Sony | DSC-S2000 | Sony DSC-S2000 S2000 Kompakti digikamera Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
Cyber-shot-käsikirja
DSC-S1900/S2000/S2100
© 2010 Sony Corporation
4-188-767-11(1)
FI
Sisällysluettelo
Tietoja tämän käsikirjan käytöstä
Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle.
Siitä on hyötyä etsittäessä toimintoa, jota haluat tarkastella.
Toimenpidehaku
Etsi tietoja toimenpiteen mukaan.
MENU/
Asetukset-haku
Toimenpidehaku
Sisällysluettelo
Etsi tietoja toiminnon mukaan.
Etsi tietoja MENU/Asetukset-kohteiden
luettelosta.
Käsikirjassa käytetyt merkit ja merkintätavat
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
Etsi tietoja avainsanan mukaan.
Oletusasetusta osoittaa
Hakemisto
Käsikirjassa osoitetaan toimenpiteiden
järjestys nuolilla (t). Käytä kameraa
ilmoitetussa järjestyksessä. Merkit
näytetään sellaisina kuin ne näkyvät
kameran oletusasetuksella.
.
Osoittaa kameran oikeaan toimintaan
liittyviä varoituksia ja rajoituksia.
z Osoittaa hyödyllisiä tietoja.
2FI
• Jos haluat lisätietoja ”Memory Stick Duo” korteista, katso sivu 88.
Käytettäessä ”Memory Stick Duo”
-korttia vakiokokoisessa ”Memory
Stick” -paikassa
Voit käyttää ”Memory Stick Duo” -korttia
asettamalla sen ”Memory Stick Duo”
-sovittimeen (myydään erikseen).
”Memory Stick
Duo” -sovitin
Mustia, valkoisia, punaisia,
sinisiä tai vihreitä pisteitä
• Nestekidenäytön tai linssin pitkäaikainen
altistaminen suoralle auringonvalolle voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ole varovainen
asettaessasi kameraa ikkunan lähelle tai ulkona
ollessasi.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö voi vikaantua.
• Nestekidenäytössä olevat kohteet voivat
laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä
ei ole vika.
• Varo, että et kolauta objektiivia mihinkään. Älä
myöskään käsittele sitä kovakouraisesti.
Hakemisto
• Videoiden tallennukseen suositellaan seuraavia
muistikortteja:
–
(”Memory Stick PRO
Duo”)
–
(”Memory Stick PROHG Duo”)
– SD-muistikortti tai SDHC-muistikortti
(luokka 2 tai nopeampi)
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa
tarkkuustekniikkaa käyttäen niin, että yli
99,99 % kuvapisteistä on toimivia.
Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä joitakin
hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä
valmistuksessa syntyneet pisteet ovat
normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen.
MENU/
Asetukset-haku
Tässä oppaassa termillä ”Memory Stick Duo”
tarkoitetaan kortteja ”Memory Stick PRO
Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo” ja
”Memory Stick Duo”.
Nestekidenäyttöä ja objektiivia
koskevia huomautuksia
Toimenpidehaku
Käytettävissä olevia
muistikorttityyppejä (myydään
erikseen) koskevia huomautuksia
Seuraavat muistikortit ovat yhteensopivia
tämän kameran kanssa: ”Memory Stick PRO
Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”Memory Stick Duo”, SD-muistikortti ja
SDHC-muistikortti. MultiMediaCard-korttia
ei voi käyttää.
Enintään 32 Gt:n muistikorttien on
vahvistettu toimivan oikein tämän kameran
kanssa.
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä
huomautuksia
Kosteuden tiivistyminen
• Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, kameran sisään ja pinnalle
voi tiivistyä kosteutta. Tämä tiivistyminen
saattaa aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, sammuta
kamera ja odota noin tunti, että kosteus haihtuu.
Huomaa, että jos otat kuvia, kun kameran
objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule
tarkkoja.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat
jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä
kameralla.
Kuvitus
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat ovat mallista
DSC-S2100, ellei toisin mainita.
3FI
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
Kuvaus
Toimenpidehaku
Tietoja tämän käsikirjan käytöstä ·························· 2
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia·············· 3
Toimenpidehaku···················································· 6
MENU/Asetukset-haku·········································· 8
Osien tunnistaminen ··········································· 11
Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo ············ 12
Toimintatilakytkimen käyttö ································· 14
Sisäisen muistin käyttö········································ 15
Hakemisto
Zoom ··································································· 16
DISP (ruutunäytön asetukset)·······························17
Salamavalo ························································· 18
Hymysuljin··························································· 19
Itselaukaisin ························································ 20
Katselu
Valokuvien katseleminen ···································· 21
Toistozoomaus···················································· 22
Kuvahakemisto···················································· 23
Poista ·································································· 24
Videoiden katselu················································ 25
MENU (Kuvaus)
MENU-kohteet (kuvaus)········································ 8
4FI
Sisällysluettelo
MENU (Katselu)
MENU-kohteet (katselu)········································ 9
Toimenpidehaku
Asetukset
Asetusvaihtoehdot··············································· 10
Tietokone
MENU/
Asetukset-haku
Käyttö tietokoneen kanssa ·································· 68
Ohjelmiston käyttö··············································· 69
Kameran liittäminen tietokoneeseen·······················71
Kuvien kopioiminen mediapalveluun·······················73
Hakemisto
Tulostus
Valokuvien tulostaminen ····································· 75
Vianmääritys
Vianmääritys ······················································· 77
Varoitusilmoitukset ·············································· 85
Muut
”Memory Stick Duo” ············································ 88
Paristot ································································ 90
Hakemisto
Hakemisto ··························································· 92
5FI
Pehmeä kuva ························································ 29
Hämärä muotokuva ············································ 29
Hymysuljin ····························································· 19
Kasvontunnistus ·················································· 42
Punasilm. vähennys············································ 53
Liikkuvien kohteiden
kuvaaminen
Videotila·································································· 14
Sarjan asetukset ·················································· 35
Kuvaaminen ilman
epätarkkuutta
Suuri herkkyys ······················································ 29
2 sekunnin viiveellä toimiva itselaukaisin ····· 20
ISO ··········································································· 37
SteadyShot ···························································· 34
Kuvaaminen
vastavalossa
Pakotettu salama ················································· 18
Valotuksen tunnistus ···································· 27, 31
Kuvaaminen vähässä
valossa
Suuri herkkyys ······················································ 29
Hidas suljin ···························································· 18
ISO ··········································································· 37
Hakemisto
Muotokuvien
kuvaaminen
MENU/
Asetukset-haku
Älykäs automaattisäätö······································ 27
Valotusohjelma····················································· 29
Toimenpidehaku
Asetusten jättäminen
kameraan
Sisällysluettelo
Toimenpidehaku
Valotuksen säätäminen EV ············································································ 36
Tarkennuskohdan
vaihtaminen
Tarkennus ······························································ 39
Kuvakoon
muuttaminen
Kuvakoko ······························································· 32
6FI
Poista ································································ 24, 46
Alustus ···································································· 61
Sisällysluettelo
Kuvien poistaminen
Suurennettujen kuvien Toistozoomaus ····················································· 22
näyttäminen
Rajaus (muuttaa kokoa) ···································· 45
Toimenpidehaku
Kuvien muokkaaminen Parantelu································································ 45
Kuvasarjan toistaminen Kuvaesitys ····························································· 44
järjestyksessä
Helppo-tila ······················································· 31, 43
Kuvien tulostus
päivämäärän kanssa
”PMB (Picture Motion Browser)” -leikekirjan
käyttäminen ·························································· 69
MENU/
Asetukset-haku
Kuvaus/katselu
helposti näkyvien
ilmaisimien avulla
Hakemisto
Pvm- & aika-asetus ············································· 67
Päivämäärä- ja aikaasetusten muuttaminen
Asetusten alustaminen Palauta ··································································· 58
Kuvien tulostaminen
Tulosta ···································································· 75
7FI
Sisällysluettelo
MENU/Asetukset-haku
MENU-kohteet (kuvaus)
Voit valita eri kuvaustoimintoja helposti MENU-painikkeella.
2 Tuo esiin MENU-näyttö painamalla MENUpainiketta.
Toimenpidehaku
1 Aseta kuvaustila painamalla ON/OFF (virta) -painiketta.
Ohjauspainike
ON/OFF (virta) -painike
3 Valitse haluamasi valikkovaihtoehto
ohjauspainikkeen painikkeilla v/V/b/B.
4 Sulje MENU-näyttö painamalla MENU-painiketta.
Alla olevassa taulukossa osoittaa asetuksia, joita voidaan muuttaa, ja – osoittaa asetuksia, joita
ei voi muuttaa. Asetus voi olla kiinteä tai rajoitettu kuvaustilan mukaan. Katso lisätietoja kunkin
kohteen sivulta.
Kohdan [
] alla olevat kuvakkeet osoittavat käytettävissä olevat tilat.
MENU/
Asetukset-haku
MENU-painike
Hakemisto
Tilakytkin
Kuvaustapa
Valikkokohteet
Kuvaustapa
Valotusohjelma
—
—
—
—
(Helppo-tila)
—
Kuvakoko
SteadyShot
—
Sarjan asetukset
—
EV
ISO
—
Valkotasap.
—
Tarkennus
Mittausmuoto
—
—
—
—
—
—
—
Hymyntunn. herkkyys
—
Kasvontunnistus
—
(Asetukset)
Huomaa
• Vain käytettävissä olevat kohteet näkyvät näytössä.
8FI
Sisällysluettelo
MENU-kohteet (katselu)
Voit valita eri katselutoimintoja helposti MENU-painikkeella.
1 Siirry toistotilaan painamalla
-painiketta.
(Toisto)
Ohjauspainike
Toimenpidehaku
2 Tuo esiin MENU-näyttö painamalla
MENU-painiketta.
3 Valitse haluamasi valikkovaihtoehto
ohjauspainikkeen painikkeilla v/V/b/B.
4 Paina ohjauspainikkeen keskellä olevaa
painiketta z.
Valikkokohteet
MENU-painike
osoittaa käytettävissä olevaa toimintoa.
Muistikortti
Sisäinen muisti
(Helppo-tila)
(Kuvaesitys)
(Parantelu)
(Poista)
MENU/
Asetukset-haku
Alla olevassa taulukossa
(toisto)
-painike
(Suojaa)
Hakemisto
DPOF
—
(Tulosta)
(Käännä)
(Valitse kansio)
—
(Asetukset)
Huomaa
• Vain käytettävissä olevat kohteet näkyvät näytössä.
9FI
Voit muuttaa asetuksia
(Asetukset) -näytössä.
1 Tuo esiin MENU-näyttö painamalla
MENU-painiketta.
Ohjauspainike
3 Valitse haluamasi luokka painamalla v/V, valitse
vaihtoehdot painamalla B ja paina sitten z.
MENU-painike
Luokat
Kuvausasetukset
Kohteet
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Punasilm. vähennys
Pääasetukset
Piippaus
MENU/
Asetukset-haku
4 Valitse haluamasi asetus ja paina sitten z.
Toimenpidehaku
2 Valitse
(Asetukset) painamalla
ohjauspainikkeessa V ja tuo asetusnäyttö
näkyviin painamalla ohjauspainikkeen keskiötä
z.
Sisällysluettelo
Asetusvaihtoehdot
Language Setting
Virransäästö
Palauta
USB-liitäntä
Hakemisto
Toimintaop.
LUN-asetukset
Muistikorttityökalu
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Poista kansio
Kopioi
Tiedostonumero
Sisäinen muisti -työkalu
Alustus
Tiedostonumero
Kellonajan asetuks.
Pvm- & aika-asetus
Huomautuksia
• [Kuvausasetukset] näkyy vain, kun asetukset on annettu kuvaustilassa.
• [Muistikorttityökalu] näkyy vain, jos kamerassa on muistikortti, ja [Sisäinen muisti -työkalu] näkyy vain,
jos muistikorttia ei ole asetettu.
10FI
A ON/OFF (virta) -painike
B Suljinpainike
C Itselaukaisimen valo/Hymysulkimen valo
D Mikrofoni
F Salamavalo
G Objektiivi
H
(USB) -liitin
I Nestekidenäyttö
J
qa
qs
9
qd
qj
L Rannehihnan koukku*
M Tilakytkin (14)
N
(Poisto) -painike (24)
O Käytön merkkivalo
P MENU -painike (8)
Q Ohjauspainike
MENU päällä: v/V/b/B/z
MENU pois: DISP/ / /
R Summeri
qk
ql
w;
S Jalustan liitäntä
Hakemisto
qf
qg
qh
K Kuvattaessa: W/T (zoom) -painike (16)
Katseltaessa: (Toistozoomaus)
-painike/ (Hakemisto) -painike (22, 23)
MENU/
Asetukset-haku
q;
(Toisto) -painike (21)
Toimenpidehaku
E ON/OFF (virta) -merkkivalo
Sisällysluettelo
Osien tunnistaminen
T Muistikorttipaikka
U Akun/muistikortin kansi
V Akkulokero
* Rannehihnan käyttäminen
Rannehihna on kiinnitetty kameraan tehtaalla.
Pujota käsi lenkin läpi, jotta kamera ei pääse
putoamaan ja vaurioitumaan.
wa
ws
Koukku
11FI
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä painamalla ohjauspainikkeessa DISP (ruutunäytön asetukset).
Näyttö
Selitys
Akun jäljellä oleva varaus
Akun alhaisen varaustason
varoitus
• Kuvakkeiden määrä on rajoitettu
tila) -tilassa.
Kuvattaessa videoita
(Helppo-
Valotusohjelma
Kameratila (Älykäs
automaattisäätö, Ohjelmoitava
autom., Elokuvamuoto)
Valkotasapaino
Mittausmuoto
Hakemisto
Valotuksen tunnistus -kuvake
MENU/
Asetukset-haku
Kuvakoko
•
/
/
näytetään
vain mallissa DSC-S2100.
•
/
näytetään vain
mallissa DSC-S1900/S2000.
Toimenpidehaku
A
Otettaessa valokuvia
Sisällysluettelo
Näytössä näkyvien kuvakkeiden
luettelo
SteadyShot
Tärinävaroitus
Katsottaessa kuvia
Hymyntunnistuksen herkkyyden
ilmaisin
Zoomaussuhde
PictBridge-liittäminen
Suojaa
Kuvatilaus (DPOF)
Toistozoomaus
12FI
Jatkuu r
D
Selitys
Näyttö
Selitys
z
AE/AF-lukko
Itselaukaisin
ISO400
ISO-numero
Kasvontunnistus
125
Valotusaika
Sarjakuvaus
F3.5
Aukon arvo
AF-etäisyysmittarin ruutu
+2.0EV
Valotusarvo
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Videon tallennus/videon
valmiustila
0:12
Tallennusaika (m:s)
101-0012
Kansion tiedoston numero
2010 1 1
9:30 AM
Toistokuvan tallennettu
päivämäärä ja aika
z STOP
z PLAY
Toimintaopas kuvien katselua
varten
bB BACK/NEXT
Kuvien valinta
C
Näyttö
Pistemittauksen hiusristikko
+2.0EV
Valotusarvo
500
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
N
Toisto
Toistopalkki
00:00:12
Laskuri
MENU/
Asetukset-haku
KUVAA
Valmis
Toimenpidehaku
Näyttö
Sisällysluettelo
B
Selitys
Toistokansio
96
Tallennettavissa olevien kuvien
määrä
12/12
Kuvan numero/valittuun
kansioon tallennettujen kuvien
määrä
100min
Jäljellä oleva tallennusaika
Hakemisto
Tallennuskansio
Tallennus-/toistoväline
(muistikortti, sisäinen muisti)
Kansion vaihtaminen
Punasilmäisyyden esto
Mittaustila
Salamavalo-tila
Salama latautuu
Valkotasapaino
ISO 400
ISO-numero
13FI
Aseta toimintatilakytkin haluamasi toiminnon kohdalle.
Suljinpainike
Sisällysluettelo
Toimintatilakytkimen käyttö
Tilakytkin
Voit kuvata yksittäisiä kuvia (sivut 27, 28, 29).
Voit asettaa haluamasi valokuvaustilan valitsemalla MENU t
[Kuvaustapa].
(video)
Voit kuvata videoita.
Aloita tallennus painamalla suljinpainike pohjaan ja lopeta tallennus
painamalla se uudelleen pohjaan.
MENU/
Asetukset-haku
(valokuva)
Toimenpidehaku
MENU-painike
Hakemisto
14FI
Kamerassa on noin 6 Mt:n sisäinen muisti. Tätä muistia ei voi poistaa. Voit tallentaa kuvia tätä
sisäistä muistia käyttäen, vaikka kamerassa ei olisikaan muistikorttia.
B
B
Sisäiseen muistiin tallennetut kuvatiedot
Suosittelemme, että kopioit (varmuuskopiointi) aina tiedot jollakin seuraavista menetelmistä.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) muistikorttiin
Valmistele muistikortti, jossa on riittävästi tilaa, ja suorita sitten kohdassa [Kopioi] (sivu 65)
selitetty toimenpide.
Hakemisto
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Suorita sivulla 71 kuvattu toimenpide asentamatta muistikorttia kameraan.
MENU/
Asetukset-haku
Sisäinen
muisti
Kun muistikorttia ei ole asennettu
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
[Toisto]: Sisäiseen muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetuks., jne.]: Sisäisessä muistissa olevia kuvia
voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Toimenpidehaku
Kun muistikortti on asetettu
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan muistikorttiin.
[Toisto]: Muistikorttiin tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetuks., jne.]: Muistikortissa olevia kuvia
voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Sisällysluettelo
Sisäisen muistin käyttö
Huomautuksia
• Et voi siirtää kuvatietoja muistikortista sisäiseen muistiin.
• Jos muodostat USB-yhteyden kameran ja tietokoneen välille erillisellä USB-kaapelilla, voit siirtää
sisäiseen muistiin tallennettua dataa tietokoneelle. Et kuitenkaan voi siirtää dataa tietokoneelta sisäiseen
muistiin.
15FI
Voit suurentaa kuvaa kuvauksen aikana. Kameran optinen zoomtoiminto voi suurentaa kuvia
enintään 3×.
1 Paina W/T (zoom) -painiketta.
T-painike
• Jos zoomauskerroin ylittää 3×, katso sivu 52.
W-painike
• Zoomin voimakkuutta ei voi muuttaa videokuvauksen aikana.
MENU/
Asetukset-haku
Huomaa
Toimenpidehaku
Lähennä painamalla T-painiketta ja loitonna painamalla
W-painiketta.
Sisällysluettelo
Zoom
Hakemisto
16FI
1 Paina ohjauspainikkeessa olevaa DISP (ruutunäytön asetukset)
-painiketta.
2 Valitse haluamasi tila painamalla ohjauspainiketta.
(Kirkas +
valotustiedot)
(vain toistotila)
Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää
tiedot.
Myös tallennetun kuvan exif-tiedot näytetään.
Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää
tiedot.
(Normaali)
Muuttaa kuvaruudun vakiokirkkauteen ja
näyttää tiedot.
Hakemisto
(Kirkas)
MENU/
Asetukset-haku
Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää
vain kuvat.
Toimenpidehaku
(Kirkas +
vain kuva)
Sisällysluettelo
DISP (ruutunäytön asetukset)
Huomaa
• Jos katsot kuvia ulkona kirkkaassa valossa, lisää kuvaruudun kirkkautta. Tämä voi kuitenkin kuluttaa
akun varauksen nopeammin.
17FI
1 Paina ohjauspainikkeessa
(Salamavalo).
2 Valitse haluamasi tila painamalla ohjauspainiketta.
(Auto)
Salama toimii aina.
(Hidas suljin) Salama toimii aina.
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman
ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.
(Pois)
Salama ei toimi.
•
•
•
•
Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.
Salaman latauksen aikana näkyy
.
Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.
Et voi valita [Auto]- tai [Pois]-tilaa, jos kamera on Älykäs automaattisäätö- tai Helppo-tilassa.
zJos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa
MENU/
Asetukset-haku
Huomautuksia
Toimenpidehaku
(Päällä)
Salama toimii automaattisesti, kun kuvataan pimeässä tai
vastavaloon.
Sisällysluettelo
Salamavalo
näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Kamera
Hakemisto
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran
salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Kohde
Ilmassa olevat hiukkaset
(pöly, siitepöly yms.)
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen
• Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys). ([Pois] valitaan automaattisesti.)
18FI
Sisällysluettelo
Hymysuljin
Kun kamera havaitsee hymyn, suljin vapautetaan automaattisesti.
1 Paina ohjauspainikkeessa
(Hymy).
2 Odota, tunnistetaan hymyä.
3 Voit lopettaa kuvauksen painamalla
uudelleen.
(Hymy)
Kasvontunnistus-ruutu
Huomautuksia
• Kuvaus hymysuljinta käyttäen päättyy automaattisesti, kun joko muistikortti tai sisäinen muisti tulee
täyteen.
• Hymyjä ei ehkä havaita oikein olosuhteista riippuen.
• Digitaalizoomaus-toimintoa ei voi käyttää.
• Hymysuljinta ei voi käyttää videoita kuvattaessa.
Älä peitä silmiä otsatukalla.
Älä peitä kasvoja hatulla, naamioilla, aurinkolaseilla
tms.
2 Yritä suunnata kasvot kameran eteen ja ole
mahdollisimman suorassa. Pidä silmät kaventuneina.
3 Hymyile selvästi suu auki. Hymy on helpompi havaita,
kun hampaat näkyvät.
1
Hakemisto
zVihjeitä hymyjen parempaan sieppaamiseen
MENU/
Asetukset-haku
Hymyntunnistuksen
herkkyyden ilmaisin
Toimenpidehaku
Kun hymyn taso ylittää ilmaisimen b-pisteen, kamera tallentaa
kuvat automaattisesti.
Jos suljinpainiketta painetaan hymysulkimen aikana, kamera
ottaa kuvan ja palaa sitten hymysuljintilaan.
• Suljin toimii, kun kuka tahansa henkilö, jonka kasvoja tunnistetaan, hymyilee.
• Jos hymyä ei havaita, aseta [Hymyntunn. herkkyys] asetusvalikossa.
19FI
1 Paina ohjauspainikkeessa
(Itselaukaisin).
2 Valitse haluamasi tila painamalla ohjauspainiketta.
(Pois)
Sisällysluettelo
Itselaukaisin
Itselaukaisinta ei käytetä.
Asettaa itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu
äänimerkki, kunnes suljin toimii.
Peruuta painamalla uudestaan.
(2 s)
Asettaa itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen.
Huomaa
zEpätarkkuuden vähentäminen kahden sekunnin
viiveellä toimivalla itselaukaisimella
Käyttämällä itselaukaisimen 2 sekunnin viivettä voit estää kuvan epätarkkuuden. Suljin
vapautuu 2 sekuntia suljinpainikkeen painamisen jälkeen, mikä vähentää kameran tärinää
suljinpainiketta painettaessa.
MENU/
Asetukset-haku
• Helppo-tilassa voit valita vain vaihtoehdon [10 s] tai [Pois].
Toimenpidehaku
(10 s)
Hakemisto
20FI
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 Valitse kuva ohjauspainikkeella.
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
21FI
Sisällysluettelo
Toistozoomaus
Toistaa suurennetun kuvan.
1 Paina
(Toistozoom) valokuvan toiston aikana.
Kuva suurennetaan kaksi kertaa suuremmaksi kuvan keskeltä.
3 Muuta zoomauskerrointa W/T (zoom) -painikkeella.
Paina -painikkeen T-puolta lähentääksesi, W-puolta loitontaaksesi.
Peruuta toistozoom painamalla z.
Näyttää koko kuvasta
näytetyn alueen
zSuurennettujen kuvien tallentaminen
MENU/
Asetukset-haku
Voit tallentaa suurennetun kuvan käyttämällä rajaustoimintoa.
Paina MENU t [Parantelu] t [Rajaus (muuttaa kokoa)].
Toimenpidehaku
2 Säädä paikkaa ohjauspainikkeella.
Hakemisto
22FI
Näyttää useita kuvia yhtä aikaa.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
2 Tuo esiin kuvahakemistonäyttö painamalla
(hakemisto) -painiketta.
3 Voit palata yhden kuvan näyttöön valitsemalla kuvan ohjauspainikkeella ja
painamalla sitten z.
Huomaa
• Kun kamera on asetettu Helppo-tilaan kuvahakemistonäytön aikana, LCD-näyttö vaihtuu
yksittäiskuvanäyttöön. Et voi katsella kuvia hakemistotilassa Helppo-tilan aikana.
Valitse vasen sivupalkki ohjauspainikkeella ja valitse sitten
haluamasi kansio painamalla v/V.
MENU/
Asetukset-haku
zHalutun kansion kuvien näyttäminen
Toimenpidehaku
Näytä hakemistonäyttö, jossa on enemmän kuvia, painamalla painiketta uudelleen.
Sisällysluettelo
Kuvahakemisto
Hakemisto
23FI
Tämän avulla voit valita tarpeettomat kuvat poistamista varten. Voit poistaa kuvia myös
MENU-painikkeella (sivu 46).
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Poista) -painike t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Koko tämä kansio
Poistaa valitun kansion kaikki kuvat yhdellä kertaa.
Paina [OK] t z vaiheen 2 jälkeen.
Useita kuvia
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
Tämä kuva
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Poistu
Peruuttaa poiston.
MENU/
Asetukset-haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei
enää ole. Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla
-merkin uudelleen.
Toimenpidehaku
2
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Poista
Huomaa
zVoit siirtyä hakemisto- ja yksittäiskuvatilojen välillä,
kun valitset kuvia
Hakemisto
• Helppo-tilassa voit poistaa vain näkyvissä olevan kuvan.
Paina W/T (zoom) -painikkeen -painiketta (T)
hakemistotilassa, jos haluat palata yksittäiskuvatilaan, ja paina
(hakemisto) -painiketta (W) yksittäiskuvatilassa, jos haluat
palata hakemistotilaan.
• Voit siirtyä hakemisto- ja yksittäiskuvatilojen välillä myös tiloissa
[Suojaa], [DPOF] tai [Tulosta].
24FI
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
2 Valitse video ohjauspainikkeella.
3 Paina z.
Ohjauspainike
Toisto-ominaisuus
z
Normaali toisto/tauko
B
Siirtyminen eteenpäin
b
Siirtyminen taaksepäin
Toimenpidehaku
Videon toisto alkaa.
Sisällysluettelo
Videoiden katselu
Huomautuksia
zVideoiden katselunäyttö
Valitse näytettävä kuva ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina z.
Näkyviin tulee toistopalkki, josta voit tarkistaa videon toistosijainnin.
Toistopalkki
Hakemisto
tai
tulee näkyviin videoiden katselunäytössä.
Näytettävä kuvake voi vaihdella kuvan koon mukaan.
MENU/
Asetukset-haku
• Tällä kameralla ei voi kuunnella ääntä, kun toistetaan videota.
• Et välttämättä voi toistaa kaikkia muilla kameroilla kuvattuja kuvia.
25FI
Voit asettaa kuvauksen yksittäiskuvatilan.
1 Aseta tilakytkin asentoon
2 MENU t
(yksittäiskuva).
(Kuvaustapa) t haluamasi tila
Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset
automaattisesti (sivu 27).
(Ohjelmoitava
autom.)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo)
säätyy automaattisesti (sivu 28). Voit lisäksi valita eri
asetuksia valikon avulla.
(Valotusohjelma) Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita
asetuksia (sivu 29).
Toimenpidehaku
(Älykäs
automaattisäätö)
Sisällysluettelo
Kuvaustapa
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
26FI
Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset automaattisesti.
1 Aseta tilakytkin asentoon
(yksittäiskuva).
(Älykäs automaattisäätö) t
3 Ota kuva suljinpainikkeella.
Huomaa
• Salamatilaksi on valittu [Auto] tai [Pois].
zValotuksen tunnistus
Valotuksen tunnistus -kuvake ja -opas
zJos otat kuvaa kohteesta, johon on vaikea tarkentaa
Hakemisto
Kamera tunnistaa tilat (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema), (Makro) tai
(Muotokuva) ja näyttää
vastaavan kuvakkeen ja oppaan LCD-näytössä, kun valotus on tunnistettu.
MENU/
Asetukset-haku
Valotuksen tunnistus toimii Älykäs automaattisäätö -tilassa. Tämän toiminnon avulla
kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa kuvan.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Kuvaustapa) t
z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Älykäs automaattisäätö
• Lyhin kuvausetäisyys on noin 5 cm (W), noin 40 cm (T) (objektiivista).
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF)lukon ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä äänimerkkiä kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai muuta
tarkennusasetusta (sivu 39).
Tarkentaminen voi olla vaikeaa seuraavissa tilanteissa:
– On pimeää ja kohde on kaukana.
– Kohteen ja taustan välinen kontrasti on heikko.
– Kohde näkyy lasin läpi.
– Kohde liikkuu nopeasti.
– Kohteessa on heijastavaa valoa tai kiiltäviä pintoja.
– Kohde on taustavalaistu tai kuvassa on vilkkuva valo.
27FI
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi
valita eri asetuksia valikon avulla.
1 Aseta tilakytkin asentoon
(yksittäiskuva).
3 Ota kuva suljinpainikkeella.
(Ohjelmoitava autom.) t
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Kuvaustapa) t
z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Ohjelmoitava autom.
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
28FI
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
1 Aseta tilakytkin asentoon
(yksittäiskuva).
(Suuri herkkyys) Tämän avulla voit kuvata ilman
salamaa vähässä valossa epäterävyyttä
pienentäen.
Tämän avulla saat rauhallista tunnelmaa esimerkiksi
henkilöistä tai kukista otettuihin kuviin.
(Maisema)
Voit kuvata helposti kaukana olevia kohteita
tarkentamalla kauas. Kuvaa kirkkaan sinisen taivaan ja
kasvien värit.
Tämän avulla saat tarkkoja kuvia ihmisistä yötaustaa
vasten menettämättä tunnelmaa.
(Hämärä)
Tämän avulla voit kuvata kaukana olevia yönäkymiä
menettämättä ympäristön tummaa tunnelmaa.
(Gourmet)
(Hiekkaranta)
(Lumi)
Hakemisto
(Hämärä
muotokuva)
MENU/
Asetukset-haku
(Pehmeä kuva)
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Kuvaustapa) t
(Valotusohjelma) t
z ohjauspainikkeessa t haluttu tila
Sisällysluettelo
Valotusohjelma
Vaihtaa Makro-tilaan, jossa voit kuvata ruokakattauksia
herkullisissa ja kirkkaissa väreissä.
Tämän avulla saat tallennettua hyvin veden sinisyyden
rantanäkymiä kuvattaessa.
Tämän avulla saat tarkkoja kuvia ja voit estää värien
heikkenemisen, kun kuvaat lumisia näkymiä tai muita
paikkoja, joissa koko näyttö näyttää valkoiselta.
Huomaa
•
(Hämärä muotokuva)- tai (Hämärä)-tilassa kuvattaessa valotusaika on tavallista pidempi ja
kuvista tulee helposti epäteräviä. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa epäterävyyden estämiseksi.
29FI
Kamera määrittää useamman toiminnon yhdistelmän, jotta kuva otetaan asianmukaisesti
valotusolosuhteiden mukaan. osoittaa asetuksia, joita voidaan muuttaa, ja – osoittaa asetuksia,
joita ei voi muuttaa. Kohdan [Salamavalo] alla olevat kuvakkeet osoittavat käytettävissä olevat
salamatilat.
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikkien Valotusohjelman tilojen kanssa.
Kasvontunnistus/
Hymysuljin
Sarja
—
*2
Valkotasap.
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MENU/
Asetukset-haku
—
Toimenpidehaku
Salamavalo
Sisällysluettelo
Toiminnot, joita voi käyttää Valotusohjelmassa
*1 [Salamavalo]-vaihtoehtoa ei voi valita [Valkotasap.]-tilassa.
*2 [Pois]-vaihtoehtoa ei voi valita [Kasvontunnistus]-tilassa.
Hakemisto
30FI
Sallii valokuvien ottamisen käyttäen mahdollisimman vähän toimintoja.
Tekstin koko suurenee ja ilmaisimet on helpompi nähdä.
1 MENU t
(Helppo-tila) t [OK] t z ohjauspainikkeessa.
Huomautuksia
• Akun teho voi heiketä nopeammin, koska näytön kirkkaus suurenee automaattisesti.
• Kun
(Toisto) -painiketta painetaan, myös toistotila vaihtuu [Helppo-tilaan].
zHelppo-tilassa käytettävissä olevat toiminnot
MENU t [Kuvakoko] t z ohjauspainikkeessa t haluttu tila
t z.
Valitse kooksi [Suuri] tai [Pieni].
Itselaukaisin:
ohjauspainikkeessa t haluttu tila.
Valitse tilaksi [10 s] tai [Pois].
Salamavalo:
ohjauspainikkeessa t haluttu tila.
Valitse tilaksi [Auto] tai [Pois].
Hymysuljin:
MENU/
Asetukset-haku
Kuvakoko:
Toimenpidehaku
2 Ota kuva suljinpainikkeella.
Sisällysluettelo
Helppo-tila
ohjauspainikkeessa.
zValotuksen tunnistus
Hakemisto
Poistu Helppo-tilasta: MENU t [Poistu Helppo-tilasta] t [OK] t
z ohjauspainikkeessa.
Valotuksen tunnistus toimii Helppo kuvaus -tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera
tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa kuvan.
Valotuksen tunnistus -kuvake
Kamera tunnistaa tilan (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema), (Makro) tai
(Muotokuva) ja näyttää
kuvakkeen LCD-näytössä, kun valotus on tunnistettu.
31FI
Kuvan koko määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva tallennetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle
paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
1 MENU t
Sisällysluettelo
Kuvakoko
(Kuvakoko) t haluamasi koko
Kuvakoko
(4000×3000)
Käyttöohjeita
Kuvien määrä Tulostus
Tulosteet A3+-kokoon asti
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
MENU/
Asetukset-haku
(vain DSC-S2100)
(3648×2736)
(vain DSC-S1900/
S2000)
(3264×2448)
Toimenpidehaku
Otettaessa valokuvia
Tulosteet A3-kokoon asti
(vain DSC-S2100)
Tulosteet L/2L/A4-kokoon asti
(640×480)
Sähköpostiliitteet
(4000×2248)
(vain DSC-S2100)
Hakemisto
(2592×1944)
Leveässä näytössä katselua varten
(3648×2056)
(vain DSC-S1900/
S2000)
(1920×1080)
Huomaa
• Jos tulostetaan 16:9-kuvasuhteella tallennettuja kuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.
32FI
Suuri
Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [12M] (DSC-S2100).
Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [10M] (DSC-S1900/S2000).
Pieni
Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [5M].
Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu.
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan muodossa AVI (Motion JPEG), noin 30 fps.
Videon kuvakoko
Käyttöohjeita
VGA (640×480)
Lähettäminen sähköpostiliitteenä
zKuvan laatu ja kuvan koko
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
Kuvan koko: 12M
4000 kuvapistettä × 3000 kuvapistettä = 12 000 000 kuvapistettä
2 Kuvan koko: VGA
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
1
Kuvapisteet
Kuvapiste
Hakemisto
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos se sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä
näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et
voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika
ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
MENU/
Asetukset-haku
QVGA (320×240)
Katselu tietokoneen näytössä
Toimenpidehaku
Kuvattaessa videoita
Sisällysluettelo
Helppo-tila
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)
33FI
Valitsee epäterävyyttä vähentävän tilan.
1 MENU t
(SteadyShot) t haluamasi tila
Epäterävyyttä vähentävä tila ei ole käytössä.
(Auto)
Ottaa epäterävyyttä vähentävän toiminnon automaattisesti
käyttöön, kun kuvausolosuhteet todennäköisesti aiheuttavat
kameran tärinää.
Voit vakauttaa kuvan jopa kaukana olevaan kohteeseen
zoomatessasi.
Huomautuksia
z Vinkkejä epäterävyyden vähentämiseksi
Kameran tärinä
Kätesi tai kehosi värisee, kun pitelet kameraa ja
painat suljinpainiketta, ja koko kuvasta tulee
epäterävä.
Hakemisto
Kamera liikkui vahingossa, kun otit kuvan. Sitä kutsutaan kameran tärinäksi. Jos taas kohde
liikkui, kun otit kuvan, sitä kutsutaan kohteen epäterävyydeksi. Lisäksi kameran tärinää ja
kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla
kuvattaessa, kuten esimerkiksi
(Hämärä muotokuva)- tai (Hämärä) -tilassa. Pidä tässä
tapauksessa alla olevat vihjeet mielessä, kun kuvaat.
MENU/
Asetukset-haku
• [SteadyShot]-asetuksena on pysyvästi [Pois], kun kamera on elokuvamuodossa tai kun
hymysuljintoiminto on käytössä.
• Kuvankäsittely kestää jonkin aikaa.
• Salaman kanssa kuvattaessa epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
Toimenpidehaku
(Pois)
Sisällysluettelo
SteadyShot
• Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle pinnalle,
jotta kamera pysyy paikallaan.
• Kuvaa 2 sekunnin viiveellä toimivalla
itselaukaisimella ja tue kamera painamalla käsivartesi tukevasti kylkiäsi vasten suljinpainikkeen
painamisen jälkeen.
Kohteen epäterävyys
Vaikka kamera on paikoillaan, kohde liikkuu
valotuksen aikana, jolloin kohde kuvataan
epäterävänä, kun suljinpainiketta painetaan.
Kameran tärinää vähennetään automaattisesti
epäterävyyttä vähentävällä toiminnolla.
Toiminto ei kuitenkaan vähennä tehokkaasti
kohteen epäterävyyttä.
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys).
• Valitse suurempi ISO-herkkyys, jotta suljinnopeus suurenee, ja paina suljinpainiketta, ennen kuin
kohde liikkuu.
34FI
Voit valita kuvaustilaksi yksittäiskuva- tai sarjatilan.
1 MENU t
(Sarjan asetukset) t haluamasi tila
Tallentaa yhden kuvan.
(Sarja)
Tallentaa enintään 100 kuvaa peräkkäin, kun suljinpainike pidetään
painettuna.
Huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
• Sarjakuvaus ei ole käytettävissä Elokuvamuoto-, Hymysuljin- tai
Helppo-tilassa.
• Salaman asetuksena on [Pois].
• Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on viisi kuvaa.
• Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli on pidempi.
• Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä,
sarjakuvaus pysähtyy.
• Tarkennus, valkotasapaino ja valotus säädetään ensimmäistä kuvaa
varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.
Toimenpidehaku
(Yksi)
Sisällysluettelo
Sarjan asetukset
Hakemisto
35FI
Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –2,0 EV – +2,0 EV.
1 MENU t
(EV) t haluttu EV-asetus
Sisällysluettelo
EV
Huomautuksia
zValotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia
varten
Pienempi EV-asetus –
MENU/
Asetukset-haku
Ylivalotus = liian paljon valoa
Vaalea kuva
Toimenpidehaku
• EV-asetusta ei voi muuttaa Helppo-tilassa.
• Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen
säätö ei ehkä ole tehokas.
Oikea valotus
Alivalotus = liian vähän valoa
Tummempi kuva
Hakemisto
Suurempi EV-asetus +
36FI
Asettaa valoisuusherkkyyden, kun kamera on Ohjelmoitava autom -tilassa.
1 MENU t
(Kuvaustapa) t
haluamasi tila
/
/
/
/
/
(ISO) t
Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa
suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).
Huomaa
• Muita ISO-asetuksia kuin [ISO AUTO] ja [ISO 100] – [ISO 800] ei voi valita, kun tallennustilaksi on
asetettu Sarja.
valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen
nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Hakemisto
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän
valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
MENU/
Asetukset-haku
zISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu
Toimenpidehaku
(Auto)
(Ohjelmoitava autom.) t
Sisällysluettelo
ISO
37FI
Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan väritys
näyttää epäluonnolliselta.
1 MENU t
(Valkotasap.) t haluamasi tila
Säätää valkotasapainoa automaattisesti, jotta värit näyttävät
luonnollisilta.
(Päivänvalo)
Säätö ulkokuvaukseen esimerkiksi selkeällä säällä, illalla,
neonvalaistuksessa tai ilotulituksessa.
(Pilvinen)
Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
[Loistevalon valkotasapaino 1]: Säätö valkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
[Loistevalon valkotasapaino 2]: Säätö luonnollisen valkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
[Loistevalon valkotasapaino 3]: Säätö päivänvalonvalkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
n
(Hehkulamppu)
Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai muuta
kirkasta valaistusta varten.
(Salamavalo)
MENU/
Asetukset-haku
(Loistevalon
valkotasapaino 1)
(Loistevalon
valkotasapaino 2)
(Loistevalon
valkotasapaino 3)
Toimenpidehaku
(Auto)
Sisällysluettelo
Valkotasap.
Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
• [Valkotasap.]-asetusta ei voi säätää Älykäs automaattisäätö- tai Helppo-tilassa.
• [Salamavalo]-asetusta ei voi säätää [Valkotasap.]-kohdassa videotilassa, tai kun valotusohjelmaksi on
asetettu
(Suuri herkkyys) -tila.
• Valkotasapaino-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos loistevalaistus välkkyy, vaikka [Loistevalon
valkotasapaino 1], [Loistevalon valkotasapaino 2] tai [Loistevalon valkotasapaino 3] olisikin valittuna.
• Kun kuvataan salaman kanssa muussa kuin [Salamavalo]-tilassa, [Valkotasap.]-asetukseksi asetetaan
[Auto].
• Jos salaman tilana on [Päällä] tai [Hidas suljin], valkotasapainoasetukseksi voidaan valita vain [Auto] tai
[Salamavalo].
Hakemisto
Huomautuksia
zValaistusolosuhteiden vaikutukset
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Värisävyt säädetään automaattisesti, mutta voit säätää niitä manuaalisesti käyttämällä
Valkotasapaino-toimintoa.
Sää ja valaistus
Valon
ominaisuudet
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
38FI
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen
aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.
(Monip.AF)
• Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä AF
tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin.
(Keskip.AF)
AF-etäisyysmittarin
ruutu
Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin
ruudun keskellä olevaan kohteeseen.
Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit
sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
Huomautuksia
• Kun käytetään [Digitaalizoomaus]-asetusta, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja näkyy
pisteviivoina. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.
• Jos tarkennustilaksi on valittu jokin muu kuin [Monip.AF], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.
• Tarkennustilana on kiinteästi [Monip.AF] seuraavissa tilanteissa:
– Älykäs automaattisäätö -tila
– Helppo-tila
– Videotila
– Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä
Hakemisto
AF-etäisyysmittarin
ruutu
MENU/
Asetukset-haku
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen
kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun
alueilla.
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin
valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen
alueen ympärillä, johon on tarkennettu.
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Kuvaustapa) t (Ohjelmoitava autom.) t
(Tarkennus) t haluamasi tila
Sisällysluettelo
Tarkennus
zTarkentaminen näytön reunassa oleviin kohteisiin
Jos kohde on epäterävä, noudata seuraavia ohjeita:
AFetäisyysmittarin
ruutu
AE/AF-lukon
ilmaisin
1Järjestä kuva uudestaan, niin että kohde on AFetäisyysmittarin keskellä, ja tarkenna sitten
kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin
(AF-lukko).
2Kun AE/AF-lukon ilmaisin lopettaa vilkkumisen
ja pysyy valaistuna, palaa kokokuvaan ja paina
suljinpainike pohjaan asti.
• Voit kokeilla tätä niin monta kertaa kuin on tarpeen, jos
et paina suljinpainiketta pohjaan asti.
39FI
Tällä valitaan mittausmuoto, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus
määritetään.
Otettaessa valokuvia:
Kuvattaessa videoita:
1 Aseta tilakytkin asentoon
haluttu tila.
(video) t MENU t
(Mittausmuoto) t
(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen
kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).
(Pistemit.)
Mittaus suoritetaan vain yhdestä
kohteen osasta (pistemittaus). Tämä
toiminto on hyödyllinen, kun kohde on
taustavalaistu tai kun kohteen ja taustan
välillä on voimakas kontrasti.
Pistemittauksen
hiusristikko
Asetetaan kohteeseen
Hakemisto
Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen. Kamera
määrittää tasapainoisen valotuksen (monipistemittaus).
MENU/
Asetukset-haku
(Monipiste)
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Kuvaustapa) t (Ohjelmoitava autom.) t
(Mittausmuoto) t haluamasi tila
Sisällysluettelo
Mittausmuoto
Huomautuksia
• [Pistemit.]-vaihtoehtoa ei voi valita videotilassa.
• Jos mittausmuodoksi valitaan muu kuin [Monipiste], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.
• Mittaustilana on kiinteästi [Monipiste] seuraavissa tilanteissa:
– Älykäs automaattisäätö -tila
– Helppo-tila
– Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä
40FI
Asettaa Hymysuljin-toiminnon herkkyyden hymyjen tunnistamista varten.
1 MENU t
(Hymyntunn. herkkyys) t haluamasi tila
Havaitsee ison hymyn.
(Normaali
hymy)
Havaitsee normaalin hymyn.
(Kevyt hymy)
Havaitsee jopa vähäisenkin hymyn.
Huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
• Hymyjä ei ehkä havaita oikein olosuhteista riippuen.
• [Hymyntunn. herkkyys] -asetusta ei voi säätää Helppo- tai Video-tilassa.
Toimenpidehaku
(Voimakas
hymy)
Sisällysluettelo
Hymyntunn. herkkyys
Hakemisto
41FI
Kun kasvontunnistustoimintoa käytetään, kamera tunnistaa kohteiden kasvot ja säätää
automaattisesti tarkennusta, salamaa, valotusta, valkotasapainoa ja punasilmäisyyden
vähennysasetuksia.
Kasvontunnistuksen ruutu (oranssi)
Kasvontunnistuksen ruutu (valkoinen)
1 MENU t
(Auto)
Ei käytä kasvontunnistustoimintoa.
Valitsee kasvot, joihin kamera tarkentaa automaattisesti.
Huomautuksia
Hakemisto
• [Kasvontunnistus] -asetusta ei voi valita Helppo- tai Video-tilassa.
• Voit valita [Kasvontunnistus]-toiminnon vain, kun tarkennustilaksi on valittu [Monip.AF] tai
mittaustilaksi [Monipiste].
• Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä digitaalizoomia.
• Kohteiden kasvoja voidaan tunnistaa enintään kahdeksan.
• Hymysuljinkuvauksen aikana [Kasvontunnistus]-asetukseksi tulee automaattisesti [Auto], vaikka olisi
valittu [Pois].
MENU/
Asetukset-haku
(Pois)
(Kasvontunnistus) t haluamasi tila
Toimenpidehaku
Kun kamera tunnistaa useamman kuin yhden kohteen, kamera tarkentaa ensisijaisesti sen
henkilön kasvoihin, jonka se tulkitsee pääkohteeksi. Pääkohteen kasvontunnistusruutu
muuttuu oranssiksi. Kun kamera tarkennetaan pitämällä suljinpainiketta puolivälissä,
tarkennettua kohdetta ympäröivä ruutu muuttuu vihreäksi.
Sisällysluettelo
Kasvontunnistus
42FI
Kun Helppo-tilassa katsellaan kuvia, toistonäytön teksti muuttuu suuremmaksi ja ilmaisimet
helpommin nähtäviksi.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Helppo-tila) t [OK] t z ohjauspainikkeessa
Huomautuksia
• Akun varaus kuluu nopeammin, koska näytön kirkkaus lisääntyy automaattisesti.
• Myös kuvaustilaksi vaihtuu [Helppo-tila].
zHelppo-tilassa käytettävissä olevat katselutoiminnot
MENU/
Asetukset-haku
Vain poistotoiminto on käytettävissä Helppo-tilassa.
(Poisto) -painike Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan. Valitse [OK] t z.
MENU-painike
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan valitsemalla [1 kuva] ja
kaikki kansion kuvat valitsemalla [Kaikki].
Voit poistua Helppo-tilasta koskettamalla [Poistu Helppo-tilasta]
t [OK].
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Helppo-tila
Hakemisto
43FI
Kuvat toistetaan automaattisesti peräkkäin.
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Kuvaesitys) t z ohjauspainikkeessa
4 [Käynn] t z
5 Lopeta kuvaesitys painamalla z.
Huomaa
• Et voi toistaa videoita.
Valitsee näytettävien kuvien ryhmän.
Kaikki
Toistaa kuvaesityksenä kaikki kuvat järjestyksessä.
Kansio
Toistaa kuvaesityksenä valitun kansion kuvat.
• Tämä asetus on pysyvästi [Kansio], kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
Kuvaväli
Hakemisto
Huomaa
MENU/
Asetukset-haku
Kuva
Toimenpidehaku
3 Valitse haluamasi asetus.
Sisällysluettelo
Kuvaesitys
Asettaa näytön vaihtovälin.
1s
Asettaa kuvien näyttövälin.
3s
5s
10 s
Toisto
Ottaa kuvaesityksen uudelleentoiston käyttöön tai pois käytöstä.
Päällä
Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
44FI
Parantelee tallennettua kuvaa ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Parantelu) t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
3 Suorita parantelu kunkin tilan toimintatavan mukaan.
(Rajaus
(muuttaa kokoa))
Paina -painikkeen T-puolta
lähentääksesi, W-puolta
loitontaaksesi.
2 Aseta zoomauspiste
ohjauspainikkeella.
3 MENU t valitse tallennettava kuvakoko t z
4 [OK] t z
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
• Rajattavan kuvan koko voi vaihdella kuvan mukaan.
1
Korjaa salamavalon aiheuttaman
punasilmäisyyden.
Valitse [OK] ohjauspainikkeella
t z.
• Punasilmäisyyttä ei ehkä voi
poistaa kaikista kuvista.
MENU/
Asetukset-haku
(Punasilmäisyyden korjaus)
Tallentaa zoomatun toistokuvan.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Parantelu
1
Hakemisto
Huomaa
• Videoita ei voi parannella.
45FI
Tämän avulla voit valita tarpeettomat kuvat poistamista varten. Voit poistaa kuvia myös
(Poista) -painikkeella (sivu 24).
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Poista) t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
3 [OK] t z
(Tämä kuva)
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
(Koko tämä
kansio)
Poistaa valitun kansion kaikki kuvat yhdellä kertaa.
Huomaa
MENU/
Asetukset-haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei enää ole.
Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla -merkin.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Poista
• Helppo-tilassa voit valita vaihtoehdon [1 kuva] tai [Kaikki].
Hakemisto
46FI
Suojaa tallennettuja kuvia vahingossa tapahtuvalta poistolta.
Merkki
näkyy rekisteröityjen kuvien kohdalla.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Suojaa) t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
(Tämä kuva)
Suojaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja suojata useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
zSuojauksen poistaminen
Valitse kuva, jonka suojauksen haluat perua, ja poista suojaus painamalla
ohjauspainikkeessa z samalla tavalla kuin suojausta lisättäessä.
-ilmaisin katoaa, ja suojaus poistetaan.
MENU/
Asetukset-haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes suojattavia kuvia ei enää ole.
Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla -merkin.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Suojaa
Hakemisto
47FI
DPOF (Digital Print Order Format) on toiminto, jonka avulla voit määrittää muistikortista
valokuvat, jotka haluat tulostaa myöhemmin.
(kuvatilaus) -merkki näkyy rekisteröityjen kuvien kohdalla.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
(Tämä kuva)
Tilaa yksittäiskuvatilassa näkyvissä olevan kuvan tulostuksen.
(Useita kuvia)
Voit valita useita kuvia ja tilata niiden tulostuksen.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
Huomautuksia
•
(kuvatilaus) -merkkiä ei voi lisätä videoihin eikä sisäisessä muistissa oleviin kuviin.
• Voit lisätä
(Kuvatilaus) -merkin enintään 999 kuvaan.
Valitse kuva, jonka DPOF-rekisteröinnin haluat poistaa, ja paina sitten z
ohjauspainikkeessa samalla tavalla kuin
-merkkiä lisättäessä.
-merkki katoaa, ja DPOF-rekisteröinti poistetaan.
Hakemisto
zDPOF-merkin poistaminen
MENU/
Asetukset-haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää ole.
Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla -merkin.
Toimenpidehaku
2 MENU t
Sisällysluettelo
DPOF
48FI
Kääntää valokuvan. Tämän avulla voit näyttää vaakasuuntaisen kuvan pystysuunnassa.
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Käännä) t z ohjauspainikkeessa
3 Käännä kuvaa painamalla [ / ] t b/B.
Huomautuksia
• Videoita ja suojattuja kuvia ei voi kääntää.
• Et ehkä pysty kääntämään muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen riippuu ohjelmistosta.
MENU/
Asetukset-haku
4 [OK] t z
Toimenpidehaku
1 Siirry toistotilaan painamalla
Sisällysluettelo
Käännä
Hakemisto
49FI
Jos luodaan useita kansioita muistikortissa, tämä valitsee kansion, joka sisältää toistettavan
kuvan.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Valitse kansio) t z ohjauspainikkeessa
3 Valitse kansio painikkeilla b/B.
4 [OK] t z
Huomaa
• Tätä kohdetta ei näytetä, kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
Jos on luotu useita kansioita, seuraavat ilmaisimet näkyvät kansion ensimmäisessä ja
viimeisessä kuvassa.
: Siirtää edelliseen kansioon
: Siirtää seuraavaan kansioon
: Siirtää joko edelliseen tai seuraavaan kansioon
MENU/
Asetukset-haku
zEri kansioissa olevien kuvien katseleminen
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Valitse kansio
Hakemisto
50FI
Apuviivojen avulla voit helposti asettaa kohteen vaaka-/pystyasentoon.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Päällä
Apuviivat näytetään. Apuviivoja ei tallenneta.
Pois
Apuviivoja ei näytetä.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Apuviiva] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Apuviiva
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
51FI
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään 3×).
Jos zoomauskerroin ylitetään, kamera käyttää joko älykästä tai tarkkuusdigitaalizoomausta.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Älykäs (
)
Tarkkuus (
Suurentaa kuvaa digitaalisesti ilman vääristymiä kuvakoon mukaan
(älykäs zoom).
)
Ei käytä digitaalizoomia.
Huomautuksia
Kokonaiszoomauskerroin, kun käytetään
älykästä zoomausta (mukaan lukien optinen
zoom 3×)
Hakemisto
• Digitaalinen zoomaustoiminto ei toimi Video-tilassa tai kun Hymysuljin-toiminto on aktivoitu.
• Älykäs zoomaus ei ole käytössä, kun kuvakooksi on asetettu yksi seuraavista:
– [12M], [16:9(9M)] (DSC-S2100)
– [10M], [16:9(7M)] (DSC-S1900/S2000)
• Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä digitaalizoomia.
MENU/
Asetukset-haku
Pois
Suurentaa kaikkia kuvakokoja kokonaiszoomauskertoimella 6×
mukaan lukien optinen 3×-zoom. Huomaa kuitenkin, että
kuvanlaatu heikkenee, kun optisen zoomin kerroin ylitetään
(tarkkuusdigitaalizoom).
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t
[Digitaalizoomaus] t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Digitaalizoomaus
Tuettu zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan.
DSC-S2100
Koko
Kokonaiszoomauskerroin
8M
Noin 3,7×
5M
Noin 4,6×
VGA
Noin 18×
16:9(2M)
Noin 6,2×
DSC-S1900/S2000
Koko
Kokonaiszoomauskerroin
5M
Noin 4,2×
VGA
Noin 17×
16:9(2M)
Noin 5,7×
52FI
Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen kuvan ottamista, mikä vähentää punasilmäisyyttä
salamaa käytettäessä.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Auto
Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä, salama välähtää
automaattisesti punasilmäisyyden vähentämiseksi.
Päällä
Salama välähtää aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.
Pois
Punasilmäisyyden estoa ei käytetä.
• Pidä kamerasta tukevasti kiinni, kunnes suljin vapautuu, jotta kuvista ei tule epäteräviä. Yleensä kuluu
sekunti, ennen kuin suljinpainike vapautetaan. Pidä huoli myös siitä, ettei kohde liiku tämän vaiheen
aikana.
• Punasilmäisyyden esto ei ehkä saa aikaan haluttua lopputulosta. Se riippuu yksilöllisistä eroista ja
olosuhteista, kuten etäisyydestä kohteeseen, sekä siitä, katsoiko kohde pois salaman esivälähdyksestä.
• Jos kasvontunnistustoimintoa ei käytetä, punasilmäisyyden esto ei toimi, vaikka asetukseksi valittaisiin
[Auto].
Pupillit laajenevat pimeässä. Salamavalo heijastuu silmän takana verkkokalvolla olevista
verisuonista ja saa aikaan punasilmäisyysilmiön.
Kamera
Hakemisto
z Punasilmäisyyden syyt
MENU/
Asetukset-haku
Huomautuksia
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Punasilm.
vähennys] t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Punasilm. vähennys
Silmä
Verkkokalvo
Muita tapoja vähentää punasilmäisyyttä
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys). (Salaman asetuksena on automaattisesti [Pois].)
• Jos kohteen silmät muuttuvat punaisiksi, korjaa kuva katseluvalikon [Parantelu]-toiminnolla t
[Punasilmäisyyden korjaus] tai mukana toimitetulla ”PMB”-ohjelmistolla.
53FI
Tällä valitaan tai poistetaan käytöstä ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Piippaus] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Kytkee suljinpainiketta painettaessa kuuluvan suljinäänen päälle.
Päällä
Kytkee ohjauspainiketta/suljinta painettaessa kuuluvan äänimerkin
päälle.
Pois
Kytkee äänimerkin/suljinäänen pois päältä.
Toimenpidehaku
Suljin
Sisällysluettelo
Piippaus
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
54FI
Tällä valitaan valikkokohteiden, varoitusten ja ilmoitusten kieli.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Language Setting]
t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Language Setting
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
55FI
Voit valita, näytetäänkö toimintaopas kameraa käytettäessä.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Toimintaop.] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Näyttää toimintaoppaan.
Pois
Ei näytä toimintaopasta.
Toimenpidehaku
Päällä
Sisällysluettelo
Toimintaop.
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
56FI
Asettaa ajan, jonka jälkeen LCD-näyttö sammuu, ja ajan, jonka jälkeen kamera sammuu. Jos et
käytä kameraa tietyn ajan kuluessa, näyttö sammuu ja kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen paristojen tyhjenemisen (automaattinen virrankatkaisutoiminto).
LCD-näyttö sammuu automaattisesti, jos kameraa ei käytetä noin
30 sekuntiin, ja virta katkeaa, jos kameraa ei käytetä tämän jälkeen
noin 30 sekuntiin.
Normaali
LCD-näyttö sammuu automaattisesti, jos kameraa ei käytetä noin
1 minuuttiin, ja virta katkeaa, jos kameraa ei käytetä tämän jälkeen
noin 1 minuuttiin.
Pois
Näyttö ei sammu automaattisesti eikä virta katkea.
MENU/
Asetukset-haku
Kestävyys
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Virransäästö] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Virransäästö
Hakemisto
57FI
Palauttaa asetuksen oletusasetukseen.
Kuvat säilytetään, vaikka suorittaisit tämän toiminnon.
Huomaa
• Älä sammuta kameraa alustuksen aikana.
(Pääasetukset) t [Palauta] t [OK] t
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t
z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Palauta
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
58FI
Valitsee USB-tilan, kun kamera liitetään tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen erillisen USB-kaapelin avulla.
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
Jos kamera kytketään tietokoneeseen, ohjattu
automaattitoistotoiminto käynnistyy ja kameran tallennuskansiossa
olevat valokuvat tuodaan tietokoneeseen. (Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai muun
USB-laitteen välille.
MENU/
Asetukset-haku
PictBridge
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [USB-liitäntä] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
USB-liitäntä
Hakemisto
59FI
Asettaa tietokoneen näytössä tai muussa monitorissa näkyvän tallennusvälineen näyttötavan,
kun kamera on kytketty tietokoneeseen tai AV-laitteeseen USB-yhteyden avulla.
Sekä muistikortin että sisäisen muistin kuvat näytetään. Valitse
tämä asetus, kun kytket kameran tietokoneeseen.
Yksi
Kun muistikortti on asetettu kameraan, muistikortin kuvat
näytetään. Kun sitä ei ole asetettu, näytetään sisäisen muistin kuvat.
Valitse tämä asetus silloin, kun sekä muistikortin että sisäisen
muistin kuvia ei näytetä, kun kamera kytketään muuhun laitteeseen
kuin tietokoneeseen.
Huomaa
• Valitse aina [LUN-asetukset]-vaihtoehdoksi [Useita], kun kopioit kuvia mediapalveluun käyttämällä
”PMB Portable” -ohjelmistoa.
MENU/
Asetukset-haku
Useita
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [LUN-asetukset] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
LUN-asetukset
Hakemisto
60FI
Alusta muistikortti tai sisäinen muisti. Muistikortin vakaan toiminnan varmistamiseksi on
suositeltavaa alustaa tällä kameralla kaikki tässä kamerassa ensimmäistä kertaa käytettävät
muistikortit. Huomaa, että alustus poistaa kaikki muistikorttiin tallennetut tiedot. Näitä tietoja ei
voi palauttaa. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot tietokoneeseen tai muuhun
tallennuspaikkaan.
Huomaa
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot, myös suojatut kuvat.
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) tai
(Sisäinen
muisti -työkalu) t [Alustus] t [OK] t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Alustus
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
61FI
Luo kansion muistikorttiin otettujen kuvien tallentamista varten.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen
tallennuskansio.
(Muistikorttityökalu) t [Luo kansio] t
Huomautuksia
• Tätä kohdetta ei näytetä, kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
• Jos kameraan asetetaan muussa laitteessa käytetty muistikortti ja otetaan kuvia, uusi kansio voidaan
luoda automaattisesti.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9 999 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
Kun uusi kansio on luotu, voit vaihtaa tallennuksen kohdekansion (sivu 63) ja valita kuvien
katselukansion (sivu 50).
MENU/
Asetukset-haku
zKansiot
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t
[OK] t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Luo kansio
Hakemisto
62FI
Tällä muutetaan muistikortin otettujen kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) t [Muuta kansiota]
2 Valitse kansio ohjauspainikkeen painikkeella b/B.
Huomautuksia
• Tätä kohdetta ei näytetä, kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
• 100-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Toimenpidehaku
3 [OK] t z
Sisällysluettelo
Muuta kansiota
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
63FI
Tällä poistetaan muistikortin otettujen kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) t [Poista kansio]
2 Valitse kansio ohjauspainikkeen painikkeella b/B.
Huomautuksia
• Tätä kohdetta ei näytetä, kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
• Jos poistat tallennuskansioksi asetetun kansion [Poista kansio] -toiminnolla, seuraavaksi
tallennuskansioksi valitaan kansio, jolla on suurin kansionumero.
• Voit poistaa vain tyhjiä kansioita. Jos kansio sisältää kuvia tai tiedostoja, joita kamera ei voi toistaa,
poista ensin nämä kuvat sekä tiedostot ja poista sitten kansio.
Toimenpidehaku
3 [OK] t z
Sisällysluettelo
Poista kansio
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
64FI
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat muistikorttiin.
1 Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa.
(Muistikorttityökalu) t [Kopioi] t [OK]
Huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
• Käytä paristoja, joissa on tarpeeksi virtaa jäljellä. Jos yrität kopioida kuvatiedostoja, kun paristoissa on
vain vähän varausta jäljellä, paristot saattavat loppua, jolloin kopiointi epäonnistuu ja tiedot voivat
korruptoitua.
• Kuvia ei voi kopioida yksitellen.
• Alkuperäiset kuvat pysyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Voit tyhjentää sisäisen muistin
poistamalla muistikortin kopioinnin jälkeen ja alustamalla sitten sisäisen muistin ([Alustus] kohdassa
[Sisäinen muisti -työkalu]).
• Muistikorttiin luodaan uusi kansio, ja kaikki tiedot kopioidaan siihen. Et voi valita jotakin tiettyä
kansiota ja kopioida kuvia siihen.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Asetukset) t
t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Kopioi
Hakemisto
65FI
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot.
(Sisäinen
Määrää numerot tiedostoille numerojärjestyksessä, vaikka
tallennuskansiota tai muistikorttia vaihdettaisiinkin. (Kun
vaihdetulla muistikortilla on tiedosto, jonka numero on suurempi
kuin viimeksi määrätty numero, numeroksi määrätään numero, joka
on suurinta numeroa yhden suurempi.)
Tyhjennä
Aloittaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota vaihdetaan. (Kun
tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään numero, joka
on suurinta numeroa yhden suurempi.)
MENU/
Asetukset-haku
Jatkuva
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) tai
muisti -työkalu) t [Tiedostonumero] t haluttu tila t z
ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Tiedostonumero
Hakemisto
66FI
Asettaa päivämäärän ja kellonajan uudelleen.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Kellonajan asetuks.) t [Pvm- & aikaasetus] t haluttu asetus t z ohjauspainikkeessa
3 [OK] t z
Pvm- & aikamuoto
Valitsee päivämäärän ja kellonajan näyttömuodon.
Pvm & aika
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä.
MENU/
Asetukset-haku
Huomaa
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuviin voitaisiin lisätä päivämäärä. Voit tulostaa tai tallentaa
kuvia päivämäärän kera käyttämällä CD-ROM-levyllä (mukana) olevaa ”PMB”-ohjelmaa.
Toimenpidehaku
2 Aseta numeroarvo ja haluamasi asetus painamalla v/V/b/B
ohjauspainikkeessa.
Sisällysluettelo
Pvm- & aika-asetus
Hakemisto
67FI
”PMB” ja muita sovelluksia on CD-ROM-levyllä (mukana), jotta voit käyttää Cyber-shotkameralla otettuja kuvia monipuolisemmin.
Suositeltava tietokoneympäristö (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Muut
Suoritin: Intel Pentium III 800 MHz tai parempi
Muisti: 512 Mt tai enemmän
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila on noin 500 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus: 1 024 × 768 pistettä tai enemmän
*1 64-bittisiä ja Starter (Edition) -versioita ei tueta.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 tai uudempi tarvitaan levyjen luontitoiminnon
käyttämistä varten.
*2 Starter (Edition) -versiota ei tueta.
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan, kun käytetään toimitukseen kuuluvaa ohjelmistoa
”PMB Portable” ja tuodaan kuvia USB-liitännän kautta.
Käyttöjärjestelmä
(valmiiksi asennettu)
USB-yhteys: Mac OS X (ver. 10.3–10.6)
PMB Portable: Mac OS X (ver. 10.4–10.6)
Hakemisto
Suositeltava tietokoneympäristö (Macintosh)
MENU/
Asetukset-haku
Käyttöjärjestelmä
(valmiiksi asennettu)
Toimenpidehaku
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan, kun käytetään toimitukseen kuuluvaa ohjelmistoa
”PMB” tai ”PMB Portable” ja tuodaan kuvia USB-liitännän kautta.
Sisällysluettelo
Käyttö tietokoneen kanssa
Huomautuksia
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai käytetään
monikäynnistysjärjestelmää.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet
(kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopivan USB-liitännän kautta mahdollistaa
edistyneen (nopean) tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Kun tietokone palautuu valmius- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä
palaudu heti.
68FI
”PMB (Picture Motion Browser)” -ohjelmiston
asennus (Windows)
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta [Computer] (Tietokone) (Windows XP:ssä [My Computer]
(Oma tietokone)) t
(SONYPMB).
• Jos AutoPlay-näyttö tulee näkyviin, valitse ”Run Install.exe” ja suorita asennus noudattamalla
ruudussa näkyviä ohjeita.
2 Napsauta [Asennus].
Toimenpidehaku
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROM-levy (mukana) CD-ROM
-levyasemaan.
Sisällysluettelo
Ohjelmiston käyttö
MENU/
Asetukset-haku
Näkyviin tulee ”Choose Setup Language” (Valitse asennuskieli) -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja jatka sitten seuraavaan näyttöön.
”License Agreement” (Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee näkyviin.
4 Lue sopimus huolellisesti, hyväksy sen ehdot napsauttamalla
valintapainiketta ( t ) ja napsauta sitten [Next] (Seuraava).
5 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
6 Poista CD-ROM-levy asennuksen päätyttyä.
7 Käynnistä ohjelmisto.
Hakemisto
• Kytke kamera asennusta varten tietokoneeseen toimenpiteen aikana (sivu 71).
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• Tietokoneen järjestelmäympäristö saattaa edellyttää, että DirectX asennetaan.
• Käynnistä ”PMB” napsauttamalla työpöydällä
(PMB).
Katso tarkempia toimintaohjeita seuraavalta PMB-tukisivulta (vain englanniksi):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
tai napsauta
(PMB Help).
• Pääset ”PMB”-sovellukseen Käynnistä-valikosta valitsemalla [Start] (Käynnistä) t [All Programs]
(Kaikki ohjelmat) t
(PMB).
• Jos ”PMB” on asennettu tietokoneeseen ja ”PMB” asennetaan uudelleen mukana toimitetulta CDROM-levyltä, voit käynnistää kaikki sovellukset ”PMB Launcher” -ohjelmasta. Käynnistä ”PMB
Launcher” napsauttamalla työpöydällä
(PMB Launcher).
Huomautuksia
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
• Kun ”PMB” käynnistetään ensimmäisen kerran, Information-työkalun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.
Valitse [Start] (Käynnistä).
69FI
Jatkuu r
Toimenpidehaku
• ”PMB”-sovelluksen avulla voit tuoda kameralla otettuja kuvia tietokoneeseen näytettäväksi.
Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille ja napsauta [Import] (Tuo).
• Voit viedä kuvia tietokoneesta muistikorttiin ja näyttää ne kamerassa. Muodosta USB-yhteys
kameran ja tietokoneen välille, napsauta [Export] (Vie) t [Export Media Files] (Vie
mediatiedostoja) [Manipulate] (Käsittele) -valikossa ja napsauta [Export] (Vie).
• Voit tallentaa ja tulostaa kuvia päivämäärän kanssa.
• Voit näyttää tietokoneeseen tallennetut kuvat kuvauspäivän mukaan kalenterinäytössä.
• Voit korjata (punasilmäisyyden korjaus tms.) kuvia ja vaihtaa kuvauspäivämäärän ja -ajan.
• Voit luoda levyjä kirjoittavan CD- tai DVD-aseman avulla.
• Voit kopioida kuvia mediapalveluihin. (Internet-yhteys vaaditaan.)
• Jos haluat lisätietoja, katso
(PMB Help).
Sisällysluettelo
z”PMB”-sovelluksen esittely
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
70FI
1 Käytä kamerassa paristoja, joissa on tarpeeksi virtaa jäljellä.
2 Käynnistä tietokone ja paina sitten
Sisällysluettelo
Kameran liittäminen
tietokoneeseen
(Toisto) -painiketta.
• Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen kerran, tietokone suorittaa automaattisesti ohjelman kameran
tunnistamiseksi. Odota hetki.
Toimenpidehaku
3 Liitä kamera tietokoneeseen.
1 Tietokoneen USB-liittimeen
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Windows)
Hakemisto
Erillinen USB-kaapeli
MENU/
Asetukset-haku
2 USB-liittimeen
”PMB”-sovelluksen avulla voit tuoda kuvia helposti.
Jos haluat lisätietoja ”PMB”-toiminnoista, katso ”PMB Help”.
Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman ”PMB”-ohjelmaa
Kun kameran ja tietokoneen USB-yhteyden muodostamisen jälkeen tulee ohjattu
automaattitoistotoiminto näkyviin, napsauta [Open folder to view files] (Avaa kansio ja
tarkastele tiedostoja) t [OK] t [DCIM] t kopioi haluamasi kuvat tietokoneeseen.
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Macintosh)
1 Liitä kamera ensin Macintosh-tietokoneeseen. Kaksoisnapsauta uutta
kuvaketta työpöydällä t [DCIM] t kansio, jossa tuotavat tiedostot
sijaitsevat.
2 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
3 Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta t kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
Kuva tulee näkyviin.
71FI
Sisällysluettelo
USB-yhteyden poistaminen
Suorita vaiheiden 1–3 toimenpiteet ennen kuin:
•
•
•
•
Irrotat erillisen USB-kaapelin.
Poistat muistikortin.
Asetat muistikortin kameraan, kun olet kopioinut kuvia sisäisestä muistista.
Kytket kameran pois päältä.
Windows Vista
2 Valitse [USB Mass Storage Device]
(USB-massamuistilaite) t [Stop] (Pysäytä).
3 Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
Windows XP
Toimenpidehaku
1 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
irtikytkentäkuvaketta.
Irtikytkentäkuvake
• Vedä ja pudota muistikortin tai aseman symboli roskakorisymboliin (”Trash”) ennen seuraavien
toimenpiteiden suorittamista Macintosh-tietokoneessa, niin kameran yhteys tietokoneeseen katkaistaan.
MENU/
Asetukset-haku
Huomaa
Hakemisto
72FI
Sisällysluettelo
Kuvien kopioiminen
mediapalveluun
Kamerassa on sisäänrakennettu sovellus ”PMB Portable”.
Tämän sovelluksen avulla voit tehdä seuraavat asiat:
Jos haluat lisätietoja ”PMB Portable” -ohjelmistosta, katso ”PMB Portable” -ohje.
”PMB Portable” -ohjelmiston käynnistys
(Windows)
1 Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
Kun kamera liitetään tietokoneeseen, ohjattu automaattitoistotoiminto tulee näkyviin.
Sulje tarpeettomien asemien ohjattu automaattitoistotoiminto napsauttamalla [×].
2 Valitse ”PMB Portable” (Windows XP:ssä [PMB Portable] t [OK]).
• Jos ”PMB Portable” ei tule näkyviin automaattitoistotoiminnossa, napsauta [Computer] (Tietokone)
t [PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta sitten [PMBP_Win.exe].
Kielen valintanäyttö tulee näkyviin.
Hakemisto
• Jos haluttu ohjattu automaattitoistotoiminto ei tule näkyviin, napsauta [Computer] (Tietokone)
(Windows XP:ssä [My Computer] (Oma tietokone)) t [PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta sitten
[PMBP_Win.exe].
MENU/
Asetukset-haku
Kun käytät ”PMB Portable” -ohjelmaa ensimmäisen kerran, sinun täytyy valita kieli. Tee valinta
noudattamalla alla olevia ohjeita. Kun kieli on valittu, vaiheet 3–5 ovat tarpeettomia, kun ”PMB
Portable” -ohjelmaa käytetään seuraavan kerran.
Toimenpidehaku
• Voit kopioida helposti kuvia blogiin tai muuhun mediapalveluun.
• Voit kopioida kuvia tietokoneesta, joka on yhdistetty Internetiin, vaikka et olisi kotona tai toimistossa.
• Voit rekisteröidä helposti mediapalvelut (kuten blogit), joita käytät usein.
3 Valitse haluamasi kieli ja napsauta sitten [OK].
Alueen valintanäyttö tulee näkyviin.
4 Valitse oikea [Region] (Alue) ja [Country/Area] (Maa/alue) ja napsauta
[OK].
Käyttösopimusnäyttö tulee näkyviin.
5 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, napsauta [I
Agree] (Hyväksyn).
”PMB Portable” käynnistyy.
73FI
Jatkuu r
1 Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
Kun kamera liitetään tietokoneeseen, [PMBPORTABLE] ilmestyy työpöydälle.
Sulje tarpeettomat asemat napsauttamalla [×].
Alueen valintanäyttö tulee näkyviin.
3 Valitse oikea [Region] (Alue) ja [Country/Area] (Maa/alue) ja napsauta
[OK].
Käyttösopimusnäyttö tulee näkyviin.
”PMB Portable” käynnistyy.
Huomautuksia
”PMB Portable” -ohjelmaan liittyviä
huomautuksia
Hakemisto
• Aseta [LUN-asetukset]-vaihtoehdoksi
(Asetukset) [Useita].
• Muodosta aina verkkoyhteys, kun käytät ”PMB Portable” -ohjelmaa.
• Kun kuvia ladataan Internetin kautta, välimuisti saattaa jäädä käytettävään tietokoneeseen
palveluntarjoajan mukaan. Tämä pitää paikkansa myös silloin, kun kameraa käytetään tähän
tarkoitukseen.
• Jos ”PMB Portable” -ohjelmassa esiintyy ohjelmointivirhe tai jos ”PMB Portable” poistetaan
epähuomiossa, voit korjata ”PMB Portable” -ohjelman ”PMB Portable” -asennusohjelman sivustolta.
MENU/
Asetukset-haku
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, napsauta [I
Agree] (Hyväksyn).
Toimenpidehaku
2 Napsauta [PMBP_Mac] kansiossa [PMBPORTABLE].
Sisällysluettelo
”PMB Portable” -ohjelman käynnistys
(Macintosh)
”PMB Portable” mahdollistaa useiden WWW-sivustojen URL-osoitteiden lataamisen Sonyn
hallinnoimalta palvelimelta (”Sony-palvelin”).
Jotta ”PMB Portable” -ohjelmaa voidaan käyttää näiden ja muiden WWW-sivustojen tarjoamien
kuvien kopiointi- tai muiden palvelujen käyttämiseen, seuraavat ehdot täytyy hyväksyä.
• Eräät WWW-sivustot edellyttävät rekisteröitymistä ja/tai maksuja palveluidensa käyttämistä varten.
Tällaisten palvelujen käyttö edellyttää, että noudatat kyseisten WWW-sivustojen käyttöehtoja.
• WWW-sivustojen operaattorit voivat halutessaan lopettaa tai muuttaa palveluita. Sony ei vastaa
ongelmista käyttäjien ja kolmansien osapuolien välillä eikä haitoista, joita käyttäjille voi aiheutua
palveluiden käytöstä, mukaan lukien tällaisten palvelujen lopettaminen tai muuttaminen.
• Jos haluat tarkastella WWW-sivustoa, Sony-palvelin uudelleenohjaa sinut sinne. Toisinaan et ehkä voi
käyttää WWW-sivustoa palvelimen huollon tai muiden syiden takia.
• Jos Sony-palvelimen toimintaa ollaan lopettamassa, asiasta ilmoitetaan etukäteen Sonyn WWWsivustolla tms.
• URL-osoitteet, joihin Sony-palvelin uudelleenohjaa, ja muita tietoja voidaan tallentaa Sonyn tulevien
tuotteiden ja palveluiden parantamista varten. Tällaisissa tapauksissa ei kuitenkaan tallenneta mitään
henkilökohtaisia tietoja.
74FI
Huomaa
• Jos tulostat [16:9]-tilassa kuvattuja kuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia ilman tietokonettakin liittämällä kameran suoraan
PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin. (CIPA: Camera & Imaging Products
MENU/
Asetukset-haku
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridgeyhteensopivalla tulostimella
Toimenpidehaku
Voit tulostaa valokuvia seuraavilla menetelmillä.
• Tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
• Tulostaminen suoraan muistikortin kanssa yhteensopivalla tulostimella
Lue tulostimen mukana tulleet käyttöohjeet.
• Tulostaminen tietokoneella
Voit tuoda kuvia tietokoneeseen kameran mukana toimitettavan ”PMB” -ohjelmiston avulla ja
tulostaa kuvat.
Voit lisätä ja tulostaa kuviin päivämäärän. Jos haluat lisätietoja, katso ”PMB Help”.
• Tulostaminen valokuvausliikkeessä (sivu 76)
Sisällysluettelo
Valokuvien tulostaminen
Association)
Hakemisto
1 Käytä kamerassa paristoja, joissa on tarpeeksi virtaa jäljellä.
2 Kytke kamera tulostimeen.
1 Tulostimen USB-liittimeen
2 USB-liittimeen
Erillinen USB-kaapeli
3 Kytke kamera ja tulostin päälle.
Kun yhteys on muodostunut, -ilmaisin tulee näkyviin.
Jos -ilmaisin vilkkuu kameran näytössä (virheilmoitus), tarkista kameraan liitetty tulostin.
4 MENU t
(Tulosta) t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Tämä kuva
Tulostaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Useita kuvia
Voit valita ja tulostaa useita kuvia.
Toimi vaiheen 4 jälkeen seuraavasti.
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää ole.
2MENU t [OK] t z
75FI
Jatkuu r
Määrä
Valitsee valitun kuvan tulostettavien kopioiden määrän.
• Määrätty kuvamäärä ei ehkä mahdu yhdelle arkille.
Valitsee, miten monta kuvaa tulostetaan vierekkäin arkille.
Koko
Valitsee tulostusarkin koon.
Päivä
Valitsee [Päivä]- tai [Päivä&aika]-vaihtoehdon päivämäärän ja ajan
lisäämiseksi kuviin.
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään kameran [Pvm- & aika-asetus]
-kohdassa valitussa järjestyksessä. Tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikkien tulostimien kanssa.
Huomautuksia
Tulostaminen valokuvausliikkeessä
Huomautuksia
• Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi tulostaa suoraan kamerasta valokuvausliikkeessä. Kopioi
kuvat muistikorttiin (sivu 65) ja vie sitten muistikortti tulostuspalveluun.
• Kysy valokuvausliikkeestä, minkä tyyppisiä muistikortteja he pystyvät käsittelemään.
• Muistikorttisovitin (myydään erikseen) saattaa olla tarpeen. Kysy tarkempia tietoja valokuvausliikkeestä.
• Varmuuskopioi aina kuvatiedot levylle ennen kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.
• Et voi asettaa kuvien tulostusmäärää.
• Jos haluat lisätä päivämääriä kuviin, pyydä ohjeita liikkeestä, jossa tulostat kuvat.
Hakemisto
Voit viedä kameralla otetut kuvat sisältävän muistikortin valokuvausliikkeeseen. Jos
valokuvausliike käyttää DPOF-standardin mukaista tulostusta, voit valita kuvat merkitsemällä
ne ennalta toistotilassa
(Kuvatilaus) -merkillä eikä sinun tarvitse valita tulostettavia kuvia
enää uudelleen, kun tulostat ne valokuvausliikkeessä.
MENU/
Asetukset-haku
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos kamera ei voinut muodostaa yhteyttä tulostimeen, muista valita [USB-liitäntä]-asetukseksi
[PictBridge] kohdassa (Pääasetukset).
• Älä irrota USB-kaapelia, kun
(PictBridge-yhteys) -ilmaisin näkyy näytössä.
Toimenpidehaku
Asettelu
Sisällysluettelo
5 Haluttu kohde t [Käynn] t z
76FI
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso aiheet sivuilla 77–84.
3 Palauta asetukset (sivu 58).
Ota huomioon, että kun lähetät kameran korjattavaksi, suostut siihen, että sisäisen muistin ja
musiikkitiedostojen sisältö voidaan tarkistaa.
Paristot ja virta
Jäljellä olevan varauksen ilmaisin ei näytä oikein, tai se näyttää riittävää varausta,
mutta varaus loppuu liian nopeasti.
Hakemisto
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin on
asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
MENU/
Asetukset-haku
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Toimenpidehaku
2 Irrota paristot, odota noin minuutti, asenna paristot takaisin
ja kytke virta päälle.
Sisällysluettelo
Vianmääritys
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Kun käytetään alkaliparistoja/Oxy Nickel Primary -paristoja (myydään erikseen), jäljellä olevan
varauksen ilmaisin ei välttämättä näytä oikein.
• Paristot ovat tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (myydään
erikseen).
• Nikkelimetallihydridiparistojen (myydään erikseen) navat tai paristolokeron luukun navat ovat
likaiset, joten paristot eivät lataudu kunnolla. Puhdista ne esim. pumpulipuikolla (sivu 90).
• Nikkelimetallihydridiparistoja (myydään erikseen) käytettäessä näytössä näkyvä jäljellä oleva aika ei
vastaa todellista aikaa muistivaikutuksen tms. vuoksi (sivu 90). Tyhjennä paristot kokonaan ja lataa
ne sitten täyteen näytetyn ajan korjaamiseksi.
• Paristot ovat tyhjät. Vaihda tilalle uudet paristot.
Paristot tyhjenevät liian nopeasti.
• Käytät kameraa erittäin kylmässä paikassa.
• Paristot ovat tyhjät. Vaihda tilalle uudet paristot.
• Jos käytät nikkelimetallihydridiparistoja (myydään erikseen), lataa niitä riittävästi.
Kameran virta sammuu automaattisesti, kun pariston/muistikortin kansi avataan.
• Tämä ei ole vika. Sammuta kamera ennen pariston/muistikortin kannen avaamista.
77FI
• Aseta paristot oikein.
• Paristot ovat tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (myydään
erikseen).
• Paristot ovat tyhjät. Vaihda tilalle uudet paristot.
Sisällysluettelo
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
Virta katkeaa yllättäen.
Valokuvien tai videoiden ottaminen
Hakemisto
• Jos kuvia ei voida tallentaa muistikorttiin vaan ne tallennetaan sisäiseen muistiin, vaikka kameraan on
asetettu muistikortti, varmista, että muistikortti on kunnolla paikallaan.
• Tarkasta, onko sisäisessä muistissa tai muistikortissa vapaata tilaa. Jos se on täynnä, toimi jollakin
seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (sivu 24).
– Vaihda muistikortti.
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Videoiden tallennukseen suositellaan seuraavia muistikortteja:
– ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”
– SD-muistikortti tai SDHC-muistikortti (luokka 2 tai nopeampi)
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
(Yksittäiskuva), kun otat valokuvia.
• Aseta videoita kuvattaessa tilakytkin asentoon
(Video).
MENU/
Asetukset-haku
Kuvia ei voi tallentaa.
Toimenpidehaku
• Kun [Virransäästö]-asetuksena on [Normaali] tai [Kestävyys] eikä kameraa käytetä tietyn ajan
kuluessa virran ollessa kytkettynä, kamera kytkeytyy automaattisesti virransäästötilaan estääkseen
akun tyhjenemisen. Kytke kamera uudestaan päälle.
• Paristot ovat tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (myydään
erikseen).
Hymysuljintoiminto ei toimi.
• Kuvaa ei oteta, jos hymyileviä kasvoja ei tunnisteta.
Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi, kun
näkyy näytössä.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi oikein kuvattaessa yöaikaan.
• Paina suljinpainike ensin puoliväliin asti ennen kuin otat kuvan.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Varmista kuvatessasi, että objektiivi on kauempana kohteesta kuin lyhin
kuvausetäisyys (noin 5 cm (W) tai 40 cm (T) objektiivista).
• (Hämärä)- tai (Maisema) -tila on valittu valotusohjelmassa, kun otetaan valokuvia.
Zoom ei toimi.
• Zoomin voimakkuutta ei voi muuttaa videokuvauksen aikana.
• Älykästä zoomia ei voi käyttää kaikkien kuvakokojen kanssa (sivu 52).
• Digitaalizoom ei ole käytettävissä, kun:
– Kuvataan videoita.
– Hymysuljin toimii.
78FI
• Voit valita kasvontunnistustoiminnon vain, kun tarkennustilaksi on valittu [Monip.AF] tai
mittaustilaksi [Monipiste].
Salamavalo ei toimi.
(Maisema),
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy sameita, valkoisia pyöreitä täpliä.
Lähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.
• Kamera säätää tarkennuksen automaattisesti. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin asti.
Tarkennuksen säätö voi kestää jonkin aikaa kuvattaessa lähellä olevaa kohdetta.
•
(Maisema)- tai (Hämärä) -tila valitaan valotusohjelmassa.
MENU/
Asetukset-haku
• Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa. Tämä ei
ole vika.
Toimenpidehaku
• Salamaa ei voi käyttää, kun:
– Sarjakuvaus-tila on valittu (sivu 35).
–
(Suuri herkkyys) tai (Hämärä) -tila on valittu valotusohjelmassa.
– Kuvataan videotilassa.
• Valitse salama-asetukseksi (Päällä) (sivu 18), jos valotusohjelmatilaksi on valittu
(Gourmet),
(Hiekkaranta) tai (Lumi).
Sisällysluettelo
Kasvontunnistustoimintoa ei voi valita.
Päivämäärä ja aika eivät näy nestekidenäytössä.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuvaan voitaisiin lisätä päivämäärä. Voit tulostaa tai tallentaa
päivämäärällä varustettuja kuvia käyttämällä ”PMB”-ohjelmaa (sivu 69).
Hakemisto
• Päivämäärä ja aika eivät näy kuvattaessa. Ne näkyvät vain toiston aikana.
F-arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 36).
Kuvan värit eivät ole oikein.
• Säädä valkotasapainoa (sivu 38).
Valkoisia, violetteja tai muita raitoja näkyy, tai koko näyttö näyttää punertavalta,
kun kuvataan kirkasta kohdetta.
• Tätä ilmiötä kutsutaan suttuisuudeksi. Tämä ei ole vika. Vaikka tätä ei tallenneta tavallisiin
valokuviin, tämä ilmiö tallentuu viivoina ja epäsäännöllisyyksinä kuvattaessa videoita. (”Kirkkaat
kohteet” tarkoittaa paikkoja, joissa kirkkaudessa on suuri ero, kuten aurinko tai sähkövalo pimeässä.)
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä tekemällä sen väliaikaisesti kirkkaammaksi, kun
valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
79FI
• Valitse [Punasilm. vähennys]-asetukseksi [Auto] tai [Päällä] (sivu 53).
• Ota kuva salaman kantamaa lähempää salamaa käyttäen.
• Valaise huone ja ota kuva.
• Parantele kuvaa valitsemalla [Parantelu] t [Punasilmäisyyden korjaus] katseluvalikossa (sivu 45)
tai korjaa sitä käyttämällä ”PMB”-ohjelmaa.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan.
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (sivu 24).
• Akkujen/paristojen varaus on vähissä. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiakut
(myydään erikseen).
• Sarjakuvaustilaksi on valittu [Sarja] (sivu 35).
Kuvien katselu
MENU/
Asetukset-haku
Sama kuva otetaan useita kertoja.
Toimenpidehaku
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
Sisällysluettelo
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
Kuvia ei voi toistaa.
Hakemisto
• Tarkista, että muistikortti on asetettu mahdollisimman syvälle.
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu.
• Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty
tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä (sivu 72).
Päivämäärä ja aika eivät ole näkyvissä.
• Näyttö on asetettu näyttämään vain kuvat. Tuo tiedot esiin painamalla DISP (näyttöruudun asetukset)
-painiketta (sivu 17).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Tähän voi olla syynä kuvan käsittely. Tämä ei ole vika.
Kuvia ei voi näyttää hakemistotilassa.
• Kamera on asetettu Helppo-tilaan. Peruuta Helppo-tila.
Poistaminen
Kuvaa ei voi poistaa.
• Peruuta suojaus (sivu 47).
80FI
”Memory Stick PRO Duo” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista ”Memory
Stick” -korttia.
Tietokone ei tunnista kameraa.
Kuvia ei voi tuoda.
• Kytke kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 71).
• Jos otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, et ehkä pysty tuomaan kuvia
tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassa alustettua muistikorttia (sivu 61).
• Luo USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle.
Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PMB Portable” ei käynnisty.
Hakemisto
Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PMB” ei käynnisty automaattisesti.
MENU/
Asetukset-haku
• Jos pariston varaus on alhainen, asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot
(myydään erikseen).
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage] (sivu 59).
• Käytä erillistä USB-kaapelia (mukana).
• Irrota erillinen USB-kaapeli sekä tietokoneesta ja kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla.
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen, ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta.
Toimenpidehaku
• Tarkasta, että tietokone ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia. Muiden kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaitteiden
käyttäjien tulee ottaa yhteys kyseisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivu 71).
Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Sisällysluettelo
Tietokoneet
• Aseta [LUN-asetukset]-asetukseksi [Useita] (sivu 60).
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage] (sivu 59).
• Liitä tietokone verkkoon.
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytät ”PMB” -ohjelmaa, katso ”PMB Help” (sivu 69).
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai muistikortilta. Kaappaa kuva käyttämällä ”PMB”ohjelmaa ja toista tiedosto (sivu 69).
Tietokoneeseen vietyjä kuvia ei voi katsella kameralla.
• Vie ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, kuten esim. ”101MSDCF”.
81FI
Muistikorttia ei voi asentaa.
• Aseta muistikortti oikein päin.
Olet alustanut muistikortin vahingossa.
Data tallennetaan sisäiseen muistiin, vaikka muistikortti on asetettu.
• Tarkista, että muistikortti on asetettu mahdollisimman syvälle.
Sisäinen muisti
• Kameraan on asennettu muistikortti. Poista se.
Sisäisessä muistissa tallennettuna olevia tietoja ei voi kopioida muistikorttiin.
• Muistikortti on täynnä. Kopioi riittävän suureen muistikorttiin.
Muistikortissa tai tietokoneessa olevia tietoja ei voi kopioida sisäiseen muistiin.
MENU/
Asetukset-haku
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
Toimenpidehaku
• Kaikki muistikortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei voi palauttaa.
Sisällysluettelo
Muistikortti
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
Katso kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin” yhdessä seuraavien aiheiden kanssa.
Hakemisto
Tulostus
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Katso ohjeet tulostimen käyttöoppaasta.
Kuvat tulostuvat kumpikin reuna pois leikkautuneena.
• Joissakin tulostimissa kuvan kaikki reunat voivat leikkautua pois. Kuvan sivureunat voivat jäädä pois
etenkin silloin, kun tulostetaan kuva, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].
• Jos tulostat kuvia tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä. Selvitä tulostimen
valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Kun tulostat kuvia valokuvausliikkeessä, kysy, pystyvätkö he tulostamaan kuvat ilman, että niiden
reunat leikkautuvat pois.
Kuvaan ei voi lisätä päivämäärää.
• ”PMB”-ohjelman avulla voit tulostaa kuviin päivämäärän (sivu 69).
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuviin voitaisiin lisätä päivämäärä. Kameralla otetuissa
kuvissa on kuitenkin tallennuspäivämäärätiedot, joten voit tulostaa päivämäärällä varustettuja kuvia,
jos tulostin tai ohjelmisto tunnistaa Exif-tiedot. Tarkasta yhteensopivuus Exif-tietojen kanssa
tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta.
• Jos tulostat kuvat valokuvausliikkeessä, pyydä, että kuviin lisätään päivämäärät.
82FI
Yhteyden luominen ei onnistu.
Kuvia ei voi tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• Varmista, että olet irrottanut erillisen USB-kaapelin, ennen kuin
katoaa.
(PictBridge-yhteys) -merkki
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistotilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Hakemisto
Päivämäärää ei voi lisätä tai kuvia tulostaa hakemistotilassa.
MENU/
Asetukset-haku
• Tarkista, että kamera on kytketty oikein tietokoneeseen käyttämällä erillistä USB-kaapelia.
• Kytke tulostimeen virta. Tarkempia tietoja on tulostimen mukana tulleissa käyttöohjeissa.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota erillinen USB-kaapeli ja kytke
se uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu, irrota erillinen USB-kaapeli, sammuta tulostin,
käynnistä se uudelleen ja liitä sitten erillinen USB-kaapeli uudelleen.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
Toimenpidehaku
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä tulostimen
valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkasta, että tulostin on päällä ja että se voidaan kytkeä kameraan.
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge] (sivu 59).
• Irrota erillinen USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen, katso
lisätietoja tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
Sisällysluettelo
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Kuvassa ei ole päivämäärätietoja, joten päivämäärää ei voi tulostaa kuviin. Aseta [Päivä]-asetukseksi
[Pois] ja tulosta kuva uudestaan (sivu 75).
Valittua kuvakokoa ei voi tulostaa.
• Jos käytät toisen kokoista paperia tulostimen kameraan kytkemisen jälkeen, irrota ja kytke uudestaan
erillinen USB-kaapeli.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta joko kameran (sivu 75) tai tulostimen
asetusta.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Siihen voi kulua jonkin aikaa tulostimesta
riippuen.
83FI
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi ennen kuin käytät sitä.
Kamera sammuu ja objektiivi jää ulos.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.
• Tämä ei ole vika.
Toimenpidehaku
• Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (myydään erikseen) ja kytke kameran
virta uudelleen.
• Liikkumatonta objektiivia ei saa yrittää pakottaa.
Sisällysluettelo
Muut
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.
Päivämäärä tai aika on väärä.
• Muuta asetusta valitsemalla MENU t
asetus].
(Asetukset) t [Kellonajan asetuks.] t [Pvm- & aika-
MENU/
Asetukset-haku
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 67).
• Sisäinen ladattava varmistusparisto on tyhjentynyt. Laita kameraan paristot, joissa on riittävästi virtaa
jäljellä, ja aseta se syrjään vähintään 24 tunniksi virta kytkettynä pois päältä.
Hakemisto
84FI
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.
Järjestelmävirhe
• Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.
• Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti, tai et ehkä voi tallentaa videoita.
Jätä kamera viileään paikkaan, kunnes lämpötila laskee.
Sisäisen muistin virhe
• Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.
MENU/
Asetukset-haku
Kamera ylikuumentunut
Anna sen jäähtyä
Toimenpidehaku
• Paristojen varaus on vähissä. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiakut (myydään
erikseen). Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka paristojen käyttöaikaa on vielä jäljellä 5–10 minuuttia.
Tämä riippuu käyttöolosuhteista ja paristojen tyypistä.
Sisällysluettelo
Varoitusilmoitukset
Aseta muistikortti takaisin
Muistikortin tyyppivirhe
Hakemisto
• Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa (sivu 3).
• Muistikortin liitinosa on likainen.
• Muistikortti on vaurioitunut.
• Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa (sivu 3).
Sisäisen muistin alustusvirhe
Muistikortin alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen (sivu 61).
Muistikortti on lukittu
• Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin
tallennusasentoon.
Vain luku -muistikortti
• Kamera ei pysty tallentamaan tai poistamaan kuvia muistikortille/-kortilta.
Ei kuvia
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.
• Tähän muistikortin kansioon ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.
Kansiovirhe
• Kansio, jolla on samat kolme ensimmäistä numeroa, on jo olemassa muistikortissa (esimerkiksi:
123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio tai luo uusi kansio (sivut 62 ja 63).
85FI
• Kansio, jonka nimi alkaa ”999”, on jo olemassa muistikortissa. Et voi luoda yhtään kansiota, jos näin
on.
Tiedostovirhe
Vain luku -kansio
• Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio (sivu 63).
Tiedoston suojaus
Toimenpidehaku
• Kuvan toistamisen aikana tapahtui virhe.
Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty
tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.
Sisällysluettelo
Ei voi luoda lisää kansioita
• Poista suojaus (sivu 47).
• Toistat kuvaa, jota ei sen koon takia voi toistaa kameralla.
Korjattavia kasvoja ei löydy
• Kuvaa ei välttämättä voi parannella riippuen kuvasta.
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamaa, kytke epäterävyyden estotoiminto
päälle tai tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.
Katkaise virta ja kytke taas päälle
Hakemisto
(tärinävaroituksen ilmaisin)
MENU/
Asetukset-haku
Kuvan koko yli
• Objektiivi ei toimi oikein.
Tämä muistikortti ei tue VGA-muotoa
• Videoiden tallennukseen on suositeltavaa käyttää vähintään 1 Gt:n muistikorttia.
Enimmäismäärä kuvia on jo valittu
• Enintään 100 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [Useita kuvia] -toimintoa.
• Voit lisätä
(kuvatilaus) -merkkejä korkeintaan 999 tiedostoon. Peruuta valinta.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä vielä suoritettu loppuun. Älä irrota erillistä USB-kaapelia.
Käsittelee…
• Tulostin peruuttaa nykyisen tulostustyön. Et voi tulostaa, ennen kuin se on suoritettu. Siihen voi
kulua jonkin aikaa tulostimesta riippuen.
Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta
• Kameran käsittely- ja muita muokkaustoimintoja ei voi suorittaa kuvatiedostoissa, joita on käsitelty
tietokoneessa tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.
86FI
• Sisäinen muisti on täynnä. Jos haluat tallentaa sisäiseen muistiin, valitse [Kyllä] ja poista
tarpeettomia kuvia.
Sisällysluettelo
Sisäistä muistitilaa ei ole vapaana
Poistetaanko kuvia?
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
87FI
”Memory Stick Duo” on pienikokoinen kannettava mikropiiritallennusväline. Alla olevassa
taulukossa on lueteltu ”Memory Stick Duo” -tyypit, joita voidaan käyttää tämän kameran
kanssa. Kaikkien ”Memory Stick Duo” -toimintojen toimintaa ei voida kuitenkaan taata.
Memory Stick Duo (MagicGate-ominaisuuden
kanssa)
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Huomautuksia
Hakemisto
• Tämä kamera on yhteensopiva ”Memory Stick Micro” (”M2”) -korttien kanssa. ”M2” on lyhenne
sanoista ”Memory Stick Micro”.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo” -kortti ei välttämättä toimi kameran kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee ”Memory Stick Duo” -kortin ja käytetyn laitteiston
yhdistelmästä riippuen.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa tapauksissa:
– ”Memory Stick Duo” poistetaan tai kamera kytketään pois päältä tietojen lukemisen tai kirjoittamisen
aikana
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään paikoissa, joissa on staattista sähköä tai sähkökohinaa
• Suosittelemme, että tärkeät tiedot varmuuskopioidaan.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo” -korttiin tai ”Memory Stick Duo” -sovittimeen.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä iske, taivuta tai pudota ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa.
• Älä aseta mitään muuta kuin ”Memory Stick Duo” -kortti ”Memory Stick Duo” -paikkaan. Se aiheuttaa
toimintahäiriön.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisällä
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita
MENU/
Asetukset-haku
*1 Erittäin nopeaa tiedonsiirtonopeutta rinnakkaisliitännän kautta ei tueta.
*2 ”Memory Stick Duo”-, ”MagicGate Memory Stick Duo”- ja ”Memory Stick PRO Duo” -korteissa on
MagicGate-toiminnot. MagicGate on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka.
Kameralla ei voi suorittaa MagicGate-toimintoja tarvitsevaa tietojen tallennusta ja toistoa.
*3 [VGA]-kokoisia videoita voidaan kuvata.
*4 Tämä kamera ei tue 8-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa. Se käyttää samaa 4-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa
kuin ”Memory Stick PRO Duo”.
Toimenpidehaku
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/toisto
Memory Stick Duo (ilman MagicGate-ominaisuutta)
a*1
Sisällysluettelo
”Memory Stick Duo”
88FI
Jatkuu r
• Jos haluat käyttää ”Memory Stick Micro” -korttia tässä kamerassa, aseta ”Memory Stick Micro” -kortti
Duo-kokoiseen ”M2”-sovittimeen. Jos ”Memory Stick Micro” asetetaan kameraan ilman Duo-kokoista
”M2”-sovitinta, korttia ei ehkä voi poistaa kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa.
MENU/
Asetukset-haku
Huomautuksia ”Memory Stick Micro” -kortin (myydään
erikseen) käytöstä
Toimenpidehaku
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa, muista asentaa
”Memory Stick Duo” ”Memory Stick Duo” -sovittimeen. Jos asennat ”Memory Stick Duo” -kortin
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory Stick Duo” -sovitinta, et ehkä pysty
poistamaan sitä laitteesta.
• Kun asennat ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick Duo” -sovittimeen, varmista ensin, että
”Memory Stick Duo” on oikeassa asennossa, ja työnnä se sitten perille asti. Jos se asennetaan väärin, se
ei toimi.
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -sovittimessa olevaa ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick”
-yhteensopivan laitteen kanssa, varmista, että ”Memory Stick Duo” -sovitin on asetettu oikeinpäin.
Huomaa, että väärä käyttö saattaa vahingoittaa välinettä.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -sovitinta ”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory
Stick Duo” -korttia. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Sisällysluettelo
”Memory Stick Duo” -sovittimen (myydään erikseen) käyttöön
liittyviä huomautuksia
Hakemisto
89FI
Paristot, joita voit tai et voi käyttää kamerassasi
Paristotyyppi
LR6-tyyppiset (koko AA) alkaliparistot*
Tuettu
a
Ladattava
HR 15/51:HR6 -tyyppiset (koko AA)
nikkelimetallihydridiparistot*
—
a
a
ZR6 (koko AA) Oxy Nickel Primary -paristot*
Litiumparistot
—
a
—
—
—
—
Mangaaniparistot
Nikkelikadmiumparistot
—
—
—
—
—
—
—
* Lue kunkin paristotyypin varoitus ennen paristojen käyttämistä.
Alkaliparistot (mukana)/Oxy Nickel Primary -paristot (myydään
erikseen)
Hakemisto
• Alkaliparistoja/Oxy Nickel Primary -paristoa ei voi ladata.
• Alkaliparistojen/Oxy Nickel Primary -paristojen käyttöikä on lyhyempi kuin
nikkelimetallihydridiparistojen. Tästä johtuen virta voi katketa, vaikka jäljellä olevan varauksen
ilmaisimen mukaan paristoissa olisikin vielä käyttöikää jäljellä.
• Paristojen suorituskyky vaihtelee suuresti valmistajan ja paristotyypin mukaan, ja joissakin tapauksissa
pariston käyttöikä voi olla erittäin lyhyt. Näin voi olla erityisesti kylmissä olosuhteissa, ja kuvaaminen
voi olla mahdotonta lämpötilan ollessa alle 5 °C.
• Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
• Jos käytetään alkaliparistoja tai Oxy Nickel Primary -paristoja, varaustilan ilmaisin ei ehkä näytä oikeaa
tietoa.
• Alkaliparistojen ja Oxy Nickel Primary -paristojen ominaisuuksista johtuen käytettävissä olevien
kuvaus- ja toistoaikojen välillä on suuri ero. Kamera saattaa tämän vuoksi kytkeytyä pois päältä
objektiivin ollessa ulkona, kun toimintatilakytkimen asentoa muutetaan. Vaihda tässä tapauksessa uudet
paristot. Nikkelimetallihydridiparistoja käyttämällä pystyt kuvaamaan kauemmin.
MENU/
Asetukset-haku
Muiden kuin tuettujen paristojen toimintaa ei voi taata, jos jännite laskee tai paristotyyppi aiheuttaa muita
ongelmia.
Toimenpidehaku
Toimitettu
a
Sisällysluettelo
Paristot
90FI
Jatkuu r
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
• Älä poista ulkokuorta tai vahingoita paristoja. Älä koskaan käytä paristoja, joiden kuoret on poistettu
osaksi tai kokonaan tai jotka on halkaistu jollakin tavalla. Tällaiset paristot saattavat vuotaa, räjähtää tai
kuumentua, ja seurauksena voi olla palovamma tai muu tapaturma. Myös latauslaite voi vioittua.
• Älä kuljeta tai säilytä nikkelimetallihydridiparistoja metalliesineiden kanssa. Metalliesineet voivat
muodostaa oikosulun (+)- ja (–)-napojen välillä ja aiheuttaa näin kuumentumis- tai palovaaran.
• Jos nikkelimetallihydridiparistojen navat ovat likaiset, paristot eivät ehkä lataudu kunnolla. Pyyhi ne
puhtaiksi esim. pumpulipuikolla.
• Nikkelimetallihydridiparistot eivät ehkä lataudu täyteen aivan uusina tai jos niitä ei ole käytetty pitkään
aikaan. Tämä on normaalia tämän tyyppisille paristoille eikä ole toimintahäiriö. Jos näin käy, paristojen
toistuva käyttäminen tyhjiksi ja uudelleen lataaminen korjaa yleensä ongelman.
• Jos nikkelimetallihydridiparistot ladataan ennen kuin ne tyhjenevät kokonaan, alhaisen varauksen
varoitus saattaa tulla näkyviin odotettua aiemmin. Tätä kutsutaan muistivaikutukseksi.* Jos näin käy,
paristojen lataaminen vasta niiden tyhjennyttyä kokonaan korjaa ongelman.
* Muistivaikutus tarkoittaa tilannetta, jossa pariston kapasiteetti on väliaikaisesti pienentynyt.
• Voit kuluttaa paristojen varauksen loppuun kamerassa jättämällä kameran päälle kuvaesitystilassa
(sivu 44), kunnes paristot loppuvat.
• Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja.
• Älä altista paristoja vedelle. Paristot eivät ole vesitiiviitä.
Sisällysluettelo
Nikkelimetallihydridiparistot (myydään erikseen)
Hakemisto
91FI
A
Kasvontunnistus ................................................................42
AF-etäisyysmittarin ruutu .............................................39
Katselu
Valokuvat......................................................................21
Apuviiva ...............................................................................51
Video ..............................................................................25
Asenna ...................................................................................69
Keskip.AF ............................................................................39
Asetukset ..............................................................................10
Keskipainotettu mittaus .................................................40
Kopioi ....................................................................................65
C
Kuvaesitys ...........................................................................44
CD-ROM ..............................................................................68
Kuvahakemisto ..................................................................23
Kuvakoko .............................................................................32
Kuvan tilausmerkki....................................................48, 76
Digitaalizoomaus ..............................................................52
Kuvapiste .............................................................................33
DISP .......................................................................................17
Kuvaus
Valokuvat......................................................................14
DPOF .....................................................................................48
Video ..............................................................................14
Kuvaustapa ..........................................................................26
Elokuvamuoto ....................................................................14
Käyttöjärjestelmä ..............................................................68
EV ...........................................................................................36
Käännä...................................................................................49
G
L
Gourmet ................................................................................29
Language Setting ..............................................................55
Liittäminen
H
Tietokone ......................................................................71
Helppo-tila
Tulostin ..........................................................................75
Katselu ...........................................................................43
Lumi .......................................................................................29
Kuvaus ...........................................................................31
LUN-asetukset ...................................................................60
Hidas suljin..........................................................................18
Luo kansio ...........................................................................62
Hiekkaranta .........................................................................29
Hakemisto
E
MENU/
Asetukset-haku
D
Toimenpidehaku
Alustus...................................................................................61
Sisällysluettelo
Hakemisto
Hymyntunn. herkkyys ....................................................41
M
Hymysuljin ..........................................................................19
Macintosh-tietokone ........................................................68
Hämärä ..................................................................................29
Maisema ...............................................................................29
Hämärä muotokuva..........................................................29
Mass Storage ......................................................................59
”Memory Stick Duo” ......................................................88
I
MENU .....................................................................................8
ISO ..........................................................................................37
MENU-näyttö.......................................................................8
Itselaukaisin ........................................................................20
Mittausmuoto .....................................................................40
Monip.AF .............................................................................39
K
Monipistemittaus ..............................................................40
Kansio
Luominen ......................................................................62
Muistikortti ............................................................................3
Muuta kansiota ..................................................................63
Poistaminen..................................................................64
Vaihtaminen ................................................................63
Valitseminen................................................................50
92FI
Tilakytkin .............................................................................14
Näyttö ....................................................................................17
Toimintaop. .........................................................................56
Näytön muuttaminen .......................................................17
Toistozoomaus ...................................................................22
Tulosta .............................................................................48, 75
O
Ohjauspainike.....................................................................11
U
USB-liitin .................................................................11, 71, 75
Ohjelmoitava autom. .......................................................28
USB-liitäntä ........................................................................59
Optinen zoom ...............................................................16, 52
V
Osien tunnistaminen ........................................................11
Valitse kansio .....................................................................50
Palauta ...................................................................................58
Valotuksen tunnistus .................................................27, 31
Parantelu ...............................................................................45
Valotus ..................................................................................36
Paristot...................................................................................90
Valotusohjelma ..................................................................29
PC ............................................................................................68
Varoitusilmoitukset .........................................................85
Pehmeä kuva .......................................................................29
VGA .......................................................................................33
PictBridge ......................................................................59, 75
Vianmääritys.......................................................................77
Piippaus.................................................................................54
Windows-tietokone..........................................................68
Pistemittaus .........................................................................40
Virransäästö ........................................................................57
PMB .......................................................................................69
Z
PMB Portable .....................................................................73
Poista ................................................................................24, 46
Poista kansio .......................................................................64
Punasilm. vähennys .........................................................53
Punasilmäisyyden korjaus ............................................45
Pvm- & aika-asetus ..........................................................67
Zoom ......................................................................................16
Ä
Älykäs automaattisäätö ..................................................27
Hakemisto
Valkotasap. ..........................................................................38
MENU/
Asetukset-haku
P
Toimenpidehaku
Ohjelmisto ...........................................................................69
Sisällysluettelo
N
Älykäs zoom .......................................................................52
Päivä .......................................................................................76
R
Rajaus (muuttaa kokoa) .................................................45
S
Salamavalo ..........................................................................18
Sarjan asetukset .................................................................35
Sisäinen muisti ...................................................................15
SteadyShot ...........................................................................34
Suojaa ....................................................................................47
Suuri herkkyys ...................................................................29
T
Tarkennus.............................................................................39
Tarkkuusdigitaalizoom...................................................52
Tiedostonumero.................................................................66
Tietokone .............................................................................68
Kuvien tuominen .......................................................71
93FI
Download PDF

advertising