Sony | BDV-N5200W | Sony BDV-N5200W Systém domácího kina Blu-ray s technologií Bluetooth® Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
CZ
Začínáme
Průvodce rychlým nastavením
SK
Začíname
Stručná príručka
BDV-N5200W
BDV-N5200W
1
CZ
Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů
SK
Obsah balenia/nastavenie reproduktorov
BDV-N5200W


2
CZ
Připojení TV
SK
Pripojenie televízora



3
CZ
Připojení dalších zařízení
SK
Pripojenie iných zariadení
4
CZ
Snadné nastavení na obrazovce
SK
Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke
5
CZ
Přehrávání a používání dalších funkcí
SK
Prehrávanie a používanie ďalších funkcií







Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
Přední reproduktory
Predné reproduktory
Prostorové reproduktory
Reproduktory na priestorový zvuk
Centrální reproduktor
Stredný reproduktor
Subwoofer
Hlbokotónový reproduktor
Zesilovač prostorového zvuku
Zosilňovač priestorového zvuku
Dálkový ovladač
Diaľkové ovládanie
CZ
SK
Co je součástí dodávky
Obsah balenia
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
FM anténa
Drôtová anténa FM
nebo / alebo
03
1
CZ
SK
Začněte rozmístěním
reproduktorů podle štítků
na zadním panelu .
Začnite umiestnením
reproduktorov podľa štítkov
na zadnom paneli .
Reproduktory můžete také umístit
do pozice [All Front] (Všechny
vepředu) . Další informace
naleznete na adrese:
http://support.sony-europe.com/
Môžete tiež nastaviť reproduktory
do polohy [All Front] (Všetky
predné) . Ďalšie podrobnosti
nájdete na webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/


Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
Zesilovač prostorového zvuku
Zosilňovač priestorového zvuku
Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
Zesilovač prostorového zvuku
Zosilňovač priestorového zvuku
04
CZ
SK
Pak připojte reproduktory
k hlavní jednotce a k zesilovači
prostorového zvuku.
Reproduktory potom pripojte
k hlavnej jednotke a zosilňovaču
priestorového zvuku.
Postup montáže reproduktorů
je popsán v dodaném „Návodu
k montáži reproduktorů“.
Informácie o montáži
reproduktorov nájdete
v dodanom Sprievodcovi
inštaláciou reproduktorov.
05
2
CZ
SK
Chcete-li zajistit vysoce kvalitní
obraz a zvuk, připojte systém
vysokorychlostním kabelem
HDMI  (není součástí dodávky)
a optickým digitálním kabelem
 (není součástí dodávky).
Ak chcete prenášať
vysokokvalitný obraz a zvuk,
použite pripojenie pomocou
kábla High Speed HDMI 
(nedodáva sa) a optický digitálny
kábel  (nedodáva sa).
Pokud má však váš televizor
zdířku HDMI s označením ARC
(zpětný audio kanál),
nepotřebujete digitální optický
kabel  (není součástí dodávky).
Ak je televízor vybavený
konektorom HDMI ARC (Spätný
zvukový kanál), nepotrebujete
optický digitálny kábel 
(nedodáva sa).
Připojení televizoru bez zdířky HDMI ARC
Pripojenie televízora bez konektora HDMI ARC

06

Připojení televizoru se zdířkou HDMI ARC
Pripojenie televízora s konektorom HDMI ARC

3
CZ
SK
Chcete-li připojit set-top box,
herní konzoli nebo digitální
satelitní přijímač, použijte HDMI
kabel  (není součástí dodávky).
Ak chcete pripojiť digitálny
prijímač, hernú konzolu alebo
digitálny satelitný prijímač,
stačí použiť kábel HDMI 
(nedodáva sa).
Chcete-li poslouchat rozhlas
v pásmu FM, zapojte dodanou
anténu FM  a nasměrujte ji tak,
abyste zajistili co nejlepší příjem.
Ak chcete počúvať rádio FM,
zapojte dodanú drôtovú anténu
FM  a natiahnite ju, aby ste
dosiahli čo najlepší príjem.

nebo /
alebo

07
3
CZ
SK
K internetu a domácí síti můžete systém připojit
pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu
LAN  (není součástí dodávky).
Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN
(nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet
a k domácej sieti .
Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 13).
Další informace naleznete na adrese:
http://support.sony-europe.com/
Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke
(str. 13). Ďalšie podrobnosti nájdete
na webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
Zapojte napájecí kabely  hlavní jednotky
a zesilovače prostorového zvuku do zásuvky.
K širokopásmovému routeru
K širokopásmovému smerovaču


08
Sieťové šnúry (napájacie káble)  hlavnej jednotky
a zosilňovača priestorového zvuku zapojte
do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

4
CZ
SK
Stisknutím tlačítka / systém zapněte. Na displeji
na horním panelu se zobrazí „SETUP“.
Stlačením tlačidla / zapnite systém. Na displeji
horného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.
Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte
položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné
počáteční nastavení) a připravte systém k používání.
Bude to trvat jen několik minut.
Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte
jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov
na obrazovke a pripravte systém na používanie.
Malo by to trvať iba niekoľko minút.
Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte
na televizoru správný vstup AV.
Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial
Settings are complete.] (Snadné počáteční nastavení
bylo dokončeno), vyberte položku [Finish] (Dokončit)
a systém je připraven k použití.
Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte
z ponuky televízora správny vstup AV.
Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial
Settings are complete.] (Jednoduché počiatočné
nastavenie sa dokončilo), vyberte položku [Finish]
(Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.
/
///,
09
5
CZ
SK
Chcete-li přehrát disk, stisknutím
tlačítka  otevřete zásuvku na
disk, nasaďte disk (štítkem
nahoru) na středový kolík
a následně stiskem tlačítka 
zásuvku na disk zavřete.
Ak chcete prehrať disk, stlačením
tlačidla  otvorte kryt disku,
založte disk (štítkom nahor)
na držiak a stlačením tlačidla 
zatvorte kryt disku.
Pokud se přehrávání nespustí
automaticky, vyberte položku
v kategorii
[Video], [Music]
(Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie) a stiskněte tlačítko .
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, vyberte ikonu
v kategórii
[Video], [Music]
(Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie) a stlačte tlačidlo .


10
CZ
SK
Na systému můžete díky komunikaci
BLUETOOTH přehrávat hudbu ze svého
chytrého telefonu atd.
Zo systému môžete počúvať hudbu uloženú
v inteligentnom telefóne a pod.
prostredníctvom komunikácie BLUETOOTH.
Své zařízení BLUETOOTH můžete spárovat/
připojit těmito způsoby:
 stiskem tlačítka BLUETOOTH nebo
 přidržením zařízení v blízkosti značky N
na hlavní jednotce (pouze pro zařízení
kompatibilní s funkcí NFC).
V každém případě je potřeba provést další
operaci na vašem zařízení.
Další informace naleznete na adrese:
http://support.sony-europe.com/
Zariadenie BLUETOOTH môžete spárovať/
pripojiť buď:
 stlačením tlačidla BLUETOOTH, alebo
 podržaním zariadenia v blízkosti značky N
na hlavnej jednotke (platí len pre zariadenia
kompatibilné s funkciou NFC).
V oboch prípadoch sa vyžaduje aj vykonanie
činnosti na zariadení.
Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej
lokalite:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
CZ
SK
Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím
tlačítka HOME.
Prístup k ďalším funkciám získate stlačením
tlačidla HOME.
Příklady:
 Poslech rozhlasu přes reproduktory
systému
 Předvolba rozhlasových stanic
 Přístup k internetovému obsahu
 Přehrávání souborů na připojeném USB
zařízení
Príklady:
 Počúvanie rádia prostredníctvom
reproduktorov systému
 Predvolenie rozhlasových staníc
 Prístup k internetovému obsahu
 Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB









CZ Pokud jste hlavní
jednotku připojili
k širokopásmovému
routeru, můžete pomocí
této nabídky provést
nastavení sítě.
12
SK Po pripojení
hlavnej jednotky
k širokopásmovému
smerovaču môžete
pomocou tejto
ponuky vyberať
nastavenia siete.
HOME
CZ
SK
Předvolba rozhlasových stanic
Predvolenie rozhlasových staníc
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji
na horním panelu neobjeví „FM“.
1
2
Stiskněte a podržte tlačítko
TUNING +/−, dokud se nezahájí
automatické vyhledávání.
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
2
Stlačte a podržte tlačidlá
TUNING +/–, kým sa nespustí
automatické vyhľadávanie.
3
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
5
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadované číslo predvoľby
a stlačte tlačidlo .
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Stisknutím tlačítka / vyberte
volbu [Preset Memory] (Paměť
předvoleb) a poté stiskněte
tlačítko .
Stisknutím tlačítka / vyberte
požadované číslo předvolby
a poté stiskněte tlačítko .
Chcete-li uložit další stanice,
opakujte kroky 2 až 5.
6
Výběr předvolené stanice
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji
na horním panelu neobjeví „FM“.
Opakovaným stisknutím
tlačítka PRESET +/− vyberte
předvolenou stanici.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku [Preset Memory]
(Ukladanie predvolieb) a stlačte
tlačidlo .
Zopakovaním krokov č. 2 až 5
uložte ďalšie stanice.
Výber predvolenej stanice
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidiel PRESET +/– vyberte
predvolenú stanicu.
/,
OPTIONS
HOME
TUNING +/–
PRESET +/–
13
CZ
SK
Odstraňování problémů
Riešenie problémov
Pokud se při používání systému setkáte s některými
z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte
tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může
pomoci problém odstranit.
Projděte si také návod k obsluze na následujících webových
stránkách:
http://support.sony-europe.com/
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto
problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho
vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.
Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
Přístroj nelze zapnout.
 Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.
Systém nefunguje tak, jak by měl.
 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi
a po několika minutách ji opět zapojte.
Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován
zvuk televizního pořadu.
 Zkontroluje připojení.
 Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen
set-top box.
Ze systému nevychází žádný zvuk nebo není aktivován
bezdrátový přenos.
 Zkontrolujte stav kontrolky LINK/STANDBY na zesilovači
prostorového zvuku.
 Nesvítí.
 Zkontrolujte připojení napájecího kabelu zesilovače
prostorového zvuku.
 Stisknutím tlačítka / na zesilovači prostorového zvuku
jej zapněte.
14
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne
zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Systém nefunguje normálne.
 Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.
Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje
zvuk televízneho programu.
 Skontrolujte pripojenia.
 Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený
digitálny prijímač.
Neprehráva sa zvuk alebo nie je aktivovaný bezdrôtový
prenos.
 Skontrolujte stav indikátora LINK/STANDBY na zosilňovači
priestorového zvuku.
 Nesvieti.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel)
zosilňovača priestorového zvuku bezpečne pripojená.
 Zapnite zosilňovač priestorového zvuku stlačením tlačidla
/ na zosilňovači priestorového zvuku.



Bliká červeně.
 Stisknutím tlačítka / zesilovač prostorového zvuku
vypněte a zkontrolujte následující body.
 Nedošlo ke zkratu kladných a záporných
reproduktorových kabelů?
 Nejsou blokovány větrací otvory zesilovače
prostorového zvuku?
Jakmile zkontrolujete výše uvedené body a opravíte
případné problémy, zapněte zesilovač prostorového
zvuku. Pokud se problém ani po prověření všech výše
uvedených položek nepodaří odstranit, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pomalu bliká zeleně nebo oranžově, nebo svítí červeně.
 Kvalita přenosu zvuku je nízká. Přemístěte zesilovač
prostorového zvuku tak, aby kontrolka LINK/STANDBY
svítila zeleně nebo oranžově.
 Posuňte systém dále od jiných bezdrátových zařízení.
 Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení.
Svítí zeleně nebo oranžově.
 Zkontrolujte zapojení reproduktorů.



