Sony | DSC-T500 | Sony DSC-T500 Käyttöohjeet

VNAPSAUTA!
Sisällysluettelo
Käytön perusteet
Kuvaustoimintojen
käyttäminen
Digitaalikamera
Cyber-shot-käsikirja
DSC-T500
Lue tämä Käsikirja, ”Käyttöopas” ja ”Cybershot-edistyneen käytön opas” huolellisesti
ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ne
myöhempää käyttötarvetta varten.
Katselutoimintojen
käyttäminen
Asetusten
mukauttaminen
Kuvien katseleminen
televisiosta
Tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tulostaminen
Vianmääritys
Muut
Hakemisto
© 2008 Sony Corporation
3-700-729-12(1)
FI
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
Käytettävissä olevia ”Memory Stick”
-kortteja (ei mukana) koskevia
huomautuksia
”Memory Stick Duo”:
voit käyttää kamerassasi
”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
”Memory Stick”:
et voi käyttää
kamerassasi
”Memory Stick”
-muistikorttia.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
Jos haluat lisätietoja ”Memory Stick Duo”
-korteista, katso sivu 128.
”Memory Stick Duo” -kortin käyttö
”Memory Stick” -yhteensopivissa
laitteissa
Voit käyttää ”Memory Stick Duo” -korttia
asettamalla sen Memory Stick Duo
-sovittimeen (ei mukana).
Memory Stick Duo
-sovitin
Akkua koskevia huomautuksia
• Lataa akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
• Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan
tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
sen lataus loppuun, poista se kamerasta ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä
auttaa ylläpitämään akun toimintoja.
• Jos haluat lisätietoja käytettävistä akuista, katso
sivu 130.
2
Carl Zeiss -objektiivi
Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi,
jolla saadaan aikaan teräviä kuvia, joissa on
erinomainen kontrasti.
Kameran objektiivi on valmistettu
saksalaisen Carl Zeiss -yhtiön hyväksymän
laadunvarmistusjärjestelmän ja
laatustandardien mukaisesti.
Nestekidenäyttöä ja objektiivia koskevia
huomautuksia
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa
tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli
99,99 % kuvapisteistä on toimivia.
Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä joitakin
hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä
valmistuksessa syntyneet pisteet ovat
normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen.
Mustia, valkoisia,
punaisia, sinisiä tai
vihreitä pisteitä
• Jos nestekidenäytölle roiskuu vesipisaroita tai
muita nesteitä, jotka kastelevat sen, kuivaa
näyttö välittömästi pehmeällä liinalla. Nesteiden
jättäminen nestekidenäytön pinnalle voi
vahingoittaa laatua ja aiheuttaa toimintahäiriön.
• Nestekidenäytön tai linssin pitkäaikainen
altistaminen suoralle auringonvalolle voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ole varovainen
asettaessasi kameraa ikkunan lähelle tai ulkona
ollessasi.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö voi vikaantua.
• Nestekidenäytössä olevat kohteet voivat
laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä
ei ole vika.
• Varo, että et kolauta objektiivia mihinkään. Älä
myöskään käsittele sitä kovakouraisesti.
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
Huomautus toistettaessa videoita muilla
laitteilla
Tämä kamera käyttää MPEG-4 AVC/H.264pääprofiilia videoiden tallennukseen. Tästä syystä
tällä kameralla tallennettuja videoita ei voi toistaa
laitteissa, joissa ei ole MPEG-4 AVC/H.264tukea.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat
ovat jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä
kameralla.
3
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia.................................................. 2
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi........................................ 8
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti..................................... 8
Valotus – Valon voimakkuuden säätö .............................................................. 10
Väri – Valaistuksen vaikutus ............................................................................ 11
Laatu – Kuvan laatu ja kuvan koko .................................................................. 12
Salamavalo – Salaman käyttäminen ................................................................ 14
Osien tunnistaminen ............................................................................... 15
Näytössä olevat ilmaisimet ..................................................................... 17
Kosketuspaneelin käyttäminen ............................................................... 21
Näytön muuttaminen............................................................................... 22
Sisäisen muistin käyttö ........................................................................... 24
Käytön perusteet
Valokuvien kuvaaminen .......................................................................... 25
Videon kuvaaminen ................................................................................ 29
Kuvien katselu......................................................................................... 31
Kuvien poistaminen................................................................................. 35
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko..................................... 36
Valikon vaihtoehdot................................................................................. 39
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvaustilan vaihtaminen ......................................................................... 41
Kuvien ottaminen valotustilan mukaan ................................................... 42
Kuvaaminen (Ohjelmoitava automaattinen -tila) ..................................... 44
Tarkennus: Tarkennusmenetelmän vaihtaminen
Mittausmuoto: Mittaustilan valitseminen
ISO: Valoherkkyyden valitseminen
EV: Valon voimakkuuden säätö
4
Sisällysluettelo
Kuvausvalikko .........................................................................................50
Kuvaustapa: Jatkuvan kuvaustavan valitseminen
EV: Valon voimakkuuden säätö
Tarkennus: Tarkennusmenetelmän vaihtaminen
Mittausmuoto: Mittaustilan valitseminen
Valkotasap.: Värisävyjen säätäminen
Väritila: Kuvan kirkkauden muuttaminen tai erikoistehosteiden lisääminen
Salamateho: Salamavalon voimakkuuden säätäminen
Punasilm.esto: Punasilmäisyyden vähennystoiminnon asettaminen
Kasvontunnistus: Kohteen kasvojen tunnistus
SteadyShot: Epäterävyyttä vähentävän tilan valinta
Asetus: Kuvausasetusten valitseminen
Katselutoimintojen käyttäminen
Katseluvalikko .........................................................................................58
(Parantelu): Valokuvien parantelu
(Monivalint. koonmuutos): Kuvakoon muuttaminen käytön mukaan
(Leveä zoomnäyttö): Valokuvien näyttäminen 16:9-muodossa
(Kuvaesitys): Kuvien toistaminen peräkkäin tehosteiden ja musiikin kanssa
(Poista): Kuvien poistaminen
(Suojaa): Vahingossa tapahtuvan poistamisen estäminen
: Kuvatilaus-merkin lisääminen
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
(Valitse kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
(Äänenvoimakkuusasetukset): Äänenvoimakkuuden säätäminen
5
Sisällysluettelo
Asetusten mukauttaminen
Hallitse muistia -ominaisuuden ja Asetukset -asetusten
mukauttaminen ....................................................................................... 69
Hallitse muistia ................................................................................. 70
Muistityökalu — Memory Stick -työkalu............................................ 70
Alustus
Muuta kansiota
Luo kansio
Kopioi
Muistityökalu — Sisäinen muisti -työkalu ......................................... 73
Alustus
Asetuks............................................................................................. 74
Pääasetukset — Pääasetukset 1 ..................................................... 74
Piippaus
Jatkuva toisto
Kalibrointi
Toimintaop.
Palauta
Pääasetukset — Pääasetukset 2 ..................................................... 76
USB-liitäntä
Videolähtö
HDMI-OHJAUS
TV-TYYPPI
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 1 .......................................... 78
AF-apuvalo
AF-tila
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 2 .......................................... 80
Autom.suuntaus
Autom. Katselu
Kellonajan asetuks. .......................................................................... 81
Language Setting ............................................................................. 82
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta ............................................................ 83
6
Sisällysluettelo
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen..........................................................89
Ohjelmiston (mukana) asentaminen........................................................91
”Picture Motion Browser” (mukana).........................................................93
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ”Picture Motion Browser” -ohjelman
avulla ........................................................................................................ 94
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman ”Picture Motion Browser”
-ohjelmaa.................................................................................................98
Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katselu kamerassa kopioimalla
ne ”Memory Stick Duo” -korttiin...........................................................101
”Music Transfer” -aseman (mukana) käyttö ..........................................102
Macintosh-tietokoneen käyttäminen......................................................103
Cyber-shot-edistyneen käytön oppaan katselu .....................................105
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen .......................................................................106
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella ... 107
Tulostaminen valokuvausliikkeessä ......................................................110
Vianmääritys
Vianmääritys..........................................................................................112
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ..........................................................123
Muut
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet .............................................127
”Memory Stick Duo”...............................................................................128
Akku ......................................................................................................130
Akkulaturi...............................................................................................131
Hakemisto
Hakemisto .............................................................................................132
7
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Tarkennus
Valotus
Väri
Laatu
Salamavalo
Tässä osassa kuvataan perusteet, joiden avulla
pääset nauttimaan kamerasta. Tässä kerrotaan,
kuinka voit käyttää kameran eri toimintoja,
kuten HOME-näyttöä (sivu 36) ja valikoita
(sivu 38).
Tarkennus Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Älä paina suljinpainiketta
heti pohjaan asti.
Paina suljinpainike
puoliväliin asti.
AE/AF-lukon ilmaisin
Vilkkuva , syttyy/
piippaa
Paina sitten
suljinpainike pohjaan
asti.
Kun tarkentaminen on vaikeaa t [Tarkennus] (sivu 44)
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran
heiluminen. t Katso jäljempänä olevaa kohtaa ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi”.
8
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Kamera liikkui vahingossa, kun otit kuvan. Sitä kutsutaan kameran tärinäksi. Jos taas kohde
liikkui, kun otit kuvan, sitä kutsutaan kohteen epäterävyydeksi.
Kameran tärinä
Syy
Kätesi tai kehosi värisee, kun pitelet kameraa ja
painat suljinpainiketta, ja koko kuvasta tulee
epäterävä.
Miten epäterävyyttä voi vähentää
• Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle
pinnalle, jotta kamera pysyy paikallaan.
• Kuvaa 2 sekunnin viiveellä toimivalla
itselaukaisimella ja tue kamera painamalla
käsivartesi tukevasti kylkiäsi vasten
suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
Kohteen epäterävyys
Syy
Vaikka kamera on paikoillaan, kohde liikkuu
valotuksen aikana, jolloin kohde näyttää
epäterävältä, kun suljinpainiketta painetaan.
Miten epäterävyyttä voi vähentää
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys).
• Valitse suurempi ISO-herkkyys, jotta
suljinnopeus suurenee, ja paina suljinpainiketta,
ennen kuin kohde liikkuu.
Huomautuksia
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto on otettu tehdasasetuksissa käyttöön, joten kameran tärinää
vähennetään automaattisesti. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kohteen epäterävyyteen.
• Lisäksi kameran tärinää ja kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla
suljinnopeuksilla, joita esiintyy esimerkiksi
(Hämärä)- tai
(Hämärä muotokuva) -tilassa. Pidä
tässä tapauksessa yllä olevat vihjeet mielessä, kun kuvaat.
9
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa,
jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotus:
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus)
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee
kulkemaan läpi
ISO-herkkyys (suositeltu valotusindeksi)
= Tallennusherkkyys
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan
arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti
alla mainittujen toimintojen avulla.
Oikea valotus
EV-arvon säätäminen:
Tämän avulla voit säätää kameran
määrittämää valotusta (sivu 49).
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
10
Mittausmuoto:
Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen
osaa, josta valotus määritetään (sivu 47).
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
ISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen
nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Jos haluat tietoja ISO-herkkyyden säätämisestä, katso sivu 48.
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja
suurempi suljinnopeus vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Väri
Valaistuksen vaikutus
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Esimerkki: Valolähteiden vaikutus kuvan väriin
Sää ja valaistus
Valon
ominaisuudet
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti [Valkotasap.]-toiminnolla (sivu 52).
11
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Laatu
Kuvan laatu ja kuvan koko
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos se sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä
näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et
voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika
ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
1 Kuvan koko: 10M
3648 kuvapistettä × 2736 kuvapistettä = 9 980 928 kuvapistettä
2 Kuvan koko: VGA
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Kuvapisteet
Käytettävän kuvakoon valitseminen (sivut 13, 27, 30)
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva
ja suuri tiedoston
koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni
tiedoston koko)
12
Esimerkki: Tulostus
A3+-kokoon asti
Esimerkki:
Sähköpostiin liitettävä
kuva
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
Kuvan koko
Käyttöohjeita
Kuvien määrä
10M
(3648×2736)
Enintään A3+-tulosteille
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Kuvaa kuvasuhteella 3:2
5M
(2592×1944)
Enintään A4-tulosteille
3M
(2048×1536)
Enintään 10×15 cm:n tai
13×18 cm:n tulosteille
VGA
(640×480)
Kuvaa pienellä kuvakoolla
sähköpostin liitteeksi
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
HDTV:ssä katselua ja enintään
A4-koossa tulostusta varten
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
HDTV:ssä katselua varten
Tulostus
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
1)
* Kuvat tallennetaan käyttäen samaa 3:2-sivusuhdetta, joka on mm. valokuvapapereissa ja postikorteissa.
*2) Kuvat täyttävät koko näytön. Kuvan kumpikin reuna voi leikkautua pois tulostettaessa (sivu 120).
Videon kuvakoko
Keskimääräinen
bittinopeus/
sekunti
Käyttöohjeita
1280×720(hieno)
9 Mb/s
Kuvaa parhaanlaatuista videokuvaa
HDTV:tä varten
1280×720(vakio)
6 Mb/s
Kuvaa vakiolaatuista videokuvaa HDTV:tä
varten
VGA
3 Mb/s
Kuvaa kuvakoolla, joka sopii ladattavaksi
Webiin
• Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan muodossa MPEG-4 AVC/H.264, noin 30 fps, progressiivinen,
AAC, mp4.
• Mitä suurempi kuvakoko ja keskimääräinen bittinopeus, sitä parempi kuvanlaatu.
• Tuloksena on telekuva, jos videoita varten valitaan
kuvakoko.
13
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Salamavalo Salaman käyttäminen
Kohteen silmät voivat näyttää punaisilta tai voi näkyä epämääräisiä, valkoisia pyöreitä
pisteitä, kun käytetään salamaa. Näitä ilmiöitä voidaan vähentää toimimalla seuraavasti.
Punasilmäisyysilmiö
Pupillit laajenevat pimeässä. Salamavalo heijastuu silmän takana verkkokalvolla olevista
verisuonista ja saa aikaan punasilmäisyysilmiön.
Kamera
Silmä
Verkkokalvo
Punasilmäisyyden vähentäminen
• Aseta [Punasilm.esto]-asetukseksi [Päällä] (sivu 55).
• Valitse valotusohjelmassa (sivu 42)
(Suuri herkkyys)*. (Salama sammutetaan automaattisesti.)
• Jos kohteen silmät muuttuvat punaisiksi, korjaa kuva katseluvalikon toiminnolla [Parantelu] (sivu 58) tai
toimitukseen kuuluvalla ”Picture Motion Browser” -ohjelmistolla.
Valkoiset pyöreät pisteet
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran
salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Kamera
Kohde
Ilmassa olevat
hiukkaset (pöly,
siitepöly yms.)
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen
• Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys)*. (Salama sammutetaan automaattisesti.)
* Vaikka valotusohjelmassa olisi valittu
(Suuri herkkyys), suljinnopeus voi olla hitaampi vähässä
valossa tai pimeässä paikassa. Käytä tällaisessa tapauksessa jalustaa tai paina käsivartesi tukevasti
kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
14
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
Kamera
Pohja
A Suljinpainike (26)
B Zoom (W/T) -vipu (27, 30)
C Stereomikrofoni
D
(Toisto) -painike (31)
E POWER-painike/POWER-merkkivalo
F Salamavalo (28)
G Objektiivi
A Nestekidenäyttö/kosketuspaneeli (21,
22)
H Itselaukaisimen valo (27, 30)/AFapuvalo (78)
B Toimintatilakytkin (25, 29)
I Linssinsuojus
C Rannehihnan kiinnitysosa/käsituki
D Kaiutin
E Akkulokero
F Monikäyttöliitin
G Käytön merkkivalo
H ”Memory Stick Duo”-korttipaikka
I Akun poistovipu
J Akkulokeron/”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi
K Jalustan liitäntä
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on
enintään 5,5 mm. Muussa tapauksessa et voi
kiinnittää kameraa tukevasti ja kamera voi
vahingoittua.
15
Osien tunnistaminen
Monilähtöteline
E DC IN -liitin
Käytettäessä AC-LS5K-verkkolaitetta
(ei mukana)
v-merkki
1 DC IN
-liittimeen
Monilähtötelinettä käytetään seuraavissa
tilanteissa asettamalla kamera siihen:
• Liitettäessä kamera ja tietokone USBkaapelilla.
• Liitettäessä television ääni-/
videotuloliittimiin.
• Liitettäessä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
A Kameran liitin
B HDMI OUT-liitin (84)
C A/V OUT (STEREO)-liitin (83)
D USB-liitin (94, 107)
16
2Pistorasiaan
• Akkua ei voi ladata kytkemällä kamera ACLS5K-verkkolaitteeseen. Lataa akku
akkulaturilla (mukana).
Näytössä olevat ilmaisimet
Näyttö muuttuu joka kerta näytön oikeassa
alakulmassa olevaa painiketta [DISP]
painettaessa (sivu 22).
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
A
Näyttö
Selitys
Akun jäljellä oleva varaus
Akun alhaisen varaustason
varoitus (123)
Otettaessa valokuvia
Salama latautuu
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
(123)
Zoomaussuhde (27, 30, 79)
B
Näyttö
Selitys
SteadyShot (57)
• Näkyy, kun suljinpainike
painetaan puoliväliin.
Kuvattaessa videoita
Tallennusväline (”Memory
Stick Duo”, sisäinen
muisti)
Tallennuskansio (70)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
96
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä
00:25:05
Jäljellä oleva tallennusaika
(t:m:s)
AF-apuvalo (78)
Tärinävaroitus
• Tarkoittaa, että tärinä voi
estää terävien kuvien
ottamisen valon vähyyden
vuoksi. Voit kuitenkin ottaa
kuvia, vaikka tärinävaroitus
onkin näkyvissä.
Suosittelemme kuitenkin
epäterävyyttä vähentävän
toiminnon tai salamavalon
käyttöä valaistuksen
parantamiseksi tai jalustan
tai muun tuen käyttöä
kameran tukemiseksi
(sivu 9).
17
Näytössä olevat ilmaisimet
Näyttö
Selitys
Näyttö
Selitys
Punasilmäisyyden esto (55)
ISO400
ISO-numero (48)
Salamavalon taso (55)
+2.0EV
Valotusarvo (49)
Tallennustila (50)
Makro-/lähikuvaus (28, 30)
Kasvontunnistus (56)
• Näkyy, kun asetuksena
[Näytön asetus] on [Vain
kuva].
Mittausmuoto (47)
Salamavalo-tila (28)
Tarkennus (44)
• Näkyy, kun asetuksena
[Näytön asetus] on [Vain
kuva].
Kosketus-AF-merkkivalo
(26)
Itselaukaisin (27, 30)
Valmis
KUVAA
Videon valmiustila / videon
tallennus
Valkotasapaino (52)
0:12
Tallennusaika (m:s)
Väritila (54)
C
Näyttö
Selitys
AF-etäisyysmittarin ruutu
(44)
Histogrammi (23)
0/3
Yksittäiskuvalaskuri (30)
Valokuvapainike (30)
z
AE/AF-lukko (26)
NR hidas suljin
• Kun valotusaika pitenee
tiettyä arvoa pidemmäksi
vähäisessä valossa, NR
(kohinan vähennys) hidas
suljin -toiminto aktivoituu
automaattisesti ja vähentää
kuvakohinaa.
18
125
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
Näytössä olevat ilmaisimet
Katsottaessa valokuvia
A
Näyttö
Selitys
Akun jäljellä oleva varaus
Akun alhaisen varaustason
varoitus (123)
Kuvan koko (13)
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(110)
Suojaa (65)
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
(123)
Toistozoomaus (32)
Katsottaessa videoita
B
Näyttö
Selitys
Toistoväline (”Memory
Stick Duo”, sisäinen
muisti)
Toistokansio (67)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
8/8
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
PictBridge-kytkentä (109)
• Älä poista kameraa
monilähtötelineestä tai
irrota USB-kaapelia, kun
kuvake näkyy näytössä.
Kansion vaihtaminen (67)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
PictBridge-kytkentä (107)
VOL.
Äänitaso (68)
19
Näytössä olevat ilmaisimet
C
Näyttö
Selitys
125
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
ISO400
ISO-numero (48)
+2.0EV
Valotusarvo (49)
Mittaustila (47)
Salamavalo
Valkotasapaino (52)
N
Toisto (31)
Toistopalkki
0:00:12
Laskin
101-0012
Kansion tiedoston numero
(67)
2008 1 1
9:30 AM
Toistokuvan tallennettu
päivämäärä ja aika
Histogrammi (23)
•
20
näkyy, kun
histogramminäyttö on pois
käytöstä.
Kosketuspaneelin käyttäminen
Nestekidenäyttö näyttää myös painikkeet, joilla kameraa käytetään (kosketuspaneeli).
Kosketuspaneeli
1 Kytke kameraan virta.
Kuvauksen aikana: Siirrä objektiivinsuojusta alaspäin.
Toiston aikana: Paina
(Toisto).
2 Kosketa näytöllä olevia painikkeita kevyesti sormella.
Kosketuspaneelin painikkeet
•
•
•
•
Jos haluamaasi vaihtoehtoa ei ole näytöllä, vaihda sivua koskettamalla v/V/b/B.
Voit palata edelliselle näytölle koskettamalla [BACK] tai [×].
Voit siirtyä seuraavalle näytölle koskettamalla [OK].
Kuvakkeen [?] koskettaminen näyttää kuvaketta koskevan ohjeen. Piilota tämä ohje
koskettamalla [?] uudelleen.
• Käytä kosketuspaneelia painamalla sitä kevyesti sormella.
• Älä paina nestekidenäyttöä tarpeettoman kovasti.
• Jos näytön oikeaa yläkulmaa kosketetaan kuvattaessa, painikkeet ja kuvakkeet katoavat
tilapäisesti. Painikkeet ja kuvakkeet tulevat uudelleen näkyviin, kun sormi nostetaan irti
näytöstä.
21
Näytön muuttaminen
Näyttö muuttuu joka kerta näytön
painiketta [DISP] painettaessa.
Vain kuva
• Muut asetukset kuin [Näytön kirkkaus] täytyy
tehdä erikseen kuvausta ja toistoa varten.
• Hakemistotilassa voit valita näytettävien kuvien
määrän (sivu 32).
• Jos toiston aikana [Normaali]- tai [Yksink.]tilassa kosketetaan
, seurauksena on
tilapäinen [Vain kuva] -näyttö. Saat
kosketuspaneelin painikkeet uudelleen
näkyviin koskettamalla keskiosaa.
DISP
[Näytön asetus]
Tämä valitsee, näytetäänkö painikkeet ja
kuvakkeet ruudussa vai ei.
Normaali
Kosketuspaneelin painikkeet ja
kuvakkeet näytetään.
Yksink.
Vain kosketuspaneelin painikkeet
näytetään.
22
• Kun keskiosaa kosketetaan [Vain kuva]tilassa, seurauksena on tilapäinen
[Normaali] -näyttö. Kosketa
, kun
haluat näyttää [Vain kuva] -tilan uudelleen.
• Kun kuvataan tai toistetaan käyttäen
kuvasuhdetta 16:9, asetus [Vain kuva] on
hyödyllinen, koska se täyttää koko näytön.
Näytön muuttaminen
[Näytä histogr.]
[Näytön kirkkaus]
Tämä valitsee, näytetäänkö histogrammi
ruudussa vai ei.
Tämä asettaa taustavalon kirkkauden.
• Katseltaessa kuvia kirkkaassa ulkovalossa, jos
[Näytön kirkkaus] -asetuksena on [Normaali],
palauta asetukseksi [Kirkas].
Tämä voi kuitenkin kuluttaa akun varauksen
nopeammin.
A
B
Tumma
Kirkas
Histogrammi on kuvan kirkkauden näyttävä
kaaviokuva. Oikealle painottuva
histogrammi tarkoittaa kirkasta kuvaa ja
vasemmalle painottuva histogrammi
tummaa kuvaa.
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
• Histogrammi tulee näkyviin myös yksittäistä
kuvaa näytettäessä, mutta et voi säätää
valotusta.
• Histogrammi ei näy seuraavissa tilanteissa:
Kuvattaessa
– kun valikko on näkyvissä
– kun tallennetaan videota
Toiston aikana
– kun valikko on näkyvissä
– hakemistotilassa
– kun käytetään toistozoomausta
– kun käännetään valokuvia
– videotoiston aikana
• Kuvauksen aikainen ja toiston aikainen
histogrammi voivat erota huomattavasti
toisistaan seuraavissa tilanteissa:
– salama välähtää
– suljinnopeus on hidas tai nopea
• Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla
otetuille kuville.
23
Sisäisen muistin käyttö
Kamerassa on noin 4 Mt:n sisäinen muisti. Tätä muistia ei voi poistaa. Voit tallentaa kuvia
tätä sisäistä muistia käyttäen, vaikka kamerassa ei olisikaan ”Memory Stick Duo” -korttia.
Kun ”Memory Stick Duo” on asennettuna
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-kortille.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -kortille tallennetut kuvat
toistetaan.
[Valikko, Asetuks, jne.]: ”Memory Stick Duo” -kortilla
olevia kuvia voidaan käsitellä eri toiminnoin.
B
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
B
Sisäinen
muisti
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin
[Toisto]: Sisäiseen muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetuks, jne.]: Sisäisessä muistissa olevia
kuvia voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Sisäiseen muistiin tallennetut kuvatiedot
Suosittelemme, että kopioit (varmuuskopiointi) aina tiedot jollakin seuraavista menetelmistä.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -kortille
Valmistele ”Memory Stick Duo” -kortti, jossa on riittävästi tilaa, ja suorita sitten kohdassa
[Kopioi] (sivu 72) selitetty toimenpide.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Suorita sivuilla 94–100 kuvattu toimenpide asentamatta ”Memory Stick Duo” -korttia
kameraan.
• Kuvatietoja ei voi kopioida ”Memory Stick Duo” -kortilta sisäiseen muistiin.
• Voit kopioida sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja tietokoneeseen yhdistämällä kameran ja tietokoneen
USB-kaapelilla. Et voi kuitenkaan kopioida tietokoneessa olevia tietoja sisäiseen muistiin.
24
Käytön perusteet
Valokuvien kuvaaminen
Alla kerrotaan, miten yksittäiskuvia otetaan perustoimintoja käyttäen.
Suljinpainike
Zoom (W/T) -vipu
Tilakytkin
Valokuvat
A Kuvakoko (sivu 27)
Käytön perusteet
Kosketuspaneeli
B Itselaukaisin (sivu 27)
C Kuvaustila (sivu 41)
D Salamavalo-tila (sivu 28)
E Makro-/lähikuvaus (sivu 28)
1 Aseta tilakytkin asentoon
(yksittäiskuva).
2 Avaa linssinsuojus.
3 Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuillasi.
Aseta kohde
tarkennuskehyksen
keskelle tai tarkenna
koskettamalla pistettä.
25
Valokuvien kuvaaminen
z Voit koskettaa ruutua ja valita pisteen, johon tarkennetaan.
Kohteen koskettaminen kosketuspaneelissa tuo esiin kehyksen,
ja suljinpainikkeen painaminen puoliväliin tarkentaa kehykseen.
Jos kehyksessä on kasvot tarkennuksen lisäksi, myös kirkkaus ja
värisävy optimoidaan automaattisesti.
•
näytetään näytön oikeassa yläkulmassa, jos kosketetussa
kohdassa havaitaan kasvot, tai , jos havaitaan muu kohde
kuin henkilön kasvot. Peruuta tämä toiminto koskettamalla
.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää
(Lähikuvaus käytössä)
-tilassa tai digitaalisen zoomauksen aikana.
• Voit käyttää tätä toimintoa, kun valokuvaustilaksi on valittu
(Automaattisäätö),
(Ohjelmoitava autom) tai
(Pehmeä kuva).
• Jos kosketat valittavan tarkennusalueen ulkopuolelle,
valittavissa oleva alue näytetään.
4 Ota kuva suljinpainikkeella.
1Suorita kohdistus painamalla suljinpainike puoliväliin ja pitämällä sitä tässä asennossa.
z (AE/AF-lukko) -merkkivalo (vihreä) vilkkuu, kuuluu äänimerkki, merkkivalon vilkkuminen
päättyy ja merkkivalo palaa yhtenäisesti.
AE/AF-lukon ilmaisin
2Paina suljinpainike pohjaan asti.
26
Valokuvien kuvaaminen
Jos otat kuvaa kohteesta, johon on vaikea tarkentaa
• Lyhin kuvausetäisyys on noin 50 cm (W), noin 80 cm (T) (objektiivista). Käytä kuvauksessa Makro-tilaa
tai Lähikuvaus-tilaa, kun kuvaat kohdetta kuvausetäisyyttä lähempää.
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF)-lukon
ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä piippausta kuulu. Luo kuva uudelleen ja tarkenna uudelleen.
Tarkentaminen voi olla vaikeaa seuraavissa tilanteissa:
On pimeää ja kohde on kaukana.
Kohteen ja taustan välinen kontrasti on heikko.
Kohde näkyy lasin läpi.
Kohde liikkuu nopeasti.
Kohteessa on heijastavaa valoa tai kiiltäviä pintoja.
Kohde on taustavalaistu tai kuvassa on vilkkuva valo.
W/T Zoomauksen käyttäminen
Zoomaa lähemmäs siirtämällä zoomausvipua (W/T) T-puolelle ja takaisin siirtämällä sitä Wpuolelle.
Käytön perusteet
–
–
–
–
–
–
• Kun zoomin voimakkuus on yli 5×, kamera käyttää Digitaalizoom-toimintoa.
Jos haluat lisätietoja [Digitaalizoomaus] -asetuksista ja kuvalaadusta, katso sivu 79.
Kuvakoon muuttaminen
Kosketa kuvakoon asetuspainiketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
Jos haluat lisätietoja kuvakoosta, katso sivu 12.
Itselaukaisimen käyttö
Kosketa itselaukaisimen asetuspainiketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
: Itselaukaisin ei käytössä
: Itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen asettaminen
: Itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen asettaminen
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu piippaus, kunnes suljin
toimii.
Itselaukaisimen valo
Peruuta koskettamalla
.
• Käyttämällä itselaukaisimen 2 sekunnin viivettä voit estää kuvan epätarkkuuden. Suljin vapautuu 2
sekuntia suljinpainikkeen painamisen jälkeen, mikä vähentää kameran tärinää suljinpainiketta
painettaessa.
27
Valokuvien kuvaaminen
Salamavalo (Salamavalotilan valinta valokuvausta varten)
Kosketa salamatilan asetuspainiketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
: Automaattinen salama
Salama välähtää, jos valoa ei ole riittävästi tai kuvataan vastavaloon (oletusasetus)
: Pakotettu salama päällä
: Hidas tahdistus (pakotettu salama päällä)
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi
näkyviin.
: Pakotettu salama pois
• Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.
• Salaman latauksen aikana näkyy
.
Makro/Lähikuvaus käytössä (lähikuvaus)
Kosketa Makro/Lähikuvaus-asetuspainiketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja
sitten [BACK].
: Makro ei käytössä
: Makro käytössä
W-asetus: Noin 8 cm tai kauempana
T-asetus: Noin 80 cm tai kauempana
: Lähikuvaus käytössä
Lukittu W-puolelle: Noin 1–20 cm
Käytä tätä tilaa, kun haluat kuvata vieläkin lyhyemmillä etäisyyksillä kuin Makro-tallennuksessa.
• Automaattitarkennuksen nopeus pienenee, kun kuvataan Makro- tai Lähikuvaus-tilassa.
Makro
• Zoomin asettaminen W-ääriasentoon on suositeltavaa.
Lähikuvaus
•
•
•
•
28
Optinen zoom on lukittu W-asentoon eikä sitä voi käyttää.
Et voi ottaa kuvia Sarja- tai Haarukointitilassa (sivu 50).
Et voi käyttää Kasvontunnistus-toimintoa, kun kuvaat Lähikuvaus-tilassa.
Tämä tila peruutetaan, jos virta katkaistaan tai tila vaihdetaan toiseksi.
Videon kuvaaminen
Alla kerrotaan, miten videoita kuvataan perustoimintoja käyttäen.
Suljinpainike
Zoom (W/T) -vipu
Tilakytkin
Video
A Kuvakoko (sivu 30)
Käytön perusteet
Kosketuspaneeli
B Itselaukaisin (sivu 30)
C Kuvaustila (sivu 41)
D Makro (sivu 30)
1 Aseta tilakytkin asentoon
(video).
2 Avaa linssinsuojus.
3 Paina suljinpainiketta.
Tallennus alkaa.
• [KUVAA] näkyy näytössä tallennuksen aikana.
Videon tallennuksen pysäyttäminen
Paina suljinpainiketta uudelleen.
29
Videon kuvaaminen
z Yksittäiskuvien ottaminen videon tallennuksen aikana
Voit ottaa yksittäiskuvia koskettamalla
(yksittäiskuvapainike) videon tallennuksen aikana vain, kun
kameraan on asetettu ”Memory Stick Duo” -kortti (ei mukana).
Yksittäiskuvalaskuri
Valokuvapainike
• Voit ottaa enintään kolme yksittäiskuvaa yhden videon kuvauksen aikana.
• Asetusta
(noin 0,9 Mt) käytetään yksittäiskuvien tallennuskokona kuvattaessa [1280×720]käytetään kuvattaessa [VGA]-tilassa.
tilassa, ja asetusta
W/T Zoomauksen käyttäminen
Zoomaa lähemmäs siirtämällä zoomausvipua (W/T) T-puolelle ja takaisin siirtämällä sitä Wpuolelle.
• Kamera zoomaa hitaasti videota kuvattaessa.
Kuvakoon muuttaminen
Kosketa kuvakoon asetuspainiketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
Jos haluat lisätietoja kuvakoosta, katso sivu 12.
Itselaukaisimen käyttö
Kosketa itselaukaisimen asetuspainiketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
: Itselaukaisin ei käytössä
: Itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen asettaminen
: Itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen asettaminen
Makro (Lähikuvien ottaminen)
Kosketa Makro-asetuspainiketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten [BACK].
: Makro ei käytössä
: Makro käytössä
W-asetus: Noin 8 cm tai kauempana
T-asetus: Noin 80 cm tai kauempana
• Zoomin asettaminen W-ääriasentoon on suositeltavaa.
30
Kuvien katselu
Kosketuspaneeli
Valokuvat
(Toisto) -painike
Video
N/x
1 Paina
Käytön perusteet
Zoom (W/T) -vipu
(Toisto) -painiketta.
• Jos
(Toisto) -painiketta painetaan, kun kameran virta on katkaistu, kamera käynnistyy ja siirtyy
toistotilaan. Jos haluat siirtyä kuvaustilaan, paina
(Toisto) uudelleen.
2 Valitse kuva koskettamalla
(Edellinen) /
(Seuraava).
Toista video koskettamalla N.
Siirtyminen eteen-/taaksepäin: M/m
Äänenvoimakkuuden säätö: Kosketa videon toiston aikana
ja säädä
äänenvoimakkuutta painamalla / .
Piilota äänenvoimakkuuden säätönäyttö koskettamalla
[Poistu].
Pysäytä: Kosketa x
• Voit aloittaa jatkuvan toiston koskettamalla N, kun [Jatkuva toisto] -asetuksena on [Päällä]. Jos
[Jatkuva toisto] -asetuksena on [Pois], videon toistopainikkeena käytetään N-painiketta..
Videon toisto/[Jatkuva toisto] -painike (sivu 33)
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön / poistaa sen
käytöstä HOME-näytössä,
(Asetuks.) t [
Pääasetukset 1] t [Jatkuva toisto] (sivu 74).
• Jos [Näytön asetus]-asetuksena on [Vain kuva], voit näyttää seuraavan/edellisen kuvan yksittäiskuvan
toiston aikana koskettamalla näytön oikeaa/vasenta osaa. Voit näyttää sen [Normaali]-tilassa
koskettamalla näytön keskiosaa. Kosketa
, kun haluat näyttää [Vain kuva] -tilan uudelleen.
• Et voi toistaa toisella kameralla kuvattuja videoita.
31
Kuvien katselu
Suurennetun kuvan katselu (toistozoomaus)
Kosketa näkyvissä olevan valokuvan sitä aluetta, jonka haluat suurentaa.
v/V/b/B: Säätää sijaintia.
: Muuttaa zoomauskerrointa.
: Ottaa painikkeet v/V/b/B käyttöön / poistaa ne käytöstä.
BACK: Peruuttaa toistozoomauksen.
Näyttää koko kuvasta näytetyn alueen
Tässä tapauksessa keskusta on suurennettu.
• Suurennettujen kuvien tallennus, katso [Rajaus] (sivu 58).
• Kun toistetaan [Vain kuva] -tilassa, valitse [Normaali]-näyttö koskettamalla näytön keskiosaa ja kosketa
sitten näyttöä uudelleen (sivu 22).
Voit suurentaa kuvaa myös siirtämällä zoomausvipua (W/T) T-puolelle. Palaa takaisin
siirtämällä vipua W-puolelle.
Hakemistonäytön katselu (Hakemistonäyttö)
Tuo hakemistonäyttö esiin painamalla
(Hakemisto).
Näytä edellinen/seuraava sivu koskettamalla / .
(Hakemisto)
Voit palata yhden kuvan näyttöön koskettamalla pienoiskuvaa hakemistonäytössä.
• Jos kosketat hakemistotilassa [DISP], voit määrittää hakemistonäytössä näytettävien kuvien määräksi 6
tai 20 kuvaa.
• Yksittäiskuvatilassa voit näyttää hakemistonäytön siirtämällä zoomausvipua (W/T) W-puolelle.
32
Kuvien katselu
Diaesityksen toistaminen
Kosketa
(Kuvaesitys).
Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla paneelia ja koskettamalla sitten [Poistu].
Jos haluat muuttaa diaesityksen asetuksia, katso sivu 61.
Musiikin äänenvoimakkuuden säätäminen
Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö koskettamalla paneelia ja säädä äänenvoimakkuutta
painamalla / . Piilota äänenvoimakkuuden säätönäyttö koskettamalla [×].
• Voit säätää äänenvoimakkuutta [MENU]-näytön kohdasta
aloittamista.
Käytön perusteet
Kuvaesitys
(Äänenvoimakkuusasetukset) ennen toiston
Tiedostojen katselu käyttäen jatkuvaa toistoa
Tämä kamera voi toistaa kuvattuja tiedostoja jatkuvasti. Tämä toiminto on kätevä, kun
toistetaan useita videotiedostoja yhdessä.
Video0001
Video0002
Yksittäiskuva0003
Video0004
1 Näytä tiedosto, josta jatkuva toisto halutaan aloittaa, koskettamalla
/
.
33
Kuvien katselu
2 Kosketa N.
Jatkuva toisto käynnistyy.
Voit siirtyä nopeasti eteenpäin koskettamalla M tai nopeasti taaksepäin koskettamalla m.
Lopeta koskettamalla x. Aloita jatkuva toisto uudelleen koskettamalla N.
Seuraavan tiedoston katselu jatkuvan toiston aikana
Voit siirtyä seuraavan tiedoston alkuun koskettamalla >.
Edellisen tiedoston katselu jatkuvan toiston aikana
Voit siirtyä toistettavan tiedoston alkuun koskettamalla .. Voit palata kuvien
järjestyksessä edellisen tiedoston alkuun koskettamalla kaksi kertaa ..
34
Kuvien poistaminen
(Toisto) -painike
Käytön perusteet
1 Paina
(Toisto) -painiketta.
2 Tuo näkyviin kuva, jonka haluat poistaa, ja kosketa
(Poista).
3 Kosketa [OK].
Kun poistetaan kuvia hakemistonäytöstä
1 Kosketa
(Poista) hakemistotilassa.
2 Kosketa kuvaa, jonka haluat poistaa.
Kuvan valintaruudussa näkyy merkki
.
-merkki
Poista merkit koskettamalla
• Palaa yhden kuvan näyttöön koskettamalla hakemistonäytössä
3 Kosketa
uudelleen.
.
ja kosketa sitten [OK].
• Jos haluat poistaa kaikki kuvat, katso sivu 63.
35
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
HOME-näytön käyttäminen
HOME-näytön kautta voidaan käyttää kameran kaikkia toimintoja, ja se voidaan tuoda esiin
tila-asetuksesta (kuvaus/katselu) riippumatta.
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin koskettamalla [HOME].
Kohde
Luokka
HOME
2 Kosketa luokkaa, jonka haluat asettaa.
3 Kosketa luokan toimintoa, jonka haluat asettaa.
Toimintaop.
• Jos toimintaopas on näkyvissä, vahvista koskettamalla [OK].
• HOME-näyttöä ei voi näyttää seuraavissa tapauksissa.
– TV-lähdön aikana
– Kun PictBridge-yhteys on muodostettu.
– Kun USB-yhteys on muodostettu.
• Kamera asetetaan kuvaustilaan painamalla suljinpainike puoliväliin.
• Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla [×].
36
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
HOME-näytön toiminnot
[HOME]-painikkeen koskettaminen tuo näkyviin seuraavat toiminnot.
Vain käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä.
Jokaisen kohteen tiedot näytetään näytön alaosassa olevassa oppaassa.
Luokat
Vaihtoehdot
Kuvaaminen (sivu 41)
Katso kuvia
Yksittäinen kuva (sivu 31)
Hakemistonäyttö (sivu 32)
Kuvaesitys (sivu 61)
Tulostus, Muut
Tulosta (sivu 107)
Musiikkityökalu (sivu 102)
Lataa musiikki
Hallitse muistia
Asetuks.
Käytön perusteet
Kuvaaminen*
Alusta musiikki
Muistityökalu
Memory Stick -työkalu (sivu 70)
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
Sisäinen muisti -työkalu (sivu 73)
Alustus
Pääasetukset
Pääasetukset 1 (sivu 74)
Piippaus
Jatkuva toisto
Kalibrointi
Pääasetukset 2 (sivu 76)
USB-liitäntä
Videolähtö
Kuvausasetukset
Kuvausasetukset 1 (sivu 78)
AF-apuvalo
AF-tila
Kuvausasetukset 2 (sivu 80)
Autom.suuntaus
Toimintaop.
Palauta
HDMI-OHJAUS
TV-TYYPPI
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Autom. Katselu
Kellonajan asetuks. (sivu 81)
Language Setting (sivu 82)
* Tilakytkimellä valittua kuvaustilaa (sivu 41) käytetään.
37
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
Valikon toimintojen käyttäminen
1 Tuo valikko esiin koskettamalla [MENU].
Opas
Voit ottaa tämän
ohjeen käyttöön tai
poistaa sen käytöstä
koskettamalla [?].
[?]
MENU
• Näkyvissä olevat toiminnot vaihtelevat valitun toimintatilan mukaan.
2 Kosketa haluamaasi valikkotoimintoa.
• Jos haluamasi toiminto ei ole näkyvissä, kosketa v/V, kunnes se tulee näkyviin.
3 Kosketa haluamaasi asetusvaihtoehtoa.
4 Poista valikko näkyvistä koskettamalla [BACK].
38
Valikon vaihtoehdot
Valittavissa olevat valikkokohteet vaihtelevat tila-asetuksen (kuvaus/katselu) ja kuvaustilan
mukaan.
Vain käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä.
(
Yksittäiskuvatila
: käytettävissä)
Videotila
Valittu tila
*1
Kuvaustapa
—
—
—*2
EV
Tarkennus
—
—
—*2
Mittausmuoto
—
—
—*2
Valkotasap.
—
—
*1
Väritila
—
—
Salamateho
—
—
—
—
—
Punasilm.esto
*1
—
—
Kasvontunnistus
*1
—
—
SteadyShot
Käytön perusteet
Kuvausvalikko (sivu 50)
—
Asetus
*1 Käyttömahdollisuus määräytyy valitun Valotusohjelma-tilan mukaan (sivu 43).
*2 Nämä kohteet näkyvät näytön alaosassa [Ohjelmoitava autom] -tilassa (sivu 44).
39
Valikon vaihtoehdot
Katseluvalikko (sivu 58)
(Parantelu)
(Leveä zoomnäyttö)
(Poista)
(Monivalint. koonmuutos)
(Kuvaesitys)
(Suojaa)
(Tulosta)
(Käännä)
(Äänenvoimakkuusasetukset)
40
(Valitse kansio)
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kuvaustilan vaihtaminen
Kuvaustilan voi vaihtaa.
Valokuville on käytettävissä kolme kuvaustilaa: Automaattisäätö, Ohjelmoitava autom,
Valotusohjelma ja videoille on kaksi kuvaustilaa: Automaattisäätö ja Suuri herkkyys.
Oletusasetus on Automaattisäätö.
Jos haluat valita kuvaustilaksi muun kuin Automaattisäätö-tilan, noudata alla olevia ohjeita.
1 Valitse kuvaustila tilakytkimellä.
Valokuvat
Video
Tilakytkin
2 Kosketa kuvaustilan asetuspainiketta.
4 Poista asetusnäyttö näkyvistä koskettamalla
[BACK].
Kuvaustoimintojen käyttäminen
3 Kosketa haluamaasi tilaa.
Yksittäiskuvatila
: Automaattisäätö
Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset automaattisesti.
: Valotusohjelma
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia (sivu 42).
: Ohjelmoitava autom
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti.
Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla. (Jos haluat lisätietoja käytettävissä
olevista toiminnoista, katso sivu 39.) Tarkennus-, Mittausmuoto-, ISO- ja EVasetuspainikkeet tulevat näkyviin näytön alareunaan (sivu 44).
Videotila
: Automaattisäätö
Voit kuvata videoita helposti antamalla kameran säätää asetukset automaattisesti.
: Suuri herkkyys
Voit kuvata videoita käyttäen pimeään sijaintiin sopivia asetuksia.
41
Kuvien ottaminen valotustilan mukaan
Yksittäiskuvatilat (Valotusohjelma)
Seuraavat tilat on asetettu ennalta vastaamaan näkymien olosuhteita.
Suuri herkkyys
Tämän avulla voit kuvata ilman
salamaa vähässä valossa
epäterävyyttä pienentäen.
Hiekkaranta
Tämän avulla saat tallennettua
hyvin veden sinisyyden
rantanäkymiä kuvattaessa.
Lumi
Pehmeä kuva
Tämän avulla saat rauhallista
tunnelmaa esimerkiksi henkilöistä
tai kukista otettuihin kuviin.
Maisema
Tarkentaa vain kaukana olevaan
kohteeseen maisemia yms.
kuvattaessa.
Hämärä muotokuva*
Tämän avulla saat tarkkoja kuvia
ihmisistä yötaustaa vasten
menettämättä tunnelmaa.
Tämän avulla saat tarkkoja kuvia
ja voit estää värien
heikkenemisen, kun kuvaat
lumisia näkymiä tai muita
paikkoja, joissa koko näyttö
näyttää valkoiselta.
Ilotulitus*
Tämän avulla saat kuvattua
ilotulitukset kaikessa
komeudessaan.
Nopea suljin
Mahdollistaa liikkuvien kohteiden
kuvaamisen ulkona tai muussa
kirkkaasti valaistussa
ympäristössä.
• Valotusaika lyhenee, joten
hämärässä otetuista kuvista
tulee tummia.
Hämärä*
Tämän avulla voit kuvata kaukana
olevia yönäkymiä menettämättä
ympäristön tummaa tunnelmaa.
*
42
(Hämärä muotokuva)-,
(Hämärä) - tai
(Ilotulitus)-tilassa kuvattaessa valotusaika on tavallista
pidempi ja kuvista tulee helposti epäteräviä. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa epäterävyyden
estämiseksi.
Kuvien ottaminen valotustilan mukaan
Videotilat
Suuri herkkyys
Voit kuvata luonnollisen näköisiä
videoita myös vähässä valossa.
Toiminnot, joita voi käyttää Valotusohjelmassa
Makro-/
lähikuvaus
Salamavalo
/—
Kasvontunnistus
Sarja/
Haarukointi
—
—
/—
—/—
Valkotasap.
*
Punasilm.
esto
—
—
/
/—
—/—
/—
/
/—
/
—/—
/—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Kamera määrittää useamman toiminnon yhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen
mukainen. Eräät toiminnot eivät ole käytettävissä Valotusohjelma-tilan mukaan.
( : voit valita haluamasi asetuksen)
—
—
—
—
—
*[Salamavalo]-vaihtoehtoa ei voi valita [Valkotasap.]-tilassa.
43
Kuvaaminen (Ohjelmoitava automaattinen -tila)
Tarkennus-, mittausmuoto-, ISO- ja EV-painikkeet näkyvät vain, kun kuvaustilaksi on valittu
(Ohjelmoitava autom).
A Tarkennus (sivu 44)
B Mittausmuoto (sivu 47)
C ISO (sivu 48)
D EV (sivu 49)
Tarkennus: Tarkennusmenetelmän vaihtaminen
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen
aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
(Monip.AF)
Tarkentaa kohteeseen kaikilla kolmella etäisyysmittarin
ruudun alueilla.
• Tämä tila on hyödyllinen, kun kohde ei ole ruudun keskellä.
AF-etäisyysmittarin ruutu
(vain valokuvalle)
(Keskip.AF)
Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä
olevaan kohteeseen.
• Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan
haluamallasi tavalla.
AF-etäisyysmittarin ruutu
44
Kuvaaminen (Ohjelmoitava automaattinen -tila)
(Pistem. AF)
Tarkentaa automaattisesti erittäin pieneen kohteeseen tai
kapealle alueelle.
• Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan
haluamallasi tavalla. Pidä kamera paikallaan, jotta kohde ja AFetäisyysmittarin ruutu pysyvät kohdakkain.
AF-etäisyysmittarin ruutu
Tarkentaa kohteeseen käyttämällä kohteeseen aiemmin
asetettua etäisyyttä. (Ennalta asetettu tarkennus)
3.0 m
• Otettaessa kuvaa verkon tai lasin läpi on vaikeaa saada kunnon
tarkennusta automaattitarkennustilassa. Näissä tapauksissa
kannattaa käyttää tarkennuksen esivalintaa.
7.0 m
(rajoittamaton etäisyys)
• AF tarkoittaa automaattitarkennusta.
• Valitusta tilasta huolimatta näytön koskettaminen tarkentaa kyseiseen osaan (sivu 26).
• Kun käytetään [Digitaalizoomaus]- tai [AF-apuvalo]-asetusta, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä
ja näkyy pisteviivoina. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.
• Voit vaihtaa tarkennustapaa vain, kun [Kasvontunnistus]-asetuksena on [Kosketettaessa].
• Videoiden kuvauksen aikana vain [Monip.AF], [1.0 m], [3.0 m], [7.0 m] ja [ ] ovat valittavissa.
• Tarkennuksen esivalittu etäisyysasetus sisältää pienen virheen, ja tämä virhe suurenee, jos zoomataan Tpuolelle tai kallistetaan objektiivia ylös- tai alaspäin.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
1.0 m
45
Kuvaaminen (Ohjelmoitava automaattinen -tila)
z Jos kohde on epäterävä
Kun kuvauskohde on ruudun (tai näytön) reunassa tai kun käytät asetusta [Keskip.AF] tai [Pistem. AF],
kamera ei ehkä tarkenna ruudun reunassa olevaan kohteeseen.
Toimi näissä tilanteissa seuraavasti:
1 Järjestä kuva uudestaan, niin että kohde on AF-etäisyysmittarin keskellä, ja tarkenna sitten
kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin (AF-lukko).
AF-etäisyysmittarin ruutu
AE/AF-lukon ilmaisin
Voit kokeilla tätä niin monta kertaa kuin haluat, jos et paina suljinpainiketta pohjaan asti.
2 Kun AE/AF-lukon ilmaisin lopettaa vilkkumisen ja pysyy valaistuna, palaa kokokuvaan ja paina
suljinpainike pohjaan asti.
46
Kuvaaminen (Ohjelmoitava automaattinen -tila)
Mittausmuoto: Mittaustilan valitseminen
Tällä valitaan mittaustila, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.
(Monipiste)
Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen.
Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen
(monipistemittaus).
(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään
kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen
mittaus).
(Pistemit.)
(vain valokuvalle)
Mittaus suoritetaan vain yhdestä kohteen osasta
(pistemittaus).
Pistemittauksen hiusristikko
Asetetaan kohteeseen
• Jos haluat lisätietoja valotuksesta, katso sivu 10.
• Käytettäessä pistemittausta tai keskipainotettua mittausta on suositeltavaa käyttää [Tarkennus]
-asetuksena [Keskip.AF]-asetusta mittauskohtaan kohdistamista varten (sivu 44).
• Voit valita mittausmuodon vain, kun [Kasvontunnistus]-asetuksena on [Kosketettaessa].
• Mittausmuodoksi on lukittu [Monipiste], kun valitset tarkennettavan pisteen koskettamalla näyttöä
(sivu 26).
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai
kun kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.
47
Kuvaaminen (Ohjelmoitava automaattinen -tila)
ISO: Valoherkkyyden valitseminen
Asettaa ISO-herkkyyden.
Pieni ISO-herkkyys
(Auto)
Suuri ISO-herkkyys
Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen
liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi
numero). Kuviin tulee kuitenkin yleensä lisää kohinaa ISOherkkyyden numeron suurentuessa. Valitse ISO-herkkyyden
numero kuvausolosuhteiden mukaan.
• Jos haluat lisätietoja ISO-herkkyydestä, katso sivu 11.
• Jos on valittu Sarja tai Haarukointi, valittavana ovat vain [ISO AUTO] ja [ISO 80] – [ISO 800].
• Kirkkaissa olosuhteissa kuvattaessa kamera parantaa automaattisesti sävyntoistoaan ja estää näin kuvien
tulemisen kalpeiksi (paitsi kun [ISO]-asetuksena on [ISO 80])
48
Kuvaaminen (Ohjelmoitava automaattinen -tila)
EV: Valon voimakkuuden säätö
Valotuksen manuaalinen säätö.
Kohti –
Kohti +
Kohti –: Tummentaa kuvaa.
0EV
Kamera määrittää valotuksen automaattisesti.
+2.0EV
Kohti +: Kirkastaa kuvaa.
• Jos haluat lisätietoja valotuksesta, katso sivu 10.
• Kompensaatioarvo voidaan asettaa 1/3EV:n lisäyksin.
• Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö
ei ehkä ole tehokas.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
–2.0EV
49
Kuvausvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Tilakytkimen käytettävissä olevat asennot on ilmaistu kuten alla. Jos haluat lisätietoja valikon
käyttämisestä, katso sivu 38.
Ei käytettävissä Käytettävissä
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
Kuvaustapa: Jatkuvan kuvaustavan valitseminen
Tällä valitaan, ottaako kamera jatkuvasti kuvia suljinpainiketta painettaessa.
(Normaali)
Kuvia ei oteta jatkuvana sarjana.
(Sarja)
Tallentaa 100 kuvaa peräkkäin, kun suljinpainike pidetään
painettuna.
• Salamavalon asetuksena on
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(salama pakotettu pois päältä).
Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotusarvot muuttuvat
automaattisesti (valotuksen haarukointi).
Mitä suurempi haarukointivälin arvo, sitä suurempi
valotusarvon muutos.
• Jos et voi päätellä oikeaa valotusta, kuvaa valotuksen
haarukointitilassa valotusarvoa muuttaen. Voit valita
jälkeenpäin kuvan, jossa on paras valotus.
• Jos yksittäiskuvan kuvaustilaksi on asetettu
(Automaattisäätö), valotuksen haarukointitila ei ole
käytettävissä.
• Salamavalon asetuksena on
(salama pakotettu pois päältä).
50
Kuvausvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Sarja-toiminto
•
•
•
•
•
Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on viisi kuvaa.
Kuvausväli on noin 0,74 sekuntia. Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli on pidempi.
Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.
Valotusohjelma-tila voi aiheuttaa sen, ettei kuvaaminen sarjatilassa ole mahdollista (sivu 43).
Tarkennus, valkotasapaino ja valotus säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään
myös muissa kuvissa.
Valotuksen haarukointi
EV: Valon voimakkuuden säätö
Valotuksen manuaalinen säätö. Tämä valikko on sama kuin valikko, joka tulee näkyviin
kosketettaessa EV-asetuspainiketta
(Ohjelmoitava autom) -tilassa. Katso sivua 49.
Tarkennus: Tarkennusmenetelmän vaihtaminen
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Tarkennus ja valkotasapaino säädetään ensimmäiselle kuvalle ja näitä asetuksia käytetään myös muille
kuville.
• Kun valotusta säädetään manuaalisesti (sivu 49), valotus muuttuu säädetyn kirkkauden mukaisesti.
• Kuvausväli on sama kuin sarjakuvaustilassa, mutta se hidastuu kuvausolosuhteiden mukaan.
• Jos kohde on liian kirkas tai tumma, et ehkä pysty ottamaan kunnon kuvaa valitulla haarukointivälin
arvolla.
• Valotusohjelma-tila voi aiheuttaa sen, ettei kuvaaminen valotuksen haarukointitilassa ole mahdollista
(sivu 43).
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen
aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa. Tämä valikko on sama kuin valikko,
joka tulee näkyviin kosketettaessa tarkennuksen asetuspainiketta
(Ohjelmoitava autom)
-tilassa. Katso sivua 44.
Mittausmuoto: Mittaustilan valitseminen
Tällä valitaan mittaustila, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.
Tämä valikko on sama kuin valikko, joka tulee näkyviin kosketettaessa mittausmuodon
asetuskuvaketta
(Ohjelmoitava autom) -tilassa. Katso sivua 47.
51
Kuvausvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Valkotasap.: Värisävyjen säätäminen
Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan väritys
näyttää epäluonnolliselta.
(Auto)
52
Säätää automaattisesti valkotasapainon.
(Päivänvalo)
Säätö ulkokuvaukseen esimerkiksi selkeällä säällä, illalla,
neonvalaistuksessa tai ilotulituksessa.
(Pilvinen)
Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
(Loistevalo 1)/
(Loistevalo 2)/
(Loistevalo 3)
Loistevalo 1: Säätö valkoista loistelamppuvalaistusta varten.
Loistevalo 2: Säätö luonnollisen valkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
Loistevalo 3: Säätö päivänvalonvalkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
Kuvausvalikko
n (Hehkulamppu)
(Salamavalo)
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai
muuta kirkasta valaistusta varten.
Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
• Tätä vaihtoehtoa ei voi valita videoita kuvattaessa.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Jos haluat lisätietoja valkotasapainosta, katso sivu 11.
• Valkotasapaino-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos loistevalaistus välkkyy, vaikka [Loistevalo 1],
[Loistevalo 2] tai [Loistevalo 3] olisikin valittuna.
• Kun kuvataan salaman kanssa muussa kuin [Salamavalo]-tilassa, [Valkotasap.] -asetukseksi asetetaan
[Auto].
• Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä Valotusohjelma-tilan mukaan (sivu 43).
53
Kuvausvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Väritila: Kuvan kirkkauden muuttaminen tai erikoistehosteiden
lisääminen
Voit muuttaa kuvan kirkkautta ja lisätä tehosteita.
(Normaali)
Asettaa kuvan värityksen normaaliksi.
(Eloisa)
Asettaa kuvan värityksen kirkkaaksi ja syväksi.
(Luonnollinen)
Asettaa kuvan värityksen hillityksi.
(Seepia)
Asettaa kuvan seepianruskeaksi.
(Mustavalko)
Asettaa kuvan mustavalkoiseksi.
• Kun kuvataan videoita Automaattisäätö-tilassa, vain [Normaali], [Seepia] ja [Mustavalko] ovat
valittavissa.
54
Kuvausvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Salamateho: Salamavalon voimakkuuden säätäminen
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
(–)
Kohti –: Pienentää salamavalon voimakkuutta.
(Normaali)
(+)
Kohti +: Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
• Jos haluat tietoja salamavalotilan muuttamisesta, katso sivu 28.
• Toisinaan tehosteet eivät tule näkyviin, jos kuvauskohde on liian kirkas tai liian tumma.
Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen
kuvan ottamista, mikä vähentää punasilmäisyyttä
salamaa käytettäessä.
(Auto)
Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä, salama välähtää
automaattisesti punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Päällä)
Salama välähtää aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Pois)
Punasilmäisyyden estoa ei käytetä.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
Punasilm.esto: Punasilmäisyyden vähennystoiminnon
asettaminen
• Pidä kamerasta tukevasti kiinni, kunnes suljin vapautuu, jotta kuvista ei tule epäteräviä. Siihen kuluu
yleensä sekunti sulkimen painamisen jälkeen. Pidä huoli myös siitä, ettei kohde liiku tämän vaiheen
aikana.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä saa aikaan haluttua lopputulosta. Se riippuu yksilöllisistä eroista ja
olosuhteista, kuten etäisyydestä kohteeseen, sekä siitä, katsoiko kohde pois salaman esivälähdyksestä.
Tässä tapauksessa voit korjata punasilmäisyyttä käyttämällä katseluvalikon toimintoa
(Parantelu)
kuvaamisen jälkeen (sivu 58).
• Jos Kasvontunnistus-toimintoa ei käytetä, Punasilmäisyyden esto ei toimi, vaikka asetukseksi valittaisiin
[Auto].
• Tämä asetus ei ole käytettävissä Valotusohjelma-tilan mukaan (sivu 43).
55
Kuvausvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Kasvontunnistus: Kohteen kasvojen tunnistus
Valitsee, käytetäänkö Kasvontunnistus-toimintoa jatkuvasti vai silloin, kun kosketuspaneelia
kosketaan.
Kohteen kasvontunnistus säätää myös tarkennusta, salamaa, valotusta, valkotasapainoa ja
punasilmäisyyttä vähentävää esisalamaa.
(Jatkuva)
Tunnistaa kasvot, joihin kamera tarkentaa
automaattisesti.
Kasvontunnistus-merkki
Kasvojen ensisijaisuus -ruutu
Kasvontunnistus-ruutu
• Kasvojen koskettaminen muuttaa Kasvontunnistus-ruudun
Kasvojen ensisijaisuus -ruuduksi.
Jos kosketussa kohdealueessa ei ole kasvoja, tarkennetaan
kosketetun alueen lähellä olevaan osaan.
(Kosketettaessa)
Kosketa ruutua, ja jos kasvot havaitaan, toiminta on sama
kuin toiminnolla [Jatkuva].
• Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä
– AF-apuvaloa ei voi käyttää.
– Digitaalizoomaus-toimintoa ei voi käyttää.
•
(Pehmeä kuva) -tilassa oletusasetus on [Jatkuva].
• Kamera tunnistaa enintään 8 kohteen kasvot.
(Pehmeä kuva) -tilassa se voi kuitenkin tunnistaa vain
4 kohteen kasvot.
• Kun kamera tunnistaa useamman kuin yhden kohteen, kamera tarkentaa ensisijaisesti sen henkilön
kasvoihin, jonka se tulkitsee pääkohteeksi.
• Kun kamera tarkennetaan pitämällä suljinpainiketta puolivälissä, tarkennettua kohdetta ympäröivä ruutu
muuttuu vihreäksi. Jos ruutu ei muutu vihreäksi, pääkohteen kanssa samalla etäisyydellä oleva toinen
kohde on myös tarkennettu.
• Jos yksittäiskuvan kuvaustilaksi on valittu muu kuin
(Automaattisäätö),
(Ohjelmoitava autom)
tai
(Pehmeä kuva), Kasvontunnistus-tila on aina pois päältä.
• Kasvoja ei ehkä tunnisteta oikein, jos:
– On liian pimeää tai kirkasta.
– Kasvot ovat osaksi aurinkolasien, naamareiden, hattujen tai muun vastaavan peitossa.
– Kohteet eivät ole kasvot kameraan päin.
56
Kuvausvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
SteadyShot: Epäterävyyttä vähentävän tilan valinta
Valitsee epäterävyyden eston tilan.
(Kuvaaminen)
Aktivoi epäterävyyden estotoiminnon, kun suljinpainike
painetaan puoliväliin.
(Jatkuva)
Aktivoi aina epäterävyyden estotoiminnon. Voit vakauttaa
kuvan jopa kaukana olevaan kohteeseen zoomatessasi.
• Akku kuluu nopeammin kuin [Kuvaaminen]-tilassa.
(Pois)
Epäterävyyttä vähentävä tila ei ole käytössä.
Asetus: Kuvausasetusten valitseminen
Valitsee kuvaustoiminnon asetukset. Tässä valikossa näkyvät asetukset ovat samat kuin
HOME-näytön kohdan [
Kuvausasetukset] kohdassa
(Asetuks.). Katso sivuja 37 ja 78.
Kuvaustoimintojen käyttäminen
• Jos kuvaat yksittäiskuvia
(Automaattisäätö) -tilassa, [SteadyShot]-asetukseksi tulee [Kuvaaminen].
• Videon kuvaamista varten voit valita asetukseksi vain [Jatkuva] tai [Pois].
Oletusasetus on [Jatkuva].
• Epäterävyyden estotoiminto ei ehkä toimi oikein seuraavissa tilanteissa:
– Kun kamera heiluu liikaa
– Kun sulkimen nopeus on pieni, esim. yöllä kuvattaessa
57
Katselutoimintojen käyttäminen
Katseluvalikko
Tässä osassa kuvataan valikkotoiminnot, jotka ovat käytettävissä kosketettaessa [MENU]
toistotilassa. Jos haluat lisätietoja valikon käyttämisestä, katso sivu 38.
(Parantelu): Valokuvien parantelu
Lisää tehosteita tai tekee korjauksia tallennettuun kuvaan ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana.
Valokuvien paranteleminen
1 Valitse paranneltavat kuvat, kun ne näkyvät yksittäiskuvatilassa.
2 Kosketa [MENU].
3 Kosketa
(Parantelu) ja kosketa sitten haluamaasi tilaa.
4 Parantele kuvia alla mainittujen eri parantelutilojen ohjeiden mukaan.
• Kun Parantelu-näytössä kosketetaan [OK], otetaan käyttöön valittuina olevien tehosteiden tarkistus (paitsi
(Rajaus) ja
(Punasilmäisyyden korjaus)).
(Rajaus)
Tallentaa zoomatun toistokuvan.
1 Zoomaa rajattavaa aluetta lähemmäs koskettamalla kuvaa tai
siirtämällä zoomausvipua (W/T).
2 Aseta piste koskettamalla v/V/b/B ja kosketa sitten
.
3 Valitse tallennettava kuvakoko koskettamalla b/B ja kosketa
sitten
.
4 Kosketa [OK].
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
• Rajattavan kuvan koko voi vaihdella kuvan mukaan.
(Punasilmäisyyden
korjaus)
Korjaa salamavalon aiheuttaman punasilmäisyyden.
Kun punasilmäisyys on korjattu, kosketa [OK].
• Punasilmäisyyttä ei ehkä voi poistaa kaikista kuvista.
58
Katseluvalikko
(Osittainen väri)
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Ympäröi valitun pisteen mustavalkoisella kohteen
korostamiseksi.
1 Kosketa paranneltavan kuvan keskipistettä ja kosketa sitten
.
2 Säädä paranneltavaa aluetta koskettamalla b/B ja kosketa
sitten
.
3 Kosketa [OK].
Katselutoimintojen käyttäminen
59
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
(Monivalint. koonmuutos): Kuvakoon muuttaminen käytön mukaan
Voit vaihtaa kuvattavien kuvien kuvasuhdetta ja kokoa sekä tallentaa ne sitten uusina
tiedostoina.
Voit muuntaa kuvia 16:9-kuvasuhteeseen teräväpiirtokatselua varten ja VGA-kokoon blogia
tai sähköpostiliitteitä varten.
HDTV (
)
Blogi/s-posti (
Muuttaa sivusuhteen koosta 4:3/3:2 kokoon 16:9 ja tallentaa 2Mkokona.
)
Muuttaa sivusuhteen koosta 16:9/3:2 kokoon 4:3 ja tallentaa
VGA-kokona.
1 Tuo muutettava kuva näkyviin.
2 Kosketa [MENU] ja sitten
(Monivalint. koonmuutos).
3 Kosketa haluamaasi kuvakokoa (
4 Määritä rajattava alue ja kosketa
(HDTV) tai
(Blogi/s-posti)).
.
5 Kosketa [Tallenna].
•
•
•
•
60
Jos haluat lisätietoja kuvakoosta, katso sivu 12.
Videoiden kokoa ei voi muuttaa.
Kuvien kokoa ei voi muuttaa VGA-koosta
(HDTV) -kokoon.
Jos kuvaa suurennetaan ja sen kokoa muutetaan käyttämällä [Monivalint. koonmuutos] -toimintoa, kuvan
laatu voi heiketä.
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
(Leveä zoomnäyttö): Valokuvien näyttäminen 16:9-muodossa
Toiston aikana valokuvat, joiden kuvasuhde on 4:3 ja 3:2, näytetään kuvasuhteella 16:9. Tässä
tapauksessa kuvan ylä- ja alareunasta rajautuu pieni osa pois.
Kosketuspaneelin keskiosan koskettaminen siirtää leveän zoomauksen lopetusruutuun.
• Virran katkaiseminen tai kuvaustilaan siirtyminen peruuttaa tämän asetuksen.
• Leveässä zoomnäytössä voidaan näyttää vain 4:3- ja 3:2-kuvia. Videoita, 16:9-kuvia ja pystykuvia ei voi
zoomata.
(Kuvaesitys): Kuvien toistaminen peräkkäin tehosteiden ja musiikin kanssa
1 Kosketa [MENU] t
(Kuvaesitys) t
(Kuvaesitys).
2 Kosketa haluamaasi valikkotoimintoa.
3 Kosketa haluamaasi asetusta ja kosketa sitten [Käynn].
Seuraavat toiminnot voidaan asettaa.
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
Toistoalue
Katselutoimintojen käyttäminen
Tämä kohde toimii samoin kuin
(Kuvaesitys) -painike toistotilassa.
Kuvaesityksen asetuksia voidaan muuttaa.
Asetukseksi on lukittu [Kansio], jos ”Memory Stick Duo” -korttia (ei mukana) ei ole asetettu.
Kansio
Toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat.
Kaikki
Toistaa kaikki kuvat järjestyksessä.
Toistokuvat
Elokuvat/valokuvat
Toistaa videot ja yksittäiskuvat järjestyksessä.
Vain elokuvat
Toistaa vain videot järjestyksessä.
Vain valokuvat
Toistaa vain yksittäiskuvat järjestyksessä.
61
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Tehosteet
Yksink.
Yksinkertainen kuvaesitys, joka sopii useimpiin tilanteisiin.
Nostalgia
Tunnelmallinen kuvaesitys, joka jäljittelee
elokuvakohtauksen tunnelmaa.
Tyylikäs
Tyylikäs, keskinopea kuvaesitys.
Aktiivinen
Nopea kuvaesitys, joka sopii toiminnantäyteisiin kohtauksiin.
Normaali
Peruskuvaesitys, joka vaihtaa kuvia ennalta määrätyin välein.
• Jos [Yksink.], [Nostalgia], [Tyylikäs] tai [Aktiivinen] on valittu, videoiden tapauksessa näytetään
videoiden alkuosat.
• Musiikkia ei toisteta (asetuksena on [Pois]) [Normaali]-kuvaesityksen aikana. Videotiedostojen ääni
kuuluu.
Musiikki
Esiasetettu musiikki vaihtelee valitun tehosteen mukaan.
Taustamusiikin ja tehosteen yhdistelmää voidaan muuttaa. Lisäksi voidaan valita useista
taustamusiikkivaihtoehdoista (BGM).
Pois
Ei käytä taustamusiikkia.
Music1
[Yksink.]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music2
[Nostalgia]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music3
[Tyylikäs]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music4
[Aktiivinen]-kuvaesityksen oletusasetus.
• Jos valitaan [Music1] – [Music4], kamera ei toista videotiedostojen ääntä.
Kuvaväli
3s
Asettaa [Normaali]-kuvaesityksen kuvien näyttövälin.
5s
10 s
30 s
1 min
Auto
Väli on valitun [Tehosteet]-asetuksen mukainen.
Asetuksena on [Auto], kun [Tehosteet]-tehosteeksi ei ole
valittu [Normaali].
• [Kuvaväli]-asetus ei ole käytössä videon toiston aikana.
62
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Toisto
Päällä
Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
z Musiikkitiedostojen lisääminen tai muuttaminen
Voit siirtää haluamaasi musiikkia CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan toistettavaksi kuvaesityksen
aikana. Voit siirtää musiikkia HOME-näytön
(Tulostus, Muut) -valikon toiminnolla [
Musiikkityökalu] ja tietokoneeseen asennetulla ”Music Transfer” -ohjelmistolla (mukana). Jos haluat
lisätietoja, katso sivut 102 ja 104.
• Kameraan voi tallentaa enintään neljä musiikkikappaletta (neljä esiasetettua kappaletta (Music1 –
Music4) voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla).
• Jokaisen kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on noin 5 minuuttia.
• Jos et pysty toistamaan musiikkitiedostoa tiedoston vioittumisen tai muun tiedostoon liittyvän vian
vuoksi, suorita [Alusta musiikki] (sivu 102) ja siirrä musiikki uudestaan.
(Poista): Kuvien poistaminen
(Tämä kuva)
Poistaa valittuna olevan kuvan.
• Tämä kohde näkyy vain yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Valitsee ja poistaa useita kuvia.
(Koko tämä kansio)
Poistaa valitun kansion kaikki kuvat.
Kuvan poistaminen
1 Tuo näkyviin kuva, jonka haluat poistaa.
Katselutoimintojen käyttäminen
Valitsee ja poistaa kuvia yksittäiskuvatilassa tai hakemistotilassa.
2 Tuo valikko esiin koskettamalla [MENU].
3 Tuo
(Poista) näkyviin koskettamalla v/V ja kosketa sitten sitä.
4 Kosketa
(Tämä kuva).
5 Kosketa [OK].
63
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Useiden kuvien valitseminen ja poistaminen
1 Kosketa [MENU] yksittäiskuvatilassa tai hakemistotilassa.
2 Tuo
(Poista) näkyviin koskettamalla v/V ja kosketa sitten sitä.
3 Kosketa
(Useita kuvia).
Yksittäiskuvatilassa:
4 Näytä poistettava kuva koskettamalla
/
Valittuun kuvaan liitetään
-merkki.
ja kosketa sitten kuvan keskiosaa.
5 Näytä toinen poistettava kuva koskettamalla
/
ja kosketa sitten kuvan keskiosaa.
Poista merkki koskettamalla kuvaa uudelleen, jos haluat peruuttaa toiston.
6 Kosketa
t [OK].
Hakemistotilassa:
4 Kosketa pienoiskuvaa, jonka haluat poistaa.
Valittuun kuvaan liitetään
-merkki.
-merkki
5 Jos haluat poistaa muita kuvia, toista vaihe 4.
6 Kosketa
t [OK].
• Palaa yhden kuvan näyttöön koskettamalla hakemistonäytössä
.
Kansion kaikkien kuvien poistaminen
1 Kosketa [MENU] hakemistotilassa.
2 Tuo
(Poista) näkyviin koskettamalla v/V ja kosketa sitten sitä.
3 Kosketa
(Koko tämä kansio).
4 Kosketa [OK].
64
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
(Suojaa): Vahingossa tapahtuvan poistamisen estäminen
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta.
(Suojaa) -ilmaisin näkyy suojatussa kuvassa.
(Tämä kuva)
Suojaa valittuna olevan kuvan / poistaa sen suojauksen.
• Tämä kohde näkyy vain yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Valitsee ja suojaa useita kuvia / poistaa niiden suojauksen.
(Valitse kaikki tässä
kansioss.)
Suojaa valitun kansion kaikki kuvat.
(Poista kaikki tässä
kansiossa)
Poistaa valitun kansion kaikkien kuvien lukituksen.
• Tämä kohde näkyy vain hakemistotilassa.
• Tämä kohde näkyy vain hakemistotilassa.
Kuvan suojaaminen
1 Näytä kuva, jonka haluat suojata.
3 Tuo
4 Kosketa
(Suojaa) näkyviin koskettamalla v/V ja kosketa sitten sitä.
(Tämä kuva).
Katselutoimintojen käyttäminen
2 Tuo valikko esiin koskettamalla [MENU].
Useiden kuvien valitseminen ja suojaaminen
1 Kosketa [MENU] yksittäiskuvatilassa tai hakemistotilassa.
2 Tuo
3 Kosketa
(Suojaa) näkyviin koskettamalla v/V ja kosketa sitten sitä.
(Useita kuvia).
Yksittäiskuvatilassa:
4 Näytä suojattava kuva koskettamalla /
Valittuun kuvaan liitetään
-merkki.
5 Näytä muita suojattavia kuvia koskettamalla
6 Kosketa
ja kosketa sitten kuvan keskiosaa.
/
ja kosketa sitten kuvan keskiosaa.
t [OK].
65
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
Hakemistotilassa:
4 Kosketa sen kuvan pienoiskuvaa, jonka haluat suojata.
Valittuun kuvaan liitetään
-merkki.
5 Jos haluat suojata muita kuvia, toista vaihe 4.
6 Kosketa
t [OK].
• Palaa yhden kuvan näyttöön koskettamalla hakemistonäytössä
.
Kansion kaikkien kuvien valitseminen
1 Kosketa [MENU] hakemistotilassa.
2 Tuo
3 Kosketa
(Suojaa) näkyviin koskettamalla v/V ja kosketa sitten sitä.
(Valitse kaikki tässä kansioss.).
4 Kosketa [OK].
• Et voi suojata kaikkia kuvia, jos tiedostoja on yli 100.
• Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki tiedot, vaikka kuvat olisikin suojattu, eikä näitä kuvia voi enää
palauttaa.
• Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin aikaa.
Suojauksen poistaminen
Kosketa kuvaa, jonka suojauksen haluat poistaa, noudattamalla samoja vaiheita kuin kohdassa
”Useiden kuvien valitseminen ja suojaaminen”.
(Suojaa) -ilmaisin katoaa.
• Valitun kansion kaikkien kuvien suojaus voidaan poistaa koskettamalla
kansiossa).
: Kuvatilaus-merkin lisääminen
Lisää kuvatilausmerkin (
Katso sivua 110.
) kuvaan, jonka haluat tulostaa.
(Tulosta): Kuvien tulostaminen tulostimella
Tulostaa tallennetut kuvat.
Katso sivua 107.
66
(Poista kaikki tässä
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
(Käännä): Valokuvan kääntäminen
Kääntää valokuvan.
1 Näytä kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko esiin koskettamalla [MENU].
3 Tuo
(Käännä) näkyviin koskettamalla v/V ja kosketa sitten sitä.
4 Käännä kuvaa koskettamalla [
].
5 Kosketa [OK].
• Suojattuja kuvia tai videoita ei voi kääntää.
• Et ehkä pysty kääntämään muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen riippuu ohjelmistosta.
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva.
1 Valitse haluamasi kansio koskettamalla v/V.
Katselutoimintojen käyttäminen
(Valitse kansio): Kansion valitseminen kuvien katselemista varten
2 Kosketa [OK].
Kansion valinnan peruuttaminen
Kosketa [Poistu] tai [BACK] vaiheessa 2.
z Kansiot
Kamera tallentaa kuvat tiettyyn ”Memory Stick Duo” -muistikortin kansioon. Voit muuttaa kansiota tai
luoda uuden kansion.
• Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivu 70).
• Kuvien tallentamiseen käytetyn kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivu 71).
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva
on näkyvissä, esiin tulevat seuraavat ilmaisimet.
: Siirtää edelliseen kansioon.
: Siirtää seuraavaan kansioon.
: Siirtää joko edelliseen tai seuraavaan kansioon.
67
Katseluvalikko
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 38
(Äänenvoimakkuusasetukset): Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säätää kuvaesityksen ja videotoiston äänenvoimakkuutta.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla
• Voit säätää äänenvoimakkuutta video- ja kuvaesityksen toiston aikana (sivut 31 ja 33).
68
/
.
Asetusten mukauttaminen
Hallitse muistia -ominaisuuden ja
Asetukset -asetusten mukauttaminen
Voit muuttaa oletusasetuksia HOME-näytön toiminnoilla
(Asetuks.).
(Hallitse muistia) tai
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin koskettamalla [HOME].
HOME
2 Kosketa
(Hallitse muistia) tai
(Asetuks.).
4 Kosketa muutettavaa asetusvaihtoehtoa ja kosketa sitten haluttua
asetusarvoa.
Jos valitset
puolella.
Asetusten mukauttaminen
3 Kosketa haluamaasi asetusvaihtoehtoa.
(Asetuks.), voit näyttää muita asetusvaihtoehtoja koskettamalla v/V näytön oikealla
5 Kosketa [OK].
Asetuksen muutoksen peruuttaminen
Kosketa [Peruuta], jos se on vaihtoehtona näytössä.
Jos ei ole, kosketa [BACK] tai [×].
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
69
Hallitse muistia
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Muistityökalu — Memory Stick -työkalu
Tämä tulee näkyviin vain, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Alustus
Alustaa ”Memory Stick Duo” -muistikortin. Myynnissä olevat ”Memory Stick Duo” -kortit on
jo alustettu ja niitä voidaan käyttää välittömästi.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot ”Memory Stick Duo” -kortista, suojatut kuvat
mukaan lukien.
1 Kosketa [Alustus].
Ilmoitus ”Memory Stick -kortin kaikki tiedot poistetaan” tulee näkyviin.
2 Kosketa [OK].
Alustus käynnistyy.
Alustuksen peruuttaminen
Kosketa [Peruuta] tai [BACK] vaiheessa 2.
Luo kansio
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
1 Kosketa [Luo kansio].
Ilmoitus ”Luo kansiota” tulee näkyviin.
2 Kosketa [OK].
Uusi kansio luodaan ja sen numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion, ja tästä uudesta
kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
70
Hallitse muistia
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Kansion luonnin peruuttaminen
Kosketa [Peruuta] tai [BACK] vaiheessa 2.
•
•
•
•
Kun uutta kansiota ei luoda, ”101”-kansiosta tulee tallennuskansio.
Voit luoda kansioita aina kansioon ”999” asti.
Et voi poistaa kansiota kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esim. tietokone.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen
tallennuskansio.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Jos haluat lisätietoja, katso ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 97).
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
1 Kosketa [Muuta kansiota].
Kansion valinnan näyttö tulee näkyviin.
Tallennuskansion muutoksen peruuttaminen
Kosketa [Poistu] tai [BACK] vaiheessa 2.
• ”100”-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Asetusten mukauttaminen
2 Kosketa [OK].
71
Hallitse muistia
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Kopioi
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo” -kortille.
1 Asenna ”Memory Stick Duo”, jossa on riittävästi tilaa.
2 Kosketa [Kopioi].
Ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot kopioidaan” tulee näkyviin.
3 Kosketa [OK].
Kopiointi alkaa.
Kopioinnin peruuttaminen
Kosketa [Peruuta] tai [BACK] vaiheessa 3.
• Asenna kameraan täyteen ladattu akku. Jos yrität kopioida kuvatiedostoja, kun akussa on vain vähän
varausta jäljellä, akku saattaa loppua, jolloin kopiointi epäonnistuu ja tiedot voivat korruptoitua.
• Et voi valita kopioitavia kuvia.
• Alkuperäiset kuvat pysyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Voit tyhjentää sisäisen muistin
poistamalla ”Memory Stick Duo” -kortin kopioinnin jälkeen ja alustamalla sitten sisäisen muistin
([Alustus] kohdassa [Sisäinen muisti -työkalu]) (sivu 73).
• ”Memory Stick Duo” -korttiin luodaan uusi kansio ja kaikki tiedot kopioidaan siihen. Et voi luoda jotakin
tiettyä kansiota ja kopioida kuvia siihen.
• Kuvissa olevia
(Kuvatilaus) -merkkejä ei kopioida.
72
Hallitse muistia
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Muistityökalu — Sisäinen muisti -työkalu
Tämä ei tule näkyviin, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Alustus
Alustaa sisäisen muistin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot sisäisestä muistista, suojatut kuvat
mukaan lukien.
1 Kosketa [Alustus].
Ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot poistetaan” tulee näkyviin.
2 Kosketa [OK].
Alustus käynnistyy.
Alustuksen peruuttaminen
Kosketa [Peruuta] tai [BACK] vaiheessa 2.
Asetusten mukauttaminen
73
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Pääasetukset — Pääasetukset 1
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
Piippaus
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Suljin
Kytkee suljinta painettaessa kuuluvan sulkimen äänen päälle.
Päällä
Ottaa ohjauspainiketta/suljinpainiketta painettaessa kuuluvan
piippauksen/suljinäänen käyttöön.
Pois
Kytkee piippauksen / sulkimen äänen pois päältä.
Toimintaop.
Kameraa käytettäessä näkyviin tulee toimintaopas.
Päällä
Näyttää toimintaohjeen.
Pois
Ei näytä toimintaohjetta.
• Opas näkyy toiston aikana, vaikka asetuksena olisi [Pois].
Tämän ohjeen näyttämisen voi ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä yllä olevalla asetuksella.
• Ohjetta, joka näytetään koskettamalla [?], ei voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä yllä olevalla
asetuksella. Poista tämä ohje käytöstä koskettamalla [?] uudelleen (sivu 21).
Jatkuva toisto
Valitsee, toistetaanko kaikki videot tai yksittäiskuvat peräkkäin yksittäiskuvatilassa.
Lisätietoja on sivulla 33.
74
Päällä
Näyttää jatkuvan toiston painikkeen.
Pois
Ei näytä jatkuvan toiston painiketta.
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Palauta
Palauttaa asetuksen oletusasetukseen. Vaikka tämä toiminto suoritettaisiin, sisäisessä
muistissa olevat kuvat säilyvät.
1 Kosketa [Palauta].
Ilmoitus ”Palauta kaikki asetukset” tulee näkyviin.
2 Kosketa [OK].
Asetukset palautetaan oletusasetukseen.
Alustuksen peruuttaminen
Kosketa [Peruuta] tai [BACK] vaiheessa 2.
• Muista, että et kytke kameraa pois päältä alustuksen aikana.
Kalibrointi
×-merkki liikkuu näytöllä.
Jos et kosketa oikeaa kohtaa, kalibrointia ei suoriteta. Kosketa ×-merkkiä uudelleen.
Asetusten mukauttaminen
Tämän avulla suoritetaan kalibrointi, kun kosketuspaneelin painikkeet eivät reagoi oikeissa
kohdissa, kun niitä kosketetaan.
Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä ”Memory Stick Duo” -kortin kulmalla tai vastaavalla.
Lopeta kalibrointi kesken koskettamalla [Peruuta]. Tällä ei ole vaikutusta siihen mennessä
tehtyihin säätöihin.
75
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Pääasetukset — Pääasetukset 2
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
USB-liitäntä
Valitsee USB-tilan, kun kamera liitetään tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen USB-kaapelin avulla.
PictBridge
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
(sivu 107).
Mass Storage
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai
muun USB-laitteen välille (sivu 94).
Auto
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa (sivut 94 ja 107).
• Jos et voi liittää kameraa PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen [Auto]-asetuksen ollessa valittuna, valitse
[PictBridge].
• Jos et voi liittää kameraa tietokoneeseen tai USB-laitteeseen
[Auto]-asetuksen ollessa valittuna, valitse [Mass Storage].
HDMI-OHJAUS
Tämän asetuksen avulla voidaan (TV) kauko-ohjata kameraa, joka on liitetty ”BRAVIA”
Sync -televisioon HDMI-kaapelilla (ei mukana). Jos haluat lisätietoja ”BRAVIA” Sync
-korteista, katso sivu 87.
Päällä
Sallii kauko-ohjauksen.
Pois
Ei salli kauko-ohjausta.
• Voit käyttää toistotoimintoa television kaukosäätimellä yhdistämällä kameran HDMI-kaapelilla
”BRAVIA” Sync -yhteensopivaan televisioon, joka on esitelty vuonna 2008 tai myöhemmin.
76
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Videolähtö
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän
TV-värijärjestelmän mukaiseksi. Eri maissa ja alueilla käytetään erilaisia TV-värijärjestelmiä.
Jos haluat katsoa kuvia televisiossa, katso, mitä TV-värijärjestelmää käyttömaassa tai
-alueella käytetään (sivu 88).
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään mm.
USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään mm.
Euroopassa).
TV-TYYPPI
Valitse toistoa varten liitettävän television kuvasuhde.
16:9
Valitse tämä asetus, kun kuvia toistetaan
laajakuvatelevisiossa.
16:9-kuva
Valitse tämä asetus, kun kuvia toistetaan 4:3-suhteisessa
televisiossa.
16:9-kuva
4:3-kuva
Asetusten mukauttaminen
4:3
4:3-kuva
77
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 1
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
AF-apuvalo
AF-apuvalon avulla on helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Esiin tulee
-ilmaisin.
Auto
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
• Jos AF-apuvalo ei saavuta riittävissä määrin kohdetta tai kohteessa ei ole kontrastia, tarkennusta ei saada
aikaan.
• Tarkennus saadaan aikaan, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa
kohteen keskikohdasta.
• AF-apuvaloa ei voi käyttää:
– Ennalta asetettu tarkennus on asetettu (sivu 45).
–
(Hämärä) -tila,
(Maisema) -tila,
(Ilotulitus) -tila tai (Nopea suljin) -tila on valittu
Valotusohjelma-tilassa.
• Kun käytetään AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu vaan uusi pisteviivoina
näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. Tällöin AF antaa etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville
kohteille.
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-valaisimeen lähietäisyydeltä, vaikka se
ei olekaan vaarallista.
Apuviiva
Apuviivojen avulla voit helposti asettaa kohteen vaaka-/pystyasentoon.
Päällä
Apuviivat näytetään.
Pois
Apuviivoja ei näytetä.
• Apuviivoja ei tallenneta.
78
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
AF-tila
Valitsee automaattitarkennustilan.
Kerta
Säätää tarkennusta automaattisesti, kun suljinpainiketta
pidetään puolivälissä. Tämä tila on hyödyllinen paikallaan
olevia kohteita kuvattaessa.
Tarkkaile
Säätää tarkennusta automaattisesti, ennen kuin suljinpainike
painetaan puoliväliin. Tämä tila lyhentää tarkennukseen
tarvittavaa aikaa.
• Akku kuluu nopeammin kuin [Kerta]-tilassa.
• Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä, AF-tila-asetus ei toimi.
Digitaalizoomaus
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään
5×). Jos zoomauskerroin ylitetään, kamera käyttää joko älykästä tai
tarkkuusdigitaalizoomausta.
Suurentaa kuvaa digitaalisesti ilman vääristymiä kuvakoon
mukaan. Tämä ei ole käytettävissä, kun kuvakokona on
[10M], [3:2(8M)] tai [16:9(7M)].
• Älykkään zoomin kokonaiszoomauskerroin on annettu
seuraavassa taulukossa.
Tarkkuus
(Tarkkuusdigitaalizoom)
(
)
Suurentaa kaikkia kuvakokoja kokonaiszoomauskertoimella
10× mukaan lukien optinen 5×-zoom. Huomaa kuitenkin, että
kuvanlaatu heikkenee, kun optisen zoomin kerroin ylitetään.
Pois
Ei käytä digitaalizoomia.
Asetusten mukauttaminen
Älykäs
(Älykäs zoom)
(
)
Kuvakoko ja kokonaiszoomauskerroin Älykästä zoomia käytettäessä (mukaan lukien 5×
optinen zoom)
Koko
Kokonaiszoomauskerroin
5M
Noin 7,0×
3M
Noin 8,9×
VGA
Noin 28×
16:9(2M)
Noin 9,5×
79
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Kuvausasetukset — Kuvausasetukset 2
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
Autom.suuntaus
Kun kameraa käännetään pystysuuntaisen kuvan ottamista varten, kamera tallentaa
asennonmuutoksen ja näyttää kuvan pystysuuntaisena.
Päällä
Tallentaa kuvan oikean suuntaisena.
Pois
Automaattisuuntausta ei käytetä.
• Pystyasennossa olevien kuvien vasemmalla ja oikealla puolella näkyy mustaa.
• Kameran asentokulma voi aiheuttaa sen, ettei kamera pysty tallentamaan kuvaa oikean suuntaisena. Jos
kuvaa ei tallenneta oikeassa suunnassa, voit kääntää kuvaa sivun 67 ohjeiden mukaisesti.
Autom. Katselu
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua valokuvan ottamisesta.
Päällä
Automaattikatselua käytetään.
Pois
Automaattikatselua ei käytetä.
• Jos painat suljinpainikkeen puoliväliin, tallennettu kuva häviää näytöstä ja voit ottaa välittömästi
seuraavan kuvan.
80
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Kellonajan asetuks.
Kellonajan asetuks.
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä.
1 Valitse HOME-näytön
(Asetuks.) -valikosta [
Kellonajan asetuks.] .
2 Kosketa [Kellonajan asetuks.].
3 Kosketa haluamaasi päiväyksen näyttötapaa ja kosketa sitten
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin.
.
4 Kosketa jokaista kohdetta ja aseta numeroarvo koskettamalla v/V.
5 Kosketa [OK].
Kellon asetuksen peruuttaminen
Kosketa [Peruuta] tai [BACK] vaiheessa 5.
Asetusten mukauttaminen
• Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä on 12:00 PM.
81
Asetuks.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 69
Language Setting
Language Setting
Tällä valitaan valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten kieli.
82
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta
Voit katsoa kuvia televisiolla kytkemällä kameran televisioon.
Liittämistapa määräytyy sen television mukaan, johon kamera liitetään.
Katso ”TV-TYYPPI” (sivu 77).
Kuvien katseleminen liittämällä kamera televisioon AV-kaapelilla
(mukana)
Kytke virta pois sekä kamerasta että televisiosta ennen kuin kytket kameran televisioon.
1 Liitä monilähtötelineen (mukana) A/V OUT -liitin ja TV:n audio/
videotuloliittimet AV-kaapelilla (mukana) ja kiinnitä sitten kamera
monilähtötelineeseen.
VIDEO AUDIO
(Toisto) -painike
1 Audio-/
videoliitäntään
AV-kaapeli (mukana)
2 Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.
• Tutustu myös television mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
3 Kytke kameraan virta painamalla
Kuvien katseleminen televisiosta
2 A/V OUT
(STEREO)
-liittimeen
(Toisto) -painiketta.
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon.
Valitse haluamasi kuva koskettamalla kameran nestekidenäytössä
/
.
• Lisätietoja tämän kameran toiminnoista on sivulla 86.
• Kun käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaali on ehkä vaihdettava vastaamaan paikallisessa
televisiojärjestelmässä käytettävää signaalityyppiä (sivu 77).
83
Kuvien katseleminen televisiosta
Kuvien katseleminen liittämällä kamera teräväpiirtotelevisioon
Jos käytetään teräväpiirtotelevisiota, jossa on HDMI-liitin, liittämällä kamera TV:hen HDMIkaapelilla (ei mukana) voidaan kameralla kuvattuja kuvia katsella erinomaisella
kuvanlaadulla*.
* [VGA]-kuvakoossa otettuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.
• [Monivalint. koonmuutos] -tilassa kuvasuhde voidaan muuntaa 16:9-muotoon teräväpiirtokatselua varten
(sivu 60).
Kytke virta pois sekä kamerasta että televisiosta ennen kuin kytket kameran televisioon.
1 Liitä monilähtöteline (mukana) teräväpiirtotelevisioon ja kiinnitä sitten
kamera monilähtötelineeseen.
(Toisto) -painike
1 HDMI-liittimeen
2 HDMI OUT -liittimeen
HDMI-kaapeli (ei mukana)
2 Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.
• Tutustu myös television mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
3 Kytke kameraan virta painamalla
(Toisto) -painiketta.
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon.
Valitse haluamasi kuva koskettamalla kameran nestekidenäytössä
• Lisätietoja tämän kameran toiminnoista on sivulla 86.
84
/
.
Kuvien katseleminen televisiosta
• Kun käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaali on ehkä vaihdettava vastaamaan paikallisessa
televisiojärjestelmässä käytettävää signaalityyppiä (sivu 77).
• Lähtö televisioon ei ole käytössä videota tallennettaessa.
• Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
• Kaikki laitteet eivät välttämättä toimi oikein.
• Älä liitä laitteen lähtöliitintä monilähtötelineen lähtöliittimeen. Kuvaa ja ääntä ei lähetetä. Tämä voi myös
aiheuttaa toimintahäiriön.
Tietoja ”PhotoTV HD” -asemasta
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
Liittämällä Sonyn PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita HDMI-kaapelilla (ei mukana)
voidaan valokuvia katsella hämmästyttävällä Full HD -laadulla.
PhotoTV HD mahdollistaa hienojen rakenteiden ja värien yksityiskohtaisen ja
valokuvamaisen toiston.
• Kun tämä kamera liitetään Sony-televisioon, joka tukee VIDEO-A-tilaa, TV vaihtaa
automaattisesti kuvanlaatuasetukseen, joka sopii parhaiten yksittäiskuville. Lisätietoja on
tuettujen televisioiden käyttöohjeissa.
Kuvien katseleminen televisiosta
85
Kuvien katseleminen televisiosta
Kameran ohjaaminen lähetettäessä televisioon
Kun kamera on liitetty televisioon AV-kaapeleilla tai HDMI-kaapelilla, ohjattavia kohteita on
rajoitetusti.
Ohjaa toimintoja koskettamalla kameran nestekidenäytössä näkyviä painikkeita.
• Jos käytetään TV:tä, jossa on ”BRAVIA” Sync -tuki, toimintoja 6 ja 7 voidaan ohjata
TV:n kaukosäätimellä.
1 Hakemistonäyttö
2 Kuvaesitys
3 Poista
4 Näytön asetukset
5 BACK
86
6 Ohjauspainikkeet
7 MENU
8 Videon toimintapainikkeet
(pikakelaus taakse/toisto/pikakelaus eteen/
seis)
Kuvien katseleminen televisiosta
MENU-kohteiden käyttäminen
Valikosta voidaan tehdä alla lueteltujen toimintojen yksityiskohtaiset asetukset.
•
•
•
•
Kuvaesitys
Toistozoom
Poista
Käännä
• Yksittäinen kuva
• Hakem.näyttö(6)
• Hakem.näyttö(20)
1 Kosketa [MENU] nestekidenäytössä.
Valikkokohteet ilmestyvät TV-ruutuun.
2 Kosketa b/B/V/v (ohjauspainikkeet) kameran nestekidenäytössä ja valitse sitten haluamasi
asetus.
3 Kosketa z (keskipainike).
”BRAVIA” Sync -ohjelmiston käyttö
Jos kamera liitetään HDMI-kaapelilla televisioon, jossa on ”BRAVIA” Sync* -tuki, voidaan
kameran toistotoimintoja ohjata TV:n kaukosäätimellä.
* Voit käyttää toistotoimintoa television kaukosäätimellä yhdistämällä kameran HDMI-kaapelilla
”BRAVIA” Sync -yhteensopivaan televisioon, joka on esitelty vuonna 2008 tai myöhemmin. Lue
television mukana tulleet käyttöohjeet.
• Kaukosäätimellä voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.
– Kuvia voidaan vaihtaa käyttämällä TV:n kaukosäätimen vasenta/oikeaa näppäintä.
– TV:n virta kytkeytyy automaattisesti päälle, kun kameran virta kytketään päälle. TV:n videotulo
kytkeytyy automaattisesti kameraan.
– Kuvien katselun jälkeen kameran virta katkaistaan automaattisesti, kun TV sammutetaan.
– Kun TV:n kaukosäätimen SYNC MENU -painiketta painetaan, näkyviin tulee valikkonäyttö, jossa
voidaan suorittaa määrättyjä toimintoja.
Kuvien katseleminen televisiosta
1 Liitä monilähtötelineen HDMI OUT -liitin TV:n HDMI-liittimeen HDMI-kaapelilla.
2 Kiinnitä kamera monilähtötelineeseen.
3 Kytke kameraan virta.
4 Ohjaa kameraa TV:n kaukosäätimellä.
Jos kamera toimii ei-toivotulla tavalla, kun sitä ohjataan TV:n kaukosäätimellä, esimerkiksi jos se on liitetty
HDMI-kaapelilla toisen valmistajan televisioon, valitse HOME-näytön
(Asetuks.) -kohdan [HDMIOHJAUS] -asetukseksi [Pois] (sivu 76).
87
Kuvien katseleminen televisiosta
Televisioiden värijärjestelmät
Jos haluat katsoa kuvia television kuvaruudusta, tarvitset videotuloliitännällä varustetun
television ja AV kaapelin. Television värijärjestelmän täytyy olla sama kuin
digitaalikamerassa. Katso seuraavista luetteloista, mitä TV-värijärjestelmää kameran
käyttömaassa tai -alueella käytetään.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, Filippiinit, Jamaika, Japani, Kanada, KeskiAmerikka, Kolumbia, Korea, Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan, Venezuela, Yhdysvallat jne.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait,
Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä jne.
88
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on kohdassa
”Macintosh-tietokoneen käyttäminen” (sivu 103).
Tässä osassa käytetyt näyttökuvat perustuvat
englanninkieliseen versioon.
Asenna ohjelmisto (mukana) ensin (sivu 91)
• Asenna ohjelmisto seuraavasti:
– ”Picture Motion Browser”
– ”Music Transfer”
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen (sivu 94)
• Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ”Picture Motion
Browser” -ohjelman avulla.
• Kuvien katseleminen ”Picture Motion Browser”- ja ”Music
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein
esitettyihin kysymyksiin on Sonyn asiakastuen wwwsivustolla.
http://www.sony.net/
Tietokoneen käyttäminen
Transfer” -ohjelmien avulla:
– Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katselu
– Kuvien muokkaaminen
– Valokuvien kuvauspaikkojen näyttäminen online-kartoilla
– Otetut kuvat sisältävän levyn luominen (tallentava CD- tai
DVD-asema tarvitaan)
– Valokuvien tulostaminen tai tallentaminen päivämäärän
kanssa
– Kuvaesityksen musiikin lisääminen/vaihtaminen (”Music
Transfer” -ohjelman avulla)
89
Windows-tietokoneen käyttäminen
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka
liitetään kameraan, on seuraavat
ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin
yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai
käytetään monikäynnistysjärjestelmää.
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Suositeltavat ominaisuudet ”Picture
Motion Browser”- ja ”Music Transfer”
-ohjelmiston käyttöä varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
Suoritin: Intel Pentium III 800 MHz tai
nopeampi
(toistettaessa/muokattaessa HD-videoita:
Intel Pentium 4 2,8 GHz tai nopeampi,
Intel Pentium D 2,8 GHz tai nopeampi,
Intel Core Duo 1,66 GHz tai nopeampi,
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz tai nopeampi)
Muisti: 512 Mt tai enemmän
(toistettaessa/muokattaessa HD-videoita:
1 Gt tai enemmän)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
on noin 400 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus: 1 024 × 768 pistettä
tai enemmän
* 64-bittisiä ja Starter (Edition) -versioita ei tueta.
90
Huomautus videotiedostojen (MPEG-4
AVC/H.264) toistamisesta
Jos haluat toistaa ja muokata kameralla
tallennettuja videotiedostoja (MPEG-4 AVC/
H.264), asenna MPEG-4 AVC/H.264
-yhteensopiva ohjelmisto tai ”Picture Motion
Browser” tietokoneeseen.
• Edes tietokoneympäristössä, joissa toimintojen
taataan toimivan, eräitä kuvia ei voida toistaa
pehmeästi pois jäävien ruutujen takia. Tällä ei
kuitenkaan ole vaikutusta varsinaiseen
siirrettävään kuvaan.
• Jos käytät kannettavaa tietokonetta, muista
käyttää sitä verkkolaitteen kanssa. Toisinaan
toimintoja ei voi käyttää normaalisti tietokoneen
virransäästötoiminnon takia.
Huomautuksia kameran liittämisestä
tietokoneeseen
• Tietokoneympäristön täytyy täyttää myös
käyttöjärjestelmän toimintavaatimukset.
• Toimintojen toimivuutta ei taata eräissä PCympäristöissä. Esimerkiksi muut taustalla
toimivat ohjelmat voivat haitata toimintoja.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan
tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet
(kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin
mukaan.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopivan USB-liitännän kautta
mahdollistaa edistyneen (nopean) tiedonsiirron,
koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB
2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Auto]
(oletusasetus), [Mass Storage] ja [PictBridge].
Tässä osassa kuvataan esimerkkeinä
vaihtoehdot [Auto] ja [Mass Storage]. Jos haluat
lisätietoja [PictBridge]-asetuksesta, katso
sivu 76.
• Kun tietokone palautuu valmius- tai lepotilasta,
kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei
ehkä palaudu heti.
Ohjelmiston (mukana) asentaminen
Voit asentaa ohjelmiston (mukana)
seuraavalla tavalla.
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CDROM-levy (mukana) CD-ROMlevyasemaan.
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos
hyväksyt sopimuksen ehdot,
napsauta kohdan [I accept the
terms of the license agreement]
(Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot)
vieressä olevaa valintanappia ja
napsauta sitten [Next] (Seuraava).
5 Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
[Computer] (Tietokone) (Windows XP/
2000:ssa [My Computer] (Oma tietokone))
t
(SONYPICTUTIL).
• AutoPlay-näyttö voi tulla näkyviin. Suorita
asennus valitsemalla ”Run Install.exe.” ja
noudattamalla sitten ruudussa näkyviä
ohjeita.
2 Napsauta [Install] (Asenna).
3 Valitse haluamasi kieli ja
napsauta sitten [Next] (Seuraava).
”License Agreement”
(Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee
näkyviin.
6 Poista CD-ROM-levy asennuksen
päätyttyä.
• Asenna ohjelmisto seuraavasti:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Tietokoneen käyttäminen
Näkyviin tulee ”Choose Setup
Language” (Valitse asennuskieli)
-näyttö.
• Kun näkyviin tulee
uudelleenkäynnistämisen vahvistamista
koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• Tietokoneen järjestelmäympäristö saattaa
edellyttää, että DirectX asennetaan.
91
Ohjelmiston (mukana) asentaminen
Kun ohjelmisto on asennettu, ”Picture
Motion Browser”-, ”PMB Guide”- ja
”Music Transfer” -pikakuvakkeet
näkyvät työpöydällä.
Käynnistä ”Picture Motion
Browser”
kaksoisnapsauttamalla.
Käynnistä ”PMB Guide”
kaksoisnapsauttamalla.
Käynnistä ”Music
Transfer”
kaksoisnapsauttamalla.
92
”Picture Motion Browser” (mukana)
Ohjelmiston avulla voit käyttää kameralla
otettuja valokuvia ja videoita entistä
tehokkaammin.
Tässä osassa on yhteenveto ”Picture
Motion Browser” -ohjelmasta.
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston yleiskuvaus
”Picture Motion Browser” -ohjelman
avulla:
• Voit tuoda kameralla otettuja kuvia ja näyttää
niitä tietokoneessa.
• Voit järjestää kuvia tietokoneessa kalenterissa
olevan kuvauspäivän mukaan ja katsella niitä.
• Voit kopioida kuvia tietokoneelta ”Memory
Stick Duo” -kortille, jotta niitä voidaan katsella
tässä kamerassa.
• Voit parannella kuvia (mm. punasilmäisyyden
korjaus), tulostaa ja lähettää sähköpostiliitteinä,
muuttaa kuvauspäivämäärän jne.
• Voit muokata videoita.
• Voit tulostaa tai tallentaa valokuvia
päivämäärällä varustettuna.
• Voit luoda kuvia sisältävän levyn tallentavan
CD- tai DVD-aseman avulla.
• Voit lähettää kuvan Internetiin.
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston käynnistäminen ja
sulkeminen
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
käynnistäminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(Picture Motion Browser) -kuvaketta.
Tai käynnistysvalikosta: Napsauta [Start]
(Käynnistä) t [All Programs] (Kaikki
ohjelmat) (Windows 2000:ssä [Programs]
(Ohjelmat)) t [Sony Picture Utility] t
[PMB – Picture Motion Browser].
• Information-työkalun vahvistusilmoitus tulee
näyttöön, kun ”Picture Motion Browser”
käynnistetään ensimmäisen kerran. Valitse
[Start] (Käynnistä). Tämä toiminto ilmoittaa
uutisista, kuten ohjelmistopäivityksistä. Voit
muuttaa asetusta myöhemmin.
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
lopettaminen
Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa
-painiketta.
Tarkempia tietoja on julkaisussa ”PMB
Guide”.
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(PMB Guide) -kuvaketta.
Kun haluat käyttää ”PMB Guide” -ohjetta
Käynnistä-valikosta, napsauta [Start]
(Käynnistä) t [All Programs] (Kaikki
ohjelmat) (Windows 2000:ssa [Programs]
(Ohjelmat)) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Ohje) t [PMB Guide].
Tietokoneen käyttäminen
”PMB Guide” -ohjelmiston
käynnistäminen
93
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ”Picture
Motion Browser” -ohjelman avulla
Kameran ja tietokoneen
valmistelu
Kameran liittäminen
tietokoneeseen
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory
Stick Duo” -kortti kameraan.
• Tämä vaihe on tarpeeton, jos kopioidaan
sisäisessä muistissa olevia kuvia.
2 Aseta riittävästi ladattu akku
kameraan tai liitä monilähtöteline
pistorasiaan verkkolaitteella (ei
mukana).
2 USB -liittimeen
• Jos yrität kopioida kuvia tietokoneeseen
käyttämällä akkua, jossa on vain vähän
varausta jäljellä, kopiointi saattaa
epäonnistua tai tiedot voivat korruptoitua,
jos akku loppuu kesken.
1 USB -liittimeen
USB-kaapeli
3 Kiinnitä kamera
monilähtötelineeseen.
4 Käynnistä tietokone ja paina
sitten kameran
-painiketta.
”Yhdistää…” tulee kameran näyttöön.
(Toisto)
(Toisto) -painike
Käytönilmaisimet*
Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen
kerran, tietokone suorittaa automaattisesti
ohjelman kameran tunnistamiseksi. Odota
hetki.
*
94
näkyy näytössä tiedonsiirron aikana.
Älä käytä tietokonetta ilmaisimen ollessa
näkyvissä. Kun ilmaisin muuttuu muotoon
, voit jatkaa tietokoneen käyttöä.
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ”Picture Motion Browser” -ohjelman avulla
• Jos ”Mass Storage” ei tule näkyviin, aseta
[USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage]
(sivu 76).
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
2 Tuo kuvat.
Käynnistä kuvien tuonti napsauttamalla
[Import] (Tuo) -painiketta.
1 Liitä kamera tietokoneeseen
kohdan ”Kameran liittäminen
tietokoneeseen” mukaisesti.
Kun USB-yhteys on luotu, ”Picture
Motion Browser” -ohjelman [Import
Media Files] (Tuo mediatiedostoja)
-ikkuna avautuu automaattisesti.
Kuvat tuodaan automaattisesti Pictures
(Kuvat) -kansioon (Windows XP/
2000:ssa My Pictures (Omat kuvat))
luotuun kansioon, jonka nimenä on
tuontipäivämäärä.
• Jos haluat lisätietoja ”Picture Motion Browser”
-ohjelmasta, katso ”PMB Guide”.
Tietokoneen käyttäminen
• Jos käytät Memory Stick -korttipaikkaa,
katso sivua 98.
• Jos ohjattu AutoPlay-toiminto tulee
näkyviin, sulje se.
95
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ”Picture Motion Browser” -ohjelman avulla
Kuvien katselu tietokoneessa
USB-liitännän poistaminen
”Picture Motion Browser” -ohjelmisto
käynnistyy, kun tuonti on suoritettu.
Näkyviin tulevat tuotujen kuvien
pikkukuvat.
Suorita vaiheiden 1–4 toimenpiteet
ennen kuin:
• irrotat USB-kaapelin.
• poistat ”Memory Stick Duo” -kortin.
• asennat ”Memory Stick Duo” -kortin kameraan
sen jälkeen kun olet kopioinut kuvat sisäisestä
muistista
• kytket kameran pois päältä.
1 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
irtikytkentäkuvaketta.
Windows Vista
• Pictures (Kuvat) (Windows XP/2000:ssa ”My
Pictures” (Omat kuvat)) on oletuskansiona
”Viewed folders” (Katselukansiot) -kansiossa.
Voit järjestää kuvia tietokoneessa olevassa
kalenterissa kuvauspäivän mukaan ja
katsella niitä.
Jos haluat lisätietoja, katso ”PMB Guide”.
Kaksoisnapsauta tätä
Windows XP/Windows 2000
Kaksoisnapsauta tätä
2 Napsauta
(USB Mass Storage Device)
t [Stop] (Pysäytä).
3 Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
4 Napsauta [OK].
Laite on kytketty irti.
• Vaihe 4 on tarpeeton Windows Vista/XP
-järjestelmissä.
Esimerkki: Kuukauden mukainen
näyttö
96
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ”Picture Motion Browser” -ohjelman avulla
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet
Kameralla tallennetut kuvatiedostot
ryhmitellään kansioiksi ”Memory Stick
Duo” -korttiin tai sisäiseen muistiin.
Esimerkki: kansioiden tarkastelu
Windows Vista:ssa
B Kansio, jossa on kameralla tallennettuja
kuvatiedostoja.
Jos uusia kansioita ei ole luotu, kansiot
ovat seuraavat:
– ”Memory Stick Duo”: 101MSDCF
– Sisäinen muisti: 101_SONY
C Kansio, jossa on kameralla tallennettuja
videotiedostoja.
Jos uusia kansioita ei ole luotu, kansiot
ovat seuraavat:
•
•
•
A Kansio, jossa on sellaisella kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja, jossa ei ole
kansioiden luontitoimintoa.
Tietokoneen käyttäminen
•
– ”Memory Stick Duo”: vain 101ANV01
– Sisäinen muisti: 101ANV01
Et voi tallentaa kuvia ”100MSDCF”- tai
”100ANV01”-kansioihin. Näissä kansioissa
olevat kuvat ovat käytettävissä vain katselua
varten.
”MISC”-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä
siinä olevia kuvia voi toistaa.
Kuvatiedostot on nimetty seuraavasti.
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Videotiedostot
720p: MAH0ssss.MP4
VGA: MAQ0ssss.MP4
– Hakemistokuvatiedostot, jotka tallennetaan
videota kuvattaessa
720p: MAH0ssss.THM
VGA: MAQ0ssss.THM
ssss tarkoittaa mitä tahansa numeroa 0001–
9999. Videotilassa kuvatun videotiedoston
nimen numero-osa on sama kuin sitä vastaavalla
hakemistokuvatiedostolla.
Kansioita koskevia lisätietoja on sivuilla 67 ja
70.
97
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman
”Picture Motion Browser” -ohjelmaa
Voit kopioida kuvia tietokoneeseen ilman
”Picture Motion Browser” -ohjelmaa
seuraavasti.
Tietokone, jossa on Memory Stick
-paikka:
Poista ”Memory Stick Duo” kamerasta ja
aseta se Memory Stick Duo -sovittimeen.
Aseta Memory Stick Duo -sovitin
tietokoneeseen ja kopioi kuvat.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvia kopioidaan ”Documents”
(Tiedostot)-kansioon (Windows XP: ”My
Documents” (Omat tiedostot)).
• Siinäkin tapauksessa, että käyttämäsi
käyttöjärjestelmä on Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, voit kopioida kuvia asettamalla
”Memory Stick Duo” -kortin tietokoneen
Memory Stick -paikkaan.
• Jos ”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei
tunnisteta, katso sivu 118.
1 Valmistele kamera ja tietokone.
Kun tietokoneessa ei ole Memory Stick
-korttipaikkaa
2 Liitä kamera tietokoneeseen USB-
Muodosta USB-yhteys ja noudata kuvien
kopiointivaiheita.
• Tässä kappaleessa olevat näytöt kuvaavat
kuvien kopiointia ”Memory Stick Duo”
-kortilta.
• Kamera ei ole yhteensopiva Windowskäyttöjärjestelmäversioiden Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me kanssa.
Käytä erikseen ostettavaa Memory Stick -luku/
kirjoituslaitetta kuvien kopiointiin ”Memory
Stick Duo” -kortista tietokoneeseen.
Jos haluat kopioida kuvia sisäisestä muistista
tietokoneeseen, kopioi kuvat ensin ”Memory
Stick Duo” -korttiin ja sieltä tietokoneeseen.
98
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
– Windows Vista/XP
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran ja tietokoneen valmistelu”
sivulla 94.
kaapelilla.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran liittäminen tietokoneeseen”
sivulla 94.
• Jos ”Picture Motion Browser” on jo
asennettu, [Import Media Files] (Tuo
mediatiedostoja) käynnistyy ”Picture
Motion Browser” -ohjelmassa, mutta sulje
se valitsemalla [Cancel] (Peruuta).
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa
3 Napsauta [Open folder to view
files] (Tarkastele tiedostoja
avaamalla kansio) (Windows
XP:ssä [Open folder to view files]
t [OK]), kun ohjattu toiminto
tulee automaattisesti näkyviin
työpöydälle.
5 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta [Copy] (Kopioi).
1
2
• Jos haluat tietoja kuvatiedostojen
tallennuskohteesta, katso sivu 97.
• Jos ohjattu toiminto ei tule automaattisesti
näkyviin, toimi seuraavasti: t ”Windows
2000”.
4 Kaksoisnapsauta [DCIM].
(Tiedostot) -kansiota (Windows
XP:ssä [My Documents] (Omat
tiedostot)). Avaa sitten valikko
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella ”Documents”
(Tiedostot) -ikkunaa ja valitse
[Paste] (Liitä).
1
Tietokoneen käyttäminen
• Kun kopioit videoita, kaksoisnapsauta
[MP_ROOT].
6 Napsauta [Documents]
2
Kuvatiedostot kopioidaan [Documents]
(Tiedostot) -kansioon (Windows XP:ssä
[My Documents] (Omat tiedostot)).
99
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ilman ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa
• Jos kohdekansiossa on kuva, jolla on sama
tiedostonimi, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos kirjoitat
uuden kuvan aiemman kuvan päälle, aiempi
tiedosto poistetaan. Jos haluat kopioida
kuvatiedoston tietokoneeseen poistamatta
aiempaa tiedostoa, vaihda tiedoston nimi ja
kopioi kuva sitten. Huomaa kuitenkin, että
jos vaihdat tiedoston nimen (sivu 101), et
ehkä voi katsoa kyseistä kuvaa kamerallasi.
Windows 2000
Kaksoisnapsauta [My Computer] (Oma
tietokone) t [Removable Disk]
(Irrotettava levy), kun olet liittänyt kameran
tietokoneeseen. Jatka sitten vaiheesta 4.
100
Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katselu kamerassa
kopioimalla ne ”Memory Stick Duo” -korttiin
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Kun tietokoneeseen kopioitu kuvatiedosto
ei ole enää ”Memory Stick Duo” -kortilla,
voit katsoa tämän kuvan uudelleen
kameralla, jos kopioit tietokoneessa olevan
kuvatiedoston ”Memory Stick Duo”
-kortille.
• Voit kopioida kuvatiedostoja helposti
käyttämällä ”Picture Motion Browser”
-ohjelmaa. Jos haluat lisätietoja, katso ”PMB
Guide”.
• Ohita vaihe 1, jos kameralla asetettua
tiedostonimeä ei ole muutettu.
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon
vuoksi.
• Sony ei takaa, että kuvan katsominen kameralla
onnistuu, jos kuvatiedostoa on käsitelty
tietokoneessa tai se on tallennettu jonkin muun
mallisella kameralla.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortissa ei ole
kansioita, luo ensin kansio (sivu 70) kamerassa
ja kopioi kuvatiedostot sitten.
1 Napsauta hiiren
Anna kohtaan ssss numero 0001–
9999.
2 Kopioi kuvatiedosto ”Memory
Stick Duo” -kansioon
seuraavassa järjestyksessä.
1Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Copy]
(Kopioi).
2Kaksoisnapsauta [Removable Disk]
(Siirrettävä levy) tai
[SonyMemoryStick] kohdassa
[Computer] (Tietokone) (Windows
XP:ssä [My Computer] (Oma
tietokone)).
3Napsauta hiiren kakkospainikkeella
[sssMSDCF] (yksittäiskuva)
-kansiota [DCIM]-kansiossa tai
[sssANV01] (video) -kansiota
[MP_ROOT]-kansiossa ja napsauta
[Paste] (Liitä).
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
100 – 999.
Tietokoneen käyttäminen
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta sitten [Rename].
Muuta tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna jokin
toinen numero.
• Näkyvissä voi olla tarkennin tietokoneen
asetuksista riippuen. Valokuvien
tarkentimena on JPG ja videoiden
tarkentimena on MP4. Älä muuta tätä
tarkenninta.
1
2
• Tallennettaessa videotiedostojen nimeksi
tulee ”MAH0ssss.MP4” (1280×720)
tai ”MAQ0ssss.MP4” (VGA).
101
”Music Transfer” -aseman (mukana) käyttö
Voit korvata tehtaalla esiasetetut
musiikkitiedostot haluamillasi
musiikkitiedostoilla käyttämällä CD-ROMlevyllä (mukana) olevaa ”Music Transfer”
-ohjelmaa. Voit myös poistaa tai lisätä näitä
tiedostoja milloin tahansa.
Musiikin lisääminen/
vaihtaminen ”Music Transfer”
-ohjelmistoa käyttäen
Alla luetellaan musiikkimuodot, joita
voidaan siirtää ”Music Transfer”
-ohjelmistolla:
• Tietokoneen kiintolevylle tallennetut MP3tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• Kameraan esiasetettu musiikki
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin
koskettamalla [HOME].
2 Kosketa
(Tulostus, Muut) ja
kosketa sitten
[ Musiikkityökalu].
3 Kosketa [Lataa musiikki].
Ilmoitus ”Liitä tietokoneeseen” tulee
näkyviin.
4 Muodosta USB-yhteys kameran ja
tietokoneen välille.
5 Käynnistä ”Music Transfer”.
102
6 Lisää/vaihda musiikkitiedostoja
noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
• Tehtaalla kameraan asennetun musiikin
palauttaminen:
1 Tee [Alusta musiikki] vaiheessa 3.
2 Suorita [Restore defaults] (Palauta
oletukset) ”Music Transfer” -ohjelmassa.
Kaikki musiikkitiedostot palautetaan
esiasennetuiksi tiedostoiksi ja [Musiikki]asetukseksi [Kuvaesitys]-valikossa asetetaan
[Pois].
• Voit palauttaa musiikkitiedostot esiasennetuiksi
tiedostoiksi [Palauta]-komennolla (sivu 75),
tällöin kuitenkin palautetaan myös muut
asetukset.
• Jos haluat lisätietoja ”Music Transfer”
-ohjelman käytöstä, katso ”Music Transfer”
-ohjelman online-ohjetta.
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
Voit kopioida kuvia Macintoshtietokoneeseesi.
• ”Picture Motion Browser” ei ole yhteensopiva
Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka
liitetään kameraan, on seuraavat
ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS 9.1/9.2 tai Mac OS
X (ver. 10.1–10.5)
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Suositeltava ympäristö ”Music
Transfer” -ohjelman käyttöä varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS X (ver. 10.3–10.5)
Muisti: 64 Mt tai enemmän (suositus on
128 Mt tai enemmän.)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
on noin 250 Mt
Kuvien kopiointi ja katselu
tietokoneessa
1 Valmistele kamera ja Macintoshtietokone.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran ja tietokoneen valmistelu”
sivulla 94.
2 Liitä kamera tietokoneeseen USBkaapelilla.
Huomautuksia kameran liittämisestä
tietokoneeseen
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa
tietokoneympäristöissä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan
tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet
(kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin
mukaan.
Noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa
”Kameran liittäminen tietokoneeseen”
sivulla 94.
Tietokoneen käyttäminen
• Quick Time 7.4 -ohjelman täytyy olla
esiasennettuna.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopivan USB-liitännän kautta
mahdollistaa edistyneen (nopean) tiedonsiirron,
koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB
2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Auto]
(oletusasetus), [Mass Storage] ja [PictBridge].
Tässä osassa kuvataan esimerkkeinä
vaihtoehdot [Auto] ja [Mass Storage]. Jos haluat
lisätietoja [PictBridge]-asetuksesta, katso
sivu 76.
• Kun tietokone palautuu valmius- tai lepotilasta,
kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei
ehkä palaudu heti.
103
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
3 Kopioi kuvatiedostot Macintoshtietokoneeseen.
1Kaksoisnapsauta uutta kuvaketta t
[DCIM] t kansio, jossa kopioitavat
tiedostot sijaitsevat.
2Vedä ja pudota kuvatiedostot
kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
• Jos haluat lisätietoja kuvien
tallennuskansioista ja tiedostonimistä, katso
sivu 97.
4 Katsele kuvia tietokoneessa.
Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta
t avaa kaksoisnapsauttamalla
kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
USB-liitännän poistaminen
Vedä ja pudota aseman tai ”Memory Stick
Duo” -kortin symboli roskakorisymboliin
ennen seuraavien toimenpiteiden
suorittamista, tai kameran yhteys
tietokoneeseen katkaistaan.
• irrotat USB-kaapelin
• poistat ”Memory Stick Duo” -kortin.
• asennat ”Memory Stick Duo” -kortin kameraan
sen jälkeen kun olet kopioinut kuvat sisäisestä
muistista
• kytket kameran pois päältä.
Musiikin lisääminen/
vaihtaminen ”Music Transfer”
-ohjelmistoa käyttäen
Voit korvata tehtaalla esiasetetut
musiikkitiedostot haluamillasi
musiikkitiedostoilla. Voit myös poistaa tai
lisätä näitä tiedostoja milloin tahansa.
Alla luetellaan musiikkimuodot, joita
voidaan siirtää ”Music Transfer”
-ohjelmistolla:
• Tietokoneen kiintolevylle tallennetut MP3tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• Kameraan esiasetettu musiikki
”Music Transfer” -ohjelman
asentaminen
• Sulje kaikki käytössä olevat sovellusohjelmat
ennen ”Music Transfer” -ohjelman asentamista.
• Asennusta varten sinun täytyy kirjautua sisään
Järjestelmänvalvojana.
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta
CD-ROM-levy (mukana) CD-ROMlevyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta
(SONYPICTUTIL).
3 Kaksoisnapsauta [MusicTransfer.pkg]tiedostoa [Mac]-kansiossa.
Asennusohjelmisto käynnistyy.
Musiikkitiedostojen lisääminen tai
muuttaminen
Katso ”Musiikin lisääminen/vaihtaminen
”Music Transfer” -ohjelmistoa käyttäen”
sivulla 102.
Tekninen tuki
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja
vastauksia usein esitettyihin
kysymyksiin on Sonyn asiakastuen
www-sivustolla.
http://www.sony.net/
104
Cyber-shot-edistyneen käytön oppaan katselu
Kun Cyber-shot-käsikirja asennetaan, myös
Cyber-shot-edistyneen käytön opas
asennetaan. Cyber-shot-edistyneen käytön
opas antaa lisätietoja kameran ja
valinnaisten lisävarusteiden käyttämisestä.
Katselu Windowsissa
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(Step-up Guide) -kuvaketta.
Pääset ”Step-up Guide” -oppaaseen
käynnistysvalikosta napsauttamalla [Start]
(Käynnistä) t [All Programs] (Kaikki
ohjelmat) (Windows 2000:ssa [Programs]
(Ohjelmat)) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
3 Kopioinnin jälkeen pura
kaksoisnapsauttamalla
”stepupguide.hqx”
[stepupguide]-kansiossa ja
kaksoisnapsauta sitten
syntynyttä tiedostoa
”stepupguide”.
• Jos HQX-tiedoston purkamistyökalua ei ole
asennettu, asenna Stuffit Expander.
Katselu Macintoshissa
1 Kopioi [stepupguide]-kansio
[stepupguide]-kansiosta
tietokoneeseen.
2 Valitse [stepupguide], [language]
Tietokoneen käyttäminen
ja sitten CD-ROM-levyllä
(mukana) oleva [FI]-kansio.
Kopioi kaikki [FI]-kansiossa
olevat tiedostot tietokoneeseen
vaiheessa 1 kopioidun
[stepupguide]-kansion [img]kansioon. (Korvaa [img]-kansion
tiedostot [FI]-kansion
tiedostoilla.)
105
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen
Kun tulostat [16:9] -tilassa otettuja kuvia,
kumpikin reuna voi leikkautua pois, joten muista
tarkastaa kuva ennen tulostamista (sivu 120).
Tulostaminen suoraan PictBridge -yhteensopivalla tulostimella (sivu 107)
Voit tulostaa kuvia liittämällä kameran suoraan PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
Tulostaminen suoraan ”Memory Stick” -yhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa suoraan ”Memory Stick” -yhteensopivalla
tulostimella.
Lue tulostimen mukana tulleet käyttöohjeet.
Tulostaminen tietokoneella
Voit kopioida kuvia tietokoneeseen kameran mukana
toimitettavan ”Picture Motion Browser” -ohjelmiston avulla ja
tulostaa kuvat.
Voit lisätä ja tulostaa kuviin päivämäärän.
Tulostaminen valokuvausliikkeessä (sivu 110)
Voit viedä kameralla otetut kuvat sisältävän ”Memory Stick Duo”
-kortin valokuvausliikkeeseen. Voit lisätä etukäteen
(Kuvatilaus) -merkin kuviin, jotka haluat tulostaa.
106
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridgeyhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia
ilman tietokonettakin liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
Vaihe 2: Kameran kytkeminen
tulostimeen
1 Kytke kamera tulostimeen.
• ”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos
-ilmaisin vilkkuu kameran näytössä
(virheilmoitus), tarkista kameraan liitetty
tulostin.
Vaihe 1: Kameran valmistelu
Valmistele kamera USB-yhteyteen
tulostimen kanssa. Kun [USB-liitäntä]asetuksena on [Auto], kamera tunnistaa
automaattisesti tietyt liitettynä olevat
tulostimet. Ohita vaihe 1, jos näin on.
2 USB -liittimeen
• On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua,
jotta virta ei katkea tulostuksen aikana.
USB-kaapeli
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin
koskettamalla [HOME].
1 USB -liittimeen
2 Kosketa
[
(Asetuks.) ja sitten
Pääasetukset].
[Pääasetukset 2].
4 Kosketa [PictBridge].
USB-tila on asetettu.
Valokuvien tulostaminen
3 Kosketa [USB-liitäntä] kohdassa
107
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
2 Käynnistä tulostin ja paina
(Toisto) -painiketta.
Kun yhteys on muodostunut,
-ilmaisin tulee näkyviin.
Kun valitaan [Useita kuvia]
Voit tulostaa useita valittuja kuvia.
1 Kosketa kuvaa, jonka haluat tulostaa.
Valittuun kuvaan tulee
-merkki.
2 Kosketa
.
3 Kosketa [OK].
Kun valitaan [Koko tämä kansio]
Kosketa [OK] ja siirry vaiheeseen 4.
Vaihe 4: Tulostus
Kamera on asetettu toistotilaan.
1 Tee tulostusasetukset
Vaihe 3: Tulostettavien kuvien
valitseminen
koskettamalla haluamaasi
asetusvaihtoehtoa.
1 Tuo valikko esiin koskettamalla
[MENU].
2 Tuo
(Tulosta) näkyviin
koskettamalla v/V ja kosketa
(Tulosta).
Valitsee valitun kuvan tulostettavien
kopioiden määrän.
• Määrätty kuvamäärä ei ehkä mahdu yhdelle
arkille.
3 Kosketa haluamaasi kohdetta.
[Asettelu]
Kun valitaan [Tämä kuva]
[Koko]
Voit tulostaa valitun kuvan. Siirry
vaiheeseen 4.
108
[Määrä]
Valitsee, miten monta kuvaa tulostetaan
vierekkäin arkille.
Valitsee tulostusarkin koon.
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
[Päivä]
Valitsee [Päivä&aika]- tai [Päivä]vaihtoehdon päivämäärän ja ajan
lisäämiseksi kuviin.
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään
valitsemassasi järjestyksessä (sivu 81).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkien
tulostimien kanssa.
2 Kosketa [OK].
Kuva tulostetaan.
• Älä irrota USB-kaapelia, kun
(PictBridge-yhteys) -ilmaisin näkyy
näytössä.
(PictBridge yhdistyy)
-ilmaisin
Vaihe 5: Tulostuksen viimeistely
Valokuvien tulostaminen
Varmista, että näyttö on palannut
vaiheeseen 2, ja irrota USB-kaapeli
kamerasta.
109
Tulostaminen valokuvausliikkeessä
Voit viedä kameralla otetut kuvat sisältävän
”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen. Jos valokuvausliike
käyttää DPOF-standardin mukaista
tulostusta, voit valita kuvat merkitsemällä
ne ennalta
(Kuvatilaus) -merkillä eikä
sinun tarvitse valita tulostettavia kuvia enää
uudelleen, kun tulostat ne
valokuvausliikkeessä.
Valitun kuvan merkitseminen
(Toisto) -painike
• Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi
tulostaa suoraan kamerasta
valokuvausliikkeessä. Kopioi kuvat ”Memory
Stick Duo” -kortille ja vie se
valokuvausliikkeeseen.
Mikä on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) on
toiminto, jonka avulla ”Memory Stick Duo”
-kortilla oleviin kuviin voidaan lisätä
etukäteen
(Kuvatilaus) -merkki
myöhemmin tapahtuvaa tulostamista
varten.
1 Paina
• Videoita ei voi merkitä.
• Voit lisätä
(Kuvatilaus) -merkin enintään
999 kuvaan.
3 Tuo valikko esiin koskettamalla
Kun viet ”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen
• Kysy valokuvausliikkeestä, minkä tyyppisiä
”Memory Stick Duo” -kortteja he pystyvät
käsittelemään.
• Jos he eivät pysty käsittelemään ”Memory Stick
Duo” -kortteja, kopioi tulostettavat kuvat CD-Rlevylle tai jollekin muulle tallennusvälineelle ja
vie se liikkeeseen.
• Muista ottaa Memory Stick Duo -sovitin
mukaasi.
• Varmuuskopioi aina kuvatiedot levylle ennen
kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.
• Et voi asettaa kuvien tulostusmäärää.
• Kun haluat lisätä päivämääriä kuviin, pyydä
ohjeita liikkeestä, jossa tulostat kuvat.
(Toisto) -painiketta.
2 Näytä kuva, jonka haluat tulostaa.
[MENU].
4 Kosketa [DPOF] ja sitten
(Tämä kuva).
(Kuvatilaus) -merkki lisätään
kuvaan.
Merkin poistaminen
Valitse kuva, josta haluat poistaa merkin, ja
toista sitten vaiheet 3 ja 4.
110
Tulostaminen valokuvausliikkeessä
Valinnan peruuttaminen
Kuvien valitseminen ja
merkitseminen
Kosketa [Poistu] tai [BACK] vaiheessa 5.
Merkin poistaminen
Kosketa kuvia, joiden merkin haluat
poistaa.
1 Kosketa [MENU] katseltaessa
kuvia yksittäiskuvatilassa tai
hakemistotilassa.
DPOF-merkkien lisääminen
useisiin kuviin kerralla tai
niiden poistaminen
2 Kosketa [DPOF] ja sitten
(Useita kuvia).
1 Kosketa [MENU] kuvien näkyessä
3 Merkitse kuva koskettamalla.
Valittuun kuvaan liitetään
hakemistotilassa.
-merkki.
2 Kosketa [DPOF] ja sitten [Valitse
Yksittäinen kuva
kaikki tässä kansioss.] tai [Poista
kaikki tässä kansiossa].
3 Kosketa [OK].
Hakemistonäyttö
Valinnan peruuttaminen
Valinnan voi peruuttaa koskettamalla
[Poistu] tai [BACK] vaiheessa 3.
.
5 Kosketa [OK].
-merkki näkyy näytössä.
• Jos hakemistonäytössä kosketetaan
palataan yksittäiskuvatilaan.
,
Valokuvien tulostaminen
4 Kosketa
111
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso aiheet sivuilla 113 – 122.
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso sivu 123.
2 Irrota akku, odota noin minuutti, asenna akku takaisin ja kytke virta päälle.
3 Palauta asetukset (sivu 75).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ota huomioon, että kun lähetät kameran korjattavaksi, suostut siihen, että sisäisen muistin ja
musiikkitiedostojen sisältö voidaan tarkastaa.
Voit hypätä sivulle, jossa selitetään ongelman ilmeneminen ja syy tai asianmukainen korjaava
toimenpide, napsauttamalla jotakin seuraavista kohteista.
Akku ja virta
112
113
Sisäinen muisti
120
Valokuvien tai videoiden ottaminen
114
Tulostus
120
Kuvien katselu
117
PictBridge-yhteensopiva tulostin
121
Kuvien poistaminen
118
Kosketuspaneeli
122
Tietokoneet
118
Muut
122
”Memory Stick Duo”
119
Vianmääritys
Akku ja virta
Akkua ei voi työntää sisään.
• Aseta akku oikein, jotta se painaa akun poistovipua.
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
• Aseta akku oikein.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 130). Vaihda tilalle uusi.
• Käytä suositeltua akkua.
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos et käytä kameraa noin 3 minuuttiin virran ollessa päällä, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke kamera uudestaan päälle.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 130). Vaihda tilalle uusi.
Varaustilan ilmaisin näyttää väärin.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Varaustilan ilmaisimen osoittama jäljellä oleva varaus ei vastaa todellista jäljellä olevaa
varausta. Tyhjennä akku kokonaan kerran ja lataa se sitten täyteen näytetyn varauksen
korjaamiseksi.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 130). Vaihda tilalle uusi.
Akkua ei voi ladata, kun se on kamerassa.
• Akkua ei voi ladata monilähtötelineen (mukana) tai verkkolaitteen (ei mukana) avulla. Lataa
akku akkulaturilla.
Vianmääritys
113
Vianmääritys
Valokuvien tai videoiden ottaminen
Kuvia ei voi tallentaa.
• Tarkasta, onko sisäisessä muistissa tai ”Memory Stick Duo” -kortissa vapaata tilaa. Jos se on
täynnä, toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (sivu 35).
– Vaihda ”Memory Stick Duo”.
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Aseta tilakytkin.
• Kuvakooksi asetetaan [1280×720(hieno)] tai [1280×720(vakio)] ja ”Memory Stick Duo” on
asetettu videoita tallennettaessa. Toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Aseta kuvakooksi [VGA].
– Asenna ”Memory Stick PRO Duo”.
Tallennetun videon alku-/loppukohta eroaa hetkestä, jolloin suljinpainiketta
painettiin.
• Tätä kameraa käytettäessä voi esiintyä pieni aikaero suljinpainikkeen painamishetken ja
tallennuksen alkamis-/päättymisajan välillä. Tämä ei ole vika.
Kohde ei näy näytössä.
• Kamera on asetettu toistotilaan. Siirry kuvaustilaan painamalla
(Toisto) -painiketta
(sivu 31).
Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi, kun
näkyy näytössä.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi oikein kuvattaessa yöaikaan.
• Paina suljinpainike puoliväliin ennen kuvan ottamista. Älä paina painiketta nopeasti pohjaan.
Tallennus kestää kauan.
• NR hidas suljin -toiminto on käytössä (sivu 18). Tämä ei ole vika.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Kuvaa
(Makro käytössä) -tilassa. Varmista, että objektiivi on
kauempana kohteesta kuin lyhin kuvausetäisyys (noin 8 cm (W) tai 80 cm (T) objektiivista).
Vaihtoehtoisesti voit valita
(Lähikuvaus käytössä) -tilan ja kuvata noin 1–20 cm:n
etäisyydeltä W-puolelta (sivut 28, 30).
•
(Hämärä)-,
(Maisema)- tai
(Ilotulitus) -tila on valittu valotusohjelmassa, kun
kuvataan valokuvia.
• Tarkennuksen esiasetus on valittuna. Valitse automaattitarkennustila (sivu 45).
• Katso ”Jos kohde on epäterävä” sivulla 46.
114
Vianmääritys
Zoom ei toimi.
• Optista zoomia ei voi käyttää
(Lähikuvaus käytössä) -tilassa.
• Digitaalizoomia ei voi käyttää videokuvauksessa.
• Älykästä zoomia ei voi käyttää kaikkien kuvakokojen kanssa (sivu 79).
Salamavalo ei toimi.
• Salamavalon asetuksena on
(salama pakotettu pois päältä) (sivu 28).
• Salamaa ei voi käyttää, kun:
– [Kuvaustapa]-asetuksena on [Sarja] tai Valotuksen haarukointi (sivu 50).
–
(Suuri herkkyys) -tila, (Hämärä) -tila tai
(Ilotulitus) -tila on valittu
Valotusohjelma-tilassa (sivu 43).
– Kuvataan videoita.
• Aseta salaman asetukseksi
(Salama pakotettu päälle) (sivu 28)
-tilassa tai kun Valotusohjelma-tilaksi on valittu
(Maisema),
tai
(Nopea suljin).
(Lähikuvaus käytössä)
(Hiekkaranta), (Lumi)
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy sameita, valkoisia pyöreitä täpliä.
• Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa.
Tämä ei ole merkki viasta (sivu 14).
Lähikuvaustoiminto (Makro/Lähikuvaus käytössä) ei toimi.
•
(Maisema) -tila,
(sivu 43).
(Hämärä) -tila tai
(Ilotulitus) -tila on valittu Valotusohjelma-tilassa
Päivämäärä ja aika eivät näy LCD-näytössä.
• Päivämäärä ja aika eivät näy kuvattaessa. Ne näkyvät vain toiston aikana.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
• Tämä kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvan päälle (sivu 120). Voit tulostaa tai
tallentaa päivämäärällä varustettuja kuvia käyttämällä ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa
(sivu 93).
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 49).
Vianmääritys
F-arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
115
Vianmääritys
Näyttö on liian tumma tai kirkas.
• Säädä taustavalon kirkkautta (sivu 23).
Kuva on liian tumma.
• Kuvattavan kohteen takana on valonlähde. Valitse mittaustila (sivu 47) tai säädä valotusta
(sivu 49).
Kuva on liian vaalea.
• Säädä valotusta (sivu 49).
Kuvan värit eivät ole oikein.
• Aseta [Väritila]-asetukseksi [Normaali] (sivu 54).
Erittäin kirkasta kohdetta kuvattaessa näkyy pystyraitoja.
• Tämä häiriöilmiö voi aiheuttaa kuvaan valkoisia, mustia, punaisia, violetteja tai muita raitoja.
Tämä ei ole vika.
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä tekemällä sen väliaikaisesti kirkkaammaksi,
kun valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Valitse [Punasilm.esto]-asetukseksi [Auto] tai [Päällä] (sivu 55).
• Ota kuva salaman kantamaa lähempää salamaa käyttäen.
• Valaise huone ja ota kuva.
• Parantele kuvaa [Punasilmäisyyden korjaus] -toiminnolla (sivu 58).
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan (sivu 2).
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (sivu 35).
• Paristojen varaus on vähissä. Aseta ladattu akku.
116
Vianmääritys
Kuvien katselu
Kuvia ei voi toistaa.
• Paina
(Toisto) -painiketta (sivu 31).
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu (sivu 101).
• Sony ei takaa, että kuvan katsominen kameralla onnistuu, jos kuvatiedostoa on käsitelty
tietokoneessa tai se on tallennettu jonkin muun mallisella kameralla.
• Kamera on USB-tilassa. Peruuta USB-yhteys (sivu 96).
• Et voi toistaa toisella kameralla kuvattuja videoita.
Kuvat toistetaan peräkkäin.
• [Jatkuva toisto]-asetuksena on [Päällä]. Aseta [Jatkuva toisto]-asetukseksi [Pois] (sivu 74).
Päivämäärä ja aika eivät ole näkyvissä.
• [Näytön asetus] -asetuksena on [Yksink.] tai [Vain kuva]. Aseta [Näytön asetus] -asetukseksi
[Normaali] koskettamalla [DISP] (sivu 22).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Tähän voi olla syynä kuvan käsittely. Tämä ei ole vika.
Näytön vasen ja oikea reuna näkyvät mustina.
• [Autom.suuntaus]-asetuksena on [Päällä] (sivu 80).
Painikkeita ja kuvakkeita ei enää näy.
• Jos näytön oikeaa yläkulmaa kosketetaan kuvattaessa, painikkeet ja kuvakkeet katoavat
tilapäisesti. Painikkeet ja kuvakkeet tulevat uudelleen näkyviin, kun sormi nostetaan irti
näytöstä.
• [Näytön asetus]-asetuksena on [Vain kuva]. Aseta [Näytön asetus] -asetukseksi [Normaali] tai
[Yksink.] koskettamalla [DISP]. Tuo toiston aikana [DISP]-painike näkyviin koskettamalla
nestekidenäytön keskiosaa ja valitse [Näytön asetus] -asetukseksi [Normaali] tai [Yksink.]
(sivu 22).
• Siirrä musiikkitiedostot kameraan ”Music Transfer” -ohjelmalla (sivu 102).
• Varmista, että äänenvoimakkuusasetus ja kuvaesitysasetus ovat oikeat (sivut 33, 61).
Vianmääritys
Kuvaesityksen aikana ei kuulu musiikkia.
Kuva ei näy televisiossa.
• Tarkasta, että kameran [Videolähtö]-asetus on asetettu television värijärjestelmän mukaisesti
(sivu 77).
• Tarkasta, että liitäntä on tehty oikein (sivut 83, 84).
• Jos kameraan on liitetty USB-kaapeli, irrota se (sivu 96).
117
Vianmääritys
Kuvien poistaminen
Kuvaa ei voi poistaa.
• Peruuta suojaus (sivu 65).
Tietokoneet
Kameran käyttöjärjestelmän ja kameran yhteensopivuudesta ei ole tietoa.
• Tarkista ”Suositeltava tietokoneympäristö” sivulla 90 (Windows) ja sivulla 103 (Macintosh).
”Memory Stick” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia.
• Tarkasta, että tietokone ja Memory Stick -kortinlukija/-kirjoitin tukevat ”Memory Stick PRO
Duo” -korttia. Muiden kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja Memory Stick -luku/
kirjoituslaitteiden käyttäjien tulee ottaa yhteys kyseisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen
(sivut 94 ja 103). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Kytke kameraan virta.
• Jos akun varaus on vähäinen, aseta kameraan ladattu akku tai käytä verkkolaitetta (ei mukana)
(sivu 94).
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage] (sivu 76).
• Käytä USB-kaapelia (mukana) (sivu 94).
• Irrota USB-kaapeli sekä tietokoneesta että monilähtötelineestä ja liitä se uudelleen kunnolla.
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Liitä monilähtöteline suoraan tietokoneeseen ilman USB-keskittimen tai muun laitteen
käyttämistä (sivu 94).
Kuvia ei voi kopioida.
• Kytke kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 94).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivut 95 ja 103).
• Kun otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua ”Memory Stick Duo” -korttia, et ehkä
pysty kopioimaan kuvia tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassa alustettua ”Memory
Stick Duo” -korttia (sivu 70).
118
Vianmääritys
”Picture Motion Browser” ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen
jälkeen.
• Luo USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle (sivu 94).
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytät ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa, katso ”PMB Guide” (sivu 93).
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Et osaa käyttää ”Picture Motion Browser” -ohjelmaa.
• Katso ”PMB Guide” (sivu 93).
Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai ”Memory Stick Duo” -kortilta. Kopioi video
tietokoneen kiintolevylle ja toista video sitten kiintolevyltä (sivu 94).
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Katso ohjeet tulostimen käyttöoppaasta.
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen kun ne on kopioitu tietokoneeseen.
• Kopioi ne kameran tunnistamaan kansioon, esimerkiksi ”101MSDCF” (yksittäiskuvat) tai
”101ANV01” (videot) (sivu 97).
• Noudata oikeaa menettelytapaa (sivu 101).
”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi asentaa.
• Aseta se oikein päin.
Olet alustanut ”Memory Stick Duo” -kortin vahingossa.
• Kaikki ”Memory Stick Duo” -kortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei
Vianmääritys
voi palauttaa.
119
Vianmääritys
Sisäinen muisti
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
• Kamerassa on asennettuna ”Memory Stick Duo”. Poista se.
Sisäisessä muistissa tallennettuna olevia tietoja ei voi kopioida ”Memory Stick
Duo” -kortille.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Kopioi riittävän suureen ”Memory Stick Duo”
-korttiin.
”Memory Stick Duo” -kortilla tai tietokoneessa olevia tietoja ei voi kopioida
sisäiseen muistiin.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
Tulostus
Katso kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin” yhdessä seuraavien aiheiden kanssa.
Kuvat tulostuvat kumpikin reuna pois leikkautuneena.
• Joissakin tulostimissa kuvan kaikki reunat voivat leikkautua pois. Kuvan sivureunat voivat
jäädä pois etenkin silloin, kun tulostetaan kuva, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].
• Jos tulostat kuvia tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Kun tulostat kuvia valokuvausliikkeessä, kysy, pystyvätkö he tulostamaan kuvat ilman, että
niiden reunat leikkautuvat pois.
Kuvaan ei voi lisätä päivämäärää.
• ”Picture Motion Browser” -ohjelman avulla voit tulostaa kuviin päivämäärän (sivu 93).
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuviin voitaisiin lisätä päivämäärä. Kameralla
otetuissa kuvissa on kuitenkin tallennuspäivämäärätiedot, joten voit tulostaa päivämäärällä
varustettuja kuvia, jos tulostin tai ohjelmisto tunnistaa Exif-tiedot. Tarkasta yhteensopivuus
Exif-tietojen kanssa tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta.
• Jos tulostat kuvat valokuvausliikkeessä, pyydä, että kuviin lisätään päivämäärät.
120
Vianmääritys
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Yhteyden luominen ei onnistu.
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkasta, että tulostin on päällä ja että se voidaan kytkeä kameraan.
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge] (sivu 76).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen, katso lisätietoja
tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkasta, että kamera on kytketty oikein tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia.
• Kytke tulostin päälle. Katso lisätietoja tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota USB-kaapeli ja kytke se
uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu, irrota USB-kaapeli, sammuta tulostin ja
käynnistä se uudelleen ja liitä sitten USB-kaapeli uudelleen.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi
tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• Varmista, että olet irrottanut USB-kaapelin, ennen kuin
(PictBridge-yhteys) -merkki
katoaa.
Päivämäärää ei voi lisätä tai kuvia tulostaa hakemistotilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistotilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Kuvassa ei ole päivämäärätietoja, joten päivämäärää ei voi tulostaa kuviin. Aseta [Päivä]-
asetukseksi [Pois] ja tulosta kuva uudestaan (sivu 108).
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
Vianmääritys
Kuvakokoa ei voi valita.
121
Vianmääritys
Valittua kuvakokoa ei voi tulostaa.
• Jos käytät toisen kokoista paperia tulostimen kameraan kytkemisen jälkeen, irrota ja kytke
uudestaan USB-kaapeli.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta joko kameran (sivu 108) tai
tulostimen asetusta.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Siihen voi kulua jonkin aikaa
tulostimesta riippuen.
Kosketuspaneeli
Kosketuspaneelin painikkeita ei voi käyttää oikein tai täysin.
• Suorita [Kalibrointi] (sivu 75).
Muut
Tiedostonumeroa ei voi nollata.
• Jos vaihdat tallennusvälineen, et voi alustaa tiedostonumeroita tällä kameralla. Jotta voit
alustaa tiedostonumerot, alusta ”Memory Stick Duo” (sivut 70 ja 73) tai sisäinen muisti ja
alusta sitten asetukset (sivu 75). ”Memory Stick Duo” -kortilla tai sisäisessä muistissa olevat
tiedot kuitenkin poistetaan ja kaikki asetukset, päivämäärä mukaan lukien, alustetaan.
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi ennen kuin käytät sitä.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.
• Tämä ei ole vika.
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 81).
• Sisäinen ladattava varmistusparisto on tyhjentynyt. Laita kameraan ladattu akku ja aseta se
syrjään vähintään 24 tunniksi virta kytkettynä pois päältä.
Haluat muuttaa päivämäärää tai aikaa.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 81).
122
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnostiikkanäyttö
Jos näkyviin tulee kirjaimella alkava koodi,
kameran itsediagnostiikkatoiminto toimii.
Kaksi viimeistä numeroa (ss) vaihtelevat
kameran tilasta riippuen.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt
seuraavia korjaustoimia muutaman kerran,
kamera on ehkä korjattava.
Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee
näkyviin, noudata ohjeita.
• Paristojen varaus on vähissä. Lataa
akku välittömästi. Ilmaisin saattaa
vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa on
vielä jäljellä 5 – 10 minuuttia. Tämä
riippuu käyttöolosuhteista ja akun
tyypistä.
C:32:ss
• Kameran laitteistossa on ongelma.
Kytke virta pois ja takaisin päälle.
Saa käyttää vain yht.- sopivan akun
kanssa
• Asennettu akku ei ole NP-BD1
C:13:ss
(mukana)/NP-FD1 (ei mukana)-akku.
• Kamera ei pysty lukemaan tai
kirjoittamaan tietoja ”Memory Stick
Duo” -kortilta/-kortille. Kytke kamera
pois ja uudestaan päälle tai asenna
”Memory Stick Duo” uudestaan useita
kertoja.
• Sisäisessä muistissa on tapahtunut
alustusvirhe tai kameraan on asennettu
alustamaton ”Memory Stick Duo”.
Alusta ”Memory Stick Duo” -kortin
sisäinen muisti (sivut 70 ja 73).
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
tai tiedot ovat vahingoittuneet. Asenna
uusi ”Memory Stick Duo”.
Järjestelmävirhe
• Sammuta virta ja kytke se päälle
uudestaan.
Sisäisen muistin virhe
• Sammuta virta ja kytke se päälle
uudestaan.
Aseta Memory Stick paikalleen
• Asenna ”Memory Stick Duo” oikein.
• Asennettua ”Memory Stick Duo” -korttia
ei voi käyttää kameran kanssa (sivu 128).
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
E:61:ss
E:91:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta
kamera (sivu 75) ja kytke virta päälle
uudestaan.
on likainen.
Memory Stick -tyyppivirhe
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
Vianmääritys
E:62:ss
vioittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosa
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
(sivu 128).
123
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Memory Stick -korttia ei
voi käyttää. Käyttö estetty
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jossa on käyttörajoituksia.
Memory Stick -kortin alustusvirhe
Sisäisen muistin alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen
(sivut 70 ja 73).
Memory Stick on lukittu
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä
kytkin on LOCK-asennossa. Aseta
kytkin tallennusasentoon.
Ei voi luoda lisää kansioita
• Kansio, jonka nimi alkaa ”999”, on jo
olemassa ”Memory Stick Duo”
-kortissa. Et voi luoda yhtään kansiota,
jos näin on.
Tiedostovirhe
• Kuvan toistamisen aikana tapahtui
virhe. Sony ei takaa, että kuvan
katsominen kameralla onnistuu, jos
kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneessa
tai se on tallennettu jonkin muun
mallisella kameralla.
Vain luku -kansio
• Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa
Sisäisessä muistissa ei ole tilaa
Memory Stick -kortilla ei ole
muistitilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja
(sivu 35).
Lukumuisti
• Kamera ei pysty tallentamaan tai
poistamaan kuvia ”Memory Stick Duo”
-kortille/-kortilta.
kameran tallennuskansioksi. Valitse
toinen kansio (sivu 71).
Tiedoston suojaus
• Poista suojaus (sivu 65).
Kuvan koko yli
• Toistat kuvaa, jota ei sen koon takia voi
toistaa kameralla.
Virheellinen toiminto
Ei kuvia
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu
kuvia, joita voidaan toistaa.
• ”Memory Stick Duo” -kortille ei ole
tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.
• Valittu kansio ei sisällä tiedostoa, joka
voidaan toistaa kuvaesityksessä.
Kansiovirhe
• Kansio, jolla on samat kolme
ensimmäistä numeroa, on jo olemassa
”Memory Stick Duo” -kortissa
(esimerkiksi: 123MSDCF ja
123ABCDE). Valitse toinen kansio tai
luo uusi kansio (sivut 70, 71).
124
• Olet valinnut toiminnon, joka ei ole
käytettävissä videoissa.
• Kosketit paneelia käyttäessäsi
digitaalizoomaus- tai lähikuvaustilaa.
Näitä tiloja käytettäessä et voi tarkentaa
koskettamalla näyttöä.
• Yrität muuttaa VGA-kokoisen kuvan
kokoa kokoon
(HDTV) Monivalint.
koonmuutos -toiminnolla.
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Punasilmäisyyttä ei havaittu
• Kuvaa ei välttämättä voi parannella
riippuen kuvasta.
(Tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi
näkyä kuvassa. Käytä salamaa, kytke
epäterävyyden estotoiminto päälle tai
tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.
1280×720 ei ole saatavilla
• [1280×720(hieno)]- ja
[1280×720(vakio)]-kokoiset videot voi
tallentaa vain ”Memory Stick PRO
Duo” -korttiin. Aseta kameraan
”Memory Stick PRO Duo” -kortti tai
valitse kuvakooksi [VGA].
Zoom pois käytöstä
• [Digitaalizoomaus] -asetukseksi on
valittu [Pois] kuvattaessa
(Lähikuvaus käytössä) -tilassa. Tai
yrität käyttää [Digitaalizoomaus]kohdan [Älykäs]-asetusta, kun
kuvakooksi on asetettu [10M],
[3:2(8M)] tai [16:9(7M)] (sivu 79).
Tulostin on varattu
Paperivirhe
Ei paperia
Mustevirhe
Muste vähissä
Ei mustetta
• Tarkasta tulostin.
Tulostinvirhe
• Tarkasta tulostin.
• Tarkasta, onko tulostettava kuva
korruptoitunut.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä
vielä suoritettu loppuun. Älä irrota
USB-kaapelia.
Käsittelee…
• Tulostin peruuttaa nykyisen
tulostustyön. Et voi tulostaa, ennen kuin
se on suoritettu. Siihen voi kulua jonkin
aikaa tulostimesta riippuen.
Musiikkivirhe
• Poista musiikkitiedosto tai korvaa se
Kuvia valittu maks.määr
• Enintään 100 tiedostoa voidaan valita
käytettäessä [Useita kuvia] -toimintoa.
• Voit lisätä
-merkkejä korkeintaan
999 tiedostoon.
Peruuta valinta.
• Kun kopioit kuvaa sisäisestä muistista
”Memory Stick Duo” -korttiin, käytä
täyteen ladattua akkua.
uusi musiikkitiedosto.
Musiikkimuistin alustusvirhe
• Suorita [Alusta musiikki].
Vianmääritys
Ei riittävästi virtaa
tavallisella musiikkitiedostolla.
• Suorita [Alusta musiikki] ja lataa sitten
125
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Toimintaa ei voi suorittaa
tiedostoilla, joita ei tueta
• Käsittelyä ja muita kameran
muokkaustoimintoja ei voi käyttää
kuvatiedostoissa, joita on käsitelty
tietokoneessa tai jotka on tallennettu
muulla kameralla.
126
Muut
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet
Voit käyttää kameraa, akkulaturia (mukana) ja AC-LS5K-verkkolaitetta (ei mukana) missä
tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100 V–240 V AC, 50/60 Hz.
• Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Muut
127
”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” on pienikokoinen
kannettava mikropiiritallennusväline. Alla
olevassa taulukossa on lueteltu ”Memory
Stick Duo” -tyypit, joita voidaan käyttää
tämän kameran kanssa. Kaikkien ”Memory
Stick Duo” -toimintojen toimintaa ei voida
kuitenkaan taata.
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/
toisto
Memory Stick Duo
(ilman MagicGatea)
a*1
Memory Stick Duo
(MagicGaten kanssa)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1 Erittäin nopeaa tiedonsiirtonopeutta
rinnakkaisliitännän kautta ei tueta.
*2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory
Stick Duo” ja ”Memory Stick PRO Duo” on
varustettu MagicGate-toiminnoilla. MagicGate
on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksia
suojaava tekniikka. Kameralla ei voi suorittaa
MagicGate-toimintoja tarvitsevaa tietojen
tallennusta ja toistoa.
3
* [1280×720(hieno)]- tai [1280×720(vakio)]kokoisia videoita voi tallentaa.
*4 Tämä kamera ei tue 8-bittistä
rinnakkaistiedonsiirtoa. Se käyttää samaa 4bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa kuin Memory
Stick PRO Duo.
• Tämä kamera on yhteensopiva ”Memory Stick
Micro” (”M2”) -korttien kanssa. ”M2” on
lyhenne sanoista ”Memory Stick Micro”.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo”
-kortti ei välttämättä toimi kameran kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee
”Memory Stick Duo” -kortin ja käytetyn
laitteiston yhdistelmästä riippuen.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia tietojen
lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
128
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa
tapauksissa:
– ”Memory Stick Duo” poistetaan tai kamera
kytketään pois päältä tietojen lukemisen tai
kirjoittamisen aikana
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään
paikoissa, joissa on staattista sähköä tai
sähkökohinaa.
• Suosittelemme, että tärkeät tiedot
varmuuskopioidaan.
• Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin
kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo”
-korttiin tai Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick Duo” -korttia
aina sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin
liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä iske, taivuta tai pudota ”Memory Stick
Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo”
-korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia
vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia
pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen
vahingossa.
• Älä aseta mitään muuta kuin ”Memory Stick
Duo” -kortti ”Memory Stick Duo” -paikkaan. Se
aiheuttaa toimintahäiriön.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää tai
säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen
pysäköidyn auton sisällä
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä
aineita.
”Memory Stick Duo”
Memory Stick Duo -sovittimen (ei
mukana) käyttöä koskevia huomautuksia
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa,
muista asentaa ”Memory Stick Duo” Memory
Stick Duo -sovittimeen. Jos asetat ”Memory
Stick Duo” -kortin ”Memory Stick”
-yhteensopivaan laitteeseen ilman Memory
Stick Duo -sovitinta, et ehkä pysty poistamaan
sitä laitteesta.
• Kun asennat ”Memory Stick Duo” -korttia
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista
ensin, että ”Memory Stick Duo” on oikeassa
asennossa, ja työnnä se sitten perille asti. Jos se
asennetaan väärin, se ei toimi.
• Kun käytät Memory Stick Duo -sovittimessa
olevaa ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory
Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa, varmista,
että Memory Stick Duo -sovitin on asetettu
oikeinpäin. Huomaa, että väärä käyttö saattaa
vahingoittaa välinettä.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen
ilman ”Memory Stick Duo” -korttia. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Huomautuksia ”Memory Stick PRO Duo”
-kortin (ei mukana) käytöstä
16 Gt:n ja sitä pienempien ”Memory Stick PRO
Duo” -korttien on vahvistettu toimivan oikein
tämän kameran kanssa.
Huomautuksia ”Memory Stick Micro”
-kortin (ei mukana) käytöstä
• Jos haluat käyttää ”Memory Stick Micro”
-korttia tässä kamerassa, aseta ”Memory Stick
Micro” -kortti Duo-kokoiseen ”M2”sovittimeen. Jos ”Memory Stick Micro” -kortti
asetetaan kameraan ilman Duo-kokoista ”M2”sovitinta, korttia ei ehkä voi poistaa kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia
pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen
vahingossa.
Muut
129
Akku
Akun lataaminen
Akun käyttöikä
Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön
lämpötilan ollessa 10–30 °C. Akku ei ehkä
lataudu täyteen tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella.
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
pienenee sitä käytettäessä ja ajan myötä. Jos
akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä
aika hankkia tilalle uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja
käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
Akun tehokas käyttö
• Akun suorituskyky heikkenee kylmässä
ympäristössä. Tämän vuoksi akun käyttöaika on
lyhyempi kylmässä ympäristössä. Toimimalla
seuraavasti voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se
lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri
ennen kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein
salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja
kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi
ajaksi ja että teet koekuvauksen ennen
varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
• Älä jätä akkua auton sisään, suoraan
auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin
erittäin kuumiin paikkoihin.
Akun säilyttäminen
• Tyhjennä akku kokonaan ennen säilytystä ja
säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa. Lataa
akku täyteen ja tyhjennä sitten sen varaus
kokonaan kamerassa käyttämällä vähintään
kerran vuodessa säilytyksen aikana akun
suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
kamerassa jättämällä kameran päälle
kuvaesitystilassa (sivu 61), kunnes akku loppuu.
• Käytä aina mukana tullutta akkukoteloa, kun
kuljetat tai säilytät akkua. Se estää mm.
liittimien likaantumisen ja oikosulut.
130
Yhteensopiva akku
• NP-BD1-akkua (mukana) voidaan käyttää vain
D-tyypin kanssa yhteensopivissa Cyber-shotmalleissa. Sitä ei voida käyttää Cyber-shotmalleissa, jotka ovat yhteensopivia T-tyypin ja
muiden akkutyyppien kanssa.
• Jos käytät NP-FD1-akkua (ei mukana), akun
varaustilan ilmaisimen vieressä näkyvät myös
minuutit (
60 min).
Akkulaturi
Akkulaturi
• Vain akkutyyppejä D, T, R ja E (eikä muita)
voidaan ladata akkulaturissa (mukana).
Muunlaiset akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai
räjähtää, jos yrität ladata niitä. Tämä voi
aiheuttaa sähköiskun tai palovamman.
• Tämän kameran kanssa yhteensopivat akut ovat
tyyppiä D. Toimitukseen kuuluva akku on NPBD1 (D-tyyppi).
• Ota ladattu akku pois akkulaturista. Jos ladattu
akku jätetään akkulaturiin, akun käyttöikä voi
lyhentyä.
• Jos CHARGE-valo vilkkuu, poista ladattavana
oleva akku ja asenna se sitten takaisin
akkulaturiin, niin että se naksahtaa paikalleen.
Jos CHARGE-valo vilkkuu uudelleen, se voi
olla merkki akkuvirheestä tai siitä, että käytössä
on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on
oikeantyyppinen. Jos akku on oikeantyyppinen,
poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku
ja tarkasta, toimiiko akkulaturi oikein. Jos
akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla
akkuvirhe.
Muut
131
Hakemisto
Hakemisto
A
HDMI-OHJAUS .................. 76
Kuvakoko ................. 12, 27, 30
AE/AF-lukon ilmaisin ....26, 46
Hehkulamppu....................... 53
Kuvan laatu .......................... 12
AF-apuvalo ...........................78
Hidas suljin .......................... 28
Kuvapiste.............................. 12
AF-etäisyysmittarin ruutu.....44
Hiekkaranta.......................... 42
AF-lukko ..............................46
Histogrammi ........................ 23
AF-tila ..................................79
HOME-näyttö ...................... 36
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet................. 97
Akku ...................................130
Hämärä................................. 42
Akkulaturi...........................131
Hämärä muotokuva.............. 42
Alivalotus .............................10
I
Alusta musiikki...................102
Alustus............................70, 73
Apuviiva ...............................78
Kuvausasetukset 1 ................ 78
Kuvausasetukset 2 ................ 80
Kuvaustapa .....................41, 50
Ilmaisin ................................ 17
Ilotulitus ............................... 42
Kuvausvalikko......................50
Kuvien katselu......................31
ISO ........................... 10, 11, 48
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen......... 94, 98
Itsediagnostiikkanäyttö ...... 123
Kuvien poistaminen.............. 35
Itselaukaisin ................... 27, 30
Käyttöjärjestelmä ......... 90, 103
J
Käännä..................................67
Jatkuva toisto ................. 33, 74
L
JPG....................................... 97
Language Setting..................82
AV-kaapeli ...........................83
K
Lataa musiikki ....................102
B
Kalibrointi............................ 75
Asenna ..................................91
Asetuks. ..........................37, 74
Asetus ...................................57
Aukko ...................................10
Autom. Katselu.....................80
Autom.suuntaus....................80
Automaattitarkennus ........8, 44
BRK......................................50
D
Digitaalizoomaus..................79
DISP .....................................22
DPOF............................66, 110
E
Eloisa ....................................54
Ennalta asetettu tarkennus ....45
Epäterävyys ............................9
EV.........................................49
EV-arvon säätäminen ...........49
H
Hakemistonäyttö...................32
Hallitse muistia.....................70
HDMI-kaapeli ......................84
132
Kuvatilaus-merkki ........ 66, 110
Leveä zoomnäyttö ................ 61
Liittäminen
Kameran käyttö ulkomailla
.................................... 127
Tietokone ......................94
Tulostin .......................107
Kansio
TV ........................... 83, 84
Luonti ........................... 70
Muuttaminen................. 71
Valitseminen................. 67
Kasvontunnistus................... 56
Katseluvalikko ..................... 58
Kellonajan asetuks. .............. 81
Kerta..................................... 79
Keskip.AF ............................ 44
Keskipainotettu mittaus ....... 47
Loistevalo 1, 2, 3 ..................52
Lumi ..................................... 42
Luo kansio ............................ 70
Luonnollinen ........................ 54
Lähikuvaus käytössä ............ 28
M
Macintosh-tietokone...........103
Kopioi .................................. 72
Suositeltava ympäristö
..................................... 103
Kosketuspaneeli ................... 21
Maisema ............................... 42
Kuvaaminen
Makro ............................. 28, 30
Valokuvat ..................... 25
Mass Storage ........................ 76
Videot ........................... 29
”Memory Stick Duo” .........128
Kuvaesitys............................ 61
Memory Stick -työkalu.........70
Hakemisto
Mittausmuoto........................47
Pehmeä kuva ........................ 42
Tarkkuusdigitaalizoom .........79
Monikäyttöliitin
.......................................15
PictBridge..................... 76, 107
Tiedoston tallennuskohde .....97
Picture Motion Browser
...................................... 93
Tiedostonimi.........................97
Piippaus ................................ 74
Monilähtöteline
...................16, 83, 94, 107
Tietokone ..............................89
Monip.AF .............................44
Pilvinen ................................ 52
Kuvien kopioiminen
...............................94, 103
Monipistemittaus ..................47
Pistem. AF............................ 45
Macintosh ....................103
Monivalint. koonmuutos.......60
Ohjelmisto .....................91
MP4 ......................................97
Pistemittauksen
hiusristikko.................... 47
MPEG-4 AVC/H.264 .......3, 90
Pistemittaus .......................... 47
Musiikin siirtäminen...102, 104
Poista .............................. 35, 63
Musiikkityökalu..................102
Alustus .................... 70, 73
Mustavalko ...........................54
Punasilm.esto ....................... 55
Muuntaja .............................127
Punasilmäisyyden korjaus.... 58
Windows .......................89
Muuta kansiota .....................71
Päivä................................... 109
Toimintaop. ..........................74
Suositeltava ympäristö
...............................90, 103
Tietokoneeseen
tallennettujen
kuvatiedostojen katselu
kameralla .....................101
Päivämäärä ........................... 81
N
Toistozoomaus......................32
Päivänvalo ............................ 52
Tulostaminen suoraan.........107
Nestekidenäyttö ....................22
Pääasetukset 1 ...................... 74
Nopea suljin ..........................42
Pääasetukset 2 ...................... 76
Tulostaminen
valokuvausliikkeessä...110
Tulostus ........................66, 106
NR hidas suljin .....................18
NTSC ....................................77
R
Tulostus, Muut......................37
Näyttö
Rajaus................................... 58
TV.........................................83
TV-TYYPPI .........................77
Ilmaisin..........................17
Näytön muuttaminen .....22
S
Salamateho ........................... 55
U
O
Salamavalo (Valkotasap.) .... 53
USB-kaapeli .................94, 107
Ohjelmisto ..............91, 93, 102
Salamavalo-tila..................... 28
USB-liitin .............................94
Ohjelmoitava autom .............41
Sarja ..................................... 50
USB-liitäntä ..........................76
Optinen zoom ...........27, 30, 79
Seepia ................................... 54
Osien tunnistaminen .............15
Siirtyminen eteen-/taaksepäin
...................................... 31
Osittainen väri.......................59
V
Valikko
:n katselu .......................58
P
Sisäinen muisti -työkalu....... 73
Kuvaaminen ..................50
Painaminen puoliväliin ...........8
SteadyShot ........................... 57
Vaihtoehdot ...................39
Pakotettu salama pois ...........28
Suojaa................................... 65
Valikkonäyttö .......................38
Pakotettu salama päällä.........28
Suuri herkkyys ......... 41, 42, 43
Valitse kansio .......................67
PAL.......................................77
Hakemisto
Sisäinen muisti ..................... 24
Valkotasap. ...........................52
Palauta ..................................75
T
Parantelu ...............................58
Tarkennin ........................... 101
Valotus..................................10
PC .........................................89
Tarkennus................... 8, 27, 44
Valotusaika ...........................10
Valotuksen haarukointi.........50
Tarkkaile .............................. 79
133
Hakemisto
Valotusohjelma.....................42
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset .................123
VGA .....................................13
Vianmääritys ......................112
Videolähtö ............................77
Videotila ...............................41
Väri.......................................11
Väritila..................................54
W
Windows-tietokone ..............89
Suositeltava ympäristö
.......................................90
Y
Yhden kuvan näyttö..............31
Ylivalotus .............................10
Z
Zoom ..............................27, 30
Ä
Älykäs zoom.........................79
Äänenvoimakkuusasetukset
...........................31, 33, 68
134
Huomautuksia lisenssistä
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVCPATENTTIEN EHTOJEN MUKAISESTI
KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN, JA
KULUTTAJALLA ON OIKEUS
(i) KOODATA VIDEO AVCSTANDARDIN MUKAISESTI (”AVCVIDEO”) JA/TAI
(ii) PURKAA KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN
KÄYTTÖÖN KOODAAMA AVC-VIDEO
JA/TAI KOODATA LISENSOIDULTA
AVC-VIDEOTOIMITTAJALTA SAATU
AVC-VIDEO. LISENSSIÄ EI
MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN
KÄYTTÖÖN SUORASTI TAI
EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA ANTAA
MPEG LA, L.L.C. KATSO
<HTTP://MPEGLA.COM>
Kamerassa on ”C Library”-, ”Expat”- ja
”zlib”-ohjelmistot. Toimitamme nämä
ohjelmistot niiden tekijänoikeuksien kanssa
tehtyjen lisenssisopimusten perusteella.
Näiden ohjelmistojen tekijänoikeuksien
omistajien pyyntöjen perusteella meillä on
velvoite ilmoittaa käyttäjälle seuraavat
tiedot. Lue seuraavat osat.
Lue ”license1.pdf”, joka on ”License”kansiossa CD-ROM-levyllä. Se sisältää
ohjelmistojen ”C Library”, ”Expat” ja
”zlib” (englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset.
PDF-tiedoston katseluun tarvitaan Adobe
Reader -ohjelmisto. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit hakea sen Adobe
Systemsin sivustosta:
http://www.adobe.com/
135
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Download PDF