Sony | DSC-S40 | Sony DSC-S40 Käyttöohjeet

010RTF.fm Page 1 Tuesday, April 26, 2005 2:11 PM
1
Akun valmistelu käyttöä varten
2
1
Aseta akut/paristot paikalleen.
Digitaalinen stillkamera
Virran kytkeminen kameraan ja
kellonajan asetus
Valitse
2
.
3
"Memory Stick" -muistikortin (ei sisälly
toimitukseen) asettaminen kameraan
Liitinpuoli
Paina POWER-kytkintä.
Clock Set
2
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
POWER
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Valo syttyy
1
Aseta "Memory Stick" -muistikortti kokonaan korttitilan sisään, jolloin
se napsahtaa paikalleen.
Avaa kansi samalla kun painat OPEN-painiketta.
Käyttöohjeet
3
Lue tämä käsikirja ja "Käyttöopas/Vianetsintä" (erillinen osa) huolella ennen kameran käytön
aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
Ellei "Memory Stick" -muistikorttia ole asetettu kameraan.
Aseta kello aikaan ohjauspainikkeella.
1 Valitse päivämäärän esitystapa painikkeilla v/V ja paina
Kamera tallentaa/toistaa kuvat sisäisen muistinsa (32 MB) avulla.
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 22)
sen jälkeen z -painiketta.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Aseta akkujen 3/ # -päät oikeaan suuntaan.
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
DSC-S40
2 Valitse yksikkö painamalla b/B -painiketta ja aseta
1
numeroarvo painikkeilla v/V ja paina tämän jälkeen z painiketta.
2
4
1
Valitse käytettävä kuvakoko
Stillkuva:
3
Valitse
.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Sulje kansi.
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
4M
1M
Liikkuva kuva:
Valitse
.
• Tämä näyttö koskee stillkuvia.
Jos haluat kuvata liikkuvia kuvia, valitse [640(Fine)]
(vain "Memory Stick PRO"), [640(Standard)] tai
[160].
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
1
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Clock Set
2005 / 1 /
Valitse koko painamalla
painikkeita v/V.
3M
painiketta.
Selittää vaativammat tekniikat ja kertoo, mitä tehdä, jos kamerassa
ilmenee ongelmia.
Paina kuvaketta
(Kuvakoko).
3:2
3 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sen jälkeen z -
Lue "Käyttöopas/Vianetsintä"
(erillinen osa)
2
Valitse tila.
4
10 : 30
OK
AM
Cancel
Tee asetus loppuun
painamalla
(Kuvakoko) painiketta.
• Peruuta valinta valitsemalla [ Cancel] ja paina z -painiketta.
-painike
© 2005 Sony Corporation
Alkaliparistojen käyttö
Päivämäärän ja kellonajan vaihtaminen
Stillkuvien kokoa koskeva huomautus
Lue huolella kappale "Alkaliparistoista (toimitettu)/Oxy Nickel Primary -paristo (ei sisälly
toimitukseen)" . t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 85)
Valitse
(Setup) -valikosta [Clock Set] ja toimi edellä annettujen ohjeiden kohdan 3
mukaisesti.
Lisätietoja kuvakoosta on kappaleessa t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 13)
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 50)
Mukana toimitettujen lisävarusteiden tarkistaminen
• R6 (AA-koon) -alkaliparistot (2)
• USB-johto (1)
• CD-ROM (Cyber-shotsovellusohjelma) (1)
• Digitaalisen stillkameran
käyttöohjeet "Lue tämä
ensin" (tämä käsikirja) (1)
• Käyttöohjeet "Käyttöopas/
Vianetsintä" (1)
"Memory Stick" muistikortti ei sisälly
toimitukseen.
Kamerassa on oma
sisäinen muisti (32 MB).
Sen lisäksi suositellaan
kuitenkin "Memory
Stick" -muistikortin
hankkimista.
Muiden kuin kameran mukana toimitettujen akkujen tai paristojen käyttö
Voit käyttää HR 15/51:HR6 (AA-koko) -nikkelimetallihydridiakkuja/ZR6 (AA-koko) Oxy
Nickel Primary Battery. t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 85)
• Nikkelimetallihydridiakkuja voidaan ladata useita kertoja niiden käyttämiseksi uudelleen.
• Jos valitsit [ D/M/Y] kohdassa 3-1, aseta aika 24 tunnin järjestelmän mukaisesti.
• Keskiyö ilmaistaan lukemilla 12:00 AM ja keskipäivä lukemilla 12:00 PM.
Verkkolaitteen käyttö
Kun kytket virran kameraan
Voit käyttää kameraa kytkemällä siihen AC-LS5K-verkkolaitteen (ei sisälly toimitukseen).
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 15). Lue lisätietoja verkkolaitteen käyttöohjeista.
• Ellet aseta kellonaikaa, kellonajan asetusnäyttö tulee näkyviin joka kerta, kun kytket virran kameraan.
• Älä koske objektiiviin, sillä tällöin sen suojus avautuu ja objektiivi työntyy ulos. Älä myöskään jätä kameran
objektiivia ulkoasentoon pitkäksi aikaa virta sammutettuna, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Seuraava näyttö tulee esiin, kun virta kytketään kameraan toisen kerran ja sen jälkeen.
Akun
jäännösajan
ilmaisin
• Kamera on hienomekaaninen laite. Älä kolhi objektiivia tai nestekidenäyttöä tai käsittele sitä
kovakouraisesti. Kiinnitä rannehihna paikalleen, jotta välttyisit kameran vahingoittumiselta putoamisen
tms. vuoksi.
Koukku
Akun
varauksen
arvioitu
jäännösaika
Puoliksi ladattu
akku
Vähän varausta,
kuvaus/toisto
keskeytyy kohta.
Vaihda paristot uusiin
tai täyteen ladattuihin
nikkelimetallihydridiakkui
hin. (Varoitusvalo alkaa
vilkkua.)
Erittäin tarkkojen kuvien tulostamiseksi
A4- tai A5-koossa.
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
3:2 (2304×1536)*
3M (2048×1536)
Postikorttikoossa tulostamiseksi
Suuren kuvamäärän tallentamiseksi
Kuvien liittämiseksi sähköpostiviestien
liitetiedostoiksi tai verkkosivujen
luomiseen
VGA(E-Mail)
(640×480)
* Kuvat tallennetaan samalla 3.2-kuvasuhteella kuin kuvapaperille tai postikortille tulostettavissa yms. kuvissa.
Tallennettavissa oleva stillkuvamäärä ja liikkuvien kuvien tallennusaika vaihtelevat valitun
kuvakoon mukaan.
Lisätietoja tallennettavasta kuvamäärästä ja kuvausajasta on kappaleessa t "Käyttöopas/
Vianetsintä" (s. 21)
Still-kuvat
Liikkuvat kuvat
Tallennettavien kuvien
enimmäismäärä
Tallennuksen
enimmäisaika
Virran sammuttaminen
Paina POWER-painiketta uudelleen.
• Jos kameraa käytetään akkuvirralla, etkä käytä kameraa pitkään aikaan, kamera sammuu automaattisesti
akun kulumisen estämiseksi (automaattinen virransäästötoiminto).
VGA
1/30”
196
• Akun oikea jäännösaika ei välttämättä näy kaikissa käyttöolosuhteissa.
• Alkali/Oxy Nickel Primary Battery -paristoja käytettäessä paristojen oikea jäännösaika ei tule välttämättä
esiin.
• Akun jäännösajan ilmaisin ei tule näkyviin, jos kameraa käytetään verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen).
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin on kuluttajatuen websivustollamme (Customer Support Website).
4M (2304×1728)
(oletusasetus)
Tulostaminen
96
S AF
Riittävästi
varausta jäljellä
Kuvamäärä
Tallennettavien stillkuvien määrä ja liikkuvien kuvien tallennusaika
VGA
Kytke virta painamalla POWER-painiketta ja tarkista aika nestekidenäytöltä.
Huomautus ennen käytön aloittamista
Käyttötarkoitus
1M (1280×960)
Akun jäännösajan tarkistaminen
• Rannehihna (1)
Kellonäytöstä
Kuvakoko
Akkujen poistaminen
Kieliasetuksen muuttaminen
Voit muuttaa näytön viestien kielen haluamaksesi. Muuta kieliasetusta tuomalla valikkonäyttö
näkyviin MENU-painikkeella. Valitse
(Setup) ohjauspainikkeella ja sen jälkeen
[ A Language] -vaihtoehto kohdasta
(Setup1) ja valitse haluttu kieli. t "Käyttöopas/
1
Vianetsintä" (s. 49)
• Tallennettavien kuvien määrä ja tallennusaika voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaisesti.
"Memory Stick" -muistikortin ulos ottaminen
Avaa "Memory Stick" -muistikorttitilan suojakansi ja paina
"Memory Stick" -muistikorttia kerran sisäänpäin.
Pidä kameraa käsissäsi sen akkutilan kansi ylöspäin ja avaa sen jälkeen akkutilan kansi sekä ota
pois akut. Vältä akkujen pudottamista.
Korttivalo
Korttivalon palaessa
Älä koskaan avaa akku/"Memory Stick" -muistikorttitilan kantta tai kytke virtaa päältä.
Kuvadata voi tällöin vaurioitua.
jatkuu kääntöpuolella
010RTF.fm Page 2 Tuesday, April 26, 2005 2:11 PM
Helppo kuvaustoiminto (Automaattisäätötila)
5
1
Kameran piteleminen
Stillkuvien kuvaaminen (Scene Selection)
2
Valitse tila.
Stillkuva (automaattisäätötila):
1
Kuvaa laukaisinta painamalla.
Valitse
.
2
Paina MENU-painiketta.
6
1
Kuvien katseleminen ja poistaminen
Valitse
2
.
Valitse kuva painikkeilla b/B.
Stillkuva:
VGA
Program
Valitse
AE/AF-lukituksen ilmaisin
Vilkkuu t syttyy/piippaa
Tarkenna painamalla
laukaisin puoliväliin
ja pitämällä se siinä
.
Auto
Paina pohjaan
Sulkimesta kuuluu ääni.
Camera
3
VGA FINE
96
Liikkuva kuva:
.
/
Liikkuva kuva:
Liikkuva kuva:
Toista liikkuvaa kuvaa painamalla z -painiketta.
Program
STD
10/10
00:00:03
Camera
Mode
Paina kokonaan
pohjaan
2 Aseta haluttu Scene Selection -tila
101_0010
painikkeilla v/V.
STD
640
REC 00:00:02[00:10:48]
4
Zoom-painike
STOP
Ohjauspainike
Kuvaa laukaisinta
painamalla.
-painike
Program
Auto
Camera
• Lue seuraavista kappaleista lisätietoja eri tiloista.
• Tässä valittu asetus pysyy muistissa, vaikka kamerasta
sammutettaisiinkin virta.
Paina laukaisin uudelleen täysin pohjaan, jos haluat keskeyttää kuvauksen.
Ohjauspainikkeen käyttö
96
Salaman käyttö
stillkuvissa
Zoomin käyttö
• Kuvakoon [ 160] liikkuvat kuvat näytetään näytöllä
yhtä kokoa pienempinä.
Scene Selection -tilan peruuttaminen
Kuvien poistaminen
Valitse [Auto] tai [Program] painikkeilla v/V.
1 Tuo poistettava kuva esiin ja paina
VGA
96
T
W
96
5.0
1.1
VGA
Viimeksi kuvatun
kuvan tarkistaminen
(Quick Review)
P
FINE
98
Review
101-0029
Valomittaustavan
valinta
S AF
Kuvan poistamisen peruuttamiseksi
Valitse [ Exit] ja paina sen jälkeen z -painiketta.
Delete
Exit
S AF
Vitkalaukaisimen
-käyttö
VGA
96
2/9
S AF
2005 1 1 10:30PM
RETURN
(Poisto) -painiketta.
2 Valitse [ Delete] painikkeella v ja paina sen jälkeen z -painiketta.
VGA
T
W
8/ 8
VOLUME
Zoom-painike
S AF
VGA
Toistopalkki
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Pikatoisto taakse/eteenpäin: b/B
(Palaa normaalitoistoon
painikkeella: z)
Äänenvoimakkuus: v/V
Toiston keskeyttäminen: z
WB ISO
VGA
B
640
Auto
Liikkuva kuva:
VGA
tulee esiin
-painike
(Kamera) painikkeella b.
AF-mittaetsimen ruutu
Ohjauspainike
VOLUME
Stillkuva: Kuvakoko tulee esiin
-painike
30 F2.8
S AF
Kohdista kuvauskohde tarkennusruudun
keskelle.
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Valitse haluttu Scene
Selection -tila
1 Valitse
Valitse
101-0003
Mode
• Liikkuvia kuvia kuvattaessa zoom-asetusta ei voi muuttaa.
• Kun zoomauskerroin on yli 3×, kamera ottaa [Digital Zoom] -toiminnon käyttöön.
Lisätietoja [ Digital Zoom] -asetuksista ja kuvanlaadusta on kappaleessa
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 42)
BACK/NEXT
S AF
Viimeksi kuvatun kuvan tarkistaminen (Quick Review)
Paina ohjauspainikkeen b (
) -painiketta.
Peruuta valinta painamalla b -painiketta uudelleen.
• Kuva saattaa näyttää karkeapiirteiseltä heti toiston aloittamisen jälkeen.
• Poista kuva painamalla
(Poisto) -painiketta ja valitse [ Delete] ohjauspainikkeen v -painikkeella ja
paina sen jälkeen z -painiketta.
Vitkalaukaisimen käyttö
Paina ennen kohtaa 2 ohjauspainikkeen V (
) -painiketta..
Paina laukaisinta, jolloin vitkalaukaisimen valo alkaa vilkkua ja kamera laskee sekunteja
piippaamalla, kunnes laukaisin laukeaa (noin 10 sekuntia myöhemmin).
Vitkalaukaisimen
valo
Salamatilan valinta stillkuville
Välähtää, jos on pimeää tai kuvaat vastavaloon (oletusasetus)
Hidas tahdistus (Pakkosalama)
Suljinaika on pitkä pimeällä kuvauspaikalla kuvattaessa, jotta voisit kuvata
tarkkana myös salamavalon ulottumattomissa olevan taustan.
SL
Ei salamaa
• Kuvausetäisyys (jos [ ISO] -asetuksena on [ Auto])
W-puoli: Noin 0,2–3,8 m
T-puoli: Noin 0,5–2,1 m
• Salama välähtää kahdesti. Ensimmäisen välähdyksen tarkoituksena on valon määrän säätäminen.
Valomittaustavan valinta
Pistemittaus (
Jos yrität ottaa stillkuvaa kuvauskohteesta, johon on vaikea tarkentaa
Vaikeasti tarkennettavia kuvauskohteita ovat:
– Kaukana kamerasta olevat ja pimeät
kuvauskohteet
– Kuvauskohteet, joiden kontrasti taustaansa
vasten on heikko.
– Lasin takana näkyvät kuvauskohteet
)
Lumi
Kuvattaessa vaaleita paikkoja
kirkkaanvärisinä.
Maisema
Käytä tätä asetusta maisemien
yms. kuvaamiseksi pitkältä
etäisyydeltä.
Kynttilänvalo*
Kynttilävalaistuksessa kuvattaessa
sen luomaa tunnelmaa
menettämättä.
Kuutamomuotokuva*
Muotokuvia pimeissä paikoissa
kuvattaessa.
Kuutamo*
Yöllä kaukaa kuvattaessa
menettämättä kuitenkaan
ympäristön hämärää tunnelmaa.
Peruuta zoomaus painamalla
Säädä zoomattavaa kohtaa painikkeilla: v/V/b/B
Peruuta toistozoom painikkeella: z
Suurennettujen kuvien tallentamiseksi lue kappale: [Trimming]
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 40)
Indeksinäytön käyttö
Paina
-painiketta (indeksi) ja valitse sen jälkeen kuva painikkeilla v/V/b/B.
Palaa yhden kuvan näyttöön painikkeella z. Seuraavan (edellisen) indeksinäytön näyttämiseksi
paina b/B -painikkeita.
3/9
Pehmeä muotokuva
Ihmisiä, kukkia yms. kuvattaessa
pehmeän tunnelman luomiseksi.
SINGLE DISPLAY
Näytöllä olevien yksiköiden tunnistaminen
Ohjauspainikkeella asetettujen toimintojen käyttö Scene Selection -tilassa
t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 16)
Ennen kuin otat kuvan kohdassa 4, valitse asetukset ohjauspainikkeella. Jotkin toiminnot eivät
ole käytettävissä Scene Selection -tilasta riippuen. Kun valitset painiketta painamalla toimintoja,
jotka eivät ole käytettävissä Scene Selection -tilassa, kamera piippaa. t "Käyttöopas/
Vianetsintä" (s. 25)
Valitse aiemmin poistettavaksi valittu kuva ja paina sen jälkeen z painiketta poistaaksesi
-ilmaisimen kuvasta.
TO NEXT
3 Paina
4 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sen jälkeen z -painiketta.
VGA
P
). Paina pistemittauksen keskeyttämiseksi uudelleen B
FINE
98
Pistemittauksen hiusristikko
Kohdista kuvauskohde tähän.
S AF
• Tarkentaaksesi kuvan pistemittauksen aikana valonmittauskohtaan suosittelemme 9 (Tarkennus) -asetuksen
asettamista kohtaan [Center AF] t "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 28)
VOLUME
Valinnan peruuttaminen
Tässä mittaustavassa kuvaskohde jaetaan useaan eri alueeseen ja valo mitataan kaikilta näiltä
alueilta. Kamera säätää sen jälkeen tasapainoisen valotuksen.
Paina ohjauspainikkeen painiketta B (
-painiketta.
2005 1 1 10:30PM
2 Valitse poistettava kuva painikkeilla v/V/b/B ja paina sen jälkeen z -painiketta merkitäksesi
kuvan
(Poisto) -ilmaisimella.
SELECT
-painike
BACK/NEXT
1 Kun indeksinäyttö on esillä, paina
-painiketta (Poisto) ja valitse [ Select]
ohjauspainikkeen painikkeilla v/V ja paina sen jälkeen z -painiketta.
Monipistemittaus (ei ilmaisinta)
(Kamera) -asetukseksi muu kuin [Auto] t "Käyttöopas/
101-0003
Kuvien poistaminen indeksitilassa
* Suljinaika pitenee, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa.
Paina
-painiketta (Näyttö/nestekidenäyttö päällä/päältä) niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Käytä etsintä akun säästämiseksi tai kuvien kuvaamiseen silloin kun nestekidenäytön perusteella
on vaikeaa sommitella ja tarkentaa kuvia.
SINGLE DISPLAY
Valon määrä mitataan ainoastaan osasta kuvauskohdetta. Tämä on kätevä toiminto silloin kun
kuva on vastavalossa tai silloin kun kuvauskohteen ja sen taustan välillä on voimakas kontrasti.
Aseta ennen kohtaa 2
Vianetsintä" (s. 24)
-painiketta.
.
VGA
– Nopeasti liikkuvat kuvauskohteet
– Kuvauskohteet, jotka heijastavat valoa tai joiden
pinta on kiiltävä
– Vilkkuvat kuvauskohteet
– Taustavalaistut kuvauskohteet
Nestekidenäytön sammuttaminen
Voit valita valonmittaustavan valotuksen määrittämiseksi sen mukaan, mistä kuvauskohteen
osasta valon määrä mitataan.
Jos otat esiin näytölle stillkuvan, voit suurentaa sitä zoomilla painamalla
Meren tai järven rantaa
kuvattaessa veden sininen väri
tallentuu oikeansävyisenä.
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kuvauskohteeseen automaattisesti, AE/AF-lukituksen ilmaisin alkaa
vilkkua hitaasti, eikä piippausta kuulu. Sommittele ja tarkenna kuva uudelleen.
Pakkosalama
Suurennetun kuvan katselu (toistozoom)
Seuraavat tilat on esivalittavissa niitä vastaavia kuvausolosuhteita varten:
Ranta
Paina ennen kohtaa 2 ohjauspainikkeen v ( ) -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
halutun tilan valitsemiseksi.
Ei ilmaisinta
Scene Selection -tilat
-painiketta (Poisto) .
• Voit poistaa kaikki kuvat kansiosta valitsemalla [ All In This Folder] painikkeilla v/V kohdassa 1
vaihtoehdon [ Select] sijaan ja painamalla sen jälkeen z -painiketta.
Download PDF

advertising