Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 Systém domácího kina Blu-ray s technologií Bluetooth® Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
CZ
Začínáme
Průvodce rychlým nastavením
SK
Začíname
Stručná príručka
BDV-NF7220
BDV-NF7220
1
CZ
Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů
SK
Obsah balenia/nastavenie reproduktorov
BDV-NF7220



2
CZ
Připojení TV
SK
Pripojenie televízora



3
CZ
Připojení dalších zařízení
SK
Pripojenie iných zariadení
4
CZ
Snadné nastavení podle pokynů na obrazovce
SK
Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke
5
CZ
Přehrávání a používání dalších funkcí
SK
Prehrávanie a používanie ďalších funkcií
Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
Přední reproduktory
Predné reproduktory
Subwoofer
Hlbokotónový reproduktor

Reproduktorové kabely (2)
Reproduktorové káble (2)
CZ
SK
Co je součástí dodávky
Obsah balenia
Šrouby (4)
Skrutky (4)
Dálkový ovladač
Diaľkové ovládanie
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
FM anténa
Drôtová anténa FM
nebo / alebo
03
1
CZ
SK
Začněte rozmístěním
reproduktorů podle štítků
na zadním panelu.
Začnite umiestnením
reproduktorov podľa štítkov
na zadnom paneli.
Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
04
CZ
SK
Pak připojte reproduktory
k hlavní jednotce.
Potom pripojte reproduktory
k hlavnej jednotke.
Podrobnosti ohledně montáže
reproduktorů naleznete
v dodaném „Průvodci instalací
reproduktorů“.
Informácie o montáži
reproduktorov nájdete v dodanom
Sprievodcovi inštaláciou
reproduktorov.
05
2
CZ
SK
Chcete-li zajistit vysoce kvalitní
obraz a zvuk, připojte systém
vysokorychlostním kabelem
HDMI  (není součástí dodávky)
a optickým digitálním kabelem 
(není součástí dodávky).
Ak chcete prenášať vysokokvalitný
obraz a zvuk, použite pripojenie
pomocou kábla High Speed
HDMI  (nedodáva sa)
a optického digitálneho kábla 
(nedodáva sa).
Pokud má však váš televizor
zdířku HDMI s označením ARC
(zpětný audio kanál),
nepotřebujete digitální optický
kabel  (není součástí dodávky).
Ak je televízor vybavený
konektorom HDMI ARC (Spätný
zvukový kanál), nepotrebujete
optický digitálny kábel 
(nedodáva sa).
Připojení televizoru bez zdířky HDMI ARC
Pripojenie televízora bez konektora HDMI ARC

06

Připojení televizoru se zdířkou HDMI ARC
Pripojenie televízora s konektorom HDMI ARC

3
CZ
SK
Chcete-li připojit set-top-box,
herní konzoli nebo digitální
satelitní přijímač, použijte HDMI
kabel  (není součástí dodávky).
Ak chcete pripojiť digitálny
prijímač, hernú konzolu alebo
digitálny satelitný prijímač,
stačí použiť kábel HDMI 
(nedodáva sa).
Chcete-li poslouchat rozhlas
v pásmu FM, zapojte dodanou
anténu  a nasměrujte ji tak,
abyste zajistili co nejlepší příjem.
Ak chcete počúvať rádio FM,
zapojte dodanú drôtovú
anténu FM  a natiahnite ju,
aby ste dosiahli čo najlepší príjem.


nebo /
alebo
07
3
CZ
SK
K internetu a domácí síti můžete systém připojit
pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu
LAN  (není součástí dodávky).
Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN 
(nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet
a k domácej sieti.
Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 13).
Další informace získáte na následující webové
stránce:
http://support.sony-europe.com/
Nastavenia siete nájdete v domovskej
ponuke (str. 13).
Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
Zapojte napájecí kabely  hlavní jednotky
do zásuvky.
Sieťové šnúry (napájacie káble)  hlavnej jednotky
zapojte do nástennej zásuvky (elektrickej siete).
K širokopásmovému routeru
K širokopásmovému smerovaču


08
4
CZ
SK
Stisknutím tlačítka / systém zapněte. Na displeji
na horním panelu se zobrazí „SETUP“.
Stlačením tlačidla / zapnite systém. Na displeji
horného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.
Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte
položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné
počáteční nastavení) a připravte systém k používání.
Bude to trvat jen několik minut.
Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte
jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov
na obrazovke a pripravte systém na používanie.
Malo by to trvať iba niekoľko minút.
Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví,
vyberte na televizoru správný vstup AV.
Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial
Settings are complete] (Snadné počáteční nastavení
bylo dokončeno), vyberte položku [Finish] (Dokončit)
a systém je připraven k použití.
Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje,
vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.
Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial
Settings are complete.] (Jednoduché úvodné
nastavenia sa dokončili.), vyberte položku [Finish]
(Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.
/
///,
09
5
CZ
SK
Chcete-li přehrát disk, stisknutím
tlačítka  otevřete zásuvku
na disk, nasaďte disk (štítkem
nahoru) na středový kolík
a následně stiskem tlačítka 
zásuvku na disk zavřete.
Ak chcete prehrať disk, stlačením
tlačidla  otvorte zásuvku na
disk, založte disk (štítkom nahor)
na držiak a stlačením tlačidla 
zásuvku na disk zatvorte.
Pokud se přehrávání nespustí
automaticky, vyberte položku
v kategorii
[Video], [Music]
(Hudba), nebo
[Photo]
(Fotografie) a stiskněte tlačítko .
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, vyberte ikonu
v kategórii
[Video], [Music]
(Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie) a stlačte tlačidlo .


10
CZ
SK
Na systému můžete díky komunikaci
BLUETOOTH přehrávat hudbu ze svého
chytrého telefonu atd.
Zo systému môžete počúvať hudbu uloženú
v smartfóne a pod. prostredníctvom
komunikácie BLUETOOTH.
Své zařízení BLUETOOTH můžete spárovat/
připojit těmito způsoby:
 stiskem tlačítka BLUETOOTH nebo
 přidržením zařízení v blízkosti značky N
na hlavní jednotce (pouze pro zařízení
kompatibilní s funkcí NFC).
V každém případě je potřeba provést další
operaci na vašem zařízení.
Další informace získáte na následující webové
stránce:
http://support.sony-europe.com/
Zariadenie BLUETOOTH môžete spárovať/
pripojiť buď:
 stlačením tlačidla BLUETOOTH, alebo
 podržaním zariadenia v blízkosti značky N
na hlavnej jednotke (platí len pre zariadenia
kompatibilné s funkciou NFC).
V oboch prípadoch sa vyžaduje aj vykonanie
činnosti na zariadení.
Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej
lokalite:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
CZ
SK
Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím
tlačítka HOME.
Prístup k ďalším funkciám získate stlačením
tlačidla HOME.
Příklady:
 Poslech rozhlasu přes reproduktory
systému
 Předvolba rozhlasových stanic
 Přístup k internetu
 Přehrávání souborů na připojeném USB
zařízení
Príklady:
 Počúvanie rádia prostredníctvom
reproduktorov systému
 Predvolenie rozhlasových staníc
 Prístup k internetovému obsahu
 Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB









CZ
12
Pokud jste hlavní
jednotku připojili
k širokopásmovému
routeru, můžete
pomocí této nabídky
provést nastavení sítě.
SK
Po pripojení hlavnej
jednotky
k širokopásmovému
smerovaču môžete
pomocou tejto ponuky
vyberať nastavenia
siete.
HOME
CZ
SK
Předvolba rozhlasových stanic
Predvolenie rozhlasových staníc
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji
na horním panelu
neobjeví „FM“.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
2
Stiskněte a podržte tlačítko
TUNING +/−, dokud se nezahájí
automatické vyhledávání.
2
Stlačte a podržte tlačidlá
TUNING +/–, kým sa nespustí
automatické vyhľadávanie.
3
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Stisknutím tlačítka / vyberte
volbu [Preset Memory] (Paměť
předvoleb) a poté stiskněte
tlačítko .
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku [Preset Memory]
(Ukladanie predvolieb) a stlačte
tlačidlo .
/,
OPTIONS
5
Stisknutím tlačítka / vyberte
požadované číslo předvolby
a poté stiskněte tlačítko .
5
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadované číslo predvoľby
a stlačte tlačidlo .
HOME
6
Chcete-li uložit další stanice,
opakujte kroky 2 až 5.
6
Zopakovaním krokov č. 2 až 5
uložte ďalšie stanice.
TUNING +/–
PRESET +/–
Výběr předvolené stanice
Výber predvolenej stanice
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji
na horním panelu
neobjeví „FM“.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
FUNCTION, kým sa na displeji
horného panela nezobrazí
hlásenie FM.
2
Opakovaným stisknutím
tlačítka PRESET +/− vyberte
předvolenou stanici.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidiel PRESET +/– vyberte
predvolenú stanicu.
13
CZ
SK
Odstraňování problémů
Riešenie problémov
Pokud se při používání systému setkáte s některými
z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte
tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může
pomoci problém odstranit.
Projděte si také návod k obsluze na této webové stránce:
http://support.sony-europe.com/
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto
problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa
ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.
Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
Přístroj nelze zapnout.
 Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne
zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Systém nefunguje tak, jak by měl.
 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi
a po několika minutách ji opět zapojte.
Systém nefunguje normálne.
 Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.
Když je systém připojen k set-top-boxu, není reprodukován
zvuk televizního pořadu.
 Zkontroluje připojení.
 Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen
set-top-box.
Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje
zvuk televízneho programu.
 Skontrolujte pripojenia.
 Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený
digitálny prijímač.
Disk nelze přehrát.
 Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.
 Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.
Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu
přibližně 30 minut.
 Disk nebyl správně ukončen.
Disk sa neprehráva.
 Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.
 Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách
vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú
približne pol hodiny.
 Disk je nesprávne finalizovaný.
14
CZ
SK
Snížení spotřeby energie v pohotovostním
režimu na méně než 0,3 W
Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W
v pohotovostnom režime
Stiskněte tlačítko HOME a následným stiskem tlačítek ///
vyberte volbu [Setup] (Nastavení). Zkontrolujte tato nastavení:
 Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [HDMI
Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI), poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
 Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [Quick Start
Mode] (Režim rychlého spuštění) a poté nastavte položku
[Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na hodnotu [Off]
(Vypnuto).
 Zvolte položku [System Settings] (Nastavení systému) > [NFC]
a poté nastavte položku [NFC] na hodnotu [Off] (Vypnuto).
 Vyberte [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Remote Start]
(Vzdálené spuštění), poté nastavte položku [Remote Start]
(Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel /// vyberte
položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybraté
nasledujúce nastavenia:
 Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) >
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu
[Off] (Vypnuté).
 Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) >
[Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a potom
nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
 Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) >
[NFC] a nastavte položku [NFC] na možnosť [Off] (Vypnuté).
 Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) >
[Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a potom nastavte
položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na hodnotu
[Off] (Vypnuté).
15
Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici ve službách Google Play a App Store.
Vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci, abyste získali více informací
o užitečných funkcích.
Aplikace „SongPal“ s funkcí Easy Control podporuje bezdrátový provoz. Umožňuje vám:
 vybrat hudební/audio obsah z integrovaných funkcí různých zařízení a chytrých telefonů,
 intuitivně ovládat různá nastavení,
 vizuálně obohatit hudbu pomocí displeje chytrého telefonu.
Chcete-li tuto funkci používat, nezapomeňte provést aktualizaci softwaru.
Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store.
Vyhľadajte text „SongPal“ a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli o ďalších
užitočných funkciách.
Jednoducho ovládateľná aplikácia SongPal podporuje bezdrôtovú prevádzku. Umožňuje vám:
 vybrať hudbu alebo zvukový obsah z integrovaných funkcií rôznych zariadení a smartfónov,
 intuitívne ovládať rôzne nastavenia,
 vizuálne zlepšovať hudbu pomocou displeja smartfónu.
Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktualizovať softvér.
Tento průvodce rychlým nastavením
šetří papír
Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým
produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze
a mnoho dalšího však naleznete na adrese:
Táto stručná príručka šetrí papier
Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne
znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však
nájdete online na lokalite:
http://support.sony-europe.com/
4-485-838-E2(2) (CZ-SK)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising