Sony | DSC-W810 | Sony DSC-W810 W810-kompaktikamera, jossa 6x optinen zoom Käyttöohjeet

4-489-132-82(1)
Digitaalikamera
Digitalt stillkamera
ˎˎVältä
Käyttäminen
Muistikortin asettaminen (myydään erikseen)
Kuvien toistaminen
W: loitonna
T: lähennä
Akun asettaminen
Ohjauspainike
Varmista, että lovitettu kulma on oikeaan
suuntaan.
Käyttöopas
Bruksanvisning
1 Avaa kansi.
2 Aseta muistikortti (myydään erikseen).
Akun poistovipu
1 Avaa kansi.
2 Aseta akku.
DSC-W810
Muistikortin/akun irrottaminen
Lisätietoja kamerasta (”Käyttöopas”)
”Käyttöopas” on online-opas. Siitä voit katsoa tarkempia
ohjeita moniin kameran toimintoihin.
Mene Sonyn tukisivustolle.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Valitse maasi tai alueesi.
Hae kamerasi mallinimeä tukisivustolta.
ˎˎKatso mallinimi kameran pohjasta.
Ohjauspainike
Suluissa oleva luku osoittaa kappaleiden määrän.
(1)
ˎˎLadattava akku NP-BN (1) (Tätä ladattavaa akkua ei voida käyttää sellaisten
Cyber-shot™-kameroiden kanssa, joiden mukana toimitetaan NP-BN1-akku.)
ˎˎErillinen USB-kaapeli (1)
ˎˎVerkkolaite AC-UB10C (1)
ˎˎVirtajohto (ei toimiteta Yhdysvalloissa ja Kanadassa) (1)
ˎˎRannehihna (1)
ˎˎKäyttöopas (tämä opas) (1)
Latauksen merkkivalo
Palaa: Lataus käynnissä
Pois: Lataus valmis
Vilkkuu:
Latausvirhe tai lataus on
pysäytetty väliaikaisesti, koska
kameran lämpötila ei ole
oikealla alueella
4
1 Liitä kamera verkkolaitteeseen (mukana) erillisellä USBkaapelilla (mukana).
2 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Valokuvien ja videoiden kuvaaminen
käytät vain aitoja Sony-merkkisiä akkuja, erillistä USB-kaapelia
(mukana) ja verkkolaitetta (mukana).
W/T (zoom) -painike
Latausaika on noin 115 minuuttia verkkolaitteella (mukana).
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia yleisiin kysymyksiin on
asiakastukemme verkkosivustolla.
Akun kesto ja tallennettavien ja toistettavien kuvien määrä
Kokonaiskäyttöaika
Kuvien määrä
Noin 100 min.
Noin 200 kuvaa
Tavallinen kuvaaminen (videot)
Noin 30 min.
—
Jatkuva kuvaaminen (videot)
Noin 100 min.
—
Toistaminen (valokuvat)
Noin 180 min.
Noin 3600 kuvaa
ˎˎLuvut
pohjautuvat CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
©2013 Sony Corporation
Printed in China
W: loitonna
T: lähennä
Suositeltu tietokoneympäristö
Voit katsoa ohjelmiston järjestelmävaatimukset seuraavasta
osoitteesta.
www.sony.net/pcenv/
Valokuvien kuvaaminen
1 Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
2 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan pohjaan.
USB-liittimeen
Voit ladata PlayMemories Home -ohjelmiston seuraavasta osoitteesta:
www.sony.net/pm/
Mac-tietokoneiden sovelluksista voit katsoa seuraavasta osoitteesta:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
MOVIE
Lataaminen tietokoneeseen liittämällä
PlayMemories Home -ohjelmiston lataaminen
ˎˎLisätietoja
Suljinpainike
Latausaika (Täysi lataus)
Akku voidaan ladata liittämällä kamera tietokoneeseen erillisellä USB-kaapelilla.
Kuvien
lähettäminen
verkkopalveluihin
Huomautuksia kameran käytöstä
Käytöstä ja kunnossapidosta
Videoiden kuvaaminen
Vältä kovakouraista käsittelyä, purkamista, muokkaamista, fyysisiä iskuja tai kolahduksia,
kuten vasarointia, pudottamista tai laitteen päälle astumista. Varo erityisesti objektiivia.
