Sony | DSC-S600 | Sony DSC-S600 Ohjekirjat / käyttöohjeet Correction

Pariston kestoaika ja otettavien/katsottavien
kuvien määrä
Taulukoissa on annettu otettavien/
katsottavien kuvien arvioitu määrä ja
paristojen kestoaika, kun kuvat otetaan
[Normaali]-tilaa ja uusia paristoja käyttäen
ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C.
Otettavien tai katsottavien kuvien määrää
arvioitaessa on otettu huomioon ”Memory
Stick Duo” -muistikortin vaihtaminen
tarpeen mukaan.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla
ilmoitettua pienempi käyttöolosuhteista
riippuen.
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien ja
katsottavien kuvien määrä ja lyhentävät pariston
kestoaikaa:
– ympäristön alhainen lämpötila
– salamavalon toistuva käyttö
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– zoomin toistuva käyttö
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Tarkkaile]
– paristojen heikko teho
Otettaessa valokuvia
Paristo
Alkali
(mukana)
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(ei mukana)
Nestekidenäyttö
Kuvien
määrä
(arvio)
Paristojen
kestoaika
(min)
(arvio)
Päällä
130
65
Pois
päältä
170
85
Päällä
460
230
Pois
päältä
580
290
• Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:
–
(Kuvan laatu)-asetuksena on [Hieno].
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Kerta].
– kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W
ja T.
– salama välähtää joka toisella kerralla.
– virta kytketään päälle ja pois joka
kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
FI
22
• Kuvan koko ei vaikuta siihen, kuinka monta
kuvaa pariston kestoajan kuluessa voidaan ottaa.
Katsottaessa valokuvia
Kuvien määrä
Paristojen
kestoaika
(min.)
Alkali
(mukana)
Noin 7000
Noin 350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(ei mukana)
Noin 10600
Noin 530
Paristo
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
Kuvattaessa videoita
Nestekidenäyttö päällä
Nestekidenäyttö pois
Alkali
(mukana)
Noin
120 min
Noin
170 min
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(ei mukana)
Noin
250 min
Noin
350 min
Paristo
• Kuvattaessa videota jatkuvasti käyttämällä
kuvakokoa [160]
Download PDF

advertising