Sony | HT-CT380 | Sony HT-CT380 2.1k zvukový projektor s technologií Bluetooth® Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Dodávané příslušenství
3
4-565-121-22(1) (CZ)
Systém Sound Bar
dálkový ovladač (1)
baterie R03 (velikost AAA) (2)
nástěnné držáky (2)
a šrouby (2)
podložky pro subwoofer (4)
Pouze pro HT-CT380/CT381.
Další informace o vodorovné instalaci subwooferu
naleznete v dodaném návodu k obsluze
Zapnutí systému
digitální optický kabel (1)
Průvodce spuštěním

HT-CT380/CT381/CT780
 Připojte napájecí kabely (síťové).
reproduktorová
lišta
subwoofer
 Stiskněte tlačítko  (zapnout / pohotovostní režim).
Displej se rozsvítí.
Zkontrolujte, zda se kontrolka zapnuto / pohotovostní režim na subwooferu rozsvítila zeleně. Když se kontrolka rozsvítí, je bezdrátové připojení
reproduktorové lišty a subwooferu dokončeno. Pokud se nezapne, bezdrátové připojení není aktivní. Další informace naleznete pod položkou
„Bezdrátový přenos zvuku do subwooferu“ v části „Řešení problémů“ v dodaném návodu k obsluze.
Umístění reproduktorové lišty na stěnu
Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze.
4
1
Poslech zvuku
Připojení
INPUT
Připojení k televizoru
Připojení k jiným zařízením

přehrávač Blu-ray Disc™,
přijímač kabelového nebo
satelitního vysílání atd.
Mačkejte tlačítko INPUT, dokud se na displeji nezobrazí požadované vstupní zařízení. Poté nastavte hlasitost stisknutím tlačítka  (hlasitost).
Nastavení je dokončeno.
Bavte se!
nebo
 digitální optický kabel (součást dodávky)
 kabel HDMI (vysokorychlostní typ, není součástí dodávky)
 digitální optický kabel (součást dodávky)
 kabel HDMI (vysokorychlostní typ, není součástí dodávky)
 kabel HDMI (vysokorychlostní typ, není součástí dodávky)
Podrobnosti o režimu zvuku a dalších funkcích naleznete
v dodaném návodu k obsluze.
Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH
Registrace zařízení BLUETOOTH
Není-li televizor vybaven zdířkou optického audio výstupu, připojte kabel HDMI (vysokorychlostní typ, není součástí dodávky) ke vstupní zdířce HDMI označené
jako „ARC“.
Pokud je ke vstupní zdířce HDMI označené jako „ARC“ na televizoru připojeno jiné
zařízení, odpojte jej od televizoru a zapojte do zdířky HDMI IN (HDMI IN 1/2/3)
na reproduktorové liště.
Toto připojení nabízí lepší prostorový zvuk.
Pokud vstupní zdířka HDMI na televizoru není označena jako „ARC“, připojte rovněž
spolu s kabelem HDMI
(vysokorychlostní typ, není
digitální optický kabel
součástí dodávky).
Pokud jsou k televizoru připojena další zařízení prostřednictvím kabelů HDMI
(vysokorychlostní, není součástí dodávky), odpojte je ze vstupních zdířek HDMI na
televizoru a zapojte je do zdířek HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na reproduktorové liště.
•
Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2. Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou
autorských práv“.
•
Pokud používáte pouze kabel HDMI, připojte jej ke zdířkám HDMI na televizoru a reproduktorové liště označeným jako „ARC“. V opačném případě nebude ze systému vycházet zvuk televizoru.
PAIRING
zařízení BLUETOOTH
Chcete-li systém spárovat se zařízením BLUETOOTH (párování)
Poslech hudby z registrovaného zařízení
 Stiskněte tlačítko PAIRING na reproduktorové liště.
Během párování kontrolka BLUETOOTH (
) rychle bliká.
 Zapněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, vyhledejte zařízení
 Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT vyberte možnost [BT].
Během pokusu o párování kontrolka BLUETOOTH (
) bliká.
 Na zařízení BLUETOOTH vyberte tento systém (HT-CT380, HT-CT381
Je-li vyžadován kód, zadejte „0000“.
(pouze HT-CT780)
INPUT
kontrolka BLUETOOTH (modrá)
a vyberte tento systém (HT-CT380, HT-CT381 nebo HT-CT780).
Tip
návod k obsluze
 Ujistěte se, že se kontrolka BLUETOOTH na zařízení rozsvítila ( ).
Připojení bylo navázáno.
nebo HT-CT780).
 Ujistěte se, že se kontrolka BLUETOOTH na zařízení rozsvítila ( ).
Připojení bylo navázáno.
 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
Poznámka
Použití funkce připojení jediným dotykem
(NFC)
2
kontrolka BLUETOOTH (modrá)
Nastavení dálkového ovladače
 Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci „NFC Easy Connect“,
nainstalujte ji a spusťte.
 Dotkněte se značky N na reproduktorové liště svým
smartphonem.
 Ujistěte se, že se kontrolka BLUETOOTH na zařízení rozsvítila ( ).
Připojení bylo navázáno.
• Kompatibilní zařízení
Smartphony, tablety a hudební přehrávače s vestavěnou funkcí NFC
(OS: Android™ 2.3.3 nebo novější s výjimkou systému Android 3.x)
SongPal
Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici na serverech Google Play™ a App Store.
Chcete-li získat další informace o užitečných funkcích, vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising