše, může způsobit poruchu.
• Přímo na systém nenalévejte horkou vodu ani na něj nepouštějte horký vzduch z fénu nebo
jiného zařízení. Kromě toho systém nikdy nepoužívejte na místech s vysokou teplotou, například
v sauně, ani v blízkosti sporáku.
• S krytem zacházejte opatrně. Kryt hraje velmi důležitou roli při zajištění odolnosti proti vodě a
prachu. Při používání systému zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen. Při zavírání krytu dbejte na
to, aby dovnitř nepronikly cizí předměty. Není-li kryt zcela uzavřen, může odolnost proti vodě a
prachu klesat, a v důsledku průniku vody do systému může dojít k jeho poruše.
Kryt
Péče o systém
I když je látková část systému opatřena voděodolnou úpravou, můžete systém používat pohodlněji
a delší dobu, pokud se budete řídit níže uvedeným postupem údržby.
• Pokud se v těchto případech povrch systému ušpiní, opláchněte systém co nejdříve čerstvou
vodou (vodou z kohoutku atd.) a nečistoty odstraňte. Pokud nečistoty z povrchu systému
neodstraníte, může dojít ke změně barvy či narušení látkové části nebo poškození systému.
Například:
ˋˋPokud se do systému dostane sůl, písek atd., když jej používáte na pláži, u bazénu atd.
ˋˋPokud na systém ukápnou cizorodé látky (opalovací krém, opalovací olej atd.)
• Pokud je systém mokrý, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Kromě toho systém také
umístěte na vzdušné místo, aby došlo k vysušení zbývající vlhkosti.
• Pokud do reproduktorů systému pronikne voda, můžete to ovlivnit kvalitu zvuku. Nejedná se však
o závadu. Otřete vlhkost z povrchu a umístěte systém na suchý měkký hadřík s logem SONY
směrem dolů, aby odtekla voda, která pronikla dovnitř systému. Poté systém umístěte na vzdušné
místo, aby došlo k vysušení zbývající vlhkosti.
Iné
• Systém nepoužívajte a nenechávajte ho v extrémne chladnom ani teplom prostredí (teploty
mimo rozsahu 5 °C – 35 °C). Ak budete systém používať alebo ho necháte v prostredí mimo vyššie
uvedeného rozsahu, systém sa môže automaticky zastaviť, aby chránil vnútorné obvody.
• Pri vysokej teplote sa kvôli ochrane batérie môže zastaviť nabíjanie alebo znížiť hlasitosť.
• Aj v prípade, keď neplánujete systém dlhší čas používať, raz za 6 mesiacov nabite batériu naplno.
Zachováte tak jej výkon.
Informácie o autorských právach
• Android, Google Play a ďalšie súvisiace označenia a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
• Značka LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
• Slovná ochranná známka a logá BLUETOOTH® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation používa tieto ochranné známky na
základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
• N Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc., v USA a iných krajinách.
• iPhone, iPod Touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných
krajinách.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vyvinuté špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Upozorňujeme, že používanie
tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
App Store je značkou služby spoločnosti Apple Inc.
• WALKMAN a logo WALKMAN sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
• Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
• V tomto dokumente sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Poznámky k vodotesnosti a odolnosti voči prachu
(prečítajte si pred použitím systému)
Vodotesnosť a odolnosť systému voči prachu
Systém je bezpečne uzavretý krytom a vzťahuje sa naň špecifikácia vodotesnosti IPX7*1, ako je to
definované v časti „Stupne ochrany voči vniknutiu vody“ normy IEC60529 „Stupne ochrany pred
vniknutím (kód IP)“*3, a špecifikácia odolnosti voči prachu IP6X*2, ako je to definované v časti
„Stupne ochrany voči pevným cudzím predmetom“*3.
Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú špecifikácie vodotesnosti
Platí:
pitná voda, voda z kohútika, voda z bazéna, morská voda
Neplatí:
tekutiny iné než uvedené vyššie (mydlová voda, voda s čistiacimi
alebo kúpeľovými prostriedkami, šampón, horúca pramenitá voda
a pod.)
*1 IPX7 (Stupeň ochrany voči vniknutiu vody): Podrobné informácie nájdete v Príručke pomoci.
*2 IP6X (Stupeň ochrany proti prachu): Podrobné informácie nájdete v Príručke pomoci.
*3 Dodané príslušenstvo nie je vodotesné ani odolné voči prachu.
Vodotesnosť a odolnosť systému voči prachu je založená na meraniach vykonaných pri
podmienkach uvedených v tomto dokumente. Majte na pamäti, že na poruchy spôsobené
ponorením do vody alebo vniknutím prachu pri nesprávnom používaní zákazníkom sa nevzťahuje
záruka.
Zabránenie narušeniu vodotesnosti a odolnosti systému voči prachu
Skontrolujte nasledujúce informácie a používajte systém správnym spôsobom.
• Systém prešiel testom pádu z výšky 1,22 m na preglejku hrubú 5 cm v súlade s normou MIL-STD 810,
metóda F, 516.5 – náraz. Nezaručuje to však, že sa systém nepoškodí a nepoláme a že bude za
každých okolností vodotesný a odolný voči prachu. Deformácia alebo poškodenie spôsobené
pádom systému alebo mechanickým nárazom môže spôsobiť zhoršenie vodotesnosti a odolnosti
systému voči prachu.
• Systém nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený veľkému množstvu vody alebo
špliechajúcej horúcej vode. Systém nie je konštruovaný tak, aby dokázal odolať tlaku vody.
Používanie systému na miestach, kde dochádza k vystaveniu vysokému tlaku vody, napríklad pod
tečúcou vodou alebo v sprche, môže mať za následok poruchu.
• Nepúšťajte horúcu vodu ani nepoužívajte horúci vzduch zo sušiča vlasov či akéhokoľvek iného
zariadenia priamo na systém. Systém tiež nikdy nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou,
ako napríklad v saunách alebo v blízkosti kachlí.
• S krytom manipulujte opatrne. Kryt zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zachovávaní vodotesnosti
a odolnosti voči prachu. Pri používaní systému musí byť kryt úplne zavretý. Pri zatváraní krytu
dávajte pozor, aby sa dovnútra nedostali cudzie predmety. Ak kryt nie je zatvorený úplne, môže
sa narušiť vodotesnosť a odolnosť systému voči prachu a spôsobiť poruchu systému z dôvodu
vniknutia vody a častíc prachu do systému.
Kryt
Starostlivosť o systém
Aj keď má textilná časť systému úpravu odpudzujúcu vodu, systém budete môcť používať
pohodlnejšie a dlhšie, ak dodržíte nasledujúce pokyny na údržbu.
• Ak sa v nasledujúcich prípadoch znečistí povrch systému, nečistoty ihneď odstráňte pitnou vodou
(napríklad vodou z kohútika). Ak nečistoty ostanú na povrchu, môže to mať za následok zmenu
farby, poškodenie textilnej časti alebo poruchu systému.
Príklady
ˋˋAk po používaní na pláži alebo pri bazéne ostane na systéme soľ, piesok a podobne.
ˋˋAk sa systém znečistí cudzími látkami (opaľovacím krémom, samoopaľovacím olejom atď.).
• Ak sa systém zamočí, vlhkosť ihneď zotrite suchou jemnou handričkou. Systém potom vysušte
na vzdušnom mieste, kým sa neodstráni všetka vlhkosť.
• Ak sa do reproduktorovej časti systému dostane voda, môže sa zmeniť kvalita zvuku. Nejde
o poruchu. Zotrite vlhkosť z povrchu a položte systém na suchú jemnú handričku logom SONY
smerujúcim nadol, aby sa odstránila vlhkosť nahromadená v systéme. Systém potom vysušte
na vzdušnom mieste, kým sa neodstráni všetka vlhkosť.
Poznámka
• Ak sa povrch systému znečistí, na jeho vyčistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok, riedidlo,
benzín, alkohol atď., pretože sa tým negatívne ovplyvní funkcia odpudzovania vody textilnej časti
systému.
• Po použití systému, najmä v chladných oblastiach, z neho utrite vlhkosť. Ponechanie vlhkosti na
povrchu systému môže spôsobiť jeho zamrznutie a poruchu.
• Na pieskovisku alebo piesočnej pláži neklaďte systém priamo na piesok. Ak sa na textilnú časť
systému dostanú zrnká piesku, dôkladne ich odstráňte. Na čistenie systému nikdy nepoužívajte
vysávač a podobné zariadenia. Môže sa tým poškodiť jednotka reproduktora.
Technické parametre
Reproduktory
Systém reproduktorov
Typ krytu
Priemer približne 42 mm × 2
Pasívny vyžarovač
BLUETOOTH®
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácie BLUETOOTH, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
3
Podporovaný kodek* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Prenosový rozsah (A2DP) 20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon (BLUETOOTH)
2 400 MHz – 2 483,5 MHz/< 9,5 dBm
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, zisk antény,
operačný systém, softvérová aplikácia a podobne.
*2 Štandardné profily Bluetooth indikujú účel komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
3
* Kodek: formát kompresie a konverzie zvukového signálu
*4 Kodek čiastkového pásma
*5 Rozšírené kódovanie zvuku
*6 LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos
obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio, dokonca aj prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH. Na
rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH, ako napríklad SBC,
funguje bez akéhokoľvek znižovania kvality obsahu Hi-Res Audio*7 a vďaka účinnému kódovaniu
a optimalizovanej paketizácii umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH približne trikrát
viac údajov*8 ako ostatné technológie a dosiahnuť bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
*7 S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
8
* V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť 990 kb/s
(96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Mikrofón
Typ
Elektretový kondenzátorový
Smerová charakteristika
Všesmerový
Efektívny frekvenčný rozsah 100 Hz – 7 000 Hz
Všeobecné informácie
Vstup
Konektor AUDIO IN (stereofónny minikonektor)
NapájanieDC 5 V (použitím komerčne dostupného sieťového USB adaptéra
schopného dodávať prúd 1,5 A alebo 500 mA) alebo použitím
zabudovanej lítium-iónovej batérie
Výdrž lítium-iónovej batérie (používanie pripojenia BLUETOOTH)
Pribl. 12 hodín*9
Ak je úroveň hlasitosti systému nastavená na maximum, výdrž bude
pribl. 3 hodiny.
Rozmery (vrátane prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Pribl. 193 mm × 72 mm × 65 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Približne 530 g vrátane batérie
Dodané príslušenstvoKábel micro-USB (1)
9
* Keď sa používa špecifikovaný zdroj hudby, úroveň hlasitosti systému je nastavená na hodnotu 25,
režim zvuku je nastavený na možnosť STANDARD a osvetlenie je vypnuté.
Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok používania.
Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB
Použitím komerčne dostupného sieťového USB adaptéra schopného dodávať prúd 1,5 A alebo 500 mA
(doba nabíjania bude kratšia pri použití sieťového USB adaptéra schopného dodávať prúd veľkosti 1,5 A)
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Technológia Bluetooth funguje so zariadeniami iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPod touch (6. generácia), iPod touch (5. generácia).
Poznámka
Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPhone
alebo iPod po pripojení tohto zariadenia k systému.
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF