Sony | DSC-W380 | Sony DSC-W380 W380 Kompakti digikamera Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
Cyber-shot-käsikirja
DSC-W350/W360/W380/W390
© 2010 Sony Corporation
4-162-399-11(1)
FI
Sisällysluettelo
Käsikirjan käyttäminen
Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.
Tämä on kätevää silloin, kun etsit jotakin toimintoa, jota haluat tarkastella.
Toimintohaku
Sisällysluettelo Toimintohaku
Voit etsiä tietoja toiminnon mukaan.
Voit etsiä tietoja käytön mukaan.
Hakemisto
Voit etsiä tietoja avainsanan mukaan.
Tässä käsikirjassa käytetyt symbolit ja
merkintätavat
MENU/
Asetusten haku
MENU/
Asetusten haku
Voit etsiä tietoja MENU-/Asetuksetvaihtoehtojen luettelosta.
Hakemisto
Tässä käsikirjassa toimintosarjat on merkitty
nuolilla (t). Tee toiminnot nuolten
osoittamassa järjestyksessä. Symbolit ovat
kameran oletusasetuksissa näkyvässä
muodossa.
Oletusasetus on merkitty
-symbolilla.
Tarkoittaa kameran käyttöä koskevia
varoituksia ja rajoituksia.
z Tarkoittaa hyödyllisiä tietoja.
2FI
sen lataus loppuun, poista akku kamerasta ja
säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
Tämä auttaa ylläpitämään akun toimintoja.
• Lisätietoja käytettävistä akuista on sivulla 130.
LCD-näyttöä ja objektiivia koskevia
huomautuksia
Mustat, valkoiset, punaiset,
siniset tai vihreät pisteet
”Memory Stick Duo” -kortin
käyttäminen vakiokokoisessa
”Memory Stick” -korttipaikassa
”Memory Stick Duo” -korttia voi käyttää
asettamalla sen ”Memory Stick Duo”
-sovittimeen (myydään erikseen).
”Memory Stick
Duo” -sovitin
Akkua koskevia huomautuksia
• Lataa akku (vakiovaruste) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
• Akun voi ladata, vaikka se ei olisi täysin
ehtynyt. Voit käyttää myös vain osittain ladattua
akkua.
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
Hakemisto
Lisätietoja ”Memory Stick Duo”-korteista on
sivulla 128.
MENU/
Asetusten haku
• LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on tehollisia. LCD-näytössä voi
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai vaaleita
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä.
Nämä pisteet syntyvät normaalissa
valmistusprosessissa, eivätkä ne vaikuta
tallenteisiin.
Tietoja ”Memory Stick Duo” -kortista
Videoita kuvattaessa on suositeltavaa käyttää
vähintään 1 Gt:n ”Memory Stick Duo” korttia, jossa on merkintä:
–
(”Memory Stick PRO
Duo”)
–
(”Memory Stick PROHG Duo”)
Toimintohaku
Käytettäviä muistikortteja (myydään
erikseen) koskevia huomautuksia
Seuraavat muistikortit ovat yhteensopivia
tämän kameran kanssa: ”Memory Stick PRO
Duo”,”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”Memory Stick Duo”, SD -muistikortit ja
SDHC-muistikortit. MultiMediaCard ei ole
yhteensopiva. Tässä kamerassa voidaan
käyttää muistikortteja, joiden
tallennuskapasiteetti on enintään 32 Gt.
Tässä käyttöoppaassa ”Memory Stick PRO
Duo”-, ”Memory Stick PRO-HG Duo”- ja
”Memory Stick Duo” -muistikorteista
käytetään yhteisnimitystä ”Memory Stick
Duo”.
Sisällysluettelo
Kameran käyttöä koskevia
huomautuksia
• LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia. Ole huolellinen, jos
sijoitat kameran ikkunan lähelle tai ulos.
• Älä paina LCD-näyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö vikaantua.
• LCD-näytössä voi näkyä jälkikuvia kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole merkki viasta.
• Varo kolhimasta liikuteltavaa objektiivia ja
käsittelemästä sitä kovakouraisesti.
Kosteuden tiivistyminen
• Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, kameran sisään ja pinnalle
voi tiivistyä kosteutta. Tämä tiivistyminen
saattaa aiheuttaa kameraan toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, katkaise siitä
virta ja odota noin tunti, jotta kosteus haihtuu.
Huomaa, että jos kuvaat, vaikka objektiivissa on
kosteutta, kuvista ei tule selkeitä.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat
jäljennettyjä kuvia, eivät tällä kameralla otettuja
todellisia kuvia.
Kuvat
Tämän käsikirjan kuvat liittyvät malliin
DSC-W380, ellei toisin ole mainittu.
3FI
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
Käsikirjan käyttäminen ·········································· 2
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia············· 3
Toimintohaku························································· 7
MENU/Asetusten haku·········································· 9
Osien tunnistaminen ··········································· 15
Luettelo näytön kuvakkeista································ 17
Tilapyörän käyttäminen (vain DSC-W380/
W390)·································································· 19
Tilapyörän käyttäminen (vain DSC-W350/
W360)·································································· 20
Sisäisen muistin käyttäminen······························ 21
Hakemisto
Kuvaaminen
Älykäs automaattisäätö ······································· 22
Helppo kuvaus (vain DSC-W380/W390)············· 24
Helppo-tila (vain DSC-W350/W360) ··················· 26
Ohjelmoitava autom. ··········································· 27
Pyyhkäisypanoraama·········································· 28
Valotusohjelma···················································· 30
Elokuvamuoto ····················································· 32
Zoomaus ····························································· 33
DISP (Näytön asetukset) ······································34
Salamavalo ························································· 35
Hymysuljin··························································· 36
Itselaukaisin ························································ 37
4FI
Sisällysluettelo
Katseleminen
Toimintohaku
Valokuvien katseleminen ···································· 38
Toistozoom·························································· 39
Hakemistonäyttö ················································· 40
Poista ·································································· 41
Videoiden katseleminen ······································ 42
MENU (Kuvaaminen)
MENU (Katselu)
MENU-toiminnot (katseleminen) ························· 11
MENU/
Asetusten haku
MENU-toiminnot (kuvaaminen) ····························· 9
Hakemisto
Asetukset
Asetusten määrittäminen ···································· 13
Televisio
Kuvien katseleminen televisiosta ······················ 104
Tietokone
Käyttäminen yhdessä tietokoneen kanssa········ 107
Ohjelmiston käyttäminen··································· 108
Kameran liittäminen tietokoneeseen·····················110
Kuvien lataaminen mediapalveluun ······················112
5FI
Sisällysluettelo
Tulostaminen
Valokuvien tulostaminen ··································· 114
Vianmääritys
Toimintohaku
Vianmääritys ····················································· 116
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ······················ 124
Muut
MENU/
Asetusten haku
”Memory Stick Duo” ·········································· 128
Akku ·································································· 130
Akkulaturi ·························································· 131
Hakemisto
Hakemisto
Hakemisto ························································· 132
6FI
Pehmeä kuva ························································ 30
Hämärä muotokuva ············································ 30
Hymysuljin ····························································· 36
Valotuksen tunnistus ·········································· 59
Kasvontunnistus ·················································· 62
Suljettujen silmien esto ······································ 65
Punasilm. vähennys············································ 82
Panoraamakuvien
ottaminen
Pyyhkäisypanoraama ········································· 28
Lemmikkieläinten
kuvaaminen
Lemmikki ································································ 30
Liikkuvien kohteiden
kuvaaminen
Elokuvamuoto ······················································· 32
Sarjan asetukset ·················································· 50
Epäterävyyden
välttäminen
Suuri herkkyys ······················································ 30
2 sekunnin viiveellä toimiva itselaukaisin ····· 37
ISO ··········································································· 52
Hakemisto
Muotokuvien
kuvaaminen
MENU/
Asetusten haku
Älykäs automaattisäätö······································ 22
Valotusohjelma····················································· 30
Valotuksen tunnistus ·········································· 59
Toimintohaku
Kameran
automaattisesti
tekemät asetukset
Sisällysluettelo
Toimintohaku
Pakotettu salama ················································· 35
Kuvaaminen
taustavaloa käyttämällä Valotuksen tunnistus ·········································· 59
DRO········································································· 64
Kuvaaminen
hämärässä
Suuri herkkyys ······················································ 30
Hidas suljin ···························································· 35
ISO ··········································································· 52
Valotuksen säätäminen EV ············································································ 51
7FI
Kuvakoon
muuttaminen
Kuvakoko ······························································· 46
Kuvien poistaminen
Poista ································································ 41, 72
Alustus ···································································· 96
Toimintohaku
Tarkennus ······························································ 56
Kasvontunnistus ·················································· 62
Sisällysluettelo
Tarkennuksen
siirtäminen
Suurennettujen kuvien Katseltavan kuvan zoomaus ···························· 39
katseleminen
Rajaus ····································································· 71
Kuvasarjan
katseleminen tietyssä
järjestyksessä
Kuvaesitys ····························································· 67
MENU/
Asetusten haku
Kuvien muokkaaminen Parantelu ································································ 71
Hakemisto
Helppo kuvaus (vain DSC-W380/W390) ······ 24
Kuvaaminen/
katseleminen selkeiden Helppo-tila (vain DSC-W350/W360) ········ 26, 66
ilmaisimien avulla
Päivämäärän
tulostaminen kuvaan
”PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 108
-ohjelman käyttäminen
Päivämäärä- ja
kellonaika-asetusten
muuttaminen
Alueasetus ··························································· 102
Pvm- & aika-asetus ··········································· 103
Asetusten
palauttaminen
Palauta ··································································· 88
Kuvien tulostaminen
Tulosta ·································································· 114
Katseleminen
televisiosta
Kuvien katseleminen televisiosta ·················· 104
8FI
Sisällysluettelo
MENU/Asetusten haku
MENU-toiminnot (kuvaaminen)
Voit valita erilaisia kuvaustoimintoja helposti painamalla MENU-painiketta.
1 Paina ON/OFF (Virta) -painiketta ja aseta
kamera kuvaustilaan.
Toimintohaku
ON/OFF
(Virta) -painike
2 Tuo valikkonäyttö näkyviin painamalla MENUpainiketta.
3 Valitse haluamasi valikkotoiminto painamalla
ohjauspainikkeesta v/V/b/B.
MENU-painike
Ohjauspainike
Alla olevassa taulukossa tarkoittaa käytettävissä olevaa
toimintoa. Kohtien [ ] ja [ ] alla olevat kuvakkeet tarkoittavat käytettävissä olevia tiloja.
DSC-W380/W390
MENU/
Asetusten haku
4 Sulje valikko painamalla MENU.
Tilapyörä
Valotusohjelma
—
—
—
—
Elokuvakuvauskohtaus
—
—
—
—
Kuvaussuunta
—
—
—
Hakemisto
Valikkotoiminnot
—
—
—
—
—
—
Kuvakoko
Salamavalo
—
—
Sarjan asetukset
—
EV
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
Valkotasap.
—
—
Vedenalainen valkotasap.
—
—
Tarkennus
—
—
—
Mittausmuoto
—
—
—
—
—
—
Valotuksen tunnistus
—
Hymyntunn. herkkyys
—
—
—
Kasvontunnistus
—
—
—
—
DRO
—
—
Suljettujen silmien esto
—
—
(Asetukset)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Huomautus
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintotilan mukaan.
9FI
Jatkuu r
Tilakytkin
Kuvaustila
Valikkotoiminnot
Kuvaustapa
Valotusohjelma
—
—
Helppo-tila
—
—
—
Kuvaussuunta
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Kuvakoko
Sarjan asetukset
EV
—
Valkotasap.
—
Vedenalainen valkotasap.
—
Tarkennus
—
—
Mittausmuoto
—
—
Valotuksen tunnistus
—
—
—
—
—
Hymyntunn. herkkyys
Kasvontunnistus
—
Suljettujen silmien esto
—
—
—
(Asetukset)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Hakemisto
DRO
—
MENU/
Asetusten haku
ISO
Toimintohaku
Elokuvakuvauskohtaus
—
Sisällysluettelo
DSC-W350/W360
Huomautus
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintotilan mukaan.
10FI
Voit valita erilaisia katselutoimintoja helposti painamalla MENU-painiketta.
1 Siirry toistotilaan painamalla
-painiketta.
(Toisto)
Ohjauspainike
3 Valitse haluamasi valikkotoiminto painamalla
ohjauspainikkeesta v/V/b/B.
4 Paina ohjauspainikkeen keskeltä z.
tarkoittaa käytettävissä olevaa
MENU-painike
DSC-W380/W390
Katselutila
Pvm.-näkymä Kansionäkymä Kansionäkymä Kansionäkymä
(Yksittäisk.)
(Video)
(Kuvaesitys)
(Katselutila)
—
(Parantelu)
—
Hakemisto
Valikkotoiminnot
Sisäinen
muisti
Muistikortti
MENU/
Asetusten haku
Alla olevassa taulukossa
toimintoa.
(Toisto)
-painike
Toimintohaku
2 Tuo valikkonäyttö näkyviin painamalla MENUpainiketta.
Sisällysluettelo
MENU-toiminnot (katseleminen)
(Poista)
(Suojaa)
DPOF
—
(Tulosta)
—
(Käännä)
—
(Valitse kansio)
—
—
—
(Asetukset)
Huomautuksia
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintotilan mukaan.
• Kun tilapyörällä asetukseksi on valittu
(Helppo kuvaus) ja painat MENU-painiketta, poistonäyttö
tulee näkyviin. Voit valita asetukseksi [Poista yksittäinen kuva] tai [Poista kaikki kuvat].
11FI
Jatkuu r
Katselutila
Valikkotoiminnot
Muistikortti
Sisäinen muisti
Pvm.-näkymä Kansionäkymä Kansionäkymä Kansionäkymä
(Yksittäisk.)
(Video)
Sisällysluettelo
DSC-W350/W360
(Helppo-tila)
(Katselutila)
—
(Parantelu)
—
(Poista)
(Suojaa)
DPOF
—
—
(Käännä)
(Valitse kansio)
—
—
—
(Asetukset)
—
MENU/
Asetusten haku
(Tulosta)
Toimintohaku
(Kuvaesitys)
Huomautus
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintotilan mukaan.
Hakemisto
12FI
Voit muuttaa asetuksia
(Asetukset) -näytössä.
1 Tuo valikkonäyttö näkyviin painamalla MENUpainiketta.
Ohjauspainike
3 Valitse haluamasi luokka painamalla v/V, valitse
haluamasi toiminto painamalla B ja paina
sitten z.
MENU-painike
MENU/
Asetusten haku
4 Valitse haluamasi asetus ja paina sitten z.
Luokat
Kuvausasetukset
Toimintohaku
2 Valitse
(Asetukset) painamalla
ohjauspainikkeesta V ja tuo sitten asetusnäyttö
näkyviin painamalla ohjauspainikkeen
keskeltä z.
Sisällysluettelo
Asetusten määrittäminen
Toiminnot
AF-apuvalo
Apuviiva
Näytön tarkkuus
Digitaalizoomaus
Hakemisto
Autom.suuntaus
Punasilm. vähennys
Sulj. silmät -varoit.
Pääasetukset
Piippaus
Language Setting
Toimintaop.
Esittelytila
Palauta
COMPONENT
Videolähtö
USB-liitäntä
LUN-asetukset
Lataa musiikki
Alusta musiikki
Virransäästö
Muistikorttityökalu
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Poista kansio
Kopioi
Tiedostonumero
Sisäinen muisti -työkalu
Alustus
Tiedostonumero
Kellonajan asetuks.
Alueasetus
Pvm- & aika-asetus
13FI
Jatkuu r
• [Kuvausasetukset] tulee näkyviin vain, jos asetukset on määritetty kuvaustilassa.
• [Muistikorttityökalu] tulee näkyviin vain, jos kameraan on asetettu muistikortti. [Sisäinen muisti
-työkalu] tulee näkyviin, jos kamerassa ei ole muistikorttia.
Sisällysluettelo
Huomautuksia
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
14FI
DSC-W380/W390
I Kuvattaessa: W/T (Zoom) -painike (33)
Katseltaessa: (Toistozoom) -painike /
(Hakemisto) -painike (39, 40)
J Tilapyörä (19)
Sisällysluettelo
Osien tunnistaminen
K Koukku rannehihnalle*
M
(Toisto) -painike (38)
(Poisto) -painike (41)
N MENU-painike (9)
O Ohjauspainike
Valikko käytössä: v/V/b/B/z
Valikko pois käytöstä: DISP/ / /
Q Akkulokeron/muistikorttipaikan kansi
R Muistikorttipaikka
S Monikäyttöliitäntä
T Kortinkäyttövalo
U Akun poistovipu
MENU/
Asetusten haku
P Jalustan liitäntä
Toimintohaku
L
V Akkulokero
Koukku
Hakemisto
* Rannehihnan käyttäminen
Rannehihna on kiinnitetty kameraan valmiiksi.
Pujota kätesi hihnasta, jotta kamera ei putoa ja
vahingoitu.
A ON/OFF (Virta) -painike
B Suljinpainike
C Salamavalo
D Mikrofoni
E Kaiutin
F Itselaukaisimen valo / Hymysulkimen
valo / AF-apuvalo
G Objektiivi
H LCD-näyttö
15FI
Jatkuu r
L
(Poisto) -painike (41)
M MENU-painike (9)
N Ohjauspainike
Valikko käytössä: v/V/b/B/z
Valikko pois käytöstä: DISP/ / /
O Kaiutin
P Jalustan liitäntä
R Muistikorttipaikka
S Kortinkäyttövalo
T Monikäyttöliitäntä
U Akkulokero
V Akun poistovipu
Rannehihna on kiinnitetty kameraan valmiiksi.
Pujota kätesi hihnasta, jotta kamera ei putoa ja
vahingoitu.
Koukku
MENU/
Asetusten haku
* Rannehihnan käyttäminen
Toimintohaku
Q Akkulokeron/muistikorttipaikan kansi
Sisällysluettelo
DSC-W350/W360
Hakemisto
A ON/OFF (Virta) -painike
B Suljinpainike
C Salamavalo
D Itselaukaisimen valo / Hymysulkimen
valo / AF-apuvalo
E Objektiivi
F Mikrofoni
G LCD-näyttö
H Kuvattaessa: W/T (Zoom) -painike (33)
Katseltaessa: (Toistozoom) -painike/
(Hakemisto) -painike (39, 40)
I Tilakytkin (20)
J Koukku rannehihnalle*
K
(Toisto) -painike (38)
16FI
Sisällysluettelo
Luettelo näytön kuvakkeista
Näytön kuvakkeet ilmaisevat kameran eri tiloja.
Voit muuttaa näyttöä painamalla DISP (Näytön asetukset) ohjauspainikkeesta.
Kuvattaessa valokuvia
A
Näyttö
Merkitys
Akun vähäisen varauksen
varoitus
Kuvakoko
Kuvattaessa videoita
Valotusohjelma
•
(Ilotulitus) näkyy vain
mallissa DSC-W380/W390.
Kuvaustila (Älykäs
automaattisäätö, Ohjelmoitava
autom., Pyyhkäisypanoraama)
MENU/
Asetusten haku
• Kuvakkeiden määrää on rajoitettu Helppo
kuvaus -tilassa.
Toimintohaku
Akun jäljellä oleva varaus
Elokuvakuvausmuoto
Valkotasap.
Toistettaessa
Hakemisto
Valotuksen tunnistus -kuvake
Mittausmuoto
Tärinävaroitus
Valotuksen tunnistus
Sarjan asetukset
DRO
Hymyntunnistuksen
herkkyysilmaisin
17FI
Jatkuu r
Merkitys
Näyttö
Zoomauskerroin
Merkitys
Salamavalotila
Salamavalo latautuu
PictBridge-yhteys
Valkotasap.
Suojaa
Kuvatilaus (DPOF)
Sisällysluettelo
Näyttö
Toistozoom
ISO 400
ISO-numero
Tietokantatiedosto täynnä /
Kuvatietokantatiedoston virhe
B
Näyttö
Merkitys
z
AE/AF-lukko
ISO400
ISO-numero
125
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
+2.0EV
Valotusarvo
Näyttö
Merkitys
Itselaukaisin
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
Kohde
Ylikuumenemisvaroitus
Kasvontunnistus
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Tietokantatiedosto täynnä /
Kuvatietokantatiedoston virhe
KUVAA
Valmis
Videon kuvaus/valmiustila
0:12
Tallennusaika (min:s)
101-0012
Kansio-tiedostonumero
2010 1 1
9:30 AM
Toistettavan kuvan
tallennuspäivä/-aika
z STOP
z PLAY
Kuvan toiston toiminto-opas
+2.0EV
Valotusarvo
bB BACK/NEXT
Kuvan valinta
500
Valotusaika
V VOLUME
Äänenvoimakkuuden säätö
F3.5
Aukon arvo
N
Toisto
Näyttö
Merkitys
AF-etäisyysmittarin ruutu
Pistemittauksen hiusristikko
Toistokohdan osoitin
00:00:12
Tallennuskansio
Tallennettavissa olevien kuvien
määrä
12/12
Kuvan numero/päivämäärävälillä
valittuun kansioon tallennettujen
kuvien määrä
100min
Tallennusaika
Laskuri
Suunta
Toistokansio
96
Hakemisto
C
MENU/
Asetusten haku
NR hidas suljin
D
Toimintohaku
Katselutila
GPS-tiedot
35° 37’32’ N
139° 44’ 31’ E
Leveys- ja pituusasteiden näyttö
Äänenvoimakkuus
Tallennus-/toistoväline
(Muistikortti, sisäinen muisti)
Kansion vaihtaminen
AF-apuvalo
Punasilmäisyyden vähennys
Mittausmuoto
18FI
Aseta tilapyörä haluamasi toiminnon kohdalle.
Sisällysluettelo
Tilapyörän käyttäminen
(vain DSC-W380/W390)
Tilapyörä
Toimintohaku
Voit kuvata videoita (sivu 32).
Voit sommitella kuvan ja ottaa panoraamakuvia (sivu 28).
(Pyyhkäisypanoraama)
(Ohjelmoitava autom.)
(Helppo kuvaus)
(Valotusohjelma)
Voit kuvata automaattisesti säädetyin asetuksin (sivu 22).
Voit ottaa tai katsella valokuvia selkeästi näkyvien ilmaisimien
avulla (sivu 24).
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia
(sivu 30).
Hakemisto
(Älykäs
automaattisäätö)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo)
säädetään automaattisesti (sivu 27). Voit valita eri toiminnot valikon
avulla.
MENU/
Asetusten haku
(Elokuvamuoto)
19FI
Aseta tilakytkin haluamasi toiminnon kohdalle.
Sisällysluettelo
Tilapyörän käyttäminen
(vain DSC-W350/W360)
Tilakytkin
Toimintohaku
MENU-painike
Tämän avulla voit ottaa valokuvia (sivut 22, 27, 30).
MENU t [Kuvaustapa] t haluttu tila.
Voit sommitella kuvan ja ottaa panoraamakuvia (sivu 28).
(Pyyhkäisypanoraama)
(Video)
Voit kuvata videoita (sivu 32).
MENU t [Elokuvakuvauskohtaus] t haluttu tila.
MENU/
Asetusten haku
(Valokuva)
Hakemisto
20FI
Kamerassa on noin 45 Mt sisäistä muistia. Tätä muistia ei voi irrottaa kamerasta.
Voit tallentaa kuvia sisäiseen muistiin, jos kamerassa ei ole muistikorttia.
B
B
Sisäiseen muistiin tallennettu kuvadata
On aina suositeltavaa kopioida (varmuuskopioida) tiedot jommallakummalla seuraavista
tavoista.
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) muistikortille
Valmistele muistikortti, jolla on riittävästi tilaa, ja suorita sitten kohdassa [Kopioi] (sivu 100)
kuvatut toimet.
Hakemisto
Datan kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Varmista, ettei kamerassa ole muistikorttia, ja noudata sitten sivun 110 ohjeita.
MENU/
Asetusten haku
Sisäinen
muisti
Kun kamerassa ei ole muistikorttia
[Tallentaa]: Kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin.
[Toisto]: Sisäisessä muistissa olevat kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Sisäisessä muistissa oleville
kuville voi suorittaa erilaisia toimintoja.
Toimintohaku
Kun kamerassa on muistikortti
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan muistikortille.
[Toisto]: Muistikortilla olevat kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetukset jne.]: Muistikortilla oleville kuville
voi suorittaa erilaisia toimintoja.
Sisällysluettelo
Sisäisen muistin käyttäminen
Huomautuksia
• Muistikortilla olevia kuvatietoja ei voi siirtää sisäiseen muistiin.
• Sisäiseen muistiin tallennetut tiedot voi kopioida tietokoneeseen liittämällä kameran ja tietokoneen
toisiinsa monikäyttöliitäntäkaapelilla. Tietokoneessa olevia tietoja ei voi kuitenkaan siirtää sisäiseen
muistiin.
21FI
Sisällysluettelo
Älykäs automaattisäätö
Tämän avulla voit ottaa valokuvia automaattisesti säädetyin asetuksin.
DSC-W380/W390:
1 Valitse tilapyörällä
(Älykäs automaattisäätö).
Toimintohaku
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
DSC-W350/W360:
1 Valitse tilakytkimellä
(Valokuva).
2 MENU t
(Kuvaustapa) t
t ohjauspainikkeen z
(Älykäs automaattisäätö)
MENU/
Asetusten haku
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Huomautus
• Salamavalotilan asetus on joko [Auto] tai [Pois].
zValotuksen tunnistus
Valotuksen tunnistus -kuvake ja -opas
Hakemisto
Valotuksen tunnistus toimii älykkään automaattisäädön tilassa. Tämän toiminnon avulla
kamera tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa kuvan.
Kamera tunnistaa valotustilan – (Hämärä), (Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan
kanssa),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema), (Makro) tai
(Muotokuva) – ja tuo LCD-näyttöön valotusta vastaavan kuvakkeen ja oppaan.
Lisätietoja on sivulla 59.
22FI
Jatkuu r
• Lyhyin kuvausetäisyys on noin 5 cm (W) / 50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W) / 60 cm (T)
(DSC-W350/W360) (objektiivin edestä).
• Jos kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, valotuksen/tarkennuksen (AE/AF)
lukituksen ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä piippausta kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai
muuta tarkennusasetusta (sivu 56).
Toimintohaku
Tarkennus voi olla hankalaa seuraavissa tilanteissa:
– Valoa on vähän ja kohde on kaukana.
– Kontrasti kohteen ja taustan välillä on heikko.
– Kohde on lasin takana.
– Kohde liikkuu nopeasti.
– Näkyvissä on valon heijastumia tai kiiltäviä pintoja.
– Kohde on taustavalaistu tai näkyvissä on vilkkuva valo.
Sisällysluettelo
zValokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
23FI
Voit ottaa valokuvia käyttämällä vain joitakin toimintoja.
Teksti suurenee ja ilmaisimet erottuvat helpommin.
(Helppo kuvaus).
Toimintohaku
1 Valitse tilapyörällä
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Huomautus
• Akun varaus kuluu nopeammin, koska näytön kirkkaus lisääntyy automaattisesti.
Kuvakoko:
MENU t [Kuvakoko] t ohjauspainikkeen z t haluttu tila
tz
Valitse kooksi [Suuri] tai [Pieni].
Itselaukaisin:
Ohjauspainikkeen t haluttu tila
Valitse tilaksi [10 s] tai [Pois].
Salamavalo:
Ohjauspainikkeen t haluttu tila
Valitse tilaksi [Auto] tai [Pois].
Ohjauspainikkeen
Hakemisto
MENU t [Salamavalo] t ohjauspainikkeen z t haluttu tila
tz
Valitse tilaksi [Auto] tai [Pois].
MENU/
Asetusten haku
zHelppo kuvaus -tilassa käytettävissä olevat toiminnot
Hymysuljin:
Sisällysluettelo
Helppo kuvaus (vain DSC-W380/
W390)
zValotuksen tunnistus
Valotuksen tunnistus toimii Helppo kuvaus -tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera
tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa kuvan.
Valotuksen tunnistus -kuvake
Kamera tunnistaa valotustilan – (Hämärä), (Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan
kanssa),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema), (Makro) tai
(Muotokuva) – ja tuo LCD-näyttöön valotusta vastaavan kuvakkeen.
Lisätietoja on sivulla 59.
24FI
Jatkuu r
Jos painat
(Toisto) -painiketta, kun tilapyörä on asennossa
(Helppo kuvaus),
toistonäytön teksti muuttuu suuremmaksi ja helpommin luettavaksi. Lisäksi käytettävissä on
poistotoiminto.
(Poisto) -painike
• [Katselutila]-asetuksena on [Pvm.-näkymä], kun kamerassa on muistikortti.
Toimintohaku
MENU-painike
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan.
Valitse [OK] t z.
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan valitsemalla [Poista
yksittäinen kuva] ja kaikki valitulla päivämäärävälillä kuvatut tai
sisäisessä muistissa olevat kuvat valitsemalla [Poista kaikki kuvat].
Sisällysluettelo
zHelppo katselu -tila
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
25FI
Voit ottaa valokuvia käyttämällä vain joitakin toimintoja.
Teksti suurenee, ja ilmaisimet erottuvat aiempaa helpommin (Helppo kuvaus).
2 MENU t
(Valokuva).
[Helppo-tila] t [OK] t ohjauspainikkeen z
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Huomautuksia
• Akun varaus kuluu nopeammin, koska näytön kirkkaus lisääntyy automaattisesti.
• Kun
(Toisto) -painiketta painetaan, toistotilaksi vaihtuu [Helppo-tila].
(kuvaaminen)
MENU t [Kuvakoko] t ohjauspainikkeen z t haluttu tila
tz
Valitse kooksi [Suuri] tai [Pieni].
Itselaukaisin:
Ohjauspainikkeen t haluttu tila
Valitse tilaksi [10 s] tai [Pois].
Salamavalo:
Ohjauspainikkeen t haluttu tila
Valitse tilaksi [Auto] tai [Pois].
Hymysuljin:
Ohjauspainikkeen
Poistu Helppotilasta:
MENU t [Poistu Helppo-tilasta] t [OK] t z
Hakemisto
Kuvakoko:
MENU/
Asetusten haku
zHelppo-tilassa käytettävissä olevat toiminnot
Toimintohaku
1 Valitse tilakytkimellä
Sisällysluettelo
Helppo-tila (vain DSC-W350/
W360)
zValotuksen tunnistus
Valotuksen tunnistus toimii Helppo-tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera tunnistaa
kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa kuvan.
Valotuksen tunnistus -kuvake
Kamera tunnistaa valotustilan – (Hämärä), (Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan
kanssa),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema), (Makro) tai
(Muotokuva) – ja tuo LCD-näyttöön valotusta vastaavan kuvakkeen.
Lisätietoja on sivulla 59.
26FI
Tätä käytettäessä kameran säätää valotuksen (sekä sulkimen nopeuden että aukon arvon)
automaattisesti. Voit myös valita valikosta haluamasi asetukset.
DSC-W380/W390:
1 Valitse tilapyörällä
(Ohjelmoitava autom.).
DSC-W350/W360:
(Valokuva).
(Ohjelmoitava autom.)
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
MENU/
Asetusten haku
2 MENU t
(Kuvaustapa) t
t ohjauspainikkeen z
Toimintohaku
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
1 Valitse tilakytkimellä
Sisällysluettelo
Ohjelmoitava autom.
Hakemisto
27FI
Sisällysluettelo
Pyyhkäisypanoraama
Voit luoda sommitelluista kuvista panoraamakuvan.
Toimintohaku
DSC-W380/W390:
1 Valitse tilapyörällä
(Pyyhkäisypanoraama).
DSC-W350/W360:
1 Valitse tilakytkimellä
(Pyyhkäisypanoraama).
MENU/
Asetusten haku
Toimi seuraavasti vaiheen 1 jälkeen.
2 Kohdista kamera kuvauskohteen reunaan ja
paina sitten suljinpainike pohjaan asti.
3 Panoroi kameralla LCD-näytön
opastamaan suuntaan.
Hakemisto
Tätä osaa ei oteta mukaan
Opastuspalkki
Huomautuksia
• Jos kameralla ei pysty panoroimaan koko kohdetta annetussa ajassa, sommitellussa kuvassa näkyy
harmaa alue. Liikuta tällöin kameraa nopeasti, jotta saat tallennetuksi täydellisen panoraamakuvan.
• Koska kamera liittää useita kuvia yhteen, liitetty osa ei tallennu tasaisesti.
• Heikossa valaistuksessa kuvatut panoraamakuvat voivat olla epäteräviä.
• Jos kuva otetaan välkkyvässä valossa (esimerkiksi loisteputkivalaisimen valossa), yhdistetyn kuvan
kirkkaus tai väri ei ole ehkä yhtenäinen.
• Jos panoraamakuvauksen koko kulma ja kulma, johon lukitsit tarkennuksen ja valotuksen AE/AF-lukon
avulla, ovat kirkkaudeltaan, väriltään ja tarkennukseltaan täysin erilaiset, kuvaaminen ei onnistu. Muuta
tällöin lukituskulmaa ja aloita kuvaaminen uudelleen.
• Pyyhkäisypanoraama-toiminto ei sovellu käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:
– Kuvauskohteet liikkuvat.
– Kuvauskohteet ovat liian lähellä kameraa.
– Kuvassa on toistuva kuvio (esim. laattapinta) tai vain vähän kontrastia (esim. taivas, hiekkaranta tai
nurmikko).
– Kuvattava kohde muuttuu jatkuvasti (esimerkiksi aallot tai vesiputous).
– Kuvassa on auringonvaloa tai ympäristöä huomattavasti kirkkaampaa sähkövaloa.
• Panoraamakuvia ei voi luoda seuraavissa tilanteissa:
– Kameralla panoroidaan liian nopeasti tai hitaasti.
– Kamera tärisee liikaa.
28FI
Jatkuu r
muuttaminen
Kuvaussuunta:
Kuvakoko:
MENU t [Kuvaussuunta] t valitse [Oikea], [Vasen], [Ylös] ja
[Alas] t z
MENU t [Kuvakoko] t valitse [Vakio] tai [Leveä] t z
Panoroi kameralla kaaressa tasaisella vauhdilla ja LCD-näytön osoittamaan suuntaan.
Pyyhkäisypanoraama soveltuu paremmin liikkumattomiin kuin liikkuviin kuvauskohteisiin.
Toimintohaku
zPanoraamakuvien kuvausvihjeitä
Sisällysluettelo
zPanoraamakuvan kuvaussuunnan tai kuvakoon
MENU/
Asetusten haku
Vaakasuunta
• Määritä valotusohjelma ja paina suljinpainike puoliväliin, niin voit lukita valotuksen ja
valkotasapainon.
• Säädä kehyksen sommittelua siten, että vaihtelua paljon sisältävä osa tulee kuvan keskelle.
Hakemisto
Pystysuunta
Mahdollisimman
lyhyt säde
zToisto panoraamakuvia vierittämällä
Voit vierittää panoraamakuvia painamalla ohjauspainikkeesta z panoraamakuvien toiston
aikana. Painamalla W (zoom) -painiketta saat koko kuvan uudelleen näkyviin.
Käyttöpainike
Kuvaus
z
Toisto vierittämällä kuvia /
pysäytys
b/B/v/V
Kuvien vierittäminen
W
Koko kuvan näyttäminen
Näyttää koko
panoraamakuvasta näkyvissä
olevan alueen
• Panoraamakuvat toistetaan kameran mukana toimitettavalla ”PMB”-ohjelmistolla (sivu 108).
• Muilla kameroilla kuvattuja panoraamakuvia ei ehkä voi vierittää oikein.
29FI
Sisällysluettelo
Valotusohjelma
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
DSC-W380/W390:
1 Valitse tilapyörällä
(Valotusohjelma).
Toimintohaku
2 Valitse haluamasi tila t ohjauspainikkeen z
Jos haluat vaihtaa valotusohjelmaa, paina MENU-painiketta.
DSC-W350/W360:
1 Valitse tilakytkimellä
(Valokuva).
(Valotusohjelma) t
MENU/
Asetusten haku
2 MENU t
(Kuvaustapa) t
ohjauspainikkeen z t haluttu tila
(Suuri herkkyys) Mahdollistaa kuvaamisen ilman
salamavaloa vähäisessä valossa ja
vähentää epäterävyyttä.
Saat rauhallista tunnelmaa esimerkiksi henkilöistä tai
kukista otettuihin kuviin.
(Maisema)
Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin esimerkiksi
maisemakuvien ottamista varten. Taivas näkyy kuvissa
elävän sinisenä ja kukat toistuvat värikkäinä.
(Hämärä
muotokuva)
(Hämärä)
(Gourmet)
(Lemmikki)
(Hiekkaranta)
Hakemisto
(Pehmeä kuva)
Voit ottaa teräviä kuvia henkilöistä öisessä taustassa
tunnelman kärsimättä.
Mahdollistaa kaukana olevien yönäkymien kuvaamisen
niin, että ympäristön hämärä tunnelma säilyy.
Kamera siirtyy Makro-tilaan ja voit kuvata ruokaannoksia herkullisissa ja kirkkaissa väreissä.
Voit ottaa kuvia lemmikistäsi parhaita asetuksia
käyttäen.
Veden sininen väri tallentuu kirkkaana otettaessa kuvia
meren tai järven rannalla.
30FI
Jatkuu r
(Ilotulitus)
(vain DSC-W380/
W390)
Voit ottaa selkeitä kuvia lumisessa ympäristössä tai
muissa pääasiassa valkoisissa paikoissa, joissa värit
muuten saattavat jäädä vaaleiksi.
Voit tallentaa ilotulituksen kaikessa väriloistossaan.
Toimintohaku
(Vedenalainen)
Sisällysluettelo
(Lumi)
Voit ottaa luonnolliselta näyttäviä valokuvia veden alla
koteloa käyttäen (meripakkaus jne.).
Huomautus
Toiminnot, joita voidaan käyttää
Valotusohjelmassa
Salamavalo
Kasvontunnistus/
Itselaukaisin
Hymysuljin
Sarjan
asetukset
—
*
2
Valkotasap.
*1
Suljettujen
silmien
esto
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Hakemisto
Kamera määrittää toimintoyhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen mukainen.
tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä. Kohtien [Salamavalo] ja [Itselaukaisin] alla olevat
kuvakkeet tarkoittavat käytettävissä olevia tiloja.
Käytössä oleva Valotusohjelma-tila voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin toiminnot ole käytettävissä.
MENU/
Asetusten haku
• Jos otat kuvia
(Hämärä muotokuva)-, (Hämärä)- tai
(Ilotulitus) -tilassa (vain DSC-W380/
W390), sulkimen nopeus on hitaampi (valotusaika on pitempi) ja kuvat voivat olla epäteräviä. Siksi
näissä tiloissa suositellaan jalustan käyttöä.
—
—
—
—
—
—
—
*3
—
*1 [Valkotasap.]-tilassa ei voi valita [Salamavalo]-vaihtoehtoa.
*2 [Kasvontunnistus]-tilassa ei voi valita [Pois]-vaihtoehtoa.
*3 Voit käyttää [Vedenalainen valkotasap.]-toimintoa [Valkotasap.]-toiminnon sijasta.
31FI
Voit kuvata videoita, joissa on ääni.
DSC-W380/W390:
1 Valitse tilapyörällä
(Elokuvamuoto).
1 Valitse tilakytkimellä
(Videokuvaustila).
Toimi seuraavasti vaiheen 1 jälkeen.
2 Paina suljinpainike pohjaan.
Toimintohaku
DSC-W350/W360:
Sisällysluettelo
Elokuvamuoto
3 Kun haluat lopettaa kuvauksen, paina suljinpainike uudelleen pohjaan.
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
32FI
Voit suurentaa kuvaa kuvaamisen aikana. Kameran optinen zoomaustoiminto voi suurentaa
kuvan enintään 5-kertaiseksi (DSC-W380/W390)/4-kertaiseksi (DSC-W350/W360).
1 Paina W/T (zoom) -painiketta.
T-painike
• Jos zoomaus on yli 5-kertainen (DSC-W380/W390)/4-kertainen
(DSC-W350/W360), katso sivua 80.
W-painike
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
Voit lähentää kuvaa painamalla T-painiketta ja loitontaa kuvaa
painamalla W-painiketta.
Sisällysluettelo
Zoomaus
• Zoomaus on lukittu W-puolelle Pyyhkäisypanoraama-tilassa kuvattaessa.
• Objektiivin käyttöääni tallentuu, kun zoomausta käytetään videon kuvaamisen aikana.
Hakemisto
33FI
1 Paina ohjauspainikkeesta DISP (Näytön asetukset).
2 Valitse haluamasi tila ohjauspainikkeella.
(Kirkas +
valotustiedot)
(Vain
toistotilassa)
Näyttö on kirkkaampi, ja tiedot tulevat
näkyviin.
Näyttöön tulevat myös tallennetun kuvan Exiftiedot.
Näyttö on kirkkaampi, ja tiedot tulevat
näkyviin.
(Normaali)
Näytön kirkkaus on vakio, ja tiedot tulevat
näkyviin.
Hakemisto
(Kirkas)
MENU/
Asetusten haku
Näyttö on kirkkaampi, ja vain kuvat tulevat
näkyviin.
Toimintohaku
(Kirkas +
vain kuva)
Sisällysluettelo
DISP (Näytön asetukset)
Huomautus
• Jos katselet kuvia ulkona kirkkaassa valossa, säädä näyttö kirkkaammaksi. Akun varaus voi kuitenkin
tällöin kulua nopeammin.
34FI
1 Paina ohjauspainikkeesta
(Salamavalo).
2 Valitse haluamasi tila ohjauspainikkeella.
(Auto)
Salama välähtää aina kuvaa otettaessa.
(Hidas suljin) Salama välähtää aina kuvaa otettaessa.
Valotusaika on pitkä pimeissä paikoissa, jotta salamavalon
vaikutuksen ulkopuolelle jäävä kohteen tausta voidaan kuvata
selvästi.
(Pois)
Salama ei välähdä.
Salama välähtää kahdesti. Ensimmäinen välähdys säätää valon määrän.
Kun salamavalo latautuu, näytössä näkyy
.
Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.
Älykäs automaattisäätö -tilassa ja Helppo kuvaus -tilassa voit valita vain asetuksen [Auto] tai [Pois].
Pyyhkäisypanoraama-tilassa salamavalon asetuksena on [Pois].
pisteitä
Tämän aiheuttaa linssin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.). Kun kameran
salamavalo valaisee ne, ne näkyvät kuvassa valkoisina pisteinä.
Hakemisto
zSalamalla otetuissa valokuvissa näkyy valkoisia
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
•
•
•
•
•
Toimintohaku
(Päällä)
Salamavalo välähtää automaattisesti, kun valoa on vähän tai
kohteen takana on valoa.
Sisällysluettelo
Salamavalo
Kamera
Kohde
Ilmassa olevat hiukkaset
(pöly, siitepöly tms.)
Miten valkoisia pisteitä voi vähentää?
• Valaise huone ja ota kuva ilman salamavaloa.
• Valitse Valotusohjelma-tilassa
(Suuri herkkyys) -tila. ([Pois] tulee automaattisesti valituksi.)
35FI
Sisällysluettelo
Hymysuljin
Kun kamera havaitsee hymyn, suljin laukeaa automaattisesti.
1 Paina ohjauspainikkeesta
(Hymy).
2 Odota, kunnes kamera havaitsee hymyn.
3 Voit lopettaa kuvaamisen painamalla
uudelleen.
(Hymy)
Kasvontunnistuskehys
Toimintohaku
Kun hymytaso ylittää ilmaisimen b-pisteen, kamera ottaa
kuvat automaattisesti.
Jos painat suljinpainiketta Hymysuljin-toiminnon aikana,
kamera ottaa kuvan ja palaa sitten Hymysuljin-tilaan.
Hymyntunnistuksen
herkkyysilmaisin
Kuvaaminen hymysulkimen avulla päättyy automaattisesti, kun muistikortti tai sisäinen muisti täyttyy.
Kamera ei ehkä tunnista hymyjä oikein kaikissa olosuhteissa.
Et voi käyttää digitaalizoomausta.
Jos valittuna on Pyyhkäisypanoraama tai Elokuvamuoto, Hymysuljin-toimintoa ei voi käyttää.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
•
•
•
•
zVihjeitä hymyjen parempaan kuvaamiseen
Hakemisto
Huolehdi siitä, että hiukset eivät ole silmillä.
Älä peitä kasvoja esimerkiksi hatulla, naamarilla tai
aurinkolaseilla.
2 Pidä kasvot kameran edessä ja kamera mahdollisimman
vakaana. Pidä silmät raollaan.
3 Hymyile selkeästi suu avoinna. Hymy on helpompi
tunnistaa, kun hampaat ovat näkyvissä.
1
• Suljin toimii, kun kuka tahansa henkilö, jonka kasvot kamera on tunnistanut, hymyilee.
• Voit valita kasvontunnistuksen ensisijaisen kohteen [Kasvontunnistus]-asetuksella. Jos haluat
suorittaa hymyntunnistuksen toisille kasvoille, vaihda ensisijaisia kasvoja painamalla
ohjauspainikkeesta z (sivu 62).
• Jos kamera ei tunnista hymyä, määritä asetusvalikossa [Hymyntunn. herkkyys] -asetus.
36FI
1 Paina ohjauspainikkeesta
(Itselaukaisin).
2 Valitse haluamasi tila ohjauspainikkeella.
(Pois)
Itselaukaisin ei ole käytössä.
Itselaukaisimen viive on 10 sekuntia.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo alkaa vilkkua ja
kuuluu piippaus, kunnes suljin toimii.
Jos haluat peruuttaa, paina uudelleen .
(2 s)
Itselaukaisimen viive on 2 sekuntia.
Huomautuksia
• Helppo kuvaus -tilassa voit valita vain [10 s] tai [Pois].
• Elokuvamuoto-tilassa ei voi valita vaihtoehtoja [Omakuva, yksi henkilö] ja [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Itselaukaisin ei toimi Pyyhkäisypanoraama-tilassa kuvattaessa.
Suuntaa objektiivi itseäsi kohti siten, että kasvosi heijastuvat LCD-näytössä. Kamera
tunnistaa kuvauskohteet, ja suljin toimii. Kamera määrittää optimaalisen sommittelun ja
estää kasvojen rajautumisen pois LCD-näytöstä.
Hakemisto
zAutomaattikuvaus Omakuva-ajastimella
MENU/
Asetusten haku
(Omakuva,
kaksi henkilöä)
Valitse itselaukaisimen tilaksi [Omakuva].
Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu piippaus
ja suljin toimii 2 sekunnin kuluttua. Älä liikuta kameraa tällöin.
Toimintohaku
(10 s)
(Omakuva,
yksi henkilö)
Sisällysluettelo
Itselaukaisin
• Voit ottaa tällöin kuvan myös painamalla suljinpainiketta.
zVinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pidät kameraa ja painat suljinpainiketta, tapahtuu
”kameran tärinäksi” kutsuttu ilmiö. Kameran tärinää esiintyy usein myös vähäisessä valossa
tai käytettäessä pitkää valotusaikaa, kuten
(Hämärä muotokuva)- tai (Hämärä)-tilassa.
Ota tällöin kuva alla olevien ohjeiden mukaisesti.
• Ota kuva 2 sekunnin viipeellä toimivalla
itselaukaisimella ja pidä kamera vakaana pitämällä
käsivarsiasi tiukasti kehoasi vasten suljinpainikkeen
painamisen jälkeen.
• Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle alustalle,
jotta kamera pysyy vakaana.
37FI
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
2 Valitse kuva ohjauspainikkeella.
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen
zToisella kameralla otettujen kuvien katseleminen
MENU/
Asetusten haku
• Käytä tallentamiseen täyteen ladattua akkua. Jos yrität tallentaa tallentamattomia kuvia käyttämällä
akkua, jossa on vain vähän varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja
data voi vahingoittua.
Toimintohaku
Tämä kamera luo muistikortille tietokantatiedoston ja tallentaa jokaisen otetun kuvan
myöhemmin toistettavaksi. Jos kamera havaitsee kuvan, jota ei ole tallennettu muistikortin
tietokantatiedostoon, näkyviin tulee tallennusnäyttö, jossa lukee ”Löytyi tiedostoja, joita ei
tunnistettu Tuo tiedostot”.
Jos haluat katsella tallentamattomia kuvia, tallenna ne ensin valitsemalla [OK].
Hakemisto
38FI
Sisällysluettelo
Toistozoom
Voit katsella kuvaa suurennettuna.
1 Paina
(Toistozoom) -painiketta katsellessasi
valokuvaa.
2 Voit säätää asentoa ohjauspainikkeella.
3 Voit muuttaa zoomauskerrointa W/T (zoom)
-painikkeella.
Näyttää koko kuvassa
esitetyn alueen
Voit lähentää kuvaa painamalla -painiketta (T) ja loitontaa kuvaa W-puolen painikkeella.
Voit peruuttaa toistozoomauksen painamalla z.
Voit tallentaa suurennetun kuvan käyttämällä rajaustoimintoa.
Paina MENU t [Parantelu] t [Rajaus].
MENU/
Asetusten haku
zSuurennettujen kuvien tallentaminen
Toimintohaku
Kuvan keskiosa suurenee aiempaan kokoon verrattuna
kaksinkertaiseksi.
Hakemisto
39FI
Näyttää useita kuvia samanaikaisesti.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
2 Tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla
(Hakemisto) -painiketta.
3 Voit palata yksittäiskuvanäyttöön valitsemalla ohjauspainikkeella jonkin
kuvan ja painamalla z.
Huomautus
zTiettyyn päivämäärään liittyvien tai tietyssä kansiossa
olevien kuvien katseleminen
Valitse vasemmanpuoleinen palkki ohjauspainikkeella ja valitse
sitten haluamasi päivämäärä/kansio painamalla v/V.
MENU/
Asetusten haku
• Jos valitset Helppo katselu -tilan katsellessasi kuvia hakemistotilassa, kamera siirtyy yksittäiskuvatilaan.
Helppo katselu -tilassa et voi katsella kuvia hakemistotilassa.
Toimintohaku
Jos painat painiketta uudelleen, hakemistonäytön kuvien määrä kasvaa. Jos painat painiketta
vielä uudelleen, voit katsella kuvia kalenterissa, kun toistonäkymäksi on valittu [Pvm.näkymä].
Sisällysluettelo
Hakemistonäyttö
Hakemisto
zKuvien katseleminen kalenterissa
Kun [Katselutila]-asetukseksi on valittu [Pvm.-näkymä], voit katsella kuvia kalenterissa
painamalla
(Hakemisto) -painiketta. Hakemistossa näkyy enemmän kuvia.
• Valitse katseltava kuukausi valitsemalla ohjauspainikkeella / ja
valitsemalla sitten haluamasi kuukausi.
• Jos haluat katsella valittuun päivämäärään liittyviä kuvia
hakemistotilassa, valitse kyseinen päivämäärä ohjauspainikkeella ja
paina sitten z.
• Voit sulkea kalenterin valitsemalla ohjauspainikkeella
ja
painamalla sitten z.
40FI
Voit valita poistettaviksi kuvia, joita et enää tarvitse. Voit poistaa kuvia myös painamalla
MENU-painiketta (sivu 72).
1 Siirry toistotilaan painamalla
2
(Toisto) -painiketta.
Kaikki pvm.-alueen kuvat
Koko tämä kansio
Poistaa kaikki valitun päivämäärävälin tai kansion kuvat
yhdellä kertaa.
Paina [OK] t z vaiheen 2 jälkeen.
Useita kuvia
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
Tämä kuva
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Poistu
Peruuttaa poiston.
• Helppo katselu -tilassa voit poistaa vain näkyvissä olevan kuvan.
• Kun kuvien tallennukseen käytetään sisäistä muistia, katselutilan asetuksena on [Kansionäkymä].
zVoit kuvia valitessasi siirtyä hakemistokuvatilasta
Hakemisto
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia
ei enää ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla
uudelleen kuvan, jossa on -merkki.
Toimintohaku
(Poisto) -painike t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Poista
yksittäiskuvatilaan ja päinvastoin.
Voit palata yksittäiskuvatilaan painamalla hakemistotilassa
W/T (zoom) -painikkeen -painiketta (T) ja palata
hakemistotilaan painamalla yksittäiskuvatilassa
(Hakemisto)
-painiketta (W).
• Voit siirtyä hakemistotilasta yksittäiskuvatilaan ja päinvastoin myös
silloin, kun valittuna on [Suojaa], [DPOF] tai [Tulosta].
41FI
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
2 Valitse video ohjauspainikkeella.
3 Paina z.
Sisällysluettelo
Videoiden katseleminen
Videon toistaminen käynnistyy.
Toistopainike
z
Toisto/Tauko
B
Pikasiirto eteenpäin
b
Pikasiirto taaksepäin
V
Tuo näkyviin äänenvoimakkuuden säätönäytön.
Huomautus
• Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi ehkä katsella tässä kamerassa.
zVideoiden katselunäyttö
Videoiden katselunäytössä näkyy
,
tai
.
Näkyvissä oleva kuvake voi vaihdella kuvakoon ja kuvanlaadun
mukaan.
Hakemisto
Valitse kuva, jota haluat katsella, painamalla ohjauspainikkeesta b/B ja paina sitten z.
Näkyviin tulee toistokohdan osoitin, josta voit tarkistaa toiston etenemisen.
MENU/
Asetusten haku
• Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeesta
v/V ja painamalla sitten z.
Toimintohaku
Ohjauspainike
Toistokohdan osoitin
42FI
1 Valitse tilakytkimellä
2 MENU t
(Valokuva).
(Kuvaustapa) t haluttu tila
Voit kuvata automaattisesti säädetyin asetuksin (sivu 22).
(Ohjelmoitava
autom.)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo)
säädetään automaattisesti (sivu 27). Voit valita eri toiminnot
valikon avulla.
(Valotusohjelma)
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia
(sivu 30).
Toimintohaku
(Älykäs
automaattisäätö)
Sisällysluettelo
Kuvaustapa (vain DSC-W350/
W360)
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
43FI
Voit kuvata videoita käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
1 MENU t
(Auto)
(Elokuvakuvauskohtaus) t haluttu tila
Säätää asetusta automaattisesti.
Toimintohaku
(Vedenalainen) Kuvaa luonnolliselta näyttäviä valokuvia veden alla vedenpitävää
koteloa käyttäen (meripakkaus jne.).
Sisällysluettelo
Elokuvakuvauskohtaus
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
44FI
Määritä kameran panorointisuunta, kun otat pyyhkäisypanoraaman kuvia.
1 MENU t
(Kuvaussuunta) t haluttu suunta
Panoroi vasemmalta oikealle.
(Vasen)
Panoroi oikealta vasemmalle.
(Ylös)
Panoroi alhaalta ylös.
(Alas)
Panoroi ylhäältä alas.
Toimintohaku
(Oikea)
Sisällysluettelo
Kuvaussuunta
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
45FI
Kuvakoko määrittää kuvaa otettaessa tallentuvan kuvatiedoston koon.
Jos kuvakoko on suuri, kuva tulostuu tarkasti paperille. Toisaalta jos kuvakoko on pieni, voidaan
tallentaa enemmän kuvia.
1 MENU t
Sisällysluettelo
Kuvakoko
(Kuvakoko) t haluttu koko
Kuvakoko
(4320×3240)
Kuvien
määrä
Tulostaminen
Enintään A3+-tulosteille
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
MENU/
Asetusten haku
Käyttöohjeita
Toimintohaku
Kuvattaessa valokuvia
(3648×2736)
10 × 15 cm-A4-kokoiset tulosteet
(640×480)
Sähköpostin liitteeksi
(4320×2432)
Teräväpiirtotelevisioissa katselua
varten ja enintään A3-tulosteille
(1920×1080)
Teräväpiirtotelevisioissa katselua
varten
Hakemisto
(2592×1944)
Huomautus
• Tulostettaessa valokuvia, jotka on tallennettu kuvasuhteella 16:9, kumpikin sivureuna voi rajautua pois.
46FI
Sisällysluettelo
Helppo kuvaus -tilassa
Suuri
Ottaa kuvia [14M]-koossa.
Pieni
Ottaa kuvia [5M]-koossa.
Kuvattaessa pyyhkäisypanoraaman kuvia
Toimintohaku
(Vakio)
Ottaa kuvia vakiokoossa.
(Pystysuunta: 3424 × 1920)
(Vaakasuunta: 4912 × 1080)
(Leveä)
Ottaa kuvia leveässä koossa.
Kuvattaessa videoita
Mitä suurempi kuvakoko, sitä parempi kuvan laatu. Mitä enemmän kuvia otetaan sekunnissa
(keskimääräinen bittinopeus), sitä tasaisempi toistettavasta kuvasta tulee.
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-koodattuina eli noin 30 kuvaa sekunnissa:
lomittamaton, AAC, mp4-muoto.
Keskimääräinen
bittinopeus
Käyttöohjeita
1280×720(hieno)
9 Mbps
Kuvaa korkealaatuista videota
teräväpiirtotelevisiolle.
1280×720(vakio)
6 Mbps
Kuvaa normaalilaatuista videota
teräväpiirtotelevisiolle.
VGA
3 Mbps
Kuvaa kuvakoossa, joka sopii
ladattavaksi Internetiin.
Hakemisto
Videon kuvakoko
MENU/
Asetusten haku
(Pystysuunta: 4912 × 1920)
(Vaakasuunta: 7152 × 1080)
Huomautus
• Jos videoille valitaan kuvakooksi [VGA], käytetään telekuvausta.
47FI
Jatkuu r
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvatiedosto on suuri ja vie paljon muistia ja
kuvassa näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvakoko ilmaistaan kuvapisteiden määränä.
Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn
tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuva tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvakoko: 14M
4320 kuvapistettä × 3240 kuvapistettä = 13 996 800 kuvapistettä
2 Kuvakoko: VGA
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
1
Kuvapisteet
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)
MENU/
Asetusten haku
Kuvapiste
Toimintohaku
Kuvapisteiden ja kuvakoon selitys
Sisällysluettelo
z”Kuvanlaatu” ja ”kuvakoko”
Hakemisto
48FI
Helpon kuvauksen tilassa salamavaloasetuksen voi valita myös painamalla MENU-painiketta.
1 Valitse tilapyörällä
Sisällysluettelo
Salamavalo (vain DSC-W380/
W390)
(Helppo kuvaus).
3 Valitse haluamasi tila.
Auto
Salamavalo välähtää automaattisesti, kun valoa on vähän tai
kohteen takana on valoa.
Pois
Salamaa ei käytetä.
Toimintohaku
2 MENU t [Salamavalo] t ohjauspainikkeen z
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
49FI
Voit valita yksittäiskuvatilan tai sarjakuvaustilan.
1 MENU t
(Yksi)
Kamera ottaa yksittäisen kuvan.
Kamera ottaa enintään 100 kuvaa peräkkäin, kun suljinpainiketta
pidetään painettuna.
Toimintohaku
(Sarja)
(Sarjan asetukset) t haluttu tila
Sisällysluettelo
Sarjan asetukset
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
• Sarjakuvaustilaa ei voi käyttää Helppo kuvaus-, Pyyhkäisypanoraamatai Elokuvamuoto-tilassa.
• Salamavalon asetuksena on [Pois].
• Itselaukaisimen avulla kuvattaessa kamera tallentaa enintään viisi kuvaa.
• Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli muuttuu
pidemmäksi.
• Jos akun varaus on vähäinen tai sisäinen muisti tai muistikortti on
täynnä, sarjakuvaus päättyy.
• [Tarkennus], [Valkotasap.] ja [EV] säädetään ensimmäistä kuvaa varten,
ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.
50FI
Voit säätää valotusta käsin 1/3 EV:n askelin –2.0 EV:n ja +2.0 EV:n välillä.
1 MENU t
(EV) t haluttu EV-asetus
Sisällysluettelo
EV
Huomautuksia
zValotuksen säätäminen parempien kuvien saamiseksi
Pienempi EV-arvo –
Oikea valotus
Alivalotus = liian vähän valoa
Tummempi kuva
Hakemisto
Suurempi EV-arvo +
MENU/
Asetusten haku
Ylivalotus = liian paljon valoa
Vaalea kuva
Toimintohaku
• EV-asetusta ei voi muuttaa helpon kuvauksen tilassa.
• Jos otat kuvan kohteesta erittäin kirkkaassa valossa tai erittäin vähäisessä valossa tai jos käytössä on
salamavalo, valotuksen säädöstä ei ehkä ole apua.
51FI
Säätää valonherkkyyttä, kun kameran asetukseksi on Valotusohjelma-tilassa valittu
Ohjelmoitava autom. tai
(Vedenalainen).
1 MENU t
(ISO) t haluttu tila
/
/
/
/
Kamera asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
Voit vähentää kuvan epätarkkuutta, kun valoa on vähän tai kohteet
liikkuvat, lisäämällä ISO-herkkyyttä (valitsemalla suuremman
arvon).
/
/
Huomautus
zISO-herkkyyden säätäminen (suositeltava
valotusarvo)
ISO-herkkyys on sellaisten tallennusvälineiden nopeusasetus, joissa on valoa vastaanottava
kuvatunnistin. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyyden mukaan.
Pieni ISO-herkkyys
Kuvasta tulee tasaisempi.
Jos valotus ei riitä, kuvasta voi kuitenkin tulla tumma.
Hakemisto
Suuri ISO-herkkyys
Tallentaa vaalean kuvan myös vähäisessä valossa; suljinnopeutta
kasvatetaan epäterävyyden vähentämiseksi.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
MENU/
Asetusten haku
• Mahdolliset ISO-asetukset ovat [ISO AUTO] ja [ISO 80]–[ISO 800], kun kuvaustilaksi on asetettu
sarjakuvaustila tai kun [DRO]-asetukseksi on valittu on [DRO plus].
Toimintohaku
(Auto)
Sisällysluettelo
ISO
zVinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Vaikka kamera on vakaa, kohde liikkuu valotuksen aikana, jolloin kohteesta tulee epäterävä
suljinpainiketta painettaessa. Kameran tärinä vähenee automaattisesti. Tästä ei ole
kuitenkaan apua, jos kohde liikkuu.
Kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai käytettäessä pitkää
valotusaikaa.
Ota tällöin kuva alla olevien ohjeiden mukaisesti.
• Valitse suurempi ISO-herkkyys, jolloin suljin toimii
nopeammin, ja paina suljinpainiketta ennen kohteen
liikkumista.
• Valitse Valotusohjelma-tilassa
(Suuri herkkyys)
-tila.
52FI
Värisävyjen asetus ympäristön valotason mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan värit näyttävät
epäluonnollisilta.
1 MENU t
(Valkotasap.) t haluttu tila
Valkotasapaino säädetään automaattisesti, niin että värit näyttävät
luonnollisilta.
(Päivänvalo)
Säätö esimerkiksi selkeää säätä, ilta- tai yökuvausta, neonvaloja tai
ilotulitusta varten.
(Pilvinen)
Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
[Loistevalon valkotasapaino 1]: Säätö valkoista loistevalaistusta
varten.
[Loistevalon valkotasapaino 2]: Säätö luonnollisen valkoista
loistevalaistusta varten.
[Loistevalon valkotasapaino 3]: Säätö päivänvalkoista
loistevalaistusta varten.
n
(Hehkulamppu)
Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai muuta
kirkasta valaistusta varten.
Säätö salamavalon käyttöä varten.
(1 painallus)
Valkotasapainon säätö valonlähteen mukaan. [1 pain. aset.] -tilassa
tallennetusta valkoisesta väristä tulee valkoisen perusväri. Käytä
tätä tilaa, jos väri ei tallennu oikein [Auto]-tilassa tai muissa
tiloissa.
(1 pain. aset.)
Kamera tallentaa valkoisen perusvärin [1 painallus] -tilaa varten.
Hakemisto
(Salamavalo)
MENU/
Asetusten haku
(Loistevalon
valkotasapaino 1)
(Loistevalon
valkotasapaino 2)
(Loistevalon
valkotasapaino 3)
Toimintohaku
(Auto)
Sisällysluettelo
Valkotasap.
Huomautuksia
• [Valkotasap.]-arvoa ei voi säätää Älykäs automaattisäätö- tai Helppo kuvaus -tilassa.
• [Valkotasap.]-asetusta [Salamavalo] ei voi säätää seuraavissa tilanteissa:
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
– kun Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Suuri herkkyys) -tila.
• Loistelamppujen valo välkkyy, joten valkotasapainon säätö ei ehkä toimi oikein, vaikka [Loistevalon
valkotasapaino 1], [Loistevalon valkotasapaino 2] tai [Loistevalon valkotasapaino 3] olisi käytössä.
• [Salamavalo]-tilaa lukuun ottamatta [Valkotasap.]-asetuksena on [Auto], kun kuvia otetaan salaman
kanssa.
• Jos salamavaloasetuksena on [Päällä] tai [Hidas suljin], valkotasapainoasetukseksi voi valita vain [Auto],
[Salamavalo], [1 painallus] tai [1 pain. aset.].
• [1 pain. aset.] -asetusta ei voi valita salamavalon latautumisen aikana.
53FI
1 Kohdista kamera valkoiseen kohteeseen, kuten paperiarkkiin, siten, että
kohde täyttää koko näytön ja että valaistusolosuhteet ovat samat kuin
kuvaustilanteessa.
(Valkotasap.) t [1 pain. aset.] t ohjauspainikkeen z
Näyttö pimenee hetkeksi. Kun valkotasapaino on säädetty ja tallennettu muistiin,
kuvausnäyttö palautuu näkyviin.
Huomautuksia
zValaistuksen vaikutus
Sää/valaistus
Päivänvalo
Pilvinen
Loistelamppu
Hehkulamppu
Valon
ominaisuudet
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Hakemisto
Valaistusolosuhteet vaikuttavat kohteen havaittavaan väriin.
Värisävyt säätyvät automaattisesti, mutta voit säätää värisävyjä myös manuaalisesti
Valkotasapaino-toiminnon avulla.
MENU/
Asetusten haku
• Jos
-ilmaisin vilkkuu kuvaamisen aikana, valkotasapainoa ei ole vielä asetettu tai sitä ei voi asettaa.
Käytä automaattista valkotasapainoa.
• Älä ravista tai lyö kameraa, kun [1 pain. aset.] -toiminto on käynnissä.
• Kun salamavalotilan asetuksena on [Päällä] tai [Hidas suljin], kamera säätää valkotasapainoa
salamavalon välähdyksen mukaan.
• [Valkotasap.]- ja [Vedenalainen valkotasap.] -asetusta käyttäen ladatut valkoisen perusvärit tallennetaan
erikseen.
Toimintohaku
2 MENU t
Sisällysluettelo
Valkoisen perusvärin tallentaminen [1 pain. aset.]
-tilassa
54FI
Säätää värisävyä, kun kamera on asetettu Valotusohjelma-tilassa
kun videokuvaukselle on valittu
(Vedenalainen) -tila.
1 MENU t
(Vedenalainen) -tilaan tai
(Vedenalainen valkotasap.) t haluttu tila
Säätää automaattisesti värisävyjä veden alla siten, että ne
näyttävät luonnollisilta.
(Vedenalainen 1) Säätää vedenalaisia olosuhteita, kun sininen on voimakas väri.
(Vedenalainen 2) Säätää vedenalaisia olosuhteita, kun vihreä on voimakas väri.
Valkotasapainon säätö valonlähteen mukaan. [1 pain. aset.]
-tilassa tallennetusta valkoisesta väristä tulee valkoisen
perusväri. Käytä tätä tilaa, jos väri ei tallennu oikein [Auto]
-tilassa tai muissa tiloissa.
(1 pain. aset.)
Kamera tallentaa valkoisen perusvärin [1 painallus] -tilaa varten
(sivu 54).
Huomautuksia
Hakemisto
• Vedenalainen valkotasapaino ei ehkä toimi oikein veden väristä johtuen, vaikka [Vedenalainen 1] tai
[Vedenalainen 2] olisi käytössä.
• Jos salamavaloasetuksena on [Päällä], vedenalaisen valkotasapainon asetukseksi voi valita vain [Auto],
[1 painallus] tai [1 pain. aset.].
• [1 pain. aset.] -asetusta ei voi valita salamavalon latautumisen aikana.
