Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-279-082-11(1) (CZ)

Chcete-li hlavní jednotku instalovat v horizontální poloze,
viz pokyny níže.
Průvodce instalací hlavní jednotky
lPřed zahájením instalace hlavní jednotky v horizontální poloze nebo
na zeď k ní připojte všechny kabely apod., dle návodu k obsluze.
lPřed montáží hlavní jednotky rozprostřete na podlahu látku, abyste
podlahu během montáže nepoškodili.
lSpolečnost Sony není zodpovědná za jakékoli nehody či poškození
způsobené nesprávnou montáží, nedostatečnou pevností zdí nebo
použitím nevhodného šroubu, přírodní katastrofou apod.
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
Chcete-li hlavní jednotku instalovat na zeď, viz pokyny na druhé straně.
(1)
©2011 Sony Corporation
V horizontální poloze
Potřebné položky

2
Kryt podstavce
4
6
: Tato značka slouží pro určení správné orientace
podstavce ().
Instalace
1


5
3



Na zeď
Potřebné položky


4 mm (3/16 “)
30 mm (1 3/16 “)
Konzola pro montáž na zeď A*
300 g (11 oz)
Devět šroubů (nejsou součástí dodávky)


40 g (1.4 oz)
Konzola pro montáž na zeď B*
*Konzoly pro montáž na zeď A a B v některých oblastech nejsou
součástí dodávky.
lV železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby máte s ohledem
na materiál zdí použít.
lPoužijte takové šrouby, které jsou vhodné vzhledem k materiálu
a pevnosti zdí. Sádrokartonové zdi jsou velmi křehké, proto upevněte
šrouby k nosníku a poté je upevněte do zdi. Hlavní jednotku
namontujte na kolmou a plochou zeď v místě jejího zpevnění.
(Hmotnost hlavní jednotky (přibližně): BDV-L800: 3,2 kg (7 lb 1 oz),
BDV-L800M: 3,3 kg (7 lb 5 oz), BDV-L600: 3,0 kg (6 lb 10 oz))
4
Instalace
5
Připevněte na zeď konzolu A pro montáž na zeď.
1




Zajistěte, aby byl kolem konzoly () dostatek místa.
125 mm (5 palců) nahoru, 105 mm (4,25 palce) dolů,
240 mm (9,5 palce) vlevo a 240 mm (9,5 palce) vpravo
(strana pro vkládání disků).

Nasuňte hlavní jednotku směrem dolů tak, aby  zacvakla.
Kabely vedené levou stranou.
125 mm (5 “)
Demontáž hlavní jednotky ze zdi.
3
2
Hlavní jednotka
240 mm
(9 1/2 “)

Uspořádejte kabely dle podmínek daného prostředí.
240 mm (9 1/2 “)
105 mm (4 /4 “)
1

Download PDF

advertising