1 Aloita tallennus painamalla MOVIE (video) -painiketta.
2 Lopeta tallennus painamalla MOVIE (video) -painiketta
Tietokantatiedostot
uudelleen.
Kun asetat kameraan muistikortin, jossa ei ole tietokantatiedostoa, ja kytket virran
päälle, osa muistikortin tilasta käytetään automaattisesti tietokantatiedoston luontiin.
Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit suorittaa seuraavan toiminnon. Jos
tietokantatiedostoon tulee virhe, tuo kaikki kuvat tietokoneeseen PlayMemories Home
-ohjelmiston avulla ja alusta sitten muistikortti.
Huomautuksia tallentamisesta/toistosta
ˎˎJotta
voit varmistaa muistikortin vakaan toiminnan, suosittelemme, että käytät tätä
kameraa kaikkien kamerassa ensimmäistä kertaa käytettävien muistikorttien
alustamiseen. Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki muistikortille tallennetut
tiedot. Näitä tietoja ei voi palauttaa. Varmista, että varmuuskopioit kaikki tärkeät tiedot
tietokoneelle tai muuhun tallennussijaintiin.
ˎˎEnnen kuin aloitat tallentamisen, tee koetallennus, jolla varmistat kameran oikean
toiminnan.
ˎˎKamera ei ole pölynkestävä, roiskeenkestävä eikä vedenkestävä.
Verkkolaite AC-UB10C
Käyttöjännite: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Lähtöjännite: DC 5 V, 0,5 A
Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C
Säilytyslämpötila: –20 °C – +60 °C
Mitat:
noin 50 mm × 22 mm × 54 mm (L/K/S)
Ladattava akku NP-BN
Akkutyyppi: litiumioniakku
Enimmäisjännite: DC 4,2 V
Nimellisjännite: DC 3,6 V
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta: 0,9 A
Kapasiteetti:
tyypillinen: 2,3 Wh (630 mAh)
vähintään: 2,2 Wh (600 mAh)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Kosteuden tiivistyminen
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
– SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAARA
NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON
TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI.
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään, kameran sisä- tai ulkopuolelle voi
tiivistyä kosteutta. Tämä kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa kameran toimintahäiriön.
Jotta liittimet eivät likaantuisi ja jotta oikosulkuja ei aiheutuisi, pidä akku muovipussissa
tms. etäällä metalliesineistä, kun kannat tai säilytät sitä.
Tekniset tiedot
Kuvien
näyttäminen
kalenterissa
Mitat (CIPA-yhteensopiva):
96,8 mm × 55,5 mm × 20,9 mm (L/K/S)
Paino (CIPA-yhteensopiva) (mukaan lukien NP-BN-akku, Memory Stick PRO Duo):
noin 127 g
Mikrofoni: mono
Kaiutin: mono
Exif Print: yhteensopiva
PRINT Image Matching III: yhteensopiva
Sony ei voi korvata tallennusvikoja tai tallennetun sisällön menettämistä tai
vahingoittumista, jotka johtuvat kameran tai tallennusvälineen tms. toimintahäiriöstä.
Akun säilyttäminen
Kuvien jakaminen
PlayMemories
Online™ -palvelussa
Päivämäärän ja ajan asettaminen uudelleen
ˎˎVarmista, että
Kuvaaminen (valokuvat)
Voit käyttää seuraavia toimintoja Windowstietokoneilla.
5 Noudata näytön ohjeita.
(Asetukset) 
Ei hyvitystä vahingoittuneesta sisällöstä tai tallennusvioista
Sammuta kamera ja odota noin tunti, että kosteus haihtuu. Huomaa, että jos yrität
kuvata silloin, kun objektiivin sisällä on kosteutta, et saa tarkkoja kuvia.
Kuvien tuominen kamerasta
Aseta [Pvm- & aikamuoto], [Kesäaika] ja [Pvm & aika] ja
valitse sitten [OK].
Avaa päivämäärän ja kellon asetusnäyttö valitsemalla MENU 
(Kellon asetukset)  [Pvm- & aika-asetus].
Tekijänoikeusvaroitus
Jos kosteutta tiivistyy
näytössä näkyviä ohjeita ja paina sitten ohjauspainikkeesta
.
Tavaramerkit
http://www.sony.net/
Kamerasta tuotujen
kuvien toistaminen.
1 Paina ON/OFF (virta) -painiketta.
2 Valitse haluttu kieli.
3 Valitse haluamasi maantieteellinen sijainti noudattamalla
Virtajohto
Kameran ja akun lämpötilasta riippuen videoiden tallentaminen ei välttämättä ole
mahdollista tai virta saattaa sammua automaattisesti kameran suojaamiseksi. Näkyviin
tulee viesti ennen virran sammumista tai kun ei voi enää tallentaa videoita. Sammuta
tässä tilanteessa kamera ja odota, ett kameran ja akun lämpötila laskee. Jos kytket virran
päälle ilman, että kamera ja akku jäähtyvät riittävästi, virta saattaa sammua uudelleen
tai et voi tallentaa videoita.
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videokasetit ja muut materiaalit saattavat olla
tekijänoikeudella suojattuja.
Sellaisten materiaalien valtuuttamaton tallennus voi rikkoa tekijänoikeuslakeja.
Valitse kohteet:
///
Aseta: 
PlayMemories Home™ -ohjelmiston ominaisuudet
ˎˎKamera
Stick ja
ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Sony Corporation.
ˎˎMicrosoft, Windows ja Windows Vista ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
ˎˎMac, Mac OS ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc.
ˎˎIntel, Pentium ja Intel Core ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Intel Corporation tai sen tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ˎˎSDXC-logo on tavaramerkki, jonka omistaa SD-3C, LLC.
ˎˎFacebook ja ”f”-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Facebook, Inc.
ˎˎYouTube ja YouTube-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Google Inc.
ˎˎLisäksi tässä oppaassa olevat järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleisesti ottaen
kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kuitenkaan tässä oppaassa ei välttämättä ole merkintää ™ tai ®.
Paina ohjauspainikkeesta (poista).
Valitse [Tämä kuva] ohjauspainikkeella  ja paina sitten .
ON/OFF (virta)
Mukana toimitettujen esineiden tarkistaminen
ˎˎMemory
Ylikuumentumissuoja
Kuvan poistaminen
Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat
asiakkaat
Muissa maissa/muilla
alueilla kuin
Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat
asiakkaat
Kamera ja akku saattavat kuumentua jatkuvassa käytössä, mutta tämä ei ole
toimintahäiriö.
Valitse kuva painamalla ohjauspainikkeesta  (seuraava)/ (edellinen). Näytä
videot painamalla ohjauspainikkeen keskeltä .
Kellon asettaminen
Sammuta kamera akun lataamisen ajaksi.
Kameran lämpötila
(toisto).
Seuraavan/edellisen kuvan valitseminen
Muistikortti: Poista muistikortti painamalla sitä sisään kerran.
Akku: Työnnä akun poistovipua. Varo pudottamasta akkua.
Akun lataaminen
Suomi
1 Paina ohjauspainikkeesta
Valitse kuvat:
 (seuraava)/
 (edellinen)
Aseta: 
altistamasta kameraa vedelle. Jos kameraan joutuu vettä, seurauksena voi olla
toimintahäiriö. Joissakin tapauksissa kameraa ei voi korjata.
ˎˎÄlä tähtää kameralla aurinkoa tai muuta kirkasta kohdetta. Se voi aiheuttaa kameran
toimintahäiriön.
ˎˎÄlä käytä kameraa lähellä paikkaa, joka muodostaa voimakkaita radioaaltoja tai
lähettää säteilyä. Muuten kamera ei välttämättä pysty tallentamaan tai toistamaan
kuvia oikein.
ˎˎKameran käyttäminen hiekkaisessa tai pölyisessä paikassa voi aiheuttaa
toimintahäiriötä.
ˎˎÄlä ravista tai iske kameraa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön etkä välttämättä pysty
tallentamaan kuvia. Lisäksi tallennusväline voi muuttua käyttökelvottomaksi tai
kuvatiedot voivat vahingoittua.
