Sony HT-CT180 Quick setup guide

Sony HT-CT180 Quick setup guide
Dodávané příslušenství
Systém Sound Bar
dálkový ovladač (1)
baterie R03 (velikost AAA) (2)
2
Nastavení dálkového ovladače
3
Zapnutí systému
digitální optický kabel (1)
Průvodce spuštěním
podložky pro subwoofer (4)
HT-CT180
reproduktorová lišta
podložky
subwoofer
Umístění reproduktorové lišty na stěnu
Podrobnosti naleznete v dodaném
návodu k obsluze.
1
Vodorovné položení subwooferu
Položte subwoofer na jeho levou stranu
tak, aby logo „SONY“ bylo obráceno
směrem k vám.
Připojení k televizoru

Je váš televizor vybaven digitální optickou zdířkou?
ANO
NE
 Připojte napájecí kabely (síťové).
 Stiskněte tlačítko  (zapnout / pohotovostní režim).
Kontrolka vstupu se rozsvítí.
Zkontrolujte, zda se kontrolka zapnuto / pohotovostní režim na subwooferu rozsvítila zeleně. Když se kontrolka rozsvítí, je bezdrátové připojení
reproduktorové lišty a subwooferu dokončeno. Pokud se nezapne, bezdrátové připojení není aktivní. Další informace naleznete pod položkou
„Bezdrátový přenos zvuku do subwooferu“ v části „Řešení problémů“ v dodaném návodu k obsluze.
televizor nebo přijímač
kabelového či satelitního vysílání
televizor nebo přijímač
kabelového či satelitního vysílání
digitální optický kabel
(součást dodávky)
analogový audio kabel
(není součástí dodávky)
4
Poslech zvuku
OPTICAL

Poznámka
Konektor pro sluchátka na televizoru slouží také jako zdířka audio výstupu, zkontrolujte nastavení
audio výstupu televizoru. Další informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Stisknutím tlačítka OPTICAL zapněte kontrolku OPTICAL. Poté nastavte hlasitost stisknutím tlačítka  (hlasitost).
Pokud jste váš televizor v kroku 1 připojili ke zdířce ANALOG, stiskněte tlačítko ANALOG.
Nastavení je dokončeno.
Bavte se!
Podrobnosti o připojení BLUETOOTH a dalších funkcích naleznete
v dodaném návodu k obsluze.
návod k obsluze
© 2015 Sony Corporation
4-559-024-21(1) (CZ)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement