Sony | HT-SF200 | Sony HT-SF200 2.1k kompaktní jednoduchý zvukový projektor s technologií Bluetooth® | HT-SF200 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Součásti dodávky
Obsah balenia
Startup Guide
2
Nastavení dálkového ovladače
Nastavenie diaľkového ovládača
3
Zapnutí televizoru
Zapnutie televízora
Sound Bar : HT-SF200/SF201
Reproduktorová lišta (1)
Panelový reproduktor (1)
Podrobnosti o následujících metodách naleznete v návodu
k použití (samostatný dokument).
•Upevnění reproduktorové lišty na stěnu
•Bezdrátové připojení televizoru Sony pomocí funkce
BLUETOOTH®
Nasledujúce postupy nájdete v návode na používanie
(samostatný dokument).
•Montáž panelového reproduktora na stenu
•Bezdrôtové pripojenie televízora od spoločnosti Sony
pomocou funkcie BLUETOOTH
4-727-415-21(1)
Dálkové ovládání (1)
Diaľkové ovládanie (1)
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batéria R03 (veľkosť AAA) (2)
Digitální optický kabel (1)
Optický digitálny kábel (1)
Napájecí adaptér (1)
Sieťový adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
Sieťový napájací kábel (1)
Tlumicí podložky pro montáž
na stěnu (2)
Zmäkčené podložky na upevnenie
na stenu (2)
ŠABLONA PRO MONTÁŽ
NA STĚNU (1)
ŠABLÓNA PRE MONTÁŽ
NA STENU (1)
Návod k obsluze
Návod na používanie
Přehrávač Blu-ray
Disc, kabelový nebo
satelitní tuner atd.
4
Průvodce spuštěním (tento dokument)
Príručka pri spustení (tento dokument)
1
Prehrávač diskov Blu-ray
Disc, prijímač káblovej
televízie alebo satelitný
prijímač ap.
Napájení
Napájanie
Zapnutí reproduktorové lišty
Zapnutie panelového reproduktora


Připojení k televizoru
Pripojenie k televízoru

Je váš televizor vybaven konektory HDMI IN s označením „ARC“?
Nachádzajú sa na televízore konektory HDMI IN s označením ARC?
ANO/ÁNO
NE/NIE
Napájecí adaptér
(součást dodávky)
Napájecí kabel
(součást dodávky)
Sieťový adaptér
(dodáva sa)
Sieťová šnúra
(napájací kábel)
(súčasť dodávky)
Připojte napájecí adaptér AC a napájecí kabel (síťový kabel) a poté připojte zástrčku napájecího adaptér AC k reproduktorové liště, dokud neuslyšíte klapnutí. Zapojte
napájecí kabel (síťový kabel) do síťové (elektrické) zásuvky ve zdi.
Stiskněte tlačítko  (napájení) na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.
Postupně se na několik sekund rozsvítí kontrolky televizoru, BLUETOOTH® a USB, svítit zůstane jen kontrolka televizoru.
Prepojte sieťový adaptér a sieťový napájací kábel a následne zasuňte konektor sieťového napájacieho adaptéra do panelového reproduktora, až kým nezacvakne na
miesto. Zapojte sieťový napájací kábel do sieťovej zásuvky (elektrickej siete).
Stlačte tlačidlo  (napájanie) na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora.
Po tom, čo sa postupne na pár sekúnd rozsvietia indikátory TV, BLUETOOTH a USB, zostane svietiť iba indikátor TV.
Poznámka
•Nepokládejte na reproduktorovou lištu ani do její blízkosti magnetické karty.
Poznámka
Přehrávač Blu-ray
Disc™, kabelový nebo
satelitní tuner atd.
Přehrávač Blu-ray
Disc, kabelový nebo
satelitní tuner atd.
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc™,
prijímač káblovej
televízie alebo
satelitný prijímač ap.
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc, prijímač
káblovej televízie
alebo satelitný
prijímač ap.
: Videosignál
: Videosignál
: Audiosignál
: Zvukový signál

•Na panelový reproduktor ani do jeho blízkosti neumiestňujte magnetické karty.
5
Poslech zvuku
Počúvanie zvuku
/
: Videosignál
: Videosignál
: Audiosignál
: Zvukový signál
INPUT
Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na televizoru a konektor HDMI OUT (TV (ARC)) na
reproduktorové liště.
 +/–
Doporučuje se použít vysokorychlostní kabel HDMI s funkcí sítě Ethernet.
Poznámka
HDMI OUT
TV (ARC)
BASS
•Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
•Nemá-li váš televizor konektor HDMI IN označenou jako „ARC,“ bude rovněž potřeba propojit televizor a reproduktorovou lištu pomocí optického digitálního kabelu
(je součástí dodávky) podle pokynů v kroku . Pokud budou televizor a reproduktorová lišta propojeny pouze kabelem HDMI, nebude z televizoru vycházet zvuk.
Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) prepojte konektor HDMI IN na televízore s konektorom HDMI OUT (TV (ARC))
na panelovom reproduktore.
Ako kábel HDMI sa odporúča použiť vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom.
Poznámka
•Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
•Ak televízor nedisponuje konektorom HDMI IN s označením ARC, televízor je s panelovým reproduktorom nutné prepojiť aj pomocou optického digitálneho kábla
(súčasť dodávky) podľa pokynov v kroku . Z televízora nebude vychádzať žiadny zvuk, ak televízor a panelový reproduktor prepojíte iba pomocou kábla HDMI.

Nemá-li váš televizor zdířku HDMI IN označenou jako „ARC,“ propojte zdířku optického výstupu na televizoru a zdířku TV IN
(OPTICAL) na reproduktorové liště pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky).
Poznámka
•Zkontrolujte tvar konektorů optického digitálního kabelu a zdířek na televizoru a na reproduktorové liště. Konektory zasuňte do zdířek správnými směry. Pokud
konektory silou zasunete nesprávným směrem, mohou se konektory a zdířky poškodit.
TV IN
(OPTICAL)
Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI IN s označením ARC, pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky)
prepojte konektor optického výstupu na televízore a konektor TV IN (OPTICAL) na panelovom reproduktore.
Poznámka
•Skontrolujte tvar konektorov optického digitálneho kábla a konektorov na televízore a panelovom reproduktore. Pripojte konektory do otvorov zo správneho
smeru. Ak konektory nasilu zasuniete z nesprávneho smeru, konektory a príslušné otvory sa môžu poškodiť.
Ujistěte se, že se kontrolka televizoru na reproduktorové liště rozsvítila.
Pokud se kontrolka televizoru na reproduktorové liště nerozsvítí, vyberte vstup televizoru stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.
Hlasitost změníte pomocí tlačítek  +/– na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.
Úroveň basů změníte stisknutím tlačítka BASS na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.
Presvedčte sa, či sa indikátor TV na panelovom reproduktore rozsvietil.
Keď sa indikátor TV na panelovom reproduktore nerozsvieti, stlačením tlačidla INPUT na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora vyberte televízny vstup.
Stláčaním tlačidiel  +/– na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora nastavte hlasitosť.
Stlačením tlačidla BASS na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora upravte úroveň basov.
Poznámka
•Podle toho, v jakém pořadí zapnete televizor a reproduktorovou lištu, může reproduktorová lišta přejít do režimu ztlumení zvuku. V takovém případě zapněte nejprve televizor a poté
reproduktorovou lištu.
Poznámka
•V závislosti od poradia, v ktorom zapnete televízor a panelový reproduktor, sa môže panelový reproduktor prepnúť do režimu stlmeného zvuku. V takom prípade najskôr zapnite televízor
a až potom panelový reproduktor.
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising