Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 Systém domácího kina s 5.1kanálovým zvukovým projektorem Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Dodávané příslušenství
4
4-693-609-11(1)
Systém domácího kina
CS
Dálkové ovládání (1)
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Základny reproduktoru (2)
Šrouby (8)
Zapnutí systému
Digitální optický kabel (1)
Úvodní příručka
Displej předního panelu
Vložení baterií
HT-RT4
Napájení
Upevnění reproduktorové lišty a
prostorových reproduktorů (SUR L/SUR R)
na stěnu
Podrobnosti naleznete v dodaném návodu
k obsluze.
Zapněte televizor.
Zapojte napájecí kabel subwooferu do zásuvky ve zdi.
Stiskněte tlačítko  (napájení).
Rozsvítí se displej na předním panelu.
1
5
Umístění prostorových reproduktorů (SUR L/SUR R) na podlahu
Rozprostřete na podlahu kus látky, abyste se při montáži prostorových reproduktorů vyhnuli poškození podlahy.
Poslech zvuku
INPUT
 +/–
SW +/–
Umístěte prostorový reproduktor na podlahu tak, aby směřoval přední stranou vzhůru.
Kabel reproduktoru z prostorového reproduktoru protáhněte otvorem v základně reproduktoru.
Upravte pozici reproduktoru zarovnáním části označené jako „PŘEDNÍ “ směřující nahoru.
Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT +/−, dokud se na displeji na předním panelu neobjeví požadované zařízení. Poté opakovaným stisknutím tlačítek  +/– nastavte
hlasitost systému a opakovaným stisknutím tlačítek SW +/– nastavte hlasitost subwooferu.
Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru, vyberte požadovaný program pomocí dálkového ovladače televizoru.
Základnu reproduktoru a prostorový reproduktor upevněte čtyřmi šrouby.
Zasuňte kabel reproduktoru do slotu na základně reproduktoru.
2
Nastavení je dokončeno.
Bavte se!
Připojení reproduktorů
Připojte kabely reproduktoru podle barev konektorů SPEAKERS na zadním panelu subwooferu.
Zadní panel subwooferu
Podrobnosti o zvukových efektech a dalších funkcích naleznete v
dodávaném návodu k obsluze.
Návod k obsluze
Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH
Podrobné informace o dalších nastaveních Bluetooth® najdete v dodaném návodu k obsluze.
Párování zařízení BLUETOOTH
Zařízení BLUETOOTH®
PAIRING
Modrý (z SUR L)
Šedý (z SUR R)
Zelená
Z reproduktorové lišty
Kontrolka BLUETOOTH
(modrá)
Červený
Umístěte zařízení BLUETOOTH® do vzdálenosti maximálně 1 metr od subwooferu.
Bílý
Stiskněte tlačítko PAIRING na subwooferu.
Během párování kontrolka BLUETOOTH® (
) (modrá) rychle bliká.
Zapněte funkci BLUETOOTH® na zařízení BLUETOOTH® a vyberte možnost „HT-RT4“.
Po navázání připojení BLUETOOTH® se rozsvítí kontrolka BLUETOOTH® (modrá) ( ).
Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH®.
Upravte hlasitost.
Reproduktorová lišta
Použití funkce připojení jediným dotykem (NFC)
Subwoofer
Subwoofer
Reproduktorová
lišta
Kontrolka BLUETOOTH (modrá)
Podržte mobilní zařízení v blízkosti symbolu N-Mark na subwooferu, dokud mobilní zařízení nezavibruje.
Po navázání připojení BLUETOOTH® se rozsvítí kontrolka BLUETOOTH® (modrá) ( ).
Umístění reproduktorů: „STDRD“ (standardní)*
Umístění reproduktorů: „FRONT“ (všechny přední)*
Spusťte přehrávání na připojeném mobilním zařízení.
• Kompatibilní mobilní zařízení
mobilní zařízení s vestavěnou funkcí NFC
(operační systém: Android™ 2.3.3 nebo novější, kromě Android 3.x)
* Výběr umístění reproduktoru viz kapitola „Použití zobrazení nastavení“ v dodaném návodu k obsluze.
3
Upravte hlasitost.
Sony | Music Center
Připojení k televizoru
Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici na serverech Google Play™ a App Store.
Chcete-li získat další informace o užitečných funkcích, vyhledejte „Sony | Music Center“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci.
Vstupní konektor HDMI televizoru
se štítkem „ARC“
Vstupní konektor HDMI televizoru
bez štítku „ARC“
Připojení dalších zařízení k televizoru (volitelné)
Televizor lze využít pro výstup zvuku z jiných zařízení do systému.
Připojení dalších zařízení k televizoru najdete v pokynech k obsluze televizoru.
Vysokorychlostní
kabel HDMI (není
součástí dodávky)
Vysokorychlostní kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Jiná zařízení (přehrávač Blu-ray Disc atd.)
Optický digitální kabel
(součást dodávky)*
Subwoofer
: Videosignály
: Videosignály
: Audiosignály
: Audiosignály
TV
* Pokud váš televizor nepodporuje funkci ARC (Audio Return Channel), připojte za účelem poslechu zvuku z televizoru optický digitální kabel (je součástí dodávky).
Poznámka
•• Zkontrolujte, zda je kabel HDMI pevně zapojen.
•• Abyste mohli na obrazovce televizoru zobrazit obsah
zařízení USB, musíte systém připojit k televizoru pomocí kabelu HDMI.
© 2017 Sony Corporation Vytištěno v Malajsii
Download PDF

advertising