Sony | DSC-H55 | Sony DSC-H55 H55 Kompakti digikamera Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
Cyber-shot-käsikirja
DSC-H55
© 2010 Sony Corporation
4-172-681-12(1)
FI
Sisällysluettelo
Käsikirjan käyttäminen
Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.
Tämä on kätevää silloin, kun etsit jotakin toimintoa, jota haluat tarkastella.
Toimintohaku
Voit etsiä tietoja käytön mukaan.
Hakemisto
Voit etsiä tietoja avainsanan mukaan.
Tässä käsikirjassa käytetyt symbolit ja
merkintätavat
MENU/
Asetusten haku
MENU/
Asetusten haku
Voit etsiä tietoja MENU-/Asetuksetvaihtoehtojen luettelosta.
Toimintohaku
Sisällysluettelo
Voit etsiä tietoja toiminnon mukaan.
Hakemisto
Tässä käsikirjassa toimintosarjat on
merkitty nuolilla (t). Tee toiminnot
nuolten osoittamassa järjestyksessä.
Symbolit ovat kameran oletusasetuksissa
näkyvässä muodossa.
Oletusasetus on merkitty
-symbolilla.
Tarkoittaa kameran käyttöä koskevia
varoituksia ja rajoituksia.
z Tarkoittaa hyödyllisiä tietoja.
2FI
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
sen lataus loppuun, poista akku kamerasta ja
säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
Tämä auttaa ylläpitämään akun toimintoja.
• Lisätietoja käytettävistä akuista on sivulla 126.
LCD-näyttöä ja objektiivia koskevia
huomautuksia
”Memory Stick Duo” -kortin
käyttäminen vakiokokoisessa
”Memory Stick” -korttipaikassa
”Memory Stick Duo” -korttia voi käyttää
asettamalla sen ”Memory Stick Duo”
-sovittimeen (myydään erikseen).
”Memory Stick
Duo” -sovitin
Akkua koskevia huomautuksia
• Lataa akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
• Akun voi ladata, vaikka se ei olisi täysin
ehtynyt. Voit käyttää myös vain osittain ladattua
akkua.
Mustat, valkoiset, punaiset,
siniset tai vihreät pisteet
Hakemisto
• Lisätietoja ”Memory Stick Duo” -korteista on
sivulla 124.
MENU/
Asetusten haku
• LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on tehollisia. LCD-näytössä voi
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai vaaleita
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä.
Nämä pisteet syntyvät normaalissa
valmistusprosessissa, eivätkä ne vaikuta
tallenteisiin.
• ”Memory Stick Duo” -muistikorttien, joiden
koko on enintään 32 Gt, ja SD-muistikorttien,
joiden koko on enintään 64 Gt, on testeissä
todettu toimivan kamerassa.
Videoiden kuvaamisessa on suositeltavaa
käyttää seuraavia muistikortteja:
–
(Mark2) (”Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(”Memory Stick PROHG Duo”)
– SD-muistikortti, SDHC-muistikortti tai
SDXC-muistikortti (luokka 4 tai nopeampi)
Toimintohaku
Käytettäviä muistikortteja (myydään
erikseen) koskevia huomautuksia
Seuraavat muistikortit ovat yhteensopivia
tämän kameran kanssa: ”Memory Stick PRO
Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”Memory Stick Duo”, SD-muistikortit,
SDHC-muistikortit ja SDXC-muistikortit.
MultiMediaCard ei ole yhteensopiva.
Tässä käsikirjassa ”Memory Stick PRO
Duo”-, ”Memory Stick PRO-HG Duo”- ja
”Memory Stick Duo” -muistikorteista
käytetään nimitystä ”Memory Stick Duo” ja
SD-muistikorteista, SDHC-muistikorteista
sekä SDXC-muistikorteista käytetään
nimitystä SD-muistikortti.
Sisällysluettelo
Kameran käyttöä koskevia
huomautuksia
• LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia. Ole huolellinen, jos
sijoitat kameran ikkunan lähelle tai ulos.
• Älä paina LCD-näyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö vikaantua.
• LCD-näytössä voi näkyä jälkikuvia kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole merkki viasta.
• Varo kolhimasta liikuteltavaa objektiivia ja
käsittelemästä sitä kovakouraisesti.
Kosteuden tiivistyminen
• Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, kameran sisään ja pinnalle
voi tiivistyä kosteutta. Tämä tiivistyminen
saattaa aiheuttaa kameraan toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, katkaise siitä
virta ja odota noin tunti, jotta kosteus haihtuu.
Huomaa, että jos kuvaat, vaikka objektiivissa on
kosteutta, kuvista ei tule selkeitä.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat
jäljennettyjä kuvia, eivät tällä kameralla otettuja
todellisia kuvia.
3FI
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
Kuvaaminen
Toimintohaku
Käsikirjan käyttäminen ·········································· 2
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia············· 3
Toimintohaku························································· 7
MENU/Asetusten haku········································ 10
Osien tunnistaminen ··········································· 14
Luettelo näytön kuvakkeista································ 15
Tilapyörän käyttäminen ······································· 17
Sisäisen muistin käyttäminen······························ 18
Hakemisto
Älykäs automaattisäätö ······································· 19
Helppo kuvaus ···················································· 20
Ohjelmoitava autom. ··········································· 22
Käsivalotus-kuvaus ············································· 23
Pyyhkäisypanoraama·········································· 24
Valotusohjelma···················································· 26
Elokuvamuoto ····················································· 28
Zoom ··································································· 29
DISP (Näytön asetukset) ······································30
Salamavalo ························································· 32
Hymysuljin··························································· 33
Itselaukaisin ························································ 34
4FI
Sisällysluettelo
Katseleminen
Toimintohaku
Valokuvien katseleminen ···································· 35
Toistozoom·························································· 36
Hakemistonäyttö ················································· 37
Poista ·································································· 38
Videoiden katseleminen ······································ 39
MENU (Kuvaaminen)
MENU (katseleminen)
MENU-toiminnot (katseleminen) ························· 11
MENU/
Asetusten haku
MENU-toiminnot (kuvaaminen) ··························· 10
Hakemisto
Asetukset
Asetusten määrittäminen ···································· 12
Televisio
Kuvien katseleminen televisiosta ······················ 100
Tietokone
Käyttäminen yhdessä tietokoneen kanssa········ 103
Ohjelmiston käyttäminen··································· 104
Kameran liittäminen tietokoneeseen·····················106
Kuvien lataaminen mediapalveluun ······················108
5FI
Sisällysluettelo
Tulostaminen
Valokuvien tulostaminen ··································· 110
Vianmääritys
Toimintohaku
Vianmääritys ····················································· 112
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ······················ 120
Muut
MENU/
Asetusten haku
”Memory Stick Duo” ·········································· 124
Akku ·································································· 126
Akkulaturi ·························································· 127
Hakemisto
Hakemisto
Hakemisto ························································· 128
6FI
Pehmeä kuva ························································ 26
Hämärä muotokuva ············································ 26
Hymysuljin ····························································· 33
Valotuksen tunnistus ·········································· 55
Kasvontunnistus ·················································· 58
Suljettujen silmien esto ······································ 61
Punasilm. vähennys············································ 78
Kuvaaminen
manuaalitilassa
Käsivalotus-kuvaus ············································· 23
Panoraamakuvien
ottaminen
Pyyhkäisypanoraama ········································· 24
Lemmikkieläinten
kuvaaminen
Lemmikki ································································ 26
Liikkuvien kohteiden
kuvaaminen
Elokuvamuoto ······················································· 28
Edistynyt urheilukuvaus ····································· 26
Sarjan asetukset ·················································· 45
Epäterävyyden
välttäminen
Suuri herkkyys ······················································ 26
2-sekunnin viiveellä toimiva itselaukaisin ····· 34
ISO ··········································································· 48
SteadyShot ···························································· 62
Hakemisto
Muotokuvien
kuvaaminen
MENU/
Asetusten haku
Älykäs automaattisäätö······································ 19
Valotusohjelma····················································· 26
Valotuksen tunnistus ·········································· 55
Toimintohaku
Kameran
automaattisesti
tekemät asetukset
Sisällysluettelo
Toimintohaku
Pakotettu salama ················································· 32
Kuvaaminen
taustavaloa käyttämällä Valotuksen tunnistus ·········································· 55
DRO········································································· 60
7FI
Sisällysluettelo
Kuvaaminen
hämärässä
Suuri herkkyys ······················································ 26
Hidas suljin ···························································· 32
ISO ··········································································· 48
Valotuksen säätäminen EV ············································································ 47
Kuvakoon
muuttaminen
Kuvakoko ······························································· 41
Kuvien poistaminen
Poista ································································ 38, 68
Alustus ···································································· 92
Suurennettujen kuvien Toistozoom································································ 36
katseleminen
Rajaus (muuttaa kokoa) ···································· 67
MENU/
Asetusten haku
Tarkennus ······························································ 52
Kasvontunnistus ·················································· 58
Toimintohaku
Tarkennuksen
siirtäminen
Hakemisto
Kuvien muokkaaminen Parantelu ································································ 67
Kuvasarjan
katseleminen tietyssä
järjestyksessä
Kuvaesitys ····························································· 63
Helppo kuvaus······················································ 20
Kuvaaminen/
katseleminen selkeiden
ilmaisimien avulla
Päivämäärän
tulostaminen kuvaan
”PMB (Picture Motion Browser)” -ohjelman
käyttäminen ························································· 104
Päivämäärä- ja
kellonaika-asetusten
muuttaminen
Alueasetus ····························································· 98
Pvm- & aika-asetus ············································· 99
8FI
Kuvien tulostaminen
Tulosta ·································································· 110
Katseleminen
televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta ·················· 100
Toimintohaku
Palauta ··································································· 84
Sisällysluettelo
Asetusten
palauttaminen
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
9FI
Sisällysluettelo
MENU/Asetusten haku
MENU-toiminnot (kuvaaminen)
Voit valita erilaisia kuvaustoimintoja helposti painamalla MENU-painiketta.
ON/OFF (Virta)
-painike
2 Tuo valikkonäyttö näkyviin painamalla MENUpainiketta.
3 Valitse haluamasi valikkotoiminto painamalla
ohjauspainikkeesta v/V/b/B.
MENUpainike
Ohjauspainike
Oheisessa taulukossa merkki tarkoittaa asetusta, jota voidaan muuttaa ja – tarkoittaa, että
asetusta ei voi muuttaa. Asetukset voivat olla kuvaustilan mukaan pysyviä tai rajoitettuja.
Lisätietoja on kohteiden sivuilla. Kohdan
alla olevat kuvakkeet tarkoittavat käytettävissä
olevia tiloja.
Valotusohjelma
—
—
—
—
Kuvaussuunta
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Hakemisto
Tilapyörä
Valikkotoiminnot
MENU/
Asetusten haku
4 Sulje valikko painamalla MENU.
Toimintohaku
1 Paina ON/OFF (Virta) -painiketta ja aseta
kamera kuvaustilaan.
Kuvakoko
Salamavalo
—
Sarjan asetukset
Haarukointiasetukset
—
—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
Valkotasap.
—
—
Tarkennus
—
—
—
Mittausmuoto
—
—
—
Valotuksen tunnistus
—
Hymyntunn. herkkyys
—
—
Kasvontunnistus
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
Suljettujen silmien esto
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
(Asetukset)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Huomautus
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintotilan mukaan.
10FI
Voit valita erilaisia katselutoimintoja helposti painamalla MENU-painiketta.
1 Siirry toistotilaan painamalla
-painiketta.
(Toisto)
Ohjauspainike
Toimintohaku
2 Tuo valikkonäyttö näkyviin painamalla MENUpainiketta.
3 Valitse haluamasi valikkotoiminto painamalla
ohjauspainikkeesta v/V/b/B.
4 Paina ohjauspainikkeen keskellä z.
Katselutila
Valikkotoiminnot
(Toisto)
-painike
MENU-painike
Sisäinen
muisti
Muistikortti
Pvm.-näkymä Kansionäkymä Kansionäkymä Kansionäkymä
(Yksittäisk.)
(Video)
MENU/
Asetusten haku
Oheisessa taulukossa merkki tarkoittaa asetusta, jota voidaan
muuttaa ja – tarkoittaa, että asetusta ei voi muuttaa.
Sisällysluettelo
MENU-toiminnot (katseleminen)
(Kuvaesitys)
—
(Parantelu)
—
(Poista)
(Suojaa)
DPOF
—
(Tulosta)
—
(Käännä)
—
(Valitse kansio)
—
Hakemisto
(Katselutila)
—
—
(Asetukset)
Huomautus
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintotilan mukaan.
11FI
Voit muuttaa asetuksia
(Asetukset) -näytössä.
1 Tuo valikkonäyttö näkyviin painamalla MENUpainiketta.
Ohjauspainike
Toimintohaku
2 Valitse
(Asetukset) painamalla
ohjauspainikkeesta V ja tuo sitten asetusnäyttö
näkyviin painamalla ohjauspainikkeen keskeltä z.
3 Valitse kukin kohde painamalla v/V/b/B ja paina
sitten z.
4 Valitse haluamasi asetus ja paina sitten z.
Kuvausasetukset
Toiminnot
AF-apuvalo
Apuviiva
Näytön tarkkuus
MENU/
Asetusten haku
MENU-painike
Luokat
Sisällysluettelo
Asetusten määrittäminen
Digitaalizoomaus
Hakemisto
Autom.suuntaus
Punasilm. vähennys
Sulj. silmät -varoit.
Pääasetukset
Piippaus
Language Setting
Toimintaop.
Esittelytila
Palauta
COMPONENT
Videolähtö
USB-liitäntä
LUN-asetukset
Lataa musiikki
Alusta musiikki
Virransäästö
Muistikorttityökalu
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Poista kansio
Kopioi
Tiedostonumero
Sisäinen muisti -työkalu
Alustus
Tiedostonumero
12FI
Jatkuu r
Kellonajan asetuks.
Toiminnot
Alueasetus
Pvm- & aika-asetus
Huomautuksia
Toimintohaku
• [Kuvausasetukset] tulee näkyviin vain, jos asetukset on määritetty kuvaustilassa.
• [Muistikorttityökalu] tulee näkyviin vain, jos kameraan on asetettu muistikortti, ja [Sisäinen muisti
-työkalu] tulee näkyviin vain, jos kamerassa ei ole muistikorttia.
Sisällysluettelo
Luokat
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
13FI
A Suljinpainike
B Tilapyörä (17)
C Kuvattaessa: W/T (Zoom) -vipu (29)
Katseltaessa: (Toistozoom) -vipu /
(Hakemisto) -vipu (36, 37)
E ON/OFF (Virta) -painike
F Mikrofoni
G Itselaukaisimen valo / Hymysulkimen
valo / AF-apuvalo
Toimintohaku
D Salamavalo
Sisällysluettelo
Osien tunnistaminen
H Objektiivi
J Koukku rannehihnalle*
K
L
(Toisto) -painike (35)
(Poisto) -painike (38)
M MENU-painike (10)
O Jalustan liitäntä
P Kaiutin
Q Monikäyttöliitäntä
R Akkulokeron/muistikorttipaikan kansi
Hakemisto
N Ohjauspainike
Valikko käytössä: v/V/b/B/z
Valikko pois käytöstä: DISP/ / /
MENU/
Asetusten haku
I LCD-näyttö
S Kortinkäyttövalo
T Akkulokero
U Akun poistovipu
V Muistikorttipaikka
* Rannehihnan käyttäminen
Rannehihna on kiinnitetty kameraan tehtaalla.
Pujota kätesi hihnan lävitse, jotta kamera ei putoa
ja vahingoitu.
Koukku
14FI
Sisällysluettelo
Luettelo näytön kuvakkeista
Näytön kuvakkeet ilmaisevat kameran eri tiloja.
Voit muuttaa näyttöä painamalla DISP (Näytön asetukset) ohjauspainikkeesta.
Kuvattaessa valokuvia
A
Näyttö
Merkitys
Akun vähäisen varauksen
varoitus
Kuvakoko
Valotusohjelma
Kuvattaessa videoita
Valotuksen tunnistus -kuvake
Valkotasap.
Hakemisto
Tilapyörä (Älykäs
automaattisäätö / Elokuvamuoto /
Pyyhkäisypanoraama /
Käsivalotus-kuvaus /
Ohjelmoitava autom.)
MENU/
Asetusten haku
• Kuvakkeiden määrää on rajoitettu Helppo
kuvaus -tilassa.
Toimintohaku
Akun jäljellä oleva varaus
Mittausmuoto
Toistettaessa
Tärinävaroitus
Valotuksen tunnistus
Sarjan asetukset
Haarukointikuvaus
Haarukointiasetukset
DRO
Hymyntunnistuksen
herkkyysilmaisin
15FI
Jatkuu r
Merkitys
Näyttö
Zoomauskerroin
Merkitys
Valkotasap.
PictBridge-yhteys
Suojaa
ISO 400
Tietokantatiedosto täynnä /
Kuvatietokantatiedoston virhe
Kuvatilaus (DPOF)
Toistozoom
D
Näyttö
B
Näyttö
Merkitys
z
AE/AF-lukko
ISO400
ISO-numero
Merkitys
Itselaukaisin
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
Kohde
Ylikuumenemisvaroitus
Kasvontunnistus
125
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
Tietokantatiedosto täynnä /
Kuvatietokantatiedoston virhe
+2.0EV
Valotusarvo
AF-etäisyysmittarin ruutu
Tarkennus
0:12
Tallennusaika (min:s)
101-0012
Kansion ja tiedoston numero
2010 1 1
9:30 AM
Toistettavan kuvan
tallennuspäivä/-aika
C
Näyttö
Merkitys
Pistemittauksen hiusristikko
+2.0EV
Valotusarvo
500
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
N
Toisto
Toistokohdan osoitin
Tallennuskansio
Toistokansio
96
Tallennettavissa olevien kuvien
määrä
12/12
Kuvan numero /
päivämäärävälillä valittuun
kansioon tallennettujen kuvien
määrä
100min
Tallennusaika
Tallennus-/toistoväline
(muistikortti, sisäinen muisti)
Hakemisto
Videon kuvaus / valmiustila
MENU/
Asetusten haku
NR hidas suljin
KUVAA
Valmis
Toimintohaku
Katselutila
ISO-numero
Sisällysluettelo
Näyttö
00:00:12
Laskuri
Suunta
GPS-tiedot
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Leveys- ja pituusasteiden näyttö
Histogrammi
•
näkyy, kun histogrammi ei
ole käytössä.
Äänenvoimakkuus
Kansion vaihtaminen
AF-apuvalo
Punasilmäisyyden vähennys
Mittausmuoto
Salamavalotila
Salamavalo latautuu
16FI
Aseta tilapyörä haluamasi toiminnon kohdalle.
Tilapyörä
Sisällysluettelo
Tilapyörän käyttäminen
Toimintohaku
Voit kuvata videoita (sivu 28).
Voit sommitella kuvan ja ottaa panoraamakuvia (sivu 24).
(Pyyhkäisypanoraama)
(Käsivalotus-kuvaus)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukko (F-arvo))
säädetään manuaalisesti (sivu 23).
(Ohjelmoitava autom.)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukko (F-arvo))
säädetään automaattisesti (sivu 22). Voit valita eri toiminnot valikon
avulla.
(Helppo kuvaus)
(Valotusohjelma)
Voit kuvata automaattisesti säädetyin asetuksin (sivu 19).
Voit ottaa tai katsella valokuvia selkeästi näkyvien ilmaisimien
avulla (sivu 20).
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia
(sivu 26).
Hakemisto
(Älykäs
automaattisäätö)
MENU/
Asetusten haku
(Elokuvamuoto)
17FI
Tässä kamerassa on noin 45 Mt sisäistä muistia. Tätä muistia ei voi irrottaa kamerasta.
Voit tallentaa kuvia sisäiseen muistiin, kun kamerassa ei ole muistikorttia.
B
Sisäinen
muisti
Sisäiseen muistiin tallennettu kuvadata
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Varmista, ettei kamerassa ole muistikorttia ja noudata sitten sivulla 106 olevia ohjeita.
Hakemisto
On aina suositeltavaa kopioida (varmuuskopioida) tiedot jommallakummalla seuraavista
tavoista.
MENU/
Asetusten haku
B
Kun kamerassa ei ole muistikorttia
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin.
[Toisto]: Sisäisessä muistissa olevat kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Sisäisessä muistissa oleville
kuville voi suorittaa erilaisia toimintoja.
Toimintohaku
Kun kamerassa on muistikortti
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan muistikortille.
[Toisto]: Muistikortilla olevat kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Muistikortilla oleville kuville
voi suorittaa erilaisia toimintoja.
Sisällysluettelo
Sisäisen muistin käyttäminen
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) muistikortille
Valmistele muistikortti, jolla on riittävästi tilaa, ja suorita sitten kohdassa [Kopioi] (sivu 96)
kuvatut toimet.
Huomautuksia
• Muistikortilla olevia kuvatietoja ei voi siirtää sisäiseen muistiin.
• Sisäiseen muistiin tallennetut tiedot voi kopioida tietokoneeseen liittämällä kameran ja tietokoneen
toisiinsa monikäyttöliitäntäkaapelilla. Tietokoneessa olevia tietoja ei voi kuitenkaan siirtää sisäiseen
muistiin.
18FI
Tämän avulla voit ottaa valokuvia automaattisesti säädetyin asetuksin.
1 Valitse tilapyörällä
(Älykäs automaattisäätö).
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
• Salamavalotilan asetus on joko [Auto] tai [Pois].
zValotuksen tunnistus
Valotuksen tunnistus toimii älykkään automaattisäädön tilassa. Tämän toiminnon avulla
kamera tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa kuvan.
zValokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa
• Lyhin kuvausetäisyys on noin 5 cm (W) / 100 cm (T).
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF)
lukituksen ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä piippausta kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai
muuta tarkennusasetusta (sivu 52).
•
–
–
–
–
–
–
Hakemisto
• Kamera tunnistaa valotustilan – (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan
kanssa),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema),
(Makro) tai
(Muotokuva) – ja tuo LCD-näyttöön valotusta vastaavan kuvakkeen ja oppaan.
Lisätietoja on sivulla 55.
