Sony | DSC-H10 | Sony DSC-H10 Käyttöohjeet

VNAPSAUTA!
Sisällysluettelo
Peruskäyttö
Kuvaustoimintojen
käyttäminen
Digitaalikamera
Cyber-shot-käsikirja
DSC-H10
Ennen kuin alat käyttää laitetta, lue tämä
käsikirja, ”Käyttöopas” ja ”Cyber-shotedistyneen käytön opas” huolellisesti ja
säilytä oppaat myöhempää tarvetta varten.
Katselutoimintojen
käyttäminen
Asetusten
mukauttaminen
Kuvien katseleminen
televisiosta
Tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tulostaminen
Vianmääritys
Muut
Hakemisto
© 2008 Sony Corporation
3-296-281-12(1)
FI
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
Käytettäviä ”Memory Stick” -kortteja (ei
mukana) koskevia huomautuksia
”Memory Stick Duo”
Voit käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia
kameran kanssa.
”Memory Stick”
Et voi käyttää
”Memory Stick”
-korttia kameran
kanssa.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
• Lisätietoja ”Memory Stick Duo” -korteista on
sivulla 116.
Käytettäessä ”Memory Stick Duo”
-korttia ”Memory Stick”
-yhteensopivassa laitteessa
”Memory Stick Duo” -korttia voi käyttää
asettamalla se Memory Stick Duo
-sovittimeen (ei mukana).
Memory Stick Duo -sovitin
Akkua koskevia huomautuksia
• Lataa akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
• Akun voi ladata, vaikka se ei ole täysin ehtynyt.
Voit käyttää myös vain osittain ladattua akkua.
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
sen lataus loppuun, poista akku kamerasta ja
säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
Tämä auttaa ylläpitämään akun toimintoja.
• Jos haluat lisätietoja käytettävistä akuista, katso
sivua 118.
2
Carl Zeiss -objektiivi
Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi,
jonka avulla saadaan teräviä ja
selväkontrastisia kuvia.
Tämän kameran objektiivi on valmistettu
Saksassa Carl Zeiss -yhtiön sertifioimaa
laadunvarmistusjärjestelmää käyttäen ja
Carl Zeiss -yhtiön laatustandardeja
noudattaen.
LCD-näyttöä ja objektiivia koskevia
huomautuksia
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on täysin toimivia. LCD-näytössä
voi kuitenkin näkyä erittäin pieniä mustia ja/tai
vaaleita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä). Nämä pisteet syntyvät normaalissa
valmistusprosessissa eivätkä vaikuta
tallenteisiin.
Mustat, valkoiset,
punaiset, siniset tai
vihreät pisteet
• LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia. Ole huolellinen, jos
sijoitat kameran ikkunan lähelle tai ulos.
• Älä paina LCD-näyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö vikaantua.
• LCD-näytössä voi näkyä jälkikuvia kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole merkki viasta.
• Varo kolhimasta liikuteltavaa objektiivia ja
käsittelemästä sitä kovakouraisesti.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat
ovat jäljennettyjä kuvia, eivät tällä kameralla
otettuja todellisia kuvia.
Sisällysluettelo
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia.................................................2
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi...............................................7
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti .................................... 7
Valotus – Valon voimakkuuden säätö................................................................ 9
Väri – Valaistuksen vaikutus ............................................................................ 10
Laatu – ”Kuvan laatu” ja ”kuvakoko” ............................................................... 11
Salamavalo – Salamavalon käyttäminen ......................................................... 13
Osien tunnistaminen................................................................................14
Näytön ilmaisimet ....................................................................................17
Näytön muuttaminen ...............................................................................21
Sisäisen muistin käyttäminen ..................................................................22
Peruskäyttö
Tilapyörän käyttäminen ...........................................................................23
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätö-tila) ....................................24
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma) ..................................................28
Kuvaus käsivalotuksen avulla .................................................................31
Kuvien katseleminen ...............................................................................33
Kuvien poistaminen .................................................................................35
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko .....................................37
Valikkojen toiminnot ................................................................................40
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvausvalikko .........................................................................................41
Valotusohjelma: Valotusohjelman valitseminen
Kuvakoko: Kuvakoon valitseminen
Kasvontunnistus: Kuvattavan henkilön kasvojen havaitseminen
Kuvaustapa: Jatkuvan kuvaustavan valitseminen
Väritila: Kuvan eloisuuden muuttaminen ja erikoistehosteiden lisääminen
ISO: Valonherkkyyden valitseminen
EV: Valon voimakkuuden säätö
Mittausmuoto: Mittausmuodon valitseminen
Tarkennus: Tarkennustavan muuttaminen
Valkotasap.: Värisävyjen säätäminen
Salamateho: Salamavalon voimakkuuden säätäminen
Punasilm.esto: Punasilmäisyyden vähentäminen
Kontrasti: Kontrastin säätäminen
Terävyys: Terävyyden säätäminen
3
Sisällysluettelo
SteadyShot: Epäterävyyttä vähentävän tilan valinta
SETUP: Kuvausasetusten valitseminen
Katselutoimintojen käyttäminen
Kuvien toisto HOME-näytössä ....................................................... 53
(Yksittäinen kuva): Yhden kuvan toisto
(Hakemistonäyttö): Kuvaluettelon toisto
(Kuvaesitys): Kuvasarjan toisto
Katseluvalikko ..................................................................................... 56
(Poista): Kuvien poistaminen
(Kuvaesitys): Kuvasarjan toisto
(Parantelu): Kuvien parantelu
(Suojaa): Kuvien tahattoman poiston estäminen
: Kuvatilausmerkin lisääminen
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
(Valitse kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
Asetusten mukauttaminen
Hallitse muistia -ominaisuuden ja asetusten mukauttaminen ...... 61
Hallitse muistia ............................................................................. 63
Muistityökalu — Memory Stick -työkalu............................................ 63
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
Muistityökalu — Sisäinen muisti -työkalu ......................................... 66
Alustus
Asetuks. ......................................................................................... 67
Pääasetukset — Pääasetukset 1 ..................................................... 67
Piippaus
Toimintaop.
Palauta
Pääasetukset — Pääasetukset 2 ..................................................... 68
USB-liitäntä
COMPONENT
Videolähtö
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 1 .......................................... 70
AF-apuvalo
Apuviiva
AF-tapa
4
Digitaalizoomaus
Muunnoslinssi
Sisällysluettelo
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 2...........................................73
Autom.suuntaus
Autom. Katselu
Kellonajan asetukset.........................................................................74
Language Setting..............................................................................75
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta ............................................................76
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen..........................................................79
Ohjelmiston (mukana) asentaminen........................................................81
”Picture Motion Browser” (mukana).........................................................83
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistoa .............................................................................................85
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman ”Picture Motion Browser
-ohjelmistoa .............................................................................................89
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katseleminen kamerassa
kopioimalla ne ”Memory Stick Duo” -korttiin............................................91
”Music Transfer” -ohjelmiston käyttäminen (mukana) .............................92
Macintosh-tietokoneen käyttäminen........................................................93
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas” -katselu........................................95
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen .........................................................................96
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella ............................97
Tulostaminen tulostuspalvelussa ..........................................................100
Vianmääritys
Vianmääritys..........................................................................................102
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ..........................................................112
5
Sisällysluettelo
Muut
Kameran käyttäminen ulkomailla — virtalähteet................................... 115
Tietoja ”Memory Stick Duo” -muistikortista ........................................... 116
Tietoja akusta........................................................................................ 118
Akkulaturi .............................................................................................. 119
Hakemisto
Hakemisto ............................................................................................. 120
6
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Tarkennus
Valotus
Väri
Laatu
Salamavalo
Tässä osassa kuvataan perusteet, joiden avulla
voit käyttää kameraa tehokkaasti. Tässä
kerrotaan, kuinka voit käyttää kameran eri
toimintoja, kuten tilapyörää (sivu 23),
HOME-näyttöä (sivu 37) ja valikkoja
(sivu 39).
Tarkennus Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Älä paina
suljinpainiketta heti
alas.
Paina
suljinpainike
puoliväliin asti.
AE/AF-lukkoilmaisin
vilkkuu , palaa/
piippaa
Paina sitten
suljinpainike
pohjaan asti.
Kun tarkennus on hankalaa t [Tarkennus] (sivu 47)
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran tärinä. t
Katso kohtaa “Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” jäljempänä.
7
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Kamera liikkui vahingossa kuvaa otettaessa. Tätä kutsutaan ”kameran tärinäksi”. Kohteen
liikkumista kuvaa otettaessa kutsutaan ”kohteen epäterävyydeksi”.
Kameran tärinä
Syy
Kädet tai keho tärisevät kun pidät kameraa ja
painat suljinpainiketta, jolloin koko näyttö tulee
epäteräväksi.
Epäterävyyden vähentäminen
• Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle
alustalle, jotta kamera pysyy vakaana.
• Ota kuva 2 sekunnin viipeellä toimivalla
itselaukaisimella ja pidä kamera vakaana
pitämällä käsivarsiasi tiukasti kehoasi vasten
suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
Kohteen epäterävyys
Syy
Vaikka kamera on vakaa, kohde liikkuu
valotuksen aikana, jolloin kohteesta tulee
epäterävä suljinpainiketta painettaessa.
Epäterävyyden vähentäminen
• Valitse Valotusohjelmasta
(Suuri herkkyys
-tila).
• Valitse suurempi ISO-herkkyys, jolloin suljin
toimii nopeammin, ja paina suljinpainiketta
ennen kohteen liikkumista.
Huomautuksia
• Tehtaan oletusasetuksissa on otettu käyttöön epäterävyyttä vähentävä toiminto, mikä vähentää
kameran tärinää automaattisesti. Tästä ei ole kuitenkaan apua, kun kohde liikkuu.
• Kameran tärinää ja kohteen epäterävyyttä esiintyy myös usein vähäisessä valossa tai käytettäessä
hidasta suljinnopeutta (Hämärä-tila) tai
(Hämärä muotokuva -tila). Ota tällöin kuva pitämällä
yllä olevat ohjeet mielessä.
8
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa,
jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotus:
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus).
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee kulkemaan
läpi.
ISO-herkkyys (Suositeltava valotusarvo)
= Kuvausherkkyys
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan
arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti
alla mainittujen toimintojen avulla.
Oikea valotus
Manuaalinen valotus:
Suljinnopeutta ja aukon arvoa voi säätää
manuaalisesti (sivu 31).
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
EV-arvon säätäminen:
Tämän avulla voit säätää kameran
määrittämää valotusta (sivut 21, 45).
Mittausmuoto:
Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen
osaa, josta valotus määritetään (sivu 46).
9
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
ISO-herkkyyden säätäminen (Suositeltava valotusarvo)
ISO-herkkyys on tallennusvälineiden nopeusasetus, jossa on valoa vastaanottava
kuvatunnistin. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyyden mukaan.
ISO-herkkyyden säätämisestä on lisätietoja sivulla 45.
Suuri ISO-herkkyys
Tallentaa vaalean kuvan myös vähäisessä valossa; suljinnopeutta
kasvatetaan epäterävyyden vähentämiseksi.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Kuvasta tulee tasaisempi.
Jos valotus ei riitä, kuvasta voi kuitenkin tulla tumma.
Väri
Valaistuksen vaikutus
Valaistusolosuhteet vaikuttavat kohteen havaittavaan väriin.
Esimerkki: valonlähteiden vaikutus kuvan väriin
Sää/valaistus
Päivänvalo
Pilvinen
Loistelamppu
Hehkulamppu
Valon
ominaisuudet
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti [Valkotasap.]-asetuksen avulla (sivu 49).
10
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Laatu
”Kuvan laatu” ja ”kuvakoko”
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvatiedosto on suuri ja vie paljon muistia ja
kuvassa näkyy tarkkoja yksityiskohtia. ”Kuvakoko” ilmaistaan kuvapisteiden määränä.
Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn
tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuva tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvakoon selitys
1 Kuvakoko: 8M
3264 kuvapistettä × 2448 kuvapistettä = 7 990 272 kuvapistettä
2 Kuvakoko: VGA
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Kuvapisteet
Käytettävän kuvakoon valitseminen (sivu 12)
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva
ja suuri tiedoston
koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni
tiedoston koko)
Esimerkki: Tulostus
A3-kokoon asti
Esimerkki:
Sähköpostiviestin
liitetiedosto
11
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Kuvakoko
Käyttöohjeita
Kuvien määrä
8M
(3264×2448)
Enintään A3-tulosteille
3:2*1
(3264×2176)
Kuvaa kuvasuhteella 3:2
5M
(2592×1944)
Enintään A4-tulosteille
3M
(2048×1536)
Enintään 10×15 cm:n tai 13×18
cm:n tulosteille
VGA
(640×480)
Kuvaa pienellä kuvakoolla
sähköpostin liitteeksi
16:9*2
(1920×1080)
Kuvaa HDTV-kuvasuhteella
Tulostaminen
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
*1) Kuvat tallennetaan käyttäen 3:2-kuvasuhdetta, joka on esimerkiksi valokuvapapereiden ja postikorttien
sivusuhde.
*2) Kuvan molemmat sivut voivat rajautua pois tulostettaessa (sivu 109).
Videon kuvakoko
Kuvia sekunnissa
Käyttöohjeita
640(hieno) (640×480)
Noin 30
Kuvaa korkealaatuista elokuvaa televisiolle
640(vakio) (640×480)
Noin 17
Kuvaa normaalilaatuista elokuvaa
televisiolle
320 (320×240)
Noin 8
Kuvaa pienessä koossa sähköpostin
liitteeksi
• Mitä suurempi kuvakoko, sitä parempi kuvan laatu.
• Mitä enemmän kuvia otetaan sekunnissa, sitä tasaisempi toistettavasta kuvasta tulee.
12
Perustekniikkoja hyvien kuvien saamiseksi
Salamavalo Salamavalon käyttäminen
Salamavaloa käytettäessä kuvattavan henkilön silmät voivat tulla punaisiksi tai niissä voi
näkyä epäterävä valkoinen piste. Nämä ilmiöt voi estää seuraavilla toimilla.
”Punasilmäisyys”
Pupillit laajentuvat vähäisessä valossa. Salamavalo heijastuu silmän takaosassa (retinassa)
olevista olevista verisuonista, mikä aiheuttaa ”punasilmäisyyden”.
Kamera
Silmä
Retina
Miten ”punasilmäisyyttä” voi vähentää?
• Valitse [Punasilm.esto] -asetukseksi [Päällä] (sivu 50).
• Valitse Valotusohjelmasta
(Suuri herkkyys -tila)* (sivu 29). (Salamavalo poistuu käytöstä
automaattisesti.)
• Kun kuvattavan henkilön silmät muuttuvat punaisiksi, voit korjata kuvaa katseluvalikon [Parantelu]toiminnolla (sivu 56) tai kameran mukana tulevalla ohjelmistolla ”Picture Motion Browser”.
”Valkoiset pisteet”
Tämän aiheuttaa linssin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.). Kun kameran
salamavalo valaisee ne, ne näkyvät kuvassa valkoisina pisteinä.
Kamera
Kohde
Ilmassa olevat
hiukkaset (pöly,
siitepöly tms.)
Miten ”valkoisia pisteitä” voi vähentää?
• Valaise huone ja ota kuva ilman salamavaloa.
• Valitse Valotusohjelmasta
(Suuri herkkyys -tila)*. (Salamavalo poistuu käytöstä automaattisesti.)
* Vaikka Valotusohjelmasta valitaan
(Suuri herkkyys -tila), suljinnopeus voi olla normaalia hitaampi
vähäisessä valossa. Käytä tällöin jalustaa tai pidä käsivarsiasi tiukasti kehoasi vasten suljinpainikkeen
painamisen jälkeen.
13
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
1
6
2
6
3
4
1
2
3
4
5
7
8
9
5
0
7
8
9
qd qs qa
A POWER-painike
B POWER-valo
C Tilapyörä (23)
D Suljinpainike (24)
qjqh
E Mikrofoni
F Salamavalo (26)
qg qf
H Koukku olkahihnalle
A Kuvattaessa: W/T (Zoom) -painike (25)
Katseltaessa: / (Toistozoomaus)painike /
(Hakemisto)-painike (33,
34)
I Objektiivi
B
G AF-apuvalo (70) / Itselaukaisimen valo
(27)
(Toisto) -painike (33)
C LCD-näyttö (21)
D MENU-painike (39)
E HOME-painike (37)
F Koukku olkahihnalle
G Liitännän kansi
H Monikäyttöliitäntä
Käytetään seuraavissa tilanteissa:
• Luotaessa USB-yhteys kameran ja
tietokoneen välille.
• Liitettäessä kamera television audio-/
videotuloliitäntöihin.
• Liitettäessä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
14
Osien tunnistaminen
I DC IN -liitäntä
Käytettäessä AC-LS5K-verkkolaitetta (ei
mukana)
1 DC IN -liitäntään
v-merkki
2 Seinäpistorasiaan
• Akkua ei voi ladata kytkemällä kamera ACLS5K-verkkolaitteeseen. Lataa akku
akkulaturin (mukana) avulla.
J Ohjauspainike
Valikko käytössä: v/V/b/B/z (39)
Valikko ei käytössä: DISP/ / / (21,
26)
Kun tilapyörä on M-asennossa:
Suljinnopeus/aukko (31)
K Kaiutin (pohjassa)
L Akkulokeron / ”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi (pohjassa)
M Jalustan liitäntä (pohjassa)
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on
enintään 5,5 mm. Muuten kameraa ei voi
kiinnittää tukevasti ja kamera voi
vahingoittua.
N Akkulokero
O Akun poistovipu
P ”Memory Stick Duo” -korttipaikka
Q Kortinkäyttövalo
15
Osien tunnistaminen
Vastavalosuoja/sovitinrengas
• Linssisuojan voi kiinnittää, kun vastavalosuoja
on kiinnitetty.
• Varo seuraavia asioita, kun vastavalosuoja on
käytössä:
– AF-apuvalo voi peittyä.
– Salamavalo voi peittyä, jolloin kuvassa näkyy
varjo käytettäessä sisäänrakennettua
salamavaloa.
Vastavalosuojan säilyttäminen
A Vastavalosuoja
B Sovitinrengas
Kun vastavalosuojaa ei käytetä, se voidaan
asettaa kameraan toisinpäin.
Aseta vastavalosuoja alla kuvatulla tavalla
ja käännä vastavalosuojaa myötäpäivään,
kunnes kuulet napsahduksen.
Vastavalosuojan kiinnittäminen
Kun otat kuvia valoisassa tilassa, kuten ulkona,
suosittelemme vastavalosuojan käyttämistä, jotta
liika valo ei heikennä kuvanlaatua.
1 Kiinnitä sovitinrengas, kun virta on
katkaistuna.
Lisäobjektiivi (ei mukana)
Kun haluat ottaa laajakulmakuvia tai
lähikuvia etäällä olevista kohteista, kiinnitä
kameraan lisäobjektiivi.
1 Kiinnitä sovitinrengas.
2 Aseta vastavalosuoja alla kuvatulla tavalla
ja käännä vastavalosuojaa myötäpäivään,
kunnes kuulet napsahduksen.
16
2 Kiinnitä lisäobjektiivi.
• Kun käytät lisäobjektiivia, tarkista
[Muunnoslinssi]-asetukset (sivu 72).
• Lisätietoja on lisäobjektiivin mukana tulleissa
käyttöohjeissa.
Näytön ilmaisimet
Näyttö muuttuu joka kerta, kun
ohjauspainikkeesta painetaan v (DISP)
(sivu 21).
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
Kuvattaessa valokuvia
Näyttö
Ilmaisin
Nauhoitustila (43)
BRK
±1.0
Mittausmuoto (46)
Kasvontunnistus (42)
SteadyShot (52)
• Näkyviin tulee SteadyShotasetuksen mukaan
jompikumpi näistä
ilmaisimista, kun
suljinpainike painetaan
puoliksi alas.
Tärinävaroitus
RETURN
Kuvattaessa videoita
• Ilmaisee, että tärinä voi
estää terävien kuvien
ottamisen valon
vähäisyyden vuoksi. Voit
kuitenkin ottaa kuvia,
vaikka tärinävaroitus olisi
näkyvissä. Suosittelemme
kuitenkin epäterävyyttä
vähentävän toiminnon tai
salamavalon käyttöä
valaistuksen parantamiseksi
tai jalustan tai muun tuen
käyttöä kameran
tukemiseksi (sivu 8).
Zoomauskerroin (25, 71)
A
Näyttö
Väritila (44)
Ilmaisin
Akun jäljellä oleva varaus
Kontrasti (51)
Akun vähäisen varauksen
varoitus (112)
Terävyys (51)
Kuvakoko (41)
Tilapyörä/valikko
(Valotusohjelma) (28)
P M
Tilapyörä (23)
Valkotasapaino (49)
17
Näytön ilmaisimet
B
Näyttö
C
Ilmaisin
Näyttö
Manuaalinen valotuksen
asetustila (31)
z RETURN
z SET
1.0 m
Manuaalisen valotuksen
toiminto-opas (31)
Tallennuskansio (63)
• Tämä ei ole näkyvissä
käytettäessä sisäistä
muistia.
Tarkennuksen esiasetus
(47)
z
AE/AF-lukko (24)
Valmis
KUVAA
Videon valmiustila/
tallentaminen
ISO400
ISO-arvo (45)
96
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä
00:25:05
Nauhoitusaika
(tunnit : minuutit :
sekunnit)
NR hidas suljin
AF-apuvalo (70)
• Kun valotusaika pitenee
tiettyä arvoa pidemmäksi
vähäisessä valossa, NR
hidas suljin -toiminto
aktivoituu automaattisesti ja
vähentää kuvakohinaa.
Punasilmäisyyden esto (50)
Salamavalo-tila (26)
Salamavalo latautuu
Lisäobjektiivi (72)
125
Suljinaika
F3.5
Aukon arvo
+2.0EV
Valotusarvo (45)
Näyttö
0:12
Nauhoitusaika
(minuutit : sekunnit)
C:32:00
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin (47)
Makro (26)
Ilmaisin
Tallennusväline
(”Memory Stick Duo”,
sisäinen muisti)
D
Ilmaisin
Itsediagnostiikkanäyttö
(112)
Itselaukaisin (27)
Pistemittauksen
hiusristikko (46)
AF-etäisyysmittarin ruutu
(47)
Histogrammi (21)
18
Näytön ilmaisimet
Katsottaessa valokuvia
A
Näyttö
Ilmaisin
Akun jäljellä oleva varaus
Kuvakoko (41)
Suojaa (58)
VOL.
Äänitaso (33)
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(100)
Katsottaessa videoita
PictBridge-yhteys (98)
Zoomauskerroin (33)
PictBridge-yhteys (99)
• Älä irrota
monikäyttöliitäntäkaapelia,
kun tämä kuvake on
näytössä.
B
Näyttö
N
Ilmaisin
Toisto (33)
Toistokohdan osoitin
0:00:12
Laskuri
101-0012
Kansion ja tiedoston
numero (60)
2008 1 1
9:30 AM
Toistokuvan
tallennuspäivämäärä ja
-aika
z STOP
z PLAY
Kuvan toiston toimintaopas
BACK/
NEXT
Kuvien valinta
V VOLUME
Äänenvoimakkuuden säätö
Histogrammi (21)
•
näkyy, kun
histogramminäyttö on
poissa käytöstä.
19
Näytön ilmaisimet
C
Näyttö
Ilmaisin
Toistoväline
(”Memory Stick Duo”,
sisäinen muisti)
Toistokansio (60)
• Tämä ei ole näkyvissä
käytettäessä sisäistä
muistia.
8/8 12/12
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
Kansion vaihto (60)
• Tämä ei ole näkyvissä
käytettäessä sisäistä
muistia.
Mittausmuoto (46)
Salamavalo
Valkotasapaino (49)
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
(112)
20
ISO400
ISO-arvo (45)
+2.0EV
Valotusarvo (45)
500
Suljinaika
F3.5
Aukon arvo
Näytön muuttaminen
v (DISP) -painike
(Näyttöpainike)
Näyttö muuttuu seuraavasti aina, kun
ohjauspainikkeesta painetaan v (DISP).
Ilmaisimet näkyvissä
• Jos kuvia katsellaan ulkona kirkkaassa valossa,
lisää LCD-näytön taustavalon kirkkautta.
Akun varaus voi kuitenkin tällöin heiketä
normaalia nopeammin.
• Histogrammi ei näy seuraavissa tilanteissa:
Kuvattaessa
– kun valikko on näkyvissä
– kun tallennetaan videoita
Toiston aikana
– kun valikko on näkyvissä
– hakemistotilassa
– kun toistozoomaus on käytössä
– kun valokuvia käännetään
– kun toistetaan videoita
• Histogrammissa voi näkyä suuria muutoksia
kuvattaessa ja toistettaessa, kun
– salama välähtää
– suljinnopeus on hidas tai nopea.
• Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla
otettuja kuvia katseltaessa.
Ilmaisimet näkyvissä*
z EV (Valotusarvo) -asetuksen säätäminen
histogrammin avulla
A
Histogrammi näkyvissä*
Toiston aikana
kuvan tiedot
tulevat näkyviin.
Ilmaisimet poissa*
Histogramminäyttö (sivu 21)
B
Tumma Kirkas
Histogrammi on kaavio, joka näyttää kuvan
kirkkauden. Paina ohjauspainikkeesta v
(DISP) toistuvasti, kunnes histogrammi
tulee näyttöön. Jos kaavio on painottunut
oikealle, kuva on kirkas, ja jos kaavio on
painottunut vasemmalle, kuva on pimeä.
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
• Histogrammi tulee näkyviin myös yhtä kuvaa
toistettaessa, mutta valotusta ei voi säätää.
* LCD-näytön taustavalon kirkkautta lisätty.
21
Sisäisen muistin käyttäminen
Kamerassa on noin 31 Mt sisäistä muistia. Tätä muistia ei voi irrottaa kamerasta. Tähän
sisäiseen muistiin voi tallentaa kuvia, vaikka kamerassa ei olisi ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Videoita, joiden kokoasetus on [640(hieno)], ei voi tallentaa sisäiseen muistiin.
Kun kamerassa on ”Memory Stick Duo” -kortti
[Tallentaminen]: Kuvat tallennetaan ”Memory Stick
Duo” -korttiin.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -kortissa olevat kuvat
toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Eri toiminnot kohdistetaan
”Memory Stick Duo” -kortissa oleviin kuviin.
B
Kun kamerassa ei ole ”Memory Stick Duo”
-korttia
B
Sisäinen
muisti
[Tallentaminen]: Kuvat tallennetaan kameran sisäiseen
muistiin.
[Toisto]: Sisäisessä muistissa olevat kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Eri toiminnot kohdistetaan
sisäisessä muistissa oleviin kuviin.
Sisäiseen muistiin tallennettu kuvadata
On aina suositeltavaa kopioida (varmuuskopioida) tiedot jommallakummalla seuraavista
tavoista.
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -korttiin
Valmistele ”Memory Stick Duo” -kortti, jossa on riittävästi tilaa, ja suorita sitten kohdassa
[Kopioi] (sivu 65) kuvatut toimet.
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Sivujen 85, 86, 89 ja 90 toiminnot tulee suorittaa siten, että ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia ei ole asetettu kameraan.
• ”Memory Stick Duo” -kortissa olevia kuvatietoja ei voi kopioida sisäiseen muistiin.
• Sisäiseen muistiin tallennetut tiedot voi kopioida tietokoneeseen liittämällä kameran ja tietokoneen
toisiinsa monikäyttöliitäntäkaapelilla. Tietokoneessa olevia tietoja ei kuitenkaan voi kopioida sisäiseen
muistiin.
22
Peruskäyttö
Tilapyörän käyttäminen
Aseta tilapyörä haluamasi toiminnon kohdalle.
Tilapyörä
Peruskäyttö
:
Automaattisäätö-tila
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään
automaattisesti. t sivu 24
P :
Ohjelmoitava autom. -tila*
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säädetään
automaattisesti.
M:
Käsivalotus-kuvaus-tila*
Tätä käytettäessä valotus säädetään ennen kuvausta manuaalisesti (sekä
sulkimen nopeus että aukon arvo). t sivu 31
:
Videon kuvaus -tila
Voit kuvata videoita, joissa on ääni. t sivu 24
/
/
/
/
/SCN: Valotusohjelma-tila
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
Voit valita valikosta ,
, , , kun tilapyörällä on valittu SCN. t
sivu 28
* Voit valita eri asetukset valikon avulla. (Jos haluat lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista t
sivu 40)
23
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätötila)
Tilapyörä
Suljinpainike
Makropainike
DISP-painike
Salamapainike
Zoomauspainike
MENU-painike
Itselaukaisinpainike
z-painike
HOME-painike
v/V/b/B-painike
Ohjauspainike
1 Valitse haluamasi toiminta tilapyörästä.
Kuvattaessa valokuvia (Automaattisäätö-tila): Valitse
Kuvattaessa videoita: Valitse
.
.
2 Pidä kamerasta tukevasti kiinni siten, että kyynärpääsi ovat vasten kehoasi.
Sijoita kohde
tarkennuskehyksen
keskelle.
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Kuvattaessa valokuvia:
1Tarkenna pitämällä suljinpainiketta puoliväliin painettuna.
z (AE/AF-lukko) -ilmaisin (vihreä) vilkkuu, kuuluu piippaus ja ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan.
AE/AF-lukkoilmaisin
24
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätö-tila)
2Paina suljinpainike kokonaan alas.
Kuvattaessa videoita:
Paina suljinpainike kokonaan alas.
Kun haluat lopettaa kuvauksen, paina suljinpainike uudelleen kokonaan alas.
Valokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa
Peruskäyttö
• Lyhyimmät kuvausetäisyydet ovat noin 50 cm (W) ja 90 cm (T) (objektiivista). Käytä kuvauksessa
lähikuvaustilaa (Makro) tai Suurennuslasi-tilaa, kun kuvaat kohdetta lyhyintä kuvausetäisyyttä lähempää
(sivu 26).
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF)
lukituksen ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä piippausta kuulu. Lisäksi AF-etäisyysmittarin ruutu katoaa.
Sommittele kuva ja tarkenna uudelleen.
Tarkennus voi olla hankalaa seuraavissa tilanteissa:
–
–
–
–
–
–
Valoa on vähän ja kohde on kaukana.
Kontrasti kohteen ja taustan välillä on heikko.
Kohde on lasin takana.
Kohde liikkuu nopeasti.
Näkyvissä on valon heijastumia tai kiiltäviä pintoja.
Kohde on taustavalaistu tai näkyvissä on vilkkuva valo.
W/T Zoomauksen käyttö
Voit zoomata painamalla T ja peruuttaa zoomauksen painamalla W.
Jos painiketta painetaan vain vähän, zoomaus tapahtuu hitaasti, ja jos painike painetaan täysin
pohjaan, zoomaus tapahtuu nopeasti.
• Jos zoomauskerroin on suurempi kuin 10-kertainen, kamera käyttää digitaalizoomausta.
Jos haluat lisätietoja [Digitaalizoomaus]-asetuksista ja kuvanlaadusta, katso sivua 71.
• Et voi muuttaa zoomausasteikkoa videoita kuvattaessa.
25
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätö-tila)
Salamavalo (salamavalotilan valitseminen valokuvausta varten)
Paina ohjauspainikkeesta B ( ) toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
(Ei ilmaisinta): Automaattisalama
Välähtää, jos valoa ei ole tarpeeksi tai kohteen takana on valoa (oletusasetus).
: Pakotettu salama päällä
: Hidas suljin (pakotettu salama päällä)
Valotusaika on pitkä pimeissä paikoissa, jotta salamavalon vaikutuksen ulkopuolelle jäävä kohteen
tausta voidaan kuvata selvästi.
: Pakotettu salama pois
• Salama ponnahtaa automaattisesti ulos ja välähtää, kun sitä käytetään. Sulje salama käsin käytön jälkeen.
• Salama välähtää kahdesti. Ensimmäinen välähdys säätää valon määrän.
• Kun salamavalo latautuu, näytössä näkyy
.
Makro (Lähikuvaus)
Paina ohjauspainikkeesta b (
) toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
(Ei ilmaisinta): Makro pois päältä
: Makro päällä (W-puoli: vähintään noin 2 cm objektiivista, T-puoli: vähintään noin 90 cm objektiivista)
• Zoomauksen asettaminen W-ääriasentoon on suositeltavaa.
• Tarkennetusta alueesta tulee kapea, eikä kohde ole ehkä kokonaan tarkka.
• Automaattitarkennuksen nopeus tippuu, kun kuvaat valokuvia Makro-tilassa.
26
Kuvien ottaminen helposti (Automaattisäätö-tila)
Itselaukaisimen käyttäminen
Paina ohjauspainikkeesta V (
) toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
(Ei ilmaisinta): Itselaukaisin ei ole käytössä
: Itselaukaisimen viive on 10 sekuntia
: Itselaukaisimen viive on 2 sekuntia
Peruskäyttö
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo alkaa vilkkua ja kuuluu piippaus, kunnes
suljin toimii.
Itselaukaisimen
valo
Peruuta painamalla V ( ) uudestaan.
• Käyttämällä 2 sekunnin viivettä itselaukaisimen kanssa voit vähentää kuvan epäterävyyttä.
Suljin aukeaa 2 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta, mikä vähentää kameran
tärinää kuvaa otettaessa.
27
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
MENU-painike
Suljinpainike
z-painike
v/V/b/B-painike
Ohjauspainike
Tilapyörä
Valitse tila (
/
/
/
/
) tilapyörän avulla
1 Valitse haluamasi valotusohjelma tilapyörän avulla (
/
/
/
/
).
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Valitse tila ( /
/ / ) SCN-tilassa
1 Valitse SCN tilapyörän avulla.
2 Paina MENU-painiketta ja valitse sitten ohjauspainikkeesta
painikkeilla b/B (sivu 41).
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
• Tilasta on lisätietoja seuraavalla sivulla.
Valotusohjelman poistaminen käytöstä
Aseta tilapyörä muuhun kuin Valotusohjelma-tilaan.
28
/
/
/
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
Valotusohjelma-tilat
Seuraavat tilat on määritetty valmiiksi vastaaviin olosuhteisiin sopiviksi.
Tilapyörällä valittavat tilat
Suuri herkkyys
Mahdollistaa kuvaamisen ilman
salamavaloa vähäisessä valossa ja
vähentää epäterävyyttä.
Valikkonäytöstä valittavat tilat
Hämärä*
Mahdollistaa kaukana olevien
yönäkymien kuvaamisen
menettämättä ympäristön hämärää
tunnelmaa.
Peruskäyttö
Hiekkaranta
Veden sininen väri tallentuu
kirkkaana otettaessa kuvia meren
tai järven rannalla.
Pehmeä kuva
Saat rauhallista tunnelmaa
esimerkiksi henkilöistä tai kukista
otettuihin kuviin.
Edistynyt
urheilukuvaus
Sopii nopeaa liikettä sisältävien
tapahtumien, kuten
urheilusuoritusten, kuvaamiseen.
• Kun suljin on painettu puoliksi
alas, kamera ennakoi kohteen
liikettä ja säätää tarkennuksen
vastaavasti.
Lumi
Voit ottaa selkeitä kuvia lumisessa
ympäristöissä tai muissa
pääasiassa valkoisissa paikoissa,
joissa värit muuten saattavat jäädä
vaaleiksi.
Ilotulitus*
Voit tallentaa ilotulituksen
kaikessa väriloistossaan.
• Jos otat kuvia lisäobjektiivin (ei
mukana) avulla, et voi ehkä
tallentaa ilotulitusta kaikessa
väriloistossaan.
Hämärä muotokuva*
Voit ottaa teräviä kuvia
henkilöistä öisessä taustassa
tunnelman kärsimättä.
Maisema
Kamera tarkentaa vain kaukana
oleviin kohteisiin esimerkiksi
maisemakuvia varten.
* Kun otat kuvia
(Hämärä muotokuva)-,
(Hämärä)- tai
(Ilotulitus) -tilassa, suljinnopeus hidastuu
ja kuvat ovat usein epäteräviä, joten jalustan käyttöä suositellaan.
29
Valokuvien ottaminen (Valotusohjelma)
Toiminnot, joita voidaan käyttää valotusohjelmassa
Kamera määrittää toimintoyhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen mukainen.
Käytössä oleva Valotusohjelma-tila voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin toiminnot ole
käytettävissä.
( : voit valita haluamasi asetuksen)
Makro
—
Salamavalo
—
—
Kasvontunnistus
—
Sarjakuvaus/
haarukointi
—
—
—
/
—
—
—
—
—
/
/
—
—
—
—
—
EV
Valkotasap.
Punasilm.esto
*
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
Vitkalaukaisin
—
* [Valkotasap.]-tilassa ei voi valita [Salamavalo]-vaihtoehtoa.
30
—
—
—
—
—
—
Kuvaus käsivalotuksen avulla
Suljinpainike
z-painike
v/V/b/B-painike
Tilapyörä
Peruskäyttö
Ohjauspainike
1 Valitse tilapyörästä M ja paina ohjauspainikkeesta z.
• [SET]-kohtaan tulee [RETURN] näytön vasemmassa alakulmassa ja kamera siirtyy käsivalotuksen
asetustilaan.
2 Säädä valotus käsin ohjauspainikkeen avulla.
b/B: aukko (F-arvo)
v/V: suljinnopeus
Aukon arvo
RETURN
Suljinaika
• Valitse aukon arvo seuraavasti:
– Kun zoomaus on täysin W-puolella, voit valita aukoksi F3,5 tai F8,0 (käytössä sisäinen NDsuodatin).
– Kun zoomaus on täysin T-puolella, voit valita aukoksi F4,4 tai F10 (käytössä sisäinen NDsuodatin).
• Voit valita sulkimen nopeudeksi 30 - 1/2 000 sekuntia.
• Asetusten ja ja kameran määrittämän valotustason välinen ero näkyy näytössä EV-arvona (sivu 45).
0EV ilmaisee, että kamera pitää arvoa parhaimpana mahdollisena.
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
31
Kuvaus käsivalotuksen avulla
• Jos haluat valita salamavalotilan, kuvata makrotilassa tai itselaukaisimen kanssa tai vaihtaa näyttötilan,
peruuta Käsivalotus-kuvaus-tila painamalla z ([RETURN]-kohtaan tulee näytössä [SET].).
• Salamavalon asetuksena on (salama päällä) tai
(salama pois päältä).
• Kun valotusaika kestää yhden sekunnin tai sitä kauemmin, valotusajan merkkinä näkyy [”], esimerkiksi
[1”].
• Kun sulkimen nopeus asetetaan hitaammaksi, jalustan käyttöä suositellaan tärinän vaikutusten
estämiseksi.
• Kun suljin hidastuu tietyn tason alapuolelle, NR hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti kuvan
häiriöiden vähentämiseksi, jolloin näytössä näkyy [NR].
• Jos valitset hitaan suljinnopeuden, tietojen käsittely kestää jonkin aikaa.
32
Kuvien katseleminen
(Katseltavan
kuvan zoomaus)/
(Hakemisto)
-painike
(Toisto) -painike
(Toistozoomaus) -painike
MENU-painike
z-painike
HOME-painike
v/V/b/B-painike
1 Paina
Peruskäyttö
Ohjauspainike
(Toisto) -painiketta.
• Jos painat
(Toisto) -painiketta kameran virran ollessa katkaistuna, kamera käynnistyy
automaattisesti ja siirtyy toistotilaan. Kun haluat siirtyä kuvaustilaan, paina
(Toisto) -painiketta
uudelleen.
2 Valitse kuva painamalla b/B ohjauspainikkeesta.
Elokuva:
Toista video painamalla z. (Pysäytä toisto painamalla z uudelleen.)
Siirry eteenpäin painamalla B ja taaksepäin painamalla b. (Palaa normaaliin toistoon
painamalla z.)
Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla V ja säädä äänenvoimakkuutta
painamalla b/B.
• Videot, joiden kuva koko on [320], näkyvät pienempinä.
/
Suurennetun kuvan katseleminen (toistozoomaus)
Kun valokuva on näkyvissä, paina .
Voit peruuttaa zoomauksen painamalla .
Voit muuttaa sijaintia painikkeilla v/V/b/B.
Voit peruuttaa toistozoomauksen painamalla z.
• Suurennettujen kuvien tallentaminen on kuvattu kohdassa [Rajaus] (sivu 58).
33
Kuvien katseleminen
Hakemistonäytön katseleminen
Kun valokuva on näkyvissä, tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla
Valitse kuva painamalla v/V/b/B.
Palaa yhden kuvan näyttöön painamalla z.
• Hakemistonäytön saa näkyviin myös valitsemalla HOME-näytön
(Hakemisto).
(Katso kuvia)
-kohdasta [
Hakemistonäyttö].
• Joka kerta, kun
(Hakemisto) -painiketta painetaan, hakemistonäytön kuvien määrä
kasvaa.
• Jos käytössä on ”Memory Stick Duo” -kortti ja kansioita on useita, valitse
kansionvalintapalkki painamalla b ja valitse sitten haluamasi kansio painamalla v/V.
Kansionvalintapalkki
34
Kuvien poistaminen
(Hakemisto)
-painike
(Toisto) -painike
MENU-painike
Ohjauspainike
1 Paina
Peruskäyttö
z-painike
v/V/b/B-painike
(Toisto) -painiketta.
2 Paina MENU-painiketta, kun näyttö on yksittäiskuvatilassa tai
hakemistokuvatilassa.
3 Valitse
[Poista] painamalla v ohjauspainikkeesta.
4 Valitse poistotapa b/B-painikkeilla vaihtoehdoista [Tämä kuva], [Useita
kuvia] ja [Koko tämä kansio] ja paina sitten z.
35
Kuvien poistaminen
Jos valitset [Tämä kuva]
Voit poistaa valitun kuvan.
Valitse [OK] painamalla v, ja paina sitten z.
Jos valitset [Useita kuvia]
Voit valita ja poistaa useita kuvia kerralla.
1 Valitse poistettavat kuvat ja paina sitten z.
Valitun kuvan valintaruudussa näkyy valintamerkki.
Yksittäinen kuva
Hakemistonäyttö
2 Paina MENU.
3 Valitse [OK] painamalla v, ja paina sitten z.
Jos valitset [Koko tämä kansio]
Voit poistaa kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat.
Valitse [OK] painamalla v, ja paina sitten z.
• Voit poistaa kaikki kuvat kansiosta myös valitsemalla hakemistonäytöstä [Useita kuvia].
Valitse kansionvalintapalkki b-painikkeella ja aseta kansioon
36
-merkki.
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
HOME-näytön käyttäminen
HOME-näyttö on kameran kaikkien toimintojen aloitusnäyttö, jonka saa esiin tila-asetuksesta
(kuvaus/katselu) riippumatta.
Peruskäyttö
z-painike
v/V/b/B-painike
HOME-painike
Ohjauspainike
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin painamalla HOME-painiketta.
Luokka
Toiminto
Opas
2 Valitse luokka painamalla b/B ohjauspainikkeesta.
3 Valitse toiminto painamalla v/V ja paina sitten z.
• HOME-näyttöä ei voi tuoda näkyviin, kun PictBridge-yhteys tai USB-yhteys on käytössä.
• Kamera asetetaan kuvaus- tai katselutilaan painamalla HOME-painiketta uudelleen.
37
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
HOME-toiminnot
HOME-painikkeen painaminen tuo näkyviin seuraavat toiminnot. Näytön toimintaopas kertoo
tietoja toiminnoista.
Luokat
Asetukset
Kuvaaminen*
Kuvaaminen (sivu 23)
Katso kuvia
Yksittäinen kuva (sivu 53)
Hakemistonäyttö (sivu 53)
Kuvaesitys (sivu 53)
Tulostus, Muut
Tulosta (sivu 97)
Musiikkityökalu (sivu 92)
Lataa musiikki
Hallitse muistia
Alusta musiikki
Muistityökalu
Memory Stick -työkalu (sivu 63)
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
Sisäinen muisti -työkalu (sivu 66)
Alustus
Asetuks.
Pääasetukset
Pääasetukset 1 (sivu 67)
Piippaus
Palauta
Toimintaop.
Pääasetukset 2 (sivu 68)
USB-liitäntä
Videolähtö
COMPONENT
Kuvausasetukset
Kuvausasetukset 1 (sivu 70)
AF-apuvalo
AF-tapa
Muunnoslinssi
Kuvausasetukset 2 (sivu 73)
Autom.suuntaus
Kellonajan asetukset (sivu 74)
Language Setting (sivu 75)
* Käytetään tilapyörällä valittua kuvaustilaa.
38
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Autom. Katselu
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
Valikkotoimintojen käyttäminen
MENU-painike
Ohjauspainike
Peruskäyttö
z-painike
v/V/b/B-painike
1 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
Toimintaop.
Jos valitset [Toimintaop.]-asetukseksi [Pois],
toiminto-opas poistuu käytöstä (sivu 67).
• Valikko tulee näyttöön ainoastaan kuvauksen ja toistotilan yhteydessä.
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintatilan mukaan.
2 Valitse haluamasi valikkotoiminto painamalla v/V ohjauspainikkeesta.
• Jos haluamasi toiminto ei ole näkyvissä, paina v/V, kunnes toiminto tulee näkyviin.
3 Valitse asetus painamalla b/B.
• Jos haluamasi asetus on piilotettu, pidä b/B painettuna, kunnes asetus tulee näkyviin.
• Valitse vaihtoehto toistotilassa ja paina sitten z.
4 Sulje valikko painamalla MENU.
39
Valikkojen toiminnot
Käytettävissä olevat valikkotoiminnot määräytyvät tila-asetuksen (kuvaus/katselu) ja
tilapyörän asennon (kuvaustilassa) mukaan. Vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät
näytössä.
( : käytettävissä)
Tilapyörän asento:
P
M
—
—
*
—
—
—
*
—
*
—
Ohjelma
Kuvausvalikko (sivu 41)
Valotusohjelma
—
Kuvakoko
Kasvontunnistus
Kuvaustapa
Väritila
—
—
ISO
—
—
EV
Mittausmuoto
—
—
—
Tarkennus
—
Valkotasap.
—
*
Salamateho
—
—
—
*
—
Punasilm.esto
Kontrasti
—
—
—
Terävyys
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
* Käyttö on rajoitettu valitun valotusohjelman mukaan (sivu 29).
Katseluvalikko (sivu 56)
(Poista)
(Parantelu)
(Kuvaesitys)
(Suojaa)
(Tulosta)
(Käännä)
40
—
—
(Valitse kansio)
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvausvalikko
Seuraavassa on kuvattu kuvaustilan toiminnot MENU-painiketta käytettäessä.
Jos haluat lisätietoja valikon käyttämisestä, katso sivua 39.
Valittavissa oleva tila näkyy valkoisena.
Valikkonäytöstä valittavat tilat, kun
tilapyörä on SCN-asennossa
Ei käytettävissä
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Valotusohjelman valitseminen valikosta.
Voit ottaa kuvia eri tilanteita varten valmiiksi säädettyjen asetusten avulla (sivu 28).
Kuvakoko: Kuvakoon valitseminen
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Valotusohjelma: Valotusohjelman valitseminen
Valokuvat
Otettavien valokuvien kuvakoon valitseminen. Jos haluat
lisätietoja, katso sivuja 11 ja 12.
Videot
(hieno)
(vakio)
Kuvattavien videoiden kuvakoon valitseminen. Jos haluat
lisätietoja, katso sivua 12.
41
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Kasvontunnistus: Kuvattavan henkilön kasvojen havaitseminen
Kasvontunnistus-toiminnon käyttäminen.
(Päällä)
Tämä toiminto havaitsee kuvattavien henkilöiden kasvot ja
säätää tarkennuksen, salaman, valotuksen, valkotasapainon ja
punasilmäisyyden vähennyksen asetukset automaattisesti.
Kasvontunnistusmerkki
Kasvontunnistuskehys
(Pois)
Ei käytä Kasvontunnistus-toimintoa.
• Kun [Kasvontunnistus] on [Päällä]
– AF-apuvaloa ei voi käyttää.
– Digitaalizoomausta ei voi käyttää.
• Käytettävissä vain [Pehmeä kuva] -tilassa; oletusasetus on [Päällä].
• Toiminto tunnistaa kuvauskohteistasi enintään 8 kasvot. Vain 2 kasvot voidaan kuitenkin
tunnistaa, kun kuvaus tapahtuu [Pehmeä kuva] -tilassa.
• Kun kamera havaitsee useita kohteita, se määrittää, mikä niistä on pääkohde, ja asettaa
tarkennuksen tärkeysjärjestyksessä.
• Kehys, johon tarkennus on asetettu, muuttuu vihreäksi, kun painat suljinpainikkeen
puoliväliin. Kaikki kohdistettavan kohteen kanssa samalla etäisyydellä olevat kohteet
tarkennetaan myös, vaikka kehykset eivät muutukaan vihreiksi.
• Kasvontunnistus ei ehkä toimi oikein kaikissa olosuhteissa, jos
– Valotus on liian tumma tai kirkas.
– Kasvot ovat osittain aurinkolasien, naamarin, hatun tms. peitossa.
– Kuvauskohteen kasvot eivät ole kameraan päin.
42
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Kuvaustapa: Jatkuvan kuvaustavan valitseminen
Valitse, kuvaako kamera jatkuvasti, kun suljinpainike painetaan pohjaan.
(Normaali)
(Sarja)
Jatkuva kuvaus ei ole käytössä.
Kamera tallentaa 100 kuvaa peräkkäin, kun suljinpainiketta
pidetään painettuna.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(pakotettu salama pois).
Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotusarvot muuttuvat
automaattisesti (valotuksen haarukointi).
Mitä suurempi haarukointivälin arvo, sitä suurempi
valotusarvon muutos.
• Jos et voi päätellä oikeaa valotusta, kuvaa valotuksen
haarukointitilassa valotusarvoa muuttaen. Voit valita jälkikäteen
kuvan, jonka valotus on paras.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Salamavalon asetuksena on
BRK±0,3EV
• Kun tilapyörä on asetettu
-tilaan, haarukointitila ei ole
käytettävissä.
• Salamavalon asetuksena on
(pakotettu salama pois).
Sarjakuvaus
• Itselaukaisimen avulla kuvattaessa kamera tallentaa enintään viisi kuvaa.
• Kun tilapyörä on M-asennossa, kuvausta varten ei voi valita suljinnopeutta 1/3 sekuntia tai tätä hitaampaa
arvoa.
• Kuvausväli on noin 0,5 sekuntia. Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli muuttuu
pidemmäksi.
• Jos akun varaus on vähäinen tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä, sarjakuvaus
päättyy.
• Tarkennuksen, valkotasapainon ja valotuksen arvot pysyvät ensimmäistä kuvaa varten asetetuissa
arvoissa.
Monivalotus
• Tarkennus ja valkotasapaino säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään myös
muissa kuvissa.
• Kun tilapyörä on M-asennossa, kuvausta varten ei voi valita suljinnopeutta 1/3 sekuntia tai tätä hitaampaa
arvoa.
• Jos valotus säädetään käsin (sivu 45), valotusta muutetaan säädetyn kirkkauden perusteella.
• Kuvien tallennusväli on sama kuin sarjatilassa. Kuvien tallennusväli voi pidentyä kuvausolosuhteiden
mukaan.
43
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
• Jos kohde on liian kirkas tai tumma, oikein valotetun kuvan ottaminen valitulla haarukointivälin arvolla ei
ehkä onnistu.
Väritila: Kuvan eloisuuden muuttaminen ja erikoistehosteiden lisääminen
Voit muuttaa kuvan kirkkautta ja lisätä siihen tehosteita.
44
(Normaali)
Asettaa kuvaan normaalit värit.
(Eloisa)
Asettaa kuvaan kirkkaat ja täyteläiset värit.
(Luonnollinen)
Asettaa kuvan värit hillityiksi.
(Seepia)
Asettaa kuvan seepian sävyiseksi.
(Mustavalko)
Asettaa kuvan mustavalkoiseksi.
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
• Kuvauksen aikana vain [Normaali], [Seepia] ja [Mustavalko] ovat valittavissa.
ISO: Valonherkkyyden valitseminen
Pieni ISO-herkkyys
Suuri ISO-herkkyys
ISO-herkkyyden valinta.
Voit vähentää kuvan epätarkkuutta, kun valoa on vähän tai
kohteet liikkuvat, lisäämällä ISO-herkkyyttä (valitsemalla
suuremman arvon). Kuvissa esiintyy kuitenkin enemmän
häiriöitä, kun ISO-herkkyys kasvaa. Valitse ISO-herkkyyden
arvo kuvaustilanteen mukaan.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
(Auto)
• Jos haluat lisätietoja ISO-herkkyydestä, katso sivua 9.
• Mahdolliset vaihtoehdot ovat [ISO AUTO] ja [ISO 100] - [ISO 400], kun käytössä on sarjakuvaus tai
valotuksen haarukointi.
• Kun kuvaus tapahtuu kirkkaassa valossa, kamera korostaa sävyjä automaattisesti, jotta kuvista ei tule
vaaleita (paitsi jos [ISO]-asetus on [ISO 100].).
EV: Valon voimakkuuden säätö
Valotuksen manuaalinen säätäminen.
Kohti –
Kohti +
–2.0EV
Kohti –: Tummentaa kuvaa.
0EV
Kamera määrittää valotuksen automaattisesti.
+2.0EV
Kohti +: Kirkastaa kuvaa.
• Jos haluat lisätietoja valotuksesta, katso sivua 9.
• Korjausarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n askelin.
• Jos otat kuvan kohteesta erittäin kirkkaassa valossa tai erittäin vähäisessä valossa tai jos käytössä on
salamavalo, valotuksen säädöstä ei ehkä ole apua.
45
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Mittausmuoto: Mittausmuodon valitseminen
Valitsee mittausmuodon, jonka mukaan valotuksen määrittämisessä käytettävä kohteen osa
asetetaan.
(Monipiste)
Kohde jaetaan useaksi alueeksi, ja mittaus suoritetaan
kullakin alueella. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen
(monipistemittaus).
(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään
kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen
mittaus).
(Pistemit.)
(vain valokuvalle)
Mittaus suoritetaan vain yhdestä kohteen osasta
(pistemittaus).
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai
kohteen ja taustan välinen kontrastiero on suuri.
Pistemittauksen hiusristikko
Käytetään pisteen osoitukseen
• Jos haluat lisätietoja valotuksesta, katso sivua 9.
• Kun pistemittaus ja keskipainotteinen mittaus on käytössä, [Tarkennus]-toiminnon suositeltava asetus on
[Keskip.AF], jotta tarkennus kohdistuisi mittauspisteeseen (sivu 47).
46
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Tarkennus: Tarkennustavan muuttaminen
Tarkennustapaa voi muuttaa. Jos oikeaa tarkennusta on vaikea saada automaattitarkennuksen
ollessa käytössä, käytä valikkoa.
(Monip.AF)
Kamera tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla
etäisyysmittarin ruudun alueilla.
• Tämä tila on hyödyllinen, jos kohde ei ole ruudun keskellä.
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
(Keskip.AF)
(vain valokuvalle)
Kamera tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun
keskellä olevaan kohteeseen.
• Jos AF-lukitustoimintoa käytetään, kuvan voi sommitella
halutulla tavalla.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
AF-etäisyysmittarin ruutu
(vain valokuvalle)
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
(Pistem. AF)
(vain valokuvalle)
Kamera tarkentaa automaattisesti hyvin pieneen kohteeseen
tai kapealle alueelle.
• Jos AF-lukitustoimintoa käytetään, kuvan voi sommitella
halutulla tavalla. Pidä kamera tukevasti paikallaan, jotta kohde
pysyy AF-etäisyysmittarin ruudussa.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
47
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
0.5 m
Kamera tarkentaa kohteeseen käyttäen aiemmin asetettua
kohteen etäisyyttä. (Tarkennuksen esiasetus)
1.0 m
• Käytä ”Tarkennuksen esiasetus” -toimintoa, kun automaattinen
tarkennus ei tuota terävää kuvaa, kuten kuvattaessa verkon tai
ikkunan läpi.
3.0 m
7.0 m
(ääretön etäisyys)
• AF on lyhenne sanoista Auto Focus (automaattitarkennus).
• Ota huomioon virhemarginaali etäisyydessä määritettäessä asetusta ”Tarkennuksen esiasetus”.
Zoomauksen asettaminen T-puolelle tai objektiivin osoittaminen ylös tai alas voi suurentaa virhettä.
• Jos käytät digitaalizoomausta tai AF-apuvaloa, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä, vaan se näkyy
pisteviivana. Tällöin kamera tarkentaa näytön keskellä oleviin kohteisiin.
z Jos kohde ei ole tarkka
Kuvattaessa ruudun (tai näytön) reunassa olevaa kohdetta tai käytettäessä [Keskip.AF]- tai [Pistem. AF]tilaa kamera ei ehkä tarkenna ruudun reunassa olevaan kohteeseen.
P
96
Toimi tällöin seuraavasti:
1 Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on AF-etäisyysmittarin ruudun keskellä, ja tarkenna
sitten kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin (AF-lukko).
AF-etäisyysmittarin ruutu
AE/AF-lukkoilmaisin
Voit toistaa menettelyn niin monta kertaa kuin haluat, ennen kuin painat suljinpainikkeen
pohjaan.
2 Kun AE/AF-lukkoilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, palaa sommiteltuun kuvaan ja
paina suljinpainike pohjaan.
48
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Valkotasap.: Värisävyjen säätäminen
Värisävyjen asetus ympäristön valotason mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan värit
näyttävät epäluonnollisilta.
(Auto)
Valkotasapainon säätö on automaattinen.
Säätö selkeää säätä, auringonlaskua, yökuvausta, neonvaloja
tai ilotulitusta varten.
(Pilvinen)
Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
(Loistevalo 1)/
(Loistevalo 2)/
(Loistevalo 3)
[Loistevalo 1]: Säätö valkoista loistevalaistusta varten.
[Loistevalo 2]: Säätö luonnollisen valkoista loistevalaistusta
varten.
[Loistevalo 3]: Säätö päivänvalkoista loistevalaistusta varten.
n (Hehkulamppu)
Kuvaustoimintojen käyttäminen
(Päivänvalo)
Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai
muuta kirkasta valaistusta varten.
49
Kuvausvalikko
(Salamavalo)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Säätö salamavalon käyttöä varten.
• Tätä toimintoa ei voi valita videoita kuvattaessa.
• Jos haluat lisätietoja valkotasapainosta, katso sivua 10.
• Loistelamppujen valo välkkyy, joten valkotasapainon säätö ei ehkä toimi oikein, vaikka [Loistevalo 1],
[Loistevalo 2] tai [Loistevalo 3] olisi käytössä.
• [Salamavalo]-tilaa lukuun ottamatta [Valkotasap.]-asetuksena on [Auto], kun kuvia otetaan salaman
kanssa.
Salamateho: Salamavalon voimakkuuden säätäminen
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
•
•
•
•
+2.0EV
Kohti +: Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
0EV
Salamavalon taso, jonka kamera määrittää automaattisesti.
–2.0EV
Kohti –: Pienentää salamavalon voimakkuutta.
Salamavalon taso voidaan asettaa 1/3 EV:n askelin.
Arvo ei näy näytössä. Arvo osoitetaan merkillä
tai
.
Jos haluat tietoja salamavalotilan muuttamisesta, katso sivua 26.
Jos kuvattavassa kohteessa on liian paljon tai vähän valoa, tästä säädöstä ei ehkä ole apua.
Punasilm.esto: Punasilmäisyyden vähentäminen
Kun salama on käytössä, se välähtää ennen
kuvaamista vähintään kaksi kertaa
punasilmäisyyden vähentämiseksi.
50
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
(Auto)
Punasilmäisyyttä vähentävä salama välähtää tarpeen mukaan,
kun kasvontunnistustoiminto on käytössä.
(Päällä)
Salama välähtää aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Pois)
Punasilmäisyyden esto ei ole käytössä.
Kontrasti: Kontrastin säätäminen
Kuvan kontrastin säätäminen.
(–)
Kohti –: Kontrasti vähenee.
(Normaali)
(+)
Kohti +: Kontrasti kasvaa.
(DRO)
Kuvan kontrastin säätäminen automaattisesti.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Jotta kuvat pysyvät terävinä, pidä kamerasta tukevasti kiinni, kunnes suljin aukeaa. Tämä tapahtuu
yleensä sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta. Yritä myös estää kuvattavaa kohdetta
liikkumasta tänä aikana.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä tuota haluttua tulosta. Toimintoon vaikuttavat yksilölliset erot ja
olosuhteet, kuten etäisyys kuvattavaan henkilöön ja se, onko hän katsonut esisalamaa kohti. Tällöin
punasilmäisyyden voi korjata kuvauksen jälkeen katseluvalikon [Parantelu]-toiminnolla (sivu 58).
• Jos kasvontunnistustoiminto ei ole käytössä, punasilmäisyyden vähennyksen salama ei välähdä, vaikka
valittuna on [Auto].
• Salamaa käytettäessä kontrastin säätö tapahtuu automaattisesti,
jos [Mittausmuoto]-asetus on [Keskip.] tai [Pistemit.].
Terävyys: Terävyyden säätäminen
Kuvan terävyyden säätäminen.
(–)
Kohti –: Pehmentää kuvaa.
(Normaali)
(+)
Kohti +: Terävöittää kuvaa.
51
Kuvausvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
SteadyShot: Epäterävyyttä vähentävän tilan valinta
Valitsee epäterävyyttä vähentävän toiminnon tilan.
(Kuvaaminen)
Aktivoi epäterävyyttä vähentävän toiminnon, kun
suljinpainike painetaan puoliväliin.
(Jatkuva)
Epäterävyyttä vähentävä toiminto on aina käytössä. Kuvan
voi vakauttaa zoomattaessa etäisiinkin kohteisiin.
• Akkujen varaus kuluu nopeammin kuin [Kuvaaminen]-tilassa.
(Pois)
Epäterävyyttä vähentävä tila ei ole käytössä.
• Automaattisäätö-tilassa [SteadyShot]-asetus on [Kuvaaminen].
• Jos kyseessä on video, vain [Jatkuva]- tai [Pois]-asetus on mahdollinen.
Tehdasasetus on [Jatkuva].
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
– Kameran tärinä on liian voimakasta.
– Valotusaika on pitkä (esimerkiksi kuvattaessa yöllä).
SETUP: Kuvausasetusten valitseminen
Kuvaustoiminnon asetusten valinta. Tässä valikossa näkyvät asetukset ovat samat kuin
HOME-näytön kohdassa [
Kuvausasetukset]. Katso sivua 38.
52
Katselutoimintojen käyttäminen
Kuvien toisto HOME-näytössä
Voit valita kuvien toistotavat.
HOME-painike
1 Paina HOME.
2 Valitse
(Katso kuvia) painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
3 Valitse haluamasi katselutapa painamalla v/V.
(Yksittäinen kuva): Yhden kuvan toisto
Näyttää viimeksi otetun kuvan. Tämä toimii samalla tavoin kuin
(Toisto) (sivu 33).
Näyttää luettelon valitussa kansiossa olevista kuvista. Tämä toimii samalla tavoin kuin
(Hakemisto) (sivu 34).
(Kuvaesitys): Kuvasarjan toisto
1 Valitse HOME-näytöstä [
Kuvaesitys].
Katselutoimintojen käyttäminen
(Hakemistonäyttö): Kuvaluettelon toisto
2 Valitse [Käynn] painamalla v/V ja aloita sitten toisto painamalla z.
Kuvaesityksen tilapäinen pysäyttäminen
Paina z.
Voit aloittaa toiston uudelleen valitsemalla [Jatka] painamalla v/V ja painamalla sitten z.
• Kuvaesitys jatkuu pysäytyshetkellä katsellusta kuvasta; musiikki kuitenkin alkaa uudelleen alusta.
53
Kuvien toisto HOME-näytössä
Edellisen/seuraavan kuvan näyttäminen
Paina b/B, kun kuvaesitys on taukotilassa.
Musiikin äänenvoimakkuuden säätäminen
Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla V ja säädä äänenvoimakkuutta painamalla
b/B.
Kuvaesityksen lopettaminen
Valitse [Poistu] painamalla v/V, kun kuvaesitys on taukotilassa, ja paina sitten z.
Asetusten muuttaminen
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Kuva
Tämän toiminnon voi valita vain, kun käytössä on ”Memory Stick Duo” (ei mukana)
Kansio
Näyttää kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat.
Kaikki
Näyttää kaikki ”Memory Stick Duo” -kortissa olevat kuvat
järjestyksessä.
Tehosteet
Yksinkert.
Yksinkertainen kuvaesitys, joka sopii useimpiin tarkoituksiin
Nostalgia
Tunteikas kuvaesitys, joka luo elokuvakohtauksen tunnelmaa
Tyylikäs
Tyylikäs kuvaesitys, joka etenee kohtalaisella nopeudella
Aktiivinen
Nopea kuvaesitys, joka sopii toiminnan esittämiseen
Normaali
Peruskuvaesitys, jossa kuvat vaihtuvat esiasetetun aikavälin
mukaisesti
• Kun asetuksena on [Yksinkert.], [Nostalgia], [Tyylikäs] tai [Aktiivinen], ainoastaan valokuvia voidaan
näyttää.
• Kun [Normaali] valitaan, [Musiikki]-asetukseksi tulee [Pois]. Voit kuitenkin kuulla videoitten äänen.
54
Kuvien toisto HOME-näytössä
Musiikki
Soitettu musiikki määräytyy oletusarvoisesti valitun tehosteen mukaan. Voit kuitenkin vaihtaa
johonkin tiettyyn tehosteeseen liittyvän musiikin.
Music 1
[Yksinkert.]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music 2
[Nostalgia]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music 3
[Tyylikäs]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music 4
[Aktiivinen]-kuvaesityksen oletusasetus.
Pois
[Normaali]-kuvaesityksen asetus. Musiikkia ei toisteta
Kuvaväli
3s
Asettaa [Normaali]-kuvaesityksen kuvien näyttövälin.
5s
30 s
1 min
Auto
Kuvanvaihtoväli on [Tehosteet]-asetuksen mukainen.
Asetuksena on [Auto], kun [Normaali]-asetuksena on jokin
muu kuin [Tehosteet].
Toisto
Päällä
Näyttää kuvat päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
Katselutoimintojen käyttäminen
10 s
z Musiikkitiedostojen lisääminen/muuttaminen
Voit siirtää haluamaasi musiikkia CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan toistettavaksi kuvaesityksen
aikana. Voit siirtää musiikkia HOME-näytön
(Tulostus, Muut) -valikon toiminnolla [
Musiikkityökalu] ja tietokoneeseen asennetulla ”Music Transfer” -ohjelmistolla (mukana). Jos haluat
lisätietoja, katso sivuja 92 ja 94.
• Kameraan voi tallentaa enintään neljä musiikkikappaletta (neljä esiasetettua kappaletta (Music 1–4)
voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla).
• Kunkin kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on 3 minuuttia.
• Jos musiikkitiedostoa ei voi toistaa sen vaurioitumisen tai jonkin muun vian vuoksi, suorita [Alusta
musiikki] (sivu 92) ja siirrä musiikki uudelleen.
55
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Tässä osassa on kuvattu valikkotoiminnot, jotka ovat käytettävissä painettaessa MENUpainiketta toistotilassa. Jos haluat lisätietoja valikon käyttämisestä, katso sivua 39.
(Poista): Kuvien poistaminen
Kuvien valitseminen ja poistaminen yhden kuvan näytössä tai hakemistonäytössä (katso
sivua 35).
(Tämä kuva)
Poistaa valittuna olevan kuvan.
(Useita kuvia)
Usean kuvan valitseminen ja poistaminen.
(Koko tämä kansio)
Kaikkien valitussa kansiossa olevien kuvien poisto.
(Kuvaesitys): Kuvasarjan toisto
Tämä asetus toimii samoin kuin HOME-näytön [
Katso sivua 53.
Kuvaesitys] -toiminto.
(Parantelu): Kuvien parantelu
Tehosteiden tai korjausten lisääminen ja kuvan tallentaminen uutena tiedostona. Alkuperäinen
kuva säilytetään.
Valokuvien parantelu
1 Valitse paranneltavat kuvat yksittäiskuvatilassa tai hakemistokuvatilassa.
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse [Parantelu] painamalla v/V ohjauspainikkeesta, valitse tila painamalla b/B ja paina
sitten z.
4 Parantele kuvia toimimalla alla olevien ohjeiden mukaan.
• Kuvia ei voi parannella, kun kamera on yhdistetty teräväpiirtotelevisioon.
(Pehmeä kohdistus)
Sumentaa valitun pisteen ympärillä olevat reuna-alueet kohteen
korostamiseksi.
1 Aseta paranneltavan kuvan keskipiste painamalla v/V/b/B ja
paina sitten MENU-painiketta.
2 Valitse [Taso] painamalla v ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina sitten uudelleen
z.
3 Aseta parantelualue painamalla W/T-painiketta.
4 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
56
Katseluvalikko
(Osittainen väri)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Ympäröi valitun pisteen mustavalkoisella kohteeseen
viittaamiseksi.
1 Aseta paranneltavan kuvan keskipiste painamalla v/V/b/B ja
paina sitten MENU-painiketta.
2 Aseta parantelualue painamalla W/T-painiketta.
3 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
(Kalansilmälinssi)
Kalansilmälinssitehosteen käyttäminen valitun pisteen ympärille.
(Ristikkosuodatin)
Lisää tähtisarjatehosteen vaaleisiin kohteisiin.
Katselutoimintojen käyttäminen
1 Aseta paranneltavan kuvan keskipiste painamalla v/V/b/B ja
paina sitten MENU-painiketta.
2 Valitse [Taso] painamalla v ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina sitten uudelleen
z.
3 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
1 Valitse [Taso] painamalla v ja paina sitten z.
Valitse parantelutaso painamalla v/V ja paina sitten uudelleen
z.
2 Aseta parantelualueen pituus painamalla W/T-painiketta.
3 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
57
Katseluvalikko
(Rajaus)
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Kuvaan tehdään toistozoomaus ja osa kuvasta rajataan pois.
1 Zoomaa rajausalueeseen painamalla W/T-painiketta.
2 Aseta piste painamalla v/V/b/B ja paina sitten MENUpainiketta.
3 Valitse [Kuvakoko] painamalla v ja paina sitten z.
Valitse tallennettava kuvakoko v/V-painikkeilla ja paina
uudelleen z.
4 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Rajattava kuvakoko voi vaihdella kuvasta riippuen.
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
(Punasilmäisyyden
korjaus)
Korjaa salamavalon aiheuttaman punasilmäisyysilmiön.
Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Kaikista kuvista ei voi korjata punasilmäisyyttä.
(Suojaa): Kuvien tahattoman poiston estäminen
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta. Suojatussa kuvassa näkyy
(Tämä kuva)
Lisää/poistaa valitun kuvan suojauksen.
(Useita kuvia)
Usean kuvan suojaus / suojauksen poisto.
-merkki.
Kuvan suojaaminen
1 Valitse suojattavat kuvat yksittäiskuvatilassa tai hakemistokuvatilassa.
2 Paina MENU.
3 Valitse [Suojaa] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja valitse [Tämä kuva] painamalla b/B ja
paina sitten z.
58
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
Kuvien valitseminen ja suojaaminen
1 Paina MENU-painiketta yksittäiskuvatilassa tai hakemistokuvatilassa.
2 Valitse [Suojaa] painamalla v/V ja valitse [Useita kuvia] painamalla b/B ja paina sitten z.
Yksittäiskuvatilassa:
3 Valitse suojattava kuva b/B-painikkeilla ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee -merkki.
4 Tuo muut suojattavat kuvat näkyviin painamalla b/B ja paina sitten z.
5 Paina MENU.
6 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Hakemistotilassa:
3 Valitse suojattava kuva painamalla v/V/b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee
-merkki.
4 Voit suojata muita kuvia toistamalla vaihetta 3.
6 Paina MENU.
7 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Suojauksen poistaminen
Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, ja poista suojaus samalla tavalla kuin se
lisättiin.
(Suojaa) -ilmaisin katoaa.
Katselutoimintojen käyttäminen
5 Voit valita kaikki kansion kuvat valitsemalla kansionvalintapalkin b-painikkeella ja painamalla
sitten z.
Valittuun kansioon tulee
-merkki.
• Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki tallennusvälineelle tallennetut tiedot, vaikka kuvat
olisikin suojattu, eikä näitä kuvia voi enää palauttaa.
• Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin verran aikaa.
: Kuvatilausmerkin lisääminen
Kuvatilausmerkin (
Katso sivua 100.
) lisääminen tulostettavaan kuvaan.
(Tämä kuva)
Valittuna olevaan kuvaan tulee DPOF-merkki. Poistaa DPOFmerkin valitusta kuvasta, jos siinä on ennestään DPOF-merkki.
(Useita kuvia)
Tämä asetus valitsee kuvat ja liittää niihin DPOF-merkin.
Kuvissa ennestään olevat DPOF-merkit poistetaan.
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
Kameralla otettujen kuvien tulostaminen.
Katso sivua 97.
59
Katseluvalikko
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 39
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
Kääntää valokuvaa.
1 Tuo näkyviin kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
3 Valitse [Käännä] painamalla v/V ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
4 Valitse [
] ja käännä kuvaa sitten b/B-painikkeella.
5 Valitse [OK] painamalla v/V ja paina sitten z.
• Suojattuja kuvia ja videoita ei voi kääntää.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi kääntää.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen määräytyy ohjelmiston
mukaan.
(Valitse kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva, kun kameraa käytetään ”Memory
Stick Duo” -kortin kanssa.
1 Valitse haluamasi kansio painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Kansion valinnan peruuttaminen
Valitse [Poistu] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
z Tietoja kansioista
Kamera tallentaa kuvat määritettyyn ”Memory Stick Duo” -kortin kansioon. Voit muuttaa kansiota tai
luoda uuden kansion.
• Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivu 63)
• Kuvien tallentamiseen käytettävän kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivu 64)
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva
on näkyvissä, seuraavat ilmaisimet ovat näkyvissä.
: Siirtää edelliseen kansioon
: Siirtää seuraavaan kansioon
: Siirtää edelliseen tai seuraavaan kansioon
60
Asetusten mukauttaminen
Hallitse muistia -ominaisuuden ja
asetusten mukauttaminen
Voit muuttaa oletusasetuksia käyttämällä HOME-näytön
(Asetuks.) -toimintoa.
(Hallitse muistia) - tai
z-painike
v/V/b/B-painike
HOME-painike
Ohjauspainike
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin painamalla HOME-painiketta.
2 Valitse
(Asetuks.) painamalla b/B
Asetusten mukauttaminen
(Hallitse muistia) tai
ohjauspainikkeesta.
3 Valitse toiminto painamalla v/V ja paina sitten z.
4 Valitse haluamasi vaihtoehto painikkeilla v/V.
• Voit tehdä tämän vain, jos valitset
(Asetuks.).
5 Paina B ja valitse haluamasi asetus painamalla v/V ja paina sitten z.
61
Hallitse muistia -ominaisuuden ja asetusten mukauttaminen
6 Valitse asetus painamalla v/V ja paina sitten z.
Asetuksen muutoksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta], jos se on yksi näytössä näkyvistä vaihtoehdoista, ja paina sitten z.
Paina muussa tapauksessa b.
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
• Kamera asetetaan kuvaus- tai katselutilaan painamalla HOME-painiketta uudelleen.
62
Hallitse muistia
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Muistityökalu — Memory Stick -työkalu
Tämä asetus on näkyvissä vain, kun ”Memory Stick Duo” -kortti on asetettuna kameraan.
Alustus
Alustaa ”Memory Stick Duo” -muistikortin. Kaupan olevat ”Memory Stick Duo” -kortit on
alustettu valmiiksi, ja niitä voidaan käyttää heti.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot ”Memory Stick Duo” -kortista, suojatut kuvat
mukaan lukien.
1 Valitse [Alustus] painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Memory Stick -kortin kaikki tiedot poistetaan”.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Alustus alkaa.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
1 Valitse [Luo kansio] painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Kansion luontinäyttö tulee näkyviin.
Asetusten mukauttaminen
Luo kansio
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Uusi kansio luodaan, ja sen numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Tästä uudesta
kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
Kansion luonnin peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
•
•
•
•
Kun uutta kansiota ei luoda, ”101MSDCF”-kansiosta tulee tallennuskansio.
Voit luoda kansioita aina kansioon ”999MSDCF” asti.
Kansiota ei voi poistaa kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esimerkiksi tietokone.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luot toisen kansion tai valitset toisen
tallennuskansion.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion kapasiteetti ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Jos haluat lisätietoja, katso kohtaa ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 87).
63
Hallitse muistia
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
1 Valitse [Muuta kansiota] painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Kansion valintanäyttö tulee näkyviin.
2 Valitse haluamasi kansio painamalla b/B, valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Tallennuskansion muutoksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
• ”100MSDCF”-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
64
Hallitse muistia
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Kopioi
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo” -korttiin.
1 Aseta kameraan ”Memory Stick Duo” -kortti, jossa on riittävästi tilaa.
2 Valitse [Kopioi] painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot kopioidaan”.
3 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Kopiointi alkaa.
Kopioinnin peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 3 ja paina sitten z.
Asetusten mukauttaminen
• Asenna kameraan täyteen ladattu akku. Jos yrität kopioida kuvia käyttämällä akkua, jossa on vain vähän
varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja data voi vahingoittua.
• Kopioitavia kuvia ei voi valita.
• Sisäisen muistin alkuperäiset kuvat jäävät jäljelle kopioinnin jälkeen. Jos haluat poistaa sisäisen muistin
sisällön, poista ”Memory Stick Duo” -kortti kamerasta kopioinnin jälkeen ja alusta sitten sisäinen muisti
([Alustus]-komento [Sisäinen muisti -työkalu] -toiminnossa) (sivu 66).
• ”Memory Stick Duo” -korttiin luodaan uusi kansio ja kaikki tiedot kopioidaan siihen. Et voi valita tiettyä
kansiota, johon kuvat kopioidaan.
• Kuvien
(Kuvatilaus) -merkkejä ei kopioida.
65
Hallitse muistia
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Muistityökalu — Sisäinen muisti -työkalu
Tämä asetus ei ole näkyvissä, kun ”Memory Stick Duo” -kortti on asetettuna kameraan.
Alustus
Alustaa sisäisen muistin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot sisäisestä muistista, suojatut kuvat mukaan
lukien.
1 Valitse [Alustus] painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot poistetaan”.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Alustus alkaa.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
66
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Pääasetukset — Pääasetukset 1
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Piippaus
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Suljin
Ottaa suljinta painettaessa kuuluvan suljinäänen käyttöön.
Päällä
Ottaa ohjaus-/suljinpainiketta painettaessa kuuluvan
piippauksen/suljinäänen käyttöön.
Pois
Poistaa piippauksen/suljinäänen käytöstä.
Toimintaop.
Kun käytät kameraa, näkyviin tulee toimintaopas.
Toiminto-opas on käytössä.
Pois
Toiminto-opas ei ole käytössä.
Palauta
Palauttaa asetuksen tehdasasetuksen mukaiseksi. Vaikka pystyt suorittamaan tämän
toiminnan, sisäisessä muistissa olevat kuvat säilyvät.
1 Valitse [Palauta] painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeesta ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Palauta kaikki asetukset”.
Asetusten mukauttaminen
Päällä
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
Asetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 2 ja paina sitten z.
• Älä katkaise kamerasta virtaa, kun alustus on kesken.
67
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Pääasetukset — Pääasetukset 2
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
USB-liitäntä
Tällä valitaan USB-tila liitettäessä kamera tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen monikäyttöliitäntäkaapelin avulla.
PictBridge
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
(sivu 97). Kun kytket kameran tietokoneeseen, ohjattu
kopiointi käynnistyy automaattisesti ja kameran
tallennuskansiossa olevat kuvat tulevat kopioiduiksi
tietokoneeseen. (Windows XP/Vista, Mac OS X)
Mass Storage
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai
muun USB-laitteen välille (sivu 85).
Auto
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa (sivut 85 ja 97).
• Jos kameraa ei voi liittää PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen [Auto]-asetuksella, valitse [PictBridge].
• Jos kameraa ei voi liittää tietokoneeseen tai USB-laitteeseen
[Auto]-asetuksella, valitse [Mass Storage].
COMPONENT
Tällä toiminnolla voi valita videosignaalilähdöksi vaihtoehdon SD tai HD(1080i) liitettynä
olevan television mukaan (katso sivua 76).
68
HD(1080i)
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka
pystyy näyttämään 1080i-teräväpiirtokuvaa.
SD
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka
ei ole yhteensopiva HD(1080i)-signaalin kanssa.
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Videolähtö
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TVvärijärjestelmän mukaiseksi. TV-värijärjestelmät ovat erilaisia eri maissa ja alueilla.
Jos haluat katsella kuvia television kuvaruudussa, tarkista käyttömaan tai -alueen TVvärijärjestelmä (sivu 78).
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään
esimerkiksi USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään
esimerkiksi Euroopassa).
Asetusten mukauttaminen
69
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 1
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
AF-apuvalo
AF-apuvalon avulla on tavallista helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan
kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Näkyviin tulee
ilmaisin.
Auto
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
• Jos AF-apuvalo ei saavuta riittävissä määrin kohdetta tai kohteessa ei ole kontrastia, tarkennusta ei saada
aikaan. (Suositeltava etäisyys on noin 3,0 m (zoom: W) / 2,9 m (zoom: T).)
• Tarkennus onnistuu, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa kohteen
keskikohdasta.
• AF-apuvaloa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– Tarkennuksen esiasetus on määritetty (sivu 47).
– Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Edistynyt urheilukuvaus -tila),
(Maisema-tila), (Hämärätila) tai
(Ilotulitus-tila).
– [Kasvontunnistus]-asetus on [Päällä].
– [Muunnoslinssi]-asetus on [Tele], [Laajakulma] tai [Lähikuva].
• Kun käytät AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu, vaan uusi pisteviivoina
näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. AF toimii antaen etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville
kohteille.
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei
olekaan vaarallista.
Apuviiva
Apuviivojen avulla kohteen asettaminen vaaka- ja pystysuoraan on helppoa.
Päällä
Apuviivat ovat näkyvissä.
Pois
Apuviivat eivät ole näkyvissä.
• Apuviivat eivät tallennu kuvaan.
70
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
AF-tapa
Valitsee automaattitarkennustilan.
Kerta
Säätää tarkennuksen automaattisesti, kun suljinpainike
painetaan puoliväliin. Tämä tila on kätevä kuvattaessa
liikkumattomia kohteita.
Tarkkaile
Säätää tarkennuksen automaattisesti, ennen kuin painat
suljinpainikkeen puoliväliin. Tämä tila lyhentää
tarkennukseen kuluvaa aikaa.
• Akkujen varaus kuluu nopeammin kuin [Kerta]-tilassa.
• AF-apuvaloa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– [Kasvontunnistus]-asetus on [Päällä].
–
(Edistynyt urheilukuvaus -tila) on valittu Valotusohjelma-tilassa.
Digitaalizoomaus
Älykäs
(Älykäs zoom)
(
)
Suurentaa kuvan digitaalisesti sen alueen sisällä, jossa kuva ei
vääristy, kuvan koon mukaisesti. Tämä ei ole käytettävissä,
jos kuvakoko on [8M] tai [3:2].
• Älykkään zoomauksen enimmäiskertoimet on mainittu
seuraavassa taulukossa.
Tarkkuus
(Tarkkuusdigitaalizoom)
(
)
Suurentaa kaikki kuvat enintään 20-kertaisiksi, mukaan lukien
10-kertaisen optisen zoomauksen. Huomaa, että kuvien laatu
heikkenee, kun optinen zoomaus otetaan käyttöön.
Pois
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
Asetusten mukauttaminen
Valitsee digitaalizoomaustilan. Kamera suurentaa kuvaa optisen zoomauksen avulla (enintään
10-kertaiseksi). Jos zoomauskerroin on suurempi kuin 10×, kamera käyttää joko älykästä tai
tarkkuusdigitaalizoomausta.
Kuvakoko ja enimmäiszoomauskerroin käytettäessä älykästä zoomausta (mukaan lukien
10-kertainen optinen zoomaus)
Koko
Enimmäiszoomauskerroin
5M
Noin 12-kertainen
3M
Noin 15-kertainen
VGA
Noin 51-kertainen
16:9
Noin 17-kertainen
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– [Kasvontunnistus]-asetus on [Päällä].
–
(Edistynyt urheilukuvaus -tila) on valittu Valotusohjelma-tilassa.
71
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Muunnoslinssi
Oikean tarkennuksen tuottaminen käytettäessä lisäobjektiivia (ei mukana). Kiinnitä
sovitinrengas (mukana) ja liitä sitten lisäobjektiivi.
Lähikuva (
Tele (
•
•
•
•
•
72
Lähikuvausobjektiivin kiinnittäminen.
)
Laajakulma (
Pois
)
Teleobjektiivin kiinnittäminen.
)
Laajakulmaobjektiivin kiinnittäminen.
Ei lisäobjektiivia.
Kameran sisäänrakennetun salaman valo voi peittyä, jolloin kuvaan tulee varjo.
Tarkasta kuvan sommittelu LCD-näytöstä kuvauksen aikana.
Käytettävissä oleva zoomausalue on rajoitettu.
Käytettävissä oleva tarkennusalue on rajoitettu.
Lisätietoja on lisäobjektiivin mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 2
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla
.
Autom.suuntaus
Kun kameraa käännetään pystysuuntaisen kuvan ottamista varten, kamera tallentaa
asennonmuutoksen ja näyttää kuvan pystysuuntaisena.
Päällä
Tallentaa kuvan oikean suuntaisena.
Pois
Autom.suuntaus ei ole käytössä.
• Kuvan suuntaus ei ehkä tallennu oikein riippuen kameran kuvauskulmasta. Jos tallennetun kuvan
suuntaus on väärä, voit kiertää kuvaa noudattamalla kyseisen toiminnon ohjeita sivulla 60.
• Pystysuuntaisten kuvien vasemman- ja oikeanpuoleisissa reunoissa näkyy mustat palkit.
Autom. Katselu
Päällä
Automaattikatselua käytetään.
Pois
Automaattikatselua ei käytetä.
• Jos suljinpainike painetaan puoliväliin, tallennettu kuva katoaa näytöstä ja seuraava kuva voidaan ottaa
heti.
Asetusten mukauttaminen
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua valokuvan ottamisesta.
73
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Kellonajan asetukset
Kellonajan asetukset
Tällä asetetaan kellonaika ja päivämäärä.
1 Valitse [
Kellonajan asetukset] HOME-näytön
(Asetuks.) -valikosta.
2 Valitse päivämäärän näyttömuoto painamalla ohjauspainikkeesta v/V ja paina sitten z.
3 Valitse kukin kohta painamalla b/B, aseta numeroarvo painamalla v/V ja paina sitten z.
4 Valitse [OK] ja paina sitten z.
Kellon asetuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta] vaiheessa 4 ja paina sitten z.
• Keskiyö osoitetaan merkinnällä 12:00 AM ja keskipäivä merkinnällä 12:00 PM.
74
Asetuks.
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 61
Language Setting
Language Setting
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten
näyttämiseen.
Asetusten mukauttaminen
75
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvia voi katsella televisiosta liittämällä kameran televisioon.
Liittämistapa määräytyy sen television mukaan, johon kamera liitetään.
Kameran liittäminen televisioon mukana toimitetun
monikäyttöliitäntäkaapelin avulla ja kuvien katseleminen
Katkaise kamerasta ja televisiosta virta ennen kameran liittämistä televisioon.
1 Liitä kamera televisioon monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
1 Audio-/
videotuloliitäntöihin
VIDEO AUDIO
Keltainen
Musta
(Toisto) -painike
Ohjauspainike
2 Monikäyttöliitäntään
• Jos televisiossa on stereotuloliitännät, kytke monikäyttöliitäntäkaapelin audioliitin (musta) vasemman
äänikanavan tuloliitäntään.
2 Kytke televisioon virta ja valitse tulosignaali.
• Katso lisätietoja television mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
3 Kytke kameraan virta painamalla
(Toisto).
Kameralla kuvatut kuvat tulevat television kuvaruutuun.
Valitse haluamasi kuva painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 69).
76
Kuvien katseleminen televisiosta
Kameran liittäminen teräväpiirtotelevisioon ja kuvien katseleminen
Kameralla tallennettua korkealaatuista kuvaa* voi katsella liittämällä kameran
teräväpiirtotelevisioon komponenttikaapelilla (ei mukana).
Katkaise kamerasta ja televisiosta virta ennen kameran liittämistä televisioon.
* [VGA]-koossa kuvattuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.
1 Liitä kamera teräväpiirtotelevisioon kytkemällä niiden välille
teräväpiirtoliitäntäkaapeli (ei mukana).
1 Audio-/
videotuloliitäntöihin
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Valkoinen/punainen
(Toisto) -painike
HOME-painike
Ohjauspainike
Teräväpiirtoliitäntäkaapeli (ei mukana)
2 Monikäyttöliitäntään
2 Kytke televisioon virta ja valitse tulosignaali.
Kuvien katseleminen televisiosta
Vihreä/sininen/
punainen
• Katso lisätietoja television mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
3 Kytke kameraan virta painamalla
(Toisto).
Kameralla kuvatut kuvat tulevat television kuvaruutuun.
Valitse haluamasi kuva painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
77
Kuvien katseleminen televisiosta
• Valitse [COMPONENT]-asetukseksi [HD(1080i)] valitsemalla HOME-näytön (sivu 68)
[Pääasetukset 2] -valikosta
(Asetuks.).
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 69).
• [HD(1080i)]-signaalimuodossa olevia elokuvia ei voi katsella. Valitse [COMPONENT]-asetukseksi
[SD], kun toistat videoita.
Tietoja ”PhotoTV HD” -standardista
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
Liittämällä Sonyn PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita teräväpiirtoliitäntäkaapelin (ei
mukana) avulla voit nauttia miellyttävästi valokuvista häikäisevän Full HD -laadun avulla.
PhotoTV HD mahdollistaa erittäin tarkkojen valokuvanomaisten yksityiskohtien ja värien
toiston.
• Asetukset on määritettävä myös television avulla. Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
Tietoja TV-värijärjestelmistä
Jos kuvia halutaan katsella television kuvaruudusta, televisiossa on oltava videotuloliitäntä
monikäyttöliitäntäkaapelia varten. Television värijärjestelmän on oltava yhteensopiva
digitaalikameran kanssa. Seuraavassa luettelossa on mainittu eri maissa / eri alueilla käytössä
olevat TV-värijärjestelmät.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Filippiinit, Etelä-Korea, Kolumbia, Ecuador, Jamaika, Japani,
Kanada, Keski-Amerikka, Meksiko, Peru, Suriname, Taiwan, USA, Venezuela ym.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait,
Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakian tasavalta, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti ym.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä ym.
78
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on kohdassa
”Macintosh-tietokoneen käyttäminen” (sivu 93).
Tämän osan näyttökuvissa on käytetty englanninkielistä
versiota.
Ohjelmiston (mukana) asentaminen (sivu 81)
• Seuraavien ohjelmien asentaminen:
– ”Picture Motion Browser”
– ”Music Transfer”
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen (sivu 85)
• Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ”Picture
Motion Browser” -ohjelmistoa.
• Kuvien käsitteleminen ”Picture Motion Browser”- ja ”Music
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin saat Sony-asiakastuen web-sivustosta
osoitteesta
http://www.sony.net/
Tietokoneen käyttäminen
Transfer” -ohjelmien avulla:
– Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katseleminen
– Kuvien muokkaaminen
– Kuvauspaikkojen näyttäminen online-kartalla
– Otetut kuvat sisältävän levyn luominen (tallentava CD- tai
DVD-asema tarvitaan)
– Sellaisten valokuvien tulostaminen tai tallentaminen, joihin
on lisätty päivämäärä
– Kuvaesityksen musiikin lisääminen/muuttaminen (”Music
Transfer” -ohjelmiston avulla)
79
Windows-tietokoneen käyttäminen
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että kameraan
liitettävässä tietokoneessa on seuraavat
ominaisuudet:
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (asennettuna):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*
• Oikea toiminta ei ole taattua, jos käytössä
on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän
päivitys tai tietokoneessa on useita
käynnistysjärjestelmiä.
USB-liitäntä: mukana vakiovarusteena
Suositeltava käyttöympäristö ”Picture
Motion Browser”- ja ”Music Transfer”
-ohjelmille
Käyttöjärjestelmä (asennettuna):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*
Suoritin: Intel Pentium III 500 MHz tai
nopeampi (suositus: Intel Pentium III
800 MHz tai nopeampi)
Muisti: 256 Mt tai enemmän (suositus:
512 Mt tai enemmän)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
— noin 400 Mt
Näyttö: näytön tarkkuus: vähintään 1 024 ×
768 pistettä
* 64-bittiset versiot ja Starter (Edition) eivät ole
tuettuja.
80
Huomautuksia kameran liittämisestä
tietokoneeseen
• Myös tietokoneen ympäristön tulee vastata
käyttöjärjestelmän vaatimuksia.
• Toiminta ei ole taattua kaikissa edellä
suositelluissa tietokoneympäristöissä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan
tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet
(kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin
mukaan.
• Oikea toiminta ei ole taattua käytettäessä USBkeskitintä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB
-yhteensopivan (USB 2.0) USB-liitännän kautta
mahdollistaa nopean tiedonsiirron, koska tämä
kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-yhteysmuotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Auto]
(tehdasasetus), [Mass Storage] ja [PictBridge].
Tässä osassa kuvataan esimerkkeinä
vaihtoehdot [Auto] ja [Mass Storage]. Jos haluat
lisätietoja [PictBridge]-yhteydestä, katso
sivulla 68.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Ohjelmiston (mukana) asentaminen
Asenna ohjelmisto (mukana) seuraavien
ohjeiden mukaan.
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CDROM-levy (mukana) CD-ROMasemaan.
Asennusvalikkonäyttö tulee näkyviin.
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos
hyväksyt sopimuksen ehdot,
napsauta [I accept the terms of
the license agreement]
-valintanappia ja napsauta [Next].
5 Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
• Kun näkyviin tulee
uudelleenkäynnistämisen vahvistamista
koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• DirectX saatetaan asentaa tietokoneen
järjestelmäympäristöstä riippuen.
• Jos näyttö ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
[Computer] (jos Windows XP/2000, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Windows Vista -järjestelmässä näkyviin voi
tulla automaattisen käynnistyksen näyttö.
Valitse ”Run Install.exe.” ja jatka asennusta
noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
6 Poista CD-ROM-levy asennuksen
päätyttyä.
• Seuraavien ohjelmien asentaminen:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
2 Napsauta [Install].
3 Valitse haluamasi kieli ja
napsauta sitten [Next].
Näkyviin tulee ”License Agreement”
-näyttö.
Tietokoneen käyttäminen
Näkyviin tulee ”Choose Setup
Language” -näyttö.
81
Ohjelmiston (mukana) asentaminen
Kun ohjelmisto asennetaan, työpöydälle
luodaan ”Picture Motion Browser”-,
”PMB Guide”- ja ”Music Transfer”
-pikakuvakkeet.
Käynnistä ”Picture Motion
Browser”
kaksoisnapsauttamalla.
Käynnistä ”PMB Guide”
kaksoisnapsauttamalla.
Käynnistä ”Music
Transfer”
kaksoisnapsauttamalla.
82
”Picture Motion Browser” (mukana)
Ohjelmiston ansiosta kameralla kuvattujen
valokuvien ja videoiden
käyttömahdollisuudet ovat tavallistakin
monipuolisemmat.
Tässä osassa on yleisiä tietoja ”Picture
Motion Browser” -ohjelmistosta.
Yleistä ”Picture Motion
Browser” -ohjelmistosta
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
avulla voi tehdä seuraavat toimenpiteet:
”PMB Guide” -oppaan
käynnistäminen
Kaksoisnapsauta työpöydän
(PMB
Guide) -kuvaketta.
Käynnistä-valikosta ”PMB Guide” saadaan
käyttöön, kun valitaan [Start] t [All
Programs] (Windows 2000: [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
käynnistäminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä kuvaketta
(Picture Motion Browser).
Käynnistä-valikosta: valitse [Start] t [All
Programs] (Windows 2000: [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [PMB - Picture
Motion Browser].
• Information-työkalun vahvistusilmoitus tulee
näyttöön, kun ”Picture Motion Browser”
käynnistetään ensimmäisen kerran. Valitse
[Start]. Tämä toiminto ilmoittaa uutisista, kuten
ohjelmistopäivityksistä. Voit muuttaa asetusta
myöhemmin.
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
sulkeminen
Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa
olevaa painiketta
.
”Picture Motion Browser” -ohjelmistossa on
valmiina useiden verkkosivujen URLosoitteita. Anna suostumuksesi ”Picture
Motion Browser” -ohjelmiston yhteydessä
verkkosivustoissa (mukaan lukien
ohjelmistossa valmiina olevat) käytettävien
kuvien latauspalveluiden tms. (jota
kutsutaan tästä eteenpäin palveluksi)
käyttöön.
• Joidenkin sivustojen palveluiden käyttö voi
edellyttää rekisteröitymistä tai
rekisteröitymismaksuja.
• Noudata verkkosivuston asettamia
sopimusehtoja, jotka liittyvät palvelun käyttöön.
• Palvelu voidaan keskeyttää tai siihen voidaan
tehdä muutoksia esimerkiksi verkkosivuston
ylläpitäjän päätösten mukaan. Sony ei ole
vastuussa tällaisissa tai muissakaan tapauksissa
asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisistä
ongelmista tai asiakkaalle palvelun
käyttämisestä aiheutuneista menetyksistä.
Tietokoneen käyttäminen
• Kameralla kuvattujen kuvien tuominen
tietokoneeseen ja niiden katseleminen
tietokoneessa.
• Kuvien järjesteleminen tietokoneessa
kalenteriin kuvauspäivämäärän mukaiseen
järjestykseen katselua varten.
• Kopioi tietokoneessa olevat kuvat
tallennusvälineeseen.
• Esimerkiksi kuvien parantelu
(Punasilmäisyyden korjaus jne.) ja
tulostaminen, kuvien lähettäminen
sähköpostiviestien liitteinä ja
kuvauspäivämäärien muuttaminen.
• Valokuvien tulostaminen tai tallentaminen
päivämäärällä.
• Kuvia sisältävän levyn luominen tallentavan
CD- tai DVD-aseman avulla.
• Lisätietoja on ”PMB Guide” -julkaisussa.
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston käynnistäminen ja
sulkeminen
83
”Picture Motion Browser” (mukana)
• Jos haluat tarkastella sivustoa, sinut ohjataan
Sonyn ylläpitämälle palvelimelle (jota kutsutaan
tästä eteenpäin Sony-palvelimeksi).
Verkkosivustoa ei ehkä voi tarkastella
esimerkiksi palvelimen ylläpitotoimien tms.
vuoksi.
• Jos Sony-palvelin poistetaan käytöstä, poistosta
ilmoitetaan etukäteen mm. Sonyn
verkkosivustoilla.
• URL-osoite, johon käyttäjä ohjataan Sonypalvelimelta, saatetaan tallentaa Sonyn tulevien
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.
Henkilökohtaisia tietoja ei tallenneta tällaisissa
tapauksissa.
84
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä
”Picture Motion Browser” -ohjelmistoa
Kameran ja tietokoneen
valmistelu
Kameran liittäminen
tietokoneeseen
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory
2 Monikäyttöliitäntään
Stick Duo” -kortti kameraan.
• Tätä vaihetta ei tarvita kopioitaessa
sisäisessä muistissa olevia kuvia.
2 Aseta riittävästi ladattu akku
kameraan tai kytke kamera
seinäpistorasiaan verkkolaitteen
(ei mukana) avulla.
• Kun kopioit kuvia tietokoneeseen akkua
käyttäen ja akun varaus on vähissä,
kopiointi voi epäonnistua tai kuvadata voi
vahingoittua, jos akun varaus loppuu
kesken.
1 USBliitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
3 Käynnistä tietokone ja paina
sitten
(Toisto) -painiketta.
”Yhdistää...” ilmestyy kameran näyttöön.
(Toisto) -painike
Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen
kerran, tietokone käynnistää automaattisesti
ohjelman kameran tunnistamiseksi. Odota
hetki.
*
Tietokoneen käyttäminen
Käyttöilmaisimet*
näkyy näytössä tiedonsiirron aikana.
Älä käytä tietokonetta ilmaisimen ollessa
näkyvissä. Kun ilmaisin muuttuu muotoon
, voit jatkaa tietokoneen käyttöä.
• Jos ”Mass Storage” ei tule näkyviin, valitse
[USB-liitäntä] -asetukseksi [Mass Storage]
(sivu 68).
85
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistoa
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
1 Liittää kameran tietokoneeseen
kohdassa ”Kameran liittäminen
tietokoneeseen” kuvatulla tavalla.
Kun USB-liitäntä on tehty, näkyviin
tulee automaattisesti ”Picture Motion
Browser” -ohjelmiston [Import Media
Files] -näyttö.
• Lisätietoja ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistosta on ”PMB Guide”
-ohjetoiminnossa.
Kuvien katseleminen
tietokoneessa
Kun tuominen on valmis, ”Picture Motion
Browser” -ohjelmisto käynnistyy. Tuotujen
kuvien pienoiskuvat tulevat näkyviin.
• ”My Pictures” -kansio on ”Viewed folders”
-oletuskansio.
• Memory Stick -korttipaikan käytöstä on
lisätietoja sivulla 89.
• Jos automaattinen käynnistystoiminto tulee
näkyviin, sulje se.
Järjestä kuvat tietokoneessa kalenteriin
kuvauspäivämäärän mukaiseen
järjestykseen katselua varten.
Lisätietoja on kohdassa ”PMB Guide”.
2 Tuo kuvat.
Aloita kuvien tuonti napsauttamalla
[Import]-painiketta.
Esimerkki: kuukausinäyttö
Kuvat viedään oletusasetuksen mukaan
”Pictures”-kansioon (jos Windows XP/
2000, ”My Pictures”) luotuun kansioon,
joka nimetään vientipäivämäärän
mukaan.
86
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistoa
USB-yhteyden poistaminen
Tee vaiheet 1 - 4 ennen seuraavia toimia:
• Monikäyttöliitäntäkaapelin irrottaminen.
• ”Memory Stick Duo”-kortin poistaminen.
• ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen
kameraan sen jälkeen, kun sisäisestä muistista
on kopioitu kuvia.
• Kameran virran katkaiseminen.
1 Kaksoisnapsauta tehtäväalueen yhteyden
katkaisun kuvaketta.
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet
Kameralla tallennetut kuvatiedostot on
ryhmitetty kansioiksi ”Memory Stick Duo”
-korttiin tai sisäiseen muistiin.
Esimerkki: kansioiden katseleminen
Windows Vista -käyttöjärjestelmässä
Windows Vista
Kaksoisnapsauta tätä
Windows XP/Windows 2000
Kaksoisnapsauta tätä
2 Napsauta
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Tarkasta vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
• Vaihe 4 on tarpeeton Windows XP/Vista
-järjestelmässä.
A Kansio, jossa on sellaisella kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja, jossa ei ole
kansioiden luontitoimintoa.
B Kansio, jossa on tällä kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja.
Jos uusia kansioita ei ole luotu, olemassa
ovat vain seuraavat kansiot:
Tietokoneen käyttäminen
4 Napsauta [OK].
Yhteys laitteeseen on katkaistu.
– ”Memory Stick Duo”: vain ”101MSDCF”
– Sisäinen muisti: vain ”101_SONY”
• ”100MSDCF”-kansioon ei voi tallentaa kuvia.
Tässä kansiossa olevat kuvat ovat käytettävissä
vain katselua varten.
• ”MISC”-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä sen
kuvia voi toistaa.
87
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen käyttämällä ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistoa
• Kuvatiedostot nimetään seuraavasti:
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Videotiedostot: MOV0ssss.MPG
– Videoiden tallennuksen aikana tallennettavat
hakemistokuvatiedostot:
MOV0ssss.THM
• ssss tarkoittaa mitä tahansa numeroa välillä
0001 - 9999. Videotilassa kuvatun
videotiedoston nimen numero-osa on sama kuin
sitä vastaavalla hakemistokuvatiedostolla.
• Jos haluat lisätietoja kansioista, katso sivuja 60
ja 63.
88
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman
”Picture Motion Browser” -ohjelmistoa
Tietokoneeseen voi kopioida kuvia ilman
”Picture Motion Browser” -ohjelmistoa
seuraavasti.
Jos tietokoneessa on Memory Stick
-korttipaikka
Poista ”Memory Stick Duo” -kortti
kamerasta ja aseta Memory Stick Duo
-sovittimeen. Aseta Memory Stick Duo
-sovitin tietokoneeseen ja kopioi kuvat.
• Vaikka käyttöjärjestelmä olisi Windows 95/98/
98 SecondEdition/NT/Me, voit kopioida kuvat
asettamalla ”Memory Stick Duo” -kortin
tietokoneen Memory Stick -paikkaan.
• Jos ”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei
tunnisteta, katso sivua 107.
Jos tietokoneessa ei ole Memory Stick
-korttipaikkaa
Tee USB-liitäntä ja kopioi kuvat
vaiheittain.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan ”Documents”-kansioon
(jos Windows XP: ”My Documents”).
1 Valmistele kamera ja tietokone.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran ja tietokoneen valmistelu”
sivulla 85.
2 Liitä kamera tietokoneeseen
monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran liittäminen tietokoneeseen”
sivulla 85.
• Jos ”Picture Motion Browser” on jo
asennettu, ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistossa käynnistyy [Import Media
Files], mutta lopeta se valitsemalla [Cancel].
Tietokoneen käyttäminen
• Tällä sivulla olevat esimerkkinäytöt kuvaavat
kuvien kopiointia ”Memory Stick Duo”
-kortista.
• Kamera ei ole yhteensopiva Windowskäyttöjärjestelmän (Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me) kanssa.
Jos tietokoneessa ei ole Memory Stick -paikkaa,
kopioi kuvat ”Memory Stick Duo” -kortista
tietokoneeseen käyttämällä erikseen hankittavaa
Memory Stick -luku-/kirjoituslaitetta.
• Jos haluat kopioida kuvat sisäisestä muistista
tietokoneeseen, kopioi kuvat ensin ”Memory
Stick Duo” -korttiin ja kopioi ne sitten kortista
tietokoneeseen.
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
- Windows Vista/XP
89
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman ”Picture Motion Browser” ohjelmistoa
3 Napsauta [Open folder to view
files] (jos Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK]), kun
ohjattu toiminto tulee näkyviin
työpöydälle.
6 Napsauta [Documents]-kansiota
(jos Windows XP: [My
Documents]). Tuo sitten valikko
näkyviin napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella ”Documents”
-ikkunassa ja valitse [Paste].
1
2
• Jos ohjattu toiminto ei käynnisty
automaattisesti, toimi seuraavasti: t
”Windows 2000” sivulla 90.
4 Kaksoisnapsauta [DCIM].
5 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja valitse [Copy].
Kuvatiedostot kopioidaan [Documents]
-kansioon (jos Windows XP: [My
Documents]).
• Jos kohdekansiossa on samanniminen
tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos kirjoitat
uuden kuvan aiemman kuvan päälle, aiempi
tiedosto poistetaan. Jos haluat kopioida
kuvatiedoston poistamatta aiempaa
tiedostoa, vaihda tiedoston nimi ja kopioi
kuva sitten. Huomaa kuitenkin, että jos
vaihdat tiedoston nimen (sivu 91), et ehkä
voi katsoa kyseistä kuvaa kamerallasi.
Windows 2000
Kaksoisnapsauta [My Computer] t
[Removable Disk], kun kamera on
yhdistetty tietokoneeseen. Suorita sitten
vaihe 4.
1
2
• Jos haluat lisätietoja kuvatiedostojen
kohdekansiosta, katso sivua 87.
90
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katseleminen
kamerassa kopioimalla ne ”Memory Stick Duo” -korttiin
Tässä osassa menettely kuvataan käyttäen
Windows-tietokonetta esimerkkinä.
Kun tietokoneeseen kopioitua
kuvatiedostoa ei enää ole ”Memory Stick
Duo” -kortissa, kyseistä kuvaa voi katsella
uudelleen kamerassa kopioimalla
kuvatiedoston tietokoneesta ”Memory Stick
Duo” -korttiin.
• Ohita vaihe 1, jos kamerallasi asetettua
tiedostonimeä ei ole muutettu.
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon
vuoksi.
• Sony ei takaa, että kamerassa olevaa
kuvatiedostoa voidaan toistaa, jos sitä on
käsitelty tietokoneella tai jos se on tallennettu
toisella kameralla.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortissa ei ole
kansioita, luo ensin kansio (sivulla 63)
kameralla ja kopioi sitten kuvatiedostot.
2 Kopioi kuvatiedosto ”Memory
Stick Duo” -kortin kansioon
seuraavassa järjestyksessä.
1Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Copy].
2Kaksoisnapsauta [Removable Disk] tai
[SonyMemoryStick] kohdassa
[Computer] (jos Windows XP, [My
Computer]).
3Napsauta [DCIM]-kansion
[sssMSDCF]-alikansiota hiiren
kakkospainikkeella ja valitse sitten
[Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
välillä 100–999.
1 Napsauta hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta sitten [Rename].
Vaihda tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
Anna kohtaan ssss numero väliltä
0001–9999.
2
Tietokoneen käyttäminen
1
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna jokin
toinen numero.
• Tietokoneen asetukset voivat aiheuttaa sen,
että tiedostonimen tunniste on näkyvissä.
Valokuvien tunniste on JPG ja videoiden
tunniste MPG. Älä muuta tätä tunnistetta.
91
”Music Transfer” -ohjelmiston käyttäminen
(mukana)
Voit korvata tehtaassa esiasetetut
musiikkitiedostot haluamillasi
musiikkitiedostoilla käyttämällä CD-ROM
-levyllä (mukana) olevaa ”Music Transfer”
-ohjelmistoa. Voit myös poistaa tai lisätä
näitä tiedostoja milloin haluat.
Musiikin lisääminen/
muuttaminen ”Music Transfer”
-ohjelmiston avulla
Seuraavassa on luettelo
musiikkitiedostomuodoista, joita ”Music
Transfer” -ohjelmiston avulla voi siirtää:
• tietokoneen kiintolevylle tallennetut MP3tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• tämän kameran esiasetettu musiikki
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin
painamalla HOME-painiketta.
2 Valitse
(Tulostus, Muut)
painamalla b/B
ohjauspainikkeesta, valitse [
Musiikkityökalu] painamalla v/V
ja paina sitten z.
3 Valitse [Lataa musiikki]
painamalla v/V/b/B ja paina
sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Liitä
tietokoneeseen”.
4 Luo USB-yhteys kameran ja
tietokoneen välille.
5 Käynnistä ”Music Transfer”.
92
6 Lisää/vaihda musiikkitiedostot
noudattamalla näytön ohjeita.
• Tehtaassa kameraan esiasetetun musiikin
palauttaminen:
1 Suorita [Alusta musiikki] vaiheessa 3.
2 Suorita ”Music Transfer” -ohjelmistossa
[Restore defaults] -toiminto.
Kaikki musiikkitiedostot palautuvat
esiasetusten mukaisiksi, ja [Kuvaesitys]valikon [Musiikki]-asetukseksi tulee [Pois].
• Voit palauttaa musiikkitiedostot esiasetusten
mukaisiksi [Palauta]-toiminnon avulla (sivu 67),
mutta tällöin myös muut asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Lisätietoja ”Music Transfer” -ohjelmiston
käyttämisestä on ”Music Transfer” -ohjelmiston
online-ohjeessa.
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
Voit kopioida kuvat Macintoshtietokoneeseen.
• ”Picture Motion Browser” ei ole yhteensopiva
Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että kameraan
liitettävässä tietokoneessa on seuraavat
ominaisuudet:
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (asennettuna): Mac
OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 -v10.5)
• Käytettävissä on kolme USB-yhteysmuotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Auto]
(tehdasasetus), [Mass Storage] ja [PictBridge].
Tässä osassa kuvataan esimerkkeinä
vaihtoehdot [Auto] ja [Mass Storage]. Jos haluat
lisätietoja [PictBridge]-yhteydestä, katso
sivua 68.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Kuvien kopioiminen ja
katseleminen tietokoneessa
1 Valmistele kamera ja Macintosh-
USB-liitäntä: mukana vakiovarusteena
tietokone.
Suositeltava käyttöympäristö ”Music
Transfer” -ohjelmistolle
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran ja tietokoneen valmistelu”
sivulla 85.
Käyttöjärjestelmä (asennettuna): Mac
OS X (v10.3 - v10.5)
Prosessori: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5 -sarja,
Mac mini
Muisti: vähintään 64 Mt (suosituksena
vähintään 128 Mt)
Huomautuksia kameran liittämisestä
tietokoneeseen
• Toiminta ei ole taattua kaikissa edellä
suositelluissa tietokoneympäristöissä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan
tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet
(kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin
mukaan.
• Oikea toiminta ei ole taattua käytettäessä USBkeskitintä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopivan USB-liitännän kautta
mahdollistaa nopean tiedonsiirron, koska tämä
kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopiva.
monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran liittäminen tietokoneeseen”
sivulla 85.
3 Kopioi kuvatiedostot Macintoshtietokoneeseen.
1Kaksoisosoita tunnistettua symbolia t
[DCIM] t kansio, johon kopioitavat
kuvat on tallennettu.
2Vedä ja pudota kuvatiedostot
kiintolevyn symboliin.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
Tietokoneen käyttäminen
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava
levytila—noin 250 Mt
2 Liitä kamera tietokoneeseen
• Jos haluat lisätietoja kuvien
tallennuskansiosta ja tiedostonimistä, katso
sivua 87.
93
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
4 Katsele kuvia tietokoneessa.
Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta
t avaa kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
USB-liitännän poistaminen
Vedä asemasymboli tai ”Memory Stick
Duo” -symboli ”Roskakori”-symbolin
kohdalle ennen seuraavien toimien
tekemistä tai kameran yhteys
tietokoneeseen katkeaa.
• Monikäyttöliitäntäkaapelin irrottaminen.
• ”Memory Stick Duo”-kortin poistaminen.
• ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen
kameraan sen jälkeen, kun sisäisestä muistista
on kopioitu kuvia.
• Kameran virran katkaiseminen.
Musiikin lisääminen/
muuttaminen ”Music Transfer”
-ohjelmiston avulla
Voit korvata tehtaassa esiasetetut
musiikkitiedostot haluamillasi
musiikkitiedostoilla. Voit myös poistaa tai
lisätä näitä tiedostoja milloin haluat.
Seuraavassa on luettelo
musiikkitiedostomuodoista, joita ”Music
Transfer” -ohjelmiston avulla voi siirtää:
• tietokoneen kiintolevylle tallennetut MP3tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• tämän kameran esiasetettu musiikki.
”Music Transfer” -ohjelmiston
asentaminen
• Sulje kaikki käytössä olevat sovellusohjelmistot
ennen ”Music Transfer” -ohjelmiston
asentamista.
• Asennus edellyttää kirjautumista
järjestelmänvalvojana.
94
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta
CD-levy (mukana) CD-levyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta
(SONYPICTUTIL).
3 Kaksoisnapsauta [MAC]-kansion
[MusicTransfer.pkg]-tiedostoa.
Asennusohjelmisto käynnistyy.
Musiikkitiedostojen lisääminen/
muuttaminen
Katso kohtaa ”Musiikin lisääminen/
muuttaminen ”Music Transfer” ohjelmiston avulla” sivulla 92.
Tekninen tuki
Lisätietoja tästä tuotteesta ja
vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin saat Sony-asiakastuen
web-sivustosta osoitteesta
http://www.sony.net/
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas” -katselu
Kun asennat ”Cyber-shot-käsikirja”julkaisun, myös ”Cyber-shot-edistyneen
käytön opas” asennetaan. ”Cyber-shotedistyneen käytön opas” sisältää lisätietoja
kameran ja lisävarusteiden käytöstä.
Katselu Windowsissa
Kaksoisnapsauta työpöydän
(Step-up Guide) -kuvaketta.
Voit käynnistää ”Step-up Guide”
-toiminnon Start-valikosta, valitsemalla
[Start] t [All Programs] (jos Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Step-up Guide].
Katselu Macintoshissa
1 Kopioi [stepupguide]-kansio
tietokoneen [stepupguide]kansioon.
2 Valitse [stepupguide], [language]
ja sitten CD-ROM-levyllä
(mukana) oleva [FI]-kansio ja
kopioi kaikki [FI]-kansion
tiedostot vaiheessa 1
tietokoneeseen kopioidussa
[stepupguide]-kansiossa olevan
[img]-alikansion tiedostojen
päälle.
3 Kun tiedostot on kopioitu, pura
[stepupguide]-kansiossa oleva
”stepupguide.hqx”
kaksoisosoittamalla sitä ja
kaksoisosoita sitten tiedostoa
”stepupguide”.
Tietokoneen käyttäminen
• Jos tietokoneessa ei ole HQX-tiedoston
purkutyökalua, asenna Stuffit Expander.
95
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen
Tulostettaessa [16:9]-tilassa otettuja kuvia
kumpikin sivureuna voi rajautua pois, joten
varmista kuvien muoto ennen tulostusta
(sivu 109).
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella (sivu 97)
Voit tulostaa kuvia liittämällä kameran suoraan PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
Suoratulostus ”Memory Stick” -yhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa kuvia ”Memory Stick” -yhteensopivalla tulostimella.
Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Tulostaminen tietokoneen avulla
Voit kopioida kuvat tietokoneeseen kameran mukana toimitetun
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston avulla ja tulostaa kuvat.
Voit lisätä ja tulostaa kuviin päivämäärän (sivu 83).
Tulostaminen tulostuspalvelussa (sivu 100)
Voit ottaa kameralla otettuja kuvia sisältävän ”Memory Stick
Duo” -kortin mukaasi valokuvatulostuspalveluun. Voit lisätä
(Kuvatilaus) -merkin etukäteen niihin kuviin, joista haluat teettää
paperikuvat.
96
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella
Vaikka käytettävissä ei olisi tietokonetta,
kuvat voi tulostaa liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
• ”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos
-ilmaisin vilkkuu kameran näytössä
(virheilmoitus), tarkista kameraan liitetty
tulostin.
Vaihe 1: Kameran
valmisteleminen
Valmistele kamera sen liittämiseksi
tulostimeen monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Kun [USB-liitäntä]-asetus on [Auto],
kamera tunnistaa tietyt tulostimet
automaattisesti. Ohita tällöin vaihe 1.
MENUpainike
Ohjauspainike
HOMEpainike
• On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua,
jotta virta ei katkea tulostuksen aikana.
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin
painamalla HOME-painiketta.
2 Valitse
(Asetuks.) painamalla
b/B ohjauspainikkeesta ja valitse
[ Pääasetukset] painamalla v/V
ja paina sitten z.
painamalla v/V/b/B ja valitse
[USB-liitäntä] ja paina sitten z.
4 Valitse [PictBridge] painamalla
Valokuvien tulostaminen
3 Valitse [Pääasetukset 2]
v/V ja paina sitten z.
USB-tila on asetettu.
97
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
Vaihe 2: Kameran liittäminen
tulostimeen
1 Liitä kamera tulostimeen.
Vaihe 3: Tulostettavien kuvien
valitseminen
Valitse [Tämä kuva] tai [Useita
kuvia] painamalla v/V ja paina
sitten z.
Jos valitset [Tämä kuva]
Voit tulostaa valitun kuvan. Siirry
vaiheeseen 4.
Jos valitset [Useita kuvia]
Voit tulostaa useita valitsemiasi kuvia.
2 Monikäyttöliitäntään
1Valitse tulostettava kuva b/B painikkeilla ja paina sitten z.
tulee valittuun kuvaan.
2Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
3Valitse [OK] painamalla v ja paina
sitten z.
1 USBliitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
• Kun hakemistonäytöstä on valittu [Useita
kuvia], voit tulostaa kaikki kansiossa olevat
kuvat valitsemalla kansionvalintapalkin bpainikkeella ja lisäämällä kansioon
merkin.
Vaihe 4: Tulostaminen
2 Kytke tulostimeen virta, paina
(Toisto) -painiketta ja kytke sitten
kameraan virta.
1 Valitse tulostusasetukset
painamalla v/V/b/B.
Kun yhteys on muodostunut,
-ilmaisin tulee näkyviin.
[Määrä]
Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
Kamera on asetettu toistotilaan, ja näyttöön
tulee kuva ja tulostusvalikko.
98
• Määritetty määrä kuvia ei ehkä mahdu
yhdelle paperille.
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
[Asettelu]
Valitsee sivulla vierekkäin
tulostettavien kuvien määrän.
[Koko]
Valitse tulostuksessa käytettävän
paperin koko.
[Päivä]
Valitsemalla [Päivä&aika] tai [Päivä]
voit lisätä kuviin päivämäärän ja
kellonajan.
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään
valitsemassasi järjestyksessä (sivu 74).
Tulostin määrää, onko tämä toiminto
käytettävissä.
2 Valitse [OK] painamalla v ja paina
sitten z.
Kuva tulostuu.
• Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia, kun
(PictBridge -yhteys) -kuvake on
näytössä.
-ilmaisin
Varmista, että näyttö on palannut
vaiheeseen 2, ja irrota sitten
monikäyttöliitäntäkaapeli kamerasta.
Valokuvien tulostaminen
Vaihe 5: Tulostamisen
viimeistely
99
Tulostaminen tulostuspalvelussa
Voit ottaa kameralla otettuja kuvia
sisältävän ”Memory Stick Duo” -kortin
mukaasi valokuvatulostuspalveluun. Jos
tulostuspalvelu tukee DPOFvalokuvatulostusta, voit lisätä kuviin
etukäteen
(Kuvatilaus) -merkin, niin
kuvia ei tarvitse valita uudelleen
tulostuspalvelussa tulostettaessa.
Valitun kuvan merkitseminen
(Toisto) -painike
MENUpainike
• Kameran sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia
ei voi tulostaa suoraan kamerasta
tulostuspalvelussa. Kopioi kuvat ”Memory
Stick Duo” -korttiin ja ota sitten ”Memory Stick
Duo” -kortti mukaan tulostuspalveluun.
Ohjauspainike
Mikä on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) on
toiminto, jonka ansiosta ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevin kuviin voi lisätä
(Kuvatilaus) -merkin kuvien myöhempää
tulostusta varten.
•
(Kuvatilaus) -merkillä varustetut kuvat
voi tulostaa myös DPOF (Digital Print Order
Format) -standardin mukaisella tulostimella tai
PictBridge-yhteensopivalla tulostimella.
• Videoita ei voi merkitä.
Kun otat ”Memory Stick Duo” -kortin
mukaan tulostuspalveluun
• Kysy valokuvatulostuspalvelusta, minkä
tyyppisiä ”Memory Stick Duo” -kortteja se voi
käyttää.
• Jos tulostuspalvelu ei voi käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia, kopioi kuvat muulle
tallennusvälineelle, kuten CD-R-levylle, ja ota
se mukaasi tulostuspalveluun.
• Ota kortin lisäksi mukaasi Memory Stick Duo
-sovitin.
• Tee kuvadatasta varmuuskopio levylle ennen
datan viemistä tulostuspalveluun.
• Tulostettavien paperikuvien määrää ei voi
asettaa.
• Jos haluat lisätä kuvien päälle päivämäärän,
pyydä lisätietoja valokuvatulostuspalvelusta.
1 Paina
(Toisto) -painiketta.
2 Valitse kuva, jonka haluat
tulostaa.
3 Tuo valikko näkyviin painamalla
MENU-painiketta.
4 Valitse [DPOF] painamalla v/V
ohjauspainikkeesta ja valitse
[Tämä kuva] painamalla b/B ja
paina sitten z.
Kuvaan lisätään
-merkki.
(Kuvatilaus)
Merkin poistaminen
Valitse kuvat, joista haluat poistaa merkit,
ja toista sitten vaiheet 3 ja 4.
100
Tulostaminen tulostuspalvelussa
Kuvien valitseminen ja
merkitseminen
5 Valitse [OK] painamalla v ja paina
sitten z.
1 Paina MENU-painiketta, kun
-merkki ilmestyy näyttöön.
Yksittäinen kuva
näyttö on yksittäiskuvatilassa tai
hakemistokuvatilassa.
2 Valitse [DPOF] painamalla v/V
ohjauspainikkeesta ja valitse
[Useita kuvia] painamalla b/B ja
paina sitten z.
Hakemistonäyttö
3 Valitse merkittävä kuva
ohjauspainikkeella ja paina
sitten z.
Valittuun kuvaan lisätään
Yksittäinen kuva
-merkki.
Valinnan peruuttaminen
Valitse [Poistu] vaiheessa 5 ja paina sitten
z.
Merkin poistaminen
Valitse kuvat, joista haluat poistaa merkin,
ja paina sitten z vaiheessa 3.
Hakemistonäyttö
Kansion kaikkien kuvien merkitseminen
4 Paina MENU.
Valokuvien tulostaminen
Siirrä vaiheessa 3 kehys vasemmalla
olevaan kansiopalkkiin painamalla b ja
paina sitten z hakemistokuvatilassa.
Valittuun kansioon ja kaikkiin kuviin
lisätään
-merkki.
101
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso kohtia sivuilla 103–111.
Jos näytössä näkyy ”C/Ess:ss” tai muu vastaava koodi, katso sivulta 112.
2 Irrota akku, aseta se takaisin noin yhden minuutin kuluttua ja kytke kameraan
virta.
3 Palauta alkuasetukset (sivu 67).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ota huomioon, että lähettäessäsi kamerasi korjattavaksi annat suostumuksesi siihen, että
sisäisen muistin sisältö ja musiikkitiedostot voidaan tarkastaa.
Napsauttamalla seuraavia otsikoita pääset sivulle, jolla on kuvattu ongelman oire ja
korjausehdotukset.
Akku ja virta
102
103
”Memory Stick Duo”
108
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
103
Sisäinen muisti
109
Kuvien katseleminen
106
Tulostaminen
109
Poistaminen
107
PictBridge-yhteensopiva tulostin
109
Tietokoneet
107
Muut
111
Vianmääritys
Akku ja virta
Akkua ei voi asettaa kameraan.
• Asenna akku oikein akun poistovipua käyttämällä.
Kameraan ei voi kytkeä virtaa.
• Kun akku on asetettu kameraan, kameran käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa.
• Aseta akku oikein.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 118). Vaihda akku uuteen.
• Käytä suositeltua akkua.
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos kameraa ei käytetä noin kolmeen minuuttiin virran ollessa kytkettynä, kameran virta
katkeaa automaattisesti akun tyhjenemisen estämiseksi. Kytke virta kameraan uudelleen.
• Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 118). Vaihda akku uuteen.
Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää väärin.
• Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Jäljellä olevan varauksen ilmaisimen ja akun todellisen varauksen välillä on ristiriita.
Tyhjennä akku kokonaan ja lataa se sitten täyteen varauksen ilmaisimen korjaamiseksi.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 118). Vaihda akku uuteen.
Akkua ei voi ladata.
• Akkua ei voi ladata verkkolaitteen (ei mukana) avulla.
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
Kuvia ei voi tallentaa.
• Tarkista sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin vapaa tila. Jos se on täynnä, toimi
Vianmääritys
jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomat kuvat (sivu 35).
– Vaihda ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Kuvia ei voi tallentaa salamavalon latautumisen aikana.
• Aseta valokuvia ottaessasi tilapyörä muuhun asentoon kuin
.
• Aseta videoita kuvatessasi tilapyörä asentoon
.
• Videota kuvattaessa kuvakooksi on asetettu [640(hieno)]. Tee jompikumpi seuraavista
toimista:
– Valitse kuvakooksi muu kuin [640(hieno)].
– Aseta kameraan ”Memory Stick PRO Duo” -kortti.
103
Vianmääritys
Kohde ei näy näytössä.
• Kamera on toistotilassa. Aseta kameraan tallennustilaan painamalla
(sivu 33).
Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi, kun
näkyy näytössä.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi kuvattaessa yöaikaan.
• Paina suljinpainike puoliväliin ennen kuvan ottamista. Älä paina painiketta nopeasti pohjaan.
Tallennus kestää kauan.
• NR hidas suljin -toiminto on käytössä (sivu 18). Tämä ei ole merkki viasta.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Käytä kuvauksessa
(Makro) -tilaa. Sijoita kuvatessasi objektiivi
lyhyintä kuvausetäisyyttä, noin 2 cm (W)/90 cm (T), kauemmas kohteesta (sivu 26).
•
(Hämärä-tila),
(Maisema-tila) tai
(Ilotulitus-tila) valitaan Valotusohjelma-tilassa
kuvattaessa valokuvia.
• Jos Valotusohjelma-tilassa valitaan
(Edistynyt urheilukuvaus -tila) ja kohde on liian
lähellä, tarkennus voi olla vaikeaa.
• Tarkennuksen esiasetustoiminto on valittuna. Valitse automaattitarkennustila (sivu 47).
• Tarkista, että [Muunnoslinssi]-asetus on oikea (sivu 72).
• Katso kohtaa ”Jos kohde ei ole tarkka” sivulla 48.
Zoomaus ei toimi.
• Älykästä zoomausta ei voi käyttää, kun kuvakoko on [8M] tai [3:2].
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– [Kasvontunnistus]-asetus on [Päällä].
–
(Edistynyt urheilukuvaus -tila) on valittu Valotusohjelma-tilassa.
– Kameralla kuvataan videoita.
• Et voi muuttaa zoomausasteikkoa videoita kuvattaessa.
• Tarkista, että [Muunnoslinssi]-asetus on oikea (sivu 72).
Salamavalo ei toimi.
• Salamavalon asetuksena on (pakotettu salama pois) (sivu 26).
• Salamavaloa ei voi käyttää, kun
– [Kuvaustapa]-asetuksena on [Sarja] tai Monivalotus (sivu 43).
– Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Suuri herkkyys -tila),
(Edistynyt urheilukuvaus
-tila),
(Hämärä-tila) tai
(Ilotulitus-tila) (sivu 30).
– kuvataan videoita.
• Aseta salamavalo tilaan
(Pakotettu salama päällä), kun tilapyörä on M-asennossa tai kun
Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Maisema-tila),
(Hiekkaranta-tila) tai
(Lumi-tila)
(sivu 26).
104
Vianmääritys
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy valkeita pisteitä.
• Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa.
Tämä ei ole merkki viasta (sivu 13).
Lähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.
• Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Hämärä-tila) tai
(Edistynyt urheilukuvaus -tila),
(Ilotulitus-tila) (sivu 30).
(Maisema-tila),
Päivämäärä ja aika eivät näy LCD-näytössä.
• Kuvauksen aikana päivämäärä ja kellonaika eivät näy. Ne näkyvät vain toiston aikana.
Kuvaan ei voi lisätä päivämäärää.
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle (sivu 109). ”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston avulla voit tulostaa tai tallentaa kuvia päivämäärän kanssa (sivu 83).
F-arvo ja valotusaika vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 45).
Näyttö on liian pimeä tai kirkas.
• Säädä LCD-taustavalon kirkkautta (sivu 21).
Kuva on liian tumma.
• Kuvattavan kohteen takana on valonlähde. Valitse mittausmuoto (sivu 46) tai säädä valotusta
(sivu 45).
Kuva on liian kirkas.
• Säädä valotusta (sivu 45).
Kuvan värit eivät ole oikein.
Kuvaan tulee pystysuuntaisia raitoja, kun kuvaat hyvin kirkasta kohdetta.
• Kuvaan tulee valkoisia, mustia, punaisia, violetteja tai muunlaisia viivoja. Tämä ilmiö ei ole
merkki viasta.
Vianmääritys
• Valitse [Väritila]-asetukseksi [Normaali] (sivu 44).
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä muuttamalla sitä tilapäisesti kirkkaammaksi,
kun valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
105
Vianmääritys
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Valitse [Punasilm.esto]-asetukseksi [Päällä] (sivu 50).
• Ota kuva salaman avulla salaman kantamaa lyhyemmältä etäisyydeltä.
• Valaise huone ja ota kuva.
• Paranna kuvaa käyttämällä [Punasilmäisyyden korjaus] -toimintoa (sivu 58).
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole merkki viasta. Nämä pisteet eivät tallennu (sivu 2).
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat
(sivu 35).
• Akku on lähes tyhjä. Aseta kameraan ladattu akku.
Suurella zoomauksella otetussa kuvassa on häiriöitä.
• Kuvaan voi tulla häiriöitä epävakaan sään aikana sumun vuoksi.
Tämä ei ole vika. Sumua voi olla mahdoton havaita kuvauksen aikana. Otettu kuva kannattaa
tarkastaa kuvaamisen jälkeen toistozoomauksen avulla.
Kuvien katseleminen
Kuvaa ei voi toistaa.
• Paina
(Toisto) -painiketta (sivu 33).
• Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa (sivu 91).
• Sony ei takaa, että kamerassa olevaa kuvatiedostoa voidaan toistaa, jos sitä on on käsitelty
tietokoneella tai jos se on tallennettu toisella kameralla.
• Kamera on USB-tilassa. Katkaise USB-yhteys (sivu 87).
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy.
• Näytön ilmaisimet on poistettu käytöstä. Tuo näytön ilmaisimet näkyviin painamalla
ohjauspainikkeesta v (DISP) (sivu 21).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Näin voi käydä kuvankäsittelyn vuoksi. Tämä ei ole merkki viasta.
Musiikkia ei kuulu kuvaesityksen aikana.
• Siirrä musiikkitiedostot kameraan ”Music Transfer” -toiminnon avulla (sivu 92).
106
Vianmääritys
Kuvaa ei näy television kuvaruudussa.
• Tarkista, että kameran [Videolähtö]-asetus on television värijärjestelmän mukainen (sivu 69).
• Tarkista, että liitäntä on tehty oikein (sivu 76).
• Jos monikäyttöliitäntäkaapelin USB-liitin on liitetty toiseen laitteeseen, irrota liitin (sivu 87).
• Yrität toistaa videoita HD(1080i):n käytön aikana. Videoita ei voi katsella
teräväpiirtolaadulla. Valitse [COMPONENT]-asetukseksi [SD] (sivu 68).
Poistaminen
Kuvaa ei voi poistaa.
• Poista suojaus (sivu 59).
Tietokoneet
Tietokoneen käyttöjärjestelmän yhteensopivuus kameran kanssa ei ole
tiedossa.
• Lue kohta ”Suositeltava tietokoneympäristö” sivulta 80, jos kyseessä on Windows-kone, ja
sivulta 93, jos kyseessä on Macintosh-kone.
”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei tunnisteta tietokoneessa, jossa on
”Memory Stick” -paikka.
• Tarkista, että tietokone ja Memory Stick -kortin luku-/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia. Muiden kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja Memory Stick -luku/kirjoituslaitteiden käyttäjien on otettava yhteys asianomaisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivu 85
ja 93). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Kytke virta kameraan.
• Jos akun varaus on vähäinen, aseta kameraan ladattu akku tai käytä verkkolaitetta (ei mukana)
(sivu 85).
pitävästi.
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta)
(sivu 85).
Vianmääritys
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage] (sivu 68).
• Käytä monikäyttöliitäntäkaapelia (mukana) (sivu 85).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli sekä tietokoneesta että kamerasta ja liitä se uudelleen
107
Vianmääritys
Kuvia ei voi kopioida.
• Liitä kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 85).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivut 89 ja 93).
• Kun kuvauksessa käytetään tietokoneessa alustettua ”Memory Stick Duo” -korttia, kuvia ei
ehkä voi kopioida tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassasi alustettua ”Memory Stick
Duo” -korttia (sivu 63).
”Picture Motion Browser” ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen
jälkeen.
• Luo USB-yhteys sen jälkeen, kun tietokoneeseen on kytketty virta (sivu 85).
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytössä on ”Picture Motion Browser”, katso lisätietoja ”PMB Guide” -julkaisusta
(sivu 83).
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Et osaa käyttää ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa.
• Katso kohtaa ”PMB Guide” (sivu 83).
Kuvassa ja äänessä on katkoja ja kohinaa, kun videota katsotaan
tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai ”Memory Stick Duo” -kortista. Kopioi video
tietokoneen kiintolevylle ja toista videota sitten kiintolevyltä (sivu 89).
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen, kun ne on kopioitu tietokoneeseen.
• Kopioi ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, esimerkiksi ”101MSDCF” (sivu 87).
• Seuraa oikeita toimenpiteitä (sivu 91).
”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi asettaa kameraan.
• Aseta se oikein päin.
Olet alustanut ”Memory Stick Duo” -kortin vahingossa.
• Kaikki ”Memory Stick Duo” -kortissa olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei
voi palauttaa.
108
Vianmääritys
Sisäinen muisti
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
• Kamerassa on ”Memory Stick Duo” -kortti. Poista se.
Sisäisessä muistissa olevaa dataa ei voi kopioida ”Memory Stick Duo” -korttiin.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Kopioi kuva ”Memory Stick Duo” -korttiin, jossa on
riittävästi tilaa.
”Memory Stick Duo” -kortissa tai tietokoneessa olevaa dataa ei voi kopioida
sisäiseen muistiin.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
Tulostaminen
Katso kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin” yhdessä seuraavien kohtien kanssa.
Kuvan reunat rajautuvat pois tulostettaessa.
• Tulostin voi aiheuttaa sen, että kuvan reunat jäävät tulostumatta. Sivureunat voivat jäädä pois
erityisesti silloin, kun tulostat kuvan, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].
• Jos tulostat kuvat omalla tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä.
Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä ominaisuudet.
• Jos teetät kuvat tulostuspalvelussa, kysy, voidaanko kuvat tulostaa ilman sivureunojen
rajautumista pois.
Kuvaa ei voi tulostaa päivämäärällä.
• ”Picture Motion Browser” -ohjelmiston avulla voit tulostaa kuvia päivämäärän kanssa
(sivu 83).
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle. Koska kameralla otetut kuvat sisältävät
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Yhteyden luominen ei onnistu.
Vianmääritys
tiedon kuvauspäivämäärästä, voit kuitenkin tulostaa päivämäärän kuviin, jos tulostin tai
ohjelmisto tunnistaa Exif-tiedot. Pyydä tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta tietoja Exifyhteensopivuudesta.
• Jos käytät valokuvien tulostuspalvelua, pyydä heitä lisäämään päivämäärät kuvien päälle.
• Kameraa ei voi liittää suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja että se voidaan liittää kameraan.
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge] (sivu 68).
109
Vianmääritys
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen,
katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkista, että kamera on kytketty oikein tulostimeen käyttämällä monikäyttöliitäntäkaapelia.
• Kytke tulostimeen virta. Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota
monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu,
irrota monikäyttöliitäntäkaapeli, sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen ja liitä sitten
monikäyttöliitäntäkaapeli uudelleen.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi
tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• Varmista, että irrotat monikäyttöliitäntäkaapelin, ennen kuin
(PictBridge-yhteys)
-merkki katoaa.
Ei voi lisätä päivämäärää tai tulostaa kuvia hakemistokuvatilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistokuvatilassa. Pyydä ohjeita
tulostimen valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Kuvassa ei ole tallennustietoja, joten päivämäärää ei voi lisätä. Valitse [Päivä]-asetukseksi
[Pois] ja tulosta kuva uudelleen (sivu 98).
Tulostuskokoa ei voi valita.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
Kuvaa ei voi tulostaa valitun kokoisena.
• Kun käytät erikokoista paperia liitettyäsi tulostimen kameraan, irrota
monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se sitten uudelleen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta asetusta joko kamerassa
(sivu 98) tai tulostimessa.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Tulostin määrää, miten kauan siihen
kuluu.
110
Vianmääritys
Muut
Tiedostonumeroa ei voi nollata.
• Jos vaihdat tallennusvälineen, tiedostonumeroita ei voi alustaa kamerassa. Jos haluat alustaa
tiedostonumerot, alusta ”Memory Stick Duo” (sivu 63, 66) tai sisäinen muisti ja alusta sitten
asetukset (sivu 67). ”Memory Stick Duo” -kortin tai sisäisen muistin tiedot kuitenkin
poistetaan ja kaikki asetukset, päivämäärä mukaan lukien, alustetaan.
Kamera ei toimi, kun objektiivi on ääriasennossaan.
• Älä yritä liikuttaa väkisin objektiivia, joka on lakannut liikkumasta.
• Aseta ladattu akku ja kytke sitten kamera taas päälle.
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Katkaise kamerasta virta ja käytä kameraa aikaisintaan noin tunnin
kuluttua.
Objektiivi ei liiku, kun kytket virran kameraan.
• Akku on tyhjentynyt. Vaihda se ladattuun akkuun.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään pitkään.
• Tämä ei ole merkki viasta.
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 74).
• Sisäisen, ladattavan akun varaus on lopussa. Kiinnitä täyteen ladattu akku, katkaise kameran
virta ja anna kameran olla käyttämättömänä 24 tuntia.
Haluat muuttaa päivämäärää tai kellonaikaa.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 74).
Vianmääritys
111
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnostiikkanäyttö
Jos näkyviin tulee koodi, jonka alussa on
kirjain, kameran itsediagnostiikka on
käynnissä. Kaksi viimeistä numeroa (ss)
määräytyvät kameran tilan mukaan.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt
seuraavia korjaustoimia muutaman kerran,
kamera saattaa vaatia korjausta. Ota
yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee
näkyviin, noudata ohjeita.
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku heti.
Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun
käyttöaikaa on vielä jäljellä 5–10
minuuttia. Tämä määräytyy
käyttöolosuhteiden ja akun tyypin
mukaan.
C:32:ss
• Kamerassa on laiteongelma. Katkaise
virta ja kytke virta uudelleen.
Saa käyttää vain yht.-sopivan akun
kanssa
• Kamerassa oleva akku ei ole NP-BG1-
C:13:ss
akku.
• Kamera ei tallenna dataa ”Memory
Stick Duo” -korttiin eikä lue dataa
kortista. Katkaise kameran virta ja
kytke virta uudelleen tai poista
”Memory Stick Duo” -kortti ja aseta
kortti takaisin.
• Sisäisessä muistissa on alustusvirhe tai
kamerassa on alustamaton ”Memory
Stick Duo” -kortti. Alusta sisäinen
muisti tai ”Memory Stick Duo” -kortti
(sivut 63, 66).
• Asetettua ”Memory Stick Duo” -korttia
ei voi käyttää kameran kanssa, tai data
on vahingoittunut. Aseta kameraan
toinen ”Memory Stick Duo” -kortti.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta
kamera (sivu 67) ja kytke kameraan
uudelleen virta.
112
Järjestelmävirhe
• Katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
Sisäisen muistin virhe
• Katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
Aseta Memory Stick paikalleen
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
kameraan oikein.
• Kameraan asetettua ”Memory Stick
Duo” -korttia ei voi käyttää kamerassa
(sivu 116).
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
vahingoittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortin liitäntä on
likainen.
Memory Stick -tyyppivirhe
• Kameraan asetettua ”Memory Stick
Duo” -korttia ei voi käyttää kamerassa
(sivu 116).
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Memory Stick -korttia ei voi käyttää.
Käyttö estetty
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jonka käyttö on rajattu.
Memory Stick -kortin alustusvirhe
Sisäisen muistin alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen
(sivut 63 ja 66).
Memory Stick on lukittu
Ei voi luoda lisää kansioita
• ”Memory Stick Duo” -kortissa on
kansio, jonka nimen alussa on ”999”.
Jos näin on, kansioita ei voi luoda
enempää.
Tiedostovirhe
• Kuvan toiston aikana tapahtui virhe.
Sony ei takaa, että kamerassa olevaa
kuvatiedostoa voidaan toistaa, jos sitä
on käsitelty tietokoneella tai jos se on
tallennettu toisella kameralla.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä
kytkin on LOCK-asennossa. Aseta
kytkin tallennusasentoon.
Sisäisessä muistissa ei ole tilaa
Memory Stick -kortilla ei ole
muistitilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja
Vain luku -kansio
• Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa
kameran tallennuskansioksi. Valitse
toinen kansio (sivu 64).
Tiedoston suojaus
• Poista suojaus (sivu 58).
(sivu 35).
Kuvan koko yli
Lukumuisti
• Kamera ei pysty tallentamaan tai
poistamaan kuvia tässä ”Memory Stick
Duo” -kortissa.
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi
toistaa kameralla.
Virheellinen toiminto
• Yrität toistaa tiedostoa, joka ei ole
Ei kuvia
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu
toistettavia kuvia.
yhteensopiva kameran kanssa.
• Valitsemaasi toimintoa ei voi käyttää
videoihin.
• ”Memory Stick Duo” -korttiin ei ole
tallennettu toistettavia kuvia.
• Valitussa kansiossa ei ole tiedostoa, jota
Kansiovirhe
• Kansio, jonka nimessä on samat kolme
näkyä kuvassa. Käytä salamavaloa, ota
epäterävyyttä vähentävä toiminto
käyttöön tai aseta kamera jalustalle
kameran tukemiseksi.
Vianmääritys
voi toistaa kuvaesityksessä.
(tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi
ensimmäistä numeroa, on jo olemassa
”Memory Stick Duo” -kortissa
(esimerkiksi: 123MSDCF ja
123ABCDE). Valitse toinen kansio tai
luo uusi kansio (sivut 63, 64).
113
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
640(hieno) ei ole saatavilla
• 640(hieno)-kokoisia videoita ei
tallentaa ”Memory Stick PRO Duo”
-korttiin. Aseta kameraan ”Memory
Stick PRO Duo” -kortti tai valitse
kuvakooksi muu kuin [640(hieno)].
Käsittelee
• Tulostin peruuttaa nykyistä
tulostustyötä. Et voi tulostaa, ennen
kuin peruutus on valmis. Tulostin
määrää, miten kauan tähän kuluu.
Musiikkivirhe
Makro ei saatavilla
• Makro ei ole saatavissa näiden asetusten
yhteydessä (sivut 26, 30).
• Poista musiikkitiedosto tai korvaa se
normaalilla musiikkitiedostolla.
• Suorita [Alusta musiikki], lataa sitten
uudet musiikkitiedostot.
Salama-asetuksia ei voi muuttaa
• Salama ei ole saatavissa näiden
asetusten yhteydessä (sivut 26, 30).
Kuvia valittu maks.määr
• Voit valita enintään 100 kuvaa. Poista
valintamerkki.
Musiikkimuistin alustusvirhe
• Suorita [Alusta musiikki].
Virheellinen toiminto
HD (1080i) -lähtö käynnissä...
• Yrität toistaa videoita.
• Yrität käyttää [Parantelu]-toimintoa.
Ei riittävästi virtaa
• Jos kopioit sisäiseen muistiin
tallennettuja kuvia ”Memory Stick
Duo” -korttiin, käytä täyteen ladattua
akkua.
TV-lähtö käynnissä...
• Kamera toistaa kuvia kuvaesitystilassa.
Punasilmäisyyttä ei havaittu
Tulostin on varattu
Paperivirhe
Ei paperia
Mustevirhe
Muste vähissä
Ei mustetta
• Kaikista kuvista ei voi korjata
punasilmäisyyttä.
Katkaise virta ja kytke taas
päälle
• Objektiivin toimintahäiriö.
• Tarkista tulostin.
Tulostinvirhe
• Tarkista tulostin.
• Tarkista, onko tulostettava kuva
Irrota objektiivin suojus ja
kytke virta pois ja uudestaan päälle
• Irrota objektiivin suojus ja kytke virta
pois ja uudestaan päälle.
vahingoittunut.
Itselaukaisin ei ole käytettävissä
• Itselaukaisin ei ole käytettävissä näiden
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä
vielä suoritettu loppuun. Älä irrota
monikäyttöliitäntäkaapelia.
114
asetusten kanssa.
Muut
Kameran käyttäminen ulkomailla —
virtalähteet
Voit käyttää kameraa, akkulaturia (mukana) ja AC-LS5K-verkkolaitetta (ei mukana) kaikissa
maissa ja kaikilla alueilla, joissa verkkojännite on 100 V–240 V, 50/60 Hz.
• Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Muut
115
Tietoja ”Memory Stick Duo” -muistikortista
”Memory Stick Duo” on pienikokoinen,
kannettava tallennusväline. Alla olevassa
taulukossa on lueteltu ”Memory Stick Duo”
-tyypit, joita voidaan käyttää tämän
kameran kanssa. Kaikkien ”Memory Stick
Duo” -toimintojen oikea toiminta ei
kuitenkaan ole taattua.
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/
toisto
Memory Stick Duo
(ei MagicGate-tekniikkaa)
a*2
Memory Stick Duo
(MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1) ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory
Stick Duo” ja ”Memory Stick PRO Duo” on
varustettu MagicGate-toiminnoilla. MagicGate
on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksien
suojausmenetelmä. Tällä kameralla ei voi
suorittaa MagicGate-toimintoja edellyttävää
datan tallennusta tai toistoa.
*2) Kamera ei tue erittäin nopeaa tiedonsiirtoa
rinnakkaisliitännän kautta.
*3) Kamera ei ole yhteensopiva 8-bittisen
rinnakkaistiedonsiirron kanssa. Tukee 4bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa ”Memory Stick
PRO Duo” -kortin tavoin.
*4) [640(hieno)]-kokoisia videoita voi tallentaa.
• Tämä tuote on ”Memory Stick Micro” (”M2”)
-yhteensopiva. ”M2” on lyhenne termistä
”Memory Stick Micro”.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo”
-kortti ei välttämättä toimi tämän kameran
kanssa.
• Datan luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee
”Memory Stick Duo” -kortin ja käytettävän
laitteiston yhdistelmän mukaan.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia datan
lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
116
• Data voi vahingoittua seuraavissa tilanteissa:
– ”Memory Stick Duo” -kortti poistetaan tai
kameran virta katkaistaan datan lukemisen tai
kirjoittamisen aikana.
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään
paikoissa, joissa on staattista sähköä tai
sähköisiä häiriöitä.
• Suositelemme tärkeiden tietojen
varmuuskopiointia tietokoneen kiintolevylle.
• Älä paina voimakkaasti kirjoittaessasi
etikettialueelle.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo”
-korttiin tai Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick Duo” -korttia
aina sen mukana toimitetussa kotelossa.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin
liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä lyö, taivuta äläkä pudota ”Memory Stick
Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo”
-korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia
vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia pienten
lasten ulottuville. He voivat nielaista sen
vahingossa.
• Älä työnnä mitään muuta kuin ”Memory Stick
Duo” -kortti Memory Stick Duo -aukkoon.
Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää eikä
säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, kuten auringonpaisteeseen
pysäköity auto
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä
aineita.
Tietoja ”Memory Stick Duo” -muistikortista
Huomautuksia Memory Stick Duo
-sovittimen (ei mukana) käyttämisestä
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivassa laitteessa,
aseta ”Memory Stick Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen. Jos asetat ”Memory
Stick Duo” -kortin ”Memory Stick”
-yhteensopivaan laitteeseen ilman Memory
Stick Duo -sovitinta, et voi ehkä enää poistaa
sitä laitteesta.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista, että
”Memory Stick Duo” -kortti on oikein päin ja
työnnä kortti kokonaan sovittimeen. Muuten
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Kun ”Memory Stick Duo” -kortti asetetaan
Memory Stick Duo -sovittimessa ”Memory
Stick” -yhteensopivaan laitteeseen, varmista,
että Memory Stick Duo -sovitin on oikein päin.
Huomaa, että väärä käyttö saattaa aiheuttaa
laitevian.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen
ilman ”Memory Stick Duo” -korttia. Muuten
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Huomautuksia ”Memory Stick PRO Duo”
-kortin (ei mukana) käyttämisestä
Tässä kamerassa voidaan käyttää ”Memory Stick
PRO Duo” -kortteja, joiden tallennuskapasiteetti
on enintään 16 Gt.
Huomautuksia ”Memory Stick Micro”
-kortin (ei mukana) käyttämisestä
• Kun kamerassa käytetään ”Memory Stick
Micro” -korttia, muista asettaa ”Memory Stick
Micro” -kortti Duo-kokoiseen ”M2”sovittimeen. Jos asetat ”Memory Stick Micro”
-kortin kameraan ilman Duo-kokoista
”M2”-sovitinta, et ehkä pysty poistamaan sitä
kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia pienten
lasten ulottuville. He voivat nielaista sen
vahingossa.
Muut
117
Tietoja akusta
Akun lataaminen
Suosittelemme akun lataamista tilassa, jonka
lämpötila on 10 - 30 °C. Akku ei ehkä lataudu
kokonaan muissa lämpötiloissa.
Akun tehokas käyttö
• Akun tehokkuus laskee lämpötilan laskiessa.
Kylmissä paikoissa akun käyttöaika on
normaalia lyhyempi. Toimimalla seuraavasti
voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussa vartalosi lähellä, jotta se
lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri
ennen kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein
salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja
kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi
ajaksi ja että teet koekuvauksen ennen
varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Se ei ole
vedenkestävä.
• Älä jätä akkua autoon, suoraan
auringonpaisteeseen tai muuhun erittäin
kuumaan paikkaan.
Akun säilyttäminen
• Pura akun varaus täysin ennen varastointia ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Jotta
akku pysyy toimintakuntoisena, lataa se täyteen
ja pura se kamerassa vähintään kerran vuodessa
varastoinnin aikana.
• Voit purkaa akun varauksen jättämällä kameran
kuvaesitystilaan (sivu 53), kunnes virta loppuu.
• Kuljeta ja säilytä akkua mukana toimitetussa
akkukotelossa, jotta sen kosketuspinnat pysyvät
puhtaina eikä se pääse oikosulkuun.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee ajan kuluessa ja käyttökertojen
lisääntyessä. Jos akku loppuu latausten välillä
nopeasti, on luultavasti aika vaihtaa akun tilalle
uusi.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja
käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
118
Akkulaturi
Akkulaturi
• Älä lataa kameran mukana toimitetussa laturissa
muita kuin tyypin NP-BG akkuja. Muut kuin
määritetyt akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai
räjähtää, jos niitä yritetään ladata. Tällöin on
vaarana altistua sähköiskuille tai
palovammoille.
• Irrota ladattu akku akkulaturista. Jos jätät
ladatun akun laturiin, akun käyttöikä voi
lyhentyä.
• Kun CHARGE-valo vilkkuu, poista ladattava
akku ja aseta sama akku uudelleen kameraan
niin, että se napsahtaa paikalleen. Jos
CHARGE-merkkivalo vilkkuu uudelleen,
kyseessä voi olla akkuhäiriö tai vääräntyyppinen
akku. Varmista, että akku on määritetyn
tyyppinen. Jos akku on määritetyn tyyppinen,
irrota akku, vaihda sen tilalle toinen tai uusi
akku ja tarkasta, että akkulaturi toimii oikein.
Jos akkulaturi toimii oikein, on ehkä ilmennyt
akkuhäiriö.
Muut
119
Hakemisto
Hakemisto
A
H
AE/AF-lukkoilmaisin .....24, 48
Hakemistonäyttö ............ 34, 53
AF-apuvalo ...........................70
Hallitse muistia .................... 63
Videot...................... 24, 25
AF-etäisyysmittarin ruutu.....47
Hehkulamppu....................... 49
Kuvaesitys ...................... 53, 56
AF-lukko ..............................48
Hidas suljin .......................... 26
Kuvakoko .......................11, 41
AF-tapa .................................71
Hiekkaranta-tila ................... 29
Kuvan laatu .................... 11, 13
Akku ...................................118
Histogrammi ........................ 21
Kuvapiste.............................. 11
Akkulaturi...........................119
HOME.................................. 37
Alivalotus ...............................9
Hämärä muotokuva -tila ...... 29
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet................. 87
Alusta musiikki.....................92
Hämärä-tila .......................... 29
Kuvatilausmerkki ............... 100
Kuvaaminen .........................41
Alustus............................63, 66
Valokuvat ......................24
Kuvausasetukset 1 ................ 70
Apuviiva ...............................70
I
Asentaminen .........................81
Ilotulitus-tila......................... 29
Kuvaustapa ...........................43
Asetuks. ................................67
ISO ............................. 9, 10, 45
Kuvien katseleminen ............ 33
Aukko .....................................9
Itsediagnostiikkanäyttö ...... 112
Autom. Katselu.....................73
Itselaukaisin ......................... 27
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen............... 85
Autom.suuntaus....................73
Kuvausasetukset 2 ................ 73
Kuvien poistaminen.............. 35
Automaattisäätö-tila .............24
J
Käsivalotus-tila..................... 31
Automaattitarkennus ..............7
JPG....................................... 88
Käyttöjärjestelmä ........... 80, 93
C
K
COMPONENT .....................68
Kalansilmälinssi................... 57
L
Kameran käyttäminen
ulkomailla ................... 115
Language Setting..................75
D
DC IN -liitäntä......................15
Digitaalizoomaus..................71
DirectX .................................81
DISP .....................................21
DPOF............................59, 100
DRO......................................51
E
Edistynyt urheilukuvaus -tila
.......................................29
Käännä..................................60
Kameran piteleminen ........... 24
Kansio .................................. 60
Lataa musiikki ......................92
LCD-näyttö...........................21
Liittäminen
Luominen...................... 63
Televisio........................ 76
Muuttaminen................. 64
Tietokone ......................85
Valitseminen................. 60
Kasvontunnistus................... 42
Katseltavan kuvan zoomaus
...................................... 33
Katseluvalikko ..................... 56
Kellonajan asetukset ............ 74
Tulostin .........................98
Loistevalo 1, 2, 3 ..................49
Lumi-tila............................... 29
Luo kansio ............................ 63
Luonnollinen ........................ 44
Eloisa ....................................44
Kerta..................................... 71
Epäterävyys ............................8
Keskip.AF ............................ 47
EV.........................................45
Keskipainotteinen mittaus.... 46
EV-arvon säätäminen .....21, 45
Kontrasti............................... 51
Suositeltava ympäristö
....................................... 93
Kopioi .................................. 65
Maisema-tila.........................29
M
Macintosh-tietokone.............93
Makro ................................... 26
120
Hakemisto
Mass Storage.........................68
Parantelu............................... 56
Suuri herkkyys -tila ..............29
”Memory Stick Duo”..........116
PC......................................... 79
Symboli.................................17
Memory Stick -työkalu .........63
Pehmeä kohdistus................. 56
Mittausmuoto........................46
Pehmeä kuva -tila................. 29
T
Monikäyttöliitäntä ....76, 85, 98
PictBridge....................... 68, 97
Tarkennuksen esiasetus ........48
Monikäyttöliitäntäkaapeli
.................................85, 98
Picture Motion Browser ....... 83
Tarkennus ...................7, 25, 47
Piippaus ................................ 67
Tarkkaile...............................71
Monip.AF .............................47
Pilvinen ................................ 49
Tarkkuusdigitaalizoom .........71
Monipistemittaus ..................46
Pistem. AF............................ 47
Televisio ...............................76
Monivalotus ..........................43
Terävyys ...............................51
MPG......................................88
Pistemittauksen hiusristikko
...................................... 46
Music Transfer................92, 94
Pistemittaus .......................... 46
Tiedostonimi.........................87
Musiikki................................55
Poista .................................... 56
Tietokone ..............................79
Musiikkityökalu....................92
Alustus .................... 63, 66
Kuvien kopioiminen......85
Mustavalko ...........................44
Punasilm.esto ....................... 50
Muunnoslinssi.................16, 72
Punasilmäisyyden korjaus.... 58
Kuvien kopioiminen
.......................................93
Muuta kansiota .....................64
Päivä............................... 74, 99
Macintosh ......................93
Päivänvalo ............................ 49
Ohjelmisto .....................81
N
Pääasetukset 1 ...................... 67
NR hidas suljin .....................18
Pääasetukset 2 ...................... 68
Suositeltava ympäristö
.................................80, 93
Tiedoston tallennuskohde .....87
Tietokoneeseen
tallennettujen
kuvatiedostojen
katseleminen kamerassa
.......................................91
NTSC ....................................69
Näyttö
R
LCD-taustavalo .............21
Rajaus................................... 58
Näyttötilan muuttaminen
.......................................21
Ristikkosuodatin................... 57
Symboli .........................17
S
Tilapyörä...............................23
Salamateho ........................... 50
Toimintaop. ..........................67
O
Windows .......................79
Tulosta ............................59, 96
Salamavalo (Valkotasap.) .... 50
Ohjelmoitava autom. -tila .....23
Salamavalo-tila..................... 26
Tulostaminen suoraan
kamerasta.......................97
Optinen zoomaus ............25, 71
Sarja ..................................... 43
Osien tunnistaminen .............14
Tulostaminen
tulostuspalvelussa........100
Seepia ................................... 44
Osittainen väri.......................57
Tunniste ................................91
SETUP ................................. 52
P
Sisäinen muisti ..................... 22
U
Sisäinen muisti -työkalu....... 66
USB-liitäntä ..........................68
Painaminen puoliväliin ...........7
Pakotettu salama pois ...........26
Pakotettu salama päällä.........26
PAL.......................................69
Palauta ..................................67
Sovitinrengas........................ 16
Hakemisto
Salamavalo (kuvaaminen).... 13
Ohjelmisto ................81, 83, 92
SteadyShot ........................... 52
Suljinaika ............................... 9
Sumu .................................. 106
Suojaa................................... 58
121
Hakemisto
V
Valikko
Katselu...........................56
Kuvaus...........................41
Toiminnot ......................40
Valitse kansio .......................60
Valkotasap. ...........................49
Valotus....................................9
Valotusohjelma...............28, 41
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset .................112
Vastavalosuoja......................16
VGA .....................................12
Vianmääritys ......................102
Videolähtö ............................69
Väri.......................................10
Väritila..................................44
W
Windows-tietokone ..............79
Suositeltava ympäristö
.......................................80
Y
Yksittäinen kuva...................53
Ylivalotus ...............................9
Z
Zoomaus ...............................25
Ä
Älykäs zoom.........................71
Äänenvoimakkuus ................33
122
Lisenssiä koskevia huomautuksia
”C Library”-, ”Expat”- ja ”zlib”-ohjelmisto
toimitetaan kameran mukana. Ohjelmistot
toimitetaan niiden tekijänoikeuksien
omistajien kanssa tehdyn
lisenssisopimuksen perusteella. Näiden
ohjelmistojen tekijänoikeuksien omistajat
ovat velvoittaneet meitä antamaan alla
oleva tiedot. Lue seuraavat kohdat.
Lue ”license1.pdf” CD-ROM-levyn
”License”-kansiosta. Tässä tiedostossa on
(englanninkieliset) ”C Library”-, ”Expat”ja ”zlib”-ohjelmistojen lisenssit.
Sovellettu GNU GPL/LGPL -ohjelmisto
Kameran mukana tulee ohjelmia, jotka ovat
GNU General Public License -lisenssin
(jäljempänä ”GPL”) tai GNU Lesser
General Public License -lisenssin
(jäljempänä ”LGPL”) alaisia.
Niissä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä
on oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden
ohjelmien lähdekoodia toimitetun GPL/
LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetissä. Voit
ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, etteivät käyttäjät ota meihin
yhteyttä lähdekoodin sisältöä koskevissa
asioissa.
Lue ”license2.pdf” CD-ROM-levyn
”License”-kansiosta. Tässä tiedostossa on
(englanninkieliset) ”GPL”- ja ”LGPL”ohjelmiston lisenssit.
PDF-tiedoston lukemiseen tarvitaan Adobe
Reader. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit ladata sen Adobe
Systemsin WWW-sivulta:
http://www.adobe.com/
123
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Download PDF

advertising