Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1k zvukový projektor s technologiemi Wi-Fi®/Bluetooth® Softwarová příručka

Čeština
Jak nastavit aplikaci „SongPal“
„SongPal“ je bezplatná specializovaná aplikace pro chytré telefony. Prostřednictvím bezdrátového připojení
BLUETOOTH® umožňuje poslouchat hudební obsah v systému nebo chytrém telefonu.
Některé vlastnosti aplikace:
 Umožňuje vybírat hudbu a ovládat přehrávání z různých zdrojů hudby při současném využití funkcí vašeho
audio systému a chytrého telefonu přizpůsobeného k využívání aplikace „SongPal“.
 Ovládání nastavení zvuku, regulace výkonu a dalších funkcí je snadné a intuitivní.
 Procházení okamžitě rozpoznatelného obsahu a vizuálně přehledné funkce pro přehrávání hudby
usnadňují a zpříjemňují navigaci prostřednictvím chytrého telefonu.
Aplikace je k dispozici v obchodech Google Play™ i App Store. Chcete-li získat informace o dalších užitečných
funkcích, vyhledejte aplikaci „SongPal“ a stáhněte si ji.
Tento systém je kompatibilní s aplikací „SongPal“ verze 3.0 a novější.
Ve vašem
systému
Zapněte systém.
Stiskem tlačítka
PAIRING
vstoupíte do
režimu párování.
Nezapomeňte
předem nastavit
[Setup] > [Bluetooth
Settings] >
[Bluetooth Mode] >
[Receiver].
V zařízení Android™
Stáhněte aplikaci „SongPal“
z obchodu Google Play
a spusťte ji.
Podle pokynů
na obrazovce
dokončete
připojení
BLUETOOTH.
V zařízení iPhone nebo iPod
V zařízení
iPhone či iPod
klepněte na
položky
„Settings“
(Nastavení) >
„Bluetooth“
a zapněte
funkci
BLUETOOTH.
Vyberte název
svého systému
a dokončete
připojení
BLUETOOTH.
Stáhněte
aplikaci
„SongPal“
z obchodu
App Store
a spusťte ji.
Logo a slovní známka BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
těchto známek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
Android a Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.
iPhone a iPod jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. App Store je servisní
známka společnosti Apple Inc.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
4-571-039-21(1) (CZ-SK)
© 2015 Sony Corporation
Slovenčina
Nastavenie aplikácie SongPal
SongPal je bezplatná špecializovaná aplikácia pre smartfóny, ktorá umožňuje reprodukovať hudobný obsah
vo vašom systéme alebo smartfóne pomocou bezdrôtového pripojenia BLUETOOTH®.
Aplikácia je vybavená napríklad týmito funkciami:
 Umožňuje výber hudby a ovládanie prehrávania v rôznych zdrojoch hudby v kombinácii s funkciami vášho
zvukového systému a smartfónu, ktorý podporuje aplikáciu SongPal.
 Ovládanie nastavení zvuku, napájania a iných funkcií je ľahké a intuitívne.
 Prehľadávanie okamžite rozpoznateľného obsahu a vizuálne prehľadné funkcie prehrávania hudby uľahčujú
pohyb a pomocou smartfónu si ich viac vychutnáte.
Aplikácia je dostupná v obchode Google Play™ aj App Store. Vyhľadajte aplikáciu SongPal a prevezmite ju,
aby ste sa dozvedeli o ďalších užitočných funkciách.
Tento systém je kompatibilný s aplikáciou SongPal verzie 3.0 alebo novšej.
V systéme
Zapnite systém.
Stlačením tlačidla
PAIRING
spustite
režim párovania.
Nezabudnite vopred
nastaviť položky
[Setup] > [Bluetooth
Settings] >
[Bluetooth Mode] >
[Receiver].
V zariadení so systémom Android™
Prevezmite aplikáciu
SongPal z obchodu
Google Play a spustite ju.
Podľa pokynov
na displeji
vytvorte
pripojenie
BLUETOOTH.
V zariadení iPhone alebo iPod
V zariadení
iPhone alebo
iPod klepnite
na položky
Nastavenia >
Bluetooth
a zapnite
funkciu
BLUETOOTH.
Vyberte názov
svojho systému
a vytvorte
pripojenie
BLUETOOTH.
Prevezmite
aplikáciu
SongPal
z obchodu
App Store
a spustite ju.
Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa takéto známky na základe licencie.
Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
iPhone a iPod sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a iných krajinách. App Store je servisná
známka spoločnosti Apple Inc.
Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising