Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Käyttöohjeet

VNAPSAUTA!
Sisällysluettelo
Peruskäyttö
Kuvaustoimintojen
käyttäminen
Digitaalikamera
Cyber-shot-käsikirja
DSC-H50
Ennen kuin alat käyttää laitetta, lue tämä
käsikirja, ”Käyttöopas” ja ”Cyber-shotedistyneen käytön opas” huolellisesti ja
säilytä oppaat myöhempää tarvetta varten.
Katselutoimintojen
käyttäminen
Asetusten
mukauttaminen
Kuvien katseleminen
televisiosta
Tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tulostaminen
Vianmääritys
Muuta
Hakemisto
© 2008 Sony Corporation
3-295-462-12(1)
FI
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
Käytettäviä ”Memory Stick” -kortteja (ei
mukana) koskevia huomautuksia
”Memory Stick Duo”
Voit käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia
kameran kanssa.
”Memory Stick”
Et voi käyttää
”Memory Stick”
-korttia kameran
kanssa.
Tietoja LCD-näytöstä, LCD-etsimestä ja
objektiivista
• Sekä LCD-näyttö että LCD-etsin on valmistettu
erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia.
LCD-näytössä ja -etsimessä voi kuitenkin näkyä
pieniä mustia ja/tai vaaleita pisteitä (valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä pisteet
syntyvät normaalissa valmistusprosessissa
eivätkä vaikuta tallenteisiin.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
• Lisätietoja ”Memory Stick Duo” -korteista on
sivulla 146.
Käytettäessä ”Memory Stick Duo”
-korttia ”Memory Stick”
-yhteensopivassa laitteessa
Mustat, valkoiset,
punaiset, siniset tai
vihreät pisteet
• Älä pitele kameraa LCD-näytöstä.
”Memory Stick Duo” -korttia voi käyttää
asettamalla se Memory Stick Duo
-sovittimeen (ei mukana).
Memory Stick Duo
-sovitin
Akkua koskevia huomautuksia
• Lataa akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
• Akun voi ladata, vaikka se ei ole täysin ehtynyt.
Voit käyttää myös vain osittain ladattua akkua.
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
sen lataus loppuun, poista akku kamerasta ja
säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
Tämä auttaa ylläpitämään akun toimintoja.
• Jos haluat lisätietoja käytettävistä akuista, katso
sivua 148.
Carl Zeiss -objektiivi
Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi,
jonka avulla saadaan teräviä ja
selväkontrastisia kuvia.
Tämän kameran objektiivi on valmistettu
Saksassa Carl Zeiss -yhtiön sertifioimaa
laadunvarmistusjärjestelmää käyttäen ja Carl
Zeiss -yhtiön laatustandardeja noudattaen.
2
• LCD-näytön, LCD-etsimen tai objektiivin
pitkäaikainen altistuminen suoralle
auringonvalolle voi aiheuttaa vaurioita. Ole
huolellinen, jos sijoitat kameran ikkunan lähelle
tai ulos.
• Älä paina LCD-näyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö vikaantua.
• LCD-näytössä voi näkyä jälkikuvia kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole merkki viasta.
• Varo kolhimasta liikuteltavaa objektiivia ja
käsittelemästä sitä kovakouraisesti.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat
ovat jäljennettyjä kuvia, eivät tällä kameralla
otettuja todellisia kuvia.
Sisällysluettelo
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia.................................................2
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi...............................................7
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti .................................... 7
Valotus – Valon voimakkuuden säätö................................................................ 9
Väri – Valaistuksen vaikutus ............................................................................ 11
Laatu – ”Kuvan laatu” ja ”kuvakoko” ............................................................... 11
Salamavalo – Salamavalon käyttäminen ......................................................... 13
Osien tunnistaminen................................................................................14
Lisävarusteiden käyttäminen...................................................................17
Vastavalosuoja/sovitinrengas
Vastavalosuojan kiinnittäminen
Vastavalosuojan säilyttäminen
Muunnoslinssin kiinnittäminen (ei mukana)
Kaukosäädin
Näytön ilmaisimet ....................................................................................20
Näytön muuttaminen ...............................................................................25
Sisäisen muistin käyttäminen ..................................................................26
Peruskäyttö
Tilapyörän käyttäminen ...........................................................................27
Kuvien ottaminen (Automaattisäätö-tila) .................................................28
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma) ..................................................32
Kuvaaminen pimeässä (Night Shot)........................................................37
Valintakiekon käyttäminen.......................................................................38
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä .......................................................39
Kuvaaminen Ohjelman muutos -toiminnolla
Kuvaaminen Valotusaika etusijalla -tilassa
Kuvaaminen Aukko etusijalla -tilassa
Kuvaaminen Manuaalinen valotus -tilassa
ISO: Valonherkkyyden valitseminen
EV: Valon voimakkuuden säätö
Tarkentaminen: Tarkennustavan muuttaminen
Kuvaustapa: Jatkuvan kuvauksen / haarukointikuvauksen asettaminen
Mittausmuoto: Mittausmuodon valitseminen
Kuvien katseleminen ...............................................................................49
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä......................................................51
Kuvien poistaminen .................................................................................55
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko .....................................57
Valikkojen toiminnot ................................................................................60
3
Sisällysluettelo
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvausvalikko ......................................................................................... 62
Valotusohjelma: Valotusohjelman valitseminen
Kuvakoko: Kuvakoon valitseminen
Salamavalo: Salama-asetus
Kasvontunnistus: Kuvattavan henkilön kasvojen havaitseminen
Hymyn tunnistus: Hymyntunnistustoiminnon määrittäminen
Hymyntunn. herkkyys: Hymyntunnistuksen herkkyyden määrittäminen
Haarukointisarja: Haarukointitavan valitseminen
Valotuksen tunnistus: Valotuksen tunnistus ja kuvan ottaminen
Valkotasap.: Värisävyjen säätäminen
Salamateho: Salamavalon voimakkuuden säätäminen
Punasilm.esto: Punasilmäisyyden estotoiminnon määrittäminen
DRO: Kirkkauden ja kontrastin optimointi
Kohinan vähennys: Kohinan vähennyksen säätäminen
Väritila: Kuvan eloisuuden muuttaminen ja erikoistehosteiden lisääminen
Värisuodatin: Värisuodatin-toiminnon määrittäminen
Värikylläisyys: Värikylläisyyden säätäminen
Kontrasti: Kontrastin säätäminen
Terävyys: Terävyyden säätäminen
SteadyShot: Epäterävyyttä vähentävän tilan valinta
(Kuvausasetukset): Kuvausasetusten valitseminen
Katselutoimintojen käyttäminen
Katselutilan valitseminen ........................................................................ 76
(Pvm.-näkymä): Näyttö päivämäärän mukaan
(Kansionäkymä): Näyttö kansion mukaan
(Suosikit): Suosikeiksi merkittyjen kuvien näyttäminen
Katseluvalikko ......................................................................................... 77
(Poista): Kuvien poistaminen
(Katselutila): Katselutilojen vaihtaminen
(Päivämääräluettelo): Toistopäivämäärän valitseminen päivämääränäkymää
käytettäessä
(Suodata kasvojen mukaan): Tiettyjen ehtojen mukaan suodatettujen kuvien toisto
(Lisää/poista Suosikit): Suosikkien lisääminen/poistaminen
(Kuvaesitys): Kuvasarjan toisto
(Parantelu): Kuvien parantelu
(Monivalint. koonmuutos): Kuvakoon muuttaminen käytön mukaan
(Suojaa): Kuvien tahattoman poiston estäminen
: Kuvatilausmerkin lisääminen
4
Sisällysluettelo
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
(Valitse kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
Asetusten mukauttaminen
Hallitse muistia -ominaisuuden ja asetusten mukauttaminen..................88
Hallitse muistia..................................................................................90
Muistityökalu — Memory Stick -työkalu ............................................90
Alustus
Muuta kansiota
Luo kansio
Kopioi
Muistityökalu — Sisäinen muisti -työkalu..........................................92
Alustus
Asetuks. ............................................................................................93
Pääasetukset — Pääasetukset 1......................................................93
Piippaus
Palauta
Toimintaop.
Hymyn esittelytila
Pääasetukset — Pääasetukset 2......................................................95
USB-liitäntä
Videolähtö
COMPONENT
Leveä zoomnäyttö
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 1...........................................97
AF-apuvalo
AF-tapa
Muunnoslinssi
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 2.........................................100
Salamatahd.
Autom. Katselu
Autom.suuntaus
Laaj.tarken
Kellonajan asetuks..........................................................................102
Language Setting............................................................................103
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta ..........................................................104
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen........................................................107
Ohjelmiston (mukana) asentaminen......................................................109
Tietoja ”Picture Motion Browser” -ohjelmasta (mukana) .......................111
5
Sisällysluettelo
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ohjelmistoa ”Picture
Motion Browser”.................................................................................... 112
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman ohjelmistoa ”Picture Motion
Browser”................................................................................................ 116
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katseleminen kamerassa
kopioimalla ne korttiin ”Memory Stick Duo”........................................... 118
”Music Transfer” -ohjelmiston käyttäminen (mukana)........................... 119
Macintosh-tietokoneen käyttäminen ..................................................... 120
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas” -julkaisun lukeminen ................. 122
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen ....................................................................... 123
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella.......................... 124
Tulostaminen tulostuspalvelussa .......................................................... 127
Vianmääritys
Vianmääritys ......................................................................................... 129
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset.......................................................... 141
Muuta
Kameran käyttäminen ulkomailla — virtalähteet................................... 145
Tietoja ”Memory Stick Duo” -kortista..................................................... 146
Tietoja akusta........................................................................................ 148
Akkulaturi .............................................................................................. 149
Hakemisto
Hakemisto ............................................................................................. 150
6
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Tarkennus
Valotus
Väri
Laatu
Salamavalo
Tässä osassa kuvataan perusteet, joiden avulla
voit käyttää kameraa tehokkaasti. Tässä
kerrotaan, kuinka voit käyttää kameran eri
toimintoja, kuten tilapyörää (sivu 27),
valintakiekkoa (sivu 38), HOME-näyttöä
(sivu 57) ja valikoita (sivu 59).
Tarkennus Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Älä paina suljinpainiketta
heti alas.
Paina suljinpainike
puoliväliin asti.
AE/AF-lukkoilmaisin
vilkkuu , palaa/
piippaa
Paina sitten
suljinpainike pohjaan
asti.
Kun tarkennus on hankalaa t [Tarkennus] (sivu 44)
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran tärinä.
t Katso kohtaa ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” jäljempänä.
7
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Kamera liikkui vahingossa kuvaa otettaessa. Tätä kutsutaan ”kameran tärinäksi”. Kohteen
liikkumista kuvaa otettaessa kutsutaan ”kohteen epäterävyydeksi”.
Kameran tärinä
Syy
Kädet tai keho tärisevät, kun pidät kameraa ja
painat suljinpainiketta, jolloin koko näyttö tulee
epäteräväksi.
Epäterävyyden vähentäminen
• Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle
alustalle, jotta kamera pysyy vakaana.
• Ota kuva 2 sekunnin viipeellä toimivalla
itselaukaisimella ja pidä kamera vakaana
pitämällä käsivarsiasi tiukasti kehoasi vasten
suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
Kohteen epäterävyys
Syy
Vaikka kamera on vakaa, kohde liikkuu
valotuksen aikana, jolloin kohteesta tulee
epäterävä suljinpainiketta painettaessa.
Epäterävyyden vähentäminen
• Valitse valotusohjelmaksi
(Suuri herkkyys)
-tila.
• Valitse suurempi ISO-herkkyys, jolloin suljin
toimii nopeammin, ja paina suljinpainiketta
ennen kohteen liikkumista.
Huomautuksia
• Tehtaan oletusasetuksissa on otettu käyttöön epäterävyyttä vähentävä toiminto, mikä vähentää
kameran tärinää automaattisesti. Tästä ei ole kuitenkaan apua, kun kohde liikkuu.
• Kameran tärinää ja kohteen epäterävyyttä esiintyy myös usein vähäisessä valossa tai käytettäessä
hidasta suljinnopeutta, kuten
(Hämärä) -tilaa tai
(Hämärä muotokuva) -tilaa. Ota tällöin kuva
pitämällä yllä olevat ohjeet mielessä.
8
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa,
jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotus:
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus).
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee kulkemaan
läpi.
ISO-herkkyys (suositeltu nopeusasetus)
= Kuvausherkkyys
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan
arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti
alla mainittujen toimintojen avulla.
Oikea valotus
Käsivalotus:
Tätä käytettäessä valotusaika ja aukon
arvo säädetään käsin (sivu 42).
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
EV-arvon säätäminen:
Tämän avulla voit säätää kameran
määrittämää valotusta (sivu 43).
Mittausmuoto:
Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen
osaa, josta valotus määritetään (sivu 48).
9
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Vihjeitä valotusarvon (EV) valitsemiseen
Kun kuvataan yleisvalaistukseltaan vaaleaa kuvaa, kuten taustavalaistua kohdetta tai lumista maisemaa,
kamera arvioi kohteen kirkkaaksi ja saattaa tummentaa kuvan valotusta. Tähän auttaa valotuksen
korjaaminen + (plus) -suuntaan.
Korjaa suuntaan +
Kun kuvataan yleisvalaistukseltaan tummaa kuvaa, kamera arvioi kohteen tummaksi ja saattaa kirkastaa
kuvan valotusta. Tähän auttaa valotuksen korjaaminen – (miinus) -suuntaan.
Korjaa suuntaan –
Voit tarkistaa valotuksen histogrammin avulla. Varo yli- tai alivalottamasta kohdettasi (vaalea tai tumma
kuva).
ISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu nopeusasetus)
ISO-herkkyys on tallennusvälineiden nopeusasetus, jossa on valoa vastaanottava
kuvatunnistin. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyyden mukaan.
ISO-herkkyyden säätämisestä on lisätietoja sivulla 42.
Suuri ISO-herkkyys
Tallentaa vaalean kuvan myös vähäisessä valossa; suljinnopeutta
kasvatetaan epäterävyyden vähentämiseksi.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Kuvasta tulee tasaisempi.
Jos valotus ei riitä, kuvasta voi kuitenkin tulla tumma.
10
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Väri
Valaistuksen vaikutus
Valaistusolosuhteet vaikuttavat kohteen havaittavaan väriin.
Esimerkki: valonlähteiden vaikutus kuvan väriin
Sää/valaistus
Päivänvalo
Pilvinen
Loistelamppu
Hehkulamppu
Valon
ominaisuudet
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilassa.
Voit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti [Valkotasap.]-asetuksen avulla (sivu 68).
Laatu
”Kuvan laatu” ja ”kuvakoko”
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvatiedosto on suuri ja vie paljon muistia ja
kuvassa näkyy tarkkoja yksityiskohtia. ”Kuvakoko” ilmaistaan kuvapisteiden määränä.
Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn
tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuva tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvakoon selitys
1 Kuvakoko: 9M
3456 kuvapistettä × 2592 kuvapistettä =
8 957 952 kuvapistettä
2 Kuvakoko: VGA
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä =
307 200 kuvapistettä
Kuvapisteitä
Käytettävän kuvakoon valitseminen (sivu 12)
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva
ja suuri tiedoston
koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni
tiedoston koko)
Esimerkki: Tulostus
A3+-kokoon asti
Esimerkki:
Sähköpostiviestin
liitetiedosto
11
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Kuvakoko
Käyttöohjeita
Kuvien määrä
9M
(3456×2592)
Enintään A3+-tulosteille
3:2 (8M)*1
(3456×2304)
Kuvaa kuvasuhteella 3:2
5M
(2592×1944)
Enintään A4-tulosteille
3M
(2048×1536)
Enintään 10×15 cm:n tai
13×18 cm:n tulosteille
VGA
(640×480)
Kuvaa pienellä kuvakoolla
sähköpostin liitteeksi
16:9 (6M)*2
(3456×1944)
HDTV:ssä katselua varten ja
tulostus enintään kokoon A4
16:9 (2 M)*2
(1920×1080)
HDTV:ssä katselua varten
Tulostaminen
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
*1) Kuvat tallennetaan käyttäen 3:2-kuvasuhdetta, joka on esimerkiksi valokuvapapereiden ja postikorttien
sivusuhde.
*2) Kuvan molemmat sivut voivat rajautua pois tulostettaessa (sivu 137).
Videon kuvakoko
Kuvia sekunnissa
Käyttöohjeita
640(hieno) (640×480)
Noin 30
Kuvaa korkealaatuista elokuvaa televisiolle
640(vakio) (640×480)
Noin 17
Kuvaa normaalilaatuista elokuvaa
televisiolle
320 (320×240)
Noin 8
Kuvaa pienessä koossa sähköpostin
liitteeksi
• Mitä suurempi kuvakoko, sitä parempi kuvan laatu.
• Mitä enemmän kuvia otetaan sekunnissa, sitä tasaisempi toistettavasta kuvasta tulee.
12
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Salama- Salamavalon käyttäminen
valo
Salamavaloa käytettäessä kuvattavan henkilön silmät voivat tulla punaisiksi tai niissä voi
näkyä epäterävä valkoinen piste. Nämä ilmiöt voi estää seuraavilla toimilla.
”Punasilmäisyys”
Pupillit laajentuvat vähäisessä valossa. Salamavalo heijastuu silmän takaosassa
(verkkokalvossa) olevista verisuonista, mikä aiheuttaa ”punasilmäisyyden”.
Kamera
Silmä
Verkkokalvo
Miten ”punasilmäisyyttä” voi vähentää?
• Valitse [Punasilm.esto] -asetukseksi [Päällä] (sivu 70).
• Valitse valotusohjelmaksi (sivu 33)
(Suuri herkkyys) -tila*. (Salamavalo poistuu käytöstä
automaattisesti.)
• Kun kuvattavan henkilön silmät muuttuvat punaisiksi, voit korjata kuvaa katseluvalikon [Parantelu]toiminnolla (sivu 80) tai kameran mukana tulevalla ohjelmistolla ”Picture Motion Browser”.
”Valkoiset pisteet”
Tämän aiheuttaa linssin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.). Kun kameran
salamavalo valaisee ne, ne näkyvät kuvassa valkoisina pisteinä.
Kamera
Kohde
Ilmassa olevat
hiukkaset (pöly,
siitepöly tms.)
Miten ”valkoisia pisteitä” voi vähentää?
• Valaise huone ja ota kuva ilman salamavaloa.
• Valitse valotusohjelmaksi
(Suuri herkkyys) -tila*. (Salamavalo poistuu käytöstä automaattisesti.)
* Vaikka valotusohjelmaksi valitaan
(Suuri herkkyys) -tila, suljinnopeus voi olla normaalia hitaampi
vähäisessä valossa tai pimeässä paikassa. Käytä tällöin jalustaa tai pidä käsivarsiasi tiukasti kehoasi
vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
13
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
A POWER-painike/POWER-merkkivalo
B Tilapyörä (27)
C
/BRK-painike (47)
D Suljinpainike (28)
E
(mittausmuoto) -painike (48)
F Itselaukaisimen valo (31)/
Hymysulkimen valo (35)/
AF-apuvalo (97)
G Objektiivi
H Salamavalo (30)
I Etsimen säädin
• Kun valitset kuvaamisen etsimen kanssa
FINDER/LCD-painikkeella, voit tarkentaa
etsimen näkymän silmillesi sopivaksi
etsimen säätimen avulla.
J NIGHTSHOT-kytkin
K Koukku olkahihnalle
L Mikrofoni
M Monikäyttöliitäntä
Käytetään seuraavissa tilanteissa:
• Luotaessa USB-yhteys kameran ja
tietokoneen välille.
• Liitettäessä kamera television audio-/
videotuloliitäntöihin.
• Liitettäessä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
N Kaukosäätimen tunnistin
14
Osien tunnistaminen
F Ohjauspainike (keskiosa) /
valintakiekko (ulkokehä) (38)
Valikko käytössä: v/V/b/B/z (59)
Valikko pois käytöstä: DISP/ / /
(25, 30)
G HOME-painike (57)
H
(Toisto) -painike (49)
I Kuvattaessa: W/T (Zoomaus) -painike
(29)
Katseltaessa: / (Toistozoomaus)
-painike (50)/
(Hakemisto) -painike
(50)
J DC IN -liitäntä / DC IN -liitännän
suojus
Pohja
Käytettäessä AC-LS5Kverkkovirtalaitetta (ei mukana)
1 DC IN -liitäntään
v-merkki
A FINDER/LCD-painike
B Etsin
C
(Kuvaesitys) -painike (51)
2 Pistorasiaan
D LCD-näyttö (25)
• Akkua ei voi ladata kytkemällä kameran
AC-LS5K-verkkovirtalaitteeseen. Lataa
akku akkulaturin avulla.
• Voit asettaa LCD-paneelin eri kulmiin
kuvaustilanteiden mukaan. Jos pakotat
LCD-näytön yli sen liikkumavaran, näyttö
voi vahingoittua.
E MENU-painike (59)
K Koukku olkahihnalle
L Akun poistovipu
M Akkulokero
N ”Memory Stick Duo” -korttipaikka
O Kortinkäyttövalo
15
Osien tunnistaminen
P Akkulokeron / ”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi
Q Jalustan liitäntä (pohjassa)
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on
enintään 5,5 mm. Muuten kameraa ei voi
kiinnittää tukevasti ja kamera voi
vahingoittua.
R Kaiutin
16
Lisävarusteiden käyttäminen
Vastavalosuoja/sovitinrengas
Sovitinrengas on kiinnitetty
vastavalosuojaan ostohetkellä. Irrota
sovitinrengas ja vastavalosuoja toisistaan,
ennen kuin kiinnität ne kameraan.
3 Aseta vastavalosuojan (B) merkki 3
merkin 2 kohdalle ja kiinnitä
vastavalosuoja. Kierrä vastavalosuojaa
nuolen suuntaan, kunnes kuulet
napsahduksen.
Sovitinrengas
Vastavalosuoja
Vastavalosuojan kiinnittäminen
Jos kuvaat kirkkaassa valossa, kuten
ulkona, on suositeltavaa käyttää
vastavalosuojaa, sillä se parantaa
kuvanlaatua estämällä liiallisen valon.
1 Kiinnitä sovitinrengas (A), kun virta on
katkaistu.
2 Kierrä sovitinrenkaan [a]-aluetta nuolen
suuntaan ja kohdista merkit 1 ja 2.
4 Varmista, että ”TOP”-merkki on kuvan
mukaisessa asennossa.
Vastavalosuoja kiinnitetään oikein kuvassa
esitetyllä tavalla.
• Kun vastavalosuoja (B) on kiinnitetty,
sovitinrenkaan [a]-aluetta ei voi kiertää. Jos
vastavalosuoja on kiinnitetty väärässä
asennossa, näytön kulmissa näkyvät tummat
varjot. Irrota vastavalosuoja ja aloita uudelleen
vaiheesta 2.
• Objektiivin suojuksen voi kiinnittää, kun
vastavalosuoja on asennettuna.
• Kun käytät vastavalosuojaa, ota huomioon
seuraavat seikat:
– AF-apuvalo saattaa peittyä.
– Night Shot -toiminnon infrapunavalo saattaa
peittyä.
– Salaman valo voi peittyä, jolloin kuvaan tulee
varjo, kun sisäänrakennettua salamaa
käytetään.
– Kaukosäätimen tunnistin saattaa peittyä,
jolloin kaukosäädin ei toimi oikein.
17
Lisävarusteiden käyttäminen
Vastavalosuojan säilyttäminen
Vastavalosuoja voidaan kiinnittää
päinvastaisessa asennossa säilytettäväksi
kameran kanssa.
Aseta vastavalosuoja kuvan mukaiseen
asentoon ja kierrä sitä myötäpäivään,
kunnes kuulet napsahduksen.
Muunnoslinssin kiinnittäminen (ei
mukana)
Kun haluat ottaa laajakulmakuvia tai
lähikuvia etäällä olevista kohteista, kiinnitä
kameraan muunnoslinssi.
1 Kiinnitä sovitinrengas.
2 Kiinnitä muunnoslinssi.
• Kun käytät muunnoslinssiä, käy läpi
[Muunnoslinssi]-asetukset (sivu 99).
• Katso lisätietoja muunnoslinssin mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
18
Lisävarusteiden käyttäminen
Kaukosäädin
Huomautuksia
Kameraa on helppo käyttää kaukosäätimen
avulla.
• Poista suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suojakalvo
• Suuntaa kaukosäädin kaukosäätimen tunnistinta
kohti, kun käytät kameraa (sivu 14).
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
1 Työnnä kynsi aukkoon samalla kun painat
kielekettä, ja vedä paristolokero ulos.
2 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli
ylöspäin.
3 Työnnä paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että kuulet
napsahduksen.
A Lähetin
B HOME-painike (57)
C
(Kuvaesitys) -painike (51)
Kieleke
D MENU-painike (59)
E SHUTTER-painike (28)
• Painiketta ei voi painaa puoleenväliin.
F Kuvattaessa: zoomauspainike (W/T)
(29)
Katseltaessa: / (toistozoomaus)
-painike (50) /
(hakemisto) -painike
(50)
• Kaukosäätimessä on valmiina
litiumnappiparisto (CR2025). Käytä ainoastaan
CR2025-paristoja.
• Nopea zoomaus ei toimi, vaikka
kaukosäätimen zoomauspainike painetaan
kokonaan alas.
G Ohjauspainike
Valikko käytössä: v/V/b/B/z (59)
Valikko pois käytöstä: DISP/ / /
(25, 30)
19
Näytön ilmaisimet
Näyttö muuttuu joka kerta, kun
ohjauspainikkeesta painetaan v (DISP)
(sivu 25).
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
Näyttö
PSAM
Ilmaisin
Tilapyörä (27)
Night Shot (37)
Valkotasapaino (68)
Kuvattaessa valokuvia
BRK
Sarjakuvaustila/
Haarukointitila (47)
Mittausmuoto (48)
Kasvontunnistus (64)/
Hymyn tunnistus (65)
SteadyShot (75)
• Helppo kuvaus -tilassa ei näytetä kaikkia
ilmaisimia.
Kuvattaessa videoita
• Näkyviin tulee SteadyShotasetuksen mukaan
jompikumpi näistä
ilmaisimista, kun
suljinpainike painetaan
puoliksi alas.
DRO (71)
Haarukointisarja (65)
Kohinan vähennys
Tärinävaroitus
A
Näyttö
Ilmaisin
Akun jäljellä oleva varaus
Akun vähäisen varauksen
varoitus (141)
Kuvakoko (62)
Tilapyörä/valikko
(Valotusohjelma) (32)
20
• Ilmaisee, että tärinä voi
estää terävien kuvien
ottamisen valon
vähäisyyden vuoksi. Voit
kuitenkin ottaa kuvia,
vaikka tärinävaroitus olisi
näkyvissä. Suosittelemme
kuitenkin epäterävyyttä
vähentävän toiminnon tai
salamavalon käyttöä
valaistuksen parantamiseksi
tai jalustan tai muun tuen
käyttöä kameran
tukemiseksi (sivu 8).
Hymyntunnistuksen
herkkyysilmaisin / Kuvien
määrä (35)
Näytön ilmaisimet
Näyttö
Ilmaisin
Näyttö
Väritila (72)
C
Näyttö
• Tämä ei ole näkyvissä
käytettäessä sisäistä
muistia.
Kontrasti (74)
96
Värikylläisyys (74)
Ilmaisin
z
AE/AF-lukko (28)
KUVAA
Valmis
Videon tallentaminen/
valmiustila
ISO400
ISO -arvo (42)
00:25:05
NR hidas suljin
AF-apuvalo (97)
Punasilmäisyyden esto (70)
Salamavalo-tila (30)
Salamavalo latautuu
Lisäobjektiivi (99)
125
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
+2.0EV
Valotusarvo (43)
0:12
Nauhoitusaika
(minuutit : sekunnit)
Näyttö
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin (44)
C:32:00
z SET
z OK
MOVE
MOVE
Nauhoitusaika
(tunnit : minuutit :
sekunnit)
Valotuksen tunnistus (66)
• Kun valotusaika pitenee
tiettyä arvoa pidemmäksi
vähäisessä valossa, NR
hidas suljin -toiminto
aktivoituu automaattisesti ja
vähentää kuvakohinaa.
9
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä
Tallennusväline
(”Memory Stick Duo”,
sisäinen muisti)
B
Näyttö
Ilmaisin
Tallennuskansio (90)
Värisuodatin (73)
Terävyys (74)
Ilmaisin
Manuaalisen tarkennuksen
palkki (46)
Zoomauskerroin (29, 98)
REAR
Salamavalon täsmäys (100)
D
Ilmaisin
Itselaukaisin (31)
Itsediagnostiikkanäyttö
(141)
Puolimanuaalinen (45)
Tietokanta täynnä (144)
Manuaalinen tarkennus
(45)
Pistemittauksen
hiusristikko (48)
Makro (30)
AF-etäisyysmittarin ruutu
Kuvaamisen toimintaohje
(44)
21
Näytön ilmaisimet
Näyttö
Ilmaisin
Histogrammi (25)
22
Näytön ilmaisimet
Katsottaessa valokuvia
A
Näyttö
Ilmaisin
Akun jäljellä oleva varaus
Akun vähäisen varauksen
varoitus (141)
Kuvakoko (62)
PictBridge liittäminen
(125)
Katsottaessa videoita
Katselutila (76)
Suodatus kasvojen mukaan
(78)
Suosikit (76)
Suojaa (85)
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(127)
Zoomauskerroin (50)
VOL.
Äänitaso (49)
PictBridge liittäminen
(126)
• Älä irrota
monikäyttöliitäntäkaapelia,
kun merkki näkyy näytössä.
B
Näyttö
N
Ilmaisin
Toisto (49)
Toistokohdan osoitin
0:00:12
Laskuri
101-0012
Kansion ja tiedoston
numero (87)
2008 1 1
9:30 AM
Toistokuvan
tallennuspäivämäärä ja
-aika
z STOP
z PLAY
Kuvan toiston toimintaopas
23
Näytön ilmaisimet
Näyttö
Ilmaisin
BACK/
NEXT
Kuvien valinta
V VOLUME
Äänenvoimakkuuden säätö
Histogrammi (25)
•
näkyy, kun
histogramminäyttö on
poissa käytöstä.
C
Näyttö
Ilmaisin
Toistokansio (87)
• Tämä ei ole näkyvissä
käytettäessä sisäistä
muistia.
8/8 12/12
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
Toistoväline
(”Memory Stick Duo”,
sisäinen muisti)
Kansion vaihto (87)
• Tämä ei ole näkyvissä
käytettäessä sisäistä
muistia.
Mittausmuoto (48)
Salamavalo
Valkotasapaino (68)
ISO400
C:32:00
ISO-arvo (42)
Itsediagnostiikkanäyttö
(141)
24
+2.0EV
Valotusarvo (43)
500
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
Näytön muuttaminen
v (DISP) -painike
(Näyttöpainike)
Näyttö muuttuu seuraavasti aina, kun
ohjauspainikkeesta painetaan v (DISP).
Ilmaisimet näkyvissä
Ilmaisimet näkyvissä*
• Jos kuvia katsellaan ulkona kirkkaassa valossa,
lisää LCD-näytön taustavalon kirkkautta.
Akun varaus voi kuitenkin tällöin heiketä
normaalia nopeammin.
• Histogrammi ei näy seuraavissa tilanteissa:
Kuvattaessa
– kun valikko on näkyvissä
– kun tallennetaan videoita
Toiston aikana
– kun valikko on näkyvissä
– kun hakemistotilassa on käytössä
– kun toistozoomaus on käytössä
– kun valokuvia käännetään
– kun toistetaan videoita
– kun suosikkiluettelo on näytössä
– kun päivämääräluettelo on näytössä.
• Histogrammissa voi näkyä suuria muutoksia
kuvattaessa ja toistettaessa, kun
– salama välähtää
– suljinnopeus on hidas tai nopea
• Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla
otettuja kuvia katseltaessa.
z EV (valotusarvo) -asetuksen säätäminen
histogrammin avulla
A
Histogrammi näkyvissä*
Toiston aikana
kuvan tiedot
tulevat näkyviin.
Histogramminäyttö
Ilmaisimet poissa*
B
Tumma Kirkas
Histogrammi on kaavio, joka näyttää kuvan
kirkkauden. Paina ohjauspainikkeesta
v (DISP) toistuvasti, kunnes histogrammi
tulee näyttöön. Jos kaavio on painottunut
oikealle, kuva on kirkas, ja jos kaavio on
painottunut vasemmalle, kuva on pimeä.
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
• Histogrammi tulee näkyviin myös yhtä kuvaa
toistettaessa, mutta valotusta ei voi säätää.
* LCD-taustavalon kirkkautta on lisätty.
25
Sisäisen muistin käyttäminen
Kamerassa on noin 15 Mt sisäistä muistia. Tätä muistia ei voi irrottaa kamerasta. Tähän
sisäiseen muistiin voi tallentaa kuvia, vaikka kamerassa ei olisi ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Videoita, joiden kokoasetus on [640(hieno)], ei voi tallentaa sisäiseen muistiin.
Kun kamerassa on ”Memory Stick Duo” -kortti
[Tallentaminen]: Kuvat tallennetaan ”Memory Stick
Duo” -korttiin.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -kortissa olevat kuvat
toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Eri toiminnot kohdistetaan
”Memory Stick Duo” -kortissa oleviin kuviin.
B
Kun kamerassa ei ole ”Memory Stick Duo”
-korttia
B
Sisäinen
muisti
[Tallentaminen]: Kuvat tallennetaan kameran sisäiseen
muistiin.
[Toisto]: Sisäisessä muistissa olevat kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Eri toiminnot kohdistetaan
sisäisessä muistissa oleviin kuviin.
Sisäiseen muistiin tallennettu kuvadata
On aina suositeltavaa kopioida (varmuuskopioida) tiedot jommallakummalla seuraavista
tavoista.
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -korttiin
Valmistele ”Memory Stick Duo” -kortti, jossa on riittävästi tilaa, ja suorita sitten kohdassa
[Kopioi] (sivu 91) kuvatut toimet.
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Sivujen 112, 113 ja 116, 117 toiminnot tulee suorittaa siten, että ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia ei ole asetettu kameraan.
• ”Memory Stick Duo” -kortissa olevia kuvatietoja ei voi kopioida sisäiseen muistiin.
• Sisäiseen muistiin tallennetut tiedot voi kopioida tietokoneeseen liittämällä kameran ja tietokoneen
toisiinsa monikäyttöliitäntäkaapelilla. Tietokoneessa olevia tietoja ei kuitenkaan voi kopioida sisäiseen
muistiin.
26
Peruskäyttö
Tilapyörän käyttäminen
Aseta tilapyörä haluamasi toiminnon kohdalle.
Tilapyörä
Automaattisäätö-tila
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään
automaattisesti. t sivu 28
:
Peruskäyttö
:
Helppo kuvaus-tila
Voit kuvata valokuvia käyttämällä vähimmäistoimintoja helposti
nähtävissä olevien ilmaisimien kanssa. t sivu 29
P:
Ohjelmoitava autom.-tila*
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säädetään
automaattisesti.
S:
Valotusaika etusijalla -kuvaus*
Voit määrittää valotusajan manuaalisesti ennen kuvaamista. t sivu 40
A:
Aukko etusijalla -kuvaus*
Voit määrittää aukon arvon manuaalisesti ennen kuvaamista. t sivu 41
M:
Käsivalotus-kuvaus*
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säädetään
manuaalisesti. t sivu 42
:
Elokuvamuoto
Voit kuvata videoita, joissa on ääni. t sivu 28
/
/
/
/SCN: Valotusohjelma -tila
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
Voit valita valikosta vaihtoehdot
,
, ,
, ja , kun tilapyörä
on asennossa SCN. t sivu 32
* Voit valita eri asetukset valikon avulla. (Jos haluat lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista
t sivu 60)
27
Kuvien ottaminen (Automaattisäätö-tila)
Suljinpainike
Makropainike
DISP-painike
Tilapyörä
Salamapainike
Zoomauspainike
Itselaukaisinpainike
MENU-painike
z-painike
v/V/b/B-painike
Ohjauspainike
1 Valitse haluamasi toiminta tilapyörästä.
Kuvattaessa valokuvia (Automaattisäätö-tila): Valitse
Kuvattaessa videoita: Valitse
.
.
2 Pidä kamerasta tukevasti kiinni siten, että kyynärpääsi ovat vasten kehoasi.
Sijoita kohde
tarkennuskehyksen
keskelle.
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Kuvattaessa valokuvia:
1 Tarkenna pitämällä suljinpainiketta puoliväliin painettuna.
z (AE/AF-lukko) -ilmaisin (vihreä) vilkkuu, kuuluu piippaus ja ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan.
AE/AF-lukkoilmaisin
2 Paina suljinpainike kokonaan alas.
28
Kuvien ottaminen (Automaattisäätö-tila)
Kuvattaessa videoita:
Paina suljinpainike kokonaan alas.
Kun haluat lopettaa kuvauksen, paina suljinpainike uudelleen kokonaan alas.
Valokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa
Tarkennus voi olla hankalaa seuraavissa tilanteissa:
–
–
–
–
–
–
Valoa on vähän ja kohde on kaukana.
Kontrasti kohteen ja taustan välillä on heikko.
Kohde on lasin takana.
Kohde liikkuu nopeasti.
Näkyvissä on valon heijastumia tai kiiltäviä pintoja.
Kohde on taustavalaistu tai näkyvissä on vilkkuva valo.
Peruskäyttö
• Lyhyin kuvausetäisyys on noin 1 cm (W) / 120 cm (T) (linssin edestä mitattuna).
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF)
lukituksen ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä piippausta kuulu. Lisäksi AF-etäisyysmittarin ruutu katoaa.
Sommittele kuva ja tarkenna uudelleen.
Kuvaaminen Helppo kuvaus -tilassa
Aseta tilapyörä asentoon
.
Teksti suurenee ja ilmaisimien tarkasteleminen helpottuu.
Kamera ottaa kuvia optimiasetuksilla, joten ainoat muutettavat asetukset ovat kuvakoko
(Suuri/Pieni) (sivu 63), Salamavalo (Auto/Pois) (sivu 63) ja Itselaukaisin (10 s / pois)
(sivu 31).
• Akun varaus vähenee tavallista nopeammin, sillä LCD-taustavalon kirkkautta lisätään automaattisesti.
• Etsintä ei voi käyttää kuvaamisessa.
W/T Zoomauksen käyttäminen
Voit zoomata painamalla T ja peruuttaa zoomauksen painamalla W.
Voit zoomata hitaasti painamalla painiketta kevyesti ja nopeasti painamalla painikkeen
kokonaan pohjaan.
• Jos zoomauskerroin on suurempi kuin 15-kertainen, kamera käyttää digitaalizoomausta.
Jos haluat lisätietoja [Digitaalizoomaus]-asetuksista ja kuvanlaadusta, katso sivu 98.
• Vaikka painike painetaan kokonaan pohjaan, kamera zoomaa hitaasti videoiden kuvauksen aikana.
29
Kuvien ottaminen (Automaattisäätö-tila)
Salamavalo (salamavalotilan valitseminen valokuvausta varten)
Paina ohjauspainikkeesta B ( ) toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
(Ei ilmaisinta): Automaattisalama
Välähtää, jos valoa ei ole tarpeeksi tai kohteen takana on valoa (oletusasetus).
: Pakotettu salama päällä
: Hidas suljin (pakotettu salama päällä)
Valotusaika on pitkä pimeissä paikoissa, jotta salamavalon vaikutuksen ulkopuolelle jäävä kohteen
tausta voidaan kuvata selvästi.
: Pakotettu salama pois
• Salamavalo ponnahtaa esiin automaattisesti ja välähtää. Sulje salama käsin käytön jälkeen.
• Salama välähtää kahdesti. Ensimmäinen välähdys säätää valon määrän.
• Kun salamavalo latautuu, näytössä näkyy
.
Makro (Lähikuvaus)
Paina ohjauspainikkeesta b (
) toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
(Ei ilmaisinta): Automaattinen
Kamera säätää tarkennusta automaattisesti etäisistä kohteista lähikuvaukseen.
Tavallisesti voit asettaa kameran tähän tilaan.
: Makro
Kamera säätää tarkennusta etäisistä kohteista lähikuvaukseen.
Ota makrotila päälle, kun kuvaat lähikuvia.
• Automaattitarkennuksen nopeus laskee kuvattaessa etäällä olevia kohteita, kun makro on käytössä.
• Zoomauksen asettaminen W-ääriasentoon on suositeltavaa.
30
Kuvien ottaminen (Automaattisäätö-tila)
Itselaukaisimen käyttäminen
Paina ohjauspainikkeesta V (
) toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo alkaa vilkkua ja kuuluu piippaus, kunnes
suljin toimii.
Peruskäyttö
(Ei ilmaisinta): Itselaukaisin ei ole käytössä
: Itselaukaisimen viive on 10 sekuntia
: Itselaukaisimen viive on 2 sekuntia
Itselaukaisimen valo
Peruuta painamalla V (
) uudestaan.
• Käyttämällä 2 sekunnin viivettä itselaukaisimen kanssa voit vähentää kuvan epäterävyyttä.
Suljin aukeaa 2 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta, mikä vähentää kameran
tärinää kuvaa otettaessa.
• Helppo kuvaus -tilassa voit valita vain asetuksen
(10 s) tai
(pois).
31
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
MENU-painike
Suljinpainike
z-painike
v/V/b/B-painike
Tilapyörä
Ohjauspainike
Valitse tila (
/ /
/
) tilapyörän avulla
1 Valitse haluamasi valotusohjelma (
/
/
/
) tilapyörän avulla.
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Valitse ohjelma (
/
/ /
/ / ) SCN-tilassa
1 Valitse tilapyörän avulla SCN.
2 Paina MENU-painiketta ja valitse
/
/
v/V/b/B-painikkeilla (sivu 62).
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
• Tilasta on lisätietoja seuraavalla sivulla.
Valotusohjelman poistaminen käytöstä
Aseta tilapyörä muuhun kuin Valotusohjelma-tilaan.
32
/
/
/
ohjauspainikkeen
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
Valotusohjelma-tilat
Seuraavat tilat on määritetty valmiiksi vastaaviin olosuhteisiin sopiviksi.
Tilapyörällä valittavat tilat
Suuri herkkyys
Mahdollistaa kuvaamisen ilman
salamavaloa vähäisessä valossa ja
vähentää epäterävyyttä.
Valikkonäytöstä valittavat tilat
Maisema
Kamera tarkentaa vain kaukana
oleviin kohteisiin esimerkiksi
maisemakuvia varten.
Hymysuljin
Kun kamera havaitsee hymyn,
suljin vapautetaan automaattisesti.
Lisätietoja on sivulla 35.
Henkilökuva
Kuva otetaan siten, että tausta on
epätarkka ja kohde tarkka.
Edistynyt
urheilukuvaus
Soveltuu nopean liikkeen, kuten
urheilun, kuvaamiseen.
• Kun suljin painetaan
puoleenväliin, kamera ennakoi
kohteen liikkeen ja säätää
tarkennuksen.
Peruskäyttö
Hämärä muotokuva*
Voit ottaa teräviä kuvia
henkilöistä öisessä taustassa
tunnelman kärsimättä.
Hämärä*
Mahdollistaa kaukana olevien
yönäkymien kuvaamisen
menettämättä ympäristön hämärää
tunnelmaa.
Hiekkaranta
Veden sininen väri tallentuu
kirkkaana otettaessa kuvia meren
tai järven rannalla.
Lumi
Voit ottaa selkeitä kuvia lumisessa
ympäristöissä tai muissa
pääasiassa valkoisissa paikoissa,
joissa värit muuten saattavat jäädä
vaaleiksi.
Ilotulitus*
Voit tallentaa ilotulituksen
kaikessa väriloistossaan.
* Kun otat kuvia
(Hämärä muotokuva)-,
(Hämärä)- tai
(Ilotulitus) -tilassa, suljinnopeus hidastuu
ja kuvat ovat usein epäteräviä, joten jalustan käyttöä suositellaan.
33
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
Toiminnot, joita voidaan käyttää valotusohjelmassa
Kamera määrittää toimintoyhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen mukainen.
Käytössä oleva Valotusohjelma-tila voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin toiminnot ole
käytettävissä.
( : voit valita haluamasi asetuksen)
Makro
—
Salamavalo
—
—
/
Kasvontunnistus
—
*2
—
/
—
—
/
—
—
Hymyn
tunnistus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Hymyntunn.
herkkyys
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sarjakuvaus/
haarukointi
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
*3
—
—
—
—
*3
*4
*3
*3
*3
—
EV
Valkotasap.
Punasilm.esto
Vitkalaukaisin
*1
—
—
—
—
—
—
—
*1) [Salamavalo]-tilassa ei voi valita [Valkotasap.]-vaihtoehtoa.
*2) [Pois]-tilassa ei voi valita [Kasvontunnistus]-vaihtoehtoa.
*3) [Haarukointisarja]-tilassa ei voi valita [Valkotasap.]- tai [Väritila]-vaihtoehtoa.
*4) Suurin valittava arvo on [ISO400].
34
—
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
Kuvaaminen Hymysuljin-tilassa
Kun kamera havaitsee hymyn, suljin vapautetaan automaattisesti.
1 Valitse tilapyörällä
(Hymysuljin) -tila.
2 Suuntaa kamera kohteeseen ja tarkenna kohde painamalla suljinpainike puoleenväliin.
3 Paina suljinpainike kokonaan alas.
Hymysuljin siirtyy valmiustilaan.
Hymyntunnistuksen kehys (Oranssi)
Hymyntunnistuksen herkkyysilmaisin
Tämä ilmaisee nykyisen hymyilytason.
Peruskäyttö
Hymyntunnistuksen merkki / Kuvien määrä
Aina kun määritetty hymyntunnistuksen herkkyys (merkillä b ilmaistu) saavutetaan, kamera
käyttää suljinta automaattisesti ja tallentaa jopa kuusi kuvaa. Kuvan tallentamisen jälkeen
hymysulkimen valo syttyy (sivu 14).
4 Paina suljinpainike kokonaan alas Hymysuljin-tilan lopettamiseksi.
• Kun hymysuljin on valmiustilassa, tallennusvalo (oranssi) vilkkuu.
• Hymysuljin-kuvaus päättyy automaattisesti, kun ”Memory Stick Duo” tai sisäinen muistikortti täyttyy tai
kun kuusi kuvaa on tallennettu.
• Voit valita hymyntunnistuksessa tärkeimmän kohteen toiminnolla [Hymyn tunnistus] (sivu 65).
• Jos hymyä ei havaita, määritä [Hymyntunn. herkkyys] (sivu 65).
• Voit määrittää kameran kuvaamaan kuvan automaattisesti, kun kuka tahansa hymyntunnistuksen
kehyksessä (oranssi) oleva henkilö hymyilee sen jälkeen, kun suljinpainike on painettu kokonaan alas.
• Kuva ei ehkä ole tarkka, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys muuttuu sen jälkeen, kun suljinpainike
painetaan kokonaan alas. Oikeaa valotusta ei ehkä voi saada, jos ympäröivä kirkkaus muuttuu.
• Kasvoja ei ehkä tunnisteta oikein seuraavissa tilanteissa:
– Olosuhteet ovat liian pimeät tai kirkkaat.
– Kasvot ovat osittain aurinkolasien, naamioiden, hattujen tai vastaavien peitossa.
– Kohteet eivät ole kääntyneet kameraan päin.
• Hymyä ei ehkä havaita oikein olosuhteista riippuen.
• Et voi käyttää digitaalizoomausta.
• Et voi muuttaa zoomaussuhdetta, kun hymysuljin on valmiustilassa.
35
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
z Vihjeitä hymyjen kuvaamiseen paremmin
1 Huolehdi siitä, että tukka ei ole silmillä.
2 Pidä kasvot kameran edessä ja kamera mahdollisimman vakaana. Tunnistaminen onnistuu paremmin,
kun silmät ovat raollaan.
3 Hymyile selkeästi suu avoinna. Hymy on helpompi tunnistaa, kun hampaat ovat näkyvissä.
36
Kuvaaminen pimeässä (Night Shot)
Night Shot-toiminnon avulla voit kuvata kohteita pimeässä, kuten ihmisiä nuotion äärellä tai
yöeläimiä, ilman salamavaloa. Huomaa, että Night Shot-toiminnolla kuvatut kuvat ovat
sävyltään vihreitä.
Suljinpainike
Infrapunavalo
Peruskäyttö
NIGHTSHOT-kytkin
1 Siirrä NIGHTSHOT-kytkin ON-asentoon.
Näkyviin tulee
(Night Shot).
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Night Shot -toiminnon käytöstä poistaminen
Siirrä NIGHTSHOT-kytkin OFF-asentoon.
• Kun Night Shot -toiminto on käytössä, kamera käyttää automaattisäätötilaa, kun tilapyörää käytetään, ja
käytettävissä olevia asetuksia on rajoitettu.
• Salamavalon asetuksena on
(pakotettu salama pois).
• Infapunavalo saattaa peittyä, jos käytössä on vastavalosuojus (mukana).
• Älä käytä Night Shot -toimintoa kirkkaassa valaistuksessa (esim. päiväsaikaan ulkona). Muutoin
kameraan voi tulla vika.
• Jos kohde on liian lähellä, vastavalosuojan varjo voi näkyä kuvassa. Siirry tällöin kauemmas kohteesta ja
kuvaa sitten.
37
Valintakiekon käyttäminen
Valintakiekolla muutetaan asetusten arvoja kuvattaessa manuaalisten säätöjen tiloissa
(Valotusaika etusijalla -tila, Aukko etusijalla -tila, Manuaalinen valotus -tila) sekä
ISO-herkkyyttä, tarkennuksen säätöä ja EV-arvoa.
Valintakiekkoa pyörittämällä on helppo siirtyä katsomaan seuraavaa tai edellistä kuvaa.
Valitse
Aseta
Valintakiekko
Ohjauspainike
Asetuksen valitseminen
1 Valitse asetettava kohde kääntämällä tilapyörää.
Valitse kohde siirtämällä keltaista V-merkkiä.
2 Paina ohjauspainikkeen painiketta z.
Arvo muuttuu keltaiseksi.
Määritä arvo valintakiekkoa kääntämällä, kun arvo näkyy keltaisena.
Näkyvissä oleva arvo on valittu.
3 Jos haluat määrittää muita kohteita, paina z ja tee seuraavat toimet.
Kohteet, joita ei voi valita, näkyvät harmaina.
38
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
Kamera säätää tarkkuuden ja valotuksen automaattisesti, mutta voit säätää näitä asetuksia
myös manuaalisesti.
Tilapyörä
MENU-painike
z-painike
HOME-painike
ISO-arvo
”Valotusajan” vaikutus
”Aukon” vaikutus (F-arvo)
Nopea
Liikkuvat kohteet ovat
paikallaan.
Auki
Tarkka alue kapenee
sekä eteen- että
taaksepäin.
Hidas
Liikkuvat kohteet
liukuvat.
Peruskäyttö
AF-etäisyysmittarin
ruudun ilmaisin
Valotusarvo
Aukon arvo
Valotusaika
Valintakiekko
Kiinni
Tarkka alue laajenee
sekä eteen- että
taaksepäin.
Alla on kuvattu toiminnot kuvaustilassa.
Valittavissa oleva tila näkyy valkoisena.
Ei käytettävissä
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
Valikkonäytöstä valitut tilat, kun tilapyörä on
SCN-asennossa
.
39
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
Kuvaaminen Ohjelman muutos -toiminnolla
Voit muuttaa aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää muuttamatta kirkkausasetusta.
1 Valitse P tilapyörällä.
2 Valitse aukon arvon ja valotusajan yhdistelmä valintakiekolla (sivu 38).
P* on näkyvissä, kun aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää muutetaan.
3 Ota kuva.
Voit poistaa Ohjelman muutos -toiminnon käytöstä palauttamalla P*-asetuksen P-asetukseksi
valintakiekolla.
•
•
•
•
•
Aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää ei voi muuttaa, kun suljinpainike on painettu puoleenväliin.
Jos kirkkaus muuttuu, muuttuvat myös aukon arvo ja valotusaika, mutta muutoksen määrä pysyy samana.
Aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää ei ehkä voi muuttaa kuvausolosuhteista riippuen.
Jos salamavalotilaa muutetaan, Ohjelman muutos poistetaan käytöstä.
Ohjelman muutos poistetaan käytöstä, jos tilapyörän asetukseksi valitaan jokin muu kuin P tai jos
kameran virta katkaistaan.
Kuvaaminen Valotusaika etusijalla -tilassa
Voit säätää valotusajan manuaalisesti.
1 Valitse S tilapyörällä.
2 Valitse valotusaika valintakiekolla (sivu 38).
Valotusaika voi olla 1/4000 - 30 sekuntia.
3 Ota kuva.
40
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
Valotusaika-alueen määrittäminen
Aukon arvo
(F-arvo)
1/4000 - 30 sekuntia
1/2000 - 30 sekuntia
Zoomauskerroin
(tele)
(laajakuva)
•
•
•
•
Yhden sekunnin tai sitä pidemmät valotusajat on ilmaistu merkillä [”], esimerkiksi 1”.
Kun asetat valotusajan lyhyemmäksi, jalustan käyttö on suositeltavaa tärinän estämiseksi.
Jos valitset lyhyen valotusajan, tietojen käsittely kestää pitkään.
Jos valotusaika on 1/3 sekuntia tai hitaampi, NR hidas suljin -toiminto otetaan käyttöön automaattisesti,
jotta kuvan kohina vähenee. Näkyviin tulee
.
• Jos asetuksilla ei saada aikaan sopivaa valotusta, asetusten arvojen ilmaisimet vilkkuvat näytössä, kun
suljinpainike painetaan puoleenväliin. Tässä tilassa voi kuvata, mutta on suositeltavaa määrittää uudelleen
ne asetukset, joiden ilmaisimet vilkkuvat.
• Salamaksi määritetään (pakotettu salama päällä) tai
(pakotettu salama pois).
• Jos valotusaika on nopea, salamavalon teho ei ehkä riitä, vaikka salama laukaistaankin.
Peruskäyttö
ANoin ×2,1
BNoin ×15
Kuvaaminen Aukko etusijalla -tilassa
Voit määrittää objektiivin läpi päästettävän valon määrän manuaalisesti.
1 Valitse A tilapyörällä.
2 Valitse aukon arvo valintakiekolla (sivu 38).
– Kun zoomaus on W-ääriasennossa, aukon arvoksi voi valita F2,7 - F8,0.
– Kun zoomaus on T-ääriasennossa, aukon arvon voi valita väliltä F4,5 - F8,0.
3 Ota kuva.
• Suljinajaksi määritetään automaattisesti välille 1/2000 - 8.
• Jos asetuksilla ei saada aikaan sopivaa valotusta, asetusten arvojen ilmaisimet vilkkuvat näytössä, kun
suljinpainike painetaan puoleenväliin. Tässä tilassa voi kuvata, mutta on suositeltavaa määrittää uudelleen
ne asetukset, joiden ilmaisimet vilkkuvat.
• Salamaksi määritetään (pakotettu salama),
(hidas suljin) tai
(pakotettu salama pois).
41
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
Kuvaaminen Manuaalinen valotus -tilassa
Voit asettaa valotusajan ja aukon arvon manuaalisesti.
1 Valitse M tilapyörällä.
2 Valitse valotusaika valintakiekolla (sivu 38).
3 Valitse aukon arvo valintakiekolla (sivu 38).
Asetettujen arvojen ja kameran määrittämän valotuksen ero näkyy näytössä EV-arvona (sivu 39).
0EV ilmaisee kameran määrittämää optimaalista arvoa.
4 Ota kuva.
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin. Kun haluttu asetus on määritetty, sama valotus
voidaan ottaa uudelleen käyttöön siirtämällä tilapyörä asentoon M.
• Jos asetuksilla ei saada aikaan sopivaa valotusta, asetusten arvojen ilmaisimet vilkkuvat näytössä, kun
suljinpainike painetaan puoleenväliin. Tässä tilassa voi kuvata, mutta on suositeltavaa määrittää uudelleen
ne asetukset, joiden ilmaisimet vilkkuvat.
• Salamaksi määritetään (pakotettu salama päällä) tai
(pakotettu salama pois).
ISO: Valonherkkyyden valitseminen
Pieni ISO-herkkyys
Suuri ISO-herkkyys
Valitsee valonherkkyyden ISO-yksiköissä. Mitä suurempi lukema, sitä korkeampi herkkyys.
1 Valitse ISO-kohde valintakiekolla (sivu 38).
2 Paina ohjauspainikkeen painiketta z.
ISO-arvo muuttuu keltaiseksi.
ISO-arvo (keltainen)
3 Valitse ISO-arvo valintakiekolla.
4 Paina z.
42
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
ISOAUTO (Auto)
ISO80
ISO100
ISO200
Voit vähentää kuvan epätarkkuutta, kun valoa on vähän tai
kohteet liikkuvat, lisäämällä ISO-herkkyyttä (valitsemalla
suuremman arvon). Kuvissa esiintyy kuitenkin enemmän
häiriöitä, kun ISO-herkkyys kasvaa. Valitse ISOherkkyyden arvo kuvaustilanteen mukaan.
ISO400
ISO800
Peruskäyttö
ISO1600
ISO3200
• Jos haluat lisätietoja ISO-herkkyydestä, katso sivua 10.
• Huomaa, että kuvan häiriöt usein lisääntyvät ISO-herkkyyden suuretessa.
• Jos valotusohjelmaksi valitaan jokin muu kuin
(Edistynyt urheilukuvaus) -tila, ISO-arvo määritetään
automaattisesti.
• Voit valita ISO-arvoksi vain [ISO 80] - [ISO 400] tai [ISO AUTO] jatkuvassa kuvaustavassa,
haarukointitilassa tai
(Edistynyt urheilukuvaus) -tilassa.
• Kun kuvataan kirkkaassa valossa, kamera korostaa sävyjä automaattisesti, jotta kuvista ei tule vaaleita
(paitsi kun [ISO]-arvo on [ISO80]).
EV: Valon voimakkuuden säätö
Kohti –
Kohti +
1 Valitse EV-kohde valintakiekolla (sivu 38).
2 Paina ohjauspainikkeen painiketta z.
Valotuksen arvo muuttuu keltaiseksi.
Valotusarvo (keltainen).
3 Valitse valotusarvo valintakiekolla.
Kohti +: Kirkastaa kuvaa.
0EV: Kamera määrittää valotuksen automaattisesti.
Kohti –: Tummentaa kuvaa.
4 Paina z.
43
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
• Lisätietoja valotuksesta on t sivu 9
• Korjausarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n askelin (+2,0EV...–2,0EV).
• Valotuksen määrittäminen ei ehkä tehoa, jos kuvauskohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai hämärissä
olosuhteissa.
Tarkentaminen: Tarkennustavan muuttaminen
Voit muuttaa tarkennustapaa valintakiekon avulla. Käytä tätä, jos kohteeseen on vaikea
tarkentaa.
1 Valitse AF-etäisyysmittarin ruutu,
tai 9 valintakiekon avulla (sivu 38).
2 Paina ohjauspainikkeen painiketta z.
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin muuttuu keltaiseksi.
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin (keltainen)
3 Valitse haluamasi tarkennustapa valintakiekolla.
4 Paina z.
(Monip.AF)
Kamera tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla
etäisyysmittarin ruudun alueilla.
• Tämä tila on hyödyllinen, jos kohde ei ole ruudun keskellä.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
(Keskip.AF)
Kamera tarkentaa automaattisesti lähellä ruudun keskiosaa
olevaan kohteeseen.
• Käyttämällä tätä toimintoa yhdessä AF-lukitustoiminnon kanssa
voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
44
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
(Joustava
AF-pistemittaus)
Kamera tarkentaa hyvin pieneen kohteeseen tai kapealle
alueelle.
Joustavan AF-pistemittauksen avulla voit käyttää haluamaasi
sommittelua.
(Puolimanuaalinen)
Kamera tarkentaa automaattisesti ja nopeasti määritetylle
etäisyydelle.
• Kamera tarkentaa kohteeseen kaikilla etäisyysmittarin ruudun
alueilla puolimanuaalisessa tilassa.
• Tästä tilasta on hyötyä otettaessa toistuvasti kuvia kohteesta
samalla etäisyydellä.
• Käytä ”puolimanuaalista” tapaa, kun automaattinen tarkennus ei
tuota terävää kuvaa, kuten kuvattaessa verkon tai ikkunan läpi.
9 (Manuaalinen tarkennus)
Peruskäyttö
• Voit ottaa joustavan AF-pistemittauksen käyttöön seuraavalla
tavalla.
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun käytössä on jalusta ja
kuvauksen kohde ei ole ruudun keskellä.
• Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, varmista, että kohde pysyy
etäisyysmittarin ruudussa.
Kamera tarkentaa kohteeseen valmiiksi määritetyn etäisyyden
perusteella.
• Jos haluat lisätietoja etäisyyden määrittämisestä, katso sivua 46.
• Jos kuvattava kohde on verkon tai ikkunalasin takana,
automaattinen tarkennus ei ehkä tarkenna oikein. Tällöin
kannattaa käyttää manuaalista tarkennusta.
• AF on lyhenne sanoista Auto Focus (automaattitarkennus).
• Jos käytät digitaalizoomausta tai AF-apuvaloa, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä vaan se näkyy
pisteviivana. Tällöin kamera tarkentaa näytön keskellä oleviin kohteisiin.
• Voit muuttaa tarkennusmuodon vain, kun [Kasvontunnistus]-asetus on [Pois].
• Videoiden kuvauksen aikana voit valita vain asetuksen [Monip.AF] tai [Manuaalinen tarkennus].
Joustavan AF-pistemittauksen käyttäminen
1 Valitse AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin ja
(Joustava AF-pistemittaus).
AF-etäisyysmittarin ruutu muuttuu valkoisesta keltaiseksi.
AF-etäisyysmittarin ruutu
(keltainen: säädettävä / valkoinen: kiinteä)
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
2 Siirrä AF-etäisyysmittarin ruutu tarkennuskohtaan ohjauspainikkeen v/V/b/B-painikkeilla ja
paina sitten z.
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin muuttuu keltaisesta valkoiseksi.
Jos haluat siirtää AF-etäisyysmittarin ruutua edelleen, paina z uudelleen.
45
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
• Kun AF-etäisyysmittarin ruutua siirretään, AF-tilaksi asetetaan [Tarkkaile] ja z-painikkeella voidaan
siirtyä asetusnäytön tilan valintaan.
• Jos tarkennustapaa vaihdetaan, määritetty AF-etäisyysmittarin ruudun asetus poistetaan.
Puolimanuaalinen/manuaalinen tarkennus
1 Valitse AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin ja valitse sitten
Näkyviin tulee manuaalisen tarkennuksen palkki.
tai 9.
Manuaalisen tarkennuksen
palkki
Tarkennusalue on 1 cm - ∞
Tarkennusilmaisin
(keltainen: säädettävä / valkoinen:
kiinteä)
2 Aseta palkkiin haluamasi etäisyys ohjauspainikkeen b/B-painikkeilla.
• Laajennettu tarkennus -toiminnossa (sivu 101) kuva laajennetaan kaksinkertaiseksi, jotta
tarkentaminen helpottuu (oletusasetus).
3 Paina z.
tai 9 muuttuu keltaisesta valkoiseksi. Jos haluat määrittää asetuksen uudelleen,
paina z uudelleen.
• Kun suljinpainike painetaan puoleenväliin puolimanuaalisessa tilassa, kamera tarkentaa nopeasti ja
automaattisesti valitulle etäisyydelle.
• Jos etäisyys valitulle tarkennusalueelle on lyhyt, objektiivissa oleva pöly tai sormenjäljet voivat näkyä
kuvassa. Pyyhi objektiivi pehmeällä liinalla tms.
• Manuaalisen/puolimanuaalisen tarkennuksen etäisyysasetukset ovat likimääräisiä. Jos objektiivi osoittaa
ylös- tai alaspäin, vääristymä suurenee.
• Etäisyysvalintaa rajoittaa zoomauskerroin tai [Muunnoslinssi]-asetus. Jos
tai 9 välähtää,
tarkennuksen säätöraja on tullut vastaan.
• Jos tarkennustapaa vaihdetaan, määritetty manuaalisen tarkennuksen etäisyys poistetaan.
46
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
Kuvaustapa: Jatkuvan kuvauksen / haarukointikuvauksen asettaminen
Valitse, käyttääkö kamera sarjakuvausta vai haarukointikuvausta, kun suljinpainiketta painetaan.
Peruskäyttö
/BRK (Kuvaustapa)
-painike
Aina, kun
/BRK (Kuvaustapa) -painiketta painetaan, kuvaustila muuttuu seuraavassa
järjestyksessä:
(Normaali) t
(Sarja) t BRK (Haarukointi).
(Normaali)
(Sarja)
Jatkuva kuvaus ei ole käytössä.
Kamera tallentaa 100 kuvaa peräkkäin, kun suljinpainiketta
pidetään painettuna.
• Salamavalon asetuksena on
BRK (Haarukointi)
(pakotettu salama pois).
Kuvaa kolmen kuvan sarjan Valotus-, Valkotasap.- tai
Väritila-valikosta valitulla haarukointikuvaustavalla.
• Valitse valikosta haarukointitapa. Jos haluat lisätietoja, katso
sivua 65.
Sarjakuvaus
• Itselaukaisimen avulla kuvattaessa kamera tallentaa enintään viisi kuvaa.
• Tallennusväli on noin 0,6 sekuntia. Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli muuttuu
pidemmäksi.
• Jos akun varaus on vähäinen tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä, sarjakuvaus
päättyy.
• Tarkennus, valkotasapaino ja valotus säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään
myös muissa kuvissa.
Tietoja haarukointitoiminnosta
• Tarkennus säädetään ensimmäisen kuvan mukaan ja samaa asetusta käytetään myös seuraaviin kuviin.
• Tallennusväli on sama kuin sarjakuvaustila. Tallennusväli voi olla pidempi valotusolosuhteiden mukaan.
47
Kuvaaminen manuaalisilla säädöillä
Mittausmuoto: Mittausmuodon valitseminen
Valitsee mittausmuodon, jonka mukaan valotuksen määrittämisessä käytettävä kohteen osa
asetetaan.
(Mittausmuoto) -painike
Aina, kun
(Mittausmuoto) -painiketta painetaan, mittaustila muuttuu seuraavassa
järjestyksessä:
(Monipiste) t
(Keskip.) t
(Pistemit.).
(Monipiste)
Kohde jaetaan useaksi alueeksi, ja mittaus suoritetaan
kullakin alueella. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen
(monipistemittaus).
(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään
kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen
mittaus).
(Pistemit.)
(vain valokuvalle)
Mittaus suoritetaan vain yhdestä kohteen osasta
(pistemittaus).
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai
kohteen ja taustan välinen kontrastiero on suuri.
Pistemittauksen hiusristikko
Käytetään pisteen osoitukseen
• Jos haluat lisätietoja valotuksesta, katso sivua 9.
• Kun pistemittaus ja keskipainotteinen mittaus on käytössä, [Tarkennus]-toiminnon suositeltava asetus on
[Keskip.AF], jotta tarkennus kohdistuisi mittauspisteeseen (sivu 44).
• Voit valita mittausmuodon vain, kun [Kasvontunnistus]-asetus on [Pois].
48
Kuvien katseleminen
(Katseltavan kuvan
zoomaus) -painike
(Hakemisto)/
(toistozoomaus)
-painike
Valintakiekko
(Toisto) -painike
MENU-painike
v/V/b/B-painike
Ohjauspainike
1 Paina
Peruskäyttö
z-painike
HOME-painike
(Toisto) -painiketta.
• Jos painat
(Toisto) -painiketta kameran virran ollessa katkaistuna, kamera käynnistyy
automaattisesti ja siirtyy toistotilaan. Kun haluat siirtyä kuvaustilaan, paina
(Toisto) -painiketta
uudelleen.
2 Valitse kuva painamalla b/B ohjauspainikkeesta.
Elokuva:
Toista video painamalla z. (Pysäytä toisto painamalla z uudelleen.)
Siirry eteenpäin painamalla B ja taaksepäin painamalla b. (Palaa normaaliin toistoon
painamalla z.)
Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla V ja säädä sitten äänenvoimakkuutta
painamalla b/B.
• Videot, joiden kuva koko on [320], näkyvät pienempinä.
• Valintakiekkoa pyörittämällä on helppo siirtyä katsomaan seuraavaa tai edellistä kuvaa.
• Välillä aiemmilla Sony-malleilla kuvattuja kuvia ei voi toistaa.
Paina painiketta HOME, valitse
kuvat.
(Katso kuvia) -kohdasta [
Kansionäkymä] ja toista
49
Kuvien katseleminen
/
Suurennetun kuvan katseleminen (toistozoomaus)
Kun valokuva on näkyvissä, paina . Voit peruuttaa zoomauksen painamalla
Voit muuttaa sijaintia painikkeilla v/V/b/B.
Voit peruuttaa toistozoomauksen painamalla z.
.
Näyttää koko kuvassa esitetyn alueen.
Tässä tapauksessa keskikohta suurennetaan.
• Suurennettujen kuvien tallentaminen on kuvattu kohdassa [Rajaus] (sivu 80).
Hakemistonäytön katseleminen
Kun valokuva on näkyvissä, tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla
Valitse kuva painamalla v/V/b/B.
Palaa yhden kuvan näyttöön painamalla z.
(Hakemisto).
• Oletusasetuksia käytettäessä kuvat näytetään Päivämäärä-näytössä (käytettäessä ”Memory
Stick Duo” -korttia) tai kansionäytössä (käytettäessä sisäistä muistia).
Jos käytössä on ”Memory Stick Duo” -kortti, voit muuttaa katselutilaa valitsemalla
(Katso kuvia) HOME-näytöstä (sivu 76).
• Joka kerta, kun
(Hakemisto) -painiketta painetaan, hakemistonäytön kuvien määrä
kasvaa.
• Jos käytössä on ”Memory Stick Duo” -kortti, voit valita haluamasi päivämäärän/kansion
painikkeilla v/V sen jälkeen, kun olet valinnut palkin painamalla b.
Palkki
50
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä
Kuvat toistetaan järjestyksessä musiikin ja tehosteiden kanssa.
(Kuvaesitys)
-painike
(Toisto) -painike
Ohjauspainike
1 Paina
Peruskäyttö
z-painike
v/V/b/B-painike
(Kuvaesitys) -painiketta.
Näkyviin tulee asetusnäyttö.
2 Paina
(Kuvaesitys) -painiketta uudelleen.
Diaesitys käynnistyy.
• Et voi toistaa videoita.
• Muut kuin [Kuva]- ja [Suodatin]-asetukset tallennetaan, kunnes niitä muutetaan seuraavan
kerran.
• Toisinaan [Suodatin]-toimintoa ei voi käyttää sellaisten kuvien kanssa, jotka on otettu
aiempien Sony-mallien avulla.
Diaesityksen lopettaminen
Paina
(Kuvaesitys) -painiketta.
• Diaesitystä ei voi pysäyttää tilapäisesti.
Musiikin äänenvoimakkuuden säätäminen
Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla V ja säädä äänenvoimakkuutta painamalla
b/B.
51
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä
Asetusten muuttaminen
Valitse asetusnäytöstä vaiheessa 1 kukin kohde painamalla v/V ja paina sitten z.
Määritettävissä olevat kohteet ovat seuraavat.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Kuva
Tämä asetus on määritetty kiinteästi arvoon [Kansio], jos ”Memory Stick Duo” -korttia (ei
mukana) ei ole asetettu kameraan.
Kaikki
Toistaa kaikki kuvat järjestyksessä.
Kansio
Toistaa valitun kansion, päivämäärän tai suosikkien kaikki
kuvat.
Tämä päivämäärä
Suosikit 1 - 6
• [Kansio] ja [Tämä päivämäärä] on valittavissa vain käytettäessä
niihin liittyviä katselutiloja.
Suodata kasvojen mukaan
Tämä asetus on määritetty kiinteästi arvoon [Pois], jos ”Memory Stick Duo” -korttia (ei mukana)
ei ole asetettu kameraan.
Pois
Ei suodata kuvia.
Kaikki ihmiset
Näyttää kuvat valittujen asetusten mukaisesti suodatettuina.
Lapset
• Kuvat saatetaan näyttää tai piilottaa vahingossa.
• Toisinaan suodatusta ei voi käyttää sellaisten kuvien kanssa,
jotka on otettu aiempien Sony-mallien avulla.
Vauvat
Hymyt
52
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä
Tehosteet
Yksink.
Perusdiaesitys, jossa kuvat vaihtuvat esiasetetun aikavälin
mukaisesti
• Toistoväliä voi säätää. Tämän asetuksen avulla voit nauttia
kuvista omaan tahtiisi.
Yksinkertainen diaesitys, joka soveltuu useisiin eri ohjelmiin
Nostalgia
Tunteikas diaesitys, joka luo elokuvakohtauksen tunnelmaa
Tyylikäs
Tyylikäs diaesitys, joka etenee kohtalaisella nopeudella
Aktiivinen
Nopea diaesitys, joka sopii toiminnan esittämiseen
Kasvot 1: Perus
Näyttää keskinopean diaesityksen, jossa käytetään kasvojen
zoomaamisen ja useiden kuvien rinnakkain esittämisen
kaltaisia tehosteita. Soveltuu useisiin ohjelmiin ja tuo parhaat
puolet esiin kasvoja kuvaavista kuvista
Kasvot 2: Nostalgia
Hitaampi ja tunteikkaampi diaesitys, jossa käytetään kasvojen
zoomaamisen ja useiden kuvien rinnakkain esittämisen
kaltaisia tehosteita kasvoja kuvaavien kuvien esittämiseen
mahdollisimman hyvin
Kasvot 3: Tyylikäs
Eloisa ja nopea diaesitys, jossa käytetään tehosteita, kuten
kasvojen zoomaamista ja useiden kuvien rinnakkain
esittämistä, kasvoja kuvaavien kuvien parhaiden puolien
esittämiseen
Peruskäyttö
Perus
Musiikki
Soitettu musiikki määräytyy oletusarvoisesti valitun tehosteen mukaan. Voit kuitenkin vaihtaa
johonkin tiettyyn tehosteeseen liittyvän musiikin. Voit myös valita haluamasi useista
taustamusiikkivaihtoehdoista (BGM).
Music1
[Yksink.]-diaesityksen oletusasetus
Music2
[Perus]-diaesityksen oletusasetus
Music3
[Nostalgia]-diaesityksen oletusasetus
Music4
[Tyylikäs]-diaesityksen oletusasetus
Music5
[Aktiivinen]-diaesityksen oletusasetus
Music6
[Kasvot 1: Perus] -diaesityksen oletusasetus
Music7
[Kasvot 2: Nostalgia] -diaesityksen oletusasetus
Music8
[Kasvot 3: Tyylikäs] -diaesityksen oletusasetus
Pois
Musiikkia ei käytetä.
Takaisin
Palaa asetusnäyttöön.
53
Kuvien katseleminen kuvaesityksenä
Muut asetuks.
Kuvaväli
Asetuksena on [Auto], kun [Yksink.]-asetuksena on jokin muu kuin [Tehosteet].
1s
Asettaa [Yksink.]-diaesityksen kuvien näyttövälin.
3s
5s
10 s
Auto
Kuvanvaihtoväli on [Tehosteet]-asetuksen mukainen.
Toisto
Päällä
Näyttää kuvat päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on toistettu, diaesitys päättyy.
z Musiikkitiedostojen lisääminen/muuttaminen
Voit siirtää haluamaasi musiikkia CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan toistettavaksi diaesityksen
aikana. Voit siirtää musiikkia HOME-näytön
(Kuvaesitys) -valikon toiminnolla [ Musiikkityökalu]
ja tietokoneeseen asennetulla ”Music Transfer” -ohjelmistolla (mukana). Jos haluat lisätietoja, katso
sivuja 119 ja 121.
• Kameraan voi tallentaa enintään kahdeksan musiikkikappaletta (kahdeksan esiasetettua kappaletta
(Music1 - Music8) voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla).
• Kunkin kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on noin 5 minuuttia.
• Jos musiikkitiedostoa ei voi toistaa sen vaurioitumisen tai jonkin muun vian vuoksi, suorita [Alusta
musiikki] (sivu 119) ja siirrä musiikki uudelleen.
54
Kuvien poistaminen
(Hakemisto)
-painike
(Toisto) -painike
MENU-painike
Ohjauspainike
1 Paina
Peruskäyttö
z-painike
v/V/b/B-painike
(Toisto) -painiketta.
2 Paina MENU-painiketta, kun näyttö on yksittäiskuvatilassa tai
hakemistokuvatilassa.
3 Valitse
[Poista] painamalla ohjauspainikkeesta v/V.
4 Valitse haluamasi poistotapa painikkeilla b/B vaihtoehtojen [Tämä kuva],
[Useita kuvia] ja [Kaikki pvm.-alueen kuvat] / [Koko tämä kansio] joukosta ja
paina sitten z.
• Näytössä näkyvät vaihtoehdot määräytyvät valitun katselutilan mukaan (sivu 76).
55
Kuvien poistaminen
Jos valitset [Tämä kuva]
Voit poistaa valitun kuvan.
Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Jos valitset [Useita kuvia]
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla.
1 Valitse poistettavat kuvat ja paina sitten z.
Kuvan valintaruudussa näkyy -valintamerkki.
Yksittäinen kuva
Hakemistonäyttö
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
• Voit poistaa kaikki tietyn päivämäärän/kansion kuvat valitsemalla hakemistonäytöstä
[Useita kuvia], valitsemalla palkin b-painikkeella ja painamalla z. Palkin valintaruudussa
näkyy
-valintamerkki.
Kun valitset [Kaikki pvm.-alueen kuvat] / [Koko tämä kansio]
Voit poistaa kaikki valitun päivämäärän/kansion kuvat.
Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
56
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
HOME-näytön käyttäminen
HOME-näyttö on kameran kaikkien toimintojen aloitusnäyttö, jonka saa esiin tila-asetuksesta
(kuvaus/katselu) riippumatta.
Peruskäyttö
z-painike
v/V/b/B-painike
HOME-painike
Ohjauspainike
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin painamalla HOME.
Luokka
Toiminto
Opas
2 Valitse luokka painamalla b/B ohjauspainikkeesta.
3 Valitse toiminto painamalla v/V ja paina sitten z.
• HOME-näyttöä ei voi tuoda näkyviin, kun PictBridge-yhteys tai USB-yhteys on käytössä.
• Kamera voidaan asettaa kuvaus- tai tarkastelutilaan painamalla HOME-painiketta uudelleen.
57
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
HOME-toiminnot
HOME-painikkeen painaminen tuo näkyviin seuraavat toiminnot. Vain käytettävissä olevat
toiminnot näkyvät näytössä. Näytön toimintaopas kertoo tietoja toiminnoista.
Luokat
Kuvaaminen*
Katso kuvia
Toiminnot
Kuvaaminen (sivu 27)
Pvm.-näkymä (sivu 76)
Kansionäkymä (sivu 76)
Suosikit (sivu 76)
Kuvaesitys
Kuvaesitys (sivu 51)
Musiikkityökalu (sivu 119)
Lataa musiikki
Tulosta
Hallitse muistia
Alusta musiikki
Tulosta (sivu 124)
Muistityökalu
Memory Stick -työkalu (sivu 90)
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
Sisäinen muisti -työkalu (sivu 92)
Alustus
Asetuks.
Pääasetukset
Pääasetukset 1 (sivu 93)
Piippaus
Palauta
Toimintaop.
Hymyn esittelytila
Pääasetukset 2 (sivu 95)
USB-liitäntä
Videolähtö
COMPONENT
Leveä zoomnäyttö
Kuvausasetukset
Kuvausasetukset 1 (sivu 97)
AF-apuvalo
AF-tapa
Muunnoslinssi
Kuvausasetukset 2 (sivu 100)
Salamatahd.
Autom. Katselu
Kellonajan asetuks. (sivu 102)
Language Setting (sivu 103)
* Käytetään tilapyörällä valittua kuvaustilaa.
58
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Autom.suuntaus
Laaj.tarken
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
Valikkotoimintojen käyttäminen
z-painike
v/V/b/B-painike
Peruskäyttö
MENU-painike
Ohjauspainike
1 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU.
Toimintaop.
Jos valitset [Toimintaop.]-asetukseksi [Pois],
toimintaopas poistuu käytöstä (sivu 93).
• Valikko tulee näyttöön ainoastaan kuvauksen ja toistotilan yhteydessä.
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintatilan mukaan.
2 Valitse haluamasi valikkotoiminto painamalla v/V ohjauspainikkeesta.
• Jos haluamasi toiminto ei ole näkyvissä, paina v/V, kunnes toiminto tulee näkyviin.
3 Valitse asetus painamalla b/B.
• Jos haluamasi asetus on piilotettu, pidä b/B painettuna, kunnes asetus tulee näkyviin.
• Valitse vaihtoehto toistotilassa ja paina sitten z.
4 Poista valikko käytöstä painamalla MENU-painiketta.
59
Valikkojen toiminnot
Käytettävissä olevat valikkotoiminnot määräytyvät tila-asetuksen (kuvaus/katselu) ja
tilapyörän asennon (kuvaustilassa) mukaan. Vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät
näytössä.
( : käytettävissä)
Tilapyörän asento:
P
S
A
M
—
—
—
—
—
—
—
—
Ohjelma
Kuvausvalikko (sivu 62)
Valotusohjelma
—
—
Kasvontunnistus
*1
—
—
*2
—
—
—
Hymyn tunnistus
—
—
—
—
—
—
Hymyntunn. herkkyys
—
—
—
—
—
—
*2
Haarukointisarja
—
—
—
Valkotasap.
—
Salamateho
—
Punasilm.esto
—
—
*2
Valotuksen tunnistus
*2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
*2
—
—
DRO
—
—
—
—
Kohinan vähennys
—
—
—
—
Väritila
—
—
—
Värisuodatin
—
—
—
—
Värikylläisyys
—
—
—
—
Kontrasti
—
—
—
—
Terävyys
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
(Kuvausasetukset)
—
*1) Tässä tilassa voi tehdä muita tiloja vähemmän valintoja (sivu 29).
*2) Käyttö on rajoitettu valitun valotusohjelman mukaan (sivu 34).
60
*2
*1
Kuvakoko
Salamavalo
—
Valikkojen toiminnot
Katseluvalikko (sivu 77)
(Poista)
(Päivämääräluettelo)
(Katselutila)
(Suodata kasvojen mukaan)
(Lisää/poista Suosikit)
(Kuvaesitys)
(Parantelu)
(Monivalint. koonmuutos)
(Suojaa)
(Käännä)
Peruskäyttö
(Tulosta)
(Valitse kansio)
61
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvausvalikko
Seuraavassa on kuvattu kuvaustilan toiminnot MENU-painiketta käytettäessä.
Jos haluat lisätietoja valikon käyttämisestä, katso sivua 59.
Valittavissa oleva tila näkyy valkoisena.
Valikkonäytöstä valitut tilat, kun tilapyörä
on SCN-asennossa
Ei käytettävissä
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Valotusohjelma: Valotusohjelman valitseminen
Valotusohjelman valitseminen valikosta.
Voit ottaa kuvia eri tilanteita varten valmiiksi säädettyjen asetusten avulla (sivu 32).
Kuvakoko: Kuvakoon valitseminen
Lisätietoja on sivulla 11.
Valokuvat
Otettavien valokuvien kuvakoon valitseminen.
62
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Helppo kuvaus -tila
Valitsee kuvakoon Helppo kuvaus -tilassa.
Suuri
Ottaa kuvia koossa [9M].
Pieni
Ottaa kuvia koossa [3M].
Videot
(hieno)
Kuvattavien videoiden kuvakoon valitseminen.
(vakio)
Valitsee salama-asetuksen Helppo kuvaus -tilassa.
Auto
Salama välähtää, kun valo tai taustavalaistus ei ole riittävä.
Pois
Salamaa ei käytetä.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Salamavalo: Salama-asetus
63
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Kasvontunnistus: Kuvattavan henkilön kasvojen havaitseminen
Valitsee, käytetäänkö Kasvontunnistus-toimintoa, ja valitsee myös tärkeimmän kohteen
tarkennuksen säätämiseen, kun toimintoa käytetään.
Tämä toiminto havaitsee kuvattavien henkilöiden kasvot ja säätää tarkennuksen, salaman,
valotuksen, valkotasapainon ja punasilmäisyyden vähennyksen asetukset automaattisesti.
(Pois)
Ei käytä Kasvontunnistus-toimintoa.
(Auto)
Valitsee kasvot, joihin kamera tarkentaa automaattisesti.
Kasvontunnistusmerkki
Kasvontunnistuskehys
(oranssi)
Kasvontunnistuskehys
(valkoinen)
(Etusija: lapsi)
Tarkentaa erityisesti lasten kasvot.
(Etusija: aikuinen)
Tarkentaa erityisesti aikuisten kasvot.
• Kasvontunnistusominaisuus ei toimi käytettäessä digitaalizoomausta.
• Kun Valotusohjelma-tilaksi on määritetty
(Henkilökuva) -tila, Kasvontunnistus-toiminto otetaan
käyttöön.
• Kun Kasvontunnistus-tilaksi on määritetty
(Henkilökuva) -tila, [Kasvontunnistus]-oletusasetus on
[Auto].
• Vaikka [Kasvontunnistus]-asetukseksi on määritetty kiinteästi [Auto] Helppo kuvaus -tilan ollessa valittu,
kasvontunnistuskehystä ei näytetä.
• Toiminto tunnistaa kuvauskohteistasi enintään 8 kasvot. Vain korkeintaan 4 kohteen kasvot voidaan
tunnistaa, kun
(Henkilökuva) -tila on valittu Valotusohjelma-tilassa.
• Kun kamera havaitsee useita kohteita, se määrittää, mikä niistä on pääkohde, ja asettaa tarkennuksen
tärkeysjärjestyksessä. Pääkohteen kasvontunnistuskehys muuttuu oranssiksi.
• Kehys, johon tarkennus on asetettu, muuttuu vihreäksi, kun painat suljinpainikkeen puoliväliin.
• Kasvoja ei ehkä tunnisteta oikein seuraavissa tilanteissa:
– Olosuhteet ovat liian pimeät tai kirkkaat.
– Kasvot ovat osittain aurinkolasien, naamioiden, hattujen tai vastaavien peitossa.
– Kohteet eivät ole kääntyneet kameraan päin.
• Aikuisia ja lapsia ei ehkä tunnisteta oikein olosuhteista riippuen.
• Jos käytössä on verkkovirtalaite (ei mukana), oletusasetukseksi muutetaan [Auto].
64
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Hymyn tunnistus: Hymyntunnistustoiminnon määrittäminen
Valitse Hymysuljin-toiminnon pääkohteen. Jos haluat lisätietoja hymysuljintoiminnosta, katso
sivua 35.
(Auto)
Havaitsee hymyileviä kasvoja ja ottaa niistä automaattisesti
kuvia.
(Etusija: lapsi)
Havaitsee lasten kasvot ja käyttää niitä kuvauksen
pääkohteina.
(Etusija: aikuinen)
Havaitsee aikuisen kasvot ja käyttää niitä kuvauksen
pääkohteina.
Hymyntunn. herkkyys: Hymyntunnistuksen herkkyyden määrittäminen
Tämä toiminto määrittää hymyntunnistuksen tason käyttämällä hymysuljintoimintoa. Jos
haluat lisätietoja hymysuljintoiminnosta, katso sivua 35.
(Pieni)
Havaitsee leveät hymyt.
(Keskisuuri)
Havaitsee normaalit hymyt.
(Suuri)
Havaitsee pienenkin hymyn.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Hymyä ei ehkä havaita oikein olosuhteista riippuen.
• Hymyä ei ehkä havaita oikein olosuhteista riippuen.
Haarukointisarja: Haarukointitavan valitseminen
Voit valita haarukointikuvaustavan
/BRK (Kuvaustapa) -painikkeen avulla.
Haarukointikuvaustilassa kamera kuvaa kolme kuvaa sarjassa eri asetuksin. Jälkeenpäin voit valita
haluamasi kuvan.
BRK±0,3EV
Kamera kuvaa kolmen kuvan sarjan siten, että valotus
muuttuu seuraavassa järjestyksessä: kirkas, vakio ja tumma.
Mitä suurempi haarukointivälin arvo, sitä suurempi
valotusarvon muutos.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
• Salamavalon asetuksena on
(pakotettu salama pois).
• Jos valotus säädetään käsin (sivu 43), valotusta muutetaan
säädetyn kirkkauden perusteella.
• Jos kohde on liian kirkas tai tumma, oikein valotetun kuvan
ottaminen valitulla haarukointivälin arvolla ei ehkä onnistu.
65
Kuvausvalikko
(Valkotasap.)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Kamera kuvaa kolmen kuvan sarjan siten, että valkotasapaino
muuttuu seuraavassa järjestyksessä: nykyinen värisävy,
kohden sinistä ja kohden punaista.
• Jos valitset [Valkotasap.]-asetukseksi jonkin muun kuin [Auto]vaihtoehdon (sivu 68), värisävy muuttuu valitun
valkotasapainon mukaan.
(Väritila)
Kamera kuvaa kolmen kuvan sarjan siten, että väritila
muuttuu seuraavassa järjestyksessä: vakio, todellinen ja
eloisa.
• Jos valitset [Värikylläisyys]-asetuksen (sivu 74), väritila
muuttuu valitun värikylläisyyden mukaan.
• [Valkotasap.]- ja [Väritila]-asetuksia ei voi muuttaa, kun valotusohjelma on valittu.
Valotuksen tunnistus: Valotuksen tunnistus ja kuvan ottaminen
Kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet, kuten taustavalon tai yötilanteen, ja ottaa
kuvan.
(Pois)
Valotuksen tunnistusta ei käytetä.
(Auto)
Kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet, kuten
taustavalon tai yötilanteen, ja ottaa kuvan parhailla
mahdollisilla asetuksilla.
Jos kamera ei tunnista valotusolosuhteita, se ottaa kuvan
samoin kuin jos valotuksen tunnistukseksi olisi määritetty
[Pois].
Nykyisten asetusten merkki
Valotuksen tunnistuksen
merkki
66
Kuvausvalikko
(Lisäasetukset)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Kamera ottaa yhden kuvan käyttämättä valotuksen
tunnistusominaisuutta ja toisen kuvan valotuksen
tunnistusominaisuutta käyttäen.
näkyy valotuksen
tunnistusmerkin vieressä. (Yhteensä kaksi kuvaa)
Jos kamera ei tunnista valotusta, se ottaa vain yhden kuvan.
Tässä tapauksessa kuva otetaan samoin kuin jos valotukseksi
olisi määritetty [Pois].
Tietoja tunnistetuista valotuksista
Hämärä
Hämärä muotokuva
Hämärä jalustaa käyttäen
Taustavalo
Muotokuva taustavalossa
• Valotuksen tunnistus ei toimi seuraavissa tapauksissa:
– sarjakuvausta käytettäessä
– digitaalizoomausta käytettäessä.
• Salamaksi määritetään
(Automaattisalama) tai
(pakotettu salama pois).
• Kun Kasvontunnistus-tilaksi on määritetty [Pois] ja [Valotuksen tunnistus] -asetuksena on [Auto] tai
[Lisäasetukset], [Kasvontunnistus]-asetukseksi valitaan [Auto].
• Jos Kasvontunnistus-asetuksena on [Pois],
(Hämärä muotokuva)- ja
(Muotokuva taustavalossa)
-ohjelmia ei tunnisteta.
•
(Hämärä jalustaa käyttäen) -valaistuksia ei aina voi tunnistaa olosuhteissa, joissa tärinä välittyy
kameraan jalustasta huolimatta.
• Toisinaan hidas suljin on seurauksena, kun valaistukseksi tunnistetaan
(Hämärä jalustaa käyttäen).
Varmista, että kamera pysyy paikallaan kuvaamisen aikana.
• Nykyisen asetuksen merkki ja valotuksen tunnistuksen merkki näytetään näytön näyttöasetuksista
huolimatta (sivu 25).
• Olosuhteista riippuen olosuhteita ei välttämättä aina voida tunnistaa oikein.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Seuraavat valaistusolosuhteet voidaan tunnistaa. Kamera tunnistaa parhaan valaistuksen ja
näyttää merkin.
Kun suljin painetaan puoleenväliin merkin ollessa näkyvissä, merkki muuttuu vihreäksi ja
valotuksen tunnistus vahvistetaan.
67
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Valkotasap.: Värisävyjen säätäminen
Värisävyjen asetus ympäristön valotason mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan värit
näyttävät epäluonnollisilta.
(Auto)
(Päivänvalo)
Säätö selkeää säätä, auringonlaskua, yökuvausta, neonvaloja
tai ilotulitusta varten.
(Pilvinen)
Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
(Loistevalo 1)/
(Loistevalo 2)/
(Loistevalo 3)
[Loistevalo 1]: Säätö valkoista loistevalaistusta varten.
[Loistevalo 2]: Säätö luonnollisen valkoista loistevalaistusta
varten.
[Loistevalo 3]: Säätö päivänvalkoista loistevalaistusta varten.
n (Hehkulamppu)
68
Valkotasapainon säätö on automaattinen.
Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai
muuta kirkasta valaistusta varten.
Kuvausvalikko
(Salamavalo)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Säätö salamavalon käyttöä varten.
• Tätä asetusta ei voi valita videoita kuvattaessa.
Valkotasapainon säätö valonlähteen mukaan. [1 pain. aset.]
-tilassa muistiin tallentuneesta valkoisesta väristä tulee
valkoinen perusväri. Käytä tätä tilaa, kun [Auto]-tila tai muut
tilat eivät voi määrittää väriä oikein.
(1 pain. aset.)
Muistiin tallentuu valkoinen perusväri, jota käytetään [1
painallus] -tilassa.
• Tätä ei voi valita, kun salamavaloa ladataan.
• Jos haluat lisätietoja valkotasapainosta, katso sivua 11.
• Loistelamppujen valo välkkyy, joten valkotasapainon säätö ei ehkä toimi oikein, vaikka [Loistevalo 1],
[Loistevalo 2] tai [Loistevalo 3] olisi käytössä.
• Otettaessa salamalla kuvia muissa tiloissa kuin [Salamavalo]-tilassa tai [1 painallus] -tilassa
[Valkotasap.]-asetukseksi tulee [Auto].
• [Salamavalo]-asetusta ei voi valita videoita kuvattaessa.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
(1 painallus)
Valkoisen perusvärin tallentaminen [1 pain. aset.] -tilassa
Muistiin tallentuu valkoinen perusväri [1 painallus] -tilaa varten. Kun olet valinnut [1
painallus]-asetuksen, toimi seuraavasti.
1 Kohdista kamera valkoiseen esineeseen, kuten paperiarkkiin, siten, että se täyttää koko näytön
samoissa valaistusolosuhteissa, joissa haluttu kuvakin otetaan.
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse [Valkotasap.] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja valitse [1 pain. aset.] painamalla
b/B ja paina sitten z.
4 Näyttö pimenee hetkeksi, minkä jälkeen kuvausnäyttö palaa näkyviin, kun valkotasapaino on
säädetty ja tallennettu muistiin.
• Jos
-ilmaisin vilkkuu kuvauksen aikana, valkotasapainoa ei ole asetettu tai sitä ei ole voitu asettaa.
Käytä automaattista valkotasapainoa.
• Älä ravista tai lyö kameraa, kun [1 pain. aset.] -toiminto on kesken.
• Kun salamavalotila on (pakotettu salama päällä) tai
(Hidas suljin), valkotasapaino säädetään
salamavalon käyttöä vastaavaan tilaan.
• Jos [Värisuodatin]-asetuksena on jokin muu kuin [Pois], valkoista perusväriä ei taltioida.
69
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Salamateho: Salamavalon voimakkuuden säätäminen
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
•
•
•
•
M +2.0EV
Kohti +: Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
0EV
Salamavalon teho, jonka kamera määrittää automaattisesti.
m –2.0EV
Kohti –: Pienentää salamavalon voimakkuutta.
Salamateho voidaan asettaa 1/3 EV:n askelin.
Arvo ei näy näytössä. Se näkyy muodossa
tai
.
Jos haluat tietoja salamavalotilan muuttamisesta, katso sivua 30.
Jos kuvattavassa kohteessa on liian paljon tai vähän valoa, tästä säädöstä ei ehkä ole apua.
Punasilm.esto: Punasilmäisyyden estotoiminnon määrittäminen
Kun salama on käytössä, se välähtää ennen
kuvaamista vähintään kaksi kertaa
punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Auto)
Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä, salama välähtää
aina automaattisesti punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Päällä)
Salama välähtää aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Pois)
Punasilmäisyyden esto ei ole käytössä.
• Jotta kuvat pysyvät terävinä, pidä kamerasta tukevasti kiinni, kunnes suljin vapautetaan. Tämä tapahtuu
yleensä sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta. Yritä myös estää kuvattavaa kohdetta
liikkumasta tänä aikana.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä tuota haluttua tulosta. Toimintoon vaikuttavat yksilölliset erot ja
olosuhteet, kuten etäisyys kuvattavaan henkilöön ja se, onko hän katsonut esisalamaa kohti. Tällöin
punasilmäisyyden voi korjata kuvauksen jälkeen katseluvalikon [Parantelu]-toiminnolla (sivu 80).
• Jos Kasvontunnistus-toiminto ei ole käytössä, salama ei välähdä punasilmäisyyden estämiseksi, vaikka
[Auto]-asetus olisi valittuna.
70
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
DRO: Kirkkauden ja kontrastin optimointi
Analysoi kuvattavat valaistusolosuhteet ja parantaa kuvanlaatua automaattikorjauksen avulla.
(Pois)
(DRO standard)
(DRO plus)
Ei säädä kuvaa.
Kamera säätää kirkkautta ja kontrastia automaattisesti
olosuhteiden mukaan.
Kamera säätää kuvien kirkkautta ja kontrastia automaattisesti
aluekohtaisesti.
Kohinan vähennys: Kohinan vähennyksen säätäminen
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• DRO on lyhenne sanoista ”Dynamic Range Optimizer”. DRO on toiminto, joka automaattisesti optimoi
kuvan vaaleiden ja tummien osien väliset erot.
• Kuvausolosuhteista riippuen korjaustehosteiden käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
• Huomaa seuraavat asiat, kun [DRO plus] on käytössä.
– Kuvan käsittelyyn tarvitaan aikaa.
– Voit valita vain vaihtoehdoista [ISO AUTO], [ISO 80] - [ISO 400].
– Kun sarjakuvaustila/haarukointitila on valittu, [DRO plus] peruutetaan ja [DRO standard] otetaan
käyttöön.
Tallennettavien kuvien tarkkuuden / kohinan tasapainon säätäminen.
(–)
Kohti –: Heikentää kohinan vähennystä. Tämä asetus
korostaa kuvien tarkkuutta.
(Normaali)
(+)
Kohti +: Vahvistaa kohinan vähennystä. Tämä asetus
korostaa kohinan poistoa.
• Kohinan vähennystä ei ehkä voi säätää kuvaushetkellä käytössä olleiden asetusten vuoksi.
71
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Väritila: Kuvan eloisuuden muuttaminen ja erikoistehosteiden lisääminen
Voit muuttaa kuvan kirkkautta ja lisätä siihen tehosteita.
(Normaali)
Asettaa kuvaan normaalit värit.
(Eloisa)
Asettaa kuvaan kirkkaat ja täyteläiset värit.
(Todellinen)
Asettaa kuvan todellisten värien kaltaiseksi.
(Seepia)
Asettaa kuvan seepian sävyiseksi.
(Mustavalko)
Asettaa kuvan mustavalkoiseksi.
• Kuvauksen aikana vain [Normaali], [Seepia] ja [Mustavalko] ovat valittavissa.
• Kun [Haarukointisarja]-asetuksena on [Väritila], [Normaali] otetaan käyttöön.
72
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Värisuodatin: Värisuodatin-toiminnon määrittäminen
Kuviin voi lisätä väritehosteita samalla tavoin kuin värisuodatinta käytettäessä.
Värisuodatinta ei käytetä.
(Punainen)
Korostaa esimerkiksi auringonlaskun punaista väriä.
(Vihreä)
Korostaa esimerkiksi uusien puunlehtien vihreää väriä.
(Sininen)
Korostaa esimerkiksi taivaan tai meren sinistä väriä.
(Lämmin)
Tekee esimerkiksi ihmisten tai maisemien väreistä
lämminsävyisiä.
(Viileä)
Tekee esimerkiksi ihmisten tai maisemien väreistä
viileänsävyisiä.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
(Pois)
73
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Värikylläisyys: Värikylläisyyden säätäminen
Kuvan kirkkauden (värikylläisyyden) säätäminen.
(–)
Kohti –: Tuottaa hillittyjä värejä.
(Normaali)
(+)
Kohti +: Tuottaa kirkkaita värejä.
Kontrasti: Kontrastin säätäminen
Kuvan kontrastin säätäminen.
(–)
Kohti –: Vähentää kontrastia.
(Normaali)
(+)
Kohti +: Lisää kontrastia.
Terävyys: Terävyyden säätäminen
Kuvan terävyyden säätäminen.
(–)
Kohti –: Pehmentää kuvaa.
(Normaali)
(+)
74
Kohti +: Terävöittää kuvaa.
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
SteadyShot: Epäterävyyttä vähentävän tilan valinta
Valitsee epäterävyyttä vähentävän toiminnon tilan.
(Kuvaaminen)
Aktivoi epäterävyyttä vähentävän toiminnon, kun
suljinpainike painetaan puoliväliin.
(Jatkuva)
Epäterävyyttä vähentävä toiminto on aina käytössä. Kuvan
voi vakauttaa zoomattaessa etäisiinkin kohteisiin.
• Akkujen varaus kuluu nopeammin kuin [Kuvaaminen]-tilassa.
(Pois)
Epäterävyyttä vähentävä tila ei ole käytössä.
(Kuvausasetukset): Kuvausasetusten valitseminen
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Automaattisäätö- tai Helppo kuvaus -tilassa [SteadyShot]-asetus on [Kuvaaminen].
• Jos kyseessä on video, vain [Jatkuva]- tai [Pois]-asetus on mahdollinen.
Tehdasasetus on [Jatkuva].
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
– Kameran tärinä on liian voimakasta.
– Valotusaika on pitkä (esimerkiksi kuvattaessa yöllä).
Kuvaustoiminnon asetusten valinta. Tässä valikossa näkyvät asetukset ovat samat kuin
HOME-näytön kohdassa [
Kuvausasetukset]. Katso sivuja 58, 97.
75
Katselutoimintojen käyttäminen
Katselutilan valitseminen
Kun kamerassa käytetään ”Memory Stick Duo” -muistikorttia, voit valita, miten kuvat
toistetaan (katselutila) HOME-näytöstä.
Kun käytät sisäistä muistia, kuvat näytetään vain kansion katselutilassa.
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin painamalla HOME.
2 Valitse
(Katso kuvia) painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
3 Valitse haluamasi katselutila painikkeilla v/V ja paina sitten z.
(Pvm.-näkymä): Näyttö päivämäärän mukaan
Erittelee ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennetut kuvat päivämäärän ja näyttöjen mukaan.
Oletusasetus on [Pvm.-näkymä].
(Kansionäkymä): Näyttö kansion mukaan
Näyttää kunkin kansion kuvat [Muistityökalu]-työkalun [Luo kansio] -toimintoa käyttämällä.
Jos uutta kansiota ei ole luotu, kaikki kuvat sijaitsevat ”101MSDCF”-kansiossa. Lisätietoja
kansiosta on sivuilla 87, 90.
(Suosikit): Suosikeiksi merkittyjen kuvien näyttäminen
Tämä toiminto tuo näkyviin suosikeiksi merkityt kuvat (sivu 78).
Viimeksi otettujen kuvien
Suosikeiksi merkittyjen näyttäminen
kuvien määrä
1 Valitse toistettava Suosikit-ryhmä painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Kaikki valitun Suosikit-ryhmän kuvat tulevat näkyviin.
2 Paina z, kun olet valinnut yksittäiskuvatilassa toistettavan kuvan.
76
Katseluvalikko
Tässä osassa on kuvattu valikkotoiminnot, jotka ovat käytettävissä painettaessa MENUpainiketta toistotilassa. Jos haluat lisätietoja valikon käyttämisestä, katso sivua 59.
Valittavissa oleva toistotila näkyy valkoisena.
Käytettävissä
Ei käytettävissä
Katselutila (Pvm.-näkymä/Kansionäkymä/Suosikit)
Sisäinen muisti
(Poista): Kuvien poistaminen
Kuvien valitseminen ja poistaminen yhden kuvan näytössä tai hakemistonäytössä (katso
sivua 55).
Poistaa valittuna olevan kuvan.
• Tämä kohde näkyy vain yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
(Kaikki pvm.-alueen
kuvat)
(Koko tämä kansio)
Usean kuvan valitseminen ja poistaminen.
Kaikkien valitussa päivämäärässä/kansiossa olevien kuvien
poisto.
• Näytössä näkyvät sanomat määräytyvät valitun katselutilan mukaan.
(Katselutila): Katselutilojen vaihtaminen
Valitsee katselutilan. Tämä asetus toimii samalla tavalla kuin HOME-näytön
kuvia) -toiminto.
Katso sivua 76.
(Katso
Katselutoimintojen käyttäminen
(Tämä kuva)
(Päivämääräluettelo): Toistopäivämäärän valitseminen päivämääränäkymää
käytettäessä
Tämä toiminto valitsee päivämäärän, joka toistetaan päivämääränäkymää käytettäessä.
1 Paina MENU-painiketta, kun näyttö on yksittäiskuvatilassa tai hakemistokuvatilassa.
2 Valitse [Päivämääräluettelo] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Päivämääräluettelo (kalenteri) tulee näkyviin.
3 Valitse näytettävä päivämäärä painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten z.
77
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
(Suodata kasvojen mukaan): Tiettyjen ehtojen mukaan suodatettujen kuvien toisto
Tämä toiminto suodattaa kuvat ja tuo ne näkyviin.
(Pois)
(Kaikki ihmiset)
(Lapset)
Kuvia ei suodateta.
Kuvat suodatetaan määritettyjen ehtojen mukaan ja tuodaan
sitten näkyviin.
(Vauvat)
(Hymyt)
• Kuvat eivät ehkä näy oikein, vaikka tila olisi määritetty.
• Toisinaan suodatusta ei voi käyttää sellaisten kuvien kanssa, jotka on otettu aiempien Sony-mallien
avulla.
(Lisää/poista Suosikit): Suosikkien lisääminen/poistaminen
Valitse suosikkikuvasi ja lisää ne ryhmiin tai poista ne suosikkien ryhmästä.
(Tämä kuva)
Lisää tai poista suosikiksi valitsemasi kuva.
• Tämä kohde näkyy vain yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Valitse useita kuvia ja lisää ne suosikeiksi tai poista ne
suosikeista.
(Lisää kaikki pvm.alueella)
Lisää kaikki valitun päivämäärävälin kuvat suosikeiksi.
(Poista kaikki pvm.alueella)
Poista kaikki kuvat valitulta päivämäärältä / suosikkiluettelosta.
(Poista kaikki
Suosikeista)
• Tämä kohde näkyy vain luettelonäkymässä päivämääränäkymää
käytettäessä.
• Näytössä näkyvät sanomat määräytyvät valitun katselutilan mukaan.
• Tämä kohde näkyy vain hakemistokuvatilassa.
Kuvan lisääminen Suosikit-ryhmään
1 Valitse Suosikit-ryhmään lisättävä kuva yksittäiskuvatilassa.
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse [Lisää/poista Suosikit] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja valitse [Tämä kuva]
painamalla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse Suosikit-ryhmä, johon kuva lisätään, painikkeilla v/V/b/B, ja paina sitten z.
5 Paina MENU-painiketta.
6 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
78
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Useiden kuvien valitseminen ja lisääminen Suosikit-ryhmään
1 Paina MENU-painiketta, kun näyttö on yksittäiskuvatilassa tai hakemistokuvatilassa.
2 Valitse [Lisää/poista Suosikit] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja valitse [Useita kuvia]
painamalla b/B ja paina sitten z.
3 Valitse Suosikit-ryhmä, johon kuvat lisätään, painikkeilla v/V/b/B, ja paina sitten z.
Yksittäiskuvatilassa:
4 Tuo lisättävä kuva näkyviin painamalla b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan lisätään merkki
.
5 Tuo lisättävät kuvat näkyviin painamalla b/B ja paina sitten z.
6 Paina MENU-painiketta.
7 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Hakemistotilassa:
5 Voit lisätä muita kuvia toistamalla vaihetta 4.
Jos haluat valita kaikki tietyn päivämäärän kuvat, valitse palkki painamalla b ja paina sitten z.
6 Paina MENU-painiketta.
7 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Tietyn päivämäärän kaikkien kuvien lisääminen
1 Paina MENU-painiketta, kun kuvat näytetään hakemistokuvatilassa.
2 Valitse [Lisää/poista Suosikit] painamalla v/V ohjauspainikkeesta.
Katselutoimintojen käyttäminen
4 Valitse lisättävä kuva painamalla v/V/b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan lisätään merkki
.
3 Valitse [Lisää kaikki pvm.-alueella] painamalla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse Suosikit-ryhmä, johon kuvat lisätään, painikkeilla v/V/b/B, ja paina sitten z.
5 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Poistaminen suosikeista
Valitse poistettava kuva samalla tavalla kuin kohdassa ”Useiden kuvien valitseminen ja
lisääminen Suosikit-ryhmään”.
-ilmaisin katoaa.
• Valitse [Poista kaikki pvm.-alueella] / [Poista kaikki Suosikeista], jos haluat poistaa kaikki
valitun päivämäärän tai Suosikit-ryhmän kuvat.
(Kuvaesitys): Kuvasarjan toisto
Tämä asetus toimii samalla tavalla kuin
Katso sivua 51.
(Kuvaesitys) -painikkeen painaminen.
79
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
(Parantelu): Kuvien parantelu
Tehosteiden tai korjausten lisääminen ja kuvan tallentaminen uutena tiedostona. Alkuperäinen
kuva säilytetään.
Valokuvien parantelu
1 Valitse paranneltavat kuvat yksittäiskuvatilassa.
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse [Parantelu] painamalla v/V ohjauspainikkeesta, valitse tila painamalla b/B ja paina
sitten z.
4 Parantele kuvia toimimalla alla olevien ohjeiden mukaan.
• Parannellut kuvat eivät ehkä näy [Suodata kasvojen mukaan] -toiminnossa (sivu 78).
(Rajaus)
Katseltavaa kuvaa zoomataan ja osa kuvasta rajataan.
1 Zoomaa rajausalueeseen painamalla W/T-painiketta.
2 Aseta piste painamalla v/V/b/B ja paina sitten MENUpainiketta.
3 Valitse [Kuvakoko] painamalla v/V ja paina sitten z.
Valitse tallennettava kuvakoko v/V-painikkeilla ja paina
uudelleen z.
4 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Rajattava kuvakoko voi vaihdella kuvasta riippuen.
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
(Punasilmäisyyden
korjaus)
Korjaa salamavalon aiheuttaman punasilmäisyysilmiön.
Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Kaikista kuvista ei voi korjata punasilmäisyyttä.
80
Katseluvalikko
(Epäterävä maski)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Terävöittää kuvaa valitun kehyksen ympäriltä.
1 Aseta paranneltavan kuvan alue (kehys) painamalla v/V/b/B
ja paina sitten MENU-painiketta.
2 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Korjaus ei kuvasta riippuen välttämättä riitä, tai kuvan laatu saattaa
heiketä.
Sumentaa valitun pisteen ympärillä olevat reuna-alueet kohteen
korostamiseksi.
1 Aseta paranneltavan kuvan keskipiste painamalla v/V/b/B ja
paina sitten MENU-painiketta.
2 Valitse [Taso] painamalla v/V ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina uudelleen z.
3 Aseta parantelualue painamalla W/T-painiketta.
4 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
(Osittainen väri)
Katselutoimintojen käyttäminen
(Pehmeä kohdistus)
Ympäröi valitun pisteen mustavalkoisella kohteeseen
viittaamiseksi.
1 Aseta paranneltavan kuvan keskipiste painamalla v/V/b/B ja
paina sitten MENU-painiketta.
2 Aseta parantelualue painamalla W/T-painiketta.
3 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
81
Katseluvalikko
(Kalansilmälinssi)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Kalansilmälinssitehosteen käyttäminen valitun pisteen ympärille.
1 Aseta paranneltavan kuvan keskipiste painamalla v/V/b/B ja
paina sitten MENU-painiketta.
2 Valitse [Taso] painamalla v/V ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina uudelleen z.
3 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
(Ristikkosuodatin)
Lisää tähtisarjatehosteen vaaleisiin kohteisiin.
1 Valitse [Taso] painamalla v/V ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina uudelleen z.
2 Aseta parantelualueen pituus painamalla W/T-painiketta.
3 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
(Säteittäinen sumennus)
Määrittää keskipisteen liikkeen sieppaamiseksi still-kuvaan.
1 Aseta paranneltavan kuvan keskipiste painamalla v/V/b/B ja
paina sitten MENU-painiketta.
2 Aseta parantelualue painamalla W/T-painiketta.
3 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
(Retro)
Tämä toiminto pehmentää kuvaa sumentamalla tarkennusta ja
vähentämällä ympäröivän valon määrää siten, että kuva vaikuttaa
vanhalla kameralla otetulta.
1 Valitse [Taso] painamalla v/V ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina uudelleen z.
2 Aseta parantelualue painamalla W/T-painiketta.
3 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
82
Katseluvalikko
(Hymyt)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Tällä toiminnolla voi lisätä hymyn henkilön kasvoille. Kun
kamera havaitsee kasvot, joita voi parannella, niiden ympärille
tulee kehys.
1 Valitse [Taso] painamalla v/V ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina uudelleen z.
2 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Parantelu ei välttämättä onnistu kuvasta riippuen.
Katselutoimintojen käyttäminen
83
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
(Monivalint. koonmuutos): Kuvakoon muuttaminen käytön mukaan
Voit muuttaa kuvien kuvasuhdetta ja kokoa ja tallentaa ne sitten uusina tiedostoina.
Voit muuntaa kuvat 16:9-kuvasuhteen mukaisiksi teräväpiirtotilassa katselua varten ja
VGA-kokoon blogeja tai sähköpostiliitteitä varten.
(HDTV)
Muuttaa kuvasuhteen muodosta 4:3/3:2 muotoon 16:9 ja tallentaa
kuvan 2M-koossa.
(Blogi/s-posti)
Muuttaa kuvasuhteen muodosta 16:9/3:2 muotoon 4:3 ja tallentaa
kuvan VGA-koossa.
1 Valitse paranneltavat kuvat yksittäiskuvatilassa.
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse [Monivalint. koonmuutos] painamalla v/V ohjauspainikkeesta, valitse kuvan koko
painamalla b/B ja paina sitten z.
4 Zoomaa rajausalueeseen painamalla W/T-painiketta.
5 Aseta piste painamalla v/V/b/B ja paina sitten MENU-painiketta.
6 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
•
•
•
•
84
Jos haluat lisätietoja kuvakoosta, katso sivua 11.
Et voi muuttaa videoiden kokoa.
Et voi muuttaa kuvien kokoa koosta VGA kokoon [HDTV].
Kuvan suurentaminen ja usein tehtävä koon muuttaminen voi heikentää kuvan laatua.
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
(Suojaa): Kuvien tahattoman poiston estäminen
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta. Suojatussa kuvassa näkyy
(Tämä kuva)
(Suojaa) -ilmaisin.
Lisää/poistaa valitun kuvan suojauksen.
• Tämä kohde näkyy vain yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Usean kuvan suojaus / suojauksen poisto.
Kuvan suojaaminen
1 Valitse suojattavat kuvat yksittäiskuvatilassa.
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse [Suojaa] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja valitse [Tämä kuva] painamalla b/B ja
paina sitten z.
1 Paina MENU-painiketta, kun näyttö on yksittäiskuvatilassa tai hakemistokuvatilassa.
2 Valitse [Suojaa] painamalla v/V ja valitse [Useita kuvia] painamalla b/B ja paina sitten z.
Yksittäiskuvatilassa:
3 Valitse suojattava kuva b/B-painikkeilla ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee -merkki.
Katselutoimintojen käyttäminen
Kuvien valitseminen ja suojaaminen
4 Tuo muut suojattavat kuvat näkyviin painamalla b/B ja paina sitten z.
5 Paina MENU-painiketta.
6 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Hakemistotilassa:
3 Valitse suojattava kuva painamalla v/V/b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee
-merkki.
4 Voit suojata muita kuvia toistamalla vaihetta 3.
Jos haluat valita kaikki tietyn päivämäärän/kansion/Suosikit-ryhmän kuvat, valitse palkki
painamalla b ja paina sitten z.
5 Paina MENU-painiketta.
6 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
• Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki tallennusvälineelle tallennetut tiedot, vaikka kuvat olisikin
suojattu, eikä näitä kuvia voi enää palauttaa.
• Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin verran aikaa.
85
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
Suojauksen poistaminen
Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, ja poista suojaus samalla tavalla kuin kohdassa
”Kuvien valitseminen ja suojaaminen”.
(Suojaa) -ilmaisin katoaa.
: Kuvatilausmerkin lisääminen
Kuvatilausmerkin (
Katso sivua 127.
) lisääminen tulostettavaan kuvaan.
(Tämä kuva)
Valittuun kuvaan lisätään merkki DPOF. Poistaa DPOF-merkin
valitusta kuvasta, jos siinä on ennestään DPOF-merkki.
(Useita kuvia)
Tämä asetus valitsee kuvat ja liittää niihin DPOF-merkin.
Kuvissa ennestään olevat DPOF-merkit poistetaan.
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
Kameralla otettujen kuvien tulostaminen.
Katso sivua 124.
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
Kääntää valokuvaa.
1 Tuo näkyviin kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU.
3 Valitse [Käännä] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
4 Valitse [
] ja käännä kuvaa sitten b/B-painikkeella.
5 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Suojattuja kuvia ja videoita ei voi kääntää.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi kääntää.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen määräytyy ohjelmiston
mukaan.
86
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 59
(Valitse kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva.
1 Valitse haluamasi kansio painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Kansion valinnan peruuttaminen
z Tietoja kansioista
Kamera tallentaa kuvat määritettyyn ”Memory Stick Duo” -kortin kansioon. Voit muuttaa kansiota tai
luoda uuden kansion.
• Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivu 90)
• Kuvien tallentamiseen käytettävän kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivu 91)
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva
on näkyvissä, seuraavat ilmaisimet ovat näkyvissä.
: Siirtää edelliseen kansioon
: Siirtää seuraavaan kansioon
: Siirtää edelliseen tai seuraavaan kansioon
Katselutoimintojen käyttäminen
Valitse [Poistu] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
87
Asetusten mukauttaminen
Hallitse muistia -ominaisuuden ja
asetusten mukauttaminen
Voit muuttaa oletusasetuksia käyttämällä HOME-näytön
(Asetuks.) -toimintoa.
(Hallitse muistia)- tai
z-painike
v/V/b/B-painike
HOME-painike
Ohjauspainike
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin painamalla HOME.
2 Valitse
(Hallitse muistia) tai
ohjauspainikkeesta.
(Asetuks.) painamalla b/B
3 Valitse toiminto painamalla v/V ja paina sitten z.
4 Valitse asetus painamalla v/V ja paina sitten z.
• Voit tuoda HOME-näytön näkyviin painamalla b.
88
Hallitse muistia -ominaisuuden ja asetusten mukauttaminen
5 Valitse asetus painamalla v/V ja paina sitten z.
Asetuksen muutoksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta], jos se on yksi näytössä näkyvistä vaihtoehdoista, ja paina sitten z.
Paina muussa tapauksessa b.
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
• Kamera voidaan asettaa kuvaus- tai tarkastelutilaan painamalla HOME-painiketta uudelleen.
Asetusten mukauttaminen
89
Hallitse muistia
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Muistityökalu — Memory Stick -työkalu
Tämä asetus on näkyvissä vain, kun ”Memory Stick Duo” -kortti on asetettuna kameraan.
Alustus
Alustaa ”Memory Stick Duo” -muistikortin. Kaupan olevat ”Memory Stick Duo” -kortit on
alustettu valmiiksi, ja niitä voidaan käyttää heti.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot ”Memory Stick Duo” -kortista, suojatut kuvat
mukaan lukien.
1 Valitse [Alustus] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Memory Stick -kortin kaikki tiedot poistetaan”.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Alustus alkaa.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
Luo kansio
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
1 Valitse [Luo kansio] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Kansion luontinäyttö tulee näkyviin.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Uusi kansio luodaan, ja sen numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Tästä uudesta
kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
Kansion luonnin peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
•
•
•
•
Kun uutta kansiota ei luoda, ”101MSDCF”-kansiosta tulee tallennuskansio.
Voit luoda kansioita aina kansioon ”999MSDCF” asti.
Kansiota ei voi poistaa kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esimerkiksi tietokone.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luot toisen kansion tai valitset toisen
tallennuskansion.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion kapasiteetti ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Jos haluat lisätietoja, katso kohtaa ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 114).
90
Hallitse muistia
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
1 Valitse [Muuta kansiota] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Kansion valintanäyttö tulee näkyviin.
2 Valitse haluamasi kansio painamalla b/B, valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Tallennuskansion muutoksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
• ”100MSDCF”-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo” -korttiin.
1 Aseta kameraan ”Memory Stick Duo” -kortti, jossa on riittävästi tilaa.
2 Valitse [Kopioi] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot kopioidaan”.
3 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Kopiointi alkaa.
Asetusten mukauttaminen
Kopioi
Kopioinnin peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 3 ja paina sitten z.
• Asenna kameraan täyteen ladattu akku. Jos yrität kopioida kuvia käyttämällä akkua, jossa on vain vähän
varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja data voi vahingoittua.
• Kopioitavia kuvia ei voi valita.
• Sisäisen muistin alkuperäiset kuvat jäävät jäljelle kopioinnin jälkeen. Jos haluat poistaa sisäisen muistin
sisällön, poista ”Memory Stick Duo” -kortti kamerasta kopioinnin jälkeen ja alusta sitten sisäinen muisti
([Alustus]-komento [Sisäinen muisti -työkalu] -toiminnossa) (sivu 92).
• ”Memory Stick Duo” -korttiin luodaan uusi kansio ja kaikki tiedot kopioidaan siihen. Et voi valita tiettyä
kansiota, johon kuvat kopioidaan.
• Kuvien
(Kuvatilaus) -merkkejä ei kopioida.
91
Hallitse muistia
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Muistityökalu — Sisäinen muisti -työkalu
Tämä asetus ei ole näkyvissä, kun ”Memory Stick Duo” -kortti on asetettuna kameraan.
Alustus
Alustaa sisäisen muistin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot sisäisestä muistista, suojatut kuvat mukaan
lukien.
1 Valitse [Alustus] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot poistetaan”.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Alustus alkaa.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
92
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Pääasetukset — Pääasetukset 1
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Piippaus
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Suljin
Ottaa suljinta painettaessa kuuluvan suljinäänen käyttöön.
Päällä
Ottaa ohjaus-/suljinpainiketta painettaessa kuuluvan
piippauksen/suljinäänen käyttöön.
Pois
Poistaa piippauksen/suljinäänen käytöstä.
Toimintaop.
Kun käytät kameraa, näkyviin tulee toimintaopas.
Toimintaopas on käytössä.
Pois
Toimintaopas ei ole käytössä.
Palauta
Palauttaa asetuksen tehdasasetuksen mukaiseksi. Vaikkakin pystyt suorittamaan tämän
toiminnan, sisäisessä muistissa olevat kuvat säilyvät.
1 Valitse [Palauta] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Palauta kaikki asetukset”.
Asetusten mukauttaminen
Päällä
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Asetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
Palautuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
• Älä katkaise kamerasta virtaa, kun alustus on kesken.
93
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Hymyn esittelytila
Voit katsoa Hymysuljin-tilan esittelyä.
Päällä
Toteuttaa esityksen käyttämällä Hymysuljin-tilaa.
Pois
Ei suorita toimintoa.
1 Valitse
(Hymysuljin) -tila tilapyörällä (sivu 33).
2 Osoita kamera kohdetta kohti ja paina suljinpainike kokonaan alas.
Esitys alkaa.
•
•
•
•
94
Jos et käytä kameraa noin 15 sekuntiin, esitys alkaa automaattisesti, vaikka suljinta ei painettaisi.
Voit lopettaa esityksen tilapäisesti sen aloittamisen jälkeen painamalla suljinpainikkeen kokonaan alas.
Vaikka suljin vapautetaan, kun kamera havaitsee hymyn, kamera ei tallenna kuvaa.
Valitse asetukseksi aina [Pois], jos haluat kameran ottavan todellisen Hymysuljin-kuvan.
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Pääasetukset — Pääasetukset 2
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
USB-liitäntä
Valitsee USB-tilan liitettäessä kameraa tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen käyttämällä monikäyttöliitäntäkaapelia.
Auto
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa (sivut 112 ja 124).
• Jos kameraa ei voi liittää PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen [Auto]-asetuksella, valitse [PictBridge].
• Jos kameraa ei voi liittää tietokoneeseen tai USB-laitteeseen
asetuksella [Auto], valitse [Mass Storage].
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
(sivu 124).
PTP/MTP
Kun kytket kameran tietokoneeseen, ohjattu kopiointi
käynnistyy automaattisesti ja kameran tallennuskansiossa
olevat kuvat tulevat kopioiduiksi tietokoneeseen.
(Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai
muun USB-laitteen välille (sivu 112).
COMPONENT
Asetusten mukauttaminen
PictBridge
Valitsee videosignaalilähdöksi vaihtoehdon SD tai HD(1080i) liitettynä olevan television
mukaan (sivu 104).
HD(1080i)
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka
pystyy näyttämään 1080i-teräväpiirtokuvaa.
SD
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka
ei ole yhteensopiva HD(1080i)-signaalin kanssa.
95
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Videolähtö
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän
TV-värijärjestelmän mukaiseksi. TV-värijärjestelmät ovat erilaisia eri maissa ja alueilla.
Jos haluat katsella kuvia television kuvaruudussa, tarkista käyttömaan tai -alueen
TV-värijärjestelmä (sivu 106).
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään
esimerkiksi USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään
esimerkiksi Euroopassa).
Leveä zoomnäyttö
Teräväpiirtotelevisiossa toistetut 4:3- ja 3:2-kuvasuhteella otetut valokuvat toistetaan
16:9-kuvasuhteella. Kuvat toistetaan siten, että niiden ylä- ja alareunat näkyvät hieman
leikattuina.
Päällä
Toistaa kuvat 16:9-kuvasuhteella.
Pois
Ei käytä leveää zoomausnäyttöä.
• Leveässä zoomausnäytössä voidaan toistaa vain 4:3- ja 3:2-kuvasuhteen mukaiset kuvat. Videoita, 16:9kuvia ja muotokuva-muotoisia kuvia ei voi zoomata.
• Kameran LCD-näytössä näytettävä kuva ei muutu.
96
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 1
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
AF-apuvalo
AF-apuvalon avulla on tavallista helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan
kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Näkyviin tulee
-ilmaisin.
Auto
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
Asetusten mukauttaminen
• Jos AF-apuvalo ei saavuta riittävissä määrin kohdetta tai kohteessa ei ole kontrastia, tarkennusta ei saada
aikaan. (Suositeltava etäisyys on noin 3,2 m (zoom: W) / 2,3 m (zoom: T).)
• Tarkennus onnistuu, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa kohteen
keskikohdasta.
• AF-apuvaloa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– [Puolimanuaalinen] tai [Manuaalinen tarkennus] on käytössä (sivu 45).
– Valotusohjelmaksi on valittu
(Edistynyt urheilukuvaus)-,
(Maisema)-, (Hämärä)- tai
(Ilotulitus) -tila.
– Videoiden kuvaaminen
– Night Shot
– [Muunnoslinssi]-asetuksena ei ole [Pois].
• Kun käytät AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu, vaan uusi pisteviivoina
näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. AF toimii antaen etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville
kohteille.
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei
olekaan vaarallista.
Apuviiva
Apuviivojen avulla kohteen asettaminen vaaka- ja pystysuoraan on helppoa.
Päällä
Apuviivat ovat näkyvissä.
Pois
Apuviivat eivät ole näkyvissä.
• Apuviivat eivät tallennu kuvaan.
97
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
AF-tapa
Valitsee automaattitarkennustilan.
Kerta
Säätää tarkennuksen automaattisesti, kun suljinpainike
painetaan puoliväliin. Tämä tila on kätevä kuvattaessa
liikkumattomia kohteita.
Tarkkaile
Säätää tarkennuksen automaattisesti, ennen kuin painat
suljinpainikkeen puoliväliin. Tämä tila lyhentää
tarkennukseen kuluvaa aikaa.
• Akkujen varaus kuluu nopeammin kuin [Kerta]-tilassa.
• AF-tila-asetusta ei voi valita, jos
– Käytössä on Kasvojentunnistus- tai Hymyn tunnistus -toiminto.
–
(Ilotulitus)-tila on valittu Valotusohjelma-tilassa.
• AF-tila-asetuksesta riippumatta automaattitarkennus-asetukseksi muutetaan sama kuin [Tarkkaile]-asetus,
jos
–
(Edistynyt urheilukuvaus) -tila on valittu Valotusohjelma-tilassa.
– Tarkennus-asetuksesta on valittu [Joustava AF-pistemittaus].
• Jos Tarkennus-asetukseksi on valittu [Puolimanuaalinen], automaattitarkennuksen asetukseksi muutetaan
sama, kun [Kerta]-asetus valitaan.
Digitaalizoomaus
Valitsee digitaalizoomaustilan. Kamera suurentaa kuvaa optisen zoomauksen avulla (enintään
15-kertaiseksi). Jos zoomauskerroin on suurempi kuin 15-kertainen, kamera käyttää joko
älykästä tai tarkkuusdigitaalizoomausta.
Älykäs
(Älykäs zoom)
(
)
Suurentaa kuvan digitaalisesti sen alueen sisällä, jossa kuva ei
vääristy, kuvan koon mukaisesti.
Kuvakooksi on määritetty [9M], [3:2 (8M)] tai [16:9 (6M)].
• Älykkään zoomauksen enimmäiskertoimet on mainittu
seuraavassa taulukossa.
98
Tarkkuus
(Tarkkuusdigitaalizoomaus)
(
)
Suurentaa kaikki kuvakoot suurimmalla mahdollisella
zoomauskertoimella (noin 30-kertainen) mukaan lukien
optinen 15-kertainen zoomaus. Huomaa, että kuvanlaatu
heikentyy, kun optinen zoomauskerroin ylittyy.
Pois
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Kuvakoko ja zoomauksen enimmäiskerroin älykästä zoomausta käytettäessä (mukaan
lukien optinen 15-kertainen zoomaus)
Koko
Zoomauskerroin yhteensä
5M
Noin 20-kertainen
3M
Noin 25-kertainen
VGA
Noin 81-kertainen
16:9 (2M)
Noin 27-kertainen
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– Valotusohjelmaksi on valittu
(Hymysuljin)- tai
(Edistynyt urheilukuvaus)-tila.
– Videoiden kuvaaminen.
Muunnoslinssi
Oikean tarkennuksen tuottaminen käytettäessä lisäobjektiivia (ei mukana). Kiinnitä mukana
toimitettu sovitinrengas ja muunnoslinssi.
Tele (
)
Pois
•
•
•
•
•
•
•
Teleobjektiivin kiinnittäminen.
)
Laajakulmaobjektiivin kiinnittäminen.
Ei lisäobjektiivia.
Kameran sisäänrakennetun salaman valo voi peittyä, jolloin kuvaan tulee varjo.
Tarkista kuva LCD-näytöstä kuvaamisen aikana.
Makro on lukittu asetukseen
(Auto).
Käytettävissä oleva zoomausalue on rajoitettu.
Käytettävissä oleva tarkennusalue on rajoitettu.
AF-apuvalo ei lähetä valoa.
Jos kuvaat kuvia teleobjektiivilla (ei mukana), kamera saattaa kohdistaa myös läheisiin kohteisiin
(Maisema) -tilassa ja
(Hämärä) -tilassa.
• Jos kuvaat kuvia käyttämällä teleobjektiivia (ei mukana), et voi tallentaa kuvia
(Ilotulitus) -tilassa
parhaalla mahdollisella tavalla.
• Lisätietoja on lisäobjektiivin mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Asetusten mukauttaminen
Laajakulma (
99
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 2
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Salamatahd.
Valitse salamavalon ajoitus.
Etu
Valitse tämä asetus normaalisti. Salama välähtää heti
sulkimen vapauttamisen jälkeen, joten ajallisesti kuvan
ottaminen tapahtuu lähellä sulkimen vapauttamista.
Taka (REAR)
Tätä asetusta käytetään esimerkiksi liikkuville kohteille.
Koska salama välähtää juuri ennen kuin suljin sulkeutuu, voit
kuvata valon jäljen tai liikkeen jälkikuvan.
Tietoja [Taka]-asetuksesta
• Jos valotusaika on liian lyhyt, [Taka]-asetuksella ei ehkä ole vaikutusta.
• Jos punasilmäisyyden vähennys on valittu, toiminto ei ehkä ole käytettävissä hitailla valotusajoilla.
Autom.suuntaus
Kun kamera käännetään muotokuvamuotoisten (pystysuuntaisten) kuvien ottamista varten,
kamera tallentaa sijainnin muutoksen ja näyttää kuvan muotokuva-asennossa.
Päällä
Tallentaa kuvan oikeassa suunnassa.
Pois
Automaattisuuntausta ei käytetä.
• Mustat alueet näytetään pystysuoraan suunnattujen kuvien vasemmalla ja oikealla puolella.
• Kuvan suuntausta ei ehkä tallenneta oikein kameran kuvauskulmasta riippuen. Jos kuvaa ei tallenneta
oikean suuntauksen mukaisesti, voit kääntää kuvaa. Katso sivua 86.
100
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Autom. Katselu
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua valokuvan ottamisesta.
Päällä
Automaattikatselua käytetään.
Pois
Automaattikatselua ei käytetä.
• Jos suljinpainike painetaan puoliväliin, tallennettu kuva katoaa näytöstä ja seuraava kuva voidaan ottaa
heti.
• Automaattikatselua ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– [Kuvaustapa]-asetuksena on [Sarja] tai [Haarukointi].
– [Valotuksen tunnistus] -asetuksena on [Auto] tai [Lisäasetukset].
Laaj.tarken
Laajentaa näytön kaksinkertaiseksi manuaalisen tarkennuksen tilassa.
Päällä
Laajentaa kaksinkertaiseksi.
Pois
Ei laajenna.
Asetusten mukauttaminen
101
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Kellonajan asetuks.
Kellonajan asetuks.
Tällä asetetaan kellonaika ja päivämäärä.
1 Valitse [
Kellonajan asetuks.] HOME-näytön
(Asetuks.) -valikosta.
2 Paina ohjauspainikkeen painiketta z.
3 Valitse päivämäärän näyttömuoto painikkeilla v/V ja paina sitten z.
4 Valitse kukin kohta painamalla b/B, aseta numeroarvo painamalla v/V ja paina sitten z.
5 Valitse [OK] ja paina sitten z.
• Keskiyö ilmaistaan muodossa 12:00 AM ja keskipäivä muodossa 12:00 PM.
• Voit asettaa kellonajan myös valintakiekolla v/V-painikkeiden sijaan.
Kellon asetuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 5 ja paina sitten z.
102
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 88
Language Setting
Language Setting
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten
näyttämiseen.
Asetusten mukauttaminen
103
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvia voi katsella televisiosta liittämällä kameran televisioon.
Liittämistapa määräytyy sen television mukaan, johon kamera liitetään.
Kameran liittäminen televisioon mukana toimitetun
monikäyttöliitäntäkaapelin avulla ja kuvien katseleminen
Katkaise kamerasta ja televisiosta virta ennen kameran liittämistä televisioon.
1 Liitä kamera televisioon monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
1 Audio-/
videotuloliitäntöihin
VIDEO AUDIO
(Toisto) -painike
Keltainen
Musta
2 Monikäyttöliitäntään
Ohjauspainike
• Jos televisiossa on stereotuloliitännät, kytke monikäyttöliitäntäkaapelin audioliitin (musta) vasemman
äänikanavan tuloliitäntään.
2 Kytke televisioon virta ja valitse signaalilähteeksi se liitäntä, johon kamera
on kytketty.
• Katso lisätietoja television mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
3 Kytke kameraan virta painamalla
(Toisto) -painiketta.
Kameralla kuvatut kuvat tulevat television kuvaruutuun.
Valitse haluamasi kuva painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 96).
104
Kuvien katseleminen televisiosta
Kameran liittäminen teräväpiirtotelevisioon ja kuvien katseleminen
Kameralla tallennettua korkealaatuista kuvaa* voi katsella liittämällä kameran
teräväpiirtotelevisioon Teräväpiirtoliitäntäkaapeli (ei mukana).
Katkaise kamerasta ja televisiosta virta ennen kameran liittämistä televisioon.
* [VGA]-koossa kuvattuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.
• [Leveä zoomnäyttö] -tilassa voidaan toistaa kuvasuhteen 16:9 mukaisesti kuvia, joiden kuvasuhde on 4:3
tai 3:2 (sivu 96).
• [Monivalint. koonmuutos] -tilassa kuvasuhde voidaan muuntaa muotoon 16:9 teräväpiirtotilassa katselua
varten (sivu 84).
1 Liitä kamera teräväpiirtotelevisioon kytkemällä niiden välille
Teräväpiirtoliitäntäkaapeli (ei mukana).
1 Audio-/
videotuloliitäntöihin
(Toisto) -painike
Ohjauspainike
Vihreä/sininen/
punainen
Valkoinen/punainen
HOME-painike
Teräväpiirtoliitäntäkaapeli
(ei mukana)
2 Monikäyttöliitäntään
Kuvien katseleminen televisiosta
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
2 Kytke televisioon virta ja valitse signaalilähteeksi se liitäntä, johon kamera
on kytketty.
• Katso lisätietoja television mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
105
Kuvien katseleminen televisiosta
3 Kytke kameraan virta painamalla
(Toisto) -painiketta.
Kameralla kuvatut kuvat tulevat television kuvaruutuun.
Valitse haluamasi kuva painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
• Valitse [COMPONENT]-asetukseksi [HD(1080i)] valitsemalla [Pääasetukset 2] näytön
(Asetuks.)
-valikosta HOME (sivu 95).
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 96).
• [HD(1080i)] signaalimuodossa olevia elokuvia ei voi katsella. Valitse [COMPONENT]-asetukseksi [SD]
(sivu 95).
”PhotoTV HD”
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
Liittämällä Sonyn PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita Teräväpiirtoliitäntäkaapelin (ei
mukana) avulla voit nauttia miellyttävästi valokuvista häikäisevän Full HD -laadun avulla.
PhotoTV HD mahdollistaa erittäin tarkkojen valokuvanomaisten yksityiskohtien ja värien
toiston.
• Asetukset on määritettävä myös television avulla. Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
Tietoja TV-värijärjestelmistä
Jos kuvia halutaan katsella television kuvaruudusta, televisiossa on oltava videotuloliitäntä
monikäyttöliitäntäkaapelia varten. Television värijärjestelmän on oltava yhteensopiva
digitaalikameran kanssa. Seuraavassa luettelossa on mainittu eri maissa / eri alueilla käytössä
olevat TV-värijärjestelmät.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Filippiinit, Etelä-Korea, Kolumbia, Ecuador, Jamaika, Japani,
Kanada, Keski-Amerikka, Meksiko, Peru, Suriname, Taiwan, USA, Venezuela ym.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait,
Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakian tasavalta, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti ym.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guayana, Iran, Irak, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä ym.
106
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on kohdassa
”Macintosh-tietokoneen käyttäminen” (sivu 120).
Tämän osan näyttökuvissa on käytetty englanninkielistä
versiota.
Ohjelmiston (mukana) asentaminen (sivu 109)
• Seuraavien ohjelmien asentaminen:
– ”Picture Motion Browser”
– ”Music Transfer”
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen (sivu 112)
• Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ”Picture
Motion Browser” -ohjelmistoa.
• Kuvien käsitteleminen ”Picture Motion Browser”- ja ”Music
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin saat Sony-asiakastuen web-sivustosta
osoitteesta.
http://www.sony.net/
Tietokoneen käyttäminen
Transfer” -ohjelmien avulla:
– Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katseleminen
– Kuvien muokkaaminen
– Kuvauspaikkojen näyttäminen online-kartalla
– Otetut kuvat sisältävän levyn luominen (tallentava CD- tai
DVD-asema tarvitaan)
– Sellaisten valokuvien tulostaminen tai tallentaminen, joihin
on lisätty päivämäärä
– Kuvaesityksen musiikin lisääminen/muuttaminen (”Music
Transfer” -ohjelmiston avulla)
107
Windows-tietokoneen käyttäminen
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että kameraan
liitettävässä tietokoneessa on seuraavat
ominaisuudet:
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2,
Windows Vista*
• Oikea toiminta ei ole taattua, jos käytössä
on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän
päivitys tai tietokoneessa on useita
käynnistysjärjestelmiä.
USB-liitäntä: mukana vakiovarusteena
Suositeltava käyttöympäristö ”Picture
Motion Browser”- ja ”Music Transfer”
-ohjelmille
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2,
Windows Vista*
Suoritin: vähintään 500 MHz:n Intel Pentium
III (suositus: vähintään 800 MHz:n Intel
Pentium III)
Muisti: vähintään 256 Mt (suositus: vähintään
512 Mt)
Kiintolevy: asennukseen tarvittava levytila
— noin 400 Mt
Näyttö: näytön tarkkuus vähintään 1 024 ×
768 pistettä
* 64-bittiset versiot ja Starter (Edition) eivät ole
tuettuja.
108
Huomautuksia kameran liittämisestä
tietokoneeseen
• Tietokoneympäristön on oltava myös
käyttöjärjestelmän toimintavaatimusten
mukainen.
• Toiminta ei ole taattua kaikissa edellä
suositelluissa tietokoneympäristöissä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan
tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet
(kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin
mukaan.
• Oikea toiminta ei ole taattua käytettäessä
USB-keskitintä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopivan USB-liitännän kautta
mahdollistaa nopean tiedonsiirron, koska tämä
kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopiva.
• Käytettävissä on neljä USB-yhteysmuotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Auto]
(tehdasasetus), [Mass Storage], [PictBridge] ja
[PTP/MTP]. Tässä osassa kuvataan
esimerkkeinä vaihtoehdot [Auto] ja [Mass
Storage]. Jos haluat lisätietoja [PictBridge]- ja
[PTP/MTP]-toiminnoista, katso sivua 95.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Ohjelmiston (mukana) asentaminen
Asenna ohjelmisto (mukana) seuraavien
ohjeiden mukaan.
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
1 Käynnistä tietokone ja aseta
CD-ROM-levy (mukana) CD-ROMasemaan.
Asennusvalikkonäyttö tulee näkyviin.
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos
hyväksyt sopimuksen ehdot,
napsauta [I accept the terms of
the license agreement]
-valintanappia ja napsauta [Next].
5 Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
• Kun näkyviin tulee
uudelleenkäynnistämisen vahvistamista
koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• DirectX saatetaan asentaa tietokoneen
järjestelmäympäristöstä riippuen.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
[Computer] (Windows XP:ssä / Windows
2000:ssa [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Automaattisen käynnistyksen näyttö voi
tulla näkyviin. Valitse ”Run Install.exe.” ja
jatka asennusta noudattamalla näytössä
näkyviä ohjeita.
6 Poista CD-ROM-levy asennuksen
päätyttyä.
• Seuraavien ohjelmien asentaminen:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
2 Napsauta [Install].
3 Valitse haluamasi kieli ja
napsauta sitten [Next].
Näkyviin tulee ”License Agreement”
-näyttö.
Tietokoneen käyttäminen
Näkyviin tulee ”Choose Setup
Language” -näyttö.
109
Ohjelmiston (mukana) asentaminen
Kun olet asentanut ohjelmat, työpöydälle
luodaan ”Picture Motion Browser”-, ”PMB
Guide”- ja ”Music Transfer” -kuvakkeet.
Käynnistä ”Picture Motion
Browser”
kaksoisnapsauttamalla.
Käynnistä ”PMB Guide”
kaksoisnapsauttamalla.
Käynnistä ”Music Transfer”
kaksoisnapsauttamalla.
110
Tietoja ”Picture Motion Browser” -ohjelmasta
(mukana)
Ohjelmiston ansiosta kameralla kuvattujen
valokuvien ja videoiden
käyttömahdollisuudet ovat tavallistakin
monipuolisemmat.
Tässä osassa on yleisiä tietoja ”Picture
Motion Browser” -ohjelmistosta.
Yleistä ”Picture Motion
Browser” -ohjelmistosta
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
avulla voi tehdä seuraavat toimenpiteet:
”PMB Guide” käynnistäminen
Kaksoisnapsauta työpöydän
-kuvaketta
(PMB Guide).
Voit avata ”PMB Guide” Käynnistävalikosta napsauttamalla [Start] t
[All Programs] (Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
”Picture Motion Browser” -julkaisun
avaaminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä kuvaketta
(Picture Motion Browser).
Käynnistä-valikosta: valitse [Start] t
[All Programs] (Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
• Information-työkalun vahvistusilmoitus tulee
näyttöön, kun ”Picture Motion Browser”
käynnistetään ensimmäisen kerran. Valitse
[Start]. Tämä toiminto ilmoittaa uutisista, kuten
ohjelmistopäivityksistä. Voit muuttaa asetusta
myöhemmin.
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
sulkeminen
Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa
olevaa painiketta
.
Tietokoneen käyttäminen
• Kameralla kuvattujen kuvien tuominen
tietokoneeseen ja niiden katseleminen
tietokoneessa.
• Kuvien järjesteleminen tietokoneessa
kalenteriin kuvauspäivämäärän mukaiseen
järjestykseen katselua varten.
• Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen
katseleminen kamerassa kopioimalla ne
”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Esimerkiksi kuvien parantelu
(Punasilmäisyyden korjaus jne.) ja
tulostaminen, kuvien lähettäminen
sähköpostiviestien liitteinä ja
kuvauspäivämäärien muuttaminen.
• Sellaisten valokuvien tulostaminen tai
tallentaminen, joihin on lisätty päivämäärä.
• Kuvia sisältävän levyn luominen tallentavan
CD- tai DVD-aseman avulla.
• Kuvan lataaminen Internetiin.
• Lisätietoja on ”PMB Guide”.
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston käynnistäminen ja
sulkeminen
111
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä
ohjelmistoa ”Picture Motion Browser”
Kameran ja tietokoneen
valmistelu
Kameran liittäminen
tietokoneeseen
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory
Stick Duo” -kortti kameraan.
• Tätä vaihetta ei tarvita kopioitaessa
sisäisessä muistissa olevia kuvia.
2 Aseta riittävästi ladattu akku
kameraan tai kytke kamera
seinäpistorasiaan verkkolaitteen
(ei mukana) avulla.
2 Monikäyttöliitäntään
• Kun kopioit kuvia tietokoneeseen akkua
käyttäen ja akun varaus on vähissä,
kopiointi voi epäonnistua tai kuvadata voi
vahingoittua, jos akun varaus loppuu
kesken.
3 Kytke virta tietokoneeseen ja
paina sitten
-painiketta.
1 USB-liitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
(Toisto)
Kameran näytössä näkyy ”Yhdistää…”.
(Toisto) -painike
Käyttöilmaisimet*
Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen
kerran, tietokone käynnistää automaattisesti
ohjelman kameran tunnistamiseksi. Odota
hetki.
*
näkyy näytössä tiedonsiirron aikana.
Älä käytä tietokonetta ilmaisimen ollessa
näkyvissä. Kun ilmaisin muuttuu muotoon
, voit jatkaa tietokoneen käyttöä.
• Jos ”Mass Storage” ei tule näkyviin, valitse
[USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage]
(sivu 95).
112
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ohjelmistoa ”Picture Motion
Browser”
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
1 Liitä kamera tietokoneeseen
kohdassa ”Kameran liittäminen
tietokoneeseen” kuvatulla tavalla.
Kun USB-liitäntä on tehty, näkyviin
tulee automaattisesti ”Picture Motion
Browser” -ohjelmiston [Import Media
Files] -näyttö.
• Lisätietoja ”Picture Motion Browser”
-ohjelmasta on ”PMB Guide”.
Kuvien katseleminen
tietokoneessa
Kun tuominen on valmis, ”Picture Motion
Browser” -ohjelmisto käynnistyy. Tuotujen
kuvien pienoiskuvat tulevat näkyviin.
• ”Pictures”-kansio (Windows XP/2000, ”My
Pictures”) on ”Viewed folders” -oletuskansio.
Järjestele kuvat tietokoneessa kalenteriin
kuvauspäivämäärän mukaiseen
järjestykseen katselua varten.
Lisätietoja on ”PMB Guide”.
2 Tuo kuvat.
Aloita kuvien tuonti napsauttamalla
[Import]-painiketta.
Esimerkki: kuukausinäyttö
Tietokoneen käyttäminen
• Memory Stick -korttipaikan käytöstä on
lisätietoja sivulla 116.
• Jos automaattinen käynnistystoiminto tulee
näkyviin, sulje se.
Kuva tuodaan oletusarvoisesti
”Pictures”-kansioon (Windows XP/
2000, ”My Pictures”) luotavaan
alikansioon, jonka nimeksi tulee
tuontipäivämäärä.
113
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ohjelmistoa ”Picture Motion
Browser”
USB-yhteyden katkaiseminen
Tee vaiheet 1 - 4 ennen seuraavia toimia:
• Monikäyttöliitäntäkaapelin irrottaminen.
• ”Memory Stick Duo”-kortin poistaminen.
• ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen
kameraan sen jälkeen, kun sisäisestä muistista
on kopioitu kuvia.
• Kameran virran katkaiseminen.
1 Kaksoisnapsauta irrotuskuvaketta
tehtäväpalkissa.
Windows Vista
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet
Kameralla tallennetut kuvatiedostot on
ryhmitetty kansioiksi ”Memory Stick Duo”
-korttiin tai sisäiseen muistiin.
Esimerkki: kansioiden tarkasteleminen
Windows Vistassa
Kaksoisnapsauta tätä
Windows XP/Windows 2000
Kaksoisnapsauta tätä
2 Napsauta
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Tarkasta vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
4 Napsauta [OK].
Yhteys laitteeseen on katkaistu.
• Vaihe 4 on tarpeeton Windows Vista- ja
XP-järjestelmissä.
A Kansio, jossa on sellaisella kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja, jossa ei ole
kansioiden luontitoimintoa.
B Kansio, jossa on tällä kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja.
Jos uusia kansioita ei ole luotu, olemassa
ovat vain seuraavat kansiot:
– ”Memory Stick Duo”: vain ”101MSDCF”
– Sisäinen muisti: vain ”101_SONY”
114
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ohjelmistoa ”Picture Motion
Browser”
• ”100MSDCF”-kansioon ei voi tallentaa kuvia.
Tässä kansiossa olevat kuvat ovat käytettävissä
vain katselua varten.
• ”MISC”-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä sen
kuvia voi toistaa.
• Kuvatiedostot nimetään seuraavasti:
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Videotiedostot: MOV0ssss.MPG
– Videoiden tallennuksen aikana tallennettavat
hakemistokuvatiedostot:
MOV0ssss.THM
ssss tarkoittaa mitä tahansa numeroa välillä
0001 - 9999. Videotilassa kuvatun
videotiedoston nimen numero-osa on sama kuin
sitä vastaavalla hakemistokuvatiedostolla.
• Jos haluat lisätietoja kansioista, katso sivuja 87
ja 90.
Tietokoneen käyttäminen
115
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman
ohjelmistoa ”Picture Motion Browser”
Tietokoneeseen voi kopioida kuvia ilman
”Picture Motion Browser” -ohjelmistoa
seuraavasti.
Jos tietokoneessa on Memory Stick
-korttipaikka:
Poista ”Memory Stick Duo” -kortti
kamerasta ja aseta se Memory Stick Duo
-sovittimeen. Aseta Memory Stick Duo
-sovitin tietokoneeseen ja kopioi kuvat.
• Vaikka käytössä olisikin Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, voit kopioida kuvia
asettamalla ”Memory Stick Duo” -kortin
tietokoneen Memory Stick -korttipaikkaan.
• Jos ”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei
tunnisteta, katso sivua 135.
Jos tietokoneessa ei ole Memory Stick
-korttipaikkaa:
Tee USB-liitäntä ja kopioi kuvat
vaiheittain.
• Tällä sivulla olevat esimerkkinäytöt kuvaavat
kuvien kopiointia ”Memory Stick Duo”
-kortista.
• Tämä kamera ei ole yhteensopiva seuraavien
Windows-käyttöjärjestelmien kanssa: Windows
95/98/98 Second Edition/NT/Me. Kopioi kuvat
”Memory Stick Duo” -kortista tietokoneeseen
käyttämällä erikseen hankittavaa Memory Stick
-luku-/kirjoituslaitetta.
Jos haluat kopioida kuvat sisäisestä muistista
tietokoneeseen, kopioi kuvat ensin ”Memory
Stick Duo” -korttiin ja sitten kortista
tietokoneeseen.
116
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
-Windows Vista/XP
Tässä osassa kuvataan, miten kuvat voi
kopioida ”Documents”-kansioon (Windows
XP: ”My Documents”).
1 Valmistele kamera ja tietokone.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran ja tietokoneen valmistelu”
sivulla 112.
2 Liitä kamera tietokoneeseen
monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran liittäminen tietokoneeseen”
sivulla 112.
• Jos ”Picture Motion Browser” on jo
asennettu, ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistossa käynnistyy [Import Media
Files], mutta lopeta se valitsemalla [Cancel].
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman ohjelmistoa ”Picture Motion Browser”
3 Napsauta [Open folder to view
files] (Windows XP: [Open folder
to view files] t [OK]), kun
työpöydälle tulee ohjattu
toiminto.
6 Napsauta [Documents]-kansiota
(Windows XP: [My Documents]).
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella ”Documents”ikkunaa ja valitse [Paste].
1
2
• Jos ohjattu toiminto ei käynnisty
automaattisesti, toimi seuraavasti: t
”Windows 2000”.
4 Kaksoisnapsauta [DCIM].
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja valitse [Copy].
• Jos kohdekansiossa on samanniminen
tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos kirjoitat
uuden kuvan aiemman kuvan päälle, aiempi
tiedosto poistetaan. Jos haluat kopioida
kuvatiedoston poistamatta aiempaa
tiedostoa, vaihda tiedoston nimi ja kopioi
kuva sitten. Huomaa kuitenkin, että jos
vaihdat tiedoston nimen (sivu 118), et ehkä
voi katsoa kyseistä kuvaa kamerallasi.
Windows 2000
Kaksoisnapsauta [My Computer] t
[Removable Disk], kun kamera on
yhdistetty tietokoneeseen. Suorita sitten
vaihe 4.
Tietokoneen käyttäminen
5 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
Kuvatiedostot kopioidaan [Documents]kansioon (Windows XP: [My
Documents]).
1
2
• Jos haluat lisätietoja kuvatiedostojen
kohdekansiosta, katso sivua 114.
117
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katseleminen
kamerassa kopioimalla ne korttiin ”Memory Stick Duo”
Tässä osassa menettely kuvataan käyttäen
Windows-tietokonetta esimerkkinä.
Kun tietokoneeseen kopioitua
kuvatiedostoa ei enää ole ”Memory Stick
Duo” -kortissa, kyseistä kuvaa voi katsella
uudelleen kamerassa viemällä
(kopioimalla) kuvatiedoston tietokoneesta
”Picture Motion Browser” -ohjelmistolla.
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon
vuoksi.
• Sony ei takaa, että kamerassa olevaa
kuvatiedostoa voidaan toistaa, jos sitä on
käsitelty tietokoneella tai jos se on tallennettu
toisella kameralla.
1 Liitä kamera tietokoneeseen ja
käynnistä ”Picture Motion
Browser” (sivut 110, 111).
2 Valitse vietävät valokuvat
pääikkunassa.
3 Valitse [Muokkaus]-valikosta
[Avaa ulkoisella ohjelmalla] t
[Kuvien vientityökalu].
4 Noudata sitten näyttöön tulevia
ohjeita ja vie kuvatiedostot
”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Lisätietoja ”Picture Motion Browser”
-ohjelmasta on ”PMB Guide”.
118
Kuvien vieminen kameraan ilman
”Picture Motion Browser” -ohjelmistoa
• Alla kuvatulla toimenpiteellä kopioituja kuvia ei
voi toistaa päivämääränäkymässä, suodattaa
kasvojen mukaan eikä lisätä suosikkeihin. Näitä
kuvia voi katsella kamerassa kansionäkymässä
(sivu 76).
• Ohita vaiheet 1 ja 2, jos kameraan asetettua
tiedostonimeä ei ole muutettu.
1 Napsauta kuvatiedostoa hiiren
kakkospainikkeella ja napsauta sitten
[Rename].
2 Vaihda tiedostonimeksi ”DSC0ssss”.
Anna kohtaan ssss numero väliltä
0001–9999.
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna jokin
toinen numero.
• Tietokoneen asetukset voivat aiheuttaa sen,
että tiedostonimen tunniste on näkyvissä.
Valokuvien tunniste on JPG ja videoiden
tunniste MPG. Älä muuta tätä tunnistetta.
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Copy].
4 Kaksoisnapsauta [Removable Disk] tai
[Sony MemoryStick] kohdassa
[Computer] (Windows XP, [My
Computer]).
5 Napsauta [DCIM]-kansion
[sssMSDCF]-alikansiota hiiren
kakkospainikkeella ja valitse sitten [Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
välillä 100–999.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortissa ei ole
kansioita, luo kansio (sivu 90) ensin kameralla
ja kopioi sitten kuvatiedostot.
”Music Transfer” -ohjelmiston käyttäminen
(mukana)
Voit korvata tehtaassa esiasetetut
musiikkitiedostot haluamillasi
musiikkitiedostoilla käyttämällä CD-ROM
-levyllä (mukana) olevaa ”Music Transfer”
-ohjelmistoa. Voit myös poistaa tai lisätä
näitä tiedostoja milloin haluat.
Musiikin lisääminen/
muuttaminen ohjelmiston avulla
”Music Transfer”
Seuraavassa on luettelo
musiikkitiedostomuodoista, joita ”Music
Transfer” -ohjelmiston avulla voi siirtää:
• tietokoneen kiintolevylle tallennetut
MP3-tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• tämän kameran esiasetettu musiikki.
6 Lisää/vaihda musiikkitiedostot
noudattamalla näytön ohjeita.
• Tehtaassa kameraan esiasetetun musiikin
palauttaminen:
1 Suorita [Alusta musiikki] vaiheessa 3.
2 Suorita [Palauta oletusarvot] ”Music
Transfer” -ohjelmassa.
Kaikki musiikkitiedostot palautuvat
esiasetusten mukaisiksi, ja [Musiikki]-valikon
[Kuvaesitys]-asetukseksi tulee [Pois].
• Voit palauttaa musiikkitiedostot esiasetusten
mukaisiksi [Palauta]-toiminnon avulla (sivu 93),
mutta tällöin myös muut asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Lisätietoja ”Music Transfer” -ohjelmiston
käyttämisestä on kohdassa ”Music Transfer”.
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin
painamalla HOME.
2 Valitse
3 Valitse [Lataa musiikki]
painamalla v/V ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Liitä
tietokoneeseen”.
Tietokoneen käyttäminen
(Kuvaesitys)
painamalla b/B
ohjauspainikkeesta, valitse [
Musiikkityökalu] painamalla v/V
ja paina sitten z.
4 Luo USB-yhteys kameran ja
tietokoneen välille.
5 Käynnistä ”Music Transfer”.
119
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
Voit kopioida kuvat Macintoshtietokoneeseen.
• ”Picture Motion Browser” ei ole yhteensopiva
Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että kameraan
liitettävässä tietokoneessa on seuraavat
ominaisuudet:
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (asennettuna): Mac
OS 9.1/9.2 / Mac OS X (v10.1 - v10.5)
Kuvien kopioiminen ja
katseleminen tietokoneessa
1 Valmistele kamera ja Macintosh-
USB-liitäntä: mukana vakiovarusteena
tietokone.
Suositeltava käyttöympäristö ”Music
Transfer” -ohjelmistolle
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran ja tietokoneen valmistelu”
sivulla 112.
Käyttöjärjestelmä (asennettuna): Mac
OS X (v10.3 - v10.5)
Prosessori: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5-sarja,
Mac mini
Muisti: vähintään 64 Mt (suosituksena
vähintään 128 Mt)
Kiintolevy: asennukseen tarvittava levytila
— noin 250 Mt
Huomautuksia kameran liittämisestä
tietokoneeseen
• Toiminta ei ole taattua kaikissa edellä
suositelluissa tietokoneympäristöissä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan
tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet
(kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin
mukaan.
• Oikea toiminta ei ole taattua käytettäessä
USB-keskitintä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopivan USB-liitännän kautta
mahdollistaa nopean tiedonsiirron, koska tämä
kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopiva.
120
• Käytettävissä on neljä USB-yhteysmuotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Auto]
(tehdasasetus), [Mass Storage], [PictBridge] ja
[PTP/MTP]. Tässä osassa kuvataan
esimerkkeinä vaihtoehdot [Auto] ja [Mass
Storage]. Jos haluat lisätietoja [PictBridge]- ja
[PTP/MTP]-toiminnoista, katso sivua 95.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
2 Liitä kamera tietokoneeseen
monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran liittäminen tietokoneeseen”
sivulla 112.
3 Kopioi kuvatiedostot Macintoshtietokoneeseen.
1Kaksoisosoita tunnistettua symbolia t
[DCIM] t kansio, johon kopioitavat
kuvat on tallennettu.
2Vedä ja pudota kuvatiedostot
kiintolevyn symboliin.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
• Jos haluat lisätietoja kuvien
tallennuskansiosta ja tiedostonimistä, katso
sivua 114.
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
4 Katsele kuvia tietokoneessa.
Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta
t avaa kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
USB-yhteyden katkaiseminen
Vedä asemasymboli tai ”Memory Stick
Duo” -symboli ”Roskakori”-symbolin
kohdalle ennen seuraavien toimien
tekemistä tai kameran yhteys
tietokoneeseen katkeaa:
• Monikäyttöliitäntäkaapelin irrottaminen.
• ”Memory Stick Duo”-kortin poistaminen.
• ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen
kameraan sen jälkeen, kun sisäisestä muistista
on kopioitu kuvia.
• Kameran virran katkaiseminen.
Musiikin lisääminen/
muuttaminen ohjelmiston avulla
”Music Transfer”
• tietokoneen kiintolevylle tallennetut
MP3-tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• tämän kameran esiasetettu musiikki.
• Sulje kaikki käytössä olevat sovellusohjelmistot
ennen ”Music Transfer” -ohjelmiston
asentamista.
• Asennus edellyttää kirjautumista
järjestelmänvalvojana.
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta
CD-levy (mukana) CD-levyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta
(SONYPICTUTIL).
3 Kaksoisnapsauta [MusicTransfer.pkg]kansion [MAC]-tiedostoa.
Asennusohjelmisto käynnistyy.
Musiikkitiedostojen lisääminen/
muuttaminen
Katso kohtaa ”Musiikin lisääminen/
muuttaminen ohjelmiston avulla ”Music
Transfer”” sivulla 119.
Tekninen tuki
Lisätietoja tästä tuotteesta ja
vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin saat Sony-asiakastuen
web-sivustosta osoitteesta.
http://www.sony.net/
Tietokoneen käyttäminen
Voit korvata tehtaassa esiasetetut
musiikkitiedostot haluamillasi
musiikkitiedostoilla. Voit myös poistaa tai
lisätä näitä tiedostoja milloin haluat.
Seuraavassa on luettelo
musiikkitiedostomuodoista, joita ”Music
Transfer” -ohjelmiston avulla voi siirtää:
”Music Transfer” -ohjelmiston
asentaminen
121
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas” -julkaisun
lukeminen
Kun ”Cyber-shot-käsikirja” asennetaan,
myös ”Cyber-shot-edistyneen käytön opas”
asennetaan. ”Cyber-shot-edistyneen käytön
opas” sisältää lisätietoja kameran ja
lisävarusteiden käytöstä.
Tarkasteleminen Windowsissa
Kaksoisnapsauta
(Step-up
Guide) työpöydällä.
”Step-up Guide” -julkaisun voi avata
Käynnistä-valikosta valitsemalla [Start] t
[All Programs] (Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
Lukeminen Macintoshissa
1 Kopioi [stepupguide]-kansio
tietokoneen [stepupguide]kansioon.
2 Valitse [stepupguide], [language]
ja sitten CD-ROM-levyllä
(mukana) oleva [FI]-kansio ja
kopioi kaikki [FI]-kansion
tiedostot vaiheessa 1
tietokoneeseen kopioidussa
[stepupguide]-kansiossa olevaan
[img]-kansioon. (Korvaa [img]kansion tiedostot [FI]-kansion
tiedostoilla.)
122
3 Kun tiedostot on kopioitu, pura
[stepupguide]-kansiossa oleva
”stepupguide.hqx”
kaksoisosoittamalla sitä ja
kaksoisosoita sitten tiedostoa
”stepupguide”.
• Jos tietokoneessa ei ole HQX-tiedoston
purkutyökalua, asenna Stuffit Expander.
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen
Tulostettaessa [16:9]-tilassa otettuja kuvia
kumpikin sivureuna voi rajautua pois, joten
varmista kuvien muoto ennen tulostusta
(sivu 137).
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella (sivu 124)
Voit tulostaa kuvia liittämällä kameran suoraan PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
Suoratulostus ”Memory Stick” -yhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa kuvia ”Memory Stick” -yhteensopivalla tulostimella.
Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Tulostaminen tietokoneen avulla
Voit kopioida kuvat tietokoneeseen kameran mukana toimitetun
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston avulla ja tulostaa kuvat.
Voit lisätä ja tulostaa kuviin päivämäärän (sivu 111).
Voit ottaa kameralla otettuja kuvia sisältävän ”Memory Stick
Duo” -kortin mukaasi valokuvatulostuspalveluun. Voit lisätä
(Kuvatilaus) -merkin etukäteen niihin kuviin, joista haluat teettää
paperikuvat.
Valokuvien tulostaminen
Tulostaminen tulostuspalvelussa (sivu 127)
123
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella
Vaikka käytettävissä ei olisi tietokonetta,
kuvat voi tulostaa liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
• ”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos
-ilmaisin vilkkuu kameran näytössä
(virheilmoitus), tarkista kameraan liitetty
tulostin.
Vaihe 1: Kameran
valmisteleminen
Valmistele kamera sen liittämiseksi
tulostimeen monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Kun [USB-liitäntä]-asetus on [Auto],
kamera tunnistaa tietyt tulostimet
automaattisesti. Ohita tällöin vaihe 1.
MENUpainike
Ohjauspainike
HOMEpainike
• On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua,
jotta virta ei katkea tulostuksen aikana.
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin
painamalla HOME.
2 Valitse
(Asetuks.) painamalla
b/B ohjauspainikkeesta ja valitse
[
Pääasetukset] painamalla v/V
ja paina sitten z.
3 Valitse [Pääasetukset 2]
painamalla v/V ja valitse
[USB-liitäntä] ja paina sitten z.
4 Valitse [PictBridge] painamalla
v/V ja paina sitten z.
USB-tila on asetettu.
124
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
Vaihe 2: Kameran liittäminen
tulostimeen
1 Liitä kamera tulostimeen.
3 Paina MENU-painiketta, valitse
[Tulosta] painamalla v/V
ohjauspainikkeesta ja paina sitten
z.
Kamera on asetettu toistotilaan, ja
näyttöön tulee kuva ja tulostusvalikko.
2 Monikäyttöliitäntään
Vaihe 3: Tulostettavien kuvien
valitseminen
Valitse [Tämä kuva] tai [Useita kuvia]
painamalla v/V ja paina sitten z.
1 USBliitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
Jos valitset [Tämä kuva]
Voit tulostaa valitun kuvan. Siirry
vaiheeseen 4.
Jos valitset [Useita kuvia]
Voit tulostaa useita valitsemiasi kuvia.
kameraan virta painamalla
(Toisto) -painiketta.
Kun yhteys on muodostunut,
-ilmaisin tulee näkyviin.
2 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU.
3 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten
z.
• Voit tulostaa kaikki tietyn päivämäärän/kansion/
suosikit-kohteen kuvat valitsemalla
hakemistonäytöstä [Useita kuvia], valitsemalla
palkin b-painikkeella ja painamalla z. Palkin
valintaruudussa näkyy
-valintamerkki.
Valokuvien tulostaminen
2 Kytke tulostimeen virta. Kytke
1 Valitse tulostettava kuva painamalla
v/V/b/B ja paina sitten z.
Kuvan valintaruudussa näkyy
-valintamerkki.
125
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
Vaihe 4: Tulostaminen
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina
sitten z.
1 Valitse tulostusasetukset
painamalla v/V/b/B.
Kuva tulostuu.
• Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia, kun
(PictBridge -yhteys) -kuvake on
näytössä.
-ilmaisin
[Määrä]
Valitsee määritetyn kuvan
tulostusmäärän.
• Määritetty määrä kuvia ei ehkä mahdu
yhdelle paperille.
[Asettelu]
Valitsee sivulle vierekkäin
tulostettavien kuvien määrän.
[Koko]
Valitsee tulostuksessa käytettävän
paperin koon.
[Päivä]
Valitsee [Päivä&aika] tai [Päivä], jotta
voit lisätä kuviin päivämäärän ja
kellonajan.
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään
valitsemassasi järjestyksessä (sivu 102)
Tulostin määrää, onko tämä toiminto
käytettävissä.
126
Vaihe 5: Tulostamisen
viimeistely
Varmista, että näyttö on palannut
vaiheeseen 2, ja irrota sitten
monikäyttöliitäntäkaapeli kamerasta.
Tulostaminen tulostuspalvelussa
Voit ottaa kameralla otettuja kuvia
sisältävän ”Memory Stick Duo” -kortin
mukaasi valokuvatulostuspalveluun. Jos
tulostuspalvelu tukee DPOFvalokuvatulostusta, voit lisätä kuviin
etukäteen
(Kuvatilaus) -merkin, niin
kuvia ei tarvitse valita uudelleen
tulostuspalvelussa tulostettaessa.
Valitun kuvan merkitseminen
(Toisto)
-painike
MENU-painike
• Kameran sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia
ei voi tulostaa suoraan kamerasta
tulostuspalvelussa. Kopioi kuvat ”Memory
Stick Duo” -korttiin ja ota sitten ”Memory Stick
Duo” -kortti mukaan tulostuspalveluun.
Ohjauspainike
Mikä on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) on
toiminto, jonka ansiosta ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevin kuviin voi lisätä
(Kuvatilaus) -merkin kuvien
myöhempää tulostusta varten.
•
(Kuvatilaus) -merkillä varustetut kuvat
voi tulostaa myös DPOF (Digital Print Order
Format) -standardin mukaisella tulostimella tai
PictBridge-yhteensopivalla tulostimella.
• Videoita ei voi merkitä.
• Voit lisätä
(Kuvatilaus) -merkin
enimmillään 999 kuvaan.
Kun otat ”Memory Stick Duo” -kortin
mukaan tulostuspalveluun
(Toisto) -painiketta.
2 Valitse kuva, jonka haluat
tulostaa.
3 Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU.
4 Valitse [DPOF] painamalla v/V
ohjauspainikkeesta ja valitse
[Tämä kuva] painamalla b/B ja
paina sitten z.
Kuvaan lisätään
-merkki.
(Kuvatilaus)
DPOF
Valokuvien tulostaminen
• Kysy valokuvatulostuspalvelusta, minkä
tyyppisiä ”Memory Stick Duo” -kortteja se voi
käyttää.
• Jos tulostuspalvelu ei voi käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia, kopioi kuvat muulle
tallennusvälineelle, kuten CD-R-levylle, ja ota
se mukaasi tulostuspalveluun.
• Ota kortin lisäksi mukaasi Memory Stick Duo
-sovitin.
• Tee kuvadatasta varmuuskopio levylle ennen
datan viemistä tulostuspalveluun.
• Tulostettavien paperikuvien määrää ei voi
asettaa.
• Jos haluat lisätä kuvien päälle päivämäärän,
pyydä lisätietoja valokuvatulostuspalvelusta.
1 Paina
Merkin poistaminen
Valitse kuva, josta haluat poistaa merkin, ja
toista sitten vaiheet 3 ja 4.
127
Tulostaminen tulostuspalvelussa
Kuvien valitseminen ja
merkitseminen
5 Valitse [OK] painamalla v ja paina
sitten z.
1 Paina MENU-painiketta, kun
-merkki ilmestyy näyttöön.
Yksittäinen kuva
näyttö on yksittäiskuvatilassa tai
hakemistokuvatilassa.
2 Valitse [DPOF] painamalla v/V
ohjauspainikkeesta ja valitse
[Useita kuvia] painamalla b/B ja
paina sitten z.
Hakemistonäyttö
3 Valitse merkittävä kuva
ohjauspainikkeella ja paina sitten
z.
Valittuun kuvaan lisätään
Yksittäinen kuva
-merkki.
Valinnan peruuttaminen
Valitse [Poistu] vaiheessa 5 ja paina sitten
z.
Merkin poistaminen
Valitse kuvat, joista haluat poistaa merkin,
ja paina sitten z vaiheessa 3.
Hakemistonäyttö
Päivämäärän/kansion/Suosikit-ryhmän
kaikkien kuvien merkitseminen
4 Paina MENU-painiketta.
128
Voit merkitä kaikki tietyn päivämäärän/
kansion/suosikit-kohteen kuvat valitsemalla
hakemistonäytöstä [Useita kuvia],
valitsemalla palkin b-painikkeella ja
painamalla z. Palkin valintaruudussa
näkyy -valintamerkki.
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso kohdat sivuilla 130–139.
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso sivu 141.
2 Irrota akku, aseta se takaisin noin yhden minuutin kuluttua ja kytke kameraan
virta.
3 Palauta alkuasetukset (sivu 93).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ota huomioon, että lähettäessäsi kamerasi korjattavaksi annat suostumuksesi siihen, että
sisäisen muistin sisältö ja musiikkitiedostot voidaan tarkastaa.
Napsauttamalla seuraavia otsikoita pääset sivulle, jolla on kuvattu ongelman oire ja
korjausehdotukset.
Akku ja virta
130
136
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
130
Sisäinen muisti
137
Kuvien katseleminen
134
Tulostaminen
137
Poistaminen
135
PictBridge-yhteensopiva tulostin
138
Tietokoneet
135
Muuta
Vianmääritys
”Memory Stick Duo”
139
129
Vianmääritys
Akku ja virta
Akkua ei voi asettaa kameraan.
• Asenna akku oikein akun poistovipua käyttämällä.
Kameraan ei voi kytkeä virtaa.
• Kun akku on asetettu kameraan, kameran käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa.
• Aseta akku oikein.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 148). Vaihda akku uuteen.
• Käytä suositeltua akkua.
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos kameraa ei käytetä noin kolmeen minuuttiin virran ollessa kytkettynä, kameran virta
katkeaa automaattisesti akun tyhjenemisen estämiseksi. Kytke virta kameraan uudelleen.
• Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 148). Vaihda akku uuteen.
Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää väärin.
• Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Jäljellä olevan varauksen ilmaisimen ja akun todellisen varauksen välillä on ristiriita.
Tyhjennä akku kokonaan ja lataa se sitten täyteen varauksen ilmaisimen korjaamiseksi.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 148). Vaihda akku uuteen.
Akkua ei voi ladata.
• Akkua ei voi ladata verkkolaitteen (ei mukana) avulla. Lataa akku akkulaturin avulla.
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
Kuva ei näy selkeästi etsimessä.
• Tarkenna kuva etsimen säätöpyörän avulla (sivu 14).
Kuvia ei voi tallentaa.
• Tarkista sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin vapaa tila. Jos se on täynnä, toimi
jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomat kuvat (sivu 55).
– Vaihda ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Kuvia ei voi tallentaa salamavalon latautumisen aikana.
• Aseta valokuvia ottaessasi tilapyörä muuhun asentoon kuin
• Aseta videoita kuvatessasi tilapyörä asentoon
.
130
.
Vianmääritys
• Videota kuvattaessa kuvakooksi on asetettu [640(hieno)]. Tee jompikumpi seuraavista
toimista:
– Valitse kuvakooksi muu kuin [640(hieno)].
– Aseta kameraan ”Memory Stick PRO Duo” -kortti.
• Objektiivin suojus on kiinnitetty. Poista se.
Hymysuljin-tilassa ei voi kuvata.
• Paina suljinpainike kokonaan alas.
• Kuvaa ei oteta, jos hymyä ei havaita (sivu 35).
• [Hymyn esittelytila] -asetus on [Päällä]. Valitse [Hymyn esittelytila] -asetukseksi [Pois]
(sivu 94).
Kohde ei näy näytössä (toisto).
• Kamera on toistotilassa. Aseta kameraan tallennustilaan painamalla
(toisto) -painiketta
(sivu 49).
Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi, kun
näkyy näytössä.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi kuvattaessa yöaikaan.
• Paina suljinpainike puoliväliin ennen kuvan ottamista. Älä paina painiketta nopeasti pohjaan.
• Tarkista, että [Muunnoslinssi]-asetus on oikea (sivu 99).
Tallennus kestää kauan.
• NR hidas suljin -toiminto on käytössä (sivu 21). Tämä ei ole merkki viasta.
• [DRO]-asetus on [DRO plus] (sivu 71). Tämä ei ole merkki viasta.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Varmista, että objektiivi on lyhintä kuvausetäisyyttä kauempana
kohteesta. Nämä etäisyydet ovat noin 1 cm (W) / 120 cm (T) (objektiivin edestä) (sivu 29).
(Maisema) -tila, (Hämärä) -tila tai
(Ilotulitus) -tila valitaan Valotusohjelma-tilassa
kuvattaessa valokuvia.
• Jos valotusohjelmaksi on valittu
(Edistynyt urheilukuvaus) -tila, kameraa liian lähellä
olevaan kohteeseen ei ehkä voi tarkentaa.
• Tarkennus-asetukseksi on valittu [Puolimanuaalinen] tai [Manuaalinen tarkennus]. Valitse
automaattitarkennustila (sivu 44).
• Tarkista, että [Muunnoslinssi]-asetus on oikea (sivu 99).
•
Vianmääritys
131
Vianmääritys
Zoomaus ei toimi.
• Älykästä zoomausta ei välttämättä voi käyttää kuvakoosta riippuen (sivu 98).
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– Valotusohjelmaksi on valittu
(Hymysuljin)- tai
(Edistynyt urheilukuvaus) -tila.
– Kuvataan videoita.
• Et voi muuttaa zoomauskerrointa, kun hymysuljin on valmiustilassa (sivu 35).
• Tarkista, että [Muunnoslinssi]-asetus on oikea (sivu 99).
Salamavalo ei toimi.
• Salamavalon asetuksena on
(pakotettu salama pois) (sivu 30).
• Salamavaloa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– [Kuvaustapa]-asetuksena on [Sarja] tai Monivalotus (sivu 47).
– Valotusohjelmaksi on valittu
(Suuri herkkyys)-,
(Edistynyt urheilukuvaus)-,
(Hämärä)- tai
(Ilotulitus) -tila (sivu 34).
– Kuvataan videoita.
– Night Shot (sivu 37)
(pakotettu salama), kun tilapyörä on asennossa S, A tai M ja
jos valotusohjelmaksi on valittu
(Maisema)-,
(Hiekkaranta)- tai
(Lumi) -tila
(sivu 30).
• Valitse salaman asetukseksi
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy valkeita pisteitä.
• Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa.
Tämä ei ole merkki viasta (sivu 13).
Lähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.
• Valotusohjelmaksi on valittu
tai
(Edistynyt urheilukuvaus)-,
(Maisema)-,
(Hämärä)-
(Ilotulitus) -tila (sivu 34).
Makrokuvauksessa ei voi vapauttaa suljinta.
• Makron vapautustoimintoa ei ole.
(Auto) -tilassa voi kuvata telejatkeella myös
makrokuvausta käytettäessä.
Päivämäärä ja aika eivät näy LCD-näytössä.
• Kuvauksen aikana päivämäärä ja kellonaika eivät näy. Ne näkyvät vain toiston aikana.
Kuvaan ei voi lisätä päivämäärää.
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle (sivu 137). ”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston avulla voit tulostaa tai tallentaa kuvia päivämäärän kanssa (sivu 111).
132
Vianmääritys
F-arvo ja valotusaika vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 43).
Näyttö on liian pimeä tai kirkas.
• Säädä LCD-taustavalon kirkkautta (sivu 25).
Kuva on liian tumma.
• Kuvattavan kohteen takana on valonlähde. Valitse mittausmuoto (sivu 48) tai säädä valotusta
(sivu 43).
Kuva on liian kirkas.
• Säädä valotusta (sivu 43).
Kuvan värit eivät ole oikein.
• Valitse [Väritila]-asetukseksi [Normaali] (sivu 72).
• Valitse [Värisuodatin]-asetukseksi [Pois] (sivu 73).
• Siirrä NIGHTSHOT-kytkin OFF-asentoon (sivu 37).
Kuvaan tulee pystysuuntaisia raitoja, kun kuvaat hyvin kirkasta kohdetta.
• Kuvaan tulee valkoisia, mustia, punaisia, violetteja tai muunlaisia viivoja. Tämä ilmiö ei ole
merkki viasta.
Koko kuvasta tulee punertava, kun kuvaat jotakin kirkasta.
• Tätä kutsutaan smear-ilmiöksi. Se voi ilmetä S-, A-, M-,
(Henkilökuva)- tai
(Edistynyt urheilukuvaus) -tiloissa esimerkiksi nopealla valotusajalla tai pienellä
F-arvolla. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä muuttamalla sitä tilapäisesti kirkkaammaksi,
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Valitse [Punasilm.esto]-asetukseksi [Päällä] (sivu 70)
• Ota kuva salaman avulla salaman kantamaa lyhyemmältä etäisyydeltä.
• Valaise huone ja ota kuva.
• Paranna kuvaa käyttämällä [Punasilmäisyyden korjaus] -toimintoa (sivu 80).
Vianmääritys
kun valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole merkki viasta. Nämä pisteet eivät tallennu (sivu 2).
133
Vianmääritys
Kuviaan ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat
(sivu 55).
• Akku on lähes tyhjä. Aseta kameraan ladattu akku.
Sama kuva on otettu useita kertoja.
• [Kuvaustapa]-asetus on [Sarja] tai [Valotuksen tunnistus] -asetus on [Lisäasetukset] (sivut 47,
66).
Kuvien katseleminen
Kuvaan ei voi toistaa.
• Paina
(Toisto) -painiketta (sivu 49).
• Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa (sivu 118).
• Sony ei takaa, että kamerassa olevaa kuvatiedostoa voidaan toistaa, jos sitä on käsitelty
tietokoneella tai jos se on tallennettu toisella kameralla.
• Kamera on USB-tilassa. Katkaise USB-yhteys (sivu 114).
• Katselu ei onnistu, jos Hymysuljin on valmiustilassa. Poistu valmiustilasta painamalla
suljinpainike kokonaan alas.
• Tämä johtuu siitä, että kuvat on kopioitu tietokoneessa ”Memory Stick Duo” -korttiin ilman
”Picture Motion Browser” -ohjelmaa (sivu 118). Katsele tällaisia kuvia kansionäkymässä
(sivu 76).
• Välillä aiemmilla Sony-malleilla kuvattuja, ”Memory Stick Duo” -kortissa olevia kuvia ei voi
toistaa. Katsele tällaisia kuvia kansionäkymässä (sivu 76).
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy.
• Näytön ilmaisimet on poistettu käytöstä. Tuo näytön ilmaisimet näkyviin painamalla
ohjauspainikkeesta v (DISP) (sivu 25).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Näin voi käydä kuvankäsittelyn vuoksi. Tämä ei ole merkki viasta.
Näytön vasen ja oikea puoli on musta.
• [Autom.suuntaus]-asetus on [Päällä] (sivu 100).
Musiikkia ei kuulu kuvaesityksen aikana.
• Siirrä musiikkitiedostot kameraan ”Music Transfer” -toiminnon avulla (sivu 119).
• Varmista, että äänenvoimakkuuden asetus ja kuvaesitysasetus on määritetty oikein (sivu 51).
134
Vianmääritys
Kuvaa ei näy television kuvaruudussa.
• Tarkista, että kameran [Videolähtö]-asetus on television värijärjestelmän mukainen (sivu 96).
• Tarkista, että liitäntä on tehty oikein (sivu 104).
• Jos monikäyttöliitäntäkaapelin USB-liitin on liitetty toiseen laitteeseen, irrota liitin
(sivu 114).
• Yrität toistaa videoita HD(1080i):n käytön aikana. Videoita ei voi katsella
teräväpiirtolaadulla. Valitse [COMPONENT]-asetukseksi [SD] (sivu 95).
Poistaminen
Kuvaa ei voi poistaa.
• Poista suojaus (sivu 85).
Tietokoneet
Tietokoneen käyttöjärjestelmän yhteensopivuus kameran kanssa ei ole
tiedossa.
• Lue kohta ”Suositeltava tietokoneympäristö” sivulta 108, jos käytät Windows-konetta, ja
sivulta 120, jos käytät Macintosh-konetta.
”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei tunnisteta tietokoneessa, jossa on
”Memory Stick” -paikka.
• Tarkista, että tietokone ja Memory Stick -kortin luku-/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia. Muiden kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja Memory Stick -luku/kirjoituslaitteiden käyttäjien on otettava yhteys asianomaisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivut
112, 120). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Kytke virta kameraan.
• Jos akun varaus on vähäinen, aseta kameraan ladattu akku tai käytä verkkolaitetta (ei mukana)
(sivu 112).
pitävästi.
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta)
Vianmääritys
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage] (sivu 95).
• Käytä monikäyttöliitäntäkaapelia (mukana) (sivu 112).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli sekä tietokoneesta että kamerasta ja liitä se uudelleen
(sivu 112).
135
Vianmääritys
Kuvia ei voi kopioida.
• Liitä kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 112).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivut 116 ja 120).
• Kun kuvauksessa käytetään tietokoneessa alustettua ”Memory Stick Duo” -korttia, kuvia ei
ehkä voi kopioida tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassasi alustettua ”Memory Stick
Duo” -korttia (sivu 90).
”Picture Motion Browser” ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen
jälkeen.
• Luo USB-yhteys sen jälkeen, kun tietokoneeseen on kytketty virta (sivu 112).
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytössä on ”Picture Motion Browser”, katso lisätietoja ”PMB Guide” (sivu 111).
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Et osaa käyttää ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa.
• Katso lisätietoja ”PMB Guide” (sivu 111).
Kuvassa ja äänessä on katkoja ja kohinaa, kun videota katsotaan
tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai ”Memory Stick Duo” -kortista. Kopioi video
tietokoneen kiintolevylle ja toista videota sitten kiintolevyltä (sivu 112).
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen, kun ne on kopioitu tietokoneeseen.
• Kopioi ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, esimerkiksi ”101MSDCF” (sivu 114).
• Seuraa oikeita toimenpiteitä (sivu 118).
• Kun kopioit kuvia tietokoneeseen käyttämättä ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa, kuvat
eivät näy päivämääränäkymässä. Tarkastele kuvia kansionäkymässä.
”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi asettaa kameraan.
• Aseta se oikein päin.
Olet alustanut ”Memory Stick Duo” -kortin vahingossa.
• Kaikki ”Memory Stick Duo” -kortissa olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei
voi palauttaa.
136
Vianmääritys
Sisäinen muisti
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
• Kamerassa on ”Memory Stick Duo” -kortti. Poista se.
Sisäisessä muistissa olevaa dataa ei voi kopioida ”Memory Stick Duo” -korttiin.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Kopioi kuva ”Memory Stick Duo” -korttiin, jossa on
riittävästi tilaa.
”Memory Stick Duo” -kortissa tai tietokoneessa olevaa dataa ei voi kopioida
sisäiseen muistiin.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
Tulostaminen
Katso kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin” yhdessä seuraavien kohtien kanssa.
Kuvan reunat rajautuvat pois tulostettaessa.
• Tulostin voi aiheuttaa sen, että kuvan reunat jäävät tulostumatta. Sivureunat voivat jäädä pois
erityisesti silloin, kun tulostat kuvan, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].
• Jos tulostat kuvat omalla tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä.
Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä ominaisuudet.
• Jos teetät kuvat tulostuspalvelussa, kysy, voidaanko kuvat tulostaa ilman sivureunojen
rajautumista pois.
Kuvaa ei voi tulostaa päivämäärällä.
• ”Picture Motion Browser” -ohjelmiston avulla voit tulostaa kuvia päivämäärän kanssa
(sivu 111).
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle. Koska kameralla otetut kuvat sisältävät
Vianmääritys
tiedon kuvauspäivämäärästä, voit kuitenkin tulostaa päivämäärän kuviin, jos tulostin tai
ohjelmisto tunnistaa Exif-tiedot. Pyydä tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta tietoja Exifyhteensopivuudesta.
• Jos käytät valokuvien tulostuspalvelua, pyydä henkilökuntaa lisäämään päivämäärät kuvien
päälle.
137
Vianmääritys
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Yhteyden luominen ei onnistu.
• Kameraa ei voi liittää suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja että se voidaan liittää kameraan.
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge] (sivu 95).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen,
katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkista, että kamera on kytketty oikein tulostimeen käyttämällä monikäyttöliitäntäkaapelia.
• Kytke tulostimeen virta. Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota
monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu,
irrota monikäyttöliitäntäkaapeli, sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen ja liitä sitten
monikäyttöliitäntäkaapeli uudelleen.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi
tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• Varmista, että irrotat monikäyttöliitäntäkaapelin, ennen kuin
(PictBridge-yhteys)
-merkki katoaa.
Ei voi lisätä päivämäärää tai tulostaa kuvia hakemistokuvatilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistokuvatilassa. Pyydä ohjeita
tulostimen valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Kuvassa ei ole tallennustietoja, joten päivämäärää ei voi lisätä. Valitse [Päivä]-asetukseksi
[Pois] ja tulosta kuva uudelleen (sivu 126).
Tulostuskokoa ei voi valita.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö tulostimella tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
138
Vianmääritys
Kuvaa ei voi tulostaa valitun kokoisena.
• Kun käytät erikokoista paperia liitettyäsi tulostimen kameraan, irrota
monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se sitten uudelleen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta asetusta joko kamerassa
(sivu 126) tai tulostimessa.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Tulostin määrää, miten kauan siihen
kuluu.
Muuta
Tiedostonumeroa ei voi nollata.
• Jos vaihdat tallennusvälineen, tiedostonumeroita ei voi alustaa kamerassa. Jos haluat alustaa
tiedostonumero, tee [Alustus]-toiminto (sivut 90, 92) ja sitten [Palauta]-toiminto (sivu 93).
”Memory Stick Duo” -kortin tai sisäisen muistin tiedot kuitenkin poistetaan ja kaikki
asetukset, päivämäärä mukaan lukien, alustetaan.