Prostorové reproduktory nevydávají žádný zvuk.
 Stiskněte tlačítko OPTIONS a zkontrolujte, zda je položka
[Sound Field] (Zvukové pole) nastavená na hodnotu
[ClearAudio+].
Disk nelze přehrát.
 Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.
 Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.
Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu
přibližně 30 minut.
 Disk není správně ukončen.
Bliká na červeno.
 Stlačením tlačidla / vypnite zosilňovač priestorového
zvuku a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
 Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov
skrat?
 Sú ventilačné otvory zosilňovača priestorového zvuku
niečím zakryté?
Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení
problémov zapnite zosilňovač priestorového zvuku.
Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po
kontrole týchto skutočností, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo alebo začne svietiť
na červeno.
 Prenos zvuku je nekvalitný. Premiestnite zosilňovač
priestorového zvuku tak, aby indikátor LINK/STANDBY
začal svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 Premiestnite systém ďalej od iných bezdrôtových
zariadení.
 Snažte sa nepoužívať iné bezdrôtové zariadenia.
Začne svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Z reproduktorov na priestorový zvuk nepočuť žiaden zvuk.
 Stlačte tlačidlo OPTIONS a skontrolujte, či je položka [Sound
Field] (Zvukové pole) nastavená na možnosť [ClearAudio+].
Disk sa neprehráva.
 Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.
 Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách
vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú
približne pol hodiny.
 Disk je nesprávne finalizovaný.
15
CZ
SK
Snížení spotřeby energie v pohotovostním
režimu na méně než 0,3 W
Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W
v pohotovostnom režime
Stiskněte tlačítko HOME a následným stiskem tlačítek ///
vyberte volbu [Setup] (Nastavení). Zkontrolujte tato nastavení:
 Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) >
[HDMI Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI), poté nastavte položku [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
 Vyberte volbu [System Settings] (Nastavení systému) >
[Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) a poté nastavte
položku [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na
hodnotu [Off] (Vypnuto).
 Zvolte položku [System Settings] (Nastavení systému) > [NFC]
a poté nastavte položku [NFC] na hodnotu [Off] (Vypnuto).
 Vyberte volbu [Network Settings] (Nastavení sítě) >
[Remote Start] (Vzdálené spuštění) a poté nastavte položku
[Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel /// vyberte
položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybraté
nasledujúce nastavenia:
 Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) >
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu
[Off] (Vypnuté).
 Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) >
[Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a nastavte
položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) na
možnosť [Off] (Vypnuté).
 Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) >
[NFC] a nastavte položku [NFC] na možnosť [Off] (Vypnuté).
 Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) >
[Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a nastavte položku
[Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na možnosť [Off]
(Vypnuté).
16
Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici ve službách Google Play a App Store.
Vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci, abyste získali více informací o užitečných
funkcích.
Aplikace „SongPal“ s funkcí Easy Control podporuje bezdrátový provoz. Umožňuje vám:
 vybrat hudební/audio obsah z integrovaných funkcí různých zařízení a chytrých telefonů,
 intuitivně ovládat různá nastavení,
 vizuálně obohatit hudbu pomocí displeje chytrého telefonu.
Chcete-li tuto funkci používat, nezapomeňte provést aktualizaci softwaru.
Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store.
Vyhľadajte „SongPal“ a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli o ďalších
užitočných funkciách.
Jednoducho ovládateľná aplikácia SongPal podporuje bezdrôtovú prevádzku. Umožňuje vám:
 vybrať hudbu alebo zvukový obsah z integrovaných funkcií rôznych zariadení a smartfónov,
 intuitívne ovládať rôzne nastavenia,
 vizuálne zlepšovať hudbu pomocou displeja smartfónu.
Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktualizovať softvér.
Tento průvodce rychlým nastavením
šetří papír.
Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, protože ke svým
produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze
a mnoho dalšího však naleznete na adrese:
Táto stručná príručka šetrí papier
Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne
znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však
nájdete online na lokalite:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-71(1) (CZ-SK)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising