Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-272-128-11(1) (CZ-SK)
(1)
Česky
Pozor
lV železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby máte s ohledem na materiál zdí použít.
lPoužijte takové šrouby, které jsou vhodné vzhledem k materiálu a pevnosti zdí. Sádrokartonové zdi jsou
Návod k montáži reproduktorů
Sprievodca inštaláciou reproduktorov
BDV-EF200
velmi křehké, proto upevněte šrouby k nosníku a poté je upevněte do zdi. Reproduktory namontujte na
kolmou a plochou zeď v místě jejího zpevnění.
lSpolečnost Sony není zodpovědná za jakékoli nehody či poškození způsobené nesprávnou montáží,
nedostatečnou pevností zdí nebo použitím nevhodného šroubu, přírodní katastrofou apod.
1 Připravte šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají otvorům na zadní straně
jednotlivých reproduktorů.
2 Upevněte šrouby do zdi.
Mezi zdí a hlavou šroubu nechejte prostor přibližně 8 mm až 10 mm.
3 Zavěste reproduktory na šrouby.
Slovenčina
©2011 Sony Corporation
Upozornenie
Montáž reproduktorů na zeď
Inštalácia reproduktorov na stenu
1
lObráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu, aby ste získali informácie o materiáli steny
alebo skrutkách, ktoré máte použiť.
lPoužite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je
výnimočne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nosníka a potom do steny. Reproduktory nainštalujte
na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
lSpoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny alebo nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
4 mm
30 mm
Otvor v zadní části reproduktoru
Otvor na zadnej strane reproduktora
5 mm
10 mm
2
3
8 mm až 10 mm
8 až 10 mm
1 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvor na zadnej strane každého
reproduktora.
2 Pripevnite skrutky do steny.
Medzi stenou a hlavičkou skrutky nechajte priestor 8 až 10 mm.
3 Zaveste reproduktory na skrutky.
Download PDF

advertising