Kamera ei toimi, kun objektiivi on ääriasennossaan.
• Älä yritä liikuttaa väkisin objektiivia, joka on lakannut liikkumasta.
• Aseta ladattu akku ja kytke sitten kamera taas päälle.
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Katkaise kamerasta virta ja käytä kameraa aikaisintaan noin tunnin
kuluttua.
Objektiivi ei liiku, kun kytket virran kameraan.
• Akku on tyhjentynyt. Vaihda se ladattuun akkuun.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään pitkään.
• Tämä ei ole merkki viasta.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 102).
• Sisäinen ladattava akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku ja anna sen olla rauhassa
Vianmääritys
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta.
vähintään 24 tuntia virta katkaistuna.
Haluat muuttaa päivämäärää tai kellonaikaa.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 102).
139
Vianmääritys
Kaukosäädin ei toimi.
• Paristo on lopussa. Vaihda tilalle uusi paristo (sivu 19).
• Sovitinrengas on kiinnitetty. Poista se (sivu 17).
• Etäisyys kameraan on liian suuri. Vie kaukosäädin lähemmäs kameran kaukosäätimen
tunnistinta (sivu 14).
Suurella zoomauskertoimella kuvattu kuva on vääristynyt.
• Kuva voi vääristyä epävakaassa säässä sumun vuoksi. Tämä ei ole merkki viasta. Kuvaa ei
voi tarkastaa tallennuksen aikana, joten Sony suosittelee, että kuva toistetaan suurennettuna
näytössä tallennuksen päätyttyä.
140
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnostiikkanäyttö
Jos näkyviin tulee koodi, jonka alussa on
kirjain, kameran itsediagnostiikka on
käynnissä. Kaksi viimeistä numeroa (ss)
määräytyvät kameran tilan mukaan.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt
seuraavia korjaustoimia muutaman kerran,
kamera saattaa vaatia korjausta. Ota
yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee
näkyviin, noudata ohjeita.
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku heti.
Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun
käyttöaikaa on vielä jäljellä
5–10 minuuttia. Tämä määräytyy
käyttöolosuhteiden ja akun tyypin
mukaan.
C:32:ss
• Kamerassa on laiteongelma. Katkaise
virta ja kytke virta uudelleen.
Saa käyttää vain yht.- sopivan akun
kanssa
• Kamerassa oleva akku ei ole NP-BG1-
C:13:ss
• Kamera ei tallenna dataa ”Memory
Stick Duo” -korttiin eikä lue dataa
kortista. Katkaise kameran virta ja
kytke virta uudelleen tai poista
”Memory Stick Duo” -kortti ja aseta
kortti takaisin.
• Sisäisessä muistissa on alustusvirhe tai
kamerassa on alustamaton ”Memory
Stick Duo” -kortti. Alusta sisäinen
muisti tai ”Memory Stick Duo” -kortti
(sivut 90, 92).
• Asetettua ”Memory Stick Duo” -korttia
ei voi käyttää kameran kanssa, tai data
on vahingoittunut. Aseta kameraan
toinen ”Memory Stick Duo” -kortti.
akku (mukana) eikä NP-FG1-akku (ei
mukana).
Järjestelmävirhe
• Katkaise virta ja kytke sitten virta
uudelleen.
Sisäisen muistin virhe
• Katkaise virta ja kytke sitten virta
uudelleen.
Aseta Memory Stick paikalleen
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
kameraan oikein.
• Kameraan asetettua ”Memory Stick
E:61:ss
E:91:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta
kamera (sivu 93), ja kytke kameraan
uudelleen virta.
Vianmääritys
E:62:ss
Duo” -korttia ei voi käyttää kamerassa
(sivu 146).
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
vahingoittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortin liitäntä on
likainen.
Memory Stick -tyyppivirhe
• Kameraan asetettua ”Memory Stick
Duo” -korttia ei voi käyttää kamerassa
(sivu 146).
141
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Memory Stick -korttia ei
voi käyttää. Käyttö estetty
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jonka käyttö on rajattu.
Memory Stick -kortin alustusvirhe
Sisäisen muistin alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen
(sivut 90 ja 92).
Memory Stick on lukittu
Ei voi luoda lisää kansioita
• ”Memory Stick Duo” -kortissa on
kansio, jonka nimen alussa on ”999”.
Jos näin on, kansioita ei voi luoda
enempää.
Tiedostovirhe
• Kuvan toiston aikana tapahtui virhe.
Sony ei takaa, että kamerassa olevaa
kuvatiedostoa voidaan toistaa, jos sitä
on käsitelty tietokoneella tai jos se on
tallennettu toisella kameralla.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä
kytkin on LOCK-asennossa. Aseta
kytkin tallennusasentoon.
Sisäisessä muistissa ei ole tilaa
Memory Stick -kortilla ei ole
muistitilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja
Vain luku -kansio
• Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa
kameran tallennuskansioksi. Valitse
toinen kansio (sivu 91).
Tiedoston suojaus
• Poista suojaus (sivu 85).
(sivu 55).
Kuvan koko yli
Lukumuisti
• Kamera ei pysty tallentamaan tai
poistamaan kuvia tässä ”Memory Stick
Duo” -kortissa.
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi
toistaa kameralla.
(tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi
Ei kuvia
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu
toistettavia kuvia.
• ”Memory Stick Duo” -korttiin ei ole
näkyä kuvassa. Käytä salamavaloa, ota
epäterävyyttä vähentävä toiminto
käyttöön tai aseta kamera jalustalle
kameran tukemiseksi.
tallennettu toistettavia kuvia.
• Valitussa kansiossa ei ole tiedostoa, jota
voi toistaa kuvaesityksenä.
Kansiovirhe
• Kansio, jonka nimessä on samat kolme
ensimmäistä numeroa, on jo olemassa
”Memory Stick Duo” -kortissa
(esimerkiksi: 123MSDCF ja
123ABCDE). Valitse toinen kansio tai
luo uusi kansio (sivut 90, 91).
142
640(hieno) ei ole saatavilla
• 640(hieno)-kokoisia videoita ei
tallentaa ”Memory Stick PRO Duo”
-korttiin. Aseta kameraan ”Memory
Stick PRO Duo” -kortti tai valitse
kuvakooksi muu kuin [640(hieno)].
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Makro ei saatavilla
• Makro ei ole saatavissa näiden asetusten
yhteydessä (sivu 34).
Salama-asetuksia ei voi muuttaa
• Salama ei ole käytettävissä näiden
asetusten yhteydessä (sivut 34 ja 37).
Kuvia valittu maks.määr
• Voit valita enintään 100 kuvatiedostoa
kohteesta [Useita kuvia].
• Kun valitset kaikki päivämäärän/
kansion/Suosikit-ryhmän kuvatiedostot,
enimmäismäärä on 999.
• Suosikit-ryhmään voi lisätä enintään
999 kuvatiedostoa, ja
(Kuvatilaus) -merkin voi lisätä enintään
999 tiedostoon. Peruuta valinta.
Ei riittävästi virtaa
• Jos kopioit sisäiseen muistiin
tallennettuja kuvia ”Memory Stick
Duo” -korttiin, käytä täyteen ladattua
akkua.
Tulostin on varattu
Paperivirhe
Ei paperia
Mustevirhe
Muste vähissä
Ei mustetta
• Tarkista tulostin.
• Tarkista tulostin.
• Tarkista, onko tulostettava kuva
• Tulostin peruuttaa nykyistä
tulostustyötä. Et voi tulostaa, ennen
kuin peruutus on valmis. Tulostin
määrää, miten kauan tähän kuluu.
• Jos valitset kaikki päivämäärän/
kansion/Suosikit-ryhmän kuvatiedostot,
käsittely saattaa kestää jonkin aikaa.
Musiikkivirhe
• Poista musiikkitiedosto tai korvaa se
normaalilla musiikkitiedostolla.
• Suorita [Alusta musiikki], lataa sitten
uudet musiikkitiedostot.
Musiikkimuistin alustusvirhe
• Suorita [Alusta musiikki].
Toimintaa ei voi suorittaa
videotiedostoille
• Valitsemaasi toimintoa ei voi käyttää
videoihin.
Toimintaa ei voi suorittaa
tiedostoilla, joita ei tueta
• Kuvankäsittely ja muut kameran
muokkaustoiminnot eivät toimi
kuvatiedostoissa, joita on käsitelty
tietokoneella, tai toisella kameralla
otetuissa kuvissa.
Toimintaa ei voi suorittaa
PictBridge-yhteyttä käytettäessä
• Joidenkin toimintojen ominaisuuksia on
rajoitettu, kun kamera on liitetty
PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
vahingoittunut.
Vianmääritys
Tulostinvirhe
Käsittelee…
Toimintaa ei voi suorittaa
HD(1080i)-toiston aikana
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä
vielä suoritettu loppuun. Älä irrota
monikäyttöliitäntäkaapelia.
• Joidenkin toimintojen ominaisuuksia on
rajoitettu, kun kamera on liitetty
teräväpiirtotelevisioon.
143
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Korjattavia kasvoja ei löydy
• Parantelu ei välttämättä onnistu kuvasta
riippuen.
Katkaise virta ja kytke taas päälle
• Objektiivin toimintahäiriö.
Itselaukaisin ei ole käytettävissä
• Itselaukaisin ei ole käytettävissä näiden
asetusten kanssa (sivu 34).
Palauta tiedot
Palauttaa tietoja
• Päivämäärätiedot ja muut tiedot
palautetaan, jos kuvat on poistettu
tietokoneessa.
• Lukema ylittää suurimman sallitun
kuvamäärän (20 000), johon kamera voi
asettaa päivämäärän. Poista kuvia
päivämääränäkymästä.
Purkausta ei voi käyttää
• Sarjakuvaus ei ole käytettävissä näiden
asetusten kanssa.
Mittausmuototoimintoja ei voi
käyttää
• Mittaustila ei ole käytettävissä näiden
asetusten kanssa.
144
Muuta
Kameran käyttäminen ulkomailla
— virtalähteet
Voit käyttää kameraa, akkulaturia (mukana) ja AC-LS5K-verkkolaitetta (ei mukana) kaikissa
maissa ja kaikilla alueilla, joissa verkkojännite on 100 V–240 V, 50/60 Hz.
• Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Muuta
145
Tietoja ”Memory Stick Duo” -kortista
”Memory Stick Duo” on pienikokoinen,
kannettava tallennusväline. Alla olevassa
taulukossa on lueteltu ”Memory Stick Duo”
-korttityypit, joita voidaan käyttää tämän
kameran kanssa. Kaikkien ”Memory Stick
Duo” -toimintojen oikea toiminta ei
kuitenkaan ole taattua.
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/
toisto
Memory Stick Duo
(ilman MagicGatetoimintoa)
a*1
Memory Stick Duo
(MagicGate-toiminnolla)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Kamera ei tue erittäin nopeaa tiedonsiirtoa
rinnakkaisliitännän kautta.
*2) ”Memory Stick Duo”-, ”MagicGate Memory
Stick Duo”- ja ”Memory Stick PRO Duo”
-korteissa on MagicGate-toiminto. MagicGate
on tekijänoikeuksia suojaava tekniikka, jossa
on salaustekniikkaa. Tällä kameralla ei voi
suorittaa MagicGate-toimintoja edellyttävää
datan tallennusta tai toistoa.
3)
* [640(hieno)]-kokoisia videoita voi tallentaa.
*4) Kamera ei ole yhteensopiva 8-bittisen
rinnakkaistiedonsiirron kanssa. Tukee
4-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa ”Memory
Stick PRO Duo” -kortin tavoin.
• Tämä tuote on ”Memory Stick Micro” (”M2”)
-yhteensopiva. ”M2” on lyhenne termistä
”Memory Stick Micro”.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo”
-kortti ei välttämättä toimi tämän kameran
kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee
”Memory Stick Duo” -kortin ja käytettävän
laitteiston yhdistelmän mukaan.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia tietojen
lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
146
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa
tilanteissa:
– ”Memory Stick Duo” -kortti poistetaan tai
kameran virta katkaistaan tietojen lukemisen
tai kirjoittamisen aikana.
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään
paikoissa, joissa on staattista sähköä tai
sähköisiä häiriöitä.
• Suosittelemme tärkeiden tietojen
varmuuskopiointia tietokoneen kiintolevylle.
• Älä paina voimakkaasti kirjoittaessasi
etikettialueelle.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo”
-korttiin tai Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick Duo” -korttia
aina sen mukana toimitetussa kotelossa.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin
liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä lyö, taivuta äläkä pudota ”Memory Stick
Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo”
-korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia
vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia pienten
lasten ulottuville. He voivat nielaista sen
vahingossa.
• Älä työnnä mitään muuta kuin ”Memory Stick
Duo” -kortti Memory Stick Duo -aukkoon.
Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää eikä
säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, kuten auringonpaisteeseen
pysäköity auto
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä
aineita.
Tietoja ”Memory Stick Duo” -kortista
Huomautuksia Memory Stick Duo
-sovittimen (ei mukana) käyttämisestä
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivassa laitteessa,
aseta ”Memory Stick Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen. Jos asetat ”Memory
Stick Duo” -kortin ”Memory Stick”
-yhteensopivaan laitteeseen ilman Memory
Stick Duo -sovitinta, et voi ehkä enää poistaa
sitä laitteesta.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista, että
”Memory Stick Duo” -kortti on oikeassa
asennossa ja työnnä kortti kokonaan
sovittimeen. Muuten seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
• Kun ”Memory Stick Duo” -kortti asetetaan
”Memory Stick” -sovittimessa Memory Stick
Duo -yhteensopivaan laitteeseen, varmista, että
Memory Stick Duo -sovitin on oikein päin.
Huomaa, että väärä käyttö saattaa aiheuttaa
laitevian.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen
ilman ”Memory Stick Duo” -korttia. Muuten
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Huomautuksia ”Memory Stick PRO Duo”
-kortin (ei mukana) käyttämisestä
Tässä kamerassa voidaan käyttää ”Memory Stick
PRO Duo” -kortteja, joiden tallennuskapasiteetti
on enintään 16 Gt.
Huomautuksia ”Memory Stick Micro”
-kortin (ei mukana) käyttämisestä
Muuta
• Kun kamerassa käytetään ”Memory Stick
Micro” -korttia, aseta ”Memory Stick Micro”
-kortti Duo-koon ”M2”-sovittimeen. Jos asetat
”Memory Stick Micro” -kortin kameraan ilman
Duo-koon ”M2”-sovitinta, et ehkä pysty
poistamaan sitä kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia pienten
lasten ulottuville. He voivat nielaista sen
vahingossa.
147
Tietoja akusta
Akun lataaminen
Yhteensopiva akku
Suosittelemme akun lataamista lämpötilassa
10 °C - 30 °C. Akku ei välttämättä lataudu täyteen
muissa lämpötiloissa.
• NP-BG1-akkua (mukana) voi käyttää vain
G-tyypin yhteensopivissa Cyber-shot-malleissa.
• Jos käytät NP-FG1-akkua (ei mukana), akun
jäljellä olevan varauksen määrän jälkeen näkyy
myös minuuttimäärä (
60 min).
Akun tehokas käyttö
• Akun tehokkuus laskee lämpötilan laskiessa.
Kylmissä paikoissa akun käyttöaika on
normaalia lyhyempi. Toimimalla seuraavasti
voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussa vartalosi lähellä, jotta se
lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri
ennen kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein
salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja
kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi
ajaksi ja että teet koekuvauksen ennen
varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Se ei ole
vedenkestävä.
• Älä jätä akkua autoon, suoraan
auringonpaisteeseen tai muuhun erittäin
kuumaan paikkaan.
Akun säilyttäminen
• Pura akun varaus täysin ennen varastointia ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Jotta
akku pysyy toimintakuntoisena, lataa se täyteen
ja pura sen varaus kamerassa vähintään kerran
vuodessa varastoinnin aikana.
• Voit purkaa akun varauksen jättämällä kameran
kuvaesitystilaan (sivu 51), kunnes virta loppuu.
• Kuljeta ja säilytä akkua mukana toimitetussa
akkukotelossa, jotta sen kosketuspinnat pysyvät
puhtaina eikä se pääse oikosulkuun.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee ajan kuluessa ja käyttökertojen
lisääntyessä. Jos akku loppuu latausten välillä
nopeasti, on todennäköisesti aika vaihtaa akun
tilalle uusi.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja
käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
148
Akkulaturi
Akkulaturi
• Älä lataa laturissa (mukana) muita kuin tyypin
NP-BG tai NP-FG akkuja. Muut kuin määritetyt
akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää,
jos niitä yritetään ladata. Tällöin on vaarana
altistua sähköiskuille tai palovammoille.
• Irrota ladattu akku akkulaturista. Jos jätät
ladatun akun laturiin, akun käyttöikä voi
lyhentyä.
• Kun CHARGE-valo vilkkuu, poista ladattava
akku ja aseta sama akku uudelleen laturiin niin,
että se napsahtaa paikalleen. Jos CHARGEmerkkivalo vilkkuu uudelleen, kyseessä voi olla
akkuhäiriö tai että akun tyyppi on väärä.
Varmista, että akku on määritetyn tyyppinen.
Jos akku on määritetyn tyyppinen, irrota akku,
vaihda sen tilalle toinen tai uusi akku ja tarkasta,
että akkulaturi toimii oikein. Jos akkulaturi
toimii oikein, on ehkä ilmennyt akkuhäiriö.
Muuta
149
Hakemisto
Hakemisto
Numerot
E
J
1 pain. aset............................69
Edistynyt urheilukuvaus -tila
...................................... 33
Joustava AF-pistemittaus ..... 45
1 painallus.............................69
JPG ..................................... 115
Eloisa ................................... 72
A
Epäterävyys............................ 8
K
AE/AF-lukkoilmaisin ...........28
Epäterävä maski ................... 81
Kalansilmälinssi ................... 82
AF-apuvalo ...........................97
Etsimen säädin ..................... 14
AF-etäisyysmittarin ruutu.....44
Etsin ..................................... 15
Kameran käyttäminen
ulkomailla ................... 145
AF-tapa .................................98
EV ........................................ 43
Kameran piteleminen ...........28
Akku ...................................148
EV-arvon säätäminen........... 25
Kansio
Akkulaturi...........................149
F
Alusta musiikki...................119
F-arvo................................... 39
Valitseminen ................. 87
Alustus............................90, 92
FINDER/LCD-painike......... 15
Kansionäkymä ......................76
Apuviiva ...............................97
H
Muuttaminen ................. 91
Kasvontunnistus ................... 64
Haarukointisarja................... 65
Katseltavan kuvan zoomaus
....................................... 50
Hakemistonäyttö .................. 50
Katselutila.......................76, 77
Hallitse muistia .................... 90
Katseluvalikko......................77
HD(1080i)............................ 95
Kaukosäädin .........................19
Hehkulamppu....................... 68
Kellonajan asetuks. ............ 102
Helppo kuvaus -tila.............. 29
Kerta ..................................... 98
Henkilökuva-tila .................. 33
Keskip.AF ............................ 44
Hidas suljin .......................... 30
Keskipainotteinen mittaus ....48
B
Hiekkaranta-tila ................... 33
Kohinan vähennys ................ 71
BRK......................................47
Histogrammi ........................ 25
Kontrasti ............................... 74
HOME.................................. 57
Kopioi................................... 91
C
Hymyn esittelytila................ 94
Kuvaaminen
COMPONENT .....................95
Hymyn tunnistus .................. 65
Asentaminen .......................109
Asetuks. ................................93
Aukko .....................................9
Aukko etusijalla -tila ............41
Autom. Katselu...................101
Autom.suuntaus..................100
Automaattisäätö-tila .............28
Automaattitarkennus ..............7
Valokuva ....................... 28
Hymyntunn. herkkyys.......... 65
Video.............................28
D
Hymysulkimen tila......... 33, 35
DC IN -liitäntä......................15
Hymyt .................................. 83
Kuvaaminen manuaalisilla
säädöillä ........................ 39
Digitaalizoomaus..................98
Hämärä muotokuva -tila ...... 33
DirectX ...............................109
Hämärä-tila .......................... 33
DISP .....................................25
150
Luominen ......................90
Alivalotus ...............................9
DPOF............................86, 127
I
DRO......................................71
Ilmaisin ................................ 20
Kuvaesitys ...................... 51, 79
Kuvakoko .......................11, 62
Kuvan laatu .......................... 11
Kuvapiste.............................. 11
Ilotulitus-tila......................... 33
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet............... 114
ISO ............................. 9, 10, 42
Kuvatilausmerkki ......... 86, 127
Itsediagnostiikkanäyttö ...... 141
Kuvausasetukset 1 ................ 97
Hakemisto
Kuvausasetukset 2 ..............100
Monipistemittaus.................. 48
Pilvinen.................................68
Kuvaustapa .....................47, 65
Monivalint. koonmuutos ...... 84
Kuvien katseleminen ............49
Monivalotus ......................... 65
Pistemittauksen hiusristikko
.......................................48
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen .............112
MPG ................................... 115
Pistemittaus...........................48
MTP ..................................... 95
Poista ..............................55, 77
Kuvien poistaminen ..............55
Music Transfer ........... 119, 121
Alustus.....................90, 92
Käyttöjärjestelmä........108, 120
Musiikkityökalu ................. 119
PTP .......................................95
Käännä ..................................86
Mustavalko........................... 72
Punasilm.esto........................70
L
Muunnoslinssi ................ 18, 99
Punasilmäisyyden korjaus ....80
Muuta kansiota ..................... 91
Puolimanuaalinen .................45
Laaj.tarken ..........................101
Pvm.-näkymä........................76
Language Setting ................103
N
Päivä ...................................102
Lataa musiikki ....................119
Night Shot ............................ 37
Päivämääräluettelo ...............77
LCD-näyttö ...........................25
NR hidas suljin..................... 21
Päivänvalo ............................68
Leveä zoomnäyttö.................96
NTSC ................................... 96
Pääasetukset 1.......................93
Liittäminen
Näyttö
Pääasetukset 2.......................95
Televisio ......................104
Ilmaisin ......................... 20
Tietokone.....................112
LCD-taustavalo............. 25
Tulostin........................125
Näyttötilan muuttaminen
...................................... 25
Lisää/poista Suosikit.............78
Loistevalo 1, 2, 3 ..................68
R
Rajaus ...................................80
Retro .....................................82
Ristikkosuodatin ...................82
Lumi-tila ...............................33
O
Luo kansio ............................90
Ohjelman muutos ................. 40
S
Ohjelmisto .......... 109, 111, 119
Salamatahd. ........................100
M
Ohjelmoitava autom. -tila .... 27
Salamateho ...........................70
Macintosh-tietokone ...........120
Optinen zoomaus............ 29, 98
Salamavalo ...........................13
Suositeltava ympäristö
.....................................120
Osien tunnistaminen............. 14
Salamavalo (Valkotasap.).....69
Osittainen väri ...................... 81
Salamavalo-tila ...............30, 63
Maisema-tila .........................33
Sarja ......................................47
P
SD .........................................95
Manuaalinen tarkennus.........45
Painaminen puoliväliin .......... 7
Seepia ...................................72
Manuaalinen valotus -tila .....42
Pakotettu salama pois........... 30
Sisäinen muisti......................26
Mass Storage.........................95
Pakotettu salama päällä ........ 30
Sisäinen muisti -työkalu .......92
”Memory Stick Duo”..........146
PAL ...................................... 96
Sovitinrengas ........................17
Memory Stick -työkalu .........90
Palauta .................................. 93
SteadyShot ............................75
Mittausmuoto........................48
Parantelu............................... 80
Suodata kasvojen mukaan ....78
Monikäyttöliitäntä
.....................104, 112, 125
Pehmeä kohdistus................. 81
Suojaa ...................................85
Monikäyttöliitäntäkaapeli
.............................112, 125
PictBridge..................... 95, 124
Suosikit .................................76
Picture Motion Browser ..... 111
Suuri herkkyys -tila ..............33
Piippaus ................................ 93
Säteittäinen sumennus ..........82
Monip.AF .............................44
Hakemisto
Makro....................................30
151
Hakemisto
T
Valotuksen tunnistus............ 66
Tarkennus .........................7, 29
Valotus ................................... 9
Tarkkaile...............................98
Valotusaika ............................ 9
Tarkkuusdigitaalizoomaus....98
Valotusaika etusijalla -tila ... 40
Televisio .............................104
Valotusohjelma .............. 32, 62
Terävyys ...............................74
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset................. 141
Tiedoston tallennuskohde...114
Tiedostonimi.......................114
Tietokone............................107
Kuvien kopioiminen
.............................112, 120
Vastavalosuoja ..................... 17
VGA..................................... 12
Vianmääritys...................... 129
Videolähtö............................ 96
Macintosh ....................120
Vitkalaukaisin ...................... 31
Ohjelmisto ...................109
Väri ...................................... 11
Suositeltava ympäristö
.............................108, 120
Värikylläisyys ...................... 74
Tietokoneeseen
tallennettujen
kuvatiedostojen
katseleminen kamerassa
.....................................118
Väritila ................................. 72
Värisuodatin......................... 73
W
Windows-tietokone............ 107
Windows .....................107
Suositeltava ympäristö
.................................... 108
Tilapyörä ..............................27
Todellinen.............................72
Toimintaop. .........................93
Tulosta ..........................86, 123
Y
Ylivalotus............................... 9
Tulostaminen suoraan
kamerasta.....................124
Z
Tulostaminen
tulostuspalvelussa........127
Zoomaus............................... 29
Tunniste ..............................118
Ä
Älykäs zoom ........................ 98
U
Äänenvoimakkuus ............... 49
USB-liitäntä..........................95
V
Valikko
Katselu...........................77
Kuvaaminen ..................62
Toiminnot ......................60
Valintakiekko .......................38
Valitse kansio .......................87
Valkotasap. ...........................68
152
Käyttöoikeutta koskevia huomautuksia
”C Library”-, ”Expat”- ja ”zlib”-ohjelmistot
toimitetaan kameran mukana. Nämä
ohjelmistot toimitetaan niiden
tekijänoikeuksien omistajien kanssa
tehtyjen käyttöoikeussopimuksien mukaan.
Meillä on velvollisuus ilmoittaa seuraavista
asioista näiden ohjelmistosovellusten
tekijänoikeuksien omistajien pyynnöstä.
Lue seuraavat osat.
Lue CD-ROM-levyn ”License”-kansion
”license1.pdf”-tiedosto. Sieltä löytyvät ”C
Library”-, ”Expat”- ja ”zlib”-ohjelmiston
(englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset.
GNU GPL/LGPL -ohjelmistot
Kameran mukana toimitetaan ohjelmisto,
joka on seuraavan GNU General Public
License- (jäljempänä ”GPL”) tai GNU
Lesser General Public License
-käyttöoikeuden (jäljempänä ”LGPL”)
mukainen.
Tämä ilmaisee siitä, että sinulla on oikeus
käyttää, muokata ja jakaa uudelleen näiden
ohjelmien lähdekoodia kameran mukana
toimitettujen GPL/LGPL-käyttöoikeuksien
mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetistä. Voit
ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Pyydämme, ettet ota yhteyttä meihin
lähdekoodin sisältöön liittyen.
Lue CD-ROM-levyn ”License”-kansion
”license2.pdf”-tiedosto. Sieltä löytyvät
”GPL”- ja ”LGPL”-ohjelmiston
(englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset.
PDF-tiedoston lukeminen edellyttää Adobe
Reader -ohjelmaa. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit ladata sen seuraavalta
Adobe Systemsin sivulta:
http://www.adobe.com/
153
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Download PDF

advertising