MENU/
Asetusten haku
Valotuksen tunnistus -kuvake ja -opas
Toimintohaku
Huomautus
Sisällysluettelo
Älykäs automaattisäätö
Tarkennus voi olla hankalaa seuraavissa tilanteissa:
Valoa on vähän ja kohde on kaukana.
Kontrasti kohteen ja taustan välillä on heikko.
Kohde on lasin takana.
Kohde liikkuu nopeasti.
Näkyvissä on valon heijastumia tai kiiltäviä pintoja.
Kohde on taustavalaistu tai näkyvissä on vilkkuva valo.
19FI
Sisällysluettelo
Helppo kuvaus
Voit ottaa valokuvia käyttämällä vain joitakin toimintoja.
Teksti suurenee ja ilmaisimet erottuvat helpommin.
1 Valitse tilapyörällä
(Helppo kuvaus).
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Toimintohaku
Huomautus
• Akun varaus kuluu nopeammin, koska näytön kirkkaus lisääntyy automaattisesti.
zHelppo kuvaus -tilassa käytettävissä olevat
toiminnot
MENU t [Kuvakoko] t ohjauspainikkeen z t haluttu tila t
z
Valitse kooksi [Suuri] tai [Pieni].
Itselaukaisin:
Ohjauspainikkeen t haluttu tila
Valitse tilaksi [10 s] tai [Pois].
Salamavalo:
Ohjauspainikkeen t haluttu tila
Valitse tilaksi [Auto] tai [Pois].
Hymysuljin:
Ohjauspainikkeen
Hakemisto
MENU t [Salamavalo] t ohjauspainikkeen z t haluttu tila
tz
Valitse tilaksi [Auto] tai [Pois].
MENU/
Asetusten haku
Kuvakoko:
zValotuksen tunnistus
Valotuksen tunnistus toimii Helppo kuvaus -tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera
tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa kuvan.
Valotuksen tunnistus -kuvake
• Kamera tunnistaa valotustilan – (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan
kanssa),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema),
(Makro) tai
(Muotokuva) – ja tuo LCD-näyttöön valotusta vastaavan kuvakkeen.
Lisätietoja on sivulla 55.
20FI
Jatkuu r
Jos painat
(Toisto) -painiketta, kun tilapyörä on asennossa
(Helppo kuvaus),
toistonäytön teksti muuttuu suuremmaksi ja helpommin luettavaksi. Lisäksi käytettävissä on
poistotoiminto.
(Poisto) -painike
• [Katselutila]-asetuksena on [Pvm.-näkymä], kun muistikortti on käytössä.
Toimintohaku
MENU-painike
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan.
Valitse [OK] t z ohjauspainikkeesta.
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan valitsemalla [Poista
yksittäinen kuva] ja kaikki valitulla päivämäärävälillä kuvatut tai
sisäisessä muistissa olevat kuvat valitsemalla [Poista kaikki kuvat].
Sisällysluettelo
zHelppo katselu -tila
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
21FI
Tätä käytettäessä kameran säätää valotuksen (sekä sulkimen nopeuden että aukon arvon)
automaattisesti. Voit myös valita valikosta haluamasi asetukset.
1 Valitse tilapyörällä
(Ohjelmoitava autom.).
Sisällysluettelo
Ohjelmoitava autom.
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
22FI
Voit kuvata haluamallasi valotusasetuksella, kun säädät valotusajan ja aukon arvon
manuaalisesti.
1 Valitse tilapyörällä
(Käsivalotus-kuvaus).
Sisällysluettelo
Käsivalotus-kuvaus
2 Paina z ohjauspainikkeessa.
Ohjauspainike
Toiminto
z
Paluu
vV
Valotusaika
bB
Aukko (F-arvo)
4 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
MENU/
Asetusten haku
• Valitse valotusaika väliltä 1/1600 ja 30 sekuntia.
• Kun zoomaus on täysin W-puolella, voit valita aukoksi F3,5 tai F8 (kun käytössä on sisäinen ND
(Neutral Density) -suodin).
Kun zoomaus on täysin T-puolella, voit valita aukoksi F5,5 tai F13 (kun käytössä on sisäinen ND
(Neutral Density) -suodin).
Toimintohaku
3 Valitse valotusaika ja aukko (F-arvo) ohjauspainikkeella.
Huomautuksia
Hakemisto
• Jos määrittämilläsi asetuksilla ei saada aikaan sopivaa valotusta, näytön asetusilmaisimet vilkkuvat, kun
suljinpainike painetaan puoliväliin. Voit ottaa kuvia tässä tilassa, mutta on suositeltavaa muuttaa
valotusasetuksia.
• Salamavalon asetuksena on [Päällä] tai [Pois].
• Valotusaikaa ja aukkoa (F-arvoa) ei voi valita, jos itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi
henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
zValotusajan ja aukon (F-arvon) määrittäminen
ohjauspainikkeella
Asetusten ja kameran määrittämän sopivan valotusarvon ero näkyy näytössä EV-arvona.
Valotusaika/aukko (F-arvo)
Valotusarvo
0EV on arvo, jonka kamera arvioi sopivimmaksi.
• Jos valotusaika on yksi sekunti tai sitä pidempi, valotusajan merkkinä näkyy [”], esimerkiksi [1”].
• Jos valitset pitkän valotusajan, on suositeltavaa käyttää jalustaa, jotta tärinä ei vaikuta kuvanlaatuun.
• Kun valotusaika pitenee tiettyä arvoa pidemmäksi, kuvakohinaa vähentävä NR hidas suljin
-toiminto aktivoituu automaattisesti ja näyttöön tulee näkyviin [NR].
• Pitkiä valotusaikoja käytettäessä tietojen käsittely voi olla aikaavievää.
23FI
Sisällysluettelo
Pyyhkäisypanoraama
Voit luoda sommitelluista kuvista panoraamakuvan.
Toimintohaku
1 Valitse tilapyörällä
(Pyyhkäisypanoraama).
2 Kohdista kamera kuvauskohteen reunaan ja
paina sitten suljinpainike pohjaan asti.
3 Panoroi kameralla LCD-näytön opastamaan
suuntaan.
MENU/
Asetusten haku
Tätä osaa ei oteta mukaan
Opastuspalkki
• Jos kameralla ei pysty panoroimaan koko kohdetta annetussa ajassa, sommitellussa kuvassa näkyy
harmaa alue. Liikuta tällöin kameraa nopeasti, jotta saat tallennetuksi täydellisen panoraamakuvan.
• Koska kamera liittää useita kuvia yhteen, liitetty osa ei tallennu tasaisesti.
• Heikossa valaistuksessa kuvatut panoraamakuvat voivat olla epäteräviä.
• Jos kuva otetaan välkkyvässä valossa (esimerkiksi loisteputkivalaisimen valossa), yhdistetyn kuvan
kirkkaus tai väri ei ole ehkä yhtenäinen.
• Jos panoraamakuvauksen koko kulma ja kulma, johon lukitsit tarkennuksen ja valotuksen AE/AF-lukon
avulla, ovat kirkkaudeltaan, väriltään ja tarkennukseltaan täysin erilaiset, kuvaaminen ei onnistu. Muuta
tällöin lukituskulmaa ja aloita kuvaaminen uudelleen.
• Pyyhkäisypanoraama-toiminto ei sovellu käytettäväksi, jos
– kuvauskohteet liikkuvat
– kuvauskohteet ovat liian lähellä kameraa
– kuvassa on toistuva kuvio (esim. laattapinta) tai vain vähän kontrastia (esim. taivas, hiekkaranta tai
nurmikko)
– kuvauskohde muuttuu jatkuvasti (esimerkiksi aallot tai vesiputous)
– kuvassa on aurinko tai sähkövalo, joka on huomattavasti ympäristöä kirkkaampi.
• Panoraamakuvia ei voi luoda, jos
– kameralla panoroidaan liian nopeasti tai hitaasti
– kamera tärisee liikaa.
Hakemisto
Huomautuksia
24FI
Jatkuu r
muuttaminen
Kuvaussuunta: MENU t [Kuvaussuunta] t valitse [Oikea], [Vasen], [Ylös] ja
[Alas] t z ohjauspainikkeesta
Kuvakoko:
MENU t [Kuvakoko] t valitse [Vakio] tai [Leveä] t z
Panoroi kameralla kaaressa tasaisella vauhdilla ja LCD-näytön osoittamaan suuntaan.
Pyyhkäisypanoraama soveltuu paremmin liikkumattomiin kuin liikkuviin kuvauskohteisiin.
Toimintohaku
zPanoraamakuvien kuvausvihjeitä
Sisällysluettelo
zPanoraamakuvan kuvaussuunnan tai kuvakoon
MENU/
Asetusten haku
Vaakasuunta
• Määritä valotusohjelma ja paina suljinpainike puoliväliin, niin voit lukita valotuksen ja
valkotasapainon.
• Säädä kehyksen sommittelua siten, että vaihtelua paljon sisältävä osa tulee kuvan keskelle.
Hakemisto
Pystysuunta
Mahdollisimman
lyhyt säde
zToisto panoraamakuvia vierittämällä
Voit vierittää panoraamakuvia painamalla ohjauspainikkeesta z panoraamakuvien toiston
aikana. Kääntämällä W (zoom) -vipua saat koko kuvan uudelleen näkyviin.
Näyttää koko panoraamakuvasta
näkyvissä olevan alueen
Käyttöpainike/
-vipu
Kuvaus
z
Toisto vierittämällä kuvia /
pysäytys
b/B/v/V
Kuvien vierittäminen
W
Koko kuvan näyttäminen
• Panoraamakuvat toistetaan kameran mukana vakiovarusteena toimitettavalla ”PMB”-ohjelmistolla
(sivu 104).
• Muilla kameroilla kuvattuja panoraamakuvia ei ehkä voi vierittää oikein.
25FI
Sisällysluettelo
Valotusohjelma
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
1 Valitse tilapyörällä
(Valotusohjelma).
2 Valitse haluamasi tila t z ohjauspainikkeesta.
Toimintohaku
Jos haluat vaihtaa valotusohjelmaa, paina MENU-painiketta.
(Suuri herkkyys) Mahdollistaa kuvaamisen ilman
salamavaloa vähäisessä valossa ja
vähentää epäterävyyttä.
(Pehmeä kuva)
(Maisema)
(Hämärä)
(Gourmet)
(Lemmikki)
(Hiekkaranta)
(Lumi)
Voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita esimerkiksi
urheilutapahtumissa. Kun painat sulkimen puoliväliin,
kamera ennakoi kohteen liikkeen ja säätää tarkennuksen.
Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin esimerkiksi
maisemakuvien ottamista varten. Taivas näkyy kuvissa
elävän sinisenä ja kukat toistuvat värikkäinä.
Hakemisto
(Hämärä
muotokuva)
MENU/
Asetusten haku
(Edistynyt
urheilukuvaus)
Saat rauhallista tunnelmaa esimerkiksi henkilöistä tai
kukista otettuihin kuviin.
Voit ottaa teräviä kuvia henkilöistä öisessä taustassa
tunnelman kärsimättä.
Mahdollistaa kaukana olevien yönäkymien kuvaamisen
niin, että ympäristön hämärä tunnelma säilyy.
Kamera siirtyy Makro-tilaan ja voit kuvata ruokaannoksia herkullisissa ja kirkkaissa väreissä.
Voit ottaa kuvia lemmikistäsi parhaita asetuksia
käyttäen.
Veden sininen väri tallentuu kirkkaana otettaessa kuvia
meren tai järven rannalla.
Voit ottaa selkeitä kuvia lumisessa ympäristössä tai
muissa pääasiassa valkoisissa paikoissa, joissa värit
muuten saattavat jäädä vaaleiksi.
26FI
Jatkuu r
Voit tallentaa ilotulituksen kaikessa väriloistossaan.
Huomautus
Toiminnot, joita voidaan käyttää
valotusohjelmassa
Salama- Kasvontunnistus/
Itselaukaisin
valo
Hymysuljin
ISO
—
—
*3
—
3
Valkotasap.
*1
Suljettujen
silmien
esto
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
*3
*
3
—
—
—
*
3
—
—
—
—
—
—
—
Hakemisto
*2
Sarjan
asetukset/
Haarukointiasetukset
MENU/
Asetusten haku
Kamera määrittää toimintoyhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen mukainen.
tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä ja — tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä.
Kohtien [Salamavalo] ja [Itselaukaisin] alla olevat kuvakkeet tarkoittavat käytettävissä olevia
tiloja.
Jotkin toiminnot ole käytettävissä kaikissa valotusohjelmissa.
Toimintohaku
• Jos otat kuvia
(Hämärä muotokuva)-, (Hämärä)- tai
(Ilotulitus) -tilassa, sulkimen nopeus on
hitaampi (valotusaika on pitempi) ja kuvat voivat olla epäteräviä. Siksi näissä tiloissa suositellaan
jalustan käyttöä.
Sisällysluettelo
(Ilotulitus)
*1 [Valkotasap.]-tilassa ei voi valita [Salamavalo]-vaihtoehtoa.
*2 [Kasvontunnistus]-tilassa ei voi valita [Pois]-vaihtoehtoa.
*3 [Valkotasap.]-vaihtoehtoa ei voi valita [Haarukointiasetukset]-asetukselle.
27FI
Voit kuvata videoita.
1 Valitse tilapyörällä
(Elokuvamuoto).
2 Paina suljinpainike pohjaan.
Toimintohaku
3 Kun haluat lopettaa kuvauksen, paina suljinpainike uudelleen pohjaan.
Sisällysluettelo
Elokuvamuoto
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
28FI
Voit suurentaa kuvaa kuvaamisen aikana. Kameran optinen zoomaustoiminto voi suurentaa
kuvan enintään 10-kertaiseksi.
1 Käännä W/T (zoom) -vipua.
T-puoli
• Zoomaa hitaasti kääntämällä W/T (zoom) -vipua vain hieman.
Zoomaa nopeasti kääntämällä vipua enemmän.
• Jos zoomaus on yli 10-kertainen, katso sivua 76.
W-puoli
• Zoomaus on lukittu W-puolelle Pyyhkäisypanoraama-tilassa kuvattaessa.
• Objektiivin käyttöääni tallentuu, kun zoomausta käytetään videon kuvaamisen aikana.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
Lähennä kuvaa kääntämällä W/T (zoom) -vipua suuntaan (T)
ja loitonna kuvaa kääntämällä sitä suuntaan (W).
Sisällysluettelo
Zoom
Hakemisto
29FI
1 Paina ohjauspainikkeesta DISP (Näytön asetukset).
2 Valitse haluamasi tila ohjauspainikkeella.
(Kirkas +
valotustiedot)
Näyttö on kirkkaampi, ja tiedot tulevat
näkyviin.
Tuo tallennetun kuvan näkyviin.
Myös histogrammi tulee näkyviin.
Näyttö on kirkkaampi, ja tiedot tulevat
näkyviin.
(Normaali)
Näytön kirkkaus on vakio, ja tiedot tulevat
näkyviin.
Hakemisto
(Kirkas)
MENU/
Asetusten haku
Näyttö on kirkkaampi, ja vain kuvat tulevat
näkyviin.
Toimintohaku
(Kirkas +
vain kuva)
Sisällysluettelo
DISP (Näytön asetukset)
Huomautus
• Jos katselet kuvia ulkona kirkkaassa valossa, säädä näyttö kirkkaammaksi. Akun varaus voi kuitenkin
tällöin kulua nopeammin.
30FI
Histogrammi on kaavio, joka ilmaisee kuvan kirkkautta. Jos kaavio painottunut oikealle, kuva on
kirkas ja jos kaavio on painottunut vasemmalle, kuva on tumma.
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
Sisällysluettelo
Histogrammi
A
Kirkas
1 Paina DISP (Näytön asetukset) ohjauspainikkeesta ja valitse sitten
[Kirkas + valotustiedot].
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Hakemisto
• Histogrammi tulee näkyviin myös yksittäisiä kuvia katseltaessa, mutta valotusta ei voi säätää.
• Histogrammi ei ole näkyvissä, kun
– videoita kuvataan
– videoita toistetaan
– katsellaan vaakasuuntaisia valokuvia
– valokuvia kierretään
– kuvataan Pyyhkäisypanoraama-toiminnolla
– katsellaan Pyyhkäisypanoraama-toiminnolla kuvattuja kuvia.
• Histogrammissa voi näkyä suuria muutoksia kuvattaessa ja toistettaessa, kun
– salama välähtää
– valotusaika on pitkä tai lyhyt.
• Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla otettuja kuvia katseltaessa.
Toimintohaku
B
Tumma
31FI
1 Paina ohjauspainikkeesta
(Salamavalo).
2 Valitse haluamasi tila ohjauspainikkeella.
(Auto)
Salama välähtää aina kuvaa otettaessa.
(Hidas suljin) Salama välähtää aina kuvaa otettaessa.
Valotusaika on pitkä pimeissä paikoissa, jotta salamavalon
vaikutuksen ulkopuolelle jäävä kohteen tausta voidaan kuvata
selvästi.
(Pois)
Salama ei välähdä.
Salama välähtää kahdesti. Ensimmäinen välähdys säätää valon määrän.
Kun salamavalo latautuu, näytössä näkyy
.
Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen tai haarukoinnin aikana.
Älykäs automaattisäätö -tilassa ja Helppo kuvaus -tilassa voit valita vain asetuksen [Auto] tai [Pois].
Käsivalotus-kuvaus-tilassa asetukseksi voidaan valita vain [Päällä] tai [Pois].
Pyyhkäisypanoraama-tilassa salamavalon asetuksena on [Pois].
pisteitä
Tämän aiheuttaa objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.). Kun kameran
salamavalo valaisee ne, ne näkyvät kuvassa valkoisina pisteinä.
Hakemisto
zSalamalla otetuissa valokuvissa näkyy valkoisia
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
•
•
•
•
•
•
Toimintohaku
(Päällä)
Salamavalo välähtää automaattisesti, kun valoa on vähän tai
kohteen takana on valoa.
Sisällysluettelo
Salamavalo
Kamera
Kohde
Ilmassa olevat hiukkaset
(pöly, siitepöly tms.)
Miten valkoisia pisteitä voi vähentää?
• Valaise huone ja ota kuva ilman salamavaloa.
• Valitse valotusohjelmaksi
(Suuri herkkyys). ([Pois] tulee automaattisesti valituksi.)
32FI
Sisällysluettelo
Hymysuljin
Kun kamera havaitsee hymyn, suljin laukeaa automaattisesti.
1 Paina ohjauspainikkeesta
(Hymy).
2 Odota hymyn tunnistamista.
3 Voit lopettaa kuvaamisen painamalla
uudelleen.
(Hymy)
Kasvontunnistuskehys
Toimintohaku
Kun hymytaso ylittää ilmaisimen b-pisteen, kamera ottaa
kuvat automaattisesti.
Jos painat suljinpainiketta Hymysuljin-toiminnon aikana,
kamera ottaa kuvan ja palaa sitten Hymysuljin-tilaan.
Hymyntunnistuksen
herkkyysilmaisin
•
•
•
•
Kuvaaminen hymysulkimen avulla päättyy automaattisesti, kun muistikortti tai sisäinen muisti täyttyy.
Kamera ei ehkä tunnista hymyjä oikein kaikissa olosuhteissa.
Et voi käyttää digitaalizoomausta.
Jos valittuna on Pyyhkäisypanoraama tai Elokuvamuoto, Hymysuljin-toimintoa ei voi käyttää.
Huolehdi siitä, että hiukset eivät ole silmillä.
Älä peitä kasvoja esimerkiksi hatulla, naamarilla tai
aurinkolaseilla.
2 Pidä kasvot kameran edessä ja kamera mahdollisimman
vakaana. Pidä silmät raollaan.
3 Hymyile selkeästi suu avoinna. Hymy on helpompi
tunnistaa, kun hampaat ovat näkyvissä.
1
Hakemisto
zVihjeitä hymyjen parempaan kuvaamiseen
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
• Suljin toimii, kun kuka tahansa henkilö, jonka kasvot kamera on tunnistanut, hymyilee.
• Voit valita kasvontunnistuksen ensisijaisen kohteen [Kasvontunnistus]-asetuksella. Jos haluat
suorittaa hymyntunnistuksen toisille kasvoille, vaihda ensisijaisia kasvoja painamalla
ohjauspainikkeesta z (sivu 58).
• Jos kamera ei tunnista hymyä, määritä asetusvalikossa [Hymyntunn. herkkyys] -asetus.
33FI
1 Paina ohjauspainikkeesta
(Itselaukaisin).
2 Valitse haluamasi tila ohjauspainikkeella.
(Pois)
Itselaukaisin ei ole käytössä.
Itselaukaisimen viive on 10 sekuntia.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo alkaa vilkkua ja
kuuluu piippaus, kunnes suljin toimii.
Jos haluat peruuttaa, paina uudelleen .
(2 s)
Itselaukaisimen viive on 2 sekuntia.
Huomautuksia
• Helppo kuvaus -tilassa voit valita vain [10 s] tai [Pois].
• Elokuvamuoto-tilassa ei voi valita vaihtoehtoja [Omakuva, yksi henkilö] ja [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Itselaukaisin ei toimi Pyyhkäisypanoraama-tilassa kuvattaessa.
Suuntaa objektiivi itseäsi kohti siten, että kasvosi heijastuvat LCD-näytössä. Kamera
tunnistaa kuvauskohteet, minkä jälkeen suljin laukeaa. Kamera määrittää optimaalisen
sommittelun ja estää kasvojen rajautumisen pois LCD-näytöstä.
Hakemisto
zAutomaattikuvaus Omakuva-ajastinta käyttäen
MENU/
Asetusten haku
(Omakuva,
kaksi henkilöä)
Valitse itselaukaisimen tilaksi Omakuva-ajastin.
Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu piippaus
ja suljin toimii 2 sekunnin kuluttua. Älä liikuta kameraa tällöin.
Toimintohaku
(10 s)
(Omakuva,
yksi henkilö)
Sisällysluettelo
Itselaukaisin
• Voit ottaa kuvia myös painamalla suljinpainiketta tänä aikana.
zVinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikahtaa painaessasi kameran suljinpainiketta, kamera voi tärähtää.
Kameran tärinää esiintyy usein myös vähäisessä valossa tai käytettäessä pitkää
valotusaikaa, kuten
(Hämärä muotokuva)- tai (Hämärä) -tilassa.
Ota tällöin kuva alla olevien ohjeiden mukaisesti.
• Ota kuva 2 sekunnin viipeellä toimivalla
itselaukaisimella ja pidä kamera vakaana pitämällä
käsivarsiasi tiukasti kehoasi vasten suljinpainikkeen
painamisen jälkeen.
• Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle alustalle,
jotta kamera pysyy vakaana.
34FI
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
2 Valitse kuva ohjauspainikkeella.
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen
zToisella kameralla otettujen kuvien katseleminen
MENU/
Asetusten haku
• Käytä tallentamiseen täyteen ladattua akkua. Jos yrität tallentaa tallentamattomia kuvia käyttämällä
akkua, jossa on vain vähän varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja
data voi vahingoittua.
Toimintohaku
Tämä kamera luo muistikorttiin tietokantatiedoston ja tallentaa jokaisen otetun kuvan
myöhemmin toistettavaksi. Jos kamera tunnistaa kuvia, joita ei ole tallennettu muistikortin
tietokantatiedostoon, näkyviin tulee tallennusnäyttö, jossa ilmoitetaan, että ”Löytyi
tiedostoja, joita ei tunnistettu Tuo tiedostot”.
Jos haluat katsoa tallentamattomia kuvia, tallenna kuvat valitsemalla [OK].
Hakemisto
35FI
Sisällysluettelo
Toistozoom
Voit katsella kuvaa suurennettuna.
1 Käännä
(Toistozoom) -vipu asentoon (T)
valokuvan toiston aikana.
2 Voit säätää asentoa ohjauspainikkeella.
3 Voit muuttaa zoomauskerrointa
-vivulla.
(Toistozoom)
zSuurennettujen kuvien tallentaminen
Voit tallentaa suurennetun kuvan käyttämällä rajaustoimintoa.
Paina MENU t [Parantelu] t [Rajaus (muuttaa kokoa)].
MENU/
Asetusten haku
Voit lähentää ja loitontaa kuvaa kääntämällä -vipua suuntiin (T) ja
(W).
Voit peruuttaa toistozoomauksen painamalla z.
Näyttää koko kuvassa
esitetyn alueen
Toimintohaku
Kuvan keskiosa suurenee aiempaan kokoon verrattuna
kaksinkertaiseksi.
Hakemisto
36FI
Näyttää useita kuvia samanaikaisesti.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
(Hakemisto) -vipua
Jos paikat käännät vipua uudelleen, hakemistonäytön kuvien määrä kasvaa. Jos käännät vipua
vielä uudelleen, voit katsella kuvia kalenterissa, kun toistonäkymäksi on valittu [Pvm.näkymä].
3 Voit palata yksittäiskuvanäyttöön valitsemalla ohjauspainikkeella jonkin
kuvan ja painamalla z.
• Jos tilapyörä on asennossa
(Helppo kuvaus), kuvia ei voi katsella hakemistotilassa.
zTiettyyn päivämäärään liittyvien tai tietyssä
kansiossa olevien kuvien katseleminen
Valitse vasemmanpuoleinen palkki ohjauspainikkeella ja
valitse sitten haluamasi päivämäärä/kansio painamalla v/V.
MENU/
Asetusten haku
Huomautus
Toimintohaku
2 Tuo hakemistonäyttö näkyviin kääntämällä
suuntaan (W).
Sisällysluettelo
Hakemistonäyttö
Hakemisto
zKuvien katseleminen kalenterissa
Jos [Katselutila]-asetuksena on [Pvm.-näkymä], voit katsella kuvia kalenterissa kääntämällä
(Hakemisto) -vipua, kun hakemistossa näkyy paljon kuvia.
• Valitse katseltava kuukausi valitsemalla ohjauspainikkeella / ja
valitsemalla sitten haluamasi kuukauden.
• Jos haluat katsella valittuun päivämäärään liittyviä kuvia
hakemistotilassa, valitse kyseinen päivämäärä ohjauspainikkeella ja
paina siten z.
• Voit sulkea kalenterin valitsemalla ohjauspainikkeella
ja
painamalla sitten z.
37FI
Voit valita poistettaviksi kuvia, joita et enää tarvitse. Voit poistaa kuvia myös painamalla
MENU-painiketta (sivu 68).
1 Siirry toistotilaan painamalla
2
(Toisto) -painiketta.
Kaikki pvm.-alueen kuvat Poistaa kaikki valitun päivämäärävälin tai kansion kuvat
yhdellä kertaa.
Koko tämä kansio
Paina [OK] t z vaiheen 2 jälkeen.
Useita kuvia
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z.
Tämä kuva
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Poistu
Peruuttaa poiston.
• Helppo katselu -tilassa voit poistaa vain näkyvissä olevan kuvan.
• Kun kuvien tallennukseen käytetään sisäistä muistia, katselutilan asetuksena on Kansionäkymä.
zVoit kuvia valitessasi siirtyä hakemistokuvatilasta
Hakemisto
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevaa vaihetta, kunnes poistettavia kuvia ei
enää ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla uudelleen
kuvan, jossa on -merkki.
Toimintohaku
(Poista) -painike t haluttu tila t ohjauspainikkeen z.
Sisällysluettelo
Poista
yksittäiskuvatilaan ja päinvastoin
Voit palata yksittäiskuvatilaan kääntämällä hakemistotilassa
-vipua W/T (zoom) -vivun suuntaan (T) ja palata
hakemistotilaan kääntämällä yksittäiskuvatilassa
(Hakemisto) -vipua suuntaan (W).
• Voit siirtyä hakemistotilasta yksittäiskuvatilaan ja päinvastoin myös
silloin, kun [Suojaa], [DPOF] tai [Tulosta ] on valittuna.
38FI
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
2 Valitse video ohjauspainikkeella.
3 Paina z.
Sisällysluettelo
Videoiden katseleminen
Videon toistaminen käynnistyy.
Toistotoiminto
z
Toisto/pysäytys
B
Pikasiirto eteenpäin
b
Pikasiirto taaksepäin
V
Tuo näkyviin äänenvoimakkuuden säätönäytön.
Huomautus
• Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi ehkä katsella tässä kamerassa.
zVideoiden katselunäyttö
Videoiden katselunäytössä näkyy
,
tai
.
Näkyvissä oleva kuvake voi vaihdella kuvakoon ja kuvanlaadun
mukaan.
Hakemisto
Valitse kuva, jota haluat katsella, painamalla ohjauspainikkeesta b/B ja paina sitten z.
Näkyviin tulee toistokohdan osoitin, josta voit tarkistaa toiston etenemisen.
MENU/
Asetusten haku
• Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeesta
v/V ja painamalla sitten z.
Toimintohaku
Ohjauspainike
Toistokohdan osoitin
39FI
Määrittää kameran panorointisuunnan, kun kuvia otetaan pyyhkäisypanoraamalla.
1 MENU t
(Kuvaussuunta) t haluttu suunta
Panoroi vasemmalta oikealle.
(Vasen)
Panoroi oikealta vasemmalle.
(Ylös)
Panoroi alhaalta ylös.
(Alas)
Panoroi ylhäältä alas.
Toimintohaku
(Oikea)
Sisällysluettelo
Kuvaussuunta
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
40FI
Kuvakoko määrittää kuvaa otettaessa tallentuvan kuvatiedoston koon.
Jos kuvakoko on suuri, kuva tulostuu tarkasti paperille. Toisaalta jos kuvakoko on pieni, voidaan
tallentaa enemmän kuvia.
1 MENU t
Sisällysluettelo
Kuvakoko
(Kuvakoko) t haluttu koko
Kuvakoko
Käyttöohjeita
(4320×3240) Enintään A3+-tulosteille
Kuvien
määrä
Tulostaminen
Hieno
Enemmän
Karkea
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
MENU/
Asetusten haku
Vähemmän
Toimintohaku
Kuvattaessa valokuvia
(3648×2736)
(2592×1944) Enintään L/2L/A4-tulosteille
Hakemisto
(640×480)
Sähköpostin liitteeksi
(4320×2432) Teräväpiirtotelevisioissa katselua
varten ja enintään A3-tulosteille
(1920×1080) Teräväpiirtotelevisioissa katselua
varten
Huomautus
• Tulostettaessa valokuvia, jotka on tallennettu kuvasuhteella 16:9, kumpikin sivureuna voi rajautua pois.
41FI
Sisällysluettelo
Helppo kuvaus -tilassa
Suuri
Ottaa kuvia [14M]-koossa.
Pieni
Ottaa kuvia [5M]-koossa.
Kuvattaessa pyyhkäisypanoraaman kuvia
Toimintohaku
(Vakio)
Ottaa kuvia vakiokoossa.
(Pystysuunta: 3424×1920)
(Vaakasuunta: 4912×1080)
(Leveä)
Ottaa kuvia leveässä koossa.
Kuvattaessa videoita
Mitä suurempi kuvakoko, sitä parempi kuvan laatu. Mitä enemmän kuvia otetaan sekunnissa
(keskimääräinen bittinopeus), sitä tasaisempi toistettavasta kuvasta tulee.
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-koodattuina eli noin 30 kuvaa sekunnissa:
lomittamaton, AAC, mp4-muoto.
Keskimääräinen
bittinopeus
Käyttöohjeita
1280×720(hieno)
9 Mbps
Kuvaa korkealaatuista videota
teräväpiirtotelevisiolle.
1280×720(vakio)
6 Mbps
Kuvaa normaalilaatuista videota
teräväpiirtotelevisiolle.
VGA
3 Mbps
Kuvaa kuvakoossa, joka sopii
ladattavaksi Internetiin.
Hakemisto
Videon kuvakoko
MENU/
Asetusten haku
(Pystysuunta: 4912×1920)
(Pystysuunta: 7152×1080)
Huomautus
• Jos videoille valitaan kuvakooksi [VGA], käytetään telekuvausta.
42FI
Jatkuu r
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvatiedosto on suuri ja vie paljon muistia ja
kuvassa näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvakoko ilmaistaan kuvapisteiden määränä.
Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn
tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuva tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvakoko: 14M
4320 kuvapistettä × 3240 kuvapistettä = 13 996 800 kuvapistettä
2 Kuvakoko: VGA
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
1
Kuvapisteet
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)
MENU/
Asetusten haku
Kuvapiste
Toimintohaku
Kuvapisteiden ja kuvakoon selitys
Sisällysluettelo
z”Kuvanlaatu” ja ”kuvakoko”
Hakemisto
43FI
Helpon kuvauksen tilassa salamavaloasetuksen voi valita myös painamalla MENU-painiketta.
1 Valitse tilapyörällä
(Helppo kuvaus).
2 MENU t [Salamavalo] t ohjauspainikkeen z
Auto
Salamavalo välähtää automaattisesti, kun valoa on vähän tai
kohteen takana on valoa.
Pois
Salamaa ei käytetä.
Toimintohaku
3 Valitse haluamasi tila.
Sisällysluettelo
Salamavalo
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
44FI
Voit valita yksittäiskuva- tai sarjakuvaustilan.
1 MENU t
(Yksi)
Kamera ottaa yksittäisen kuvan.
Kamera ottaa enintään 100 kuvaa peräkkäin, kun suljinpainiketta
pidetään painettuna.
Toimintohaku
(Sarja)
(Sarjan asetukset) t haluttu tila
Sisällysluettelo
Sarjan asetukset
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
• Sarjakuvaustilaa ei voi käyttää Helppo kuvaus-, Pyyhkäisypanoraamatai Elokuvamuoto-tilassa.
• Salamavalon asetuksena on [Pois].
• Itselaukaisimen avulla kuvattaessa kamera tallentaa enintään viisi kuvaa.
• Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli muuttuu
pidemmäksi.
• Jos akun varaus on vähäinen tai sisäinen muisti tai muistikortti on
täynnä, sarjakuvaus päättyy.
• [Tarkennus], [Valkotasap.] ja [EV] säädetään ensimmäistä kuvaa varten
ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.
45FI
Voit valita haarukointikuvaustyypin. Haarukointikuvaustilassa voit kuvata 3 kuvan sarjoja
erilaisin asetuksin. Voit valita parhaan kuvan jälkikäteen.
1 MENU t
(Haarukointiasetukset) t haluttu tila
Haarukointikuvaus ei ole käytössä.
(EXP±0,3)
Kamera kuvaa 3 kuvan sarjan siten, että valotus muuttuu
seuraavassa järjestyksessä: kirkas, vakio ja tumma.
Mitä suurempi haarukointivälin arvo, sitä suurempi valotusarvon
muutos.
(EXP±0,7)
(EXP±1,0)
(Valkotasap.)
• Jos valitset [Valkotasap.]-asetukseksi jonkin muun kuin [Auto]vaihtoehdon, värisävy muuttuu valitun valkotasapainon mukaan.
Huomautuksia
(Valotusohjelma).
Hakemisto
• [Valkotasap.]-asetusta ei voi valita, jos tilapyörä on asennossa
• [Haarukointiasetukset]-asetusta ei voi valita
– Älykäs automaattisäätö -tilassa
– Helppo kuvaus -tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– kun [Sarjan asetukset] -asetuksena on [Sarja]
– kun hymysuljintoiminto on käytössä.
MENU/
Asetusten haku
Kamera kuvaa 3 kuvan sarjan siten, että valkotasapaino muuttuu
seuraavassa järjestyksessä: nykyinen värisävy, kohden sinistä ja
kohden punaista.
Toimintohaku
(Pois)
Sisällysluettelo
Haarukointiasetukset
46FI
Voit säätää valotusta käsin 1/3 EV:n askelin –2.0 EV:n ja +2.0 EV:n välillä.
1 MENU t
(EV) t haluttu EV-asetus
Sisällysluettelo
EV
Huomautuksia
zValotuksen säätäminen parempien kuvien
saamiseksi
Pienempi EV-arvo –
MENU/
Asetusten haku
Ylivalotus = liian paljon valoa
Vaalea kuva
Toimintohaku
• Helppo kuvaus- ja Käsivalotus-kuvaus-tiloissa ei voi muuttaa [EV]-asetusta.
• Jos otat kuvan kohteesta erittäin kirkkaassa valossa tai erittäin vähäisessä valossa tai jos käytössä on
salamavalo, valotuksen säädöstä ei ehkä ole apua.
Oikea valotus
Alivalotus = liian vähän valoa
Tummempi kuva
Hakemisto
Suurempi EV-arvo +
47FI
Säätää valonherkkyyttä, kun kameran valotusohjelmaksi on valittu Ohjelmoitava autom.,
Käsivalotus-kuvaus tai
(Edistynyt urheilukuvaus).
1 MENU t
(ISO) t haluttu tila
/
/
/
/
Kamera asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
/
Voit vähentää kuvan epätarkkuutta, kun valoa on vähän tai kohteet
liikkuvat, lisäämällä ISO-herkkyyttä (valitsemalla suuremman
arvon).
/
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• [ISO AUTO] -asetusta ei voi valita Käsivalotus-kuvaus-tilassa.
• ISO-asetukseksi voi valita vain [ISO AUTO] tai [ISO 80]–[ISO 800], jos
– Sarjakuvaus/haarukointi-tila on valittuna
– valotusohjelmaksi on valittu
(Edistynyt urheilukuvaus)
– [DRO]-asetuksena on [DRO plus].
Toimintohaku
(Auto)
Sisällysluettelo
ISO
zISO-herkkyyden säätäminen (suositeltava
valotusarvo)
Suuri ISO-herkkyys
Tallentaa vaalean kuvan myös vähäisessä valossa; suljinnopeutta
kasvatetaan epäterävyyden vähentämiseksi.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Hakemisto
ISO-herkkyys on sellaisten tallennusvälineiden nopeusasetus, joissa on valoa vastaanottava
kuvatunnistin. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyyden mukaan.
Pieni ISO-herkkyys
Kuvasta tulee tasaisempi.
Jos valotus ei riitä, kuvasta voi kuitenkin tulla tumma.
48FI
Jatkuu r
• Valitse suurempi ISO-herkkyys, jolloin suljin toimii
nopeammin, ja paina suljinpainiketta ennen kohteen
liikkumista.
• Valitse valotusohjelmaksi
(Suuri herkkyys).
Toimintohaku
Vaikka kamera on vakaa, kohde liikkuu valotuksen aikana, jolloin kohteesta tulee epäterävä
suljinpainiketta painettaessa. Kameran tärinä vähenee automaattisesti. Tästä ei ole
kuitenkaan apua, jos kohde liikkuu.
Kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai käytettäessä pitkää
valotusaikaa.
Ota tällöin kuva alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Sisällysluettelo
zVinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
49FI
Värisävyjen asetus ympäristön valotason mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan värit näyttävät
epäluonnollisilta.
1 MENU t
(Valkotasap.) t haluttu tila
Valkotasapaino säädetään automaattisesti, niin että värit näyttävät
luonnollisilta.
(Päivänvalo)
Säätö esimerkiksi selkeää säätä, ilta- tai yökuvausta, neonvaloja tai
ilotulitusta varten.
(Pilvinen)
Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
[Loistevalon valkotasapaino 1]: Säätö valkoista loistevalaistusta
varten.
[Loistevalon valkotasapaino 2]: Säätö luonnollisen valkoista
loistevalaistusta varten.
[Loistevalon valkotasapaino 3]: Säätö päivänvalkoista
loistevalaistusta varten.
n
(Hehkulamppu)
Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai muuta
kirkasta valaistusta varten.
Säätö salamavalon käyttöä varten.
(1 painallus)
Valkotasapainon säätö valonlähteen mukaan. [1 pain. aset.] -tilassa
tallennetusta valkoisesta väristä tulee valkoisen perusväri. Käytä
tätä tilaa, jos väri ei tallennu oikein [Auto]-tilassa tai muissa
tiloissa.
(1 pain. aset.) Kamera tallentaa valkoisen perusvärin [1 painallus] -tilaa varten.
Hakemisto
(Salamavalo)
MENU/
Asetusten haku
(Loistevalon
valkotasapaino 1)
(Loistevalon
valkotasapaino 2)
(Loistevalon
valkotasapaino 3)
Toimintohaku
(Auto)
Sisällysluettelo
Valkotasap.
Huomautuksia
• [Valkotasap.]-arvoa ei voi säätää Älykäs automaattisäätö- tai Helppo kuvaus -tilassa.
• [Valkotasap.]-valikon [Salamavalo]-asetusta ei voi säätää
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
– jos valotusohjelmaksi on valittu
(Suuri herkkyys) -tila.
• Loistelamppujen valo välkkyy, joten valkotasapainon säätö ei ehkä toimi oikein, vaikka [Loistevalon
valkotasapaino 1], [Loistevalon valkotasapaino 2] tai [Loistevalon valkotasapaino 3] olisi käytössä.
• [Salamavalo]-tilaa lukuun ottamatta [Valkotasap.]-asetuksena on [Auto], kun kuvia otetaan salaman
kanssa.
• Jos salamavaloasetuksena on [Päällä] tai [Hidas suljin], valkotasapainoasetukseksi voi valita vain [Auto],
[Salamavalo], [1 painallus] tai [1 pain. aset.].
• [1 pain. aset.] -asetusta ei voi valita salamavalon latautumisen aikana.
50FI
1 Kohdista kamera valkoiseen kohteeseen, kuten paperiarkkiin, siten, että
kohde täyttää koko näytön ja että valaistusolosuhteet ovat samat kuin
kuvaustilanteessa.
(Valkotasap.) t [1 pain. aset.] t ohjauspainikkeen z
Näyttö pimenee hetkeksi. Kun valkotasapaino on säädetty ja tallennettu muistiin,
kuvausnäyttö palautuu näkyviin.
Huomautuksia
zValaistuksen vaikutus
Valaistusolosuhteet vaikuttavat kohteen havaittavaan väriin.
Värisävyt säätyvät automaattisesti, mutta voit säätää värisävyjä myös manuaalisesti
Valkotasapaino-toiminnon avulla.
Päivänvalo
Pilvinen
Loistelamppu
Hehkulamppu
Valon
ominaisuudet
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Hakemisto
Sää/valaistus
MENU/
Asetusten haku
• Jos
-ilmaisin vilkkuu kuvaamisen aikana, valkotasapainoa ei ole vielä asetettu tai sitä ei voi asettaa.
Käytä automaattista valkotasapainoa.
• Älä ravista tai lyö kameraa, kun [1 pain. aset.] -toiminto on käynnissä.
• Kun salamavalon asetuksena on [Päällä] tai [Hidas suljin], kamera säätää valkotasapainoa salamavalon
välähdyksen mukaan.
Toimintohaku
2 MENU t
Sisällysluettelo
Valkoisen perusvärin tallentaminen [1 pain. aset.]
-tilassa
51FI
Tarkennustapaa voi muuttaa. Jos oikeaa tarkennusta on vaikea saada automaattitarkennuksen
ollessa käytössä, käytä valikkoa.
AF on lyhenne sanoista ”Auto Focus” ja tarkoittaa automaattista tarkennusta
1 MENU t
Sisällysluettelo
Tarkennus
(Tarkennus) t haluttu tila
Kamera tarkentaa automaattisesti
kohteeseen kaikilla etäisyysmittarin ruudun
alueilla.
Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin
valokuvaustilassa, tarkennetun alueen
ympärille tulee vihreä kehys.
Toimintohaku
(Monip.AF)
AF-etäisyysmittarin ruutu
(Keskip.AF)
MENU/
Asetusten haku
• Kun kasvontunnistustoiminto on käytössä,
automaattinen tarkennus kohdistuu ensisijaisesti kasvoihin.
Kamera tarkentaa automaattisesti
etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan
kohteeseen. Jos AF-lukitustoimintoa
käytetään, kuvan voi sommitella halutulla
tavalla.
AF-etäisyysmittarin ruutu
Kamera tarkentaa automaattisesti hyvin
pieneen kohteeseen tai kapealle alueelle. Jos
AF-lukitustoimintoa käytetään, kuvan voi
sommitella halutulla tavalla. Pidä kamera
tukevasti paikallaan, jotta kohde pysyy AFetäisyysmittarin ruudussa.
Hakemisto
(Pistem. AF)
AF-etäisyysmittarin ruutu
Huomautuksia
• Jos käytät [Digitaalizoomaus]- tai [AF-apuvalo]-toimintoa, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä,
vaan se näkyy pisteviivana. Tällöin kamera tarkentaa näytön keskellä oleviin kohteisiin.
• Jos tarkennusasetus on jokin muu kuin [Monip.AF], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.
• Tarkennustilan asetus on aina [Monip.AF]
– Älykäs automaattisäätö -tilassa
– Helppo kuvaus -tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
– kun hymysuljintoiminto on käytössä
– kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
52FI
Jatkuu r
Jos kohde ei ole tarkka, toimi seuraavasti:
AFetäisyysmittarin
ruutu
2Kun AE/AF-lukkoilmaisin lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan, palaa sommiteltuun kuvaan ja paina
suljinpainike pohjaan.
• Voit toistaa menettelyn niin monta kertaa kuin haluat,
ennen kuin painat suljinpainikkeen pohjaan.
Toimintohaku
AE/AFlukkoilmaisin
1Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on
AF-etäisyysmittarin ruudun keskellä, ja tarkenna
sitten kohteeseen painamalla suljinpainike
puoliväliin (AF-lukitus).
Sisällysluettelo
zNäytön reunassa oleviin kohteisiin tarkentaminen
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
53FI
Valitsee mittausmuodon, jonka mukaan valotuksen määrittämisessä käytettävä kohteen osa
asetetaan.
1 MENU t
(Mittausmuoto) t haluttu tila
(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen
kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).
(Pistemit.)
Mittaus suoritetaan vain yhdestä
kohteen osasta (pistemittaus). Tämä
toiminto on hyödyllinen, kun kohde on
taustavalaistu tai kohteen ja taustan
välinen kontrastiero on suuri.
Pistemittauksen
hiusristikko
Käytetään pisteen osoitukseen
MENU/
Asetusten haku
Kohde jaetaan useaksi alueeksi, ja mittaus suoritetaan kullakin
alueella. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen
(monipistemittaus).
Toimintohaku
(Monipiste)
Sisällysluettelo
Mittausmuoto
Huomautuksia
Hakemisto
• Elokuvamuoto-tilassa [Pistemit.]-vaihtoehto ei ole valittavissa.
• Jos mittausmuodoksi asetetaan jokin muu kuin [Monipiste], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.
• Mittausmuodon asetus on aina [Monipiste]
– Älykäs automaattisäätö -tilassa
– Helppo kuvaus -tilassa
– kun hymysuljintoiminto on käytössä
– kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
54FI
Älykäs automaattisäätö -tilassa kamera tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa
kuvan. Kun kamera tunnistaa liikkeen, ISO-herkkyys lisääntyy liikkeen mukaisesti
epäterävyyden pienentämiseksi (liikkeen tunnistus).
Kamera tunnistaa seuraavat valotustyypit. Kun kamera
on tunnistanut optimaalisen valotuksen, näyttöön tulee
sitä vastaava kuvake ja opas.
(Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä
jalustan kanssa),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema),
(Makro),
(Muotokuva)
2 MENU t
(Älykäs automaattisäätö).
(Valotuksen tunnistus) t haluttu tila
(Auto)
(Lisäasetukset)
Tunnistettuaan valotuksen kamera siirtyy käyttämään optimaalisia
asetuksia ja ottaa kuvan.
• Kun otat peräkkäin kaksi kuvaa,
-kuvakkeen plusmerkki (+)
muuttuu vihreäksi.
• Kun kaksi kuvaa on otettu, nämä kaksi kuvaa tulevat näkyviin
vierekkäin heti kuvan ottamisen jälkeen.
• Jos [Suljettujen silmien esto] on näkyvissä, kamera ottaa automaattisesti
kaksi kuvaa ja valitsee kuvan, jossa kohteen silmät ovat auki. Lisätietoja
suljettujen silmien estotoiminnosta on kohdassa ”Mikä on suljettujen
silmien estotoiminto?”.
Hakemisto
Tunnistettuaan valotuksen kamera siirtyy käyttämään optimaalisia
asetuksia. Jos kamera tunnistaa jonkin seuraavista: (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan kanssa),
(Vastavalo) tai (Vastavalomuotokuva), kamera muuttaa
asetuksen automaattisesti ja ottaa toisen kuvan.
MENU/
Asetusten haku
1 Valitse tilapyörällä
Toimintohaku
Esimerkki kuvasta, jossa käytössä
on
(Vastavalo).
Valotuksen tunnistus -kuvake ja -opas
Sisällysluettelo
Valotuksen tunnistus
Huomautuksia
• Valotuksen tunnistus ei toimi digitaalizoomausta käytettäessä.
• Valotuksen tunnistuksen asetuksena on aina [Auto]
– sarjakuvaustilassa
– kun hymysuljintoiminto on käytössä
– kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] ja [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Salamavalon asetukseksi voidaan valita [Auto] tai [Pois].
•
(Hämärä jalustan kanssa) -valaistuksia ei aina voi tunnistaa olosuhteissa, joissa tärinä välittyy
kameraan jalustasta huolimatta.
• Kun kamera tunnistaa valaistukseksi
(Hämärä jalustan kanssa), valotusaika voi joskus pidentyä.
Varmista, että kamera pysyy paikallaan kuvaamisen aikana.
• Kamera ei ehkä tunnista näitä valotusvaihtoehtoja kaikissa tilanteissa.
55FI
Jatkuu r
– helpompaa kuin koskaan! ([Lisäasetukset])
Kun kamera tunnistaa [Lisäasetukset]-tilassa vaikean valotustilan ( (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan kanssa), (Vastavalo) tai
(Vastavalomuotokuva)), se muuttaa asetuksia seuraavasti ja ottaa kaksi kuvaa peräkkäin
käyttäen eri tehosteita, minkä jälkeen voit valita kuvista sen, josta pidät eniten.
Kuvataan Hidas suljin -tilassa
Kuvataan herkkyyttä suurentaen ja tärinää
vähentäen
Kuvataan Hidas suljin -tilassa käyttäen
salaman valaisemia kasvoja oppaana
Kuvataan herkkyyttä suurentaen, kasvoja
oppaana käyttäen ja tärinää vähentäen
Kuvataan Hidas suljin -tilassa
Kuvataan vieläkin pidemmällä valotusajalla
herkkyyttä muuttamatta
Kuvataan salamalla
Kuvataan käyttäen taustan kirkkauden ja
kontrastin säätöä (DRO plus)
Kuvataan käyttäen salaman valaisemia
kasvoja oppaana
Kuvataan käyttäen kasvojen ja taustan välisen
kirkkauden ja kontrastin säätöä (DRO plus)
* Kun salamavalon asetuksena on [Auto].
Kun asetukseksi valitaan [Lisäasetukset], kamera ottaa automaattisesti kaksi peräkkäistä
kuvaa* tunnistaessaan
(Muotokuva) -tilan. Kamera valitsee, näyttää ja tallentaa
automaattisesti kuvan, jossa silmät eivät ole kiinni. Jos kuvauskohteen silmät ovat kiinni
molemmissa kuvissa, näkyviin tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”.
Hakemisto
zMikä on suljettujen silmien estotoiminto?
MENU/
Asetusten haku
Toinen kuva
Toimintohaku
Ensimmäinen kuva*
Sisällysluettelo
z Otetaan kaksi kuvaa ja valitaan sitten paras niistä
* paitsi silloin, kun salamavalo välähtää tai valotusaika on pitkä
56FI
Määrittää hymyntunnistustoiminnon herkkyystason.
1 MENU t
(Hymyntunn. herkkyys) t haluttu tila
Leveä hymy tunnistetaan.
(Normaali
hymy)
Normaali hymy tunnistetaan.
(Kevyt hymy)
Pieninkin hymy tunnistetaan.
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Kamera ei ehkä tunnista hymyjä oikein kaikissa olosuhteissa.
• [Hymyntunn. herkkyys] -asetusta ei voi säätää
– Helppo kuvaus -tilassa
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa.
Toimintohaku
(Voimakas
hymy)
Sisällysluettelo
Hymyntunn. herkkyys
Hakemisto
57FI
Toiminto havaitsee kuvattavien henkilöiden kasvot ja säätää tarkennuksen, salaman, valotuksen,
valkotasapainon ja punasilmäisyyden vähennyksen asetukset automaattisesti.
Kasvontunnistuskehys (oranssi)
Kasvontunnistuskehys (valkoinen)
1 MENU t
(Auto)
Kasvontunnistustoimintoa ei käytetä.
Valitsee kasvot, joihin kamera tarkentaa automaattisesti.
(Etusija:
lapsi)
Havaitsee lasten kasvot ja käyttää niitä ensisijaisina kohteina.
(Etusija:
aikuinen)
Havaitsee aikuisen kasvot ja käyttää niitä ensisijaisina kohteina.
MENU/
Asetusten haku
(Pois)
(Kasvontunnistus) t haluttu tila
Toimintohaku
Kun kamera havaitsee useita kohteita, se määrittää, mikä niistä on pääkohde, ja asettaa
tarkennuksen tärkeysjärjestyksessä. Ensisijaisen kohteen kasvontunnistuskehys muuttuu
oranssiksi. Kehys, johon tarkennus on asetettu, muuttuu vihreäksi, kun painat
suljinpainikkeen puoliväliin.
Sisällysluettelo
Kasvontunnistus
Huomautuksia
Hakemisto
• [Kasvontunnistus]-asetusta ei voi valita
– Helppo kuvaus -tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa.
• [Pois]-asetusta ei voi valita, jos itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai
[Omakuva, kaksi henkilöä].
• [Kasvontunnistus]-asetuksen voi valita vain, kun tarkennusasetukseksi on valittu [Monip.AF] tai
mittausmuodoksi on valittu [Monipiste].
• Kasvontunnistus ei toimi käytettäessä digitaalizoomausta.
• Toiminto tunnistaa kuvauskohteistasi enintään 8 kasvot.
• Kamera ei ehkä tunnista aikuisia ja lapsia oikein kaikissa olosuhteissa.
• Jos Hymysuljin-toiminto on käytössä kuvattaessa, kamera määrittää [Kasvontunnistus]-asetukseksi
automaattisesti [Auto], vaikka valittu asetus olisi [Pois].
58FI
Jatkuu r
Kamera valitsee yleensä kasvot, joihin se tarkentaa, automaattisesti [Kasvontunnistus]asetuksen mukaan. Voit kuitenkin myös valita kasvot, joihin haluat kameran tarkentavan
ensisijaisesti.
1Paina kasvontunnistuksen aikana ohjauspainikkeesta z. Vasemmanpuoleiset kasvot
valitaan ensisijaisiksi, ja kehys muuttuu
-muodosta oranssiksi kehykseksi ( ).
3Voit peruuttaa kasvojen valinnan (Pois) siirtämällä oranssin kehyksen
oikeanpuolimmaisten kasvojen päälle ja painamalla uudelleen z.
Hakemisto
• Kamera ei välttämättä tunnista valittuja kasvoja oikein. Syynä tähän voi olla esimerkiksi kirkas
valaistus tai kohteen kampaustyyli. Valitse tällöin kasvot uudelleen niissä olosuhteissa, joissa aiot
ottaa kuvan.
• Jos Hymysuljin-toimintoa käytetään yhdessä valitun kasvontunnistuskehyksen kanssa, kamera
tunnistaa vain valittujen kasvojen hymyn.
• Ensisijaisia kasvoja ei voi valita Helppo kuvaus- tai Käsivalotus-kuvaus-tilassa eikä silloin, kun
itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
MENU/
Asetusten haku
2Ensisijaisten kasvojen valinta siirtyy seuraaviin oikealla puolella oleviin kasvoihin aina,
kun painat z-painiketta. Paina z toistuvasti, kunnes oranssi kehys ( ) on valittavien
kasvojen päällä.
Toimintohaku
Ensisijaisten kasvojen kehys ei käytössä
Sisällysluettelo
zEtusijalla olevien kasvojen valitseminen
59FI
Ohjelmoitava autom.- ja Käsivalotus-kuvaus-tiloissa kamera analysoi valotusolosuhteet ja
korjaa kirkkautta sekä kontrastia automaattisesti kuvanlaadun parantamiseksi.
DRO (lyhenne sanoista ”Dynamic Range Optimizer”) on toiminto, joka automaattisesti optimoi
kuvan vaaleiden ja tummien osien väliset erot.
(DRO) t haluttu tila
(Pois)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Kuvaa ei säädetä.
Kamera säätää kuvien kirkkauden ja kontrastin automaattisesti.
Kamera säätää kuvan kirkkauden ja kontrastin automaattisesti ja
voimakkaasti.
• Kuvausolosuhteista riippuen korjaustehosteiden käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
• ISO-arvoksi voidaan valita vain [ISO AUTO] tai [ISO 80]–[ISO 800], kun [DRO plus] on valittuna.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
1 MENU t
Sisällysluettelo
DRO
Hakemisto
60FI
Kun valotusohjelmaksi valitaan
(Pehmeä kuva) kuvaamisen aikana, kamera ottaa
automaattisesti kaksi peräkkäistä kuvaa. Kamera valitsee, näyttää ja tallentaa automaattisesti
kuvan, jossa silmiä ei räpäytetä.
1 Valitse tilapyörällä
(Valotusohjelma).
(Pehmeä kuva).
3 MENU t
(Suljettujen silmien esto) t haluttu tila
Kun kasvontunnistus on käytössä, suljettujen silmien esto toimii
niin, että kamera tallentaa kuvat, joissa kuvattavan henkilön silmät
ovat auki.
(Pois)
Suljettujen silmien estoa ei käytetä.
Huomautuksia
Hakemisto
• [Suljettujen silmien esto] ei toimi, jos
– salamavalo on käytössä
– sarjakuvaustila on valittuna
– kasvontunnistus ei toimi
– hymysuljintoiminto on käytössä.
• Suljettujen silmien esto ei aina toimi kaikissa tilanteissa.
• Jos suljettujen silmien estotoiminnon asetuksena on [Auto], mutta kamera tallentaa vain kuvia, joissa
kuvattavan henkilön silmät ovat kiinni, LCD-näyttöön tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”. Ota
valokuva tarvittaessa uudelleen.
MENU/
Asetusten haku
(Auto)
Toimintohaku
2 Valitse
Sisällysluettelo
Suljettujen silmien esto
61FI
SteadyShot-toiminnon vahvuutta ei voi muuttaa Elokuvamuoto-tilassa.
1 Valitse tilapyörällä
2 MENU t
(Elokuvamuoto).
(SteadyShot) t haluttu tila
SteadyShot-toiminto on käytössä vakaissa kuvausolosuhteissa.
(Aktiivinen)
SteadyShot-toiminto toimii normaalia tehokkaammin.
Toimintohaku
(Normaali)
Sisällysluettelo
SteadyShot
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
62FI
Kuvat toistetaan automaattisesti peräkkäin.
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Kuvaesitys) t haluttu kuvaesitys t ohjauspainikkeen z
(Diaesitys musiikin
kanssa)
Toistaa kaikki kuvat peräkkäin.
Toistaa valokuvat peräkkäin tehosteiden ja taustamusiikin
kera.
Jatkuva toisto
2 MENU t
(Kuvaesitys) t [Jatkuva toisto] t z
Toistotoiminto
z
Pysäytys
v
Asettaa näytön asetukset.
V
Tuo näkyviin äänenvoimakkuuden säätönäytön.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeesta
v/V ja painamalla sitten z.
b
Kuvan siirto taaksepäin.
B
Kuvan siirto eteenpäin.
Hakemisto
Ohjauspainike
MENU/
Asetusten haku
1 Valitse haluamasi kuva toistettavaksi ohjauspainikkeella.
Toimintohaku
(Jatkuva toisto)
Sisällysluettelo
Kuvaesitys
zPanoraamakuvien katseleminen jatkuvan toiston
aikana
Koko panoraamakuva näkyy 3 sekunnin ajan.
Voit vierittää panoraamakuvaa painamalla z.
Kun z-painiketta painetaan uudelleen vierittämisen aikana, koko panoraamakuva palaa
näyttöön.
63FI
Sisällysluettelo
Diaesitys musiikin kanssa
1 MENU t
(Kuvaesitys) t [Diaesitys musiikin kanssa] t
ohjauspainikkeen z
Tuo näkyviin asetusnäytön.
2 Valitse haluamasi asetus.
Toimintohaku
3 [Käynn] t z
4 Voit pysäyttää kuvaesityksen painamalla z.
Huomautuksia
• Et voi toistaa videoita tai panoraamakuvia.
• Muut asetukset kuin [Kuva] tallennetaan, kunnes niitä muutetaan seuraavan kerran.
Kaikki
Toistaa kaikki kuvat järjestyksessä.
Tämä
päivämäärä
Toistaa valittuna ajankohtana otetut valokuvat, kun katselutilana on
[Pvm.-näkymä].
Kansio
Toistaa valitussa kansiossa olevat valokuvat, kun katselutilana on
Kansionäkymä.
Hakemisto
Huomautus
MENU/
Asetusten haku
Kuva
Valitsee näytettävät kuvat.
• Pysyvä asetus on [Kansio], kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
Tehosteet
Valitsee kuvaesitysten toistonopeuden ja tunnelman.
Yksink.
Peruskuvaesitys, jossa kuvat vaihtuvat esiasetetun aikavälin
mukaisesti.
Toistoväliä voi muuttaa [Kuvaväli]-asetuksella niin, että kuvat
pääsevät oikeuksiinsa.
Nostalgia
Tunnelmallinen ja elokuvamainen kuvaesitys.
Tyylikäs
Tyylikäs kuvaesitys, joka etenee kohtalaisella nopeudella.
Aktiivinen
Nopea kuvaesitys, joka sopii toimintakohtausten esittämiseen.
64FI
Jatkuu r
[Yksink.]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music2
[Nostalgia]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music3
[Tyylikäs]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music4
[Aktiivinen]-kuvaesityksen oletusasetus.
Mykistä
Taustamusiikkia ei käytetä.
Kuvaväli
Määrittää kuvien näyttövälin. Pysyvä asetus on [Auto], kun [Tehosteet]-asetuksena on jokin
muu kuin [Yksink.].
[Yksink.]-kuvaesityksen kuvanvaihtoväli.
3s
5s
10 s
Auto
Kuvanvaihtoväli on valitun [Tehosteet]-asetuksen mukainen.
Päällä
Näyttää kuvat päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on toistettu, kuvaesitys päättyy.
Hakemisto
Toisto
Ottaa kuvaesityksen toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
MENU/
Asetusten haku
1s
Toimintohaku
Music1
Sisällysluettelo
Musiikki
Määrittää kuvaesitysten taustamusiikin. Voit valita useita taustamusiikkikappaleita. Avaa
äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla ohjauspainikkeesta V ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla v/V.
zTaustamusiikin valitseminen
Voit siirtää haluamasi musiikkitiedostot CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan
toistettavaksi kuvaesityksen aikana. Asenna musiikin siirtämistä varten tietokoneeseen
”Music Transfer” -ohjelmisto (mukana). Lisätietoja on sivuilla 104 ja 105.
• Kameraan voi tallentaa enintään neljä musiikkikappaletta (neljä esiasetettua kappaletta (Music1–
Music4) voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla).
• Kunkin kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on noin 5 minuuttia.
• Jos musiikkitiedostoa ei voi toistaa sen vaurioitumisen tai jonkin muun vian vuoksi, suorita [Alusta
musiikki] (sivu 90) ja siirrä musiikki uudelleen.
65FI
Voit valita näyttömuodon kuvien katselemista varten.
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Katselutila) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Näyttää kuvat päivämäärän mukaan.
Näyttää vain valokuvat.
(Kansionäkymä
(Yksittäisk.))
Näyttää vain videotiedostot.
Huomautuksia
• Sisäistä muistia käytettäessä katselutilaksi on asetettu Kansionäkymä ja valokuvat ja videot toistetaan
samasta kansiosta.
• Tapahtumanäkymä ei ole käytettävissä tässä kamerassa.
1 MENU t
(Katselutila) t [Pvm.-näkymä] t ohjauspainikkeen z
2 Tuo kalenteri näkyviin kääntämällä
(Hakemisto) -vipua toistuvasti.
Valitse ohjauspainikkeella / ja valitse sitten katseltava kuukausi. Voit katsella haluamasi
päivän kuvia hakemistotilassa valitsemalla päivämäärän ja painamalla z.
Hakemisto
Kalenterin näyttäminen
MENU/
Asetusten haku
(Kansionäkymä
(Video))
Toimintohaku
(Pvm.näkymä)
Sisällysluettelo
Katselutila
zToisella kameralla otettujen kuvien katseleminen
Tämä kamera luo muistikorttiin tietokantatiedoston ja tallentaa jokaisen otetun kuvan
myöhemmin toistettavaksi. Jos kamera tunnistaa kuvia, joita ei ole tallennettu muistikortin
tietokantatiedostoon, näkyviin tulee tallennusnäyttö, jossa ilmoitetaan, että ”Löytyi
tiedostoja, joita ei tunnistettu Tuo tiedostot”.
Jos haluat katsoa tallentamattomia kuvia, tallenna kuvat valitsemalla [OK].
• Käytä tallentamiseen täyteen ladattua akkua. Jos yrität tallentaa tallentamattomia kuvia käyttämällä
akkua, jossa on vain vähän varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja
data voi vahingoittua.
66FI
Parantelee tallennettua kuvaa ja tallentaa sen uudeksi tiedostoksi. Alkuperäinen kuva säilytetään.
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Parantelu) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
(Rajaus
(muuttaa kokoa))
Tallentaa zoomatun toistokuvan.
Korjaa salamavalon aiheuttaman
(Punasilmäisyyden punasilmäisyyden.
1 Valitse ohjauspainikkeella [OK]
korjaus)
(Epäterävä
maski)
Terävöittää kuvaa valitun
kehyksen sisällä.
Valitse paranneltavan kuvan alue
(kehys) ohjauspainikkeella t
MENU.
2 [OK] t z
• Joitakin kuvia ei ehkä voi korjata
riittävästi, ja kuvanlaatu voi
heikentyä.
1
Hakemisto
t z.
• Kaikista kuvista ei voi korjata
punasilmäisyyttä.
MENU/
Asetusten haku
Voit lähentää ja loitontaa kuvaa
kääntämällä -vipua suuntiin (T)
ja (W).
2 Aseta zoomauskohta
ohjauspainikkeella.
3 MENU t valitse tallennettava kuvakoko t z
4 [OK] t z
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
• Rajattava kuvakoko voi vaihdella kuvasta riippuen.
1
Toimintohaku
3 Parantele kuvia käytössä olevan tilan mukaisella tavalla.
Sisällysluettelo
Parantelu
Huomautus
• Et voi parannella videoita tai panoraamakuvia.
67FI
Voit valita poistettaviksi kuvia, joita et enää tarvitse.
Voit poistaa kuvia myös painamalla (Poista) -painiketta (sivu 38).
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Poista) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
3 [OK] t z
(Tämä kuva)
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z.
(Kaikki pvm.alueen kuvat)
(Koko tämä
kansio)
Poistaa kaikki valitun päivämäärävälin tai kansion kuvat yhdellä
kertaa.
• Helppo katselu -tilassa vaihtoehtoja ovat [Poista yksittäinen kuva] ja [Poista kaikki kuvat].
• Kun kuvien tallennukseen käytetään sisäistä muistia, katselutilan asetuksena on Kansionäkymä.
Hakemisto
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevaa vaihetta, kunnes poistettavia kuvia ei enää
ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on
-merkki.
Toimintohaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Poista
68FI
Suojaa tallennetut kuvat tahattomalta poistamiselta.
Tallennettujen kuvien kohdalla näkyy -merkki.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Suojaa) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
(Tämä kuva)
Suojaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja suojata useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
Huomautus
• Kun kuvien tallennukseen käytetään sisäistä muistia, katselutilan asetuksena on Kansionäkymä.
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevaa vaihetta, kunnes suojattavia kuvia ei enää
ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on
-merkki.
Toimintohaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Suojaa
zSuojauksen poistaminen
Hakemisto
Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, ja poista suojaus painamalla
ohjauspainikkeesta z samalla tavalla kuin kuvaa suojattaessa.
-ilmaisin katoaa ja suojaus on poistettu.
69FI
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnon avulla voit valita muistikortilta kuvia, jotka
haluat tulostaa myöhemmin.
Tallennettujen kuvien kohdalla näkyy
(Kuvatilaus) -merkki.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
(Tämä kuva)
Lisää näkyvissä olevaan kuvaan kuvatilausmerkin
yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita useita kuvia ja lisätä niihin kuvatilausmerkin.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
Huomautuksia
•
•
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevaa vaihetta, kunnes tulostettavia kuvia ei enää
ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on
-merkki.
Toimintohaku
2 MENU t
Sisällysluettelo
DPOF
(Kuvatilaus) -merkkiä ei voi lisätä videoihin tai sisäisessä muistissa oleviin kuviin.
(Kuvatilaus) -merkin voi lisätä enimmillään 999 kuvaan.
Valitse kuva, josta haluat poistaa DPOF-merkin, ja paina sitten ohjauspainikkeesta
z samalla tavalla kuin
-merkkiä lisättäessä.
-merkki katoaa ja DPOF-asetus poistetaan.
Hakemisto
zDPOF-merkin poistaminen
70FI
Kääntää valokuvaa. Voit katsella vaakasuuntaista kuvaa pystysuunnassa.
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Käännä) t ohjauspainikkeen z
3 Käännä kuvaa painikkeilla [ / ] t b/B.
Huomautuksia
• Videoita ja suojattuja kuvia ei voi kääntää.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi kiertää.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kiertotietojen soveltaminen määräytyy ohjelmiston mukaan.
MENU/
Asetusten haku
4 [OK] t z
Toimintohaku
1 Siirry toistotilaan painamalla
Sisällysluettelo
Käännä
Hakemisto
71FI
Jos muistikortille luodaan useita kansioita, tällä voit valita kansion, joka sisältää toistettavan
kuvan.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
3 MENU t
(Valitse kansio) t z
4 Valitse kansio painikkeilla b/B.
5 [OK] t z
zKuvien katseleminen useista kansioista
Hakemisto
Jos kortille on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva on
näkyvissä, näytössä näkyvät seuraavat ilmaisimet.
: Siirtää edelliseen kansioon
: Siirtää seuraavaan kansioon
: Siirtää edelliseen tai seuraavaan kansioon
MENU/
Asetusten haku
Huomautus
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
Toimintohaku
2 MENU t
(Katselutila) t [Kansionäkymä (Yksittäisk.)] tai
[Kansionäkymä (Video)] t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Valitse kansio
72FI
AF-apuvalon avulla on tavallista helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Näkyviin tulee
-ilmaisin.
Sisällysluettelo
AF-apuvalo
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Auto
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
Hakemisto
• Tarkennus onnistuu, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa kohteen
keskikohdasta.
• AF-apuvaloa ei voi käyttää, jos
– Pyyhkäisypanoraama-tila on käytössä
–
(Edistynyt urheilukuvaus)-,
(Maisema)-, (Hämärä)-,
(Lemmikki)- tai (Ilotulitus) -tila
on valittu valotusohjelmaksi
– itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Kun käytät AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu vaan uusi pisteviivoina
näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. AF toimii antaen etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville
kohteille.
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se
ei olekaan vaarallista.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [AF-apuvalo] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
73FI
Apuviivojen avulla kohteen asettaminen vaaka- ja pystysuoraan on helppoa.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Päällä
Apuviivat ovat näkyvissä. Apuviivat eivät tallennu kuvaan.
Pois
Apuviivat eivät ole näkyvissä.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Apuviiva] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Apuviiva
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
74FI
Valitse LCD-näytöstä näyttötarkkuus kuvaamista varten.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Normaali
Näyttää kuvaamista varten vakiolaatuisen kuvan.
Korkea
Näyttää kuvaamista varten korkealaatuisen kuvan.
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Akun varaus kuluu nopeammin, kun [Näytön tarkkuus] -asetuksena on [Korkea].
• [Näytön tarkkuus] on Pyyhkäisypanoraama- ja Elokuvamuoto-tilassa [Korkea].
• [Näytön tarkkuus] on Helppo kuvaus -tilassa [Normaali].
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Näytön
tarkkuus] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Näytön tarkkuus
Hakemisto
75FI
Valitsee digitaalizoomaustilan. Kamera suurentaa kuvaa optisen zoomauksen avulla (enintään
10-kertaiseksi). Jos zoomauskerroin on tätä suurempi, kamera käyttää joko älykästä zoomausta
tai tarkkuusdigitaalizoomausta.
Sisällysluettelo
Digitaalizoomaus
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Älykäs (
)
Tarkkuus (
)
Suurentaa kaikki kuvakoot suurimmalla mahdollisella
zoomauskertoimella, joka on noin 20-kertainen, mukaan lukien 10kertainen optinen zoomaus. Huomaa, että kuvanlaatu heikkenee,
kun optinen zoomauskerroin ylittyy (tarkkuusdigitaalizoom).
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
Huomautuksia
Hakemisto
• Digitaalizoomaus ei toimi
– jos valotusohjelmaksi on valittu
(Edistynyt urheilukuvaus)
– Elokuvamuoto-tilassa
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– kun hymysuljintoiminto on käytössä.
– kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Älykäs zoomaus ei ole käytettävissä, kun kuvakoon asetuksena on [14M] tai [16:9(11M)].
• Kasvontunnistus ei toimi käytettäessä digitaalizoomausta.
MENU/
Asetusten haku
Pois
Suurentaa kuvan digitaalisesti sen alueen sisällä, jossa kuva ei
vääristy, kuvan koon mukaisesti (älykäs zoom).
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t
[Digitaalizoomaus] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Zoomauksen enimmäiskerroin käytettäessä
älykästä zoomausta (mukaan lukien 10-kertainen
optinen zoomaus)
Tuettu zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan.
Koko
Zoomauksen
enimmäiskerroin
10M
Noin 11×
5M
Noin 16×
VGA
Noin 67×
16:9(2M)
Noin 22×
76FI
Kun kamera käännetään muotokuvamuotoisten (pystysuuntaisten) kuvien ottamista varten,
kamera tallentaa sijainnin muutoksen ja näyttää kuvan pystyasennossa.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Päällä
Tallentaa kuvan oikean suuntaisena.
Pois
Automaattisuuntausta ei käytetä.
Huomautuksia
zTallennettujen kuvien kääntäminen
Jos kuva on väärässä suunnassa, voit kääntää sen pystyasentoon käyttämällä valikkonäytön
[Käännä]-toimintoa.
MENU/
Asetusten haku
• Mustat alueet näytetään pystysuuntaisten kuvien vasemmalla ja oikealla puolella.
• Kuvan suuntaus ei ehkä tallennu oikein riippuen kameran kuvauskulmasta.
• Automaattisuuntausta ei voi käyttää Elokuvamuoto-tilassa.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t
[Autom.suuntaus] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Autom.suuntaus
Hakemisto
77FI
Kun salama on käytössä, se välähtää ennen kuvaamista vähintään kaksi kertaa punasilmäisyyden
vähentämiseksi.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Auto
Kun kasvontunnistus on käytössä, salama välähtää aina
automaattisesti punasilmäisyyden vähentämiseksi.
Päällä
Salama välähtelee aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.
Pois
Punasilmäisyyden esto ei ole käytössä.
zMistä punasilmäisyys johtuu?
Pupillit laajentuvat vähäisessä valossa. Salamavalo heijastuu silmän takaosassa
(verkkokalvossa) olevista verisuonista, mikä aiheuttaa ”punasilmäisyydeksi” kutsutun
ilmiön.
Kamera
Hakemisto
• Jotta kuvat pysyvät terävinä, pidä kamerasta tukevasti kiinni, kunnes suljin aukeaa. Suljin vapautetaan
yleensä sekunnin kuluttua. Varmista myös, että kohde ei liiku tänä aikana.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä tuota haluttua tulosta. Toimintoon vaikuttavat yksilölliset erot ja
olosuhteet, kuten etäisyys kuvattavaan henkilöön ja se, onko hän katsonut esisalamaa kohti.
• Jos kasvontunnistus ei ole käytössä, punasilmäisyyden esto ei toimi, vaikka [Auto]-asetus olisi valittuna.
• [Punasilm. vähennys] -asetuksena on [Pois]
– jos valotusohjelmaksi on valittu
(Suuri herkkyys) -tila
– jos hymysuljintoiminto on käytössä.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Punasilm.
vähennys] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Punasilm. vähennys
Silmä
Verkkokalvo
Muita punasilmäisyyden vähentämistapoja
• Valitse valotusohjelmaksi
(Suuri herkkyys). (Salamavalon asetuksena on automaattisesti [Pois].)
• Kun kuvattavan henkilön silmät muuttuvat punaisiksi, voit korjata kuvaa valitsemalla
katseluvalikosta [Parantelu] t [Punasilmäisyyden korjaus] tai kameran mukana vakiovarusteena
tulevalla ”PMB”-ohjelmistolla.
78FI
Kun kasvontunnistus on käytössä ja kamera tallentaa kuvan, jossa kuvattavan henkilön silmät
ovat kiinni, näyttöön tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Auto
Näyttöön tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”.
Pois
Ilmoitusta ei näytetä.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Sulj. silmät
-varoit.] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Sulj. silmät -varoit.
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
79FI
Tällä valitaan kameraa käytettäessä kuuluva äänimerkki tai poistetaan se käytöstä.
1 MENU t
(Asetukset) t
tila t ohjauspainikkeen z
(Pääasetukset) t [Piippaus] t haluttu
Ottaa suljinta painettaessa kuuluvan suljinäänen käyttöön.
Korkea
Matala
Ottaa ohjaus-/suljinpainiketta painettaessa kuuluvan piippauksen/
suljinäänen käyttöön.
Jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta, valitse [Matala].
Pois
Poistaa piippauksen/suljinäänen käytöstä.
Toimintohaku
Suljin
Sisällysluettelo
Piippaus
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
80FI
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten näyttämiseen.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Language Setting]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Language Setting
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
81FI
Voit valita, onko toimintaopas näkyvissä kameraa käytettäessä.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Toimintaop.] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Toiminto-opas on käytössä.
Pois
Toiminto-opas ei ole käytössä.
Toimintohaku
Päällä
Sisällysluettelo
Toimintaop.
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
82FI
Voit ottaa käyttöön hymysulkimen ja valotuksen tunnistuksen esittelyn.
Jos esittelyä ei tarvita, valitse asetukseksi [Pois].
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Esittelytila] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Esittelee Valotuksen tunnistus -tilaa.
Esittelytila 2
Käynnistää Hymysuljin-tilan esittelyn automaattisesti, jos mitään
toimenpidettä ei suoriteta 15 sekunnin kuluessa.
Pois
Esittely ei ole käytössä.
Toimintohaku
Esittelytila 1
Sisällysluettelo
Esittelytila
Huomautus
MENU/
Asetusten haku
• Jos Hymysuljin-tilan esittelyn aikana painetaan suljinpainiketta, suljin toimii, mutta kuvaa ei tallenneta.
Hakemisto
83FI
Palauttaa asetuksen tehdasasetuksen mukaiseksi.
Kuvat säilyvät, vaikka suorittaisit tämän toiminnon.
1 MENU t
(Asetukset) t
ohjauspainikkeen z
(Pääasetukset) t [Palauta] t [OK] t
Toimintohaku
Huomautus
• Älä katkaise kamerasta virtaa, kun palautus on kesken.
Sisällysluettelo
Palauta
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
84FI
Jos kamera liitetään televisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen), tällä voidaan
valita videolähtösignaalin tyypiksi SD tai HD(1080i) liitettynä olevan television mukaan.
Käytä Type2b-yhteensopivaa teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen).
HD(1080i)
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka pystyy
näyttämään 1080i-teräväpiirtokuvaa.
SD
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka ei ole
yhteensopiva HD(1080i)-signaalin kanssa.
MENU/
Asetusten haku
Huomautus
• Jos kuvaat videota, kun kamera on liitetty televisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen),
kuvattava video ei näy televisiossa.
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [COMPONENT] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
COMPONENT
Hakemisto
85FI
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TVvärijärjestelmän mukaiseksi. TV-värijärjestelmät ovat erilaisia eri maissa ja alueilla.
Jos haluat katsoa kuvia televisiosta, tarkista käyttömaan tai -alueen TV-värijärjestelmä
(sivu 102).
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään esimerkiksi
USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään esimerkiksi
Euroopassa ja Kiinassa).
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Videolähtö] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Videolähtö
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
86FI
Tällä valitaan USB-tila liitettäessä kamera tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen monikäyttöliitäntäkaapelin avulla.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [USB-liitäntä] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
PictBridge
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
PTP/MTP
Kun kytket kameran tietokoneeseen, ohjattu automaattinen
käynnistystoiminto tulee näkyviin ja kameran tallennuskansiossa
olevat kuvat tulevat viedyiksi tietokoneeseen. (Windows 7 / Vista /
XP / Mac OS X)
Mass Storage
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai muun
USB-laitteen välille.
Huomautuksia
Hakemisto
• Jos kameraa ei voi liittää PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen [Auto]-asetuksella, valitse [PictBridge].
• Jos kameraa ei voi liittää tietokoneeseen tai USB-laitteeseen [Auto]-asetuksella, valitse [Mass Storage].
• Jos [USB-liitäntä]-asetuksena on [PTP/MTP], videoita ei voi viedä tietokoneeseen. Jos haluat viedä
videoita tietokoneeseen, valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Auto] tai [Mass Storage].
MENU/
Asetusten haku
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan
tulostimen kanssa.
Toimintohaku
Auto
Sisällysluettelo
USB-liitäntä
87FI
Asettaa tietokoneen näytössä tai muussa monitorissa näytettävän tallennusvälineen näyttötavan,
kun kamera on liitetty tietokoneeseen tai AV-laitteeseen USB-yhteyden avulla.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [LUN-asetukset] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Yksi
Kun kameraan asetetaan muistikortti, näytetään muistikortilla
olevat kuvat. Kun kortti ei ole kamerassa, näytetään sisäisessä
muistissa olevat kuvat. Valitse tämä asetus, jos muistikortilla ja
sisäisessä muistissa olevat kuvat eivät tule näkyviin, kun kamera
liitetään muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen.
Huomautus
• Valitse aina [LUN-asetukset]-kohdasta [Useita], kun lataat kuvia mediapalveluun ”PMB Portable”
-laitteen avulla.
MENU/
Asetusten haku
Sekä muistikortilla että sisäisessä muistissa olevat kuvat näytetään.
Valitse tämä asetus, kun kytket kameran tietokoneeseen.
Toimintohaku
Useita
Sisällysluettelo
LUN-asetukset
Hakemisto
88FI
Voit vaihtaa taustalla toistettavia musiikkiraitoja käyttämällä CD-ROM-levyllä (mukana) olevaa
”Music Transfer” -ohjelmistoa.
1 MENU t
(Asetukset) t
ohjauspainikkeen z
(Pääasetukset) t [Lataa musiikki] t
2 Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille ja käynnistä ”Music
Transfer”.
3 Vaihda musiikkitiedostot noudattamalla näytön ohjeita.
Toimintohaku
Näkyviin tulee ilmoitus ”Liitä tietokoneeseen”.
Sisällysluettelo
Lataa musiikki
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
89FI
Voit poistaa kaikki kameraan tallennetut taustamusiikkitiedostot. Tätä toimintoa voit käyttää
esimerkiksi silloin, kun taustamusiikkitiedostot ovat vioittuneet ja niitä ei voi toistaa.
1 MENU t
(Asetukset) t
[OK] t ohjauspainikkeen z
(Pääasetukset) t [Alusta musiikki] t
palauttaminen
Voit palauttaa esiasetetut musiikkitiedostot käyttöön CD-ROM-levyllä (mukana) olevan
”Music Transfer” -ohjelmiston avulla.
2Käynnistä ”Music Transfer” ja palauta tehtaassa esiasetettu musiikki kameraan.
• Lisätietoja ”Music Transfer” -ohjelmiston käyttämisestä on ”Music Transfer” -ohjelmiston
ohjeessa.
MENU/
Asetusten haku
1Valitse [Lataa musiikki] ja muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
Toimintohaku
zTehtaassa kameraan esiasetetun musiikin
Sisällysluettelo
Alusta musiikki
Hakemisto
90FI
Asettaa ajan, jonka jälkeen kameran näyttö pimenee ja kameran virta katkeaa. Jos akkuvirralla
toimiva kamera on käyttämättömänä tietyn ajan, LCD-näyttö himmenee, minkä jälkeen kameran
virta katkeaa automaattisesti akun säästämiseksi (automaattinen virrankatkaisu).
LCD-näyttö pimenee noin 30 sekunnin käyttämättömyyden
jälkeen. Kameran virta katkeaa toisen 30 sekunnin mittaisen
käyttämättömyyden jälkeen.
Normaali
LCD-näyttö pimenee 1 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
Kameran virta katkeaa toisen 1 minuutin mittaisen
käyttämättömyyden jälkeen.
Pois
LCD-näyttö ei pimene eikä kameran virta katkea automaattisesti.
MENU/
Asetusten haku
Kestävyys
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Virransäästö] t
haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Virransäästö
Hakemisto
91FI
Alusta sisäinen muisti tai muistikortti. Kun käytät muistikorttia ensimmäistä kertaa tässä
kamerassa, kortti kannattaa alustaa kameran alustustoiminnolla. Näin voit varmistaa
muistikortin vakaan toiminnan ennen kuvaamista. Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi
kaikki muistikortilla olevat tiedot. Poistettuja tietoja ei voi palauttaa. Tallenna tärkeät tiedot
esimerkiksi tietokoneeseen.
Huomautus
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot suojatut kuvat mukaan lukien.
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) tai
(Sisäinen
muisti -työkalu) t [Alustus] t [OK] t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Alustus
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
92FI
Luo kansion muistikorttiin kuvien tallentamista varten.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luot toisen kansion tai valitset toisen
tallennuskansion.
(Muistikorttityökalu) t [Luo kansio] t
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Jos asetat kameraan jossakin toisessa laitteessa käytetyn muistikortin ja otat kuvia, kamera saattaa luoda
automaattisesti uuden kansion.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion kapasiteetti ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
Kun uusi kansio on luotu, voit vaihtaa tallennuskansiota (sivu 94) ja valita kuvien
tarkastelukansion (sivu 72).
MENU/
Asetusten haku
zTietoja kansioista
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
[OK] t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Luo kansio
Hakemisto
93FI
Tällä voit vaihtaa kuvien tallentamiseen käytettävää muistikortin kansiota.
1 MENU t
kansiota].
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) t [Muuta
3 [OK] t z
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Seuraavaa kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
– ”100”-kansio
– Kansio, jonka numerossa on vain joko ”sssMSDCF” tai ”sssMNV01”.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Toimintohaku
2 Valitse kansio painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
Sisällysluettelo
Muuta kansiota
Hakemisto
94FI
Poistaa muistikorttiin kuvien tallennusta varten luodun kansion.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) t [Poista kansio]
2 Valitse kansio painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Jos poistat tallennuskansioksi määritetyn kansion [Poista kansio] -toiminnolla, seuraavaksi
tallennuskansioksi valitaan kansio, jonka kansionumero on suurin.
• Voit poistaa vain tyhjiä kansioita. Jos kansiossa on kuvia tai tiedostoja, joita ei voi toistaa kameralla,
poista ensin nämä kuvat ja tiedostot ja poista vasta sitten kansio.
Toimintohaku
3 [OK] t z
Sisällysluettelo
Poista kansio
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
95FI
Tällä voit kopioida kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat muistikortille.
1 Aseta kameraan muistikortti, jolla on riittävästi tilaa.
(Muistikorttityökalu) t [Kopioi] t [OK]
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Aseta kameraan täyteen ladattu akku. Jos yrität kopioida kuvia käyttämällä akkua, jossa on vain vähän
varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja data voi vahingoittua.
• Kuvia ei voi kopioida yksitellen.
• Sisäisen muistin alkuperäiset kuvat jäävät jäljelle kopioinnin jälkeen. Jos haluat poistaa sisäisen muistin
sisällön, poista muistikortti kamerasta kopioinnin jälkeen ja alusta sitten sisäinen muisti ([Alustus]komento [Sisäinen muisti -työkalu] -toiminnossa).
• Muistikortille luodaan uusi kansio ja kaikki tiedot kopioidaan siihen. Et voi valita tiettyä kansiota, johon
kuvat kopioidaan.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Kopioi
Hakemisto
96FI
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määritetään tiedostonumerot.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) tai
(Sisäinen
muisti -työkalu) t [Tiedostonumero] t haluttu tila t ohjauspainikkeen
z
Tyhjennä
Numerointi alkaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota
vaihdetaan. (Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi
annetaan numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
MENU/
Asetusten haku
Kamera antaa tiedostoille numerot numerojärjestyksessä, vaikka
tallennuskansiota tai muistikorttia vaihdettaisiin. (Kun vaihdetulla
muistikortilla on tiedosto, jonka numero on suurempi kuin viimeksi
annettu numero, kamera antaa numeron, joka on suurinta numeroa
yhden suurempi.)
Toimintohaku
Jatkuva
Sisällysluettelo
Tiedostonumero
Hakemisto
97FI
Tällä voi muuttaa ajan valitun alueen paikalliseksi ajaksi.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Kellonajan asetuks.) t [Alueasetus] t
haluttu asetus t ohjauspainikkeen z
Voit käyttää kameraa omassa maassasi tai omalla asuinalueellasi.
Jos asetettu alue on muu kuin oma maasi tai alueesi, määritä
alueasetus.
Kohde
Voit käyttää kameraa kohdealueen ajan mukaan.
Määritä kohdealue.
Jos määrität kameraan kohteen, jossa vierailet usein, voit helposti muuttaa aikaa aina
vierailun yhteydessä.
1Valitse [Kohde]-alue ja paina ohjauspainikkeesta z.
2Valitse alue painamalla ohjauspainikkeesta b/B ja valitse kesäaika painamalla v/V.
Hakemisto
Kesäaika-kuvake
MENU/
Asetusten haku
zAlueasetuksen muuttaminen
Toimintohaku
Alkuun
Sisällysluettelo
Alueasetus
98FI
Tällä voi asettaa päivämäärän ja kellonajan.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Kellonajan asetuks.) t [Pvm- & aikaasetus] t haluttu asetus t ohjauspainikkeen z
3 [OK] t z
Pvm- & aikamuoto
Voit valita päivämäärän ja kellonajan näyttömuodon.
Kesäaika
Voit valita, onko kesäaika käytössä.
Pvm & aika
Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan.
MENU/
Asetusten haku
Huomautus
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle. CD-ROM-levyllä (mukana) toimitetun ”PMB”ohjelmiston avulla voit tulostaa tai tallentaa kuvia, joissa näkyy päivämäärä.
Toimintohaku
2 Aseta numeroarvo ja haluttu asetus v/V/b/B-painikkeilla.
Sisällysluettelo
Pvm- & aika-asetus
Hakemisto
99FI
Kuvia voi katsella televisiosta liittämällä kameran televisioon.
Katso lisätietoja television mukana vakiovarusteena toimitetusta käyttöohjeesta.
1 Katkaise virta kamerasta ja televisiosta.
Toimintohaku
Kameran liittäminen televisioon mukana
vakiovarusteena toimitetun
monikäyttöliitäntäkaapelin avulla ja kuvien
katseleminen
Sisällysluettelo
Kuvien katseleminen televisiosta
2 Liitä kamera televisioon monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
(Toisto) -painike
MENU/
Asetusten haku
1 Audio-/videotuloliitäntöihin
Monikäyttöliitäntäkaapeli
3 Kytke televisioon virta ja valitse tulosignaali.
4 Kytke kameraan virta painamalla
Hakemisto
2 Monikäyttöliitäntään
(Toisto) -painiketta.
Kameralla otetut kuvat näkyvät television kuvaruudussa. Valitse haluamasi kuva
ohjauspainikkeella.
Huomautuksia
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 86).
• Jos kuvaat videota ja kamera on liitetty televisioon, kuvattava video ei näy televisiossa.
• Jos videota katsellaan television kautta, Helppo katselu -tila ei ole käytettävissä.
100FI
Kameralla tallennettuja kuvia voi katsella liittämällä kameran teräväpiirtotelevisioon
teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen). Käytä Type2b-yhteensopivaa
teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen).
2 Kytke kamera televisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään
erikseen).
Vihreä/sininen/
punainen
Valkoinen/
punainen
(Toisto) -painike
3 Kytke televisioon virta ja valitse tulosignaali.
4 Kytke kameraan virta painamalla
Hakemisto
2 Monikäyttöliitäntään
Teräväpiirtoliitäntäkaapeli
(myydään erikseen)
MENU/
Asetusten haku
1 Audio-/
videotuloliitäntöihin
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Toimintohaku
1 Katkaise virta kamerasta ja televisiosta.
Sisällysluettelo
Kameran liittäminen teräväpiirtotelevisioon ja
kuvien katseleminen
(Toisto) -painiketta.
Kameralla otetut kuvat näkyvät television kuvaruudussa. Valitse haluamasi kuva
ohjauspainikkeella.
Huomautuksia
• Valitse [COMPONENT]-asetukseksi [HD(1080i)] (sivu 85).
• [VGA]-koossa kuvattuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.
• Jos kuvaat videota, kun kamera on liitetty televisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen),
kuvattava video ei näy televisiossa.
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 86).
• Jos videota katsellaan television kautta, Helppo katselu -tila ei ole käytettävissä.
z”PhotoTV HD”
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
Liittämällä kameraan Sonyn valmistamia PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita
teräväpiirtoliitäntäkaapelin (myydään erikseen) avulla voit katsella upeita,
teräväpiirtolaatuisia valokuvia.
• PhotoTV HD mahdollistaa erittäin tarkkojen valokuvanomaisten yksityiskohtien ja värien toiston.
• Asetukset on määritettävä myös televisiossa. Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
101FI
Jos haluat katsella kuvia television kuvaruudusta, televisiossa on oltava videotuloliitäntä
monikäyttöliitäntäkaapelia varten. Television värijärjestelmän on oltava yhteensopiva
digitaalikameran kanssa. Seuraavassa luettelossa on mainittu eri maissa / eri alueilla käytössä
olevat TV-värijärjestelmät.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
Hakemisto
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak, Kreikka, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä ym.
MENU/
Asetusten haku
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Indonesia, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kroatia, Kuwait, Malesia, Norja, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore,
Slovakian tasavalta, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, UusiSeelanti, Vietnam ym.
Toimintohaku
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, Etelä-Korea, Filippiinit, Kolumbia, Jamaika, Japani,
Kanada, Keski-Amerikka, Meksiko, Peru, Suriname, Taiwan, USA, Venezuela ym.
Sisällysluettelo
Tietoja TV-värijärjestelmistä
102FI
”PMB” ja muut sovellukset löytyvät CD-ROM-levyltä (mukana), ja niiden avuilla voit
hyödyntää Cyber-shot-kameralla ottamiasi kuvia entistä monipuolisemmin.
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan käytettäessä vakiovarusteena toimitettavaa
ohjelmistoa (”PMB”, ”Music Transfer” tai ”PMB Portable”) ja tuotaessa kuvia USB-yhteyden
välityksellä.
Muut
Suoritin: Vähintään 800 MHz:n Intel Pentium III
(teräväpiirtovideoiden toistamiseen/muokkaamiseen:
vähintään 1,66 GHz:n Intel Core Duo / vähintään
1,20 GHz:n Intel Core 2 Duo)
Muisti: Vähintään 512 Mt (teräväpiirtovideoiden
toistamiseen/muokkaamiseen: vähintään 1 Gt)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila – noin
500 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus vähintään 1 024 × 768 pistettä
*1 64-bittiset versiot ja Starter (Edition) eivät ole tuettuja.
Levynluontitoiminnon käyttämiseen tarvitaan Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 tai
uudempi.
*2 Starter (Edition) ei ole tuettu.
Hakemisto
Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP2 /
Windows7
MENU/
Asetusten haku
Käyttöjärjestelmä
(asennettuna)
Toimintohaku
Suositeltava tietokoneympäristö (Windows)
Sisällysluettelo
Käyttäminen yhdessä
tietokoneen kanssa
Suositeltava tietokoneympäristö (Macintosh)
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan käytettäessä vakiovarusteena toimitettavaa
ohjelmistoa (”Music Transfer” tai ”PMB Portable”) ja tuotaessa kuvia USB-yhteyden
välityksellä.
Käyttöjärjestelmä
(asennettuna)
USB-yhteys: Mac OS X (v10.3–v10.6)
Music Transfer / PMB Portable: Mac OS X (v10.4–v10.6)
Huomautuksia
• Oikea toiminta ei ole taattua, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai
tietokoneessa on useita käynnistysjärjestelmiä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet (kuten
kamera) eivät ehkä toimi. Tämä määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin mukaan.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopivan USB-liitännän kautta mahdollistaa
nopean tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä
palaudu heti.
103FI
”PMB (Picture Motion Browser)”- ja ”Music
Transfer” -ohjelmistojen asentaminen (Windows)
Sisällysluettelo
Ohjelmiston käyttäminen
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROM-levy (mukana) CD-ROM-asemaan.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta [Computer] (Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Jos näkyviin tulee automaattisen käynnistyksen näyttö, valitse ”Run Install.exe” ja jatka asennusta
noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
2 Napsauta [Asennus].
Toimintohaku
Asennusvalikkonäyttö tulee näkyviin.
Näkyviin tulee ”Choose Setup Language” -näyttö.
Näkyviin tulee ”License Agreement” -näyttö.
4 Lue sopimus huolellisesti, hyväksy sopimuksen ehdot valitsemalla
valintanappi ( t ) ja napsauta sitten [Next].
5 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
6 Poista CD-ROM-levy asennuksen päätyttyä.
7 Käynnistä ohjelmisto.
• Käynnistä ”PMB” napsauttamalla työpöydällä
(PMB).
Lisätietoja käytöstä saat alla olevasta ”PMB”-tukisivustosta (englanninkielinen) tai napsauttamalla
(PMB Help).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• Voit käynnistää ”PMB”-ohjelmiston Start-valikosta valitsemalla [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Jos ”PMB” on jo asennettu tietokoneeseen, ja asennat ”PMB”-ohjelmiston CD-ROM-levyltä
(mukana), voit käynnistää kaikki sovellukset ”PMB Launcher” -toiminnon avulla.
Käynnistä ”PMB Launcher” napsauttamalla työpöydällä
(PMB Launcher).
Hakemisto
• Kytke kamera tietokoneeseen asennusta varten toiminnon ollessa käynnissä (sivu 106).
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• DirectX saatetaan asentaa tietokoneen järjestelmäympäristöstä riippuen.
MENU/
Asetusten haku
3 Valitse haluamasi kieli ja jatka seuraavaan näyttöön.
Huomautuksia
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
• Information-työkalun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, kun ”PMB” käynnistetään ensimmäisen kerran.
Valitse [Start].
104FI
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta CD-ROM-levy (mukana) CDROM-levyasemaan.
2 Kaksoisosoita
Sisällysluettelo
”Music Transfer” -ohjelmiston asentaminen
(Macintosh)
(SONYPMB).
Asennusohjelmisto käynnistyy.
Huomautuksia
• ”PMB” ei ole yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden kanssa.
• Sulje kaikki käytössä olevat sovellusohjelmistot ennen ”Music Transfer” -ohjelmiston asentamista.
• Asennus edellyttää kirjautumista sisään järjestelmänvalvojana.
Hakemisto
• ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tuoda kameralla otettuja kuvia tietokoneeseen katseltaviksi. Luo
USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille ja napsauta [Import].
• Voit viedä kuvia tietokoneesta muistikortille ja katsella niitä kamerassa. Luo USB-yhteys kameran
ja tietokoneen välille, valitse [Manipulate]-valikosta [Export] t [Easy Export (PC Sync)] ja valitse
sitten [Export].
• Voit tallentaa ja tulostaa kuviin päivämäärän.
• Voit näyttää tietokoneeseen tallennetut kuvat kalenterinäytössä kuvauspäivämäärän mukaan.
• Voit korjata valokuvia (punasilmäisyyden esto jne.) ja muuttaa kuvauspäivämäärää ja -aikaa.
• Voit luoda levyjä tallentavan CD- tai DVD-aseman avulla.
• Voit ladata kuvia mediapalveluihin. (Edellyttää Internet-yhteyttä.)
• Lisätietoja on
(PMB Help) -ohjeessa.
MENU/
Asetusten haku
z”PMB”-ohjelmiston yleisesittely
Toimintohaku
3 Kaksoisosoita [Mac]-kansion [MusicTransfer.pkg]-tiedostoa.
z”Music Transfer” -ohjelmiston yleisesittely
”Music Transfer” -ohjelmiston avulla voit vaihtaa mielimusiikkiasi kameraan tehtaalla
lisättyjen musiikkitiedostojen tilalle sekä poistaa ja lisätä musiikkitiedostoja.
Voit myös palauttaa tehtaalla kameraan tallennetut musiikkiraidat.
”Music Transfer” -ohjelmalla voi tuoda seuraavantyyppisiä raitoja:
–
–
–
•
tietokoneen kiintolevylle tallennettuja MP3-tiedostoja
musiikki-CD:n raitoja
tämän kameran esiasetettua musiikkia.
Valitse ennen ”Music Transfer” -ohjelmiston käynnistämistä MENU t
[Pääasetukset] t [Lataa musiikki] ja liitä kamera sitten tietokoneeseen.
(Asetukset) t
Lisätietoja on ”Music Transfer” -ohjelmiston ohjeessa.
105FI
• Käytä Type2b-yhteensopivaa USB/AV/DC IN -kaapelia (myydään erikseen).
2 Käynnistä tietokone ja paina sitten
(Toisto) -painiketta.
3 Liitä kamera tietokoneeseen.
• Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen kerran, tietokone käynnistää automaattisesti ohjelman
kameran tunnistamiseksi. Odota hetki.
Toimintohaku
1 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan tai kytke kamera pistorasiaan ACLS5-verkkolaitteen (myydään erikseen) ja USB/AV/DC IN
-monikäyttöliitäntäkaapelin (myydään erikseen) avulla.
Sisällysluettelo
Kameran liittäminen
tietokoneeseen
MENU/
Asetusten haku
1 Tietokoneen USB-liitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli (mukana)
Hakemisto
2 Monikäyttöliitäntään
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Windows)
”PMB”-ohjelmiston avulla voit tuoda kuvia vaivattomasti.
Lisätietoja ”PMB”-ohjelmiston käyttämisestä on ohjelmiston ohjeessa (PMB Help).
Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman ”PMB”-ohjelmistoa
Kun automaattinen käynnistystoiminto tulee näkyviin, kun tietokone on liitetty kameraan USByhteyden avulla, napsauta [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] tai [MP_ROOT] t
kopioi haluamasi kuvat tietokoneeseen.
106FI
1 Liitä kamera ensin Macintosh-tietokoneeseen. Kaksoisosoita työpöydällä
olevaa tunnistettua symbolia t [DCIM] tai [MP_ROOT] t kansio, johon
tuotavat kuvat on tallennettu.
2 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevyn symboliin.
3 Kaksoisosoita kiintolevyn kuvaketta t avaa kuvatiedosto, joka on
kopioidut tiedostot sisältävässä kansiossa.
Kuva tulee näkyviin.
USB-yhteyden poistaminen
•
•
•
•
monikäyttöliitäntäkaapelin irrottaminen
muistikortin irrottaminen
muistikortin asettaminen kameraan sen jälkeen, kun sisäisestä muistista on kopioitu kuvia
kameran virran katkaiseminen.
1 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
yhteyden katkaisukuvaketta.
(USB Mass Storage Device) t
3 Tarkasta vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
Windows XP
Yhteyden katkaisukuvake
Hakemisto
2 Napsauta
[Stop].
Windows Vista
MENU/
Asetusten haku
Suorita vaiheet 1–3 ennen seuraavia toimia:
Toimintohaku
Kuvatiedostot kopioituvat kiintolevylle.
Sisällysluettelo
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Macintosh)
Huomautus
• Jos käytössä on Macintosh-tietokone, muistikortin tai aseman kuvake täytyy vetää ”Roskakori”kuvakkeeseen, jotta kameran yhteys tietokoneeseen katkeaa.
107FI
Tässä kamerassa on sisäänrakennettu ”PMB Portable” -sovellus.
Tämän sovelluksen avulla voit:
Lisätietoja ”PMB Portable” -sovelluksesta on ”PMB Portable” -sovelluksen ohjeessa.
”PMB Portable” -ohjelmiston käynnistäminen
(Windows)
1 Luo USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
Kun liität kameran tietokoneeseen, näkyviin tulee automaattinen käynnistystoiminto.
Sulje automaattinen käynnistystoiminto tarpeettomien asemien kohdalla napsauttamalla [×]
-painiketta.
2 Napsauta ”PMB Portable”.
(Jos kyseessä on Windows XP, napsauta ”PMB Portable” t [OK])
• Jos [PMB Portable] ei näy automaattisessa käynnistystoiminnossa, valitse [Computer] t
[PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta sitten ”PMBP_Win.exe”.
Hakemisto
• Jos haluamasi automaattinen käynnistystoiminto ei tule näkyviin, valitse [Computer] (Windows
XP:ssä [My Computer]) t [PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta ”PMBP_Win.exe”-tiedostoa.
MENU/
Asetusten haku
Kun käytät ”PMB Portable” -sovellusta ensimmäisen kerran, sinun täytyy valita sovelluksen
kieli. Valitse kieli seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kun olet valinnut kielen, vaiheita 3–5 ei
tarvitse enää suorittaa, kun seuraavan kerran käytät ”PMB Portable” -sovellusta.
Toimintohaku
• ladata helposti kuvia blogiin tai muuhun mediapalveluun
• siirtää kuvia tietokoneesta Internet-yhteyden kautta silloinkin, kun olet matkoilla tai töissä
• rekisteröityä helposti usein käyttämiisi mediapalveluihin (kuten blogeihin).
Sisällysluettelo
Kuvien lataaminen
mediapalveluun
Kielenvalintanäyttö tulee näkyviin.
3 Valitse haluamasi kieli ja napsauta sitten [OK].
Aluevalintanäyttö tulee näkyviin.
4 Valitse haluamasi [Region]- ja [Country/Area]-vaihtoehdot ja napsauta
sitten [OK].
Näkyviin tulee käyttöoikeussopimus.
5 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, napsauta
[I Agree].
”PMB Portable” käynnistyy.
108FI
1 Luo USB-yhteys kameran ja Macintosh-tietokoneen välille.
Kun liität kameran tietokoneeseen, työpöydälle ilmestyy [PMB Portable].
Sulje turhat asemat valitsemalla [×].
Aluevalintanäyttö tulee näkyviin.
3 Valitse haluamasi [Region]- ja [Country/Area]-vaihtoehdot ja osoita sitten
[OK].
Näkyviin tulee käyttöoikeussopimus.
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, osoita
[I Agree].
Huomautuksia
”PMB Portable” -sovelluksen käytössä
huomattavaa
Hakemisto
• Valitse [LUN-asetukset]-asetukseksi [Useita] kohdassa [Pääasetukset].
• Muodosta aina verkkoyhteys, kun käytät ”PMB Portable” -sovellusta.
• Kun siirrät kuvia Internetin kautta, joillakin Internet-operaattoreilla tiedot voivat jäädä käytetyn
tietokoneen välimuistiin. Näin voi käydä myös silloin, kun käytetään kameraa.
• Jos ”PMB Portable” -sovelluksessa ilmenee vika tai poistat ”PMB Portable” -sovelluksen vahingossa,
voit korjata ”PMB Portable” -sovelluksen lataamalla verkkosivustosta PMB Portable
-asennusohjelmiston.
MENU/
Asetusten haku
”PMB Portable” käynnistyy.
Toimintohaku
2 Osoita [PMBPORTABLE]-kansiota ja osoita sitten [PMBP_Mac].
Sisällysluettelo
”PMB Portable” -ohjelmiston käynnistäminen
(Macintosh)
”PMB Portable” -sovelluksen avulla voit ladata useiden verkkosivustojen URL-osoitteita Sonyn
ylläpitämästä palvelimesta (”Sony-palvelimesta”).
Näiden ja muiden verkkosivustojen tarjoamien kuvien latauspalveluiden tai muiden palveluiden
käyttö ”PMB Portable” -sovelluksen avulla edellyttää, että hyväksyt seuraavat seikat.
• Joidenkin verkkosivustojen tarjoamien palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja/tai niistä
voidaan periä maksu. Jos käytät tällaisia palveluita, sinun täytyy hyväksyä kyseisissä verkkosivustoissa
esitetyt ehdot.
• Verkko-operaattorit voivat halutessaan lopettaa tarjoamansa palvelut tai muuttaa niitä. Sony ei vastaa
haitoista, joita käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheutuu palveluiden käytöstä, palveluiden
lopettamisesta tai niiden muuttamisesta.
• Jos haluat tarkastella jotakin sivustoa, Sony-palvelin ohjaa sinut sivustoon. Joskus palvelukatkokset tai
muut syyt voivat estää verkkosivuston käytön.
• Jos Sony-palvelimen toiminta keskeytyy, siitä ilmoitetaan etukäteen muun muassa Sonyn verkkosivuilla.
• URL-osoitteita, joihin Sony-palvelin ohjaa sinut, sekä muita tietoja voidaan tallentaa Sonyn tulevien
tuotteiden ja palveluiden parantamista varten. Henkilötietoja ei kuitenkaan tallenneta.
109FI
Sisällysluettelo
Valokuvien tulostaminen
Toimintohaku
Voit tulostaa valokuvia seuraavilla tavoilla.
• Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
• Suoratulostus muistikortin kanssa yhteensopivalla tulostimella
Katso lisätietoja tulostimen vakiovarusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.
• Tulostaminen tietokoneen avulla
Voit tuoda kuvia tietokoneeseen ja tulostaa niitä vakiovarusteena toimitetun ”PMB”ohjelmiston avulla. Voit lisätä kuvaan päivämäärän ja tulostaa sen.
Lisätietoja on PMB-ohjelmiston ohjeessa (PMB Help).
• Tulostaminen tulostuspalvelussa (sivu 111)
Huomautuksia
• Tulostettaessa [16:9]-tilassa otettuja valokuvia kumpikin sivureuna voi rajautua pois.
• Panoraamakuvia ei voi tulostaa kaikilla tulostimilla.
Vaikka käytettävissä ei olisi tietokonetta, kuvat voi tulostaa liittämällä kameran suoraan
PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
MENU/
Asetusten haku
Kuvien suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella
”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin. (CIPA: Camera & Imaging Products
Hakemisto
Association)
1 Aseta kameraan riittävästi ladattu akku.
2 Liitä kamera tulostimeen.
1 Tulostimen
USB-liitäntään
2 Monikäyttöliitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
3 Kytke virta kameraan ja tulostimeen.
Kun yhteys on muodostunut, näyttöön tulee -ilmaisin.
Jos -ilmaisin vilkkuu kameran näytössä (virheilmoitus), tarkista kameraan liitetty tulostin.
110FI
Jatkuu r
(Tulosta) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Tämä kuva
Tulostaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Useita kuvia
Voit valita ja tulostaa useita kuvia.
Tee vaiheen 4 jälkeen seuraavat toimet.
2MENU t [OK] t z.
5 Haluttu kohde t [Käynn] t z
Määrä
Valitse, miten monta kopiota haluat tulostaa kuvasta.
• Määritetty määrä kuvia ei ehkä mahdu yhdelle paperille.
Valitse sivulla vierekkäin tulostettavien kuvien määrä.
Koko
Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko.
Päivä
Voit lisätä kuviin päivämäärän ja kellonajan valitsemalla [Päivä] tai
[Päivä&aika].
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään valitsemassasi järjestyksessä
sen mukaan, mikä on kameran [Pvm- & aika-asetus]. Tulostin määrää,
onko tämä toiminto käytettävissä.
MENU/
Asetusten haku
Asettelu
Toimintohaku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevaa vaihetta, kunnes tulostettavia kuvia ei enää
ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla uudelleen kuvan, jossa
on -merkki.
Sisällysluettelo
4 MENU t
Huomautuksia
Hakemisto
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos kameran liittäminen tulostimeen epäonnistui, tarkista, että (Pääasetukset) -kohdassa on valittu
[USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge].
• Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia, kun
(PictBridge-yhteys) -kuvake on näytössä.
Tulostaminen tulostuspalvelussa
Voit ottaa kameralla otettuja kuvia sisältävän muistikortin mukaasi valokuvatulostuspalveluun.
Jos tulostuspalvelu tukee DPOF-tulostusta, voit lisätä kuviin etukäteen
(Kuvatilaus)
-merkin toistotilassa, jolloin niitä ei tarvitse valita uudelleen tulostuspalvelussa tulostettaessa.
Huomautuksia
• Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi tulostaa valokuvatulostuspalvelussa suoraan kamerasta.
Kopioi kuvat muistikortille (sivu 96) ja ota muistikortti mukaan tulostuspalveluun.
• Kysy valokuvatulostuspalvelusta, minkä tyyppisiä muistikortteja he hyväksyvät.
• Saatat tarvita myös muistikorttisovittimen (myydään erikseen). Kysy asiasta tulostuspalvelusta.
• Tee kuvadatasta kopio (varmuuskopio) levylle ennen datan viemistä tulostuspalveluun.
• Tulostettavien paperikuvien määrää ei voi asettaa.
• Jos haluat lisätä kuvien päälle päivämäärän, pyydä lisätietoja valokuvatulostuspalvelusta.
111FI
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso kohdat sivuilla 112–119.
2 Irrota akku, asenna se takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke
kameraan virta.
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Huomaa, että lähettäessäsi kameran huoltoon annat suostumuksen sisäisessä muistissa olevien
musiikkitiedostojen tarkastamiseen.
Hakemisto
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy
asiakastukisivustosta.
http://www.sony.net/
MENU/
Asetusten haku
3 Palauta alkuasetukset (sivu 84).
Toimintohaku
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso
sivua 120.
Sisällysluettelo
Vianmääritys
Akku ja virta
Akkua ei voi asettaa kameraan.
• Varmista, että akku on oikeinpäin ja työnnä akkua sisään, kunnes akun poistovipu lukittuu.
Kameraan ei voi kytkeä virtaa.
• Kun akku on asetettu kameraan, kameran käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa.
• Aseta akku oikein.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku.
• Akun navat ovat likaisia. Puhdista akku pyyhkimällä mahdollinen pöly kevyesti kuivalla liinalla.
• Käytä suositeltua akkua.
Virta katkeaa yllättäen.
• Kameran suojaus saattaa katkaista virran automaattisesti kameran tai akun lämpötilasta riippuen.
LCD-näytössä näkyy tällöin ilmoitus ennen virran katkeamista.
• Kun [Virransäästö]-asetukseksi on valittu [Kestävyys] tai [Normaali]: jos kameraa ei käytetä tietyn
ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, kameran virta katkeaa automaattisesti akun tyhjenemisen
estämiseksi. Kytke virta kameraan uudelleen.
112FI
• Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Jäljellä olevan varauksen ilmaisimen ja akun todellisen varauksen välillä on ristiriita. Tyhjennä akku
kokonaan ja lataa se sitten täyteen, jolloin ilmaisimen lukema korjaantuu.
• Akun kapasiteetti vähenee ajan myötä ja toistuvassa käytössä. Jos akku loppuu latausten välillä
nopeasti, on luultavasti aika vaihtaa akun tilalle uusi.
• Akkua ei voi ladata verkkolaitteen (myydään erikseen) avulla. Lataa akku akkulaturin avulla.
CHARGE-merkkivalo vilkkuu akun latauksen aikana.
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
Kuvia ei voi tallentaa.
Hakemisto
• Jos kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin, vaikka kamerassa on muistikortti, varmista, että muistikortti
on asennettu kameraan kunnolla.
• Tarkista sisäisen muistin tai muistikortin vapaa tila. Jos se on täynnä, toimi jollakin seuraavista
tavoista:
– Poista tarpeettomat kuvat (sivu 38).
– Vaihda muistikortti.
• Kuvia ei voi tallentaa salamavalon latautumisen aikana.
• Videoiden kuvaamisessa on suositeltavaa käyttää seuraavia muistikortteja:
– ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”
– SD-muistikortti, SDHC-muistikortti tai SDXC-muistikortti (luokka 4 tai nopeampi)
• Valitse [Esittelytila]-asetukseksi [Pois] (sivu 83).
MENU/
Asetusten haku
• Irrota akku ja aseta se huolellisesti takaisin kameraan.
• Lämpötila ei ehkä sovi akun lataamiseen. Yritä ladata akku uudelleen oikeassa latauslämpötilassa
(10–30 °C).
• Katso sivua 127.
Toimintohaku
Akkua ei voi ladata.
Sisällysluettelo
Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää väärin.
Hymysuljin ei toimi.
• Kamera ei ota kuvaa, jos se ei havaitse hymyä.
• Valitse [Esittelytila]-asetukseksi [Pois] (sivu 83).
Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi kuvattaessa yöaikaan.
• Paina suljinpainike puoliväliin ennen kuvan ottamista.
• Jos kamera tärisee hyvin voimakkaasti, epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi vaikka
[SteadyShot] on käytössä.
Tallennus kestää kauan.
• Kun valotusaika pitenee tiettyä arvoa pidemmäksi vähäisessä valossa, NR (Kohinan vähennys) hidas
suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti ja vähentää kuvakohinaa. Silloin tallennus kestää kauan.
• Suljettujen silmien estotoiminto on käytössä. Palauta [Suljettujen silmien esto] -asetukseksi [Pois]
(sivu 61).
113FI
• Kohde on liian lähellä. Sijoita kuvatessasi objektiivi lyhyintä kuvausetäisyyttä (noin 5 cm (W) /
100 cm (T) objektiivista) kauemmas kohteesta.
•
(Edistynyt urheilukuvaus)-, (Hämärä)-, (Maisema)- tai (Ilotulitus) -tila valitaan
valotusohjelmaksi otettaessa valokuvia.
Zoomaus ei toimi.
Toimintohaku
• Zoomausta ei voi käyttää Pyyhkäisypanoraama-tilassa kuvattaessa.
• Älykästä zoomausta ei välttämättä voi käyttää kuvakoosta riippuen (sivu 76).
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää:
– Elokuvamuoto-tilassa
– kun Hymysuljin on käytössä.
– kun valotusohjelmaksi on valittu
(Edistynyt urheilukuvaus) -tila.
Sisällysluettelo
Kuva ei ole tarkka.
Kasvontunnistustoimintoa ei voi valita.
MENU/
Asetusten haku
• Kasvontunnistuksen voi valita vain, kun tarkennusasetukseksi on valittu [Monip.AF] ja
mittausmuodoksi on valittu [Monipiste].
Salamavalo ei toimi.
(Hämärä)
(Maisema),
Hakemisto
• Salamavaloa ei voi käyttää:
– kun sarjakuvaustila on valittuna (sivu 45).
– kun valotusohjelmaksi on valittu (Suuri herkkyys),
(Edistynyt urheilukuvaus),
tai (Ilotulitus).
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
• Valitse salamavalon asetukseksi (Päällä) (sivu 32), kun valotusohjelmaksi on valittu
(Gourmet),
(Lemmikki),
(Hiekkaranta) tai (Lumi).
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy valkeita pisteitä.
• Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa. Tämä ei
ole merkki viasta.
Lähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.
• Kamera säätää tarkennuksen automaattisesti. Pidä suljinpainike puoliväliin saakka painettuna.
Tarkkuuden säätö voi kestää jonkin aikaa lähellä olevaa kohdetta kuvattaessa.
•
(Edistynyt urheilukuvaus),
(Maisema), (Hämärä) tai (Ilotulitus) on valittu
valotusohjelmaksi.
Päivämäärä ja aika eivät näy LCD-näytössä.
• Kuvauksen aikana päivämäärä ja kellonaika eivät näy. Ne näkyvät vain toiston aikana.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
• Tämä kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvan päälle. ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tulostaa tai
tallentaa kuvia päivämäärän kanssa (sivu 104).
F-arvo ja valotusaika vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 47).
114FI
• Säädä valkotasapainoa (sivu 50).
Kun kuvaat hyvin kirkkaita kohteita, kuvaan tulee valkoisia tai violetteja viivoja tai
koko näytöstä tulee punertava.
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä muuttamalla sitä tilapäisesti kirkkaammaksi, kun
valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
• Valitse [Punasilm. vähennys] -asetukseksi [Auto] tai [Päällä] (sivu 78).
• Ota kuva salaman avulla salaman kantamaa lyhyemmältä etäisyydeltä.
• Valaise huone ja ota kuva.
• Paranna kuvaa käyttämällä [Parantelu]-toimintoa t [Punasilmäisyyden korjaus] -toiminto
katseluvalikossa (sivu 67) tai korjaa punasilmäisyys käyttämällä ”PMB”-ohjelmistoa.
MENU/
Asetusten haku
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
Toimintohaku
• Tätä ilmiötä kutsutaan häntimiseksi. Tämä ei ole merkki viasta. Häntiminen ei tallennu valokuviin,
mutta voi tallentua pyyhkäisypanoraamoihin tai videoihin viivoina tai epätasaisina väreinä.
(”Kirkkailla kohdilla” tarkoitetaan auringonvaloa tai sähkövaloa, joka on huomattavasti ympäristöä
kirkkaampaa.)
Sisällysluettelo
Kuvan värit eivät ole oikein.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat (sivu 38).
• Akku on lähes tyhjä. Aseta kameraan ladattu akku.
Hakemisto
• Tämä ei ole merkki viasta. Nämä pisteet eivät tallennu.
Sama kuva otetaan useita kertoja.
• Valitse [Sarjan asetukset] -asetukseksi [Yksi] (sivu 45).
• Valitse [Haarukointiasetukset]-asetukseksi [Pois] (sivu 46).
• [Valotuksen tunnistus] -asetuksena on [Lisäasetukset] (sivu 55).
Kuvien katseleminen
Kuvia ei voi toistaa.
• Varmista, että muistikortti on asetettu kameraan kunnolla.
• Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa.
• Sony ei takaa, että kamerassa olevaa kuvatiedostoa voi toistaa, jos sitä on käsitelty tietokoneessa tai
jos se on tallennettu toisella kameralla.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-yhteys (sivu 107).
• Käytä ”PMB”-ohjelmaa, jos haluat toistaa tietokoneessa olevia kuvia tässä kamerassa.
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy.
• Vain kuvat on asetettu näkymään näytössä. Tuo tiedot näkyviin painamalla DISP (Näytön asetukset)
-painiketta (sivu 30).
115FI
• [Autom.suuntaus] -asetuksena on [Päällä] (sivu 77).
Kuvia ei voi toistaa hakemistokuvatilassa.
• Peruuta Helppo katselu -tila, jos se on valittuna.
Sisällysluettelo
Näytön vasen ja oikea puoli on musta.
Musiikkia ei kuulu kuvaesityksen aikana.
Kuvaa ei näy televisiossa.
Poistaminen
Kuvaa ei voi poistaa.
MENU/
Asetusten haku
• Tarkista, että kameran [Videolähtö]-asetus on television värijärjestelmän mukainen (sivu 86).
• Tarkista, että liitäntä on tehty oikein (sivu 100).
• Jos monikäyttöliitäntäkaapelin USB-liitin on liitetty toiseen laitteeseen, irrota liitin (sivu 107).
• Jos kuvaat videota, kun kamera on liitetty televisioon, kuvattava video ei näy televisiossa.
Toimintohaku
• Siirrä musiikkitiedostot kameraan ”Music Transfer” -ohjelmistolla (sivut 104–105).
• Varmista, että äänenvoimakkuuden asetus ja kuvaesitysasetus on määritetty oikein (sivu 63).
• Kuvaesitystä toistetaan [Jatkuva toisto] -asetuksella. Valitse [Diaesitys musiikin kanssa] ja toista.
• Poista suojaus (sivu 69).
”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei tunnisteta tietokoneessa, jossa on ”Memory
Stick” -paikka.
Hakemisto
Tietokoneet
• Tarkista, että tietokone ja ”Memory Stick” -kortin luku-/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick PRO
Duo” -korttia. Muiden kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaitteiden käyttäjien on otettava yhteys asianomaisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivut 106 ja
107). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Jos akun varaus on vähäinen, aseta kameraan ladattu akku tai käytä verkkolaitetta (myydään
erikseen).
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Auto] tai [Mass Storage] (sivu 87).
• Käytä monikäyttöliitäntäkaapelia (mukana).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli sekä tietokoneesta että kamerasta ja liitä se uudelleen pitävästi.
• Irrota tietokoneen USB-liitännöistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta).
Kuvia ei voi tuoda.
• Liitä kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 106).
• Jos kuvauksessa käytetään tietokoneessa alustettua muistikorttia, kuvia ei ehkä voi tuoda
tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassasi alustettua muistikorttia (sivu 92).
”PMB” ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen jälkeen.
• Luo USB-yhteys sen jälkeen, kun tietokoneeseen on kytketty virta.
116FI
• Valitse [LUN-asetukset]-asetukseksi [Useita].
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Auto] tai [Mass Storage].
• Liitä tietokone verkkoon.
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
Kuvassa ja äänessä on katkoja ja kohinaa, kun videota katsotaan tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai muistikortilta. Tuo kuvat tietokoneeseen ”PMB”ohjelmistolla ja toista ne (sivut 104 ja 106).
Toimintohaku
• Jos käytössä on ”PMB”, katso lisätietoja PMB-ohjelmiston ohjeesta (PMB Help) (sivu 104).
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Sisällysluettelo
”PMB Portable” ei käynnisty USB-yhteyden luomisen jälkeen.
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen, kun ne on viety tietokoneeseen.
Muistikortti
MENU/
Asetusten haku
• Käytä ”PMB”-ohjelmaa, jos haluat toistaa tietokoneessa olevia kuvia tässä kamerassa.
• Tallenna kuva kuvatietokantatiedostoon ja toista se sitten valitsemalla [Pvm.-näkymä] (sivu 66).
• Tapahtumanäkymä ei ole käytettävissä tässä kamerassa.
Muistikorttia ei voi asettaa kameraan.
• Aseta muistikortti oikein päin.
• Kaikki muistikortin tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei voi palauttaa.
Hakemisto
Olet alustanut muistikortin vahingossa.
Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin, vaikka kamerassa on muistikortti.
• Varmista, että muistikortti on asetettu kameraan kunnolla.
Sisäinen muisti
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
• Kamerassa on muistikortti. Poista se.
Sisäisessä muistissa olevaa dataa ei voi kopioida muistikortille.
• Muistikortti on täynnä. Kopioi data muistikortille, jolla on riittävästi tilaa.
Muistikortilla tai tietokoneessa olevaa dataa ei voi kopioida sisäiseen muistiin.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
117FI
Katso kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin” sekä seuraavia kohtia.
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
• Tulostin voi aiheuttaa sen, että kuvan reunat jäävät tulostumatta. Sivureunat voivat jäädä pois
erityisesti silloin, kun tulostat kuvan, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].
• Jos tulostat kuvat omalla tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä ominaisuudet.
• Jos teetät kuvat tulostuspalvelussa, kysy, voidaanko kuvat tulostaa ilman sivureunojen rajautumista
pois.
• ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tulostaa kuviin päivämäärän (sivu 104).
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle. Koska kameralla otetut kuvat sisältävät tiedon
kuvauspäivämäärästä, voit kuitenkin tulostaa päivämäärän kuviin, jos tulostin tai ohjelmisto tunnistaa
Exif-tiedot. Pyydä tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta tietoja Exif-yhteensopivuudesta.
• Jos käytät valokuvien tulostuspalvelua, pyydä heitä lisäämään päivämäärät kuvien päälle.
Yhteyden luominen ei onnistu.
• Kameraa ei voi liittää suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä tulostimen
valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja että se voidaan liittää kameraan.
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge] (sivu 87).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen, katso
lisätietoja tulostimen mukana vakiovarusteena toimitetuista käyttöohjeista.
Hakemisto
PictBridge-yhteensopiva tulostin
MENU/
Asetusten haku
Kuvaa ei voi tulostaa päivämäärän kanssa.
Toimintohaku
Kuvan reunat rajautuvat pois tulostettaessa.
Sisällysluettelo
Tulostaminen
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkista, että kamera on kytketty oikein tulostimeen käyttämällä monikäyttöliitäntäkaapelia.
• Kytke tulostimeen virta. Katso lisätietoja tulostimen mukana vakiovarusteena toimitetuista
käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja
kytke se uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu, irrota monikäyttöliitäntäkaapeli,
sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen ja liitä sitten monikäyttöliitäntäkaapeli uudelleen.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
• Panoraamakuvia ei voi ehkä tulostaa kaikilla tulostimilla tai osia panoraamakuvista voi jäädä
tulostumatta.
Tulostus peruuntuu.
• Varmista, että monikäyttöliitäntäkaapeli on kytkettynä, kun
näkyvissä.
(PictBridge-yhteys) -ilmaisin on
118FI
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistokuvatilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
Kuvaa ei voi tulostaa valitun kokoisena.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Tulostin määrää, miten kauan siihen kuluu.
Muut
• Siihen tiivistyy kosteutta. Katkaise kamerasta virta ja käytä kameraa aikaisintaan noin tunnin
kuluttua.
Kameran virta katkeaa, kun objektiivi on ääriasennossa.
Hakemisto
Linssi huurtuu.
MENU/
Asetusten haku
• Jos käytät erikokoista paperia liitettyäsi tulostimen kameraan, irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja
kytke se sitten uudelleen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta asetusta joko kamerassa (sivu 110) tai
tulostimessa.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
Toimintohaku
• Kuvassa ei ole tallennustietoja, joten päivämäärää ei voi lisätä. Valitse [Päivä]-asetukseksi [Pois] ja
tulosta kuva uudelleen (sivu 110).
Sisällysluettelo
Päivämäärää ei voi lisätä eikä kuvia voi tulostaa hakemistokuvatilassa.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku ja kytke sitten kamera taas päälle.
• Älä yritä pakottaa objektiivia, joka on lakannut liikkumasta.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään pitkään.
• Tämä ei ole merkki viasta.
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 99).
• Sisäinen ladattava akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku ja anna kameran olla vähintään
24 tuntia virta katkaistuna.
Päivämäärä tai kellonaika on väärin.
• Määritetty alueasetus koskee jotakin muuta paikkaa kuin sitä maata tai aluetta, jossa olet. Muuta
asetusta valitsemalla MENU t
(Asetukset) t [Kellonajan asetuks.] t [Alueasetus].
119FI
Itsediagnostiikkanäyttö
C:32:ss
• Kamerassa on laiteongelma. Katkaise virta ja kytke se uudelleen.
• Kamera ei tallenna dataa muistikortille eikä lue dataa kortilta. Katkaise kameran virta ja kytke se
uudelleen tai poista muistikortti ja aseta se takaisin.
• Sisäisessä muistissa on alustusvirhe tai kamerassa on alustamaton muistikortti. Alusta sisäinen muisti
tai muistikortti (sivu 92).
• Asetettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa, tai data on vahingoittunut. Aseta kameraan
toinen muistikortti.
MENU/
Asetusten haku
C:13:ss
Toimintohaku
Jos näkyviin tulee koodi, jonka alussa on kirjain, kameran itsediagnostiikka on käynnissä. Kaksi
viimeistä numeroa (ss) määräytyvät kameran tilan mukaan.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt seuraavia korjaustoimia muutaman kerran, kamera
saattaa olla korjauksen tarpeessa.
Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Sisällysluettelo
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
E:61:ss
E:91:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta kamera (sivu 84) ja kytke kameraan uudelleen virta.
Hakemisto
E:62:ss
E:94:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö, jota et itse pysty korjaamaan. Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon. Ilmoita 5-merkkinen koodi, joka alkaa kirjaimella ”E”.
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku heti. Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa on vielä
jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä määräytyy käyttöolosuhteiden ja akun tyypin mukaan.
Saa käyttää vain yht.-sopivan akun kanssa
• Kamerassa oleva akku ei ole NP-BG1-akku (mukana) tai NP-FG1-akku (myydään erikseen).
Järjestelmävirhe
• Katkaise virta ja kytke se uudelleen.
120FI
• Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti tai et voi ehkä kuvata videota. Anna
kameran olla viileässä paikassa, kunnes lämpötila laskee.
Sisäisen muistin virhe
Sisällysluettelo
Kamera ylikuumentunut
Anna sen jäähtyä
• Katkaise virta ja kytke se uudelleen.
• Kameraan asetettua muistikorttia ei voi käyttää kamerassa (sivu 3).
• Muistikortin liitinosa on likainen.
• Muistikortti on vahingoittunut.
Toimintohaku
Aseta muistikortti takaisin
Muistikortin tyyppivirhe
Tätä muistikorttia ei voi käyttää tallennukseen tai toistoon
• Kameraan asetettua muistikorttia ei voi käyttää kamerassa (sivu 3).
Sisäisen muistin alustusvirhe
Muistikortin alustusvirhe
MENU/
Asetusten haku
• Kameraan asetettua muistikorttia ei voi käyttää kamerassa (sivu 3).
• Alusta kortti uudelleen (sivu 92).
• Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin
tallennusasentoon.
Hakemisto
Muistikortti on lukittu
Vain luku -muistikortti
• Kamera ei pysty tallentamaan kuvia tälle muistikortille tai poistamaan siltä kuvia.
Ei kuvia
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu toistettavia kuvia.
• Tähän muistikortin kansioon ei ole tallennettu toistettavia kuvia.
Ei yksittäiskuvia
• Valitussa kansiossa tai valitulla päivämäärällä ei ole tiedostoa, jota voi toistaa kuvaesityksenä.
Löytyi tiedosto, jota ei tunnisteta
• Yritit poistaa kansion, joka sisältää tiedoston, jota ei voi toistaa tässä kamerassa. Poista tiedosto
tietokoneella ja poista kansio sen jälkeen.
Kansiovirhe
• Kansio, jonka nimessä on samat kolme ensimmäistä numeroa, on jo olemassa muistikortilla
(esimerkiksi: 123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio tai luo uusi kansio (sivut 93, 94).
Ei voi luoda lisää kansioita
• Muistikortilla on jo kansio, jonka nimen alussa on ”999”. Jos näin on, kansioita ei voi luoda enempää.
121FI
• Yritit poistaa kansion, joka sisälsi vähintään yhden tiedoston. Poista kaikki tiedostot ja poista kansio
sen jälkeen.
Kansio suojattu
• Yritit poistaa vain luku -tyyppisen kansion, joka on luotu tietokoneessa tai muussa laitteessa.
• Kuvan toiston aikana tapahtui virhe.
Sony ei takaa, että kamerassa olevaa kuvatiedostoa voi toistaa, jos sitä on käsitelty tietokoneessa tai
jos se on tallennettu toisella kameralla.
Vain luku -kansio
Toimintohaku
Tiedostovirhe
Sisällysluettelo
Tyhjennä kansion sisältö
• Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio (sivu 94).
• Poista suojaus (sivu 69).
Kuvan koko yli
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi toistaa kameralla.
• Kaikkia kuvia ei voi ehkä parannella.
(tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamavaloa tai tue kamera asettamalla se
jalustalle.
Hakemisto
Korjattavia kasvoja ei löydy
MENU/
Asetusten haku
Tiedoston suojaus
Tämä muistikortti ei tue muotoa 1280×720 (hieno)
Tämä muistikortti ei tue muotoa 1280×720 (vakio)
• Videoiden tallentamiseen kannattaa käyttää muistikorttia, jonka kapasiteetti on vähintään 1 Gt.
Katkaise virta ja kytke taas päälle
• Objektiivin toimintahäiriö.
Enimmäismäärä kuvia on jo valittu
• Kun [Useita kuvia] -asetus on käytössä, voit valita enintään 100 kuvaa.
•
(Kuvatilaus) -merkin voi lisätä enimmillään 999 kuvaan. Peruuta valinta.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä vielä suoritettu loppuun. Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia.
Käsittelee...
• Tulostin peruuttaa nykyistä tulostustyötä. Et voi tulostaa, ennen kuin peruutus on valmis. Tulostin
määrää, miten kauan tähän kuluu.
122FI
• Poista musiikkitiedosto tai korvaa se musiikkitiedostolla, joka ei ole vioittunut.
• Suorita [Alusta musiikki] ja lataa sitten uudet musiikkitiedostot.
Musiikkimuistin alustusvirhe
• Suorita [Alusta musiikki].
• Kuvankäsittely ja muut kameran muokkaustoiminnot eivät toimi kuvatiedostoissa, joita on käsitelty
tietokoneella tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.
Valmistellaan kuvatietokantatiedostoa
• Kamera nollaa päivämäärätiedot esimerkiksi silloin, kun kuvat on poistettu tietokoneessa.
• Kamera luo tarvittavat tietokantatiedostot, kun muistikortti on alustettu.
Sisäistä muistitilaa ei ole vapaana
Poistetaanko kuvia?
• Kuvia ei voi tallentaa tietokantatiedostoon tai toistaa valitsemalla [Pvm.-näkymä]. Tuo kaikki kuvat
tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmiston avulla ja palauta muistikortti tai sisäinen muisti.
Hakemisto
• Sisäinen muisti on täynnä. Valitse [Kyllä] ja poista tarpeettomat kuvat, ennen kuin tallennat kuvia
sisäiseen muistiin.
MENU/
Asetusten haku
• Kuvia on liikaa, joten kamera ei voi käsitellä tietokantatiedoston päivämääriä. Voit tallentaa
tietokantatiedostoon uusia kuvatiedostoja, kun poistat tarpeettomia kuvia kohteesta [Pvm.-näkymä].
Toimintohaku
Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta
Sisällysluettelo
Virhe toistettaessa musiikkia
Kuvatietokantatiedostonvirhe
Ei voi palauttaa
• Tuo kaikki kuvat tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmiston avulla ja alusta muistikortti tai sisäinen muisti
(sivu 92).
Jos et voi tuoda kaikkia kuvia tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmistolla, tuo ne ilman ”PMB”-ohjelmistoa
(sivu 106).
Jos haluat katsella kuvia uudelleen kamerassa, palauta tuodut kuvat kameraan ”PMB”-ohjelmistolla.
Tallennustoiminto ei saatavana korkean sisäisen lämpötilan takia
• Kameran lämpötila on noussut. Et voi ottaa kuvia, ennen kuin lämpötila on laskenut.
Tallennus pysäytettiin kameran kohonneen lämpötilan takia
• Videon kuvaaminen keskeytyi kameran lämpötilan noustua. Odota, kunnes lämpötila laskee.
• Jos kuvaat videota pitkän aikaa, kameran lämpötila nousee. Keskeytä tällöin videon kuvaaminen.
123FI
”Memory Stick Duo” on pienikokoinen, kannettava tallennusväline. Alla olevassa taulukossa on
lueteltu ”Memory Stick Duo” -tyypit, joita voidaan käyttää tämän kameran kanssa. Kaikkia
”Memory Stick Duo” -toimintoja ei kuitenkaan voida taata.
”Memory Stick” -tyyppi
Memory Stick Duo (ei MagicGate)
Tallennus/toisto
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Huomautuksia
Hakemisto
• Tämä tuote on ”Memory Stick Micro” (”M2”) -yhteensopiva. ”M2” on lyhenne, joka tarkoittaa ”Memory
Stick Micro”.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo” -kortti ei välttämättä toimi tässä kamerassa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee ”Memory Stick Duo” -kortin ja käytettävän laitteiston
yhdistelmän mukaan.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa tilanteissa:
– ”Memory Stick Duo” -kortti poistetaan tai kameran virta katkaistaan tietojen lukemisen tai
kirjoittamisen aikana
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään paikoissa, joissa on staattista sähköä tai sähköisiä häiriöitä.
• Suosittelemme tärkeiden tietojen varmuuskopiointia.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo” -korttiin tai ”Memory Stick Duo” -sovittimeen.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä lyö, taivuta äläkä pudota ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia pienten lasten ulottuville. He voivat nielaista sen vahingossa.
• Älä työnnä ”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan muuta kuin ”Memory Stick Duo” -kortti. Muuten
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää eikä säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, kuten auringonpaisteeseen pysäköity auto
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita.
MENU/
Asetusten haku
*1 Kamera ei tue erittäin nopeaa tiedonsiirtoa rinnakkaisliitännän kautta.
*2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo” ja ”Memory Stick PRO Duo” on varustettu
MagicGate-toiminnolla. MagicGate on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksien suojausmenetelmä.
Tällä kameralla ei voi suorittaa MagicGate-toimintoja edellyttävää datan tallennusta tai toistoa.
*3 [1280×720]-videoita ei voi tallentaa sisäiseen muistiin tai ”Memory Stick” -muistikorttiin lukuun
ottamatta ”Memory Stick PRO Duo”- ja ”Memory Stick PRO-HG Duo” -muistikortteja.
*4 Tämä kamera ei tue 8-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa. Kamera tukee 4-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa
”Memory Stick PRO Duo” -kortin tavoin.
Toimintohaku
Memory Stick Duo (ja MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Sisällysluettelo
”Memory Stick Duo”
124FI
Jatkuu r
• Jos käytät ”Memory Stick Micro” -korttia tässä kamerassa, aseta ”Memory Stick Micro” -kortti Duokokoiseen ”M2”-sovittimeen. Jos asetat ”Memory Stick Micro” -kortin kameraan ilman Duo-kokoista
”M2”-sovitinta, et ehkä pysty poistamaan korttia kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia pienten lasten ulottuville. He voivat nielaista sen vahingossa.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia ”Memory Stick Micro” -kortin (myydään
erikseen) käytöstä
Toimintohaku
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick” -yhteensopivassa laitteessa, aseta ”Memory
Stick Duo” -kortti ”Memory Stick Duo” -sovittimeen. Jos asetat ”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory
Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory Stick Duo” -sovitinta, et voi ehkä enää poistaa sitä
laitteesta.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory Stick Duo” -sovittimeen, varmista, että ”Memory
Stick Duo” -kortti on oikein päin ja työnnä kortti kokonaan sovittimeen. Muuten seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory Stick” -sovittimessa ”Memory Stick Duo”
-yhteensopivaan laitteeseen, varmista, että ”Memory Stick Duo” -sovitin on oikein päin. Huomaa, että
väärä käyttö saattaa aiheuttaa laitevian.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -sovitinta ”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory
Stick Duo” -korttia. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Sisällysluettelo
Huomautuksia ”Memory Stick Duo” -sovittimen (myydään
erikseen) käytöstä
Hakemisto
125FI
Akun lataaminen
• Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C. Akku ei ehkä lataudu täyteen muissa
lämpötiloissa.
Sisällysluettelo
Akku
Akun tehokas käyttö
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti vähenee ajan myötä ja toistuvassa käytössä. Jos akku
loppuu latausten välillä nopeasti, on luultavasti aika vaihtaa akun tilalle uusi.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
Hakemisto
• Pura akku täysin ennen varastointia ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Jotta akku pysyy
toimintakuntoisena, lataa se täyteen ja pura se kamerassa vähintään kerran vuodessa varastoinnin aikana.
• Voit purkaa akun varauksen jättämällä kameran kuvaesitystilaan, kunnes virta loppuu.
• Kuljeta ja säilytä akkua vakiovarusteena toimitetussa akkukotelossa, jotta sen kosketuspinnat pysyvät
puhtaina eikä se pääse oikosulkuun.
MENU/
Asetusten haku
Akun säilyttäminen
Toimintohaku
• Akun tehokkuus laskee lämpötilan laskiessa. Kylmissä paikoissa akun käyttöaika on normaalia
lyhyempi. Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussa vartalosi lähellä, jotta se lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri ennen
kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi ajaksi ja
että teet koekuvauksen ennen varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Se ei ole vedenkestävä.
• Älä jätä akkua autoon, suoraan auringonpaisteeseen tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan.
• Kameran virta ei ehkä kytkeydy tai akku lataudu riittävästi, jos akun navat ovat likaisia. Puhdista tällöin
akku pyyhkimällä mahdollinen pöly kevyesti kuivalla liinalla.
Yhteensopiva akku
• NP-BG1-akkua (mukana) voi käyttää vain G-tyypin yhteensopivissa Cyber-shot-malleissa.
• Jos käytät NP-FG1-akkua (myydään erikseen), akun jäljellä olevan varauksen määrän jälkeen näkyy
myös minuuttimäärä (
60 min).
126FI
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
• Älä lataa akkulaturissa (mukana) muita kuin NP-BG- ja NP-FG-tyypin akkuja. Muut kuin määritetyt akut
voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos niitä yritetään ladata. Tällöin on vaarana altistua
sähköiskuille tai palovammoille.
• Irrota ladattu akku akkulaturista. Jos jätät ladatun akun laturiin, akun käyttöikä voi lyhentyä.
• Kameran mukana vakiovarusteena toimitetun laturin CHARGE-merkkivalo voi vilkkua kahdella tavalla:
– Vilkkuu nopeasti: Valo syttyy ja sammuu 0,15 sekunnin välein.
– Vilkkuu hitaasti: Valo syttyy ja sammuu 1,5 sekunnin välein.
• Kun CHARGE-valo vilkkuu nopeasti, poista ladattava akku ja aseta se uudelleen akkulaturiin, niin että
se naksahtaa paikalleen. Jos CHARGE-merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen nopeasti, kyseessä voi olla
akkuhäiriö tai väärän tyyppinen akku. Varmista, että akku on määritetyn tyyppinen. Jos akku on
määritetyn tyyppinen, irrota akku, vaihda sen tilalle toinen tai uusi akku ja tarkasta, että akkulaturi toimii
oikein. Jos akkulaturi toimii oikein, on ehkä ilmennyt akkuhäiriö.
• Jos CHARGE-valo vilkkuu hitaasti, laturi keskeyttää lataamisen väliaikaisesti ja siirtyy valmiustilaan.
Laturi lopettaa lataamisen ja siirtyy valmiustilaan automaattisesti silloin, kun lämpötila ei vastaa
suositeltavaa käyttölämpötilaa. Kun lämpötila palautuu suosituksen mukaiseksi, laturi jatkaa lataamista
ja CHARGE-valo syttyy uudelleen. Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C.
Sisällysluettelo
Akkulaturi
Hakemisto
127FI
A
Hymysuljin ..........................................................................33
AF-apuvalo ..........................................................................73
Hämärä ..................................................................................26
AF-etäisyysmittarin ruutu .............................................52
Hämärä muotokuva..........................................................26
Akku .....................................................................................126
I
Alueasetus ............................................................................98
Alusta musiikki..................................................................90
Alustus...................................................................................92
Apuviiva ...............................................................................74
Asennus...............................................................................104
Asetukset ..............................................................................12
C
CD-ROM ............................................................................104
COMPONENT ..................................................................85
D
Digitaalizoomaus ..............................................................76
DISP .......................................................................................30
DPOF .....................................................................................70
DRO .......................................................................................60
Itsediagnostiikkanäyttö ................................................120
Itselaukaisin ........................................................................34
J
Jatkuva toisto ......................................................................63
K
Kalenteri ...............................................................................66
Kansio
Luominen ......................................................................93
Muuttaminen ...............................................................94
Poistaminen..................................................................95
Valitseminen................................................................72
Kasvontunnistus ................................................................58
Katselutila ............................................................................66
Kellonajan asetuks. .........................................................99
Hakemisto
Diaesitys musiikin kanssa .............................................64
ISO ..........................................................................................48
MENU/
Asetusten haku
Autom.suuntaus .................................................................77
Ilotulitus ................................................................................27
Toimintohaku
Akkulaturi ..........................................................................127
Sisällysluettelo
Hakemisto
Keskip.AF ............................................................................52
E
Keskipainotteinen mittaus ............................................54
Edistynyt urheilukuvaus ................................................26
Kopioi ....................................................................................96
Elokuvamuoto ....................................................................28
Kuvaaminen
Epäterävä maski ................................................................67
Valokuva .......................................................................19
Esittelytila ............................................................................83
Video ..............................................................................28
EV ...........................................................................................47
Kuvaesitys ...........................................................................63
Kuvakoko .............................................................................41
G
Kuvapiste .............................................................................43
Gourmet ................................................................................26
Kuvatilausmerkki .....................................................70, 111
Kuvaussuunta .....................................................................40
H
Kytkeminen
Haarukointiasetukset .......................................................46
Televisio ......................................................................100
Hakemistonäyttö ...............................................................37
Tietokone ....................................................................106
HD(1080i) ............................................................................85
Tulostin ........................................................................110
Helppo katselu ...................................................................21
Käsivalotus-kuvaus ..........................................................23
Helppo kuvaus ...................................................................20
Käyttöjärjestelmä ............................................................103
Hidas suljin..........................................................................32
Käännä...................................................................................71
Hiekkaranta .........................................................................26
Hymyntunn. herkkyys ....................................................57
128FI
PMB .....................................................................................104
Language Setting ..............................................................81
PMB Portable ...................................................................108
Lataa musiikki....................................................................89
Poista ................................................................................38, 68
Lemmikki .............................................................................26
Poista kansio .......................................................................95
Lumi .......................................................................................26
PTP .........................................................................................87
LUN-asetukset ...................................................................88
Punasilm. vähennys .........................................................78
Luo kansio ...........................................................................93
Punasilmäisyyden korjaus ............................................67
Macintosh-tietokone ......................................................103
Maisema ...............................................................................26
Pyyhkäisypanoraama ......................................................24
R
Mass Storage ......................................................................87
Rajaus (muuttaa kokoa) .................................................67
”Memory Stick Duo” ....................................................124
S
Mittausmuoto .....................................................................54
Monikäyttöliitäntä ..........................................100, 106, 110
Monip.AF .............................................................................52
Monipistemittaus ..............................................................54
MTP ........................................................................................87
Muistikortti ............................................................................3
Music Transfer .........................................................104, 105
N
NTSC .............................................................................86, 102
Näyttö ....................................................................................30
Näytön tarkkuus ................................................................75
Sarjan asetukset .................................................................45
SD ............................................................................................85
Sisäinen muisti ...................................................................18
SteadyShot ...........................................................................62
Sulj. silmät -varoit.
.........................................................79
Suojaa ....................................................................................69
Suuri herkkyys ...................................................................26
T
Tarkennus.............................................................................52
Tarkkuusdigitaalizoom...................................................76
Hakemisto
Muuta kansiota ..................................................................94
Salamavalo ..........................................................................32
MENU/
Asetusten haku
MENU ...................................................................................10
Toimintohaku
Pvm- & aika-asetus ..........................................................99
M
Sisällysluettelo
L
Televisio .............................................................................100
Tiedostonumero.................................................................97
O
Tietokone ...........................................................................103
Ohjauspainike.....................................................................14
Kuvien tuominen .............................................106, 107
Ohjelmisto .........................................................................104
Tilapyörä ..............................................................................17
Ohjelmoitava autom. ......................................................22
Toimintaop. ........................................................................82
Omakuva ..............................................................................34
Toisto .....................................................................................35
Optinen zoomaus ........................................................29, 76
Toistozoom ..........................................................................36
Osien tunnistaminen ........................................................14
Tulosta ...........................................................................70, 110
P
U
PAL.................................................................................86, 102
USB-liitäntä ........................................................................87
Palauta ...................................................................................84
V
Parantelu ...............................................................................67
PC-tietokone .....................................................................103
Pehmeä kuva .......................................................................26
PictBridge ....................................................................87, 110
Piippaus.................................................................................80
Pistem. AF ...........................................................................52
Pistemittaus .........................................................................54
Valitse kansio .....................................................................72
Valkotasap. .........................................................................50
Valotuksen tunnistus .......................................................55
Valotus ..................................................................................47
Valotusohjelma ..................................................................26
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ..........................120
129FI
Vianmääritys.....................................................................112
Videolähtö ...........................................................................86
Virransäästö ........................................................................91
W
Sisällysluettelo
VGA .......................................................................................41
Windows-tietokone ........................................................103
Zoom ......................................................................................29
Ä
Älykäs automaattisäätö ..................................................19
Toimintohaku
Z
Älykäs zoom .......................................................................76
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
130FI
Ohjelmistot ”C Library”, ”Expat”, ”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” ja ”libjpeg” toimitetaan
vakiovarusteina kameran mukana. Ohjelmistot toimitetaan niiden tekijänoikeuksien omistajien
kanssa tehtyjen lisenssisopimusten perusteella. Näiden ohjelmistojen tekijänoikeuksien
omistajat ovat velvoittaneet meitä antamaan alla olevat tiedot. Lue seuraavat kohdat.
Lue ”license1.pdf”, joka on ”License”-kansiossa CD-ROM-levyllä. Tässä tiedostossa on
”C Library”-, ”Expat”-, ”zlib”-, ”dtoa”-, ”pcre”- ja ”libjpeg”-ohjelmistojen (englanninkieliset)
lisenssit.
Kameran mukana tulee ohjelmia, jotka ovat GNU General Public License -lisenssin (jäljempänä
”GPL”) tai GNU Lesser General Public License -lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) alaisia.
Niissä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä on oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden ohjelmien
lähdekoodia toimitetun GPL/LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetistä. Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, etteivät käyttäjät ota meihin yhteyttä lähdekoodin sisältöä koskevissa asioissa.
Hakemisto
GNU GPL/LGPL -ohjelmistot
MENU/
Asetusten haku
LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA MUUN MUASSA ESITTELYKÄYTÖSTÄ, SISÄISESTÄ
JA KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ SEKÄ LISENSOINNISTA ANTAA MPEG LA, LLC.
KÄY OSOITTEESSA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Toimintohaku
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU MPEG-4 VISUAL -PATENTTIEN EHTOJEN
MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN
KÄYTTÖÖN, JA KULUTTAJALLA ON OIKEUS
(i) KOODATA VIDEO MPEG-4 VISUAL -STANDARDIN (”MPEG-4 VIDEO”)
MUKAISESTI
JA/TAI
(ii) PURKAA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN
KÄYTTÖÖN KOODAAMA MPEG-4-VIDEO JA/TAI KOODATA MPEG LA:N
LISENSOIMALTA MPEG-4-VIDEOTOIMITTAJALTA SAATU VIDEO.
Sisällysluettelo
Lisenssiä koskevia huomautuksia
Lue ”license2.pdf”, joka on ”License”-kansiossa CD-ROM-levyllä. Tässä tiedostossa on ”GPL”ja ”LGPL”-ohjelmistojen (englanninkieliset) lisenssit.
PDF-tiedoston lukemiseen tarvitaan Adobe Reader. Jos tietokoneessasi ei ole tätä ohjelmaa, voit
ladata sen Adobe Systems -sivustosta:
http://www.adobe.com/
Tietoja CD-ROM-levyllä (mukana) olevan ”Music Transfer”
-ohjelmiston lisenssistä
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
131FI
Download PDF

advertising