• [Valkotasap.]- ja [Vedenalainen valkotasap.] -asetusta käyttäen ladatut valkoisen perusvärit tallennetaan
erikseen.
MENU/
Asetusten haku
(1 painallus)
Toimintohaku
(Auto)
Sisällysluettelo
Vedenalainen valkotasap.
55FI
Tarkennustapaa voi muuttaa. Jos oikeaa tarkennusta on vaikea saada automaattitarkennuksen
ollessa käytössä, käytä valikkoa.
AF on lyhenne sanoista ”Auto Focus” ja tarkoittaa automaattista tarkennusta.
1 MENU t
Sisällysluettelo
Tarkennus
(Tarkennus) t haluttu tila
Kamera tarkentaa automaattisesti
kohteeseen kaikilla etäisyysmittarin
ruudun alueilla.
Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin
valokuvaustilassa, tarkennetun alueen
ympärille tulee vihreä kehys.
Toimintohaku
(Monip.AF)
AF-etäisyysmittarin ruutu
(Keskip.AF)
AF-etäisyysmittarin ruutu
(Pistem. AF)
Kamera tarkentaa automaattisesti hyvin
pieneen kohteeseen tai kapealle alueelle.
Jos AF-lukitustoimintoa käytetään, kuvan
voi sommitella halutulla tavalla. Pidä
kamera tukevasti paikallaan, jotta kohde
pysyy AF-etäisyysmittarin ruudussa.
Hakemisto
Kamera tarkentaa automaattisesti
etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan
kohteeseen. Jos AF-lukitustoimintoa
käytetään, kuvan voi sommitella halutulla
tavalla.
MENU/
Asetusten haku
• Kun kasvontunnistustoiminto on käytössä,
automaattinen tarkennus kohdistuu ensisijaisesti kasvoihin.
• Kun Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Vedenalainen) -tila,
tarkennustoiminto soveltuu vedenalaiseen kuvaukseen. Kun tarkennus
tehdään painamalla suljinpainike puoliväliin, näkyviin tulee suuri vihreä
kehys.
AF-etäisyysmittarin ruutu
Huomautuksia
• Jos käytät [Digitaalizoomaus]- tai [AF-apuvalo]-toimintoa, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä,
vaan se näkyy pisteviivana. Tällöin kamera tarkentaa näytön keskellä oleviin kohteisiin.
• Jos tarkennusasetus on jokin muu kuin [Monip.AF], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.
• Tarkennustila on aina [Monip.AF] seuraavissa tilanteissa:
– Älykäs automaattisäätö -tilassa
– Helppo kuvaus -tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
– kun hymysuljin on käytössä
– kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
56FI
Jatkuu r
Jos kohde ei ole tarkka, toimi seuraavasti:
AF-etäisyysmittarin
ruutu
2Kun AE/AF-lukkoilmaisin lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan, palaa sommiteltuun kuvaan ja paina
suljinpainike pohjaan.
• Voit toistaa menettelyn niin monta kertaa kuin haluat,
ennen kuin painat suljinpainikkeen pohjaan.
Toimintohaku
AE/AFlukkoilmaisin
1Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on
AF-etäisyysmittarin ruudun keskellä, ja tarkenna
sitten kohteeseen painamalla suljinpainike
puoliväliin (AF-lukitus).
Sisällysluettelo
zNäytön reunassa oleviin kohteisiin tarkentaminen
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
57FI
Valitsee mittausmuodon, jonka mukaan valotuksen määrittämisessä käytettävä kohteen osa
asetetaan.
1 MENU t
(Mittausmuoto) t haluttu tila
(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen
kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).
(Pistemit.)
Mittaus suoritetaan vain yhdestä
kohteen osasta (pistemittaus). Tämä
toiminto on hyödyllinen, kun kohde on
taustavalaistu tai kohteen ja taustan
välinen kontrastiero on suuri.
Pistemittauksen
hiusristikko
Käytetään pisteen osoitukseen
MENU/
Asetusten haku
Kohde jaetaan useaksi alueeksi, ja mittaus suoritetaan kullakin
alueella. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen
(monipistemittaus).
Toimintohaku
(Monipiste)
Sisällysluettelo
Mittausmuoto
Huomautuksia
Hakemisto
• Elokuvamuoto-tilassa [Pistemit.]-vaihtoehto ei ole valittavissa.
• Jos mittausmuodoksi asetetaan jokin muu kuin [Monipiste], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.
• Mittausmuoto on aina [Monipiste] seuraavissa tilanteissa:
– Älykäs automaattisäätö -tilassa
– Helppo kuvaus -tilassa
– kun hymysuljin on käytössä
– kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
58FI
Älykäs automaattisäätö -tilassa kamera tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa
kuvan. Kun kamera tunnistaa liikkeen, ISO-herkkyys lisääntyy liikkeen mukaisesti
epäterävyyden pienentämiseksi (liikkeen tunnistus).
Kamera tunnistaa seuraavat valotustyypit. Kun kamera
on tunnistanut optimaalisen valotuksen, näyttöön tulee
sitä vastaava kuvake ja opas.
(Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä
jalustan kanssa),
(Vastavalo),
(Vastavalomuotokuva),
(Maisema),
(Makro),
(Muotokuva)
(Valotuksen tunnistus) t haluttu tila
(Auto)
(Lisäasetukset)
Tunnistettuaan valotuksen kamera siirtyy käyttämään optimaalisia
asetuksia ja ottaa kuvan.
• Kun otat peräkkäin kaksi kuvaa,
-kuvakkeen plusmerkki (+)
muuttuu vihreäksi.
• Kun kaksi kuvaa on otettu, nämä kaksi kuvaa tulevat näkyviin
vierekkäin heti kuvan ottamisen jälkeen.
• Jos [Suljettujen silmien esto] on näkyvissä, kamera ottaa automaattisesti
kaksi kuvaa ja valitsee kuvan, jossa kohteen silmät ovat auki. Lisätietoja
suljettujen silmien estotoiminnosta on kohdassa ”Mikä on suljettujen
silmien estotoiminto?”.
Hakemisto
Tunnistettuaan valotuksen kamera siirtyy käyttämään optimaalisia
asetuksia. Jos kamera tunnistaa jonkin seuraavista: (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan kanssa),
(Vastavalo) tai (Vastavalomuotokuva), kamera muuttaa
asetuksen automaattisesti ja ottaa toisen kuvan.
MENU/
Asetusten haku
1 MENU t
Toimintohaku
Esimerkki kuvasta, jossa käytössä on
(Vastavalo).
Valotuksen tunnistus -kuvake ja -opas
Sisällysluettelo
Valotuksen tunnistus
Huomautuksia
• Valotuksen tunnistus ei toimi digitaalizoomausta käytettäessä.
• Valotuksen tunnistus on aina [Auto] seuraavissa tilanteissa:
– kun sarjakuvaustila on valittuna
– kun hymysuljin on käytössä
– kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] ja [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Salamavalon asetukseksi voidaan valita [Auto] tai [Pois].
•
(Hämärä jalustan kanssa) -valaistuksia ei aina voi tunnistaa olosuhteissa, joissa tärinä välittyy
kameraan jalustasta huolimatta.
• Kun kamera tunnistaa valaistukseksi
(Hämärä jalustan kanssa), valotusaika voi joskus pidentyä.
Varmista, että kamera pysyy paikallaan kuvaamisen aikana.
• Kamera ei ehkä tunnista näitä valotusvaihtoehtoja kaikissa tilanteissa.
59FI
Jatkuu r
– helpompaa kuin koskaan! ([Lisäasetukset])
Kun kamera tunnistaa [Lisäasetukset]-tilassa vaikean valotustilan ( (Hämärä),
(Hämärä muotokuva),
(Hämärä jalustan kanssa), (Vastavalo) tai
(Vastavalomuotokuva)), se muuttaa asetuksia seuraavasti ja ottaa kaksi kuvaa peräkkäin
käyttäen eri tehosteita, minkä jälkeen voit valita kuvista sen, josta pidät enemmän.
Kuvataan Hidas suljin -tilassa
Kuvataan herkkyyttä suurentaen ja tärinää
vähentäen
Kuvataan Hidas suljin -tilassa käyttäen
salaman valaisemia kasvoja oppaana
Kuvataan herkkyyttä suurentaen, kasvoja
oppaana käyttäen ja tärinää vähentäen
Kuvataan Hidas suljin -tilassa
Kuvataan vieläkin pidemmällä valotusajalla
herkkyyttä muuttamatta
Kuvataan salamalla
Kuvataan käyttäen taustan kirkkauden ja
kontrastin säätöä (DRO plus)
Kuvataan käyttäen salaman valaisemia
kasvoja oppaana
Kuvataan käyttäen kasvojen ja taustan välisen
kirkkauden ja kontrastin säätöä (DRO plus)
* Kun salamavalon asetuksena on [Auto].
Kun kamerasta valitaan [Lisäasetukset], kamera ottaa automaattisesti kaksi peräkkäistä
kuvaa* tunnistaessaan
(Muotokuva)-tilan. Kamera valitsee, näyttää ja tallentaa
automaattisesti kuvan, jossa kohde ei räpäytä silmiään. Jos kuvauskohteen silmät ovat kiinni
molemmissa kuvissa, näkyviin tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”.
Hakemisto
zMikä on suljettujen silmien estotoiminto?
MENU/
Asetusten haku
Toinen kuva
Toimintohaku
Ensimmäinen kuva*
Sisällysluettelo
z Otetaan kaksi kuvaa ja valitaan sitten parempi niistä
* paitsi silloin, kun salamavalo välähtää tai valotusaika on pitkä
60FI
Määrittää hymyntunnistustoiminnon herkkyystason.
1 MENU t
(Hymyntunn. herkkyys) t haluttu tila
Leveä hymy tunnistetaan.
(Normaali
hymy)
Normaali hymy tunnistetaan.
(Kevyt hymy)
Pieninkin hymy tunnistetaan.
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Kamera ei ehkä tunnista hymyjä oikein kaikissa olosuhteissa.
• [Hymyntunn. herkkyys] -asetusta ei voi säätää seuraavissa tilanteissa:
– Helppo kuvaus -tilassa
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
Toimintohaku
(Voimakas
hymy)
Sisällysluettelo
Hymyntunn. herkkyys
Hakemisto
61FI
Toiminto havaitsee kuvattavien henkilöiden kasvot ja säätää tarkennuksen, salaman, valotuksen,
valkotasapainon ja punasilmäisyyden vähennyksen asetukset automaattisesti.
Kasvontunnistuskehys (oranssi)
Kasvontunnistuskehys (valkoinen)
1 MENU t
(Auto)
Kasvontunnistustoimintoa ei käytetä.
Valitsee kasvot, joihin kamera tarkentaa automaattisesti.
(Etusija:
lapsi)
Havaitsee lapsen kasvot ja käyttää niitä ensisijaisena kohteena.
(Etusija:
aikuinen)
Havaitsee aikuisen kasvot ja käyttää niitä ensisijaisena kohteena.
MENU/
Asetusten haku
(Pois)
(Kasvontunnistus) t haluttu tila
Toimintohaku
Kun kamera havaitsee useita kohteita, se määrittää, mikä niistä on pääkohde, ja asettaa
tarkennuksen tärkeysjärjestyksessä. Ensisijaisen kohteen kasvontunnistuskehys muuttuu
oranssiksi. Kehys, johon tarkennus on asetettu, muuttuu vihreäksi, kun painat
suljinpainikkeen puoliväliin.
Sisällysluettelo
Kasvontunnistus
Huomautuksia
Hakemisto
• [Kasvontunnistus]-asetusta ei voi valita seuraavissa tilanteissa:
– Helppo kuvaus -tilassa
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
• [Pois]-asetusta ei voi valita, jos itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai
[Omakuva, kaksi henkilöä].
• [Kasvontunnistus]-asetuksen voi valita vain, kun tarkennusasetukseksi on valittu [Monip.AF] tai
mittausmuodoksi on valittu [Monipiste].
• Kasvontunnistus ei toimi käytettäessä digitaalizoomausta.
• Toiminto tunnistaa kuvauskohteistasi enintään 8 kasvot.
• Kamera ei ehkä tunnista aikuisia ja lapsia oikein kaikissa olosuhteissa.
• Jos Hymysuljin-toiminto on käytössä kuvattaessa, kamera määrittää [Kasvontunnistus]-asetukseksi
automaattisesti [Auto], vaikka valittu asetus olisi [Pois].
62FI
Jatkuu r
Kamera valitsee yleensä kasvot, joihin se tarkentaa, automaattisesti [Kasvontunnistus]asetuksen mukaan. Voit kuitenkin myös valita kasvot, joihin haluat kameran tarkentavan
ensisijaisesti.
1Paina kasvontunnistuksen aikana ohjauspainikkeesta z. Vasemmanpuoleiset kasvot
valitaan ensisijaisiksi, ja kehys muuttuu
-muodosta oranssiksi kehykseksi ( ).
3Voit peruuttaa kasvojen valinnan (Pois) siirtämällä oranssin kehyksen
oikeanpuolimmaisten kasvojen päälle ja painamalla uudelleen z.
Hakemisto
• Kamera ei välttämättä tunnista valittuja kasvoja oikein. Syynä tähän voi olla esimerkiksi kirkas
valaistus tai kohteen kampaustyyli. Valitse tällöin kasvot uudelleen niissä olosuhteissa, joissa aiot
ottaa kuvan.
• Jos Hymysuljin-toimintoa käytetään yhdessä valitun kasvontunnistuskehyksen kanssa, kamera
tunnistaa vain valittujen kasvojen hymyn.
• Ensisijaisia kasvoja ei voi valita Helppo kuvaus -tilassa eikä silloin, kun itselaukaisimen asetukseksi
on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
MENU/
Asetusten haku
2Ensisijaisten kasvojen valinta siirtyy seuraaviin oikealla puolella oleviin kasvoihin aina,
kun painat z-painiketta. Paina z toistuvasti, kunnes oranssi kehys ( ) on valittavien
kasvojen päällä.
Toimintohaku
Ensisijaisten kasvojen kehys ei käytössä
Sisällysluettelo
zEtusijalla olevien kasvojen valitseminen
63FI
Ohjelmoitava autom. -tilassa kamera analysoi valotusolosuhteet ja korjaa kirkkautta sekä
kontrastia automaattisesti kuvanlaadun parantamiseksi.
DRO (lyhenne sanoista ”Dynamic Range Optimizer”) on toiminto, joka automaattisesti optimoi
kuvan vaaleiden ja tummien osien väliset erot.
(DRO) t haluttu tila
(Pois)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Kuvaa ei säädetä.
Kamera säätää kuvien kirkkauden ja kontrastin automaattisesti.
Kamera säätää kuvan kirkkauden ja kontrastin automaattisesti ja
voimakkaasti.
• Kuvausolosuhteista riippuen korjaustehosteiden käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
• ISO-arvoksi voidaan valita vain [ISO AUTO] tai [ISO 80]–[ISO 800], kun [DRO plus] on valittuna.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
1 MENU t
Sisällysluettelo
DRO
Hakemisto
64FI
Kun Valotusohjelma-tilaksi valitaan
(Pehmeä kuva) kuvaamisen aikana, kamera ottaa
automaattisesti kaksi peräkkäistä kuvaa. Kamera valitsee, näyttää ja tallentaa automaattisesti
kuvan, jossa silmiä ei räpäytetä.
1 MENU t
Sisällysluettelo
Suljettujen silmien esto
(Suljettujen silmien esto) t haluttu tila
Kun kasvontunnistus on käytössä, suljettujen silmien esto toimii
niin, että kamera tallentaa kuvat, joissa kuvattavan henkilön silmät
ovat auki.
(Pois)
Suljettujen silmien estoa ei käytetä.
Toimintohaku
(Auto)
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Suljettujen silmien esto ei toimi seuraavissa tapauksissa:
– käytettäessä salamavaloa
– kun sarjakuvaustila on valittuna
– kun kasvontunnistus ei toimi
– kun hymysuljin on käytössä
• Suljettujen silmien esto ei aina toimi kaikissa tilanteissa.
• Jos suljettujen silmien estotoiminnon asetuksena on [Auto], mutta kamera tallentaa vain kuvia, joissa
kuvattavan henkilön silmät ovat kiinni, LCD-näyttöön tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”. Ota
valokuva tarvittaessa uudelleen.
Hakemisto
65FI
Kun katselet valokuvia, teksti suurenee ja ilmaisimet erottuvat aiempaa helpommin (Helppo
katselu).
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
[Helppo-tila] t [OK] t ohjauspainikkeen z
Huomautuksia
• Akun varaus kuluu nopeammin, koska näytön kirkkaus lisääntyy automaattisesti.
• Myös kuvaustilaksi vaihtuu [Helppo-tila].
Helppo-tilassa on käytettävissä vain poistotoiminto.
(Poisto) -painike
MENU-painike
• [Katselutila]-asetuksena on [Pvm.-näkymä], kun kamerassa on muistikortti.
Hakemisto
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan.
Valitse [OK] t z.
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan valitsemalla [1 kuva] ja
kaikki valitulla päivämäärävälillä kuvatut tai sisäisessä muistissa
olevat kuvat valitsemalla [Kaikki].
Poistu Helppo-tilasta valitsemalla [Poistu Helppo-tilasta] t [OK].
MENU/
Asetusten haku
zHelppo katselu -tila
Toimintohaku
1 Valitse toistotila painamalla
Sisällysluettelo
Helppo-tila (vain DSC-W350/
W360)
66FI
Kuvat toistetaan automaattisesti peräkkäin.
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Kuvaesitys) t haluttu kuvaesitys t ohjauspainikkeen z
(Diaesitys musiikin
kanssa)
Toistaa kaikki kuvat peräkkäin.
Toistaa valokuvat tehosteiden ja taustamusiikin kera.
Jatkuva toisto
2 MENU t
(Kuvaesitys) t [Jatkuva toisto] t z
Toistotoiminto
z
Tauko
v
Asettaa näytön asetukset.
V
Tuo näkyviin äänenvoimakkuuden säätönäytön.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeesta
v/V ja painamalla sitten z.
b
Kuvan siirto taaksepäin
B
Kuvan siirto eteenpäin
Hakemisto
Ohjauspainike
MENU/
Asetusten haku
1 Valitse haluamasi kuva toistettavaksi ohjauspainikkeella.
Toimintohaku
(Jatkuva toisto)
Sisällysluettelo
Kuvaesitys
zPanoraamakuvien katseleminen jatkuvan toiston
aikana
Koko panoraamakuva näkyy 3 sekunnin ajan.
Voit vierittää panoraamakuvaa painamalla z.
Kun z-painiketta painetaan uudelleen vierittämisen aikana, koko panoraamakuva palaa
näyttöön.
67FI
Sisällysluettelo
Diaesitys musiikin kanssa
1 MENU t
[Kuvaesitys] t [Diaesitys musiikin kanssa]
t ohjauspainikkeen z
Tuo näkyviin asetusnäytön.
2 Valitse haluamasi asetus.
Toimintohaku
3 [Käynn] t z
4 Voit pysäyttää kuvaesityksen painamalla z.
Huomautuksia
• Et voi toistaa videoita tai panoraamakuvia.
• Muut asetukset kuin [Kuva] tallennetaan, kunnes niitä muutetaan seuraavan kerran.
Kaikki
Toistaa kaikki kuvat järjestyksessä.
Tämä
päivämäärä
Toistaa valittuna ajankohtana otetut valokuvat, kun katselutilana on
[Pvm.-näkymä].
Kansio
Toistaa valitussa kansiossa olevat valokuvat, kun katselutilana on
Kansionäkymä.
Hakemisto
Huomautus
MENU/
Asetusten haku
Kuva
Valitsee näytettävät kuvat.
• Pysyvä asetus on [Kansio], kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
Tehosteet
Valitsee kuvaesitysten toistonopeuden ja tunnelman.
Yksink.
Peruskuvaesitys, jossa kuvat vaihtuvat esiasetetun aikavälin
mukaisesti.
Toistoväliä voi muuttaa [Kuvaväli]-asetuksella niin, että kuvat
pääsevät oikeuksiinsa.
Nostalgia
Tunnelmallinen ja elokuvamainen kuvaesitys.
Tyylikäs
Tyylikäs kuvaesitys, joka etenee kohtalaisella nopeudella.
Aktiivinen
Nopea kuvaesitys, joka sopii toimintakohtausten esittämiseen.
68FI
Jatkuu r
[Yksink.]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music2
[Nostalgia]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music3
[Tyylikäs]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music4
[Aktiivinen]-kuvaesityksen oletusasetus.
Mykistä
Taustamusiikkia ei käytetä.
Kuvaväli
Määrittää kuvien näyttövälin. Pysyvä asetus on [Auto], kun [Tehosteet]-asetuksena on jokin
muu kuin [Yksink.].
[Yksink.]-kuvaesityksen kuvanvaihtoväli.
3s
5s
10 s
Auto
Kuvanvaihtoväli on valitun [Tehosteet]-asetuksen mukainen.
Päällä
Näyttää kuvat päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on toistettu, kuvaesitys päättyy.
Hakemisto
Toisto
Ottaa kuvaesityksen toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
MENU/
Asetusten haku
1s
Toimintohaku
Music1
Sisällysluettelo
Musiikki
Määrittää kuvaesitysten taustamusiikin. Voit valita useita taustamusiikkikappaleita. Avaa
äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla ohjauspainikkeesta V ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla v/V.
zTaustamusiikin valitseminen
Voit siirtää haluamasi musiikkitiedostot CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan
toistettavaksi kuvaesityksen aikana. Asenna musiikin siirtämistä varten tietokoneeseen
”Music Transfer” -ohjelmisto (vakiovaruste). Lisätietoja on sivuilla 108 ja 109.
• Kameraan voi tallentaa enintään neljä musiikkikappaletta (neljä esiasetettua kappaletta (Music1–
Music4) voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla).
• Kunkin kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on noin 5 minuuttia.
• Jos musiikkitiedostoa ei voi toistaa sen vaurioitumisen tai jonkin muun vian vuoksi, suorita [Alusta
musiikki] (sivu 94) ja siirrä musiikki uudelleen.
69FI
Voit valita näyttömuodon kuvien katselemista varten.
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Katselutila) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Näyttää vain valokuvat.
(Kansionäkymä
(Yksittäisk.))
Näyttää vain videotiedostot.
Huomautuksia
• Sisäistä muistia käytettäessä katselutilaksi on asetettu Kansionäkymä ja valokuvat ja videot toistetaan
samasta kansiosta.
• Tapahtumanäkymä ei ole käytettävissä tässä kamerassa
MENU/
Asetusten haku
(Kansionäkymä
(Video))
Toimintohaku
(Pvm.-näkymä) Näyttää kuvat päivämäärän mukaan.
Sisällysluettelo
Katselutila
Kalenterin näyttäminen
[Katselutila] t [Pvm.-näkymä] t ohjauspainikkeen z
2 Tuo kalenteri näkyviin painamalla toistuvasti
(Hakemisto) -painiketta.
Valitse ohjauspainikkeella / ja valitse sitten katseltava kuukausi. Voit katsella haluamasi
päivän kuvia hakemistotilassa valitsemalla päivämäärän ja painamalla z.
Hakemisto
1 MENU t
zToisella kameralla otettujen kuvien katseleminen
Tämä kamera luo muistikortille tietokantatiedoston ja tallentaa jokaisen otetun kuvan
myöhemmin toistettavaksi. Jos kamera havaitsee kuvan, jota ei ole tallennettu muistikortin
tietokantatiedostoon, näkyviin tulee tallennusnäyttö, jossa lukee ”Löytyi tiedostoja, joita ei
tunnistettu Tuo tiedostot”.
Jos haluat katsella tallentamattomia kuvia, tallenna ne ensin valitsemalla [OK].
• Käytä tallentamiseen täyteen ladattua akkua. Jos yrität tallentaa tallentamattomia kuvia käyttämällä
akkua, jossa on vain vähän varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja
data voi vahingoittua.
70FI
Parantelee tallennettua kuvaa ja tallentaa sen uudeksi tiedostoksi. Alkuperäinen kuva säilyy.
1 Siirry toistotilaan painamalla
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Parantelu) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
(Rajaus)
Tallentaa zoomatun
toistokuvan.
Korjaa salamavalon
(Punasilmäisyyden aiheuttaman punasilmäisyyden.
1 Valitse ohjauspainikkeella [OK]
korjaus)
(Epäterävä
maski)
Terävöittää kuvaa valitun
kehyksen sisällä.
Valitse paranneltavan kuvan alue
(kehys) ohjauspainikkeella
t MENU.
2 [OK] t z
• Joitakin kuvia ei ehkä voi korjata
riittävästi, ja kuvanlaatu voi
heikentyä.
1
Hakemisto
t z.
• Kaikista kuvista ei voi korjata
punasilmäisyyttä.
MENU/
Asetusten haku
Voit lähentää kuvaa painamalla
-painiketta (T) ja loitontaa
kuvaa painamalla W.
2 Aseta zoomauskohta ohjauspainikkeella.
3 MENU t valitse tallennettava kuvakoko t z
4 [OK] t z
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
• Rajattava kuvakoko voi vaihdella kuvasta riippuen.
1
Toimintohaku
3 Parantele kuvia käytössä olevan tilan mukaisella tavalla.
Sisällysluettelo
Parantelu
Huomautus
• Et voi parannella videoita tai panoraamakuvia.
71FI
Voit valita poistettaviksi kuvia, joita et enää tarvitse. Voit poistaa kuvia myös painamalla
(Poista) -painiketta (sivu 41).
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Poisto) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
3 [OK] t z
(Tämä kuva)
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
(Kaikki pvm.-alueen Poistaa kaikki valitun päivämäärävälin tai kansion kuvat
kuvat)
yhdellä kertaa.
(Koko tämä kansio)
• Helppo katselu -tilassa voit valita [Poista yksittäinen kuva] tai [Poista kaikki kuvat] (vain DSC-W380/
W390), [1 kuva] tai [Kaikki] (vain DSC-W350/W360).
Hakemisto
Huomautus
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei
enää ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa
on -merkki.
Toimintohaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Poista
72FI
Suojaa tallennetut kuvat tahattomalta poistamiselta.
Tallennettujen kuvien kohdalla näkyy -merkki.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Suojaa) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
(Tämä kuva)
Suojaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja suojata useita kuvia.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
zSuojauksen poistaminen
Hakemisto
Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, ja poista suojaus painamalla
ohjauspainikkeesta z samalla tavalla kuin kuvaa suojattaessa.
-ilmaisin katoaa ja suojaus on poistettu.
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevia vaiheita, kunnes suojattavia kuvia ei enää
ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on
-merkki.
Toimintohaku
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
Sisällysluettelo
Suojaa
73FI
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnon avulla voit valita muistikortilta kuvia
tulostettavaksi myöhemmin.
Tallennettujen kuvien kohdalla näkyy
(Kuvatilaus) -merkki.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
(Tämä kuva)
Lisää näkyvissä olevaan kuvaan kuvatilausmerkin
yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita useita kuvia ja lisätä niihin kuvatilausmerkin.
Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
2MENU t [OK] t z
Huomautuksia
•
•
MENU/
Asetusten haku
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää
ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on
-merkki.
Toimintohaku
2 MENU t
Sisällysluettelo
DPOF
(Kuvatilaus) -merkkiä ei voi lisätä videoihin tai sisäisessä muistissa oleviin kuviin.
(Kuvatilaus) -merkin voi lisätä enimmillään 999 kuvaan.
Valitse kuva, josta haluat poistaa DPOF-merkin, ja paina sitten ohjauspainikkeesta
z samalla tavalla kuin
-merkkiä lisättäessä.
-merkki katoaa ja DPOF-asetus poistetaan.
Hakemisto
zDPOF-merkin poistaminen
74FI
Kääntää valokuvaa. Voit katsella vaakasuuntaista kuvaa pystysuunnassa.
2 MENU t
(Toisto) -painiketta.
(Käännä) t ohjauspainikkeen z
3 Käännä kuvaa painikkeilla [ / ] t b/B
Huomautuksia
• Videoita ja suojattuja kuvia ei voi kääntää.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi kääntää.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen määräytyy ohjelmiston
mukaan.
MENU/
Asetusten haku
4 [OK] t z
Toimintohaku
1 Siirry toistotilaan painamalla
Sisällysluettelo
Käännä
Hakemisto
75FI
Jos muistikortille luodaan useita kansioita, tällä voit valita kansion, joka sisältää toistettavan
kuvan.
1 Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta.
3 MENU t
(Valitse kansio) t z
4 Valitse kansio painikkeilla b/B
5 [OK] t z
zKuvien katseleminen useista kansioista
Hakemisto
Jos kortille on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva on
näkyvissä, näytössä näkyvät seuraavat ilmaisimet.
: Siirtää edelliseen kansioon
: Siirtää seuraavaan kansioon
: Siirtää edelliseen tai seuraavaan kansioon
MENU/
Asetusten haku
Huomautus
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
Toimintohaku
2 MENU t
(Katselutila) t [Kansionäkymä (Yksittäisk.)] tai
[Kansionäkymä (Video)] t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Valitse kansio
76FI
AF-apuvalon avulla on tavallista helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Näkyviin tulee
-ilmaisin.
Sisällysluettelo
AF-apuvalo
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Auto
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
Hakemisto
• Tarkennus onnistuu, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa kohteen
keskikohdasta.
• AF-apuvaloa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– Pyyhkäisypanoraamatilassa kuvattaessa
– Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Maisema), (Hämärä),
(Lemmikki) tai (Ilotulitus)
(vain DSC-W380/W390).
– Itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Kun käytät AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu vaan uusi pisteviivoina
näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. AF toimii antaen etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville
kohteille.
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se
ei olekaan vaarallista.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [AF-apuvalo]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
77FI
Apuviivojen avulla kohteen asettaminen vaaka- ja pystysuoraan on helppoa.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Päällä
Apuviivat ovat näkyvissä. Apuviivat eivät tallennu kuvaan.
Pois
Apuviivat eivät ole näkyvissä.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Apuviiva]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Apuviiva
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
78FI
Valitse LCD-näytöstä näyttötarkkuus kuvaamista varten.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Normaali
Näyttää kuvaamista varten vakiolaatuisen kuvan.
Korkea
Näyttää kuvaamista varten korkealaatuisen kuvan.
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Akun varaus kuluu nopeammin, kun [Näytön tarkkuus] on [Korkea].
• [Näytön tarkkuus] on Pyyhkäisypanoraama- ja Elokuvamuoto-tilassa [Korkea].
• [Näytön tarkkuus] on Helppo kuvaus -tilassa [Normaali].
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Näytön
tarkkuus] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Näytön tarkkuus
Hakemisto
79FI
Valitsee digitaalizoomaustilan. Kamera suurentaa kuvaa optisen zoomauksen avulla (enintään
5-kertaiseksi (DSC-W380/W390) tai 4-kertaiseksi (DSC-W350/W360)). Jos zoomauskerroin on
tätä suurempi, kamera käyttää joko älykästä zoomausta tai tarkkuusdigitaalizoomausta.
Sisällysluettelo
Digitaalizoomaus
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Älykäs (
)
Tarkkuus (
)
Suurentaa kaikki kuvakoot suurimmalla mahdollisella
zoomauskertoimella, joka on noin 10-kertainen (DSC-W380/
W390) tai 8-kertainen (DSC-W350/W360), mukaan lukien optinen
5-kertainen zoomaus (DSC-W380/W390) tai 4-kertainen zoomaus
(DSC-W350/W360). Huomaa, että kuvanlaatu heikkenee, kun
optinen zoomauskerroin ylittyy (tarkkuusdigitaalizoom).
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
MENU/
Asetusten haku
Pois
Suurentaa kuvan digitaalisesti sen alueen sisällä, jossa kuva ei
vääristy, kuvan koon mukaisesti (älykäs zoom).
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t
[Digitaalizoomaus] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Huomautuksia
Hakemisto
• Digitaalizoomaus ei toimi seuraavissa tapauksissa:
– Elokuvamuoto-tilassa
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Kun hymysuljin on käytössä
– Kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Älykäs zoomaus ei ole käytettävissä, kun kuvakoon asetuksena on [14M] tai [16:9(11M)].
• Kasvontunnistus ei toimi käytettäessä digitaalizoomausta.
Zoomauksen enimmäiskerroin käytettäessä
älykästä zoomausta (mukaan lukien 5- tai
4-kertainen optinen zoomaus)
Tuettu zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan.
Koko
Zoomauksen enimmäiskerroin
DSC-W380/W390 (5×)
DSC-W350/W360 (4×)
10M
Noin 5,9×
Noin 4,7×
5M
Noin 8,3×
Noin 6,7×
VGA
Noin 33×
Noin 27×
16:9(2M)
Noin 11×
Noin 9×
80FI
Kun kamera käännetään muotokuvamuotoisten (pystysuuntaisten) kuvien ottamista varten,
kamera tallentaa sijainnin muutoksen ja näyttää kuvan pystyasennossa.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Päällä
Tallentaa kuvan oikean suuntaisena.
Pois
Automaattisuuntausta ei käytetä.
Huomautuksia
zTallennettujen kuvien kääntäminen
MENU/
Asetusten haku
• Mustat alueet näytetään pystysuuntaisten kuvien vasemmalla ja oikealla puolella.
• Kuvan suuntaus ei ehkä tallennu oikein riippuen kameran kuvauskulmasta.
• Automaattisuuntausta ei voi käyttää, jos Valotusohjelma- tai Elokuvamuoto-tilassa on valittu
(Vedenalainen) -tila.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t
[Autom.suuntaus] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Autom.suuntaus
Jos kuva on väärässä suunnassa, voit kääntää sen pystyasentoon käyttämällä valikkonäytön
[Käännä]-toimintoa.
Hakemisto
81FI
Kun salama on käytössä, se välähtää ennen kuvaamista vähintään kaksi kertaa punasilmäisyyden
vähentämiseksi.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Auto
Kun kasvontunnistus on käytössä, salama välähtää aina
automaattisesti punasilmäisyyden vähentämiseksi.
Päällä
Salama välähtelee aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.
Pois
Punasilmäisyyden esto ei ole käytössä.
• Jotta kuvat pysyvät terävinä, pidä kamerasta tukevasti kiinni, kunnes suljin aukeaa. Tämä tapahtuu
yleensä sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta. Yritä myös estää kuvauskohdetta liikkumasta
tänä aikana.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä tuota haluttua tulosta. Toimintoon vaikuttavat yksilölliset erot ja
olosuhteet, kuten etäisyys kuvattavaan henkilöön ja se, onko hän katsonut esisalamaa kohti.
• Jos kasvontunnistus ei ole käytössä, punasilmäisyyden esto ei toimi, vaikka [Auto]-asetus olisi valittuna.
Pupillit laajentuvat vähäisessä valossa. Salamavalo heijastuu silmän takaosassa
(verkkokalvossa) olevista olevista verisuonista, mikä aiheuttaa ”punasilmäisyydeksi”
kutsutun ilmiön.
Kamera
Hakemisto
zMistä punasilmäisyys johtuu?
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t [Punasilm.
vähennys] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Punasilm. vähennys
Silmä
Verkkokalvo
Muita punasilmäisyyden vähentämistapoja
• Valitse Valotusohjelma-tilassa
(Suuri herkkyys) -tila. (Salamavalon asetuksena on
automaattisesti [Pois].)
• Kun kuvattavan henkilön silmät muuttuvat punaisiksi, voit korjata kuvaa valitsemalla
katseluvalikosta [Parantelu] t [Punasilmäisyyden korjaus] tai kameran mukana vakiovarusteena
tulevalla ”PMB”-ohjelmistolla.
82FI
Kun kasvontunnistus on käytössä ja kamera tallentaa kuvan, jossa kuvattavan henkilön silmät
ovat kiinni, näyttöön tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”.
1 Aseta kamera kuvaustilaan.
Auto
Näyttöön tulee ilmoitus ”Suljettu silmä havaittu”.
Pois
Ilmoitusta ei näytetä.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Kuvausasetukset) t
[Sulj. silmät -varoit.] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Sulj. silmät -varoit.
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
83FI
Tällä valitaan kameraa käytettäessä kuuluva äänimerkki tai poistetaan se käytöstä.
1 MENU t
(Asetukset) t
tila t ohjauspainikkeen z
(Pääasetukset) t [Piippaus] t haluttu
Ottaa suljinta painettaessa kuuluvan suljinäänen käyttöön.
Korkea
Matala
Ottaa ohjaus-/suljinpainiketta painettaessa kuuluvan piippauksen/
suljinäänen käyttöön.
Jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta, valitse [Matala].
Pois
Poistaa piippauksen/suljinäänen käytöstä.
Toimintohaku
Suljin
Sisällysluettelo
Piippaus
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
84FI
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten näyttämiseen.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Language Setting]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Language Setting
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
85FI
Voit valita, onko toimintaopas näkyvissä kameraa käytettäessä.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Toimintaop.]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Toiminto-opas on käytössä.
Pois
Toiminto-opas ei ole käytössä.
Toimintohaku
Päällä
Sisällysluettelo
Toimintaop.
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
86FI
Voit ottaa käyttöön hymysulkimen ja valotuksen tunnistuksen esittelyn.
Jos esittelyä ei tarvita, valitse asetukseksi [Pois].
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Esittelytila]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Esittelee Valotuksen tunnistus -tilaa.
Esittelytila 2
Käynnistää Hymysuljin-tilan esittelyn automaattisesti, jos mitään
toimenpidettä ei suoriteta 15 sekunnin kuluessa.
Pois
Esittely ei ole käytössä.
Toimintohaku
Esittelytila 1
Sisällysluettelo
Esittelytila
Huomautus
MENU/
Asetusten haku
• Jos Hymysuljin-tilan esittelyn aikana painetaan suljinpainiketta, suljin toimii, mutta kuvaa ei tallenneta.
Hakemisto
87FI
Palauttaa asetuksen tehdasasetuksen mukaiseksi.
Kuvat säilyvät, vaikka suorittaisit tämän toiminnon.
1 MENU t
(Asetukset) t
t ohjauspainikkeen z
(Pääasetukset) t [Palauta] t [OK]
Toimintohaku
Huomautus
• Älä katkaise kamerasta virtaa, kun palautus on kesken.
Sisällysluettelo
Palauta
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
88FI
Jos kamera liitetään televisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen), tällä voidaan
valita videolähtösignaalin tyypiksi SD tai HD(1080i) liitettynä olevan television mukaan.
Käytä Type3-yhteensopivaa teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen).
HD(1080i)
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka pystyy
näyttämään 1080i-teräväpiirtokuvaa.
SD
Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka ei ole
yhteensopiva HD(1080i)-signaalin kanssa.
MENU/
Asetusten haku
Huomautus
• Jos kuvaat videota, kun kamera on liitetty televisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen),
kuvattava video ei näy televisiossa.
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [COMPONENT]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
COMPONENT
Hakemisto
89FI
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TVvärijärjestelmän mukaiseksi. TV-värijärjestelmät ovat erilaisia eri maissa ja alueilla.
Jos haluat katsoa kuvia televisiosta, tarkista käyttömaan tai -alueen TV-värijärjestelmä
(sivu 106).
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään esimerkiksi
USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään esimerkiksi
Euroopassa ja Kiinassa).
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Videolähtö]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Videolähtö
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
90FI
Tällä valitaan USB-tila liitettäessä kamera tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen monikäyttöliitäntäkaapelin avulla.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [USB-liitäntä]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
PictBridge
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
PTP/MTP
Kun kytket kameran tietokoneeseen, ohjattu automaattinen
käynnistystoiminto tulee näkyviin ja kameran tallennuskansiossa
olevat kuvat tulevat viedyiksi tietokoneeseen. (Windows 7/Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai muun
USB-laitteen välille.
Huomautuksia
Hakemisto
• Jos kameraa ei voi liittää PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen [Auto]-asetuksella, valitse [PictBridge].
• Jos kameraa ei voi liittää tietokoneeseen tai USB-laitteeseen [Auto]-asetuksella, valitse [Mass Storage].
• Jos [USB-liitäntä]-asetuksena on [PTP/MTP], videoita ei voi viedä tietokoneeseen. Jos haluat viedä
videoita tietokoneeseen, valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Auto] tai [Mass Storage].
MENU/
Asetusten haku
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan
tulostimen kanssa.
Toimintohaku
Auto
Sisällysluettelo
USB-liitäntä
91FI
Asettaa tietokoneen näytössä tai muussa monitorissa näytettävän tallennusvälineen näyttötavan,
kun kamera on liitetty tietokoneeseen tai AV-laitteeseen USB-yhteyden avulla.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [LUN-asetukset]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Yksi
Jos kamerassa on muistikortti, näytetään sillä olevat kuvat. Jos
kamerassa ei ole muistikorttia, näytetään sisäisessä muistissa olevat
kuvat. Valitse tämä asetus, jos muistikortilla ja sisäisessä muistissa
olevat kuvat eivät tule näkyviin, kun kamera liitetään johonkin
muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen.
Huomautus
• Valitse aina [LUN-asetukset]-kohdasta [Useita], kun lataat kuvia mediapalveluun ”PMB Portable”
-laitteen avulla.
MENU/
Asetusten haku
Sekä muistikortilla että sisäisessä muistissa olevat kuvat näytetään.
Valitse tämä asetus, kun kytket kameran tietokoneeseen.
Toimintohaku
Useita
Sisällysluettelo
LUN-asetukset
Hakemisto
92FI
Voit vaihtaa taustalla toistettavia musiikkiraitoja käyttämällä CD-ROM-levyllä (vakiovaruste)
olevaa ”Music Transfer” -ohjelmistoa.
1 MENU t
(Asetukset) t
t ohjauspainikkeen z
(Pääasetukset) t [Lataa musiikki]
2 Muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille ja käynnistä ”Music
Transfer”.
3 Vaihda musiikkitiedostot noudattamalla näytön ohjeita.
Toimintohaku
Näkyviin tulee ilmoitus ”Liitä tietokoneeseen”.
Sisällysluettelo
Lataa musiikki
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
93FI
Voit poistaa kaikki kameraan tallennetut taustamusiikkitiedostot. Tätä toimintoa voit käyttää
esimerkiksi silloin, kun taustamusiikkitiedostot ovat vioittuneet ja niitä ei voi toistaa.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Alusta musiikki]
t [OK] t ohjauspainikkeen z
palauttaminen
Voit palauttaa esiasetetut musiikkitiedostot käyttöön CD-ROM-levyllä (vakiovaruste)
olevan ”Music Transfer” -ohjelmiston avulla.
2Käynnistä ”Music Transfer” ja palauta tehtaassa esiasetettu musiikki kameraan.
• Lisätietoja ”Music Transfer” -ohjelmiston käyttämisestä on ”Music Transfer” -ohjelmiston ohjeessa.
MENU/
Asetusten haku
1Valitse [Lataa musiikki] ja muodosta USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
Toimintohaku
zTehtaassa kameraan esiasetetun musiikin
Sisällysluettelo
Alusta musiikki
Hakemisto
94FI
Asettaa ajan, jonka jälkeen kameran näyttö pimenee ja kameran virta katkeaa. Jos akkuvirralla
toimiva kamera on käyttämättömänä tietyn ajan, LCD-näyttö himmenee, minkä jälkeen kameran
virta katkeaa automaattisesti akun säästämiseksi (automaattinen virrankatkaisu).
LCD-näyttö tummuu noin 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.
Kameran virta katkeaa toisen 30 sekunnin mittaisen
käyttämättömyyden jälkeen.
Normaali
LCD-näyttö tummuu 1 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
Kameran virta katkeaa toisen 1 minuutin mittaisen
käyttämättömyyden jälkeen.
Pois
LCD-näyttö ei tummu eikä kameran virta katkea automaattisesti.
MENU/
Asetusten haku
Kestävyys
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Pääasetukset) t [Virransäästö]
t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Virransäästö
Hakemisto
95FI
Tämä toiminto alustaa muistikortin tai sisäisen muistin. Kun muistikorttia käytetään tässä
kamerassa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa alustaa muistikortti kamerassa ennen
kuvaamista, jotta muistikortti toimii luotettavasti. Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki
muistikortilla olevat tiedot pysyvästi. Tallenna tärkeät tiedostot esim. tietokoneeseen.
Huomautus
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot suojatut kuvat mukaan lukien.
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) tai
(Sisäinen muisti -työkalu) t [Alustus] t [OK] t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Alustus
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
96FI
Luo muistikortille kansion kuvien tallentamista varten.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luot toisen kansion tai valitset toisen
tallennuskansion.
(Muistikorttityökalu) t [Luo kansio] t
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Jos asetat kameraan jossakin toisessa laitteessa käytetyn muistikortin ja otat kuvia, kamera saattaa luoda
automaattisesti uuden kansion.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion kapasiteetti ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
Kun uusi kansio on luotu, voit vaihtaa tallennuskansiota (sivu 98) ja valita kuvien
tarkastelukansion (sivu 76).
MENU/
Asetusten haku
zTietoja kansioista
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
[OK] t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Luo kansio
Hakemisto
97FI
Tällä voit vaihtaa kuvien tallentamiseen käytettävää muistikortin kansiota.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) t [Muuta kansiota]
2 Valitse kansio painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Seuraavaa kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
– ”100”-kansio
– Kansio, jonka numerossa on vain joko ”sssMSDCF” tai ”sssMNV01”.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Toimintohaku
3 [OK] t z
Sisällysluettelo
Muuta kansiota
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
98FI
Tällä voit poistaa muistikortilta kuvien tallennusta varten luodun kansion.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) t [Poista kansio]
2 Valitse kansio painamalla ohjauspainikkeesta b/B.
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei näy, kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Jos poistat tallennuskansioksi määritetyn kansion [Poista kansio] -toiminnolla, seuraavaksi
tallennuskansioksi valitaan kansio, jonka kansionumero on suurin.
• Voit poistaa vain tyhjiä kansioita. Jos kansiossa on kuvia tai tiedostoja, joita ei voi toistaa kameralla,
poista ensin nämä kuvat ja tiedostot ja poista vasta sitten kansio.
Toimintohaku
3 [OK] t z
Sisällysluettelo
Poista kansio
MENU/
Asetusten haku
Hakemisto
99FI
Tällä voit kopioida kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat muistikortille.
1 Aseta kameraan muistikortti, jolla on riittävästi tilaa.
Huomautuksia
MENU/
Asetusten haku
• Aseta kameraan täyteen ladattu akku. Jos yrität kopioida kuvia käyttämällä akkua, jossa on vain vähän
varausta jäljellä, akku voi tyhjentyä. Tällöin kopiointi voi epäonnistua ja data voi vahingoittua.
• Kuvia ei voi kopioida yksitellen.
• Sisäisen muistin alkuperäiset kuvat jäävät jäljelle kopioinnin jälkeen. Jos haluat poistaa sisäisen muistin
sisällön, poista muistikortti kamerasta kopioinnin jälkeen ja alusta sitten sisäinen muisti ([Sisäinen muisti
-työkalu] -toiminnon [Alustus]-komennolla).
• Muistikortille luodaan uusi kansio, johon kaikki tiedot kopioidaan. Et voi valita tiettyä kansiota, johon
kuvat kopioidaan.
Toimintohaku
2 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) t [Kopioi]
t [OK] t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Kopioi
Hakemisto
100FI
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määritetään tiedostonumerot.
Kamera antaa tiedostoille numerot numerojärjestyksessä, vaikka
tallennuskansiota tai muistikorttia vaihdettaisiin. (Kun vaihdetulla
muistikortilla on tiedosto, jonka numero on suurempi kuin viimeksi
annettu numero, kamera antaa numeron, joka on suurinta numeroa
yhden suurempi.)
Tyhjennä
Numerointi alkaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota
vaihdetaan. (Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi
annetaan numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
MENU/
Asetusten haku
Jatkuva
Toimintohaku
1 MENU t
(Asetukset) t
(Muistikorttityökalu) tai
(Sisäinen muisti -työkalu) t [Tiedostonumero] t haluttu tila
t ohjauspainikkeen z
Sisällysluettelo
Tiedostonumero
Hakemisto
101FI
Tällä voi muuttaa ajan valitun alueen paikalliseksi ajaksi.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Kellonajan asetuks.) t [Alueasetus]
t haluttu asetus t ohjauspainikkeen z
Voit käyttää kameraa omassa maassasi tai omalla asuinalueellasi.
Jos asetettu alue on muu kuin oma maasi tai alueesi, määritä
alueasetus.
Kohde
Voit käyttää kameraa kohdealueen ajan mukaan.
Määritä kohdealue.
Jos määrität kameraan kohteen, jossa vierailet usein, voit helposti muuttaa aikaa aina
vierailun yhteydessä.
1Valitse [Kohde]-alue ja paina ohjauspainikkeesta z.
2Valitse alue painamalla ohjauspainikkeesta b/B ja valitse kesäaika painamalla v/V.
Hakemisto
Kesäaika -kuvake
MENU/
Asetusten haku
zAlueasetuksen muuttaminen
Toimintohaku
Alkuun
Sisällysluettelo
Alueasetus
102FI
Tällä voi asettaa päivämäärän ja kellonajan.
1 MENU t
(Asetukset) t
(Kellonajan asetuks.) t [Pvm- & aikaasetus] t haluttu asetus t ohjauspainikkeen z
3 [OK] t z
Pvm- & aikamuoto
Voit valita päivämäärän ja kellonajan näyttömuodon.
Kesäaika
Voit valita, onko kesäaika käytössä.
Pvm & aika
Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan.
MENU/
Asetusten haku
Huomautus
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle. CD-ROM-levyllä (vakiovaruste) toimitetun
”PMB”-ohjelmiston avulla voit tulostaa tai tallentaa kuvia, joissa näkyy päivämäärä.
Toimintohaku
2 Valitse numeroarvot ja haluamasi asetukset painamalla v/V/b/B.
Sisällysluettelo
Pvm- & aika-asetus
Hakemisto
103FI
Kuvia voi katsella televisiosta liittämällä kameran televisioon.
Liittämistapa määräytyy sen television mukaan, johon kamera liitetään.
Katso lisätietoja television mukana vakiovarusteena toimitetusta käyttöohjeesta.
1 Katkaise virta kamerasta ja televisiosta.
(Toisto) -painike
1Audio-/videotuloliitäntöihin
2 Monikäyttöliitäntään
3 Kytke televisioon virta ja valitse tulosignaali.
4 Kytke kameraan virta painamalla
Hakemisto
Monikäyttöliitäntäkaapeli
MENU/
Asetusten haku
2 Liitä kamera televisioon monikäyttöliitäntäkaapelilla (vakiovaruste).
Toimintohaku
Kameran liittäminen televisioon mukana
vakiovarusteena toimitetun
monikäyttöliitäntäkaapelin avulla ja kuvien
katseleminen
Sisällysluettelo
Kuvien katseleminen televisiosta
(Toisto) -painiketta.
Kameralla otetut kuvat näkyvät television kuvaruudussa. Valitse haluamasi kuva
ohjauspainikkeella.
Huomautuksia
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 90).
• Jos kuvaat videota ja kamera on liitetty televisioon, kuvattava video ei näy televisiossa.
• Jos videota katsellaan television kautta, Helppo katselu -tila ei ole käytettävissä.
104FI
Kameralla tallennettuja kuvia voi katsella liittämällä kameran teräväpiirtotelevisioon
teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen). Käytä Type3-yhteensopivaa
teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen).
2 Kiinnitä sovitin teräväpiirtoliitäntäkaapeliin (myydään erikseen) ja liitä
kamera teräväpiirtotelevisioon asianmukaisella kaapelilla.
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
2 Monikäyttöliitäntään
Valkoinen/
punainen
Vihreä/sininen/punainen
Sovitin*
Teräväpiirtoliitäntäkaapeli
(myydään erikseen)
*Sovitin on varustettu Type3-yhteensopivalla teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen).
Hakemisto
1 Audio-/videotuloliitäntöihin
MENU/
Asetusten haku
(Toisto) -painike
Toimintohaku
1 Katkaise virta kamerasta ja televisiosta.
Sisällysluettelo
Kameran liittäminen teräväpiirtotelevisioon ja
kuvien katseleminen
3 Kytke televisioon virta ja valitse tulosignaali.
4 Kytke kameraan virta painamalla
(Toisto) -painiketta.
Kameralla otetut kuvat näkyvät television kuvaruudussa. Valitse haluamasi kuva
ohjauspainikkeella.
Huomautuksia
• Valitse [COMPONENT]-asetukseksi [HD(1080i)] (sivu 89).
• [VGA]-koossa kuvattuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.
• Jos kuvaat videota, kun kamera on liitetty televisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen),
kuvattava video ei näy televisiossa.
• Jos käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaalin tyyppi on ehkä vaihdettava kyseisessä paikassa
käytettävän TV-järjestelmän mukaiseksi (sivu 90).
• Jos videota katsellaan television kautta, Helppo katselu -tila ei ole käytettävissä.
z”PhotoTV HD”
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
Liittämällä kameraan Sonyn valmistamia PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita
teräväpiirtoliitäntäkaapelin (myydään erikseen) avulla voit katsella upeita,
teräväpiirtolaatuisia valokuvia.
• PhotoTV HD mahdollistaa erittäin tarkkojen valokuvanomaisten yksityiskohtien ja värien toiston.
• Asetukset on määritettävä myös televisiossa. Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
105FI
Jos haluat katsella kuvia television kuvaruudusta, televisiossa on oltava videotuloliitäntä
monikäyttöliitäntäkaapelia varten. Television värijärjestelmän on oltava yhteensopiva
digitaalikameran kanssa. Seuraavassa luettelossa on mainittu eri maissa/eri alueilla käytössä
olevat TV-värijärjestelmät.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
Hakemisto
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak, Kreikka, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä ym.
MENU/
Asetusten haku
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Indonesia, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kroatia, Kuwait, Malesia, Norja, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore,
Slovakian tasavalta, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, UusiSeelanti, Vietnam ym.
Toimintohaku
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Filippiinit, Etelä-Korea, Kolumbia, Ecuador, Jamaika, Japani,
Kanada, Keski-Amerikka, Meksiko, Peru, Suriname, Taiwan, USA, Venezuela ym.
Sisällysluettelo
Tietoja TV-värijärjestelmistä
106FI
”PMB” ja muut sovellukset löytyvät CD-ROM-levyltä (vakiovaruste), ja niiden avulla voit
hyödyntää Cyber-shot-kameralla ottamiasi kuvia entistä monipuolisemmin.
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan käytettäessä vakiovarusteena toimitettavaa ”PMB”-,
”Music Transfer”- tai ”PMB Portable” -ohjelmistoa sekä tuotaessa kuvia USB-yhteyden
välityksellä.
Muut
Suoritin: Vähintään 800 MHz:n Intel Pentium III
(teräväpiirtovideoiden toistamiseen/muokkaamiseen:
vähintään 1,66 GHz:n Intel Core Duo/vähintään
1,20 GHz:n Intel Core 2 Duo)
Muisti: Vähintään 512 Mt (teräväpiirtovideoiden
toistamiseen/muokkaamiseen: vähintään 1 Gt)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila – noin
500 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus vähintään 1 024 × 768 pistettä
*1 64-bittiset versiot ja Starter (Edition) eivät ole tuettuja.
Levynluontitoiminnon käyttämiseen tarvitaan Windows Image Mastering API (IMAPI) versio 2.0 tai
uudempi.
*2 Starter (Edition) ei ole tuettu.
Hakemisto
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows7
MENU/
Asetusten haku
Käyttöjärjestelmä
(asennettuna)
Toimintohaku
Suositeltava tietokoneympäristö (Windows)
Sisällysluettelo
Käyttäminen yhdessä
tietokoneen kanssa
Suositeltava tietokoneympäristö (Macintosh)
Seuraavaa tietokoneympäristöä suositellaan käytettäessä vakiovarusteena toimitettavaa ”Music
Transfer”- tai ”PMB Portable” -ohjelmistoa sekä tuotaessa kuvia USB-yhteyden välityksellä.
Käyttöjärjestelmä
(asennettuna)
USB-liitäntä: Mac OS X (versiot 10.3-10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X
(versiot 10.4-10.6)
Huomautuksia
• Oikea toiminta ei ole taattua, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai
tietokoneessa on useita käynnistysjärjestelmiä.
• Jos liität vähintään kaksi USB-laitetta samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin laitteet (kuten
kamera) eivät ehkä toimi. Tämä määräytyy käytettävien USB-laitteiden tyypin mukaan.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopivan USB-liitännän kautta mahdollistaa
nopean tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä
palaudu heti.
107FI
”PMB (Picture Motion Browser)”- ja ”Music
Transfer” -ohjelmistojen asennus (Windows)
Asennusvalikkonäyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta [Computer] (Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Jos näkyviin tulee automaattisen käynnistyksen näyttö, valitse ”Run Install.exe” ja jatka asennusta
noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
Toimintohaku
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROM-levy (vakiovaruste) CD-ROMasemaan.
Sisällysluettelo
Ohjelmiston käyttäminen
2 Napsauta [Asennus].
3 Valitse haluamasi kieli ja jatka seuraavaan näyttöön.
Näkyviin tulee ”License Agreement” -näyttö.
4 Lue sopimus huolellisesti, hyväksy sopimuksen ehdot valitsemalla
valintanappi ( t ) ja napsauta sitten [Next].
5 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
6 Poista CD-ROM-levy asennuksen päätyttyä.
7 Käynnistä ohjelmisto.
Hakemisto
• Liitä asennuksen ajaksi kamera tietokoneeseen (sivu 110).
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• DirectX saatetaan asentaa tietokoneen järjestelmäympäristöstä riippuen.
MENU/
Asetusten haku
Näkyviin tulee ”Choose Setup Language” -näyttö.
• Käynnistä ”PMB”-ohjelmisto napsauttamalla työpöydän
(PMB) -kuvaketta.
Saat lisätietoja käytöstä PMB-tukisivulta (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (englanninkielinen) sekä
napsauttamalla
(PMB Help) -kuvaketta.
• Voit käynnistää ohjelman ”PMB” Start-valikosta valitsemalla [Start] t [All Programs] t
(PMB).
Huomautuksia
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
• Information-työkalun vahvistusilmoitus tulee näyttöön, kun ”PMB” käynnistetään ensimmäisen kerran.
Valitse [Start].
108FI
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta CD-ROM-levy (vakiovaruste)
CD-ROM-levyasemaan.
2 Kaksoisosoita
Sisällysluettelo
”Music Transfer” -ohjelmiston asennus
(Macintosh)
(SONYPMB).
Asennusohjelmisto käynnistyy.
Huomautuksia
• ”PMB” ei ole yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden kanssa.
• Sulje kaikki käytössä olevat sovellusohjelmistot ennen ”Music Transfer” -ohjelmiston asentamista.
• Asennus edellyttää kirjautumista sisään järjestelmänvalvojana.
Hakemisto
• ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tuoda kameralla otettuja kuvia tietokoneeseen katseltaviksi. Luo
USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille ja napsauta [Import].
• Voit viedä kuvia tietokoneesta muistikortille ja katsella niitä kamerassa. Luo USB-yhteys kameran
ja tietokoneen välille, valitse [Manipulate]-valikosta [Export] t [Easy Export (PC Sync)] ja valitse
sitten [Export].
• Voit tallentaa ja tulostaa kuviin päivämäärän.
• Voit näyttää tietokoneeseen tallennetut kuvat kalenterinäytössä kuvauspäivämäärän mukaan.
• Voit korjata valokuvia (punasilmäisyyden esto jne.) ja muuttaa kuvauspäivämäärää ja -aikaa.
• Voit luoda levyjä tallentavan CD- tai DVD-aseman avulla.
• Voit ladata kuvia mediapalveluihin. (Edellyttää internet-yhteyttä.)
• Saat lisätietoja valitsemalla
(PMB Help).
MENU/
Asetusten haku
z”PMB” -ohjelmiston yleisesittely
Toimintohaku
3 Kaksoisosoita [Mac]-kansion [MusicTransfer.pkg]-tiedostoa.
z”Music Transfer” -ohjelmiston yleisesittely
”Music Transfer” -ohjelmiston avulla voit vaihtaa mielimusiikkiasi kameraan tehtaalla
lisättyjen musiikkitiedostojen tilalle sekä poistaa ja lisätä musiikkitiedostoja.
Voit myös palauttaa tehtaalla kameraan tallennetut musiikkiraidat.
”Music Transfer” -ohjelmalla voi tuoda seuraavantyyppisiä raitoja:
–
–
–
•
tietokoneen kiintolevylle tallennettuja MP3-tiedostoja
musiikki-CD:n raitoja
tämän kameran esiasetettua musiikkia.
Valitse ennen ”Music Transfer” -ohjelmiston käynnistämistä MENU t
[Pääasetukset] t [Lataa musiikki] ja liitä kamera sitten tietokoneeseen.
(Asetukset) t
Lisätietoja on ”Music Transfer” -ohjelmiston ohjeessa.
109FI
• Käytä Type3-yhteensopivaa USB/AV/DC IN -kaapelia (myydään erikseen).
2 Käynnistä tietokone ja paina sitten
(Toisto) -painiketta.
3 Liitä kamera tietokoneeseen.
• Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen kerran, tietokone käynnistää automaattisesti ohjelman
kameran tunnistamiseksi. Odota hetki.
Toimintohaku
1 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan tai kytke kamera pistorasiaan
AC-LS5-verkkolaitteen (myydään erikseen) ja USB/AV/DC IN
-monikäyttöliitäntäkaapelin (myydään erikseen) avulla.
Sisällysluettelo
Kameran liittäminen
tietokoneeseen
MENU/
Asetusten haku
1 Tietokoneen USB-liitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
Hakemisto
2 Monikäyttöliitäntään
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Windows)
”PMB”-ohjelmiston avulla voit tuoda kuvia vaivattomasti.
Lisätietoja ”PMB”-ohjelmiston käyttämisestä on ohjelmiston ohjeessa (PMB Help).
Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman ”PMB”-ohjelmistoa
Kun automaattinen käynnistystoiminto tulee näkyviin, kun tietokone on liitetty kameraan USByhteyden avulla, napsauta [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] tai [MP_ROOT] t
kopioi haluamasi kuvat tietokoneeseen.
110FI
1 Liitä kamera ensin Macintosh-tietokoneeseen. Kaksoisosoita työpöydällä
olevaa tunnistettua symbolia t [DCIM] tai [MP_ROOT] t kansio, johon
tuotavat kuvat on tallennettu.
2 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevyn symboliin.
3 Kaksoisosoita kiintolevyn kuvaketta t avaa kuvatiedosto, joka on
kopioidut tiedostot sisältävässä kansiossa.
Kuva tulee näkyviin.
USB-yhteyden poistaminen
•
•
•
•
monikäyttöliitäntäkaapelin irrottaminen
muistikortin poistaminen
muistikortin asettaminen kameraan sen jälkeen, kun sisäisestä muistista on kopioitu kuvia
kameran virran katkaiseminen.
1 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
yhteyden katkaisukuvaketta.
(USB Mass Storage Device) t
3 Tarkasta vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
Windows XP
Yhteyden katkaisukuvake
Hakemisto
2 Napsauta
[Stop].
Windows Vista
MENU/
Asetusten haku
Suorita vaiheet 1–3 ennen seuraavia toimia:
Toimintohaku
Kuvatiedostot kopioituvat kiintolevylle.
Sisällysluettelo
Kuvien tuominen tietokoneeseen (Macintosh)
Huomautus
• Vedä muistikortin tai aseman symboli Macintosh-tietokoneessa Roskakori-symbolin kohdalle ennen
seuraavien toimien tekemistä. Muutoin kameran yhteys tietokoneeseen katkeaa.
111FI
Tässä kamerassa on sisäänrakennettu ”PMB Portable” -sovellus.
Tämän sovelluksen avulla voit:
Lisätietoja ”PMB Portable” -sovelluksesta on ”PMB Portable” -sovelluksen ohjeessa.
”PMB Portable” -ohjelmiston käytön aloittaminen
(Windows)
1 Luo USB-yhteys kameran ja tietokoneen välille.
Kun liität kameran tietokoneeseen, näkyviin tulee AutoPlay Wizard -toiminto.
Sulje AutoPlay Wizard tarpeettomien asemien kohdalla napsauttamalla [×]-painiketta.
2 Napsauta ”PMB Portable”.
(Jos käytössä on Windows XP, napsauta ”PMB Portable” t [OK])
• Jos [PMB Portable] ei ole näkyvissä automaattisessa käynnistystoiminnossa, valitse [Computer] t
[PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta ”PMBP_Win.exe”-tiedostoa.
Hakemisto
• Jos haluamasi AutoPlay Wizard ei tule näkyviin, valitse [Computer] (Windows XP:ssä [My
Computer]) t [PMBPORTABLE] ja kaksoisnapsauta ”PMBP_Win.exe”-tiedostoa.
MENU/
Asetusten haku
Kun käytät ”PMB Portable” -sovellusta ensimmäisen kerran, sinun täytyy valita sovelluksen
kieli. Valitse kieli seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kun olet valinnut kielen, vaiheita 3–5 ei
tarvitse enää suorittaa, kun seuraavan kerran käytät ”PMB Portable” -sovellusta.
Toimintohaku
• ladata helposti kuvia blogiin tai muuhun mediapalveluun
• siirtää kuvia tietokoneesta Internet-yhteyden kautta silloinkin, kun olet matkoilla tai töissä
• rekisteröityä helposti usein käyttämiisi mediapalveluihin (kuten blogeihin).
Sisällysluettelo
Kuvien lataaminen
mediapalveluun
Kielenvalintanäyttö tulee näkyviin.
3 Valitse haluamasi kieli ja napsauta sitten [OK].
Aluevalintanäyttö tulee näkyviin.
4 Valitse haluamasi [Region]- ja [Country/Area]-vaihtoehdot ja napsauta
sitten [OK].
Näkyviin tulee käyttöoikeussopimus.
5 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, napsauta
[I Agree].
”PMB Portable” käynnistyy.
112FI
1 Luo USB-yhteys kameran ja Macintosh-tietokoneen välille.
Kun liität kameran tietokoneeseen, työpöydälle tulee näkyviin [PMB Portable].
Sulje tarpeettomat asemat osoittamalla [×]-painiketta.
Aluevalintanäyttö tulee näkyviin.
3 Valitse haluamasi [Region]- ja [Country/Area]-vaihtoehto ja osoita sitten
[OK].
Näkyviin tulee käyttöoikeussopimus.
4 Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt sopimuksen ehdot, osoita
[I Agree].
Huomautuksia
”PMB Portable” -sovelluksen käytössä
huomattavaa
Hakemisto
• Valitse [Pääasetukset]-kohdan [LUN-asetukset]-asetukseksi [Useita].
• Muodosta aina verkkoyhteys, kun käytät ”PMB Portable” -sovellusta.
• Kun siirrät kuvia Internetin kautta, joillakin Internet-operaattoreilla tiedot voivat jäädä käytetyn
tietokoneen välimuistiin. Näin voi käydä myös silloin, kun käytetään kameraa.
• Jos ”PMB Portable” -sovelluksessa ilmenee vika tai poistat ”PMB Portable” -sovelluksen vahingossa,
voit korjata ”PMB Portable” -sovelluksen lataamalla verkkosivustosta PMB Portable
-asennusohjelmiston.
MENU/
Asetusten haku
“PMB Portable” käynnistyy.
Toimintohaku
2 Osoita [PMBPORTABLE]-kansiota ja osoita sitten [PMBP_Mac].
Sisällysluettelo
”PMB Portable” -ohjelmiston käytön aloittaminen
(Macintosh)
”PMB Portable” -sovelluksen avulla voit ladata useiden verkkosivustojen URL-osoitteita Sonyn
ylläpitämästä palvelimesta (”Sony-palvelimesta”).
Näiden ja muiden verkkosivustojen tarjoamien kuvien latauspalveluiden tai muiden palveluiden
(”palvelut”) käyttö ”PMB Portable” -sovelluksen avulla edellyttää, että hyväksyt seuraavat
seikat.
• Joidenkin verkkosivustojen tarjoamien palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja/tai niistä
voidaan periä maksu. Jos käytät tällaisia palveluita, sinun täytyy hyväksyä kyseisissä verkkosivustoissa
esitetyt ehdot.
• Verkko-operaattorit voivat halutessaan lopettaa tarjoamansa palvelut tai muuttaa niitä. Sony ei vastaa
haitoista, joita käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheutuu palveluiden käytöstä, palveluiden
lopettamisesta tai niiden muuttamisesta.
• Jos haluat tarkastella jotakin sivustoa, Sony-palvelin ohjaa sinut sivustoon. Joskus palvelukatkokset tai
muut syyt voivat estää verkkosivuston käytön.
• Jos Sony-palvelimen toiminta keskeytyy, siitä ilmoitetaan etukäteen muun muassa Sonyn verkkosivuilla.
• URL-osoitteita, joihin Sony-palvelin ohjaa sinut, sekä muita tietoja voidaan tallentaa Sonyn tulevien
tuotteiden ja palveluiden parantamista varten. Henkilötietoja ei kuitenkaan tallenneta.
113FI
Huomautuksia
Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella
Vaikka käytettävissä ei olisi tietokonetta, kuvat voi tulostaa liittämällä kameran suoraan
PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.
1 Aseta kameraan riittävästi ladattu akku.
2 Liitä kamera tulostimeen.
1 Tulostimen USBliitäntään
Hakemisto
”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
MENU/
Asetusten haku
• Tulostettaessa [16:9]-tilassa otettuja kuvia kumpikin sivureuna voi rajautua pois.
• Panoraamakuvia ei voi tulostaa kaikilla tulostimilla.
Toimintohaku
Voit tulostaa valokuvia seuraavilla tavoilla.
• Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
• Suoratulostus käyttämäsi muistikortin tyyppiä tukevalla tulostimella
Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Tulostaminen tietokoneen avulla
Voit kopioida kuvat tietokoneeseen kameran mukana vakiovarusteena toimitetun ”PMB”ohjelmiston avulla ja tulostaa kuvat.
Voit lisätä ja tulostaa kuviin päivämäärän. Lisätietoja on PMB-ohjelmiston ohjeessa (PMB
Help).
• Tulostaminen tulostuspalvelussa (sivu 115)
Sisällysluettelo
Valokuvien tulostaminen
2 Monikäyttöliitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
3 Kytke virta kameraan ja tulostimeen.
Kun yhteys on muodostunut, näyttöön tulee -ilmaisin.
Jos -ilmaisin vilkkuu kameran näytössä (virheilmoitus), tarkista kameraan liitetty tulostin.
114FI
Jatkuu r
(Tulosta) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z
Tämä kuva
Tulostaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Useita kuvia
Voit valita ja tulostaa useita kuvia.
Tee vaiheen 4 jälkeen seuraavat toimet.
1Valitse kuva ja paina z.
Toista edellä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää
ole.
5 Haluttu kohde t [Käynn] t z
Määrä
Valitse, miten monta kopioita haluat tulostaa kuvasta.
• Määritetty määrä kuvia ei ehkä mahdu yhdelle paperille.
Valitse sivulla vierekkäin tulostettavien kuvien määrä.
Koko
Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko.
Päivä
Voit lisätä kuviin päivämäärän ja kellonajan valitsemalla [Päivä] tai
[Päivä&aika].
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään valitsemassasi järjestyksessä
sen mukaan, mikä on kameran [Pvm- & aika-asetus]. Tulostin määrää,
onko tämä toiminto käytettävissä.
MENU/
Asetusten haku
Asettelu
Toimintohaku
2MENU t [OK] t z
Sisällysluettelo
4 MENU t
Huomautuksia
Tulostaminen tulostuspalvelussa
Hakemisto
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos kameran liittäminen tulostimeen epäonnistui, tarkista, että (Pääasetukset) -kohdassa on valittu
[USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge].
• Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia, kun
(PictBridge-yhteys) -kuvake on näytössä.
Voit ottaa kameralla otettuja kuvia sisältävän muistikortin mukaasi valokuvatulostuspalveluun.
Jos tulostuspalvelu tukee DPOF-tulostusta, voit lisätä kuviin etukäteen
(Kuvatilaus)
-merkin toistotilassa, jolloin niitä ei tarvitse valita uudelleen tulostuspalvelussa tulostettaessa.
Huomautuksia
• Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi tulostaa valokuvatulostuspalvelussa suoraan kamerasta.
Kopioi kuvat muistikortille (sivu 100) ja ota muistikortti mukaan tulostuspalveluun.
• Kysy valokuvatulostuspalvelusta, minkä tyyppisiä muistikortteja se voi käyttää.
• Saatat tarvita myös muistikortin sovittimen (myydään erikseen). Kysy asiasta tulostuspalvelusta.
• Tee kuvadatasta kopio (varmuuskopio) levylle ennen datan viemistä tulostuspalveluun.
• Tulostettavien paperikuvien määrää ei voi asettaa.
• Jos haluat lisätä kuvien päälle päivämäärän, pyydä lisätietoja valokuvatulostuspalvelusta.
115FI
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso kohdat sivuilla 116–123.
2 Irrota akku, asenna se takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke
kameraan virta.
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Huomaa, että lähettäessäsi kameran huoltoon annat suostumuksen sisäisessä muistissa olevien
musiikkitiedostojen tarkastamiseen.
Hakemisto
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy
asiakastukisivustosta.
http://www.sony.net/
MENU/
Asetusten haku
3 Palauta alkuasetukset (sivu 88).
Toimintohaku
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso
sivu 124.
Sisällysluettelo
Vianmääritys
Akku ja virta
Akkua ei voi asettaa kameraan.
• Asenna akku oikein akun poistovipua käyttämällä.
Kameraan ei voi kytkeä virtaa.
• Kun akku on asetettu kameraan, kameran käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa.
• Aseta akku oikein.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku.
• Käytä suositeltua akkua.
Virta katkeaa yllättäen.
• Kameran suojaus saattaa katkaista virran automaattisesti kameran tai akun lämpötilasta riippuen.
LCD-näytössä näkyy tällöin ilmoitus ennen virran katkeamista.
• Jos [Virransäästö]-asetukseksi on valittu [Normaali] tai [Kestävyys] ja kameraa ei käytetä tietyn ajan
kuluessa virran ollessa kytkettynä, kameran virta katkeaa automaattisesti, jotta akku ei tyhjene. Kytke
virta kameraan uudelleen.
Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää väärin.
• Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
116FI
Akkua ei voi ladata.
• Akkua ei voi ladata verkkolaitteen (myydään erikseen) avulla. Lataa akku akkulaturin avulla.
• Irrota akku ja aseta se huolellisesti takaisin kameraan.
• Lämpötila ei ehkä sovi akun lataamiseen. Yritä ladata akku uudelleen oikeassa latauslämpötilassa
(10–30 °C).
• Katso lisätietoja sivulla 131.
Kuvia ei voi tallentaa.
Hymysuljin ei toimi.
• Kamera ei ota kuvaa, jos se ei havaitse hymyä.
• Valitse [Esittelytila]-asetukseksi [Pois] (sivu 87).
Hakemisto
• Tarkista sisäisen muistin tai muistikortin vapaa tila. Jos se on täynnä, toimi jollakin seuraavista
tavoista:
– Poista tarpeettomat kuvat (sivu 41).
– Vaihda muistikortti.
• Kuvia ei voi tallentaa salamavalon latautumisen aikana.
• Videoita kuvattaessa on suositeltavaa käyttää vähintään 1 gigatavun muistikorttia.
• Valitse [Esittelytila]-asetukseksi [Pois] (sivu 87).
MENU/
Asetusten haku
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
Toimintohaku
CHARGE-merkkivalo vilkkuu akun latauksen aikana.
Sisällysluettelo
• Jäljellä olevan varauksen ilmaisimen ja akun todellisen varauksen välillä on ristiriita. Tyhjennä akku
kokonaan ja lataa se sitten täyteen, jolloin ilmaisimen lukema korjaantuu. Ilmaisin voi näyttää väärin
joissakin käyttöolosuhteissa.
• Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 130). Vaihda akku uuteen.
Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi.
• Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi kuvattaessa yöaikaan.
• Paina suljinpainike puoliväliin ennen kuvan ottamista.
Tallennus kestää kauan.
• Kun valotusaika pitenee tiettyä arvoa pidemmäksi vähäisessä valossa, NR (Kohinan vähennys) hidas
suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti ja vähentää kuvakohinaa. Silloin tallennus kestää kauan.
• Suljettujen silmien estotoiminto on käytössä. Palauta [Suljettujen silmien esto] -asetukseksi [Pois]
(sivu 65).
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Sijoita kuvatessasi objektiivi lyhyintä kuvausetäisyyttä (noin 5 cm (W) /
50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W) / 60 cm (T) (DSC-W350/W360) objektiivista) kauemmas
kohteesta.
• (Hämärä)-,
(Maisema)- tai (Ilotulitus) (vain DSC-W380/W390) -tila valitaan
Valotusohjelma-tilassa otettaessa valokuvia.
117FI
• Optista zoomausta ei voi käyttää Pyyhkäisypanoraama-tilassa kuvattaessa.
• Älykästä zoomausta ei välttämättä voi käyttää kuvakoosta riippuen (sivu 80).
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
– kuvataan videoita
– kun Hymysuljin on käytössä
– itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].
• Kasvontunnistuksen voi valita vain, kun tarkennusasetukseksi on valittu [Monip.AF] ja
mittausmuodoksi on valittu [Monipiste].
Salamavalo ei toimi.
MENU/
Asetusten haku
• Salamavaloa ei voi käyttää:
– kun sarjakuvaustila on valittuna (sivu 50)
– kun Valotusohjelma-tilassa on valittu
(Suuri herkkyys), (Hämärä) tai (Ilotulitus) (vain
DSC-W380/W390)
– Pyyhkäisypanoraama-tilassa
– Elokuvamuoto-tilassa
• Aseta salama tilaan (Päällä) (sivu 35), kun Valotusohjelma-tilaksi on valittu
(Maisema)-,
(Gourmet)-,
(Lemmikki),
(Hiekkaranta)-, (Lumi)- tai
(Vedenalainen) -tila.
Toimintohaku
Kasvontunnistustoimintoa ei voi valita.
Sisällysluettelo
Zoomaus ei toimi.
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy valkeita pisteitä.
Lähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.
• Kamera säätää tarkennuksen automaattisesti. Pidä suljinpainike puoliväliin saakka painettuna.
Tarkkuuden säätö voi kestää jonkin aikaa lähellä olevaa kohdetta kuvattaessa.
• Valotusohjelma-tilassa on valittu (Maisema)-, (Hämärä)- tai (Ilotulitus) (vain DSC-W380/
W390) -tila.
Hakemisto
• Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa. Tämä ei
ole merkki viasta.
Päivämäärä ja aika eivät näy LCD-näytössä.
• Kuvauksen aikana päivämäärä ja kellonaika eivät näy. Ne näkyvät vain toiston aikana.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
• Tämä kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvan päälle. ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tulostaa tai
tallentaa kuvia päivämäärän kanssa (sivu 108).
F-arvo ja valotusaika vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 51).
Kuvan värit eivät ole oikein.
• Säädä valkotasapainoa (sivu 53).
118FI
• Tätä ilmiötä kutsutaan häntimiseksi. Se ei ole merkki viasta. Häntiminen ei tallennu valokuviin, mutta
se voi näkyä viivoina tai värien epätasaisuutena pyyhkäisypanoraamakuvissa tai videoissa. (Kirkkaat
alueet tarkoittavat auringonvaloa tai sähkövaloja, jotka ovat ympäristöä huomattavasti kirkkaampia.)
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole merkki viasta. Nämä pisteet eivät tallennu.
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
Sama kuva otetaan useita kertoja.
• [Sarjan asetukset] -asetuksena on [Sarja] (sivu 50)
• [Valotuksen tunnistus] -asetuksena on [Lisäasetukset] (sivu 59)
Hakemisto
• Sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat (sivu 41).
• Akku on lähes tyhjä. Aseta kameraan ladattu akku.
MENU/
Asetusten haku
• Valitse [Punasilm. vähennys] -asetukseksi [Auto] tai [Päällä] (sivu 82).
• Ota kuva salaman avulla salaman kantamaa lyhyemmältä etäisyydeltä.
• Valaise huone ja ota kuva.
• Paranna kuvaa käyttämällä [Parantelu]-toimintoa t [Punasilmäisyyden korjaus] -toiminto
katseluvalikossa (sivu 71) tai korjaa punasilmäisyys käyttämällä ”PMB”-ohjelmistoa.
Toimintohaku
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä muuttamalla sitä tilapäisesti kirkkaammaksi, kun
valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Sisällysluettelo
Kohteen kirkkailla alueilla näkyy valkoisia tai violetteja viivoja tai koko näyttö
muuttuu punertavaksi.
Kuvien katseleminen
Kuvia ei voi toistaa.
• Varmista, että muistikortti on asetettu oikein kameraan.
• Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa.
• Sony ei takaa, että kamerassa olevaa kuvatiedostoa voi toistaa, jos sitä on käsitelty tietokoneessa tai
jos se on tallennettu toisella kameralla.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-yhteys (sivu 111).
• Tämä johtuu siitä, että kuvat on kopioitu tietokoneesta muistikortille ilman ”PMB”-ohjelmistoa.
Tallenna tällaiset kuvat tietokantatiedostoon tallennusnäytössä (sivu 38) tai toista ne [Kansionäkymä
(Yksittäisk.)]- tai [Kansionäkymä (Video)] -tilassa (sivu 70).
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy.
• Vain kuvat on asetettu näkymään näytössä. Tuo tiedot näkyviin painamalla DISP (Näytön asetukset)
-painiketta (sivu 34).
Näytön vasen ja oikea puoli on musta.
• [Autom.suuntaus]-asetuksena on [Päällä] (sivu 81).
Kuvia ei voi toistaa hakemistokuvatilassa.
• Peruuta Helppo katselu -tila, jos se on valittuna.
119FI
• Siirrä musiikkitiedostot kameraan ”Music Transfer” -ohjelmistolla (sivut 108–109).
• Varmista, että äänenvoimakkuuden asetus ja kuvaesitysasetus on määritetty oikein (sivu 67).
• Kuvaesitystä toistetaan [Jatkuva toisto] -asetuksella. Valitse [Diaesitys musiikin kanssa] ja toista.
Kuvaa ei näy televisiossa.
Poistaminen
Toimintohaku
• Tarkista, että kameran [Videolähtö]-asetus on television värijärjestelmän mukainen (sivu 90).
• Tarkista, että liitäntä on tehty oikein (sivu 104).
• Jos monikäyttöliitäntäkaapelin USB-liitin on liitetty toiseen laitteeseen, irrota liitin (sivu 111).
• Jos kuvaat videota, kun kamera on liitetty televisioon, kuvattava video ei näy televisiossa.
Sisällysluettelo
Musiikkia ei kuulu kuvaesityksen aikana.
Kuvaa ei voi poistaa.
Tietokoneet
”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei tunnisteta tietokoneessa, jossa on ”Memory
Stick” -paikka.
Tietokone ei tunnista kameraa.
Hakemisto
• Tarkista, että tietokone ja ”Memory Stick” -kortin luku-/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick PRO
Duo” -korttia. Muiden kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaitteiden käyttäjien on otettava yhteys asianomaisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivut 110,
111). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
MENU/
Asetusten haku
• Poista suojaus (sivu 73).
• Jos akun varaus on vähäinen, aseta kameraan ladattu akku tai käytä verkkolaitetta (myydään
erikseen).
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Auto] tai [Mass Storage] (sivu 91).
• Käytä monikäyttöliitäntäkaapelia (vakiovaruste).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli sekä tietokoneesta että kamerasta ja liitä se uudelleen pitävästi.
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta).
Kuvia ei voi tuoda.
• Liitä kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 110).
• Jos kuvauksessa käytetään tietokoneessa alustettua muistikorttia, kuvia ei ehkä voi tuoda
tietokoneeseen. Käytä kuvatessasi kamerassa alustettua muistikorttia (sivu 96).
”PMB” ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen jälkeen.
• Luo USB-yhteys sen jälkeen, kun tietokoneeseen on kytketty virta.
”PMB Portable” ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen jälkeen.
• Valitse [LUN-asetukset]-asetukseksi [Useita].
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Auto] tai [Mass Storage].
• Liitä tietokone verkkoon.
120FI
• Jos käytössä on ”PMB”, katso lisätietoja PBM-ohjelmiston ohjeesta (PMB Help) (sivu 108).
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Kuvassa ja äänessä on katkoja ja kohinaa, kun videota katsotaan tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai muistikortilta. Tuo video tietokoneeseen ”PMB”ohjelmistolla ja toista videota sitten kiintolevyltä.
• Vie kuvat kansioon, jonka kamera tunnistaa, esimerkiksi ”101MSDCF”, ja toista kuvat sitten
valitsemalla [Kansionäkymä (Yksittäisk.)] tai [Kansionäkymä (Video)] (sivu 70).
• Tallenna kuva kuvatietokantatiedostoon ja toista se sitten valitsemalla [Pvm.-näkymä] (sivu 70).
• Tapahtumanäkymä ei ole käytettävissä tässä kamerassa
Muistikorttia ei voi asettaa kameraan.
• Aseta muistikortti oikein päin.
Olet alustanut muistikortin vahingossa.
MENU/
Asetusten haku
Muistikortti
Toimintohaku
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen, kun ne on viety tietokoneeseen.
Sisällysluettelo
Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.
• Kaikki muistikortin tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei voi palauttaa.
• Varmista, että muistikortti on asetettu oikein kameraan.
Sisäinen muisti
Hakemisto
Kuvat tallentuvat sisäiseen muistiin, vaikka kamerassa on muistikortti.
Kuvia ei voi toistaa eikä tallentaa sisäisen muistin avulla.
• Kamerassa on muistikortti. Poista se.
Sisäisessä muistissa olevaa dataa ei voi kopioida muistikortille.
• Muistikortti on täynnä. Kopioi data muistikortille, jolla on riittävästi tilaa.
Muistikortilla tai tietokoneessa olevaa dataa ei voi kopioida sisäiseen muistiin.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
Tulostaminen
Katso kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin” sekä seuraavia kohtia.
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
121FI
• Tulostin voi aiheuttaa sen, että kuvan reunat jäävät tulostumatta. Sivureunat voivat jäädä pois
erityisesti silloin, kun tulostat kuvan, jonka kuvakoon asetuksena on [16:9].
• Jos tulostat kuvat omalla tulostimellasi, poista rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä ominaisuudet.
• Jos teetät kuvat tulostuspalvelussa, kysy, voidaanko kuvat tulostaa ilman sivureunojen rajautumista
pois.
• ”PMB”-ohjelmiston avulla voit tulostaa kuviin päivämäärän (sivu 108).
• Kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvien päälle. Koska kameralla otetut kuvat sisältävät tiedon
kuvauspäivämäärästä, voit kuitenkin tulostaa päivämäärän kuviin, jos tulostin tai ohjelmisto tunnistaa
Exif-tiedot. Pyydä tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta tietoja Exif-yhteensopivuudesta.
• Jos käytät valokuvien tulostuspalvelua, pyydä heitä lisäämään päivämäärät kuvien päälle.
Yhteyden luominen ei onnistu.
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkista, että kamera on kytketty oikein tulostimeen käyttämällä monikäyttöliitäntäkaapelia.
• Kytke tulostimeen virta. Katso lisätietoja tulostimen mukana vakiovarusteena toimitetuista
käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja
kytke se uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu, irrota monikäyttöliitäntäkaapeli,
sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen ja liitä sitten monikäyttöliitäntäkaapeli uudelleen.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
• Panoraamakuvia ei voi ehkä tulostaa kaikilla tulostimilla, tai osa kuvasta voi rajautua pois.
Hakemisto
• Kameraa ei voi liittää suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä tulostimen
valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja että se voidaan liittää kameraan.
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge] (sivu 91).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen, katso
lisätietoja tulostimen mukana vakiovarusteena toimitetuista käyttöohjeista.
MENU/
Asetusten haku
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Toimintohaku
Kuvaa ei voi tulostaa päivämäärän kanssa.
Sisällysluettelo
Kuvan reunat rajautuvat pois tulostettaessa.
Tulostus peruuntuu.
• Varmista, että irrotat monikäyttöliitäntäkaapelin, ennen kuin
katoaa.
(PictBridge-yhteys) -merkki
Päivämäärää ei voi lisätä eikä kuvia voi tulostaa hakemistokuvatilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistokuvatilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Kuvassa ei ole tallennustietoja, joten päivämäärää ei voi lisätä. Valitse [Päivä]-asetukseksi [Pois] ja
tulosta kuva uudelleen (sivu 114).
122FI
• Jos käytät erikokoista paperia liitettyäsi tulostimen kameraan, irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja
kytke se sitten uudelleen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta asetusta joko kamerassa (sivu 114) tai
tulostimessa.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Tulostin määrää, miten kauan siihen kuluu.
Muut
Linssi huurtuu.
Kameran virta katkeaa, kun objektiivi on ääriasennossa.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku ja kytke sitten kamera taas päälle.
• Älä yritä pakottaa objektiivia, joka on lakannut liikkumasta.
MENU/
Asetusten haku
• Siihen tiivistyy kosteutta. Katkaise kamerasta virta ja käytä kameraa aikaisintaan noin tunnin
kuluttua.
Toimintohaku
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
Sisällysluettelo
Kuvaa ei voi tulostaa valitun kokoisena.
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään pitkään.
• Tämä ei ole merkki viasta.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen (sivu 103).
• Sisäinen ladattava akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku ja anna kameran olla vähintään
24 tuntia virta katkaistuna.
Hakemisto
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kameraan kytketään virta.
Päivämäärä tai kellonaika on väärin.
• Määritetty alueasetus koskee jotakin muuta paikkaa kuin sitä maata tai aluetta, jossa olet. Muuta
asetusta valitsemalla MENU t
(Asetukset) t [Kellonajan asetuks.] t [Alueasetus].
123FI
Itsediagnostiikkanäyttö
C:32:ss
• Kamerassa on laiteongelma. Katkaise virta ja kytke se uudelleen.
• Kamera ei tallenna dataa muistikortille eikä lue dataa kortilta. Katkaise kameran virta ja kytke se
uudelleen tai poista muistikortti ja aseta se takaisin kameraan useita kertoja.
• Sisäisessä muistissa on alustusvirhe tai kamerassa on alustamaton muistikortti. Alusta sisäinen muisti
tai muistikortti (sivu 96).
• Asetettua muistikorttia ei voi käyttää kamerassa, tai data on vahingoittunut. Aseta kameraan toinen
muistikortti.
MENU/
Asetusten haku
C:13:ss
Toimintohaku
Jos näkyviin tulee koodi, jonka alussa on kirjain, kameran itsediagnostiikka on käynnissä. Kaksi
viimeistä numeroa (ss) määräytyvät kameran tilan mukaan.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt seuraavia korjaustoimia muutaman kerran, kamera
saattaa olla korjauksen tarpeessa.
Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Sisällysluettelo
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
E:61:ss
E:91:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta kamera (sivu 88) ja kytke kameraan uudelleen virta.
Hakemisto
E:62:ss
E:94:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö, jota et itse pysty korjaamaan. Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon. Ilmoita 5-merkkinen koodi, joka alkaa kirjaimella ”E”.
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku heti. Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa on vielä
jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä määräytyy käyttöolosuhteiden ja akun tyypin mukaan.
Saa käyttää vain yht.-sopivan akun kanssa
• Kamerassa oleva akku ei ole NP-BN1 (vakiovaruste) -akku.
Järjestelmävirhe
• Katkaise virta ja kytke se uudelleen.
124FI
• Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti tai et voi ehkä kuvata videota. Anna
kameran olla viileässä paikassa, kunnes lämpötila laskee.
Sisäisen muistin virhe
Sisällysluettelo
Kamera ylikuumentunut
Anna sen jäähtyä
• Katkaise virta ja kytke se uudelleen.
• Asetettua muistikorttia ei voi käyttää kamerassa (sivu 3).
• Muistikortin liitinosa on likainen.
• Muistikortti on vioittunut.
Toimintohaku
Aseta muistikortti takaisin
Muistikortin tyyppivirhe
Tätä muistikorttia ei voi käyttää tallennukseen tai toistoon
• Asetettua muistikorttia ei voi käyttää kamerassa (sivu 3).
Sisäisen muistin alustusvirhe
Muistikortin alustusvirhe
MENU/
Asetusten haku
• Asetettua muistikorttia ei voi käyttää kamerassa (sivu 3).
• Alusta kortti uudelleen (sivu 96).
• Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin
tallennusasentoon.
Hakemisto
Muistikortti on lukittu
Vain luku -muistikortti
• Kamera ei pysty tallentamaan kuvia tälle muistikortille tai poistamaan siltä kuvia.
Ei kuvia
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu toistettavia kuvia.
• Muistikortin tähän kansioon ei ole tallennettu toistettavia kuvia.
Ei yksittäiskuvia
• Valitussa kansiossa tai valitulla päivämäärällä ei ole tiedostoa, jota voi toistaa kuvaesityksenä.
Löytyi tiedosto, jota ei tunnisteta
• Yritit poistaa kansion, joka sisältää tiedoston, jota ei voi toistaa tässä kamerassa. Poista tiedosto
tietokoneella ja poista kansio sen jälkeen.
Kansiovirhe
• Muistikortilla on jo kansio, jonka nimessä on samat kolme ensimmäistä numeroa (esimerkiksi
123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio tai luo uusi kansio (sivut 97, 98).
Ei voi luoda lisää kansioita
• Muistikortilla on jo kansio, jonka nimen alussa on ”999”. Jos näin on, kansioita ei voi luoda enempää.
125FI
• Yritit poistaa kansion, joka sisälsi vähintään yhden tiedoston. Poista kaikki tiedostot ja poista kansio
sen jälkeen.
Kansio suojattu
• Yritit poistaa vain luku -tyyppisen kansion, joka on luotu tietokoneessa tai muussa laitteessa.
• Kuvan toiston aikana tapahtui virhe.
Sony ei takaa, että kamerassa olevaa kuvatiedostoa voi toistaa, jos sitä on käsitelty tietokoneessa tai
jos se on tallennettu toisella kameralla.
Vain luku -kansio
Toimintohaku
Tiedostovirhe
Sisällysluettelo
Tyhjennä kansion sisältö
• Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio (sivu 98).
• Poista suojaus (sivu 73).
Kuvan koko yli
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi toistaa kameralla.
• Kaikkia kuvia ei voi ehkä parannella.
(tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamavaloa tai tue kamera asettamalla se
jalustalle.
Hakemisto
Korjattavia kasvoja ei löydy
MENU/
Asetusten haku
Tiedoston suojaus
Tämä muistikortti ei tue muotoa 1280×720 (hieno)
Tämä muistikortti ei tue muotoa 1280×720 (vakio)
• Videoita kuvattaessa on suositeltavaa käyttää vähintään 1 gigatavun muistikorttia.
Katkaise virta ja kytke taas päälle
• Objektiivin toimintahäiriö.
Enimmäismäärä kuvia on jo valittu
• Kun [Useita kuvia] -asetus on käytössä, voit valita enintään 100 kuvaa.
•
(Kuvatilaus) -merkin voi lisätä enimmillään 999 kuvaan. Peruuta valinta.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä vielä suoritettu loppuun. Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia.
Käsittelee...
• Tulostin peruuttaa nykyistä tulostustyötä. Et voi tulostaa, ennen kuin peruutus on valmis. Tulostin
määrää, miten kauan tähän kuluu.
126FI
• Poista musiikkitiedosto tai korvaa se musiikkitiedostolla, joka ei ole vioittunut.
• Suorita [Alusta musiikki] ja lataa sitten uudet musiikkitiedostot.
Musiikkimuistin alustusvirhe
• Suorita [Alusta musiikki].
• Kuvankäsittely ja muut kameran muokkaustoiminnot eivät toimi kuvatiedostoissa, joita on käsitelty
tietokoneella tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.
Valmistellaan kuvatietokantatiedostoa
• Kamera nollaa päivämäärätiedot esimerkiksi silloin, kun kuvat on poistettu tietokoneessa.
• Kamera luo tarvittavat tietokantatiedostot, kun muistikortti on alustettu.
Sisäistä muistitilaa ei ole vapaana
Poistetaanko kuvia?
• Kuvia ei voi tallentaa tietokantatiedostoon tai toistaa valitsemalla [Pvm.-näkymä]. Tuo kaikki kuvat
tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmistolla ja palauta muistikortti tai sisäinen muisti.
Hakemisto
• Sisäinen muisti on täynnä. Valitse [Kyllä] ja poista tarpeettomat kuvat, ennen kuin tallennat kuvia
sisäiseen muistiin.
MENU/
Asetusten haku
• Kuvia on liikaa, joten kamera ei voi käsitellä tietokantatiedoston päivämääriä. Valitse [Pvm.-näkymä]
ja poista tarpeettomat tiedostot, minkä jälkeen voit tallentaa tietokantatiedostoon uusia tietoja.
Toimintohaku
Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta
Sisällysluettelo
Virhe toistettaessa musiikkia
Kuvatietokantatiedostonvirhe
Ei voi palauttaa
• Tuo kaikki kuvat tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmistolla ja alusta muistikortti tai sisäinen muisti
(sivu 96).
Jos et voi tuoda kaikkia kuvia tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmistolla, tuo ne ilman ”PMB”-ohjelmistoa
(sivu 110).
Jos haluat katsella kuvia uudelleen kamerassa, palauta tuodut kuvat kameraan ”PMB”-ohjelmistolla.
Tallennustoiminto ei saatavana korkean sisäisen lämpötilan takia
• Kameran lämpötila on noussut. Et voi ottaa kuvia, ennen kuin lämpötila on laskenut.
Tallennus pysäytettiin kameran kohonneen lämpötilan takia
• Videon kuvaaminen keskeytyi kameran lämpötilan noustua. Odota, kunnes lämpötila laskee.
• Jos kuvaat videota pitkän aikaa, kameran lämpötila nousee. Keskeytä tällöin videon kuvaaminen.
127FI
”Memory Stick Duo” on pienikokoinen, kannettava tallennusväline. Alla olevassa taulukossa on
lueteltu ”Memory Stick Duo” -tyypit, joita voidaan käyttää tämän kameran kanssa. Kaikkia
”Memory Stick Duo” -toimintoja ei kuitenkaan voida taata.
”Memory Stick” -tyyppi
Memory Stick Duo (ei MagicGate)
Tallennus/toisto
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Huomautuksia
Hakemisto
• Tämä tuote on ”Memory Stick Micro” (”M2”) -yhteensopiva. ”M2” on lyhenne, joka tarkoittaa ”Memory
Stick Micro”.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo” -kortti ei välttämättä toimi tässä kamerassa.
• Datan luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee ”Memory Stick Duo” -kortin ja käytettävän laitteiston
yhdistelmän mukaan.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia datan lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
• Data voi vahingoittua seuraavissa tilanteissa:
– ”Memory Stick Duo” -kortti poistetaan tai kameran virta katkaistaan datan lukemisen tai kirjoittamisen
aikana
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään paikoissa, joissa on staattista sähköä tai sähköisiä häiriöitä.
• Suosittelemme tärkeiden tietojen varmuuskopiointia.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo” -korttiin tai ”Memory Stick Duo” -sovittimeen.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä lyö, taivuta äläkä pudota ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia pienten lasten ulottuville. He voivat nielaista sen vahingossa.
• Älä työnnä ”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan muuta kuin ”Memory Stick Duo” -kortti. Muuten
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää eikä säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, kuten auringonpaisteeseen pysäköity auto
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita
MENU/
Asetusten haku
*1 Kamera ei tue erittäin nopeaa tiedonsiirtoa rinnakkaisliitännän kautta.
*2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo” ja ”Memory Stick PRO Duo” on varustettu
MagicGate-toiminnolla. MagicGate on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksien suojausmenetelmä.
Tällä kameralla ei voi suorittaa MagicGate-toimintoja edellyttävää datan tallennusta tai toistoa.
*3 [1280×720]-kokoisia videoita voi tallentaa.
*4 Tämä kamera ei tue 8-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa. Kamera tukee 4-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa
”Memory Stick PRO Duo” -kortin tavoin.
Toimintohaku
Memory Stick Duo (ja MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Sisällysluettelo
”Memory Stick Duo”
128FI
Jatkuu r
• Jos käytät ”Memory Stick Micro” -korttia tässä kamerassa, aseta ”Memory Stick Micro” -kortti Duokokoiseen ”M2”-sovittimeen. Jos asetat ”Memory Stick Micro” -kortin kameraan ilman Duo-kokoista
”M2”-sovitinta, et ehkä pysty poistamaan korttia kamerasta.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -korttia pienten lasten ulottuville. He voivat nielaista sen vahingossa.
MENU/
Asetusten haku
Huomautuksia ”Memory Stick Micro” -kortin (myydään
erikseen) käytöstä
Toimintohaku
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory Stick” -yhteensopivassa laitteessa, aseta ”Memory
Stick Duo” -kortti ”Memory Stick Duo” -sovittimeen. Jos asetat ”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory
Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory Stick Duo” -sovitinta, et voi ehkä enää poistaa sitä
laitteesta.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory Stick Duo” -sovittimeen, varmista, että ”Memory
Stick Duo” -kortti on oikein, ja työnnä kortti kokonaan sovittimeen. Muuten seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory Stick” -sovittimessa ”Memory Stick Duo”
-yhteensopivaan laitteeseen, varmista, että ”Memory Stick Duo” -sovitin on oikein päin. Huomaa, että
väärä käyttö saattaa aiheuttaa laitevian.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -sovitinta ”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman ”Memory
Stick Duo” -korttia. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Sisällysluettelo
Huomautuksia ”Memory Stick Duo” -sovittimen (myydään
erikseen) käytöstä
Hakemisto
129FI
Akun lataaminen
Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C. Akku ei ehkä lataudu täyteen muissa
lämpötiloissa.
Sisällysluettelo
Akku
Akun tehokas käyttö
• Pura akku täysin ennen varastointia ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Jotta akku pysyy
toimintakuntoisena, lataa se täyteen ja pura se kamerassa vähintään kerran vuodessa varastoinnin aikana.
• Voit purkaa akun varauksen jättämällä kameran kuvaesitystilaan, kunnes virta loppuu.
• Kuljeta ja säilytä akkua muovipussissa erillään metallimateriaaleista, jotta sen kosketuspinnat pysyvät
puhtaina eikä se pääse oikosulkuun.
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti vähenee ajan myötä ja toistuvassa käytössä. Jos akku
loppuu latausten välillä nopeasti, on luultavasti aika vaihtaa akun tilalle uusi.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
Hakemisto
Akun käyttöikä
MENU/
Asetusten haku
Akun säilyttäminen
Toimintohaku
• Akun tehokkuus laskee lämpötilan laskiessa. Kylmissä paikoissa akun käyttöaika on normaalia
lyhyempi. Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussa vartalosi lähellä, jotta se lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri ennen
kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi ajaksi ja
että teet koekuvauksen ennen varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Se ei ole vedenkestävä.
• Älä jätä akkua autoon, suoraan auringonpaisteeseen tai muuhun erittäin kuumaan paikkaan.
Yhteensopiva akku
• NP-BN1-akkua (vakiovaruste) voi käyttää vain N-tyypin yhteensopivissa Cyber-shot-malleissa.
130FI
Toimintohaku
MENU/
Asetusten haku
• Älä lataa akkulaturissa (vakiovaruste) muita kuin NP-BN-tyypin akkuja. Muut kuin määritetyt akut
voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos niitä yritetään ladata. Tällöin on vaarana altistua
sähköiskuille tai palovammoille.
• Irrota ladattu akku akkulaturista. Jos jätät ladatun akun laturiin, akun käyttöikä voi lyhentyä.
• Kameran mukana toimitetun laturin CHARGE-merkkivalo voi vilkkua kahdella tavalla:
– Vilkkuu nopeasti: Valo syttyy ja sammuu 0,15 sekunnin välein.
– Vilkkuu hitaasti: Valo syttyy ja sammuu 1,5 sekunnin välein.
• Kun CHARGE-valo vilkkuu nopeasti, poista ladattava akku ja aseta se uudelleen akkulaturiin, niin että
se naksahtaa paikalleen. Jos CHARGE-merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen nopeasti, kyseessä voi olla
akkuhäiriö tai väärän tyyppinen akku. Varmista, että akku on määritetyn tyyppinen. Jos akku on
määritetyn tyyppinen, irrota akku, vaihda sen tilalle toinen tai uusi akku ja tarkasta, että akkulaturi toimii
oikein. Jos akkulaturi toimii oikein, on ehkä ilmennyt akkuhäiriö.
• Jos CHARGE-valo vilkkuu hitaasti, laturi keskeyttää lataamisen väliaikaisesti ja siirtyy valmiustilaan.
Laturi lopettaa lataamisen ja siirtyy valmiustilaan automaattisesti silloin, kun lämpötila ei vastaa
suositeltavaa käyttölämpötilaa. Kun lämpötila palautuu suosituksen mukaiseksi, laturi jatkaa lataamista
ja CHARGE-valo syttyy uudelleen. Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C.
Sisällysluettelo
Akkulaturi
Hakemisto
131FI
A
Hymysuljin ..........................................................................36
AF-apuvalo ..........................................................................77
Hämärä ..................................................................................30
AF-etäisyysmittarin ruutu .............................................56
Hämärä muotokuva..........................................................30
Akku .....................................................................................130
I
Alueasetus ..........................................................................102
Alusta musiikki..................................................................94
Alustus...................................................................................96
Apuviiva ...............................................................................78
Asennus...............................................................................108
Asetukset ..............................................................................13
C
CD-ROM ............................................................................108
COMPONENT ..................................................................89
D
Digitaalizoomaus ..............................................................80
DISP .......................................................................................34
DPOF .....................................................................................74
DRO .......................................................................................64
Itsediagnostiikkanäyttö ................................................124
Itselaukaisin ........................................................................37
J
Jatkuva toisto ......................................................................67
K
Kalenteri ...............................................................................70
Kansio
Luominen ......................................................................97
Muuttaminen ...............................................................98
Poistaminen..................................................................99
Valitseminen................................................................76
Kasvontunnistus ................................................................62
Katselutila ............................................................................70
Kellonajan asetuks. ........................................................103
Hakemisto
Diaesitys musiikin kanssa .............................................68
ISO ..........................................................................................52
MENU/
Asetusten haku
Autom.suuntaus .................................................................81
Ilotulitus ................................................................................31
Toimintohaku
Akkulaturi ..........................................................................131
Sisällysluettelo
Hakemisto
Keskip.AF ............................................................................56
E
Keskipainotteinen mittaus ............................................58
Elokuvakuvauskohtaus...................................................44
Kopioi ..................................................................................100
Elokuvamuoto ....................................................................32
Kuvaaminen
Epäterävä maski ................................................................71
Valokuva .......................................................................22
Esittelytila ............................................................................87
Video ..............................................................................32
EV ...........................................................................................51
Kuvaesitys ...........................................................................67
Kuvakoko .............................................................................46
G
Kuvapiste .............................................................................48
Gourmet ................................................................................30
Kuvatilausmerkki .....................................................74, 115
Kuvaussuunta .....................................................................45
H
Kuvaustapa ..........................................................................43
Hakemistonäyttö ...............................................................40
Kytkeminen
HD(1080i) ............................................................................89
Televisio ......................................................................104
Helppo katselu .............................................................25, 66
Tietokone ....................................................................110
Helppo kuvaus ...................................................................24
Tulostin ........................................................................114
Helppo-tila .....................................................................26, 66
Käyttöjärjestelmä ............................................................107
Hidas suljin..........................................................................35
Käännä...................................................................................75
Hiekkaranta .........................................................................30
Hymyntunn. herkkyys ....................................................61
132FI
PMB .....................................................................................108
Language Setting ..............................................................85
PMB Portable ...................................................................112
Lataa musiikki....................................................................93
Poista kansio .......................................................................99
Lemmikki .............................................................................30
Poisto ...............................................................................41, 72
Lumi .......................................................................................31
PTP .........................................................................................91
LUN-asetukset ...................................................................92
Punasilm. vähennys .........................................................82
Luo kansio ...........................................................................97
Punasilmäisyyden korjaus ............................................71
Macintosh-tietokone ......................................................107
Maisema ...............................................................................30
Pyyhkäisypanoraama ......................................................28
R
Mass Storage ......................................................................91
Rajaus ....................................................................................71
”Memory Stick Duo” ....................................................128
S
Mittausmuoto .....................................................................58
Monikäyttöliitäntä ..........................................104, 110, 114
Monip.AF .............................................................................56
Monipistemittaus ..............................................................58
MTP ........................................................................................91
Muistikortti ............................................................................3
Music Transfer .........................................................108, 109
Salamavalo ....................................................................35, 49
Sarja ........................................................................................50
SD ............................................................................................89
Sisäinen muisti ...................................................................21
Sulj. silmät -varoit............................................................83
Suojaa ....................................................................................73
Suuri herkkyys ...................................................................30
T
N
Tarkennus.............................................................................56
Näyttö ....................................................................................34
Näytön tarkkuus ................................................................79
Tarkkuusdigitaalizoom...................................................80
Televisio .............................................................................104
Hakemisto
Muuta kansiota ..................................................................98
NTSC .....................................................................................90
MENU/
Asetusten haku
MENU .....................................................................................9
Toimintohaku
Pvm- & aika-asetus ........................................................103
M
Sisällysluettelo
L
Tiedostonumero...............................................................101
Tietokone ...........................................................................107
O
Kuvien tuominen .............................................110, 111
Ohjauspainike...............................................................15, 16
Tilakytkin .............................................................................20
Ohjelmisto .........................................................................108
Tilapyörä ..............................................................................19
Ohjelmoitava autom. .......................................................27
Toimintaop. .........................................................................86
Omakuva ..............................................................................37
Toisto .....................................................................................38
Optinen zoomaus ........................................................33, 80
Toistozoom ..........................................................................39
Osien tunnistaminen ........................................................15
Tulosta ...........................................................................74, 114
P
U
PAL.........................................................................................90
USB-liitäntä ........................................................................91
Palauta ...................................................................................88
V
Parantelu ...............................................................................71
PC ..........................................................................................107
Pehmeä kuva .......................................................................30
PictBridge ....................................................................91, 114
Piippaus.................................................................................84
Pistem. AF ...........................................................................56
Pistemittaus .........................................................................58
Valitse kansio .....................................................................76
Valkotasap. ..........................................................................53
Valotuksen tunnistus .......................................................59
Valotus ..................................................................................51
Valotusohjelma ..................................................................30
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ..........................124
133FI
Vedenalainen valkotasap. .............................................55
VGA .......................................................................................46
Vianmääritys.....................................................................116
Videolähtö ...........................................................................90
Virransäästö ........................................................................95
Windows-tietokone ........................................................107
Z
Zoomaus ...............................................................................33
Toimintohaku
W
Sisällysluettelo
Vedenalainen ......................................................................31
Ä
Älykäs zoom .......................................................................80
MENU/
Asetusten haku
Älykäs automaattisäätö ..................................................22
Hakemisto
134FI
Ohjelmistot ”C Library”, ”Expat” ja ”zlib” toimitetaan kameran mukana. Ohjelmistot
toimitetaan niiden tekijänoikeuksien omistajien kanssa tehtyjen lisenssisopimusten perusteella.
Näiden ohjelmistojen tekijänoikeuksien omistajat ovat velvoittaneet meitä antamaan alla olevat
tiedot. Lue seuraavat kohdat.
Lue ”license1.pdf”, joka on ”License”-kansiossa CD-ROM-levyllä. Tässä tiedostossa on ”C
Library”, ”Expat”, ”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” ja ”libjpeg”-ohjelmistojen (englanninkieliset) lisenssit.
Kameran mukana tulee ohjelmia, jotka ovat GNU General Public License -lisenssin (jäljempänä
”GPL”) tai GNU Lesser General Public License -lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) alaisia.
Niissä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä on oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden ohjelmien
lähdekoodia toimitetun GPL-/LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetistä. Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, etteivät käyttäjät ota meihin yhteyttä lähdekoodin sisältöä koskevissa asioissa.
Hakemisto
GNU GPL/LGPL -ohjelmistot
MENU/
Asetusten haku
LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI.
LISÄTIETOJA MUUN MUASSA ESITTELYKÄYTÖSTÄ, SISÄISESTÄ JA
KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ SEKÄ LISENSOINNISTA ANTAA MPEG LA, LLC.
KÄY OSOITTEESSA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Toimintohaku
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU MPEG-4 VISUAL -PATENTTIEN EHTOJEN
MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN
KÄYTTÖÖN, JA KULUTTAJALLA ON OIKEUS
(i) KOODATA VIDEO MPEG-4 VISUAL -STANDARDIN (”MPEG-4 VIDEO”)
MUKAISESTI
JA/TAI
(ii) PURKAA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN
KÄYTTÖÖN KOODAAMA MPEG-4-VIDEO JA/TAI KOODATA MPEG LA:N
LISENSOIMALTA MPEG-4-VIDEOTOIMITTAJALTA SAATU VIDEO.
Sisällysluettelo
Lisenssiä koskevia huomautuksia
Lue ”license2.pdf”, joka on ”License”-kansiossa CD-ROM-levyllä. Tässä tiedostossa on ”GPL”ja ”LGPL”-ohjelmistojen (englanninkieliset) lisenssit.
PDF-tiedoston lukemiseen tarvitaan Adobe Reader. Jos tietokoneessasi ei ole tätä ohjelmaa, voit
ladata sen Adobe Systems -sivustosta:
http://www.adobe.com/
Tietoja CD-ROM-levyllä (vakiovaruste) olevan ”Music
Transfer” -ohjelmiston lisenssistä
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
135FI
Download PDF

advertising