ˎˎPuhdista salamavalon pinta ennen käyttöä. Salamavalon lämpö voi aiheuttaa
salamavalon pinnalla olevan lian savuamisen tai palamisen. Pyyhi salamavalon pinta
pehmeällä liinalla lian, pölyn ja vastaavien poistamiseksi.
Kamera
[Järjestelmä]
Kuvalaite: 7,76 mm (1/2,3-tyyppinen) CCD, päävärisuodin
Kameran kuvapisteiden määrä: noin 20,4 megapikseliä
Kameran tehollisten kuvapisteiden määrä: noin 20,1 megapikseliä
Objektiivi: 6× zoom-objektiivi
f = 4,6 mm – 27,6 mm (26 mm – 156 mm (35 mm:n kinofilmikameran polttoväliksi
muunnettuna))
F3,5 (W) – F6,5 (T)
Videokuvauksen aikana (16:9): 32 mm – 189 mm
Videokuvauksen aikana (4:3): 26 mm – 156 mm
SteadyShot: sähköinen
Sarjakuvaus (suurimmalla kuvapistemäärällä kuvatessa):
noin 0,52 kuvaa/sekunti (korkeintaan 100 kuvaa)
Tiedostomuoto:
Valokuvat: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) -yhteensopiva, DPOF-yhteensopiva
Videot: AVI (Motion JPEG)
Tallennusväline: sisäinen muisti (noin 29 Mt), Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick
Micro™, SD-kortit, microSD-muistikortit
Salamavalo: salamavalon etäisyys (ISO-herkkyyden (suositeltu valotusindeksi) ollessa
automaattinen):
noin 0,4 m – 3,2 m (W)
noin 1 m – 1,74 m (T)
[Tulo- ja lähtöliitännät]
USB / A/V OUT -liitin:
Videolähtö
Audiolähtö
USB-tiedonsiirto
USB-tiedonsiirto: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Näyttö]
LCD-näyttö: 6,7 cm (2,7-tyyppinen) TFT-ohjain
Pisteiden kokonaismäärä: 230 400 pistettä
[Virta, yleinen]
Virta: ladattava akku NP-BN, 3,6 V
verkkolaite AC-UB10C, 5 V
Tehonkulutus (kuvauksen aikana): noin 1,0 W
Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C
Säilytyslämpötila: –20 °C – +60 °C
VAROITUS
Akku
Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai
palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset.
ˎˎAkkua ei saa purkaa.
ˎˎAkkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai
astu sen päälle.
ˎˎAkku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin
metalliesineiden kanssa.
ˎˎAkku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta.
Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
ˎˎAkkua ei saa hävittää polttamalla.
ˎˎÄlä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja.
ˎˎLataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia.
ˎˎSäilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.
ˎˎSäilytettävä kuivassa paikassa.
ˎˎVaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.
ˎˎHävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla.
Verkkolaite
Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkkolaitetta käytettäessä. Irrota verkkolaite pistorasiasta
välittömästi, jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä.
Euroopassa oleville asiakkaille
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-määräyksen raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä.
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee
Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa
normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta
turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Norsk
Lære mer om kameraet ("Hjelpveiledning")
"Hjelpveiledning" er en håndbok på Internett. Henvis til denne for
detaljert informasjon om kameraets mange funksjoner.
Gå til Sony-støttesiden.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Velg landet ditt eller regionen din.
Søk etter modellnavnet til kameraet ditt på webområdet for
støtte.
ˎˎSjekk modellnavnet under kameraet ditt.
Lade batteripakken
Stille inn klokken
Slå av kameraet mens du lader batteriet.
Kontrollknapp
1 Trykk på ON/OFF (strøm)-knappen.
2 Velg et ønsket språk.
3 Velg et geografisk område ved å følge anvisningene på
Tallet i parentes indikerer antall deler.
(1)
ˎˎOppladbar batteripakke NP-BN (1) (Denne oppladbare batteripakken kan ikke
brukes med Cyber-shot™-utgaver som leveres med NP-BN1-batteripakken.)
ˎˎDedikert USB-kabel (1)
ˎˎStrømadapter AC-UB10C (1)
ˎˎStrømledning (ikke levert i USA og Canada) (1)
ˎˎHåndleddsrem (1)
ˎˎBruksanvisning (denne håndboken) (1)
Ladelampe
Tent: Lader
Slukket: Lading fullført
Blinker:
Ladefeil eller ladingen har
midlertidig stoppet fordi
kameraet er utenfor riktig
temperaturområde
Varemerker
skjermen, trykk deretter på  på kontrollknappen.
4 Still inn [Dato- og tidsformat], [Sommertid] og [Dato og tid],
velg deretter [OK].
5 Følg anvisningene på skjermen.
Stick og
Ekstra informasjon om dette produktet og svar på ofte stilte spørsmål finnes
på vårt webområde for kundestøtte.
1 Koble kameraet til strømadapteren (inkludert) ved hjelp av
den dedikerte USB-kabelen (inkludert).
Velg MENU 
(Innstillinger) 
(Klokkeinnstillinger)  [Dato- og
tidsinnstill.] for å åpne skjermbildet for innstilling av dato og klokkeslett.
for at du bare bruker originale Sony-batteripakker, den dedikerte
USB-kabelen (inkludert) og strømadapteren (inkludert).
W/T (Zoom)-knapp
Ladetid (Fullading)
Ladetiden er omtrent 115 minutter ved bruk av strømadapteren (inkludert).
Batteripakken kan lades ved å koble kameraet til en datamaskin med den
dedikerte USB-kabelen.
MOVIE
Batterilevetid og antall bilder som kan tas og spilles av
Total brukstid
Antall bilder
Ca. 100 min
Ca. 200 bilder
Faktisk opptak (filmer)
Ca. 30 min
—
Kontinuerlig opptak (filmer)
Ca. 100 min
—
Visning (stillbilder)
Ca. 180 min
Ca. 3600 bilder
Ta stillbilder
1 Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.
2 Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde.
1 Trykk på MOVIE (film)-knappen for å starte opptaket.
2 Trykk på MOVIE (film)-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Se på bilder
W: Zoom ut
T: Zoom inn
Hendel for batteriutkaster
1
2 Sett inn batteripakken.
Åpne dekslet.
Kontrollknapp
Sette inn et minnekort (selges separat)
1 Trykk på
Sørg for at hjørnet med hakk vender i riktig
retning.
1 Åpne dekslet.
2 Sett inn minnekortet (selges separat).
Ta ut minnekortet/batteripakken
Minnekort: Skyv minnekortet inn én gang for å løse det ut.
Batteripakke: Skyv hendelen for batteriutkasteren. Ikke mist batteripakken.
Anbefalt datamaskinmiljø
Du kan sjekke systemkravene for programvare på følgende
URL-adresse.
www.sony.net/pcenv/
Merknader om bruk av kameraet
Om databasefilene
Når du setter inn et minnekort uten en databasefil i kameraet og slår på strømmen,
brukes deler av minnekortets kapasitet automatisk til å opprette en databasefil. Det kan
ta litt tid før du kan utføre neste handling. Hvis det oppstår en feil med databasefilen,
importerer du alle bildene med PlayMemories Home, deretter formaterer du
minnekortet.
Merknader om opptak/avspilling
er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Sette inn batteripakken
Du kan laste ned PlayMemories Home fra følgende URL-adresse:
www.sony.net/pm/
Unngå hardhendt håndtering, demontering, tilpasning, fysiske støt eller slag som
dunking, at produktet slippes i bakken eller tråkkes på. Vær spesielt forsiktig med linsen.
ˎˎAntall
Instruksjoner om bruk
Laste ned PlayMemories Home
Om bruk og vedlikehold
Ta filmer
Til en USB-kontakt
Opptak (stillbilder)
W: Zoom ut
T: Zoom inn
Velg bilder:
 (neste) /
 (forrige)
Still inn: 
(avspilling) på kontrollknappen.
Velge neste/forrige bilde
Velg et bilde ved å trykke på  (neste) /  (forrige) på kontrollknappen. Trykk på
 i midten av kontrollknappen for å se filmer.
Slette et bilde
Trykk på (slett) på kontrollknappen.
Velg [Dette bildet] med  på kontrollknappen, trykk deretter på  .
Hvis kameraet føres direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan kondens oppstå på
innsiden eller utsiden av kameraet. Denne kondensen kan føre til funksjonsfeil på
kameraet.
Slå av kameraet og vent omtrent én time til kondensen har fordampet. Legg merke til at
hvis du prøver å gjøre et opptak med fuktighet inni linsen, vil du ikke kunne ta klare
bilder.
Slik oppbevarer du batteripakken
For å forhindre flekker på terminalen, kortslutning, osv., må du bruke en plastpose e.l.
for å unngå kontakt med metall under transport eller oppbevaring.
Spesifikasjoner
Kamera
Utløser
ˎˎSørg
Lade ved å koble til en datamaskin
http://www.sony.net/
Laste opp bilder til
nettverkstjenester
følgende URL-adresse for informasjon om applikasjoner for Macdatamaskiner:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Ta stillbilder/filmer
2 Koble strømadapteren til stikkontakten.
Dele bilder på
PlayMemories
Online™
ˎˎBesøk
Stille inn dato og klokkeslett på nytt
ˎˎMicrosoft, Windows
Vise bilder
i Kalender
Om kondensering av fukt
Hvis kondens oppstår
Importere bilder fra kameraet
Du kan bruke følgende funksjoner med
Windows-datamaskiner.
ˎˎKamera
er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.
og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker
for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
ˎˎMac, Mac OS er registrerte varemerker for Apple Inc.
ˎˎIntel, Pentium og Intel Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel
Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.
ˎˎSDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
ˎˎFacebook og "f"-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Facebook, Inc.
ˎˎYouTube og YouTube-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Google Inc.
ˎˎI tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken generelt sett
varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes kanskje ikke i denne håndboken.
Velg elementer:
///
Still inn: 
For kunder i andre land
enn USA og Canada
Strømledning
Sony kan ikke gi kompensasjon for manglende evne til å utføre et opptak eller skade på
opptak på grunn av en funksjonsfeil på kameraet, opptaksmediet, e.l.
Spille av bilder som
er importert fra
kameraet.
ON/OFF (strøm)
For kunder i USA og
Canada
Kontrollere elementer som følger med
ˎˎMemory
Ingen kompensasjon for skadet innhold eller opptaksfeil
Funksjoner i PlayMemories Home™
ˎˎFor
å sikre stabil operasjon av minnekortet, anbefaler vi at du bruker dette kameraet til
å formatere eventuelle minnekort som brukes med kameraet for første gang. Vær obs
på at formatering vil slette all data som er tatt opp på minnekortet. Disse dataene kan
ikke gjenopprettes. Sørg for at du sikkerhetskopierer viktig data til en datamaskin eller
annen lagringsplass.
ˎˎFør du starter opptaket, må du gjøre et prøveopptak slik at du er sikker på at kameraet
fungerer riktig.
ˎˎKameraet er verken støvmotstandig, sprutmotstandig eller vannmotstandig.
ˎˎIkke utsett kameraet for vann. Hvis vann kommer inn i kameraet, kan det oppstå
funksjonsfeil. I noen tilfeller kan ikke kameraet repareres.
ˎˎIkke sikt kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Dette kan føre til funksjonsfeil
på kameraet.
ˎˎIkke bruk kameraet i nærheten av et sted som genererer sterke radiobølger eller
stråling. Ellers kan det hende at kameraet ikke fungerer riktig eller ikke kan spille av
bilder.
ˎˎBruk av kameraet på et sted med sand eller støv kan føre til funksjonsfeil.
ˎˎIkke rist eller slå kameraet. Dette kan føre til funksjonsfeil og det kan hende at du ikke
kan ta bilder. Opptaksmediet kan også bli ubrukelig eller bildedata kan bli skadet.
ˎˎRengjør overflaten på blitsen før bruk. Varmen fra utstråling av blitsen kan føre til at
smuss på blitsens overflate begynner å ryke eller tar fyr. Tørk av blitsens overflate med
en myk klut for å fjerne smuss, støv, e.l.
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan bli svært varme når de har vært i bruk lenge, men dette er
ikke en funksjonsfeil.
Om beskyttelse mot overoppheting
Avhengig av kameraet og batteritemperaturen, kan det hende at du ikke kan ta opp
filmer eller strømmen kan slås av automatisk for å beskytte kameraet. En melding vises
på skjermen før strømmen slås av eller du ikke lenger kan ta opp filmer. Hvis dette skjer,
lar du strømmen være avslått og venter til kamera- og batteritemperaturen har sunket.
Hvis du slår på strømmen uten å la kameraet og batteri kjøle seg nok ned, kan
strømmen slås av igjen eller du kan ikke ta opp filmer.
Advarsel om kopibeskyttelse
Fjernsynsprogrammer, filmer, videokassetter og andre materialer kan være
kopibeskyttet.
Uautorisert opptak av slike materialer kan være i strid med bestemmelsene i
åndsverksloven.
[System]
Bildeinnretning: 7,76 mm (1/2,3 type) CCD, primærfargefilter
Totalt antall piksler i kamera: Ca. 20,4 megapiksler
Effektivt antall piksler i kamera: Ca. 20,1 megapiksler
Linse: 6× zoomlinse
f = 4,6 mm – 27,6 mm (26 mm – 156 mm (tilsvarende 35 mm film))
F3,5 (W) – F6,5 (T)
Under opptak av filmer (16:9): 32 mm – 189 mm
Under opptak av filmer (4:3): 26 mm – 156 mm
SteadyShot: Elektronisk
Serieopptak (ved opptak med størst antall piksler):
Ca. 0,52 bilde/sekund (opptil 100 bilder)
Filformat:
Stillbilder: JPEG-ettergivende (DCF, Exif, MPF Baseline), DPOF-kompatibel
Filmer: AVI (Motion JPEG)
Opptaksmedium: Internminne (Ca. 29 MB), Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick
Micro™, SD-kort, microSD-minnekort
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks) stilt inn til automatisk):
Ca. 0,4 m til 3,2 m (W)
Ca. 1 m til 1,74 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
USB- / A/V OUT-kontakt:
Videoutgang
Lydutgang
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Skjerm]
LCD-skjerm: 6,7 cm (2,7 type) TFT-stasjon
Totalt antall punkter: 230 400 punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-BN, 3,6 V
Strømadapter AC-UB10C, 5 V
Strømforbruk (under opptak): Ca. 1,0 W
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 °C til +60 °C
Mål (CIPA-ettergivende):
96,8 mm × 55,5 mm × 20,9 mm (B/H/D)
Vekt (CIPA-ettergivende) (inkludert NP-BN-batteripakke, Memory Stick PRO Duo):
Ca. 127 g
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
Strømadapter AC-UB10C
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Utgangsspenning: DC 5 V, 0,5 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 °C til +60 °C
Mål:
Ca. 50 mm × 22 mm × 54 mm (B/H/D)
Oppladbar batteripakke NP-BN
Batteritype: Litium-ion batteri
Maksimal spenning: DC 4,2 V
Nominell spenning: DC 3,6 V
Maksimal ladespenning: DC 4,2 V
Maksimal ladestrøm: 0,9 A
Kapasitet:
typisk: 2,3 Wh (630 mAh)
minimum: 2,2 Wh (600 mAh)
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
-TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE
DISSE INSTRUKSENE NØYE
Forsiktig
Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:
ˎˎIkke demonter det.
ˎˎIkke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller
ned eller at noen tramper på det.
ˎˎIkke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem.
ˎˎIkke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil
som er parkert i solen.
ˎˎIkke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
ˎˎIkke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier.
ˎˎBatteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet.
ˎˎOppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
ˎˎHold batteriet tørt.
ˎˎBytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony.
ˎˎKasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene.
Vekselstrømadapter
Bruk nærmeste stikkontakt når du bruker vekselstrømadapteren. Koble vekselstrømadapteren
fra stikkontakten omgående hvis det oppstår feil på apparatet under bruk.
For kunder i Europa
Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU produkt samsvar: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være
med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av
dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller
butikken der du kjøpte produktet.
Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre
europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte
miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt
forårsaket av ukorrekt avfallshåndtering. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare
naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Download PDF