Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 W180 Kompakti digikamera Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
Cyber-shot-käsikirja
DSC-W180/W190
© 2009 Sony Corporation
4-143-376-12(1)
FI
Sisällysluettelo
Tietoja tämän käsikirjan käytöstä
Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, kun haluat siirtyä vastaavalle sivulle.
Siitä on hyötyä etsittäessäsi toimintoa, jota haluat tarkastella.
Toimenpidehaku
Etsi tietoja toimenpiteen mukaan.
MENU/
Asetukset-haku
Toimenpidehaku
Sisällysluettelo
Etsi tietoja toiminnon mukaan.
Etsi tietoja MENU/Asetukset-kohteiden
luettelosta.
Käsikirjassa käytetyt merkit ja merkintätavat
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
Etsi tietoja avainsanan mukaan.
Oletusasetusta osoittaa
Hakemisto
Käsikirjassa osoitetaan toimenpiteiden
järjestys nuolilla (t). Käytä kameraa
ilmoitetussa järjestyksessä. Merkit
näytetään sellaisina kuin ne näkyvät
kameran oletusasetuksella.
.
Osoittaa kameran oikeaan toimintaan
liittyviä varoituksia ja rajoituksia.
Osoittaa hyödyllisiä tietoja.
2FI
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa
tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli
99,99 % kuvapisteistä on toimivia.
Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä joitakin
hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä
valmistuksessa syntyneet pisteet ovat
normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
• Jos haluat lisätietoja ”Memory Stick Duo”
-korteista, katso sivu 98.
”Memory Stick
Duo” -sovitin
• Nestekidenäytön tai linssin pitkäaikainen
altistaminen suoralle auringonvalolle voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ole varovainen
asettaessasi kameraa ikkunan lähelle tai ulkona
ollessasi.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö voi vikaantua.
• Nestekidenäytössä olevat kohteet voivat
laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä
ei ole vika.
• Varo, että et kolauta objektiivia mihinkään. Älä
myöskään käsittele sitä kovakouraisesti.
Hakemisto
”Memory Stick Duo” -kortin käyttö
”Memory Stick” -yhteensopivissa
laitteissa
Voit käyttää ”Memory Stick Duo” -korttia
asettamalla sen ”Memory Stick Duo”
-sovittimeen (myydään erikseen).
Mustia, valkoisia, punaisia,
sinisiä tai vihreitä pisteitä
MENU/
Asetukset-haku
”Memory Stick”: et voi
käyttää kamerassasi
”Memory Stick”
-muistikorttia.
Nestekidenäyttöä ja objektiivia
koskevia huomautuksia
Toimenpidehaku
Käytettävissä olevia ”Memory Stick”
-kortteja (myydään erikseen) koskevia
huomautuksia
”Memory Stick Duo”: voit
käyttää kamerassasi ”Memory
Stick Duo” -muistikorttia.
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä
huomautuksia
Akkua koskevia huomautuksia
• Lataa akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
• Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan
tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
sen lataus loppuun, poista se kamerasta ja säilytä
sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä auttaa
ylläpitämään akun toimintoja.
• Jos haluat lisätietoja käytettävistä akuista, katso
sivu 100.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat
jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä
kameralla.
3FI
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
Kuvaus
Toimenpidehaku
Tietoja tämän käsikirjan käytöstä ·························· 2
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia·············· 3
Toimenpidehaku···················································· 7
MENU/Asetukset-haku·········································· 9
Osien tunnistaminen ··········································· 12
Tilakytkimen käyttö·············································· 13
DISP (ruutunäyttö) -asetuksen vaihtaminen ······· 14
Sisäisen muistin käyttö········································ 16
Hakemisto
Automaattisäätö ·················································· 17
Valotusohjelma···················································· 18
Video ··································································· 20
Ohjelmoitava autom. ··········································· 21
Hymysuljin··························································· 22
Zoom ··································································· 23
Itselaukaisin ························································ 24
Makro ·································································· 25
Salamavalo ························································· 26
Katselu
Valokuvien katseleminen ···································· 27
Toistozoomaus···················································· 28
Kuvahakemisto···················································· 29
Poista ·································································· 30
Videoiden katselu················································ 31
4FI
Sisällysluettelo
MENU (kuvaus)
MENU-kohteet (kuvaus)········································ 9
Toimenpidehaku
MENU (katselu)
MENU-kohteet (katselu)······································ 10
Asetukset
TV
Kuvien katseleminen televisiosta ························ 69
MENU/
Asetukset-haku
Asetusvaihtoehdot··············································· 11
Hakemisto
Tietokone
Windows-tietokoneen käyttäminen ····················· 71
Ohjelmiston (mukana) asentaminen ··················· 73
Tietoja ”PMB (Picture Motion Browser)”
-ohjelmistosta···························································74
Kuvien katseleminen tietokoneella······················ 75
Macintosh-tietokoneen käyttäminen···················· 79
Katselu ”Cyber-shot-edistyneen käytön opas”
-oppaan katselu··················································· 81
Tulostus
Valokuvien tulostaminen ····································· 82
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridgeyhteensopivalla tulostimella ································ 83
Tulostaminen valokuvausliikkeessä ···················· 85
5FI
Sisällysluettelo
Vianmääritys
Vianmääritys ······················································· 86
Varoitusilmoitukset ·············································· 94
Toimenpidehaku
Muut
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet··········· 97
Tietoja ”Memory Stick Duo” -kortista··················· 98
Tietoja akusta···················································· 100
Tietoja akkulaturista ·········································· 101
Hakemisto ························································· 102
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
Hakemisto
6FI
Pehmeä kuva ························································ 18
Hämärä muotokuva ············································ 18
Hymysuljin ····························································· 22
Kasvontunnistus ·················································· 44
Punasilm.esto ······················································· 46
Kuvaaminen lähellä
kohteita
Makro ······································································ 25
Liikkuvien kohteiden
kuvaaminen
Video ······································································· 20
Sarja ········································································ 35
Kuvaaminen ilman
epätarkkuutta
Suuri herkkyys ······················································ 18
2 sekunnin viiveellä toimiva itselaukaisin ····· 24
ISO ··········································································· 37
SteadyShot ···························································· 34
Kuvaaminen
vastavalossa
Pakotettu salama ················································· 26
Kuvaaminen vähässä
valossa
Suuri herkkyys ······················································ 18
Hidas suljin ···························································· 26
ISO ··········································································· 37
Hakemisto
Muotokuvien
kuvaaminen
MENU/
Asetukset-haku
Automaattisäätö ··················································· 17
Valotusohjelma····················································· 18
Toimenpidehaku
Asetusten jättäminen
kameraan
Sisällysluettelo
Toimenpidehaku
Valotuksen säätäminen Histogrammi ·························································· 15
EV ············································································ 36
Tarkennuskohdan
vaihtaminen
Tarkennus ······························································ 40
Kasvontunnistus ·················································· 44
7FI
Kuvakoko ······························································· 32
Kuvien poistaminen
Poista ······································································ 30
Alustus ···································································· 63
Sisällysluettelo
Kuvakoon
muuttaminen
Toimenpidehaku
Suurennettujen kuvien Toistozoomaus ····················································· 28
näyttäminen
Rajaus ····································································· 50
Kuvien muokkaaminen Parantelu································································ 50
Monivalint. koonmuutos ····································· 51
Kuvien tulostus
päivämäärän kanssa
”PMB (Picture Motion Browser)” -ohjelman
käyttäminen ·························································· 74
MENU/
Asetukset-haku
Kuvasarjan toistaminen Kuvaesitys ····························································· 48
järjestyksessä
Hakemisto
Kellonajan asetuks. ············································· 67
Päivämäärä- ja aikaasetusten muuttaminen
Asetusten alustaminen Palauta ··································································· 59
Kuvien tulostaminen
Tulosta ···································································· 82
Katselu televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta ···················· 69
Tietoja
valinnaisvarusteista
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas” ··········· 81
8FI
Sisällysluettelo
MENU/Asetukset-haku
MENU-kohteet (kuvaus)
Voit valita eri kuvaustoimintoja helposti Menu-painikkeella.
1 Vaihda kuvaustilaan asettamalla tilakytkin asentoon
(Video).
2 Tuo esiin Menu-näyttö painamalla MENUpainiketta.
Toimenpidehaku
(Yksittäiskuva) tai
MENU-painike
3 Valitse haluamasi valikkovaihtoehto
ohjauspainikkeen painikkeilla v/V/b/B.
Ohjauspainike
Alla olevassa taulukossa osoittaa toimintoa, joka on käytettävissä, ja — toimintoa, joka ei ole
käytettävissä. Kohtien [Valotusohjelma] ja [ ] alla olevat kuvakkeet osoittavat käytettävissä
olevat tilat.
MENU/
Asetukset-haku
4 Sulje Menu-näyttö painamalla MENU-painiketta.
Kamera
Hakemisto
Tilakytkin
Valotusohjelma
Valikkokohteet
Kamera
—
Kuvakoko
—
SteadyShot
—
Kuvaustapa
—
EV
ISO
—
Valkotasap.
—
Tarkennus
Mittausmuoto
—
—
—
—
—
—
—
Hymyntunn. herkkyys
—
Kasvontunnistus
—
Salamateho
—
—
Punasilm.esto
Väritila
—
—
—
—
(Asetukset)
Huomaa
• Vain käytettävissä olevat kohteet näkyvät näytössä.
9FI
Voit valita eri katselutoimintoja helposti Menu-painikkeella.
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
(Toisto).
MENU-painike
(Toisto)
3 Valitse haluamasi valikkovaihtoehto
ohjauspainikkeen painikkeilla v/V/b/B.
4 Paina ohjauspainikkeen keskellä olevaa
painiketta z.
osoittaa toimintoa, joka on käytettävissä, ja — toimintoa, joka ei ole
Valikkokohteet
”Memory Stick Duo”
Sisäinen muisti
(Kuvaesitys)
(Parantelu)
MENU/
Asetukset-haku
Alla olevassa taulukossa
käytettävissä.
Ohjauspainike
Toimenpidehaku
2 Tuo esiin Menu-näyttö painamalla MENUpainiketta.
Sisällysluettelo
MENU-kohteet (katselu)
(Monivalint. koonmuutos)
Hakemisto
(Suojaa)
DPOF
(Tulosta)
(Käännä)
(Valitse kansio)
—
(Asetukset)
Huomaa
• Vain käytettävissä olevat kohteet näkyvät näytössä.
10FI
Voit muuttaa asetuksia
(Asetukset) -näytössä.
1 Tuo esiin Menu-näyttö painamalla MENUpainiketta.
MENU-painike
3 Valitse kukin kohde painamalla v/V/b/B ja paina
sitten z.
Ohjauspainike
Luokat
Kohteet
Pääasetukset
Piippaus
USB-liitäntä
Videolähtö
Palauta
Kuvausasetukset
MENU/
Asetukset-haku
4 Sulje Menu-näyttö painamalla MENU-painiketta.
Toimenpidehaku
2 Valitse
(Asetukset) painamalla
ohjauspainikkeessa V ja tuo asetusnäyttö
näkyviin painamalla ohjauspainikkeen keskiötä
z.
Sisällysluettelo
Asetusvaihtoehdot
Apuviiva
Autom. Katselu
Sisäinen muisti -työkalu
Alustus
"Memory Stick" -työkalu
Alustus
Hakemisto
Digitaalizoomaus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
Kellonajan asetuks.
Kellonajan asetuks.
Language Setting
Language Setting
Huomaa
• ["Memory Stick" -työkalu] näkyy vain, jos kamerassa on ”Memory Stick Duo” -kortti, ja [Sisäinen
muisti -työkalu] näkyy vain, jos kamerassa ei ole ”Memory Stick Duo” -korttia.
11FI
A Suljinpainike
B Salamavalo
C Mikrofoni
D ON/OFF (virta) -painike
F Itseajastimen merkkivalo
G Objektiivi
H Nestekidenäyttö
I MENU -painike (9)
K Tilakytkin (13)
L DC IN -liitin
M
(USB)·A/V OUT -liitin (sivu)
N Liitinkansi
O Rannehihnan koukku
(Hymy) -painike (22)
(Poista) -painike (30)
Q Ohjauspainike
Valikko päällä: v/V/b/B/z
Valikko pois: DISP/ / /
R Kaiutin
Hakemisto
P Kuvattaessa:
Katseltaessa:
MENU/
Asetukset-haku
J Kuvattaessa: W/T (zoom) -painike (23)
Katseltaessa: (Toistozoomaus) -painike
(28)/ (Hakemisto) -painike (29)
Toimenpidehaku
E ON/OFF (virta) -merkkivalo
Sisällysluettelo
Osien tunnistaminen
S Jalustan liitäntä
T Akkulokeron/”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi
U Akkulokero
V Akun poistovipu
W ”Memory Stick Duo” -korttipaikka
X Käytön merkkivalo
12FI
Sisällysluettelo
Tilakytkimen käyttö
Aseta toimintatilakytkin haluamasi toiminnon kohdalle.
Tilakytkin
Toimenpidehaku
Voit kuvata yksittäisiä kuvia (sivu 17).
(Video)
Voit kuvata videoita, joissa on ääni (sivu 20).
(Toisto)
Voit katsella valokuvia ja videoita (sivu 27, 31).
MENU/
Asetukset-haku
(Valokuva)
Hakemisto
13FI
1 Paina ohjauspainikkeessa olevaa DISP (ruutunäyttö) -painiketta.
Aina kun painiketta DISP (ruutunäyttö) painetaan, asetus vaihtuu.
Muuttaa kuvaruudun vakiokirkkauteen ja näyttää tiedot.
Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää tiedot.
Histogrammi näkyvissä*
Ilmaisimet pois*
Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää vain kuvat.
Hakemisto
Muuttaa kuvaruudun kirkkaammaksi ja näyttää kaavion kuvan
kirkkaudesta.
Myös kuvan tiedot näytetään toiston aikana.
MENU/
Asetukset-haku
Ilmaisimet näkyvissä*
Toimenpidehaku
Ilmaisimet näkyvissä
Sisällysluettelo
DISP (ruutunäyttö) -asetuksen
vaihtaminen
* Nestekidenäytön taustavalon kirkkaus suurenee.
Huomaa
• Jos katsot kuvia ulkona kirkkaassa valossa, lisää kuvaruudun kirkkautta. Tämä voi kuitenkin kuluttaa
akun varauksen nopeammin.
14FI
Histogrammi on kuvan kirkkauden näyttävä kaaviokuva. Oikealle painottuva histogrammi
tarkoittaa kirkasta kuvaa ja vasemmalle painottuva histogrammi tummaa kuvaa.
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
B
Tumma
Kirkas
1 Painele DISP (ruutunäyttö) -painiketta, kunnes histogrammi tulee
näkyviin.
• Histogrammi tulee näkyviin myös yksittäistä kuvaa näytettäessä, mutta et voi säätää valotusta.
• Histogrammi ei tule näkyviin, kun tallennetaan videoita, toistetaan videoita tai katsellaan kierrettyjä
valokuvia.
• Kuvauksen aikainen ja toiston aikainen histogrammi voivat erota huomattavasti toisistaan seuraavissa
tilanteissa:
– salama välähtää.
– suljinnopeus on hidas tai nopea.
• Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla otetuille kuville.
MENU/
Asetukset-haku
Huomautuksia
Toimenpidehaku
A
Sisällysluettelo
Histogrammi
Hakemisto
15FI
Kamerassa on noin 12 Mt:n sisäinen muisti. Tätä muistia ei voi poistaa. Voit tallentaa kuvia tätä
sisäistä muistia käyttäen, vaikka kamerassa ei olisikaan ”Memory Stick Duo” -korttia.
B
B
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
[Toisto]: Sisäiseen muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetuks. jne.]: Sisäisessä muistissa olevia kuvia
voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Sisäiseen muistiin tallennetut kuvatiedot
MENU/
Asetukset-haku
Sisäinen
muisti
Toimenpidehaku
Kun ”Memory Stick Duo” on asennettuna
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-korttiin.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennetut kuvat
toistetaan.
[Valikko, Asetuks. jne.]: ”Memory Stick Duo” -kortissa
olevia kuvia voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Sisällysluettelo
Sisäisen muistin käyttö
Suosittelemme, että kopioit (varmuuskopiointi) aina tiedot jollakin seuraavista menetelmistä.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -korttiin
Valmistele ”Memory Stick Duo” -kortti, jossa on riittävästi tilaa, ja suorita sitten kohdassa
[Kopioi] (sivu 66) selitetty toimenpide.
Hakemisto
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Suorita sivuilla 75–76 kuvattu toimenpide asentamatta ”Memory Stick Duo” -korttia kameraan.
Huomautuksia
• Et voi siirtää kuvatietoja ”Memory Stick Duo” -kortista sisäiseen muistiin.
• Jos muodostat USB-yhteyden kameran ja tietokoneen välille erillisellä USB-kaapelilla, voit siirtää
sisäiseen muistiin tallennettua dataa tietokoneelle. Et kuitenkaan voi siirtää dataa tietokoneelta sisäiseen
muistiin.
16FI
Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset automaattisesti.
1 Aseta tilakytkin asentoon
(Automaattisäätö) t z
3 Ota kuva suljinpainikkeella.
zJos otat kuvaa kohteesta, johon on vaikea tarkentaa
Tarkentaminen voi olla vaikeaa seuraavissa tilanteissa:
– On pimeää ja kohde on kaukana.
– Kohteen ja taustan välinen kontrasti on heikko.
– Kohde näkyy lasin läpi.
– Kohde liikkuu nopeasti.
– Kohteessa on heijastavaa valoa tai kiiltäviä pintoja.
– Kohde on taustavalaistu tai kuvassa on vilkkuva valo.
MENU/
Asetukset-haku
• Lyhin kuvausetäisyys on noin 5 cm (W), noin 40 cm (T) (objektiivista).
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF)lukon ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä piippausta kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai muuta
tarkennusasetusta (sivu 40).
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Kamera) t
ohjauspainikkeessa
(Yksittäiskuva).
Sisällysluettelo
Automaattisäätö
Hakemisto
17FI
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
1 Aseta tilakytkin asentoon
(Yksittäiskuva).
(Suuri herkkyys) Tämän avulla voit kuvata ilman
salamaa vähässä valossa epäterävyyttä
pienentäen.
Tämän avulla saat rauhallista tunnelmaa esimerkiksi
henkilöistä tai kukista otettuihin kuviin.
(Maisema)
Voit kuvata helposti kaukana olevia kohteita
tarkentamalla kauas. Kuvaa kirkkaan sinisen taivaan ja
kasvien värit.
Tämän avulla saat tarkkoja kuvia ihmisistä yötaustaa
vasten menettämättä tunnelmaa.
(Hämärä)
Tämän avulla voit kuvata kaukana olevia yönäkymiä
menettämättä ympäristön tummaa tunnelmaa.
(Hiekkaranta)
(Lumi)
Hakemisto
(Hämärä
muotokuva)
MENU/
Asetukset-haku
(Pehmeä kuva)
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Kamera) t haluttu valotusohjelma t z
ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Valotusohjelma
Tämän avulla saat tallennettua hyvin veden sinisyyden
rantanäkymiä kuvattaessa.
Tämän avulla saat tarkkoja kuvia ja voit estää värien
heikkenemisen, kun kuvaat lumisia näkymiä tai muita
paikkoja, joissa koko näyttö näyttää valkoiselta.
Huomaa
•
(Hämärä muotokuva)- tai (Hämärä)-tilassa kuvattaessa valotusaika on tavallista pidempi ja
kuvista tulee helposti epäteräviä. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa epäterävyyden estämiseksi.
18FI
Kamera määrittää useamman toiminnon yhdistelmän, jotta kuva otetaan asianmukaisesti
valotusolosuhteiden mukaan. osoittaa toimintoa, joka on käytettävissä, ja — toimintoa, joka ei
ole käytettävissä. Kohdan [Salamavalo] alla olevat kuvakkeet osoittavat käytettävissä olevat
salamatilat.
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikkien Valotusohjelman tilojen kanssa.
Salamavalo
SteadyShot
Sarja
—
Valkotasap.
Hymysuljin
*
—
—
—
—
—
—
* [Valkotasap.]-vaihtoehtoa ei voi valita [Salamavalo]-tilassa.
—
—
—
—
—
—
MENU/
Asetukset-haku
—
—
Punasilm.
esto
—
—
—
Kasvontunnistus
Toimenpidehaku
Makro
Sisällysluettelo
Toiminnot, joita voi käyttää Valotusohjelmassa
Hakemisto
19FI
Voit kuvata videoita, joissa on ääni.
1 Aseta tilakytkin asentoon
(Video).
2 Paina suljinpainike pohjaan asti.
Toimenpidehaku
3 Lopeta kuvaaminen painamalla suljinpainike uudelleen pohjaan asti.
Sisällysluettelo
Video
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
20FI
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi
valita eri asetuksia valikon avulla.
1 Aseta tilakytkin asentoon
3 Ota kuva suljinpainikkeella.
(Ohjelmoitava autom.) t z
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Kamera) t
ohjauspainikkeessa
(Yksittäiskuva).
Sisällysluettelo
Ohjelmoitava autom.
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
21FI
Sisällysluettelo
Hymysuljin
Kun kamera havaitsee hymyn, suljin vapautetaan automaattisesti.
1 Paina
(Hymy) -painiketta.
2 Odota, tunnistetaan hymyä.
3 Voit lopettaa kuvauksen painamalla
-painiketta uudelleen.
(Hymy)
Kasvontunnistus-ruutu
Hymyntunnistuksen
herkkyyden ilmaisin
• Kuvaus hymysuljinta käyttäen päättyy automaattisesti, kun joko ”Memory Stick Duo” tai sisäinen muisti
tulee täyteen.
• Hymyjä ei ehkä havaita oikein olosuhteista riippuen.
• Digitaalizoomaus-toimintoa ei voi käyttää.
• Jos valotusohjelmassa valitaan
(Maisema) tai (Hämärä), Hymysuljin-toimintoa ei voi käyttää.
Älä peitä silmiä otsatukalla.
Älä peitä kasvoja hatulla, naamioilla, aurinkolaseilla
tms.
2 Yritä suunnata kasvot kameran eteen ja ole
mahdollisimman suorassa. Pidä silmät kaventuneina.
3 Hymyile selvästi suu auki. Hymy on helpompi havaita,
kun hampaat näkyvät.
1
Hakemisto
zVihjeitä hymyjen parempaan sieppaamiseen
MENU/
Asetukset-haku
Huomautuksia
Toimenpidehaku
Kun hymyn taso ylittää ilmaisimen b-pisteen, kamera tallentaa
kuvat automaattisesti.
Jos suljinpainiketta painetaan hymysulkimen aikana, kamera
ottaa kuvan ja palaa sitten hymysuljintilaan.
• Suljin toimii, kun kuka tahansa henkilö, jonka kasvoja tunnistetaan, hymyilee.
• Jos hymyä ei havaita, aseta [Hymyntunn. herkkyys] asetusvalikossa.
22FI
Voit suurentaa kuvaa kuvauksen aikana. Kameran optinen zoomtoiminto voi suurentaa kuvia
enintään 3×.
1 Paina W/T (zoom) -painiketta.
T-painike
• Jos zoomauskerroin ylittää 3×, katso sivu 61.
Huomaa
• Zoomin voimakkuutta ei voi muuttaa videokuvauksen aikana.
W-painike
Toimenpidehaku
Lähennä painamalla T-painiketta ja loitonna painamalla Wpainiketta.
Sisällysluettelo
Zoom
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
23FI
1 Paina ohjauspainikkeessa
Aina kun painiketta
(Itselaukaisin).
(Itselaukaisin) painetaan, asetus vaihtuu.
Itselaukaisinta ei käytetä
Asettaa itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen
zEpätarkkuuden vähentäminen kahden sekunnin
• Käyttämällä itselaukaisimen 2 sekunnin viivettä voit estää kuvan epätarkkuuden. Suljin vapautuu 2
sekuntia suljinpainikkeen painamisen jälkeen, mikä vähentää kameran tärinää suljinpainiketta
painettaessa.
MENU/
Asetukset-haku
viiveellä toimivalla itselaukaisimella
Toimenpidehaku
Asettaa itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu
äänimerkki, kunnes suljin toimii.
Peruuta painamalla uudestaan.
Sisällysluettelo
Itselaukaisin
Hakemisto
24FI
Tämän asetuksen avulla voit ottaa kauniita lähikuvia kohteista, kuten hyönteisistä tai kukista.
1 Paina ohjauspainikkeessa
Aina kun painiketta
(Makro).
(Makro) painetaan, asetus vaihtuu.
• Aseta kamera normaalisti tähän tilaan.
Säätää tarkennusta ensisijaisesti lähellä oleviin kohteisiin. Aseta
makro päälle, kun kuvaat lähellä olevia kohteita.
• Zoomin asettaminen W-ääriasentoon on suositeltavaa.
• Automaattitarkennusnopeus hidastuu, jos kuvataan makrotilassa.
MENU/
Asetukset-haku
Huomaa
Toimenpidehaku
Säätää tarkennusta automaattisesti kaukana olevista kohteista
lähelle.
Sisällysluettelo
Makro
Hakemisto
25FI
1 Paina ohjauspainikkeessa
Aina kun painiketta
(Salamavalo).
(Salamavalo) painetaan, asetus vaihtuu.
Välähtää, kun valoa ei ole tarpeeksi, tai vastavalossa.
Salama toimii aina.
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman
ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin. (Hidas suljin)
Salama ei toimi.
Huomautuksia
zJos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa
näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Kamera
Kohde
Hakemisto
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran
salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
MENU/
Asetukset-haku
• Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.
• Salaman latauksen aikana näkyy
.
• Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.
Toimenpidehaku
Salama toimii aina. (Salama päällä)
Sisällysluettelo
Salamavalo
Ilmassa olevat hiukkaset
(pöly, siitepöly yms.)
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen
• Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys). ([Salama pois päältä] valitaan automaattisesti.)
• Vaikka valotusohjelmassa olisi valittu
(Suuri herkkyys), suljinnopeus voi olla hitaampi vähässä
valossa tai pimeässä paikassa. Käytä tällaisessa tapauksessa jalustaa tai paina käsivartesi tukevasti
kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
26FI
1 Aseta tilakytkin asentoon
(Toisto).
2 Valitse kuva ohjauspainikkeella.
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
27FI
Sisällysluettelo
Toistozoomaus
Toistaa suurennetun kuvan.
1 Paina
(Toistozoom) valokuvan toiston aikana.
Kuva suurennetaan kaksi kertaa suuremmaksi kuvan keskeltä.
3 Muuta zoomauskerrointa W/T (zoom) -painikkeella.
Paina -painikkeen T-puolta lähentääksesi, W-puolta loitontaaksesi.
Peruuta toistozoom painamalla z.
Näyttää koko kuvasta
näytetyn alueen
zSuurennettujen kuvien tallentaminen
MENU/
Asetukset-haku
Voit tallentaa suurennetun kuvan käyttämällä rajaustoimintoa.
Paina MENU t [Parantelu] t [Rajaus].
Toimenpidehaku
2 Säädä paikkaa ohjauspainikkeella.
Hakemisto
28FI
Näyttää useita kuvia yhtä aikaa.
1 Aseta tilakytkin asentoon
(Toisto).
2 Tuo esiin kuvahakemistonäyttö painamalla
(Hakemisto) -painiketta.
3 Voit palata yhden kuvan näyttöön valitsemalla kuvan ohjauspainikkeella ja
painamalla sitten z.
zHalutun kansion kuvien näyttäminen
MENU/
Asetukset-haku
Valitse vasen sivupalkki ohjauspainikkeella ja valitse sitten
haluamasi kansio painamalla v/V.
Toimenpidehaku
Näytä hakemistonäyttö, jossa on enemmän kuvia, painamalla painiketta uudelleen.
Sisällysluettelo
Kuvahakemisto
Hakemisto
29FI
Tämän avulla voit valita tarpeettomat kuvat poistamista varten.
1 Aseta tilakytkin asentoon
2
(Toisto).
(Poista) -painike t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei
enää ole. Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla
-merkin uudelleen.
(Koko tämä kansio)
Poistaa valitun kansion kaikki kuvat yhdellä kertaa.
Paina [OK] t z vaiheen 2 jälkeen.
zVoit siirtyä hakemisto- ja yksittäiskuvatilojen välillä,
MENU/
Asetukset-haku
2MENU t [OK] t z
Toimenpidehaku
(Tämä kuva)
Sisällysluettelo
Poista
kun valitset kuvia
• Voit siirtyä hakemisto- ja yksittäiskuvatilojen välillä myös tiloissa
[Suojaa] tai [DPOF].
Hakemisto
Paina W/T (zoom) -painikkeen -painiketta (T)
hakemistotilassa, jos haluat palata yksittäiskuvatilaan, ja paina
(Hakemisto) -painiketta (W) yksittäiskuvatilassa, jos haluat
palata hakemistotilaan.
30FI
1 Aseta tilakytkin asentoon
(Toisto).
2 Valitse video ohjauspainikkeella.
3 Paina z.
Toisto-ominaisuus
z
Tauko
B
Siirtyminen eteenpäin
b
Siirtyminen taaksepäin
V
Tuo esiin äänenvoimakkuuden säätönäytön. Säädä
äänenvoimakkuutta painamalla b/B.
Huomaa
• Et välttämättä voi toistaa kaikkia muilla kameroilla kuvattuja kuvia.
MENU/
Asetukset-haku
Ohjauspainike
Toimenpidehaku
Videon toisto alkaa.
Sisällysluettelo
Videoiden katselu
Hakemisto
31FI
Kuvan koko määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva tallennetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle
paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa. Valitse kuvakoko,
joka vastaa kuvien katselutapaa.
(Kuvakoko) t haluamasi koko
Otettaessa valokuvia
Käyttöohjeita
(4000×3000)
(vain DSC-W190)
Tulosteet A3+-kokoon asti
Kuvien
määrä
Tulostus
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
Vähemmän
Hieno
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
(3648×2736)
(vain DSC-W180)
(3264×2448)
(vain DSC-W190)
Tulosteet A3-kokoon asti
Tulosteet A4-kokoon asti
(2048×1536)
Tulosteet L/2L-kokoon asti
(640×480)
Sähköpostiliitteet
(4000×2672)
(vain DSC-W190)
Kuvasuhde 3:2, kuten
paperikopioissa ja postikorteissa
Hakemisto
(2592×1944)
MENU/
Asetukset-haku
Kuvakoko
Toimenpidehaku
1 MENU t
Sisällysluettelo
Kuvakoko
(3648×2432)
(vain DSC-W180)
(4000×2248) Katselu teräväpiirtotelevisiossa
(vain DSC-W190)
(3648×2056)
(vain DSC-W180)
(1920×1080)
Huomaa
• Jos tulostetaan 16:9-kuvasuhteella tallennettuja kuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.
32FI
Kuvakoko on kiinteästi 320 × 240.
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan muodossa AVI (Motion JPEG), noin 30 fps.
zKuvan laatu ja kuvan koko
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
Kuvan koko: 12M
4000 kuvapistettä × 3000 kuvapistettä = 12 000 000 kuvapistettä
2 Kuvan koko: VGA
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Toimenpidehaku
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos se sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä
näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et
voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika
ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Sisällysluettelo
Kuvattaessa videoita
1
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Hakemisto
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)
MENU/
Asetukset-haku
Kuvapisteet
33FI
Valitsee epäterävyyttä vähentävän tilan.
1 MENU t
(SteadyShot) t haluamasi tila
Epäterävyyttä vähentävä tila ei ole käytössä.
(Auto)
Ottaa epäterävyyttä vähentävän toiminnon automaattisesti
käyttöön, kun kuvausolosuhteet todennäköisesti aiheuttavat
kameran tärinää.
Voit vakauttaa kuvan jopa kaukana olevaan kohteeseen
zoomatessasi.
Huomautuksia
Videotilassa [SteadyShot]-asetukseksi on lukittu [Pois].
[SteadyShot]-asetuksena on pysyvästi [Pois], kun hymysuljintoiminto on käytössä.
Kuvankäsittely kestää jonkin aikaa.
Salaman kanssa kuvattaessa epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
zVinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Kameran tärinä
Kätesi tai kehosi värisee, kun pitelet kameraa ja
painat suljinpainiketta, ja koko kuvasta tulee
epäterävä.
Hakemisto
Kamera liikkui vahingossa, kun otit kuvan. Sitä kutsutaan kameran tärinäksi. Jos taas kohde
liikkui, kun otit kuvan, sitä kutsutaan kohteen epäterävyydeksi. Lisäksi kameran tärinää ja
kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla
kuvattaessa, kuten esimerkiksi
(Hämärä muotokuva)- tai (Hämärä) -tilassa. Pidä tässä
tapauksessa alla olevat vihjeet mielessä, kun kuvaat.
MENU/
Asetukset-haku
•
•
•
•
Toimenpidehaku
(Pois)
Sisällysluettelo
SteadyShot
• Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle pinnalle,
jotta kamera pysyy paikallaan.
• Kuvaa 2 sekunnin viiveellä toimivalla
itselaukaisimella ja tue kamera painamalla käsivartesi tukevasti kylkiäsi vasten suljinpainikkeen
painamisen jälkeen.
Kohteen epäterävyys
Vaikka kamera on paikoillaan, kohde liikkuu
valotuksen aikana, jolloin kohde kuvataan
epäterävänä, kun suljinpainiketta painetaan.
Kameran tärinää vähennetään automaattisesti
epäterävyyttä vähentävällä toiminnolla.
Toiminto ei kuitenkaan vähennä tehokkaasti
kohteen epäterävyyttä.
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys).
• Valitse suurempi ISO-herkkyys, jotta suljinnopeus suurenee, ja paina suljinpainiketta, ennen kuin
kohde liikkuu.
34FI
Voit valita kuvaustilaksi Normaali (yksittäiskuva)- tai Sarja-tilan.
1 MENU t
(Kuvaustapa) t haluamasi tila
Tallentaa yhden kuvan.
(Sarja)
Tallentaa enintään 100 kuvaa peräkkäin, kun suljinpainike pidetään
painettuna.
Toimenpidehaku
(Normaali)
Sisällysluettelo
Kuvaustapa
Huomautuksia
Sarjakuvaus ei ole käytettävissä videotilassa.
Salaman asetuksena on [Salama pois päältä].
Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on viisi kuvaa.
Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli on pidempi.
Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo”
on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.
• Tarkennus, valkotasapaino ja valotus säädetään ensimmäistä kuvaa
varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.
MENU/
Asetukset-haku
•
•
•
•
•
Hakemisto
35FI
Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –2,0 EV – +2,0 EV.
1 MENU t
(EV) t haluttu EV-asetus
Sisällysluettelo
EV
Huomaa
zValotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia
varten
Valotus:
Valotusaika = aika, jonka kamera saa valoa
Aukko = sen aukon koko, josta valo pääsee kulkemaan läpi
ISO-herkkyys (suositeltu valotusindeksi)
= Tallennusherkkyys
Pienempi EV-asetus –
Hakemisto
Ylivalotus = liian paljon valoa
Vaalea kuva
MENU/
Asetukset-haku
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä
valoa, jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Toimenpidehaku
• Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen
säätö ei ehkä ole tehokas.
Oikea valotus
Suurempi EV-asetus +
Alivalotus = liian vähän valoa
Tummempi kuva
36FI
Säätää valoisuusherkkyyttä.
1 MENU t
(Kamera) t
haluamasi tila
/
/
/
/
(ISO) t
Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
/
Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa
suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).
Huomaa
• Muita ISO-asetuksia kuin [ISO AUTO] ja [ISO 100] – [ISO 400] ei voi valita, kun tallennustilaksi on
asetettu Sarja.
valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen
nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyyden mukaan.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Hakemisto
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän
valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
MENU/
Asetukset-haku
zISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu
Toimenpidehaku
(Auto)
(Ohjelmoitava autom.) t
Sisällysluettelo
ISO
37FI
Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan väritys
näyttää epäluonnolliselta.
1 MENU t
(Valkotasap.) t haluamasi tila
Säätää valkotasapainoa automaattisesti, jotta värit näyttävät
luonnollisilta.
(Pilvinen)
Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
(Loistevalo 1)
(Loistevalo 2)
(Loistevalo 3)
[Loistevalo 1]: Säätö valkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
[Loistevalo 2]: Säätö luonnollisen valkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
[Loistevalo 3]: Säätö päivänvalonvalkoista
loistelamppuvalaistusta varten.
Hakemisto
Säätö ulkokuvaukseen esimerkiksi selkeällä
säällä, illalla, neonvalaistuksessa tai
ilotulituksessa.
MENU/
Asetukset-haku
(Päivänvalo)
n (Hehkulamppu) Säätö hehkulamppujen valaistusta,
valokuvausstudiota tai muuta kirkasta
valaistusta varten.
(Salamavalo)
Toimenpidehaku
(Auto)
Sisällysluettelo
Valkotasap.
Tämän avulla säädetään salamavalon
vaikutusta.
Huomautuksia
• [Valkotasap.]-asetusta ei voi säätää automaattisäätötilassa.
• Valotusohjelmatilassa voidaan muuttaa valkotasapainoasetusta vain
(Suuri herkkyys) -tilassa.
• Kun kuvataan videoita tai kun valotusohjelmaksi on valittu
(Suuri herkkyys) -tila, [Valkotasap.]asetukseksi ei voida valita [Salamavalo].
• Valkotasapainotoiminto ei ehkä toimi oikein, jos loistevalaistus välkkyy, vaikka [Loistevalo 1],
[Loistevalo 2] tai [Loistevalo 3] olisikin valittuna.
• Kun kuvataan salaman kanssa muussa kuin [Salamavalo]-tilassa, [Valkotasap.]-asetukseksi asetetaan
[Auto].
• Kun salaman asetuksena on Salama päällä, [Valkotasap.]-asetukseksi voidaan valita vain [Auto] tai
[Salamavalo].
38FI
Jatkuu r
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Värisävyt säädetään automaattisesti automaattisäätötilassa, mutta voit säätää niitä
manuaalisesti käyttämällä Valkotasapaino-toimintoa.
Sää ja valaistus
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Toimenpidehaku
Valon
ominaisuudet
Päivänvalo
Sisällysluettelo
zValaistusolosuhteiden vaikutukset
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
39FI
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen
aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.
(Monip.AF)
(Ohjelmoitava autom.) t
• Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä AF
tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin.
(Keskip.AF)
AF-etäisyysmittarin
ruutu
(vain valokuvalle)
Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin
ruudun keskellä olevaan kohteeseen.
Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit
sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
0.5 m/1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(rajoittamaton
etäisyys)
Tarkentaa automaattisesti ja nopeasti aiemmin asetetun etäisyyden
mukaiselle alueelle (puolimanuaalinen). Tämä tila on hyödyllinen
kuvattaessa toistuvasti kohdetta, joka on samalla etäisyydellä.
Käytä puolimanuaalista, kun on vaikea saada tarkkaa tarkennusta
automaattitarkennuksella, esim. verkon tai lasin läpi kuvattaessa.
Hakemisto
AF-etäisyysmittarin
ruutu
MENU/
Asetukset-haku
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen
kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun
alueilla.
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin
valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen
alueen ympärillä, johon on tarkennettu.
(Tarkennus)
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Kamera) t
t haluamasi tila
Sisällysluettelo
Tarkennus
• Tarkentaa kohteeseen etsimen ruudun joka kohdassa puolimanuaalisessa
tilassa.
Huomautuksia
• Kun käytetään [Digitaalizoomaus] -asetusta, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja näkyy
pisteviivoina. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.
• Kun [Kasvontunnistus]-tilaksi on asetettu [Auto], tarkennustilana on pysyvästi [Monip.AF].
• Videokuvaustilassa tarkennustilana on pysyvästi [Monip.AF].
• Tarkennustilana on pysyvästi [Monip.AF], kun hymysuljintoiminto on käytössä.
• Puolimanuaalisessa etäisyysasetuksessa on jonkin verran virhettä, ja tämä virhe suurenee, kun zoom on
asetettu T-puolelle tai kun objektiivia kallistetaan ylös tai alas.
40FI
Jatkuu r
Jos kohde on epäterävä, noudata seuraavia ohjeita:
AE/AF-lukon
ilmaisin
2Kun AE/AF-lukon ilmaisin lopettaa vilkkumisen
ja pysyy valaistuna, palaa kokokuvaan ja paina
suljinpainike pohjaan asti.
• Voit kokeilla tätä niin monta kertaa kuin on tarpeen, jos
et paina suljinpainiketta pohjaan asti.
Toimenpidehaku
AFetäisyysmittarin
ruutu
1Järjestä kuva uudestaan, niin että kohde on AFetäisyysmittarin keskellä, ja tarkenna sitten
kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin
(AF-lukko).
Sisällysluettelo
zTarkentaminen näytön reunassa oleviin kohteisiin
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
41FI
Tällä valitaan mittausmuoto, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus
määritetään.
Otettaessa valokuvia:
Kuvattaessa videoita:
1 MENU t
(Mittausmuoto) t haluamasi tila
Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen. Kamera
määrittää tasapainoisen valotuksen (monipistemittaus).
(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen
kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).
(Pistemit.)
Mittaus suoritetaan vain yhdestä
kohteen osasta (pistemittaus). Tämä
toiminto on hyödyllinen, kun kohde on
taustavalaistu tai kun kohteen ja taustan
välillä on voimakas kontrasti.
Asetetaan kohteeseen
Huomautuksia
Hakemisto
Pistemittauksen
hiusristikko
MENU/
Asetukset-haku
(Monipiste)
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Kamera) t
(Ohjelmoitava autom.) t
(Mittausmuoto) t haluamasi tila
Sisällysluettelo
Mittausmuoto
• [Pistemit.]-vaihtoehtoa ei voi valita videotilassa.
• Mittausmuoto on käytettävissä vain, kun [Kasvontunnistus]-asetuksena on [Pois].
• Mittausmuotona on pysyvästi [Monipiste], kun hymysuljintoiminto on käytössä.
42FI
Sisällysluettelo
Hymyntunn. herkkyys
Asettaa Hymysuljin-toiminnon herkkyyden hymyjen tunnistamista varten.
1 MENU t
(Hymyntunn. herkkyys) t haluamasi tila
Havaitsee ison hymyn.
(Keskisuuri)
Havaitsee normaalin hymyn.
(Suuri)
Havaitsee jopa vähäisenkin hymyn.
Toimenpidehaku
(Pieni)
Huomautuksia
(Suuri
MENU/
Asetukset-haku
• Hymyjä ei ehkä havaita oikein olosuhteista riippuen.
• [Hymyntunn. herkkyys] -asetusta ei voi säätää videotilassa.
• Voit muuttaa hymyntunnistuksen herkkyysasetusta, kun valotusohjelmatilassa on valittu
herkkyys),
(Pehmeä kuva),
(Hämärä muotokuva),
(Hiekkaranta) tai (Lumi).
Hakemisto
43FI
Valitsee, käytetäänkö kasvontunnistustoimintoa.
Tunnistaa kohteiden kasvot ja säätää automaattisesti tarkennusta, salamaa, valotusta,
valkotasapainoa ja punasilmäisyyden vähennysasetuksia.
Kun kamera tunnistaa useamman kuin yhden kohteen, kamera tarkentaa ensisijaisesti sen
henkilön kasvoihin, jonka se tulkitsee pääkohteeksi. Pääkohteen kasvontunnistusruutu
muuttuu oranssiksi. Kun kamera tarkennetaan pitämällä suljinpainiketta puolivälissä,
tarkennettua kohdetta ympäröivä ruutu muuttuu vihreäksi.
Kasvontunnistuksen ruutu (valkoinen)
1 MENU t
(Pois)
Valitsee kasvot, joihin kamera tarkentaa automaattisesti.
Ei käytä kasvontunnistustoimintoa.
Huomautuksia
zKasvontunnistuksen helpottaminen
• Käytä sopivaa valaistustasoa.
• Varmista, että kohteiden kasvot eivät ole hattujen, naamarien,
aurinkolasien tms. peitossa.
• Varmista, että kohteet katsovat kameraan.
Hakemisto
• [Kasvontunnistus] -asetusta ei voi valita videotilassa.
• Kohteiden kasvoja voidaan tunnistaa enintään kahdeksan. Kohteiden kasvoja voidaan tunnistaa kuitenkin
vain enintään neljä, kun
(Pehmeä kuva) -tila valitaan valotusohjelmatilassa.
• Hymysuljinkuvauksen aikana [Kasvontunnistus]-asetukseksi tulee automaattisesti [Auto], vaikka olisi
valittu [Pois].
MENU/
Asetukset-haku
(Auto)
(Kasvontunnistus) t haluamasi tila
Toimenpidehaku
Kasvontunnistuksen ruutu (oranssi)
Sisällysluettelo
Kasvontunnistus
44FI
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
1 MENU t
(Kamera) t
(Ohjelmoitava autom.) t
(Salamateho) t haluamasi tila
Pienentää salamavalon voimakkuutta.
(Vakio)
(+)
Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
Huomaa
• Toisinaan tehosteet eivät tule näkyviin, jos kuvauskohde on liian kirkas tai liian tumma.
Toimenpidehaku
(–)
Sisällysluettelo
Salamateho
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
45FI
Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen kuvan ottamista, mikä vähentää punasilmäisyyttä
salamaa käytettäessä.
(Punasilm.esto) t haluamasi tila
Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä, salama välähtää
automaattisesti punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Päällä)
Salama välähtää aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.
(Pois)
Punasilmäisyyden estoa ei käytetä.
Huomautuksia
zPunasilmäisyyden syyt
Hakemisto
• [Punasilm.esto] -toimintoa ei voi valita Elokuva- tai Hymysuljin-tilassa.
• Pidä kamerasta tukevasti kiinni, kunnes suljin vapautuu, jotta kuvista ei tule epäteräviä. Siihen kuluu
yleensä sekunti suljinpainikkeen painamisen jälkeen. Pidä huoli myös siitä, ettei kohde liiku tämän
vaiheen aikana.
• Punasilmäisyyden esto ei ehkä saa aikaan haluttua lopputulosta. Se riippuu yksilöllisistä eroista ja
olosuhteista, kuten etäisyydestä kohteeseen, sekä siitä, katsoiko kohde pois salaman esivälähdyksestä.
• Jos kasvontunnistustoimintoa ei käytetä, punasilmäisyyden esto ei toimi, vaikka asetukseksi valittaisiin
[Auto].
MENU/
Asetukset-haku
(Auto)
Toimenpidehaku
1 MENU t
Sisällysluettelo
Punasilm.esto
Pupillit laajenevat pimeässä. Salamavalo heijastuu silmän takana verkkokalvolla olevista
verisuonista ja saa aikaan punasilmäisyysilmiön.
Kamera
Silmä
Verkkokalvo
Muita tapoja vähentää punasilmäisyyttä
• Valitse valotusohjelmassa
(Suuri herkkyys). (Salaman asetuksena on automaattisesti [Salama
pois päältä].)
• Jos kohteen silmät muuttuvat punaisiksi, korjaa kuva katseluvalikon [Parantelu]-toiminnolla t
[Punasilmäisyyden korjaus] tai mukana toimitetulla ”PMB”-ohjelmistolla.
46FI
Voit muuttaa kuvan kirkkautta ja lisätä tehosteita.
Otettaessa valokuvia:
(Ohjelmoitava autom.) t
Kuvattaessa videoita:
1 MENU t
(Väritila) t haluamasi tila
(Seepia)
Asettaa kuvan värityksen seepianruskeaksi.
(Mustavalko)
Asettaa kuvan värityksen mustavalkoiseksi.
Hakemisto
Asettaa kuvan värityksen normaaliksi.
MENU/
Asetukset-haku
(Normaali)
(Väritila)
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Kamera) t
t haluamasi tila
Sisällysluettelo
Väritila
47FI
Kuvat toistetaan automaattisesti peräkkäin.
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
2 MENU t
(Toisto).
(Kuvaesitys) t z ohjauspainikkeessa
4 [Käynn] t z
5 Lopeta kuvaesitys painamalla z.
Huomautuksia
• Et voi toistaa videoita.
• Muut asetukset kuin [Kuva] säilyvät siihen asti, kunnes niitä muutetaan seuraavan kerran.
Valitsee näytettävien kuvien ryhmän.
Kaikki
Toistaa kuvaesityksenä kaikki kuvat järjestyksessä.
Kansio
Toistaa kuvaesityksenä valitun kansion kuvat.
Valitsee kuvaesitysten toistonopeuden ja tunnelman.
Yksink.
Yksinkertainen kuvaesitys, jossa kuvat vaihtuvat ennalta asetetun
väliajan välein.
Toistoväliä voidaan säätää kohdassa [Kuvaväli], jotta voit nauttia
kuvistasi kunnolla.
Perus
Yksinkertainen kuvaesitys, joka sopii useimpiin tilanteisiin.
Hakemisto
Tehosteet
MENU/
Asetukset-haku
Kuva
Toimenpidehaku
3 Valitse haluamasi asetus.
Sisällysluettelo
Kuvaesitys
Kuvaväli
Asettaa näytön vaihtovälin.
1s
Asettaa [Yksink.]-kuvaesityksen kuvien näyttövälin.
3s
5s
10 s
Auto
Väli on asetettu sopimaan [Perus]-kuvaesitykseen.
48FI
Ottaa kuvaesityksen uudelleentoiston käyttöön tai pois käytöstä.
Päällä
Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
Sisällysluettelo
Toisto
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
49FI
Lisää tehosteita tai tekee korjauksia tallennettuun kuvaan ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana.
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
(Parantelu) t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
3 Suorita parantelu kunkin tilan toimintatavan mukaan.
(Rajaus)
Tallentaa zoomatun toistokuvan.
Korjaa salamavalon aiheuttaman
punasilmäisyyden.
Valitse [OK] ohjauspainikkeella
t z.
• Punasilmäisyyttä ei ehkä voi
poistaa kaikista kuvista.
1
Hakemisto
(Punasilmäisyyden korjaus)
MENU/
Asetukset-haku
Paina -painikkeen T-puolta
lähentääksesi, W-puolta
loitontaaksesi.
2 Aseta zoomauspiste
ohjauspainikkeella.
3 MENU t valitse tallennettava
kuvakoko t z
4 [OK] t z
• Kuvan rajaaminen voi heikentää
sen laatua.
• Rajattavan kuvan koko voi
vaihdella kuvan mukaan.
1
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto).
Sisällysluettelo
Parantelu
Huomaa
• Videoita ei voi parannella.
50FI
Voit vaihtaa kuvattavien kuvien kuvasuhdetta ja kokoa sekä tallentaa ne sitten uusina
tiedostoina.
Voit muuntaa kuvia 16:9-kuvasuhteeseen teräväpiirtokatselua varten ja VGA-kokoon blogia tai
sähköpostiliitteitä varten.
(Toisto).
2 MENU t
(Monivalint. koonmuutos) t haluttu tila t z
ohjauspainikkeessa
3 Zoomaa W/T (zoom) -painikkeella rajattavalle alueelle.
4 Määritä rajattava alue ohjauspainikkeella.
(HDTV)
(Blogi/sposti)
Muuttaa sivusuhteen koosta 4:3/
3:2 kokoon 16:9 ja tallentaa 2Mkoossa.
Muuttaa sivusuhteen koosta 16:9/
3:2 kokoon 4:3 ja tallentaa VGAkoossa.
• Videoiden kokoa ei voi muuttaa.
• VGA-koossa otettujen kuvien kokoa ei voi muuttaa [HDTV]-kokoon.
• Kuvan suurentaminen ja monivalintainen koonmuutos voi heikentää kuvan laatua.
Hakemisto
Huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
5 MENU t [OK] t z
Toimenpidehaku
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
Sisällysluettelo
Monivalint. koonmuutos
51FI
Suojaa tallennettuja kuvia vahingossa tapahtuvalta poistolta.
Merkki
näkyy rekisteröityjen kuvien kohdalla.
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
(Suojaa) t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
(Tämä kuva)
Suojaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja suojata useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
zSuojauksen poistaminen
Valitse kuva, jonka suojauksen haluat perua, ja poista suojaus painamalla
ohjauspainikkeessa z samalla tavalla kuin suojausta lisättäessä.
-ilmaisin katoaa, ja suojaus poistetaan.
MENU/
Asetukset-haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes suojattavia kuvia ei enää ole.
Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla -merkin.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto).
Sisällysluettelo
Suojaa
Hakemisto
52FI
DPOF (Digital Print Order Format) on toiminto, jonka avulla voit määrittää ”Memory Stick
Duo” -kortista valokuvat, jotka haluat tulostaa myöhemmin.
(kuvatilaus) -merkki näkyy rekisteröityjen kuvien kohdalla.
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
(Toisto).
t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
(Tämä kuva)
Tilaa yksittäiskuvatilassa näkyvissä olevan kuvan tulostuksen.
(Useita kuvia)
Voit valita useita kuvia ja tilata niiden tulostuksen.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
Huomautuksia
•
(kuvatilaus) -merkkiä ei voi lisätä videoihin.
• Voit lisätä
(kuvatilaus) -merkin enintään 999 kuvaan.
Valitse kuva, jonka DPOF-rekisteröinnin haluat poistaa, ja paina sitten z
ohjauspainikkeessa samalla tavalla kuin DPOF-merkkiä lisättäessä.
-merkki katoaa, ja DPOF-rekisteröinti poistetaan.
Hakemisto
zDPOF-merkin poistaminen
MENU/
Asetukset-haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää ole.
Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla -merkin.
Toimenpidehaku
2 MENU t
Sisällysluettelo
DPOF
53FI
Kääntää valokuvan. Tämän avulla voit näyttää vaakasuuntaisen kuvan pystysuunnassa.
2 MENU t
(Toisto).
(Käännä) t z ohjauspainikkeessa
3 Käännä kuvaa painamalla [ / ] t b/B.
Huomautuksia
• Videoita tai suojattuja kuvia ei voi kääntää.
• Et ehkä pysty kääntämään muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen riippuu ohjelmistosta.
MENU/
Asetukset-haku
4 [OK] t z
Toimenpidehaku
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
Sisällysluettelo
Käännä
Hakemisto
54FI
Jos ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita kansioita, tämä valitsee kansion, joka sisältää
toistettavan kuvan.
1 Vaihda toistotilaan asettamalla tilakytkin asentoon
(Valitse kansio) t z ohjauspainikkeessa
3 Valitse kansio painikkeilla b/B.
4 [OK] t z
Huomaa
• Tätä kohdetta ei näytetä, kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
Jos on luotu useita kansioita, seuraavat ilmaisimet näkyvät kansion ensimmäisessä ja
viimeisessä kuvassa.
: Siirtää edelliseen kansioon
: Siirtää seuraavaan kansioon
: Siirtää joko edelliseen tai seuraavaan kansioon
MENU/
Asetukset-haku
zEri kansioissa olevien kuvien katseleminen
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Toisto).
Sisällysluettelo
Valitse kansio
Hakemisto
55FI
Tällä valitaan tai poistetaan käytöstä ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
1 MENU t
(Asetukset) t [Pääasetukset] t [Piippaus] t haluttu tila
t z ohjauspainikkeessa
Kytkee suljinpainiketta painettaessa kuuluvan suljinäänen päälle.
Päällä
Kytkee ohjauspainiketta/suljinta painettaessa kuuluvan äänimerkin
päälle.
Pois
Kytkee piippauksen/suljinäänen pois päältä.
Toimenpidehaku
Suljin
Sisällysluettelo
Piippaus
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
56FI
Valitsee USB-tilan, kun kamera liitetään tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen erillisen USB-kaapelin avulla.
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
Jos kamera kytketään tietokoneeseen, ohjattu
automaattitoistotoiminto käynnistyy ja kameran tallennuskansiossa
olevat valokuvat tuodaan tietokoneeseen. (Windows Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai muun
USB-laitteen välille.
MENU/
Asetukset-haku
PictBridge
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t [Pääasetukset] t [USB-liitäntä] t haluttu
tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
USB-liitäntä
Hakemisto
57FI
Tämä asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TVvärijärjestelmän mukaiseksi. Eri maissa ja alueilla käytetään erilaisia TV-värijärjestelmiä.
Jos haluat katsoa kuvia televisiossa, katso, mitä TV-värijärjestelmää käyttömaassa tai -alueella
käytetään (sivu 70).
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään mm. USA:ssa
ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään mm. Euroopassa
ja Kiinassa).
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t [Pääasetukset] t [Videolähtö] t haluttu
tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Videolähtö
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
58FI
Palauttaa asetuksen oletusasetukseen.
Kuvat säilytetään, vaikka suorittaisit tämän toiminnon.
1 MENU t
(Asetukset) t [Pääasetukset] t [Palauta] t [OK] t z
ohjauspainikkeessa
Toimenpidehaku
Huomaa
• Älä sammuta kameraa alustuksen aikana.
Sisällysluettelo
Palauta
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
59FI
Apuviivojen avulla voit helposti asettaa kohteen vaaka-/pystyasentoon.
1 MENU t
(Asetukset) t [Kuvausasetukset] t [Apuviiva] t haluttu
tila t z ohjauspainikkeessa
Apuviivat näytetään. Apuviivoja ei tallenneta.
Pois
Apuviivoja ei näytetä.
Toimenpidehaku
Päällä
Sisällysluettelo
Apuviiva
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
60FI
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään 3×).
Jos zoomauskerroin ylitetään, kamera käyttää joko älykästä tai tarkkuusdigitaalizoomausta.
Älykäs (
)
Tarkkuus (
)
Suurentaa kaikkia kuvakokoja kokonaiszoomauskertoimella 6×
mukaan lukien optinen 3×-zoom. Huomaa kuitenkin, että
kuvanlaatu heikkenee, kun optisen zoomin kerroin ylitetään
(tarkkuusdigitaalizoom).
Ei käytä digitaalizoomia.
Huomautuksia
• Digitaalinen zoomaustoiminto ei toimi, kun tallennetaan videoita tai kun Hymysuljin-toiminto on
aktivoitu.
• Älykäs zoom ei ole käytettävissä, kun kuvakooksi on asetettu [12M] (DSC-W190), [10M] (DSC-W180),
[16:9(9M)] (DSC-W190), [16:9(7M)] (DSC-W180) tai [3:2].
• Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä digitaalizoomia.
Hakemisto
Kokonaiszoomauskerroin, kun käytetään
älykästä zoomausta (mukaan lukien optinen
zoom 3×)
MENU/
Asetukset-haku
Pois
Suurentaa kuvaa digitaalisesti ilman vääristymiä kuvakoon mukaan
(älykäs zoom).
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t [Kuvausasetukset] t [Digitaalizoomaus] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Digitaalizoomaus
Tuettu zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan.
DSC-W190
Koko
Kokonaiszoomauskerroin
8M
Noin 3,7×
5M
Noin 4,6×
3M
Noin 5,9×
VGA
Noin 18×
16:9(2M)
Noin 6,2×
DSC-W180
Koko
Kokonaiszoomauskerroin
5M
Noin 4,2×
3M
Noin 5,3×
VGA
Noin 17×
16:9(2M)
Noin 5,7×
61FI
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin ajan heti valokuvan ottamisen jälkeen.
1 MENU t
(Asetukset) t [Kuvausasetukset] t [Autom. Katselu] t
haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Automaattikatselua käytetään.
Pois
Automaattikatselua ei käytetä.
zToisen kuvan ottaminen ilman viivettä
MENU/
Asetukset-haku
• Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, tallennetun kuvan näyttö katoaa ja voit ottaa uuden kuvan
välittömästi, vaikka Automaattinen katselu -asetuksena olisi [Päällä].
Toimenpidehaku
Päällä
Sisällysluettelo
Autom. Katselu
Hakemisto
62FI
Alustaa ”Memory Stick Duo” -kortin tai sisäisen muistin. Myynnissä olevat ”Memory Stick
Duo” -kortit on jo alustettu, ja niitä voidaan käyttää välittömästi.
Huomaa
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot, myös suojatut kuvat.
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t ["Memory Stick" -työkalu] tai [Sisäinen
muisti -työkalu] t [Alustus] t [OK] t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Alustus
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
63FI
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen
tallennuskansio.
Huomautuksia
• Tätä kohdetta ei näytetä, kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
• Jos kameraan asetetaan muussa laitteessa käytetty ”Memory Stick Duo” -kortti ja otetaan kuvia, uusi
kansio voidaan luoda automaattisesti.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9 999 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Kun uusi kansio on luotu, voit vaihtaa tallennuksen kohdekansion (sivu 65) ja valita kuvien
katselukansion (sivu 55).
MENU/
Asetukset-haku
zKansiot
Toimenpidehaku
1 MENU t
(Asetukset) t ["Memory Stick" -työkalu] t [Luo kansio] t
[OK] t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Luo kansio
Hakemisto
64FI
Tällä muutetaan ”Memory Stick Duo” -kortin kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
1 MENU t
kansiota]
(Asetukset) t ["Memory Stick" -työkalu] t [Muuta
3 [OK] t z
Huomautuksia
• Tätä kohdetta ei näytetä, kun käytetään sisäistä muistia kuvien tallentamiseen.
• Kansiota ”100” ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Toimenpidehaku
2 Valitse kansio ohjauspainikkeen painikkeella b/B.
Sisällysluettelo
Muuta kansiota
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
65FI
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo” -korttiin.
1 Aseta kameraan ”Memory Stick Duo”, jossa on riittävästi vapaata tilaa.
Huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
• Asenna kameraan täyteen ladattu akku. Jos yrität kopioida kuvatiedostoja, kun akussa on vain vähän
varausta jäljellä, akku saattaa loppua, jolloin kopiointi epäonnistuu ja tiedot voivat korruptoitua.
• Kuvia ei voi kopioida yksitellen.
• Alkuperäiset kuvat pysyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Voit tyhjentää sisäisen muistin
poistamalla ”Memory Stick Duo” -kortin kopioinnin jälkeen ja alustamalla sitten sisäisen muistin
([Alustus] kohdassa [Sisäinen muisti -työkalu]).
• ”Memory Stick Duo” -korttiin luodaan uusi kansio ja kaikki tiedot kopioidaan siihen. Et voi valita
jotakin tiettyä kansiota ja kopioida kuvia siihen.
Toimenpidehaku
2 MENU t
(Asetukset) t ["Memory Stick" -työkalu] t [Kopioi] t
[OK] t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Kopioi
Hakemisto
66FI
Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen.
1 MENU t
(Asetukset) t [Kellonajan asetuks.] t [Kellonajan
asetuks.] t haluttu asetus t [OK] t z ohjauspainikkeessa
Huomaa
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuviin voitaisiin lisätä päivämäärä. Voit tulostaa tai tallentaa
kuvia päivämäärän kera käyttämällä CD-ROM-levyllä (mukana) olevaa ”PMB”-ohjelmaa.
Toimenpidehaku
Keskiyö on 12:00AM ja keskipäivä on 12:00PM.
Sisällysluettelo
Kellonajan asetuks.
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
67FI
Tällä valitaan valikkokohteiden, varoitusten ja ilmoitusten kieli.
1 MENU t
(Asetukset) t [Language Setting] t [Language Setting]
t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Sisällysluettelo
Language Setting
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
68FI
Voit katsoa kuvia televisiolla kytkemällä kameran televisioon.
Liittämistapa määräytyy sen television mukaan, johon kamera liitetään.
Tutustu myös television mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
1 Kytke virta pois sekä kamerasta että TV:stä.
2 Kytke kamera televisioon erillisellä AV-kaapelilla (mukana).
Keltainen
1 Audio-/videoliitäntään
Valkoinen
MENU/
Asetukset-haku
VIDEO AUDIO
Toimenpidehaku
Kuvien katseleminen liittämällä kamera
televisioon AV-kaapelilla (mukana)
Sisällysluettelo
Kuvien katseleminen televisiosta
(Toisto)
2
(USB)·A/V OUT -liittimeen
Hakemisto
Erillinen AV-kaapeli
(mukana)
3 Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.
4 Siirrä tilakytkin asentoon
(Toisto) ja kytke sitten kamera päälle.
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon. Valitse haluamasi kuva painamalla
ohjauspainiketta.
Huomautuksia
• Kun käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaali on ehkä vaihdettava vastaamaan paikallisessa
televisiojärjestelmässä käytettävää signaalityyppiä (sivu 58).
• Kuvattavaa kuvaa ei näytetä TV:ssä, kun videota kuvataan kameran ja TV:n ollessa liitettyinä.
69FI
Jos haluat katsoa kuvia televisiolla, tarvitset videotuloliitännällä varustetun television ja erillisen
AV-kaapelin (mukana). Television värijärjestelmän täytyy olla sama kuin digitaalikamerassa.
Katso seuraavista luetteloista, mitä televisioiden värijärjestelmää kameran käyttömaassa tai alueella käytetään.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait,
Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä jne.
MENU/
Asetukset-haku
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
Toimenpidehaku
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, Filippiinit, Jamaika, Japani, Kanada, Keski- Amerikka,
Kolumbia, Korea, Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan, Venezuela, Yhdysvallat jne.
Sisällysluettelo
Televisioiden värijärjestelmät
Hakemisto
70FI
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on kohdassa ”Macintoshtietokoneen käyttäminen” (sivu 79).
MENU/
Asetukset-haku
• ”PMB”-ohjelmiston asentaminen
Toimenpidehaku
Asenna ohjelmisto (mukana) ensin (sivu 73)
Sisällysluettelo
Windows-tietokoneen
käyttäminen
Kameran liittäminen tietokoneeseen (sivu 75)
Hakemisto
• Kuvien katseleminen ”PMB”-ohjelman avulla:
– Kuvien tuominen tietokoneeseen
– Kuvien vieminen kameraan
– Kuvien muokkaaminen
– Valokuvien kuvauspaikkojen näyttäminen online-kartoilla (tämä
vaatii Internet-yhteyden)
– Otetut kuvat sisältävän levyn luominen (tallentava CD- tai DVDasema tarvitaan)
– Valokuvien tulostaminen tai tallentaminen päivämäärän kanssa
– Kuvien kopioiminen mediapalveluun (tämä vaatii Internet-yhteyden)
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin on
Sonyn asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
71FI
Käyttöjärjestelmä
(valmiiksi asennettu)
Muut
Kuvien tuonti
Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2
*1
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
64-bittisiä ja Starter (Edition) -versioita ei tueta.
(Edition) -versiota ei tueta.
*2 Starter
• Tietokoneympäristön täytyy täyttää myös käyttöjärjestelmän toimintavaatimukset.
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai käytetään
monikäynnistysjärjestelmää.
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa tietokoneympäristöissä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet (kuten
kamera) eivät ehkä toimi. Tämä määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin mukaan.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva) -liitännän kautta mahdollistaa edistyneen
(nopean) tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kaksi USB-liitännän tilaa tietokoneeseen liittämistä varten: [Mass Storage]
(oletusasetus) ja [PictBridge]. Tässä osassa kuvataan esimerkkinä vaihtoehto [Mass Storage]. Jos haluat
lisätietoja [PictBridge]-asetuksesta, katso sivu 57.
• Kun tietokone palautuu valmius- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä
palaudu heti.
Hakemisto
Huomautuksia
MENU/
Asetukset-haku
Microsoft Windows XP*1 Suoritin: Intel Pentium III 500 MHz tai
SP3/Windows Vista SP1*2 parempi (suositus: Intel Pentium III 800
MHz tai parempi)
Muisti: 256 Mt tai enemmän (suositus:
512 Mt tai enemmän)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava
levytila on noin 500 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus: 1 024 × 768
pistettä tai enemmän
Videomuisti: 32 Mt tai enemmän
(suositus: 64 Mt tai enemmän)
Toimenpidehaku
”PMB”-ohjelman
käyttö
Sisällysluettelo
Suositeltava tietokoneympäristö
72FI
Voit asentaa mukana toimitetun ohjelmiston (PMB) seuraavalla tavalla.
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta [Computer]
(Tietokone) (Windows XP:ssä [My Computer] (Oma
tietokone)) t
(SONYPICTUTIL).
• Jos AutoPlay-näyttö tulee näkyviin, valitse ”Run Install.exe.” ja
suorita asennus noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.
Näkyviin tulee ”Choose Setup Language” (Valitse asennuskieli) -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja napsauta sitten [Next] (Seuraava).
”License Agreement” (Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee näkyviin.
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt ehdot, napsauta valintapainiketta
( vaihtuu vaihtoehdoksi ) ja sitten [Next] (Seuraava).
MENU/
Asetukset-haku
2 Napsauta [Install] (Asenna).
Toimenpidehaku
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROM-levy
(mukana) CD-ROM-levyasemaan.
Sisällysluettelo
Ohjelmiston (mukana)
asentaminen
5 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
6 Poista CD-ROM-levy asennuksen päätyttyä.
Pikakuvakkeet ”
PMB” ja ”
PMB Guide” luodaan työpöydälle. Käynnistä
ohjelmisto kaksoisnapsauttamalla näitä kuvakkeita.
Hakemisto
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• Tietokoneen järjestelmäympäristö saattaa edellyttää, että DirectX asennetaan.
Huomaa
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
73FI
Ohjelmiston avulla voit käyttää kameralla otettuja valokuvia ja videoita entistä tehokkaammin.
Tässä osassa on yhteenveto ”PMB”-ohjelmasta. Jos haluat lisätietoja, katso ”PMB Guide”.
”PMB” -ohjelman avulla:
•
•
•
•
”PMB Guide”-ohjelmiston käynnistäminen
(PMB Guide) -kuvaketta.
Pääset ”PMB Guide”-toimintoon Käynnistä-valikosta valitsemalla [Start] (Käynnistä) t [All
Programs] (Kaikki ohjelmat) t [Sony Picture Utility] t [Help] (Ohja) t [PMB Guide].
”PMB” -ohjelmiston käynnistäminen ja
lopettaminen
1 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
Hakemisto
1 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
MENU/
Asetukset-haku
•
•
•
•
Voit tuoda kameralla otettuja kuvia tietokoneeseen ja näyttää niitä tietokoneessa.
Voit viedä kuvia tietokoneesta ”Memory Stick Duo” -korttiin ja näyttää ne kamerassa.
Voit järjestää kuvia tietokoneessa kalenterissa olevan kuvauspäivän mukaan ja katsella niitä.
Voit parannella kuvia (mm. Punasilmäisyyden korjaus), etsiä niistä kasvoja, tulostaa ja lähettää niitä
sähköpostiliitteinä sekä muuttaa kuvauspäivämäärän.
Voit näyttää kuvien kuvauspaikkojen tietoja kartalla. (Tämä vaatii Internet-yhteyden.)
Voit tulostaa tai tallentaa valokuvia päivämäärällä varustettuna.
Voit luoda kuvia sisältävän levyn tallentavan CD- tai DVD-aseman avulla.
Voit kopioida kuvan mediapalveluun. (Tämä vaatii Internet-yhteyden.)
Toimenpidehaku
”PMB”-ohjelmiston yleiskuvaus
Sisällysluettelo
Tietoja ”PMB (Picture Motion
Browser)” -ohjelmistosta
(PMB) -kuvaketta.
Tai käynnistysvalikosta: Napsauta [Start] (Käynnistä) t [All Programs] (Kaikki ohjelmat) t
[Sony Picture Utility] t [PMB].
Information-työkalun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, kun ”PMB” käynnistetään ensimmäisen
kerran. Valitse [Start] (Käynnistä).
• Tämä toiminto ilmoittaa uutisista, kuten ohjelmistopäivityksistä. Voit muuttaa asetusta myöhemmin.
2 Sulje ”PMB” napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa
painiketta.
-
74FI
Jos haluat lisätietoja ”PMB”-toiminnoista, katso ”PMB Guide”.
Jos kuvia tuodaan sisäisestä muistista, vaihe 1 on tarpeeton.
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory Stick Duo” -kortti kameraan.
2 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan tai kytke kamera pistorasiaan
verkkolaitteen (myydään erikseen) avulla.
4 Liitä kamera tietokoneeseen.
”Yhdistää…” tulee kameran näyttöön.
• Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen kerran, tietokone suorittaa automaattisesti ohjelman kameran
tunnistamiseksi. Odota hetki.
(USB)·A/V OUT -liittimeen
Hakemisto
2
MENU/
Asetukset-haku
3 Käynnistä kamera ja tietokone.
Toimenpidehaku
Kameran liittäminen tietokoneeseen
Sisällysluettelo
Kuvien katseleminen
tietokoneella
1USB-liittimeen
Erillinen USB-kaapeli
Huomautuksia
• Jos tuodaan kuvia tietokoneesta tai viedään niitä sinne, siirto saattaa epäonnistua tai kuvatiedot voivat
vaurioitua, jos akku sammuttaa virran liian pian.
•
näkyy näytössä tiedonsiirron aikana. Älä käytä tietokonetta ilmaisimen ollessa näkyvissä. Kun
ilmaisin muuttuu muotoon
, voit jatkaa tietokoneen käyttöä.
• Jos ”Mass Storage” ei tule näkyviin, aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage] (sivu 57).
75FI
1 Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
”PMB”-ohjelmiston [Import Media Files] (tuo mediatiedostoja) -näyttö tulee automaattisesti
näkyviin.
• Jos ohjattu automaattitoistotoiminto tulee näkyviin, sulje se.
Sisällysluettelo
Kuvien tuominen tietokoneeseen
2 Tuo kuvia napsauttamalla [Import] (Tuo)-painiketta.
• Kuvat tuodaan automaattisesti ”Pictures” (Kuvat) -kansioon (Windows XP:ssä ”My Pictures” (Omat
kuvat)) luotuun kansioon, jonka nimenä on tuontipäivämäärä.
3 Katsele kuvia tietokoneella.
”PMB”-ohjelmisto käynnistyy, kun tuonti on suoritettu.
Näkyviin tulevat tuotujen kuvien pikkukuvat.
zKuvien katselu ”PMB”-ohjelman avulla
Voit järjestää kuvia tietokoneessa olevassa kalenterissa
kuvauspäivän mukaan ja katsella niitä. Jos haluat lisätietoja
”PMB”-ohjelmasta, katso ”PMB Guide”.
Hakemisto
Esimerkki: Kuukauden
mukainen näyttö
MENU/
Asetukset-haku
• ”Pictures” (Kuvat) (Windows XP:ssä ”My Pictures” (Omat
kuvat)) on oletuskansiona ”Viewed folders” (Katselukansiot)
-kansiossa.
Toimenpidehaku
Tietokone aloittaa kuvien tuonnin.
Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman ”PMB”-ohjelmaa
Kun ohjattu automaattitoistotoiminto tulee näkyviin vaiheessa 1, napsauta [Open folder to view
files] (Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja) t [OK] t [DCIM] t kopioi haluamasi kuvat
tietokoneeseen.
76FI
Voit viedä kuvia tietokoneesta ”Memory Stick Duo” -korttiin ja katsella niitä kamerassa.
Jos haluat lisätietoja, katso ”PMB Guide”.
1 Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
• Jos ohjattu automaattitoistotoiminto tulee näkyviin, sulje se.
(PMB).
Toimenpidehaku
2 Käynnistä ”PMB” kaksoisnapsauttamalla työpöydällä
3 Valitse päänäytöstä valokuvat, jotka haluat viedä.
4 Napsauta
Sisällysluettelo
Kuvien vieminen kameraan katselua varten
näytön yläosassa t [Memory Card] (Muistikortti).
[Export to Media] (Vie tallennusvälineeseen) -näyttö tulee näkyviin.
5 Valitse tallennusvälineen asema ja napsauta [Export] (Vie).
• Kuvakoon mukaan et voi toistaa kaikkia kuvia.
• Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty
tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.
USB-yhteyden poistaminen
MENU/
Asetukset-haku
Huomautuksia
Suorita vaiheiden 1–3 toimenpiteet, ennen kuin:
Irrotat erillisen USB-kaapelin.
Poistat ”Memory Stick Duo” -kortin.
Asetat ”Memory Stick Duo” -kortin kameraan sen jälkeen, kun olet kopioinut kuvia sisäisestä muistista.
Kytket kameran pois päältä.
1 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
irtikytkentäkuvaketta.
Windows Vista
2 Valitse (USB Mass Storage Device (USBmassamuistilaite)) t [Stop] (Pysäytä).
3 Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
Hakemisto
•
•
•
•
Windows XP
Irtikytkentäkuvake
77FI
Kameralla tallennetut kuvatiedostot ryhmitellään
kansioiksi ”Memory Stick Duo” -korttiin tai sisäiseen
muistiin.
Esimerkki: kansioiden tarkastelu
Windows Vistassa
MENU/
Asetukset-haku
Huomautuksia
Hakemisto
• Et voi tallentaa kuvia ”100MSDCF”-kansioon. Näissä kansioissa olevat kuvat ovat käytettävissä vain
katselua varten.
• Et voi tallentaa kuvia ”MISC”-kansioon tai toistaa siellä olevia kuvia.
• Kuvatiedostot nimetään seuraavasti:
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Videotiedostot: MOV0ssss.AVI
– Hakemistokuvatiedostot, jotka tallennetaan videota kuvattaessa: MOV0ssss.THM
ssss tarkoittaa mitä tahansa numeroa 0001–9999. Videotilassa kuvatun videotiedoston nimen numeroosa on sama kuin sitä vastaavalla hakemistokuvatiedostolla.
Toimenpidehaku
AKansio, jossa on sellaisella kameralla tallennettuja
kuvatiedostoja, jossa ei ole kansioiden
luontitoimintoa.
BKansio, jossa on kameralla tallennettuja
kuvatiedostoja.
Sisällysluettelo
Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja
tiedostonimet
78FI
Voit kopioida kuvia Macintosh-tietokoneeseen. ”PMB” ei ole yhteensopiva Macintoshtietokoneiden kanssa.
Suositeltava ympäristö kuvien kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (ver. 10.1–10.5)
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Toimenpidehaku
Suositeltava tietokoneympäristö
Sisällysluettelo
Macintosh-tietokoneen
käyttäminen
Huomautuksia
Hakemisto
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin on Sonyn
asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
MENU/
Asetukset-haku
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa tietokoneympäristöissä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet (kuten
kamera) eivät ehkä toimi. Tämä määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin mukaan.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopivan USB -liitännän kautta mahdollistaa
edistyneen (nopean) tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kaksi USB-liitännän tilaa tietokoneeseen liittämistä varten: [Mass Storage]
(oletusasetus) ja [PictBridge]. Tässä osassa kuvataan esimerkkinä vaihtoehto [Mass Storage]. Jos haluat
lisätietoja [PictBridge]-asetuksesta, katso sivu 57.
• Kun tietokone palautuu valmius- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä
palaudu heti.
79FI
Jos kuvia tuodaan sisäisestä muistista, vaihe 1 on tarpeeton.
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory Stick Duo” -kortti kameraan.
3 Käynnistä kamera ja Macintosh-tietokone.
4 Liitä kamera tietokoneeseen.
(USB) A/V OUT -liittimeen
1USB-liittimeen
Erillinen USB-kaapeli
6 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
Hakemisto
5 Kaksoisnapsauta uutta kuvaketta t [DCIM] t kansio, jossa tuotavat
tiedostot sijaitsevat.
MENU/
Asetukset-haku
2
Toimenpidehaku
2 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan tai kytke kamera pistorasiaan
verkkolaitteen (myydään erikseen) avulla.
Sisällysluettelo
Kuvien vieminen ja katseleminen tietokoneessa
• Jos haluat lisätietoja kuvien tallennuskansioista ja tiedostonimistä, katso sivu 78.
7 Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta t kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
USB-yhteyden poistaminen
Vedä ja pudota aseman tai ”Memory Stick Duo” -kortin symboli roskakorisymboliin (”Trash”)
ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista, tai kameran yhteys tietokoneeseen katkaistaan.
•
•
•
•
Irrotat erillisen USB-kaapelin.
Poistat ”Memory Stick Duo” -kortin.
Asetat ”Memory Stick Duo” -kortin kameraan.
Kytket kameran pois päältä.
80FI
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas” sisältää lisätietoja kameran ja valinnaisten lisävarusteiden
käytöstä.
Kun asennat ”Cyber-shot-käsikirja” -oppaan, myös ”Cyber-shot-edistyneen käytön opas”
asennetaan.
(Edistyneen käytön opas)
Pääset Edistyneen käytön opas-toimintoon Käynnistä-valikosta valitsemalla [Start]
(Käynnistä) t [All Programs] (Kaikki ohjelmat) t [Sony Picture Utility] t [Edistyneen
käytön opas].
Katselu Macintoshissa
MENU/
Asetukset-haku
1 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
-kuvaketta.
Toimenpidehaku
Katselu Windowsissa
Sisällysluettelo
Katselu ”Cyber-shot-edistyneen
käytön opas” -oppaan katselu
1 Kopioi [stepupguide]-kansio [stepupguide]-kansiosta tietokoneeseen.
Hakemisto
2 Valitse [stepupguide], [language] (kieli) ja sitten CD-ROM-levyllä
(mukana) oleva [FI]-kansio. Kopioi kaikki [FI]-kansiossa olevat tiedostot
tietokoneeseen vaiheessa 1 kopioidun [stepupguide]-kansion [img]kansioon. (Korvaa [img]-kansion tiedostot [FI]-kansion tiedostoilla.)
3 Kopioinnin jälkeen pura kaksoisnapsauttamalla ”stepupguide.hqx”
[stepupguide]-kansiossa ja kaksoisnapsauta sitten syntynyttä tiedostoa
”stepupguide”.
Huomaa
• Jos HQX-tiedoston purkamistyökalua ei ole asennettu, asenna Stuffit Expander.
81FI
Voit tulostaa valokuvia seuraavilla menetelmillä.
Voit tulostaa kuvia liittämällä kameran PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
Voit tulostaa kuvia ”Memory Stick” -yhteensopivalla tulostimella.
Lue tulostimen mukana tulleet käyttöohjeet.
MENU/
Asetukset-haku
Tulostaminen ”Memory Stick” -yhteensopivalla
tulostimella
Toimenpidehaku
Tulostaminen PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella (sivu 83)
Sisällysluettelo
Valokuvien tulostaminen
Tulostaminen tietokoneella
Hakemisto
Voit tuoda kuvia tietokoneeseen kameran mukana toimitettavan ”PMB”ohjelmiston avulla ja tulostaa kuvat.
Voit lisätä ja tulostaa kuviin päivämäärän. Jos haluat lisätietoja, katso ”PMB
Guide”.
Tulostaminen valokuvausliikkeessä (sivu 85)
Voit viedä kameralla otetut kuvat sisältävän ”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen. Voit lisätä etukäteen
(kuvatilaus) -merkin
kuviin, jotka haluat tulostaa.
Huomaa
• Jos tulostat [16:9]-tilassa kuvattuja kuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.
82FI
”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Huomaa
• Videoita ei voi tulostaa.
Valmistele kamera tulostimen USB-yhteyttä varten käyttämällä erillistä USB-kaapelia.
1 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan.
2 Kytke kamera tulostimeen.
2
MENU/
Asetukset-haku
Kameran valmistelu
Toimenpidehaku
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia ilman tietokonettakin liittämällä kameran suoraan
PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
Sisällysluettelo
Kuvien tulostaminen suoraan
PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella
(USB)·A/V OUT -liittimeen
Hakemisto
1 USB-liittimeen
Erillinen USB-kaapeli
3 Kytke kamera ja tulostin päälle.
-ilmaisin
Kun yhteys on muodostunut, -ilmaisin tulee näkyviin.
Jos -ilmaisin vilkkuu kameran näytössä (virheilmoitus), tarkista
kameraan liitetty tulostin.
Huomaa
• Jos tulostimeen ei voitu muodostaa yhteyttä, muista valita [Pääasetukset]-kohdassa [USB-liitäntä]asetukseksi [PictBridge].
83FI
1 MENU t
(Tulosta) t haluttu tila t z ohjauspainikkeessa
Tämä kuva
Tulostaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Useita kuvia
Voit valita ja tulostaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 1 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
2 Haluttu kohde t [OK] t z
Määrä
Valitsee valitun kuvan tulostettavien kopioiden määrän.
Toimenpidehaku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista yllä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää ole.
Sisällysluettelo
Tulostus
• Määrätty kuvamäärä ei ehkä mahdu yhdelle arkille.
Valitsee, miten monta kuvaa tulostetaan vierekkäin arkille.
Koko
Valitsee tulostusarkin koon.
Päivä
Valitsee [Päivä]- tai [Päivä&aika]-vaihtoehdon päivämäärän ja ajan
lisäämiseksi kuviin.
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään kameran [Kellonajan asetuks.]
-kohdassa valitussa järjestyksessä. Tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikkien tulostimien kanssa.
• Älä irrota USB-kaapelia, kun
(PictBridge-yhteys) -ilmaisin näkyy näytössä.
Hakemisto
Huomaa
MENU/
Asetukset-haku
Asettelu
84FI
Voit viedä kameralla otetut kuvat sisältävän ”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen. Jos valokuvausliike käyttää DPOF-standardin mukaista tulostusta, voit
valita kuvat merkitsemällä ne ennalta
(kuvatilaus) -merkillä katseluvalikossa.
MENU/
Asetukset-haku
• Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi tulostaa suoraan kamerasta valokuvausliikkeessä.
Kopioi kuvat ”Memory Stick Duo” -korttiin ja vie se valokuvausliikkeeseen (sivu 66).
• Kysy valokuvausliikkeestä, minkä tyyppisiä ”Memory Stick Duo” -kortteja he pystyvät käsittelemään.
• Jos he eivät pysty käsittelemään ”Memory Stick Duo” -kortteja, kopioi tulostettavat kuvat CD-R-levylle
tai jollekin muulle tallennusvälineelle ja vie se liikkeeseen.
• ”Memory Stick Duo” -sovitin (myydään erikseen) saattaa olla tarpeen. Kysy tarkempia tietoja
valokuvausliikkeestä.
• Varmuuskopioi aina kuvatiedot levylle ennen kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.
• Et voi asettaa kuvien tulostusmäärää.
• Kun haluat lisätä päivämääriä kuviin, pyydä ohjeita liikkeestä, jossa tulostat kuvat.
Toimenpidehaku
Huomautuksia
Sisällysluettelo
Tulostaminen
valokuvausliikkeessä
Hakemisto
85FI
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso aiheet sivuilla 87–93.
3 Palauta asetukset (sivu 59).
Korjattaessa kameroita, joissa on sisäinen muisti tai musiikkitiedostotoiminto, kamerassa olevia
tietoja voidaan ehkä tarkastaa toimintaongelmien varmistamiseksi ja korjaamiseksi. Sony ei
kopioi tai tallenna näitä tietoja.
Hakemisto
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen wwwsivustolla.
http://www.sony.net/
MENU/
Asetukset-haku
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Toimenpidehaku
2 Irrota akku, odota noin minuutti, asenna akku takaisin ja kytke
virta päälle.
Sisällysluettelo
Vianmääritys
Voit hypätä sivulle, jossa selitetään ongelman ilmeneminen ja syy tai asianmukainen korjaava
toimenpide, napsauttamalla jotakin seuraavista kohteista.
Akku ja virta...................................... 87
”Memory Stick Duo” ........................ 91
Valokuvien tai videoiden
kuvaaminen ...................................... 87
Sisäinen muisti................................. 91
Kuvien katselu.................................. 90
Kuvien poistaminen......................... 90
Tietokoneet....................................... 90
Tulostus ............................................ 92
PictBridge-yhteensopiva tulostin ... 92
Muut .................................................. 93
Varoitusilmoitukset.......................... 94
86FI
Akkua ei voi työntää sisään.
• Aseta akku oikein painamalla akun poistovipua.
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
Virta katkeaa yllättäen.
Varaustilan ilmaisin näyttää väärin.
Hakemisto
• Aku varaus kuluu nopeasti ja todellinen jäljellä oleva varaus on ilmaisinta alhaisempi seuraavissa
tapauksissa:
– Kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
– Salamaa ja zoomia käytetään usein.
– Virta kytketään usein päälle ja pois päältä.
– Näytön kirkkautta lisätään käyttämällä DISP (näyttö) -asetuksia.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 100). Vaihda tilalle uusi.
MENU/
Asetukset-haku
• Kameran ja akun lämpötilan mukaan virta voi katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi. Tällöin
nestekidenäyttöön ilmestyy viesti ennen virran katkeamista.
• Jos et käytä kameraa noin 3 minuuttiin virran ollessa päällä, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke kamera uudestaan päälle.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 100). Vaihda tilalle uusi.
Toimenpidehaku
• Kun akku on asetettu kameraan, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kameraan tulee virta.
• Aseta akku oikein.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 100). Vaihda tilalle uusi.
• Käytä suositeltua akkua.
Sisällysluettelo
Akku ja virta
Akkua ei voi ladata.
• Akkua ei voi ladata verkkolaitteen (myydään erikseen) avulla. Lataa akku akkulaturilla.
CHARGE-valo vilkkuu akun latauksen aikana.
• Irrota akku ja asenna se oikein paikalleen.
• Lämpötila voi olla lataukseen sopimaton. Yritä ladata akku uudelleen, kun latauslämpötila on sopiva
(10 °C–30 °C).
• Jos haluat lisätietoja, katso sivu 101.
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
Kuvia ei voi tallentaa.
• Tarkasta, onko sisäisessä muistissa tai ”Memory Stick Duo” -kortissa vapaata tilaa. Jos se on täynnä,
toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (sivu 30).
– Vaihda ”Memory Stick Duo”.
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Aseta valokuvaa otettaessa tilakytkin asentoon
(Yksittäiskuva).
• Aseta videoita kuvattaessa tilakytkin asentoon
(Video).
87FI
• Kuvaa ei oteta, jos hymyileviä kasvoja ei tunnisteta.
Kohde ei näy näytössä.
• Kamera on asetettu toistotilaan. Aseta tilakytkin asentoon
(Yksittäiskuva) tai
(Video).
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi, kun
näkyy näytössä.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi oikein kuvattaessa yöaikaan.
• Paina suljinpainike puoliväliin ennen kuvan ottamista. Älä paina painiketta nopeasti pohjaan.
Kuva ei ole tarkka.
Zoom ei toimi.
• Älykästä zoomia ei voi käyttää kaikkien kuvakokojen kanssa (sivu 61).
• Digitaalizoom ei ole käytettävissä, kun:
– Kuvataan videoita.
– Hymysuljin toimii.
• Salamaa ei voi käyttää, kun:
– [Kuvaustapa]-asetuksena on [Sarja] (sivu 35).
–
(Suuri herkkyys)- tai (Hämärä) -tila valitaan valotusohjelmassa.
– Kuvataan videoita.
• Valitse salaman asetukseksi (Salama päällä) (sivu 26), kun valotusohjelmatilaksi on valittu
(Maisema),
(Hiekkaranta) tai (Lumi).
Hakemisto
Salamavalo ei toimi.
MENU/
Asetukset-haku
• Kohde on liian lähellä. Varmista kuvatessasi, että objektiivi on kauempana kohteesta kuin lyhin
kuvausetäisyys (noin 5 cm (W) tai 40 cm (T) objektiivista).
• (Hämärä)- tai (Maisema) -tila on valittu valotusohjelmassa, kun otetaan valokuvia.
• Puolimanuaalinen toiminto on valittu. Valitse automaattitarkennustila (sivu 40).
Toimenpidehaku
Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
Sisällysluettelo
Hymysuljintoiminto ei toimi.
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy sameita, valkoisia pyöreitä täpliä.
• Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa. Tämä ei
ole vika.
Lähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.
•
(Maisema)- tai
(Hämärä) -tila valitaan valotusohjelmassa.
Makrokuvausta ei voi sammuttaa.
• Makrokuvauksen sammuttamiseksi väkisin ei ole toimintoa. [Auto]-tilassa telekuvaus on mahdollista
myös makrokuvaustilassa.
Päivämäärä ja aika eivät näy nestekidenäytössä.
• Päivämäärä ja aika eivät näy kuvattaessa. Ne näkyvät vain toiston aikana.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuvaan voitaisiin lisätä päivämäärä. Voit tulostaa tai tallentaa
päivämäärällä varustettuja kuvia käyttämällä ”PMB”-ohjelmaa (sivu 74).
88FI
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 36).
Nestekidenäyttö on liian tumma tai vaalea.
• Säädä taustavalon kirkkautta (sivu 14).
• Kuvattavan kohteen takana on valonlähde. Valitse mittaustila (sivu 42) tai säädä valotusta (sivu 36).
Kuva on liian vaalea.
• Säädä valotusta (sivu 36).
• Aseta [Väritila]-asetukseksi [Normaali] (sivu 47).
• Säädä valkotasapainoa (sivu 38).
Kuvassa näkyy valkoisia, mustia, punaisia, violetteja tai muita pystyraitoja, tai
koko kuva muuttuu punertavaksi, kun kuvataan erittäin kirkasta kohdetta.
• Kyseessä on vuotamisilmiö. Tämä ei ole vika.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä tekemällä sen väliaikaisesti kirkkaammaksi, kun
valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
Hakemisto
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
MENU/
Asetukset-haku
Kuvan värit eivät ole oikein.
Toimenpidehaku
Kuva on liian tumma.
Sisällysluettelo
F-arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valitse [Punasilm.esto]-asetukseksi [Auto] tai [Päällä] (sivu 46).
• Ota kuva salaman kantamaa lähempää salamaa käyttäen.
• Valaise huone ja ota kuva.
• Parantele kuvaa valitsemalla [Parantelu] t [Punasilmäisyyden korjaus] katseluvalikossa (sivu 50)
tai korjaa sitä käyttämällä ”PMB”-ohjelmaa.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan.
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (sivu 30).
• Paristojen varaus on vähissä. Aseta ladattu akku.
Sama kuva otetaan useita kertoja.
• [Kuvaustapa]-asetuksena on [Sarja] (sivu 35).
89FI
Kuvia ei voi toistaa.
Päivämäärä ja aika eivät ole näkyvissä.
• Näyttö on asetettu näyttämään vain kuvat. Tuo tiedot esiin painamalla DISP (näyttö) -painiketta
(sivu 14).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
Kuva ei näy televisiossa.
• Tarkasta, että kameran [Videolähtö]-asetus on asetettu television värijärjestelmän mukaisesti
(sivu 58).
• Tarkasta, että liitäntä on tehty oikein (sivu 69).
• Jos erillinen USB-kaapeli on liitetty toiseen laitteeseen, irrota se (sivu 77).
Kuvaa ei voi poistaa.
• Peruuta suojaus (sivu 52).
Hakemisto
Kuvien poistaminen
MENU/
Asetukset-haku
• Tähän voi olla syynä kuvan käsittely. Tämä ei ole vika.
Toimenpidehaku
• Aseta tilakytkin asentoon
(Toisto).
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu.
• Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty
tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä (sivu 77).
Sisällysluettelo
Kuvien katselu
Tietokoneet
Kameran käyttöjärjestelmän ja kameran yhteensopivuudesta ei ole tietoa.
• Tarkista ”Suositeltava tietokoneympäristö” sivulla 72 (Windows) ja sivulla 79 (Macintosh).
”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei tunnisteta ”Memory Stick” -korttipaikalla
varustetussa tietokoneessa.
• Tarkasta, että tietokone ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia. Muiden kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaitteiden
käyttäjien tulee ottaa yhteys kyseisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivut 75 ja 80).
Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Jos akun varaus on vähäinen, aseta kameraan ladattu akku tai käytä verkkolaitetta (myydään
erikseen).
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Mass Storage] (sivu 57).
• Käytä erillistä USB-kaapelia (mukana).
• Irrota erillinen USB-kaapeli sekä tietokoneesta ja kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla.
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen, ei USB-jakajan tai muun laitteen kautta.
90FI
• Kytke kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 75).
• Jos otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua ”Memory Stick Duo” -korttia, et ehkä pysty
tuomaan kuvia tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassa alustettua ”Memory Stick Duo” -korttia
(sivu 63).
Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PMB” ei käynnisty automaattisesti.
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytät ”PMB” -ohjelmaa, katso ”PMB Guide” (sivu 74).
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Katso ohjeet tulostimen käyttöoppaasta.
Tietokoneeseen vietyjä kuvia ei voi katsella kameralla.
MENU/
Asetukset-haku
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai ”Memory Stick Duo” -kortista. Tuo video tietokoneen
kiintolevylle ja toista video sitten kiintolevyltä (sivu 75).
Toimenpidehaku
• Muodosta USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle.
Sisällysluettelo
Kuvia ei voi tuoda.
• Vie ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, kuten esim. ”101MSDCF” (sivu 78).
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi asentaa.
Hakemisto
”Memory Stick Duo”
• Aseta ”Memory Stick Duo” oikein päin.
Olet alustanut ”Memory Stick Duo” -kortin vahingossa.
• Kaikki ”Memory Stick Duo” -kortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei voi
palauttaa.
Sisäinen muisti
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
• Kamerassa on asennettuna ”Memory Stick Duo”. Poista se.
Sisäisessä muistissa tallennettuna olevia tietoja ei voi kopioida ”Memory Stick
Duo” -korttiin.
• ”Memory Stick Duo” on täynnä. Kopioi riittävän suureen ”Memory Stick Duo” -korttiin.
”Memory Stick Duo” -kortissa tai tietokoneessa olevia tietoja ei voi kopioida
sisäiseen muistiin.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
91FI
Katso kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin” yhdessä seuraavien aiheiden kanssa.
Kuvat tulostuvat kumpikin reuna pois leikkautuneena.
Kuvaan ei voi lisätä päivämäärää tulostettaessa.
PictBridge-yhteensopiva tulostin
MENU/
Asetukset-haku
• ”PMB”-ohjelman avulla voit tulostaa kuviin päivämäärän (sivu 74).
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuviin voitaisiin lisätä päivämäärä. Kameralla otetuissa
kuvissa on kuitenkin tallennuspäivämäärätiedot, joten voit tulostaa päivämäärällä varustettuja kuvia,
jos tulostin tai ohjelmisto tunnistaa Exif-tiedot. Tarkasta yhteensopivuus Exif-tietojen kanssa
tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta.
• Jos tulostat kuvat valokuvausliikkeessä, pyydä, että kuviin lisätään päivämäärät.
Toimenpidehaku
• Joissakin tulostimissa kuvan kaikki reunat voivat leikkautua pois. Kuvan sivureunat voivat jäädä pois
etenkin silloin, kun tulostetaan kuva, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].
• Jos tulostat kuvia tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä. Selvitä tulostimen
valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Kun tulostat kuvia valokuvausliikkeessä, kysy, pystyvätkö he tulostamaan kuvat ilman, että niiden
reunat leikkautuvat pois.
Sisällysluettelo
Tulostus
Yhteyden luominen ei onnistu.
Hakemisto
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä tulostimen
valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkasta, että tulostin on päällä ja että se voidaan kytkeä kameraan.
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge] (sivu 57).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen, katso lisätietoja
tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkasta, että kamera on kytketty oikein tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia.
• Kytke tulostimeen virta. Tarkempia tietoja on tulostimen mukana tulleissa käyttöohjeissa.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota erillinen USB-kaapeli ja kytke
se uudelleen. Jos et vieläkään pysty tulostamaan kuvia, irrota erillinen USB-kaapeli, sammuta tulostin
ja käynnistä se uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli takaisin.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• Varmista, että olet irrottanut USB-kaapelin, ennen kuin
(PictBridge-yhteys) -merkki katoaa.
Päivämäärää ei voi lisätä tai kuvia tulostaa hakemistotilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistotilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Kuvassa ei ole päivämäärätietoja, joten päivämäärää ei voi tulostaa kuviin. Aseta [Päivä]-asetukseksi
[Pois] ja tulosta kuva uudestaan (sivu 84).
92FI
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
Valittua kuvakokoa ei voi tulostaa.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Siihen voi kulua jonkin aikaa tulostimesta
riippuen.
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi ennen kuin käytät sitä.
Kamera sammuu ja objektiivi jää ulos.
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku ja kytke kamera uudestaan päälle.
• Liikkumatonta objektiivia ei saa yrittää pakottaa.
• Tämä ei ole vika.
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.
Hakemisto
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.
MENU/
Asetukset-haku
Muut
Toimenpidehaku
• Jos käytät toisen kokoista paperia tulostimen kameraan kytkemisen jälkeen, irrota ja kytke uudestaan
USB-kaapeli.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta joko kameran (sivu 84) tai tulostimen
asetusta.
Sisällysluettelo
Kuvakokoa ei voi valita.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 67).
• Sisäinen ladattava varmistusparisto on tyhjentynyt. Laita kameraan ladattu akku ja aseta se syrjään
vähintään 24 tunniksi virta kytkettynä pois päältä.
Haluat muuttaa päivämäärää tai aikaa.
• Muuta asetuksia valitsemalla MENU t [Asetukset] t [Kellonajan asetuks.] t [Kellonajan
asetuks.].
93FI
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.
Saa käyttää vain yht.- sopivan akun kanssa
• Asennettu akku ei ole NP-BK1-akku (mukana).
Järjestelmävirhe
• Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.
• Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti. Jätä kamera viileään paikkaan,
kunnes lämpötila laskee.
Sisäisen muistin virhe
MENU/
Asetukset-haku
Kamera ylikuumentunut
Anna sen jäähtyä
Toimenpidehaku
• Paristojen varaus on vähissä. Lataa akku välittömästi. Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun
käyttöaikaa on vielä jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä riippuu käyttöolosuhteista ja akun tyypistä.
Sisällysluettelo
Varoitusilmoitukset
• Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.
• Asenna ”Memory Stick Duo” oikein.
• Asennettua ”Memory Stick Duo” -korttia ei voi käyttää kameran kanssa (sivu 98).
• ”Memory Stick Duo” on vioittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosa on likainen.
Hakemisto
Aseta "Memory Stick" paikalleen
"Memory Stick" -tyyppivirhe
• Asennettua ”Memory Stick Duo” -korttia ei voi käyttää kameran kanssa (sivu 98).
"Memory Stick" -korttia ei
voi käyttää. Käyttö estetty
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on käyttörajoituksia.
Sisäisen muistin alustusvirhe
"Memory Stick" -kortin alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen (sivu 63).
"Memory Stick" on lukittu
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCKasennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.
"Memory Stick" -kortilla ei ole muistitilaa
Sisäisessä muistissa ei ole tilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja (sivu 30).
94FI
• Kamera ei pysty tallentamaan tai poistamaan kuvia ”Memory Stick Duo” -korttiin/-kortista.
Ei kuvia
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.
• Tähän ”Memory Stick Duo” -kansioon ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.
• Kansio, jolla on samat kolme ensimmäistä numeroa, on jo olemassa ”Memory Stick Duo” -kortissa
(esimerkiksi: 123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio tai luo uusi kansio (sivut 64 ja 65).
Ei voi luoda lisää kansioita
• Kansio, jonka nimi alkaa ”999”, on jo olemassa ”Memory Stick Duo” -kortissa. Et voi luoda yhtään
kansiota, jos näin on.
• Kuvan toistamisen aikana tapahtui virhe.
Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty
tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.
Vain luku -kansio
MENU/
Asetukset-haku
Tiedostovirhe
Toimenpidehaku
Kansiovirhe
Sisällysluettelo
Lukumuisti
• Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio (sivu 65).
• Poista suojaus (sivu 52).
Kuvan koko yli
Hakemisto
Tiedoston suojaus
• Toistat kuvaa, jota ei sen koon takia voi toistaa kameralla.
Korjattavia kasvoja ei löydy
• Kuvaa ei välttämättä voi parannella riippuen kuvasta.
(tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamaa, aseta epäterävyyden
estotoiminnoksi [Auto] tai tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.
Katkaise virta ja kytke taas päälle
• Objektiivi ei toimi oikein.
Kuvia valittu maks.määr
• Enintään 100 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [Useita kuvia] -toimintoa.
• Enintään 999 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [Koko tämä kansio] -toimintoa.
• Voit lisätä
(kuvatilaus) -merkkejä korkeintaan 999 tiedostoon. Peruuta valinta.
Ei riittävästi virtaa
• Kun kopioit kuvaa sisäisestä muistista ”Memory Stick Duo” -korttiin, käytä täyteen ladattua akkua.
95FI
• Tarkasta tulostin.
• Tarkasta tulostin.
• Tarkasta, onko tulostettava kuva korruptoitunut.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä vielä suoritettu loppuun. Älä irrota erillistä USB-kaapelia.
• Tulostin peruuttaa nykyisen tulostustyön. Et voi tulostaa, ennen kuin se on suoritettu. Siihen voi
kulua jonkin aikaa tulostimesta riippuen.
Toimintaa ei voi suorittaa videotiedostoille
• Olet valinnut toiminnon, joka ei ole käytettävissä videoissa.
• Kameran käsittely- ja muita muokkaustoimintoja ei voi suorittaa kuvatiedostoissa, joita on käsitelty
tietokoneessa tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.
Toimintaa ei voi suorittaa PictBridge-yhteyttä käytettäessä
Hakemisto
Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta
MENU/
Asetukset-haku
Käsittelee…
Toimenpidehaku
Tulostinvirhe
Sisällysluettelo
Tulostin on varattu
Paperivirhe
Ei paperia
Mustevirhe
Muste vähissä
Ei mustetta
• Jotkin toiminnot ovat rajoitettuja, kun kamera on liitettynä PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
96FI
Voit käyttää kameraa, akkulaturia (mukana) ja AC-LS5K-verkkolaitetta (myydään erikseen)
missä tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
• Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Toimenpidehaku
Huomaa
Sisällysluettelo
Kameran käyttö ulkomailla —
virtalähteet
MENU/
Asetukset-haku
Hakemisto
97FI
”Memory Stick Duo” on pienikokoinen kannettava mikropiiritallennusväline. Alla olevassa
taulukossa on lueteltu ”Memory Stick Duo” -tyypit, joita voidaan käyttää tämän kameran
kanssa. Kaikkien ”Memory Stick Duo” -toimintojen toimintaa ei voida kuitenkaan taata.
Toimenpidehaku
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/toisto
Memory Stick Duo (ilman MagicGatea)
Memory Stick Duo (MagicGaten kanssa)
a* 1
a* 2
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
a* 2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
Sisällysluettelo
Tietoja ”Memory Stick Duo”
-kortista
Erittäin nopeaa tiedonsiirtonopeutta rinnakkaisliitännän kautta ei tueta.
”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo” ja ”Memory Stick PRO Duo” on varustettu
MagicGate-toiminnoilla. MagicGate on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka.
Kameralla ei voi suorittaa MagicGate-toimintoja tarvitsevaa tietojen tallennusta ja toistoa.
*3
Tämä kamera ei tue 8-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa. Se käyttää samaa 4-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa
kuin ”Memory Stick PRO Duo”.
*2
Huomautuksia
Hakemisto
• Tämä kamera on yhteensopiva ”Memory Stick Micro” (”M2”) -korttien kanssa. ”M2” on lyhenne
sanoista ”Memory Stick Micro”.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo” -kortti ei välttämättä toimi kameran kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee ”Memory Stick Duo” -kortin ja käytetyn laitteiston
yhdistelmästä riippuen.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa tapauksissa:
– ”Memory Stick Duo” poistetaan tai kamera kytketään pois päältä tietojen lukemisen tai kirjoittamisen
aikana
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään paikoissa, joissa on staattista sähköä tai sähkökohinaa
• Suosittelemme, että tärkeät tiedot varmuuskopioidaan.
• Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo” -korttiin tai ”Memory Stick Duo” -sovittimeen.
• Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick Duo” -korttia aina sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä iske, taivuta tai pudota ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa.
• Älä aseta mitään muuta kuin ”Memory Stick Duo” -kortti ”Memory Stick Duo” -paikkaan. Se aiheuttaa
toimintahäiriön.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisällä
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita.
MENU/
Asetukset-haku
*1
98FI
Jatkuu r
16 Gt:n ja sitä pienempien ”Memory Stick PRO Duo” -korttien on vahvistettu toimivan oikein
tämän kameran kanssa.
Huomautuksia ”Memory Stick Micro” -kortin (myydään
erikseen) käytöstä
Hakemisto
• Jos haluat käyttää ”Memory Stick Micro” -korttia tässä kamerassa, aseta ”Memory Stick Micro” -kortti
Duo-kokoiseen ”M2”-sovittimeen. Jos ”Memory Stick Micro” asetetaan kameraan ilman Duo-kokoista
”M2”-sovitinta, korttia ei ehkä voi poistaa kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa.
MENU/
Asetukset-haku
”Memory Stick PRO Duo” -kortin (myydään erikseen) käyttöä
koskevia huomautuksia
Toimenpidehaku
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa, muista asentaa
”Memory Stick Duo” ”Memory Stick Duo” -sovittimeen. Jos asennat ”Memory Stick Duo” -kortin
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory Stick Duo” -sovitinta, et ehkä pysty
poistamaan sitä laitteesta.
• Kun asennat ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick Duo” -sovittimeen, varmista ensin, että
”Memory Stick Duo” on oikeassa asennossa, ja työnnä se sitten perille asti. Jos se asennetaan väärin, se
ei toimi.
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -sovittimessa olevaa ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick”
-yhteensopivan laitteen kanssa, varmista, että ”Memory Stick Duo” -sovitin on asetettu oikeinpäin.
Huomaa, että väärä käyttö saattaa vahingoittaa välinettä.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -sovitinta ”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory
Stick Duo” -korttia. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Sisällysluettelo
”Memory Stick Duo” -sovittimen (myydään erikseen) käyttöön
liittyviä huomautuksia
99FI
Akun lataaminen
• Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa 10 °C–30 °C. Akku ei ehkä lataudu
täyteen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
Akun säilyttäminen
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti pienenee sitä käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun
käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika hankkia tilalle uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
Hakemisto
• Tyhjennä akku kokonaan ennen säilytystä ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa. Lataa akku täyteen
ja tyhjennä sitten sen varaus kokonaan kamerassa käyttämällä vähintään kerran vuodessa säilytyksen
aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun kamerassa jättämällä kameran päälle kuvaesitystilassa, kunnes
akku loppuu.
• Kuljeta ja säilytä akkua esimerkiksi muovipussissa erillään muista metalliesineistä, jotta akun
kosketuspinnat pysyisivät puhtaina eikä se pääsisi oikosulkuun.
MENU/
Asetukset-haku
• Akun suorituskyky heikkenee kylmässä ympäristössä. Tämän vuoksi akun käyttöaika on lyhyempi
kylmässä ympäristössä. Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri ennen
kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi ajaksi ja
että teet koekuvauksen ennen varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
• Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin
paikkoihin.
Toimenpidehaku
Akun tehokas käyttö
Sisällysluettelo
Tietoja akusta
Yhteensopiva akku
• NP-BK1-akkua (mukana) voidaan käyttää vain K-tyypin kanssa yhteensopivissa Cyber-shot-malleissa.
100FI
Toimenpidehaku
MENU/
Asetukset-haku
• Akkulaturilla (mukana) voidaan ladata vain NP-BK-tyyppisiä akkuja (ei muita). Muunlaiset akut voivat
vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos yrität ladata niitä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman.
• Ota ladattu akku pois akkulaturista. Jos ladattu akku jätetään akkulaturiin, akun käyttöikä voi lyhentyä.
• Toimitetun akkulaturin CHARGE-valo voi vilkkua kahdella tavalla:
– Nopea vilkkuminen: Lamppu syttyy ja sammuu toistuvasti 0,15 sekunnin välein.
– Hidas vilkkuminen: Lamppu syttyy ja sammuu toistuvasti 1,5 sekunnin välein.
• Jos CHARGE-valo vilkkuu nopeasti, poista ladattavana oleva akku ja asenna se sitten kunnolla takaisin
akkulaturiin. Jos CHARGE-valo vilkkuu nopeasti uudelleen, se voi olla merkki akkuvirheestä tai siitä,
että käytössä on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on oikeantyyppinen. Jos akku on
oikeantyyppinen, poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku ja tarkasta, toimiiko akkulaturi oikein.
Jos akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla akkuvirhe.
• Jos CHARGE-valo vilkkuu hitaasti, se tarkoittaa, että akkulaturi keskeyttää latauksen väliaikaisesti
valmiustilassa. Akkulaturi lopettaa latauksen ja siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos lämpötila on
suositellun käyttölämpötilan ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle, akkulaturi
jatkaa latausta ja CHARGE-valo syttyy uudelleen. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön
lämpötilan ollessa 10 °C–30 °C.
Sisällysluettelo
Tietoja akkulaturista
Hakemisto
101FI
Keskip.AF ............................................................................40
AF-etäisyysmittarin ruutu .............................................40
Keskipainotettu mittaus .................................................42
Akku .....................................................................................100
Kopioi ....................................................................................66
Akkulaturi ..........................................................................101
Kuvaesitys ...........................................................................48
Alustus...................................................................................63
Kuvahakemisto ..................................................................29
Apuviiva ...............................................................................60
Kuvakoko .............................................................................32
Asenna ...................................................................................73
Kuvapiste .............................................................................33
Asetukset ..............................................................................11
Kuvatilaus-merkki............................................................85
Aukko ....................................................................................36
Kuvaus
Valokuvat......................................................................17
Autom. Katselu ..................................................................62
Video ..............................................................................20
Automaattisäätö.................................................................17
Kuvien vienti ......................................................................77
Digitaalizoomaus ..............................................................61
Käyttöjärjestelmä ..............................................................72
DISP .......................................................................................14
Käännä...................................................................................54
E
L
Erillinen AV-kaapeli .......................................................69
Language Setting ..............................................................68
Erillinen USB-kaapeli ........................................75, 80, 83
Liittäminen
EV ...........................................................................................36
Tietokone ......................................................................75
EV-arvon säätäminen......................................................36
Tulostin ..........................................................................83
TV ....................................................................................69
H
Lumi .......................................................................................18
Hidas suljin..........................................................................26
Luo kansio ...........................................................................64
Histogrammi .......................................................................15
M
Hymyntunn. herkkyys ....................................................43
Macintosh-tietokone ........................................................79
Hymysuljin ..........................................................................22
Maisema ...............................................................................18
Hämärä ..................................................................................18
Makro.....................................................................................25
Hämärä muotokuva..........................................................18
Mass Storage ......................................................................57
Hakemisto
D
MENU/
Asetukset-haku
Kuvaustapa ..........................................................................35
Hiekkaranta .........................................................................18
Toimenpidehaku
A
Sisällysluettelo
Hakemisto
”Memory Stick Duo” ......................................................98
I
MENU .....................................................................................9
ISO ....................................................................................36, 37
Mittausmuoto .....................................................................42
Itselaukaisin ........................................................................24
Monip.AF .............................................................................40
Monipistemittaus ..............................................................42
K
Monivalint. koonmuutos ...............................................51
Kameran käyttö ulkomailla ..........................................97
Muuntaja...............................................................................97
Kansio
Muuta kansiota ..................................................................65
Luonti .............................................................................64
Muuttaminen ...............................................................65
Valitseminen................................................................55
Kasvontunnistus ................................................................44
Kellonajan asetuks. ..........................................................67
102FI
T
Nestekidenäyttö .................................................................14
Tarkennus.............................................................................40
NTSC .....................................................................................58
Tarkkuusdigitaalizoom...................................................61
Näyttö ....................................................................................14
Tietokone .............................................................................71
Näytön muuttaminen .......................................................14
Kuvien tuominen .................................................76, 80
Macintosh .....................................................................79
O
Suositeltava ympäristö ......................................72, 79
Windows .......................................................................71
Ohjelmoitava autom. .......................................................21
Tilakytkin .............................................................................13
Optinen zoom ...............................................................23, 61
Toisto .....................................................................................27
Osien tunnistaminen ........................................................12
Toistozoomaus ...................................................................28
Tulostaminen suoraan .....................................................83
TV ...........................................................................................69
Palauta ...................................................................................59
Parantelu ...............................................................................50
U
PC ............................................................................................71
USB·A/V OUT -liitin....................................69, 75, 80, 83
Pehmeä kuva .......................................................................18
USB-liitäntä ........................................................................57
PictBridge ......................................................................57, 83
V
Pistemittaus .........................................................................42
Valikkonäyttö .......................................................................9
PMB .......................................................................................74
Valitse kansio .....................................................................55
Poista ......................................................................................30
Valkotasap. ..........................................................................38
Punasilm.esto......................................................................46
Valotus ..................................................................................36
Punasilmäisyyden korjaus ............................................50
Valotusaika ..........................................................................36
Puolimanuaalinen .............................................................40
Valotusohjelma ..................................................................18
Päivä .......................................................................................84
Varoitusilmoitukset .........................................................94
R
Rajaus ....................................................................................50
S
Hakemisto
Piippaus.................................................................................56
MENU/
Asetukset-haku
PAL.........................................................................................58
Tulosta .............................................................................53, 82
Toimenpidehaku
Ohjelmisto ...............................................................73, 74, 79
P
Sisällysluettelo
N
VGA .......................................................................................32
Vianmääritys.......................................................................86
Video ......................................................................................20
Videolähtö ...........................................................................58
Väritila...................................................................................47
Salamateho ..........................................................................45
Salamavalo ..........................................................................26
W
Sarja ........................................................................................35
Windows-tietokone..........................................................71
Sisäinen muisti ...................................................................16
Suojaa ....................................................................................52
Z
Suuri herkkyys ...................................................................18
Zoom ......................................................................................23
Ä
Älykäs zoom .......................................................................61
103FI
Download PDF

advertising