Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1k zvukový projektor s technologiemi Wi-Fi®/Bluetooth® Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Systém Sound Bar
Průvodce spuštěním
HT-ST9
Obsah
Nastavení
1 Co je součástí dodávky
2Instalace
3 Připojení televizoru
4 Připojení dalších zařízení
5 Zapnutí systému
6 Provedení funkce Easy Setup
7 Poslech zvuku
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnosti o síťovém připojení, funkci NFC a dalších
funkcích naleznete v dodaném návodu k obsluze.
Sound Bar
Návod k obsluze
3
Nastavení
1 Co je součástí dodávky reproduktorová lišta (1)
mřížka (1)
subwoofer (1)
dálkový ovladač (1)
baterie R03
(velikost AAA) (2)
Sound Bar
digitální optický kabel pro TV (1)
stojánky* (2) a šrouby* (2)
*Informace k používání těchto předmětů
najdete v návodu k obsluze.
Nastavení dálkového ovladače
4
průvodce spuštěním
(tato knížka) (1)
návod k obsluze (1)
2 Instalace Umístění reproduktorové lišty na stěnu
Podrobnosti naleznete v dodaném
návodu k obsluze.
Připojení mřížky
Podrobnosti naleznete v dodaném
návodu k obsluze.
Poznámka
Reproduktorovou lištu nainstalujte tak, abyste se nedotýkali
jednotky reproduktoru na přední straně lišty.
5
Nastavení
3 Připojení televizoru Je vstupní zdířka HDMI na vašem televizoru označena jako „ARC“?
Když váš televizor není označen jako „ARC“
digitální optický kabel*1
kabel HDMI
(vysokorychlostní typ)*2
*1Je součástí dodávky.
*2Není součástí dodávky.
6
NE
ANO
Když je váš televizor označen jako „ARC“
kabel HDMI
(vysokorychlostní typ)*2
*2Není součástí dodávky.
Tip
Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2.
Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“.
7
Nastavení / konfigurace
4 Připojení dalších zařízení Připojení přehrávače Blu-ray Disc™, přijímače kabelového nebo satelitního vysílání atd.
přehrávač Blu-ray Disc,
přijímač kabelového nebo
satelitního vysílání atd.
kabel HDMI
(vysokorychlostní typ)*2
*2Není součástí dodávky.
Je-li k televizoru připojeno další zařízení, odpojte jej od televizoru a poté ho připojte k reproduktorové liště.
Tip
8
Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2.
Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“.
5 Zapnutí systému kontrolka zapnuto /
pohotovostní režim
1 Připojte napájecí kabely (síťové).
2 Stiskněte tlačítko  (zapnuto / pohotovostní režim) na reproduktorové liště.
Displej se rozsvítí.
3 Zkontrolujte, zda se kontrolka zapnuto / pohotovostní režim na subwooferu rozsvítila zeleně.
Pokud ne, bezdrátové připojení není aktivní.
Další informace naleznete pod položkou „Ze subwooferu není slyšet zvuk.“ v části „Řešení problémů“
v dodaném návodu k obsluze.
4 Zapněte připojené zařízení.
9
Nastavení
6 Provedení funkce Easy Setup ,
HOME
1 Zapněte televizor.
2 Při připojování systému k televizoru přepněte nastavení vstupu televizoru na vstupní zdířku HDMI,
ke které je připojen kabel HDMI.
3 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému.
4Stiskem / vyberte [OK] a poté stiskem proveďte funkci Easy Setup.
5Stiskem /// vyberte položku a poté podle pokynů na obrazovce televizoru stiskněte .
6 Když se na televizoru zobrazí zpráva [Easy Initial Settings are complete.], zvolte [Finish].
Reproduktorová lišta je připravena k použití.
Tip
10
Pokyny na obrazovce v tomto kroku se zobrazují v jazyce, který jste vybrali.
7 Poslech zvuku INPUT
,
HOME
 +−
Poslech zvuku z TV
1 Stiskněte HOME.
2Stiskem /// vyberte [TV] a poté stiskněte
Můžete také použít tlačítko INPUT.
3 Stiskem tlačítka  +/− nastavte hlasitost.
.
Poslech zvuku z jiného vstupního zařízení, než je televizor
Stiskem /// vyberte požadovaný vstup.
Vybírat můžete z následujících vstupů.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
Tip
Pokyny na obrazovce se zobrazují v jazyce, který jste vybrali v části „6 Provedení funkce Easy Setup“.
Nastavení je dokončeno. Bavte se!
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-21(1) (CZ)
Download PDF