Sony HT-NT3 Quick setup guide

Sony HT-NT3 Quick setup guide
Dodávané příslušenství
4-559-518-71(2) (CZ)
dálkový ovladač (1)
Systém Sound Bar
baterie R03 (velikost AAA) (2)
3
Nastavení dálkového ovladače
4
Zapnutí systému
digitální optický kabel (1)
Průvodce spuštěním
podstavce (2)
HT-NT3
reproduktorová lišta
subwoofer
Umístění reproduktorové lišty na stěnu
Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze.
1
Připojení k televizoru
napájení
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Je vstupní zdířka HDMI na vašem televizoru označena jako „ARC“?
Cancel
vstup
, , , ,
HOME
NE
ANO
 Připojte napájecí kabely (síťové).
 Stiskněte tlačítko  (zapnout / pohotovostní režim). Rozsvítí se displej na předním panelu.
Když kontrolka zapnout / pohotovostní režim začne svítit zeleně, je bezdrátové připojení reproduktorové lišty a subwooferu dokončeno. Pokud se nezapne, bezdrátové připojení není aktivní.
Další informace naleznete pod položkou „Ze subwooferu není slyšet zvuk.“ v části „Řešení problémů“ v dodaném návodu k obsluze.
 Zapněte televizor a změňte vstup televizoru na vstup, ke kterému je připojena reproduktorová lišta.
 Stiskněte HOME poté, co zpráva „PLEASE WAIT“ zmizí z displeje na předním panelu.
 Stiskem / vyberte [OK] a poté stiskem
spusťte [Easy Setup].
Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení pomocí /// a
vysokorychlostní
kabel HDMI
(není součástí
dodávky)
digitální optický kabel (součást dodávky)
.
vysokorychlostní kabel HDMI (není součástí dodávky)
5
Sledování videa a poslech zvuku z připojených zařízení
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
 +/–
Mačkejte tlačítko INPUT +/–, dokud se na displeji na předním panelu neobjeví požadované zařízení. Poté opakovaným stisknutím  +/– nastavte hlasitost.
Připojení dalších zařízení
vysokorychlostní kabel HDMI
(není součástí dodávky)
OUTPUT
přehrávač Blu-ray Disc™,
přijímač kabelového nebo
satelitního vysílání atd.
Nastavení je dokončeno.
Bavte se!
Podrobnosti o síťovém připojení, funkci NFC a dalších funkcích
naleznete v dodaném návodu k obsluze.
Návod k obsluze
SongPal
Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici na serverech Google Play™ a App Store.
Tip
Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2. Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“.
Chcete-li získat další informace o užitečných funkcích, vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci.
© 2015 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement